28.05.2015

TINFO-tiedote 21 / 28.5.2015

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA

MUITA ILMOITUKSIA

 twitter.com/tinfotweets

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


RATKAISUJEN SUOMI

Strategisen hallitusohjelman neuvottelutulos ja tiedot leikkauksista ovat nyt opetuksen, tieteen ja kulttuurin osalta tässä vuosille 2016 - 2020:

2016    178 miljoonaa,
2017    466 miljoonaa,
2018    511 miljoonaa,
2019    541 miljoonaa ja
2020    556 miljoonaa.

Osaamisen ja koulutuksen strategisena tavoitteena on seuraava: ”Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Vahvistetaan lasten ja nuorten luovuutta. Lisätään taiteen perusopetusta ja kulttuuritoimintaa. Tunnistetaan kulttuurin hyvinvointimahdollisuudet aiempaa paremmin. Tuodaan kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista edistämällä julkisissa tiloissa ja laitoksissa olevaa taidetta. Parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa. laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.”

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Millaisia sudenkuoppia Ratkaisujen Suomen sopeutustoimiin sisältyy? Indeksikorotusten jäädyttämiseenhän oltiin varautuneita. Mietin, mitä käytännössä tulee tarkoittamaan kuntien toimintavapauden edistäminen esim. teatteri- ja orkesterilain suhteen, ja se, että yrityksiä ja kolmatta sektoria hyödynnetään... Lisäksi veikkausvoittovarat ovat sitten vielä ihan oma juttunsa.

Hallinnon toimintamenojen säästö koskee ministeriöitä ja valtionvirastoja, esim. Taikea. Mitä tarkoittavat käytännössä yhteisöjen ja järjestöjen tukien leikkaukset, 5 miljoonaa vuosittain. Kovaa kyytiä koulutukselle.

Tässä joitakin suhteellisuuksia: opetus- ja kulttuuriministeriön 6,7 miljardin kakusta taide- ja kulttuuri muodostaa vain 7 %. Korkeakouluopetus 47 %, yleissivistävä-, ammatillinen- ja aikuiskoulutus 26 %.

Hallitusohjelma lupaa perustulokokeilun. Itsensätyöllistävät ammattiasemasta toiseen liikkuvat taiteilijat voisivat olla yksi kokeilijajoukko.


TEATTERI JA TULEVAISUUS? MITÄ PITÄÄ TEHDÄ? 

Me taide- ja kulttuuriväki roikumme löysässä hirressä: minkälaisia lisäleikkauksia hyttysen oksennuksen kokoiseen 0,8 %:n menoerään kohdennetaan. Teatterikentän taiteilijoiden puheessa korostuu rakenteiden järkevä ja rakentava uudistamistarve. Samanaikaisesti tarvitaan avointa arvokeskustelua siitä, mitä pidetään taiteilija-, taide- ja kulttuuripoliittisesti arvokkaana ja säilyttämisen arvoisena. 

”Poliitikot käykööt nyt sitä arvokeskustelua, jos taiteen olemassaolo ylipäänsä on jokin ongelma”, tiivisti asian eräs teatterinjohtaja tilanteessa, jossa taiteilijat joutuvat alastatuksesta käsin käymään puolustustaistelua. Erään keskustelun jälkimietteinä sain Quo Vadis -nomaditeatterin perustajalta, teatteriohjaaja Otso Kautolta muutama päivä sitten sähköpostiviestin, joka sisältää tärkeää ajateltavaa. Laitan sen nyt tähän pohdittavaksi.


OTSO KAUTON EHDOTUS

”Suomalainen laitosteatterijärjestelmä on ainutlaatuinen ja säilyttämisen arvoinen. Se työllistää ikävä kyllä vain pienen osan maamme teatteriammattilaisista. Taiteellisesti se kaipaa haastajakseen pienten ryhmien ja projektikohtaisten teosten maailman.

Systeemimme on luotu tilanteessa jossa suurin osa maan teatteriammattilaisista työskenteli laitoksissa. Nykyään suurin osa työskentelee niiden ulkopuolella.

Laitosten tuesta vain osa suuntautuu taiteilijoille. Onko tilanne väistämätön, ja missä määrin se sanelee tekemisen estetiikkaa? Tuotantorakenne ei ole pelkästään taloudellinen, vaan myös taiteellinen kysymys.

Kun rakenteista puhutaan julkisesti, unohdetaan herkästi että teatterit ovat työpaikkoja pääasiassa muille kuin taiteilijoille; keskustelu ei voi olla pelkästään taidepoliittista vaan kytkeytyy laajemmin työllisyyteen.

Optimitilanteessa nykyiset VOS-teatterit säilyttävät rahoituksensa ja ryhmille myönnetty raha moninkertaistuisi. Se loisi työtä, lisäisi kansainvälisyyttä ja mahdollisesti jopa nostaisi taiteellista tasoa.

Tähän pitäisi pyrkiä.

Tuntuu silti todennäköiseltä, että tämänhetkinen järjestelmä joudutaan uusimaan, koska se on laskennallisesti kallis, reagoi hitaasti ”kentän” muutoksiin, eikä työllistä riittävän laajasti taiteilijoita (synnyttää epätasa-arvoa). Lisäksi taloudelliset paineet tuottavat herkästi ohjelmistoa jossa taiteelliset ratkaisut ovat alisteisia rakenteiden säilymiselle.

Jotta edessä oleva – käsittääkseni väistämätön – muutos ei tulisi saneltuna ylhäältäpäin, tarvitaan rakentavia ehdotuksia tekijöiden puolelta.

Jos muutos on väistämätön, se pitäisi koettaa käyttää tavalla tai toisella paremman tulevaisuuden (paremman taiteen) luomiseksi.

Hyvän – ja tukemisen arvoisen – määrittely taiteessa on hankalaa, eikä voi mielestäni lähteä taiteilijoista itsestään. Taidetta rahoittava yhteisö päättää mikä on tukemisen arvoista. Normaaliin keskusteluun toki kuuluu, että taiteilijat saavat ilmaista oman mielipiteensä kansalaisina ja veronmaksajina, mutta tuo mielipide ei yhteisön rahojen jakamisen kannalta ole sen arvokkaampi kuin muiden.

Se että haluan olla taiteilija, ei automaattisesti tarkoita sitä, että minulle kuuluisi maksaa siitä. Edes se, että minut on siihen koulutettu, ei sitä tarkoita. Kukaan ei ole pakottanut minua alalle, jossa muiden mielipiteet ja jatkuvasti muuttuva esteettinen arvomaisema vaikuttavat siihen mikä on asemani.

