07.06.2012

TINFO-tiedote 23 / 7.6.2012

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

UUTISIA

  TAPAHTUMIA

  HAKUJA

  MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

   

  TEATTERIN OSAAMISELLA TYÖELÄMÄÄ UUDISTAMAAN!

  Työelämän laatua ja työn tuottavuutta halutaan parantaa, samoin työmarkkinoiden toimivuutta. Suomalaisen työelämän kehittämisstrategia haluaa tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parhaan vuoteen 2020 mennessä.  Tekes on käynnistämässä uutta ohjelmaa työnimellä Uudistumalla lisää liiketoimintaa - Euroopan paras työelämä 2020.  

  Tekesin kehittämisstrategiassa on sellaisia osa-alueita kuin innovointi ja tuottamus, luottamus ja yhteistyö, työhyvinvointi ja terveys, osaava työvoima.  Kuusivuotiskaudella on tuhannen taalan paikka kehittää keinoja, joilla lisätä aloitteellisuutta, luovuutta ja sitoutuneisuutta työpaikoilla, uudistaa työtapoja ja tapoja, joilla työtä on organisoitu. Kysymys on myös työn uudenlaisesta johtamisesta: mitä voivat olla johtaminen 2.0, uusi työ ja uusi demokratia?
  Tässä yhteishankkeessa on tarkoitus törmäyttää suuri joukko toimijoita, teatterintekijät mukaan lukien. Tekesin tarjoaman ison sateenvarjon alla on hankkeen aikana tarjolla 15 miljoonaa euroa.  Nyt ei pelata napeilla, poliittista tahtoa siis on: TEM, STM ja OKM ovat yhdistäneet voimansa.

  Hienoa, että taiteen rooli työelämän kehittämisessä tajutaan.  Hienoa, että innovaatiopolitiikka ymmärretään pikku hiljaa yhteisöllisenä ja sosiaalisena, eikä pelkästään teknologiavetoisena. Työelämä milteipä huutaa sitä osaamista ja niitä välineitä, joita teatterintekijöillä on käytössään. Tässä on aidosti mahdollisuus.

  Stella Polaris ja Tekesin Muodosta tulosta -hanke järjestävät yhteistyössä tänä viikonloppuna tilaisuuden, jossa design-alan ammattilaiset ja soveltavan teatterin menetelmiä tarjoavat yritykset ja organisaatiot pohtivat yhdysvaltalaisen näyttelijän ja kouluttajan Byron Stewartin johdolla käyttäjälähtöisten palvelujen ideointia.

  Ja vielä kirjavinkki, jonka hankkeessa mukana oleva OKM:n neuvotteleva virkamies Merja Niemi antoi:  italialaisen Giovanni Schiuman The Value of Art in Business.


  KULTTUURIPOLIITTISTA TUTKIMUSTA – NÄKYVYYTTÄ JA VAIKUTTAVUUTTA

  Eläköön uusi tulokas! Vastaperustettu kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura. Cuporen tuoreesta verkkojulkaisusta (Eeva-Liisa Jokela) Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa käy ilmi, miten paljon kulttuuripolitiikan tutkimus on huimasti kasvanut ja monimuotoistunut. Tätä tutkimustietoa tarvitaan, ja tietoa siitä, mistä tieto löytyy.


  LAATUJOURNALISMIA, LAATUTEATTERIA – LAATU MAKSAA

  Ajatushautomo Magma on julkaissut raportin Journalismin kohtalo mediamurroksessa – Överlevnadsstrategier för minoritetsmedier. ”Demokratia tarvitsee vapaata, vastuullista ja myös itselleen rehellistä tiedonvälitystä”, toteaa raportin päätoimittajana toiminut Hannu Olkinuora. Hänen mukaansa syvällistä keskustelua journalismin laadusta tarvitaan erityisesti nyt, kun huomio on kiinnittynyt uusiin tiedonvälityskanaviin. Ei yhtään kaukaa haettua keskustella myös teatterin laadusta ja muistaa, että laatu maksaa.


