18.09.2014

TINFO-tiedote 31 / 18.9.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

MUITA ILMOITUKSIA


twitter.com/tinfotweets

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


TORJUNTAVOITTO – TALOUSARVIOESITYS 2015

Torjuntavoittona voi pitää vuoden 2015 talousarvioesitystä. Tästä tilanteesta pitää olla enemmän kuin tyytyväinen. Pahimmat uhat eivät toteutuneet. Tietenkin on sitten vielä eduskunta, joka lopullisesti päättää TAE:sta. Torjunta saavutettiin veikkausvoittovarojen säästövaroja tulouttamalla. Tällä 7 miljoonan lisäpotilla ja ministerin käyttövarojen turvin on mahdollista säilyttää kutakuinkin vuoden 2014 taso. Rahoituslain ulkopuoliset ryhmät saivat 200 000 euroa enemmän.

Oheinen laskelma kertoo sen mitä tällä hetkellä tiedetään. Henkilötyövuoden hintaa on alennettu. Tämä tarkoittaa 2,7%:n leikkausta VOS-kentälle. Joitain esimerkkejä asian konkretisoimiseksi: Viirukselle 7 895 euroa vähemmän, Q-teatterille 14 633 euron leikkausta, Zodiakille 8 780 euroa vähemmän, TTT:lle 150 876 euron leikkausta, ja Turun Kaupunginteatterille olisi tulossa 67 666 euroa vähemmän.

Ei tiedetä, miten henkilötyövuodet vuonna 2015 jaetaan, ja millaisia henkilötyövuosien siirtymiä mahdollinen uusi tulokas, sirkus, aiheuttaa. Eikä tiedetä, minkälaiset tulevat olemaan kompensoivan työllisyysperusteisen avustuksen kriteerit ja miten se kentälle kohdentuu. OKM:ssä kriteeristöä laaditaan parhaillaan, avustus tulee haettavaksi ASAP kriteeristön valmistuttua. Hakuajan on oltava kohtuullinen, vähintään viisi viikkoa. Teattereiden tulee saada ennakkopäätös tästä erityisavustuksesta jo ennen ensi vuotta. Ja koko harkinnanvaraisen sisäinen jako selviää vasta myöhemmin. Toivottavasti Taiteen edistämiskeskuksen kautta jaettavat teatteriryhmien toiminta-avustukset pystytään jakamaan ensi vuonna nopeammin kuin kuluvana vuonna. 

Jos ensi vuoden kohdalla voi huoahtaa helpotuksesta, niin tulevat vuodet 2016-2018 kauhistuttavat. Vielä suuremmat säästövaateet ja Veikkauksen varapotti hupenee.  Yllätystekijänä lisäksi eduskuntavaalit. Toivottavasti OKM:stä löytyy tulevaisuudessa lisäpoweria lukea talouskirjaa ja vakuuttaa valtiovarainministeriö tai Veikkaus siitä, miten paljon veikkausvoittovaroista voidaan tulouttaa. Ollaanko kohta kuin kansantarinassa hölmöläisen peitosta. Hölmöläisten ongelmana oli pääpuolesta liian lyhyt peitto, mutta ei jalkopäästä. Yksi neropatti keksi ongelman ratkaisuksi, että peittoa leikataan jalkopäästä ja ommellaan jatko-osa pääpuoleen.   – Mistä peittoon kangasta lisää?

Veikkausvoittovaroja on tuijotettava myös rakenteellisella tasolla. Veikkausvoittovarat ovat kasvaneet vuodesta 2006 150 miljoonasta vuoden 2014 237 miljoonaan. Samalla budjettipuolelta on hivutettu asioita harkinnanvaraisista veikkausvoittovaroista rahoitettavaksi. Budjetin käenpojat harkinnanvaraisten pesässä…

Nyt odotan tietoa Taiteen edistämiskeskuksen YT-neuvottelujen ratkaisuista. Ei ole helppoa.


ESITTÄVIEN TAITEIDEN TOIMIKUNNASTA

Tiedän, että ajankohta on kohtuuton, kun on YT:t päällä, mutta silti on puhuttava Taiken Esittävien taiteiden toimikunnasta. Meitä oli parisenkymmentä näyttämötaiteen eri kenttien edustajaa keskustelemassa Taikessa siitä, mitä suunnitelmat uudesta esittävien taiteiden toimikunnasta käytännössä tarkoittavat. Keskustelun taustalla oli yhtäältä toimikuntajaon valmisteluprosessi, jossa kentän asiantuntemuksen kuuleminen ohitettiin ja toisaalta kokonaisuuden ilmeinen keskeneräisyys, mitä tulee uuden toimikunnan jaoksiin, niiden jäsenten lukumääriin ja tehtäviin. Niin kauan kuin ei kysytä, eikä käydä dialogia kentän kanssa, eikä informoida, ei myöskään tiedetä ja syntyy turbulenssia. Kysymys ei ole pelkästään viestinnällinen. Keskinäinen luottamuksellinen ja avoin yhteistyö ja dialogi kentän kanssa ei ole kohtuuton vaatimus.

Keskeisin näkökulmaeromme (Taike versus kenttä) koski vertaisarvioinnin toteutumista ja toimikunnan mahdollisuuksia osallistua laaja-alaiseen dialogiin ja alan kehittämiseen uudessa tilanteessa. Esa Rantasta lainaten ”en näe uhkana vertaisarvioinnin vaarantumista”. Toimikuntamuutos tarkoittaa ”mahdollisuutta käydä laaja-alaista keskustelua”.

Epävirallinen laskelma Taiken eri toimikuntien vuosittain käsittelemistä hakemusten määristä tuo konkretiaa: tällä uudella Esittävien taiteiden toimikunnalla hakemuksia tulisi olemaan käsiteltävänään paljon.

Kohtuullista tässä tilanteessa olisi kehittää selkeä tapa tulevan kaksivuotiskauden kuluessa monitoroida, arvioida ja seurata järjestelmän toimivuutta ja sitä, miten toimikuntatyöskentely toteutuu, mitä kehitettävää on. Korjausliikkeitä on voitava tehdä, jos sellaisia tarvitaan.

