06.09.2013

TINFO-tiedote 28 / 5.9.2013

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

RESIDENSSEJÄ

MUITA ILMOITUKSIA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


KURISTUSTA JA ELVYTYSTÄ

Kestävyysvaje.Velkasuhde.Huoltosuhde. Rakenneuudistusohjelma. Budjettikuri. Verkkaisen talouskasvun ja työmarkkinoiden kohdaanto-ongelmat. Veropoliittiset sopeutustoimet. Elvytys. Siinä sanoja, jotka tahdittavat talousarvioesitystä ja raivaavat tiensä tärykalvolle. Ensi vuoden budjetti on hallituksessa saatu sovituksi ja sen myötä joukko uudistusesityksiä, jotka nyt sitten odottavat eduskunnan käsittelyä. Kevään kehyspäätöksien mukaisesti mennään. Pahimmat skenaariot esimerkiksi lisävaltionosuusleikkauksista eivät toteutuneet. Lisäbudjettiesitys kohdentuu nuorten työllistämiseen. Onkohan tästä jotain siivua myös taiteilijoille?  Minkälaisia skitsofrenisia lähtökohtia ja ideologisia asetelmia talousarvioesitys pitää sisällään?

Kuntien niskaan sälytetään 1 miljardin säästötavoite. Valtionosuuksissa napataan pois 362 miljoonaa euroa, ja kun opetus- ja kulttuuritoimen indeksikorotuksia ei aiemmin sovitun mukaisesti tehdä on tässä vielä 36 miljoonan lisäreikä. No, vastaavasti sitten höllennetään kuntien tehtäviä ja velvoitteita. Toivottavasti kuntien talousahdinko ei kiristä teattereiden taloutta. Tosiasia on kuitenkin, että teattereiden kustannukset tai ylipäätänsä kulttuurin kustannukset kuntien kokonaistalouden kannalta ovat häviävän pieni osa. Hyttysen kakka. Kai kunnissa on valistuneita päättäjiä, jotka ymmärtävät kulttuuri- ja taidelaitostensa arvon.


SYNKKAAKO JA KENEN OMINAISTAAJUUKSILLA?

Luen opetus- ja kulttuuriministeriön omaa ehdotusta hallinnonalansa talousarvioesitykseksi.
Selvitysosassa kerrottujen kulttuuripolitiikan tavoitteiden ja keskeisimpien toimenpiteiden pitäisi sitten olla synkassa rahan kanssa. ”Tuetaan Taiteen edistämiskeskuksen toiminnan vakiintumista ja tehostumista.” ”Vahvistetaan taiteilijoiden, kulttuurialan toimijoiden ja teosten kansainvälistä liikkuvuutta sekä edistetään toimijoiden kansainvälistä verkostoitumista.” ”Selvitetään taiteilijoiden työskentely- ja toimeentuloedellytyksien sekä eläketurvan parantamista.” ”Kehitetään taiteen ja kulttuurin tukirakenteita ottaen huomioon vapaan ammattilaiskentän tarpeet.” ”Lisätään museoiden, orkestereiden ja teattereiden valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta.” ”Parannetaan kulttuuripalveluiden tasa-arvoista saatavuutta, saavutettavuutta ja moninaisuutta ottaen huomioon eri ikä- ja väestöryhmien tarpeet.” ”Tuetaan kulttuuriyrittäjyyttä ja luovien alojen työpaikkojen syntymistä sekä vahvistetaan luovien alojen elinkeinotoiminnan ja kulttuurin matkailullisen tuotteistamisen mahdollisuuksia.” ”Luova talous työssä -hankkeessa kehitetään taide- ja kulttuurilähtöisiä toimintamalleja ja palvelutuotteita.”

Luovaan talouteen liittyy moni toimenpide-esitys. Taiteen edistämiskeskus tulee järjestämään keskustelun ”Luova talous 2.0 kohtaa Taikessa”. Syntyykö ylirajaisia uusia ajatuksia siitä, miten taiteilijoiden asemaa voitaisiin kehittää?  Toivottavasti keskustellaan monen eri (etu)ryhmän ominaistaajuudella. Toivottavasti talouden (luonnollisen etuoikeutettuina pidetyt) järjestelmäominaisuudet eivät jyrää.  


TOIMEENTULOA, TYÖLLISYYTTÄ, TUKEA VAPAALLE KENTÄLLE

Tieto opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämisen sekä vapaan kentän tuki -avustuksista ja niiden kriteereistä on jo hyvissä ajoin olemassa ja valmisteluaikaa hankkeille jää näin kunnolla, kun hakuaika umpeutuu 12.5.2014. Aikaa tarvitaankin, jotta rahoittajakumppanit saadaan kasaan. Hakijoina voivat olla oikeustoimikelpoiset yhteisöt, siis myöskin julkisoikeudelliset yhteisöt, eli valtio, kunnat ja seurakunnat? Jakaako valtio avustuksia myös itselleen ja kunnille? Olenko ymmärtänyt väärin?

TAIDEYLIOPISTON AVAJAISISSA

”It´s colder here.” Kuvataideakatemian opiskelija rakentaa tätä lausetta kirjain kirjaimelta eristysnauhalla Musiikkitalon lattiaan, kun avajaisohjelma ja puheet kuunneltu ja maljaa taiteelle kilistelty.


