23.04.2015

TINFO-tiedote 16 / 23.4.2015

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA

MUITA ILMOITUKSIA
twitter.com/tinfotweets

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


ERIMIELISTEN YHTEISTÖISSÄ

Vierastan päivittelyä vaalituloksesta. Lintukodon yhtenäiskulttuuria ja ”yhtenäistä kansaa” ei enää pitkään aikaan ollut olemassa, ei liioin ”yhtenäisiä yleisöjä”. Erimielisten yhteisöissä on opeteltava toimimaan.

Voin olla naiivi, kun ajattelen Chantal Mouffen tavoin politiikan tarkoittavan avointa kiistelyä vastakkain asettelujen sijaan. Kiistat ja erimielisyydet ovat demokratian ydin. Pohdintojeni taustalla on mikroperspektiivini: se, että olen kirjoittamalla jakanut aikaani suomalaisen kesäteatterin merkityksen ja 2000-luvun ryhmien ja erilaisten kollektiivien toimintastrategioiden kesken. Kummankin voi nähdä emansipatorisen poliittisen toteutumistiloina. Lisäksi TINFOssa olemme jälleen ammattilaistilastojen rinnalla tilastoimassa harrastajateatteria. 

Kaikissa näissä caseissa on kyse viime kädessä myös erimielisistä yhteisöistä, erilaisista arvoista ja merkityksistä. Eipä tätä arvokeskustelua liiemmin ole käyty.


KÄYNNISTYYKÖ PUDOTUSPELI, UNOHDETAANKO FREELANCERIT?  – TAITEEN JA KULTTUURIN TULEVAISUUS

Minun vaikea ottaa selkoa siitä, kuinka suuri tulee olemaan eduskunnan ”kulttuuripuolue”. Pelkään sen pienentyneen. Monia kulttuurikonkareita jäi rannalle. Miten kulttuuri tulee näkymään strategisessa hallitusohjelmassa? Minkälaisiksi muodostuvat eduskunnan sivistysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan sivistys- ja tiedejaoston kokoonpanot? Kai meillä nyt sentään tulee olemaan kulttuuriministeri, vai onko edessä paluu opetus- ja kulttuuriministerin yhdistelmään, jos/kun ministereiden määrää vähennetään? Minkälainen tulee olemaan tästä alueesta vastaavan ministerin staabi? Toivottavasti se koostuu asiansa osaavista.

Kulttuurin välikysymys -ohjelmassa 11.4.2015 (katseltavissa vielä Yle Areenassa) Cuporen tutkija Pauli Rautiainen piti todennäköisenä kauhuskenaariota: eriarvoistuminen lisääntyy, pääkaupunkiseudun taide näivettyy, eikä kunniltakaan löydy muskeleita kompensoida valtion leikkauksia.

Kauhuskenaariona näyttäytyy myös se, että tulevaisuus tarkoittaa köyhätaskujen – taiteen vähemmän ja enemmän huono-osaisten – välistä mutapainia ja taiteen välineellistämisretoriikan täyttämää keskustelua, jossa arvot ja merkitykset on unohdettu. Taiteilijat ja taide- ja kulttuurilaitokset on jo nyt valjastettu toimimaan joko hyvinvointivaltion laastareina tai luovan talouden vetureina.

Muutosretoriikka puolestaan näyttää sisältävän vain ”luopumista” ja ”leikkauksia”. Ei ole kohtuutonta ajatella, että taiteelle ja kulttuurille raivattaisiin lisää elin- ja toimintatilaa. Ei ole kohtuutonta vaatia, että työn murroksessa hoidetaan kuntoon prekaarien työntekijöiden asiat: siis niiden pätkä- ja silpputyöntekijöiden (myös mikroyrittäjien), joihin kasvava joukko taiteilijoita(kin) kuuluu. Eivät jatkuvuuden turvaavat instituutiot ja freelancerit ole toistensa vihamiehiä.
 

SEINÄETKOILLE

Kulttuurin ja taiteen seinät maksavat. Niistä maksetaan mm. Senaatti-kiinteistölle ja kunnille. Niistä joudutaan maksamaan (usein kohtuuttoman paljon) ja niitä joudutaan kunnostamaan. Oudoksun tätä(kin) retoriikkaa, jossa instituutiot nähdään pahiksina, joiden kaikki raha kuluu vain ”seiniin”, ja retoriikkaa, jossa seinät kohotetaan yksipuolisen pakkomielteisesti institutionaalisen pysähtyneisyyden symboleiksi. Minusta nuo seinät ovat aika tehokkaassa käytössä ja juuri ne mahdollistavat asioita.

Me käynnistämme TINFOssa yhteistyössä Teatterikeskuksen ryhmämuotoisten toimijoiden (sekä VOSien ja ei-VOSien) kanssa keskustelua ”seinistä”. Seinäkeskustelua jatkamme myös muiden VOS-teattereiden kanssa. Aina ei ole täysin selvää se, mihin kaikkeen ”seiniä” tarvitaan ja miksi teatteri, tanssi ja sirkus tarvitsevat myös tiloja. Nyt yhteistyössä taiteilijoiden kanssa väännämme tätä asiaa rautalangasta. Tämä tietopaketti on eittämätön osa taiteen puolestapuhujan työkalupakkia.


LUKUVIIKOLLA NÄYTELMIEN ÄÄRELLÄ

Suomessa on vietetty lukuviikkoa. Minulle lukuviikko on tarkoittanut olemista näytelmien äärellä. Taas suren, ettemme ole TINFOssa pystyneetkään edistämään näytelmien leviämistä myös painettuina kirjoina!

Teatterikorkeakoulun dramaturgian opiskelijoiden näytelmien kantaesitykset ovat jatkuneet. Millaisia havaintoja maailmasta ja millaista muodon hakua! Ronja Louhivuoren Suo, Elli Salon Hirvimetsä ja Aino Pennasen Sädekehävaikutus. Odotan, että saan tutustua näytelmiin myös lukemalla. Palaan tähän.


UTELIAISUUTTA PUUTTUU

Lukuviikolle osui myös Diana Drama Festivalilla käyty keskustelu eurooppalaisesta nykynäytelmästä. Harmin paikka, että keskustelijoistamme puuttui sveitsiläinen Katja Brunner, jonka Hell is just a sauna kuultiin hienona käännöksenä lukuteatterina. Meidän keskustelumme ontui laaja-alaisuudessaan ja fokuksen puutteessaan. Nolotti dramaturgian opiskelijoiden edessä. Yhden tärkeän pointin toi esiin katsomossa istunut dramaturgian opiskelija Ilja Lehtinen: meitä vaivaa uteliaisuuden puute. Siinä se, mistä löytyisi intohimoista ja kaihitonta asettautumista uusien ja erilaisten, tuntemattomien maailmojen ja muotojen äärelle. Ulkomaisten ja kotimaisten.

