22.08.2013

TINFO-tiedote 26 / 22.8.2013

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KOULUTUSTA JA KURSSEJA

 APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

RESIDENSSEJÄ

MUITA ILMOITUKSIA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


SEINÄJOEN ENSEMBLE RULES, KIITOS SEINÄJOKI, KIITOS STAGE!

Stage tarjosi mahdollisuuden nähdä, mitä Helsingin ulkopuolella tapahtuu (myös niille, jotka eivät olleet Thalia-gaalassa ja teatteripäivillä Seinäjoella). Seinäjoen esitysvierailut, Veikko Nuutisen Myötätunto (joka nähtiin myös Tampereella) ja Peer Gynt, Riko Saatsin ohjaamina (ja Gyntin sovittajana) ja teatterin upean näyttelijäjoukon esittäminä, säveltäjän, muusikon lavastajan, valosuunnittelijan, pukusuunnittelijan ja ohjaajan yhteisponnistuksena olivat jylhää katsottavaa.

Mitä tuli todistetuksi? Taiteellinen teatteri on mahdollista, jos sitä arvostetaan ja sille vain annetaan riittävästi aikaa. Peer Gynt sai sata harjoituskertaa. Peer Gyntin kaltainen kokonaisvaltainen tarkasti fokusoitu, fyysinen, visuaalinen, auditiivinen esitys syntyy vain tekemällä valtava määrä vedoksia harjoitusvaiheessa. Tässä esityksessä näyttelijät ja kaikki ilmaisualueet muodostavat yhtenäisen tilallis-fyysis-auditiivisen esiintyjän, joka saa sytykkeensä Saarikosken ja Saatsin upeasta kielestä ja kirkkaasta esitysdramaturgisesta ajattelusta.  

Veikko Nuutisen Myötätunto todistaa jatkuvasti olevansa näytelmä, joka ei tyhjene. Se jättää riittävästi tilaa, tulkinnallisia arvoituksia. Sen elämä jatkukoon vahvana!

Peer Gyntin jälkeisessä keskustelussa Seinäjoen ihmettä pohdittiin. On koko ajan katsottava laajempaa kuvaa (eikä yksisilmäisesti tuijottaa katsojalukuja), uskottava omannäköiseen, kunnianhimoiseen ohjelmistopolitiikkaan, on luotava olosuhteita, joissa näyttelijöistä ja taiteellisesta suunnitteluryhmässä prosessin kuluessa hitsautuu ensemble.  Olosuhteet eivät synny tyhjästä, ne tehdään, kun taiteeseen halutaan uskoa. Nämä ovat tahdon asioita.

Näyttämökone ei hyydy, kun konetta käytetään taiteellisella vimmalla ja antaumuksella. Lavan todellisuus ratkaisee. Taiteen, tahdon ja ensemblen nimeen. Aamen.


SULJETTUA JA AVOINTA

Peer Gynt saa halajamaan lisää klassikkotulkintoja. Klassikot toimivat avoimena materiaalina, ne tarjoavat ohjaajalle ja koko työryhmälle isomman pelikentän.  Ei kai kotimainen nykynäytelmä ole liian suljettu? Onko näyttämölle kirjoittamisen piiloseurauksena se, ettei ulkopuoliselle ohjaajalle enää jää ohjattavaa? Tällaisia kysymyksiä nousi Stagen terassikeskusteluissa ilmaan.


RAJOJA RIKKOVA YHTEISTOIMINTA TARVITSEE TYÖKALUJA, TUKEA JA TAHTOA

Tekijä – Teattereiden kiertuejärjestelmä   -hankkeessa etsittiin viisasten kiviä teattereiden kiertuetoiminnan kehittämiselle.  Loppujulkaisu Kiertueella henki kulkee sisältää moniäänisesti hankkeessa saatuja oppeja ja kokemuksia. Kysymys kuuluukin, mitä hankkeen jälkeen.  Mikä on kaupunginteattereiden rooli, kuka/mikä taho organisoi yhteistyömahdollisuuksia alueella, kenelle ja millaista tukea olisi suunnattava, miten hinnoitellaan. Julkaisun viimeinen keskusteluartikkeli käy käsiksi näihin kysymyksiin.  Hankkeen ostajakartoitus antaa tietoa teattereista ja festivaaleista esitysten ostajina. Vielä tarvitaan tietoa kuntien, koulujen, erilaisten kulttuurikeskusten halusta ja tarpeista ostaa esityksiä. Ostajatietokannasta (www.kokija.info) voivat esityksiä tarjoavat tahot saada tietoa tilaajien/ostajien toiveista.


