04.03.2014

TINFO-tiedote 2 / 16.1.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

UUTISIA

 TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


OHJELMISTOJA SYVÄKAIRAAMAAN

Sain puhelinsoittoja body pumpin vuoksi (TINFO-tiedote 1 / 9.1.2014). Muutamat teatterinjohtajat toivat esiin toisenlaista näkökulmaa kaupunginteattereiden ohjelmistoihin. He eivät purematta nielleet näkemystä teattereiden ohjelmistojen yhdenmukaisuudesta. He halusivat myös muistuttaa ohjelmistosuunnittelun karuista realiteeteista ja riskeistä.

Kysymys teattereiden ohjelmistosisällöistä on niin tärkeä, ettei sitä voi jättää pelkän mutun tai edes tilastofaktan varaan, vaikka tilastotkin jo kertovat paljon. Parin viikon sisällä saamme VOS-teattereiden (ja Suomen Kansallisteatterin) viime kauden ohjelmistotilastot valmiiksi. Tilastot tuskin näyttävät mitään radikaalia muutosta, pikemminkin pysyvyyttä: luultavimmin kotimaisen ja ulkomaisen ohjelmiston suhde on kutakuinkin sama kuin aikaisemmin, alkuperäisnäytelmien kantaesityksiä ja dramatisointeja on kutakuinkin sama määrä kuin aikaisemmin, lasten- ja nuortennäytelmien osuus tulee säilymään kutakuinkin muuttumattomana, samoin musiikkiteatterin.

Tilastot eivät kerro, millaista tarkkaan ottaen on esimerkiksi suurten näyttämöiden tarjonta, millaisia musiikkiteatterituotantoja teatterit tekevät, kuinka paljon teattereissa on näytelmiä, jotka käsittelevät paikallisia aiheita, millaisia ovat teatterissa esitetyt nykynäytelmät, kuinka paljon ohjelmistosta on angloamerikkalaisia box office -suosikkeja, mikä on klassikoiden osuus, millaista on populaarin politiikka, millainen sukupuolijakautuma ja sukupuolikuva tai ihmiskuva, millaisia muotoja, jne.

Voi, jos joku ottaisi kopin tällaisesta ohjelmistoon kohdistuvasta analyyttisestä syväkairauksesta. Akatemia-hankkeen paikka? Tilausta on.

Tällaisella tutkimuksella olisi teatteripoliittista vaikuttavuutta.


VAPAAN KENTÄN JÄLJILLÄ – JOUSTOA KRITEEREIHIN, POIS RAKENTEELLISISTA OLETTAMUKSISTA

Tervetullutta tietoa vapaasta kentästä.

Uunituoreessa Cuporen esittävien taiteiden vapaata kenttää koskevassa tutkimuksessa  monimuotoinen joukko (valtion toiminta-avustuksen piiriin kuuluvat ryhmät, niiden ulkopuoliset ryhmät, produktiokohtaiset ryhmät ja yksittäiset taiteilijat) ryhmitellään seuraavasti: ”vakiintuneet työllistäjät”, ”aatteen palo -toimijat”, ”ketterät kansainväliset” ja ”produktiot”.  Nämä eroavat toisistaan ensemble-ajattelun, rahoitusrakenteen tai esitys- ja harjoitustilojen osalta. Kenttä ei ole eetokseltaan mitenkään yhtenäinen. Vapaus merkitsee myös sitä, että löytyy suuri kirjo erilaisia toimintalogiikoita.

”Taiteilijoille vapaa kenttä voikin konkretisoitua tilana, jossa he voivat väliaikaisesti toimia, poistua ja tulla uudelleen, sitoutumatta tiettyyn statukseen tai työmarkkina-asemaan.”  Varsinainen toimeentulo hankitaan sitten muista tehtävistä.

Tuotannon volyymi pääkaupunkiseudulla oli huima: teatteriproduktioita tehtiin kolmivuotiskautena 2009-2011 miltei yhtä paljon kuin VOS-teattereissa. Ryhmät pyrkivät maksamaan esitysten tekijöille ainakin työehtosopimuksen mukaisen korvauksen, mutta useimmiten palkka on könttäkorvaus: palkattoman työn osuus vaihtelee 20 –80%:n välillä. Runsaasti tuotantoja, vähän työpaikkoja – on kiteytys työllistämisestä.

Tutkimus sisältää tärkeän teatteripoliittisen viestin. Yhtenäiset kriteerit moninaisen joukon arvioinnissa eivät toimi: ”Rahoittajatahojen tulisikin pitää huolta siitä, että käytettävät kriteerit joustavat tarvittaessa, ja että ne eivät ole sitoutuneita yhteen tiettyyn taidekäsitykseen tai rakenteellisiin oletuksiin.” Tutkijat näkevät, että taiteilijoiden toimeentulo paranee sillä, että myönnetään suurempia produktioavustuksia tai löydetään useampia rahoittajatahoja. Niinpä. Siinä se ongelma onkin.


LEHDISTÖKATSAUS 2014

TINFOn korkeakouluharjoittelija on jälleen tehnyt lehdistökatsauksen 2014. Kun kysyin mediatutkimusta opiskelevalta harjoittelijaltamme Minna Nurmelta, miten hän kiteyttäisi tuloksen: ”Pinnallista, kaikkialla samaa. Oikeasti sanotaan paljon vähemmän kuin mitä voisi sanoa. Ei ole muuta kuin yksi mielipide. Printtimediassa ehkä ajatellaan, että syvällisempi analyysi kuuluu alan erityislehtiin eikä se kiinnosta keskivertolukijaa.”

Lainauksia katsauksesta: ”Median rakennemuutoksen aiheuttama toisteisuus vaikuttaa väistämättä typistävästi kritiikin moniäänisyyteen ja teatterijournalismin asemaan keskustelujen avaajana sekä teatterin aseman parantajana. Vallan keskittyminen suurille mediataloille määrittää myös teatterijournalismin tulevaisuuden suuntaa.”