Katja Brunnerin Hell is just a sauna oli ainakin minulle tuollainen asettautuminen, nyt tosin vain kuullun äärelle. Ihan tajutonta monikerroksista kuljetusta läpi mytologioiden ja todellisuuksien, viitteitä joka suuntaan. Teksti kuin onkaloinen vuori tai avaruus mustine aukkoineen. Brunnerin näytelmä ja viisi muuta ilmestyvät luettaviksi ensi syksynä. Jukka-Pekka Pajunen ja pari muuta entusiastia jaksavat sinnikkäästi jatkaa työtä saksankielisen nykydramatiikan puolesta.

Meitä oli muutoin hävettävän vähän Brunnerin ja Marius von Mayenburgin Marttyyrien luennoissa. Diana Drama Festival jatkuu 9.5. asti.


TUTKIMUSTIETOA YLEISTYÖSTÄ JA OSALLISTUMISESTA

Kiitos Cupore jälleen! Uunituore Hilppa Sorjosen ja Outi Sivosen Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön muodot, laajuus ja tuloksellisuus selvittää, mistä kaikesta yleisötyöstä on kyse, millaisia ovat taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön tavoitteet, millaista ja kuinka yleisötyötä tehdään ja keitä se tavoittaa. Tutkimus on tietenkin kapeahko otanta, joka perustuu laitosten 2006-2010 toimintakertomus- ja tilinpäätöstietoihin. Tapaustutkimuksen kohteiksi otettiin kolme teatteria, kolme museota ja yksi orkesteri, joiden yleisötyöntekijöitä haastateltiin. Lisäksi kerättiin tiedot 103 teatterin, orkesterin ja museon vuoden 2014 yleisötyöstä näiden verkkosivuilta. Yleisötyö näytti olevan yhteydessä rahapottiin. Indeksikorotukset kohdentuivat myös yleisötyöhön.

Pohtimisen arvoinen on tulos siitä, että yleisötyö ei vaikuttanut yleisömääriin. Yhtälö, mitä enemmän yleisötyötä, sitä enemmän katsojia, ei toteudu. Toisaalta voi kysyä käänteisesti, olisiko yleisöä näin paljon tai jopa vähemmän ilman yleisötyötä. Tutkimuksessa yleisötyön nähdään vaikuttavan ”koettuun laatuun ja käyntikokemukseen”. Yleisötyön vaikuttavuus on muualla kuin kävijämäärissä. Tästä avautuvatkin jatkotutkimustarpeet, jotka kohdistuvat yleisöihin: mitä ihmiset oikeasti ajattelevat.

Kiintoisaa oli tieto siitä, että yleisötyön työn- ja vastuunjako ei aina instituutioissa ole selvillä, vaikka työtä aikaisempaa suunnitelmallisemmin tehtiinkin. Senkin tutkimus tuo esiin, että ketään ei tähän hommaan kannata pakottaa, eikä kaikilla ole tarvittavaa ammattitaitoa tai aikaa. Teattereissa taiteellisen henkilökunnan aikataulut ovat niin kireät, ettei yleisötyöhön riitä aikaa vaikka halua olisikin. Onneksi yleisötyöntekijöiden määrä on kasvanut. Noin viidenneksellä teattereista oli yleisötyöntekijä vuonna 2010.

Määrittelyt ovat aina vaikeita ja saavat toiminnan kalskahtamaan byrokraattisvoittoiselta: Yleisötyö tarkoitti nyt ”toimenpiteitä”, ”joiden tavoitteena on yksilön tiedollisia ja tunnepitoisia valmiuksia kehittämällä perehdyttää eri kohderyhmiä taide- ja kulttuurilaitoksiin ja edistää siten osallistumista niiden perustehtävän toteuttamiseksi tuotettuihin esityksiin ja tilaisuuksiin.” Tähän määritelmään haluttiin myös lisätä yleisötyön rooli ”laitoksen ja yleisön välisenä kontakti- ja palautekanavana”.

Cuporen selvityksen mukaan instituutioiden yleisötyö oli vähentynyt vuoteen 2014 mennessä.  Laitokset ilmiselvästi raportoivat tästä toiminnastaan heikosti toimintakertomuksissaan ja melko huonosti kertovat siitä verkkosivuillaankin. Sen mekin olemme TINFOssa havainneet.

Ennakkotietoa TINFOn vuoden 2014 tilastoista. Yleisötyötä tekee entistä useampi VOS-teatteri ja yleisötyötapahtumien määrä oli edellisvuodesta kasvanut liki 20 %. Aktiivisimpia VOS-teattereiden yleisötyöntekijöitä olivat Zodiak – Uuden tanssin keskus, Tanssiteatteri Hurjaruuth, Helsingin Kaupunginteatteri, Varkauden Teatteri, Q-teatteri, ja Wasa Teater – sekä Suomen Kansallisooppera ja Suomen Kansallisteatteri. Kimuranttina säilyy kysymys siitä, miten yleisötyön eri muotoja voi edes verrata toisiinsa, siinä määrin yhteismitattomia ne ovat.

Nyt en vielä ehtinyt perehtyä Cuporen toiseen uunituoreeseen tutkimukseen Kulttuuriosallistumisen muuttuvat merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Se odottaa pöydällä.


KESKUSTELU HELSINGIN MALLISTA JATKUU

Sain Helsingin kulttuurikeskuksen kulttuurisuunnittelija Sara Kuuselta vastinetta Helsingin mallin kommenteistani. Hyvä juttu. Avointa ja rakentavaa keskustelua tarvitaan, jotta Helsingin malli näyttäytyisi uhkan sijaan mahdollisuutena. Kuusi vakuuttaa, että toiminta-avustuksia ei tulla vuonna 2017 jakamaan yhteiskuntavastuullisen toiminnan perusteella, vaikka siihen tullaankin kiinnittämään enemmän huomiota. 

Kuusi selventää, että ”prioriteettialueiden” rinnalla hankkeita voi toteuttaa muuallakin Helsingissä. Kuusen mukaan prioriteettialueilla poikkihallinnollista yhteistyötä on vahvistettu ja asukkaiden toiveita kartoitettu. Tätä tietoa tullaan välittämään helsinkiläisen taidekentän edustajille ”kevään taidelajikohtaisissa neuvontapäivissä sekä kahdenkeskisissä tapaamisissa”.  ”Rakentavia keskusteluja” taidetoimijoiden kanssa käydään parhaillaan. Helsingin mallia tullaan työstämään ajan kanssa ja perusteellisesti ja yhteistyössä toimijoiden kanssa. Toivon mukaan avoimen ja luottamuksellisen dialogin myötä Lyonin malli voi entistä useammille näyttäytyä mahdollisuutena.

Vielä lainaus: ”Helsingin kaupunki on merkittävä taiteen ja kulttuurin rahoittaja. On täysin luontevaa, että julkisella rahoittajalla on oikeus tiettyyn ohjaavuuteen ja tahtotilan ilmaisuun. Kulttuurikeskuksen tahtotila on tehdä Helsingistä tasa-arvoisempi.”

