22.09.2011

TINFO-tiedote 29 / 22.9.2011

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA *

UUTISIA

HAKUJA

AVOIMIA PAIKKOJA

TAPAHTUMIA

KOULUTUSTA

 


 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 

LISÄÄ KOTIMAISTA KOKONAAN AJATELTUNA, PUOLIKSI TEHTYNÄ!

Tekstin yhteistyössä Kansallisteatterin kanssa järjestämä Kotimaisen näytelmän festari oli menestys. Urheilujuhlan tuntua. Lukuteatteria oli jokaisena iltana kuulemassa täysi lavaklubillinen yleisöä.  Fanittajia on paljon. Ei klubilta malttanut pois, kun teokset ja keskustelut olivat niin kiintoisia. Me kuulimme hienoja näytelmiä. Drama Slam tehtiin nyt ensimmäisen kerran suomeksi. 5 minuuttia, 10 kirjailijaa lukemassa omia tekstejään. Homma toimi myös näin. Kirjailijan lukemasta otoksesta muodostuu koukuttava tiiseri. Koska saan lukea, kuulla, nähdä koko tekstin!

Teksti-yhteisö on tehnyt hienoa työtä yhteisöllisen, kollegiaalisen jakamisen puolesta.  Jussi Kylätasku –palkinto Teksti-yhteisön ydinryhmälle  dramaturgisen ajattelun hyväksi tehdystä työstä on enemmän kuin ansaittu.

Näytelmästä voidaan puhua, teksti voidaan jakaa.  Tällainen sisältöpuhe, taidepuhe on yhä harvinaisemmaksi käynyttä ylellisyyttä.  Juuri siihen on Teksti kannustanut. Teksti on luonut luottamuksen ja sitouttamisen kulttuurin. Teksti toimii sparraajana, rohkaisijana, välittäjänä.  Se on helpottanut näytelmän kirjoitusprosessia.

Festari osoitti vastaansanomattomasti kotimaisen näytelmän voiman. Meillä ollaan leveällä moniäänisellä rintamalla liikkeellä – myös kansainvälisesti. Näytelmäkirjailija ei tuuppaa ilmoille aina sitä samaa vaan etsii uudenlaista muodon ja sisällön yhteyttä teos teokselta. Eikä meillä olla yhden kirjailijakortin varassa. 

Keskustelussa Mika Myllyaho nosti kiintoisan asian esiin. Meillä on olemassa kapea konsensus siitä, mitä nähdään teatterissa, minkälaisena draaman pitää näyttäytyä ja tulla kosketuksiin yleisönsä kanssa.  Kehkeytymässä olevaa, ei vielä valmista esitystä on kiehtova katsoa.  Ohjattu lukuteatteri, teatterin puolivalmiste – näitä kehiin. 

MITÄ TULEE TAPAHTUMAAN?

Pelko jäytää sielua. Tietoa tihkuu kulttuuribudjetin leikkauksista. En haluaisi olla opetus- ja kulttuuriministeriön virkaihmisten housuissa. Hengähdysaikaa ei nyt sitten annettukaan. Mitä käytännössä tarkoittaisivat VOS:ien leikkaukset? Mistä työvoimavaltainen teatteri leikkaa? Henkilöstömenoista. Muusta ei pysty leikkaamaan. Ja kuinka kovilla tässä ovat nimenomaan pienet VOS-teatterit? Leikkuri kohdistuisi vieraileviin taiteilijoihin, freelancereihin, siis nuoriin.  

Vuonna 2005 VOS-puheteattereissa oli 1955 vierailijatehtävää, vuonna 2010 2588. Revitään tästä sitten. Nyt ei uskalla edes ajatella, mitä tapahtuu harkinnanvaraiselle. Aiotaanko nyhjäistä tyhjästä, viedä tuhkatkin pesästä? Ja tässäkin uhri on sama: freelancerit.

KAAPIN TUULETUSTA

Tällä viikolla on kolmen kovan naistekijän Pirkko Saision, Saara Turusen ja Heini Junkkaalan teosten ensi-illat. Teokset tärisyttävät omalta kantiltaan kaksinapaista sukupuolijärjestelmää, heteronormatiivista sukupuolikuvaa ja korkeakulttuuri-populaarikulttuuri -arvostuksia. JEEJEE! Kaapin tuuletusta tarvitaan edelleen.

Teatterin traditiot ja sopimukset ovat performatiivisia ja sellaisenaan vallankäyttöä. Kerronta sulkee jatkuvasti joitain asioita pois, nostaa esiin toisia.  Ei ole yhdentekevää minkälaiset identiteetit hienovaraisesti siirretään syrjään. Esittävät taiteet ovat aisteihin vetoavaa julkista ruumiillista kuvittelua –tähän tapaan ajattelee Teresa de Lauretis. Esitys tuottaa ruumiillisen ja aistimusvoimaisen tilan, jonka katsoja merkityksellistää. Teatteri tuottaa julkisia fantasioita. Nämä fantasiat toimivat halun näyttämönä. Juuri ne jäsentävät seksuaalisuutta. Esityksessä me katsomme, kuvittelemme ja aistimme kehoja yhdessä.

MITEN PUHUA TAITEESTA?

Kulttuuri taloudellistuu ja talous kulttuuristuu. Mikä paikka on vielä taidelähtöiselle puheelle merkityksistä. Mieleen tulee Joseph Beuys, jonka taide niin kuin Christoph Schlingensiefinkin ulottui taiteen käytäntöjen ylitse ja ohitse kohti elämää. Taide on maailmallista ja taiteilijan lisäksi myös jokaisella vastaanottajalla – olipa kyse sitten päätöksentekijästä, rahoittajasta, tuottajasta, managerista, agentista, katsojasta, kuulijasta, on vastuu. Vastuussa on kyse kohti tulemisesta ja herkkyydestä ymmärtää. Teoksessaan Miten selittää taidetta kuolleelle jänikselle, Beuys kuljetti käsivarsillaan kuollutta jänistä, antoi jäniksen käpälän koskettaa jokaista teosta ja selitti hiljaisesti teosten merkityssisältöjä kuolleelle jänikselle: ”Sillä en pidä niiden selittämisestä ihmisille…jopa kuolleena jäniksellä on enemmän herkkyyttä ja vaistomaista ymmärrystä kuin joillakin jääräpäisillä rationalisteilla.” 

Olisiko kuitenkin mahdollisuutta jakaa keskeneräisyyttä, selittää. Olisiko jääräpäisten rationalistien asenteita mahdollisuutta muuttaa?  Tästä asiasta me TINFOssa jatkamme. Voiko Tekstin synnyttämää yhteisöllisyyden ja jakamisen kulttuuria levittää laajemmin nykyteatteriin?