VOS-RAPORTTI ON NYT VALMIS: EI MÄÄRÄÄ VAAN LAATUA

Tätä olen odottanut! Cuporen tutkijat (Hilppa Sorjonen ja Minna Ruusuvirta) ovat selvittäneet VOS-laitosten valtionosuusuudistuksen vaikutuksia. Loppuraportti Hilppa Sorjonen, Minna Ruusuvirta: Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuusuudistus 2008 – 2010: vaikutus laitosten talouteen ja toimintaan. Cuporen verkkojulkaisuja 18/2013 on nyt valmis. Loppuraportin pohjalta järjestetään myös seminaari syyskuussa. Miten valtionosuuden lisäys käytettiin? Se käytettiin henkilöstöresursseihin, taiteellisen laadun ja sisältöjen kehittämiseen, yleisötyöhön, matalapalkka-alan palkankorotuksiin. Ei raha mennyt Kankkulan kaivoon.

Tutkijat pohtivat rahoituksen perusteita ja laadun ottamista valtion rahoituksen kriteeriksi ”aluksi pieneltä osin ja vähitellen sen roolia lisäten”. Tämä kuitenkin edellyttää laadun mittaamismenetelmien kehittämistä. Tuotantojen määrä on todennäköisesti huipussaan, määriä ei enää kannata lisätä vaan tulisi keskittyä uusien yleisöjen saavuttamiseen. VOS-laitoksilla olisi nyt tilaisuus ”monipuolistaa ja kehittää toimintaansa uusien vuorovaikutusmuotojen ja teknologioiden avulla ja saavuttaa sillä tavoin uutta yleisöä”.


MINKÄLAINEN ON SUOMENRUOTSALAISEN TEATTERIN TULEVAISUUS?

Svenska Kulturfondenin tilaama selvitys Teaterfältets aktörer. De finlandsvenska teatrarnas förutsättningar on ilmestynyt. Linnea Staran tekemään selvitykseen sisältyy 19 kehittämisehdotusta, joista monet olisivat tuiki tarpeellisia myös suomenkielisellä kentällä. Seminaari tulossa.


SAAMELAISTEN KANSALLISTEATTERI KIERTUEELLE

Saamelaisten kansallisteatteri Beaivvás Kautokeinosta tulee isolle Suomen turneelle. Voimme nähdä Nils-Aslak Valkeapään (1943-2001) ainokaisen näytelmän Kuurapää ja unien näkijä  saamelaisrunoilijan 70-vuotisjuhlavuonna. Miten me voimme jatkaa elämää sopusoinnussa luonnon kanssa ja kunnioittaa ympäristöä ja lajitovereitamme? Miten yhdistyy nȏ-näytelmän rakenne ja joiku? Kiehtovaa.

TINFON ILMOITUKSIA


Suomen Unima on hyväksytty Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) uudeksi jäsenjärjestöksi

Suomen Unima on hyväksytty Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) uudeksi jäsenjärjestöksi. TINFO on neljäntoista teatterialan yhteisön omistama asiantuntija- ja tiedonvälitysorganisaatio. 

Suomen Unima ry on kansainväliseen nukketeatteriliitto UNIMAN suomalainen keskus. Suomen Uniman tarkoituksena on edistää nukketeatteria eri tavoin Suomessa ja ulkomailla sekä kehittää nukketeatterialan kansainvälistä yhteistyötä.

TINFOn jäsenjärjestöt:

CEFISTO - Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer rf
Näytelmäkulma - Nordic Drama Corner Oy
Suomen Harrastajateatteriliitto ry
Suomen Kansallisoopperan Säätiö
Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat - Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry
Suomen Näyttelijäliitto - Finlands Skådespelarförbund ry
Suomen Teatterit - Finlands Teatrar ry
Suomen Unima ry
Tampereen yliopisto / Viestinnän, median ja teatterin yksikkö

Teatteri- ja Mediatyöntekijät ry
Tampereen teatterikesä ry
Teatterikeskus - Teatercentrum ry
Teatterikorkeakoulu - Teaterhögskolan
Työväen Näyttämöiden Liitto ry


TINFOn julkaisut tilattavissa verkkokaupasta

Tilaa Teatteritilastot 2012, Teatterialan Avain 2013-2014 ja Teatterikalenteri 2014 TINFO- verkkokaupasta.