 
RUOTSI, VAALIT, KULTTUURI MEDIASSA

Kulttuuri- ja taidepolitiikka ei saa olla kuin kuolema tai saattohoito, joista ei puhuta oikeasti tai joita häveliäästi sivutaan juhlapuheissa.  Keskusteluun tarjoutuu mahdollisuus Teatterikorkeakoulun Alumniklubin tilaisuudessa Musta käsi ylläsi ensi maanantaina tai viimeistään Baltic Circle -festivaalin yhteydessä järjestettävässä Suomen taidepoliittisessa tapahtumassa.

Toivottavasti tulevissa eduskuntavaaleissa nousevat esiin myös kulttuuria ja taidetta koskevat kysymykset.  Median toivon nostavan kysymyksiä esiin. Ehkä huomio on se, ettei kulttuuri pahemmin hetkauta – kuten Ruotsissa

Dagens Nyheterissä pääsee katsomaan, mitä ajatellaan ruotsalaispuolueissa nähdään kulttuuripoliittisesti tärkeäksi ja mitä puolestaan ajattelevat tekijät.


APINALAATIKOSSA KESKUSTELLAAN

Niin ja sitten on Apinalaatikko. Se on Tampereen yliopiston viestinnän, median ja teatterin yksikön oma ohjelma Radio Moreenissa. Ohjelmassa keskustellaan viestinnästä, mediasta ja kulttuurista aina keskiviikkoisin muutaman minuutin kello viiden jälkeen. Jos missaa tuon ajan, niin voi kuunnella netistä.


LINNAKE, SOPEUTUJA VAI SEISOVAA VETTÄ?

Cuporen tuoreella verkkojulkaisulla (tekijänä Cuporen vastavalittu johtaja Pasi Saukkonen) suomalaisesta kulttuuripolitiikasta, taiteen ja kulttuurin rahoituksesta ja kentän kehityksestä on osuva nimi: Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys. Perspektiiviä antaa Suomen tilanteen vertailu Ruotsiin ja Alankomaihin.

Suomalaisen kulttuuripolitiikan vakauden ja pitkäikäisyyden syy löytyy oikeudellisesta sääntelystä ja institutionaalisuudesta. Tässä viidenkymmenen vuoden taipaleessa on ”koskaan et muuttua saa” -meininki. Meillä on tehty pienten askelten politiikkaa, ei rakenteellisia uudistuksia siihen tapaan kuin Ruotsissa tai Alankomaissa. Saukkosen mukaan liki kymmenen vuoden takaisista kulttuuripolitiikan tulevaisuusskenaarioista on toteutunut ”lähinnä kulttuuripoliittisen järjestelmän stagnaatio”.  

”Vastaako suomalainen toimintamalli enää parhaalla mahdollisella tavalla taiteen kentän ja koko yhteiskunnan tarpeisiin? Samalla Saukkonen kuitenkin muistuttaa, että lainsäädäntöön ja vahvoihin instituutioihin kytkeytyvä järjestelmä on taannut turvaa vaikeina aikoina ja pitänyt kulttuurin kenttää koossa. Nykytilanteessa tämä on tuhannen taalan kysymys. Miten sen ruton ja koleran kanssa nyt oli?


NUKKETEATTERIKENTTÄ TAISTELEE! NUKKEOOPPERAA!

Tulilinjalle ovat viime aikoina joutuneet ammattikorkeakoulutasoinen teatteri-ilmaisunohjaajakoulutus ja musiikkiteatterikoulutus. Nyt on vuorossa Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus. Suunnitelmissa on integroida koulutus osaksi teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoja ja opetussuunnitelmaa. Nukketeatterikenttä taistelee! 

Synkkyyden keskellä tieto Porissa vuonna 2016 nähtävästä Pohjoismaiden ensimmäisestä nukketeatterioopperateoksesta ilahduttaa. Päärahoittajan Svenska Kulturfonden i Björneborgin tuella syntyy Jouni Kaipiaisen säveltämä ooppera Porin Oopperan, Porin Sinfonietan, Turku International Connectionin, Poike ry:n ja Nukkero ry:n yhteistyönä. 


TEATTERIYLEISÖT JA PALVELUMUOTOILU – SATTUMALTA NAAPURISTA

Harri Kaasinen Profitworksistä otti yhteyttä. Teattereiden (laskeneet) katsojaluvut ovat saaneet liikkeelle. Kaasinen puhuu siitä, miten vanhat keinot eivät enää riitä: ”Ennen markkinoitiin massoille, nyt kohderyhmänä ovat yksilöt. Tapahtuman tuottojohtamisen keinojen referenssejä löytyy sekä kansainvälisiltä kulttuuritoimijoilta että myös Suomesta.” Mitä ihmiset oikeasti haluavat, millä perusteilla he valitsevat tai jättävät valitsematta. Palvelumuotoilu tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että kysytään ihmisiltä itseltään. Protoilua voi harjoittaa tässäkin.


ÄIDINMURHA TEATTERISSA

Christer Kihlmanin romaani Ihminen, joka järkkyi oli avoimessa tunnustuksellisuudessaan 1970-luvun kontekstissa purkissa kasvaneelle identiteettiä pohdiskelevalle tytölle tajunnan räjäyttävä lukukokemus. Sitten oli tietenkin Jussi Parviainen… ja Antti Raivion Skavabölen pojat Q-teatterissa 1991 oli fiktion salakaapuun puettua Raivion veljesten tarinaa. Miten sen herkän raadollisuuden ja lohdullisuuden yhdistelmä läpäisikin kaikki omat suojamuurit. Sitten Katariina Nummisen My Heart Belongs to my Daddy tai Milja Sarkolan Perheenjäsen

Ruusu ja Seidi Haarlan teoksessa Traumaruumis – erään 30-vuotiaan ruumiin tarina liikkuu sellaisen dokumentaarisuuden ja omaelämäkerrallisen tunnustuksellisuuden alueilla, ettei mitään määrää. Suvereenisti, läpäisevästi. Ei mitään tahmaa. Älykästä, ironista, keveän leikittelevää, kipeää ja julmaa. Mutta teatteria. Yksi nainen esittää kaiken. Seidi Haarla liukuu esittämistään hahmoista toiseen mykistävällä taituruudella, ilmavasti. Stand-upia traumasta.

Ikinä elämässäni en ole ollut todistamassa näin väkevästi suoritettua äidinmurhaa.  twitter.com/tinfotweets

TINFON ILMOITUKSIA


Tilaa Teatterialan Avain 2014/2015 -osoitteisto


Teatterialan Avaimessa on yhdessä paketissa mm. teattereiden, teatteri- ja kulttuurialan järjestöjen ja organisaatioiden sekä tärkeimpien yhteyshenkilöiden yhteystiedot. 500 alan yhteystietoa!

