02.02.2015

TINFO-tiedote 2 / 15.1.2015

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

KANSAINVÄLISESTI OSA 2: ESPOON KAUPUNGINTEATTERI

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA

 twitter.com/tinfotweets

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


KOMMANDO – VAPAUTTA JA VASTUUTA LAITOSTEATTERISSA

Kuopion kaupunginteatterin toimintaryhmä Kommandon työstä kertova raportti (PDF) innoittaa ja herättää kunnioitusta. Teatterin ja Kommandon voimanaisen Virpi Rautsialan ajattelu ja teksti juoksevat. Rautsiala osaa sanoittaa sitä, miten Kuopion teatterin evakkovuosina 2012-2014 rakennettiin uutta työkulttuuria, toteutettiin uudenlaisia esittävän taiteen malleja, jalkauduttiin.

Teattereiden innovaatioita, kokemuksia ja hiljaista tietoa saadaan turhan harvoin yleiseen jakoon, näkyväksi, opittavaksi. Kommando-raportti innoittakoot muita teattereita myös kertomaan muille siitä, mitä on tullut tehdyksi. Syvä kiitos ja onnittelut Virpi Rautsialalle, koko Kommandolle ja teatterille. Ei innovaatioihin evakkoa tarvita! Liikettä Suomen ”kulttuuriseen verenkiertoon”! Kulttuurinen verenkierto -metaforan, jota Rautsiala käyttää VOS-laitosten verkostosta, otan käyttöön heti.  

Mitäs minä tässä. Nyt puheenvuoro Rautsialalle. Hänen teatterin puolestapuhujan sanojaan kannattaa jokaisen tutkiskella sydämessään:

”On tärkeätä, että teatterit ja taidelaitokset itse pitävät huolta dynaamisuudestaan ja omaleimaisuudestaan. Kukaan ei voi kuntoilla toisen puolesta. On myös tärkeää, että kehittymiselle annetaan työkaluja, mahdollisuuksia ja resursseja. Kommando osoitti kahdessa vuodessa, että laitosteatteri voi säteillä monella hyvällä tavalla ulos- ja sisäänpäin. Teatterin ei tarvitse olla paikka, jossa ”vain” esitetään ja katsotaan. Laitosteatterikin voi muovautua monenlaiseksi esittävän taiteen toimintakentäksi.

Kommandon toiminta osoitti, että ensemble voi hyvin, kun se voi vaikuttaa työnsä sisältöön, saa mahdollisuuden tulla kuulluksi ja kun se saa aikaa etsiä uudenlaisia virtauksia. Kommando meni lähelle ihmisiä ja juurrutti humaania ajattelua arkeen. Teatterin ei tarvitse sijaita eteläisessä Suomessa ollakseen vitaali ja korkeatasoinen. Teatterin ei tarvitse olla vapaan kentän toimija ollakseen notkea ja innovatiivinen. Toisaalta: teatteritaiteen herkän luonteen vuoksi mikään teatteri ei sielultaan voi olla kaupallinen ohjelmistotilaamo tai vauhko toimintativoli.”KÖYHÄN TEATTERIN IHME

Totem-teatterin Kastanja-koira – näytelmä keskittymisvaikeuksista, oppimattomuudesta sekä liike-elämän lainalaisuuksista herkisti minut liki pois tolaltaan. Ihan kuin Juha Hurmeen sovitus Tšehovin novellista kertoisi maahanmuuttajista, niistä, jotka syystä tai toisesta ovat kotinsa kadottaneet. Tai aivan kuin näytelmä kertoisi niistä, joiden oltava hyvin, hyvin joustavia ja notkeita oppijoita (=työntekijöitä) pärjätäkseen.

Köyhän teatterin minimalismin ihme toteutuu. Ei illuusion syntyyn tarvita muuta kuin kaksi esiintyjää (Pasi Lappalainen ja Päivi Rissanen), surumielinen äänimaailma tapahtumapaikkoja luovine äänivinjetteineen kuin kaikuna Chaplinin elokuvista, yksi laatikko, taustakangas kuin purjeena ja tietenkin koulun jumppasalissa auliit katsojat. Miten se Chaplin sanoikaan: ”Uskon vapauteen. Olen ihmisen puolella.” Tämä esitys on inhimillisten olentojen ja vapauden puolella. Kaikki hiljaisenhellässä ja hauskassa muodossa, joka koukutti ainakin Perkkaanpuiston oppilaita. Kysymyksiä ja keskustelua riitti esityksen jälkeen. Ja kutsuminen osaksi esitystä, auttajaksi ei takuulla täyttänyt yhtäkään kauhulla.


TIEDUSTELU, VAKOILU, VALVONTA, URKINTA, TURVALLISUUS…

Millä sanoilla puhutaan? Millaisia mediaesityksiä meille turvallisuuden varjolla tarjotaan? Suomeen ehdotetaan täysmittaista ulkomaanvakoilua. Tiedustelu ja vakoilu ovat kaksi eri asiaa. Näin meille kerrotaan. Orwellin Isonveljen uuskieli deletoi ja muunsi kieltä ja sen mukana itsenäistä ajattelua.

Foucault´n ajatus oli se, että kuriyhteiskunnassa jo pelkkä tietoisuus mahdollisesta valvonnasta saa meidät kontrolloimaan omaa toimintaamme. Tarkkailla ja rangaista -teoksessaan Foucault kutsui tarkkailujärjestelmää panoptikoniksi. Vankila-arkkitehtuurissa ympyränmuotoisesta vankilan keskustornista saattoi tarkkailla vankeja ilman, että nämä tiesivät olevansa tarkkailun kohteina.

Nyt näkymätön valvonta toteutuu entistä tehokkaammin. Viimeistään NSA:n harjoittaman urkinnan paljastuminen karisti suomut silmiltä. Ja arjen tasolla Suomihan on jo pitkään ollut valvontakameroiden unelmamaa. Valvonta- ja seurantalaitetta on jos mitä. Ihminen on ”spårbar” ja ”sårbar”, jäljitettävissä ja hauras ja haavoittuvainen, niin kuin Svenska Teaternin Orwellin dystopian 1984 ruotsintaja Marianne Möller sen ilmaisee kutsuen Orwellin dystopiaa idylliksi nykytodellisuuteen verrattuna (Hbl 11.1.2015). Abu Ghraib ja Guantanamo ovat totta. 


TULE JA HAE OMASI! RALF LÅNGBACKAN KIRJALLISTA TUOTANTOA JAKOON

Akateemikko Ralf Långbackan kirjallinenkin ura on mittava. Bland annat om Brecht /Muun muassa Brechtistä (suom. Kalevi Haikara), Möten med Tjechov/ Kohtaamisia Tšehovin kanssa (suom. Kristiina Lyytinen). Tähän mennessä Långbacka on kirjoittanut urastaan seuraavissa teoksissa: Att fånga ödets vingar. Tidsmärkt teater 1 / Tarttua kohtalon tuuliin ja På jakt efter en konstnärlig teater. Tidsmärkt teater 2 / Taiteellista teatteria etsimässä (suom. Hannimari Heino). Eikä tässä edes kaikki.

Suomi ei tunnetusti ole mikään teatterikirjallisuuden lukijamaa. Täällä ei ostettu teatterikirja käsissä kulu. Mutta jos kuluisikin ja liikkuisikin lahjana? Långbacka on päättänyt lahjoittaa TINFOn kautta edelleen jaettavaksi ja luettavaksi omaa tuotantoaan. Kirjan saaja voi tehdä vapaaehtoisen lahjoituksen ja kartuttaa näin Ralf Långbackan rahastoa. Rahasto jakaa nuorille teatteriohjaajille matka-apurahoja Berliiniin.