Teatterikalenterin ennakkotilaajan etu:  Kun tilaat Teatterikalenterin 2014 nyt tai viimeistään ke 18.9.2013 mennessä, saat sen vanhalla hinnalla, joka on 15 euroa / kalenteri ja yli 10 kappaleen tilauksista 14 euroa/kalenteri. Aloitamme kalenterien postituksen viikolla 38 (16.9. alkava).

18.9.2013 jälkeen tehdyistä tilauksista veloitamme normaalin hinnan, 17 euroa / kalenteri. Yli kymmenen kappaleen tilauksista veloitamme 15 euroa / kalenteri.

UUTISIA

Sofi Oksasen Kun kyyhkyset katosivat lukutapahtumaksi Tukholmaan 23.11.2013

Ruotsin kansallisteatteri Dramaten esittää lukutapahtuman Kun kyyhkyset katosivat –näytelmästä osana suomalaista nykydraamaa esittelevää FinnDrama –sarjaa. Lukutapahtuma järjestetään Målarsalen-näyttämöllä 23. marraskuuta 2013, muutama päivä ennen Suomen Kansallisteatterin ensi-iltaa 27.11. Sofi Oksasen dramatisoiman näytelmän käännöksen tekee aiemminkin Oksasen tekstejä ruotsintanut tutkija ja kääntäjä Janina Orlov.

Dramatenin vuonna 2009 käynnistyneessä lukudraamasarjassa esitetään ainoastaan suomalaista dramatiikkaa. ”Olemme tuoneet esille suomalaisia naisdramaatikkoja kuten Wuolijokea, Canthia, Olssonia ja Jotunia sekä lukuisia suomalaisia nykytekstejä. Päämääränämme on ollut rikkoa kielirajoja. Teatterin tiedotuskeskuksen käännöstuki on ollut korvaamaton tavoitteemme saavuttamiseksi”, Dramatenin tuottaja Seppo Laukkanen kuvaa tapahtuman lähtökohtia.

Sofi Oksasen tekstin liittäminen FinnDrama -sarjaan on luonteva jatkumo eturivin suomalaisen nykydraaman esittelyssä. ”Sofi Oksanen on avannut ovia lähimenneisyyteen. Sofin uskomaton, maailmanlaajuinen menestys johtuu paitsi tietysti hänen taiteellisesta ehdottomuudestaan, myös siitä, että hän ottaa meiltä historiallisen neitsyytemme ja näyttää, kuinka järjestelmät saattavat tuhota yksilön”, Laukkanen perustelee näytelmävalintaa.

Sofi Oksanen tuntee hyvin lukutapahtumien potentiaalin. "Lukudraama on keskeinen työväline suomalaisen näytelmän kansainvälistymisen ja kulttuuriviennin kannalta. Pohjoismaiden ulkopuolella lukuteatterilla on pidempi perinne ja varsin monet uudet näytelmäkirjailijat löytyvät juuri lukudraamaesitysten kautta. Lukutapahtumilla on ollut suuri merkitys myös sille, että Puhdistusta on esitetty lukuisissa teattereissa lukuisilla kielialueilla”, Oksanen kertoo.

Kyyhkyset–lukutapahtuman tulee ohjaamaan Nils Poletti, joka on ohjannut myös kaksi viimeisintä Leea Klemolan näytelmän lukutapahtumaa. Dramatenissa tekstejä esitetään teatterin pienimmillä näyttämöillä, ja myös Kyyhkyset nähdään 150 katsojan intiimissä black box –Målarsalenissa.  FinnDrama toteutetaan yhteistyössä Dramatenin, suomenkielisen Uuden Teatterin, Svenska Riksteaternin ja TURteaternin kanssa. Kaikkien tekstien kääntämistä on tuettu Teatterin tiedotuskeskuksen TINFO-apurahalla.

