26.03.2015

TINFO-tiedote 12 / 26.3.2015

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


twitter.com/tinfotweets

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


VAROITUS

Lopussa on pitkää tekstiä ns. Helsingin mallista, jossa kulttuuripolitiikkaa muokataan uuteen kuosiin. On voitava puhua jo nyt mallin mahdollisista ongelmista ja sen herättämistä huolenaiheista.


HYVÄÄ MAAILMAN TEATTERIPÄIVÄÄ!

TINFO viettää Maailman teatteripäivää 27.3.2015 Lavaklubilla yhdessä Suomen PENin ja Kansallisteatterin kanssa. Päivä toteutuu nyt niin kuin sen pitäisi aina.

Saamme Lavaklubille Natalia Vorozbytin itsensä vieraaksi ja hänen Maidanin päiväkirjaansa lukuteatterina. Juha Jokelan käännös ja ohjaus. Hieno joukko näyttelijöitä:  Johannes Holopainen, Niina Koponen, Kaisa Mattila, Pihla Penttinen, Ylermi Rajamaa, Antti Reini. Opiskelija Antti Autio, oma lauluesitys, joka on Ukrainan sotauutisten pohjalta tehty dokumentti. Natalia Vorozbytin kanssa keskustelemassa kirjailijoiden sanavapausjärjestön (PEN) Suomen-puheenjohtaja Sirpa Kähkönen ja Juha Jokela.

Runsas vuosi on kulunut Maidanin verilöylystä ja miltei tarkalleen vuosi siitä, kun Krim liitettiin Venäjään. Täältä voi lukea ja katsoa uutisia siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Ukrainalaismuusikoiden versio Metallican hitistä ‘Nothing Else Matters' banduralla ja harmonikalla, virityksenä huomiseen.

So close no matter how far
Couldn't be much more from the heart
Forever trusting who we are
And nothing else matters


JATKOA TEATTERIN TASA-ARVOTTOMUUTEEN

Viimeviikkoiset tilastomme VOS-teatterin miesvaltaisuudesta saivat TTT:n johtajan Maarit Pyökärin laskemaan oman teatterinsa saldoa, kuinka paljon naisia ohjaajina, näytelmäkirjailijoina, ohjaajina. Eivät näyttäneet TTT:n luvut lainkaan niin masentavilta kuin tuo keskiarvo. TTT:n tapaus herättääkin selvittämisen arvoisia kysymyksiä. Olisikos niin, että naisteatterinjohtajien taloissa toteutuu sukupuolten tasa-arvo paremmin? Jälleen pitäisi myös katsoa teatterinjohtajien sukupuolijakoakin. 


PUHETTA OHJAAJASTA JA OHJAAJAN TAVASTA HAHMOTTAA MATERIAALIA

Kiintoisaa keskustelua ohjaajuudesta suomalaisen teatterin historian kurssilla! Kävimme lävitse ohjaajaprofession muutoksia, auteur-ohjaajuutta, ammattien hybridisoitumista, yhteisöllisyyden nousua, sukupuolittuneisuutta, jne. jne. Ohjaajaopiskelija Juho Liira tunsi aiemmassa teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksessaan tulleensa ”indoktrinoiduksi yhteisöllisyyden ideaan”. Hän halusi puolustaa ohjaajuutta työryhmän luovien voimien vapauttajana ja pitävänsä epätyydyttävänä tilannetta, jossa ”kukaan ei ole puikoissa”. Väärin ymmärrettynä kaikkien työryhmän jäsenten näkemysten huomioonottaminen tuottaa laimeaa ”visioiden keskiarvoa”. Keskustelimme vallasta, vallankäytöstä ja vastuusta, keskustelimme yhteistyöstä. Aika loppui kesken! Tällaisia keskusteluja pitäisi jatkaa, ajan kanssa. Tärkeää!

Sattuman oikusta samaan päivään mahtui Dostojevski-luentosarja ja Kalle Holmbergin luento ”Kellariloukosta Idioottiin: Dostojevski tilallisena kokemuksena”. Luento toimi esimerkkinä siitä tavasta, jolla teatteriohjaaja hahmottaa tekstiä aistimuksellisesti, fyysis-tilallisesti – hahmoa ja ilmaisua etsien.   


HELSINGIN MALLIIN

Lyonissa on tehty kulttuuripolitiikkaa, jossa ideana on, että kaupungin taidelaitokset astuvat seiniensä ulkopuolelle (hors murs). Lyonin mallissa kulttuuripolitiikasta tulee myös osa sosiaalista koheesiota edistävää kaupunkisuunnittelua, kaupunginosien ja paikallisten asukasyhteisöjen kehittämistä ja asukkaiden osallistamista.