KUNNAT JA TEATTERI

Maakuntien lehdet kirjoittavat kuntien (ja teattereiden) talousahdingosta. Varkauden teatterissa avustukset eivät riitä ja toimintaa pyöritetään jo osittain pankkilainalla. Kaupungissa ollaan rakentamassa teatteriyhteistyötä Pieksämäen Poleenin kanssa.  Lahdessa harkitaan kaupunginteatterin ja Sinfonia Lahden yhtiöittämistä osana kaupungin palvelurakenteen uudistamista. ”Jos teatteri olisi yksityisoikeudellinen yhteisö, valtionosuus maksettaisiin suoraan teatterille. Lisäksi teatterin olisi perusteltua hakeutua arvonlisäverolliseksi, koska teatterin kustannuksiin sisältyy enemmän arvonlisäveroa kuin myyntiin. Arvonlisäveropalautukset muodostaisivat yhden tulolähteen”, pohtii teatterin hallintojohtaja Kimmo Ryynänen, mutta toteaa samaan hengenvetoon, ettei rahoituksen tarve yhtiöittämisen myötä muutu.  


URBANAPAAN!
 
Viikonloppuna kävin urbaanin taiteen yhteisön UrbanApan minifestarilla Puoli-Q:ssa katsomassa seitsemän taiteilijan (Emmi Venna, Laura Jantunen, Anniina Jääskeläinen, Mitja Nylund, Aaro Wichmann, Noora Hannula ja Sonya Lindfors ) pariviikkoisen laboratorio- tai hautomokauden aikana syntynyttä. Mahtava meno vapauden valtakunnassa. Asennetta ja energiaa, joka siivitti maanantaihin. En päässyt keskusteluun ART! WHAT THE FAK?  Onneksi kohtaamisia UrbanApan kanssa voi jatkaa Ateneumissa, Stoassa ja Lavaklubilla.  


KÄNNYKKÄKUNINKUUDEN NOUSU JA TUHO

Se on sitten selvä. Puolet Nokiasta on myyty.  Tässä on ainekset shakespeareläiseksi valtanäytelmäksi. Kuka kirjoittaisi Nokian noususta ja tuhosta (ja väliin jääneestä uhosta)?


VÄHÄN JÄLKIJUNASSA

Vasta nyt sattuman kaupalla käsiin tuli Kolmas lähde -hankkeen kertakaikkisen mainio ideapankki Casebook (Yhdistykset palvelemassa yhteiskuntaa –ja toteuttamassa itseään). Casebookista voi lukea 77 esimerkkitapauksesta ja niiden löydöksistä: sosiaalisista innovaatioista, käytännöistä, palvelumalleista, opitusta.


BALTIC CIRCLE KUTSUU
Baltic Circlen ohjelma tömähti juuri. Nyt kaikenlaisissa uusissa tiloissa.  Pornoa ja tappamista.

USKO TOKI

Uskotoki040913

TINFON ILMOITUKSIA

Teatterikalenteri 2014 ja Teatterialan Avain -yhteystietojulkaisu nyt tilattavissa – Huomaa ennakkotilaajan etu!

Teatterikalenteri 2014 on teatterilaisten oma, aurinkoisen keltaraitainen taskukalenteri, josta löydät päivyriosion lisäksi tietoa teatterialan tapahtumista ja toimijoista sekä päivää piristäviä näytelmäsitaatteja.

Ennakkotilaajan etu
Ennen 18.9. tilatut Teatterikalenterit maksavat 15 euroa, ja yli kymmenen kappaleen tilaukset 14 euroa /kalenteri. Kalenterin normaali hinta on 17 euroa. Postitamme kalentereita viikolla 38 niiden saavuttua painosta.

Teatterialan Avain 2013/2014 –sähköinen yhteystietojulkaisu on nyt ilmestynyt. Siinä on yhdessä paketissa teatterialan ja teatterialaa hyödyttävien toimijoiden yhteystiedot. Sähköisestä Teatterialan Avaimesta on helppo tehdä hakuja eri nimillä ja verkkosivu- ja sähköpostilinkit nopeuttavat työskentelyä.

Teatterialan Avaimen hinnoittelu perustuu käyttäjien määrään per osoitteistoa tilaava teatteri / yhteisö. Myymme siis Avaimeen käyttölisenssejä.

  • 1-2 käyttäjää, lisenssi maksaa 25 euroa.
  • 3-9 käyttäjää, lisenssi maksaa 75 euroa.
  • Yli 9 käyttäjää, lisenssi maksaa 120 euroa.

Teatterialan opiskelijoille ja työttömille Avain maksaa vain 12 euroa. Muille kuin teatterialan yrityksille ja yhteisöille hinta on 150 euroa.

TINFO-verkkokaupasta voit tilata myös vasta ilmestyneet Teatteritilastot 2012 ja TINFO News –lehtiä.

Tilaukset voit tehdä:
www.tinfo.fi/verkkokauppa
sähköpostitse: tinfo(at)tinfo.fi
puhelimitse (09) 2511 2120
tai noutaa toimistostamme Teatterikulmasta

UUTISIA


Syksyn 2013 ensimmäiset TINFO-apurahat näytelmien kääntämiseen jaettu

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) jakaa kuluvana vuonna 25 000 euroa (2012: 20 000 euroa) apurahoja suomalaisten näytelmien käännöksiin muille kielille. TINFO-apurahalla tuetaan erityisesti sellaisia käännöshankkeita, joihin liittyy tiedossa oleva näytelmän esitystuotanto ulkomailla. Suomalaisilla näytelmillä on ollut kysyntää maailmalla vuosi vuodelta enemmän, vuonna 2012 esityksiä oli 97 (2011: 85) maassa yhteensä 25 (2011: 24).