SALAKUUNTELUA TEATTERIN LIEPEILLÄ

Tyttö 17 v ystävilleen: ”Kumpi oikeastaan oli sen kirjailijan oikea minä? Jos se olisi sittenkin se sielu, se Pretty Woman. Tai sitten siinä on ne molemmat.”  Broken Heart Storysta.

Hanna Helavuori
johtaja
TINFO - Teatterin tiedotuskeskus
hanna.helavuori(at)tinfo.fi

 


 

UUTISIA

Teatterijärjestöjen Keskusliitto on tyrmistynyt kulttuuribudjetin leikkauksista *

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto on tyrmistynyt niistä tiedoista, joita kulttuuribudjetin leikkauksista on tihkunut. Teattereiden valtionosuudet olivat 90-luvun puolesta välistä lähtien jääneet kustannuskehityksestä jälkeen, koska niiden indeksikorotukset jäädytettiin lamavuosien jälkeen yli kymmeneksi vuodeksi. Nyt asia on korjattu kolmevuotisella ohjelmalla, joka saatiin juuri päätökseen. Tätä korjausliikettä vedetään yllättäen takaisin, ilmeisesti perustuen siihen, että teatteri on viime vuosina saanut paljon korotuksia. Tämä on kuitenkin vain näköharhaa, sillä ”korotukset” ovat olleet valtiontuen korjauksia kustannuskehitystä huomioivalle tasolle.

Teatterit ovat matalapalkkainen ja työvoimavaltainen ala. Henkilöstömenot ovat noin 70 % alan kustannuksista. Kun kiinteistökustannuksiin ei voi kajota, siirtyvät leikkaukset täysimääräisesti henkilöstömenoihin. Tämä tarkoittaa erityisesti vierailevien taiteilijoiden työtilaisuuksien vähenemistä ja vierailuista maksettavien ansioiden alenemista. Täten työttömyys lisääntyy todennäköisesti eniten juuri nuorten, asemaansa juurruttamattomien taiteilijoiden joukossa. Freelancereiden olosuhteiden heikentäminen ei liene hallitusohjelman mukaista. Leikkaukset ovat valtion koko budjetissa pieniä, mutta alalle merkittäviä, varsinkin kuntien talouden kiristyessä ja lipputulojen niukentuessa taantuman vaikutuksesta. Samalla alan lisääntyvä työttömyys kasvattaa kustannuksia toisaalla ja siten syö osin leikkausten vaikutusta valtion budjettiin.

SUOMEN TEATTERIJÄRJESTÖJEN KESKUSLIITTO ry
Lisätietoja puheenjohtaja Raimo Söder puh 050 5647 669

Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto ry toimii teatterin ja tanssin alan merkittävimpien järjestöjen yhteistyöelimenä.
Jäsenyhteisöt:
LAVASTUS- JA PUKUSUUNNITTELIJAT RY
SUOMEN NÄYTELMÄKIRJAILIJALIITTO RY
SUOMEN NÄYTTELIJÄLIITTO RY
SUOMEN TANSSITAITEILIJAIN LIITTO RY    
SUOMEN TEATTERINJOHTAJALIITTO RY
SUOMEN TEATTERIOHJAAJIEN LIITTO RY
SUOMEN TEATTERIT RY
TEATTERIALAN AMMATTILAISET RY
TEATTERIKESKUS RY         
TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITTO RY


TINFO News / Autumn 2011 ilmestynyt *

TINFOn englanninkielinen uutiskirje on ilmestynyt. Käy lukemassa: en/TINFO-News-Autumn-2011


Suomalais-ruotsalaisen teatteriyhteistyön tuotantotuki 2. haku *

Elokuussa päättyneessä haussa tukea myönnettiin:
Oblivialle  4 500 euroa Entertainment Island 1,2.3 esittämiseen Tukholmassa  MTD:ssä
KOM-teatterille lisäavustus 1 500 euroa Vadelmavenepakolaisen Ruotsin kiertueeseen.

TINFO ja Teatterikeskus ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta suomalais-ruotsalaisen teatteriyhteistyön kehittämiseen. Tavoitteena on  helpottaa suomalaisten vapaan kentän teatterintekijöiden ja festivaalikuraattorien henkilökohtaista verkottumista ruotsalaisten teatterintekijöiden kanssa  sekä lisätä suomalaisten (suomenkielisten ja ruotsinkielisten) teatteriryhmien ja nykyteatterituotantojen näkyvyyttä ja tunnettuutta Ruotsissa. Tätä tarkoitusta varten TINFO ja Teatterikeskus jakavat verkostoitumis- ja tuotantotukea.

Verkostoitumis- ja tuotantotuen seuraava haku päättyy 15.11.2011

 


   
Oulun kaupunginteatteri osakeyhtiöksi - johtajat kutsumenettelyllä*

Oulun kaupunginteatteri muuttuu osakeyhtiöksi vuoden 2012 alussa. Nykyinen teatterinjohtaja Ahti Ahonen siirtyy eläkkeelle 31.12.2011. Oulun kaupunginteatterin uusi hallitus on kokouksessaan 20.9. päättänyt, että osakeyhtiömuotoisen teatterin toimitusjohtajan ja taiteellisen johtajan toimet täytetään kutsumenettelyllä. Hallitus jatkaa johtajakysymyksen käsittelyä kokouksessaan 27.9.

http://teatteri.ouka.fi/


 

Teatteri Soiva Sammakko on uusi ryhmä joka tekee teatteria pohjalaislapsille *

Vaasassa on perustettu uusi, lapsille suunnattua ohjelmistoa tekevä teatterityöryhmä: Teatteri Soiva Sammakko. Syyskaudella 2011 teatteri valmistaa kaksi esitystä.

Lokakuussa Vaasan kaupunginkirjaston Draamasalissa ensi-iltansa saa Grimmin samannimisestä sadusta dramatisoitu Bremenin soittoniekat.  Esityksen ohjaa Yrkeshögskolan Noviasta keväällä 2010 teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistunut Sarah Bergkulla ja sävellystyöstä vastaa vaasalaismuusikko Joni Tiala. Bergkullan ja Tialan lisäksi ryhmään kuuluu teatteri-ilmaisunohjaaja Pia Leinonen.