Vuonna 2011 ilmestyneessä raportissa pohdittiin Lyonin mallin toimivuutta Helsingissä. Raportista on luettavissa kiinnostavia reunaehtoja ja rakenteellisia tekijöitä. Esimerkiksi se, että Lyonissa kulttuurilaitokset ovat todellakin kunnallisia, suurin osa työntekijöistäkin on kaupungin palkkalistoilla. Valtio ei näitä rahoita. Lyonissa kaikki kaupungin virastot tai hallintokunnat ovat palvelemassa samaa yhteistä päämäärää, ja jokaisessa kaupunginosassa toimii poikkihallinnollinen ammattilaisten ryhmä. Raportissa korostetaankin, että ”vain yhteistyössä eri toimijoiden kanssa voi syntyä pysyviä ja onnistuneita hankkeita”. Lyonissa käytettiin myös paljon aikaa asuinalueiden tarpeiden ja toiveisiin kuulemiseen jo valmisteluvaiheessa.

Helsingin kaupungin selvityksessä siitä, miten kulttuurin määrärahat jakautuvat eri kaupunginosien kesken todetaan viisaasti: ”Teatteriesityksen tai sinfoniaorkesterin konsertin järjestäminen vaatii siihen suunniteltuja tiloja. Siksi ammattitaiteen esittäminen niille sopimattomissa tiloissa kaupungin laitakaupunginosissa ei tulisi olla päämäärä sinänsä. Rakenteiden puutteiden vuoksi syntyviä kulttuuritarjonnan alueellisia eroja tulisikin pyrkiä loiventamaan toisentyyppisten menetelmien kautta.

Yhtenä vaihtoehtona on hyödyntää yhteisöllisissä kehityshankkeissa hyviksi havaittuja käytäntöjä sekä erilaisia ja uudentyyppisiä yleisötyön muotoja, jotka kannustavat taidelaitoksia toimimaan seiniensä ulkopuolella. Erityispaino tuleekin olla avustuksensaajan ja alueen asukkaiden välisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Tällainen tulokulma toisi ammattitaiteen keskustan ulkopuolisissa kaupunginosissa asuvien kaupunkilaisten lähelle sekä mahdollistaisi kaupunkilaisten mukanaolon taiteen tekemisessä.”


Helsingin mallia tehdään parhaillaan. Helsingin malli -seminaarissa esiteltiin tulevaisuutta: avustusmäärärahojen painopisteitä muutetaan vuonna 2016 ja lisää muutoksia on luvassa 2017. Muutosten avulla halutaan lisätä kulttuuri- ja taidelaitosten sekä yhteisöjen ”yhteiskuntavastuuta” ja rahoittaa yhteiskuntavastuuta tukevaa toimintaa. Malliin siirrytään vaiheittain pitkäjänteisen valmistelun myötä. Porkkanaksi on luvassa 450 000 euron ekstrarahaa pilotointihankkeisiin. 


JA MITÄ MALLISTA SEURAA

Helsingin mallilla on tarkoitus muuttaa rakenteita ja toimintamalleja. Jo vuoden 2016 kulttuuri- ja taidelaitosten toiminta-avustusten haun yhteydessä kerätään taustatietoa laitosten yleisötyöstä. Vuonna 2017 toiminta-avustuksia myönnetään yhteiskuntavastuullisen toiminnan painopisteiden pohjalta.

Kaikki tämä on periaatteessa tärkeää ja kannateltavaa, mutta? ”Asukas ei ole kohde. Asukas on resurssi.” Näin kerrottiin yhdessä slidessä. Onko joku kuunnellut asukkaita, mitä kaupunginosan x, y tai x asukkaat toivovat ja tarvitsevat? Missä poikkihallinnollinen yhteistyö? Lyonissa koko malli kiinnittyi vankasti 1990-luvun kaupunkipolitiikan uuteen suuntaan sektorirajojen ylittämiseen, kansalaisosallistumisen ja paikallisyhteisöjen aktivointiin. Teatterin rakenteet ja rahoitus on kovasti toisenlainen Lyonissa. Siellä  teattereiden näyttelijät toimivat pääasiassa produktiokohtaisilla kiinnityksillä, teatterit olivat/ovat pääasiassa vierailuteattereita, eivät omia tuotantoja tekeviä teattereita, joilla on oma ensemble.  

Helsingin ryhmämuotoiset  VOS-puheteatterit joutuvat tässä mallissa ahtaalle. Niiden rahoituspohja ja –rakenteet eroavat huimasti isoista VOS-laitoksista.  Niissä Helsingin kaupungin tuen osuus on suhteellisesti ottaen pieni: Ryhmäteatteri (16 %), Q-teatteri (22 %), KOM-teatteri (26 %),  Viirus (26 %). Niinpä toiminta on viritetty melkoisen suuren omarahoituksen varaan.  Teattereiden omarahoitusosuudet (pääsyliput ja muut tulot) olivat vuonna 2013 Ryhmäteatterissa 58 %, Q-teatterissa 46 %, KOM-teatterissa 41 %, Viiruksessa 27 %. Miten samalla porukalla voi olla yhtä aikaa Jakomäessä tekemässä yhteisöteatteria kuin Kapteeninkadulla tai Helsinginkadulla esittämässä ohjelmistoa, jolla ansaitaan 40-60 %:n omarahoitusosuudet?

