17.06.2013

TINFO-tiedote 23 / 13.6.2013

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

RESIDENSSEJÄ

TYÖPAIKKOJA

MUUTA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


MITEN TINFO VIESTII?  TUKEVAA FAKTAA JA ANALYYSIÄ, ENNAKOINTIA, KUULOLLA OLOA

Ylpeänä esitämme. TINFO-viestintästrategia 2013-2015 on valmistunut. ”Teko on viesti”, strategiassa todetaan.  Nykytekojen pohdinnan rinnalla olemme myös haravoineet tulevaisuutta ja miettineet, mitä tekoja meiltä halutaan tulevaisuudessa.

Luotettava tieto on meidän toimintamme kivijalka. Siitä seuraa, että meidän on jatkuvasti varmistettava, että verkkosivustomme, tietokantamme, uutiskirjeet, tilastot välittävät tietoa sellaisessa muodossa, että se on helposti saatavilla. Meidän tehtävämme on jakaa piilossa olevaa ja näkyvää tietoa.

Meidän on kyettävä luomaan uutta tietoa. Tieto syntyy myös yhteisöissä, tietoa pitää yhdistää useista eri lähteistä. Meidän on oltava myös läsnä ja kuulolla aistimassa sitäkin, mitä ei ääneen sanota. Ja meidän on osoittauduttava luottamuksen arvoisiksi.
 
Viestintästrategia on jatkuva prosessi. Olemme jo nyt valmistelemassa strategiaan osiota, joka koskisi tiedolla varautumista ja ennakoivaa viestintää.  Ei TINFOa organisaationa uhkaa mikään kriisi. Kysymys on siitä, minkälaisia uhkia suomalainen teatteri kohtaa ja minkälaisia uusia tietotarpeita muutosprosesseihin ylipäätänsä liittyy.

TINFOlta odotetaan yhä vahvistuvaa kotimaan viestintää. TINFOn on varauduttava tulevaan, mahdolliseen alan huomattavaan muutostilanteeseen tietomassan analysoinnilla, paketeilla, johtopäätöksillä, ennakoituihin kysymyksiin vastaamalla. Ja tässä datan avoimuuskin on yksi tärkeä asia.

Nyt meni monologiksi, mutta tämä on intohimon asia. Passion purpose.


KATSOJALUVUT, LUVUT, LUVUT, LUVUT

Teaserina ennen elokuun 14. päivää, jolloin julkaistaan Teatteritilastot 2012, halusimme julkaista jo nyt teattereiden myytyjen lippujen määrät, mutta emme niin, että keskittyisimme katsomaan vain vuotta 2012 ja sitä edeltävää vuotta vaan pitkänä 12 vuoden aikasarjana teatterittain.  Katsoimme koko 2000-lukua. Pitkän aikasarjan katsauksessa tietyt asiat piirtyvät paremmin esiin.  Kuten esimerkiksi se yksinkertainen tosiasia, että puheteatterin asema on vankka ja vakaa. Tällaisella toteamuksella ei draamaa janoavassa mediassa revitä suuria otsikoita, mutta niin se vain on.

Eivät pienet tai kovin suuretkaan aallot teatterivenettä keikuta, tai keikuttavat, notkahduksia näkyy, näkyy nousuja, mutta ei mitään surumielistä trendiä, että katsojaluvut laskisivat kuin lehmän häntä. Teatterissa musiikkiteatteri ja kotimaisuus ovat valttia. Ja syytä on ylpeillä myös moninaistumisella. Tilastoinnin piirissä on nyt 66 teatterilain ulkopuolista teatteria tai ryhmää. Niiden puoli miljoonaa katsojaa on paljon. Se koostuu pienistä ja suuremmista puroista, mutta teatteria yhtä kaikki.

Mutta! Ja tätä minä mietin. Tulevaisuudessa meidän on kehitettävä rinnalle myös ihan muita mittareita. Ei teatterin tulevaisuutta voi rakentaa pelkästään suuruuden ekonomian varaan. Suuruuden ekonomia ei yksin tavoita teatterin monipuolista luonnetta ja moninaista tapaa olla yhteydessä katsojiinsa. Teatterissa on useita optimaalisia kokoja samanaikaisesti.


MITEN TULLAAN NÄKYVÄKSI?

Tilastot ovat yksi näkyväksi tekemisen tapa. Tieto legitimoi.  Siksi on tärkeätä, että esittävä toiminta tilastoidaan ja siitä kerätään tietoa mahdollisimman hyvin.  Kaikkea ei aina ole välttämätöntä tilastoida.

Taide moninaistuu, monialaistuu, hyppii rajojen ylitse. Ei taiteen tarvitse noudattaa mitään luokitteluja. Se saa ja sen pitää olla omansa. Meidän on koko ajan pohdittava, miten me kykenemme tekemään näkyviksi  erilaisia esittävän taiteen muotoja niiden omalla logiikalla ja niiden ominaislaadulle oikeutta tehden. Ajattelen nyt erityisesti performanssia, josta kävimme keskustelua Framen kanssa, ja esitystaidetta ja nykynukketeatteria. Performanssia mietin myös kun Taike julkaisi apurahatietonsa viime vuodelta. Niinhän se on, että performanssi on näkymätön. Se piiloutuu kuvataiteen, muun ja näyttämötaiteen alle.  


TERVETULOA SUOMEN UNIMA

Edellä olevasta syystä olen iloinen, että Suomen Unima on liittynyt TINFOn jäseneksi.  Perinteistä ja nykynukketeatteria ja sen erilaisista taidenäkemyksistä kumpuavaa ilmaisua voidaan tehdä entistä paremmin tunnetuksi.


KESÄKYLMENNYS – TERVEISIÄ YÖVARTIOVALTIOSTA

”Kulturen eller konsten har inget egensvärde. Det har bara blivit så att ordet kultur monopoliserats av dem som inte har annat livsinnehåll.”
Björn Wahlroos / Konstsamfundets årsmagasin Konstsam


MERKINTÄKÄSI HERPOAA KESÄKSI MUTTA TÄÄLLÄ OLLAAN TILASTOINTOHIMON VALLASSA!

TINFON ILMOITUKSIA


TINFO-viestintästrategia 2013-2015

TINFOn viestintästrategia 2013-2015 on luettavissa täällä (pdf).


