11.09.2014

TINFO-tiedote 29 / 4.9.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

MUITA ILMOITUKSIA

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTATYÖVAIHDOSTA POTKUA KANSAINVÄLISIIN HANKKEISIIN. MONIKANTARAHOITUSTA. KANSAINVÄLISYYDELLÄ KESTÄVYYTTÄ.

Esittävien taiteiden tiedotuskeskusten (ja neljän kaupungin) yhteisen TAIVEX²-hankkeen tulokset ilahduttavat. Hankkeen toimintamalli käy erinomaisesta parhaat käytännöt  -esimerkistä ja on vapaasti käytettävissä tulevaisuudessa. Tämänkaltaista kansainvälistä ruohonjuuritason liikkuvuusajattelua ja toimintatapoja me tulemme tarvitsemaan entistä enemmän, kun kansalliset rahahanat ovat tiukemmalla. 

Kulttuuritalous perustuu hyvinvoivaan ja vankasti tuettuun taidekenttään, joka koostuu taiteilijoista, taiteen välittäjätasosta, institutionaalisesta kentästä ja laajemmin koko luovan alan ammattilaiskentästä. Kulttuuritalous perustuu myös taiteilijoiden ja välittäjätason kansainväliseen vuorovaikutukseen ja verkostojen rakentamiseen.

Kansainväliset yhteistyöhankkeet, joissa rahoittajatahoina ovat ulkomaiset partnerit, eivät synny tyhjästä. Kansainvälisyys voi toimia investointina vain silloin, kun sen pitkäjänteiseen kehittämiseen on aidosti sitouduttu. Kestävyyttä, hankkeita ja tuloja Suomeen syntyy vain, jos meillä on olemassa taiteen, taiteilijoiden ja välittäjäportaan kansainvälistymiseen hyvin kohdennettu tuki ja joustavat rahoitusmallit. ”Kansallisessa hätätilassa” ei pidä painaa jarrua väärissä kohdissa. TAIVEX on terveellinen muistutus tästäkin.   


MITÄ TAPAHTUU KANSAINVÄLISYYDELLE, YHTEISILLE HANKKEILLE, LIIKKUVUUDELLE?

Taikessa ei enää ole erillisiä apurahoja ja avustuksia kansainvälisiin kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin ja vaihdon hankkeisiin. Niihin voi hakea nyt kohdeapurahoja. Säilyykö kulttuuriyhteistyön, kulttuuriviennin ja vaihdon hankkeiden rahapotti kohdeapurahoissa ja näkyy siis kasvaneena kokonaispottina? Huoli kansainvälisen liikkuvuusajattelun (verkostoituminen, vaihto, vienti, yhteistyö jne. jne.) näivettymisestä on minusta ihan aiheellinen.


TALOUSARVIO VUODELLE 2015

Vielä pitää odottaa, talousarvioesitys julkistetaan 15.9. Nyt tiedetään, että taiteelle, tieteelle, liikunnalle ja nuorisotyölle kohdennetaan Veikkauksen jakamattomien voittovarojen rahastosta ylimääräisenä irrotuksena 7 miljoonaa euroa. Näin panostetaan nuorten työllistämiseen, teattereiden, museoiden ja orkestereiden työllisyyteen ja lähiliikuntapaikkojen rakentamiseen.  Tavoitteena oli 10 miljoonan irrotus. Mistä kurotaan tuo erotus 3 miljoonaa? Miten käy perinteisten jakosuhteiden? Lisärahoitus työllisyysperusteisiin hankkeisiin on projektirahoitusta. Sinnekö on suunta tulevaisuudessa? Tarkoittanee teatterissa sitä, että vakinaiset työsuhteet korvautuvat yhä enemmän free lancereilla. Pätkätöitä lisää. Toivon mukaan rahoituslain ulkopuolisen kentän rahoitukseen ei kosketa. Ja toivon mukaan taiteenalan tiedotuskeskusten vuoden 2014 leikkauslinja riittää. 


KIEKU! KEHITY TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON AMMATTILAISENA

Valtionhallinto on mukava kumppani. Se keksii aina kaikenlaista, jolla pyritään yhtenäistämään, virtaviivaistamaan ja tehostamaan. Valtion organisaatioiden on pakko siirtyä käyttämään Kieku-tietojärjestelmää. Se tuo mukanaan ”yhteiset toimintamallit”, muutoksia ”tarvitaan usein jopa organisaatiorakenteisiin”. On kehitetty ”valtion yhteiset talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit ja niitä tukeva tietojärjestelmä”. Rukattavaa riittää.

Tavoitteena kangastelevat kustannussäästöt ja kasvanut tehokkuus. Ministeriöiden ja virastojen on kysymättä ja pyytämättä otettava Kieku käyttöön. Kiekuun, jonka käytettävyyskin kangertelee, joutuu myös esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus. Ja tietenkin Kiekuun on revittävä rahat Taiken omasta kukkarosta. Eläköön managerialismi!  Apua!


