29.08.2014

TINFO-tiedote 27 / 21.8.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

MUITA ILMOITUKSIA


twitter.com/tinfotweets


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


EI LAASTARIKSI EIKÄ AJOPUUKSI

TINFOn Teatteritilastot 2013 on ilmestynyt kirjana ja lähtee tänään isoon jakoon. Pian se on saatavissa myös entistä ehompana verkkoversiona. Tilastot antavat ajattelemisen aihetta teatterin tulevaisuudesta. Eikä kysymys ole vain katsojaluvuista ja niiden laskusta (onko kyse notkahduksesta vai alamäen alusta?) tai teatterien taloudesta. On kysyttävä, syntyykö jako menestyviin teattereihin ja häviäjiin, polarisoituuko kenttä entisestään?

Ei riitä, että teatterit pystyvät puolustamaan itseään yhteiskunnan rahanjaossa, niiden on kyettävä uudistumaan, luomaan uusia suhteita kansalaisiin, tavoittamaan ei-yleisöjä ja sitä kautta saavuttamaan myös uusia puolestapuhujia, kun väestö ikääntyy ja muuttuu monikulttuurisemmaksi. Teattereiden täytyy pystyä nykyistä vielä paljon paremmin osoittamaan, miksi teatteriin kannattaa investoida, mitä tarkoittavat taiteen arvot ja mitä kaikkea monisuuntainen teatterin vaikuttavuus oikeasti on.

Taiteellista laatuakin ja omaa osaamista on uskallettava arvioida. Kauhuvisioni on se, että jos kenttä ei itse uudistu, uudista rakenteitaan, sen tekee valtiovarainministeriö. Ajopuuksi emme halua, emmekä pelkäksi laastariksi rupea.


TEATTERITIILASTOT JA MIKSI?

Meiltä jo joku kyseli tällä viikolla, miksi tällaisia oikein tehdään, sillä tilastot voivat myös vääristää tilannetta. Niinpä. Tilastot ovat aina pelkistys ja tiivistys. Tilastoissa näyttäytyy vain se, mikä on mitattavissa. Tilastoihin sisältyvät luokittelut ja käsitteet ovat aina sidoksissa aikaansa ja ympäristöönsä, kaikkiin niihin tietoisiin tai tiedostamattomiin näkemyksiin siitä, mitä ylipäätään on tarpeen tilastoida tai mikä rajataan ulkopuolelle. Tilastot rakentavat käsitystä teatterista – hyvässä ja pahassa. Kaikkine rajoituksineenkin uskon tilastojen tarjoavat riittävän luotettavan ja kattavan kuvan teatteritoiminnasta Suomessa. Minusta parasta Teatteritilastoissa ovat pitkät aikasarjat. Niistä piirtyy esiin kehityssuuntia – epämiellyttäviä tai haluttuja.


TEATTERI JA UUSI TYÖ

Freelancereiden määrän kasvu piirtyy sekin esiin tilastoista. Ei pitäisi edes puhua ns. epätyypillisestä työstä. Vaan yleensäkin työstä, jossa pahimmillaan kehno palkkaus yhdistyy huonoihin työoloihin, kohtuuttomiin työehtoihin, prekaariuteen, jolla tarkoitetaan työelämän pirstaloituneisuutta, joustamisen pakkoa, sosiaaliturvan ehtojen tiukentumista. Aiheellisesti on kritisoitu sitä, että ei-tyypillinen tulee märitellyksi ns. tyypillisen työn negaationa. Onko teatterissa vielä vallalla tällainen kaksinapainen ajattelu ja piilonormi ns. normaalista työstä.

Minua oikeasti kiinnostaisivat luvut tämän hetken tilanteesta: kuinka moni on kokoaikaisessa palkkatyössä, kuinka moni osa-aikaisessa, määräaikaisessa, freelancersopimuksilla, vuokratyösuhteessa, yksinyrittäjänä jne. jne. Kuinka moni tekee taidetyötä apurahalla? Kuinka moni on työttömänä työnhakijana tai pudonnut ansiosidonnaisen ulkopuolelle? Mikä yhteys työllä ja sen ehdoilla on ikään ja sukupuoleen?  Näistä yhä moninaisemmiksi käyvistä työn muodoista tarvitaan tietoa. Siitäkin haluaisin tietoa, millaista näkymätöntä ”heikentymistä” on mahdollisesti tapahtunut, joutuuko freelancer mahdollisesti myymään työnsä ”alihintaan”. Sitten minua kiinnostavat myös vastuuhierarkiat. – Kysymyksiä kerrakseen.


DATAJOURNALISMIA KEHIIN

Avoimuuden, läpinäkyvyyden, julkisen teatteria koskevan keskustelun kannalta on kaikin puolin tärkeää, että media tuottaa havainnollistavia, popularisoivia ja syväsukeltavan analyyttisiä artikkeleita ja uutisia esimerkiksi tilastoaineistoja ja muuta dataa yhdistelemällä. Yle Uutiset vertaili 26 kaupunkia sen perusteella, kuinka paljon pääsylippuja myytiin kaupunkien suurissa ja keskisuurissa teatteri-instituutioissa (VOS + Suomen Kansallisteatteri) ja kuinka paljon kunta teatteriaan / teattereitaan tuki. Nelikenttä teatterimyönteisyydestä (paljon tukea / paljon käyntejä / vähän tukea / harvoin käyntejä) on minusta mainio kiteytys. Totta hitossa, tällaisen ison kuvan saaminen vaatii aina pelkistystä, rajausta jne. jne. Siitä huolimatta toivon sydämestäni, että toimittajilla olisi halua ja mahdollisuuksia enemmänkin käyttää tuottamaamme dataa journalismissaan.