TINFO-palvelukyselyllä kerättiin kiitosta ja hyviä kehittämisehdotuksia


TINFO-palvelukysely toteutettiin maalis-huhtikuussa 2013 sidosryhmille lähetetyllä sähköisellä Webropol-lomakkeella. Kyselyllä haluttiin kerätä palautetta Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tuottamien palvelujen käyttäjiltä. Palautteilla on vaikutusta, kun TINFO kehittää palvelutoimintaansa.

TINFO-palvelukyselyllä selvitettiin viiden osa-alueen, verkkosivuston, TINFO-tiedotteen, Teatterikalenterin, Teatterialan Avain -osoitteiston sekä asiakaspalvelun käyttöä ja toimivuutta.

Kiitettävin käyttäjäpalaute saatiin TINFO-tiedotteesta, asiakaspalvelusta ja verkkosivujen toimivuudesta. Eniten muutoksia tulee kyselynkin perusteella tehtäväksi TINFO-julkaisuihin, kalenteriin ja alan osoitteistoon ja niiden jakeluun.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!


Ammattiteattereiden syksyn ensi-iltalistaus TINFOn verkkosivuilla

Voit selata suomalaisten ammattiteattereiden syksynensi-iltoja täältä. Oman teatterisi ensi-iltatiedoista voit ilmoittaa ympäri vuoden sähköpostilla osoitteeseen: tinfo(at)tinfo.fi


TINFO toivottaa kaikille hyvää kesää!

Kevään viimeisen TINFO-tiedotteen myötä TINFOn henkilökunta haluaa toivottaa kaikille mukavaa kesää! Syksyn ensimmäinen TINFO-tiedote julkaistaan tiistaina 6.8.2013. Mahdolliset tiedotemateriaalit pyydämme lähettämään viimeistään perjantaina 2.8.2013.

TINFOn toimisto on avoinna kesä- ja elokuun aikana klo 9-15.
Toimisto on suljettu perjantaina 14.6. henkilökunnan Tyhy-päivän vuoksi. Juhannuksena suljemme ovet 20.-21.6. väliseksi ajaksi.
Kesälomien vuoksi TINFOn toimisto on suljettu 1.7.-4.8.

UUTISIA

2000-luvun katsojatilastot kertovat teatterin vankasta asemasta – musiikkiteatteri ja kotimaisuus takaavat suosion

Puheteattereiden pitkän aikavälin katsojatilastot osoittavat, että teatterin asema on vankka ja vakaa. Puheteatteri on koko 2000-luvun säilyttänyt katsojansa. Vuonna 2012 teatteriesityksiin (47 valtionosuuslain piiriin kuuluvaa VOS-teatteria ja Suomen Kansallisteatteri, 22 kesäteatteria ja 66 rahoituslain ulkopuolista teatteria) myytiin yhteensä 3 105 754 lippua (2011: 3 054 066 lippua). VOS-puheteattereissa myytiin 2 165 649 lippua (2011: 2 199 244). VOS-puheteattereiden katsojaluvut 2000-luvulla ovat pysytelleet 2 049 000 ja 2 235 000 katsojan välillä. Valtionosuuslainsäädännön ulkopuolisten ammattiteattereiden ja -ryhmien esityksissä oli 501 933 katsojaa. Tiedot selviävät Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tekemistä Teatteritilastoista.

Katsojamäärän kasvua vuoteen 2011 verrattuna rahoituslain ulkopuolisella kentällä oli 15,3 %, mikä selittyy osittain tilastoinnin piiriin otettujen teattereiden lisäyksellä. Ammattiteatterikenttä on kasvanut koko 2000-luvun, sillä uusia teattereita on perustettu paljon. Nyt tilastoinnin piirissä on 66 valtionosuuslain ulkopuolista ammattiryhmää, kun niitä vuonna 2000 oli 40 teatteria, joissa katsojia oli 452 559. Nämä tekevät hyvin monenlaista teatteria: improvisaatiota, nukketeatteria ja esitystaidetta, jotkin toimivat tuotantotaloina tai ovat kiertueteattereita. Yhteensä Suomessa toimii noin 100 valtionosuuslain ulkopuolista teatteria tai ryhmää.  

Yksi suuren näyttämön esitys voi aiheuttaa nousuja ja notkahduksia katsojatilastossa

Katsojalukujen vuosittaiset heilahdukset – nousut tai notkahdukset – ovat normaalia kausivaihtelua, joka selittyy yksittäisten esitysten yleisömenestyksellä tai vastaavasti vähäisellä suosiolla. Tämän vuoksi on tärkeätä tarkastella pidemmän aikavälin kehitystä. Katsojaluvut korreloivat osittain suurten ja keskisuurten teattereiden isojen näyttämöiden ohjelmistovalintojen vetovoimaisuuden ja korkean kotimaisuusasteen kanssa.  Yksittäisen suuren näyttämön musiikkiteatteriesityksen suosio tai vähäinen menestys näkyy heti kokonaistilastoissa.

Ohjelmistosuosikkien neljän kärki näytäntökaudella 2011/2012 muodostui musiikkiteatterista, ilahduttavasti myös kotimaisista musiikkiteatterituotannoista. Katsotuin oli Helsingin Kaupunginteatterin Katri Helena ja toisena Suomen Kansallisteatterin Homo! Kumpikin uusi kotimainen musiikkiteatteri jatkoi ohjelmistossa yli yhden näytäntökauden ja sai yli 50 000 katsojaa.  Koko 2000-luvun suosituin näytelmä on ollut Tampereen Työväen Teatterin Vuonna 85, jonka on nähnyt reilu 300 000 katsojaa (ensi-ilta 9/2006).
Musiikkiteatterin kestosuosio kiinnittää huomion myös lajin arvostukseen ja laatuun. Suomalaisten esiintyjien ammattitaito on kasvanut. Näyttelijät lisäävät ammattitaitoaan myös kouluttautumalla ulkomailla.   Epäkohdan muodostaa lähinnä musiikkiteatteridramaturgian ja -ohjauksen vähäinen koulutus.  