Teattereilla on jo nyt olemassa omaa yhteisöllistä, erilaisia yleisöjä huomioivaa toimintaa. Herääkin kysymys, miten esimerkiksi KOM yhdistäisi lähialuemissioon oman kiertämisensä koko Suomessa? Jos Q-teatteri tekee oman alueensa asunnottomien kanssa hankkeen, ollaan ilmeisesti väärässä paikassa. Miten nykyresursseista on irrotettavissa yhteisötyöhön oman tilan ulkopuolella? Olisiko jokaisen teatterin (niidenkin joilla on oma erityinen laadukas profiilinsa) nyt tehtävä kaupunginosayhteistyötä?

Yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen voidaan varmaan innostaa myös vähemmän ohjailevasti, ylhäältä ja etäältä katsoen. Mallien toteuttamisessa tulisi huomioida tekijöiden omat intohimot ja toiminnan luontevuus. Laatua ei tavoiteta pakkotoimilla ja teattereiden toimeentuloa heikentämällä.

twitter.com/tinfotweets

TINFON ILMOITUKSIA


Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille saatavana TINFO-verkkokaupasta


TINFO-verkkokaupasta voit tilata muun muassa Teatteritilastot 2013, Teatterialan Avain 2014/2015 -osoitehakemiston, Teatterilaisen muistikirjan 2015, TINFO News –lehtiä sekä muuta alan kirjallisuutta.

UUTTA VERKKOKAUPASSA:

Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille

Ohjaaja Saana Lavaste ja tuottaja Saara Rautavuoma perustivat Teatteri 2.0:n vuonna 2010. Teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén on ollut mukana alusta asti vetämässä yhteisöllisiä teatteriprosesseja. Tämä teos on kolmikon kirjoittama käsikirja teatterin uudistajille. Se on visio siitä mitä teatteri voisi olla ja kapinaa niitä rakenteita ja käytäntöjä vastaan, jotka tukehduttavat taidelajin elinvoimaisuutta. Teos on syntynyt arkisista teatterityön kokemuksistamme, rakkaudesta teatteriin ja sen mahdollisuuksiin.

Hinta: 18,00 € / kpl + postimaksu.

Verkkokauppaan

****
Teatterilaisen muistikirja 2015 – santsikappale

Tarvitsetko santsikappaleen Teatterilaisen muistikirjaa? Tarjoamme Teatterilaisen muistikirjan ja kalenterin 2015 hankkineille mahdollisuuden ostaa edullisesti jatkokappaleen.

Santsikirjan saat nyt 8 eurolla (+ postikulut)!

Verkkokauppaan

*****
Tilaukset voit tehdä:
www.tinfo.fi/verkkokauppa
sähköpostitse: tinfo(a)tinfo.fi
puhelimitse (09) 2511 2120

Noudot toimiston (Meritullinkatu 33 A 2, 2. krs, 00170 Helsinki) aukioloaikoina ma-to klo 9-16, pe klo 9-15.


Ilmoita kesäteatterisi esitystiedot TINFO-verkkosivuille


TINFO kerää listaa verkkosivuilleen kesän 2015 kesäteatteriesityksistä (www.tinfo.fi/kesateatterit). Ilmoita kesäteatterisi tiedot osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi. Tarvitsemme tietojen päivittämiseen seuraavat tiedot:

  • Kesäteatterin nimi
  • Lyhyt esittelyteksti
  • Yhteystiedot (osoite, kunta, maakunta, verkkosivut, puhelinnumero, sähköposti)
  • Esityksen nimi ja ensi-illan päivämäärä
  • Tekijät: käsikirjoittaja, dramaturgi, ohjaaja, muu työryhmä
  • Muita tietojat: onko esitys kotimaisen tekstin kantaesitys, suunnattu lapsille ja/tai nuorille, musiikkiteatteria tms?

Ensi kesän teatteriensi-iltoja löytyy jo runsaasti tietokannasta. Voit selata listaa täältä ja ilmoittaa omat tietosi (tinfo(a)tinfo.fi), jos esitystietoja ei vielä ole syötetty. Aloitamme systemaattisen päivitystyön kesäteatterien osalta lähiviikkojen aikana.


Seuraava TINFO-tiedote ilmestyy keskiviikkona 1.4.


Ensi viikolla (pääsiäisviikko) TINFO- tiedote ilmestyy poikeuksellisesti jo keskiviikkona 1.4.