Marraskuun lopulla ensi-iltaan tulee Joululaululeikki, jossa vanhoista joululauluista punoutuu joulun teemaa käsittelevä esitys. Vaasan kaupunginkirjastossa olevien, yleisölle avoimien esitysten lisäksi Teatteri Soiva Sammakko kiertää esiintymässä päiväkodeissa ja kouluissa ympäri Pohjanmaan.
http://soivasammakko.wordpress.com/

 


 

Carmen-ooppera tulkataan viittomakielelle *

Suomen Kansallisoopperassa kokeillaan oopperoiden viittomakielistä tulkkausta kuulovammaisille. Georges Bizet’n Carmen-oopperan esityksissä 12.10. ja 18.10. on mukana viittomakielinen tulkki, joka tulkkauksessaan keskittyy sekä tarinaan että musiikin kuvailuun. Näyttämön sivusta käsin tapahtuvaa tulkkausta voi seurata etupermannolta, jonne on molempiin esityksiin varattu 50 paikan kiintiö kuulovammaisille asiakkaille.

Tutustumishintaiset liput (47 e) ovat varattavissa koodilla ’Viittoma’ Oopperan myyntipalvelusta liput(at)opera.fi tai p. (09) 4030 2210 (huom. toisin kuin muut oopperaliput, tämä erityiskiintiö ei ole myynnissä Lippupisteen kautta). Paikkoja on rajallinen määrä, ja omansa kannattaa varmistaa viimeistään viikkoa ennen esitystä.

Kokemusten ja saadun palautteen perusteella harkitaan, nähdäänkö tulkattuja esityksiä jatkossakin. Viittomakielelle tulkattuja oopperaesityksiä on maailmalla nähty mm. Lontoon Covent Gardenissa.
www.ooppera.fi

 


 

Keski-Suomen Tanssin Keskukselle 40 000 euron avustus kulttuurimatkailuhankkeeseen *

Keski-Suomen Tanssin Keskus jatkaa työtään kulttuurimatkailun kentällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Tanssi matkailun vetovoimatekijänä –hanke käynnistyy tammikuussa 2012

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keski-Suomen Tanssin Keskukselle 40 000 euron avustuksen Tanssi matkailun vetovoimatekijänä –hankkeeseen vuodelle 2012. Hankkeen kautta Keski-Suomen Tanssin Keskus jatkaa ja kehittää toimintaansa kulttuurimatkailun kentällä. Hanke on jatkoa vuoden 2010 Tanssia matkailijoille ja vuoden 2011 Tanssia verkossa hankkeille.

Keski-Suomen Tanssin Keskus on kahden aikaisemman hankkeen aikana luonut vahvoja verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia Keski-Suomen juhlatalojen, matkailutoimijoiden sekä yritysten kanssa. Kulttuurimatkailukontekstiin räätälöityä tanssitaidetta on nähty eri muodoissaan mm. virkistyspäivien, seminaarien ja illanviettojen ohjelmana. Keskisuomalainen tanssi on hankkeiden kautta näkynyt myös valtakunnallisilla kulttuurimatkailufoorumeilla, kuten messuilla ja koulutuspäivillä. Yhteistyötä tehdään tiiviisti myös Culture Finland -ohjelman sekä Matkailun Edistämiskeskuksen kanssa. Tanssisisältöisille kulttuurimatkailutuotteille on ollut paljon kysyntää ja näin ollen toiminnan kehittämiselle sekä käytäntöjen mallintamiselle on vahvat edellytykset.
Tanssi matkailun vetovoimatekijänä jatkaa ja syventää jo tehtyä työtä. Hankkeen tavoitteena on tanssin ammattilaisten koulutus kulttuurimatkailun kentälle, tuotekehitystyön syventäminen ja uusien tuotteiden testaus/myynti sekä verkostojen vahvistaminen ja uusien yhteistyösopimusten solmiminen. Hankkeen kautta pyritään jalkauttamaan tanssisisältöisen kulttuurimatkailun onnistuneet käytänteet valtakunnalliselle tasolle sekä paneutumaan myös ulkomaisille matkailijoille kohdennettuihin tuotteisiin.

Keski-Suomen Tanssin Keskuksen elämyspalvelut: www.tanssinkeskus.fi

 


 

Ajankohtaista EU:n kulttuuripolitiikassa: Tietoa uuden ohjelmakauden suunnittelusta *

EU:n nykyinen ohjelmakausi ja myös Kulttuuri-ohjelma päättyvät vuonna 2013. Komissio julkaisi kesällä 2011 budjettiehdotuksen tulevalle ohjelmakaudelle vuosille 2014-2020.
Suunnitelmassa komissio ehdottaa Kulttuuri-ohjelman sekä AV-alan Media- ja Media Mundus -ohjelmien yhdistämistä uudeksi Creative Europe-ohjelmaksi. Ohjelmien oma identiteetti pyritään säilyttämään yhteisen sateenvarjon alla. Tavoitteena on etenkin työllisyyden ja taloudellisen kasvun tukeminen sekä  EU:n 2020-strategian tavoitteiden saavuttaminen.

CIMOn sivuille on koottu tietoja 2014 alkavan ohjelmakauden suunnittelusta. Sivuilta löytyy lisätietoja mm. Kulttuuri-ohjelman väliarvioinnista sekä uudesta budjettiehdotuksesta. Päivitämme sivuille ajankohtaisia tietoja sitä mukaa kun niitä julkaistaan. Tämänhetkisen tiedon mukaan komissio julkaisee marras-joulukuun vaihteessa tarkemman esityksen uudesta ohjelmasta.

Tutustu uuden ohjelmakauden suunnitteluun CIMOn sivuilla: www.cimo.fi/ohjelmat/kulttuuri_ohjelma/uusi_ohjelmakausi

 


 

HAKUJA

TINFOn ja Teatterikeskuksen verkostoitumis- ja tuotantotuki *

Vielä ehdit hakea, viimeinen haku 15.11.2011 mennessä.
fi/Apurahoja_ja_avustuksia


Submissions are open for the 2012 hotINK Festival at the Lark Play Development Center *

Please take a look at the guidelines for submission at www.larktheatre.org/programs/hotINK.htm
The deadline is October 15, 2011.

Over the years, hotINK has introduced New York audiences to the plays, translations, and direction of many Fence members, including Milena Bogavac, Dieter Boyer, Paul Brodowsky, Edward Buffalo Bromberg, Neil Fleming, Andreas Flourakis, Ahmed Ghazali, Doug Howe, Nikolai Khalezin, Ewald Palmetshofer, Tee O'Neill, Kaite O'Reilly, José María Vieira Mendes and Christian Winkler.

The upcoming festival, which will feature 8-10 plays from outside the U.S., will be presented over five afternoons and evenings, March 22-26, 2012.

Playwrights based outside the U.S. , translators, directors, literary agents and managers,  are welcome to submit  plays, in English,  from any country outside the U.S., that have not yet had productions in the United States.