IHMISIÄ, KEHOJA, AJATTELUA, JOKA LAITTAA ASIOITA UUTEEN JÄRJESTYKSEEN

Duvteaternin Den brinnande vargen (voi, jospa se olisi ollut Tampereen teatterikesässä tai Stagella), KokoTeatterin ja Lilinkotisäätiön Peili,  Pertti Kurikan nimipäivät, Jérôme Belin the Disabled Theater ja nyt Back to Back Theatren Ganesh Versus the Third Reich ovat  saaneet minut kysymään, minkälaisten ihmisten kehot, ääni ja ajattelut tulevat kuulluiksi ja näkyviin. Keitä me katsomme. Ketkä ovat näkymättömissä. Olenko se, joka menee katsomaan friikkejä? Mikä on minun suhteeni näihin ”toisiin”?


DRAAMAHAUTOMO POHJANMAALLA KUTSUU!

Hyvä uutinen Taikesta! Viisi onnekasta pohjanmaalaista kirjoittajaa voi hakeutua draamahautomoon työstämään tekstejään dramaturgi Vesa Tapio Valon, Eija-Irmeli Lahden, Ari Pekka Lahden ja Outi Rossin sekä hautomon vetäjän Kimmo Kovasen kanssa. Loppuhuipennuksena tekstejä testataan näyttämöllä.


SALAKUUNTELUA KANSALLISTEATTERIN VESSASSA

”Kyllä tää laittaa miettimään laitosten näyttelijäntyötä. Siellä ne näyttelijät vaan näyttelevät itseään eikä ole mitään sanottavaa.” (Nainen 60+ v. Ganesh meets the Third Reich -esityksen jälkeen)


TINFON ILMOITUKSIA


Teatterilaisen muistikirja 2015 – käytä hyväksesi nopean tilaajan etu


Paljon on toivottu kalenteria, joka on kooltaan isompi kuin taskukalenteri ja jossa olisi runsaasti muistiinpanotilaa. Toiveenne on kuultu: kaikkien aikojen ensimmäinen Teatterilaisen muistikirja ja kalenteri 2015 on nyt tilattavissa. Vielä elokuun ajan pokkarikokoisen kirjasen saa hintaan 17 euroa / kpl (alan opiskelijoille ja työttömille hinta 12 euroa / kpl).

Teatterilaisen muistikirja ja kalenteri 2015 on myös oiva lahjaidea. Kaverille kans!

Voit tilata Teatterilaisen muistikirjan TINFO-verkkokaupasta tai ottamalla yhteyttä suoraan toimistoomme: tinfo(a)tinfo.fi / (09) 2511 2120UUTISIA


Teatteritilastot 2013 kertovat: pienellä rahalla saadaan paljon aikaan ja kilpailu katsojista koventunut

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kokoamat Teatteritilastot 2013 ovat valmistuneet. Teatteritilastot kattavat 57 valtionosuuslainsäädännön piiriin kuuluvaa teatteria (nk. VOS-teatterit), Suomen Kansallisteatterin ja Suomen Kansallisoopperan, rahoituslain ulkopuolisia ammattiteattereita on tilastoituna 65. Mukana ei ole kaupallisia teattereita.

Julkista tukea (valtiolta ja/tai kunnalta) saaneita teattereita vuonna 2013 oli 100. Teattereiden saamaa noin 180 miljoonaa julkista tukieuroa vastaan niiden toiminnasta syntyi tuottoa 69 miljoonan euron edestä. Suurilla VOS-teattereilla lipputulojen ja omien tuottojen osuus oli 27 %, ryhmämuotoisilla ja pienillä VOS-teattereilla jopa 49 % ja rahoituslain ulkopuolisilla teattereilla 43 % kaikista tuloista. Suomen 122 puheteattereissa esityskertoja oli 17 549, joihin myytiin 2,8 miljoonaa lippua (2012: 3,1 miljoonaa). Valtion ja kuntien tuki teattereille tuottaa ihmisille paljon sellaista hyvää, mikä ilman tätä panostusta jäisi saamatta.

Uusien katsojien houkutteleminen teatteriin yhä vaikeampaa

Esittävien taiteiden katsojamäärät 2013 olivat yhteensä 3 691 451 (2012: 4 069 556), puheteattereissa 2 799 767 (2012: 3 105 754). Pudotusta puheteattereiden katsojamäärissä on niin VOS-teattereissa ja Suomen Kansallisteatterissa (yhteensä -7,2 %) kuin rahoituslain ulkopuolisissa ammattiteattereissa (-11,6 %). Pelkästään esityskertojen vähentäminen ei selitä katsojien määrän vähentymistä edellisvuodesta, vaan myytyjen lippujen määrä yhtä esityskertaa kohden on vähentynyt 181 lippuun, mikä on pienin luku 15 vuoteen. On kyse merkittävämmästä ihmisten ajankäytön muutoksesta, mistä tuoreimmat tutkimuksetkin (Tilastokeskus) kertovat: kotisohva on kova kilpailija teatterin ja muiden taidemuotojen katsomoille. 