Ryhmille, hankkeille ja yksittäisille taiteilijoille myönnetyt apurahat eivät voi koskaan jakautua kaikkia miellyttävällä tavalla. Säännöllisesti vaihtuvat jakajat kuitenkin auttavat saavuttamaan pitkällä tähtäimellä jonkinasteista oikeudenmukaisuutta. On vaikea keksiä nykyistä oikeudenmukaisempaa apurahasysteemiä. Toki valtion jakamat rahat suuntautuvat ”varman päälle”, ja kumuloituvat jo näkyvyyttä saavuttaneille taiteilijoille, mutta onneksi yksityiset säätiöt ovat ansiokkaasti paikanneet tilannetta. En lähtisi ronkkimaan apurahajärjestelmää mitä tulee yksittäisien taiteilijoiden, pienryhmien ja hankkeiden avustuksiin.

Epäilen että jos nyt leikataan rajusti VOS-teattereiden rahoja, ovat ne lopullisesti pois taiteen tekemisestä. Teatterin puolella säilyttäisin laitosteatterit – ja niiden rahoituksen – mutta jakaisin rahat uudella tavalla.

Jotta tämä pohdinta ei jäisi vain tilanteen surkutteluksi, esitän mietintään ja keskustelujen pohjaksi seuraavanlaisen hybridin:

Korvamerkitään VOS-teattereiden valtionavusta kolmasosa yhteistyöhön pienten ryhmien kanssa.  Yhteistyö voi olla ”aitoa” (yhdessä tehtyä) yhteistyötä, tai ostettuja esityksiä, teattereista ja tarpeista riippuen. Laitoksen omia tuotantoja vähennetään ja jotkut saavat kenkää. Esitysmäärät saattavat kasvaa, tarjonnasta tulee laveampaa, taiteellisesti kiinnostavat mutta taloudellisesti riskialttiit hankkeet tulevat mahdollisiksi. Parhaassa mahdollisessa tapauksessa laitokset keräävät ympärilleen ”tallin” ryhmiä, jotka tulevat tutuiksi yleisölle.

Taidelaitoksista ulkoistettu taiteilija (outo ajatus mutta alkaa olla jo todellisuutta) nähdään mahdollisuutena, jota tuetaan taloudellisesti ja rakenteellisesti.

Mitä muita tapoja tulee mieleen?”twitter.com/tinfotweets


TINFON ILMOITUKSIA


Uusi lehti: TINFO News – Sustainability, Resilience and Performance Utopias

Uusi lehti TINFO News – Sustainability, Resilience and Performance Utopias on ilmestynyt. TINFO tuottaa julkaisuja ulkomaisia teatterin ammattilaisia varten. Tarjoamme mahdollisuuden tutustua englanninkielellä suomalaisten teatterintekijöiden ajatteluun ja heidän taiteeseensa. Tämä uusin TINFO News on saatavana myös saksaksi.

TINFO News – Sustainability, Resilience and Performance Utopias -lehdessä meitä kiinnostaa utooppinen ajattelu, joka tuo esiin (kestävän) muutoksen mahdollisuuden. Meitä kiinnostaa myös se, millaisia ovat taiteellisen työskentelyn selviytymisstrategiat, miten esityksissä artikuloituvat kriittiset merkitykset.

Me haluamme esitellä tekijöitä ja teoksia, jotka pyrkivät paljastamaan vallitsevat puhe-, uskomus- ja toimintakäytännöt ja pelisäännöt, esittävät taideinstituutioiden kritiikkiä ja asettavat kokonaan uusia ongelmia ja kysymyksiä ratkaistaviksi esityksen ja esittämisen keinoin. 

Näyttämö ymmärrettynä yhteen kokoontumisena Denis Guénounin tarkoittamassa mielessä on syvimmältä olemukseltaan radikaalin utooppinen. Me haluamme tietää, miten esiintyjä ja esitykset – taiteenala ylipäätään – voivat harjoittaa
”sosiaalisen myötätunnon politiikkaa”.

Ote Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) johtajan Hanna Helavuoren johdantotekstistä.


TINFO News – Sustainability, Resilience and Performance Utopias -lehden englanniksi ja saksaksi sekä aikaisemmat lehdet pääset lukemaan e-julkaisuna. Lehtilinkkiä saa mielellään jakaa omille kontakteilleen.

Painetun lehden voi ostaa TINFO-verkkokaupasta 8 euron kappalehintaan. Lehtiä on mahdollisuus tilata myös suurempia määriä jaettavaksi alan kansainvälisissä tilaisuuksissa.

Ota yhteyttä: tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi/publications

www.tinfo.fi/verkkokauppa


TINFO Newsletter – Theater aus Finnland ilmestynyt


Saksankielinen TINFO Newsletter – Theater aus Finnland on ilmestynyt. Kohderyhmänä ovat Saksan ja saksankielisten maiden teatterialan ammattilaiset.

Lue uutiskirje:
TINFO Newsletter – Theater aus Finnland

www.tinfo.fi/en


Jo 348 kesäteatteriensi-iltaa 2015! Suunnittele oma teatterikesäsi


"Tärkeintä kesäteatterissa on itse esitys ja väliajan piknik, ei pynttäytyminen. Pukeutuminen valitaan sään mukaan, ja meikkipussin voi jättää kotiin."
Marjut Palmu, Turun Sanomien kesäliitteessä 26.5.2015

Kesäteatterikausi on pyörähtänyt käyntiin. Esityksiä on jälleen ympäri Suomenniemeä. TINFO on listannut kesäteattereiden ensi-iltoja vuodesta 2011. Tämän kesän osalta ensi-iltojen määrä näyttää tällä hetkellä 348 kappaletta ja lisää on vielä tulossa.

Vielä voit ilmoittaa kesäteatteriesityksestä osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi. Tiedossamme olevia esityksiä voi käydä selaamassa osoitteessa www.tinfo.fi/kesateatterit.

****
Voit käydä lukemassa lisää kesäteattereista verkkosivuillamme. Täältä löytyy mm. yhteenvetoja vuoden 2014 katsojaluvuista ja pohdintaa kesäteatteritoiminnasta. Aikaisempien vuosien katsojatilastoja löytyy myös osoitteesta www.tinfo.fi/tilastot.


Syksyn 2015 teatteriensi-iltalistaus käynnissä

Ammattiteattereiden syksyn ensi-iltalistaus on käynnissä TINFO-verkkosivuilla. Tähän mennessä listalta löytyy 116 teoksen ensi-iltatiedot. Tietokantaan jo lisättyjä ensi-iltoja voit käydä selaamassa osoitteessa www.tinfo.fi/ensi-illat.