Since 2006, hotINK has presented the work of playwrights from 42 countries, and last year's very successful hotINK Festival, the first to take place at the Lark at their excellent new location, featured the work of Geert Genbrugge (Belgium); Georgi Gospodinov (Bulgaria); Elmar Maripuu (Canada); Marius von Mayenburg (Germany); Siddharth Kumar (India); Jessica Cooke (Ireland); Marjolein Bierens (The Netherlands); Zainabu Jallo (Nigeria); and
Mixkaela Villalon (The Philippines.)   Directors and actors included May
Adrales, Michael Cerveris,  Rachel Chavkin, Michael Chernus, Kimberly Hebert Gregory,  Joe Grifasi, Edward Hibbert, Josh Hecht, Kevin Kuhlke, Ian Morgan, Elinor Renfield, Lisa Rothe, Giovanna Sardelli and Heidi Schreck.  Visiting playwrights also engaged in formal and informal conversations with New York playwrights, took part in World Theatre Day activities, and forged a number of ongoing collaborations, with each other and with New York theatre artists.

Catherine Coray, hotINK Festival Director
catherine(at)larktheatre.org
cc19(at)nyu.edu
www.larktheatre.org

 


 

Kulttuuri-ohjelman festivaalituen hakuaika päättyy 16.11.2011 *

Asemansa vakiinnuttaneet kulttuurifestivaalit voivat hakea EU:n Kulttuuri-ohjelmasta tukea festivaalin eurooppalaisten (poislukien suomalaiset)  teosten esittämiseen liittyviin kustannuksiin.

Nyt käynnissä olevalla hakukierroksella tukea on jaossa 2,7 miljoonaa euroa, jolla tuetaan arviolta 30-40 festivaalia Euroopassa.

Kulttuuri-ohjelman festivaalituki oli tässä muodossaan haettavana ensimmäistä kertaa syksyllä 2010, jolloin ennätysmäärä festivaaleja jätti hakemuksen. Tukea myönnettiin 674 hakijan joukosta ainoastaan 36 festivaalille.

Lisätietoja festivaalituen hakuehdoista ja aikataulusta: http://cimo.multiedition.fi/eNewsletter4/kulttuuri-ohjelma/2011/syyskuu/festivaalituki.php
Katso myös hakemustyöpaja!

 


 

Lasten ja nuorten Teatteriteko-palkinto 2012 - Ehdota palkinnonsaajaa! *

Suomen Teatterit ry etsii ehdotuksia Lasten ja nuorten Teatteriteko-palkinnon 2012 saajaksi.
Palkinnon voi saada mikä tahansa lasten- tai nuortenteatteriin liittyvä teko: kokonainen
teatteri, ryhmä, esitys, esiintyjä, ohjaus, käsikirjoitus, koreografia, visuaalinen suunnittelu, musiikki, suomennos, projekti, yleisötyöhanke tai muu vastaava.

Palkinnon finalistit valitsee raati, johon kuuluvat teatterinjohtaja Heikki Paavilainen Hämeenlinnan Teatterista, Suomen Teatterit ry:n varapuheenjohtaja Tuula Öhman sekä Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi. Palkinnon saajan valitsee näiden viiden finalistin joukosta Eila Roine. Raadin sihteerinä toimii Suomen Teatterit ry:n järjestösihteeri Hanna-Reetta Schreck.

Mikäli haluatte, että ehdotuksenne – joko omasta teatteristanne tai muu erinomainen teatteriteko – kilpailee Lasten ja nuorten Teatteriteko-palkinnosta, pyydämme teitä lähettämään raadin sihteerille korkeintaan kahden liuskan perustelut valintanne puolesta. Toivomme, että löydätte vähintään kolme keskeistä tekijää, miksi juuri tämä teko on paras. Perustelujen lisäksi voitte laittaa mukaan rajoitetusti muutakin materiaalia.

Teatteriteon on tullut tapahtua suomalaisessa ammattiteatterissa vuoden 2011 aikana.

Toivomme, että aineisto lähetetään pääosin sähköisesti osoitteeseen: info(at)suomenteatterit.fi. Postitse aineistoa voi lähettää osoitteeseen Lasten ja nuorten Teatteriteko-palkinto 2012, Suomen Teatterit ry, Meritullinkatu 33, 00170 Helsinki.

Jotta ehtisimme perehtyä lähettämäänne aineistoon, toivomme että esitykset perusteluineen olisivat Suomen Teatterit ry:ssä 14.10.2011 mennessä. Raati ryhtyy valmistelemaan valintaa nopeasti tuon päivämäärän jälkeen. Raati voi halutessaan tehdä finalistivalinnan myös ehdotusten ulkopuolelta.

Palkinnonsaaja julkistetaan maaliskuussa 2012.

Jäämme odottamaan ehdotuksianne!

Menestyksen ja hyvän jatkon toivotuksin,
SUOMEN TEATTERIT - FINLANDS TEATRAR RY.
Raadin puolesta, Tommi Saarikivi, toimitusjohtaja

Lisätietoja kilpailusta saatte raadin sihteeriltä Hanna-Reetta Schreckiltä, 09 2511 2150 /
hanna-reetta.schreck(at)suomenteatterit.fi

Huom! Toivomme, että tämä kirje (pdf) pantaisiin teatterin ilmoitustaululle kaikkien nähtäväksi.

 


Ehdota vuoden 2011 Presentaatio-palkinnon saajaa*

Mikä on ollut vuoden merkittävin esitys? Kuka teki jotain suurta? Kenet pitäisi palkita performanssi- ja esitystaiteen alueelta?

Presentaatio jakaa kolmannen Presentaatio-palkinnon vuoden performanssi- ja esitysteosta tammikuussa 2012. Voit ehdottaa palkinnon saajaa syksyn 2011 ajan lähettämällä postia osoitteeseen presentaatio(at)gmail.com. Mitä nopeampi olet, sen parempi - ehdota lennosta ja ehdimme seuraamaan ehdokasesitystä!

Palkinnon saajan valitsee ehdotettujen joukosta toimittaja Maria Säkö.

http://fluxee.net/presentaatio/ 


 

Call for applications for the World of Art, school for curators and critics of contemporary art *

DEADLINE: Tuesday, 11 October 2011
The World of Art, school for curators and critics of contemporary art would like to offer to future curators, critics and all who are interested in working in the field of contemporary art experience and skills needed to deal with different aspects of the art world.

Due to increasingly complex program, aimed to allow participants to obtain a broader knowledge, the curriculum of this year is expanded. The first semester (November 2011 – June 2012) is focused on acquiring art-historical, theoretical and methodological knowledge and the second semester (September 2012 – April 2013) on curatorial and critical studies and testing in practice.

The school’s program includes a wide range of lectures, seminars, workshops, research work, curator practical work modules, study trips at home and abroad (a one-day excursion to Graz, Celje and Maribor) and a five-day excursion to Krakow and Zurich) as well as a traineeship in the galleries. The process consists of organising events, studio visits, meetings with curators, artists, theorists, writers and teamwork in conceptualisation and the exhibition of contemporary art under the mentorship.