Katsojien mieltymykset ja tarjolla oleva valtava kirjo vaihtoehtoja vaikuttavat etenkin isojen teatteritalojen mahdollisuuteen houkutella katsojia entiseen tapaan. Toisaalta uudenlaiset esittämisen muodot ja laadukas yleisötyö voivat vetää teatteriin katsojia, jotka eivät aiemmin ole olleet taidemuodosta kiinnostuneita. Näiden uusien yleisöjen tavoittamisessa ei ole teattereissa vuonna 2013 parhaalla mahdollisella tavalla onnistuttu, mistä kertovat kautta linjan vähentyneet katsojamäärät. Kuitenkin on muistettava, että uusia esittämismuotoja hyödyntäviä esityksiä tehdään usein pieniin tiloihin ja esitysten vuorovaikutuksellisuus vaatii kohtaamistilannetta, jossa suuria katsojamääriä ei joka tapauksessa kerry.

Teatterit keskenään erilaisia, kuten kunnatkin

Teatteritilastoja tarkemmin tutkiessa huomaa, kuinka suuret ovat teatterikohtaiset erot, puhuttiinpa sitten katsojamäärien kehityksestä, ohjelmistoista, henkilökunnan koosta tai koostumuksesta, tai vaikka teatterisalien paikkalukumääristä.  Vaikka teattereita yhteensä tarkastellessa katsojamäärät ovat pudonneet, saattaa monessa teatterissa olla päinvastoin huomattavaakin lisäystä verrattuna edellisvuoteen.

Eroja havaitaan myös kuntapäättäjien eli kuntalaisten suhtautumisessa omiin teattereihinsa. Korkeimmat kunnanavustuksen osuudet tuloista olivat vielä tilastovuonna 2013 Kotkan kaupunginteatterin 60 %, Oulun kaupunginteatterin 58 % ja Kokkolan kaupunginteatterin 57 %. Teatterien toiminnan näkymiä heikentävät kunnan myöntämään tukeen tehtävät leikkaukset, esimerkiksi tilastovuodesta 2013 vuoteen 2014 verrattuna Vaasassa pudotusta on tulossa arviolta -6 %, Kemissä -8 % ja Kotkassakin -4 %.

Teatteri on suuri työllistäjä

Teatteri on suuri työllistäjä. Tilastoiduissa teattereissa leipänsä saa tienaa 3000 ihmistä. Teattereiden joutuessa ahtaalle taloudellisesti, mahdolliset leikkaukset kohdentuvat ensimmäisenä työntekijöihin: teattereissa on yhä vähemmän niin vakinaista kuin tilapäistäkin henkilökuntaa. Laskennallisia henkilötyövuosia pelkästään VOS-teattereissa, Suomen Kansallisteatterissa ja Suomen Kansallisoopperassa oli vuonna 2012: 3811, mutta vuonna 2013: 3718 (-2,4 %). Myös freelancereille tarjoutuu aikaisempaa vähemmän työtilaisuuksia, jos teatteri joutuu hakemaan joustoa toimintansa turvaamiseksi. Rahoituslain ulkopuolisella teatterikentällä tehdään myös paljon palkatonta työtä, vapaaehtoistyötä tai työskennellään henkilökohtaisen apurahan turvin.

Taidetta, ei laastari

Teatterin yhteiskunnallista merkittävyyttä voi perustella taiteen hyvinvointia lisäävällä vaikutuksella. Paikkakunnan teatterin on mahdollisuus toiminnallaan edistää yhteisöllisyyttä, lujittaa identiteettiä tai jalkautua hoitolaitoksiin. Poliittista ryhtiä vaatii olla asettamatta teatterien toiminnan tukemista toisaalta vastakkain valtion tai kunnan muiden velvoitteiden kanssa, toisaalta olla sälyttämättä teattereille niille kuulumattomia tehtäviä. Teatterien ensisijainen tehtävä on kuitenkin tehdä taidetta, ei toimia laastarina.

Teatteritilastot 2013 (pdf)

Tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, (09) 2511 2121, hanna.helavuori(a)tinfo.fi tai
tilastonlaatija Piia Volmari, (09) 2511 2123, piia.volmari(a)tinfo.fi

Lisätietoa ja -materiaaleja:
www.tinfo.fi/tilastot
twitter.com/tinfotweets


Kullervo ja Petroskoi kylässä Virossa syys-lokakuussa

 
Kolmen teatterin suomalais-virolaisen teatteriyhteistyön hedelmät, esitykset Petroskoi ja Kullervo nähdään tänä syksynä Virossa. Koreografi Ari Nummisen ohjaama Petroskoi vierailee 3.9.2014 Draama-teatterifestivaaleilla Tartossa. Petroskoi-esitys pohtii pienten kansojen mahdollisuutta rakentaa omaa identiteettiään idän ja lännen, varakkuuden ja köyhyyden, vanhan ja modernin rajalla. Kolmen teatterin hankkeen esityksistä Kullervo nähdään puolestaan Virossa Rakvere Teaterin ohjelmistossa 30.9.-4.10.2014. Kullervon on ohjannut ja dramatisoinut Lauri Maijala.

Lisätietoja kolmen teatterin hankkeesta: http://kolmeteatteria.wordpress.com/


Metatext Project uudistaa tekstin, lukemisen ja kirjamessujen käytäntöjä Frankfurtissa 8.–12.10.2014


TTK:n tutkimusvastaava Pekko Koskinen on jo pidempään kehittänyt uudenlaisia lukemisen ja kirjoittamisen muotoja. Osana Social Space Agencya Koskinen on kehittänyt Metatext Projectin, jonka tavoitteena on tehdä lukemisesta aktiivisesti luova alue. Maailman suurin kirja-alan tapahtuma tarjoaa projektille toiminta-alustan.