TINFO-apuraha on pääsääntöisesti vain osa näytelmän käännöstyön rahoitusta ja se maksetaan aina suoraan kääntäjälle.

TINFO-apuraha myönnettiin vuoden 2013 kolmannella jakokierroksella seuraaville käännöshankkeille:

Juha Jokela: ESITYSTALOUS 2, englanniksi, kääntäjä Kristian London
Esitystalous 2:n lukuteatteriesitys menestyi hyvin Kööpenhaminassa kesäkuussa 2013, Festival for ny europaeisk dramatik -tapahtumassa. Kääntäminen liittyy Nordic Drama Cornerin (NDC) vientihankkeeseen.

Mika Myllyaho: KAAOS, tsekiksi, kääntäjä Otto Kauppinen
Prahalainen huoneteatteri Komornicinohra (KOC) esittää Kaaoksen syksyllä 2013. Ohjaaja ja teatterinjohtaja Jiri Babek on suunnitellut koko Mika Myllyahon näytelmätrilogian esittämistä KOCissa. Paniikki oli ohjelmistossa vuonna 2012.

Minna Nurmelin: MUISTA MINUT, englanniksi, kääntäjä Eva Buchwald
Näytelmän kääntäminen liittyy Nordic Drama Cornerin (NDC) vientihankkeeseen. 

Emilia Pöyhönen: KUKA TAHANSA MEISTÄ, ruotsiksi, kääntäjä Sofia Aminoff
Hankkeen tarkoituksena on tarjota suomalaista nykydraamaa Pohjoismaissa. Kiinnostusta on mm. tukholmalaisissa Dramatenissa ja Teater Giljotinissa.

Panu Rajala: SYLVI JA ANITA, ruotsiksi, kääntäjä Anna Simberg
Riksteatern on kutsunut esityksen kiertueelle Ruotsiin. Kiertue käsittää 10 kaupunkia ja suunniteltu ensi-ilta Ruotsissa on 5.4.2014. Näytelmän ohjaa Kari Rentola Helsingin Kaupunginteatterista.

Katso lista kaikista TINFO-apurahalla vuonna 2013 tuetuista näytelmäkäännöshankkeista.
Tutustu TINFO-apurahan hakuohjeisiin ja jakokriteetereihin.
Lista ulkomailla vuonna 2012 esitetyistä suomalaisista näytelmistä.

Tiedustelut:
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO), johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(at)tinfo.fi tai tiedottaja Sari Havukainen, sari.havukainen(at)tinfo.fi


Kymmenennen Baltic Circlen 13.-17.11.2013 ohjelmisto julkistettu


Tänä vuonna juhlitaan kymmenettä Baltic Circle -festivaalia! Kansainvälinen nykyteatterifestivaali järjestetään Ääniwallissa sekä muissa esityskohtaisissa tiloissa Helsingissä 13.–17.11.2013. Baltic Circle on perustamisestaan lähtien toiminut uranuurtajana ja edelläkävijänä  Suomen kansainvälisten teatterifestivaalien kentällä tarjoten korkeatasoista nykyteatteria. Festivaali on myös onnistunut tavoitteessaan toimia ponnahduslautana kotimaisille ja kansainvälisille taiteilijoille. Tänä vuonna festivaalin kaikki esitykset ovat Suomen ensi-iltoja ja suurin osa niistä on Baltic Circlen osatuottamia.  

Itsetutkiskelua ja piilotettuja tunteita. Pekko Koskisen (FIN) ja Markus Öhrnin (SWE) yhteistyöstä syntynyt Porn of Pure Reason sukeltaa pornografian suljettujen ovien taakse. Esityksen maailman ensi-ilta oli toukokuussa Berliinissä legendaarisessa Volksbühne-teatterissa. Baltic Circle -festivaali valtaa esitystä varten hylätyn elokuvateatterin. Ruotsalaisen Poste Restanten isännöimässa kick off -seminaarissa käsitellään puolestaan vapauden järjestämistä Sigmund Freudin ajatusten pohjalta. Seminaariesityksen aikana taiteilijat ja vieraat rakentavat yhdessä raamit tilapäiselle utopialle. Civilization and its Discontents on tarkoitettu niille, jotka uskovat olemassaolonsa vapauteen, mutta jotka pelkäävät minne tämä vapaus heidät vie.

Venäläistä nykyteatteria, kertakäyttöisiä esityksiä ja karaokea. Vallilan uudessa tapahtumatehtaassa, Ääniwallissa nähdään tänä vuonna kolme esitystä. Post Theatre (RUS) esittää venäjänkielisen nykyteatterin vaikuttavimpiin käsikirjoittajiin lukeutuvan Pavel Pryazhkon (BLR) näytelmään pohjautuvan teoksen. I Am Free koostuu yli 500 valokuvasta, joita lavalla kommentoi itse ohjaaja Dmitry Volkostrelov. Nuorten kotimaisten taiteilijoiden yhteistyöstä syntynyt Vibes on uusi konsepti ja sarja ainutkertaisia ja kertakäyttöisiä esityksiä. Ville Ahonen, Laura Birn, Anna-Mari Karvonen, Anni Puolakka, Ville Seppänen, Heidi Soidinsalo ja Masi Tiitta (FIN) tuovat Baltic Circleen kaksi sarjaan kuuluvaa esitystä, joiden aiheina ovat meditaatio, seksi ja carpe diem. Muusikko–kirjailija Jacob Wrenin (CAN) Every Song I’ve Ever Written -projekti käsittelee muistia, historiaa, laulujen kirjoittamista, internetiä ja popkulttuuria. Illan aikana Ääniwalli täyttyy livemusiikilla, kun Samuli Putro, Tiiu Helinä, Tundramatiks, Kanerva ja Kap Kap esittävät omat sovituksensa Wrenin säveltämistä kappaleista. Keikkojen jälkeen Ääniwallissa raikaa karaoke, jossa kuka tahansa voi esiintyä Wrenin säestämänä.