Hieno teko! Kiitos! Ja täältä siis teoksia noudettavana.


ONKO NÄYTELMÄKIRJAILIJA KUOLLUT?

Näytelmäkirjailija David Edgarin, Oxfordin yliopiston draamantutkimuksen vierailevan professorin mukaan brittiteattereissa on tapahtunut valtava muutos: ohjelmistoissa nykynäytelmät ovat korvanneet klassikot. Samaan aikaan mielipiteet ovat kuitenkin kääntyneet perinteistä näytelmänkirjoittamista vastaan.  Näytelmän kirjoittamista pidetään yksilöllisenä, epädemokraattisena jopa epämoraalisena toimintana. Edgar haluaa avoimessa luentosarjassaan pohtia tämän anti-kirjailijatrendin syitä ja seurauksia.

Guardianissa Edgarin näkemyksiä antikirjailijatrendistä ei nielaista purematta. Teatterikriitikko Lyn Gardner ei pidä Edgarin ilmeistä provokaatiota hyödyllisenä. Tilaa on kaikenlaiselle ajattelulle, tekstejä voi syntyä eri tavoin erilaisten dramaturgisten näkemysten pohjalta. Eivät erilaiset tekstit ole toistensa vastustajia ja kilpailijoita. Eikä näytelmäkirjailija yksilötaiteilijana Gardnerin mukaan ole uhanalainen laji. Uusi ja erilainen vapauttaa ja luo mahdollisuuksia.


IDA AALBERGIN KUOLEMASTA SATA VUOTTA

Ida Aalbergin kuolemasta tulee ensi lauantaina (17.1.) kuluneeksi sata vuotta. Ida Aalbergin säätiö tekee kunniakäynnin Aalbergin muistomerkille. Säätiön puheenjohtaja Lauri Sipari muistutti tästä asiasta.

Itseään rakentava kansakunta tarvitsi tähtensä. Jos Idaa ei olisi ollut, olisiko ollut joku muu? Syntyikö Ida vai synnytettiinkö Ida? Niin tai näin. Malja näyttelijälle!

 

twitter.com/tinfotweets


KANSAINVÄLISESTI OSA 2: ESPOON KAUPUNGINTEATTERI


Espoon Kaupunginteatteri – The International Theatre of Finland on kansainvälisenä ja kotimaisena vierailuteatterina ainoa laatuaan Suomessa. Sillä ei ole vakinaista ensemblea, ja sen noin kahdestakymmenestä vuosittaisesta ensi-illasta valtaosa on vierailevia koti- ja ulkomaisia esityksiä. Omia tuotantoja on kaksi vuodessa. Teatterinjohtaja Joachim Thibblin nostaa esiin esitysten liikkuvuuden esteitä.

– Jos esityksen halutaan liikkuvan kotimaassa tai kansainvälisesti, se tulee jo alun perin suunnitella liikkuvaksi. Ulkomaiset esitykset liikkuvat ketterämmin kuin suomalaiset. Meiltä puuttuu kansainvälisen liikkuvuuden mahdollistava tukijärjestelmä. Kansainvälistymään pyrkivät suomalaistaiteilijat ovat ulkomaisia kollegojaan heikommassa kilpailuasemassa.

Ulkomaisen esitysvierailun esteeksi saattaa nousta liian kova hinta, mutta usein myös se, ettei esitys yksinkertaisesti mahdu Louhisaliin, Espoon kulttuurikeskukseen.

– Suomesta puuttuu näyttämö, joka olisi suunniteltu erityisesti vierailuteatteriksi. Suunnitelmien toteutuessa Espoossa on vuonna 2021 tällainen uusi vierailuteatteritila.

Paljon festivaaleja kierrellyt Thibblin haluaisi nähdä ulkomailla enemmän suomalaista teatteria. Myös ulkomaisten esitysten tuomiskynnyksen madaltamiseksi on hänellä korjausehdotus.

– Suomalaisista repertuaariteattereista on vaikea ”irrottaa” esityksiä vierailemaan. Esitysten elinkaari on lyhyt ja esityksiä ”säästetään” vain harvoin. Ja sitten vierailevia ulkomaisia esityksiä rangaistaan lähdeverolla, joka lisää palkkiokustannuksia 15 %:lla. Kahden maan välisillä bilateraalisopimuksilla ongelma on ratkaistavissa. Teatteriverkosto IETM:n selvitystyön toivotaan johtavan verolainsäädännön parannuksiin.

Espoon Kaupunginteatteri on käynnistänyt yhteistyön Viron kanssa. Joachim Thibblin puhuu teatterisillasta, joka johtaa nyt Ruotsin ohella myös toiselle lähialueelle, Viroon, joka on monessa suhteessa vielä kovempi teatterimaa kuin Suomi.

– Lähialueyhteistyö on luontevaa. Meillä on paljon yhteistä, ekologisuus ja kestävyyskin painavat vaakakupissa. Viron kanssa rakennetaan mahdollisuuksien mukaan pitkäjänteistä yhteistyötä, vähintään yhtä vierailuesitystä vuodessa, laajempia katselmuksia tai festivaalia.

Thibblin pitää iloisena sattumana sitä, että Tallinnan kaupunginteatterin (Linnateater) ensimmäiseksi vierailuesitykseksi oli mahdollista valita juuri Richard Kalinoskin Tallinnassa suuren suosion saanut ”Koletis kuu peal” (Peto kuun kamaralla), kun ottomaanien suorittamasta armenialaisten kansanmurhasta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Tallinnalaisten vierailu nähdään Espoon kulttuurikeskuksen Louhisalissa torstaina 29. tammikuuta ja perjantaina 30. tammikuuta klo 19.00 sekä lauantaina 31. tammikuuta iltapäivänäytöksenä klo 14.00.

www.espoonteatteri.fi


Kansainvälisesti-sarjassa aiemmin ilmestyneet:

TINFON ILMOITUKSIA


TINFO Tweets – pääset seuraamaan verkkosivujemme kautta


Twitterissä olemme TINFOTWEETS. Nyt pääset seuraamaan omia ja välittämiämme tviittejä myös TINFO-verkkosivujen kautta.


Vastaamiseen tarvitaan rekisteröityminen ja kirjautuminen Twitter-palveluun. Täysi profiilimme näkyy osoitteessa twitter.com/tinfotweets.Apurahat, avoimet työpaikat, festivaali- ja koulutushaut – TINFO listaa

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: apurahoja, työpaikkoja, festivaaleja, koulutuksia ja kursseja voit lukea milloin tahansa verkkosivuiltamme. Seuraa sivua: www.tinfo.fi/hakuja

Ilmoitukset listalle ja TINFO-tiedotteeseen otamme vastaan tuttuun tapaan sähköpostitse: tinfo(a)tinfo.fiMinne mennä -palsta TINFO-verkkosivuilla


Tapahtumakalenteriin kokoamme tulevia alan tapahtumia ja kursseja. Ota seurantaan: www.tinfo.fi/minnemenna

Ilmoitukset tapahtumista otamme vastaan sähköpostitse: tinfo(a)tinfo.fiUUTISIA


Juha Valkeapään Executed Stories vierailee Norjassa ja Tanskassa


Esitystaiteilija Juha Valkeapään luentoesitys Executed Stories vierailee helmi-maaliskuussa Norjassa ja Tanskassa. Ihmisen teloittamisen historiaa käsittelevällä teoksellaan Valkeapää esiintyy 5.2.2015 Kirkenesissä Barents Spektakel -nykytaidetapahtumassa ja 14.3.2015 Bora Bora Platformissa Aarhusissa.