  TOISIN TEHTYÄ, TOISIN NÄHTYÄ – KOHTI KOLLEKTIIVISTA ASIANTUNTIJUUTTA

  Toisin tehtyä, toisin nähtyä (Teatterikorkeakoulu 2012) on osuva nimi valosuunnittelija Tomi Humaliston väitöskirjalle, jossa tekijä pohtii vaihtoehtoisia valosuunnittelun tekemisen tapoja. Hienoa, että tämä teos on nyt käsillä. On kiehtovaa lukea valosuunnittelijan toimenkuvan muutoksista ja laajentumisesta. Tästä käytännön esimerkkeinä olivat teokset Kudelma, Pelto – Ankara moraliteetti, Varjojen huone ja Pimeä projekti.

  Valosuunnittelija toimii samalla tontilla kuin ohjaaja, koreografi, tuottaja tai lavastaja.  Valosuunnittelijan liikkumatilan kasvu, toimenkuvien ja työskentelyroolien sekä toimintakulttuurien muutokset tai jaettu suunnittelu, visuaalisten suunnittelijoiden keskinäinen tiivis toisiinsa kietoutuva yhteistyö ovat sitä teatterin tekemisen ydintä, jota väitöskirjassa nyt hyvin valotetaan. Niin valotetaan! Humalisto koskettelee työssään keskeisiä, usein kipeitäkin teatterin ammattien rajoja ja mahdollisuuksia. Niin kuin tekijä viisaasti toteaa, olisi tärkeätä pohtia kriittisesti esityskokonaisuuden merkitystä ja yhteisen työskentelyn ja teoksen käsitteitä perinteisiä hierarkioita ja toisaalta myös tasa-arvoisia työskentelymalleja.  Humalisto ehdottaa kollektiivisen asiantuntijuuden käsitettä avuksi taiteellista työtä ja vuorovaikutussuhteiden kartoitukseen ja pelisääntöjen luomiseen.  

  Humalisto siteeraa politiikan tutkija Kari Palosen suulla brittipolitologi Bernard Crickiä ”politiikasta voi puhua vain siellä, missä ihmisillä on pelivaraa toimia myös toisin”. Niin juuri! Lisää pelivaraa.

  Malja Humaliston työlle!

  UUTISIA

   

  TINFO on siirtynyt kesäaikaan


  TINFOn toimisto on kesällä auki seuraavasti:
  1.6.-6.7.  klo 9-15
  9.7.-31.7. suljettu
  1.8.-31.8. klo 9-15

  Kevään viimeinen TINFO-tiedote ilmestyy poikkeuksellisesti tiistaina 19.6.2012. Materiaalit tulee toimittaa maanantaihin klo 11 mennessä osoitteeseen tinfo(at)tinfo.fi

  Syksyn ensimmäinen TINFO-tiedote julkaistaan torstaina 2.8. Materiaalit tulee olla perillä tiistaihin klo 12 mennessä.

   


  Sävel- ja kuvataiteilijoille puolet valtion taiteilijaeläkkeistä

  Säveltaiteilijat ja kuvataiteilijat saavat eniten valtion ylimääräisiä taiteilijaeläkkeitä. Erityisesti kuvataiteilijoiden eläkehakemusten määrä on kasvanut 2000-luvulla voimakkaasti, mutta heidän suhteellinen osuutensa eläkkeen saajista on silti hieman laskenut. Säveltaiteen hakijoista vain joka neljäs ja kuvataiteen hakijoista joka kolmas sai eläkkeen. Arvostelijat ja tanssitaiteilijat sen sijaan menestyvät hakijoina paremmin: lähes puolet näiden alojen hakijoista sai taiteilijaeläkkeen 2000-luvulla.

  Ylimääräinen taiteilijaeläke on myönnetty vuosina 2000–2011 yhteensä 546 taiteilijalle. Miehiä heistä oli 60 prosenttia ja naisia 40 prosenttia. Saajista yhdeksän kymmenestä oli suomenkielisiä. Pääkaupunkiseudulla heistä asui hieman yli puolet, vaikka eläkehakemuksia jätetään pääkaupunkiseudulta selvästi muuta maata vähemmän.