PDF-muotoisesta Avaimesta on helppo tehdä hakuja Adobe Readerin Etsi-komennolla sekä siirtyä tietoihin kirjanmerkkien tai linkkien avulla. Sähköisen Avaimen voi tarvittaessa myös tulostaa. Uutta: Avaimessa on nyt sosiaalisen median osoitteet kätevinä tekstilinkkeinä

Tilaukset TINFO-verkkokaupasta, sähköpostilla tinfo(a)tinfo.fi tai puhelimitse (09) 2511 2120


TINFO-verkkokaupasta teatterialan julkaisuja


TINFO-verkkokaupasta voit tilata vasta ilmestyneet Teatteritilastot 2013, Teatterilaisen muistikirjan 2015, TINFO News –lehtiä sekä muuta alan kirjallisuutta.

Syyskuun tarjous: Theater der Zeit – Finnland Spezial,  suomalaisen teatterin erikoisnumero ja Eisbilder – Neue Theaterstücke aus Finnland, näytelmäantologia yhteishintaan 20,00 € + toimitus- ja postikulut.

Tilaukset voit tehdä:
www.tinfo.fi/verkkokauppa
sähköpostitse: tinfo(at)tinfo.fi
puhelimitse (09) 2511 2120
tai noutaa toimistostamme Teatterikulmasta (Meritullinkatu 33 A 2, 00170 Helsinki)

UUTISIA


Esitystaiteen seuran Napoleon Pink Horse keikalle Italiaan


Esitystaiteen seuran teos Napoleon Pink Horse – Touring version on kutsuttu esiintymään Aviglianassa 6.–21.9. 2014 toista kertaa järjestettävälle Primavera d’Europa festivaalille.

Kiasma-teatterissa keväällä 2012 kantaesitetyn Napoleon Pink Horsen pohjalta syntynyt uusi kiertueelle sopiva teos nähdään festivaalilla kaksi kertaa 20.9. ja 21.9. 

Musiikin, esitystaiteen ja bändikulttuurin kanssa flirttailevan konsertin työryhmään kuuluvat Elina pirinen, Miikka Ahlman, Jani-Matti Salo, Olli Kontulainen ja Pyry Nikkilä.

Primavera d’Europa festivaali painottaa kulttuurisia ja kielellisiä kohtaamisia Euroopassa ja sen päämäärä on luoda yhteisöllisyyttä ja taiteellista vaihtoa eurooppalaisten nykyteatteriryhmien välille.

Piccola Compagnia della Magnolia järjestää festivaalin yhdessä Aviglianan kaupungin ja Teatro Fassinon kanssa. Lisäksi festivaali toimii yhteistyössä Lyonilainen Europe&Cies –järjestön luotsaaman sisarfestivaalin Printemps d'Europe kanssa.

Lisätietoja:
Esitystaiteen seura: www.esitys.fi
Primavera d’Europa: www.piccolamagnolia.it


Taina Mäki-Iso vierailulla Mime Fest –tapahtumassa Tsekissä 


Klovni, ohjaaja ja opettaja Taina Mäki-Iso on kutsuttu 15.–20.9.2014 Mime Festiin Polickaan, Tsekkeihin. Nyt kolmatta kertaa järjestettävä kansainvälinen miimiin ja fyysiseen teatteriin keskittyvä festivaali kokoaa yhteen esiintyjiä, opettajia ja alan opiskelijoita lähinnä Keski-Euroopasta. Mäki-Iso opettaa siellä klovneriaa ja esiintyy Klovni Tapikkana festivaalin päättävässä illassa.
 
www.mimefest.cz/festivaly/policka-2014
 
Lisätietoja:
Taina Mäki-Iso
tel. +358-400-392071
tainamakiiso(a)hotmail.com


Kulttuurirahastolta uusi apuraha taiteilijoille


Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston apurahojen haku alkaa 1.10.2014. Apurahoja on jaossa 23,5 miljoonaa euroa. Kokovuotisen työskentelyapurahan suuruus nousee 24 000 euroon.

Uutena tukimuotona Kulttuurirahasto tarjoaa erityisapurahan ”Taidetta hoitolaitoksiin”. Tukimuodon tarkoituksena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esimerkiksi palvelutalot, vankilat, vastaanottokeskukset, lastensuojelun yksiköt ja kotona asuvat ikäihmiset.

Taidetta hoitolaitoksiin -erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hankkeen tulisi lisätä taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa ja sillä tulisi olla edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeiden toteuttajien tulee myös ymmärtää hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ja hyödyntää tätä ymmärrystä ihmisten tasa-arvoisena kohtaamisena.

Katapultti-apurahat uusille avauksille

Kaikilla taiteen aloilla voi myös tänä vuonna hakea Katapultti-apurahaa, joka on tarkoitettu taiteilijaryhmille, yhteisöille ja yhdistyksille edistämään ja uudistamaan taiteenalansa tai sen osa-alueen asemaa kansallisesti tai kansainvälisesti. Tavoitteena on, että rahoitetut hankkeet johtaisivat alan tai sen toimintaedellytysten merkittävään vahvistumiseen tai vähemmälle huomiolle jääneen taidealan näkyvyyden tai aseman pysyvään paranemiseen. Katapultti-apurahoja voidaan vuonna 2015 myöntää 1-2. Yksittäisen hankkeen kokonaisrahoitus Kulttuurirahastosta voi olla enintään 200 000 euroa ja kesto enintään kolme vuotta.

Kulttuurirahaston keskusrahastosta myönnettävän apurahan alaraja on 3 000 euroa. Myönnetyt apurahat julkistetaan Kulttuurirahaston vuosijuhlassa 27.2.2015.

Hakuohjeet ja -lomakkeet ovat verkossa osoitteessa www.skr.fi/apurahat. Haku päättyy 31.10.2014.

Infotilaisuus apurahoista pidetään Helsingissä Ateneum-salissa (Kaivokatu 2) torstaina 9.10. klo 14.30 alkaen. Kulttuurirahasto on mukana myös Säätiöpäivä-tapahtumassa Sanomatalon Mediatorilla keskiviikkona 1.10. klo 16-18.