HYVÄN TYÖN MITTARI

Tästä SAK:n työolobarometristä selviää, miten hyväksi työ koettiin.


ESITYSVAJE JA KORVIKKEET

Pieni esitysvaje vaivaa, kun illat menevät Teatterikorkeakoulussa Nykyteatterin historiassa. Sinänsä nostattavaa. Hienoja keskusteluja sukupuolista, heteronormaatiivisuudesta, näyttelijäntyöstä, metodeista, arvostuksesta, työn sanoittamisesta. Vaje kasvaa, kun en pysty lähtemään Rakastaja-teatterin teatterifestivaali Lainsuojattomiin. 24 h jää taas kokematta. Ja avajaispiknikkikin houkuttelisi…

Majoitun radion ääreen kello 15 sunnuntaina kuuntelemaan Jussi Moilan dramatisoimaa ja Juhana von Baghin ohjaamaa Tuntematonta sotilasta. Ja klassikkoirtiottoa on luvassa myös Riina Katajavuoren Wenla Männistössä.


KUNTAMARKKINOILLE LIVENÄ TAI ETÄNÄ

Kuntamarkkinoilla pääset kuulemaan isokenkäisten puhetta.
Jos ei pääse paikalle, niin ainakin Kuntamarkkinoiden päätösseminaarit voi katsoa Kunta-tv:stä.

TINFON ILMOITUKSIA


Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) laatimissa Teatteritilastoissa suomalainen teatteri on purettuina luvuiksi.


Tilastomateriaali on kaikkien käytössä: www.tinfo.fi/tilastot. Teatteritilastot voi tilata myös kirjana 40 euron kappalehintaan, yli 10 kappaleen tilauksissa yhden kirjan hinta on 30 euroa: www.tinfo.fi/verkkokauppa.

Teatteritilastot 2013, poimintoja sisällöstä:

Johtaja Hanna Helavuoren kirjoittamat
ESIPUHE
TILASTOKATSAUS
ENGLISH SUMMARY

VALTIONOSUUDET, AVUSTUKSET JA MÄÄRÄRAHAT 

VOS-TEATTEREIDEN, SUOMEN KANSALLISTEATTERN JA KANSALLISOOPPERAN TILASTOT 2013
•Taloustilastot
•Henkilöstötilastot
•Palkkatilastot
•Esityskerta- ja katsojatilastot
•Ohjelmistotilastot

RAHOITUSLAIN ULKOPUOLELLA OLEVIEN AMMATTITEATTEREIDEN JA -RYHMIEN TILASTOT 2013

TANSSIN KATSOJATILASTOT 2013
SIRKUKSEN KATSOJATILASTOT 2013


Syksyn ensimmäinen TINFO e-Nytt ilmestyy tiistaina 9.9.2014, aineistopäivä perjantai 5.9.


Syksyn ensimmäinen ruotsinkielinen uutiskirje TINFO e-Nytt ilmestyy 9.9.2014. Mahdolliset ruotsinkieliset tiedotteet pyydämme lähettämään osoitteeseen tinfo(at)tinfo.fi perjantaihin 5.9. mennessä.

TINFO e-Nytt syksyn 2014 ilmestymisajat -> aineistopäivät:
9.9. -> 5.9.
7.10. -> 3.10.
18.11. -> 14.10.

www.tinfo.fi/se


UUTISIA

 

TAIVEX²-hankkeen loppuraportti: työvaihtojaksot lisäsivät kansainvälistä yhteistyötä


Teatterin, tanssin ja sirkuksen tiedotuskeskusten yhteisen TAIVEX² -hankkeen loppu- ja arviointiraportit on julkaistu. Arvioinnin tuloksista kävi ilmi, että työvaihdot olivat tehokas ja nopea tapa lisätä osaamista ja tiivistää ja kehittää kansainvälisiä verkostoja. Työvaihtojaksoille osallistuneista tuottajista 95 % oli erittäin tyytyväisiä työvaihtojaksoonsa. Lisäksi 76 % työvaihtojaksoista oli jo nyt johtanut konkreettisten yhteistyöprojektien käynnistymiseen.

Lue lisää osallistujien kokemuksista ja työvaihtojaksojen konkreettisista tuloksista tiivistetysti hankkeen loppuraportista ja laajemmin Esittävien taiteiden tuottajat työvaihdossa -arviointiraportista.

TAIVEX² oli vuosina 2012–2013 toteutettu työvaihto-ohjelma esittävien taiteiden tuottajille. Perinteisestä täydennyskoulutuksesta poikkeavan ohjelman suunnittelun ja toteuksen tausta-ajatus oli, että aito kansainvälistyminen perustuu aina henkilökohtaisiin kontakteihin ja kokemukseen. Näitä kokemuksia ja mahdollisuuksia tiedotuskeskukset halusivat osallistujille työvaihtojaksojen kautta tarjota. Hankkeen aikana toteutui yhteensä 32 työvaihtojaksoa, joiden pituuden vaihtelivat kahdesta viikosta kahteen kuukauteen. Työvaihtojaksojen tueksi hanke tarjosi kuudesta kaksipäiväisestä työpajajaksosta koostuvat strategiseen suunnitteluun ja johtamiseen keskittyneen koulutusohjelman sekä mentorointia.