  Lue koko tiedote tästä  Teatterikorkeakouluun haki  yhteensä 1928 henkilöä


  Teatterikorkeakouluun haki vuonna 2012 yhteensä 1928 henkilöä. Eniten hakijoita oli näyttelijäntyön koulutusohjelmassa, johon pyrki 1243 henkilöä. Heistä valittiin 12 opiskelijaa.

  Hakeneet / hyväksytyt:
  Näyttelijäntyön koulutusohjelma 1243 / 12
  Ohjauksen koulutusohjelma 123/ 4
  Dramaturgian koulutusohjelma 132/ 4
  Valosuunnittelun koulutusohjelma 50/ 4
  Äänisuunnittelun koulutusohjelma 42 /3
  Tanssin koulutusohjelma 248/16
  Valosuunnittelun maisteriohjelma 3 /1
  Äänisuunnittelun maisteriohjelma 4 / 3
  Tanssinopettajan maisteriohjelma 34/ 8
  Teatteriopettajan maisteriohjelma 49 /6

  Lisäksi valittiin 3 opiskelijaa suorittamaan opettajan pedagogisia opintoja (hakemuksia 5).

  Kaikkiin koulutusohjelmiin ei oteta vuosittain uusia opiskelijoita. Tanssin koulutusohjelmaan otettin viimeksi opiskelijoita vuonna 2010. Tanssijan maisteriohjelmaan ja koreografin maisteriohjelmaan otetaan seuraavan kerran hakijoita vuonna 2013. Samoin MA Programme in Live Art and Performance ottaa uusia opiskelijoita vuonna 2013.  Utbildningsprogrammet för skådespelarkonst ottaa myös uusia opiskelijoita vuonna 2013.

  Vuonna 2011 hakijoita oli yhteensä 1805.

  Lisätiedot:
  Sanna Kotajärvi-Söderholm, opintohallinnon päällikkö, puh. 0400 792 020
  Laura Manninen, viestintäpäällikkö, puh. 0400 792 065
  Hannele Ylönen, opintoneuvoja, puh. 0400 792 002 (tavoitettavissa 5.6.)

  sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)teak.fi

   


  Tutkijat perustivat tieteellisen seuran kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämiseksi


  Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura perustettiin Helsingissä, Tieteiden talolla 24.5.2012. Paikalla oli noin 35 kulttuuripolitiikan tutkimuksesta kiinnostunutta ihmistä. Seuran tarkoituksena on edistää ja koota yhteen monitieteistä kulttuuripolitiikan tutkimusta.
  Seura edistää tutkijoiden, hallinnon ja erilaisten kulttuuripolitiikan toimijoiden yhteistyötä Suomessa ja kansainvälisesti sekä edesauttaa tutkimustulosten soveltamista käytäntöön. Kulttuuripolitiikan tutkimus ymmärretään laajasti.

  – Laaja-alaisella kentällä seuran tehtävänä on vahvistaa tutkijaidentiteettiä ja saattaa tutkijoita yhteen. Tiedon välittäminen ja avaaminen laaja-alaisella tutkimuksen kentällä, on ollut hankalaa. Seura tarjoaa välineitä vuorovaikutukseen, kertoo Emilia Palonen, seuran ensimmäinen puheenjohtaja. Yhdistyksen hallitukseen kokoonpano edustaa kentän monipuolisuutta. Joukossa on vaikuttajia eri korkeakouluista ja tutkimuslaitoksista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä ja kulttuurijärjestöistä. Varapuheenjohtajiksi nimettiin hallituksen järjestäytymiskokouksessa 6.6.2012 Miikka Pyykkönen Jyväskylän yliopistosta ja Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta.

  – Meitä Jyväskylästä valmistuneita kulttuuripolitiikan tutkimuksen opiskelijoitakin on kahdenkymmenen vuoden ajalta. Vaikka edustan hallituksessa juuri näitä alumneja, tiedän että kulttuuripolitiikan tutkimukseen liittyvistä aiheista tehdään muuallakin paljon graduja.
  Tahdomme saada laajan kirjon kulttuuripolitiikan tutkimuksesta kiinnostuneita mukaan toimintaan, korostaa seuran tiedottamisesta vastaava Pirjo Sohlo.