”Tasapainottelu tiukentuvien resurssien, taiteellisen laadun ja moniäänisyyden säilyttämisen välillä leimasi vuoden 2013 lehtien välittämää kuvaa suomalaisesta teatterikentästä. Selkeän kahtiajaon sijaan pyrittiin kuitenkin kohti ylirajaisuutta. Esittävä taide jatkoi kurotteluaan kohti muita taiteita, tieteitä ja tiloja. Se kytkeytyi yhä voimakkaammin myös yhteisöllisyyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.”

”Määrällisesti eniten kirjoitettiin kritiikkejä ja tulevista näytelmistä kertovia juttuja. Pohtivaa teatterijournalismia sen sijaan kirjoitettiin vähiten. Teatteriin liittyvä kirjoittelu levisi vain harvoin kulttuuri-sivujen ulkopuolelle. Poikkeuksena olivat kuitenkin yleiseen taidepolitiikkaan liittyvät uutiset ja kysymykset. Mielipidepalstoilla teatteri näkyi aiheena harvoin, ja silloinkin yleensä osana laajempaa keskustelua kulttuurin merkityksestä tai vaihtoehtoisesti yksittäisenä teatterinrakennushanketta vastustavana kirjoituksena. Kolumneissa ja kommentti-palstoilla sen sijaan nostettiin kärkkäästikin esiin ajankohtaisia kysymyksiä, joskin rajattujen merkkimäärien puitteissa. Onko pohtivampi journalismi siis ajettu lopullisesti alan ammattilehtiin?”


YHTEINEN VASTUU

Teatterikorkeakoulun kandivaiheen opiskelijat olivat paripäiväisellä työelämän tutustumisjaksolla Teatterikulmassa. Taiteilijan taipaleelle eväiksi tarjolla oli käytännön työkaluja, työoikeutta, tekijänoikeutta, työsopimusoppia, apuraha- ja hankehakemusten tekoa, tietoa tuottamisesta.

Opiskelijoiden tarpeita kuunnellessa yksi kysymys nousi ylitse muiden: VOS-teattereiden ja opiskelijoiden kohtauttaminen, vastavuoroinen dialogi. Miten koulu, teatterit, TINFO ja muut järjestöt, Alumniyhdistys edesauttavat sitä, että opiskelijat kytkeytyvät teatterin kenttään? Tämä kysymys heittää vastuuta meille kaikille. Loppukeskustelussa kehiteltiin joukko ideoita tilanteen parantamiseksi. Jatketaan. Meillä on jo pitkä työlista.


PÄTKÄTYÖ PASKALLA PALKALLA?

Kysymys on osa TAIVEX²-hankkeen projektipäällikkö Nea Leon esityksen otsikkoa Teatterikeskuksen ja TAIVEXin seminaarissa tuottajien työstä ja työolosuhteista. Seminaarin synnytti kaksivuotiseen TAIVEX-hankkeeseen osallistuneiden ammattilaisten työpaikkojen  suuri vaihtuvuus. Hankkeeseen osallistuneesta 31 ammattilaisesta 35 % on vaihtanut työpaikkaansa työoloihin liittyvien ongelmien takia. Tulosta on  vaikea sivuuttaa.
 
Työssä jaksaminen, työpaikan sisäinen kommunikaatio ja vastuun jako, puutteelliset työnantajataidot. Tällaisia asioita tuottajien haastatteluista nousi esiin. On tärkeätä, että kissa uskalletaan nostaa pöydälle. Loputtomiin ei voida paeta vähäisen rahoituksen taakse. Ei nyt olla syyttämässä ketään vaan etsimässä ratkaisuja työolosuhteiden ja työhyvinvoinnin ongelmiin. Juuri tästä syystä TAIVEX²-hankkeelle haettiin jatkoa. Nea Leo näkee ongelmat laajemmassa kehyksessä, joka koskee koko kolmatta sektoria. Mikä vaikutus yhdistyspohjaisella organisaatiomuodolla on työolosuhteisiin? 

TAIVEX² -hankkeen jatkoajalla haluamme nyt kartoittaa tuottajien työolosuhteita ja samalla miettiä tilanteen konkreettisia parannustoimenpiteitä. ”Koulutusta työnantajataidoista yhdistysten johdolle? Apua ja tukea hallitustyöskentelyyn? Hallituksiin monipuolisempaa osaamista?” Tällaista Nea Leo pohtii. Seminaari on yksi tärkeä askel.


TAKOMO

Posti toi Teatteri Takomon vanhustyön kehittämishankkeen 2013-2015 ensimmäisen raportin (PDF) siitä, miten viedä taide-elämyksiä muistisairaille. Niin tärkeätä työtä ja niin tärkeätä, että työstä ja kokemuksista raportoidaan. Takomolla on oma työryhmä tekemässä vanhustyötä Töölön palvelukeskuksen kanssa.


SPEKULAATIOTA

”Spekulaatio eli spekulointi tarkoittaa rahan finanssisijoittamista tavalla, joka ei takaa arvon säilymistä.” Näin kertoo Wikipedia. Haluaisin nähdä tämän Spekulaatioita-nimisen esityksen HAU:ssa: rahan liikkeet ja koreografia. Jos nyt olisin menossa Berliiniin…UUTISIA


Suomen Teatterit ry: Siirtymäkauden suositusohje näyttämöteosten musiikin lisensoinnista – kysely teoksista, joiden tuotantopäätös on tehty ennen 31.12.2013


Näyttämöteoksissa käytetyn musiikin käyttölupiin ja -ehtoihin liittyvät käytännöt ovat muuttuneet 1.1.2014 alkaen. Teatterit hakevat jatkossa musiikin käyttöluvat useimmiten kustantajilta.
Alkuperäisten suurten oikeuksien teosten eli musikaalien, oopperoiden, operettien ja balettien lisäksi myös pienten oikeuksien teoksista (ns. liitemusiikista) koottujen näyttämöteosten musiikinkäyttöluvat on kysyttävä kustantajilta, kun tietty musiikin käyttöön liittyvä kriteeristö täyttyy.

 
Huolimatta siitä, että näyttämöteoksissa käytettävän musiikin lisensointikäytännöt muuttuivat 1.1.2014 alkaen, teattereita ja kustantajia edustavat järjestöt suosittelevat, että 31.12.2013 voimassa olevaa käytäntöä sovelletaan niihin näyttämöteoksiin, joiden tuotantopäätökset on tehty 31.12.2013 mennessä, ellei oikeudenhaltijoiden tai kustantajien kanssa ole muusta sovittu.
 