Mukana olleiden tuottajien tavoitteet työvaihto-ohjelmalle olivat kansainvälistyminen, verkostojen rakentaminen sekä kotimaassa että ulkomailla, oman osaamisen kehittäminen ja vahvistaminen sekä oman taustaorganisaation toiminnan kehittäminen. Kun asetettuja tavoitteita verrataan hankkeen arvioinnissa saatuihin tuloksiin, voidaan työvaihto-ohjelman todeta onnistuneen hyvin: tuottajista 95 % koki kansainvälisen yhteistyön helpottuneen työvaihdon ansiosta. Yhtä moni koki ammattitaitonsa kasvaneen työvaihdon aikana.  ”Sain itsevarmuutta ja luottamusta omaan osaamiseeni. Nousin askeleen ylös urallani!”, tiivisti eräs pitkään tuottajana työskennellyt osallistuja ajatuksensa työvaihtojakson jälkeen.

Erityisen hieno tulos on, että jo näin pian työvaihtojaksojen jälkeen 76 %:lla osallistujista oli vireillä konkreettisia yhteistyöprojekteja työvaihdon aikana tavattujen henkilöiden tai tutuiksi tulleiden organisaatioiden kanssa. Tekeillä on muun muassa festivaaliyhteistyötä, esitysvaihtoja ja kiertueverkostoprojekti. Myös hankkeeseen osallistuneiden tuottajien työnantajat kertoivat hankkeen arvioinnin yhteydessä työvaihdosta ja koulutuksesta kerättyjen uusien tietojen ja taitojen siirtyneen jo käytännön työhön.

Kaikki mukana olleet tahot olivat yhtä mieltä siitä, että työvaihto-ohjelma on erinomainen ja nopeasti konkreettisia tuloksia tuottava täydennyskoulutusmuoto. Ehdotuksemme onkin, että työvaihto-ohjelmasta voisi tulla pysyvä osa eri alojen täydennyskoulutusohjelmia.

TAIVEX² -työvaihto-ohjelmaan osallistuneiden kokemukset osoittivat todeksi ajatuksemme siitä, että aito kansainvälistyminen ja kansainvälisen verkoston-rakentaminen lähtevät aina henkilökohtaisista kontakteista. Työvaihtojaksojen ympärille rakennettava koulutusmalli on räätälöitävissä myös muille kansainvälisten verkostojen rakentamisesta ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittämisestä kiinnostuneille aloille.

“It ́s necessary to create networks and we find the cooperation between countries really interesting. In a field like culture, Taivex2 is a great opportunity. It opens a window for future projects together and makes them easier”. (palaute työvaihtopaikkana toimineen organisaation edustajalta)

Tarkemmin hankkeen tuloksista voi lukea laajasta Esittävien taiteiden tuottajat työvaihdossa - arviointiraportista, joka löytyy osoitteesta www.tinfo.fi/taivex. Samalta sivulta löytyy myös hankkeessa toteutetun tuottajien työhyvinvointiselvityksen tulokset sisältävä artikkelikokoelma Hyvää työpäivää, tuottaja!

Toivomme, että perusteellisesti tehdyn arvioinnin tulokset hyödyttävät muita vastaavaa hanketta suunnittelevia. Kehittämiemme ja testaamiemme toimintamallien ja tulosten hyödyntäminen on sallittua, jopa suotavaa!

Lisätietoja: projektipäällikkö Nea Leo, 041 5020 279, nea.leo(at)taivex.fi

www.tinfo.fi/taivexTeatteri Jurkka vierailee Tukholmassa


Teatteri Jurkan Ilta Emmin kanssa vierailee 14.9.2014 Tukholmassa. Ilta Emmin kanssa vietetään kuten näyttelijä Emmi JUrkka olisi itse halunnut: ”Minä jaksan siitä halusta että kaikilla olisi oikein, oikein hauskaa!” Roolityön tekee Erkki Saarela, ohjaus on Laura Jäntin, käsikirjoitus Jäntin ja Ilpo Tiihosen.

Vuonna 2013 kantaesityksensä saanut kipale nähdään nyt Suomen Tukholman-instituutissa. Lisätietoja instituutin verkkosivuilta.Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaalille tunnustus Imatran kaupungilta


Mustan ja Valkoisen Teatterifestivaali on saanut Imatra-kuvan Edistäjä 2014 -tunnustuspalkinnon.