  Seuran hallitukseen valittiin 24.5. perustamiskokouksessa edellä mainittujen lisäksi: Katri Halonen, Metropolia; Simo Häyrynen, Itä-Suomen yliopisto; Annukka Jyrämä, Aalto-yliopisto; Paula Karhunen, Taiteen keskustoimikunta; Tommi Laitio, Demos Helsinki; Nea Leo,
  Taivex/Teatterin tiedotuskeskus; Esa Pirnes, Opetus- ja kulttuuriministeriö; Pasi Saukkonen, Cupore / Helsingin yliopisto sekä varajäseniksi Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto; Kaija Kaitavuori, Courtault Institute of Art; Helka Ketonen, FM Taidehistoria; Eliza Kraatari, Jyväskylän yliopisto; Aura Seikkula, kuraattori, Jyväskylän yliopisto; Sakarias Sokka, Jyväskylän yliopisto. Sihteerinä ja rahastonhoitajana toimii Riina Kontkanen.

  Seura pyytää kiinnostuneita ottamaan yhteyttä ja liittymään seuran sähköpostilistalle. Alustavat nettisivut ovat osoitteessa http://kulttuuripolitiikan.wordpress.com.  Kandidaterna för Antonia-priset 2012 är nominerade

  Sex kandidater tävlar om Hangö Teaterträffs konstnärliga pris, Antonia-priset:

  1. Isolation / De Kristallklara
  2. Kontrakt med Gud / Wasa Teater
  3. Play Alter Native / Viirus
  4. Svårast är det med dom värdelösa / Blaue Frau och Unga Teatern
  5. Wall to Wall / Blaue Frau
  6. Worship / Nya Rampen
   
  Se bilaga  för motiveringar.

  Antonia-prisets mening är att lyfta fram betydelsen av konstnärligt mod och mångfald inom svenskspråkig teater i Finland.

  Antoniaprisets jury är roterande och i år har den bestått av teaterdesigners, dvs. kostym-, ljus-, ljud-, och scenografiplanerare. Juryn har sammanlagt sett ett tjugotal föreställningar under det gånga året och pristagaren utses under Hangö Teaterträff lördagen den 9 juni på kvällen.

  Hangö teaterträffs styrelse har utsett juryns ordförande som valt fyra jurymedlemmar att arbeta med. Juryn är hemlig fram till dess för att urvalsarbetet ska ske så diskret som möjligt.
   Antonia-priset delades ut för första gången 2006 och då valde kritikerjuryn sin favorit No Return (Teater Viirus). År 2007 delade en publikjury ut priset till Valerie Solanas ska bli president i Amerika (Teater 90°), 2008 valde skådespelarjuryn Vittra (Svenska Teatern), 2009 valde dramatikerjuryn Anatomia Lear (arbetsgruppen Hasán, af Schultén och Nybo) till årets pristagare och 2010 belönades Gustava du drömmer! (Wasa teater) av en skådespelarstuderarjury. Ifjol gick priset till Joakim Groth för produktionerna Faster Elses liv och andra historier, Apollo i Fähuset och Blåst.

  Pressmeddelande (pdf)   TAPAHTUMIA

   

  Tampereen Teatterikesän ja TINFOn Finnish Showcase laajenee

  Toista kertaa osana Teatterikesää järjestettävä Finnish Showcase, suomalaisen teatterin
  vienti- ja esittelytapahtuma, laajenee tänä vuonna useita tilaisuuksia käsittäväksi
  kokonaisuudeksi. Showcasessa esiteltävän 16 teoksen kaut ta festivaalin kansainväliset vieraat pääsevät nauttimaan suomalaisen teatterikentän monimuotoisuudesta.

  Tampereen Teatterikesä ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO järjestävät osana Teatterikesän ohjelmistoa suomalaisen teatterin viennin edistämiseen tähtäävän Finnish Showcasen. Toista kertaa järjestettävän ohjelmakokonaisuuden avulla esitellään Teatterikesän kansainvälisille vieraille kiinnostavia ja ajankohtaisia suomalaisia tekijöitä sekä heidän uusia teoksiaan. Finnish Showcase 2012 esittelee suomalaisen teatterikentän uusia tuulia kaikessa
  monimuotoisuudessaan yhteensä 16 esityksen ja esityksellisen demon verran.