Tuotantopäätöksellä tarkoitetaan tässä sitä, että teatteri on kyseiseen näyttämöteokseen liittyen vähintään
- tehnyt konkreettisen, dokumentoidun päätöksen tietyn tuotannon toteuttamisesta; tai
- teos näkyy jo teatterin ohjelmistokalenterissa tai sille on dokumentoidusti päätetty ensi-iltapäivämäärä; tai
- tilaussopimus/esitysoikeussopimus teoksesta on tehty.
 
Tilanteen kartoittamiseksi Suomen Teatterit ry kerää tietoa teoksista, joita siirtymäkauden suositus koskee. Teattereita pyydetään toimittamaan 31.1.2014 mennessä tiedot sellaisista tulevaan ohjelmistoonsa kuuluvista teoksista, joista on ennen vuodenvaihdetta edellä kuvatulla tavalla päätetty, oheisella lomakkeella.
 
Jos tietoa edellä mainitusta teoksesta ei toimiteta määräajassa, se ei estä teatteria vetoamasta tähän suositukseen, mikäli tuotantopäätös on edellä mainituin tavoin tehty ennen vuodenvaihdetta.

Teoston ja Suomen Musiikkikustantajien tiedote muutoksesta ja lupien hankkimisesta on luettavissa Suomen Teatterit ry:n sivuilta. Lisätietoja aiheesta sekä lista mukana uudistuksessa olevista kustantajista löytyy Suomen Musiikkikustantajien sivuilta.

Lisätietoja:
Tommi Saarikivi
Toimitusjohtaja
Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry
Puh. (09) 2511 2151
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi 


Teatteri Takomon vanhustyön kehityshanke 2013-2015


Helsinkiläisen Teatteri Takomon vanhustyön työryhmä on ottanut uusia askeleita vanhustyönsä kehittämisessä ja on valinnut uudeksi kohderyhmäkseen ryhmäkodeissa asuvat ihmiset, joilla on muistisairauksia. Syksyllä 2013 takomolaiset järjestivät Töölön monipuoliseen palvelukeskukseen työpajoja ryhmäkoti Ruusun asukkaille ja eräänlaisena työpajajakson päätepisteenä syntyi demo nimeltään ”Juhlat”, johon kutsuttiin myös asukkaiden omaisia.

Lue raportti hankkeen ensimmäisestä vaiheesta, jonka tarkoituksena on viedä taide-elämyksiä muistisairaille. (PDF)

Lisätietoja:
Susanna Mikkonen
Näyttelijä, TeM
Teatteri Takomon vanhustyön projektipäällikkö

www.teatteritakomo.fi/yleisotyo/
Puh. (09) 6843 6843
vanhustyo(at)teatteritakomo.fi  


Cupore: Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä


Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen tutkijat Vilja Ruokolainen ja Anu Oinaala tekivät vuonna 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän käyttöön selvityksen vapaan kentän toimijoista esittävien taiteiden alalla. Selvityksessä käsiteltiin taitelijoiden määrää, koulutusta ja työllistymistä sekä vapaan kentän ryhmien määrää, toimintaa, rahoitusta ja käytettävissä olevia tiloja. Selvitys luovutettiin työryhmälle syyskuussa 2010.

Cuporessa käynnistetyssä vapaata kenttää koskevassa jatkotutkimuksessa haluttiin pohtia syvemmin selvityksen aikana heränneitä kysymyksiä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää esittävien taiteiden vapaan kentän ryhmien toimintatapoja, toiminnan määrää ja ryhmien muodostumista. Vapaaksi kentäksi tutkimuksessa määriteltiin ne toimijat, jotka tuottavat ja esittävät produktioita valtionosuuslaitosten ulkopuolella. Taiteenaloista tutkimukseen sisällytettiin teatteri, tanssi, sirkus sekä performanssi- ja esitystaide.

Tutkimuksessa tunnistettiin neljä tapaa toimia vapaalla kentällä. Nämä neljä perustyyppiä on nimetty tutkimuksessa ”vakiintuneet työllistäjät”, ”aatteen palo”, ”ketterät kansainväliset” ja ”produktiot”. Tyypit eroavat toisistaan erityisesti organisaatiomuodon, rahoituksen vakiintuneisuuden, työllistämistavoitteiden, menorakenteen sekä hallinnassa olevien tilojen suhteen.

Sekä vapaan kentän ryhmien että vapaalla kentällä tuotettujen produktioiden tarkastelu osoittaa, että harva työllistyy vapaalle kentälle täysiaikaisesti. Kokonaisuudessaan tutkimukseen mukaan otetut toimijat muodostavat monimuotoisen vapaan kentän, jolla ei ole yhteistä eetosta, vaan joka sisältää hyvin suuren kirjon erilaisia toimintalogiikoita ja tavoitteita.

Tutkimus on ladattavissa Cuporen sivuilta: Vapaan kentän jäljillä. Tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä.

 www.cupore.fi


Väitös: Muuntunut kokemus esiin tanssijoiden koulutuksessa


Tanssin opetuksessa ja tutkimuksessa otetaan harvoin huomioon tanssijan luovassa tilassa saavuttama muuntunut kokemus. Sillä on kuitenkin keskeinen merkitys tanssijan työssä ja koulutuksessa. Yli neljäkymmentä vuotta tanssijana, koreografina ja opettajana toiminut Linda Gold esittää 24. tammikuuta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan ”Altered Experience in Dance/Dancing”, miten muuntunutta kokemusta voidaan tutkia tanssin opetuksessa hermeneuttisen fenomenologian välinein.

Tutkimus havainnollistaa, miten subjektiivisia kokemuksia voidaan kerätä ja analysoida reflektoivan ja keskustelevan tulkintaprosessin avulla. Se tarkastelee fenomenologisesta näkökulmasta tanssinopiskelijoilta kerättyä haastattelumateriaalia ja kirjallista aineistoa. Tutkimus selvittää, mitä muuntunut kokemus tanssin kontekstissa tarkoittaa, ja miten sitä voidaan käyttää hyväksi tanssijoiden koulutuksessa.