Kuolemaan tuomitut. Vokalisti ja esitystaiteilija Juha Valkeapään (FIN) Executed Stories on sadunomainen esitys, joka käsittelee ihmisen teloittamisen historiaa. Valkeapää on vuodesta 1993 asti esiintynyt ääni- ja performanssitaideteoksillaan ympäri maailmaa. Executed Stories on hänen ensimmäinen sooloesiintymisensä kuuteen vuoteen.

Huonoa taidetta. Kansainvälinen performanssiryhmä Oblivia (FIN/UK) vapauttaa uusimmassa Super B -esityksessään itsensä pakonomaisesta tarpeesta tehdä hyvää taidetta. Se kaivautuu syvälle…taiteeseen (art isolla F:llä), metodinaan tehdä sitä niin huonosti kuin mahdollista. Esitys on toinen osa viisivuotista Museum of Postmodern Art (MOPMA) -projektia.

Kannanottoja ja vähemmistöjen ääniä. Kviss búmm bangin (ISL) Gaala on sekoitus esitystä, juhlaa ja kylätapahtumaa. Q-teatterissa järjestettävä Gaala-ilta tuo yhteen värikkään joukon eritaustaisia ihmisiä, joita kaikkia yhdistää kuuluminen johonkin vähemmistöön. Kviss búmm bang on esiintynyt lukuisilla festivaaleilla Euroopassa ja osallistuu tällä hetkellä Global City – Local City -projektiin, joka on kahdeksan eurooppalaisen festivaalin muodostama yhteistyöverkosto. Ennakkolähdön festivaalille ottaa Public Movementin (ISR) koreografioitu demonstraatio, Positions, joka kutsuu ottamaan kantaa ajankohtaisiin kysymyksiin. Demonstraatio järjestetään festivaaliviikon maanantaina Helsingin keskustassa flash mob -hengessä. Dana Yahalomin vetämä Public Movement -liike on esiintynyt aiemmin New Yorkissa, Italiassa, Israelissa, Saksassa, Hollannissa ja Ruotsissa.

Lisätiedot:
Katja Tolonen
Viestintäpäällikkö
katja(at)balticcircle.fi
p. 0504922017

Lehdistökuvat:
www.balticcircle.fi/media

www.balticcircle.fi

facebook.com/Balticcircle


Teatteri Hevosenkengän Kani Untuvakerää jo 20 vuotta


Teatteri Hevosenkengän kaikista pienimmille, jo noin 2-7 vuotiaille lapsille tarkoitettua näytelmää Kani Untuvakerä on esitetty Teatteri Hevosenkengän kotinäyttämöllä Espoon Juhannusmäellä ja kiertueilla maailmalla Japania myöten vuodeksikaan keskeytymättä 20 vuotta!  Vuonna 1993 lokakuun 7. päivä ensi-iltansa saaneesta Kani Untuvakerästä on tullut Hevosenkengän oma ”Hiirenloukku”, tämä Lontoon teattereiden kuuluisa kassamagneetti.  Näytelmää on esitetty 759 kertaa, niistä 693 suomeksi ja 66 ruotsiksi nimellä Kanin Dunboll.
Kanin taival alkoi siitä, että teatterin näyttelijä Anita Sohlberg ja nukentekijä Ulla Vaajakallio pyysivät teatterinjohtaja Kirsi Sireniä (silloin Aropaltio) vierailemaan äitiyslomansa aikana ohjaamassa kaikkein pienimmille tarkoitetun näytelmän. Kirsi Sirenillä oli juuri silloin kotonaan kaksivuotias ja aihe tuntui läheiseltä ja tärkeältä. Tämä kaksivuotias olikin silloin tällöin koekatsojana harjoituksissa ja monia liian jännittäviä kohtauksia pehmennettiin juuri hänen reaktioidensa takia.

Ensimmäiset sadat esitykset Kania esitti näyttelijä Anita Sohlberg ja sen jälkeen monissa kanin rooleissa on ollut ja on edelleen Outi Haaranen. Vanhan englantilaisen lastenkirjan dramatisoinnista vastaavat Anita Sohlberg ja Kirsi Siren, joka myös on ohjannut esityksen. Nuket ja lavastus ovat Ulla Vaajakallion. Musiikin esitykseen on säveltänyt Sven Nygård. Valosuunnittelu on Dan Knasterin.

Ulla Vaajakallion suunnittelema Kani Untuvakerä juliste on myös saavuttanut mainetta ja kiitosta. Se on Hevosenkengän myydyin juliste joka vuosi ja se on voittanut paras juliste äänestyksen. 

Kani Untuvakerän kaksikymmenvuotisjuhlaa vietetään Teatteri Hevosenkengässä Espoossa lastenkutsujen merkeissä lauantaina 7. 9. klo 14.00.

Tiedustelut:
Teatterisihteeri Johanna Bergman 09 4391 220
Markkinointisihteeri Erja Andelin 09 4391 2212
hevosenkenka(at)hevosenkenka.fi
www.hevosenkenka.fi
TEATTERI HEVOSENKENKÄ
Juhannusmäki 2, Mankkaa, Espoo


Kajaanin harrastajateatterin Oikeusjuttu palkittiin Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun Harrastajateatterikatselmuksessa 1.9.2013 Kuusamossa


Tuomariston mukaan Oikeusjuttu on "vaikuttava, monella tavalla hienosti toteutettu dokumenttiteatteriesitys". Stipendin suuruus on 1 000 euroa.