Teatterit kasvattavat uusia katsojia – lastenteatteria ja yleisötyötä tehdään aiempaa enemmän

Kotimaisten näytelmien osuus ohjelmistoissa on 2000-luvulla ollut kasvussa. Kotimaiset nykynäytelmät ja romaanidramatisoinnit ovat kiinnostaneet yleisöä. Sen sijaan ulkomaisia nykynäytelmien kantaesityksiä tai klassikkotulkintoja on yhä vähemmän.  Lasten- ja nuortenteatteritarjonta on teatteriohjelmistojen kulmakivi, lasten- ja nuortennäytelmien kantaesityksiä oli näytäntökautena 2011/12 enemmän kuin aikaisempina vuosina. Monet lastenteatteriesitykset ovat suosituimpien esitysten listalla.  Lain ulkopuolinen kenttä tarjoaa runsaasti lapsille ja nuorille suunnattuja esityksiä.  

Verrattaessa myytyjen lippujen ja esityskertojen suhdetta havaitaan, että yksittäisten esitysten elinkaaret ovat lyhentyneet. Teattereiden on tehtävä aikaisempaa nopeammassa tahdissa uusia ensi-iltoja. Teatterikatsojille on tarjottu myös yhä enemmän erilaisia pienten yleisöjen osallistuvia ja osallistavia esityksiä ja teatterilähtöistä muuta toimintaa, esimerkiksi työpajoja. Soveltavan teatterin osuus on kasvamassa, toisaalta samoin lasten- ja nukketeatterin osuus erityisesti teatterilain ulkopuolisella kentällä.  Esityskäsitys ja esittäjyys ovat moninaistuneet. Tällä tavoin teatterin pyrkivät huolehtimaan myös uuden yleisön kasvattamisesta.
Katsojaluvut ovat vain yksi mittari.  Yksipuolisen katsojalukujen tarkastelun vaarana on, että teatterit valitsevat ohjelmistoa, jonka voi olettaa menestyvän numerotarkastelussa.  ”Katsojaluvut ovat ikävä mittari, mutta ainoa, joka tuo euroja”, toteaa teatterinjohtaja Maarit Pyökäri, joka siirtyi Lahden kaupunginteatterista Tampereen Työväen Teatteriin.
Tietolähde: Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Linkit tilastoihin:

Teatterin, tanssin, oopperan ja sirkuksen katsojaluvut yhteensä 2009-2012

Katsojatilastot 2012 VOS-teattereissa, Suomen Kansallisteatterissa ja Suomen Kansallisoopperassa

Katsojatilastot 2012 rahoituslain ulkopuolisissa teattereissa

Ohjelmistotilastot näytäntökaudelta 2011/2012

Myydyt liput VOS-teattereissa, Suomen Kansallisteatterissa ja Suomen Kansallisoopperassa 2000-2012

Myydyt rahoituslain ulkopuolisissa teattereissa 2000-2012

Katsotuimmat näytelmät 2000-2010

Näytelmien saamien ensi-iltojen määrät 2000-2010

Tiedustelut: TINFO / johtaja Hanna Helavuori, 09 2511 2121, hanna.helavuori(at)tinfo.fiTampereen Teatterikesän ja Teatterin tiedotuskekuksen Finnish Showcase 2013 käsittelee suomalaisen teatterin ajankohtaisia ilmiöitä

Tampereen Teatterikesä ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) järjestävät kolmatta kertaa osana Teatterikesän ohjelmistoa suomalaisen teatterin viennin edistämiseen tähtäävän Finnish Showcasen. Ohjelmakokonaisuuden avulla esitellään Teatterikesän kansainvälisille vieraille ajankohtaisia suomalaisia teatterintekijöitä sekä heidän uusia teoksiaan. Finnish Showcase 2013 esittelee viisi uutta kotimaista teatteriesitystä ja avaa kansainvälisille vieraille suomalaisen teatterin ajankohtaisia ilmiöitä.

Finnish Showcase muodostuu Teatterikesän Pääohjelmistossa nähtävistä englanniksi tekstitettävistä kotimaisista esityksistä sekä festivaalin perjantaina 9.8. ja lauantaina 10.8. järjestettävistä suomalaisen teatterin ajankohtaisiin kysymyksiin paneutuvista tilaisuuksista. Perjantaina käsitellään teatterin tekemisen uusia muotoja ja työtapoja ensin ohjaajantyön ja toiseksi soveltavan teatterin näkökulmista. Lauantaina syvennytään uuteen suomalaiseen videosuunnitteluun. Pääohjelmiston osana nähtävien Patriarkan ja Lauluja harmaan meren laidalta -teosten kautta. Tilaisuudet koostuvat tapausesimerkeistä ja keskustelusta taiteilijoiden kanssa. Molemmat tilaisuudet järjestetään Tutkivan teatterityön keskuksen seminaarisalissa.
Lisäksi Finnish Showcase -katselmukseen kuuluu kansainvälisille vieraille räätälöityä oheisohjelmaa pitkin viikkoa.

 Pääohjelmiston esityksistä osana showcasea nähdään Lauri Maijalan versio Tsehovin klassikosta Kolme sisarta KOM-teatterin tuotantona, Pipsa Longan kirjoittama ja Maarit Ruikan ohjaama Lauluja Harmaan meren laidalta Turun Kaupunginteatterista, Juha Jokelan kirjoittama ja ohjaama Patriarkka Suomen Kansallisteatterista, koreografi-tanssija Jyrki Karttusen Jeminan monta elämää Karttunen Kollektiivin tuotantona sekä ohjaaja Aleksis Meaneyn taiteellisesti johtaman työryhmän valmistama Eden Teater 90°:sta.

Tampereen Teatterikesän ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kanssa Finnish Showcasea järjestämässä ovat Tutkivan teatterityön keskus, Nordic Drama Corner sekä Agency North. Tapahtuman järjestämistä tukevat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ulkoasiainministeriö.Kaksi suomalaista näytelmää valittu ranskalaiseen antologiaan


Ranskalaiset kustantajat Éditions Théâtrales [http://www.editionstheatrales.fr] ja Maison Antoine Vitez julkaisevat marraskuussa 2013 näytelmäantologian, johon on valittu myös kaksi suomalaista tekstiä. Nouvelles dramaturgies européennes pour la jeunesse -julkaisussa on katkelmia nuortennäytelmistä 21 eri Euroopan maasta ja suomalaiset ovat Tomas Janssonin BUNDEN (kääntäjä: Marianne Ségol) ja Kati Kaartisen AINA (kääntäjä: Alexandre André). Antologian toimittajat Marianne Ségol ja Karin Serres lukivat yhteensä 200 vuosien 2007-2013 aikana kirjoitettua näytelmää.