Keskustelua tarvitaan. Jatketaan.


twitter.com/tinfotweetsTINFON ILMOITUKSIA


Ensi viikon TINFO-tiedote ilmestyy keskiviikkona 29.4.


Vappuaaton osuessa torstaille TINFO-tiedote ilmestyy poikkeuksellisesti jo keskiviikkona 29.4.

Mahdolliset tiedotteet pyydämme toimittamaan viimeistään tiistain 28.4. aikana osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Vappu vaikuttaa myös toimistomme aukioloaikoihin. Vappuaattona 30.4. toimisto sulkeutuu klo 13 ja vappupäivän pe 1.5. toimisto on kiinni.

www.tinfo.fi


Seuraava TINFO e-Nytt ilmestyy 5.5. – aineistopäivä 30.4.


Seuraava ruotsinkielinen uutiskirje TINFO e-Nytt ilmestyy 5.5.2015. Mahdolliset ruotsinkieliset tiedotteet pyydämme lähettämään osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi perjantaihin 30.4. mennessä.

Kevään 2015 seuraavat ilmestymisajat ja aineistopäivät:
ti 5.5. -> to 30.4.
ti 2.6. -> pe 29.5.

www.tinfo.fi/se

 

UUTISIA


Maria Baric Company palkittiin Kuubassa


Maria Baric Company palkittiiin Kuuban kansainvälisiltä katuteatterifestivaaleilla (VIII Jornada Nacional de Teatro Callejero Matanzas 2015)  sekä festivaalien pääpalkinnolla, että uudella yleisöennätyksellä.

Companyn tulisirkustaiteilija Petri Saunio, nukketeatteritaiteilija Nemanja Stojanovic sekä ohjaaja, säveltäjä Maria Baric vierailivat festivaaleilla esiintymässä espanjankielisellä tulinukketeatterituotannollaan Ave Fenix, jossa Companyn Suomessa asuvien taiteilijoiden lisäksi esiintyi myös 12 kuubalaista näyttelijää. Musiikistaan, visuaalisuudestaan ja  uniikista estetiikastaan kiitelty Ave Fenix nousi festivaaliyleisön ylivoimaiseksi suosikiksi, companyn saavuttaessa festivaalien kävijämäärällisen yleisöennätyksen kaikkina esityspäivinään.

Esitysten lisäksi Maria Baric Company toteutti vierailullaan myös musiikillisia varjoteatterityöpajoja alueen lapsille ja nuorille sekä osallistavaa katunukketeatteritoimintaa alueen perheille.

Maria Baric Companyn vierailusta uutisoitiin paikallisessa mediassa aktiivisesti ja kirjoitettujen lehtihaastattelujen lisäksi Companyn haastattelu sekä otteita palkitusta Ave Fenix -esityksestä nähtiin myös Kuuban kansallisella televisiokanavalla. Matanzanin Esittävän taiteen keskus Artes Escenicas myönsi lisäksi Maria Baric Companylle arvostetun Don Quijote -kulttuuripalkinnon tunnustuksena taiteellisesta tinkimättömyydestä ja työn ainutlaatuisuudesta.

www.mariabaric.com


Viiruksen Meeting the Odyssey purjehtii Välimerellä 2015


Teatteri Viiruksen kansainvälinen yhteistyöprojekti Meeting the Odyssey – an Adventure Beyond Arts, Myths and Everyday Life 2013-2016 jatkuu kesällä kahdella laajalla kiertueella Välimeren alueella. Viirus vastaa seitsemästä ainutlaatuisesta ns. Instant esityksistä, jotka perustuu paikallisiin kertomuksiin ja teemoihin. Virolainen kaljaasi Hoppet ja Meeting the Odyssey vierailevat parin päivän aikana Lampedusan saarella solidaarisuuden osoituksena sekä pakolaisten että vastaanottavan väestön kanssa.

Kesällä 2014 virolainen kaljaasi Hoppet purjehti Itämerellä kahden eri kansainvälisen teatteriproduktion kanssa. Esitykset tuotettiin EU:n tuella toteutetun Meeting the Odyssey-projektin puitteissa.

Seuraavana vuorossa on Välimeri. Toukokuun 3. pävänä Hoppet lähtee Tallinnasta ensimmäisenä määränpäänään Italian rannikolla sijaitseva Camogli, josta purjehditaan teatterimiehistöllä Maltalle ja Lampedusan kautta Sardiniaan, Ranskan etelärannikolle jonka jälkeen suunnataan takaisin Italiaan.

Varsinainen teatterikiertue alkaa jo 27. toukokuuta jolloin sbarchi_un’odissea (Landing – an Odyssey)-esitys saa ensi-iltansa. Esitys on ensisijaisesti italialais-tanskalainen tuotanto, mutta Viiruksen dramaturgi Christoffer Mellgren vastaa esityksen käsikirjoituksesta ja ääni-insinööri Björn Karlsson matkustaa Italiaan ääniteknikkona. Tämän lisäksi Viirus palkkaa yhden esityksen näyttelijöistä, Jaakko Kiljusen, koko kiertueen ajaksi. Sbarchi_un’odissea kiertää ensin Milanon- ja Como-järven alueilla jonka jälkeen heinäkuun lopulla purjehditaan Maltalle. 

Lue lisää oheisesta tiedotteesta (PDF)

Lisätietoja:
Matilda von Weissenberg,projektijohtaja
Meeting the Odyssey
+358 50 9115988
matilda(a)viirus.fi
www.meetingtheodyssey.eu
www.viirus.fi


Vuoden 2014 Lea-palkinnon kuusi finalistia valittu


Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry on jakanut vuoden parhaan näytelmän palkitsevaa Lea-palkintoa vuodesta 1985 lähtien. Palkinto myönnetään näytelmäkirjailijalle parhaasta näytelmäteoksesta sen tekstin, eikä siis toteutuneen esityksen, perusteella. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Vuoden 2014 Lea-raadin jäsenet ovat ohjaaja Johanna Freundlich, dramaturgi Anna Simberg ja näytelmäkirjailija, dramaturgi Seppo Parkkinen. Diktaattorina toimii ohjaaja Pekka Milonoff. Raati arvioi yhteensä 31 näytelmää.

Lea-raati totesi, että vuoden 2014 näytelmäsadosta erottuivat tekstit, joissa näkyi näytelmäkirjailijan kädenjälki eli omintakeisuus niin muodon kuin sisällön tasolla. Kilpailutekstien joukossa oli epätavallisen paljon henkilökuvapohjaisia tekstejä - puolidokumentaarista lähtökohtaa, joka kuitenkin usein jäi vaille tätä kirjoittajan omaa näkökulmaa.