Viikonloppu tarjosi kulttuurinälkäiselle katsojalle peräti viisi eri teatteriesitystä. Katselmusraatiin kuuluneet näyttelijät ja teatteri-ilmaisun ohjaajat Saija Jäntti ja Antti Laukkarinen sekä näyttämötaiteen läänintaiteilija Jouni Rissanen kiittelivät esiintyvien ryhmien monipuolista antia.

Esitykset olivat hyvin erilaisia: nuorten Ylivieskan lukioteatteri esitti Luten koulusurmaajatarinaan pureutuvan näytelmän Bang bang you're dead, draamateatteria edusti Kajaanin harrastajateatterin Oikeusjuttu, draamaa tarjosi myös Raahen teatterin näytelmä Kuikan pelto. Kuusamon Näyttämön kesäteatteriesitys Harmaat pantterit kutkutti nauruhermoja ja Pudasjärven Näyttämön Rakas pappimme oli puolestaan koominen jännitysnäytelmä.

Katsojia näytelmät keräsivät yhteensä noin 600.

Viikonlopun aikana toimi myös neljä eri koulutuspajaa: stand up, lavastus, teatterilaulu sekä tekstistä näyttämölle. Teatterialan ammattilaisten pitämiin pajoihin osallistui 44 harrastajaa kymmenestä eri harrastajateatteriryhmästä.

Oulun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki osallistui tapahtumaan lauantai-iltana, jolloin hän kertoi omasta taiteilijapolustaan. Hyvin lämminhenkisessä tilaisuudessa paikalla ollut yleisö sai esittää kysymyksiä Koukille. Keskustelutilaisuuden jälkeen esiintyi stand up-koomikko Heikki Vilja.

Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun harrastajateatterikatselmus järjestetään joka toinen vuosi. Vuoden 2015 tapahtumapaikkakunta on vielä avoin.

Kuusamon Harrastajateatterikatselmuksen järjestivät yhteistyössä Kuusamon Näyttämö ry, Taiteen edistämiskeskus Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun taidetoimikunta, Kajaanin alueteatteri, Kuusamon kaupunki, Suomen Harrastajateatteriliitto, Sokos Hotel Kuusamo sekä Ravintola Hotku.

TAPAHTUMIA


Tampereen yliopiston teatterityön professorin tehtäväntäyttöön liittyvä taiteellisen toiminnan esittely 27.9.2013

Paikka: Teatterimonttu (Kalevantie 4, yliopiston päärakennuksen D-osa)

Teatterityön määräajaksi (1.8.2014–31.7.2019) täytettävän professorin tehtävän kärkihakijoiden taiteellisen toiminnan sekä teatterityön opetusta ja Nätyä koskevan kehittämissuunnitelman esittelyt pidetään seuraavasti:

      TeT Pauliina Hulkko klo 9.00 -10.00
      TeT Mikko Kanninen klo 10.15 -11.15
      TeM Saana Teräväinen (o.s.Lavaste) klo 11.30 -12.30

Tilaisuus on julkinen.


Luova kampuskävely Otaniemessä 18.9.2013

Keskiviikkona 18.9.2013 klo 10–11 Aalto-yliopiston taidekoordinaattori,
TaT Tuula Isohanni kulkee kanssamme valitsemansa kierroksen.

Opiskelun tahti on tiukkaa ja vaativaa. Opiskeluympäristökin saatetaan kokea fyysisesti
monotonisena ja siellä olevat arkkitehtuurin helmet ja historialliset tapahtumat muuttuvat
arjessa ”näkymättömiksi” ja jäävät monille tuntemattomiksi. Olemme kuitenkin kiinteässä
vuorovaikutuksessa ympäristömme kanssa ja voimme ammentaa siitä energiaa. Voit
käyttää tätä opastettua kävelykierrosta keinona saadaksesi elävä tuntuma omaan
kampukseesi, oppiaksesi sen tarinoista ja arkkitehtuurista!

Lähdemme liikkeelle maahan piirretystä, symbolisesta alkupisteestä ja kävelymme
vetää ikään kuin näkymättömän viivan maastoon.
Lopetamme kierroksen dynaamiseen pisteeseen, ”hyrrään” (Pekka Koponen), jossa
kiepautamme luovuutemme käyntiin.
Kävelyn jälkeen on mahdollisuus syventyä kokemaansa meditatiivisella
maalauskurssilla Otaniemen kappelilla (Maija Pitz-Koponen).

Avaussanat/ Dekaani Helena Hyvönen
Tapaaminen Alvarin aukiolla A-porttiaiheen luona (Reija Hirvikoski)

Lisätietoa ja ilmoittautumiset: tuula.isohanni(at)aalto.fi tai paivi.kiuru(at)aalto.fi


UrbanApa 2013 -festivaali 19.-28.09.2013


Ateneum // Stoa // Lavaklubi

UrbanApa 2013 on urbaani taidefestivaali, joka leikittelee urbaanin ja nykytaiteen rajalla.
UrbanApa levittäytyy ympäri kaupunkia, luvassa esityksiä, demoja, työpajoja, klubeja jne.

Tapahtumat ovat edullisia ja alle 18-vuotiaille ilmaisia! Lisätietoja www.urbanapa.fi, www.facebook.com/urbanapa ja sonya(at)urbanapa.fi.