Kansainvälinen teatterifestivaali on vakiinnuttanut 11 vuoden aikana asemansa Etelä-Karjalan tapahtumakentässä. Tänä vuonna festivaalilla esiintyi yhteensä 10 teatteriryhmää Japanista, Ranskasta, Suomesta, Venäjältä, Virosta ja Uudesta-Seelannista. Viiden päivän aikana oli yhteensä 16 esitystä. Puolet esityksistä oli ilmaisia yleisölle.

”Imatran Kaupungin myöntämä tunnustus lämmittää mieltä”, sanoo Mustan ja Valkoisen teatteriyhdistyksen puheenjohtaja Katri Lätt, ”mutta olisi hienoa, jos tapahtuman merkitys kansainvälisenä, vetovoimaisena tapahtumana nähtäisiin myös kaupungin hallinnossa ja kaupungin tuki tapahtumalle olisi suurempi. Opetusministeriön myöntämä valtionavustus teatterifestivaalille on ollut 20 000 € sekä lisäksi tukea on saatu joinakin vuosina Suomen kulttuurirahastolta, Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiöltä ja satunnaisesti pienemmiltä säätiöiltä.”

Toukokuussa järjestettävä tapahtuma on tasaisesti kasvattanut yleisömääräänsä ja päästen tänä vuonna ennätykseensä lähes 5000 kävijään, joista noin 1800 kävi maksullisissa esityksissä.

Tapahtuman talous on vakaalla pohjalla, tämän vuoden tapahtuma jäi hyvien lipputulojen ansiosta hieman plussalle. Positiivisinta oli se, että lipputulot lähes kaksinkertaistuivat edellisestä vuodesta ohjelman tiivistämisen ja lipun hintojen korottamisen myötä.

Mustan ja Valkoisen Teatteri ry
mustanjavalkoisenteatteri(at)gmail.com, 046 8865 740
blackandwhitetheatre.netTurkulaisille nukketeatterintekijöille uudet tilat


Nukketeatteriyhdistys Puppet Studio muutti uusiin työtiloihin Raunistulan Barkerille. Uusissa 120 neliömetrin tiloissa esityksiä, nukkeja ja lavasteita rakentaa sekä harjoittelee yhteensä 12 turkulaista ammattinukketeatteritaiteilijaa. Yksittäisten taiteilijoiden myötä myös monet työryhmät toimivat kokonaan tai osittain Puppet Studion suojissa (mm. Kuuma Ankanpoikanen, teatteri Valaja, HOX Company).

Puppet Studio on toiminut vuodesta 2008 alkaen yhteisenä verstas- ja harjoitustilana. Vuosina 2009–2014 tilat sijaitsivat Raunistulassa Murtomaantiellä ja sinä aikana tilan suojissa on valmisteltu yli sataa esitystä, työpajaa tai tapahtumaa. Jaettu tila on myös toiminut taiteilijoiden luontaisena yhteisönä ja verkostoitumispaikkana. Lähes täysin omarahoitteinen tila on mahdollistanut Turun seudun vireää esitystoimintaa ja luonut näin kaupunkiin poikkeuksellisen vahvan nukketeatterikulttuurin. Puppet Studion takana oleva yhdistys on ollut myös alullepanijana nukketeatterikentän yhteisessä Aura of Puppets -hankkeessa sekä nukketeatterifestivaali TIP-Festin organisoinnissa ja toteutuksessa.

Lisätietoja:
Pia Kalenius (pj.) piakalenius(at)yahoo.com, 040 572 6241
auraofpuppets(at)gmail.com / www.auraofpuppets.com


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna  


Kansainvälinen kriitikkoseminaari 12.-13.9.2014, Helsinki


Suomen arvostelijain liitto järjestää 12.–13.9.2014 kaksipäiväisen kansainvälisen seminaarin Ateneumissa teemalla "Theories as tools for critics – Teoriat kriitikoiden työkaluina”. Seminaari on englanninkielinen ja se on avoin kaikille taiteen kritiikistä kiinnostuneille. Seminaarissa on tarkoitus pureutua mm. seuraaviin kysymyksiin:

- Minkälaista teoreettista ja metodologista keskustelua taiteesta kirjoittamisesta ja kritiikistä tällä hetkellä käydään kotimaassa ja ulkomailla?
- Minkälaisista erilaisista teoreettisista lähtökohdista taideteosta on mahdollista lähestyä?
- Voidaanko puhua kritiikin teoriasta yleisellä, taiteiden väliset raja-aidat ylittävällä tasolla?
- Kuinka kriitikot voivat hyödyntää teorioita käytännön työssään?

Seminaarissa pureudutaan teorian ja kritiikin väliseen suhteeseen eri taiteenalojen näkökulmasta. Puhujiksi on tulossa useita kiinnostavia kriitikoita ja taiteen tutkijoita eurooppalaisista lehdistä ja yliopistoista. Tunnettu brittiläinen musiikkijournalisti ja kriitikko Norman Lebrecht tarkastelee verkkojulkaisemisen vaikutuksia kriitikon työhön 2000-luvulla. Mitä tapahtuu kriitikon työlle, kun sanomalehdet ovat pakotettuja leikkaamaan kustannuksiaan? Virolainen kirjallisuuden professori Piret Viires Tallinnan yliopistosta käsittelee postmodernien kirjallisuusteorioiden rantautumista Viroon 1990-luvun alussa. Miksi osa kirjallisuuskriitikoista hämmentyi uudenlaisesta kirjallisuudesta?