  Finnish Showcase muodostuu Teatterikesän Pääohjelmistossa nähtävistä englanniksi tekstitettävistä kotimaisista esityksistä, festivaalin perjantaina 10.8. järjestettävästä katselmuksesta sekä kotimaiseen draamaan keskittyvästä tilaisuudesta lauantaina 11.8.. Perjantain katselmus koostuu tiiviissä tahdissa tarjoiltavista lyhyistä esityspätkistä ja
  verkottumishetkestä. Lauantaina luodaan katsaus suomalaiseen näytelmäkirjallisuuteen tekijäesittelyin ja teemakeskusteluin agentuurien Nordic Drama Cornerin ja Agency Northin johdolla. Molemmat tilaisuudet järjestetään Tutkivan teatterityön keskuksen tiloissa. Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kansainvälisille vieraille räätälöityä oheisohjelmaa pitkin viikkoa.
  Pääohjelmiston esityksistä osana showcasea nähdään Saara Turusen Broken Heart Story Q- teatterintuotantona, Leea Klemolan Jessikan pentu Kuopion Kaupunginteatterin valmistamana, Klockriketeaternin ja Andriy Zholdakin versio Tsehovin Vanja-enosta, Anna Krogeruksen Paha lapsi – viattomuuden puolustus Kajaanin Kaupunginteatterista, Milja Sarkolan Perheenjäsen Teatteri Takomosta sekä Kokkolan kaupunginteatterin ja Ruska Ensemblen Viimeinen aamutähti – Ääniä Siperian Taigalta Ari-Pekka Lahden ohjaamana.
  Perjantaina otteita jo ensi-iltansa saaneista tai vielä työn alla olevista teoksistaan esittelevät

  Teatteri Taruma ja vasemmankädenteatteri: Lintumies;
  Myllyteatteri: Divina Commedia 3.0;
  Tuija Töyräs ja Tiina Joki talo: Hypatia;
  Teatteri Metamorfoosi: The Invisible Stage;
  Karttunen Kollektiv: Jeminan monta elämää;
  United Snakes: Kaikki vaikuttaa;
  Tanssiteatteri MD: Klaffi;
  Loistava-Company: Loistava Ella!;
  Project pH6: Pietá ja
  Blaue Frau: Wall to Wall.

  Tampereen Teatterikesän ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kanssa Finnish Showcasea järjestämässä ovat Tutkivan teatterityön keskus, Nordic Drama Corner sekä Agency North. Tapahtuman järjestämistä tukevat Pirkanmaan kulttuurirahasto, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Kansan Sivistysrahasto.

  Lue lisää ja löydä ohjelmisto tästä liitteestä (pdf)


  Erityistarjous suomalaisille teatteriammattilaisille: Von Krahl Theatre’s epic „Gilgamesh or the Button of Eternity”

    Von Krahl Theatre’s epic „Gilgamesh or the Button of Eternity”

  Performances: 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28 and 29th of August 2012 at 20:00 in Kultuurikatel (Põhja pst 27a, Tallinn. Near to the Terminal A and Linda Line Terminal)
   
  Tickets: 20 EUR (June-July), 23 EUR (August).
  Special price of 17 EUR for theatre professionals is available but it can be purchased only directly from Von Krahl Theatre: kersti(at)vonkrahl.ee or +372 5207887
   
  Tickets sold at Piletilevi, Piletimaailm, Von Krahl Theatre cashier desk (daily 9-23, Rataskaevu 10).
   
  The production is in Estonian, with English subtitles.
   
  In March 2012 “Gilgameš” was rewarded with 5 main prizes in Estonian Theatre Awards: best performance, best director (Peeter Jalakas), best male actor (Juhan Ulfsak and Erki Laur), best artistic work (Liisi Eelmaa) and best music (Edmund Erki Hõbe).