Lisätiedot:
Dramatenin tuottaja Seppo Laukkanen seppo.laukkanen(at)dramaten.se

Haastattelupyynnöt Sofi Oksaselle:
tiedottaja Katri Wanner katri.wanner(at)welho.com ja p. 040 579 8838


Minna Puolannon monologi Kuolema korjaa univelat palkittiin Pärnussa

Minna Puolannon monologi Kuolema korjaa univelat palkittiin viime lauantaina (17.8.2013) Pärnussa järjestetyllä, kansainvälisellä Monomaffia festivaalilla (14.-17.8.2013). Puolanto sai toisen festivaaleilla jaetuista pääpalkinnoista, The Pärnu Fringe Festival Awardin, jonka myönsi ammattilaisista koostunut kansainvälinen raati.

Kuolema korjaa univelat on KokoTeatterin tuotanto ja sen on ohjannut Anna Veijalainen.

Monomaffia järjestettiin kolmatta kertaa ja se oli osa Pärnussa elokuussa järjestettävää Pärnu Fringe Festival tapahtumaa.

Kuolema korjaa univelat palkittiin myös viime vuonna Liettuan Kaunasissa toukokuussa järjestetyllä Monobaltija -festivaalilla, jossa se sai kolmannen palkinnon.

Lisää kutsuja kansainvälisiltä tahoilta tuli tälläkin kertaa.

Esitys tuli ensi-iltaan KokoTeatterissa 8.12.2010 ja sitä on esitetty nyt yhteensä liki 40 kertaa KokoTeatterissa, festivaaleilla ja teattereissa ympäri Suomea sekä Virossa ja Liettuassa.


Mikko Kouki on valittu Turun Kaupunginteatteri Oy:n taiteelliseksi johtajaksi


Turun Kaupunginteatteri Oy:n hallitus on valinnut 16.8. pidetyssä kokouksessaan Turun Kaupunginteatteri Oy:n taiteelliseksi johtajaksi Mikko Koukin. Hän toimii tällä hetkellä Oulun kaupunginteatteri Oy:n taiteellisena johtajana.

Mikko Kouki (s. 1967) on teatteritaiteen maisteri, näyttelijä ja Turussa asuva monipuolinen teatterin- ja elokuvan ammattilainen. Hän luennoi, kirjoittaa lehtikolumneja ja on toiminut käsikirjoittajana, ohjaajana ja kouluttajana. Kouki on toiminut turkulaisen Linnateatterin johtajana ennen siirtymistään Ouluun. Hän on Linnateatterin perustajajäsen ja kuului myös teatterin hallitukseen. Kouki on ohjannut useita menestysnäytelmiä Linnateatteriin, myös Turun Kaupunginteatterissa esitetty Kakola-musikaali oli Koukin ohjaus. Mikko Kouki on näytellyt monissa suomalaisissa elokuvissa ja hänet tunnetaan mm. Aku Louhimiehen ohjaamista elokuvista, kuten Paha maa, Kuutamolla, Vuosaari ja Riisuttu mies. Hänet on palkittu kahdella Jussi-patsaalla ja Suomen Arvostelijain liiton kilon punnuksella sekä Varsinais-Suomen liiton Aurora-mitalilla.

Mikko Kouki ja Arto Valkama, joka valittiin Turun Kaupunginteatteri Oy:n toimitusjohtajaksi viime kesäkuussa, ovat olleet työpari jo usean vuoden ajan.

Kouki aloittaa uudessa tehtävässään 1.3.2014.
 
Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Turun Kaupunginteatterin liiketoiminta siirtyy Turun Kaupunginteatteri Oy:lle 1.1.2014.


TeaKin TEATTERI-sarjassa uusia julkaisuja


TEATTERI-sarjan uusin tulokas on kahden lastennäytelmän yhteisteos. Vappu Kuuluvaisen Käärmeihmiset ja Salla Viikan Taikanaksutin ovat kurkistuksia eri-ikäisten lasten maailmoihin.

Käärmeihmiset kertoo viisivuotiaan Eetun ja isosisko Annan kesämökkiseikkailusta, kun isä ja äiti lähtevät kauppareissulle. Mielikuvituksen maailma on rajaton, lelut heräävät henkiin ja pihaan kiemurtelee majesteetillisesti myös käärme. Näytelmä on suunnattu 5–6 -vuotiaille.