Lisätiedot:
www.skr.fi/apurahat
twitter.com/skr_fi
Asiamies Juhana Lassila, puh. 09 6128 1230
Kulttuurisihteeri Jaana Leivo, puh. 09 6128 1235
apurahainfo(a)skr.fi

Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö. Se tukee maamme kulttuurielämää myöntämällä apurahoja keskusrahastosta ja 17 maakuntarahastosta tieteen, taiteen ja kulttuurielämän eri aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Kulttuurirahastolla on myös omaa kulttuuritoimintaa.

www.skr.fi


Suomen UNIMAn julkilausuma nukketeatterikoulutuksesta

Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksen jatko on turvattava

Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus on vaarassa loppua. Suomalainen nukketeatterikenttä vaatii Taideakatemian 1.9.2014 päivätyssä tiedotteessa näkyvien päätösten perumista ja asian käsittelyä alan toimijoiden kanssa. Nukketeatterin ammatti- koulutuksen jatkuminen on taattava.
Vuonna 1999 eduskunnassa tehtiin kirjallinen kysymys nukketeatterin asemasta Suomessa. Sen olivat allekirjoittaneet Pia Viitanen (nykyinen kulttuuriministeri) ja Marja Tiura. He kiinnittivät kysymyksessään huomiota koko alan kehittämisessä myös alan ammattikoulutukseen. Kirjalliseen kysymykseen vastasi silloinen kulttuuriministeri Suvi Lindén, joka lausui alan koulutuksesta seuraavaa: ”Turun taideakatemiasta valmistuvat nukketeatterin ammattilaiset vahvistavat alan osaamista teatterikentässä entisestään nyt ja tulevaisuudessa.”

Opetusministeriö asetti vuonna 2000 työryhmän, jonka tehtäväksi tuli tehdä esitys nukketeatterin aseman kehittämiseksi. Alan ammattikoulutuksesta työryhmä lausui seuraavaa: ”nukketeatterialan koulutus tulee vakiinnuttaa sekä luoda koulutuskokonaisuus peruskoulutuksesta korkeakoulutasolle, mikä mahdollistaa koulutuksen suunnitelmallisen kehittämisen alan tarpeiden mukaiseksi.”

Kuluneiden 14 vuoden kuluessa alan kouluttajat, opiskelijat ja nukketeatterikenttä ovat taistelleet toistuvasti Turun taideakatemiassa annettavan nukketeatterikoulutuksen puolesta. Koulutuksen tuloksena kentälle on valmistunut yli 70 uutta ammattilaista, joista 85 % ilmoittaa toimivansa nukketeatterialalla.* Turun taideakatemian nukketeatterikoulutuksen käyneet ovat perustaneet lukuisia uusia ammattinukketeattereita ja uudistaneet alan taidetta voimallisesti. Turusta on tullut nukketeatterin pääkaupunki, jossa Taideakatemian nukketeatterikoulutus, kymmenet alan ammattitoimijat ja kansainvälinen nukketeatterifestivaali ruokkivat ja tukevat toisiaan. Mukana ovat myös monet yhteistyökumppanit, kuten Turun kaupunginteatteri, jonka näyttämöillä nukketeatterilinjan taiteelliset opinnäytetyöt ja muut tehtävänannot ovat saaneet esityspaikkansa. Koulun opettajien kansainväliset suhteet sekä opettajiston ja opiskelijoiden vaihto-ohjelmat ovat mahdollistaneet laaja-alaisen ja toimivan kansainvälisen yhteistyön, jossa Turku School on jo käsite.

Suomella ei ole varaa menettää ainoata, jo vuodesta 1994 johdonmukaisesti rakennettua ja kehitettyä alan ammattikoulutusta, joka takaa maamme ammattinukketeatterin kehittymisen.

Vaadimme, että 1.9.2014 Turun taideakatemiasta saapuneessa tiedotteessa kerrottu päätös ”nukketeatterikoulutuksen integroimisesta osaksi teatteri-ilmaisun ohjaajan opintoja ja opetussuunnitelmaa” otetaan uudelleen käsittelyyn yhteistyössä alan ammattitoimijoiden kanssa. 

Tällaisenaan päätös ja sen perustelut merkitsevät sirkuksen ja tanssitaiteen rinnalle itsenäiseksi ja täysivaltaiseksi taiteenlajiksi** nousseen nukketeatterin ainoan pohjoismaisen ammattikoulutuksen lopettamista. Koulutuksen aikaansaamisen takana ovat olleet kaikki pohjoismaiden nukketeatteritoimijat jo vuodesta 1983 lähtien.

Suomen UNIMA, nukketeatterialan 30-vuotias etujärjestö vaatii Taideakatemian päätöksen uudelleen käsittelyä mitä pikimmiten. Nukketeatterikenttää on kuultava Taideakatemiassa ja koko alan koulutusasia vietävä Opetusministeriöön perustettavan työryhmän käsittelyyn.

Helsinki, Turku, Joroinen, Pori, Mikkeli, Rovaniemi 10.9.2014
Suomen UNIMAn – Kansainvälisen nukketeatteriliiton Suomen keskus – hallitus
Marjut Tawast, puheenjohtaja, Bojan Baric, varapuheenjohtaja
Hallituksen jäsenet Antti-Juhani Manninen, Katja Kähkönen, Roosa Halme, Aapo Repo, Johanna Salo, Iida Vanttaja, Elviira Davidow

* Ari Ahlholmin tekemä ja Marjut Tawastin täydentämä lista koulutuksesta valmistuneista            (sisältyy Nukketeatterit 2014 -selvitykseen, joka luovutetaan syyskuussa Opetusministeriölle)

** KATSOJA- JA ESITYSMÄÄRIÄ VUONNA 2012                     
(T=TINFOn tilastot)         (U= Uniman tilastot)

NUKKETEATTERI        214 085        2722    (T + U)*   
SIRKUS                      243 304        1150    (T)                    
TANSSI                      427 791        2769    (T)


Kajaanin Kaupunginteatterin maksuton teatterikerho Kajaanin 3.–6.-luokkalaisille


Kajaanin Kaupunginteatterissa alkoi tiistaina 16. päivänä syyskuuta kajaanilaisille 3.–6.-luokkalaisille lapsille suunnattu maksuton teatterikerho, joka on osa Kajaanin kaupungin perusopetuksen kerhotoimintaa. Kuluva syksy on neljäs lukukausi, jolloin kaupunginteatteri järjestää kyseistä teatterikerhotoimintaa.