Mahdolliset tiedotteet pyydämme toimittamaan viimeistään tiistai 31.3. mennessä osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

 

UUTISIA


Áillohaš – Auringon poika kiertueelle Japaniin ja vierailulle Pietariin


Ruska Ensemblen, Suomen Kansallisteatterin ja Saamen Kansallisteatterin (Beaivváš Sámi Našunálateáhter) yhteistyöesitys Áillohaš – Auringon poika lähtee Japanin-kiertueelle heinäkuussa 2015. Esitys nähdään Tokiossa kolmena iltana Teatteri X:n näyttämöllä 22.7.–26.7.2015. Lisäesityksiä neuvotellaan Sapporoon Hokkaidon saarelle. Kiertueen mahdollistavat Suomen ja Norjan suurlähetystöt sekä Suomen Kulttuurirahasto.

Ruska Ensemble vierailee myös Pietarissa Suomen Pietarin instituutin kutsumana. Áillohaš – Auringon poika esitetään keskiviikkona 27.5.2015 kulttuurikeskus Erartassa Vasilinsaarella. Suomen Pietarin instituutin lisäksi vierailua tukee Norjan kuninkaallinen pääkonsulaatti Pietarissa. Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on Savotta-hankekumppanina tukenut vierailua.

Áillohaš – Auringon poika on Ari-Pekka Lahden käsikirjoittama taiteilijakuva kansainvälisesti tunnetusta saamelaistaiteilija Nils-Aslak Valkeapäästä. Esitys sai ensi-iltansa Kansallisteatterin Omapohjassa helmikuussa 2014, ja on sen jälkeen kiertänyt Norjassa sekä Ruotsissa yhteistyössä Riksteaternin kanssa. Áillohaš – Auringon poika on ensimmäinen osa Ruska Ensemblen arktisten alueiden aiheita käsittelevää trilogiaa, joka toteutetaan yhteistyössä Suomen Kansallisteatterin kanssa. Arktisen trilogian seuraavat osat nähdään Suomen Kansallisteatterin näyttämöillä lähivuosien aikana.

Lisätietoja:
Tuottaja Linda Lopperi / Ruska Ensemble, ruskaensemble(a)gmail.com, www.ruskaensemble.fi


Taike: Muutoksia hakemuksen jättämiseen huhtikuussa


Huhtikuusta lähtien hakemusten tulee olla Taikessa perillä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 mennessä. Enää viimeisen hakupäivän postileima ei riitä. Uusi käytäntö koskee jo huhtikuun matka-apurahojen hakua. Hakua varten avataan verkkopalvelu. Myös verkossa hakuaika päättyy kello 16.00.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tarkentaa hakuaikojaan. Jatkossa hakemusten tulee olla perillä viimeisenä hakupäivänä kello 16.00 mennessä. Taiken uusi käytäntö alkaa matka-apurahoista, joiden hakuaika on 1.-30.4. 2015. Myös hakua varten avattavassa verkkopalvelussa hakuaika päättyy kello 16.00.

Tähän saakka viimeisen hakupäivän postileima on riittänyt. Hakijan kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä riippumatta siitä, lähettääkö hakemuksen verkossa tai jättääkö hakemuksen postin kuljetettavaksi. Vain määräajassa saapuneet hakemukset huomioidaan.

”Hakuajan muutos liittyy sähköisen hakujärjestelmän pilotointiin ja käyttöönottoon. Tavoitteenamme on, että huhtikuun pilotin jälkeen esimerkiksi kohdeapurahoja voisi syksyllä hakea sähköisesti”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

“Hakijamme ovat jo kovasti odottaneet sähköistä hakua. Samoin vertaisarvioijamme haluaisivat perehtyä hakemuksiin verkossa”, Sirnö jatkaa.

Aluksi voidaan vastata yksittäisten apurahanhakijoiden ja työryhmien odotuksiin. Taiken verkkoasioinnissa hakijan on mahdollista täyttää ja lähettää hakemus, täydentää hakemusta, vastaanottaa päätös, hakea siihen muutosta ja pyytää saamansa apuraha maksuun.

Yhteisöhakijoiden osalta järjestelmävaatimukset ovat erilaiset ja vaativat vielä lisätyötä. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, asiointipalvelu on myös yhteisöhakijoiden käytössä vielä tämän vuoden aikana.

Taike tiedottaa asiasta tarkemmin hyvissä ajoin ennen syksyn hakuja.

Hakuajan päättymistä koskeva muutos ei koske vielä maaliskuun taiteilija-apurahojen hakua. 1.-31.3.2015 haussa olevissa taiteilija-apurahahakemuksissa riittää viimeisen päivän postileima.

www.taike.fi


SKR: Kulttuurirahastolta 200 000 euroa Tanssin talo ry:lle


Kulttuurirahaston hallitus on myöntänyt 200 000 euron avustuksen Tanssin talo ry:lle. Tämän jälkeen Suomen Kulttuurirahaston tuki hankkeelle on vuosina 2011–15 ollut yhteensä 750 000 euroa. Nyt myönnetty tuki on siltarahoitus investointipäätöksen myötä vahvistuvan toimintarahoituksen valmistelulle.

