12.03.2015

TINFO-tiedote 10 / 12.3.2015

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


twitter.com/tinfotweets


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


AVOIMELLA NÄYTTÄMÖLLÄ

Teatteri 2.0:n teos Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille on ilmestynyt, sen voi joko tilata painettuna kirjana tai lukea sähköisenä julkaisuna. Avoin näyttämö tarkoittaa nimensä mukaisesti avointa ja yhteistyöhön muiden kanssa hakeutuvaa, jalkautuvaa toimintatapaa, irtiottoja omista ammattirooleista, kykyä reagoida nopeasti. Avoimen näyttämön käsikirja ei sisällä teoreettista kirjaviisautta. Kirjoittajat, Saana Lavaste, Saara Rautavuoma ja Kati Sirén tietävät mistä puhuvat, ovat tehneet taiteellista, tuotannollista, yhteisöteatterillista työtä, kädet savessa. Kirjassa puhuu kokemuksen ääni siitä, miten rajapinnoilla voidaan toimia ja miten teatteria voidaan päivittää. Päivittämistarvetta ei varmaan kukaan kiellä.  

Tuoreimpana esimerkkinä siitä, että uudesti ajateltu homma toimii, on Teatteri 2.0:n ja Lahden kaupunginteatterin parhaillaan käynnissä oleva yhteistyö. Uudelleen ajattelu on mahdollista. Lahden kaupunginteatterin johtaja Ilkka Laasonen kiteytti sen mainiosti. Teatteri 2.0 on soluttautunut osaksi organisaation toimintaa. Notkeana sopeutujana ja organisaation raoissa liikkujana Teatteri 2.0 on osannut toimia kiinteän organisaation sisällä siten, ettei se ole aiheuttanut vakihenkilökunnassa kaoottisuutta tai kuormitusta – eikä siis torjuntaa. Sellaisenaan se saa aikaan ”tästähän saattaa olla hyötyä” -efektin, tämähän on välttämätöntä. 

On muuten kiinnostavaa ja hienoa, että Lahdessa VOS-teatterin työllistämisavustukset päätettiin suunnata tähän yhteistyöhön Teatteri 2.0:n kanssa, eikä freelancereiden kiinnittämiseen projektiluontoisesti.


MILLAISIA TYÖSUHTEITA TULEVAISUUDESSA?

Avoin näyttämö – käsikirjan julkistamisseminaarissa otimme kantaa teoksessa esitettyihin Avoimen näyttämön toimintaperiaatteisiin ja visioon: kymmeneen ehdotukseen suomalaisen teatterikentän kehittämiseksi. Niissä on paljon tuttua. Eniten puhuttanein ehdotus koskee työsuhteiden muuttamista määräaikaisiksi. Keskusteluissa oltiin yksimielisiä siitä, että sopimusmalleja tulee kehittää, määräaikaisuuden kriteerejä tulisi helpottaa. Käytiin tietenkin lävitse nykyisen TESin säädöksiä, viitattiin Ruotsin Teateralliansenin näyttelijäpankkiin, jonka kautta voidaan solmia lyhytaikaisia työsuhteita.


FREELANCEREIDEN ASIAT KUNTOON

Ammattiliittojen roolista käytiin kiihkeimmät keskustelut, ehkä hieman yllättäen. Kuinka hyvin tai huonosti on välitetty yhä kasvavan freelancer -ryhmän erityisongelmista? Taiteilijakunnan polarisoitumista ei ehkä ole riittävästi ymmärretty. Ns. uuden työn ja prekarisaation ongelmat odottavat ratkaisua myös teatterissa.


KIMPPAAN SIIS, MUTTA EI PAKKONAINTIA

Yrjö-Juhani Renvall nosti esiin erilaisia yhteistyömalleja, erilaisia etä- ja avosuhdemalleja erilaisten teattereiden kesken. Myös Espoon kaupunginteatterin kaltaisia vierailuteattereita saatetaan tulevaisuudessa nähdä yhä enemmän, ehkä myös ammattijohtoisia harrastajateattereita. Lahden ja Teatteri 2.0:n yhteistyö on hieno esimerkki uudelleen ajattelusta. Tähän haluan nostaa esiin myös TNL:n Nuori näyttämö -hankkeen, jossa yhdistetään nuoret teatterinharrastajat työskentelemään näytelmäkirjailijoiden ja muiden teatteriammattilaisten kanssa. 


KANSANTEATTERI – TAITEELLINEN TEATTERI – KANSALAISTEATTERI

Teatterinjohtaja Ilkka Laasonen puhui kansalaisteatterista. Sama ajatus nousi myös eri versiona monen soveltavan teatterin tekijän puheenvuoroissa. Mitä kaikkea teatteri voi olla yhteisölle, minkälaisena yhteisön eheyttäjänä ja rakentajana se voisikaan olla. Teatteri kansalaisnavigoijana.
 

ERIMIELISEN YHTEISÖN VOIMAA

Avoin näyttämö -kirjan julkaisuseminaari toimi uskonvahvistajana teatterin tulevaisuudesta. Neuvokas sukupolvi etsii ratkaisuja, tekee konkreettisia interventioita, joilla se muuttaa teattereiden toimintakulttuuria. ”Koko teatteri pitää ajatella uudelleen”, kuuluu eräs kiteytys. Ja siihen, miten teatteria ajatellaan uudelleen, ei ole yhdenmukaisia patenttiratkaisuja, ei sabluunaa. Erimielisyyttä ei pidä tunkea maton alle.