Väitöstutkimus ”Altered Experience in Dance/Dancing. Investigation into the Nature of Altered Experience in Dancing and Pedagogical Support” tarkastetaan julkisesti perjantaina 24. tammikuuta 2014 klo 12 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa (auditorio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki). Vastaväittäjänä on Ed. D., Clinical Associate Professor of Dance Education Susan R. Koff. Kustoksena toimii taiteellisen tutkimuksen professori Leena Rouhiainen. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väitöstutkimuksen kirjallinen osa on julkaistu Acta Scenica -sarjassa, ja sitä voi ostaa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjastosta. Julkaisu on nähtävänä 10 päivää ennen väitöstilaisuutta Teatterikorkeakoulun kirjastossa.

Lisätietoja:
Linda Gold, p. (310) 633 4205, goldle(at)earthlink.net
Katja Kiviharju, tutkimuskoordinaattori, p. 0400 792 014, katja.kiviharju(at)teak.fi
Saija Aalto, viestintäpäällikkö, p. 0400 792 042, saija.aalto(at)teak.fi 


Lehdistökatsaus teatterivuoteen 2013


HuK, mediatutkimuksen opiskelija TY Minna Nurmi työskenteli Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) korkeakouluharjoittelijana 2013. Hänen tehtävänsä oli laatia raportti teatteria koskevasta lehtikirjoittelusta.

Lehdistökatsaus teatterivuoteen 2013: Taiteen ja talouden taistelukentällä kurotellaan yli rajojen on nyt luettavissa.


Ohjaaja-kirjailija Brett Bailey kirjoittaa Maailman teatteripäivän 27.3.2014 julistuksen


Eteläafrikkalainen Brett Bailey on tämän vuotisen Maailman teatteripäivän julistuksen kirjoittaja. Hän on työskennellyt mm. näytelmäkirjailijana, ohjaajana ja Third World Bunfight -ryhmän taiteellisena johtajana. Teoksissaan Bailey on käsitellyt  Afrikan jälkikolonialistista tilannetta sekä Afrikan ja Lännen välistä historiallista ja nykyistä suhdetta. Hänen töitään on ollut esillä Afrikan lisäksi Eurooppassa ja Australiassa, ja hän on voittanut useita palkintoja, esim. kultaisen mitalin Prague Quadrennialissa 2007. Lisätietoa Brett Baileystä täältä.

Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) julistamaa Maailman teatteripäivää on vietetty 27. maaliskuuta vuodesta 1961 lähtien. Aloitteen Maailman teatteripäivästä teki suomalainen professori, teatteriohjaaja Arvi Kivimaa.

Lisätietoja Maailman teatteripäivään kuuluvista perinteistä saa TINFO-verkkosivuilta.  


TAPAHTUMIA

 

Lisää ajankohtaisia tapahtumia TINFO-verkkosivujen Minne mennä -osiossa.


Ennen esittämätön Raija Siekkisen näytelmä lukudraamana 29.1.2014, Lavaklubi, Helsinki


Tervetuloa Raija Siekkisen Seinät-näytelmän lukudraamatapahtumaan Lavaklubille keskiviikkona 29.1. klo 19. Vapaa pääsy!
 
“Kerran meillä ei ollut mitään, oli ullakkohuone vain, mutta työssä sinä kaipasit sinne. Oli ullakkohuone, ja minä kaipasin sinua, niin kovasti kaipasin, kaiket päivät. Nyt on talo, mutta ei kaipausta.”
 
Ennen esittämätön Seinät-näytelmä löytyi viime kevään Kotkan kaupunginteatterin näytelmävarastosta. Vuonna 2004 kotitalonsa tulipalossa menehtynyt Siekkinen oli osallistunut näytelmällä teatterin kirjoituskilpailuun.
 
Lukudraaman ohjaa Piia Peltola, dramaturgina toimii Emilia Pöyhönen. Lavalla nähdään näyttelijät Juhani Laitala, Pirjo Määttä, Olli Rahkonen ja Juha Varis.

Esityksen jälkeen Piia Peltola, Emilia Pöyhönen sekä Siekkisen pitkäaikainen kustannustoimittaja Martti Anhava keskustelevat näytelmästä ja Siekkisestä näytelmäkirjailijana. Keskustelun johdattelijana toimii toimittaja Maria Säkö.

Seinät-näytelmässä on Raija Siekkisen novelleista tuttu, omintakeinen ja tunnistettava tyyli. Repliikeissä tunteen raaka pinta tulee esiin, mutta samalla ilmaisu irtoaa realismista. Mysteerin ja alakulon merkillisessä sekoituksessa ihmiset ajautuvat toisistaan eroon.
 
Kuten Siekkisen muu tuotanto, Seinät käsittelee ihmissuhteiden kuilua, jossa kuohuvat rakkaus ja viha. Sukupolvien ja sukupuolien välinen valtapeli väistyy vasta kuoleman edessä, jolloin menetys ja yhteisymmärrys kohtaavat toisensa.

Lisätietoja:
Maria Säkö, 044 0760917


Diana Drama Fest 31.1.–1.2.2014, Helsinki


KLOCKRIKETEATERN - yhteistyössä LABBETIN kanssa - kutsuu jälleen Diana Drama Festivalille, 31.1.–1.2.2014. Festivaali keskittyy uuteen draamaan ja keskustelee poliittisesta teatterista, virolaisteatteri NO99:n dokkari valepuoluekokouksesta Ühtne Eesti on jälleen esillä, ja lopuksi palataan juurille aasialaista tanssi- ja teatteritraditiota esitelevässä ohjelmassa Beats and Prayers.
 
Kristofer Möllerin uusi näytelmä esitetään lukudraamana, Kristin Olsonin ajankohtainen Simone Veil -teksti Valoon on puu juurtunut kuullaan Drama Slam -sarjassa. Teoksen ensi-ilta on Tanssiteatteri Erissä 23.1.
 
Ohjaaja Susanna Kuparinen, kirjailija Jukka Mallinen, näyttelija Tobias Zilliacus etsivät määritelmiä nykyteatterin poliittisuudelle. Keskustelu käydään joustavasti kotimaisilla kielillä.
 