A group of participants will be selected by tender. Anyone can submit an application, regardless of experience, age and education.
Those interested should send:
•         completed online application form,
•         CV,
•         letter of motivation,
•         a brief review of a contemporary art exhibition (up to 40 lines)
in electronic form to svetumetnosti(at)scca-ljubljana.si or posted to SCCA-Ljubljana, Metelkova 6, SI-1000 Ljubljana.

Fee: EUR 500.
Candidates, shortlisted based on the sent material, will be invited for an interview, which is expected to be held on 26 and 27 October 2011.

SCCA-Ljubljana, Center for Contemporary Arts
www.scca-ljubljana.si


 

Kampanjoi ja vaikuta EU:n uuden ohjelmakauden suunnitteluun *

We are more -kampanjan tarkoituksena on vaikuttaa käynnissä oleviin EU:n vuosien 2014-2020 budjettineuvotteluihin ja varmistaa, että EU tukee kulttuuria myös jatkossa.

Voit allekirjoittaa kampanjasivuilla vetoomukseen taiteen ja kulttuurin rahoituksen turvaamiseksi ja saada käytännön ohjeita kampanjan edistämiseen omissa verkostoissasi.
Liity mukaan kampanjaan ja allekirjoita vetoomus jo tänään!

Taiteen ja kulttuurin sateenvarjo-organisaatio Culture Action Europen lokakuussa 2010 käynnistämä kampanja jatkuu vuoteen 2013.

Allekirjoita vetoomus
Lisätietoja kampanjasta

 


 

Työväen Näyttämöpäivien haku loppusuoralla *

36. Työväen Näyttämöpäivät järjestetään Mikkelissä 27.-29.1.2012. Ohjelmiston valitsee teatteriohjaaja Raija-Sinikka Rantala avustajanaan teatteritieteen opiskelija Anni Mikkelsson. Hakuaika päättyy 30.9.2011 ja hakulomake löytyy Työväen Näyttämöiden Liiton nettisivuilta.

Hakemus kannattaa laittaa mahdollisimman pikaisesti valitsijoiden työrupeaman helpottamiseksi! Hakemukseen liitettävän dvd-taltioinnin voi lähettää jälkikäteen. Dvd:itä ei palauteta.

Hakulomake: www.tnl.fi -> lomakkeet
Lisätietoja: Työväen Näyttämöiden Liitto / Tuottaja Mikko Väänänen 09 2511 21 70 tai mikko.vaananen(at)tnl.fi

 


 

AVOIMIA PAIKKOJA

Kolme avointa lavastuksen lehtoraattia Taideteollisessa korkeakoulussa*

Aalto-yliopiston Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella on avoinna seuraavat kolme opetustehtävää: kaksi elokuva- ja tv-lavastuksen lehtoraattia sekä näyttämölavastuksen lehtoraatti. Toimet ovat viisivuotisia, ja hakuaika kaikkiin tehtäviin loppuu 25.10.2011.

Täydelliset hakuilmoitukset löytyvät täältä www.aalto.fi/fi/current/jobs/teaching_and_research


 

TAPAHTUMIA

Tanssin aika Jyväskylässä 22.-25.9.*

Ohjelmistossa on kaikkiaan 17 teosta menestyneiltä ja tunnustusta saaneilta tanssin ammattilaisilta. Tarjolla on Siltasalin ja Kaupunginteatterin esitysten ohella ilmaisohjelmaa kadulla, Suomen käsityön museossa ja Kauppakeskus Foorumissa. Tuttuun tapaan yleisöllä on mahdollisuus keskustella tekijöiden kanssa teosten synnystä Puhumisen aika -tilaisuuksissa, joita järjestetään kaikkiaan viisi. Keskusteluja vetää tanssitaiteilija Tarja Sara.

www.tanssinaika.fi

 


Väitös taiteilijahahmoista 2000-luvun teatteriesityksissä  *

FM, YTM Riina Maukola väittelee 23.9.2011 aiheesta "Elämää suuremmat sankarittaret - Suomalaisen teatterin elämäkerralliset taiteilijahahmot vuosina 2000 - 2010".

Suomalaisessa teatterissa esitettiin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä useita kansallisista merkkihenkilöistä kertovia esityksiä. Taiteilijaesitykset olivat toden ja fiktion hybridi, teatterin vastine tositelevisiolle. Ne olivat yhtenäiskulttuurin ja tunteiden tyyssija, jossa oli mahdollista viehättyä tunnustuksista ja kokea empatiaa.

Riina Maukola tarkastelee tutkimuksessaan kahdeksaatoista vuosina 1999 - 2010 esitettyä kotimaista teatteriesitystä tai näytelmää, joiden päähenkilöt olivat eri alojen pääasiassa naispuolisia taiteilijoita, esimerkiksi Venny Soldan-Brofelt, Minna Canth ja Fredrika Runeberg.
Taiteilijaesitysten kattoteemaksi osoittautui yksilön elämän merkittävien käänteiden pohdinta. Fiktiiviset identiteetit muodostuivat kutsumuksen ja kohtalon kuvauksista. Esitykset olivat kodin piiriin keskittyvää privaattidraamaa, jonka teemoina toistuivat naisen aseman käsittely ja yksityiselämän vastukset. Niissä käsiteltiin rakkauden olemusta, yhteisön vaikutusta yksilön elämään, boheemia elämäntapaa ja siihen liittyviä vastoinkäymisiä. Vaikka taiteilija esitettiin poikkeusyksilönä, tämä oli samalla helposti samastuttava arjen sankari jokapäiväisine iloineen ja suruineen.

Nais- ja miestaiteilijoiden myytit erosivat toisistaan: Miestaiteilija oli heikompi, ensisijaisesti individualistisia tavoitteitaan toteuttava hahmo. Naistaiteilija oli sankaritar, jonka vahvuus merkitsi muiden puolesta uhrautumista. Taiteilijatar oli taistelija; esitykset olivat selviytymistarinoita, joissa vaikeudet voitettiin lujalla tahdolla.

Väitöstilaisuus järjestetään 23.9.2011 kello 12 osoitteessa Päärakennus, sali 6, Fabianinkatu 33. Vastaväittäjänä on professori Tiina Rosenberg Lundin yliopistosta ja kustoksena professori Hanna Korsberg.