Executed Storiesin kantaesitys nähtiin Baltic Circle -festivaalilla 2013. Esityksen yhteistuotanto-osapuolet ovat Juha Valkeapään lisäksi Baltic Circle ja Pohjoismaiden ministerineuvoston Samara-ohjelma.

Lisätietoja tapahtumista:
barentsspektakel.no
bora-bora.dk/en/


YOYO – You are On Your Own Wienissä helmikuussa 2015


Kiasman URB 14-festivaalilla viime elokuussa ensi-iltansa saanut survivalismia, tulevaisuusvisioita ja pelon dynamiikkaa luotaava esitys YOYO – You are On Your Own nähdään maineikkaan brut Wien -performanssikeskuksen ohjelmistossa 3.-7.2.2015. Kiitetyn teoksen on tehnyt suomalais-itävaltalainen onemorequestion-kollektiivi Joonas Lahtisen johdolla. YOYO esitetään Wienin ydinkeskustassa barokkikirkko St. Ursulan hautakellarissa. Kellaria on käytetty pommisuojana toisen maailmansodan aikana ja se on normaalisti suljettu yleisöltä.

Linkkejä:
http://www.brut-wien.at/programm/detail/1131/en/
https://joonaslahtinen.wordpress.com/yoyo-you-are-on-your-own/


Gnab Collective Hamlet private -esitys helmikuussa Tanskassa ja Saksassa


Helsinkiläisen Gnab Collectiven luoma Hamlet private -esitys nähdään helmikuussa Tanskassa ja Saksassa. Näyttelijä Nini Julia Bang esittää yksityisen Hamletin Molsissa 20.-22.2, lisätietoja esityksistä Secret Hotelin verkkosivuilta. Näyttelijä Caudia Scwartz puolestaan on kutsuttu esittämään Hamlet private 100° Berlin Festivalille, jota vietetään 26.2.-1.3. Ilman teatteritekniikkaa, puhtaasti näyttelijän voimin Hamlet private -esitys luo Shakespearen klassikon maailman suoraan katsojan mielikuvitukseen. Yksi näyttelijä vie yhden katsojan kerrallaan Hamletin suurten kysymysten äärelle.
 
Esityksen on ohjannut Martina Marti, alkuperäiskonseptin ovat luoneet Martina Marti yhdessä Cécile Orblinin ja Marion Maisanon kanssa. Esitys sai ensi-iltansa Helsingissä joulukuussa 2012, jonka jälkeen siitä on tehty paikallisvoimin versiot myös Saksassa, Tanskassa ja Italiassa.
 
Lisätiedot: www.gnab.fi


OKM: Teattereille, orkestereille ja museoille 3,7 miljoonaa työllisyyden edistämiseen

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on myöntänyt valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille yhteensä 3 709 000 euroa avustuksina, joilla parannetaan mahdollisuuksia työllistää alan henkilöstöä ja edistää myös tulevaisuudessa työllisyyttä.

Tuen avulla edistetään yhteistyötä kulttuurilaitosten kesken, eri taiteen- ja toimialojen välillä sekä verkostoitumista yhteisöjen ja yritysten kanssa. Avustusta myönnetään myös teattereiden ja orkestereiden tuotantojen ja esitysten toteuttamiseen ja tuotantotapojen kehittämiseen. Museoille avustusta myönnetään kokoelmien hallinnan ja hoidon parantamiseen, sisältöjen ja palveluiden kehittämiseen sekä markkinoinnin ja viestinnän sekä osaamisen kehittämiseen.

Ministeri Viitanen iloitsee mahdollisuudesta edistää teattereiden, orkestereiden ja museoiden työllisyyttä. – Syksyn budjettineuvotteluissa sovittu lisämääräraha turvaa valtionosuutta saavien teattereiden, orkestereiden ja museoiden toimintaa.

Teattereille myönnetään 1 785 000 euron valtionavustukset. Määräaikaan saapui teattereilta 65 hakemusta. Valtionosuutta saavia teattereita on 57 ja niistä 56 haki avustusta.

Orkestereille myönnetään yhteensä 744 000 euron valtionavustukset. Valtionosuutta saavia orkestereita on 28 ja niistä 22 haki avustusta.

Museoille myönnetään yhteensä 1 180 000 euron valtionavustukset. Valtionosuutta saavia museoita on 121 ja niistä 78 haki avustusta.

Teattereiden ja orkestereiden vuoden 2015 valtionosuuksien yksikköhintoja on leikattu valtion säästötoimenpiteistä johtuen. Teattereiden valtionosuudet pienenevät noin 1,5 miljoonaa euroa, orkestereiden noin 583 000 euroa ja museoiden noin 1 053 000 euroa.

Myönnettyjen avustusten jälkeen teattereiden vuoden 2015 kokonaisrahoitus on kuitenkin 285 000 euroa, orkestereiden 191 000 euroa ja museoiden 127 000 euroa suurempi kuin vuonna 2014.

Teattereiden avustukset (pdf)
Orkestereiden avustukset (pdf)
Museoiden avustukset (pdf)

Lisätietoja:
- kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila (teatterit), p. 0295 3 30285
- kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund (orkesterit), p. 0295 3 30312
- kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen (museot), p. 0295 3 30281

www.minedu.fi


Uusi kansainvälinen verkkojulkaisu esitystaiteesta avautuu 16.1.2015


Todellisuuden tutkimuskeskus ja Esitys-lehden toimitus avaavat englanninkielisen verkkojulkaisun esitystaiteesta. Julkaisulla otetaan osaa kansainväliseen keskusteluun sekä tarjotaan ehdotus esitystaidetta käsittelevän verkkojulkaisun sisällöstä ja muodosta.

Samalla tuodaan esiin suomalaisten tekijöiden ajattelua ja toimintaa sekä liitetään ne laajempaan kansainväliseen yhteyteen. Verkkolehteen kutsutaan kirjoittajiksi kotimaisia ja ulkomaisia esitystaiteen toimijoita. Tavoitteena on jakaa ja vaihtaa kokeiluja ja teoriaa, tekstejä ja keskusteluja, sekä tapoja tehdä esitystaidetta yli kieli- ja maarajojen.

ICE HOLE – Live Art Journalin sisältö muodostuu artikkeleista ja videoteoksista. Videoteokset ovat joko kutsuttu mukaan tai ne ovat aiemmin ilmestyneitä, jotka nyt julkaistaan uudessa kontekstissa. Ensimmäisessä numerossa julkaistaan englanniksi Esitys-lehdessä 3/2014 ilmestyneet artikkelit Pauliina Hulkolta kokemuksen materiaalisuudesta ja Essi Kausalaiselta yhteistyöstä kasvien kanssa. Kutsuttuina videoteoksina nähdään Tomasz Szraman, Eeva-Mari Haikalan ja Essi Kausalaisen versiot minuutista banaanin kanssa. Vaihtuvana ulkomaan kirjeenvaihtajana Nora Rinne käsittelee videossaan Skotlannin itsenäisyysäänestyksen jälkeistä päivää. Lisäksi esitellään Pasi Mäkelän ja Annette Arlanderin videoteokset.