LAAJEMMAT TYÖ- JA TAITEILIJAPOLIITTISET KYSYMYKSET

Tulkoon jälleen kerratuksi. Perustulo ratkaisisi monta ongelmaa. Eikä olisi tolkutonta vaatia, että valtion budjetista 1 % allokoituisi kulttuurin ja taiteeseen…

twitter.com/tinfotweets


TINFON ILMOITUKSIA


Maailman teatteripäivän 27.3.2015 julistuksen suomennos julkaistu


"Teatterin tulee saada alkunsa syvimmästä totuudesta ja päätyä selittämättömään. Juuri tällaista teatteria toivon täydestä sydämestäni teille kaikille niin näyttämöllä kuin katsomossakin."
Krzysztof Warlikowski

Vuonna 2015 Maailman teatteripäivän julistuksen on kirjoittanut puolalainen teatteriohjaaja Krzysztof Warlikowski. TINFO sai julistuksen alkuperäistekstin ja on toimittanut siitä suomenkielisen käännöksen jaettavaksi teattereille. TINFO on lähettänyt suomenkielisen käännöksen myös Kansainväliselle teatteri-instituutille (ITI), joka kerää julistuksen käännöksiä omille verkkosivuilleen

Lue Warlikowskin kirjoittama julistus tästä
.

Tulostusversio (PDF)

****
Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) julistamaa Maailman teatteripäivää on vietetty 27.3. vuodesta 1961 lähtien. Aloitteen Maailman teatteripäivästä teki professori Arvi Kivimaa Kansainvälisen teatteri-instituutin kongressissa Suomessa 1959. Juhlinnan perinteisiin kuuluu Maailman teatteripäivän julistus, jonka kirjoittajaksi ITI valitsee vuosittain maineikkaan teatterintekijän jostakin jäsenmaastaan.

TINFO on Suomen ITI-keskus.

Lisätietoa Maailman teatteripäivästä:


Ilmoita Maailman teatteripäivän tapahtumastasi

Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) julistamaa Maailman teatteripäivää on vietetty 27.3. vuodesta 1961 lähtien. Juhlinnan perinteisiin kuuluu Maailman teatteripäivän julistus, jonka kirjoittajaksi ITI valitsee vuosittain maineikkaan teatterintekijän jostakin jäsenmaastaan.

Vuonna 2015 Maailman teatteripäivän julistuksen on kirjoittanut puolalainen teatteriohjaaja Krzysztof Warlikowski. TINFO sai julistuksen alkuperäistekstin ja on toimittanut siitä suomenkielisen käännöksen jaettavaksi teattereille. Lue Warlikowskin kirjoittama julistus tästä.

Maailman teatteripäivänä tapana on ollut, että

 • teattereissa juhlaliputetaan Maailman teatteripäivänä 27.3.,
 • Maailman teatteripäivän julistus pannaan esille yleisön nähtäville – sen voi panna esille ilmoitustauluille lippumyymälään tai muualle jo ennen varsinaista päivää,
 • Maailman teatteripäivän julistus luetaan teattereissa ennen esityksen alkua näyttämöltä 27.3, tai mikäli tuolloin ei ole esitystä, Maailman teatteripäivän lähelle sijoittuvan muun esityksen yhteydessä,
 • 27.3. esityksiä koskevassa ilmoittelussa huomioidaan Maailman teatteripäivä.

Lue lisää Maailman teatteripäivästä TINFO-verkkosivuilta ja Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) verkkosivuilta.

Keräämme teatterien omia Maailman teatteripäivään liittyviä tapahtumia tänne. Voit ilmoittaa tapahtumastasi osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi. Voit lisäksi laittaa jakoon tiedon 27.3.2015 -tapahtumastanne Facebook-sivullamme. Myös Twitterissä jaamme mielellämme tapahtumatietojanne, jotka liittyvät Maailman teatteripäivään @tinfotweets.


Eduskuntavaalit 2015 – testaa teatteritietosi


Eduskuntavaalit lähestyvät. Teatterin puolestapuhujana TINFO tuo esiin alan faktatietoa ja toiminnan laajuutta. Tällä kertaa olemme tehneet sen pienimuotoisen teatteritietovisan muodossa.

Käy testaamassa teatteritietosi TINFO-verkkosivuilla olevan bannerin kautta tai suoraan tästä linkistä. Voit myös jakaa tuloksesi Facebookissa!


UUTISIA


Teatteri 2.0:n julkaisema teos herätti keskustelua teatterialan ammattilaisten seminaarissa


Teatterin rakenteiden uudistaminen on kinkkinen tehtävä

Teatteri 2.0:n kirja Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille julkistettiin maanantaina 9.3. Lahden kaupunginteatterin Eero-näyttämöllä järjestetyssä seminaarissa. Ohjaaja Saana Lavasteen, tuottaja Saara Rautavuoman ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirénin kirjoittaman teoksen lähtökohtana on jakaa teatterin tekemiseen liittyvää hiljaista tietoa sekä osallistua keskusteluun suomalaisen teatterin rakenteiden uudistamisesta.

Teoksessa avataan kirjoittajien omaa ammatillista ajattelua sekä Teatteri 2.0:n toteuttamia projekteja, joiden pohjalta on syntynyt ajatus Avoimesta näyttämöstä – konseptista, joka mahdollistaa uudenlaiset toimintatavat ja tuo joustavuutta kiinteiden ammattiteattereiden rakenteisiin. Lisäksi teoksessa esitetään kymmenestä kehittämisehdotuksesta koostuva tulevaisuusvisio. Teatteri 2.0 haluaa edistää teatterikentän rakenteiden uudistumista suuntaan, joka palvelee ensisijaisesti sisältöä ja taiteellisen työskentelyn tarpeita. Teatteri 2.0 toivoo väistämättömän rakenteellisen muutoksen tapahtuvan alan tekijöiden toimesta eikä pakon sanelemana kentän ulkopuolelta määriteltävin ehdoin.

Teatteri 2.0:n yhdessä Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kanssa järjestämään seminaariin kokoontui nelisenkymmentä teatterialan ammattilaista. Seminaarin tarkoituksena oli käynnistää alan sisäistä keskustelua teatteritoiminnan haasteista. Teoksen esittelyllä alkanut seminaari jatkui osallistujien ryhmätyöskentelyllä teoksessa esitettyjen teatterialan kehittämisehdotusten pohjalta. Seminaari huipentui ryhmätyöskentelyn innoittamaan yhteiseen keskusteluun.