Vuoden 2015 aikana valmisteltava puitesopimus yhdistyksen, KOY Kaapelitalon, Helsingin kaupungin ja valtion kanssa on päätöksenteon läpäistyään päätös Tanssin talon investoinnille ja toimintarahoitukselle. Jane ja Aatos Erkon säätiön 15 miljoonan investointiavustuksen yksi ehdoista oli puitesopimuksen valmistuminen vuoden 2015 loppuun mennessä.

Investointipäätöksen syntyessä suunnittelu- ja rakennusvaiheesta vastaa KOY Kaapelitalo, Tanssin talo ry vastaa mm. tulevan organisaation hallinto- ja toimintamallin, markkinoinnin sekä palvelukumppanuuksien kehittämisestä.

Tanssin talo ry on valmistellut tanssin talo -hanketta mittavan yksityisen rahoituksen turvin. ”Kulttuurirahaston pitkäjänteisen tuen merkitys on ollut taloudellisesti suuri. Säätiön usko hankkeeseen ja sen etenemiseen on myös lisännyt asian vakuuttavuutta sidosryhmien parissa”, Tanssin talo ry:n projektipäällikkö Hanna-Mari Peltomäki toteaa.

www.skr.fi


OKM: Kulttuurin vastuualueen johtajana aloitti Hannu Sulin


Kulttuurin vastuualueen johtajana on aloittanut maaliskuun alussa ministeriössä aiemmin kulttuuriasianneuvoksena työskennellyt Hannu Sulin. Valtioneuvosto nimitti Sulinin opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin vastuualueen johtajan virkaan ajalle 1.3.2015-28.2.2020.

Sulin toimii ministeriössä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston kulttuurin vastuualueen päällikkönä. Ministeriön työjärjestyksen mukaan kulttuurin vastuualueelle kuuluvat asiat, jota koskevat mm. museoita, kulttuuriperintöä ja -esineitä, kirjastoja, kulttuurin digitaalisia aineistoja ja -palveluja, elokuva- ja audiovisuaalista kulttuuria, mediakasvatusta, kulttuurimatkailua sekä taide- ja kulttuuritapahtumia.

Ennen ministeriöön siirtymistään Sulin on työskennellyt mm. lääninhallituksessa kirjastotoimen tulosyksikön päällikkönä, sivistysosaston osastopäällikkönä sekä kirjastotoimen ja taidehallinnon tulosyksikön päällikkönä. Koulutukseltaan Sulin on filosofian maisteri.

www.minedu.fiTAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna 


Rohkeita teatterilaisia palkitaan Maailman teatteripäivänä 27.3.2015, Lavaklubi


Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Teatterikeskus palkitsevat rohkeita teatterintekijöitä Maailman teatteripäivänä 27.3.2015 järjestettävässä tilaisuudessa. TINFO jakaa kolme palkintoa: Silmänkääntäjä-, TINFO- ja Thalia-palkinnon. Teatterikeskus myöntää Vuoden teatteriteko -palkinnon.

Thalia-palkinnot vuoden esitykselle on jo julkistettu aikaisemmin, Thalia-tunnustuksia jaetaan tällä kertaa viidelle eri esitykselle. Thalia-kunniakirjat, Silmänkääntäjä- ja TINFO-palkinnot sekä Vuoden teatteriteko -palkinto jaetaan Maailman teatteripäivän kunniaksi järjestetyssä tilaisuudessa Suomen Kansallisteatterin Lavaklubilla perjantaina 27.3.2015 kello 15 - 17.

Lisää päivän tapahtumasta: Maidanin päiväkirjat 27.3.2015 Suomen Kansallisteatterin Lavaklubilla

Tapahtuma Facebookissa.


Myrskyvaroitus ry haastaa teatterialan mukaan Earth Hour -tapahtumaan 28.3.2015


Maailman Luonnonsuojeluliiton kansainvälistä Earth Hour -iltaa vietetään lauantaina 28.3.2015 kello 20.30-21.30. kunkin maan paikallista aikaa. Earth Hourin aikana näytetään valomerkki ilmaston puolesta sammuttamalla sähkövalot. Lisää tietoa www.earthhour.fi

Eri alojen taiteilijoiden ja asiantuntijoiden yhdistys Myrskyvaroitus haluaa haastaa teatterit mukaan tapahtumaan:

"Ehdotamme, että Suomen teatterit huomioivat Earth Hourin teatterialan kollektiivisena kädenojennuksena ilmastonmuutoksen torjumiselle. Huomioiminen voi tapahtua monella tapaa. Mikäli valojen sammuttaminen tunnin ajaksi ei – ainakaan vielä tänä vuonna – onnistu, ne voi sammuttaa symbolisesti vaikkapa minuutin ajaksi, ja myös muuhun aikaan kuin juuri tuon tunnin aikana.

