08.09.2011

TINFO-tiedote 27 / 8.9.2011

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA *

UUTISIA

HAKUJA

TAPAHTUMIA

KOULUTUSTA

 


 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 

MITEN ARVOA MÄÄRITELLÄÄN?

Tanssin tiedotuskeskus on ottanut vetovastuulleen pohtia toimialan arvon määrittelyä.  Tässä jumpassa ovat mukana myös muut tiedotuskeskukset. TINFOa tämä sliippaa läheltä. Tässä on siis kyse nimenomaan arvon määrittelystä ja siinä käytettävistä ARVON mittareista.  Ei suoraan esimerkiksi tuloksellisuuden mittaamisesta.

Olimme joukolla pohtimassa näitä mittareita ja keskustelemassa siitä, miten strategioita voi mitata, mitä muita mittareita ylipäätään on olemassa kuin määrälliset mittarit.  Kun kaiken mittaaminen tapahtuu joka tapauksessa arvottamisen ja jonkun maailmankuvan kautta, niin on ihan paikallaan kysyä millaista arvo-ohjausta on tarjolla?

Kulttuurin alueella on noussut esiin elinkeinonäkökulma. Meille työvoimavaltaisen, ainutkertaisen elävän esityksen tekijöille kasvuyritysten logiikka ei ihan osu, ja meidän harvalukuisten kulttuuriyrittäjienkin ongelmat ovat aika lailla muunlaiset. Millaisilla faktoilla siis ollaan perustelemassa toimialamme arvoa? Talouden tosiasioilla? Luovuudella? 

Jos Pekka Ylisirniötä (Strategian mittaaminen, WSOY 2011) uskoo, niin luovuus ei vielä riitä. Ja nyt yrityksenä on tuoda näkyviin se hämärän peitossa, pinnan alla oleva, joka ei näy missään. Tehdä se näkyväksi ehkä juuri sidosryhmäajattelun kautta, yhteistyöverkostojen, saavutettavuuden ja tavoitettavuuden, liikkuvuuden, hybridisten toimintamallien avulla, toimialan kokonaisvolyymillä...

Näitä kysymyksiä voidaan pohtia myös TINFOn tulevassa tilastoseminaarissa. Käsitteenmäärittelytkin ovat paikallaan. Mitä ovat nämä barometrit, arvonmittarit, skenaariot ja mitä ovat tilastot?


IDENTITET – EN MYT KOUKUTTAA, TURVAPAIKANANOJAT, STORT TACK VIIRUS!

Kotimaisten ensi-iltojen teatterisyksyni ei olisi voinut alkaa paremmin. Viiruksen IDENTITET – EN MYT saattoi minut miltei hurmioon. Ei kun oikeasti ja kokonaan hurmioon. Niin kuin hyvä esitys aina, se ei jätä rauhaan. Miksi? Esitys koukutti jo aluksi pohtimaan identiteettiä, niitä ulkoisia merkkejä, joiden pohjalta luemme toisiamme, vedämme johtopäätöksiä ja kuvittelemme tietävämme. 

Käsiohjelma on kuin passi. Kansallisuus. Siinä yksi suurimpia rakennetun, kuvitellun, luulotellun luokittelevan identiteetin lähteitä. Katsomosta tarjoutuu vapaaehtoinen, jonka identiteetin osatekijöitä näyttelijäryhmä arvailee. Lempeästi, toisiaan oikeaan osuen, yhtä usein täydellisinä huteina. Jossain vaiheessa esitystä näyttelijät tekevät myös toisen kontaktinoton meihin katsojaindiviideihin.  Kukin näyttelijä poimii katsomosta itselleen "kumppanin" ja alkaa kuvailla tätä tuntematonta kumppaniaan. 
Lempeästi. Näennäisen banaalista tarinasta – paluusta perintömökille Porkkalaan – aukeaa erilaisten älykkäästi ja hauskasti tehty ihmisten salaisuuksien absurdi kuorimisleikki. Jokaisella on tämänsä.  Tämä on suomenruotsalainen Kesäyön unelma. Esitys johdattaa minut miettimään suomenruotsalaisia identiteettejä, ylipäätään erilaisten identiteettien olemassaolon oikeutusta. Ei ole merkityksetöntä, että esitys päättyy lauluun tulevasta Svenska Teaternin suursatsauksesta ABBA-miesten säveltämästä musikaalista Kristina från Duvemåla.  