Finalisteiksi valituista teksteistä raati totesi, että ne osoittavat sekä näytelmäkirjailijalta että teatterinjohtajalta kykyä avarakatseiseen teatterilliseen ajatteluun. Lea-raati peräänkuulutti vastaavanlaista riskinottoa enemmänkin. Kilpailuun lähetetyistä teoksista Lea-raati valitsi kuusi näytelmää Lea-palkintofinalisteiksi. Nämä näytelmät lyhyine perusteluineen ovat:

1. Kati Kaartinen: Nätti tyttö, vähän pehmee

"Näytelmä kuvaa omintakeisella tavalla kolmen eri sukupolven naisen haahuilua identiteetin, historian(sa) ja olemassaolon kysymysten kimpussa. Kirpeän kevyeksi viritetty teksti tekee vaikutuksen tavassa, jolla sen henkilöt näyttäytyvät sekä rakastettavina, että ennen kaikkea epätäydellisinä. Kaartisen dialogi on teatterillista ja yllätyksellistä."

2. Laura Ruohonen: Luolasto

"Laura Ruohonen onnistuu yllättämään yleisönsä valitsemalla näytelmänsä päähenkilöksi luolan. Ikivanha luola ja sen lähes ikiaikainen elämä vetää puoleensa ihmisiä ja olentoja eri ajoista ja sen myötä myös vaihtelevia käsityksiä moraalisesta vastuusta ja erilaisia mielipiteitä tieteestä, uskonnosta tai talouselämästä. Epätavallinen aihevalinta."

3. Elina Snicker: Harmony Sisters - Kolmannen valtakunnan sisaret

"Kilpailun kiinnostavin musiikkiteatteriteksti käsittelee tunnetun sisarustrion vaiheita - mutta rohkeasti ja taidolla. Paneutunut taustatyö on tuottanut huolella punnitun kokonaisuuden, orgaanisen musiikkiteatterillisen muodon, jossa Harmony Sistersin esittämä musiikki on osa taiteellisesti kunnianhimoista ja draamallisesti haasteellista kerrontaa."

4. Juha Siltanen: Vallankumous - Sisar Huttusen ihmeellinen elämä

"Vuoden 1917 Helsinkiin sijoittuva näytelmä liikkuu suvereenisti ajassa ja paikassa luoden oman dramaturgiansa, sinfonisen muodon, joka tuo kaiken aikaa kiinnostavaa ristivaloa aiheeseensa ja keskustelee meidän aikamme kanssa. Kaikessa näkyy näytelmäkirjailijan laaja ja huolellinen taustatyö. Kielen tasolla teksti on omaa luokkaansa - rikas, syvä, hauska, täyttä draamaa."

5. Heidi Väätänen: Espoo 60° N, #2kjf◦E

"Raadollinen ja omalakinen näytelmä, joka kuvaa taidokkaasti kahdenlaista mikrokosmosta: nuoren parin unelmakotia ja toisaalla virtuaalista pakopaikkaa. Nämä kaksi ympäristöä luovat painajaismaisen, mustaa huumoria kukkivan maaston ja näytelmä törmäyttää kiinnostavasti ne tavat, joilla ihminen toisaalta hakee ympärilleen turvallisuutta, toisaalta äärikokemuksia. Teksti luo aivan itsenäisen tyylinsä, joka erottuu edukseen."

6. Antti Hietala: Ihanat ihmiset

"Antti Hietala jättää katsojalle mahdollisuuden päättää mitä oikeastaan tapahtui näyttämällä erilaisia muunnelmia yhden myöhäisen illan tapahtumista. Toisessa näytöksessä katsoja todistaa näiden tapahtumien vääjäämättömiä seurauksia ja hänen suhtautumisensa muuttuu. Se mikä on näyttäytynyt päähenkilöiden itsekkyytenä tai pelkuruutena onkin inhimillistä heikkoutta, jotakin ymmärrettävää, jotakin mikä koskettaa omaa itseä. Taidokasta."

Lisätietoja palkinnosta, säännöistä ja aikaisemmista voittajista löytyy Näytelmät.fi -palvelusta osiosta "Lea-palkinto".

Lisätietoja:
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry
Toiminnanjohtaja Jukka Asikainen, jukka.asikainen(a)sunklo.fi, p. 040 838 6675
www.sunklo.fi


OKM: Taide- ja kulttuuritapahtumille 4,7 miljoonan tuki valtiolta


Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on jakanut yli 4,7 miljoonaa euroa valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille. Tukea myönnettiin 151 tapahtuman järjestämisen tueksi.

Savonlinnan Oopperajuhlat, Tampereen Teatterikesä, Helsingin Juhlaviikot, Kuhmon Kamarimusiikki, Kuopio Tanssi ja Soi, Kaustinen Folk Music Festival ja Pori Jazz Festival ovat suurimmat avustuksensaajat vuonna 2015.

- Kulttuuritapahtumilla on tärkeä tehtävä useiden taidealojen kehityksessä, sillä ne nostavat uusia ilmiöitä esiin. Festivaalit ovat myös aluetaloudellisesti merkittäviä. Tapahtumat houkuttelevat alueelle vierailijoita, lisäävät tunnettuutta ja antavat työmahdollisuuksia, ministeri Viitanen toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata taide- ja kulttuuritapahtumien tapahtumien järjestäminen eri puolilla Suomea sekä edistää monipuolista taide- ja kulttuuritarjontaa.

Festivaalit ovat keskeisiä kulttuurituotannon, -tarjonnan ja osallistumisen muotoja. Valtion rahoittaa tapahtumia, ja niiltä odotetaan monen tyyppisiä hyötyjä kansalaisten hyvinvoinnista aluetalouden vilkastumiseen. Useat kaupungit ja kunnat ovat nostaneet tapahtumat kulttuuri- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiskohteeksi.

Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset myönnetään taiteen edistämiseen osoitetuista veikkausvoittovaroista. Tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, joka antaa ministeriölle lausunnon määrärahan jakamisesta.

Myönnetyt avustukset 2015 (PDF)

Lisätietoja:
- valtiosihteeri Kari Anttila, puh. 0295 3 30130
- neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh. 0295 3 30206

*****
Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittisia ja aluetaloudellisia vaikutuksia tarkastellaan kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen tutkimushankkeessa 2014 - 2015. Hankkeessa selvitetään muun muassa valtion kulttuuritapahtuma-avustuksen käytäntöjä ja kehitystä. Selvitys valmistuu myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja tutkimushankkeesta

www.minedu.fi


OKM: Vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan 691 000 euroa


Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on jakanut 691 000 euroa vammaisjärjestöille ja -yhteisöille niiden taide- ja kulttuuritoimintaan sekä kulttuurialan toimijoiden saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

Avustuksia vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen kulttuuritoimintaan myönnetään ensisijaisesti valtakunnallisten vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen taide- ja kulttuuritoimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n, Kuurojen liitto ry, Kynnys ry:n, Mielenterveyden Keskusliitto ry:n, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n ja Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry:n kulttuuritoimintaa jo useita vuosia. Myös mm. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry:n ylläpitämän Taidekeskus Kettukin toimintaa Hämeenlinnassa sekä Teatteri Totin toimintaa on tuettu jo vuosia.