Julkaisu ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Vuoden 2015 päätoimittajana toimii esitystaiteilija, taiteen tohtori Pilvi Porkola. Julkaisun graafisesta suunnittelusta on vastannut Iina Lievonen Aalto yliopiston taideteollisen korkeakoulun maisterin opinnäytetyönä.


Julkaisu löytyy osoitteesta: www.icehole.fi
facebook.com/IceHoleJournal
twitter.com/IceHoleJournal

Yhteystiedot:
ICE HOLE – The Live Art Journalia julkaisee Todellisuuden tutkimuskeskus.
www.todellisuus.fi
info(a)todellisuus.fi


Teatteri 2.0:n Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille julkaistaan 9.3.2015


Teatteri 2.0 osallistuu teoksellaan Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille ajankohtaiseen keskusteluun suomalaisen teatterin nykytilasta, sen tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista. Kirjoittajat ohjaaja Saana Lavaste, tuottaja Saara Rautavuoma ja teatteri-ilmaisunohjaaja Kati Sirén haluavat teoksen avulla jakaa teatterin tekemiseen liittyvää hiljaista tietoa sekä kannustaa myös muita teatterintekijöitä ajattelemaan asioita uusiksi.

Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille esittelee vuonna 2010 perustetun Teatteri 2.0:n toiminta-ajatuksen ja käy läpi toteutettuja projekteja. Teoksessa avataan myös avoimen näyttämön toimintakonsepti, jota testataan parhaillaan pilottihankkeena Lahden kaupunginteatterissa. Lisäksi visioidaan suomalaisen teatterin tulevaisuutta ja tehdään kymmenen ehdotusta suomalaisen teatterin kehittämiseksi. Teoksessa oman tilansa saavat myös tekijät. Teatteriohjaajan, teatterituottajan ja teatteri-ilmaisun ohjaajan puheenvuoroissa kirjoittajat kuvaavat omaa ajatteluaan, työnkuviaan sekä konkreettisia työtapojaan.

Lue lisää osoitteessa www.teatterikaksipistenolla.fi/julkaisut, jossa tietoa teoksen ilmestymisestä ja ennakkotilaamisesta.

Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille ilmestyy viikolla 11. Teoksen kirjoitustyötä on tukenut Suomen Kulttuurirahasto.
Kirjoittajat: ohjaaja Saana Lavaste, tuottaja Saara Rautavuoma ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Sirén
Julkaisija: Teatteri 2.0

Katso myös: Teatteri 2.0:n Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille julkaisuseminaari 9.3.2015, Lahti

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja
Saara Rautavuoma
p. 050 302 0706
saara(a)teatterikaksipistenolla.fi
www.teatterikaksipistenolla.fi


Kuopion kaupunginteatterin KOMMANDO – vapautta ja vastuuta laitosteatterissa raportti julkaistu


Raportti kertoo normaalin teatteritoiminnan ”kainaloon” vuonna 2012 perustetun KOMMANDO-ryhmän kahdesta ensimmäisestä vuodesta. Tuo aika oli merkittävä Kuopion kaupunginteatterille. Sinä aikana toteutettiin teatteritalon mittava perusparannus ja laajennus. Väistötiloihin evakkoajaksi muuttaneen teatterin sisälle perustettu KOMMANDO-ryhmä jalkautui ja verkostoitui. Se rakensi teatterin sisälle uutta työkulttuuria ja toteutti uusia esittävän taiteen ajattelutapoja.

Ydinryhmän muodostivat näyttelijät Virpi Rautsiala ja Mikko Paananen sekä teatteri-ilmaisun ohjaaja Janne Puustinen. Kahden ensimmäisen vuoden aikana KOMMANDOssa oli mukana joka toinen kaupunginteatterin työntekijä tavalla tai toisella, enemmän tai vähemmän, lavalla tai lavan ulkopuolella. Yhteistyökumppaneita ryhmä löysi odottamattomistakin osoitteista: sairaalasta, poliisista, kadulta.

KOMMANDO – vapautta ja vastuuta laitosteatterissa -raportti on tarkoitettu toimintakertomukseksi, pohdinnaksi, keskustelunavaajaksi, kyseenalaistajaksi, innoittajaksi, työkaluksi erikokoisiin teattereihin ja yhteisöihin sekä erimerkkitapaukseksi erilaisten yhteistyökumppanuuksien luomisessa.

Raportti PDF-muodossa

Lisätietoja ja työkappaletilaukset kirjasta:
Kuopion kaupunginteatteri / tiedottaja Maija Voutilainen, maija.voutilainen(a)kuopio.fi; +358 44 718 2404


Expeditions in Dance Writing – uusi julkaisu tanssista kirjoittamisesta ilmestynyt


Tanssista kirjoittamiseen keskittyneen kedja Writing Movement -hankkeen päätösjulkaisu, Expeditions in Dance Writing. Writing Movement 2012 – 2014, ilmestyi joulukuun puolivälissä ja nyt sitä levitetään ympäri Pohjoismaita ja Baltian maita.

Writing Movement oli osa pohjoismais-balttilaista kedja 2012-2015 -hanketta. Sen puitteissa järjestettiin asiantuntijoiden ja alan ammattilaisten johtamia seminaareja, kirjoitustyöpajoja ja keskustelutilaisuuksia. Liikekieli.com oli Writing Movement -hankkeen suomalainen partneri ja järjesti Suomessa hankkeen tiimoilta mm. kansainvälisen seminaaripäivän sekä kirjoitustyöpajan.
 
Kirja tarjoaa yleiskatsauksen kolmivuotiseen hankkeeseen sekä valikoiman parhaista hankkeen kautta tuotetuista tanssia ja kirjoittamista käsittelevistä teksteistä. Lisäksi lähes parisataasivuiseen julkaisuun on pyydetty tekstit useilta hankkeeseen osallistuneilta asiantuntijoilta. Kirjan lopusta löytyy tanssista kirjoittamisen sanasto kaikilla pohjoismaisilla ja balttilaisilla kielillä. Englanninkielisen julkaisun päätoimittajat ovat Ine Therese Berg ja Inta Balode. (Liitteenä sisällysluettelo kirjoittajineen).
 
Kirja on tuotettu EU:n kulttuuriohjelman, Pohjoismaisen Kulttuurirahaston, Kulturkontakt Nordin, Pohjoismais-balttilaisen liikkuvuusohjelman sekä Norjan Tanssin tiedotuskeskuksen tuella.
 
Lisätietoa Writing Movement -hankkeesta löytyy osoitteista http://writingmovement.com/ sekä www.liikekieli.com/writingmovement

Tiedustelut:
Katarina Lindholm
Tuottaja / Project Manager
+358 (0)9 6150 0936 / +358 (0)46 900 6995
katarina.lindholm(a)danceinfo.fi


Matti Arnkil johtamaan Riihimäen Teatteria


Riihimäen Teatteri Oy:n toimitusjohtaja Niina Torkon jätettyä tehtävänsä 8.1.2015, toimitusjohtajan tehtäviä hoitaa vastedes toimitusjohtajan sijaiseksi nimitetty teatterin tuottaja Matti Arnkil.
Toistaiseksi hän hoitaa sekä nykyisen tuottajan työnsä että hallintotehtävät.