Satupäivä 18.10.2013 – Osallistu!


Satupäivää juhlitaan vuosittain Sadun nimipäivänä, 18. lokakuuta. Tervetuloa mukaan kaikki keijujen, peikkojen, haltioiden, jättiläisten, lohikäärmeiden, prinsessojen, prinssien ja varsinkin sammakoiden ystävät!

Ryhdy tapahtumajärjestäjäksi

Satupäivä perustuu yhdessä tekemiseen ja vapaaehtoisuuteen ja kaikki halukkaat ovat tervetulleita järjestämään Satupäivän tapahtumia. Tapahtumat voivat olla mitä tahansa satuihin ja sadunlukuun liittyvää - kaikki lähestymistavat ovat tervetulleita sarjakuvasta teatteriin ja lukuhetkestä seminaariin - tyyli on vapaa. Mukana on vuosittain satoja teattereita, järjestöjä, kuntia, kirjastoja, kirjakauppoja ja monia muita - kaikki ovat tervetulleita mukaan.

Lisätietoja ja ideoita tapahtuman sisällöksi voit kysyä Satupäivän projektisihteerilta: info(at)satupaiva.fi

Jos olet järjestämässä satuteemaisen tapahtuman Satupäivänä 18.10.2013 ja tahdot saada ohjelmasi mukaan Satupäivän tapahtumakalenteriin ja valtakunnalliseen tiedotukseen, ilmoita tapahtumanne tiedot Satupäivän projektisihteerille (info(at)satupaiva.fi) 1.10.2013 mennessä.

Lähetettäviin tapahtumatietoihin tulee liittää:

•    ohjelman sisältö
•    aikataulu
•    tapahtumapaikka katuosoitteineen
•    mahdollinen nettiosoite
•    mahdollisen pääsymaksun suuruus

Ryhdy sadunlukijaksi

Haluaisitko lähteä tekemään sadunlukukeikan päiväkotiin, kouluun tai kirjastoon? Etsimme vapaaehtoisia sadunlukijoita, jotka jalkautuvat Satupäivänä kertomaan satuja eri puolilla Suomea. Kukin sadunkertoja saa käsitellä satuja haluamallaan tavalla - aikaisempina vuosina satuja on kerrottu näytellen, lukien, kuvittaen tai saduttamalla kertomuksia lapsilta. Sadunkertojat saavat itse valita kertomansa sadun. Sadunluku tapahtuu perjantaina 18.10.2013.

Jos haluat lähteä toteuttamaan lapsille vinkeää Satupäivää sadunlukijana, ilmoittaudu Satupäivän projektisihteerille osoitteeseen info@satupaiva.fi. Keräämme sadunlukijoista listan, jota tarjoamme sadunluvusta kiinnostuneille päiväkodeille, kouluille ja palvelutaloille.  Sadunlukijoiden yhteystiedot eivät mene yleiseen jakeluun.

Viime vuonna Satupäivään osallistui 54 sadunlukijaa 17 eri paikkakunnalla. Sadunkertojat ilahduttivat satoja ihmisiä satuilemalla päiväkodeissa, kouluissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa. Satuilemaan jalkautui  näyttelijöitä, kirjailijoita, draamaopettajia, kuvittajia, opiskelijoita, isovanhempia ja monia muita satujen ystäviä.  Lukijatoimintaa järjestetään vapaaehtoispohjalta, hyvän mielen palkkiolla.

Tule mukaan tekemään satumaista päivää lapsille!


Kolmen näyttelijän 40-vuotistaiteilijajuhla Svenska Teaternissa 1.12.2013

Sue Lemström, Marjorita Huldén ja Johanna Ringbom viettävät 40-vuotistaiteilijajuhlaansa hyväntekeväisyyden merkeissä:

Joulukuun 1. päivänä klo 19 järjestämme suuren hyväntekeväisyysgaalan Svenska Teaterin suurella näyttämöllä kohteena UUSI LASTENSAIRAALA.

Paitsi että esiinnymme itse, mukana on myös nimekkäitä vieraita kuten Jorma Uotinen, Claes Andersson, Seela Sella, Fred Negendanck, Jukka Gustavson, Hellen Willberg ja Niklas Häggblom.

Liput 50 euroa.


Vasen linja -klubilla keskustellaan sananvapaudesta taiteessa 5.9.2013

Syksyn ensimmäinen Vasen linja -klubi-Ilta alkaa keskustelulla, jonka aiheena on "sananvapaus taiteessa". Keskustelemme sananvapaudesta eri taiteenalojen edustajien kanssa. Aihetta käsitellään mm. Kiba Lumbergin "Tumma ja Hehkuva Veri"- tekstin kautta, jonka teatteriversio on parhaillaan käynnissä Savoy-teatterissa.

Mukana keskustelussa:
Sanna Paula Mäkelä (ohjaaja, Tumma ja Hehkuva Veri), Vilma Kinnunen (näyttelijä, Tumma ja Hehkuva Veri), kuvataiteilija/kirjailija Kukka Ranta ja Kai Artes (ohjelmapäällikkö, Maailma kylässä -festivaali). Keskustelun vetäjänä Lyyli Hupaniittu

Illan livemusiikista vastaa Paha-Nuutti ja Mercedes Bentso
Tanssittamassa klubilaisia Left Hooks DJ:t!

Yhteistyössä: Into-kustannus

Klubilla on liukuva 2 – 5 euron sisäänpääsymaksu jonka tuotot menevät klubin mahdollistamiseen.