   

  Baltoscandal 4.-7.7.2012

  Kansainvälinen Teatterifestivaali Baltoscandal Virossa, Rakveressa 4.-7.7.2012
  Ohjelma löytyy täältä:  http://www.baltoscandal.ee/2012/  Performing Arts Market 2012 Tampereen Teatterikesä -viikolla


  PERFORMING ARTS MARKET 9.-10.8.2012
  Kiertue-esitysten messutapahtuma Tampereen Teatterikesä -viikolla Hämeenpuiston Teatterikorttelissa

  Performing Arts Market on ainutlaatuinen kohtaamispaikka kiertue-esityksiä tarjoaville ja niitä etsiville teattereille, agenteille, festivaaleille, kulttuurikeskuksille, tuottajille ja muille alan ammattilaisille. Näytteilleasettajina on yli 35 suomalaista ammattiteatteria. Kaksipäiväiset messut tapahtumineen tarjoaa oivallisia mahdollisuuksia punoa uusia kumppanuuksia toisten esittävän taiteen ammattilaisten kanssa.

  Ohjelmaa:

  PERFORMING ARTS MARKET -MESSUTORI
  to 9.8. klo 10-17, pe 10.8. klo 10-15. Tampereen Työväen Teatterin aula, Hämeenpuisto 28
  * 35 teatteri-, tanssi- ja sirkusalan näytteilleasettajaa saman katon alla
  * messukahvila

  SHOWCASE ROOM -DEMOKATSELMUS
  to 9.8. klo 9.30-16.15 Tutkivan teatterityön keskus, Hämeenpuisto 28 D.
  Hällä-näyttämö, Hämeenkatu 25
  * 20 demomaistiaista ajankohtaisista kiertävistä teatteri-, tanssi- ja sirkusesityksistä
  * Ilmoittaudu mukaan 3.8. mennessä: tekijahanke(at)gmail.com
   
  PERFORMING ARTS SPEED DATE
  pe 10.8. klo 12-13
  Tampereen Työväen Teatterin aula, 3. krs (Hämeenpuisto 28)
  * Oletko sinkku? Kaipaako tuleva tuotantosi todellista sielunkumppania? Tule tapaamaan sopivia ehdokkaita Speed Date -pikatreffeille.
  * Ilmoittaudu mukaan 3.8. mennessä: tekijahanke(at)gmail.com
   Lisätiedot:
  Projektikoordinaattori Eeva-Suutari-Saatsi / +358 50 4136 859 / eeva.suutari-saatsi(at)uta.fi

  Yhteistyössä: Tampereen Työväen Teatteri, Tanssiteatteri MD, Tampereen Teatterikesä

  Muutokset mahdollisia.


  Luonto – keho – seksuaalisuus -seminaari ANTI Contemporary Art Festivaalilla

  ANTI Contemporary Art Festivaalin Luonto – keho – seksuaalisuus -seminaarin luennoitsijat koostuvat tänäkin vuonna kansainvälisistä alansa huipuista. Mukana ovat visuaalisen kulttuurin professori Jill Casid Wisconsin-Madisonin yliopistosta (US), A Journal of Performance and Art - lehden kustantaja, toimittaja ja perustaja Bonnie Marranca (US) ja kulttuurintutkimuksen professori Pier Luigi Sacco (IT) taloustieteen IULM yliopistosta. Lisäksi seminaarissa kuullaan taiteilijapuheenvuoroja ANTI-festivaalilla esiintyviltä taiteilijoilta.

  Lisätietoja liitteestä (pdf)


  Voimaa taiteesta -hankkeen seminaari tulossa syyskuussa


  Voimaa taiteesta –hanke järjestää 27.-28.9.2012 Vantaalla toisen ja samalla viimeisen seminaarinsa, jossa luovan alan ja hyvinvointialan toimijat kohtaavat jakaakseen kokemuksiaan taiteen käytöstä sosiaali- ja terveysalalla. Seminaarissa tarkastellaan yhteistyömahdollisuuksia sekä taiteilijoiden, luovan alan yrittäjien että hyvinvointialan organisaatioiden näkökulmista. Kansainväliset puhujat Hollannista ja Ranskasta esittelevät kyseisissä maissa jo hyvin toimiviksi havaittuja yhteistyömalleja. Aiheeseen tutustutaan käytännön läheisesti myös työpajoissa, joissa esitellään mm. Voimaa taiteesta –hankkeen kuuden pilottiprojektin aikana kehitetyt palvelutuotteet. Työpajoissa on mahdollisuus tutustua erilaisiin taiteen soveltaviin menetelmiin aina elokuvasta kuvataiteeseen, musiikkiin, soveltavaan teatteriin ja tanssiin.