Keskustelu jatkuu upealla Kust tuleb tolm ja kuhu kaob raha -elokuvalla (Mistä tulee pöly ja mihin katoaa raha). Dokumentti pureutuu Viron historian (toiseksi) suurimpaan sosiaaliseen kokeiluun - tarina Ühtne Eesti -valepuoluekokouksesta ja Tallinnan poliittisen teatterin keväästä vuonna 2010.
 
Festivaalin päätösnumero on ainutlaatuinen aasialaisen tanssi- ja teatteritradition esittely BEATS AND PRAYERS. Novia scenkonst -koulun Fyysinen teatteri-osasto on ollut ulkomaanharjoittelussa. Nyt nähdään kooste klassisista kohtauksista Keralan, Pekingin, Balin ja Japanin esittävien taiteiden aarrekammioista, sekä tanssinumero, jota on harjoiteltu Senegelissa djembe-rummun säestyksellä. Ilta sujuu pyhän Kathakali-öljylampun loisteessa.

Ohjelma (PDF)

Lisätietoa -  Diana Drama Fest 2014:
teatterinjohtaja Dan Henriksson, 040 703 30 08, dan.henriksson(at)klockrike.fi
festivaalikoordinaattori Anna Lindberg, 041 507 65 04, dianadramafest(at)gmail.com

Vapaa pääsy.

Klockrike Diana
Erottajankatu 7B, Helsinki
www.klockrike.fi, 0400 153 791, klockrike(at)klockrike.fi


Kulturens nätverksträff 12.2.2014, Luckans Veranda, Helsingfors


Produforum och Luckan inbjuder till en nätverksträff för kulturaktörer. Målet med träffen är att koordinera tider, hitta samarbete och stöda långsiktig planering.

- Varför krockar ditt kulturevenemang med andras?
- Vet du vem som kunde vara din samarbetspart?
- Kan du få ner dina marknadsföringskostnader?
- Når du din publik?
- Vad vill du uppnå med ditt evenemang?
- Hur fungerar er biljettförsäljning?

Kom med och berätta dina planer för 2014-2015 och hör vad andra planerar. PUV (föreningen Produforums vänner) och Luckan planerar erbjuda dessa träffar 2 gånger per år och vill gärna höra era idéer kring innehållet.

Den 12.2 inleder vi med en 10 minuters översikt av de tjänster som redan finns till för att underlätta kulturfältets planering, administration, lokaliteter, marknadsföring och ekonomihantering. Om du själv erbjuder sådana tjänster, kan du informera om det i anmälningsblanketten.

Förbered en 3 min presentation av din/er verksamhet under 2014. Du kan också sända in den i förväg till info(at)produforum.fi.

Anmäl dig via denna länk senast den 6.2: http://tinyurl.com/o2p6jmz

Information:
Anki Hellberg-Sågfors, Produforum riks, 040 7252495, anki.hellberg(at)produforum.fi
Zusan Söderström, Luckan / Barnkultur, 044 2777561, zusan.soderstrom(at)luckan.fi


Seminaari: Voimaa nukketeatterista – Therapeutic Power of Puppetry, 15.3. & 1.11.2014, Helsinki


Nukketeatterin terapeuttiset mahdollisuudet lasten, nuorten ja erityisryhmien kanssa / Therapeutical Possibilities of Puppet Theater with Children, Youth and Special Groups
Oletko kiinnostunut nukketeatterin terapeuttisesta voimasta? Haluatko kuulla innostavia esimerkkejä siitä, miten sosiaali- ja kasvatustyössä voi vaikuttaa nukketeatterin keinoin? Tule mukaan Helsingissä järjestettävään kaksipäiväiseen koulutukseen kuulemaan nukketeatterin monista mahdollisuuksista!

Seminaari pohtii käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta nukketeatterin terapeuttisia lähtökohtia ja kehittämistapoja. Luennoitsijoina toimivat taideterapeutti, taideterapian professori ja nukketeatteriterapeutti Matthew Bernier (USA) ja Taiteen edistämiskeskuksen Porin sivutoimipisteen nukketeatterin läänintaiteilija Roosa Halme (FIN).

Ensimmäisenä seminaaripäivänä kotimaisena pilottihankkeena esitellään KO-KOO-MO -konseptin Palikkateatteri-menetelmä, jonka terapeuttisia mahdollisuuksia lastenkodeissa, erityislasten päiväkodeissa ja vanhainkodeissa on tutkinut yhdessä työryhmän kanssa Matthew Bernier.

Seminaarin kieli: englanti/suomi. Molemmat seminaaripäivät ovat Annantalolla, Annankatu 30, Helsinki

Ohjelma ja aikataulu

Seminaarin järjestävät Nukketeatterikeskus Poiju ja Taiteen edistämiskeskuksen Porin toimipiste yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen/Annantalon kanssa.
Yhden seminaaripäivän hinta on 50 € (sis. alv).

Ilmoittautumiset: Nukketeatterikeskus Poiju, www.nukketeatterikeskus.fi/seminaari, info(at)nukketeatterikeskus.fi, p. 050 325 5093


DANISH+ Performing Arts for Children and Young People 36 May 2014, Aarhus, Denmark


For the fourth time programmers and presenters from around the world gather in Aarhus, Denmark from 3-6 May to watch 16 brand new performances for young audiences all performed in English

FULL PROGRAM IS NOW ON LINE
The Full program of all 16 performances chosen by the curators is now on line on our web site, see the full program of performances here.

REGISTRATION IS NOW OPEN – GET THE EARLY BIRD SPECIAL
If you register and pay the participant fee before Febuary 1st you will get the early bird special price of 400 Euros. Registration and payment from Febuary 1st to the last registration date is April 15th is 450 Euros.

The Participant fee covers hotel from Saturday the 3rd to Tuesday the 6th, all meals from Saturday night to Tuesday lunch, free entrance to all the 16 performances and the reception on Saturday evening.

You can register now here.

For further information on performances and how to book please contact info(at)danishplus.dk                                                      

www.danishplus.dk


HAKUJA


Katso aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja.