Jatkamme listan päivittämistä koko alkukesän ajan. Lähetä oman teatterisi tiedot sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi. Kirjoita viestin otsikoksi "ensi-illat". Ensi-iltatiedoissa tulisi näkyä esityksen nimi, ensi-iltapäivämäärä, kirjailija, ohjaaja, dramaturgi tai muut työryhmän tiedot sekä lyhyt sisältökuvaus. Merkitse myös onko teksti kotimaisen tekstin kantaesitys, lasten- tai nuortenteatteria tai yhteistuotanto.

www.tinfo.fi


UUTISIA


Markus Öhrnin, Nya Rampenin ja Institutetin esitysmaraton Malmössä 31.5.2015


Ruotsalaisten Markus Öhrnin ja kiertueryhmä Institutetin sekä suomalaisen Nya Rampenin kolmen teoksen yhteiskeikka nähdään Malmössä 31.5.2015. Kymmentuntinen maraton sisältää teokset Conte d’Amour (kantaesitys 2010), We Love Africa and Africa Loves Us (2012) ja Bis Zum Tod (2014). Teatteritrilogia käsittelee länsimaista ydinperhettä läpikotaisin.

Teoskolmikon ensimmäinen, Conte d’Amour voitti ensimmäisen palkinnon Impulse-festivaalilla Düsseldorfissa vuonna 2011. Esitykset ovat olleet kutsuttuina paitsi useille eurooppalaisille teatterifestivaaleille myös Kanadaan. Kaikki esitykset on nähty Suomessa Baltic Circlessa.

http://institutet.eu/2015/04/trilogin-cda-wla-bzt-spelas-pa-inkonst-den-315/

www.nyarampen.fi


Teatteri Livsmedlet vierailee Hollannissa ja Ruotsissa


Teatteriduo Livsmedlet on kutsuttu vierailemaan tänä kesänä kahdesti paikkasidonnaisella esityksellään Dead Ends: the Art of Urban Animation. 12.-21.6 esitystä nähdään Hollannin suurimmassa ulkoteatteritapahtumassa kansainvälisessä Oerol-festivaalissa. Elokuussa Livsmedlet suuntaa Tukholmaan ja Södermalmiin, jossa Dead Ends -esitykset nähdään 14.-16.8. Tukholman kaupungin kutsumana.

Dead Ends: the Art of Urban Animation on nukketeatteria ja fyysistä teatteria yhdistävä paikkasidonnainen esitysprojekti, jossa paikallista historiaa kerrotaan paikallisten liikennemerkkien ja muiden katuelementtien animoiden. Teosta varten ryhmä vietää 2-3 viikon residenssiaikaa kohdekaupungissa, ja rakentaa aina uutta esitystä paikallisten tarinoiden ja urbaanimaaston pohjalta. Projekti on tähän mennessä synnyttänyt 7 eri esitystä ja vierailuja mm. Norjassa, Espanjassa ja Englannissa kansainvälisissä teatterifestivaaleissa.

Lisää Dead Ends -projektista tästä linkistä.


Gnab Collectiven Hamlet private Italiassa kesäkuussa


Gnab Collectiven Hamlet private -esitys nähdään kesäkuussa 2015 Italiassa. Näyttelijät Giulietta Debernardi ja Marco Mazza esittävät yksityisen Hamletin Scarlattine Teatron järjestämällä Il Giardino delle Esperidi -festivaalilla Lombardiassa 22.-25.6, lisätietoja esityksistä Scarlattine Teatron verkkosivuilta. Esityksen on ohjannut Martina Marti, alkuperäiskonseptin ovat luoneet Martina Marti, Cécile Orblin ja Marion Maisano.

Lisätietoja esityksestä Gnab Collectiven verkkosivuilta.


Annika does Swanlake kiertueelle Berliiniin ja Düsseldorfiin


Teatteriryhmä Oblivian taiteellisen johtajan Annika Tudeerin sooloteos Annika does Swanlake tullaan näkemään kahden saksalaisen tuotantotalon ohjelmistossa. Tudeer esittää Joutsenlampensa ensin 26.-27.6.2015 Berliinin Theaterdiscounterissa osana suomalaisen esitystaiteen festivaalia ja sitten 18.-19.9.2015 Düsseldorfissa Forum Freies Theaterissa (FFT).

Annika does Swanlake
-esitys on olemassa ruotsin- ja englanninkielisenä. Saksassa Annika Tudeer esiintyy englanniksi. Joutsenlampi-soolon teksti perustuu Tudeerin omaan elämään 1990-luvulla kirjallisuuden ja naistutkimuksen opiskelijana, ja teos kommentoi tanssin esitysanalyysiä ja -kritiikkiä.

Annika does Swanlakea on työstetty Esitystaiteen keskuksessa (ESKUS) Helsingissä ja Berliinin Uferstudiosin residenssissä.

www.oblivia.fi


Jäniksen vuosi skottiversiona Edinburghin Fringe -festivaalilla elokuussa


Esa Leskisen, Sami Keski-Vähälän ja Kristian Smedsin Arto Paasilinnan romaanin pohjalta kirjoittama Jäniksen vuosi (The Year of The Hare) nähdään Aleksis Meaneyn ohjaamana ja skotlantilaisten näyttelijöiden esittämänä Edinburgh Fringe -festivaalilla elokuussa. Näytelmän festivaalille tuottaa Ryhmäteatteri. Catherine Grosvenor sovittaa näytelmän Nely Keinäsen englanninnoksesta. Vatasena nähdään palkittu Billy Mack ja Jäniksenä Kim Allan. Muissa rooleissa Sarah McCardie ja Martin Docherty.

Grosvenor sovitti myös aiemmat Ryhmäteatterin Edinburgh Fringe -festivaalille tuottamat näytelmät The Overcoat ja Continuous Growth,  joista jälkimmäinen palkittiin yhtenä festivaalin parhaana uutena näytelmätekstinä. Tuotantoa ja vientiä tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö. Jäniksen vuosi on yksi ministeriön From Start to Finnish –hankkeeseen tänä vuonna valituista näytelmistä.

Jäniksen vuoden näyttämöversion oikeuksia valvoo Nordic Drama Corner Oy.

Edinburgh Fringe järjestetään tänä vuonna 3.-31.8.

https://www.edfringe.com/
http://www.dramacorner.fi


Karola Baran Temen toiminnanjohtajaksi


Temen uusi toiminnanjohtaja on Karola Baran. Hän aloittaa Temessä 3.8.2015.