Seminaarissa oli edustettuina vos-teattereiden johtoa ja tekijöitä, vapaita ryhmiä, freelancereita, soveltavan teatterin ammattilaisia, järjestökenttää, alan korkeakoulutusta sekä opiskelijoita. Heterogeenisen joukon keskustelun pohjalta vahvistui näkemys, että teatterikentän kehittäminen on kinkkinen tehtävä, koska toisistaan poikkeavia mielipiteitä, näkemyksiä ja tarpeita on paljon. Odotetusti eniten keskustelua herätti ehdotus työsuhteiden määräaikaistamisesta keinona lisätä rakenteellista joustavuutta ja taata työllisyyden tasa-arvoisempi jakaantuminen kentälle. Erilaisia konkreettisia avauksia ja ratkaisumalleja myös haarukoitiin. Tarve keskustelun jatkamiselle on ilmeinen.

Seminaarista toteutetaan julkinen raportti, jossa avataan keskustelussa syntyneitä havaintoja ja konkreettisia ehdotuksia tarkemmin. Raportti tulee luettavaksi Teatteri 2.0:n nettisivuille.

Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille on tilattavissa painotuotteena sekä luettavissa sähköisenä versiona Teatteri 2.0:n nettisivuilla www.teatterikaksipistenolla.fi/julkaisut

Lisätiedot:
Saara Rautavuoma
Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja
p. 050 302 0706
saara(a)teatterikaksipistenolla.fi
www.teatterikaksipistenolla.fi


Taike: Taideneuvoston hallitusohjelmatavoitteet vuosille 2015-19


Taiteilijoiden ammattiosaaminen käyttöön ja sosiaaliturva kuntoon
 
Suomessa on osaava ja korkeasti koulutettu taiteilijakunta, joka on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Taiteilijoiden osaamista on muuttuvassa, digitalisoituvassa maailmassa käytettävä entistä aktiivisemmin ja innovatiivisemmin, uusia työmahdollisuuksia tunnistaen. Taiteilijat ovat luovan talouden kehityksen ydinvoima, ja siksi taiteilijoiden apurahojen määrää tulee kasvattaa. Erityisesti kuvataiteilijat, kirjailijat ja säveltäjät tekevät työtään ilman työsuhdetta vapaina taiteilijoina. Apurahoilla rahoitetaan heidän systemaattinen taiteellinen työnsä.
 
Taiteilijoiden sosiaaliturvaa koskevat kysymykset on ratkaistava uudenlaisella ministeriöiden välisellä yhteistyöllä. Taiteilijoiden sosiaaliturvassa tehtiin laaja uudistus vuonna 2009, jolloin apurahansaajat yritettiin kytkeä paremmin sosiaali- ja eläketurvan piiriin. Uudistus on osoittautunut riittämättömäksi. Taideneuvoston mielestä nykyisen järjestelmän epäkohdat on korjattava ja rakenteelliset esteet taiteilijoiden kattavammalle sosiaaliturvalle poistettava.
Taiteilijoiden eläkekertymä on pieni. Valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää tulee nostaa suhteessa taiteilijakunnan kasvuun.
 
Taidelaitokset ja taiteilijat yhteistyöhön
 
Taidelaitoksilla on tärkeä tehtävä taiteen välittämisessä yleisölle. Niiden toimintaedellytykset on turvattava eri puolilla Suomea.
 
Suuri osa taiteesta tapahtuu laitosten ulkopuolella. Eri alojen taiteilijoiden työnkuvat eroavat toisistaan. Suomessa toimii vapaan kentän ammattilaisia, jotka tarvitsevat tiloja toimintaansa. Vapaat taiteilijat tarvitsevat ensisijaisesti taloudelliset edellytykset työn tekemiseen. Kuvataiteilijoiden köyhyys on noussut esiin kaikissa taiteilijan asemaa koskevissa tutkimuksissa. Taideneuvosto ehdottaakin, että ammatin moninaisuuden toteutuminen turvataan tulevalla hallituskaudella apurahoja lisäämällä ja toteuttamalla pilottimalli, jonka aikana luodaan uusia pysyviä käytäntöjä laitosten ja vapaan kentän ryhmien parempaan yhteistyöhön. Uusien toimintatapojen avulla taidelaitos monipuolistaa yleisösuhteitaan, tehostaa tilojen käyttöä ja jakaa kiinteitä kustannuksia. Vapaan kentän ammattilaisryhmät lisäävät näin esityksiään ja parantavat näkyvyyttään toiminta-alueillaan ja vapaiden taiteilijoiden ammatin harjoittaminen mahdollistuu.
 
Tällä kaikella on vaikutusta taiteilijoiden ja taiteilijaryhmien työllisyyteen, toimeentulon parantumiseen, esitysten elinkaaren pitenemiseen ja palveluiden monipuolistumiseen. Tuen sijoittuminen eri puolille maata varmistaa ja tukee taiteen alueellista saavutettavuutta.
 
Taiteen äänen tulee kuulua
 
Taiteen merkitys korostuu taloudellisesti vaikeina aikoina. Taide on keskeinen osa ilmaisunvapautta ja antaa mahdollisuuden moninaiseen vuoropuheluun yhteiskunnan eri ryhmien välillä. Suomalainen tasa-arvoinen sivistysihanne toteutuu demokraattisimmillaan kirjastolaitoksen kautta, joka on avoin ja kaikkien saavutettavissa oleva kohtauspaikka yhteiskunnassamme.
 