Muita tuen saajia tänä vuonna ovat mm. Sairaalaklovnit ry:n sairaalaklovnityö, Joensuun Parafest –festivaali ja ja Amabile - Lasten ja Nuorten Taideyhdistys ry:n Floora-hanke. Avustuksia on jaettu erityisesti valtakunnallisesti tai muuten laajemmalle alueelle suunnatuille hankkeille sekä uudenlaisia toimintamalleja luoville ja vakiinnuttaville hankkeille sekä pidemmän aikavälin vaikuttaville hankkeille.

-Kulttuuri kuuluu kaikille. Minusta on tärkeää, että kaikki ihmiset voisivat nauttia taiteesta ja kulttuurista niin tekijöinä kuin kokijoina, toteaa ministeri Pia Viitanen.

Lisätietoja:
kulttuurisihteeri Lea Halttunen (OKM), puh. 02953 30097
osastosihteeri Soili Arminen (OKM), puh. 0295 3 30064

Myönnetyt avustukset (PDF)

www.minedu.fi


Uusi julkaisu pohtii kestävää kehitystä tanssin kentällä


Pohjoismaissa ja Baltiassa on jo pitkään ollut vallalla tanssialan kertakäyttökulttuuri. Alueen kulttuurisektorin asiantuntijoista koottiin työryhmä pohtimaan, millainen voisi olla parempi toimintatapa. Jo 1990-luvulta kulttuuripolitiikan agendoissa esiintynyt kestävän kehityksen käsite osoittautui hyödylliseksi työkaluksi.

– Nykyiset rakenteet tukevat lähinnä uusien tanssiteosten ja ensi-iltojen tuottamista. Tanssiteoksia esitetään vain muutaman kerran ja sitten tehdään uusi, mikä on resurssien tuhlausta. Levittämiselle tai kiertuetoiminnalle ei ole tukirakenteita, sanoo työryhmässä mukana ollut toiminnanjohtaja Sanna Rekola.

Sekä taiteelle että yleisöille olisi koko alan kehittymisen kannalta tärkeää, että teoksen näkisivät mahdollisimman monet ihmiset. Taiteen ekosysteemi on sellainen, että ohjaamalla resursseja oikeaan paikkaan saadaan laajoja vaikutuksia toisaalla yhteiskunnassa. Esimerkiksi tästä on kyse, kun puhutaan tanssin kestävästä kehityksestä.

Kestävän kehityksen pohjoismais–balttilainen ajatushautomo, keðja Sustainability Think Tank –työryhmä julkaisee nyt suositukset, joissa tarjotaan ratkaisumalleja realistisista lähtökohdista. Sen sijaan että tanssille vaadittaisiin lisää resursseja, uudenlaisia kehitysnäkymiä luodaan pohtimalla, miten olemassa olevat resurssit voitaisiin käyttää ja jakaa kestävämmällä tavalla.

Lisää aiheesta täältä

Recommendations for a Sustainable Nordic and Baltic Dance Field. keðja Sustainability Think Tank Report 2015 on luettavissa:

http://www.danceinfo.fi/assets/PDFt/Recommendations-for-a-Sustainable-Dance-Field-2015-net.pdf

http://issuu.com/danceinfofinland/docs/recommendations_for_a_sustainable_d?e=16430186/12036183

Tiedustelut:
Sanna Rekola
Toiminnanjohtaja
050 413 6123
sanna.rekola(a)danceinfo.fi

Katarina Lindholm
Tuottaja / Project Manager
040 182 1621
katarina.lindholm(a)danceinfo.fi

www.danceinfo.fi


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna


Elävä arkistopäivä – Live archive day 9.5.2015, Helsinki


Aika: Lauantai 9.5.2015
Paikka: Kaapelitehdas, Helsinki
Seminaari: BODY OF ARCHIVE klo 14-18
Tapahtuma: LIVE PERFORMANCE & DOCUMENT EVENING klo 18.30-23

Studio Là-bas, luentosali Watti, C & D -rappujen kellarikerros, Kaapelitehdas, Helsinki

Elävän arkistopäivän la 9.5. BODY OF ARCHIVE -seminaarissa puhutaan elävän ja katoavan taiteen tutkimuksen ja tulkinnan näkökulmin artefakteista, efekteistä ja affekteista. Miten performance -teos kohdataan ruumiillisesti ja jälkikäteen? Esillä teosten ja tallenteiden, sanallistamisen ja arkistoinnin kulttuurisia, kielellisiä ja teknologisia kehyksiä.

Esiin nousee myös T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyössä kehittämä ratkaisu performanssin dokumentaation pitkäaikaissäilytykseen. D-ark on ensimmäinen metatietojen tallennukseen suunniteltu ja käyttäjien saavutettavaksi luotu performanssitaiteen tietokantaohjelma, joka samalla vastaa Kansallisen digitaalisen kirjaston teknisiä vaatimuksia.

Elävien teosten kohtaaminen on ruumiillisen taiteen arkiston avoimin muoto.  LIVE PERFORMANCE & DOCUMENT EVENING -tapahtuman teokset ovat uusia ja etukäteen määrittelemättömiä. Läsnäolevan ja poissaolevan tilanteen välimatkoja ja yhteen liittyneisyyttä illassa korostaa lyhyt préhistoire là-bas -dokumenttisarja.

Lisätietoa: www.tehdasry.fi/home/


Keskustelutilaisuus: Kestävä kehitys ja näyttämön uusi estetiikka 11.5.2015, Helsinki


Huom! Tilaisuus siirtyy syksyyn 2015. Järjestäjät pahoittelevat muutosta.


Keskustelufoorumi "ESTEETIKUISTA ASIAA" – kestävä kehitys ja näyttämön uusi estetiikka
Aika: ma 11.5.2015 klo 17-20
Paikka: Reprum Hämeentie 33, Helsinki

HUOMIO kaikki teatterityöntekijät: vapaat taitajat, näyttelijät, lavastajat, teatteria opiskelevat, pukusuunnittelijat, lavastemaalarit ja muut!

Gröna Teatern FB yhteistyössä Reprumin kanssa kutsuvat teidät ympäristöystävällisyystapaamisiin keskustelemaan näyttämövisualisoinnin tulevaisuudesta.

Asiantuntijavieraamme Ruotsista Natalja Koniouchenkova kertoo, miten kestävä kehitys tuodaan teatterityöhön. Tulevaisuuden visualisoinnin keskustelua alustavat vieraamme: Mari Agge (valosuunn.), Kalle Ropponen (valosuunn./ lavastaja), Janne Siltavuori (lav.), Salli Kari (lav.opisk.), Tiina Kaukanen (pukusuunn.), Jani Petteri Olkkonen (ohj.) Gröna Teaternin Carmela Wager (lav./pukusuunn.) johtaa keskustelua.

Tilaisuuden kielet: suomi, ruotsi, englanti. Kevyttä tarjoilua.

TERVETULOA!