Viiruksessa Jumala on korvattu katsojalla. Meitä, minua tarvitaan. 

Jokainen teatteri ja jokainen esitys tarvitsee katsojaa. Ehkä suomenruotsalainen teatteri ja suomenruotsalainen (uhanalainen?) teatterintekijä vielä kipeämmin, varsinkin jos kiinnitykset tehdään yhä enemmän Ruotsista.


KUNNIANARVOISA JUHLAKALU

En kuulu kyynisiin juhlijoihin.  Teattereiden tai teatterijärjestöjen vuosijuhlissa on aina jotain koskettavaa. Pidetään puheita ja jaetaan ansiomerkkejä. Ja kun puheet ovat hyviä ja omakohtaisia, niin kuin opetusministeri Jukka Gustafssonin ja teatterinjohtaja Riku Suokkaan Tampereen Työväen Teatterin 110-vuotisjuhlissa, niin avot.

Lämpiössä tapaa sellaisia oman teatterin mahtinaisia ja -miehiä kuin Eila tai Esko Roine tai Ritva Sarlund ja monia muita.  Ja palkittavia on paljon. Juhlilla on symbolista merkitystä. Ne kertovat tradition mahdista, jatkuvuudesta ja murroksista, ne tuovat näkyviin näkymättömän työn. Teatterin aulaan tehdyt näyttelyt kertoivat työstä teatterista. Eläköön Tilda Vuori.  Tästä merkittävästä naisjohtajasta valmistuu toivottavasti pian gradu. Ylipäätään Tilda Vuori sai miettimään suomalaisen teatterin naisjohtajien traditiota.  Se kokonaisuudessaan olisi tutkimisen arvoinen.

Olenko tulossa vanhaksi? Olen, mutta…

Sitten itse juhlaesitys. Minusta on hienoa, että TTT:ssä se tehdään itse. Musiikkiteatteria omalta pohjalta. Minna Canth kierrätyksessä. Mietin ennen esitystä, miten ANNA-LIISA voi muuntua musikaaliksi. 
Sirkku Peltolan käsissä se voi, niin kuin Suruttomissa. Ja mietin, miten Anna-Liisan voi lopettaa musikaalina. Haa. Tässä se on Pirkon tai koko yhteisön riemu, se aisti-iloinen halu ja elämänvimma.

"Kaikki ilo kun on minulla, niin minähän sen saan ja ihan kuka vaan sopii sitä jakamaan."

"En vie sua tanssiin rytmin vuoksi en vuoksi hekuman.
Mä vien sut kun sut rintaa vasten painaa haluan."


LUE TÄMÄ MAINOS – OSTA TEATTERIKALENTERI!

TINFOn Teatterikalenteri – Teaterkalendern 2012 on ilmestynyt.  Kalenteria voi alkaa käyttää jo YK:n päivänä 24.10. Siinä saa runsaat kaksi kuukautta kaupan päälle. Ekokannellinen kalenteri aukeaa helposti ja löytyy (naisten käsi)laukuista, kun kannet eivät ole synkeän mustat vaan sovellus TINFOn uudesta ilmeestä.

Hanna Helavuori
johtaja
TINFO - Teatterin tiedotuskeskus
hanna.helavuori(at)tinfo.fi

 


 

UUTISIA

 

Esitystaiteen Keskuksen uudet salit otettiin käyttöön *

Valmista tuli!  Esitystaiteen Keskuksen uudet harjoitussalit joustoparketteineen otettin käyttöön Suvilahdessa 1.9.2011.

Esitystaiteen Keskus tekee esitystaidetta tunnetuksi sekä tukee ja kokoaa yhteen esitystaiteen tekijöitä ja muita esittävän taiteen ammattilaisia. Lisäksi keskus vuokraa harjoitus- ja toimistotiloja esitystaiteen ja muun esittävän taiteen tekijöille.

Keskus järjestää Suvilahdessa työpajoja, esitysdemoja, keskusteluja, seminaareja ja harjoitustunteja. Suvilahden uusien tilojen myötä keskus pyrkii lisäämään myös kansainvälistä vierailuvaihtoa.
Esitystaiteen Keskuksen jäseniä ovat Esitystaiteen seura ry, Oblivia rf, Presentaatio ry, Todellisuuden tutkimuskeskus ry ja Toisissa tiloissa. Esitystaiteen Keskus ry on perustettu vuonna 2009.