Lisäksi meillä on ilo saada käyttöömme teemaan sopiva teksti, jonka on kirjoittanut näytelmäkirjailija Anna Krogerus. Tekstiä voi käyttää illan aikana haluamallaan tavalla. Sen voi esittää tai lukea esimerkiksi ennen esitystä tai väliajan aikana. Tai sen voi vaikka ripustaa tekstinä yleisölämpiön seinälle tai antaa pieninä kirjeinä mukaan yleisölle. Tai mitä tahansa muuta!"

Myrskyvaroitus ry on ilmastotietoisuuden lisäämiseen tähtäävä yhdistys, jossa muun muassa eri alojen taiteilijat ja asiantuntijat toimivat yhteisen päämäärän puolesta. Yhdistys on riippumaton ja puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lisää tietoa yhdistyksestä ja ilmastonmuutoksesta: www.myrskyvaroitus.fi

Liitteet:
Myrskyvaroitus ry:n kirje teattereille (PDF)
Anna Krogeruksen teksti, suomi (PDF), på svenska (PDF)


Teatterikorkeakoulun alumniyhdistyksen Vaaliklubi 8.4.2015, Helsinki


Teatterikorkeakoulun alumnit ry järjestää alumniklubien sarjassa vaaliklubin 8.4.2015 klo 18-21

TAIDE ISKEE TAKAISIN, ANKEUTTAJAT VAVISKAA!

Viime kuukausien aikana on järjestetty useita taidealan yhteisöjen järjestämiä keskusteluja taide- ja kulttuuripolitiikasta. On puhuttu tarpeeksi leikkauksista ja nyt on aika puhua taiteen noususta ja tulevaisuudesta.

Teatterikorkeakoulun Alumnit ry järjestää keskustelutilaisuuden, vaaliklubin taidepolitiikasta keskiviikkona 8.4.2015 klo 18-21 TeaK Torilla ja Stagella

Eri puolueiden eduskuntavaalien ehdokkaita on kutsuttu vastaamaan kysymyksiin puolueidensa kulttuurilinjauksista. Keskustelua vetää yliopistonlehtori Ville Sandqvist.
Paikalle ovat lupautuneet: Valentina Ahlavuo (PS), Eva Biaudet (RKP), Petteri Hiienkoski (KD), Otso Kantokorpi  (VAS), Laura Kolbe (Keskusta), Kirsikka Moring (Vihr), Tapani Ruokanen (KOK), Thomas Wallgren (SDP), Juha-Pekka Väisänen (SKP)

Tilaisuuteen on vapaa pääsy.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, 00530 Helsinki

Taide iskee takaisin (PDF)


Ylioppilasteatterifestivaali 10.-12.4.2015, Vaasa


Ylioppilasteatterifestivaali kokoaa joka vuoden huhtikuussa yhteen kaikki Suomen ylioppilasteatterit. 10.-12.4.2015 Vaasassa!

Ylioppilasteatterifestivaali on Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry:n vuosittain huhtikuussa järjestämä teatterifestivaali. Festivaali järjestetään vuonna 2015 jo 35. kerran ja se kiertää vuosittain eri ylioppilasteatteripaikkakunnilla.

Vuonna 2015 festivaali järjestetään 10.-12. huhtikuuta Vaasassa.

Festivaalille osallistuvat yleensä kaikki viisitoista Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry:n jäsenteatteria. Jokainen jäsenteatteri esittää festivaalilla yhden tuottamansa näytelmän. Festivaalin järjestää ylioppilasteattereiden valtakunnallinen kattojärjestö, Ylioppilasteatteriliitto SYTY ry, ja festivaalin käytännön järjestelyistä vastaavat kulloisenkin festivaalipaikkakunnan ylioppilasteatterin jäsenet talkoohengessä.

Festivaalille osallistuu tyypillisesti noin 200-300 ylioppilasteattereiden jäsentä, joista osa tulee festivaalille esiintymään, osa vain katsomaan muiden teattereiden tarjontaa ja tapaamaan muiden ylioppilasteattereiden jäseniä. Festivaali onkin vuosittain suurin tapahtuma, jossa ylioppilasteattereiden jäsenet kohtaavat toisensa.

Festivaalin esitykset ovat kaikille avoimia.

www.ylioppilasteatterifestivaali.fi/
Facebook

Instagram


Summer Bash 15 -näyttämötaistelutapahtuma 20.7.-1.8.2015, Mikkeli


Ensi kesänä järjestetään Suomessa yksi Euroopan suurimmista näyttämötaistelu tapahtumista. Se on Suomen Näyttämötaistelu yhdistys ry:n ja Nordic Stage Fight Society:n yhteistyöhanke joka tapahtuu 20.7.-1.8. Mikkelin Paukkulanmäellä.