Taikanaksuttimessa 7-vuotias Hanna haluaisi olla poika ja joutuu törmäyskurssille konservatiivisten vanhempiensa kanssa. Hän saa käsiinsä salaperäisen Taikanaksuttimen, jonka avulla voi muuttua pojaksi ja taas takaisin tytöksi. Taikanaksutin pohtii lapsen silmin sukupuolta sekä lasten ja vanhempien suhteita. Näytelmä sopii 5–13-vuotiaille.

Kirjoittajat ovat dramaturgian maisteriopiskelijoita Teatterikorkeakoulussa.

Uuden draaman TEATTERI-sarjassa on julkaistu TeaKin opiskelijoiden draamaa vuodesta 2006. Sarjassa ilmestyy vuosittain 2–6 opiskelijoiden kirjoittamaa näytelmää. Se nostaa esiin tekstejä, jotka antavat viitteitä teatterin tulevaisuudesta.

Teatteri-sarjassa on tähän mennessä ilmestynyt seuraavat näytelmät: Laura Gustafssonin Anomalia, Taija Helmisen INKL./ EKSKL, Heini Junkkaalan Sexton, Maria Kilven Harmin paikka, Okko Leon Kenttä, Sofia Aminoffin Natt med Ofelia, Okko Leon Nimeni on rakkaus, Emilia Pöyhösen Valitut, Jussi Moilan Veitset leikkaa ilman, Laura Collianderin Sanat tai henki, Saara Turusen Puputyttö, Terhi Kokkosen Norsunluunokkainen tikka, Jussi Moilan Nevermind, Tua Harnon, Asta Honkamaan, Iida Hämeen-Anttilan, Silja Kejosen ja Heidi Väätäsen Maallisten ilojen puutarha, Veikko Nuutisen Myötätunto sekä Sofia Aminoffin Vindparken.

Myynti- ja arvostelukappaleet:
Kirjaa voi tilata sähköpostitse osoitteesta library(at)teak.fi.Kantaesityspalkinto 2013 Vihdin Teatterille

 
Suomen Harrastajateatteriliiton Kantaesityspalkinto myönnettiin tänä vuonna Vihdin Teatterille Markku Hyvösen näytelmästä Saman katon alla.

Kantaesityspalkinnon tarkoituksena on kannustaa näyttämöitä tuottamaan uusia kotimaisia näytelmätekstejä. Palkinto on suuruudeltaan 1000 € ja se myönnetään näytelmän esittäneelle teatterille. Palkinto perustuu kuitenkin näytelmätekstiin, ei esitykseen.

Vihdin Teatteri
Markku Hyvönen: Saman katon alla

Saman katon alla kertoo ns. normaalin, keskiluokkaisen lähiöperheen elämästä. Päällisin puolin kaikki näyttää olevan kunnossa, mutta parin päivän aikana ehtii tapahtua jo paljon. Näytelmän replikointi on erittäin sujuvaa, luontevaa puhekieltä. Ajoittain teksti on tiivistä tykitystä, joka kosiskelee jo farssia, toisinaan juttu taas hidastuu koskettaviin, jopa traagisiin suvantoihin. Teksti yhdistelee taitavasti huumoria, dekkarimaisia elementtejä, omintakeista parisuhdeterapiaa ja yhteiskunnallisia arvopohdintoja. Mieleen tulee esimerkiksi Sirkku Peltolan ja Kari Hotakaisen tekstit. Näytelmän henkilöhahmot ovat uskottavia, niistä löytyy yllättävyyttä ja syvyyttä. Saman katon alla on ehjä kokonaisuus, tarina on loppuun asti otteessaan pitävä perheen ja lähiyhteisön kuvaus.


Merja Laaksovirralle tunnustus Monacossa

Tiistaina 20.8.2013 Monacon ruhtinas Albert II myönsi kansainvälisen harrastajateatteriliiton AITA/IATAn puheenjohtaja Merja Laaksovirralle Monacon kunniamerkin ansioista kulttuurin edistämisessä (monaco chevalier de ´l'ordre du mérite culturel). Kunnianosoitus on Monacon kulttuurielämän merkittävä tunnustus. Laaksovirta toimii myös Suomen Harrastajateatteriliiton toiminnanjohtajana.


Monacossa järjestetään parhaillaan Mondial du Théâtre -festivaali. Palkitseminen tapahtui juhlavasti Theatre Princesse Grace -teatterissa. Laaksovirta on tehnyt yhteistyötä maailmanlaajuisen tapahtuman toteuttamisessa vuodesta 1989 lähtien edustaen ensin Pohjoismaita ja Baltiaa, sen jälkeen toimien ensin varapuheenjohtajana ja nykyään puheenjohtana.