Ranskassa ei ole varsinaisia näytelmäagentuureja, jotka levittäisivät näytelmätekstejä esimerkiksi teattereihin, joten on merkittävää, että ulkomaiset näytelmät tulevat maassa näkyviin kirjan muodossa. Éditions Théâtrales on aiemmin julkaissut Sirkku Peltolan näytelmän Suomen hevonen (2008), Alexandre Andrén ranskantamana.


Virolais-suomalainen, kolmen teatterin hanke käynnistyy


Virolais-suomalainen yhteistuotanto Köök saa ensi-iltansa Rakveren teatterissa 21. kesäkuuta. Andres Noormetsin ohjaamassa esityksessä näyttelevät Antti Mankonen Teatteri Telakasta ja Hannu Salminen Teatteri Vanhasta Jukosta. Virolaisnäyttelijät ovat Anneli Rahkema ja Peeter Rästas Rakveresta. Köök nähdään syksyllä Tampereella ja Lahdessa.

Kolmen teatterin yhteishankkeen muut ensi-illat ovat Lauri Maijalan ohjaama Kullervo ja Ari Nummisen ja Jussi Sorjasen Petroskoi.

Lisätietoja: kolmeteatteria.wordpress.com/


Teatteriosaamisen vientiä Latviaan

Latvialainen Dirty Deal Teatro on kutsunut heinä-elokuussa suomalaisen esitystaiteilijan, pelisuunnittelija Pekko Koskisen rakentamaan prosessin, jonka kautta neljä latvialaista ohjaajaa tuottaa neljä teatteripeliä. Pelien prototyypit esitetään osana DDT:n järjestämää Dirty Drama -festivaalia elokuussa ja ne muodostavat pohjan teatterin syksyn 2013 ohjelmistolle.

Latviankieliset nettisivut: dirtydeal.lv/teatro/


Suomalais-tsekkiläinen performanssi- ja musiikkiryhmä Sabotanic Garden vierailee 13.7.2013 New Yorkissa teoksellaan Tonttu.


Vierailu on osa Brooklyn International Performance Festivaalin (BIPAF) ohjelmistoa.

Vierailun isäntänä toimii brooklyniläinen JACK-näyttämö ja sen taiteellinen johtaja, Hoi Polloi -teatterin ohjaaja Alec Duffy.

Yhteistyössä: Sabotanic Garden, Teatteri Circus Maximus, Hoi Polloi, Jedefrau.org

Helsingin kulttuurikeskus ja Taiteen edistämiskeskus ovat tukeneet hanketta.

Lisätietoja:


Suomalaisia italialaisella Il Giardino delle Esperidi -festivaalilla


Yhdeksättä kertaa järjestettävä Il Giardino delle Esperidi Festival tuottaa ensi-iltaan viisi kansainvälistä esitystä 20.-30. kesäkuuta.  

Kymmenen päivän aikana nähdään myös vierailuesityksiä ja järjestetään taiteilijatapaamisia ja työpajoja. Festivaaliohjelmisto sisältää teatteria, tanssia, musiikkia ja runoutta.

Suomesta festivaalille osallistuvat Toisissa tiloissa -kollektiivi salaisella uudelleenkoulutusleirillä Olives and Stones ja Viirus Ett Drömspel -esityksellä sekä K&C Kekäläinen&Company. Sanna Kekäläinen vetää myös yhden tanssityöpajan. Festivaalin järjestävät Scarlattine Teatro ja Campsirago Residenza.


Årets Antonia-pris går till A Good Sign

Vinnaren av årets Antonia-pris är A Good Sign, Drömtid, Rituaali av Teater Venus. Drömtid är en resa in i din egen historia, ett möte med förfäder och demoner och en magisk färd med teaterns och ritualens medel. Teater Venus gör publiken delaktig i föreställningen på ett mycket konkret sätt.  

Meningen med Antonia-priset är att lyfta fram betydelsen av konstnärligt mod och mångfald inom svenskspråkig teater i Finland.

Antonia-prisets jury är roterande och i år har den bestått av kulturproducenter. Juryn har sammanlagt sett trettio föreställningar under det gångna året och pristagaren utsågs under Hangö Teaterträff [http://hangoteatertraff.org] lördagen den 8 juni. Hangö teaterträffs styrelse har utsett juryns ordförande som valt tre jurymedlemmar att arbeta med. Juryn är hemlig fram till dess för att urvalsarbetet ska ske så diskret som möjligt.
Priset är uppkallat efter konstnären Antonia Ringbom, en av Hangö Teaterträffs grundare.
Regi: Max Bremer. Scenografi & kläder: Paula Koi¬vunen. Ljus: Eric Mutel. Ljud: Max Bremer, Sam Huber, Timo Turpeinen. Musik: Christer Hackman, Sam Huber, Max Bremer. På scenen: Åsa Nybo, Paul Holländer, Sam Huber, Max Bremer.


Aino Kivi ohjaajaksi Joensuun kaupunginteatteriin

 
Teatteritaiteen maisteri Aino Kivi on valittu Joensuun kaupunginteatterin uudeksi ohjaajaksi 1.1.2014 alkaen. Tehtävän nykyisen haltijan Anne Rautiaisen työsopimus päättyy 30.6.2013.
 
Kiven viimeisimpiä töitä ovat olleet kehuttu Fucking Åmål Riihimäen Teatterissa sekä Tyhmät ihmiset hallitsevat maailmaa – vaihtoehtokabaree Tampereen ylioppilasteatterissa. Lisäksi hän on työskennellyt mm. Kajaanin ja Seinäjoen kaupunginteattereissa sekä tehnyt soveltavaa teatteria mm. maahanmuuttajien, erityisnuorten ja kehitysvammaisten kanssa. Aino Kivi on myös työskennellyt dramaturgina ja draamaopettajana.

 Lue koko tiedote Joensuun Kaupunginteatterin Fb-sivulta
 
Lisätietoja
Vihtori Rämä
teatterinjohtaja
Joensuun kaupunginteatteri
050 436 1489
vihtori.rama(at)jns.fi


Arto Valkama valittu Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajaksi

Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallitus on valinnut Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajaksi Arto Valkaman. Hän toimii tällä hetkellä Oulun kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajana.

Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja Maija Kyttä toteaa hallituksen olleen valinnassaan yksimielinen. Toimitusjohtajan tehtävään haki yhdeksän henkilöä.
Arto Valkama (s. 1977) aloitti Oulun kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajana joulukuussa 2011. Ennen siirtymistään Ouluun hän työskenteli Turussa Linnateatteri yhdistys ry:ssä vuosina 2002–2012 ensin hallinto- ja talouspäällikkönä ja vuodesta 2005 lähtien hallinto- ja talousjohtajana. Valkama on toiminut myös tuottajana Bulevardin teatteriyhdistys ry:ssä vastaten Peacock-teatterin ja Linnanmäen huvipuiston ohjelmatuotannosta vuosina 2008–2011.
Valkama on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (KTM). Hän valmistui Turun kauppakorkeakoulusta vuonna 2005.

Valkama aloittaa uudessa tehtävässään 15.8.2013.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Turun Kaupunginteatterin liiketoiminta siirtyy Turun Kaupunginteatteri Oy:lle 1.1.2014.

Lisätiedot:
Maija Kyttä
Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallituksen puheenjohtaja
p. 050 559 0223
maija.kytta(at)turku.fi

Arto Valkama
p. 044 703 7010
arto.valkama(at)ouka.fi


Suomenlinnan seikkailukierros lapsille täyttää 15 vuotta

Suomenlinnan seikkailukierros täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Juhlavuonna seikkaillaan interaktiivisella Kustaan miekka -kierroksella. Luvassa on hauska, historiallisiin tosiseikkoihin perustuva esitys, jonka aikana kuljetaan linnoitussaaren vaihtelevassa maastossa. Merkkivuoden kunniaksi kootaan seikkailukierroksen taipaleesta kertova näyttely Suomenlinna-museoon.

Suomenlinnassa on seikkailtu jo vuodesta 1998, jolloin ensimmäinen lastenkierros Kadonneen kruunun jäljillä sai ensiesityksensä, kierros oli tuolloin osa Suomenlinnan 250-vuotisjuhlien ohjelmaa. Vuonna 2007 oli kymmenennen esityskauden aika, tällöin luotiin uusi Lumotun holvin salaisuus -kierros, jota esitettiin 2007–2009. Kesät 2010 -2011 seikkailtiin Komendantin ja ovelan juonittelijan kanssa. Esityksellä juhlistettiin komendantti Augustin Ehrensvärdin 300-vuotis merkkivuotta.

Vuoden 2012 uusi tarina, Kustaan miekka, oli osa Helsingin kaupungin järjestämää Helsinki 200 vuotta pääkaupunkina -juhlaohjelmaa.

Kesän 2013 esitys, Kustaan miekka, on historiallisiin tosiseikkoihin perustuva esitys, jonka aikana kuljetaan linnoitussaaren vaihtelevassa maastossa. Kuningas Kustaa III:lla on kiperä pulma, hänen miekkansa on kadoksissa Viaporissa eikä hän löydä sitä omin avuin. Hän tarvitsee avukseen nokkelia ja rohkeita apujoukkoja. Kuninkaan on löydettävä miekka ennen katalaa pyöveliä, jonka on huhuttu liikuskelevan linnoituksen muurien varjoissa.  Luvassa on vauhdikas ja jännittävä seikkailu valistusajan Viaporiin. Interaktiivinen Kustaan miekka -esitys kertoo elävästi ja hauskasti UNESCO:n maailmanperintökohteesta, Suomenlinnasta ja sen historiasta sekä 1700-luvusta.

Kustaan miekka -esityksen käsikirjoittaa ja ohjaa Frank Skog. Rooleissa
nähdään: Kai Bäckström,  Riikka Herva, Meri Anna Hulkkonen, Gogo Idman, Mikko Kaukolampi, Jan Korander, Sofia Koski, Juho Lehto. Puvustuksen suunnittelee Sanna Pietilä ja kuvituksesta vastaa Jussi Anttonen.

Esitykset ovat ajalla 11.6.-10.8.2013 (ei 20.-22.6): tiistai - torstai ja lauantai kello 12 ja 15 suomeksi ja perjantaisin kello 12 ruotsiksi.
Tilauskierroksia ryhmille järjestetään 6.5.2013 alkaen.

Suomenlinnan seikkailukierroksesta kertovassa näyttelyssä tulee olemaan valokuvia ja kuvittajien piirroksia sekä pukuja aiemmilta vuosilta.
Näyttelyyn voi tutustua Suomenlinna-museossa heinä-elokuussa (11.8 asti).
Museo on avoinna kesäisin kello 9-18 päivittäin.

Lisätiedot ja kuvat:
Ehrensvärd-seura / Sanna Pietilä
09 – 684 1850 tai sanna.pietila(at)suomenlinnatours.com.

Kierrokseen voi tutustua myös osoitteessa:
www.suomenlinnatours.com/lastenkierros tai www.facebook.com/suomenlinnanlastenkierros.

TAPAHTUMIA


Pohjoismaisia uusia näytelmiä - Nordic Drama Train -tapahtuma 7.-8.8.2013, Tampere

Pääohjelmiston, kollegoiden kohtaamisten ja erilaisten oheisohjelmistojen lisäksi voi tänä vuonna Teatterikesässä tutustua tuoreisiin pohjoismaisiin näytelmiin ke-to 7.-8.8.2013. Kansainvälinen Nordic Drama Train -lukuteatteritapahtuma esittelee kustakin Pohjoismaasta yhden uuden näytelmän. Lukuteatteriesitykset esitetään suomeksi ja tekstitetään englanniksi. Esityspaikka on T7:n Demoteatteri (Hämeenpuisto 28 D).

Keskiviikkona 7. elokuuta klo 13.00 alkaen Karoliina Kudjoi ja vielä nimeämätön miesnäyttelijä esittävät Peter Asmussenin (Tanska) Ei kukaan kohtaa ketään -näytelmän (suom. Liisa Urpelainen). Esityksen jälkeen tavataan kirjailija itse. Tanja-Lotta Räikkä, Kaisa Sarkkinen ja Karoliina esittävät ensimmäiset neljä kohtausta Arne Lygren (Norja) jännittävästä I Disappear -näytelmästä (suom. Jukka-Pekka Pajunen). Myös Lygre on tulossa Tampereelle. Keskiviikkoesitysten ohjaaja ja keskustelujen vetäjä on TINFOn kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hyde Hytti.