Tapahtumaan odotetaan jopa 50 ulkomaista opiskelijaa ja sen päälle läjäpäin suomalaisia osallistujia. Tapahtuman opetuksesta vastaa 9 alansa ehdotonta huippua edustavaa opettajaa sekä Euroopasta että Pohjois-Amerikasta. Tapahtuma on NSFS:n vuosittainen päätapahtuma joka juhlii tänä vuonna 20-vuotisjuhlaansa.

Suomesta opettajina kyseisellä kurssilla toimivat Oula Kitti ja Kristo Salminen.

Lisätietoa oheisessa liitteessä (PDF) sekä http://stagecombat.fi/.


Show me the world – International Curators Meeting 11-12 Apr 2015, Germany

In joint cooperation with, among others, the SPIELART Festival Munich, the Goethe Institute and the Impulse Theatre Festival, the NRW KULTURsekretariat will organise an international symposium on the practice and methodology of curating in a networked world in the Ringlokschuppen Ruhr in Mülheim on 11 and 12 April 2015. The invitees include international curators from the areas of dance and theatre.

Intensive discourse on curatorial concepts in a global artistic and cultural dialogue is still in its infancy in these areas, as opposed to the area of creative arts. It is therefore that the multi-part project »show me the world« is dedicated to relevant curatorial issues in the areas of theatre and dance on a grand international scale for the first time. Issues and questions regarding a global ethic of organising or the consideration of migration, but also cultural fashions, preconceptions and exoticism or ethnocentricity and eurocentricity.

Please register by 31 March 2015 by sending an e-mail to info(a)nrw-kultur.de.
Participation is free.

Read moreAPURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia)


Vielä ehtii – apurahahakuja maalis-huhtikuussa


Maaliskuu on päättymäisillään. Ohessa kootusti haettavissa olevia apurahoja:

Taike: Taiteilija-apurahat, haku päättyy 31.3.

Taike: Residenssiapurahat, haku päättyy 31.3.

Framen apurahahaku visuaalisen taiteen hankkeille | hakuaika 9.-31.3.2015

Pohjoismainen kulttuurirahasto, haku päättyy 9.4.


Lisää ajankohtaisia ja tulevia apurahahakuja löydät www.tinfo.fi/hakuja.HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


UrbanApa TOOLBOX #6 | haku 31.3.2015 saakka


UrbanApan työpajasarja TOOLBOX - Self Help Series hakee taiteilijoita sarjan toiseen osaan. Haku on auki 31.3.2015 saakka. Lisätietoja ja hakuohjeet osoitteesta http://urbanapa.fi/event/toolbox-6/

TOOLBOX #6
7.-11.4.2015 // DCA, Mannerheimintie 6 // klo10-15
Painaako stressi päälle? Ei hätää, kevään toinen TOOLBOX on täällä. Tämän kevään TOOLBOXien teemana on Self Help. Me autamme sinua auttamaan itseäsi. Sarjan toinen osa keskittyy taiteellisiin työkaluihin. Come and get it!

UrbanApa TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja ideahautomo, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen esittävän taiteen ammattilaisia nykytaiteen ja urbaanin taiteen aloilta. TOOLBOX tarjoaa alustan paineettomalle taiteelliselle jakamiselle, työskentelylle ja genrerajat ylittäville kokeiluille. INSPIROI JA INSPIROIDU! UrbanApan tavoitteena on työllistää nuoria taiteilijoita, sekä luoda mahdollisuus yhteisölliseen taiteelliseen työskentelyyn ja verkottautumiseen.

Lisätietoja:
Sonya Lindfors
Koreografi-tanssija
UrbanApan taiteellinen johtaja ja projektipäällikkö
0405164420
sonya(a)urbanapa.fi
sonya_lindfors(a)hotmail.com
http://sonyalindfors.tumblr.com/
www.urbanapa.fi


Recidency Programme 2015: Arts Printing House, Lithuania | deadline 27 April


Arts Printing House  offers a residency to professional international artists in Contemporary Performing Arts field: Contemporary Circus, Theatre, Dance. The Arts Printing House opens as well the residency opportunities to the Producers of performing arts: art directors, festival programmers or managers of the field. The organisers try to encourage and strengthen the interaction between Lithuanian artists and guests from other countries via the Artists in Residence program Print Art on Stage.

The organisers offer: 1-4 weeks residency (possible period is June-August) at Arts Printing House with free studio. The Arts Printing House also covers travel expenses and accommodation. However, all other expenses such as living costs, materials, insurance and local transport costs in the city must be covered by the artists themselves or through funds of the artists’ home countries. The residency takes place at Arts Printing House, lively and diverse contemporary culture venue situated in the Old Town of Vilnius.

Disciplines:
Contemporary Performing Arts: Contemporary Circus, Theatre, Dance, Administrative.