Kerho järjestetään tiistaisin klo 14.30–16 teatterin pienellä näyttämöllä Sissilinnassa ja sitä vetää alueteatterituottaja Sanna Heikkinen. Kerhossa tutustutaan teatterin tekemisen eri osa-alueisiin ja ammatteihin sekä sukelletaan teatterin jännittävään maailmaan erilaisten draamaharjoitteiden, pelien, leikkien ja improvisaation kautta.

Lisätietoja:
Alueteatterituottaja Sanna Heikkinen
sanna.k.heikkinen(a)]kajaani.fi
puh. 044 710 0386


Pienituloisille kulttuuripalveluja maksutta – Kulttuuripassin pilotointihanke käynnistyy


Kulttuuria kaikille -palvelu käynnistää syyskuussa 2014 Kulttuuripassin pilotointihankkeen, jonka tavoitteena on parantaa pienituloisten henkilöiden mahdollisuuksia nauttia taiteesta ja kulttuurista. Hanke luo uusia yhteistyömuotoja kulttuuri- ja sosiaalialan toimijoiden välille, ja tuo uusia yleisöjä kulttuuritarjonnan piiriin. Hankkeessa kokeillaan toimintamalleja, joiden kautta on mahdollista hankkia maksuttomia tai huomattavan edullisia pääsylippuja erilaisiin kulttuuripalveluihin. Tavoitteena on, että hankkeessa kokeillut toimintamallit ovat sovellettavissa eri puolille Suomea.

Kulttuurielämys ei ole luksusta!
 
Taloudellisesti tiukassa tilanteessa ihmiset joutuvat tinkimään kulutuksestaan, ja kulttuuripalvelujen käyttö voi jäädä hyvin vähäiseksi. Kulttuurielämään osallistuminen ja taide-elämysten kokeminen ei kuitenkaan ole luksusta, vaan jokaisen ihmisen perusoikeus. Kulttuuri edistää tutkitusti ihmisten elämänlaatua, terveyttä ja osallisuutta yhteiskuntaan. Hankkeen lähtökohtana on, että jokaisella tulisi olla varallisuudesta riippumatta mahdollisuus käyttää itseä kiinnostavia taide- ja kulttuuripalveluja, ja kokea olevansa haluttu ja tervetullut kävijä.
 
Eurooppalaisia malleja
 
Monissa Euroopan maissa on ollut jo useita vuosia käytössä ratkaisuja, esimerkiksi erilaisia kulttuurikortteja ja -lippuja, joiden avulla kulttuuri kuuluu kaikille varallisuudesta riippumatta. Näihin käytäntöihin on sitoutunut runsas joukko kulttuuritoimijoita, ja mukana toiminnassa on myös kattavasti erilaisia sosiaalialan organisaatioita. Sosiaalialan toimijat ovat eurooppalaisissa malleissa avainasemassa, he tuovat esiin kulttuuripalveluiden tarjontaa ja kehittävät osallistumismahdollisuuksia yhdessä kulttuurialan toimijoiden kanssa.
 
Kokemuksia kulttuuri- ja sosiaalialan toimijoilta
 
Kulttuuria kaikille -palvelu kerää tietoa hankkeesta jatkossa kiinnostuneista Suomessa toimivista kulttuuri- ja sosiaalialan organisaatioista. Jos kiinnostuit, otathan yhteyttä, kerromme mielellämme lisää: hankejohtaja Aura Linnapuomi, Kulttuuria kaikille -palvelu, aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi, puh: 040 931 0576. Lisäksi otamme mielellämme vastaan tietoa toiminnasta ja hankkeista, joilla on yhtymäkohtia Kulttuuripassin pilotointihankkeeseen.
 
Lisätietoja:
Aura Linnapuomi, hankejohtaja
Kulttuuria kaikille -palvelu
aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi
puh: 040 931 0576
www.kulttuuriakaikille.fi/palveluita_tarjolla_tietoa_meista_hanke_kulttuuripassin_pilotointihanke
www.kulttuuriakaikille.fi
 
Kulttuuria kaikille -palvelu edistää osallistumiselle avoimia ja monenlaisia yleisöjä huomioivia kulttuuripalveluja. Palvelu tarjoaa tietoa ja työkaluja kulttuuripalveluiden saavutettavuuden ja moninaisuuden edistämiseen alan työntekijöille. Taustalla on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.


Selvitys teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen teatterikentän toimijoista julkaistu


Teatterikeskus on yhteistyössä Arts Management Helsingin ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) kanssa tuottanut selvityksen teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisen teatterikentän toimijoista, jotka toimivat ilman harkinnanvaraista tukea.

Selvitys on alustava kuvaus tästä hyvin monimuotoisesta kentästä. Selvitys käsittelee sen toimintatapoja, kykyä maksaa työehtosopimusten mukaista korvausta työstä, toiminnan sisältöä, volyymiä, henkilöstön koulutusta ja toiminnan suunnitelmallisuutta.

Miten nämä toimijat toimivat ja keitä nämä ovat? Lue liitteenä oleva selvitys (PDF) niin tiedät enemmän.

Lisätietoja:
Teatterikeskus / Maaria Kuukorento, info(a)teatterikeskus.fi, 040 731 3655

TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna  


TIP Fest 2014 ja Turun kaupunginkirjaston yhteistyöseminaarit syksyllä, Turku


Turkulainen nukketeatteriverkosto Aura of Puppets järjestää tänä syksynä yhteistyössä Turun
kaupunginkirjaston kanssa kaksi nukketeatterikeskustelutilaisuutta. Tilaisuudet ovat muodoltaan
alustettuja paneelikeskusteluja ja niihin on vapaa pääsy. Alustajina ja panelisteina on joukko turkulaisia nukketeatteritaiteilijoita. Tilaisuudet ovat osa kansainvälistä TIP Fest Nukketeatterijuhlaa, joka järjestetään Manillan tiloissa 5.–9.11.2014.

Tarkempi seminaariohjelma oheisesta liitteestä (PDF).

TIP-Fest yhteyshenkilöt:
Pia Kalenius, seminaarisisällöt 040 576241
piakalenius(a)yahoo.com

Siina Siltanen, tuotanto 050 4413 136
siina.siltanen(a)tehdasteatteri.com

www.auraofpuppets.com/tapahtumat


Interkulturistit ja showeniirit – Tiedotustilaisuus pohjoismaisista kulttuurituista 25.9.2014, Helsinki


Mitä taiteilijat tuovat mukanaan työmatkoiltaan? Kuinka he työstävät kokemuksiaan matkojensa jälkeen? Millaisia uusia aloitteita ja projekteja voi syntyä tapaamisista, joissa muodostuu uusia yhteyksiä pohjoismaisten tai baltialaisten kulttuuritoimijoiden välillä?