Metatext Project houkuttelee Frankfurtin kirjamessujen yleisöä kohtaamaan "lukemisen muukalaisia", jotka toimivat jo uudenlaisessa, laajentuneessa lukemisen ympäristössä. Projekti levittäytyy kirjamessuille erilaisiin toimipisteisiin, joissa kävijät saavat työkaluja lähestyä luovasti tekstejä ja lukemisen konventioita.

Suomi on tänä vuonna Frankfurtin kirjamessujen teemamaa. Metatext Project on osa kirjamessujen Finland. Cool. -ohjelmaa ja se toteutetaan yhteistyössä FILIn, Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) sekä sveitsiläisten das schaubüro ja Tobak Lithium -ryhmien kanssa.

Todellisuuden tutkimuskeskus
Kaasutehtaankatu 1/33
00540 Helsinki
www.todellisuus.fi


Ari Kiiras aloittaa Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton uutena johtajana


Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton (Teme) uusi toiminnanjohtaja on Ari Kiiras. Hän on varatuomari ja MBA.

Kiiras valittiin huhtikuussa, mutta hänen johtajakautensa alkaa nyt, kun edeltävä toiminnanjohtaja, Raimo Söder, jää eläkkeelle palveltuaan Temeä viidellä vuosikymmenellä (vuodesta 1977).

Ari Kiiras on työskennellyt työoikeuteen erikoistuneessa asianajotoimistossa ja hänellä on myös oma toiminimi. Kiiras on työskennellyt aikaisemmin Insinööriliitossa johtavana työsuhdelakimiehenä sekä hallinto- ja talousyksikön johtajana.

Yhteensä hänellä on takana 20 vuotta ammattiyhdistystoimintaa. Kiiras on ollut Akavan yksityisen sektorin neuvottelujärjestön YTN:n lakiryhmän puheenjohtaja ja metsäteollisuuden, rakennusalan ja suunnittelualan TES-neuvottelija.

Teme on Suomen suurin kulttuurialojen ammattiliitto. Jäseniä on 4.770 ja he työskentelevät elokuvan, teatterin, tanssin ja sirkustaiteen sekä tv-työn parissa. Temen puheenjohtajana jatkaa Näyttämötaiteen taiteilijaprofessori Reija Hirvikoski.

Lisätietoja Temestä: www.teme.fi sekä

Anne Saveljeff
Tiedottaja
Meritullinkatu 33 A 31
00170 Helsinki
savel(a)teme.fi
puh 09 2511 2143


Annukka Ruuskanen valittiin Työväen Näyttämöiden Liiton uudeksi toiminnanjohtajaksi


Työväen Näyttämöiden Liitto r.y:n  uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu KM, FM Annukka Ruuskanen Helsingistä. Hän aloittaa tehtävässään 1. syyskuuta osa-aikaisena ja työskentelee  päällekkäin nykyisen toiminnanjohtaja Eeva-Sisko Artellin kanssa.

Ruuskanen siirtyy kokoaikaisesti liiton palvelukseen 1.1.2015 Eeva-Sisko Artellin jäädessä kokonaan eläkkeelle.

Uutta toiminnanjohtajaa koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaa:
TNL:n hallituksen puheenjohtaja
Tarja Filatov
tarja.filataov(a)eduskunta.fi

www.tnl.fi

TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna  


Kiitetty Berg Heil! päättää festivaalin – opiskelijat puoleen hintaan Stagelle


Turun Logomossa nähty, ylistäviä arvioita kerännyt Berg Heil! kiertyy 1800-luvun lopulla kiivaasti kirjoittavan Friedrich Nietzschen ja tämä sisaren Elisabethin suhteen ympärille. Esityksessä liikutaan niin Paraguayn viidakossa kuin Alpeilla ja Nietzschen asunnossa Italiassakin, ja tarina kuljettaa mukanaan kuoron, väkevien roolisuoritusten ja huolellisen epookkipuvustuksen siivin. Vuorikiipeilyn metaforan kautta se tarjoaa aistillisen näkökulman historiaan ja luo perspektiiviä keskustelulle, jota tänäkin päivänä käydään rasismista, nationalismista ja ääriliikkeistä.

"Esitys ei ole millään tavalla käsittämätön, vaan monin tavoin katsojan aisteja ja älyä kutkuttava."
- Annina Karhu / Turun Sanomat

"Kolmas tila -ryhmän suurponnistus on lahja, jollaisia teatterissa tarjoillaan harvoin."
- Mari Säkö / Helsingin Sanomat

Muistathan, että Korjaamo Teatteri tarjoaa opiskelijaliput Berg Heil!iin ja muihin esityksiin lompakkoystävällisesti puoleen hintaan. Tarjous on voimassa myös Korjaamo Teatterin syyskaudella. Liput myy Tiketti – tervetuloa mukaan!