Deadline: 27 April

Find all details online


TYÖPAIKKOJA

 
Aiemmissa TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja: www.tinfo.fi/hakuja


Pirkanmaalle haetaan esittävien taiteiden läänintaiteilijaa | haku 14.4.2015 saakka

 
Läänintaiteilijaksi haetaan taiteen ammattilaista, joka työllään vahvistaa esittävien taiteiden näkyvyyttä ja työmahdollisuuksia Pirkanmaalla. Esittävien taiteiden toimiala tehtävässä on laaja kohdistuen tanssi- ja sirkustaiteesta näyttämö-, lausunta- ja esitystaiteen kautta aina performanssitaiteeseen.

Tehtävä on määräaikainen 01.08.2015 - 31.07.2018.

Tavoitteena on lisätä yhteistyötä esittävien taiteiden toimijoiden välillä sekä muiden toimijoiden kanssa ja avustaa taiteenalojen toimijaverkostojen vahvistamista, etsimällä ja testaamalla uusia työtapoja ja -areenoja. Yleisempi tavoite on esittävän taiteen työskentelytapojen ja tunnettuuden lisääminen sekä saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen.

Läänintaiteilija työskentelee yhteistyössä pirkanmaalaisen esittävän ammattitaiteen toimijakentän ja toimipisteen muiden läänintaiteilijoiden kanssa ammattitaiteilijoiden työ- ja toimeentuloedellytysten edistämiseksi. Toiminnassa tulee huomioida Tampereen ja Pirkanmaan taidepalvelujen katvealueet.

Taiteen edistämiskeskuksessa työskentelee noin 50 virkamiestä ja enintään 49 työsopimussuhteista läänintaiteilijaa. Nämä ovat sijoittuneet Helsingin päätoimipisteeseen ja 10 alueelliseen toimipisteeseen.

Hakuilmoitus valtiolle.fi-sivustolla

Hakemukset ensisijaisesti sähköisesti valtiolle.fi-sivuston kautta, työavain 600-52-15. Haku päättyy 14.4.2015 klo 16.15.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Armas Ketonen
0295 330 840

Kehittämispäällikkö Eva-Maria Hakola
0295 330 702


TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


Lisää TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja löydät: www.tinfo.fi/minnemenna ja www.tinfo.fi/hakuja


Ilmaisuverstas: Suvirannan elokuvakurssi 9.-16.6.2015 | haku 26.4. asti


Ilmaisuverstas ry ja LUST rf järjestävät yhteistyössä Näyttelijäliiton kanssa elokuvanäyttelemisen kurssin ruotsalaisen elokuvaohjaajan Richard Holmin, sekä suomalaisen näyttelijä Jonna Järnefeltin kanssa.

Kurssin aloitus ti 9.6. klo 14
päätös ti 16.6. n. klo 14 (7 pvää)
Osallitumismaksu: 480 €
sis. täysihoidon (voi maksaa useammassa erässä)

Hakuaika päättyy su 26.4.2015.

Richard Holm (1967) on työskennellyt kameran takana vuodesta 1987. Hän on tunnettu mm Johan Falk-elokuvista (2009-2015). Holm on myös ohjannut sotaelokuvan Isku Rajalle (2011) ja useamman jakson Syyttömänä tuomittu sekä Irene Huss -rikossarjoista.

Jonna Järnefelt on 30 vuoden aikana esiintynyt lukuisten teatteriroolien lisäksi useissa tv-sarjoissa ja elokuvissa, mm. Kiiltokuvia, Vettä sakeampaa, Täällä Pohjantähden alla, Pääministeri. Holmin ohjauksessa hän on työskennellyt Falk-elokuvassa Organisatija Karajan (2012).

Kurssin lähtökohtana on tarjota ammattinäyttelijöille mahdollisuus syventää elokuvanäyttelemisen osaamistaan. Kurssilla on kuvaaja.

Kurssin kielinä ovat englanti, ruotsi ja suomi.

Siirry hakuun

www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas


Workshop: Art, Activism and Climate Change 7-20 May 2015, Cesis, Latvia


New Theatre Institute of Latvia in collaboration with Laboratory of Insurrectionary Imagination (Labofii) and European network IMAGINE 2020 will organise an international workshop "ART, ACTIVISM AND CLIMATE CHANGE" on MAY 7-10 at Rucka Artists Residency in Cesis, Latvia.

Working with local and international artists and activists and using a diversity of participatory and playful methods of popular education, it will aim to start a momentum towards collective organising and affinity group building for effective disobedience in response to the UN’s 2015 Paris Climate summit. The workshop will be facilitated by Isabelle Fremeaux, co-founder of the Labofii, and it will be held in English.

Please, send your applications with a short motivation TILL APRIL 10 2015 to zane(a)theatre.lv

More information: LABOFII IN CĒSIS, LATVIA
twitter.com/tinfotweets

alumniklubi_taideiskee

krogerus_earthhour_suomi

earthhours_teatterit

krogerus_earthhour_ruotsi

summerbash2015_info