Ruotsalainen elokuvakriitikko ja elokuvatutkija Hynek Pallas pureutuu intuition ja teorian väliseen suhteeseen kritiikkien kirjoittamisessa. 
Yhdysvaltalaissyntyinen esitystaiteen ja -teorian professori, kuraattori ja taiteilija Ray Langenbach pohtii paikallisuuden ja kansainvälisyyden välistä ristivetoa taidekritiikissä. Tukholman taideteollisen korkeakoulun professori Tom Sandqvist syventyy puheenvuorossaan luovaan kritiikkiin ja visuaalisen tiedon käsitteeseen.

Kotimaisiksi puhujiksi ovat tulossa säveltäjä Eero Hämeenniemi, kirjallisuuden professori Kuisma Korhonen, yliopistolehtori Kai Lehikoinen Taideyliopistosta, elokuva- ja televisiotutkimuksen professori Henry Bacon ja estetiikan dosentti Martta Heikkilä.

Seminaarin ohjelma ja muuta lisätietoa Suomen arvostelijain liiton verkkosivuilta.


7-Sooloa Nukketeatterifestivaali 19.-21.9.2014, Rovaniemi


7-Sooloa festivaalien ohjelmisto 2014
(varaamme mahdollisuuden muutoksiin)

PE 19.9
10:00 Punainen pallo/Akseli Klonk. Wiljami
12:00-19:45 Vain yksi laukku mukaan/Nordic Puppet A. Nukkistalo ENSI-ILTA
19:00 Emma Ecsteinin piina/Teatteri Sudenenne. Wiljami

LA 20.9
10:00 Pikku-Paulin talvitaivas/Theatre d'Illusia. Wiljami
10:00-17:15 Vain yksi laukku mukaan/NPA. Nukkistalo
12:00 Yumi/Sini Peltola. Wiljami
14:00-15:30 Luento/Marja Nykänen. Wiljami
19:00 Majakanvartija/Satu W ja Azam. Nukkistalo

SU 21.9
10:00 Toisen maailman tansseja/CLAN. Wiljami
12:00 Pienempi kuin/Matkalaukkuteatteri. Wiljami

www.laplandpuppets.netLiikelaiturin klubit, keskustelutilaisuudet 27.9. ja 25.10.2014, Tampere


Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen uudessa tanssitaiteen esitystilassa Liikelaiturilla käynnistyy Klubi-toiminta syyskuussa. Liikelaiturin Klubi kokoaa eri alojen ammattilaiset yhteen erilaisten teemojen äärelle. Klubi kutsuu vieraakseen taiteen, tieteen ja luovan alan edustajia ja ohjelma pitää sisällään alustuksia, keskustelutilaisuuksia, esityksiä sekä presentaatioita.

Syyskuun Klubin aiheena on TULEVAISUUS ja vieraana on tutkimusjohtaja Jari Kaivo-oja, Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. Hän pitää alustuksen aiheesta Tanssin ja taiteen mahdollisuudet muuttuvassa toimintaympäristössä. Kaivo-oja kertoo tanssin ja taiteen avautuvista näkymistä erilaisten muutostrendien valossa sekä luovan talouden merkityksestä ja mahdollisuuksista innovaatiovetoisessa taloudessa. Lisäksi klubissa esiintyy mentalismiin ja moderniin psykologiseen taikuuteen erikoistunut taikuri Johannes Malkamäki. Syyskuun Klubi järjestetään la 27.9.2014 klo 18.00 alkaen.

Syksyn toinen Liikelaiturin klubi järjestetään la 25.10.2014 klo 17.00 alkaen. Lokakuun klubin teemana on VAIN LIIKETTÄ ja vieraana on filosofian tohtori Jaana Parviainen. Parviaisen aiheena on Koreografia kaupunkitilassa ja hän pohtii, miten liikettä voi lähestyä tutkimuskohteena, mitä kinestesialla tarkoitetaan ja mitä koreografia tarkoittaa kaupunkitutkimuksen ja kaupunkisuunnittelun kannalta. Lisäksi hän esittelee aiheen kannalta muutamia olennaisia käsitteitä kuten sosiaalisen koreografian, esi-koreografian ja kinesteettisen kentän.
Klubissa on mukana myös teemaan liittyviä taiteen kentän esityksiä, demoja ja presentaatioita.

Klubit järjestetään Liikelaiturilla os. Yliopistonkatu 58 D, Tampere.
Klubeihin on vapaa pääsy.