Pohjoismainen kulttuuripiste kutsuu tapaamaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden yksityishenkilöiden liikkuvuustuen vastaanottaneita taiteilijoita. Kuule lisää taide- ja kulttuurialan ammattilaisten pohjoismaisista tukimahdollisuuksista sekä inspiroidu itse osallistumaan!

Tervetuloa!

Paikka: TING-sali, Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki
Aika: 25.9.2014 klo 15.00-17.00

Ohjelma:
15:00 Tervetuloa, Pohjoismaiden ja Baltian maiden yksityishenkilöiden liikkuvuusohjelman esittely - Thomas Heikkilä, tukiohjelmien erityisasiantuntija, Pohjoismainen kulttuuripiste
15:20 Kaaos Company – Gunilla Sjövall ja Sally Davidson kertovat matkastaan Islantiin
15:50 Sini Haapalinna ja Viktoriya Kovalenko kertovat osallistumisestaan Ställbergin kaivoksessa (Ruotsi) järjestettyyn nykytaidefestivaaliin
16:20 Kysymyksiä ja keskustelua yleisön kanssa

kieli: suomi ja englanti


Call for Participants: Annual Multidisciplinary Conference 18–21 Dec 2014, Italy


Theatre, Dance, Theatre Design & Technology, Music, Arts administration, Visual & Multimedia Art

Arts practitioners and researchers from all continents are welcome!

Programme, registration, transportation & information on accommodation:
twitter.com/iugte_art
www.iugte.com/projects/theatretraditions


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia)


Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston haku 1.–31.10.2014


Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston hakuaika on 1.–31.10. ja apurahoja haetaan hakuohjeiden mukaisesti verkkopalvelussa.

Apurahoja myönnetään kaikille kulttuurielämän aloille. Työ voi tapahtua kotimaassa tai ulkomailla. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä, erilaisia hankkeita ja rajoitetusti opintoja. Tieteen apurahat on suunnattu väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Kokous- ja luentomatkoja tuetaan vain rajoitetusti.

Haettavina on myös erityisapurahoja kuten Eminentia-apurahat, Katapultti-apuraha ja apurahat Tieteen työpajoihin. -> Lue lisää

Keskusrahaston apurahoista päättää Suomen Kulttuurirahaston hallitus eri alojen asiantuntijoiden esityksestä. Asiantuntijat vaihtuvat vuosittain.

www.skr.fi/apurahat

HAKUJA

 
Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tohtorikoulutus, hakuaika 1.9.–13.10.2014


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) ottaa 2-6 uutta tohtoriopiskelijaa aloittamaan opintonsa syksyllä 2015.

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa tohtorikoulutuksesta ja tutkimuksesta TeaKissa. Esittävillä taiteilla tarkoitetaan TeaKissa edustettuja aloja.  Tutkessa tehtävät tohtoriopinnot ja tutkimus määritellään taiteelliseksi tutkimukseksi. Taiteellinen tutkimus on monialaista taiteilija- ja taidelähtöistä tai taidepedagogista tutkimusta, jossa on sekä taiteellisia että teoreettisia osuuksia.

Tohtoriopinnoissa tohtoriopiskelija toteuttaa taiteellisen tutkimushankkeen itse määrittelemästään aiheesta ja harjaantuu taiteilija-tutkijaksi. Alansa erityisasiantuntijoina taiteilija-tutkijat tekevät taidetta sekä tuottavat taiteen käytäntöihin perustuvaa tietoa, taitoa ja ymmärrystä, jota voidaan hyödyntää ja soveltaa sekä taiteissa että muilla yhteiskunnan aloilla.

Tohtoriopiskelijoiden tulee omatoimisesti hakea tutkimustyöhönsä tukea väitöstutkimusta rahoittavilta tahoilta. Tutkella on neljä kiertävää tutkijakoulutettavan työsuhdetta. Niiden vapautuessa valituilla tohtoriopiskelijoilla on mahdollisuus hakea näiden mahdollistamaa työsuhteista rahoitusta. 

Hakuilmoitus:www.teak.fi/hakeminen_tutke
Lisätietoa: teak.doctoral.admissions(a)uniarts.fi

www.uniarts.fi
www.teak.fi


75-vuotta täyttävä Lilla Teatern järjestää Vivica Bandler -näytelmäkilpailun


Lilla Teatern julkistaa Vivica Bandler -näytelmäkilpailun edistääkseen uutta kotimaista näyttämötaidetta. Kilpailu kuuluu 75 vuotta täyttävän Lilla Teaternin juhlavuoden 2015 tapahtumiin.

Kilpailuun voi osallistua uusilla, joko ruotsiksi tai suomeksi kirjoitetuilla, näytelmäteksteillä. Kilpailuraadin parhaaksi valitsema teksti saa 15 000 euron rahapalkinnon, ja kolmelle parhaalle varataan mahdollisuus tulla esitetyksi Lilla Teaternissa tulevina vuosina.

Kilpailuun osallistuvat tekstit tulee jättää vuoden 2014 loppuun mennessä. Näytelmäkilpailun tulokset julkistetaan juhlavuoden 2015 syksyllä. Lisätietoja kilpailusta osoitteesta www.hkt.fi/lillateatern/pjastavling

Lisätietoja:
Lilla Teatern
Fredrik von Koskull, (09) 3940373, 0407731071, fredrik(a)lillateatern.fi


TYÖPAIKKOJA


Teatteri&Tanssi+Sirkus-lehti hakee vastaavaa päätoimittajaa


TEATTERI&TANSSI+SIRKUS on 8 kertaa vuodessa ilmestyvä aikakauslehti, joka on suunnattu ammattilaisille, harrastajille ja aktiivikatsojille. Olemme utelias ja kriittinen julkaisu ja välitämme ajankohtaista ja asiantuntevaa tietoa esittävän taiteen laajasta kentästä. Lehden kustantaja on Kustannus Oy Teatteri. Toimituksessamme työskentelee kaksi toimittajaa, graafikko, ilmoitusmarkkinoija ja talouspäällikkö. Sisältöä tuottaa myös laaja avustajaverkosto.

Kustannus Oy Teatteri hakee lehdelle VASTAAVAA PÄÄTOIMITTAJAA vakinaiseen työsuhteeseen alkaen 1.1.2015 tai sopimuksen mukaan.