Karola Baran on laaja-alainen asiantuntija, joka tuntee tekijänoikeusasiat, teatterialan työehdot ja -olosuhteet sekä järjestötyön. Baran on lakimies (oikeustieteen maisteri 1997) ja kasvatustieteen maisteri (1991). Lisäksi hänellä on tiedottajan tutkinto ja johtamistaidon opintoja.

Baran toimi Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton toiminnanjohtajana 2012-2015.

Teatteriala on tullut tutuksi Karolalle. Vuosina 2009-2012 hän työskenteli Suomen Kansallisteatterin talous- ja hallintopäällikkönä ja tätä ennen työnantajaliitto Suomen Teatterit ry:n (ent. Suomen Teatteriliitto) lakimiehenä vuodet 2002-2006.

Tekijänoikeuskysymyksiin hän on perehtynyt Teoston ja Gramexin töissä. Vuosina 2006-2009 hän työskenteli Teoston hyvitysmaksuyksikön päällikkönä ja vuosina 1999-2002 Gramexin lakimies-tiedottajana.

"Olen aktiivisesti pyrkinyt töideni ja opiskeluideni kautta saavuttamaan tiedot ja taidot, joita tarvitaan yhdistyksen johtotehtävissä. Olen ollut töissä sekä työnantaja- että työntekijäpuolella ja koen sen vahvuudekseni. Tunnen molempien osapuolien ajattelua ja pyrkimyksiä. Olen hyvin kiinnostunut Temen edustamista luovista aloista, siellä tehtävästä työstä ja tapahtuvista työelämän muutoksista. Tämä on hieno haaste, jonka otan iloiten vastaan. Olen rauhallinen enkä hermostu. Minua ei stressaa se, että rautoja on tulessa monta yhtä aikaa. Koulutukseni ja työkokemukseni ovat antaneet hyvät eväät ongelmanratkaisuun sekä isojen kokonaisuuksien hahmottamiseen."

Karola Baranin yhteystiedot 3.8. alkaen:
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme
Meritullinkatu 33 A 31
00170 Helsinki
karola.baran(a)teme.fi 
(09) 2511 2141 
www.teme.fi


Päivi Kärkkäinen Norjan Kansallisoopperan hallitukseen


Suomen Kansallisoopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen on nimitetty Norjan Kansallisoopperan ja Baletin (Den Norske Opera & Ballett) hallitukseen kaudelle 2015–2019. Hallituksen puheenjohtajana toimii Anne Carine Tanum.

”Nimitys on mielestäni osoitus siitä, että Suomen Kansallisoopperalla on erittäin hyvä maine kansainvälisesti. Odotan innolla mielenkiintoisen yhteistyön alkua”, Kärkkäinen kommentoi.

Lisätietoja:
pääjohtaja Päivi Kärkkäinen
p. 09 4030 2200, 040 706 8122
paivi.karkkainen(a)opera.fi
www.ooppera.fi


Teaterstiftelsen Vivicas Vänner myönsi apurahoja


Akateemikko, teatterinjohtaja Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama Teaterstiftelsen Vivicas Vänner edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä ja teatteritutkimusta sekä tukee teatterikulttuuria ja ympäristönsuojelua myöntämällä apurahoja ja palkintoja teatterintekijöille, teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijoille taide- ja kirjallisuusproduktioihin sekä ympäristönsuojelutieteiden opiskelijoille ja tutkijoille luonnon- ja ympäristönsuojelua tukeviin tutkimushankkeisiin. Lisäksi säätiö tukee teatteritaiteen opiskelijoita vuokraamalla asuntoja opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille.

Vuonna 2015 säätiö jakoi apurahoja yhteensä 15.000 euroa. Lisäksi säätiö myönsi 3.000 euron suuruisen avustuksen Hangö teaterträff rf:lle.

Katso kaikki apurahasaajat täältä.

http://vivicasvanner.fi/


Antonia-palkinnon ehdokkaat 2015 nimitetty


Hangon Teatteritreffit lähestyy ja Antonia-palkinnon ehdokkaat ovat nimitetty. Ehdolla olevat esitykset ovat nimenneet tähän asti salassa ollut raati, joka tänä vuonna koostuu neljästä kulttuurikonkarista

Ehdolla ovat:
Åbo Svenska Teater:Batman bor inte här längre,
Teater Viirus: Det osynliga barnet,
Teater Mestola:Felix liv,
Svenska Teatern:Fosterlandet,
Wasa Teater: Hamlet sade det vackrare sekä
WasaTeater/Klockriketeatern/Åbo Svenska Teater/Savonlinnan Teatteri/Kokkolan Kaupunginteatteri: Sylvi.

Voittajajulkistetaan Hangon Teatteritreffeillä lauantaina 6.kesäkuuta. Antonia-palkinnon tarkoitus on nostaa esiin taiteellinen rohkeus ja moninaisuus suomenruotsalaisessa teatterissa. Palkintoraati valitsee voittajan koko näytäntövuoden suomenruotsalaisesta ohjelmistosta. Antonia-palkinto on nimetty Hangon Teatteritreffin perustajan Antonia Ringbomin mukaan.

Hangon Teatteritreffien hallitus nimeää raadin puheenjohtajan, joka puolestaan valitsee raadin muut jäsenet. Raadinkokoonpano on tähän asti ollut salainen. Raati koostuu joka vuosi eri ryhmistä ja Antonia-palkintoa ovat olleet jakamassa mm. kriitikot, yleisö sekä näyttelijät. Tänä vuonna raati koostuu neljästä kulttuurikonkarista: Siw Handroos-Kelekay (puheenjohtaja), Karl Norrbom, Fia Isaksson ja Reidun Manderbacka.

Palkintooehdokkaiden perustelut kokonaisuudessaan lehdistötiedotteessa.

Hangon 24. Teatteritreffit järjestetään 4.-7.6.2015. Vuoden teema on ”Ristiriitareivit”.

www.hangoteatertraff.org

TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna 


Hiljaisuus-festivaali 3.-6.6.2015, Kittilä


Jo perinteeksi muodostunut, kuudetta kertaa järjestettävä Hiljaisuus-festivaali avaa Lapin festivaalikesän Kittilän Kaukosessa 3.–6.6.2015. Nelipäiväinen festivaali esittelee lukuisia suomalaisia ja eurooppalaisia huippunimiä nykysirkuksen sekä musiikin kentältä.

Hiljaisuus-festivaalin ohjelmiston rungon ovat rakentaneet uudet taiteelliset johtajat säveltäjä Outi Tarkiainen ja sirkustaiteilija Thom Monckton.