Yhteistyökumppani Venäjältä teatterialan hankkeisiin


Haluaisitko tehdä yhteistyötä venäläisen teatterin tai teatterialan ammattilaisten kanssa? Vai kiinnostaako osallistuminen venäläisille festivaaleille? Millaista olisi opetus- ja oppilasvaihto venäläisen teatterikoulun kanssa? Kehitä oma ideasi ja tule mukaan suomalais-venäläiseen kulttuuriyhteistyöhön.

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi on erinomainen väylä löytää kulttuuri- tai taidealan yhteistyökumppani Venäjältä. Kumppania voivat etsiä foorumin kautta niin erilaiset organisaatiot, yhteisöt kuin yksittäiset toimijatkin ja ehdotuksia voi tehdä kaikilta taiteen ja kulttuurin aloilta. Mukana on sekä ammattilais- että harrastajatoimijoita. Yhteistyökumppanin haku on maksutonta.

Yhteistyökumppanin etsiminen Venäjältä käynnistetään täyttämällä 1.2.2014 mennessä hanke-ehdotuslomake, johon tulevat suomalaistahon tiedot, kuvaus yhteistyöstä sekä toivotusta venäläisestä kumppanista. Lomake ja tarkemmat ohjeet kulttuurifoorumin www-sivuilla: http://www.kultforum.org/hankkeet/partneri-info.html. Venäläiset yhteistyökumppaniehdokkaat selviävät touko-kesäkuun aikana ja suomalainen toimija saa päättää, kenen kanssa hän aloittaa keskustelut. Kulttuurifoorumin piiriin voi tuoda myös jo olemassa olevan yhteistyön. Tässäkin tapauksessa täytetään hanke-ehdotuslomake 1.2.2014 mennessä.

Yhteistyökumppaneilla on mahdollisuus osallistua 30.9.–1.10.2014 Oulussa järjestettävään kulttuurifoorumitapahtumaan ja neuvotella siellä hankkeestaan tulkin avustuksella. Samalla voi hyödyntää foorumin tarjoamat mahdollisuudet osallistua seminaareihin, verkottua laajemmin muiden toimijoiden kanssa ja saada hankeneuvontaa.

Foorumitoiminta käynnistyi vuonna 2000 ja kuluneiden vuosien aikana foorumin kautta on löydetty kumppanit lähes 1000 yhteistyöehdotukselle. Suomalais-venäläistä kulttuurifoorumitoimintaa toteuttavat yhteistyössä Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Venäjän kulttuuriministeriö sekä Suomi-Venäjä-Seura.

Lisätiedot:
www.kultforum.org
Projektikoordinaattori Sisko Ruponen, Suomi-Venäjä-Seura
sisko.ruponen(at)venajaseura.com
puh. (09) 6938 642, 045-7732 4445


Eskus hakee taiteilijoita residenssiin Diane Torrin projektiin 5.–7.2. ja 12.–15.2.2014


Artists, 3-4 needed to participate in Diane Torr's project in February!
 
Message from Diane with description and timetables:
 
"I would like to work with the dancers/performance artists, during part of the residency. I would like to work with them on February 5,6,7 on the first week, if they are available.  Then the following week, the last three days - February 12,13, and with a performances on February 14 and 15. This is a tentative plan, and I am not sure how things will work out until I get to Helsinki.  I also understand if performers cannot be there every day because of other commitments. However, I would  like to be able to work with them in a focused and in-depth way when we are together."

Lue lisää

Lisätietoja:
Mirva Pulkkinen
Tuottaja / Producer
Eskus -Esitystaiteen keskus / Performance Center
Kaasutehtaankatu 1/33, 00540 Helsinki, Finland
tel. +358 45 144 3948

www.esitystaide.fi


Casting-tilaisuus: Lentävän Poron Teatteri 1.2.2014, Rovaniemi

Lentävän Poron Teatteri tuottaa kesällä 2014 Ken Ludwigin kirjoittaman modernin farssin Diivat (Leading Ladies). Palkittu ja menestyksekkäästi maailmalla ja Suomessa esitetty näytelmä on saanut maailman ensi-iltansa 2004. Avoin casting-tilaisuus järjestetään lauantaina 1. helmikuuta 2014 klo 14-17 Tanssiteatteri Rimpparemmin harjoitussalissa, osoitteessa Lapinkävijäntie 3, 96100 Rovaniemi.

“Diivat” esitetään Rovaniemen keskustassa sijaitsevassa teatteritilassa, 1920-luvulla rakennetun Kauppayhtiön talon sisäpihalle rakennetussa kesäbasaarissa. Lentävän Poron kesäteatteri aloitti toimintansa vuonna 2012 Pekankadun parkkihallin kattotasanteella ja siirtyi Kauppayhtiön talon ympäristöön kesällä 2013 näytelmällä “Kekkonen – Syntymästä kuolemattomuuteen”

Harjoituskausi 19.5.–25.6.2014
Ennakkonäytökset 26. ja 27.6.2014
Ensi-ilta 4.7.2014
Viimeinen esitys 7.9.2014
Esityksiä yhteensä n. 40

Rovaniemen esitysten lisäksi kesän aikana tulee olemaan muutama vierailuesitys muualla Lapissa. Kesän aikana tapahtuvat vierailuesitykset kuuluvat kiinteänä kesän sopimuskauteen. Esityskausi jatkuu syyskuun ensimmäiselle viikolle saakka, jolloin ovat Rovaniemi-viikon esitykset.

Tarkemmat tiedot oheisesta liitteestä (PDF)

www.lentavaporo.fi


Veikko Sinisalo -kilpailu nuorille lausujille 2014


Veikko Sinisalon stipendirahasto, Suomen Lausujain Liitto ja Kajaanin Runoviikko järjestävät 13. Veikko Sinisalo -kilpailun. Kilpailu on avoin lausujille, jotka vuoden 2014 loppuun mennessä ovat täyttäneet enintään 30 ja vähintään 18 vuotta.