Vastaavan päätoimittajan tehtäviin kuuluu lehden sisältöjen ja ulkoasun suunnittelu, toteutus ja kehittäminen yhdessä muun toimituksen kanssa. Vastaava päätoimittaja on toimiston esimies ja vastaa Kustannus Oy Teatterin taloudesta.

Edellytämme

  • vankkaa journalistista ammattitaitoa
  • esittävien taiteiden hyvää tuntemusta

Lisäksi arvostamme

  • kokemusta verkkoviestinnän kehittämisestä
  • taide- ja kulttuurikentän toimijoiden ja rakenteiden tuntemusta
  • rohkeaa otetta lehden kehittämiseen
  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kielitaitoa ja alan kansainvälistä tuntemusta

Tarjoamme

  • mielenkiintoisen ja monipuolisen näköalapaikan esittävien taiteiden alalla
  • pienen, sitoutuneen työyhteisön esimiehen ja tiimin jäsenen tehtävät

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen toimitetaan osoitteeseen rekry(a)teatteritanssi.fi maanantaihin 13.10.2014 mennessä.

Lisätietoja tehtävästä antavat vastaava päätoimittaja Annukka Ruuskanen (annukka.ruuskanen(a)teatteritanssi.fi, puh 050-540 3802) ja hallituksen pj Riitta Väisänen (23.9. lähtien) (riittavais(a)gmail.com, puh 050-3038220).

www.teatteritanssi.fi

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


Katso lisää: www.tinfo.fi/minnemenna ja www.tinfo.fi/hakuja


DasArts Feedback Method -työpaja 25.–26.9.2014, Helsinki   


Taiteilijat antavat ja saavat jatkuvasti palautetta kysymysten, vaikutelmien, ehdotusten ja kritiikin muodossa joko intiimeissä keskusteluissa tai ryhmätilanteissa.
 
DasArts Master of Theatre -ohjelmassa Amsterdamissa on kehitetty selkeästi strukturoitu palautemetodi, jonka avulla taiteilijat voivat jakaa eri vaiheissa olevia prosesseja kollegoiden kanssa. Metodin tarkoitus on mahdollistaa mielekkään ja hyödyllisen palautteen antaminen ja saaminen.
 
Metodi on syntynyt käytännön kautta ja se on herättänyt laajaa kiinnostusta ja residenssiohjelmissa ja alan oppilaitoksissa. Sonja Jokiniemi johdattaa DasArtsin palautemetodiin ja sen harjoittamiseen syyskuussa Eskuksessa.
 
Tervetuloa mukaan kaikki palautteen annosta ja prosessien jakamisen kulttuurista kiinnostuneet!
 
Vetäjä: Sonja Jokiniemi, joka on valmistunut DasArtsin teatteritaiteiden maisterikoulutusohjelmasta. Hän asuu ja työskentelee tällä hetkellä Helsingissä.
 
Torstaina 25.9.
klo15-17.30 luento metodista
 
Perjantai 26.9.
klo 12-13.30 ensimmäinen presentaatio ja palaute
klo 14.30-16 toinen presentaatio ja palaute
 
Paikka: Eskus Esitystaiteen keskus
Hinta: 40 €
Ilmoittautuminen osoitteeseen ti 23.9.2014 mennessä: jenny.nordlund(a)eskus.fi

www.eskus.fi


Teatterin keinot käyttöösi -kurssi 26.–27.9.2014, Hyvinkää


Paikka: Tapainlinnan koulu, Torikatu 30, Hyvinkää
Aika: 26.–27.9.2014
Tunnit: Perjantaina klo 17–21, lauantaina klo 10-16
Laajuus: 12 opintotuntia

Kenelle:
Kurssille ovat tervetulleita teatterin harrastajat, liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriryhmien ohjaajat sekä opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskentelevät kasvattajat.

Sisältö:
Intensiivinen viikonlopputyöpaja, jossa teatterin mukaansatempaavat menetelmät toimivat sosiokulttuurisen innostamisen välineenä. Aidosti osallistavat menetelmät innostavat toimimaan aktiivisesti, ottamaan kantaa ja lisäävät luovuutta muun muassa kinkkisten ongelmien käsittelyyn. Teatteripohjaisten harjoitteiden käyttö ryhmäyttää ja lisää luottamusta ja kasvattaa yhteisöllisyyttä. Kurssilla saat käsityksen ja tuntumaa teatterin soveltaviin menetelmiin kuten foorumiteatteriin, improvisaatioon ja ajankohtaisteatteriin. Suosittelemme lyhytkoulutusta kaikille, jotka haluavat oppia vuorovaikutuksesta ja ryhmätoiminnan luontevasta ja pakottomasta ohjaamisesta.

Kouluttaja:
Kurssin kouluttajana toimii teatteri-ilmaisun ohjaaja, toimittaja Pilvi Kallio. Pilvi on toiminut useita vuosia innostavana yhteisötaiteilijana, tuottajana, opettajana ja fasilitaattorina eri puolilla Suomea.

Hinta:
60 €, sisältää opetuksen

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Ilmoittautumiset tästä  tai sähköpostitse anne.palm(at)shtl.fi, minna.lepisto(at)kansalaisfoorumi.fi
Viestiin osallistujan nimi, syntymävuosi, yhteystiedot ja laskutusosoite.

Puhelin: Sht, Anne 010 2816062, tai Kansalaisfoorumi, Minna 044-2981708

Kurssin järjestäjät:
Suomen Harrastajateatteriliitto ja Kansalaisfoorumi


Äänenhuoltoa 9.10.2014, Helsinki


Kaipaatko välineitä äänenhuoltoon ja kertausta puheen perustekniikkaan?

Äänenhuollossa tutustutaan erilaisiin äänen lämmittelyn harjoituksiin sekä äänen rentouttamiseen ja palauttamiseen rasituksen jälkeen.

Harjoitusten, ja kevyesti teoriankin kautta tavoitteena on kerrata ja päivittää puheen perustekniikan keskeisimpiä osa-alueita kuten ryhtiä, hengitystä, resonanssia ja artikulaatiota. Millaisia havaintoja omasta, niin tutuksi käyneestä insturumentista voi tehdä, kun sitä tarkastellaan ominaisuus kerrallaan?

Äänenhuollossa huomioidaan osallistujien toiveet.