Festivaalin ohjelmistossa on totuttu näkemään laadukasta sirkusohjelmaa, niin tänäkin vuonna.
Heti Hiljaisuus-festivaalin avajaisissä Villa Magiassa 3.6. nähdään suomalaisen nykysirkuksen huippuryhmän Helsinkiläisen Race Horse Companyn uusi ulkoilmaesitys Motosikai.
Torstaina 4.6. Kittilän lukiolla ohjelmassa on Suomessa ensimmäistä kertaa vierailevan Iso-Britannialaisen klovnin Fraser Hooperin sooloteos The Boxer.

Nykysirkusta nähdään myös perjantaina 5.6. Rovaniemeläisen Agit-Cirk:n Syvä teoksen myötä, joka nähdään myöhäisillassa Kaukosen Työväentalolla.

Hiljaisuus-festivaalin konserttitarjonta käsittää monipuolisen leikkauksen länsimaisesta taidemusiikista rap-artisti Ailu Valleen ja tanssijalan vipattamaan saavaan Jaakko Laitiseen & Väärään rahaan. Lyömäsoitintaiteilija Teho Majamäki ja saksofonisti Linda Fredriksson konsertoivat vuodelta 1930 peräisin olevan neuvostoliittolaisen mykkäelokuvan ”Entusiasmi” rinnalla lauantaina 6.6.2015.

Lisätietoa Hiljaisuus-festivaalista osoitteesta www.hiljaisuusfestivaali.info.

***
Hiljaisuus-festivaalia ovat tukeneet:
Taike / näyttämötaide, Taike Lapin aluetoimipiste, Suomen kulttuurirahaston Lapin rahasto, Musiikin edistämissäätiö ja Kittilän kunta.


Missä taidetta tarvitaan? -seminaari 3.6.2015, Tampere


Taiteen vaikutukset ovat viime aikoina olleet kovasti tapetilla. Nykyään ymmärretään laajasti, että taiteella on ulottuvuus, joka voi edistää hyvinvointia sekä lisätä osallisuutta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Taide on perusoikeus: jokaisella tulisi olla oikeus ja tasa-arvoinen mahdollisuus itse tehdä taidetta ja osallistua kulttuuritoimintaan.
 
Missä taidetta tarvitaan? -seminaari käsittelee teemaa moninaisesti. Toivomme osallistujiksi ihmisiä  julkishallinnosta, sote-alalta, yritys- ja järjestösektorilta, taide- ja kulttuurialalta; päätöksentekijöitä, tuottajia, taiteilijoita, hoitajia… Jokainen asiasta kiinnostunut on tervetullut!

Tilaisuuden ohjelma

Aika: Ke 3.6.2015 klo 12.00–16.45
Paikka: Teatterimonttu, Tampereen yliopiston päärakennus, Kalevantie 4, D-osa
Ilmoittautumiset: 29.5. mennessä tämän linkin kautta.

Järjestäjät: Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Näty & Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa


Autonominen näyttelijä -projektin lanseeraus ja seminaari 5.6.2015, Hangon teatteritreffit


When visual dramaturgy is disintegrating hierarchy

Autonominen näyttelijä -projektin lanseeraus ja seminaari perjantaina 5. kesäkuuta klo. 12-14 Hangon teatteritreffeillä, Regatta Hotellissa.

Kolmivuotisella projektillaan Autonominen näyttelijä, LUST pyrkii tutkimaan mitä taiteellinen autonomia on näyttelijälle tänä päivänä. Projektin lanseerauksen yhteydessä kuullaan Knut Ove Arntzenin esitelmä Kun visuaalinen dramaturgia purkaa hierarkiat. Esitelmän yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuus.

Arntzen on norjalainen teoreetikko, teatterikriitikko ja Bergenin yliopiston teatteritieteen professori. Hän on julkaissut useita kirjoja sekä artikkeleita ja tunnetaan ennen kaikkea työstään uusien näyttämötaiteen muotojen parissa. Seminaari on pääasiassa englanniksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:
Jonas Welander
lustrf(a)gmail.com / welanderj(a)gmail.com
+358 45 164 6004
lust.fi | hangoteatertraff.org


Seminaari taiteesta, taiteilijoista ja taiteen asemasta yhteiskunnassa 8.6.2015, Turku


Taideyhdistys Olohuone ry järjestää yhteistyössä Turun taidemuseon ja Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipisteen kanssa seminaarin

Taidetta(ko)?! Puheenvuoroja taiteesta, taiteilijoista ja taiteen asemasta yhteiskunnassa

Maksuton ja kaikille avoin tilaisuus järjestetään maanantaina 8.6.2015 klo 13–16 Turun taidemuseon aulassa (Aurakatu 26).

Keskustelutilaisuudessa käsitellään kysymyksiä taiteen arvosta sekä taiteilijoiden asemasta. Tilaisuus kutsuu kulttuurialan ammattilaisia, taiteilijoita, rahoittajia sekä muita kiinnostuneita turkulaisia pohtimaan, mikä on taiteen yhteiskunnallinen merkitys, onko taiteesta hyötyä ja vaikuttaako talouskriisi taidetta koskeviin asenteisiin sekä kerrotaan hyviä uutisia nykytaiteen keinoin toteutetuista projekteista.

Teemaa lähestytään kolmen eri puhujan näkökulmasta:
Emma Puikkonen on kirjailija ja teatterintekijä, joka oli mukana perustamassa Olohuone 306,4 km2 -tapahtumaa kymmenen vuotta sitten. Puikkonen puhuu otsikolla: ”Miksi seisoa kadunkulmassa? - Julkinen tila taiteessa ja taiteilijan paikka risteyksessä.”

Jouni Piekkari on suomalaisen, soveltavan teatterin ja yhteisöllisyyden edelläkävijä, ammattilainen ja opettaja, jolla on laaja alan tuntemus ja kansainvälinen kokemus, erityisesti afrikkalaisen yhteisöllisen teatterin projekteista. Piekkarin aiheena on ”Mitä hyötyä taiteesta on ja kenelle”

Otso Kantokorpi on helsinkiläinen toimittaja, taidekriitikko, kolumnisti, kuraattori ja tietokirjailija, joka on herättänyt julkista keskustelua mm. taidekritiikin ja kulttuurijournalismin asemasta. Kantokorven puheenvuorona on ”Taiteen instrumentalisointi, välineellistäminen ja muut ongelmat”.
Puheenvuorojen jälkeen kukin puhuja ottaa osaa paneelikeskusteluun, jonka moderaattorina toimii Taiteen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Henri Terho. Panelistien lisäksi yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Lisätietoja:
Taru Tuomisto, Taideyhdistys Olohuone ry.:n puheenjohtaja
041 5357787
tt.tuomisto(a)gmail.com

Taideyhdistys Olohuone ry:n tuottajat
Marianne Fincke (041 4368 583) ja Suvi Kiukas (050 5423 582) taideyhdistys.olohuone(a)gmail.com

http://www.olohuone.org/


Katos! -teatterifestivaali 10.-12.6.2015, Helsinki


Uudenlainen teatterifestivaali Katos! järjestetään 10.–12.6. Kalliossa.