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7187-4

 


 


Kulttuurialan rahoituspäivä Turussa 27.9. *

Turku 2011 -säätiö on taas mukana järjestämässä jo perinteiseksi muodostunutta kulttuurialan rahoituspäivää Turussa 27.9. Päivän aikana kuullaan mielenkiintoisia alustuksia ajankohtaisista rahoitusaiheista. Tilaisuus on maksuton ja sinne voi ilmoittautua osoitteessa www.turkuamk.fi/rahoituspaiva
Rahoituspäivää vietetään tällä kertaa Logomon C-hallin tilausravintolassa. Ohjelma liitteessä.

Kulttuurialan rahoituspäivän järjestävät yhteistyössä Turku 2011 -säätiö, Varsinais-Suomen Taidetoimikunta, TKI Humak Meri, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus ja Turun AMK:n Täydennyskoulutus.

 


Kulttuuriravintola Kivi starttaa kulttuuri- ja viihdeaiheiset tietokilpailuillat *

Tieto tavoittaa Kiven, kun Kulttuuriravintola Kivi aloittaa kulttuuri- ja viihdeaiheiset tietokilpailuillat. Ensimmäinen visa starttaa tiistaina 27. syyskuuta klo 20.30 visailulegenda Reijo Salmisen vetämänä.

Mukavaa visailua perinteiseen manselaiseen pub-tyyliin on luvassa syyskaudella yhteensä neljä kertaa. Kyselijöinä ovat vuorotellen Reijo Salminen (tiistaina 27.9. ja tiistaina 15.11.) sekä toimittaja Hannu Koskela (torstaina 13.10. ja tiistaina 22.11.).
Kisan tietäjille on luvassa teatteriaiheiset palkinnot. Vapaa pääsy.
www.tampereenteatteri.fi

 


 

ANTI-festivaali juhlii 10-vuotista taivaltaan 27.9.-2.10. *

10-vuotiaan ANTI-festivaalin teemana on tänä vuonna REMAKE, REBUILD, RENEW. Teemaa on innoittanut käynnissä oleva laaja muutos Kuopion kaupunkikuvassa sekä isot muutokset Kuopion kaupungin organisaatiossa.

Juhlavuoden festivaalilla mukana on muun muassa kanadalainen Mammalian Diving Reflex, joka järjestää festivaalilla Lasten suosikki -tapahtuman. Ryhmää kuopiolaisen koulun oppilaita kuljetetaan festivaalitapahtumasta toiseen ja festivaalin päätteeksi lasten mielestä parhaat teokset palkitaan. Festivaali julkaisee myös kirjan juhlavuotensa kunniaksi.

ANTI-festivaali on mukana EU:n Kulttuuri-ohjelmasta rahoitetussa viisivuotisessa kahdeksan eurooppalaisen festivaalin A Space for Live Art -hankkeessa, jonka tarkoituksena on vahvistaa live art -taiteen asemaa Euroopassa. Lisäksi festivaali on mukana Kulttuuri-ohjelmasta rahoitetussa UP TO NATURE-hankkeessa, jonka tuloksia nähdään vuoden 2012 festivaalilla.
Lisätietoja

ANTI 2011 -festivaaliohjelma: www.antifestival.com/2011/fin
A Space for Live Art (2008-2013) -hankkeen verkkosivut: www.aspaceforliveart.org
ANTI-festivaali CIMOn Tutustu hankkeeseen! -haastattelussa 


Teatteripäivät 2.-3.10. Kansallisteatterissa *

Tervetuloa kaikille avoimeen teatterialan yhteiseen tapaamiseen!

Katso ohjelma: www.teme.fi/teatteripaivat2011.htm

Teatteripäivät järjestävät Teme, Näyttelijäliitto ja Kansallisteatteri.

 


 

Kulttuuria ratikassa linjalla 7B *

Jo vuoden verran matkustajia ilahduttanut Kulttuuriratikka vaihtaa syksyksi reittiä. Kulttuuriratikka tarjoilee vaihtuvia kulttuurielämyksiä joka viikko tiistaista torstaihin 7B:n reitillä.
Live-esityksistä pääsee nauttimaan tiistaisin ja torstaisin kello 16.22 Töölön halli -nimiseltä pysäkiltä alkavalla kierroksella. Pysäkki sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 76, ja Kulttuuriratikka kulkee siitä keskustaan päin.

Syksyllä estradin valtaavat mm. Kaupunginteatteri Paperiankkuri-esityksensä voimin, Rakkautta ja Anarkiaa -festivaali, Zodiak – Uuden Tanssin Keskus, Hemska Teaterin Armadillo Saloon, Baltic Circle, Kallio Kipinöi sekä Helsinki Poetry Connection. Järjestäjät pidättävät oikeuden muutoksiin.

Vaunussa on myös aina esillä taidenäyttelyitä ja AV-arkin kokoamia videotaidesarjoja, jotka vaihtuvat kuukausittain.

Kulttuuriratikka on HSL:n, HKL:n ja Kulttuuritehdas Korjaamon yhteinen projekti. Esittävää taidetta, musiikkia sekä pääkaupungin ajankohtaista festivaaliantia sisältävää ohjelmaa tuottaa Korjaamo.

Kulttuuriratikka toimii normaalisti liikennöivänä raitiovaununa. Matkan voi maksaa matkakortilla, ratikkalipulla tai HSL:n kertalipulla.

Katso pysäkkikohtainen aikataulu: www.hsl.fi
Tarkat ohjelmatiedot löydät www.korjaamo.fi/fi/kulttuuriratikka

 


 

Luovien alojen aktivointitilaisuus 12.-13.10.2011 Helsingissä *

Luovien alojen toimijoille järjestetään FlowCafé tyyppinen aktivointitilaisuus Helsingissä seuraavasti:

12.10.2011 klo 9.30- 13.00 FlowCAFÈ tilaisuus musiikkialan toimijoille  
Paikka: Sonera Stadium, tila Hall of Fame, Urheilukatu 5, Helsinki

13.10.2011 klo 9.30- 13.00 FlowCAFÈ tilaisuus kulttuuri, viihde- ja tapahtumatoimijoille  
Paikka: Sonera Stadium, tila Hall of Fame, Urheilukatu 5, Helsinki

Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
Laura Koistinen, Creamentors Oy, Puh. 050 441 8681 laura.koistinen (at) creamentors.fi
Sari Puumala, Creamentors Oy, Puh. 040 520 7736 sari.puumala (at) creamentors.fi

 


New Rules of Art Policy and Other Fantasies Seminaari Helsingin Suvilahdessa 12.-13.10. *

Näyttelyvaihtokeskus FRAME järjestää New Rules of Art Policy and Other Fantasies -seminaarin 12.-13.10. CIRKO-keskuksessa Suvilahdessa. Seminaarin aiheina ovat taiteen ja taideinstituutioiden haasteet; kansainvälisyys, yhteistyö ja muuntautumiskyky talouden ja politiikan vaihtelevassa ilmapiirissä. Taiteen ympärillä keskustellaan luovasta taloudesta, taidekasvatuksen merkityksestä, kansallisuudesta ja innovaatioista - miten tämä kaikki todentuu taiteen arkipäivässä?