Arnkil on työskennellyt Riihimäen Teatterissa vuodesta 2009. Hän on valmistunut Helsingin yliopistosta pääaineenaan teatteritiede ja sivuaineenaan johtamisen sivuainekokonaisuus.
Hän on aikaisemmin suorittanut myös soveltavan teatterin ja teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoja.

Lisätiedot:
Matti Arnkil
Tuottaja, toimitusjohtajan sijainen
050 467 0276
matti.arnkil(a)riihimaenteatteri.fi
www.riihimaenteatteri.fi


12. Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali Imatralla 10.-14.6.2015


12. kansainvälinen Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali järjestetään Imatralla 10.-14.6.2015. Vuoden 2015 festivaalin teemaksi on valittu ”Mies ja Nainen”. Esitykset keskitetään Teatteri Imatran korjauksen takia pääasiassa Kulttuuritalo Virtaan ja sen ympäristöön. Karelia- salissa nähdään suurempia, maksullisia esityksiä ja Kaleva-salissa vastaavasti pienimuotoisempaa teatteria. Kulttuuritalon ala- ja yläaulassa järjestetään työpajoja, ulkoauditoriossa sekä Kulttuuritalon ympäristössä nähdään puolestaan katuteatteria. Aikaisempiin vuosiin verrattuna musiikkiesitysten määrää kasvatetaan. Lisäksi joitakin sisäesityksiä esitetään Imatrankoskella teatteriesityksiin sopivassa tilassa. Kävelykadulla on perinteisesti myös katuteatteria.

Seuraavan viiden vuoden kuluessa Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalista on tarkoitus kehittää Imatran kärkitapahtuma. Ensimmäinen askel tähän suuntaan otettiin siirtämällä Imatran kaupungin pyynnöstä Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalin ajankohta kesäkuulle, paremmin matkailijoiden saavutettavaksi. Seuraavaksi tulisi vahvistaa rahoitusta festivaalin jatkuvuuden ja korkean tason turvaamiseksi. Nykyisellä rahoituspohjalla festivaali on liikaa sattuman ja esiintyjien hyvän tahdon armoilla.

Vuonna 2014 Mustan ja Valkoisen Teatterille myönnettiin kaksi palkintoa: Elokuussa palkinto Myönteisen Imatra-kuvan kehittämisestä ja Myös-kuvan luomisesta ja marraskuussa Imatran kaupungin taidepalkinnon.

http://blackandwhitetheatre.net/


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna 


Nätyn Monttu aukeaa jälleen tiistaina 20.1.2015


Kevätlukukauden ensimmäisissä iltamissa nähdään Riikka Papusen ja Mammu Koskelon Mummomatinea sekä Marc Gassot'n nelosille vetämän Miimi, maski ja klovneria -kurssin aikaansaannoksia.

MUMMOMATINEA
Lavalla: Riikka Papunen ja Mammu Koskelo
Ohjaus: Riikka Papunen ja Mammu Koskelo
Esitys pohjautuu tekijöiden mummoilta kerättyihin tarinoihin ja esitys on kiertänyt pääosin vanhainkodeissa ja palvelutaloissa.

MIIMI, MASKI JA KLOVNERIA -KURSSI
Miimi, maski ja klovneria -kurssin aikana Nätyn neljännen vuosikurssin opiskelijat ovat paneutuneet otsikon mukaisiin aiheisiin. Kurssilla on tehty miimiharjoituksia Jacques Lecoqin hengessä sekä kokeiltu neutraalimaskien toimintaa. Erityisesti tutkimuksen kohteena ovat olleet klovneria sekä klovnerian vaatima aito läsnäolo.

Kurssilla on pohdittu seuraavia kysymyksiä: Olenko kontaktissa yleisöön? Tunnenko sen mitä yleisö tuntee? Tunnenko itseni? Tunnenko muuta kuin itseni? Uskallanko mennä lavalle ilman ennakkosuunnitelmaa? Olenko avoin omille ja yleisöstä tuleville impulseille? Voinko rakentaa kohtauksen yhdessä yleisön kanssa? Miten olla hetkessä ja huolehtia silti dramaturgiasta? Kuinka flopata ja päästä sen yli? Demo on harjoitus ja osa kurssia.

Osoite: Tampereen yliopiston päärakennus, Kalevantie 4, D-siipi.

Tervetuloa. Vapaa pääsy! Baari auki!

Kesto n. 2 tuntia.

Monttu auki kevätlukukaudella 2015:
20.1. klo 19
11. ja 12.2. klo 19
23.-27.2. esitysajat tarkentuvat myöhemmin 24.3. klo 19 21.4. klo 19

http://naty.uta.fi


Taiteella tuottoa? – ideariihi taiteen ja yritysten yhteistyömahdollisuuksista 21.1.2015, Helsinki


Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan taiteen ja yritysmaailman yhteistyömahdollisuuksista eduskunnan Kansalaisinfoon Pikkuparlamenttiin (Arkadiankatu 3) keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-19.

Tilaisuuden avaa kansanedustaja Tuija Brax ja keskustelua kuljettaa Keski-Helsingin musiikkiopiston rehtori Petri Aarnio.

Keskustelua virittävät

 • Tiina Vihtkari on Sublime Music Agency Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Kamariorkesteri ry:n toiminnanjohtaja. Hänellä on monivuotinen kokemus yritysyhteistyöstä musiikin alalla mm. lauluyhtye Rajattoman managerina.
 • Thomas Freundlich kuuluu maamme eturivin tanssitaiteilijoihin ja tanssielokuvantekijöihin. Hän on vuosina 2008–2014 toteuttanut neljä projektia, joissa hän on koreografioinut ja ohjelmoinut teollisuusrobotteja tanssimaan näyttämöllä. Projektit on toteutettu yhteistyössä ABB:n kanssa.
 • Heini Merkkiniemi on Musavisio Oy:n toimitusjohtaja ja toinen perustaja. Hän on kehittänyt Musiikkityönohjausmenetelmän™, joka on uusi taidelähtöinen työnohjauksen malli. Sen lähtökohtana on tuottaa uusia ratkaisuja yritysten kehittämiseen ja tuoda esiin olemassa olevia resursseja toiminnallisia ja taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäen.
 • Kai Lehikoinen on Teatterikorkeakoulun yliopistonlehtori, joka tutkii taiteilijan työn muutosta liittyen taidelähtöiseen työhön ja taiteellisiin interventioihin organisaatioissa. Hän toimii vastuuopettajana Teatterikorkeakoulun Taiteilija-kehittäjäksi organisaatioon –täydennyskoulutusohjelmassa.

Tilaisuuden järjestää Tuija Brax yhdessä Konserttikeskus ry:n kanssa.

Lisätietoja: merja.snellman(a)eduskunta.fi.


Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille julkaisuseminaari 9.3.2015, Lahti


Teatteri 2.0:n Avoin näyttämö – Käsikirja teatterin uudistajille teoksen julkaisuseminaari järjestetään ma 9.3.2015 klo 14-18 Lahden kaupunginteatterin Eero-näyttämöllä. Teemana suomalaisen teatterikentän rakenteiden ja ammattikuvien muutos ja tulevaisuuden visiot. Moderaattorina Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) johtaja Hanna Helavuori. Seminaari järjestetään yhteistyössä TINFOn kanssa. Ohjelmasta tiedotetaan myöhemmin.

Ilmoittautumisia toivotaan viimeistään pe 6.3.2015 aikana tarjoilun mitoittamista varten.