Syksylle 2011 on harjoitussaleissa tilaa vielä muutamalle toimijalle.
www.facebook.com/EsitystaiteenKeskus

Lisätietoa:
Kirsi Reinola
kirsi.reinola(at)esitystaide.fi tai 050 4122 704

Tuulia Nieminen (vuokrauskyselyt)
tuulia.nieminen(at)esitystaide.fi tai 045 8740 470

 


 

OKM: Työryhmä kartoitti kulttuuritapahtumien avustusjärjestelmän uudistamista*

Kulttuuritapahtumien avustusjärjestelmää ja sen toimivuutta koskeva kartoitustyö on valmistunut. Kartoituksen tehneen työryhmän mielestä avustusjärjestelmän uudistus on tarkoituksenmukaisinta tehdä vuonna 2013 toteutettavaksi aiotun taidetoimikuntalaitosuudistuksen yhteydessä.

Työryhmän näkemyksen mukaan avustusjärjestelmä tulisi uudistaa siten, että alueelliset taidetoimikunnat käsittelisivät alueellaan järjestettävien kulttuuritapahtuminen valtionavustushakemukset ja opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä myönnettäisiin tuki tapahtumille, jotka ovat kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä pysyviä taideinstituutioita. Lisäksi taiteen keskustoimikunnalle osoitettaisiin jaettavaksi erillinen määräraha, jota valtion tuen piirissä olevat tapahtumat voivat hakea toimintansa kehittämiseksi. Avustus myönnettäisiin tapahtumille erityisavustuksena, ja se olisi tarkoitettu kertaluonteiseksi tueksi.

www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2011/Kulttuuritapahtumien_avustusjarjestelman_uudistaminen.html

 


Leea Klemola ja Kansallisen Pohjantähti noteerattiin laajasti *

Müncheniläinen sanomalehti Süddeutsche Zeitung kirjoittaa tiistaina 6.9. ilmestyneessä artikkelissaan suomalaisesta kulttuurielämästä, ja erityisesti teatterista.

Toimittaja Christine Dössel osallistui Stage-festivaalin Finnish caseen ja näki mm. Leea Klemolan ohjaaman NEW KARLEBYn sekä Mika Myllyahon ja Saana Lavasteen TÄÄLLÄ POHJANTÄHDEN ALLA. Klemolan sisarusten uutuusnäytelmää luonnehditaan ekstremesatiiriksi. Toimittaja poimi siitä kuvan kanssa kohtauksen, jossa yksi maahanmuuttajahyeenoista tahtoo ihmiseksi ja saa neuvoksi juoda viinaa.

Kansallisteatterin kotimaisten kantaesitysten suuren määrä herättää hämmästystä saksalaistoimittajassa. Lehdessä kerrotaan suomalaisella teatterikentällä vallitsevasta positiivisesta tunnelmasta. Artikkelissa siteerataan Mika Myllyahoa, joka puhuu ”suomalaisen näytelmäkirjallisuuden kulta-ajasta”.

Huomiota saa myös Kansallisteatterin Suuren näyttämön esitys Täällä Pohjantähden alla 2011. Christine Dösselin mukaan esitys on ”hurjaa video- ja diskurssiteatteria Castorfin ja Polleschin jalanjäljissä” viitaten kahteen nykysaksalaisen teatterin voimahahmoon: berliiniläisen Volksbühne-teatterin pääjohtaja ja ohjaaja Frank Castorfiin sekä näytelmäkirjailija-ohjaaja René Polleschiin. Dössel panee myös merkille esityksen suomalaisuuden ja tuntuu olevan erityisen vaikuttunut esityksen lopuksi näyttämölle saapuvasta hirvestä.

Süddeutsche Zeitung 6.9.