Lisätiedot: www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/liikelaiturin-klubit/Men vem betalar för väggarna? Seminarium om scenrum 29.9.2014, Helsingfors


MEN VEM BETALAR FÖR VÄGGARNA?
Seminarium om scenrum i Helsingfors | Klockrike Diana 29.9. kl. 11-18

Seminariet granskar nuläget och pejlar framtida förutsättningar för scenkonst på svenska i Helsingfors. En diskussion om scenkonstens autonomi, praktiska förutsättningar och kulturella kompromisser.

Sökord: mångfald, samarbete, utveckling, scener.
Målgrupp: scenkonstfältets aktörer och finansiärer
Arbetssätt: samtal, debatt och gruppdiskussion
Arrangör: Klockriketeatern, dan.henriksson(at)klockrike.fiFINNLAND. COOL. Kompositio - dramatisoitu kirjailijatapaaminen 30.9. Basel ja 2.10.2014 Zürich


KOMPOSITIO
Nuori suomalainen kirjallisuus lavalla

Esiintyjät: Aina Bergroth, Pauliina Haasjoki, Kaisa Ijäs, Matti Kangaskoski, Maria Matinmikko, Riikka Pelo, Mikko Rimminen, Eino Santanen, Satu Taskinen, Henriikka Tavi.
Ohjaus: Anna-Mari Karvonen, Akse Pettersson.
Organisaatio: Kirjallisuusseura Nuoren Voiman Liitto (NVL)

KOMPOSITIO ei ole mikään tavallinen kirjailijatapaaminen, vaan kahden tunnetun teatteriohjaajan dramatisoima kokonaistaideteos: Kymmenen nuorta kirjailijaa, joiden kirjat ovat avanneet uusia teitä suomalaisessa kirjallisuudessa, ottavat lavan haltuun.
jossa on jopa kymmenen kirjailijaa yhteisesti näyttämöllä.

Tiistaina, 30. syyskuuta 2014, klo 19.00
Literaturhaus Basel, Barfüssergasse 3, 4051 Basel, www.literaturhaus-basel.ch
Torstaina, 02.10.2014, klo 19.30
Literaturhaus Zürich, Limmatquai 62, 8001 Zürich, www.literaturhaus.ch

FINNLAND. COOL. – das Schweizer Satellitenprogramm zur Frankfurter Buchmesse ab September 2014. Finnische Literatur, Musik, Design, Kunst, Kulinarik und anderes
www.cool2014.chManifesta-biennaalissa keskustellaan sensuurista taiteessa 7.-11.10.2014, laivamatka Helsingistä Pietariin


Eurooppalainen nykytaiteen biennaali Manifesta kutsuu taiteilijat, taidekentän ammattilaiset ja opiskelijat Manifesta 10 On Board -laivamatkalle Helsingistä Pietariin 7.–11. lokakuuta 2014.

Matkaohjelmassa on kymmenennen Manifesta-näyttelyn teemaa ja taustoja avaavia kriittisiä keskusteluja ja esityksiä baltialaisten, pohjoismaisten ja venäläisten kuraattoreiden sekä taiteilijoiden kanssa. Matkalla ovat mukana Pietarin Manifestan pääkuraattori Kasper König ja Manifestan johtaja Hedvig Fijen. Laivalla järjestettävä asiantuntijaseminaari avaa poliittisesti neutraalin tilan ja mahdollisuuden kriittiselle keskustelulle: mitä sensuuri merkitsee alueen toimijoille ja miten se vaikuttaa taiteilijoiden ja organisaatioiden työskentelyyn.

Katso koko seminaariohjelma.
Lisätiedot matkajärjestelyistä sekä varaukset.


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Ehkä-tuotanto hakee ehdotuksia nykytaidetila Kutomon ohjelmistoon


Haetaan ehdotuksia tanssi- ja esitystaiteen aloilta nykytaidetila Kutomon syksyn 2015 ja kevään 2016 ohjelmistoon.

Ehkä-tuotanto hakee nykytaidetila Kutomon syksyn 2015 sekä kevään 2016 ohjelmistoon ehdotuksia tanssi- ja esitystaiteen aloilta. Vapaamuotoinen ehdotus voi olla vierailuesitys, projekti, työpaja tai yhteistuotantona tuotettava kantaesitys. Ehdotuksia otetaan vastaan tanssi- ja esitystaiteen ammattilaisilta, ja hakijana voi olla yksittäinen taiteilija tai työryhmä.

Haun kautta valitun ehdotuksen tuotantomallista neuvotellaan Ehkä-tuotannon ja tekijän välillä. Ehkä-tuotannon tuki eri ehdotuksille määräytyy aina käytettävissä olevien taloudellisten resurssien mukaan. Tekijältä edellytetään omarahoitusosuutta.