Ilmoittaudu lomakkeella tai sähköpostitse saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja
Saara Rautavuoma
p. 050 302 0706
saara(a)teatterikaksipistenolla.fi
www.teatterikaksipistenolla.fi


In Touch – tarjolla kansainvälistä verkostoitumista ja työpajaa 19.-20.3.2015, Helsinki


Maineikas tanskalainen Cantabile 2 -teatteri (Human specific works + Waves-festivaali) järjestää Helsingissä maaliskuun 19. päivänä kansainvälisen verkostoitumiskokouksen, jossa he esittelevät uuden pohjoismaisen In Touch -verkostonsa ja myöhemmin Tanskassa tapahtuvan viisipäiväisen taidelaboratorion, johon mukaan valituille Cantabile 2 myöntää ilmaiset matkat, majoitukset ja ruokailut. Kokous on Esitystaiteen keskuksessa Suvilahdessa klo 14-17. Pientä purtavaa tarjolla.

In Touch meeting (pdf)

Seuraavana päivänä 20.3. klo 10-15 on mahdollisuus osallistua Cantabile 2:n järjestämään työpajaan, jossa heidän menetelmiään pääsee testaamaan käytännössä. Mukaan mahtuu 12 osallistujaa. Cantabile 2:n tuottaja Siri Facchini kertoo työpajasta: ”The work during the workshop is focused on exploring interactivity and intimacy in a scenic space, which is not necessarily a stage. Participants investigate how a strong emotional response, transcending the daily state of mind, can be created in both performer and spectator.”

Workshop (pdf)

Kokouksen ja työpajan järjestelyissä Cantabile 2:n yhteistyökumppaneina ovat Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) ja Esitystaiteen keskus – Eskus.

Ilmoittautumiset ja lisätietoa: jukka.hytti(a)tinfo.fi.

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


Muistutus: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" -hanke | hakuaika 23.1.2015 asti


Vielä ehtii hakea opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta Edinburgh Fringe -festivaalille vuonna 2015. Toimi pian, hakuaika päättyy 23.1.

Lue lisää TINFO-tiedotteesta 1 / 8.1.2015.


Oskar Öflundin säätiö | hakuaika 15.1.-15.2.2015


Säätiön tarkoitus on tukea kotimaista yleishyödyllistä toimintaa jakamalla apurahoja henkilöille ja yhteisöille, jotka toimivat tieteiden ja kulttuurin eri aloilla.

Hakuaika on 15.1.-15.2. Katso ilmoitus Hufvudstadsbladetissa ja Helsingin Sanomissa tammikuun kolmantena sunnuntaina.

Hakemus on tehtävä sähköisesti verkkopalvelun kautta (katso Hakemusohjeet ja Hakemus).

Lisätietoa: www.oskaroflund.fi


HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Viirus hakee näyttelijää kansainväliseen produktioon | hakuaika 21.1.2015 asti


Viirus hakee Suomessa asuvaa fyysistä näyttelijää yhteistuotantona toteutettavaan produktioon, osana Meeting the Odyssey projektia. Ohjaajina toimivat Michele Losi (Italia) ja Peter Kirk (Tanska), dramaturgina toimii teatteri Viiruksen Christoffer Mellgren. Lisäksi produktioon osallistuu kaksi tanskalaista ja neljä italialaista näyttelijää.

Aikataulu 2015: harjoitukset Campsiragossa, Italiassa 21-31.3 ja 28.4-27.5. Ensi-ilta 27.5, kiertue jatkuu 19.7 asti. Esitys kiertää Milanon seudulla, Comojärven alueella sekä Italiasta Maltalle "Hoppet" kaljuunalla.

Palkkio: 6000 €

Ruokailu, matkat ja majoitus taataan koko harjoitus- ja kiertuekaudeksi.

Retkelle lähtevä ei saa pelätä merta tai hytin/huoneen jakamista, mutta ei tarvitse olla tottunut purjehtija.

Lähetä vapaamuotoinen lyhyt hakemus sekä CV Matilda von Weissenbergille viimeistään 21.1.2015.

Lisätiedustelut:
Matilda von Weissenberg
Projektipäällikkö/ Meeting the Odyssey
Hallinnollinen johtaja/ Teatteri Viirus
matilda(a)viirus.fi
+358509115988
www.meetingtheodyssey.eu


Pohjoisten teattereiden yhteistuotantonäytelmään American Monkey etsitään avustajia


American Monkey on Mihkel Raudin näytelmä, jonka Oulun, Kajaanin ja Kemin kaupunginteatterit sekä Rovaniemen Teatteri tuottavat yhteistyössä. Näytelmää esitetään kevään aikana kaikissa neljässä kaupungissa. Sen ensi-ilta on Rovaniemellä pohjoisilla teatteripäivillä 3.2.2015. Kajaanissa esitykset alkavat 17.2., Oulussa 25.2. ja Kemissä 10.3.

Jokaisessa kaupungissa esityksiä on yhteensä 15, joihin kaikkiin haetaan nyt ”koelaulajia”. Kaikissa esityksissä koelaulajana on eri henkilö, joten kevään aikana ääneen pääsee 60 laulajaa. He esittävät yhden vapaavalintaisen laulunpätkän esityksen alussa näytelmän tuomaristolle ja teatteriyleisölle. Kyseessä on tv-laulukilpailuformaattia muistuttava teatteriesitys, ei todellinen kilpailu. Ainutkertaisen kokemuksen lisäksi jokainen esiintyjä saa kannustavan palautteen sekä kaksi teatterilippua kevään esitykseen.

Oulun kaupunginteatterin osalta halukkaiden koelaulajien tulee ilmoittautua osoitteeseen teatteri(a)ouka.fi. Katso muiden paikkakuntien yhteystiedot kyseisen teatterin nettisivuilta. 

Lisätiedot:
tuottaja Elina Terho, p. 044 703 7113, elina.terho(a)ouka.fi tai
tiedottaja Päivi Vuoti-Karvonen p. 044 703 7111, paivi.vuoti-karvonen(a)ouka.fi

teatteri.ouka.fi


Kehys ry: Avoin haku taideprojekteille | hakuaika päättyy 30.1.2015


Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry etsii ulkona yleisön joukossa toteutettavia taideprojekti-ideoita, jotka tuovat taiteen keinoin esille kehityskysymyksiä Maailma kylässä -festivaalilla Helsingissä 23.–24.5.2015. Vuosi 2015 on kehitysyhteistyön eurooppalainen teemavuosi ja kehitys on myös festivaalin pääteema. Taideprojektien on tarkoitus tuoda globaaleja kehityskysymyksiä yleisön ulottuville osallistavasti ja ajatuksia herättävästi. Festivaalin alateemoina ovat eriarvoisuus, globaali talous, ympäristö ja kestävä kehitys, rauhantyö sekä ruoka ja ruokaturva. Taideprojektien toivotaan keskittyvän näihin teemoihin. Lisäksi esillä voi olla YK:n vuosituhattavoitteiden jälkeinen Post-2015-agenda ja uudet kestävän kehityksen tavoitteet.
 
Ehdotuksia voi lähettää kaikilta soveltuvilta taiteenaloilta. Kannustamme taiteilijoita yhteistyöhön eri kulttuuritaustoja edustavien kollegoiden kanssa, erityisesti ns. pohjoinen–etelä-akselilla. Toteutettaviksi valituista taideprojekteista maksetaan kertakorvauksena palkkio.
 
Projektiehdotukset [kuvaus projektista max 1 A4, cv(:t) sekä palkkiotoivomukset] tulee toimittaa 30.1.2015 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: matleena.seppala(a)kehys.fi
 
Projekti toteutetaan yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen kanssa.
 