Alkukilpailu pidetään 22. –23.3.2014 Hämeenlinnassa. Järjestelyistä vastaa Suomen Lausujain Liitto yhdessä Veikko Sinisalon stipendirahaston, Hämeenlinnan Teatterin ja Kajaanin Runoviikon kanssa. Finaali on Kajaanissa sunnuntaina 6.7.2014. Kilpailun palkintona on Veikko Sinisalon stipendirahaston myöntämä 4 000 euron apuraha. Lisäksi voittajalta tilataan esitys vuoden 2015 Kajaanin Runoviikolle.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailussa nuoret lausuvat 20 minuutin runoesityksen, joka koostuu heidän itse valitsemastaan kirjallisuudesta, runoista tai proosasta. Esityksessä tulee lisäksi olla kaksi järjestäjien valitsemaa runoa, yksi perinteinen runo ja yksi nykyruno.

Kilpailuun ilmoittautuminen: 16.2.2014 mennessä.

Lisätietoja kilpailusta ja ilmoittautumisesta Suomen lausujainliiton verkkosivuilta sekä Suomen Lausujain Liitto ry:n sihteeriltä Ritva Kososelta.


HIT Helsinki International Theatre hakee osallistuja Käsikirjoitushautomoon kevätkaudella 2014


Hautomo kokoaa yhteen kirjoittajia, joilla on idea teatteri- ,radio- tai elokuva/tv-draamaksi. Kirjoittajat käsittelevät tekstejään ryhmässä viikonlopun kestävissä tapaamisissa 4-6 viikon välein. Lähtökohtana on synopsis tai muokkausta kaipaava käsikirjoitus ja tavoitteena on uusi, kokonainen käsikirjoitusversio. Tavoitteena on hyvä draama, jota tarinan liike kannattelee alusta loppuun.

Löydät lisää tietoa tulevasta Käsikirjoitushautomosta oheisesta tiedotteesta (PDF).

HIT - HELSINKI INTERNATIONAL THEATRE
email: helsinki.international.theatre(at)gmail.com
http://helsinkiinternationaltheatre.blogspot.com


Programme Call for Foreign Artists Koganecho Bazaar 2014 Artist-in-Residence, Japan


“Koganecho Bazaar” is an art festival hosted by the Koganecho Area Management Center (KAMC), a non-profit organization that uses art to revitalize the Koganecho Urban Area at Yokohama City Naka Ward. Held every autumn since 2008, and using the city’s everyday spaces as a stage, the festival has invited and presented more than 140 groups of artists, curators, and architects from Japan and abroad. The festival examines current issues raised by contemporary art with an organizational plan that considers creation from concept to presentation as a consecutive process. In 2014, the festival will be expanded into an international art festival showcasing thirty new artworks by both local and international artists and groups.

The organisers are accepting proposals for Koganecho Bazaar 2014 based on the  theme on Fictive Communities. Proposals for creative work in any genre may be submitted, but participants must stay at least 30 days or longer in Koganecho (Up to 90 days). 10 residencies will be offered.

Support from the organisers:
Production, Exhibition and De-installation Cost, and Payment Process
Depending on the submitted proposal, financial assistance for creative expenses of up to ¥1,000,000 (includes shipping, demolishing, installation related construction and audio-visual equipment rental) will be available. Expenses without a receipt will not be compensated.

Other
- Travel costs including international travel and visas for Japanese immigration (actual expense) and living expenses of will be provided separately. Expenditures without receipts will not be reimbursed.
- Living expenses will be provided in part after arrival in Japan.
- Costs for accommodations and exhibition space (including lighting and heating costs) are covered by the office.

Deadline for applications: 31 January 2014.

Find all details online.

TYÖPAIKKOJA


Teatteri Mukamas etsii miesnäytteljää


Teatteri Mukamas on vuonna 1979 perustettu ammattiteatteri, jonka esitykset pidetään Tampereen Pispalassa sijaitsevan kotinäyttämön lisäksi myös kiertueilla ympäri Suomen.
Tarjoamme haastavan ja monipuolisen paikan miesnäyttelijälle.

Työ alkaa 1.8.2014 ja jatkuu määräaikaisena 31.7.2015 saakka. Työn jatkumisen mahdollisuuksista neuvotellaan erikseen sopimuskauden aikana.

Hakuaika 16.2.2014 saakka.

Hakemukset ja lisätiedot: Teatteri Mukamas, Veronica Stycz, Pispalan valtatie 30, 33250 Tampere, veronica.stycz(at)teatterimukamas.com ja
puhelimitse 050-5869 278 arkisin klo 9.00 – 16.00.


Improvisaatioteatteri Pore etsii osa-aikaista freelance-tuottajaa


Improvisaatioteatteri Pore on vuodesta 2004 toiminut helsinkiläinen vapaan kentän ryhmä, joka on erikoistunut improvisoidun teatterin esittämiseen ja eteenpäin viemiseen.

Pore etsii tuottajaa, jolla on halua kehittää monipuolisen, omistautuneen ja innovatiivisen ryhmän tuotantoa ja sitä kautta tukea ryhmän taiteellisia toimintamahdollisuuksia. Tuottajalle tarjoutuu ikkuna kiinnostavaan tapaan tehdä teatteria sekä mahdollisuus tehdä luovaa ja itsenäistä työtä mukavassa ja innostavassa yhteisössä.

Tehtäväkenttä käsittää esitystoiminnan organisoinnin, tuotantojen markkinoinnin sekä esityksistä ja muusta toiminnasta tiedottamisen lisäksi rahoituksen aktiivista hankkimista, yhteydenpitoa tilausesitysasiakkaisiin ja muihin yhteistyökumppaneihin sekä laskutuksen ja palkanmaksun. Osa-aikatyö sopii freelance-tuottajalle, joka voi tehdä työtä kotoa käsin.

Tehtävään valittavalta edellytetään
- oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen, vastuulliseen työskentelyyn
- hyviä sosiaalisia taitoja
- markkinointiviestinnän tuntemusta ja taitoja
- kulttuurialan rahoituksen ja apurahajärjestelmien tuntemusta
- riittävää taloushallinnon osaamista
- hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa ja kykyä tuottaa sujuvaa tekstiä
- englannin ja mielellään ruotsin kielen taitoa, muu kielitaito katsotaan eduksi
- mahdollisuutta työskennellä kotoa käsin

Kiinnostus visuaaliseen viestintään, verkkoviestinnän osaaminen ja taiteellisten prosessien tuntemus ovat eduksi.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään 26.1. mennessä sähköpostitse osoitteeseen teatteri.pore(at)gmail.com. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun viikoilla 5-6. Paikka voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä.

Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään maaliskuussa 2014.

Yhteystiedot:
Maaria Tuhkunen / Teatteriyhdistys Pore ry
p. 050 325 3587
teatteri.pore(at)gmail.com
www.teatteripore.net


Kulturkontakt Nord søger seniorrådgiver/rådgiver Helsingfors, Finland


Vi søger nu en rådgiver eller en seniorrådgiver til vores administration af Nordisk Ministerråds støtteprogrammer. Tiltrædelse 1. april 2014 eller snarest derefter.

Vores nye medarbejder skal primært deltage i administrationen af støtteprogrammerne, arbejde med analyser af programmernes effekt samt kommunikere om resultaterne og effekten af støttearbejdet.

Kulturkontakt Nord har to kontorer i Helsingfors, på Sveaborg og i centrum. Den nye medarbejder kommer til primært at arbejde på Sveaborg. Arbejdssproget på Kulturkontakt Nord de skandinaviske sprog.

Har du spørgsmål vedrørende opgaverne kan du ringe til programrådgiver Tea Stolt +358 10 583 1020. Har du spørgsmål om Kulturkontakt Nord eller andre generelle spørgsmål, kan du ringe til Per Voetmann på nummer +358 10 583 1001. Nærmere information om Kulturkontakt Nord kan tillige findes på www.kulturkontaktnord.org

Send din ansøgning med lønkrav og CV til direktør Per Voetmann pv(at)kulturkontaktnord.org senest 28.1.2014.

Mer information

 

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

 

Toimiminen sisäisen kumppanin kanssa (Inter)acting with the Inner Partner 4.2.-30.4.2014, Helsinki


(Inter)acting with the Inner Partner – toimiminen sisäisen kumppanin kanssa – on improvisaatioon perustuva, yksin tehtävä avoin harjoitustapa. Sen avulla harjoitetaan ja opiskellaan holistisesti luovan, kurinalaisen, leikkisän ja spontaanin vuorovaikutuksen perusdynamiikkaa esiintymistilanteessa. Tätä harjoitustapaa opetetaan Prahan Teatteriakatemiassa (DAMU) osana authorial acting (tekijälähtöinen näytteleminen) opetuskokonaisuutta sekä Erasmus – vaihto-opiskelijoille. Suomessa ohjaaja Milja Sarkola on käyttänyt IwIP-harjoitetta osana esitysten harjoitusprosessia. Lisäksi harjoitustapaa on opetettu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa, Teatteri Takomossa ja Metropoliassa. Se on inspiroinut lukuisiten taiteilijoiden työtä kansainvälisesti.

Näyttelijät, näyttelijäopiskelijat ja Suomessa opiskelevat Erasmus-oppilaat ovat hyötyneet IwIP:sta ammatissaan, kuten myös muiden alojen ammattilaiset, jotka arkielämässään toimivat, tekevät ja esiintyvät toisten ihmisten edessä (mm. opettajat, sosiaalityöntekijät, lääkärit, lakimiehet jne.). Lisäksi monet muut luovilla aloilla toimivat ihmiset (esim. kuvataiteilijat, elokuva-ammattilaiset, IT-työntekijät ja filosofit) ovat pitäneet harjoitustapaa hyödyllisenä henkilökohtaisessa elämässään.

Kurssi:
Harjoituskerrat kestävät noin 90–120 minuuttia, ja niihin voi osallistua enintään 12–14 opiskelijaa kerralla. Harjoituksen opettajana toimii Alexander Komlosi (USA/Tshekki). Kurssilla opettavat myös vierailevina opettajina mm. näyttelijät Hanna Raiskinmäki ja Ida Backer (Suomi). Työpajan työskentelykieli on englanti. Osallistujia rohkaistaan käyttämään harjoitellessaan omaa äidinkieltään.

Aikataulu: 5.2.–30.4.2014, joka keskiviikko, paitsi juhlapyhinä. Klo 19.30–21.30. Kellonaikaa saatetaan muuttaa hiukan.

Sijainti: Suomen näyttelijäliiton Ilmaisuverstaalla, Annankatu 31–33 D, Helsinki.

Hinta: 45 €/kk (4 harjoituskertaa). Harjoitetta voi kokeilla kolme ensimmäistä kertaa ennen sitoumuksen tekemistä. Jos päätät, ettet halua jatkaa, et maksa mitään.

Hakeminen: Kaikkia kiinnostuneita hakijoita pyydetään lähettämään lyhyt kuvaus itsestään tai CV (mielellään englanniksi) osoitteeseen akomlosi(at)interactingwiththeinnerpartner.org. 12 ensimmäiselle ilmoittautuneelle voidaan taata paikka kurssilla.

Hakemusten deadline: 3.2.2014

Kurssin opettaja: Alexander Komlosi, TaM, TeT. Entinen Prahan teatteriakatemian opettaja ja tutkija. Harjoitustavan kehitti DAMUn professori Ivan Vyskočil. Alexander on tshekkiläis-amerikkalainen tekijälähtöinen näyttelijä, kääntäjä ja opettaja, joka on asunut ja työskennellyt Suomessa lokakuusta 2011. Hän aloitti IwIP:in opiskelun vuonna 1998 ja opettamisen 2001. Hän on opettanut IwIP-kursseja kansainvälisesti. Suomessa hän on opettanut IwIPkursseja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa ja Teatteri Takomossa.

Lisätietoja (Inter)acting with the Inner Partnerista, kurssista sekä ohjaajasta:
www.interactingwiththeinnerpartner.org, www.alexanderkomlosi.name

Hakemukset: Alexander Komlosi: akomlosi(at)interactingwiththeinnerpartner.org
puh: (+358) 40 411 0706

Teatteri Takomo_kehityshanke

Diana Drama Fest 2014_ohjelma

Lehdistöraportti 2013

Diivat_Casting_kutsu

HIT_tiedote