Esitykset jatkuvat torstaina 8.elokuuta klo 10.00 Demoteatterissa. Bragi Ólafssonin (Islanti) Kananpoikien (suom. Marjakaisa Matthiasson) ensimmäinen näytös ja otteita Martina Monteliuksen (Ruotsi) Mira Passing Through (suom. Jukka-Pekka Pajunen) -näytelmästä saavat ensiesittelynsä Suomessa Saara Turusen ohjaamina. Näyttelijöinä nähdään muun muassa Elina Knihtilä, Laura Birn, Krista Kosonen ja Ylermi Rajamaa. Lukuteatteritapahtuman päättää Tuomas Timosen Meganin tarina (surtitles in English by Kristian London). Myös torstaina on mahdollisuus kuulla kirjailijoiden itsensä ajatuksia näytelmistään.

Nordic Drama Train -lukuteatteritapahtuman Suomen-osion järjestää Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) yhteistyössä Tampereen Teatterikesän kanssa. Kukin Pohjoismaa on valinnut oman näytelmänsä vuosina 2010-2011 julkaistujen tekstien parhaimpana. Aiemmat näytelmäpysäkit ovat olleet Reykjavik, Kööpenhamina ja Jönköping. 


Tampereen Teatterikesän oheistapahtumia 5.-11.8.2013

Teatterikesän Muun ohjelmiston sisältö julkistetaan 12.7.2013. Alla listattuna muutama makupala tulevasta ohjelmistosta.
 
Ilmoittautumisaika Muuhun ohjelmistoon on 15.5.–14.6. 2013. Ilmoittautuminen tapahtuu vasemmalla palstalla olevalla täältä.

Tampereen Teatterikesän Muu ohjelmisto koostuu seminaareista ja keskustelutilaisuuksista, näyttelyistä, kokoontumisista ja koulutuksista niin teatterialan ammattilaisille kuin muillekin alasta kiinnostuneille. Muu ohjelmisto tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua myös kansainvälisellä tasolla sekä esitellä erilaisia hankkeita ja tutkimuksia. Se kutsuu vaihtamaan ajatuksia ja mielipiteitä, provosoimaan ja provosoitumaan, näkemään, kuuntelemaan ja ihmettelemään.


Palikkateatteria ja nukketeatterikilta 5.8.2013

KO-KOO-MO / TIP-Connection esittävät Palikkateatteria Tampereen teatterikesän OFF-ohjelmistossa maanantaina 5.8. klo 17. Esityspaikka on Lastenkulttuurikeskus Rulla, Finlaysoninkuja 6.

Palikkateatterissa eri puulajeista veistetyt palikat heräävät henkiin. Nukketeatterin keinoin, musiikin ja äänimaailman tukemana katsojat johdatetaan erilaisiin maailmoihin. Esityksessä voit tavata palikkapöllön ja monta muuta tutuntuntuista hahmoa.

Palikkateatteri on nukketeatteritaiteilija Roosa Halmeen kehittämä visuaalisen teatterin muoto, jonka pääosassa esiintyvät kuvataiteilija Kai Ruohosen suunnittelemat puiset palikat. Esitys on sanaton ja sopii kaikenikäisille.

Esityksen jälkeen keskustelemme nukketeatterikillan merkityksestä ja tehtävistä taiteilijoiden toimeentulon turvaamiseksi.

Esityksen kesto on 30 min. Liput 5 e, TeMen nukketeatterikillan jäsenille vapaa pääsy!

 

 

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry järjestää paneelikeskustelun aiheesta MITEN NÄYTELMÄNI OVAT SYNTYNEET?

Keskustelupaneelissa kuullaan tapauskertomuksia näytelmäkirjailijoiden ja teatterinjohtajien yhteistyöstä.

Millaista on ollut hyvä yhteistyö? Millainen vuorovaikutus ja millaiset sopimukset ovat tukeneet luovaa prosessia? Milloin yhteistyö on ollut haastavaa? Miten kirjailijat teattereille valikoituvat?

Keskustelussa mukana mm. työparit Kati Kaartinen ja Jussi Helminen sekä Pipsa Lonka ja Raija-Liisa Seilo.

Tilaisuus on yleisölle avoin.

Aika: Keskiviikko 7.8.2013 klo 16.00-18.00
Paikka: TEATTERI TELAKKA, 3krs, Tullikamarin aukio 3

 

Joustoa ja näkkileipää? Keskustelua teatterityön teettämisen ehdoista ja mahdollisuuksista 9.8.2013
Suomen Teatterit ry:n Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton avoin seminaari Tampereen Teatterikesässä 2013.
 
Aika: Perjantai 9.8.2013 klo 10.15–13.00
Paikka: Tampereen pääkirjasto Metson Pietilä-sali, 3. krs., Pirkankatu 2, Tampere
 
Vanhempi tutkija Mari Kangasniemi Palkansaajien tutkimuslaitokselta paneutuu alustuksessaan teatterialan ansioiden kehitykseen sekä siihen, miten ansiot vertautuvat muiden alojen työntekijöiden palkkoihin.
 
Paneelikeskustelussa pohditaan ammattiteatterin tekemisen tapojen kehittämisestä ja mahdollisuuksia. Mukana keskustelemassa ovat teatterinjohtaja Maarit Pyökäri Tampereen Työväen Teatterista, toimitusjohtaja Arto Valkama Oulun kaupunginteatterista, hallituksen puheenjohtaja Mikko Hänninen Suomen Näyttelijäliitosta, järjestäjä Ann-Mari Skrabb Svenska Teatern i Helsingfors, valosuunnittelija Kalle Ropponen ja ohjaaja Iiristiina Varilo. Paneelin puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunginteatterin apulaisjohtaja Kari Rentola.
 
Seminaari on maksuton ja avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista. Liikkuminen kirjaston tiloissa on esteetöntä.

Tutustu seminaarin ohjelmaan (pdf 175 kt)

 

Keskustelutilaisuus: Kenelle teatteria tehdään vuonna 2030?, 9.8.2013

Suomen Teatterit ry:n ja Kulttuuria kaikille –palvelun keskustelutilaisuus moninaisuudesta, saavutettavuudesta ja tulevaisuuden teatterin haasteista.
 