Ilmoittautuminen viim. 10.5. s-postitse tai tekstiviestillä:
gronateatern(a)gmail.com / 044 522 5919

Tilaisuuden mahdollistaa Svenska Kulturfonden


Riihimäen Teatterin strategiailta 12.5.2015

Riihimäen Teatteri Oy uusii strategiaansa ja kutsuu kaikki kaupunkilaiset ja teatterin toiminnasta kiinnostuneet uudistamistyöhön mukaan. Kaikille avoin strategiailta järjestetään teatterilla (Hämeenaukio 1) tiistaina 12.5.2015 klo 18-21. Illan aikana laaditaan suuntaviivat Riihimäen Teatterin tavoitteille ja uudelle strategialle.

Riihimäen Teatterin visiona on olla vuonna 2020 Suomen riihimäkeläisin teatteri. Riihimäen Teatteri Oy:n henkilökunta ja hallitus ovat laatineet luonnoksen teatterin toiminnan tulevaisuuden tavoitteista ja toiminnan arvioinnin kriteereistä. Nyt kaikki riihimäkeläiset ja sellaiseksi itsensä kokevat kutsutaan tutustumaan luonnokseen, joka on nähtävissä teatterin verkkosivuilla osoitteessa www.riihimaenteatteri.fi.

Riihimäen Teatterin verkkosivuilla on mahdollista vastata myös strategiakyselyyn sunnuntaihin 10.5. saakka. Kyselyn vastausten pohjalta koostetaan kehitysehdotuksia strategiailtaa varten. Lopullinen strategia tullaan laatimaan yleisön, teatterin henkilökunnan ja hallituksen ajatusten pohjalta strategiaillan jälkeen.

Strategialuonnos löytyy myös tämän viestin liitteenä (PDF).

Lisätietoja:
Matti Arnkil

Toimitusjohtaja, Riihimäen Teatteri

050 4670 276

matti.arnkil(a)riihimaenteatteri.fi

www.riihimaenteatteri.fi


Taiken sirkuksen päivä 12.5.2015, Helsinki


Tervetuloa Taiken sirkuksen päivään!

Taiteen edistämiskeskus (Taike) järjestää sirkuksen päivän  tiistaina 12.5.2015 klo 12.30–16.30 Suvilahdessa, Helsingissä (Huom. paikka).

Päivän ohjelma:
12.30–12.45    Circus Helsinki esittäytyy (Sörnäisten rantatie 22, Voimala/rakennus 1)
12.45–13.00    siirtyminen Cirko-keskukseen (Solmu-Sali)
13.00–13.10    Avauspuheenvuoro, johtaja Minna Sirnö/Taike
13.10–13.30   Sirkus Suomessa: rahoitus, tilastointi, kehittäminen, toiminnanjohtaja Lotta Vaulo/Sirkuksen tiedotuskeskus
13.30–13.45    Sirkuskentän todellisuus. Läänintaiteilijan puheenvuoro, Rauli Katajavuori/Taike
13.45–14.00    Rahoitusmalli: Cirko case example, toiminnanjohtaja Sami Ylisaari/Cirko

Kahvitauko 14.00–14.15

14.15–15.00   Sirkusryhmien puheenvuorot: toiminnasta ja rahoituksesta: Agit–Cirk, Circo Aereo, Race Horse Company ja WHS
15.00–15.15   Ammattimaisten sirkustoimijoiden valtionosuuskelpoisuus, kulttuuriasianneuvos Katri Santtila/OKM
15.15–15.30   Sirkustaiteen rahoituksesta Taikessa, taiteen tukemisen vastuualueen päällikkö Esa Rantanen/Taike
15.30–16.30    Keskustelua sirkustaiteen ja sen rahoituksen tulevaisuudesta, paneeli.

Tarjoilun varmistamiseksi ilmoittauduthan oheisesta linkistä:
https://www.webropolsurveys.com/S/82B6A8C8CC8D08EB.par

Yhteistyöterveisin,
Minna Sirnö
Johtaja
Taiteen edistämiskeskus
Vuorikatu 24
PL 185, 00101 Helsinki
p. 0295 330 719
minna.sirno(a)minedu.fi
www.taike.fi


Hangon Teatteritreffit 4.-7.6.2015

Hangon Teatteritreffit on kesäkuun alussa järjestettävä Suomen suurin ruotsinkielinen teatterifestivaali. Tänä vuonna festivaali järjestetään 24. kerran 4-7.6.2015. Hangon Teatteritreffit kokoaa vuosittain teatteriyleisöä ja esitystaiteen ammattilaisia Hankoon nähdäkseen vuoden parhaat – siirrettävät – esitykset ja tarjoaa yleisölle unohtumattomia teatterielämyksiä. Esitystaitelijoille festivaali toimii myös verkostoinnin ja keskustelun foorumina - kohtaaminen vapaiden ryhmien, laitosteattereiden ja teatteriopiskelijoiden välillä, jossa teatterin kaikki ammattiryhmät tapaavat. Vuoden 2015 festivaaliteema on Ristiriitareivit. Festivaali toimii näyteikkunana suomenruotsalaiselle teatterille niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Hangon Teatteritreffit esittelee noin 25-30 esitystä nelipäiväisen festivaalin aikana. Treffeillä vierailee muun muassa kolme pohjoismaalaista teatteriesitystä; Turteaternin (Ruotsi) Frasse och Mats - The Real Mens Show, Teater Nakenin (Ruotsi) Vargen kommer ja Animalske produksjonernin (Norja) Under barnehagen.

Kotimaisista esityksistä näytetään muun muassa Wasa teaterin Hamlet sade det vackrare, Teater Kennedyn Två män i ett tält 3, Oblivian Annika Tudeer gör Svansjön, Teater Povren Varför måste jag alltid diska ja Teatteri Takomon Dark side of the Mime. Tämän vuoden ohjelmaan kuuluu esityksien lisäksi myös seminaari, keskustelutilaisuus sekä luento kestävästä kehityksestä teatterissa.

Lisätietoja Hangon Teatteritreffien ohjelmasta löydät kotisivuiltamme www.hangoteatertraff.org.


CARPA4 11-13 Jun 2015, Helsinki


The Performing Arts Research Centre at the University of the Arts, Theatre Academy Helsinki welcomes artistic researchers at doctoral and post-doctoral levels to take part in the fourth biannual colloquium on artistic research in performing arts:

June 11 - June 13, 2015
THE NON-HUMAN AND THE INHUMAN IN PERFORMING ARTS: BODIES, ORGANISMS AND OBJECTS IN CONFLICT

June 10, 2015
Pre-Colloquium workshop “Artistic Research Expositions” and Object-Oriented Bring-a-Dish Picnic

The Registration for CARPA4 is open from now on until June 4,2015.

The colloquium approaches its topic area without specific disciplinary framings, collaboratively, and performatively, in an attempt to support the fruitful meeting of various points of view. It seeks common points of contact, resonating surfaces, and rhythmic interference between its heterogeneous but constituent parts. A variety of topics related to artistic research in performing arts, from dance and theatre, music, interdisciplinary practices and beyond, is discussed and dealt with in the papers, presentations, performances and workshops held by invited participants.