 

 

Tutustu Irlannin teatteri-instituuttiin *

Irish Theatre Institute is delighted to launch its new website www.irishtheatreinstitute.ie
ITI's new website has been designed to further enhance its information provision services. The site contains a wealth of information including news on its upcoming events - Information Toolbox (16 Sept) and International Theatre Exchange (6 & 7 Oct), podcasts and transcripts from past International Theatre Exchanges, Findings Reports from PLAYOGRAPHYIreland.
Find us on Facebook: www.facebook.com/pages/Irish-Theatre-Institute-ITI/108265612608007

 


 

Vesa-Petteri Asikainen esiintyy Unkarissa *

PerformanceSirkuksen näyttelijä Vesa-Petteri Asikainen esiintyy Egerissä 28.9.2011, jossa Rita Góbin koreografioima esitys  DeuS ex machina - vaDULva /Generációs Táncerotika esitetään Festival artAlom tapahtumassa.
Esiintyminen liittyy GoBe Dance Companyn ja PerformanceSirkuksen  kansainväliseen yhteistyöhön,  jota ko. ryhmät ovat tehneet vuodesta 2007 lähtien.

www.performancesirkus.fi

 


 

HAKUJA

 

TEKIJÄ-hanke etsii esityksiä vuoden 2012 pilottikiertueillle - HAKUAIKA 1.9.-30.9.2011! *

TEKIJÄ-hankkeen päätavoite on kehittää kiertuetoimintaa vapaiden ryhmien ja kiinteiden ammattiteattereiden välille, ja luoda siten toimiva kansallinen ammattiteattereiden kiertueverkosto.

TEKIJÄ toimii välittäjätahona eli ”agentuurina” kiertueelle valittavien esitysten ja vastaanottavien teattereiden välillä. Ensimmäiset pilottikiertueet toteutetaan keväällä ja syksyllä 2012, kiertäviä esityksiä haetaan NYT!

Vastaanottavat teatterit ovat TEKIJÄ-hankkeen yhteistyöteattereita ja -tahoja. Esityksiä haetaan puitejärjestelyyn eli hanke valitsee useita esityksiä, joita myydään vastaanottaville tahoille tapauskohtaisesti.

Hakukriteerit ja muu esityshakuun liittyvä informaatio löytyy tästä linkistä: www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2011-022228/
sekä www-sivuiltamme www.tekija.info.

Lue hakuasiakirjat huolellisesti ennen lomakkeiden täyttämistä. Mahdolliset kysymykset tulee ensisijaisesti osoittaa Tampereen yliopiston hankintayksikölle.

TEKIJÄ-hankkeen kevään 2013 pilottikiertueiden esityksiä haetaan erillisellä haulla.
Ohessa tiedotteet esityshaustamme:

TEKIJÄ-hanke etsii esityksiä vuoden 2012 pilottikiertueillle
HAKUAIKA 1.9.-30.9.2011 

TEKIJÄ-­projektet söker turnéföreställningar för året 2012
Ansökningstid 1.9.–30.9.2011

 


 

Helsingin Kaupunginteatteri hakee nuoria kirjoittajia *

Helsinki-Berliini 2012 -taidekasvatushanke alkaa

Hei 16-18-vuotias, tule kirjoittamaan näytelmää yli kielien, kilometrien ja Itämeren!
Helsingin Kaupunginteatteri hakee pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria kirjoittamaan näytelmää yhdessä berliiniläisten nuorten kanssa. Hae mukaan 23.9. mennessä.
Kirjoittaminen tapahtuu internetissä Noodi- työkalun avulla ja käsikirjoittamista vetävät kirjailija, teatteri-ilmaisunohjaaja Emma Puikkonen sekä dramaturgi Julia Schreiner. Kirjoittamiskieli on englanti.

Mukaan haetaan kirjoitustehtävillä. Projektiin valitaan neljä nuorta pääkaupunkiseudulta. Käytännössä kirjoittaminen tapahtuu tammi-maaliskuussa 2012. Osallistuaksesi tarvitset tietokoneen, englanninkielentaidon, internetyhteyden ja tarpeeksi aikaa pohtiaksesi ja kirjoittaaksesi käsikirjoitusta useana päivänä viikossa. Etsimme siis sitoutuneita, omaäänisiä kirjoittajia ja tarjoamme yhdessä kirjoittamisen iloa ja pähkäilyä, kontaktin nuoriin toisella puolen Eurooppaa sekä mahdollisuuden nähdä oman tekstisi näyttämöllä.
Helsinki-Berliini 2012 on taidekasvatusprojekti ja osa Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyötä.