Vetäjä: vokologi FM, TeaK:n puheen lehtori Laura Sipilä
Osallistumismaksu: 15 € / kerta

To 9.10. klo 10-13

Ilmoittautuminen päättyy to 30.9.

Mikäli tarvetta / osallistujia, jatkuu joulukuussa...
 
www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas/kurssit/aanenhuoltoa-9-10-ilmoittautumin/

www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas


Draaman keinot identiteetin ja osallisuuden tukena -kurssi 11.10.2014, Tampere


Paikka: Tampere, Satakunnankatu 13 (Monitoimitalo 13)
Aika: 11.10.2014
Tunnit: klo 10–13 ja 14-17
Laajuus: 8 opintotuntia

Kenelle:
Kurssille ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet teatterin harrastajat, harrastusryhmien ohjaajat sekä kasvatusaloilla työskentelevät. Aiempaa taideharrastuneisuutta ei edellytetä.

Sisältö:
Keskitymme teatterin keinoin niihin tarinoihin, joita ihmiset kertovat omasta elämästään sekä siihen, miten nuo tarinat vaikuttavat kunkin itsetuntoon. Työskentelyn ytimestä löytyvät ihmisen kolme mieltä (keho, mieli, henki), niiden yhdistäminen ja aktivointi toiminnallisen työskentelyn kautta sekä jokaisen omien voimavarojen nostaminen tietoisuuteen. Teemme toisen ihmisen ja itsen kohtaamiseen liittyviä harjoituksia, laajennamme omaa mukavuusaluetta tiedon ja ymmärryksen lisäämisen kautta ja harjoittelemme itseä rajoittavien uskomusten purkamista. Tullaan tietoisiksi omista haasteista ja kehityskohteista. Tehdään harjoituksia vahvistaaksemme sitä upeaa ihmistä, joka jo olet.

Kouluttaja:
Pia Koponen, FM (teatterin ja draaman tutkimus) ja NLP Master

Hinta:
Kurssin hinta on 50€, sisältäen opetuksen

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
Ilmoittautumiset 20.9.2014 mennessä tästä linkistä.

Kurssin järjestäjät:
Suomen Harrastajateatteriliitto ja Kansalaisfoorumi

 

MUITA ILMOITUKSIA


Seinäjoen kaupunginteatteri avaa blogin


O-blogi on Seinäjoen kaupunginteatterin media, johon kirjoittaa talon oma väki, vierailijat, katsojat sekä muiden alojen asiantuntijat.

Aiheena on teatteri. Mutta, koska koko maailma on näyttämö - kuten teatterinjohtaja Vesa Tapio Valo blogin avauksessaan muistuttaa - ovat teemojen rajat lavealla nekin.
- Kyseessä ei ole kritiikkiblogi, vaan areena, jossa voi esimerkiksi jatkaa keskustelua esityksestä. Se on monen mielestä tarpeen, onhan teatteriesitysten tärkein tehtävä nostaa esille kaikkia ihmisiä koskettavia asioita. Kirjoituksia saa kommentoida ja toivommekin sivulle vireää vastavuoroisuutta, sanoo Valo.

Osa näytelmien taustatiedoista, joita on perinteisesti julkaistu käsiohjelmissa, siirtyvät verkkolokiin.
- Blogi tarjoaa tekijöille mahdollisuuden esitellä työn alla olevaa näytelmää. Kirjoitukset avaavat kulloistakin teosta ja saattavat toimia kimmokkeena esitykseen tulolle. Varsinaisesti markkinoinnista ei kuitenkaan ole kyse.

Blogiin voi tarjota omaa kirjoitustaan. Teatteri myös tilaa artikkeleita tietyistä aiheista.
- Tavoitteenamme on kansainvälinen areena, mutta kirjoitukset julkaistaan aina myös suomeksi.

Blogin päätoimittaja on teatterinjohtaja Valo. Toimituksesta vastaa teatterin tiedotus. Verkkoloki on lisäksi vlogi, jossa julkaistaan videoita.

Entä, mistä O-blogi on saanut nimensä? Jännittävä salapoliisityö selviää blogin Shakespeare-artikkelista Saavista kaataen.

Blogiin tästä: http://seinajoenkaupunginteatteri.fi/blogi/

www.seinajoenkaupunginteatteri.fi


Viestinnän, median ja kulttuurin keskusteluohjelma Apinalaatikko nyt myös netissä


Viestinnän, median ja teatterin yksikköllä on oma ohjelma, Apinalaatikko, Radio Moreenissa, ohjelmassa keskustellaan viestinnästä, mediasta ja kulttuurista. Puolituntinen ohjelma tulee keskiviikkoisin klo 17.03, nyt ohjelmat ovat kuultavissa myös netissä.
https://soundcloud.com/tags/apinalaatikko

3.9. Mihin menee kulttuurijournalismi?
Kulttuurijournalismin muutoksesta keskustelemassa Aamulehden uutispäällikkö Markus Määttänen ja kulttuurijournalismia tutkiva Maarit Jaakkola ja CMT:n johtaja, dosentti Heikki Hellman. Hellmanilla on takanaan pitkä ura Hesarin kulttuuritoimituksessa

10.9. Näty: kuka, mitä, missä, milloin, miksi, miten? - Näty osana muuttuvaa yhteiskuntaa
Keskustelua vetää Nätyn IV vuosikurssin opiskelija Hannes Mikkelsson. 
Keskustelijoina ovat Nätyn yliopistolehtorit Mikko Kanninen ja Minna Hokkanen sekä professori Pauliina Hulkko

http://uta.fi/cmt
http://moreeni.uta.fi

Syksyn aikana tulossa mm.
17.9. Rikkooko BRICS maailmanjärjestyksen?  Emeritusprof. Kaarle Nordenstrengin koolle kutsumana keskustelemassa mm. Venäjän mediasta emeritusprof.  Jyrki Käkönen, tutkijat Svetlana Pasti ja Iiris Ruoho.
(BRICS-maat -> Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina, Etelä-Afrikka)

24.9. Hanna Suutelan vetämä keskustelu teatterin ja draaman tutkimuksesta

29.10. Janne Seppäsen ohjelma Teatterin etiikka tänään, Seppäsen kanssa keskustelemassa TTT:n johtaja Maarit Pyökäri ja Nätyn prof. 
Pauliina Hulkko.twitter.com/tinfotweets

Tip-fest_kirjastoseminaarit

Vapaa_teatterikentta_selvitys