TAPAHTUMIA

 

Lain§uojattomat 4.-8.9.2013 Porissa

Katso ohjelma täältä


Tehdasfestivaali Manifesti 5.-15.9.2013

Katso ohjelma täältä


Kajaanin Kaukametsässä keskustellaan kulttuurin saavutettavuudesta 4.-5.9.2013


Saavuttaako kulttuuri- ja taide-elämä ja ovatko kulttuuripalvelujen kuluttajat tasa-arvoisia? Muun muassa tätä pohditaan Kulttuurin Kaukametsä -seminaarissa 4.-5. syyskuuta Kajaanin Kaukametsän kongressi- ja kulttuurikeskuksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön perinteisen taide- ja kulttuuripoliittisen seminaarin aiheina ovat tänä vuonna kulttuuriset oikeudet ja kulttuurin saavutettavuus kuntien kulttuuripoliittisina haasteita.

Seminaarissa kuullaan kulttuuria ja kulttuuripolitiikkaa tuntevia vieraita ja pohditaan mm. tuovatko laajakaista ja tietoverkot demokratian, ovatko kansalaiset tasavertaisia kulttuuripalvelujen kuluttajia, toimiiko alueellinen yhdenvertaisuus ja mitkä ovat enemmistöjen ja vähemmistöjen kulttuuriset oikeudet.

Seminaarissa puhuvat saamelaisten kulttuurin erikoistunut tutkija Tero Mustonen, mediakulttuurin professori Mikko Lehtonen laajakaistademokratiasta, aluekehityksen- ja politiikan asiantuntija professori Sami Moisio. Tutkija Vesa Puurunen kartoittaa kuntien kulttuuripolitiikan mahdollisuuksia rasismin vähentämiseksi ja toiminnanjohtaja Rita Paqvalén kulttuuripalvelujen saavutettavuutta. Professori Anita Kangas esittelee toimia, joita tutkimuksen ja käytännön projektien kautta on tehty kulttuuritoiminnan saatavuuden hyväksi.

Seminaarin avaa opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteeri Jarmo Lindén. Seminaaria voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Keskusteluun voi osallistua myös Internetin välityksellä seminaarin reaaliaikaisen viestijärjestelmän kautta. Linkki keskusteluun löytyy suoran verkkolähetyksen ohesta.

Seminaariin voi vielä ilmoittautua osoitteessa www.creabyte.com/km13 elokuun loppuun asti. Seminaarin ohjelma (pdf) .

Lisätietoja seminaarista ja ohjelmasta
Marjo Mäenpää, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 050 520 3824 marjo.maenpaa(at)minedu.fi

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja majoituksesta
Hanna Piilola, RTG Sales Oy, p. 050 564 6661/010 389 2244 hanna.piilola(at)rtgsales.fi


Diskussion om den finlandssvenska teaterkonstens framtid 6.9.2013, Helsingfors


Tid: Fredag 6.9.2013 kl. 13.00–17.00
Plats: Rake-salen, Bulevarden 2–4, Helsingfors

Teatervetaren Linnea Stara har på uppdrag av Svenska kulturfonden gjort en kartläggning av det professionella teaterfältet på svenska i Finland.

I rapporten Teaterfältets aktörer (i pdf-format på www.kulturfonden.fi) granskas verksamhetsförutsättningarna för både fria teatergrupper och fasta scener. Den innehåller också förslag till åtgärder.

Fredagen den 6 september inbjuder Svenska kulturfonden alla intresserade att diskutera den finlandssvenska teaterkonstens framtid. Vilka är de centrala utmaningarna? Vad kunde förbättra aktörernas verksamhetsförutsättningar – omedelbart och på sikt? Dessutom presenteras statliga stödformer för teaterkonst och ESF-projektet TEKIJÄ. Välkommen!

Vänligen se programmet här:
http://garage.kulturfonden.fi/anmalan/Inbjudan_6.9_Teaterseminarium.pdf

Anmälningar senast 2.9 på http://anmalan.kulturfonden.fi/.

PS Om du önskar bekanta dig med rapporten i tryckt format, hör gärna av dig med postadress antingen till undertecknad eller information(at)kulturfonden.fi. Rapporten är gratis.