Helsinki-Berliini 2012 -haku (pdf)

Näytelmä saa ensi-iltansa sekä Saksassa Theater an der Parkauenissa että Suomessa Helsingin Kaupunginteatterissa syksyn 2012 ja kevään 2013 välisenä aikana.
Hakemukset projektiin tulee lähettää perjantaihin 23.9.2011 mennessä osoitteeseen yleisotyo(at)hkt.fi. Tallenna kirjoitustehtävät pdf tai rtf –muotoon ja lähetä jokainen tehtävä omana liitteenään. Liitä hakemukseen sekä jokaiseen tehtävään myös yhteystietosi.

Lisätietoja projektista antavat:
Kirjailija Emma Puikkonen, p. 045 1262028, emmakanerva(at)gmail.com
Yleisötyövastaava Mirja Neuvonen, p. 09 3940455/ 040 3523969, mirja.neuvonen(at)hkt.fi
Hakulomake ja tehtäväkuvaus: www.hkt.fi/yleisotyo/nyt

Helsinki-Berliini 2012 on osa suurempaa kahdeksan eurooppalaisen teatterin yhteistä hanketta Young Europe II, joka on on EU:n Kulttuuri-ohjelman osarahoittama. Hankkeen koordinoija on ETC, European theatre convention, 40 eurooppalaisen teatterin yhteisjärjestö, johon Helsingin Kaupunginteatteri kuuluu. Tästä tiedotteesta vastaa ainoastaan sen laatija, eikä Euroopan komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.

 


 

Teatterikorkeakoulun Tutke hakee professoria ja yliopistonlehtoria (50%) *

Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskus hakee esittävien taiteiden professoria ja osa-aikaista esittävien taiteiden yliopistonlehtoria (50 %)

Esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa toimii kaksi professoria, yliopistonlehtori sekä tutkijoita ja tutkijakoulutettavia. Jatkoopiskelijoita on noin 50. Professorin tehtävä
on tutkimuspainotteinen ja toimikausi viisi vuotta. Yliopistonlehtorin tehtävä on tutkimuspainotteinen ja toimikauden pituus on kolme vuotta. Tarkemmat tiedot professorin ja yliopistonlehtorin tehtävistä sekä hakumenettelystä löytyvät osoitteesta www.teak.fi/avoimet_tehtavat. Hakuajat päättyvät ma 26.9.2011.

Teatterikorkeakoulu on kansainvälinen esittävien taiteiden yliopisto ja taidealojensa rohkea ja jääräpäinen uudistaja. Teatterikorkeakoulu on taiteellisen tutkimuksen edelläkävijä, pedagoginen uudistaja ja välittäjä taiteen ja yhteiskunnan välillä.

 


 

Kokkolan Kaupunginteatteri hakee 1.8.2012 alkaen teatterinjohtajaa. *

Työsuhteen kesto sopimuksen mukaan.
Hakemukset pyydetään toimittamaan 26.9.2011 mennessä Kokkolan Kaupunginteatterin johtokunnalle, Torikatu 48, 67100 Kokkola.

Lisätietoja: Johtokunnan pj. Tarja Harju-Karhula puh. 0400-508477 tai varapj. Kai-Eerik Känsälä puh. 040-7344702 ja teatterin nettisivut www.teatteri.kokkola.fi

 


 

TAPAHTUMIA

 

Kotimaisen näytelmän festivaali 15.-17.9. Lavaklubilla *

Suomalainen näytelmäkirjallisuus ja kirjailijat saavat puheenvuoron, kun näytelmäkirjailijayhteisö TEKSTI yhdessä Kansallisteatterin kanssa järjestää Kotimaisen näytelmän festivaalin 15.-17.9.2011 Lavaklubilla.  Tapahtuman tarkoitus on tehdä näytelmäkirjailijan työtä tunnetuksi yleisölle, tuoda esiin suomalaisia nykynäytelmiä sekä tarjota ammattilaisille mahdollisuus kollegiaaliseen kohtaamiseen.

Festivaaleilla nähdään neljä kantaesittämätöntä nykynäytelmää lukudraamaesityksinä: Okko Leon, Teemu Kaskisen, Satu Rasilan sekä Emilia Pöyhösen teokset. Kirjailijat ovat tavattavissa lukudraamaesitysten jälkeen. Esityksiin on yleisöllä vapaa pääsy.
Liitteenä tiedote festivaalista. Lisätietoja festivaalista saat TEKSTI:n projektisihteeri Melli Maikkulalta puh. 040 5905 666 tai pohjateksti(at)gmail.com.