Taideneuvosto vaatii, että Suomessa on jatkossakin oma kulttuuriministeri, joka kokoaa ja edistää taiteen ja sen moniäänisen kentän asioita. Taideneuvosto katsoo, että taide on keskeisessä roolissa yhteiskunnassamme ja merkittävä osa suomalaista identiteettiä.
 
 
Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin taidepoliittisissa linjauksissa.

www.taike.fi


Nuori Näyttämö -hankkeen festivaaliketju lähestyy


Ammattilaisten ja nuorten yhteinen teatteri

Suomessa ensimmäistä kertaa toteutettava hanke yhdistää ainutlaatuisella tavalla ammattiteattereiden yleisötyön sisällä nuoret ja ammattilaiset. ällä yhteistyöllä voidaan tavoittaa paikallisesti uutta katsojapintaa, löytää yllättäviä teemojen käsittelytapoja, luoda ammattilaisten ja nuorten yhteistä, molempia tahoja puhuttelevaa teatteria. Hankkeen myötä ilmestyy myös neljä uutta korkeatasoisia näytelmätekstejä nuorten aihemaailmasta.

Nuori Näyttämö-hanke on kaksikielinen ja monivuotinen teatterihanke, joka yhdistää nuoret teatterin harrastajat työskentelemään ammattilaisten ja näytelmäkirjailijoiden kanssa koko Suomessa.

Pilottihankkeen kirjailijat ja heidän näytelmänsä ovat: Anna Krogerus KAARNA, Ari-Pekka Lahti SENGA SENGANA, Tuomas Timonen KELTAINEN PALLO ja Tove Appelgren ZOO. Näiden näytelmien kohderyhminä ovat 13–19-vuotiaat, joko tekijöinä tai katsojina. 

Nuori Näyttämö-hankkeeseen on valittu mukaan yhteensä 26 nuorisoryhmää kuuden ammattiteatterin alueilta, ja he tekevät omat tulkintansa hankkeen uusista teksteistä.  Nuorten ryhmät valmistavat esityksensä ammattilaisten tuella.

Kustantamo ntamo painaa näytelmistä kaksikielisen antologian. Näytelmien tekijänoikeudet siirtyvät 2016 alusta kirjailijoille ja ovat sen jälkeen harrastaja- ja ammattikentän käytössä.
Kevät 2015 huipentuu kuuden paikallisfestivaalin sarjaan ammattiteattereiden lavalla:

Helsingin kaupunginteatteri 2.-3.5., kuusi esitystä
Jyväskylän kaupunginteatteri 8.-9.5., viisi esitystä
Kajaanin Kaupunginteatteri 11.4., kolme esitystä
Lappeenrannan kaupunginteatteri 5.-6.5., neljä esitystä
Rovaniemen Teatteri 17.–18.4., viisi esitystä

Näiltä festivaaleilta valitaan osallistumaan Åbo Svenska Teaterissa 15.–16.5. pidettävään päätösfestivaaliin 5 esitystä, jotka yhdessä kolmen turkulaisen esityksen kanssa muodostavat festivaaliketjun huipennuksen. Viimeinen festivaali tulee olemaan uusien näytelmien juhla.
Hanke on suuruudeltaan laaja, kootessaan ryhmien jäsenet, teatterilaiset sekä muut viiteryhmät yhteiseen tapahtumasarjaan, joka koskettaa noin 1500 henkilöä.

Hankkeen pääjärjestäjänä vuosina 2013–2015 on Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.
www.nuorinayttamo.info      
FB / Nuori Näyttämö

Yhteystiedot: 
Annukka Ruuskanen, toiminnanjohtaja
050 540 3802, annukka.ruuskanen(a)tnl.fi

Inke Rosilo, tuottaja
040 560 8607,  nuori.nayttamo(a)tnl.fi


Teatteriala jakoi palkintoja KoKoTeatterissa 8.3.2015


Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ja muut alan yhteisöt jakoivat vuonna 2014 teatterialalla ansioituneita tekijöitä alan yhteisessä illanvietossa KokoTeatterissa sunnuntaina 8.3.2015.

Tilaisuudessa jaetut palkinnot ja palkinnonsaajat:

Illusion-palkinto
Lavastaja Erkki Saarainen ja pukusuunnittelija Tuomas Lampinen visualisoinneista esityksissä Maaseudun tulevaisuus (2014 Kansallisteatteri), New Karleby (2011 Tampereen teatteri) ja Kohti kylmempää (2008 Tampereen teatteri).
Perustelut

Palkinnon jakaa Lavastus- ja pukusuunnittelijat LP

Vuoden teatteri 2015
Seinäjoen kaupunginteatteri
Perustelut

Palkinnon jakaa Suomen Teatterit ry STEFI

Sirkuksen Lumo -palkinto
Tanssiteatteri Hurjaruuthin Talvisirkus
Perustelut

Palkinnon jakaa Sirkuksen tiedotuskeskus

Vuoden teatterinäyttelijä
Marc Gassot
Perustelut

Palkinnon jakaa Suomen Näyttelijäliitto

Tanssin ja sirkuksen mainetekopalkinto
Tanssiteatteri Rimpparemmi
Perustelut

Palkinnon jakaa Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST

Ohjaaja-/dramaturgipalkinto
Maarit Ruikka
Perustelut

Palkinnon jakaa Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD

Lastenteatteripalkinto
Kirsi Sirén ja Teatteri Hevosenkenkä
Perustelut

Palkinnon jakavat Suomen Teatterit ry ja Suomen Assitej ry

Säde-palkinnot (kuva-, valo- ja äänisäde)
Videosäde 2014 | Joona Pettersson: Talvisirkus Uni
Valosäde 2014 | Jani-Matti Salo: Ihanat ihmiset
Äänisäde 2014 | Johanna Storm: Kuningas kuolee
Erikoissädepalkinto: Hajusäde | Anni Klein & Jarkko Partanen + työryhmä: Dirty dancing
Perustelut

Palkinnon jakaa Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat SVÄV

Lue lisää teatterialan palkinnoista.