Kulttuurialan asiantuntijoiden verkostotapaaminen Les Rencontres Tampereella 18.-21.9.


Tampereen kaupunki on mukana järjestämässä "Les Rencontres" - verkostotapaamista Tampereella 18.-21.9. Les Rencontres on Eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden yhteistyötapaaminen,  jossa on tarkoitus luoda suhteita ja vaihtaa hyviä käytänteitä alan asiantuntijoiden välillä. Foorumi keskittyy erityisesti Suomen vahvuuksiin muun muassa koulutuksen, luovuuden, innovaatioiden ja elämänlaadun aloilla. Tapaamisen kieli on englanti.

Osanottajiksi toivotaan kulttuurituotannon, kulttuuripolitiikan ja kulttuurihallinnon parissa työskenteleviä, alaa opiskelevia ja taide- ja kulttuurialan ammattilaisia.

Tapahtumassa kuullaan luennoitsijoita mm. Centre Pompidousta, Lontoon A.N.D. (A New Direction for Arts, Culture and Young London) hankkeesta ja Riksteaternista, sekä alan asiantuntijoita Suomesta.

Alustava ohjelma ja ilmoittautumisohjeet.

Les Rencontres toimii avoimena foorumina yhteistyölle, debatille ja kulttuuripoliittiselle toiminnalle  kaupungeissa, kunnissa, maakunnissa ja provinsseissa. Yhteistyöverkoston tarkoitus on kehittää ehdotuksia, aloitteita ja yhteistyöprojekteja kulttuurikäytänteiden ympärille Euroopassa sekä paikallisella että alueellisella tasolla.
 
Verkosto tuo yhteen lähes 100 jäsenauktoriteettia kaikilta hallinnon tasoilta (paikalliselta ja alueelliselta, sekä niiden väliseltä tasolta) yli kahdessakymmenessäviidessä Euroopan maassa. Lisää Les Rencontres'n kotisivuilta.


HAKUJA


Esityshaku Nukketeatterin näyteikkuna -festivaalille päättyy 2.9.2013


Suomen Unima ry järjestää maaliskuussa 21.-23.3.2014 jo perinteeksi muodostuneen Nukketeatterin Näyteikkuna -festivaalin Helsingin kulttuurikeskus Stoassa. Tällä kertaa tapahtuma juhlistaa yhdistyksen 30-vuotista toimintaa ja on saanut nimekseen Helmiä ja timantteja.

Tapahtumaan haetaan taiteellisesti korkeatasoisia nukketeatteriesityksiä, jotka voivat olla suunnattuja kaiken ikäisille katsojille. Lisäksi haetaan aulaan pystytettävään näyttelyyn nukkeja ja lavasteita vuosien varrelta.

Hakemuslomakkeet esiintymään että näyttelyyn. Hakuaika päättyy 2.9. Lisätietoja Uniman toimistolta.

Suomen Unima ry
Sahaajankatu 19        
00880 Helsinki
unimafinland(at)gmail.com    
Puh. 046 811 4024Kassandra hakee työpajaohjaajia ja esiintyjiä

Kassandra laajentaa taiteilijapankkiaan, johon kuuluu tällä hetkellä yli sata uussuomalaista taiteilijaa. Mikäli haluat työskennellä Suomen sisäisen kansainvälisyyden esiintuomiseksi, jakaa omaa taide- ja kulttuuriosaamistasi, ohjata työpajoja ja/tai esiintyä yleisölle, ota meihin yhteyttä, kerro missä olet taitava ja mitä haluaisit opettaa ja/tai esittää!
 
Rekrytointitilaisuus pidetään torstaina 19.9.2013 klo 14-18 Aleksanterin teatterissa Kassandran toimistolla. Lähetä ansioluettelosi ja vapaamuotoinen hakemuksesi sähköpostitse osoitteeseen kassandra (at) kassandra.fi perjantaihin 13.9.2013 mennessä. Ilmoitamme osallistujille henkilökohtaisesti yksityiskohtaisemmat ohjeet.