Hakuaika on 1.-30.9.2014.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää:
- hakijan yhteystiedot
- työsuunnitelma
- aikataulu
- kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma
- ansioluettelo(t)
- työnäyte/-näytteet

Hakemus lähetetään sähköpostitse 30.9.2014 mennessä osoitteeseen ehkatuotanto(at)gmail.com.
Mikäli työnäytteitä ei ole mahdollista katsoa verkkovideoina, postita näyte-DVD osoitteeseen: Ehkä-tuotanto, Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku.
Valinnoista päättää Ehkä-tuotannon taiteellinen työryhmä. Päätöksistä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 21.10.2014 mennessä.

Turkulainen Ehkä-tuotanto mahdollistaa ja tuottaa uuden tanssin ja esitystaiteen tekijöiden, taiteilijaryhmien ja kollektiivien teoksia. Ehkä hallinnoi Turussa poikkialaista nykytaidetila Kutomoa, jossa järjestetään ympäri vuoden esityksiä, tapahtumia ja opetustoimintaa eri taiteen aloilta. Kutomon vuosittainen ohjelmisto valikoituu vapaamuotoisten ehdotusten, avoimien hakujen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kautta.
Lisätiedot:
ehkatuotanto(at)gmail.com
www.ehka.netVuoden Tanssikuvaa etsitään jälleen


Tanssin verkkolehti Liikekieli.com on käynnistänyt järjestyksessään kolmannen Vuoden Tanssikuva -kilpailunsa, jonka tavoitteena on tarkastella, miten tanssia valokuvataan tänä päivänä. Kilpailu juhlistaa samalla verkkolehden 10-vuotista taivalta.

Vuoden Tanssikuva 2014 on visuaalisesti korkealaatuinen tanssiaiheinen valokuva, joka ilmentää vahvasti esimerkiksi tanssin emotionaalista ja liikkeellistä jännitettä. Kuvan käsittelemää tanssin alaa ei ole rajattu.

Kilpailun tuomaristoon ovat lupautuneet Valokuvataiteen museon kuraattori Anna-Kaisa Rastenberger, tanssia paljon kuvannut valokuvaaja Sakari Viika, Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen professori Kirsi Monni, sekä tanssitaiteilija Carl Knif.

Kilpailuaika on 1.9.–15.10.2014. Voittaja julkistetaan marraskuussa 2014, ja voittokuva palkitaan 1000 eurolla. Kilpailun parhaimmistosta järjestetään myös näyttely Helsingin kulttuurikeskus Stoassa joulukuussa 2014.

Kilpailu on avoin kaikille suomalaisille tai Suomessa toimiville kuvaajille, ja siihen voi osallistua tanssikuvilla, jotka on otettu 1.11.2011 jälkeen.

Kilpailuun osallistuvat kuvat ja ilmoittautumislomake tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen tanssikuva(at)liikekieli.com ennen 15.10.2014 klo 24.00 Suomen aikaa.

Vuoden Tanssikuva -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008.

Kilpailun säännöt ja ilmoittautumislomake löytyvät osoitteesta liikekieli.com/tanssikuva.

Lisätietoja:
Veera Lamberg
veera.lamberg(at)liikekieli.com
050 5448104
Liikekieli.comin päätoimittaja/ Vuoden Tanssikuva 2014 -kilpailun vastaava koordinaattoriNukketeatterijuhla TIP-Fest hakee vapaaehtoisia


Kansainvälinen Nukketeatterijuhla TIP-Fest järjestetään viidennen kerran 5.–9.11.2014 Turun Manillassa. Festivaalitiimiin haetaan innokkaita talkoolaisia. Linkki vapaaehtoishakuun.
Haku on auki 19.9. asti.


TYÖPAIKKOJA


Teatteri Nirvana etsii tuottajaa


Haemme tuottajaa aktiiviseksi osaksi teatterin toimintaa.
Kehittämään tuotantorakennetta ja osallistumaan taiteellisiin tuotantoihin.

Toivomme hakijalta taide- ja/tai teatterinalan tuntemusta. Toivoimme myös että hakija on kiinnostunut kehittämään teatterin uusia tuotantomalleja sekä osallistumaan aktiivisesti myös produktioiden taiteelliseen suunnitteluun.

Teatteri Nirvana on vakiintunut ammattilaisvetoinen ryhmä, jolla ei ole vakituista tilaa. Pyrimme tuottamaan poikkitaiteellisia, monikulttuurisia ja -kielisiä esityksiä, jotka etsivät uusia muotoja ja uutta kieltä.
Haluamme toimia pääkaupunkiseudulla ja mahdollisuuksien mukaan myös muualla Euroopassa.

Työhön kuuluu myös:
Budjettien laatiminen
Tiedotus ja markkinointi
Apurahojen hakeminen yhdessä muun työryhmän kanssa
Esitystilojen ja yhteistyökumppaneiden etsiminen

HAKU
Hakemukset ja yhteydenotot 20.9.2014 mennessä.
Mennessä joko sähköpostilla sinimoila(at)gmail.com tai jussi.moila(at)gmail.com, kysyä voi myös puhelimitse p. 040 7780134 (arkisin klo 14 – 17)
Työ alkaa osittain jo lokakuussa 2014, mutta toiminta aktivoituu syksyllä 2015.


TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


Aiemmin ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja: www.tinfo.fi/hakuja


Nukeilla ja esineillä näyttelemisen kurssi 11.–12.10.2014, Helsinki


Kurssilla perehdytään nukke- ja esineilmaisun perusteisiin eli siihen, miten eloton saa elämän. Viikonlopun aikana tutkitaan, mitä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on eri nukketyyppien ja tekniikoiden välillä. Kurssille voi tuoda oman, itse rakentamansa nuken, jonka kanssa tehdään harjoitteita ja rakennetaan rooli.
Kurssin opettajana toimii Satu Paavola. Kurssi soveltuu kaikille nukke- ja esineilmaisusta kiinnostuneille.
 
Kurssi pidetään Nukketeatterikeskus Poijussa, os. Sahaajankatu 19, 00880 Helsinki.
Kurssimaksu 125 €, PoijuPaikkalaisille 100 € (hinnat sis. alv 24 %).

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Nukketeatterikeskus Poiju, www.nukketeatterikeskus.fi/koulutukset, info(at)nukketeatterikeskus.fi, p. 050 325 5093Täydellisen ohjaajan kurssi 25.-26.10.2014, Riihimäki


Riihimäki 25.10. – 26.10.2014  - Majakka, Riihimäen Nuorisoteatteri

1.päivä la 25.10. klo 11-17
2.päivä su 26.10. klo 11-17

Viimeinen ilmoittautumispäivä: 19.9.

Tämä koulutus sopii erityisesti harrastajateatteriohjaajille, niin lasten kuin aikuistenkin kanssa työskenteleville. Kurssilla pohditaan toiminnallisesti mitä varten ohjataan ja kenelle ohjataan. Ryhmissä toteutetaan ohjaustilanteita, käsitellään niitä ja saadaan palautetta.
Opitaan tunnistamaan omat maneerit ohjaajana ja palautteen antajana ja löytämään kehityskohteita ohjaajana.
Kurssin pitää Riihimäen Nuorisoteatterin rehtori, TeM Sanna Saarela.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Tiedottaja Anne Palm
Suomen Harrastajateatteriliitto
anne.palm(at)shtl.fi
040 5788833
www.shtl.fi


Voimaa nukketeatterista, koulutusseminaari, 1.11.2014, Helsinki

 
Oletko kiinnostunut nukketeatterin terapeuttisesta voimasta? Haluatko kuulla innostavia esimerkkejä siitä, miten sosiaali- ja kasvatustyössä voi vaikuttaa nukketeatterin keinoin?
Käytännönläheinen koulutuspäivä nukketeatterin mahdollisuuksista. Seminaari pohtii käytännön esimerkkien ja kokemusten kautta nukketeatterin kasvatuksellisia ja terapeutillisia lähtökohtia ja käyttötapoja.

Seminaarissa nähdään Teatteri Vekkuliketun alun perin erityisryhmille suunnattu varjoteatteriesitys Helokruunun tarina sekä tutustutaan paitsi varjoteatteriin, myös värien voimaan ja vaikutukseen sekä teoriassa että työpajoissa.  Luennoitsijoina taideterapeutti, nukketeatteritaiteilija Anna-Liisa Tarvainen ja Teatteri Vekkuliketun Matti Koskinen, työpajojen ohjaajina Anna-Liisa Tarvainen ja nukketeatteritaiteilija Anne Lihavainen.

Seminaari pidetään Nukketeatteri Sampossa, os. Klaavuntie 11, 00910 Helsinki
Seminaaripäivän hinta: 50 €. Opiskelijoille, Uniman jäsenille ja PoijuPaikkalaisille 40 € (hinnat sis. alv 24 %).
Seminaaripäivä on itsenäinen jatko-osa maaliskuussa 2014 olleelle ensimmäiselle seminaaripäivälle. Seminaaripäivän järjestää Nukketeatterikeskus Poiju yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen/ Annantalon ja Nukketeatteri Sampon kanssa.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Nukketeatterikeskus Poiju, www.nukketeatterikeskus.fi/seminaari, info(at)nukketeatterikeskus.fi, p. 050 325 5093


MUITA ILMOITUKSIA

 

Yle Teemalla juhlitaan 6.9.2014 Tero Saarisen 50-vuotissyntymäpäivää


Näyttävän kansainvälisen uran tehnyt tanssitaiteilija Tero Saarinen täyttää sunnuntaina 7.9. 50 vuotta. Yle Teema esittää kolmen elokuvan ainutlaatuisen kokonaisuuden: syntymäpäiväviikonlopun lauantaina 6.9.nähdään ohjelmat Utelias iho - Tero Saarinen, Tero Saarisen HUNT sekä Tuoli enkelille.

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/08/29/tero-saarinen-50-vuotta