*****

Maailman teatteripäivänä 27.3.2015 Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Teatterikeskus jakavat  Thalia-, TINFO-, Silmänkääntäjä- ja Vuoden teatteriteko -palkinnot Kansallisteatterin Lavaklubilla järjestettävässä tilaisuudessa.
Lue lisää

Tapahtuma myös Facebookissa.


Markko Heinonen on Seinäjoen kaupunginteatterin uusi toimitusjohtaja


Turkulaisen Linnateatterin tuottajana tällä hetkellä työskentelevä Markko Heinonen (s. 1964) valittiin Seinäjoen kaupunginteatterin uudeksi toimitusjohtajaksi tiistai-iltana.

Heinonen on työskennellyt tuotannon, markkinoinnin ja myynnin esimiestehtävissä eri teattereissa mm. Aleksanterin teatterissa, Musiikkiteatteri UIT:ssa sekä Kansallisteatterissa. Seinäjoen kaupunginteatterin tuottaja Heinonen oli vuosina 1998-2001. 

Uusi toimitusjohtaja ottaa tehtävän vastaan 1. elokuuta 2015. Toimitusjohtaja Marja-Leena Kallantie siirtyy eläkkeelle keväällä 2015.

Heinosen tavoittaa numerosta 0400 134 744. Hänen sähköpostiosoitteensa on markko.heinonen(a)gmail.com.

www.seinajoenkaupunginteatteri.fi


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun professoriksi Jari Kauppinen


Jari Kauppinen (s. 1959) on nimitetty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun professorin tehtävään ajalle 1.8.2015 – 31.7.2020.
 
Kauppinen on toiminut Teatterikorkeakoulussa äänisuunnittelun lehtorina vuodesta 2007. Lisäksi hän on toiminut Teatterikorkeakoulun valo- ja äänisuunnittelun laitosjohtajana vuosina 2008–2013. Opetustehtävissä hän on ollut vuodesta 1996 alkaen sekä Teatterikorkeakoulussa että Turun taideakatemiassa.
 
Kauppisella on erittäin laaja kokemus 30 vuoden ajalta niin teatterin, tanssin, musiikin, esitystaiteen kuin performanssien äänisuunnittelusta. Hän on äänisuunnittelun lisäksi toiminut monipuolisesti myös säveltäjänä, muusikkona sekä miksaajana. Kauppinen on työskennellyt sekä perinteisen että kokeellisen tanssin ja teatterin parissa. Lisäksi hän on suunnitellut ja toteuttanut mm. ääni-installaatioita, ääniteoksia ja näyttelyiden äänimaailmoja sekä kirjoittanut alan esseitä ja artikkeleita.
 
Jari Kauppisen työkokemuksessa painottuu myös kansainvälisyys. Hän on tehnyt yhteistyötä erilaisissa taiteen alan verkostoissa niin Pohjoismaissa kuin muualla Euroopassa. Kauppinen on valmistumassa taiteen maisteriksi Aalto-yliopiston Media Labin Sound in New Media –koulutusohjelmasta.
 
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun äänisuunnittelun koulutusohjelma on osa äänitaiteen koulutuskokonaisuutta Taideyliopistossa. Äänitaiteen kokonaisuus on yksi Taideyliopiston uusista avauksista ja se tarkastelee ääntä laaja-alaisena nykytaiteen muotona.
 
Lisätietoja:
Dekaani Maarit Ruikka, maarit.ruikka(a)uniarts.fi, p. 050 581 2649
Jari Kauppinen, jari.kauppinen(a)uniarts.fi, p. 0400 792 154

www.uniarts.fi


Pohjoismaisen kulttuuripisteen vuoden 2015 ensimmäiset NORDBUK apurahat jaettu


Tapaamispaikka, jossa keskustellaan nuorisotyöstä, työpajoja nuorille sirkustaiteilijoille sekä tasa-arvoisuuden edistäminen pohjoismaisissa partioliikkeissä ovat muutama esimerkki aktiviteeteista, joille myönnettiin apurahaa vuoden ensimmäisellä NORDBUK hakukierroksella. Yhteensä 16 pohjoismaista hanketta, joissa lapset ja nuoret ovat vahvasti mukana, saivat tukea ja myönnetty summa oli yhteensä 251 640 €. Kaikki myönnetyt hakemukset löytyvät Pohjoismaisen kulttuuripisteen verkkosivuilta.

NORDBUK tukea myönnetään aktiviteeteille, joiden päätarkoituksena on tukea lasten ja nuorten omaa järjestäytymistä, vaikutusvaltaa ja osallistumista demokraattisiin prosesseihin sekä vahvistaa lasten ja nuorten pohjoismaista identiteettiä. Pohjoinen ulottuvuus sekä laaja maantieteellinen kattavuus ovat hankkeissa tärkeitä elementtejä. Hankkeissa voidaan tehdä yhteistyötä Baltian maiden ja Luoteisvenäjän kanssa. Muita tärkeitä kriteereitä on lasten ja nuorten aktiivinen osallistuminen hankkeen joka vaiheeseen. Lisäksi hankkeiden tulee olla yhteiskuntahyödyllisiä. NORDBUK tukiohjelma on Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama.

NORDBUK-tukiohjelma on seuraavan kerran avoinna hakemuksille 30.3-4.5.2015. Löydät lisää tietoa NORDBUK tukiohjelmasta tästä.

www.kulturkontaktnord.org


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna 


Hurraa!-festivaali: Näkökulmia teatteriin – teemapäivä aikuisille 26.3.2015, Helsinki


Teemapäivä on suunnattu teatterialalla toimiville, alan opiskelijoille, lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ohjaajille sekä Hurraa! -festivaalin esiintyjille.