Paikka: Cafe Mascot, Neljäs Linja 2, Kallio, 00530 Helsinki

Lue lisää facebookista
Yhteydenotot: vasenlinjaklubi(at)hotmail.com

HAKUJA


Nollapiste-kollektiivi etsii esityksentekijää

Nolllapiste-kollektiivi hakee esityksentekijää (esim. koreografi, esitystaiteilija tai teatteriohjaaja) vuonna 2014 yhteispohjoismaisena toteutuksena valmistettavaan produktioonsa. Sen on määrä toteutua Jyväskylässä, Turussa ja Pohjoismaissa.

Etsimme tekijää, joka tekee yhden osan kaksiosaiseen nykytanssiteokseen. Toisen osan koreografiasta ja ohjauksesta vastaa tanssitaiteilija Elina Pirinen. Tanssijoina toimii kollektiivin omien ammattitanssijoiden lisäksi 1-3 vierailijaa pohjoismaista. Haku koskee myös opiskelijoita.

Valinnan tekevät Nollapiste ja Pirinen.

Valittu koroeografi/ohjaaja ja Pirinen kokoontuvat piakkoin valinnan jälkeen yhteen ja etsivät yhdessä kiinnostavia taiteellisia lähtökohtia teokselle, yhteneväisiä tai eriäviä, joita lähteä työstämään. Tämän vuoksi haluamme nyt haussa olevan esityksentekijän mukaan mahdollisimman pian.

Alustava aikataulu:
Teoksen harjoitusjaksot ajoittuvat touko-elokuulle Suomessa, jonka jälkeen ovat esitykset syyskuun alussa. Tähtäämme esitysten tuottamiseen myös Pohjoismaihin.

Teokselle haetaan par aikaa rahoitusta.

Hakeminen:
Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi sekä mahdolliset tiedustelut 15.9.2013 mennessä
sähköpostitse osoitteeseen: nollapiste.tanssi(at)gmail.com

Kutsumme kaikki kiinnostuneet lokakuussa koetanssi/koreografiointi tilaisuuteen, johon pyydämme hakijoita valmistelemaan yhden tai useamman ennakkotehtävän.


Haku Työväen Näyttämöpäiville käynnissä 30.9.2013 asti

 
Seuraavat, järjestyksessään 38. Työväen Näyttämöpäivät järjestetään Mikkelissä 31.1.–2.2.2014.

Näyttämöpäiville voi hakea ympäri vuoden. Esityksen ensi-illan on oltava viimeistään festivaalivuotta edeltävän joulukuun alkuun mennessä. Hakulomake lähetetään täytettynä liitteineen TNL:n toimistoon Meritullinkatu 33 A 3. krs, 00170 Helsinki.

Hakuaika on käynnissä 30.9.2013 asti.

Lue lisää: http://tnl.fi/tyovaen-nayttamopaivat
 
Lisätietoja tapahtumasta (09) 2511 2170, mikko.vaananen[at]tnl.fi.


Hae rakkaustarina-aiheiseen työpajaan ja osallistu tanssiteokseen

Taiteilijapariskunta, koreografi Hanna Pajala-Assefan ja muusikko Abdissa “Mamba” Assefan teos Erään rakkauden historia pohtii rakkautta liikkeen ja rytmin kautta.

Teos kutsuu myös katsojat pohtimaan omia rakkauksiaan ja jakamaan rakkauteen liittyviä muistoja sosiaalisessa mediassa ja taiteen keinoin. Parhaat kommentit ja ajatukset hyödynnetään teosprosessissa ja teoksen käsiohjelmassa.

Teoksen yhteydessä on myös ainutlaatuinen mahdollisuus päästä mukaan Hanna Pajalan ohjaamaan työpajaan, jossa valmistetaan liikkeellinen lyhytelokuva osallistujien rakkaustarinoista ja rakkauden hetkistä. Kerro lyhyesti, miksi haluaisit juuri sinun rakkautesi kuvalliseen muotoon.

Työpajat: 17.9. ja 24.9. klo 16-18. Kuvauspäivä 30.9. Valmiit lyhytelokuvat (1-3 kpl) esitetään Erään rakkauden historia - teoksen viimeisessä näytöksessä 8.10. (Hakemukset 8.9. mennessä katja.kirsi(at)zodiak.fi).

Workshopiin voivat hakea kaikki. Osallistuminen ei edellytä aiempaa tanssi- tai liikuntakokemusta.

Erään rakkauden historia -teoksen valmistumista voi seurata blogissa


Svenska Yles barnredaktion söker skådespelare för ny barndramaproduktion!


Barnredaktionen i Helsingfors producerar en ny dramaserie (26x12 min./år) för barn som ska visas i BUU-klubben hösten 2014. Serien handlar om en lite udda familj som bor på den avlägsna tågstationen Hittehatt där de tillsammans driver en hittegodsbyrå. Serien innehåller tre karaktärer som spelas av handdockor och en karaktär som spelas av person i heldräkt. Piloten spelas in i december 2013 (9-10.12) och avsnitten spelas in 2014 i Böle, Helsingfors (19-21.3, 24.3, 9-13.6, 3-7.11). Castingen kommer att ske i Helsingfors i slutet av september.

Vi söker nu skådespelare och dockförare för följande roller:

Vimmel (handdocka med pinnar): Vimmel är biljettförsäljare på tågstationen men eftersom så få människor besöker Hittehatt har hon/han gjort om biljettluckan till en egen liten teater där hon/han har föreställningar för sina vänner. Vimmel älskar uppmärksamhet, är ivrig och lite självcentrerad och har svårt att skilja på fantasi och verklighet.