 


 

Taiteen keskustoimikunta on kutsunut koolle keskustelufoorumin aiheesta Taiteen ja monikulttuurisuuden tuki Suomessa *

Aika: 9.9.2011 klo 13-17
Paikka: Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Helsinki

Miten taiteen keinoin voidaan edistää kulttuurin monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta Suomessa? Millaisia taiteen tuen linjauksia ja käytäntöjä tarvitsemme?

Taiteen keskustoimikunta on kutsunut taiteilijat, kulttuurityöntekijät ja päätöksentekijät keskustelemaan aiheesta Tieteiden talolle Helsinkiin 9. syyskuuta klo 13-17. Keskustelufoorumiin on ilmoittautunut yli sata osallistujaa.

Yhteisessä keskustelussa vähemmistökulttuuritaustaiset ja muualla syntyneet mutta Suomessa työtään tekevät taiteilijat vaihtavat kokemuksiaan ja näkemyksiään: millaista on tehdä taiteellista työtä Suomessa ja menestyä taiteilijana. Ovatko nykyiset tukimuodot riittäviä, ja ovatko ne oikein kohdennettuja? Tarvitaanko positiivista erityiskohtelua?

Pyöreän pöydän keskustelussa kulttuuriministeri Paavo Arhinmäkeä edustaa valtiosihteeri Jarmo Lindén. Kansainvälistä kokemusta välittää Ruotsin Riksteaternin johtaja Birgitta Englin, joka on omassa näyttelijän- ja teatterinohjaajan työssään rikkonut enemmistö- ja vähemmistökulttuurien rajoja ja käsitellyt tasa-arvoisuutta, osallistumista ja osallisuutta. Pöydän ääreen on kutsuttu myös universaaleja teemoja töissään esille tuova, Baghdadissa syntynyt ja Helsingissä työskentelevä kuvataiteilija Adel Abidin. Keskustelua johdattelee kulttuuri- ja ihmisoikeustoimittaja Maila-Katriina Tuominen, joka nappaa myös yleisön mukaan ajatustenvaihtoon.

Foorumissa annetaan lisäksi käytännön neuvoja ja opastusta valtion taiteilijatuesta. Foorumin pääkieli on englanti.

Lisätietoja ja ennakkoilmoittautumiset: taidesihteeri Kirsi Väkiparta, Taiteen keskustoimikunta, puh. 09 1607 7027

 


 

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen oppaan julkaisu- ja keskustelupäivä 15.9. *

Hyvien käytäntöjen oppaan julkaisu- ja keskustelupäivä 15.9.
Kahden vuoden soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen opetuksesta kootut opit kootaan yksiin kansiin ja opas julkaistaan 15.9.2011 Tampereella Tutkivan teatterityön keskuksella.
Sosiaalinen Sirkus -hanke on pilotoinut kahden vuoden ajan soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen opetusta seitsemän kunnan ja sirkuksen voimin. Noin 60 opetusryhmän ja yli 700 opetuskerran anti kootaan yksiin kansiin: Sosiaalisen sirkuksen Hyvien käytäntöjen oppaaksi. 
Opas on tarkoitettu sosiaalisen sirkuksen toimintaa suunnitteleville tahoille.
Päivä on jaettu kahteen osioon, joihin ilmoittaudutaan erillisillä e-lomakkeilla. Molemmat osiot ovat maksuttomia. Alustavat ohjelmat näyttävät tältä:

I: Sosiaalisen sirkuksen Hyvien käytäntöjen oppaan julkaisu- ja keskustelutilaisuus klo 11 - 13.30
klo 11: Sirkusesitys
klo 11.30: Hyvien käytäntöjen opas sirkustaiteen soveltamiseen ja kolmannen sektorin hyvinvointipalveluiden tuottamiseen
klo 12: Kokemuksia ja keskustelua soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen toiminnasta. Avoin keskustelu, jossa puheenvuoroja mm. Lempäälän kaupunki, sivistystoimenjohtaja Nina Lehtinen, Tampereen kaupungin tilaajaryhmän päällikkö Lauri Savisaari, Lasten ja nuorten kulttuurikeskus PiiPoo, Sorin Sirkus.
klo 13.30: Tilaisuus päättyy
Ilmoittaudu https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/5283/lomake.html