Teemapäivään osallistujat ovat tervetulleita seuraamaan Hurraa! esitystä: Mariel, tyttö joka ymmärsi veden kieltä, joka nähdään Annantalolla klo 18.
paikkavaraukset: katariina.metsalampi(a)hel.fi

Ohjelma: klo 10.30-12 teatteri-ilmaisun ohjaaja Helmi Heinonen pitää opiskelijoille ja teatterilaisille työpajan aiheesta lapsille sallittu-kielletty (Studio Anna)

ilmoittautumiset: katariina.metsalampi(a)hel.fi

klo 13 Hurraa! festivaalin lapsiraatilaiset, 4-7 -vuotiaat, antavat Hurraa! esiintyjäryhmille palautetta näkemistään esityksistä. Tilaisuuteen on vapaa pääsy. (Lasten kirjakahvila Haitula)

klo 14.30 alkaa keskustelu lasten ja nuortenteatterin sisällöstä, muodosta ja yleisön kohtaamisesta.

Lyhyitä puheenvuoroja:
– Marjaana Castren, ohjaaja, joka on kymmenisen vuotta vetänyt lastenteatterikursseja Metropoliassa, kertoo mitä hän opettaa nuorille teatterintekijöille kursseillaan ja miksi.
– Irina Pulkka, jolla on monivuotinen kokemus hyvien ja erilaisten näytelmien tekemisestä näyttelijänä kertoo omasta intohimostaan lastenteatteriin.

Sitten kuulemme mihin tabuihin aamun työpajassa on törmätty ja pohdimme lapsiraadin mielipiteitä.

Lisää oheisessa liitteessä (PDF).

Hurraa!-festivaali 22.-29.3.2015 pääkaupunkiseudulla, www.hurraa.org


Seminaari nukketeatterikritiikistä 28.3.2015, Helsinki


Aika: lauantai 28.3.2014 klo 10-12 ja 14-16
Paikka: Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoa

Nukketeatterijärjestö Suomen Unima järjestää seminaarin nukketeatterikritiikistä ja nukketeatterista kirjoittamisesta yhteystyössä SARVin kanssa. Seminaari pidetään Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoassa lauantaina 28.3.2015 klo 10–12 ja 14–16 Nukketeatterin näyteikkuna
-festivaalin yhteydessä.

Seminaari koostuu yleisölle avoimista taiteilijahaastatteluista klo 10 ja 14 sekä niiden jälkeisistä työpajoista kriitikoille ja muille nukketeatterista kiinnostuneille klo 11–12 ja 15–16. Työpajoissa
käsitellään nukketeatteria taiteena, festivaalilla nähtyjä esityksiä sekä nukketeatterista kirjoittamista.

Työpajoihin osallistuvat saavat festivaalipassin, jolla pääsee katsomaan esityksiä. Ilmoittautumiset työpajoihin 17.3. mennessä silja.ylitalo(a)gmail.com.

Ennakkotietämystä nukketeatterista ei tarvita. Tervetuloa kuuntelemaan, keskustelemaan ja oppimaan tästä uutta nousua elävästä ikivanhasta taiteenlajista!

Lisätietoja festivaalista: www.unima.fi ja seminaarista: silja.ylitalo(a)gmail.com.


Sharegarden – teknologia ja sen sovellukset esittävissä taiteissa 23.-25.4.2015, Ahvenanmaa


Kolme päivää seminaareja ja workshopeja kuituoptiikan käytöstä reaaliaikaisessa lähetystoiminnassa.

Kuituteknologian avulla audio- ja videolähetysten viive saadaan rajoitettua muutamaan millisekuntiin. Kuituverkostossa on mahdollista olla vuorovaikutuksessa pitkistäkin etäisyyksistä huolimatta. Kaksi näyttelijää eri näyttämöillä voivat esiintyä yhdessä samassa kohtauksessa, muusikot eri maissa voivat harjoitella ja esiintyä yhdessä. Kolmen päivän ajan tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää kuituteknologiaan perustuvaa verkostoa esittävissä taiteissa. Päivien aikana järjestetään seminaareja ja käytännön työpajoja, joiden tarkoituksena on perehdyttää osallistujat etäteknologiaan, rohkaista osallistujia hyödyntämään sitä omissa projekteissaan sekä kokea etäteknologian käyttö esitystilanteessa.

Lauantai huipentuu Nordens Institut på Ålandin juhlakonserttiin, jossa muusikot ja laulajat esiintyvät reaaliaikaisesti kuituoptiikan välityksellä kahdessa eri maassa. Juhlassa esiintyy mm. myös stand-up –koomikko André Wickström.

23.-25.4.2015
Kohderyhmä: ääni-, valo- ja mediateknikot, tekniset ohjaajat ja it-päälliköt, jne
Ohjelma

24.-25.4.2015
Kohderyhmä: taiteelliset johtajat, dramaturgit, opettajat, tuottajat, teatteriohjaajat, tekniset johtajat, jne
Ohjelma
 
Paikka: Kulttuuri- ja kongressitalo Alandica (The Alandica Culture House), Maarianhamina, Ahvenanmaa

Kieli: “Kieli ei ole este”. Ruotsi, englanti, suomi. Käännös saatavilla tarvittaessa.

Hinta: Seminaarit ovat maksuttomia. Voit peruuttaa paikkasi viimeistään 9. huhtikuuta. Sen jälkeen veloitamme 800 SEK.

Majoitus: Olemme ennakkovaranneet yhden hengen huoneita Hotelli Pommernista. Mainitse tunnus “Sharegarden” varauksen yhteydessä. 100€/ yö.