Kolmepäiväinen festivaali kokoaa yhteen kirjavan joukon harrastajateatterikokoonpanoja. Ohjelma juhlii teatterin monimuotoisuutta: lavalla nähdään muun muassa monologeja, yhteisöllistä devisingia, fyysistä teatteria ja livemusiikkinäytelmiä. Festivaali monipuolistaa ja uudistaa suomalaista kesäteatteriperinnettä ja tuo sen Kallioon, Helsingin kaupunkikulttuurin sydämeen.
Katos!-esiintyjiä yhdistää kodittomuus. Helsingissä toimii monia ilmaisuvoimaisia ryhmiä, jotka tekevät taiteellisesti kunnianhimoista teatteria ilman omia tiloja. Festivaali tarjoaa estradin tälle kaupungin eläväiselle ja monikasvoiselle teatterintekijäjoukolle. Festivaali kannattaa esitysten kierrätystä, koska monet esitykset katoavat liian nopeasti yleisöltä. Katos!-festivaalilla nähdään myös uutta ja ainutkertaista, kun lavalle nousee yhden esityksen hetkellinen kokoonpano, ja tekijöitä, jotka tuovat ensimmäisen oman esityksensä festivaalilavalle.

Festivaalin tapahtumatilaksi on valikoitunut teltta – kulkemisen, suojan ja kokoontumisen symboli – joka toimii turvallisena ja muunneltavana katoksena monenmoisiin esiintymispaikkoihin tottuneille kulkuteattereille ja yleisölle. Tapahtuman toteuttaa Oranssin Koiran teatteri yhteistyössä muiden kodittomien teatteriryhmien kanssa. Festarin verkostolle toteuttamista mahdollistaa Harjun nuorisotalo, jonka tontilla ja teknisellä tuella tapahtuma järjestetään.

Tapahtuma on kaikille avoin, ja se tarjoaa tilan esiintyjien ja yleisön ennakkoluulottomille kohtaamisille. Ohjelma ja muuta lisätietoa löytyy festivaalin Facebook-tapahtumasivulta.
Katos! Kallion kesäteatterifestivaali 10.–12.6. Harjun nuorisotalon piha, Aleksis Kiven katu 1–3.

Lisätietoa: Satu Ekman, tapahtuman tiedottaja, satu.h.ekman(a)helsinki.fi, 040 7269 367


Keskustelu pohjoismaisesta hyvinvoinnista ja kulttuurirahoituksesta 16.7.2015, Pori


SuomiAreena 2015 järjestetään 11.–17. heinäkuuta Porissa. Pohjoismainen ministerineuvosto, Pohjoismainen kulttuuripiste ja Pohjoismainen hyvinvointikeskus ovat jälleen mukana tapahtumassa osana Pohjola polttopisteessä -hanketta. Ohjelmassa on paneelikeskustelu, jossa on mukana suomalaisia poliitikkoja ja pohjoismaisia asiantuntijoita, sekä pohjoismainen päivä Svenska Finlands folktingin paviljongissa Kansalaistorilla.

Paneelikeskustelu: Voimmeko puhua pohjoismaisesta hyvinvoinnista mainitsematta kulttuuria?

Pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa valtion odotetaan luovan ja huolehtivan kulttuuritoiminnasta, mutta taloudellisesti vaikeina aikoina valtion rahoitus kulttuurille joutuu usein keskustelun kohteeksi. Mikä rooli kulttuurilla on pohjoismaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa?

Kestävän yhteiskunnan kuvataan koostuvan kolmesta pilarista: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristöpilarista. Voisiko kulttuuri olla jopa kestävän yhteiskunnan neljäs pilari? Mikä vastuu valtiolla ja kolmannella sektorilla on kulttuurin olemassaolon turvaamisessa hyvinvointiyhteiskunnassa, ja mikä on vapaiden markkinoiden rooli? Millaista tulevaisuuden pohjoismainen kulttuuripolitiikka on?

Aika: torstaina 16. heinäkuuta klo 10.30–11.45
Paikka: Kauppakeskus BePOP, Yrjönkatu 22, Pori

Paneelissa on mukana suomalaisia poliitikoita ja pohjoismaisia asiantuntijoita. Keskustelun juontaa ruotsinkielisen Ylen toimittaja Heidi Finnilä. Keskustelun alustaa Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtaja Per Voetmann.

Osallistu työpajaan ja osoita rakkautesi Pohjolalle

Lisätietoa täältä.

www.kulturkontaktnord.org


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


Frame avasi uuden, jatkuvan matka-apurahahaun


Visuaalisen taiteen keskuksen Framen uusi matka-apurahahaku visuaalisen taiteen kansainvälistä yhteistyötä ja vientiä edistäviin hankkeisiin on käynnistynyt. Matka-apurahoja myönnetään nykytaiteen eri aloille: kuvataide, mediataide, performanssi, sarjakuvataide, taidekäsityö, valokuvataide ja äänitaide.

Matka-apurahoja haetaan sähköisesti osoitteessa http://frame.apurahat.net. Haku on jatkuva ja päättyy 15. marraskuuta 2015 kello 23.59 Suomen aikaa.

Nyt voit hakea apurahaa vuonna 2015 tapahtuviin matkoihin

Matka-apurahahaussa apurahoja haetaan loppuvuonna 2015 tapahtuviin matkoihin. Hakemus on jätettävä ennen matkalle lähtöä.

Frame ilmoittaa päätöksensä myöntämistään apurahoista sekä hakijoille sähköpostilla että Framen verkkosivuilla. Päätöksiä tehdään kuukausittain kesäkautta lukuun ottamatta. Framen apurahamenettely pohjautuu säätiön vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaan valtionavustukseen.