Lue lisää

Kulttuuritehdas Korjaamo
Töölönkatu 51 A-B, 00250 HELSINKI
TEL 0400 824 229 | info(a)korjaamo.fi


Karhusaari-teatterifestivaali 21.–23.8.2014, Helsinki


Kolmatta kertaa järjestettevä Karhusaari-teatterifestivaali tarjoaa tänäkin vuonna aimo annoksen teatteria, tanssia, musiikkia sekä elokuun iltojen huumaavaa tunnelmaa Helsingin Karhusaaressa! Esitykset pideätään Teatteri Quo Vadiksen maailmaa kiertäneessä jurtassa omakotitalon pihamaalla, meren äärellä. Tervetuloa nauttimaan ainutlaatuisesta festivaalista!

Lippuvaraukset ja lisätietoja osoitteesta: www.teatteriohto.fi

Järjestäjä: Ohto – esittävän taiteen vapaa satama

www.teatteriohto.fi
www.facebook.com/teatteriohto


Sika säkissä -tapahtuma 22.8.–7.9.2014, Helsinki | Turku


Suursuosion saavuttanut Sika säkissä -tapahtuma järjestetään jälleen 22.8.–7.9.2014. Tapahtuman taustalla ovat Helsingin ja Turun alueen kulttuuritoimijat, koordinaattorina Extempore.fi ja Veikkaus. Mukana ovat Helsingissä mm. Kansallisooppera, Aleksanterinteatteri, Komediateatteri Arena, Korjaamo, Uuden tanssin keskus Zodiak, Suomalainen barokkiorkesteri, Musiikkiteatteri Kapsäkki, Glims&Gloms, Espoo Cine, Sellosali ja Valtimonteatteri. Turussa lippujaan lahjoittavat Linnateatteri, Turun filharmoninen orkesteri ja Turun musiikkijuhlat.
 
Kaksi viikkoa kestävässä kulttuuritempauksessa kaupunkilaiset ostavat lippunsa tietämättä mihin esitykseen he ovat menossa. Ennakkoon paljastetaan vain esityskaupunki, päivämäärä ja alkamisaika. Liput tempauksessa mukana oleviin teatteriesityksiin, konsertteihin ja tanssiesityksiin maksavat 5 tai 9 euroa lipun arvon mukaan. Pääsylippujen arvo voi olla mitä tahansa 8–100 euron väliltä.

Lisätietoja oheisesta tiedotteesta (pdf)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Eero Tiainen, Toimitusjohtaja
eero.tiainen(a)extempore.fi
040 7011 457
www.extempore.fi


Tämä ei ole performanssi – keskusteluja performanssitaiteesta 25.8.2014, Helsinki


Tervetuoa Esitystaiteen seuran järjestämään keskusteluiltaan maanantaina 25.8. klo 18–21 Esitystaiteen keskukselle Suvilahteen. Illan aikana jäljitetään tämänhetkisiä performassin tunnuspiirteitä sekä kartoitetaan performanssin ja muiden taiteenalojen leikkauspisteitä. Voidaanko edelleen puhua performanssista? Missä rajat kulkevat?

Vapaamuotoisessa illanvietossa nähdään performanssidemoja ja teosesittelyjä sekä kuullaan alan taiteiljoiden ja tutkijoiden näkemyksiä. Mukana muun muassa Pilvi Porkola, Tero Nauha, Anna Tahkola, Arttu Kurttila, Henriikka Himma, Mikael Eriksson, Olli Kontulainen ja Jaap Klevering. Keskustelua vetää Tomi Humalisto.

Tilaisuus järjestetään yhdessä Muu ry:n Amorph14! performanssifestivaalin ja Esitystaiteen keskuksen kanssa.

www.esitystaide.fi
www.muu.fi


UrbanApa 2014 – Urbaanin taiteen festivaali 3.–7.9.2014, Helsinki


UrbanApa tulee taas. Syksyn festivaali on luonnollisestikin suurempi, parempi, ennenkuulumattomampi ja undergroundimpi kuin koskaan. Urbaanin taiteen festivaaleilla Stoassa sekä Itä-Pasilassa nähdään 3.–7.9.2014 tanssia, installaatiota ja performanssia. Menossa on jälleen mukana joukko takarivin kuumimpia taiteilijoita.

Festivaalin ohjelma (pdf).

Lisätietoja tapahtumasta:
Mandi Vermilä
tuottaja, UrbanApa 2014
0400 400904
mandi.vermila(a)gmail.com


InterKultFest 11.–14.9.2014, Stoa ja Vuotalo, Helsinki


InterKultFest on uusi Pohjoismainen esittävän taiteen festivaali

InterKultFest on esittävän taiteen festivaali, joka tuo Helsinkiin kiinnostavia, ajassa eläviä pohjoismaisia ryhmiä. Ohjelmassa on nuorten ammattilaisten ja harrastajien esityksiä — teatteria, musiikkia, katutanssia. Esityksissä yhdistyvät erilaiset ilmaisumuodot ja ne käsittelevät tavalla tai toisella kulttuurien ja ihmisten kohtaamisia. Sekä sitä mitä kaikkea siitä voi syntyä!

Festivaalitunnelma leviää Stoan kulttuurikeskuksen ohessa Vuotaloon sekä teatterisalien lisäksi kulttuurikeskuksien ympäristöön ja kouluihin. Festivaalisunnuntaina Stoan valtaa InterKultYouth -tapahtuma, jonka pääosassa ovat metropolialueen nuorten omat esitykset; teatteri, tanssi ja mediataide.

Festivaalin ohjelmisto on rakennettu yhteistyössä monien muiden toimijoiden kanssa. Se järjestetään jatkossa vuosittain, vuorovuosin kotimaisena, vuorovuosin kansainvälisenä. Festivaalin toivotaan toimivan areenana ja keskustelun avaajana ajankohtaisille ilmiöille.