Yhteystiedot: Riksteatern +46 70 637 5976, Ahvenanmaan yrittäjät +358
4573 700 701

Järjestäjät: Riksteatern(SE), Ahvenanmaan yrittäjät, Ahvenanmaan musiikki-instituutti, Nordens Institut på Åland, TNT- Network for Theatre and New Technology, Tutkivan teatterityön keskus T7 (Tampereen
yliopisto)


CtC Conference: Re-thinking the relationship between artists and communities 22-23 Apr 2015, Slovenia


The conference will take place in Ljubljana on the 22nd and the 23rd of April 2015.  We are hosting a pre-event on the 21st of April with Roberto Fratini and Roger Bernat. The one day workshop titled Audience not Allowed will analyse the genealogy of participatory theatre, the reasons which have made it a genre in itself over the last decade, and finally, it will explore the ideological motivations of its evolution.

The program of the conference consists of two morning keynote lectures by;

Bojana Kunst on the rise of participatory and communal artistic practices and their relation to the precarisation of artistic production and a lecture by

Roberto Fratini on the interactive formats of participatory theatre, their relation to the post-modern paradigm and the extent of its emancipation potential. Lectures will be followed by moderated discussions.

More details online.

To register for the conference or get more information, please write to Samo Selimovic at samo.selimovic(a)bunker.si or call +386 1 231 4492.


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


Framen apurahahaku visuaalisen taiteen hankkeille | hakuaika 9.-31.3.2015


Visuaalisen taiteen keskuksen Framen apurahahaku visuaalisen taiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä edistäviin hankkeisiin käynnistyi tänään maanantaina 9. maaliskuuta. Apurahoja myönnetään nykytaiteen eri aloille: kuvataide, mediataide, performanssi, sarjakuvataide, taidekäsityö, valokuvataide, äänitaide.

Apurahoja haetaan sähköisesti osoitteessa http://frame.apurahat.net.
Haku päättyy tiistaina 31. maaliskuuta kello 24.00 Suomen aikaa.

Maaliskuun haussa apurahoja haetaan loppuvuonna 2015 tapahtuviin hankkeisiin. Apurahoja ei voi hakea takautuvasti. Frame ilmoittaa päätöksensä myöntämistään apurahoista sekä hakijoille sähköpostilla että Framen verkkosivuilla noin kahdeksan viikon kuluttua haun päättymisestä. Framen apurahamenettely pohjautuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan valtionavustukseen.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet löydät täältä.

Lisätietoja:
Karoliina Korpilahti, koordinaattori, Visuaalisen taiteen keskus Frame
karoliina.korpilahti(a)frame-finland.fi?
puh. 044 728 99 14
www.frame-finland.fi


HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Call for projects: Festival PERFORM NOW! 2015, Switzerland | deadline 20 March 2015


We are proud to announce the forth edition of the Festival PERFORM NOW! in Winterthur (aproxily end of September / beginning of oktober 2015).

PERFORM NOW!  takes place every two years in Winterthur (Switzerland) and offers current trends in performance art. PERFORM NOW is a unique platform for contemporary forms of expression of art, dance, music and theater. The Festival presents works from all areas of the Arts (transdisciplinary).

For more information, visit: http://www.perform-now.ch/


Kilpailu lavastus- ja pukusuunnittelijoille: Dutch Opera Design Award | haku 1.6.2015 mennessä


Dutch National Opera, De Nederlandse Reisopera and Opera Zuid are proud to present the First Dutch Opera Design Award. Set and costume designers are invited to participate in the competition for a new touring production of Domenico Cimarosa’s Il matrimonio segreto, directed by Monique Wagemakers.

The deadline for submitting the concepts is June 1st 2015.

Read more

TYÖPAIKKOJA


Aiemmissa TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja: www.tinfo.fi/hakuja


Taideyliopisto hakee vararehtoria


Haemme Taideyliopistoon vararehtoria vastaamaan yliopiston tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta. Viiden vuoden määräaikainen tehtävä voidaan täyttää 1.8.2015 alkaen, kuitenkin viimeistään 1.1.2016 alkaen.

 Vararehtori vastaa:

 • Taideyliopiston tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen strategisesta johtamisesta ja organisoitumisesta
 • Kansainvälisten yhteistyömahdollisuuksien kehittämisestä tehtäväalueellaan
 • Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkimisesta sekä tutkijanuran kehittämisestä

Vararehtorin tehtävänä on luoda vahvat rakenteet ja toimintamallit vastuualueilleen. Hän toimii yliopiston johtoryhmän jäsenenä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää:

 • kokemusta korkeatasoisesta tutkimustyöstä
 • näyttöä tutkimusrahoituksen hankkimisesta ja kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä
 • kokemusta professorina toimimisesta
 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • vahvaa osoitettua johtamistaitoa ja kokemusta erityisesti muutosjohtamisesta
 • aktiivista, ratkaisukeskeistä työskentelyotetta
 • erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
 • hyvää suomen kielen taitoa sekä erinomaista englannin kielen taitoa (suullinen ja kirjallinen)

Hakeminen:

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen kirjaamo(at)uniarts.fi viimeistään 10.4.2015 klo 15 otsikolla ”Vararehtori”. Vastaanotetuista hakemuksista lähetetään vastaanottokuittaus lähetysosoitteeseen.

Lisätietoja:
Rehtori Tiina Rosenberg
rehtori(a)uniarts.fi
www.uniarts.fi


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetusteatteriin haetaan tuottajaa


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetusteatteriin haetaan tuottajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Tuottajan tehtävänä on koordinoida ja tuottaa opetukseen ja tutkimukseen liittyviä esittävän taiteen produktioita ja esitysvierailuja sekä vastata erilaisten ohjelmallisten tapahtumien toteutuksesta. Tuottaja vastaa produktion suunnitelmallisesta etenemisestä, esitysluvista, tekijänoikeusasioista, työsopimuksista, budjetista ja muista produktiokohtaisesti vaihtelevista tehtävistä. Hän työskentelee opetusteatterissa osana esitystuotantoryhmää.