Lisätietoa:
Matleena Seppälä, projektikoordinaattori, matleena.seppala(a)kehys.fi, p. 046 8515 974
Anna Jussilainen, kehitysyhteistyön läänintaiteilija, anna.jussilainen(a)minedu.fi, p. 0295 330 808
www.maailmakylassa.fi
www.kehys.fi


Seinäjoen Harrastajateatterikesän hakuaika on alkanut | hakuaika 28.2.2015 asti


Tervetuloa ensi kesän tärkeimpään harrastajateatteritapahtumaan! Haku on nyt käynnissä, ja päättyy 28.2.2015. Klikkaa itsesi ja ryhmäsi mukaan osoitteessa www.harrastajateatterikesa.fi. Harrastajateatterikesä järjestetään Seinäjoen kaupunginteatterilla 21.-23.8.2015.

Tapahtuma on avoin kaikille teatterinystäville, jotka haluavat nähdä Suomen parasta harrastajateatteria. Seinäjoen Harrastajateatterikesä on lunastanut paikkansa yhtenä teatterintekijöiden ja -kokijoiden kohtaamispaikkana. Vuosi vuodelta esitysten taso on yhä kovempi, ja sitä kautta myös ryhmien esivalinta katselmukseen vaikeampaa. Katselmukseen valitaan vuosittain 8-10 ryhmää ympäri Suomen. Valitut ryhmät saavat palautteen esityksestään ammattitaitoiselta raadilta. Raati jakaa myös tapahtuman päätöstilaisuudessa kannustusrahaa haluamalleen ryhmälle tai ryhmille.

Harrastajateatterikesän ohjelmiston valitsee ohjaaja Miika Muranen

Seinäjoen Harrastajateatterikesän 2015 ohjelmisto julkaistaan toukokuussa.

Lisätietoja
tiedottaja Anne Palm
anne.palm(a)shtl.fi
010 281 6062
www.harrastajateatterikesa.fi


Open Application for Diana Stage Helsinki, Spring 2015


Pop Up Art House has ended, but Blaue Frau will continue to open up Diana stage during 2015.
Blaue Frau is looking for two subversive, diverse, feminist and interdisciplinary concepts to occupy Diana Stage FEB 16 - FEB 22 or FEB 23 – MAR 1.

We are looking for whole week program.
We are looking for new ways of using the whole space.
We are looking for art that fits in a feminist context.
We are looking for art that deals with diversity.

Place: Diana Stage, Erottajankatu 7, in the centre of Helsinki.
The deal:
- A big empty space: a Black Box (a black box w: 9,5 m, d: 14,5 m, h: 4,5m) with or without “katsomo”, an empty bar space with a small stage, 3 dressing rooms upstairs, a lobby. Note that there are no furniture and no one will be running the Pop Up bar.
- Technical equipment
- Some technical assistance by a professional. The artists are required to have their own technician.
- The guest artists receive all ticket sales, but are responsible for all costs involved in the production themselves.
The language can be any, but is has to be accessible in English.

Send information about yourself/your working group, a plan and if possible a recording of your event or previous work, DIGITALLY to info(a)blauefrau.com.

A message with the results is sent to all applicants via e-mail by the time we have reviewed your application. We are accepting applications until all slots are full.

Questions can be directed to: info(a)blauefrau.com. Joanna Wingren +358 503473335, Sonja Ahlfors +358 407351640
More information about Blaue Frau at blauefrau.com


Open Call for Submissions: Vaba Lava – Season 2015/2016, Estonia | deadline: 31 Jan 2015


Vaba Lava seeks out independent companies from  both Estonia and the rest of the world to support their work by presenting them on our stage in the 2015/2016 programme.

You are invited to participate in the idea competition. Consequently, eight productions will be selected by a  team of the international curator Thomas Frank  and the Estonian curator Madli Pesti for performance in the 2015/2016 Vaba Lava  theatre programme.

For the 2015/2016 season local and international artists in the field of the performing arts are invited to submit proposals for contemporary theatre & dance, music theatre, performance and live art.

The season focuses on the notion of community, collectivity, sharing and the public. Contemporary performing art is now challenged by taking place in the midst of a society with multiple options for self-expression, communication, interaction and exchange amongst people on different levels, influencing nearly all aspects of everyday life.

Application deadline: January 31st 2015

More details online


Haetaan tutkimusehdotuksia RUUKKU-kausijulkaisuun | hakuaika 15.2.2015 asti


RUUKKU 4: Prosessi taiteellisessa tutkimuksessa

RUUKKU on vuonna 2013 toimintansa aloittanut monialainen, vertaisarvioitu taiteellisen tutkimuksen kausijulkaisu, joka käyttää alustanaan monimediaisen julkaisemisen mahdollistavaa kansainvälistä taiteellisen tutkimuksen julkaisualustaa ja tietokantaa Research Catalogue (RC). RUUKUN julkaisukielet ovat Suomi, Ruotsi tai Englanti. Katso http://ruukku-journal.fi/. Kevään 2015 lopulla ilmestyvän RUUKUN neljännen numeron teema on "Prosessi taiteellisessa tutkimuksessa". Kutsumme kaikki taiteellisen tutkimuksen tekijät – sekä akateemisen tutkimuksen piiristä että taidekentältä – mukaan luomaan RUUKUSTA kiinnostavan, käyttökelpoisen ja kehittyvän julkaisun.

Ehdotukset tai luonnokset tutkimusekspositioiksi pyydetään laatimaan RC luetteloon. Huom. Luettelon käyttö edellyttää käyttöoikeuksien hankkimista ja rekisteröitymistä (ks. kohta "register"). Ehdotukset tulee lähettää sekä RC luettelon kautta (kohdasta "publish", "submit" ja "Ruukku") että sähköpostitse osoitteisiin annette.arlander(a)uniarts.fi ja markus.kuikka(a)uniarts.fi viimeistään 15.2.2015.

Lisätietoja:
Annette Arlander, annette.arlander(a)uniarts.fi
Markus Kuikka, markus.kuikka(a)uniarts.fi

www.uniarts.fi


Call for Papers: Redefining Theatre Communities | deadline: 30 Mar 2015


Organisers: New Tides Platform (UK) and Theatre Studies Department, University of Malta

In the last two decades, a series of financial, social, demographic – and not least – cultural transformations altered the relationship between theatres and the communities surrounding them. The changes were manifested on core levels of theatrical creation: in new or (re)emerging theatrical forms and practices, modes of reception, and on levels of theatre structures as well.

The public theatre structure faced profound challenges throughout Europe. Public theatres are expected to serve a wide range of audiences as well as to contribute to artistic innovation and community linkage. Around them the social patterns are continuously changing, as do demographies in the urban landscape of the European cities, created by increased mobility and migration. Addressing different communities with various cultural and social backgrounds is increasingly important and needs to be reflected on both creative and organisational levels. Reaching out to more and diverse audiences inevitably involves a more community-conscious artistic thinking.

We welcome paper, session and workshop proposals from scholars, theatre practitioners, dramaturgs, translators, theatre critics, cultural managers, theatre curators and producers. Please send abstracts of 250-300 words accompanied by a short biographical note to both Szabolcs Musca (Szabolcs.Musca(a)bristol.ac.uk) and Marco Galea (marco.galea(a)um.edu.mt) by 30 March 2015.