For further information, please contact us: teak.carpa(a)uniarts.fi

www.uniarts.fi/en/carpa


Korjaamo Teatterin Stage -festivaali 13.-23.8.2015, Helsinki


Yhdeksättä kertaa 13.–23. elokuuta järjestettävä Korjaamo Teatterin Stage -festivaali kertoo maailmasta nyt, teatterin silmin. Kulttuuritehdas Korjaamolle keskittyvä festivaali tuo Helsinkiin yhdeksän näytelmän verran ajatuksia herättäviä maailmanlopun visioita, riipaisevia tositarinoita ja rohkeita avauksia sananvapauden puolesta.

Mukana on kansainvälisiä esityksiä unkarilaisesta Krétaköristä venäläiseen Teatr.Dociin ja virolaisen Von Krahl -teatterin kanssa työskentelevään Akse Pettersoniin sekä joukko kotimaisia ensi-iltoja. Stage on Helsingin juhlaviikkojen yhteistyöfestivaali.

Lisätiedot: www.korjaamo.fi/stage


Seinäjoen Harrastajateatterikesä 21.-23.8.2015


Seinäjoella esitetään Suomen parasta harrastajateatteria 21.-23.8.2015. Ohjelmiston valitsi ohjaaja Miika Muranen. Katselmus järjestetään Seinäjoen Kaupunginteatterissa.

Tapahtuma on avoin kaikille teatterinystäville, jotka haluavat nähdä Suomen parasta harrastajateatteria. Seinäjoen Harrastajateatterikesä on lunastanut paikkansa yhtenä teatterintekijöiden ja -kokijoiden kohtaamispaikkana. Vuosi vuodelta esitysten taso on yhä kovempi, ja sitä kautta myös ryhmien esivalinta katselmukseen vaikeampaa. Niinpä jo valituksi tuleminen on puoli voittoa. Katselmukseen valitut ryhmät saavat palautteen esityksestään ammattitaitoiselta raadilta. Raati jakaa myös tapahtuman päätöstilaisuudessa kannustusrahaa haluamalleen ryhmälle tai ryhmille.

Raadissa vuonna 2015 antaa esityksistä palautetta Antti Niskanen, Jyväskylän kaupunginteatteri, Heikki Kustila, Jo-Jo Teatteri, Turku sekä Maria Pere, Seinäjoen kaupunginteatteri. Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii Suomen Harrastajateatteriliitto yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen kaupunginteatterin ja muiden kulttuurialan toimijoiden kanssa.

Seuraavat ryhmät ovat tulleet valituiksi Seinäjoen Harrastajateatterikesään 2015:

  • Nuorten tanssiteatteriryhmä JousmäkiRitola & Co, Vaasa: Burn4it!
  • Haukiputaan Nurkkanäyttämö Ry, Haukipudas: Sähköinen tanssisali
  • Kellariteatteri, Helsinki: Kaikki Kasvattaa 
  • Elämäntaiteilijat, (Uudenmaan cp-yhdistyksen aikuisten teatteriryhmä), Espoo/Helsinki: Mielen Jyvä
  • Topi Mikkola, Kuhmo: Lapin punaiset hanget 
  • Ylioppilasteatteri, Helsinki: SAASTA – maailma vailla suuntaa 
  • Teatteriryhmä Nimettömät Ry, Varkaus: Kun elämä muuttuu
  • Mikkelin Poikateatteri, Mikkeli: HAAVE(re)ITA
  • Teatteriyhdistys Ulpu ry, Ulvila: Vadelmavenepakolainen

Lue lisää: www.harrastajateatterikesa.fi


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia)


Taike: Valtionavustus Planeetta ja taide -kampanjan toteutukseen | hakuaika 15.5.2015 asti


Kertaluontoinen valtionavutus on tarkoitettu eri alojen ammattitaiteilijoista koostuvalle ryhmälle tai kansainväliselle kokoonpanolle. Avustusta voivat hakea työryhmät tai yhteisöt, kuten yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat ja yritykset.

Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet täältä.

www.taike.fi


HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Whatsupp? -näytelmäkirjoituskilpailu nuorille | kirjoitusten jättöpäivä 31.7.2015


Suomen Nuorisoseurat järjestää Whatsupp? -näytelmäkirjoituskilpailun alle 29-vuotiaille nuorille harrastajakirjoittajille. Teemana on kohtaaminen.

Kohtaamisen teemaa saa käsitellä vapaasti. Kohtaaminen voi olla tapahtumien lähtökohta, tausta tai kantava teema. Käsikirjoitukset voivat olla tosipohjaisia tai kuvitteellisia. Pituussuositus on 20-30 sivua ja tekstien on sovelluttava lapsi- ja nuorisoryhmien esitettäviksi. Kilpailu tarjoaa nuorille mahdollisuuden saada äänensä kuuluviin teatterin kautta. Tavoitteena on madaltaa kynnystä ottaa harrastajateatteriin esitettäväksi uusia, ajankohtaisia nuorten itsensä kirjoittamia tekstejä.

Kirjoitusaikaa on 31.7.2015 saakka ja kilpailutekstit lähetetään osoitteeseen: naytelmat(a)nuorisoseurat.fi

Syksyllä 2015 ansioituneimmat näytelmätekstit pääsevät hiontaan, jossa kirjoittajat saavat palautetta teksteistään ja pystyvät kehittämään ideaa eteenpäin. Palautetta käsikirjoituksista antavat kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori Pasi Saarinen ja Nuorisoseurojen teatteriagentit.

Keväällä 2016 kolme parasta tekstiä saa ensi-iltansa Nuorisoseurojen näyttämöillä eri puolilla Suomea. Valinnan tuotantoon lähtevistä teksteistä tekee näytelmäkirjoituskilpailun suojelija, kirjailija ja esitysdramaturgi Siri Kolu, joka tunnetaan muun muassa huikean suosion saavuttaneen Me Rosvolat -sarjan kirjoittajana.

Hiontaan ja tuotantoon päässeet tekstit kootaan julkaisuksi. Tuotantoon yltäneet tekstit saavat rahapalkintona 500 euroa ja julkaisukoosteeseen valitut tekstit 150 euroa. Suomen Nuorisoseurat pidättää itselleen oikeuden esittää kilpailuun osallistuneita näytelmiä. Nuorisoseurat tukee näytelmien syntymistä sekä tuotannollisesti että tiedotuksellisesti.