KOULUTUSTA JA KURSSEJA

 

Teatteri Metamorfoosi: neutraalinaamiokurssi 14.-15.9.2013


Neutraalinaamio on työväline, jonka avulla tutkitaan esiintyjän kehon- ja tilankäyttöä; naamiot tekevät näkyväksi esiintyjän turhat ja tiedostamattomat eleet ja liikkeet, joten kurssi soveltuu maneerien pikapuhdistuspaketiksi niin ammattinäyttelijöille kuin harrastajillekin. Neutraalinaamiokurssi on myös hyvä johdanto kaikille naamionäyttelemisestä kiinnostuneille. Opettajana on Soile Mäkelä (TeM).
 
Aika: 14.-15.9.2013 klo 10-17, sis. ruokatunnin (yht. 12 h).
Paikka: Teatteri Metamorfoosi / Point Fixe, Suvilahdenkatu 10 A 408, 00500 Helsinki. Metro: Kalasatama tai Sörnäinen.
Hinta 100 €.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: http://www.metamorfoosi.com/koulutus/tyopajat/ tai tanja.eloranta(at)metamorfoosi.com


Tampereen ammattikorkeakoulu: Soveltava nukketeatteri terveyden ja hyvinvoinnin tukena (10 op)


Haluatko laajentaa uusien menetelmien osaamistasi ja tuoda taiteen ja kulttuurin ilo osaksi arkityötäsi? Tampereen ammattikorkeakoulun järjestämä soveltavan nukketeatterin täydennyskoulutus alkaa lokakuussa 2013 ja jatkuu huhtikuuhun 2014. Ilmoittautuminen 7.10. mennessä. Koulutuksen hinta 950 euroa. Tarkemmat tiedot ohessa


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

 

Japan Foundation Europe Performing Arts Grant Programme 2014-2015


The Japan Foundation's Performing Arts Japan (PAJ) programme for Europe supports organisations based in Europe that are planning performing arts projects related to Japan.

PAJ is available to European organisations such as festivals, theatres or arts promotion companies palnning Japan-related performing arts projects in European countries taking place between 1st April 2014 and 30th June 2015.

Application Deadline: 31st October 2013

More information here. Guidelines are available to download from the Japan Foundation UK website.Rahoitusta EU:n ja Meksikon välisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiinMeksikon kansallinen kulttuuri- ja taiderahasto FONCA sekä Euroopan Unionin delegaatio Meksikossa tarjoavat haettavaksi rahoitusta Meksikon ja EU:n jäsenmaiden välisiin kulttuuri- ja taidetapahtumiin vuoden 2014 alkupuolelle.

Rahoitusta voivat hakea eri taiteenalojen edustajat, solistit tai ryhmät. Hakuaika päättyy 4.9.

Tarkemmat ohjeet oheisen linkin kautta (espanjaksi).

http://www.finlandia.org.mx

RESIDENSSEJÄ


Artist-in-Residence Mecklenburg Inspires – autumn 2013 and winter 2014


Mecklenburg Inspires“ is an international residency program for artists and cultural operators from all disciplines. It is located on the German Riviera, the beautiful German Baltic coast around Kühlungsborn, Heiligendamm and Bad Doberan.

“Mecklenburg Inspires” is also a cultural project for the region and intends to make a contribution to its sustainable development through the creativity of artists from different origins and disciplines in dialogue with the local inhabitants. Like this, the region which experiences waves of tourists throughout the summer, is being culturally and qualitatively animated during the off-season.

And last but not least “Mecklenburg Inspires” is an innovative experiment of support of the cultural sector and cooperation between the arts and tourism. Through the creation of a rich network it strengthens both sectors and creates new opportunities and visions for the region.

Dates

Autumn residency 2013: November 1, 2013 till December 15, 2013
Winter residency 2014: February 1, 2014 till March 15, 2104.

Application form as PDF
Application form as Word
Terms & Conditions

http://www.mecklenburg-inspiriert.com


MUITA ILMOITUKSIA


Adressi teatteri-ilmaisun ohjaaja -koulutuksen puolesta


http://www.adressit.com/teatteri-ilmaisun_ohjaaja_koulutuksen_puolesta

Lisätietoa Facebook-ryhmästä 


TINFO-tiedotteen liitteet:

campus_2013_practical_information_en

Les Rencontres Tampere-Preliminary-programme-structure

Nukketeatterin Nayteikkuna 2014_teoshaku

Nukketeatterin Nayteikkuna 2014_näyttely

Soveltava_nukketeatteri Treen AMK

PAJ 2014-15 Promotional Flyer