Read more


TYÖPAIKKOJA


Aiemmissa TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja: www.tinfo.fi/hakuja


Seinäjoen kaupunginteatteri etsii taiteellista johtajaa


Seinäjoen kaupunginteatteri oy hakee taiteellista johtajaa jatkamaan luovaa ja laadukasta työtä.

Seinäjoen kaupungin omistama Seinäjoen kaupunginteatteri toimii osakeyhtiönä, jota johtavat toimitusjohtaja ja taiteellinen johtaja. Teatterin kolmella näyttämöllä (suuri näyttämö 429, pieni näyttämö 100 ja kokeellinen näyttämö 60 katsomopaikkaa) on 5–10 ensi-iltaa vuodessa. Katsojia teatterissa käy vuosittain 56 000–61 000. Talossa työskentelee 67 teatterialan ammattilaista.

Nykyisen johtajamme kuusivuotisen sopimuksen päättyessä etsimme taiteellista johtajaa, jolta edellytämme

 • alan korkeakoulutusta tai teatterinjohtajan tehtävissä osoitettua pätevyyttä
 • laaja-alaista alaan perehtymistä ja verkostoitumista teatterikentällä
 • esimies- ja vuorovaikutustaitoja.

Taiteellisen johtajan tehtäviin kuuluu muun muassa

 • teatterin toiminnan johtaminen sovitun budjetin ja strategian mukaisesti yhdessä toimitusjohtajan kanssa
 • taiteellisen linjan ja toiminnan suunnittelu (strategia, ohjelmisto, vierailut)
 • taiteellisen henkilökunnan kiinnittäminen ja sen esimiehenä toimiminen
 • oma taiteellinen työ (ohjaus, dramaturgia jne.) erillisen sopimuksen mukaan
 • teatterin koti- ja ulkomaisista suhteista huolehtiminen
 • teatterin yhteiskuntasuhteiden edistäminen ja alueellinen toiminta (yhteisöteatteri- ja yleisötyösuunnittelu).

Uuden taiteellisen johtajan tehtävät alkavat elokuussa 2015 tai viimeistään tammikuussa 2016. Hänellä on mahdollisuus kiinnittää myös lavastaja, ohjaaja ja näyttelijöitä.

Lähetä hakemuksesi palkkatoivomuksineen, ansioluetteloineen ja suosituksineen 31. maaliskuuta mennessä Seinäjoen kaupunginteatterin hallituksen puheenjohtajalle, Ilkka Mäkelälle, osoitteeseen ilkka.makela(a)netikka.fi tai postitse

Seinäjoen kaupunginteatteri
Ilkka Mäkelä
Alvar Aallon katu 12
60100 SEINÄJOKI

Lisätietoja antavat:
hallituksen puheenjohtaja Ilkka Mäkelä, puh. 040 593 9694
taiteellinen johtaja Vesa Tapio Valo, puh. 044 554 1900.

http://seinajoenkaupunginteatteri.fi


TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


Lisää TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja löydät: www.tinfo.fi/minnemenna ja www.tinfo.fi/hakuja


Toisissa tilossa: Humanoidihypoteesi-työpaja 7.2.2015, Helsinki


Työpajassa hakeudutaan humanoidien näkökulmaan. Työpaja koostuu yksinkertaisista teemaan liittyvistä kollektiivisista harjoitteista ulko- ja sisätiloissa.

Humanoidhypoteesi on Toisissa tiloissa -kollektiivin projekti, jossa hakeudutaan Maan ulkopuolisten, ei-inhimillisten mutta ihmisten kaltaisten olentojen, ”humanoidien”, näkökulmaan, josta käsin luodaan utelias katse ihmiselämään 2000-luvun Helsingissä, Euroopassa ja koko Telluksella. Projektin tapahtumat 7.2.-5.3.2015. Tule mukaan!

Hanke ottaa kantaa ajankohtaiseen jälkihumanistiseen keskusteluun siitä, kuka tulee ihmisen jälkeen. Uskallammeko kuvitella tulevaisuuden ihmisen?

Tutustu projektiin osoitteessa: www.humanoidihypoteesi.net (sivut elävät ja niillä on runsaasti materiaalia!)
Projektin FB-sivut

Humanoidihypoteesi-työpaja la 7.2.2015
klo 11-17
Esitystaiteen keskus
Kaasutehtaankatu 1, rak.6
Suvilahti
Liput 20/15€

Ilmoittautuminen työpajaan (huom!: paikkoja on rajoitetusti):
laurikontula(a)hotmail.com tai 050-5278422

www.toisissatiloissa.net


Metamorfoosin MetaWORKSHOP: Bouffons and the Ecstasy of Mocking 8.-17.6.2015, Helsinki


Teatteri Metamorfoosin vuoden 2015 teemana on muuttuva keho ja sen kunniaksi kutsumme maineikkaan italialaisen teatteripedagogin Giovanni Fusettin Suomeen. Kesällä järjestetään laaja, 60h:n mittainen fyysisen teatterin työpaja, jossa perehdytään Bouffoonien häpeilemättömään ja tabuja kumartelemattomaan maailmaan.

Lisätietoa kurssista ja opettajasta, sekä ilmoittautumisohjeet löydät tästä.

Tervetuloa!

Teatteri Metamorfoosi
Soile Mäkelä
Suvilahdenkatu 10 a 408
00500 Helsinki, Finland
soile(a)metamorfoosi.com
tel: +358405096708
www.metamorfoosi.com


Ryhmänohjaajien täydennyskoulutus 14.-15.2. ja 7.-8.3.2015, Tampere


Suomen Nuorisosirkusliiton järjestämä täydennyskoulutus on suunnattu kokeneille ryhmänohjaajille, jotka työssään kohtaavat ja ohjaavat lapsia, nuoria ja erityisryhmiä. Koulutus antaa työkaluja ja valmiuksia kehittää omaa ohjaajuuttaan, kohdata erilaisuutta ja suunnitella
koulutuksia monenlaisille ryhmille.

Koulutus syventää osallistujien käsitystä mm. ryhmän toiminnasta ja kehittymisestä, omista vuorovaikutustaidoista ohjaajana ja ohjaajan roolista ryhmäprosessissa. Tarkastelemme myös erilaisuutta, rasismin vastaista toimintaa sekä erityisryhmien ohjaamista. Koulutus antaa valmiuksia suunnitella, toteuttaa ja ohjata laadukkaita koulutuksia, valmennuksia ja opetusta.

Koulutuksessa käytetään monipuolisia työtapoja kuten koulutuskeskusteluja, ryhmätöitä, draamaharjoituksia, simulaatioita ja reflektointia.

Paikka: Perheliikuntakeskus Hippa, Vestonkulma 2, Tampere
Aika: 14.-15.2. ja 7.-8.3.2015 (lauantaisin 12-18 ja sunnuntaisin 10-17)

Hinta: 50,-/osallistuja. Hinta sisältää majoituksen ja lounaan
koulutuspäivinä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Petra Päivärinne, petrap(a)snsl.fi

Lisätietoja kurssista täältä.

HUOM! Ennen 14.1.2015 ilmoittautumistiedoissa on ollut virheellinen sähköpostiosoite. Jos siis olet ilmoittautunut ennen 14.1., joudumme valitettavasti pyytämään, että ilmoittaudut uudestaan oikeaan osoitteeseen: petrap(a)snsl.fitwitter.com/tinfotweets


introduction_in_touch_2015

info_in_touch_meeting_2015