Aika: Perjantai 9.8.2013 klo 14:00–16:00
Paikka: Tampereen pääkirjasta Metso, Pietilä-sali, Pirkankatu 2, Tampere
 
Teattereiden yleisöissä tapahtuu. Vuonna 2030 Suomessa on arvioitu asuvan puoli miljoonaa muunkielistä ihmistä ja 1,5 miljoonaa yli 65-vuotiasta henkilöä. Millä eväillä teatterit suunnistavat muutoksen pyörteissä? Venyvätkö tilat, palvelut ja ohjelmat vastaamaan yleisöjen odotuksiin? Miten esteettömyyskysymyksetratkaistaan? Miten toimii moninainen teatteri?
 
Keskustelemassa ovat mm. Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg, Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Marjo Mäenpää, Teatterikeskuksen toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento, Näkövammaisten kulttuuripalvelun hallituksen puheenjohtaja Eija-Liisa Markkula, Teatterikorkeakoulun opetusteatterin johtaja Jyri Pulkkinen, Turun kaupunginteatteri johtaja Raija-Liisa Seilo ja Tampereen kaupungin vs. esteettömyysasiamies Amu Urhonen.
 
Seminaari on maksuton ja avoin kaikille, ei ennakkoilmoittautumista. Liikkuminen kirjaston tiloissa on esteetöntä. Pietilä-salissa on induktiosilmukka.
 
Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ei ennakkoilmoittautumista.
 
Lisätietoja ja tilaisuuden tarkempi ohjelma (pdf 232 kt)


Quo Vadiksen Rituaaliviikko 1.-4.8.2013 tuo Suomeen  teatteri Witkacyn
Puolasta

Rituaalimuseo kokoaa yhteen niin tiedon rituaaleista kuin siitä kiinnostuneet, tieteen, taiteen,
harrastajat. Rituaalimuseo muistuttaa, että museoiden tehtävä on vahvistaa ihmisten ymmärrystä itsestä sekä muista ja vahvistaa siten kykyjämme selviytyä huomisesta.

Rituaalimuseon ensimmäinen Rituaaliviikko toteutuu 1. - 4.8.2013 Salon Rikalanmäellä.
Rituaaliviikon kansainvälinen esiintyjävieras on Teatteri Witkacy Puolasta. Heidän esityksensä Ccy-Witkacy-Y toteutuu pe 2.8.2013 kello 19. Liput 25 e.

Tiedustelut: rituaalimuseo(at)gmail.com.
Ccy-Witkac-Y on karnevaali, hallusinaatio, vallankumouksellisen surrealistin huokaus. Se on
parasta intensiivistä, hauskaa, kepeää ja syvää Witkacya, Puolan Zakopanessa majaansa pitävää St.I.Witkiewiczin perintöä kunnioittavaa teatteria. Ccy-Witkac-Y on kahden tunnin ilmaisuvoimainen esitys, joka leikittelee laiskalla populaarikulttuurilla, ruosteisella rationalismilla ja tyhjällä logiikalla. Rituaalimuseo on valinnut Teatteri Witkacyn vieraakseen, koska mielestämme he kykenevät tarjoamaan laboratorion, hetken, tuokion ja tilan lähestyä ymmärrystä rituaalien tarpeesta.

www.witkacy.pl
www.facebook.com/rituaalimuseo

Lisätietoja Markku Hoikkala
pj, Rituaalimuseon tuki ry
040 5795 275
rituaalimuseo(at)gmail.com

 


ARSPRO taiteilija-tuottajatapaaminen 18.9.2013


Tervetuloa ARSPRO taiteilija-tuottajatapaamiseen 18.9.2013 klo 8:30-17:00 Annantalolle, Annankatu 30, Helsinki.

Taiteilija-tuottajatapaamisen tarkoituksena on tarjota esiintyville taiteilijoille, taidekasvattajille ja tuottajille mahdollisuus kohdata. Tapahtumassa taiteilijat ja taidekasvattajat tarjoavat ohjelmaehdotuksia kulttuurikeskuksiin ja -tapahtumiin esitysnäytteillä tai puheenvuoroilla sekä ARSPRO-katalogiin koottuina kirjallisina ehdotuksina. Ohjelmaehdotusten valinnassa painotetaan kulttuurista moninaisuutta joko ohjelmasisällöissä, yhteistyökumppaneissa tai tekijöissä. Tapahtumapäivän aamupäivä painottuu lastenkulttuuriin ja taidekasvatukseen ja sisältää myös kurssimuotoista ohjelmatarjontaa. Iltapäivä keskittyy esitysluontoisiin ohjelmiin musiikin, teatterin, tanssin ja sirkuksen alueelta. ARSPRO-ohjelmaehdotuksista kootaan kaksi katalogia; toinen tuottajista ja toinen taiteilijoista. Katalogit jaetaan tapahtuman osallistujille painettuina ja julkaistaan myös pdf-versiona internetissä.

Taiteilija-tuottajatapaamisen järjestäjätahoina ovat Humanistinen ammattikorkeakoulu, Taikalamppu-verkosto, Helsingin kulttuurikeskukset Annantalo, Caisa, Stoa ja Vuotalo, Kulttuuria Kaikille –palvelu sekä Vantaan kulttuurituotannon yksikkö ja Taiteen edistämiskeskuksen Uudenmaan monikulttuurisuusläänintaiteilija. Tapahtuma on osa Helsinki Region Welcome Weeksin ohjelmaa.

Aikataulu:
•    ohjelmaehdotusten ilmoittautuminen auki 7.8.2013 asti seuraavan linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/E379F14310259971.par
•    tieto taiteilijoille valinnoista 16.8.2013
•    tapahtuman ohjelma julkaistaan ja ilmoittautumislinkki tuottajayleisölle aukeaa perjantaina 23.8.2013
•    tuottajien ilmoittautuminen sulkeutuu torstaina 12.9. 2013
 
Lisätietoja: Vastaava tuottaja Sonja Vojnovic, 0466216717, arsproevent(at)gmail.com  Monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen, 0295330805 outi.korhonen(at)minedu.fi


Nuorten taidetapahtuman painopisteenä teatteri - Varjofestarit 12.6.2013, Kuopio

Nuorten oma taidetapahtuma Varjofestarit järjestetään jo neljättä kertaa. Tapahtuman on suunnitellut kuopiolaisista nuorista koostunut ryhmä, joiden tukena ovat olleet Vinkkelin etsivän erityisnuorisotyön tekijät, Kulttuuriareena 44:n nuorisotyöntekijät ja taiteen edistämiskeskuksen yhteisötaiteen ja osallistavien menetelmien läänintaiteilija sekä työssä oppija Ingmanin käsi- ja taideteollisesta oppilaitoksesta.  