Lisätietoja:
Suomen Nuorisoseurojen kulttuurisen nuorisotyön koordinaattori, teatteri-ilmaisun ohjaaja Pasi Saarinen
050 408 0366
pasi.saarinen(a)nuorisoseurat.fi
www.nuorisoseurat.fi


Luennoitsijahaku nukketeatterifestivaalille Puolaan 18.-24.6.2015


Bialystokin nukketeatteri Puolassa järjestää kesäkuussa uuden aikuisille suunnatun kansainvälisen nukketeatterifestivaalin. Festivaalin yhteydessä järjestään konferenssi (Puppet?s Metamorphoses?), johon järjestäjät etsivät luennoitsijoita. Lue lisää oheisesta liitteestä (PDF).

http://www.btl.bialystok.pl/


Nordic-Baltic Residency 1 Sep-30 Nov 2015, Eskus, Helsinki | deadline 31 May

Eskus – Performance Center is calling for applications for residencies from artists residing in the Nordic and Baltic countries (other than Finland).

Eskus Artist-in-Residence Programme is for individual artists or groups of professional artists working within performance, live art, or contemporary theatre. The programme offers artists the possibility to work on their projects in the Eskus residency studios situated in Suvilahti, a lively cultural spot in Helsinki. In addition, Eskus provides help in regards to networking and performance possibilities around Finland.

Eskus is connected to Mad House Helsinki, which is a venue for performance and live art. Mad House's second season will take place 1.9.–30.11.2015, coinciding with the residency's timeframe.

Eskus offers the residency for four (4) artists. They can be four individual artists or groups of two to four artists. The duration of the residency/residencies is three (3) weeks.

More details online.

Deadline for applications: 31 May 2015
Announcement of selected artists: 16 June 2015
Residency dates: 1 September – 30 November 2015

Further information:
Managing Director Jenny Nordlund: jenny.nordlund(at)eskus.fi / +358 45 874 0470
www.eskus.fi
www.madhousehelsinki.fi


Call for participants: Artistic Residencies in ARTErra, Portugal


ARTErra rural artistic residency is a multidisciplinary hosting program in the North/Center Portugal. Several work spaces and different facilities and services are provided to the artists to develop the work project proposed.

You can still apply for a residency for 2015 by email.

 More information available online.


TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


Lisää TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja löydät: www.tinfo.fi/minnemenna ja www.tinfo.fi/hakuja


Ilmaisuverstas: Tanjan tanssit 17.5.2015 | haku päättyy 30.4.


Työpaja toimii alkustarttina ja maistiaisena ensi syksynä – kiinnostuksesta riippuen aloitettaviin – säännöllisiin tanssitunteihin. Päivä koostuu lämmittelystä, poikkilattiasarjoista sekä eri tanssilajeista. Liikettä ja tanssia lähestytään näyttelijäntyön kannalta eri ilmaisukeinoin esim. tunnetilan ja roolin kautta, dynamiikkaa, painopistettä sekä tahdon suuntia vaihtamalla - tekniikkaa kuitenkaan unohtamatta.
 
Ajankohta: 17.5 2015 kl 10-15
Paikka: Helsinki, Ilmaisukellari
Osallistumismaksu: 20 €
Hakuaika päättyy su 26.4.2015

Vetäjä: Tanja Huotari
Tanja Huotari - tanssija, tanssinopettaja ja koreografi. Hän on työskennellyt teattereissa tanssijana, koreografina sekä näyttelijänä ympäri Suomea; mm. Hkt, UIT, Lahden Kt, Svenska Teatern, Mikkelin Teatteri ja Kansallisooppera. Hän on valmistunut Laine Theatre Arts – koulusta Lontoosta ja lisäkouluttanut sen jälkeen itseään teatterin alalla, myös näyttelijäntyössä. Lisäksi hän on opettanut monissa tanssi- ja teatterialan oppilaitoksissa.

Kurssikuvaus

www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas


TNL:n kesäkurssi: Musiikkiteatteri 12.-14.6.2015, Helsinki | haku 15.5. mennessä


Kurssin teemana on tänä vuonna musiikkiteatteri. Opetuksesta vastaavat Minna Vainikainen (koreografia ja ohjaus), Reetta Ristimäki (laulu ja esiintyminen), Vesa Mäkinen (stemmalaulu), Severi Haapala (ääni) ja Jyrki Sinisalo (valo). Kurssilaiset saavat hyvissä ajoin ennen opetusjaksoa pieniä ennakkotehtäviä valmistautumista varten. Kurssilla tuotetaan pienryhmissä lyhyitä musiikkiteatteridemoja. Kurssi sisältää yhteensä 30 oppituntia.

Kesäkurssi järjestetään Helsingin Metropolian Ammattikorkeakoululla.

Hinta: 165 €

Ilmoittautumiset (15.5.2015 mennessä) ja lisätietoa: kurssit(a)tnl.fi.

www.tnl.fi


MUITA ILMOITUKSIA


Työskentelytilaa tarjolla lastenkulttuuria tekevälle taiteilijalla Espoossa


Espoon kaupungin Tapahtuma- ja kulttuuripalveluiden Lasten Kulttuurikeskus Pikku-Aurora Järvenperässä tuottaa kulttuuripalveluita lähinnä alle kouluikäisille lapsille sekä lapsiperheille. Pikku-Auroran toimistotalossa oleva työtila (huone, keittiö ja saniteettitilat) julistetaan haettavaksi taiteilijan tai tutkijan työtilaksi. Työtila luovutetaan maksutta lastenkulttuuria tekevän taiteilijan käyttöön, vuodeksi kerrallaan ajanjaksolle 1.8.15- 31.7.2016.

Työtilassa työskentelevän taiteilijan/tutkijan edellytetään toiminnallaan edistävän Lasten Kulttuurikeskus Pikku-Auroran taiteellista tarjontaa esimerkiksi vastaamalla näyttelystä ja/tai työpajasarjasta ja/tai taiteellisen perhetapahtuman luomisessa yhteistyössä talon henkilökunnan kanssa. Työtilan käytössä on otettava huomioon Pikku-Auroran tilojen rajoitukset. Työtilan käytöstä laaditaan valitun taiteilijan kanssa sopimus, jossa yksilöidään työtilan käyttöehdot ja käyttäjän vastuut. Työtilan myöntämisen kriteereinä ovat taiteilijan työtilan tarve, työskentelyn aikana syntyvän produktion tms. tuottama lisäarvo espoolaisille lapsille ja/tai perheille sekä taiteilijan ammatilliset ansiot ansioluettelon perusteella arvioituina.

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelo sekä alustava projektisuunnitelma sisältäen ehdotuksia yhteistoimintaan on toimitettava Espoon kaupungin kirjaamoon 15.5.2015 klo 15.45 mennessä osoitteella: Kirjaamo / Pikku-Auroran taiteilijan työskentelytila, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI. Hakemuksen voi jättää em. määräaikaan mennessä myös kaupungin yhteispalvelupisteisiin niiden aukioloaikoina tai sähköpostitse kirjaamo(a)espoo.fi.

Lisätietoja työtilasta antaa lastenkulttuurin intendentti Yvonne Godhwani, puhelin +358 46 877 3231, etunimi.sukunimi(a)espoo.fi.


twitter.com/tinfotweets

meetingtheodyssey_tiedote

riihimaenteatteri_strategia2015_luonnos

metamorphoses20158_poland