  Seminaari järjestetään Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksikössä Vantaalla (Ratatie 22). Seminaarin ilmoittautumisohjeet ja tarkempi ohjelma julkaistaan kesäkuussa Voimaa taiteesta –hankkeen verkkosivuilla osoitteessa www.voimaataiteesta.fi

  Voimaa taiteesta -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Laurea AMK:n sosiaalialan koulutusohjelma. Sen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kansainvälistymisen ja kasvun ESR-kehittämisohjelma. Muita rahoittajia ovat Luova Tampere- kehittämisohjelma, Laurea AMK ja Vantaan kaupunki.
     International Directing Laboratory July 1 - 7, Austria

   
  Participants will acquire reliable director's toolkit to create contemporary professional productions, find collaborators and partners for future creative work and gain new experience of creative collaboration in a multicultural and multilingual theatre environment.
   
  The programme opens the door towards participation in the collaboration project in Russia - the performance creation in a Russian repertory theatre together with Russian actors and performers from different countries http://www.iugte.com/projects/shakespeare/Taganrog
   
  Participants receive the Certificate.
  The working language is English.
   
  The nearest international airports are located in Graz and Vienna, Austria.
  Accommodation and meals are organized for the group.

  Programme & Registration

  Youtube: http://youtu.be/8pN6pCaJhXA  Boka in i din kalender: NordMatch2012 i Tallin 11-12.10 2012

  Träffa kolleger från Norden och Baltikum, utveckla idéer och testa dem med finansiärer. Två dagar av intressanta presentationer om hur man arbetar sektoröverskridande med konst och kultur i Norden och Baltikum, idéflöden, diskussioner och varför inte pitcha din service eller produkt på video. Läs mera om NordMatch2012 på vår blogg där du också får länk till anmälan.


  HAKUJA

   

  Suomen Teatterit etsii järjestösihteerin sijaista


  Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry (aiemmin Suomen Teatteriliitto) on 90-vuotias vuonna 1922 perustettu suomalaisten ammattiteattereiden edunvalvonta- ja työnantajajärjestö, johon kuuluu 49 maamme eturivin teatteria.
  Työskentelemme jäsenteattereittemme toimintaedellytysten turvaamiseksi ja hyvän teatterin tekemisen mahdollistamiseksi maassamme.

  Etsimme palvelukseemme JÄRJESTÖSIHTEERIN sijaista vanhempainvapaan ajalle syyskuusta 2012 alkaen.

  Järjestösihteerin tehtävänkuva on moninainen: hän vastaa järjestön viestinnästä ja tiedottamisesta, järjestön koulutuksen, tutkimuksen ja tapahtumien suunnittelusta ja koordinoinnista (myös yhteistyössä alan muiden järjestöjen kanssa) sekä järjestön taloudenhoidosta.

  Hakijalta toivomme ylempää korkeakoulututkintoa, itsenäistä ja oma-aloitteista työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä kokemusta ja näkemystä järjestö- ja kulttuurielämästä sekä tiedottamisesta ja viestinnästä.

  Tarjoamme mielenkiintoisen tehtäväalueen ja näköalapaikan suomalaisen teatterielämän keskiössä ja mukavan työympäristön Kruununhaassa sijaitsevassa Teatterikulmassa, missä sijaitsevat kaikki keskeiset teatterialan järjestöt.