Tutustu tämän vuoden ohjelmistoon täällä.

 www.kassandra.fi


Seminaari: Interkulttuurinen nuorisotyö – kokemuksia ja haasteita 12.9.2014, Helsinki


InterKultFest-festivaalin yhteydessä perjantaina 12.9.2014 klo 12–16 järjestetään seminaari, joka keskittyy interkulttuuriseen nuorisotyöhön. Seminaarissa esitellään kotimaisia ja pohjoismaisia esimerkkitapauksia ja keskustellaan taidelähtöisen nuorisotyön haasteista ja mahdollisuuksista.

Mitä voimme oppia toisiltamme? Jakavatko eri organisaatiot samoja kokemuksia? Ovatko haasteet yhteisiä?

Mukana kokemuksiaan jakamassa puhujat Interkult Kassandrasta, Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksesta, norjalaisen Drammenin kaupungin kulttuuripalveluista, tanskalaisesta C:NTACT –ryhmästä sekä kansainvälisestä The City Ghettos of Today –hankkeesta.

Seminaarin ohjelma kokonaisuudessaan julkistetaan viikolla 34. Seminaarin kieli on englanti.

Ilmoittautumiset: festival(at)kassandra.fi
Paikka: TING -sali, Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemi

Seminaari järjestetään yhteistyössä Pohjoismaisen kulttuuripisteen kanssa.

www.kassandra.fi


Luovien alojen rahoituspäivä 18.9.2014, Turku


Luovien alojen rahoitukseen ja avustushakemuksiin keskittyvä infopäivä on Turussa torstaina 18.9. klo 9.30–15.30. Tilaisuus pidetään Valtion Virastotalon auditoriossa, Itsenäisyydenaukio 2.
 
Päivän tarkempi ohjelma on liitteenä (pdf). Tapahtuma on maksuton ja se taltioidaan.
 
Ilmoittautuminen avautuu 1.9. ILMOITTAUDU TÄSTÄ!
 
Saat sähköpostivahvistuksen, jonka kautta voit tarvittaessa peruuttaa osallistumisesi. Muistathan ilmoittaa esteestä! Kaikki ilmoittautuneet saavat tänä vuonna erillisen kutsun myös Luovuus ja liiketoiminta -kirjan julkaisutilaisuuteen rahoituspäivän päätteeksi.
                                                                        
Rahoituspäivä on ollut hyvin suosittu ja täyttyy nopeasti, joten ilmoittaudu heti syyskuun alussa. Jos tuot paikalle ryhmän, kaikkien ryhmän jäsenten tulee ilmoittautua erikseen.
 
Luovien alojen rahoituspäivän järjestävät Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste, LUOVAMO – luovien alojen urapalvelut, Turun AMK, Turun yliopisto ja HUMAK.
 
Lisätietoja antaa Taiteen edistämiskeskuksen työnsuunnittelija Veera Laurila, veera.laurila(a)minedu.fi
 
Tervetuloa!


Mad House Helsinki -tapahtuma 1.–29.10.2014, Suvilahti, Helsinki


Lokakuun 2014 aikana Helsingin Suvilahdessa sijaitsevassa Tiivistämössä tullaan näkemään esitystaidetta laajasti niin kotimaasta kuin ulkomailta. Tapahtumatarjonnasta löytyy esityksiä, installaatioita ja näyttelyitä lapsille ja aikuisille, ensikertalaisille ja konkareille. Mad House on esitystaiteen toimijoiden aloittama kokeilu, jossa tutkitaan mahdollisuuksia esitystaiteen jatkuvatoimintaiselle tuotantotalolle Suomessa. Tapahtuma järjestetään ensimmäistä kertaa. Lipunmyynti tapahtumaan alkaa maanantaina 18.8. klo 9.00 Tiketissä. 

Mad Housesta halutaan rakentaa kaikille esitystaiteen toimijoille avoin ja monimuotoinen talo, joten Tiivistämö toimii näyttämönä usean kotimaisen esitystaidetoimijan tuottamalle illalle lokakuun aikana. Esimerkiksi New Performance Turku Spin Off tuo turkulaisen festivaalin Helsinkiin kahdeksi päiväksi. Lisäksi Mad Housessa juhlitaan Amorph!14-festivaalin avajaisia, liveroolipelataan Nordic arthouse –hengessä sekä vietetään performanssitaiteen yötä.

Mad House Helsingin ensimmäisen kauden työryhmään kuuluvat taiteilijat Annika Tudeer, Juha Valkeapää, Martina Marti, Satu Herrala, tutkimuksen tekijä Johanna Hammarberg, tuottajat Mirva Pulkkinen ja Marina Andersson-Rahikka sekä neuvonantajana Eva Neklyaeva.

Lisää esityksiä, tapahtumakuukauden työpaja- ja seminaariohjelma sekä iltaklubien esiintyjät julkaistaan myöhemmin. Ohjelma löytyy nettisivuilta: www.madhousehelsinki.fi

Mad House 1. kausi: 1.-29.10.2014, Suvilahden Tiivistämö, Helsinki

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Mirva Pulkkinen, tuottaja +358 46 5701 759
madhouse.helsinki(a)gmail.com
Heidi Backström, tiedottaja +358 44 5396814 / heidi(a)mautsto.fi
Mad House –ystävät ry. Mad House vänner rf.
www.madhousehelsinki.fi 
facebook.com/madhousehelsinki
twitter: madhousehel
instagram: madhousehelsinki


Valtakunnallinen Satupäivä 18.10.2014 – hae mukaan tapahtumajärjestäjäksi


Valtakunnallista Satupäivää juhlitaan Sadun nimipäivänä 18. lokakuuta. Iltojen pimetessä on aika astua sadun maailmaan. Tervetuloa mukaan kaikki keijujen, peikkojen, haltioiden, jättiläisten, lohikäärmeiden, prinsessojen, prinssien ja varsinkin sammakoiden ystävät!