II: Soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen tulevaisuuden näkymät Suomessa
- keskustelutilaisuus sirkusalan toimijoille ja toiminnasta kiinnostuneille
klo 14- 16.30 Keskustelemme yhdessä sosiaalisen sirkuksen toiminnasta eri näkökulmista:
- järjestäytyminen
- nuorisosirkustoiminta ja soveltava sirkus
- ammattisirkuskenttä
- koulutus
Ilmoittaudu https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/5284/lomake.html

http://sosiaalinensirkus.fi/
Lisätiedot: Piia Karkkola, Projektiassistentti
040 190 4147, piia.karkkola(at)uta.fi

 


 

Teatterikorkeakoulun alumniklubi 19.9.: Stanislavski, Turkka ja Tulevaisuus *

Syksyn teatterikeskustelu on avattu.
Elokuussa ilmestyi peräti kaksi teosta näyttelijäntyöstä ja koulutuksesta sekä näyttelemisen teorioista ja käytännöistä.
Tule jatkamaan keskustelua! Tarjoiluakin on.

Stanislavski,Turkka ja Tulevaisuus
Eli miten näyttelijöitä tulisi kouluttaa?
Keskustelun käynnistävät ohjaaja Kristiina Repo, professorit Esa Kirkkopelto ja Vesa Vierikko (TeaK) sekä näyttämötyön lehtori Hanno Eskola (Näty).
Puheenjohtajana toimii näyttelijä, tutkija ja Teatterimuseon johtaja Helena Kallio.
Keskustelua kommentoimaan odotamme myös muun muassa Pietarin teatteriakatemiassa opiskelleita suomalaisia.

Alumniklubitiedote (pdf)

Teatterikorkeakoulu, studio 1, Haapaniemenkatu 6, Helsinki
ma 19.9.2011 klo 18–21.

Opiskelijoille ja alumniyhdistyksen jäsenille tilaisuus on maksuton, muilta pääsymaksu on 5€.
Lisätietoa yhdistyksestä ja toiminnasta
www.teak.fi/alumni | alumni(at)teak.fi

 


 

Kivi-seminaari 10.10. *

Tervetuloa Kivi-seminaariin!

Klassikot on aina luettava uudelleen. Myös niiden tekijät on hyvä tutkia uudelleen. Aleksis Kiven elämää ja tuotantoa ovat uusin aineistoin ja uusin silmin tarkastelleet viime vuosina monet tutkijat. Kiven jälkimaine monipuolistuu mm henkilösuhteiden, kielitaidon ja kansainvälisten vaikutteiden tutkimisen kautta. Kuinka teatteri kehollistaa uudelleen löydetyn Kiven?

Klassikot on aina esitettävä uudelleen.

Terveisin
Professorit Hanna Suutela ja Yrjö Juhani Renvall Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
Seminaariohjelma liitteenä

 


 

Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyön ohjelma *

HKT:n yleisötyön ohjelmassa on jatkuvasti erilaisia näytelmiin liittyviä työpajoja sekä suosittuja kulissikierroksia ja teosesittelyjä. Laajasta toiminnasta parhaiten löytää tietoa uudistetuilta yleisötyön kotisivuilta osoitteessa www.hkt.fi/yleisotyo.

Helsingin Kaupunginteatterissa käynnistyy syksyn 2011 aikana ikäihmisille suunnattu yleisötyöprojekti Tarinoita Pitkänsillan kupeesta. Siinä kerätään Kallion alueella asuvien ikäihmisten tarinoita, kokemuksia ja muistoja Kalliosta. Tarinoita työstetään yhdessä teatteri- ja tanssityöpajoissa.  Projekti juhlistaa samalla merkkipäivien vuotta 2012, kun Kallion tunnetut maamerkit Pitkäsilta ja Kallion kirkko täyttävät 100 vuotta ja Helsinki juhlii 200:tta vuottaan Suomen pääkaupunkina. Osallistujia haetaan syyskuun aikana.