Apurahaa henkilökohtaisiin matkoihin ja omien teosten kuljetuskuluihin

Tukea voi hakea ulkomailla järjestettävään visuaalisen taiteen tapahtumaan, johon osallistuu yksi tai useampi suomalainen tai Suomessa työskentelevä taiteilija tai kuraattori. Matka-apurahaa voi hakea ainoastaan henkilökohtaisiin matka- ja majoituskuluihin tai omien teosten kuljetuskuluihin.
Framen matka-apurahaa voivat hakea yksityiset henkilöt: suomalaiset kuvataiteilijat, Suomessa työskentelevät kuvataiteilijat sekä suomalaiset kuraattorit ja tuottajat.

“Avaamme uuden, jatkuvan matka-apurahahaun, jotta taiteilijoilla ja kuraattoreilla olisi mahdollisuus tarttua nopeastikin ulkomaisiin näyttelytilaisuuksiin tai osallistua ajankohtaisiin tapahtumiin. Kyseessä on pilottihanke, joka arvioidaan ja jonka jatkosta päätetään helmikuussa 2016”, kertoo Framen johtaja Raija Koli.

Frame-säätiön tehtävänä on vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen asemaa edistämällä kansainvälistä yhteistyötä ja lisäämällä vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten visuaalisen taiteen alan ammattilaisten ja instituutioiden välillä.
 
Lisätietoja:
Karoliina Korpilahti, koordinaattori, Visuaalisen taiteen keskus Frame
karoliina.korpilahti(a)frame-finland.fi?, puh. 044 728 99 14
Lue lisää Framen apurahoista

www.frame-finland.fi
Frame Facebookissa
Frame Twitterissä
Frame Instagramissa


HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Vielä ehtii: Nuoria Vieraita Universumissa, hakuaika 1.6.2015 asti


Vuoden 2012 Taiteiden Yönä Universum järjesti ensimmäistä kertaa tapahtuman, jossa esiintyi nuoria taiteilijoita.

Ohjelmassa oli silloin teatteria, musiikkia ja performanssia. Vuosina 2013 ja 2014 tapahtuma sai jatkoa ja toi taloon paljon uusia kasvoja ja uutta energiaa. Vuonna 2015 tämä konsepti jatkuu. Universum tarjoaa Taiteiden Yönä 20.8.2015 näyttämönsä nuorille, aloitteleville, vielä jalansijaansa hakeville esittävän taiteen taiteilijoille. Universum järjestää avoimen haun etsiessään nuorten tekijöiden esityksiä.

Haussa on aloittelevien tekijöiden esityksiä, joiden tulee olla helposti liikuteltavia ilman pitkää rakennusta (nopeiden vaihtojen takia). Esityksesi voi siis olla kaikkea maan ja taivaan väliltä esittävän taiteen raameissa.

Ohjelmistoon valituille esityksille tarjotaan harjoitteluaikaa ja –tilaa ryhmien tarpeen mukaan viikolla ennen itse tapahtumaa. Esitykset saavat käyttöönsä Universumin tekniikan ja lavan.
 
Hakemukseen tulee lisätä

  • esityksen nimi/työnimi
  • kuvaus esityksestä
  • tekninen rider
  • esityksen työryhmä
  • esityksen kesto (noin)
  • kieli

Hakemukset tulee lähettää viimeistään ma 1.6.2015 sähköpostilla osoitteeseen andrea(a)universum.fi.
 
Lisätiedot:
Andrea Brandt
Tuottaja
+358 44 0506139
andrea(a)universum.fi
www.universum.fi


Call for Nordic and Baltic countries: "Plantelor 58 Artist Residency", Bucharest, Romania


The Romanian Association of Contemporary Art (ARAC) in Bucharest, RO is offering a residency opportunity for two selected artists from the Nordic countries – Denmark, Faroe Islands, Iceland, Finland, Norway, Sweden and the Baltic countries – Estonia, Latvia, and Lithuania.

The project, titled “PLANTELOR58 Artist Residency” aims to introduce two artists from the donor countries to the Romanian cultural environment. The selected artists will be encouraged to take as much inspiration as possible from the local context.

The residency is an initiative of gallerist Anca Poterasu – president of ARAC, the artists will be working closely with curator Anca Verona Mihulet (RO) and ARAC’s team, in order to meet local artists and curators.The two successful candidates will reside and exhibit in Bucharest within two time-frames: August-September, 2015, and October-November, 2015.

Among other cost, travels will be covered.

Deadline: 20 June

Find all details online.


Diskurs Festival 2015 (Germany) | deadline 30 June


DISKURS 15 will explore the many relationships of thought and discourse to space. Space can be seen as production of thought – of its perception and representation, but also its architectural planning and design. But conversally, as no thought can take place outside space, it is material and social spaces that shape discourse, allow for the circulation of distinctive ideas and regulate communication. Can new thoughts open up spaces? Or do they need new spaces in order to become even thinkable?

DISKURS 15 is consciously, critically and resistantly grounded in space. It will take place in the building of the Old University Library of Giessen, itself a historical statement on the relation of space and discourse. Here DISKURS 15 will establish a space both abstract and concrete: the Bodenstation (ground control). The Bodenstation will not function like a usual festival center, but as a stage, display, topos and aesthetic object itself. It will center the mental, social and physical spaces of the festival. The Bodenstation is form, content and discourse, a production place to be produced.

Deadline: 30 June

Read more online.


Bristol Biennial 2016: In Other Worlds, UK | deadline 3 July 2015


The Biennal's organisers are looking for proposals from emerging visual artists of all and any discipline: sculpture, performance, moving image, technology, events, installations, writing, talks, collaborative and participatory work, to name just a few. They are interested in big and small ideas, research, ambition and collaboration.

Deadline: 3 July.

More details online.


TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


Lisää TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja löydät: www.tinfo.fi/minnemenna ja www.tinfo.fi/hakuja


Työpajat: Hiljaisuus-festivaali 3.-6.6.2015


Festivaalin yhteydessä järjestetään kaksi työpajaa: Fraser Hooperin klovneriatyöpaja sekä sellisti Lauri Angervon johdolla tapahtuva Aleksander-tekniikan työpaja. Lisäksi festivaalin ohessa toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa Dama-työpaja, joka tuo Kaukoseen suomalaisia ja kansainvälisiä mediataiteen opiskelijoita.

Tiedustelut:
+ 358 50 337 2828
hiljaisuusfestivaali(a)gmail.com
www.hiljaisuusfestivaali.info


Workshop: ”Den mänskliga rösten på scenen” 14 - 24 augusti 2015, Åland


LumparLab Teaterförening arrangerar workshopen ”Den mänskliga rösten på scenen” 14 - 24 augusti 2015.

En workshop riktad mot nordiska scenkonstnärer med scenisk erfarenhet.