Satupäivä ilahduttaa tapahtumillaan vuosittain tuhansia lapsia ja nuoria. Viime vuonna sitä vietettiin yhteensä 80 paikkakunnalla yli 200 satutapahtuman ja tapahtumajärjestäjän voimin aina Helsingistä Inariin.

Satupäivän teemana Satua liikkeellä

Satupäivän 2014 teemaksi on valittu Satua liikkeellä. Teemaan liittyen kannustamme tapahtumajärjestäjiä tempaisemaan ja viemään satuja yllättäviinkin paikkoihin – edellisvuosina satu on löytänyt tiensä esimerkiksi kunnanvaltuuston ruokalaan, raitiovaunuun ja Kaapelitehtaan hissiin!

Teatterit ovat perinteisesti olleet näkyvässä roolissa Satupäivän tapahtumajärjestäjien joukossa ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Satupäivää on juhlittu teattereissa muun muassa satutuokioiden, kulissikierrosten sekä erilaisten yleisötyöpajojen muodossa.

Osallistu Satupäivään järjestämällä oma satuaiheinen tapahtuma! Kaikenlaiset lähestymistavat ovat tervetulleita ja tyyli vapaa! Teemaa voi toteuttaa kirjaimellisesti järjestämällä vaikkapa liikunnallisia satutyöpajoja. Se ei kuitenkaan velvoita osallistujia, vaan sen tarkoituksena on antaa ideoita ja lähestymistapoja satujen käsittelyyn.

Voit myös katsoa ideoita ohjelmaksi sivuiltamme, josta löytyy koonti viime vuosien mielenkiintoisimmista tapahtumista.

Ideoita Satupäivän viettoon (pdf 1,3 Mt)
*********
Ilmoittaudu mukaan tapahtumajärjestäjäksi 8.10. mennessä

Tänä vuonna Satupäivä ajoittuu lauantaille. Koska koulut ja päiväkodit ovat tärkeässä osassa Satupäivän toteuttamisessa, julistammekin koko edellisen viikon satuviikoksi. Tapahtumajärjestäjät voivat halutessaan toteuttaa Satupäivän tapahtumia ajalla 13.–18.10.

Mikäli teatterinne järjestää satuteemaisen tapahtuman Satupäivänä, ilmoita ohjelmatiedot 8.10.2014 mennessä oheisella lomakkeella tai Satupäivän nettisivuilla. Näin tiedot saadaan mukaan Satupäivän ohjelmakalenteriin ja valtakunnalliseen tapahtumatiedotukseen.

Tervetuloa toteuttamaan kanssamme vinkeää Satupäivää!

Lisätiedot:
Projektisihteeri Iida Turpeinen
info(a)satupaiva.fi
puh. 09 2511 2153
www.satupaiva.fi
www.facebook.com/satupaiva


New Intercultural Theatre: Methods, Techniques and Strategies 25 – 28 Nov 2014, Singapore


Join us at Asian Intercultural Conference (AIC) 2014, a global gathering of actors, writers, directors, scholars and researchers with an interest in the “Asian Intercultural”.

Asia encompasses a vast diversity. Within its bounds are societies, histories and forms of life that constantly feed theatre; from its teeming transnational cities to the regional townships and local villages, theatre is conceived, composed, constructed, and received. The process of making theatre draws upon all our resources, human capacities, faculties and cultures.

This conference seeks to explore and examine those resources that emerge from Asia and the interactions and interplays they suggest. This will be done through keynote lectures, work-demonstrations and presentations over four days.

Read more


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Tampereen Teatteri hakee kauden 2015–2016 musikaaliin esiintyjiä


Tampereen Teatteri hakee kauden 2015–2016 musikaaliin Sugar – Piukat Paikat laulu- ja tanssitaitoisia esiintyjiä rooleihin, ensembleen ja avustajiksi. Musikaalin ohjaa Georg Malvius.

Hakemukset (CV ja valokuva) keskiviikkoon 3.9. mennessä: taru.kirves(a)tampereenteatteri.fi

Koe-esiintymiseen (laulu ja tanssi) kutsutaan hakemusten perusteella. Kutsun yhteydessä saa valmistettavat kappaleet.

Audition järjestetään sunnuntaina 7.9. klo 10 alkaen Frenckell-näyttämöllä.

www.tampereenteatteri.fi


Teoshaku: Nukketeatteri Näyteikkuna 2015, hakuaika 15.9.2014 asti


Suomen Unima ry järjestää maaliskuussa, 27.– 28.3.2015 jo perinteeksi muodostuneen Nukketeatterin Näyteikkuna -festivaalin Helsingin kulttuurikeskus STOAssa.

Mukana yhteistyössä ovat Stoa ja Hurraa! lasten ja nuorten festivaali.