 


 

ENCATC Annual COnference ( 12-14 October 2011) Helsinki *

Meet. Understand. Network. Exeprience. Contribute.Interact.Participate.Inspire.Connect.Exchange.
MEET us in HELSINKI next 12-14 October 2011
REGISTRATION:  www.encatc.org/register

Entitled "Culture Forecast”, this outstanding international conference is organised by ENCATC in close cooperation with its members and five universities of applied sciences operating in Finland (HUMAK, Metropolia, Novia, Mikkeli and Seinäjoki). Along with these other organisations taking part in making this all happen are: Foundation for Cultural Policy Research (Cupore), Art and Cultural Professionals Trade Union (TAKU) and Team “To Culture With Love. Management” (European Young Professionals and Students Working the in Field of Arts and Culture).

To download the latest draft version of the programme click here: www.encatc.org/pages/index.php?id=201

 


 

Nykyflamencofestivaali valtaa Savoy-teatterin 15.-16.10. *

Lokakuussa neljännen kerran järjestettävä Flamingo-nykyflamencofestivaali tarjoaa ohjelmaa lastentanssiteatterista performanssiin, festivaaliklubin sekä elokuvanäytöksen. Teatterisalin lisäksi esityksiä nähdään myös aulatiloissa sekä teatterin yhteydessä sijaitsevassa Katsomo-ravintolassa.

15.10. Compañía Kaari Martin: Peppi Pitkätossu
16.10. Lugo-Chamorro-Collado-Martin: Soolojen ilta

Lisätiedot: Liput Lippupalvelusta ja Savoy-teatterin lipunmyynnistä
Tuottaja Joonas Antikainen Puh. 044 555 5473
joonas(at)companiakaarimartin.fi www.companiakaarimartin.fi

 


 

Feria Internacional de Teatro y Danza, Huesca, Spain *

THE INTERNATIONAL THEATRE AND DANCE FAIR
September 26 - 30, 2011 / Huesca (Spain)
www.feriadeteatro.aragon.es

 


 

KOULUTUSTA

Keinolla millä hyvänsä eli teatterin keinot käyttöön -kurssi Teatterimuseossa*

Teatterimuseo järjestää:
Keinolla millä hyvänsä eli teatterin keinot käyttöön -kurssin
monimuoto-opetuksena 15.11.11–20.3.12 välisenä aikana

Oletko kiinnostunut toiminnallisten menetelmien käyttämisestä työpajoissa, opetuksessa tai yleisötyössä? Tarvitsetko vain avaimet? Ideoita siitä, miten teatterin keinoja voi soveltaa erilaisissa ympäristöissä ja tilanteissa esim. mitä kannattaa ottaa huomioon kun valmistaa työpajan tai esityksen museoon?

Teatterin keinot käyttöön -kurssin yksi lähtökohta on tarjota herätteitä ja auttaa museolehtoreita, ohjaajia ja oppaita käyttämään teatteriharjoitteita ja toiminnallisia menetelmiä työpajoissa, mutta kurssi soveltuu myös teatterialan koulutuksen saaneille yleisötyön tekijöille ja kuraattoreille jne. Tavoite on, että jokainen osallistuja suunnittelee ja toteuttaa toiminnallisen työpajan tai esityksen haluamaansa museoon. Otamme huomioon kurssilaisten yksilölliset lähtökohdat ja tarpeet.

Kurssi koostuu ennakkotehtävistä, Teatterimuseossa järjestettävistä lähiopetusjaksoista, pienryhmätapaamisista ja itsenäisestä työskentelystä. Kurssi alkaa ensimmäisistä ennakkotehtävistä 15.11.11 ja päättyy viimeiseen lähijaksoon 19.–20.3.12, jolloin työpajat ovat ainakin viittä vaille valmiita.

Tarkempi aikataulu löytyy Teatterimuseon www-sivuilta (www.teatterimuseo.fi/teatterikasvatus/kurssit-ammattilaisille).

Kurssin hinta on 600 €. Kurssin vetävät näyttelijä, teatteriopettaja Helena Ryti, museolehtori Heini Räsänen sekä teatteri-ilmaisun ohjaaja Milla Kortemaa. Sitova ilmoittautuminen 3.10.11 mennessä osoitteeseen ilmoittautuminen(at)teatterimuseo.fi. Lisätietoja antaa Heini Räsänen, puh. 0207 961 663, heini.r(at)teatterimuseo.fi.

 


Kotimaisen näytelmän festivaali

Kivi-seminaari

Helsinki-Berliini 2012

Alumniklubi 19.9.2011

Suddeutsche Zeitung