Grete Sneltvedt och Catherine Frisk Grönberg leder workshopen som sträcker sig over 10 dagar. Som det framgår av workshopens titel tar vi utgångspunkt i arbetet med den mänskliga rösten; varje deltagares röst dels i sång och dels i tal. Vi börjar dagen med gemensam uppvärmning, därefter får alla deltagare får individuell undervisning i sång och tal.

Under eftermiddagen bygger vi bron från den tekniska träningen till sceniskt arbete med text; monologer och scener. Sång och textmaterial skal hämtas från Federico Garcia Lorcas sånger, dikter och skådespelet; «Blodsbröllop». Vi öppnar dörrarna för en visning den sista dagen av arbete i process.

Bindande anmälan 1 juli 2015.

Flera scenkonstnärer har anmäld sitt intresse men det finns platser kvar.

Ta kontakt med Grete Sneltvedt 00358 4573427188 eller lumparlab@aland.net


MUITA ILMOITUKSIA


Kesäteatterimuistot takavuosien Turun Vartiovuorelta etsinnässä


Turun Työväen Teatterin Kannatusyhdistys täyttää vuosisadan verran alkukesästä 2016. Yhdistys ylläpiti Turun Työväen Teatteria vuodet 1916-1946. Vuonna 1946 teatteri yhdistyi Turun Teatterin kanssa Turun kaupunginteatteriksi, eli Suomen ensimmäiseksi täyskunnalliseksi teatteriksi. Yhdistyksen varsinainen teatteritalo sijaitsi Ursininkadulla, mutta talo paloi tapaninpäivänä 1945, mikä osaltaan vauhditti fuusiota. Lisäksi teatteri käytti mm. Åbo Svenska Teaternin ja Maalaistentalon tiloja, sekä vuodesta 1928 vuoteen 1945 oli kesäteatteri Ruissalon Kansanpuistossa. Tarkoitusta varten rakennettu kesäteatterirakennus on edelleen olemassa.

Vuodesta 1954 lähtien yhdistys on pitänyt yllä Turun kesäteatteria Vartiovuorella. Kesästä 1987 lähtien on erikoistuttu koko perheen tuotantoihin. Kesällä 2015 nähdään Stevensonin Aarresaari J-P Mikkolan sovittamana ja ohjaamana.

Yhdistyksen nykyinen puheenjohtaja Petja Raaska kirjoittaa 100-vuotishistoriaa. Peruselementit löytyvät Turun teatterin historioista ja eräistä tunnettujen teatterilaisten muistelmista. Turun kesäteatterin ensimmäisistä kolmesta vuosikymmenestä on tehty myös pro gradu-tutkielma.

Näiden perustietojen rinnalle etsitään niin aikalaismuistoja, kuin kadonneita arkistojakin. Kuvaukset yleisön kokemusista kiinnostavat yhtä lailla, kuin näyttämöltäkin, ja aivan erityisesti näyttämön takaa. Olisiko sinulla omakohtaista kokemusta, tai onko suvullasi tallessa merkintöjä menneiltä vuosikymmeniltä? Valokuvat katsomosta, väliajalta, näyttämöltä ja näyttämön takaa elävöittäisivät työtä niinikään.

Yhteystiedot:
Petja Raaska
petja.raaska(a)turku.fi
040 766 4458
Uittajankuja 3
20900 Turku


Tule CityTorppariksi keskelle Helsinkiä


Etsimme Mustikkamaalle heinäkuuksi CityTorpparia, joka tuo viljely- ja luontotaitoja kaupunkilaisten tueksi ja iloksi keskelle Helsinkiä, Korkeasaaren kainalossa olevaan saareen. Tavoitteena on lisätä maaseudun ja kaupungin välistä yhteistyötä, altistaa ihmiset keskusteluille ja tarjota erilaisia keinoja oppia toinen toisiltamme.

Kasvun ihme kuuluu kaikille!

Kuvittele silmiesi eteen heinäkuinen Helsinki, sen merellinen kauneus ja kaupunkielämän syke. Maaseudun Sivistysliitto tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä nauttimaan torpan ilmapiiristä keskellä kaupunkia. Vastikkeena toivomme CityTorpparilta, että tulet Kehä III:n ulkopuolelta ja puutarhanhoito/maanviljely on sinulle tuttua. Olet sosiaalinen ja avoin, sekä aktiivinen somessa.

CityTorpparille tai CityTorppari-pariskunta saa käyttöönsä vaatimattoman, mutta idyllisen torpan Syötävän Puiston ytimestä, ilmaisen pääsyn Korkeasaareen sekä 500 € palkkion. Torppa on rakennettu 1890-luvulla, saneerattu ja kalustettu 1990-luvulla, 60m2: MH, tupakeittiö, WC. Torppa varataan heinäkuuksi vain CityTorpparin yksityiskäyttöön, mutta pihalla jatkuu yhteisöllinen puutarhanhoito läpi kesän.

Ole ensimmäinen CityTorppari Suomessa!

Lähetä vapaamuotoinen hakemus 1.6.2015 mennessä osoitteella citytorppari(a)gmail.com.

Lisätietoa antaa Susanna Salokannel, 045 6508202.

***
Syötävän Puiston perustaminen Helsinkiin Mustikkamaan virkistysalueelle on kokeellinen hanke, jonka tavoitteena on monipuolistaa ja syventää kaupunkilaisten ympäristösuhdetta sekä avata erilaisia näkökulmia kaupunkikulttuurin kehittämiseen. Tarkoituksena on motivoida erilaisia ryhmiä puiston käyttäjiksi ja kehittäjiksi talkoo-periaatteella. Mottona: kasvun ihme kuuluu kaikille.

Syötävään Puistoon on kesällä 2015 tulossa monenlaista ympäristökasvatuksellista työpaja- ja leiritoimintaa, jota tehdään yhteistyössä mm. Korkeasaaren Luontokoulu Arkin, Uudenmaan Martat ry:n, Kulosaaren Yhteiskoulun, Dodo ry:n ja Lasten ja nuorten Puutarhayhdistyksen kanssa.

Syötävän Puisto on osa Maaseudun Sivistysliiton ympäristösivistyksellistä toimintaa.

Aihetunnus sosiaalisessa mediassa #CityTorppari

Maaseudun Sivistysliiton kotisivut: http://www.msl.fi/
Kotisivut: http://paikantuntu.fi
Facebookissa: https://www.facebook.com/events/778174312303679/
Twitterissä: https://twitter.com/PaikanTuntu #CityTorppari
Instagramissa: https://instagram.com/maaseudun.sivistysliitto

 

twitter.com/tinfotweets