Ilmoittautumiset 4.10. mennessä osoitteeseen rsvp(at)frame-fund.fi
Lisätietoja seminaarista Näyttelyvaihtokeskus FRAMEn sivuilla
Seminaariyhteistyössä ovat mukana ESR-rahoitteinen tiedotuskeskusten vientivalmennusohjelma TAIVEX sekä CIMO.

 


MasQue 2011 – International Mask Theatre Festival  *

Stoa, Helsinki, 21.¬-23.10.2011

Kansainvälinen naamioteatterifestivaali MasQue 2011 avaa ovensa lokakuun lopussa Stoassa. Festivaalin keskiössä on yleisön ja teatterintekijöiden kohtaaminen. Kolmatta kertaa järjestettävällä festivaalilla nähdään kansainvälisten ryhmien palkittuja esityksiä. Festivaalin pääteemana on avata naamioteatterin maailmaa monin tavoin.

Kolmipäiväisen festivaalin jokainen esitys valottaa naamionkäytön mahdollisuuksia omalla, uniikilla tavallaan. Naamion rajat natisevat Stoassa kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden otteessa. Esitykset vievät ihmisen herkimpien tunteiden ja kokemusten – paljauden, haavoittuvuuden, rakkauden ja himon – äärelle.

Demoissa yleisö pääsee naamion sisälle, kun taiteilijat tuovat oman luomisprosessinsa esille ja keskustelevat työstään Stoan aulassa. Lisäksi naamioteatterityöpajoissa voi itse kokeilla naamionäyttelemistä ja sukeltaa naamion maailmaan osallistavissa esityksissä.
Festivaalin päätapahtumapaikka on Stoa, mutta festivaali levittyy myös Helsingin kaduille ranskalaisen katuteatteriryhmän mukana. Festivaalin avaa jo lokakuun alussa portugalilaisten kylien elävää karnevaalinaamiokulttuuria valottava näyttely Lasipalatsin aukiolla.

Teatteri Metamorfoosi on järjestänyt festivaalia Stoan kanssa joka toinen vuosi vuodesta 2007 alkaen. MasQue-festivaalista on tullut tärkeä kohtaamispaikka eurooppalaisille naamioteatterin huippunimille.

Koko MasQue 2011 -festivaalin ohjelma: www.metamorfoosi.com

Lisätietoja:
Kristin Helgaker
Festivaalikoordinaattori, MasQue 2011, festival(at)metamorfoosi.com, +358 41 455 4027

Jenny Nordlund
Tuottaja, Teatteri Metamorfoosi, jenny(at)metamorfoosi.com, +358 45 122 1281

Festivaalin taiteelliset johtajat
Davide Giovanzana, davide(at)metamorfoosi.com
Soile Mäkelä, soile(at)metamorfoosi.com

 


The End of Daylight Saving Time 2011 *

Kansainvälinen Teatterifestivaali Oulussa

Pian alkaa olla se aika vuodesta, jolloin kellot siirretään talviaikaan ja sen kunniaksi Nukketeatteri Akseli Klonk järjestää perinteikkäät monitaiteelliset koko perheelle suunnatut Teatterifestivaalit. Kolmastoista The End of Daylight Saving Time -festivaali järjestetään 27. - 31.10.2011.

Kulttuuritalo Valveella tarjoillaan yleisölle teatteria, tanssia, nukketeatteria ja musiikkia. Sekä kaikkia edellä mainittujen taiteenlajien suussa sulavia yhdistelmiä.

Sofie Krog jälleen Oulussa
Yhtenä festivaalin odotetuimpana esiintyjänä nähdään viime lokakuussa salit täyteen vetänyt tanskalainen nukketeatteri Sofie Krog. Tänä vuonna Oulun seudun aikuisyleisöä hemmotellaan maailmalla paljon positiivista palautetta saanella näytelmällä Diva.
Yli 13- vuotiaille suunnattu nukkenäytelmä kertoo laulajadiivasta, tähän ihastuneesta hovimestarista ja vanhan teatterin kellarin uumenissa katalia kokeita suorittavasta hullusta professorista. Professori on aikanaan saanut normaalielämää haittaavia ulkoisia epämuodostumia pieleen menneestä kokeesta ja on vihdoin saanut kehiteltyä eliksiirin, jolla hänkin voi saada jälleen täydellisen ulkonäön. Samaan aikaan teatterin yläkerrassa alkaa Diivan perinteikäs illan lauluesitys, johon on kutsuttu myös vierailevia tähtiä. Hullun professorin koe kuitenkin epäonnistuu ja koko vanhan teatterin valtaa kaaos ja hullunmylly, jolla on vaikutuksensa myös siellä oleviin ihmisiin...

John – Eleanor
Nukketeatteri Hox Companyn ja Tehdasteatterin yleisön ja kriitokoiden kiittelemä yhteisproduktio John – Eleanor kertoo 1300-luvulla eläneestä John Rykenerista, joka pukeutui toisinaan naiseksi kutsuen itseään tällöin Eleanoriksi. Esityksessä nähdään keskiajan tutkija Tom Linkinen ja nukketeatteritaiteilija Timo Väntsi. Esitys yhdistelee nukketeatteria ja historian tutkimusta hauskalla tavalla. Esityksen on ohjannut nukketeatteriohjaaja Merja Pöyhönen, joka palkittiin huhtikuussa Kritiikin Kannuksilla. Kritiikin kannukset jakaa vuosittain Suomen Arvostelijoiden Liitto.

Hissi Butoaa
Japanilaislähtöinen, Amsterdamissa paljon vaikuttanut tanssija Tashi Iwaoka tuo Valveelle ainutkertaisen teoksen. Hissi Butoaa -soolotanssiteos nähdään nimensä mukaisesti hississä, johon yleisöä mahtuu vain muutama kerrallaan. Luvassa on varmasti ihan uudenlainen kokemus hissimatkustamisen mahdollisuuksista.