Tänäkin kesänä Varjofestarit tarjoavat jälleen nuorille tilaisuuden tulla viettämään kesäistä päivää Kulttuuriareena 44:n sisä- ja ulkotiloihin. Ajatuksella ”nuortenkin Kuopio tanssii ja soi” alkanut festivaali on tänä vuonna ottanut painopisteeksi teatterin. Vierailijana tapahtumassa nähdään Jyväskylän SIPERIA –nuorisoteatterin yhteiskunnallisesti kantaaottava teos SYYTÄN.  Illan aikana nuorilla on mahdollisuus myös esiintyä itse, osallistua muun muassa metallikoru- ja kankaanpainanta työpajoihin ja tutustua nuorten tekemiin kuvataide- ja valokuvanäyttelyihin.

www.facebook.com/varjofestarit

Järjestäjät: Taiteen edistämiskeskus, Itä-Suomen aluetoimipiste, Kuopio
Kuopion nuorisopalvelut: Kulttuuriareena 44 ja Vinkkeli

Lisätietoja: Läänintaiteilija Anniina Aunola
+358295330884, anniina.aunola(at)minedu.fi


RESIDENSSEJÄ

Suomen Ateenan-instituutin taiteilijahuoneisto 2014

Ateenassa, Gizin kaupunginosassa, on vuokrattavissa pieni huoneisto
(43 m2) eri alan taiteilijoiden käyttöön. Huoneistossa on työhuone-olohuone, makuuhuone, keittiö, wc+suihku  ja parveke-terassi.  

Vuokra on 500 e/kk (1 hlö; 1 lisähenkilö voi majoittua, + 25 e/vko).
Huoneisto sijaitsee Suomen Ateenan-instituutin ylläpitämässä kuusikerroksisessa asuntolassa, jossa on yhteensä 13 erikokoista kalustettua huoneistoa tutkijoiden ja opiskelijoiden käyttöön. Yksi näistä on varattu taiteilijoille. Asuntolassa on langaton internetyhteys, ja asukkaiden käytössä on pesutupa, seminaarihuone ja oleskelutila, jossa on pieni kirjasto ja televisio. Lisätietoa Suomen Ateenan-instituutista ja asuntolasta löytyy instituutin kotisivulta. Asuntolan sijaintia voi tarkastella esim. Googlen karttahaussa hakusanalla "Soutsou 25, Ateena, Kreikka".

Vapaamuotoiset hakemukset työsuunnitelmineen vähintään kuukauden pituiselle jaksolle toimitetaan 31.8.2013 mennessä sähköisessä muodossa Suomen Ateenan-instituutin säätiön asiamiehelle, Manna Satamalle, osoitteeseen satama(at)finninstitute.gr.
Lisätietoja voi kysyä asiamieheltä sähköpostitse tai puhelimitse 050 4345523.

TYÖPAIKKOJA


Rauman Kaupunginteatteri hakee Teatterinjohtajaa

Rauman Kaupunginteatteri hakee joukkoonsa vahvan taiteellisen osaamisen omaavaa johtajaa, toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Työ alkaa sopimuksen mukaan. Teatterialan koulutus ja johtajakokemus luetaan eduksi.

Katso koko ilmoitus Rauman Kaupunginteatterin verkkosivuilta.

Tiedustelut:
hallituksen pj Anneli Mäkinen 044 2577 651, elisa.makinen(at)dnainternet.net

Kirjalliset hakemukset 30.6. mennessäInternship opportunity - Project coordinator at FEDEC (European Federation of Professional Circus Schools), Brussels


Internship period: September 3, 2013 to February 28, 2014.
Convention: 6 months, full-time (38h/week).
Salary: The internship is paid by the FEDEC 751,00 EU netto/month via a Convention d’immersion professionnelle In addition a monthly transport card STIB will be offered (47,00 EU).

Deadline for applications: 17 June

Find all the details online.Job opportunity in DV8 Physical Theatre and Crying Out Loud in London as fundraising manager


DV8 Physical Theatre and Crying Out Loud have formed a cross-artform consortium to increase both companies’ fundraising capacities. We are looking to recruit an experienced fundraising manager to launch our first individual giving schemes. The post would suit a creative person who is passionate about the arts, uses social networks and all media and who would love to play a key role supporting DV8 and COL during an important new development for both companies.

The aim of this newly created position is to kick-start several schemes for individual giving with initial fundraising targets of £55,000.  This will be the first time in the history of both companies to approach their fans for direct financial support, and therefore a unique opportunity to tap into untried, potentially fertile territory. The ambition is to identify people who are passionate about the companies’ work and excited that their contribution would directly support the creation of new work. Careful planning will go into finding a language/narrative style that best represents the companies’ individuality and ethos, and which is most suitable to communicate our funding needs with our fanbase.

THis ia fixed-term contract (15 months), 4 days/week.

Deadline for applications: 2 July.

Find all the details online.

MUUTA


Kirjoita adressi Metropolia AMK:n teatteri-ilmaisun ohjaaja -koulutuksen puolesta

Metropolian teatteri-ilmaisun ohjaajan koulutuksen puolesta on luotu nettiadressi:
http://www.adressit.com/teatteri-ilmaisun_ohjaaja_koulutuksen_puolesta

Lue aiempi uutisointia TINFO-tiedotteesta 21 / 30.5.2013


Lastenkulttuuri-sivu facebookissa - ilmoita tapahtumistasi

Kulttuuriverkosto Produforum/kulturforum.fi on avannut facebook-sivun Barnkultur, joka on suunnattu kaikenikäisille lastenkulttuurista kiinnostuneille.

Tykkää sivusta www.facebook.com/barnkultur, tutustu tarjontaan ja ilmoita myös omista lastenkulttuuritapahtumistasi.

Barnkultur-sivua koordinoi ja tiedusteluihin vastaa tiedotus- ja kulttuurikeskus Luckanin lastenkulttuurituottaja Zusan Söderström, zusan.soderstrom(at)luckan.fi.

TINFO_viestintästrategia 2013_2015