  Pyydämme lähettämään kirjallisen hakemuksen palkkatoivomuksineen sekä ansioluettelon 8.6.2012 mennessä osoitteella Suomen Teatterit – Finlands Teatrar ry, Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteella info(at)suomenteatterit.fi


  Lastenteatterin ideahautomo ITU etsii uusia esitysehdotuksia

  Haussa vuoden 2013 ITU

  Lastenteatterin ideahautomo ITU etsii uusia esitysehdotuksia. ITU-projektiin voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta. 4-6 esitysehdotusta valitaan katselmukseen, joka on Annantalolla 28.9.2012. Näistä valitaan vuoden 2013 ITU.

  Valitulle ITU-esitykselle myönnetään tuotantotukea 6000 €. Kukin mukana olevista lastenkulttuurikeskuksista ostaa valmiista teoksesta vähintään 2 esitystä. Kutsu on suunnattu taiteen ammattilaisille. Hakuohjeet www.taikalamppu.fi ja www.annantalo.fi.
  Haku päättyy 20.6.2012.

  ITU-projekti on Helsingin Annantalon, Vantaan Taidetalo Pessin sekä Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin yhteinen Taikalamppu-hanke.  Työväen näyttämöpäivien haku käynnissä


  Seuraavat, järjestyksessään 37. Työväen Näyttämöpäivät järjestetään Mikkelissä 25.–27.1.2013. Hakuaika on käynnissä 30.9.2012 asti. Festivaalin ohjelma julkistetaan marraskuun puolivälissä.
  Lisätietoa tuottaja Mikko Väänänen mikko.vaananen@tnl.fi tai 09 2511 2170
  hakulomake 
  Näyttämöpäivien sivu  Open Lab at Pergine Spettacolo Aperto Festival, Italy


  This year the Festival invites artists working in performance and site-specific creations to take part in OPEN LAB, a series of professional skills development workshops. Geraldine Pilgrim (UK) and Bacaci Sjenki/ Shadow Casters (Croatia) run two intensive workshops (daily 10.00-18.00) from 2nd-13th July 2012.

  Each workshop is open to up to 12 participants and costs 150 euros. The Festival offers 12 bursaries only for artists residents in the province of Trento.

  The deadline for application is NOW!

  To apply to the workshops contact open(at)perginefestival.it

  For more info on Pergine Spettacolo Aperto www.perginefestival.it  Call for application: Residenzprogramm 2013, schloss bröllin e.V.


  Schloss bröllin e.V. is offering project-based support from April till November 2013 for professional artist groups in the fields of theatre, dance and performance. This assisted residency is for a maximum of three weeks and will provide workspace and catered accommodation.

  Artists from all parts of the world and of all ages are welcome to apply. Preference will be given to groups or collaboration work.

  The support within the „artist in residence“-program includes:

  - workrooms/studios and existing technical support
  - accommodation facilities in shared rooms (there is an additional fee for single rooms)
  - catering for all the artist group members for up to three weeks at Schloss Bröllin
  - on-site personal assistance and travel cost reimbursement within Germany will be provided

  The residency-program is supported by the “artist in residence”-program of schloss bröllin e.V and the Ministry for Education, Science and Culture in Mecklenburg-Vorpommern.

  Application deadline: 10th of July 2012 
     

  Guidlines and application form  Call for Young Critics


  Santarcangelo 12 Festival Internazionale del Teatro in Piazza invites a group of Italian and international young critics (under 35), who are interested into an exchange and dialogue with the contemporary theatre scene, to take part to the Festival (July 13th - July 22nd 2012).

  The Festival offers accommodation in dorms for three nights -depending on the availability- and free access to all performances, organising a forum for exchanging of ideas and experiences, scheduled on July 16th.

  The oldest experimental italian theater Festival to date, gets to its 42nd festival, hosting and merging several artistic streams, and setting them in close relation to the city community. Santarcangelo •12 marks the beginning of the new three-year-project, 2012-2014, with a new collective of curators at work: Silvia Bottiroli as artistic director, Rodolfo Sacchettini and Cristina Ventrucci as co-directors.

  If you are interested, please send us your curriculum vitae.

  Imma Scarpato - ufficiostampa(at)santarcangelofestival.com

  http://santarcangelofestival.com/sa2012/


  Apris kandidater

  ANTI seminaari

  Teatterikesän ja Tinfon Finnish Showcase