Improvisaatioon erikoistuneen tanssiaja Jouni Järvenpään uusi soolonykytanssiteos Aivot antaa katsojille mahdollisuuden verrata näyttämöllä näkemäänsä toimintaa omien aivojensa toimintaan. Esitystilasta on laadittu katsojille kartta, jonka kanssa he halutessaan pystyvät seuraamaan, millä aivojen osasella esityksen toiminta milloinkin tapahtuu. Teos on myös koreografin yritys antaa itselleen tanssijana mahdollisuus tehdä yhden teeman puitteissa näyttämöllä kaikki, mitä hän on pitkään jo halunnut, kuvittelee juuri nyt haluavansa, tai otaksuu joskus myöhemmin haluavansa tehdä. Soolotyöskentelyssä aina läsnä oleva objektiivisen tarkkailun miellyttävä ja päätä vaivaava hankaluus rinnastuu aivojen kyvyttömyyteen tarkkailla omaa toimintaansa

Kesäaika päättyy 2011 Kulttuuritalo Valveella 27. – 31.10.
Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin.
Ohjelmistoa päivitetään nettisivuillemme: www.akseliklonk.fi

 


 

KOULUTUSTA

Vielä ehdit hakea POLKU-koulutukseen! *

POLKU-KOULUTUS HYVINVOINTIPALVELUJEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAJILLE: HAKU 1.-30.9.

Kolmas lähde järjestää 29.11.2011-7.6.2012 välisenä aikana neljän lähijakson koulutuksen hyvinvointipalvelujen käytännön toteuttajille kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen yhdistyksissä. Koulutus keskittyy yhdistyksen palvelutuotteen jalostamiseen ja yhdistysten toimijoiden palveluosaamisen vahvistamiseen.

Tavoitteena on, että koulutuksen päättyessä osallistuja on jäsentänyt oman hyvinvointipalvelunsa erottumiskykyiseksi, käyttäjälähtöiseksi ja helposti ymmärrettäväksi tuotteeksi.

SISÄLTÖ
Koulutuksessa käsitellään muun muassa liiketoimintasuunnittelun perusteita, hyvinvointipalvelun tuotteistamista, palvelujen markkinointia ja myyntiä sekä palveluosaamista. Koulutuksen lähijaksot ovat 2,5-päiväisiä. Ensimmäinen lähijakso järjestetään Aalto-yliopiston tiloissa Helsingissä, muut toteutetaan kaupunkiympäristöissä eri puolilla Suomea. Koulutus on maksuton, mutta edellyttää sitoutumista.

KOHDERYHMÄ
Koulutus on räätälöity silmälläpitäen heitä, jotka työskentelevät asiakaskontaktissa hyvinvointipalvelua toteuttamassa. Osallistujavalinnoissa etusijalla ovat ESR-kehittämisohjelman "Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tarjoajana" toimijat, mutta koulutus on avoin myös muille kiinnostuneille.

TÄYTÄ HAKULOMAKE
https://www.webropolsurveys.com//S/3FF0D15B2BF7AA8F.par

LISÄTIEDOT
Lataa esite: http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/2011/polku1_syksy2011.pdf
http://www.kolmaslahde.fi/index.php/koulutusta/polku-koulutus

Projektipäällikkö Nelli Koivisto: nelli.koivisto(at)aalto.fi / 050 315 2163


Festivaalituen hakemustyöpaja 12.10. CIMOssa*

Paikka: CIMO, Hakaniemenranta 6, Helsinki
Aika: keskiviikko 12.10.2011 klo 12-16

CIMOn Kulttuurin yhteyspiste järjestää hakemustyöpajan organisaatioille, jotka ovat jättämässä festivaalitukihakemuksen 16.11. päättyvällä hakukierroksella.

Työpajassa esitellään festivaalituen hakuehtoja sekä käydään konkreettisesti läpi hakemuslomaketta, sen liitteitä ja budjettia. Käsittelemme myös käytännön seikkoja, jotka tulisi huomioida ennen hakemuksen jättämistä.
Osallistuminen on maksutonta. Sitovat ilmoittautumiset 7.10. mennessä osoitteeseen ccp(at)cimo.fi.

Hakumateriaaliin on hyvä tutustua etukäteen ja aloittaa hakulomakkeen täyttö, jotta mahdolliset ongelmakohdat ovat tiedossa jo työpajassa. Otamme myös mielellämme jo etukäteen vastaan hakemuksen valmistelussa syntyneitä kysymyksiä.
Lue lisää festivaalituen hakemisesta: http://cimo.multiedition.fi/eNewsletter4/kulttuuri-ohjelma/2011/syyskuu/festivaalituki.php


Todellisuuden Tutkimuskeskuksen koulutukset *

Kokemusesityksen anatomia / The Art of Experience -työpaja
Kokemusesityksen anatomia käsittelee tajunnan, ruumiin ja esityksen välisiä suhteita. Missä esitys tapahtuu? Miten esitys syntyy katsojassa? Mitä seuraa, kun esitys ei enää perustu pelkästään katsomiseen, vaan esityksen ruumiilliseen kokemiseen? Miten ruumis voi toimia esityksen näyttämönä?
Työpaja 3.-7.10.2011 klo 10-17
Hinta: 50 e

Katsojakoulutus
Katsojuus on olennainen osa esitystaiteen käsitettä - taiteilijan ohella myös katsoja on esityksen luoja. Silti esitystaidetta luomaan koulutetaan vain taiteilijoita. Todellisuuden tutkimuskeskuksen katsojakoulutus tuo tasapainoa tähän yksipuolisuuteen. Se tutustuttaa katsojuuden uusiin muotoihin ja tarjoaa reittejä rikkaisiin katsomiskokemuksiin. Liity osaksi ammattitaitoisten katsojien pioneerijoukkoa!
Työpaja 24.-29.10.2011
Hinta: 50 e

Lisätiedot:
Todellisuuden Tutkimuskeskus, puh. 0400 641 989, s-posti: info(at)todellisuus.fi
www.todellisuus.fi


Vapaa-ajan palvelut -ohjelman hankevalmistelukoulutus yrityksille 11.10.2011 *

Vapaa-ajan palvelut ohjelman hankevalmistelukoulutus yrityksille järjestetään ti 11.10.2011 videoneuvottelulla eri puolilla Suomea.

Paikka: Tekes Pasila ja ELY-kekukset: Kemi, Rovaniemi, Kuopio, Joensuu, Lappeenranta ja Kouvola.

Aika: ti 11.10.2011 klo 8.45–11.30.
Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautuminen päättyy 7.10.2011 klo 16:00

Ilmoittautumislomake löytyy täältä

Ohjelman runko on seuraava:
- Tilaisuuden avaus
- Mitä kehittämistoimintaa Tekes voi rahoittaa
- Miten hakemus ja projektisuunnitelma laaditaan
- Mitä kustannuksia voidaan hyväksyä, miten projektiseuranta yrityksessä on järjestettävä
- Tilaisuuden päätös.

Lisätietoja:
Risto Mäkikyrö, ohjelman päällikkö,  Puh. 040 580 2530, risto.makikyro (at) tekes.fi
Asta Nupponen, avustava koordinaattori, Puh. 050 312 0152, asta.nupponen (at) fcg.fi


 

Lasten ja nuorten Teatteriteko

Rahoituspäivä