Tapahtuman tarkoituksena on esitellä tuoreita, kiinnostavia, ammatillisesti korkeatasoisia esityksiä lapsille ja aikuisille. Ohjelman suunnittelussa otetaan myös monikulttuurisuus huomioon.
Esitykset valitsee tehtävään asetettava raati/kuraattori sekä kulttuurikeskus Stoan edustaja.
Esitysvalinnoista päätetään lokakuussa 2014.

Tarkemmat tiedot ja hakulomake liitteenä (pdf).

Suomen Unima ry   
Sahaajankatu 19   
00880 Helsinki
unimafinland(a)gmail.com   
Puh. 046 811 4024


Hae mukaan Työväen näyttämöpäiville, hakuaika 30.9.2014 asti


Seuraavat, järjestyksessään 39. Työväen Näyttämöpäivät järjestetään Mikkelissä 30.1.–1.2.2015

Hakuaika on käynnissä 30.9.2014 asti. Festivaalin valitsijana toimiii Taisto Reimaluoto.

Ohjelmisto julkistetaan marraskuun puolivälissä. Lisätietoa tuottaja Mikko Väänäseltä: mikko.vaananen(a)tnl.fi tai 09 2511 2170, hakulomake www.tnl.fi.

Näyttämöpäivien sivu: www.tnp.fi

Huom! Hakemus kannattaa laittaa jo nyt valitsijoiden työrupeaman helpottamiseksi! Hakemukseen liitettävän DVD-taltioinnin voi lähettää jälkikäteen. DVD:itä ei palauteta.

Hakulomake (pdf)


Open call: CTM 2015 Radio Lab, Germany | Austria


The call is open to worldwide artists in the fields of experimental music, sound art, radio art, new radio drama, and performance. Two chosen commissioned works will be presented as a Deutschlandradio Kultur – Klangkunst broadcast and premiered as a performance or installation at CTM 2015 Festival in Berlin (23 January – 1 February 2015). The works will also be presented by the Österreichischer Rundfunk (Austrian Broadcasting Corporation) via one of their platforms (depending on the character of the works): the ORF Zeit-Ton or Ö1 Kunstradio radio shows, or the ORF musikprotokoll im steirischen herbst festival in Graz.

The selected works will be supported by a production budget/fee of EUR 5000 each. Technical/staging costs for CTM and eventual ORF musikprotokoll im steirischen herbst festival performances will also covered. Travel expenses to Berlin, as well as lodging for artists will be covered if necessary. Deutschlandradio Kultur and CTM Festival will provide support, counselling, and general assistance during the production of the work.

Deadline: 31 August

Find all details online


Call for companies (Nordic Countries): Subcase Circus Fair


The 11-14th of February 2015 Subcase Circus Fair takes place for the 7th time. Subcase is a showcase for contemporary circus, and meeting place for Nordic artists and international venues and festivals. Companies and artists from the Nordic countries can apply with either full length performances, work in progress or pitch presentations.

Subcase 2015 will present and organize:

 • Ca 7 full-length shows
 • Ca 7 work in progress presentations
 • Ca 7 pitch presentations
 • An exhibition space
 • A feedback partnership program between programmers and artists
 • Coaching with the national Subcase partner in advance of the event
 • Seminars and presentations
 • A good party

The companies selected for Subcase will be charged an administrative fee of 500 SEK (50 euro) / company for their participation (the same fee that the programmers pay for their participation).

The selected artistic companies will receive among others the following at Subcase:

 • Live presentation of the performance/work in progress/pitch at Subcase
 • Stage tech, sound and light according to agreements
 • Travels, transport and accommodation according to agreements

Deadline: 12 September

Find all details online


Call for submissions: SharedSpace: Weather 14 – 16 Nov 2014, Warsaw, Poland


Are you a scenographer, performer, architect or theorists under 35 years old? Are you interested in the contemporary scenography, new forms of space and performative environment?

Zbigniew Raszewski Theatre Institute together with The Prague Quadrennial of Performance Design and Space have the pleasure of announcing an open call for submissions for an international workshop titled SharedSpace: Weather. Discover unknown, mysterious environments, weather as potential, uncertain and transient element of designing space.

Collaborate with Polish and international artists and curators like, among others, Agnieszka Jelewska (Ph.D., Adam Mickiewicz University in Poznan, curator of Polish exhibition for PQ15) and Mike Pearson (Professor of Performance Studies in the Department of Theatre, Film and Television Studies, Aberystwyth University).

SharedSpace: Weather will take place in Warsaw from 14th to 16th, November 2014

 The meeting will be held in English. The number of places is limited. Travel costs from Europe and accommodation in Warsaw will be covered by the organizer only for selected participants.

Deadline: 20 September

Find all information in the attached document (pdf)


TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


Aiemmin ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja: www.tinfo.fi/hakujaMUITA ILMOITUKSIA


Asunto vuokrattavana Helsingin keskustasta


Vuokrattavana ydinkeskustassa juuri pintaremontoitu asunto, 3h+k+kph+vh+p, 81 m2, rak.vuosi 1922, ikkunat sisäpihalle.
Osoite: Vuorikatu 6 A 6, 2. krs

Yhteydenotot:
Näyttämöväen Vanhuudenturvasäätiö/Pirkko Nivala
09-2511 2122 tai 040-5179 622
pirkko.nivala(a)tinfo.fi

 

twitter.com/tinfotweets

Sika_Sakissa_tiedote

UrbanApa_ohjelma

Luovien_alojen_ohjelma

Unima_teoshaku_2015

SharedSpace