Tumla (handdocka med handske): Tumla är en impulsiv typ med hög energinivå. Tumla älskar att testa det mesta och är otroligt nyfiken. Tumlas nyfikenhet och impulsivitet leder ofta till att saker går lite tokigt men oftast är Tumla bra på att be om förlåtelse och gottgöra sina misstag. Tumla älskar att ha roligt med sina kompisar.

Kusel (person i heldräkt): Kusel är en ängslig filur som tycker det mesta i världen är rätt så kusligt. Kusel vill gärna vara med på allt de andra hittar på men p.g.a. hans/hennes rädslor är det ibland lite svårt. Kusel älskar att kramas och gör det så ofta hon/han kan.

Murk (handdocka med handske): Murk är hittegodsbyråns chef och tar sin uppgift på stort allvar. Han/hon har bott i Hittehatt i hela sitt liv, precis som alla förfäder hon/han kan minnas. Murk är väldigt pedant och har svårt att låta de andra hjälpa honom/henne med jobbet i hittegodsbyrån. Men ofta så märker Murk att man inte behöver göra allting själv för att det ska bli bra.

Du behöver inte vara professionell dockförare för att kunna söka rollerna. Erfarenhet uppskattas men det viktiga är att du är ivrig på att lära dej föra dockor. Vi satsar mycket på den visuella humorn i serien så därför är all erfarenhet i clowneri och humorshow mycket önskvärt.

Om du tycker att det här låter som ett roligt projekt som kunde passa dej eller någon du känner: ta kontakt så får du mera info!

m.v.h.,
Stefanie af Björksten
Tel. nr. +35840 147 4744
stefanie.af-bjorksten(at)yle.fi

Sonja Österberg
Tel. nr. +35840 568 6100
sonja.osterber(at)yle.fi


Scenography symposium Layering Reality: the Right to Mask - Register by September 5


Layering Reality: the Right to Mask – a Gathering
Scenography Symposium
October 31 to November 1, 2013
Prague, Czech Republic
Registration deadline: September 5, 2013

Are you interested in scenography, design and theatre in its wider social context? The Prague Quadrennial of Performance Design and Space invites you to a symposium for practitioners and theorists that will examine use of performance design in theatre and beyond in order to question and reclaim the place of the invisible, the imaginary and the theatrical in our lives. This symposium is part of the beginning phase of the Prague Quadrennial’s long-term exploration within the SharedSpace Music Weather Politics 2013 / 2016 project.

We invite proposals for presentations of primarily practical as well as theoretical examples from or connected to contemporary theatre, performance, performance art and installation questioning variety of practices of masking (and unmasking) and layering reality.

In this first ever masked symposium (speakers and audiences are strongly advised to wear masks) we will discuss masking while practicing it. Topics will include:  

- Layering reality
- Masking/ Revealing
- Covering space
- Full body mask
- Costume as performance
- Scenography as uncovering, showing, discovering space
- Masking through sound or lighting
- Masking as a dramaturgical, narrative or conceptual tool
- Mask as a temporary autonomous zone
- The transformative power of masking

Conveners: Sodja Lotker, Maaike Bleeker and Julian Hetzel

Please send your proposal by September 5, 2013 through our registration form or via email.
The proposal should include a max. 300 word abstract and a short bio. Practitioners should also include (max.) 2 images of their work, if applicable.

(Proceed to registration)

For more information

Place:
Studio Hrdinů, National Gallery Prague
Dukelských Hrdinů 47
170 00 Prague 7
Czech Republic.

Contact:
Prague Quadrennial
Arts and Theatre Institute
Celetná 17
110 00 Prague 1
Czech Republic

For more information contact: Anna Friedländer, anna.friedlaender(at)pq.cz, +420 224 809 102


RESIDENSSEJÄ

Haku residenssiin Länsi-Afrikan Beninissä 15.9.2013 saakka


Suomalais-afrikkalainen kulttuurikeskus Villa Karo Grand-Popon kylässä Länsi-Afrikan Beninissä avaa jälleen ovensa suomalaisille taiteilijoille ja tutkijoille.

Jo yli 400 suomalaista kulttuuri- ja yhteiskunnallisten alojen ammattilaista on vastannut Guineanlahden kutsuun ja kulttuurisilta (6296 km) on lyhentynyt monta kulttuuripeninkulmaa viimeisen kolmentoista vuoden aikana.

Tutustu Villa Karoon, Grand-Popoon ja residenssin hakuohjeisiin osoitteessa http://www.villakaro.org/villakaro/residenssiin/.

Kevään 2014 hakuaika päättyy 15.9.2013.MUITA ILMOITUKSIA

Lahjoita raitapaitasi performanssille 19.9.2013 mennessä

Taiteilija Jacob Dahlgrenin performanssia varten on kerätty jo 520 vaakaraidallista t-paitaa. Tavoitteena on saada lahjoituksina 2000 paitaa 19.9. mennessä, joten apua kaivataan edelleen. Paidat voi tuoda Kiasman naulakkoon museon aukioloaikoina tai mihin tahansa UFF:n keräyslaatikkoon.

Dahlgren esittää performanssinsa Kiasman 15-vuotisjuhlassalauantaina 28.9. Kaikki paidat lahjoitetaan UFF:lle tapahtuman jälkeen.
 
Lisätietoja lehdistölle tuottaja Maria Rantamaula, 040 5374740, maria.rantamaula(at)kiasma.fi