Tuottajan tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää soveltuvaa alan koulutusta, kokemusta teatteri- tai tanssiesitysten tuottamisesta sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Työssään tuottaja käyttää molempien kotimaisten kielten lisäksi englantia. Sähköisinä työvälineinä ovat toimisto-ohjelmien lisäksi erilaiset talous- ja tilahallinnan järjestelmät. Korkeakouluympäristön tuntemus luetaan eduksi.

Tehtävä täytetään 1.8.2015 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuuskehikon tasoon 8, jolloin kokonaispalkka on  2 700 - 3 100 €/kk riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.kirjaamo(a)uniarts.fi viimeistään perjantaina 27.3.2015.

Tiedustelut:
Opetusteatterin johtaja Jyri Pulkkinen
p. 050-572 2058
jyri.pulkkinen(at)uniarts.fi
www.uniarts.fi/opetusteatteri


Esitys-lehti hakee uutta toimituskuntaa


Esitystaiteeseen, -tutkimukseen, nykyteatteriin ja performanssiin keskittyvä Esitys-lehti etsii uutta toimituskuntaa vuodesta 2017 alkaen.

Lehti on ilmestynyt neljä kertaa vuodessa vuodesta 2007 alkaen ja sitä julkaisee Todellisuuden tutkimuskeskus. Tarkemmat hakuohjeet esitys(a)todellisuus.fi

Hakuaika 3.3.-31.5.2015
Lehti verkossa: esitys.todellisuus.fi


TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


Tule ilmaiseen työpajaan 20.3.2015 – Cantabile 2


Maineikas tanskalainen Cantabile 2 -teatteri (mm. Human specific works + Waves-festivaali) järjestää Helsingissä kansainvälisen työpajan, jossa Cantabilen työtapoihin pääsee tutustumaan käytännössä. Mukaan mahtuu vielä; paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä: jukka.hytti[at]tinfo.fi.

Cantabile 2:n tuottaja Siri Facchini kertoo työpajasta: ”The work during the workshop is focused on exploring interactivity and intimacy in a scenic space, which is not necessarily a stage. Participants investigate how a strong emotional response, transcending the daily state of mind, can be created in both performer and spectator.”

Kesäkuussa 2015 työpajat jatkuvat Tanskassa viisipäiväisessä taidelaboratoriossa, johon mukaan valituille Cantabile 2 kustantaa matkat, majoitukset ja ruokailut.

Lisätietoa liitteessä (PDF)

Kokouksen ja työpajan järjestelyissä Cantabile 2:n yhteistyökumppaneina ovat Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Esitystaiteen keskus – Eskus.


Suomen Harrastajateatteriliiton kaikille avoimet kurssit keväällä 2015


Draaman keinot identiteetin ja osallisuuden tukena 22.3.2015 Helsinki
Lue lisää

Ohjaajien syventävät opinnot 14.3.-3.10.2015 Tampere
Lue lisää

Tämän kurssin osallistumismaksuun voi hakea opintosetelietuutta.
Opetushallituksen myöntämää etuutta voivat hakea maahanmuuttajat, työttömät ja eläkeläiset. Kerro ilmoittautumislomakkeen lisätiedot-kohdassa, mikäli haet etuutta kurssimaksusi pienentämiseen. Saat toimintaohjeet etuuden hakemiseksi paluuviestinä.

Teatteriesityksen ohjaamisen perusteet 11.-12.4.2015 Jyväskylä
Lue lisää

Improjumpassa 8.3. klo 18 vielä 2 paikkaa jäljellä. Improjumppaan su 8.3.
osallistuville lahjaksi Lavera-luonnonkosmetiikkaa.
Aika: su 8.3. klo 18-19:30
Paikka: EasyFit Kalasatama, Sörnäisten rantatie 33D 4.krs www.easyfit.fi
Hinta: 15e/krt
Kurssin järjestää: Suomen Harrastajateatteriliitto www.shtl.fi, 040 5788833

Yhteystiedot:
Anne Palm
tiedottaja
Suomen Harrastajateatteriliitto
anne.palm(a)shtl.fi
010 2816062
www.shtl.fi


Polska New Theatre - an international artistic program | 25-27 Sep 2015 Bydgoszcz, Poland


Are you a young theatre curator or researcher?
An artist interested in contemporary Polish theatre?

POLSKA NEW THEATRE is an international program designed especially for people interested in learning about and promoting Polish theatre worldwide.

Organized by the Department of Public and Cultural Diplomacy of the Ministry of Foreign Affairs, the Zbigniew Raszewski Theatre Institute in Warsaw, and Teatr Polski in Bydgoszcz, it is part of the Year of Public Theatre in Poland and the Year of Polish Theatre Worldwide.

POLSKA NEW THEATRE is three intense days filled with presentations by leading Polish artists and cultural and research institutions. It also features workshops and productions by young Polish directors (including up-and-coming director Weronika Szczawinska, theatre pedagogue Justyna Sobczyk and Prof. Dariusz Kosinski, Assistant Director of the Theatre Institute). Representatives of all of Poland’s most important theatre institutions, organizations and groups have been invited by the organizers to travel to Bydgoszcz for the event. They will present their activities and their plans for upcoming international projects, thus giving participants a unique opportunity to form a network of contacts with potential Polish partners for both research projects and artistic ventures.

The presentations, productions and workshops will focus on the most recent phenomena in Polish theatre and performance art – those that are not yet widely known, but that stand out by virtue of their innovativeness and address problems that transcend local boundaries. POLSKA NEW THEATRE is an unprecedented opportunity to learn all about the new wave of Polish theatre over three days in one city.

Shows will be supertitled in English, and interpreters will be provided for Polish-language activities.
The number of places is limited.
The organizer will cover travel costs and accommodation only for selected participants.

Registration will remain open until April 10, 2015
We will contact the selected participants directly via email by the end of April 2015.

http://www.polskanewtheatre.com/


twitter.com/tinfotweets


mtp_julistus2015

hurraaAnnantalo

kutsu1_sharegarden

kutsu2_sharegarden

cantabile_workshop