13.10.2011

TINFO-tiedote 32 / 13.10.2011

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

EHDOTA SILMÄNKÄÄNTÄJÄ-PALKINNON, TINFO-PALKINNON JA THALIA-PALKINNON SAAJAA!

UUTISIA

HAKUJA

AVOIMIA PAIKKOJA

TAPAHTUMIA

KOULUTUSTA, KURSSEJA


 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 

TUNNELINÄKEMYS, OSAOPTIMOINTI, LYHYTNÄKÖISYYS, TYLSISTYMINEN

Silmiin osui sattumalta Lotta-Maria Sinervon väitöskirja kuntatalouden tasapainosta. Viimeistään nyt ymmärrän, että kunnan talouden tasapaino on kaikkea muuta kuin yksiselitteinen asia. Mitata ja tulkita voidaan niin monella tavoin.  Minulle tämä oli kertakaikkisen mieltä kiihottavaa luettavaa – niiltä osin kun ymmärsin tai kuvittelen ymmärtäneeni.  Kunnat siirtyivät noudattamaan liikekirjanpidon periaatteita vuonna 1997. Ne siis soveltavat markkinasektorille suunniteltua laskentajärjestelmää. 

Yrityksessä rahaprosessit ja reaaliprosessit ovat toistensa peilikuvia, ja yrityksessä rahaprosesseja mittaamalla saadaan olennaista tietoa reaaliprosesseista; näin halvalla tai kalliisti on tehty makkaraa, paperia tai kännyköitä, ja näin paljon tai vähän viivan alle on jäänyt rahaa.   Julkishallinnossakin suoritteita ja hyötyjä tyydytään mittaamaan rahassa, koska jo suoritteen tunnistaminen on vaikeaa. Eikä tällainen rahaprosessien mittaaminen sitten tuotakaan olennaista tietoa reaaliprosesseista – esim. palvelutuotannosta. Entäs sitten meillä teattereissa?

Suurimmat kiksini sain mittareiden käytön aiheuttamista rajoitteista, joille Sinervolla on osuvat nimet. Tunnelinäkemyksessä keskitytään vain mitattaviin tekijöihin ja unohdetaan muut toimintaan vaikuttavat tärkeät tekijät, mitataan sitä, mitä on helppo mitata. Osaoptimoija keskittyy vain asetettujen kapeiden tavoitteiden saavuttamiseen koko toiminnan strategian kustannuksella. Lyhytnäköisyydessä keskitytään vain lyhyen aikavälin asioihin, jolloin pitkän aikavälin tapahtumat jäävät huomiotta. Konvergenssissa energia laitetaan siihen, ettei jäädä kiinni, sen sijaan että toiminnasta kehitettäisiin erinomainen esimerkki. Kun ei enää haluta kokeilla uusia asioita tai innovatiivisia menetelmiä ollaan tylsistymisessä. Sitten voidaankin vain pelata tai vääristellä. Vääristely on luovaa laskelmointia ja petosta.

Mittareilla on aina rajoitteensa, ja tulkintaympäristöt ovat erilaisia. Neljä eri tulkintatyyppiä painottavat eri asioita, niillä on  eri käsitys siitä kunnan talouden tasapainosta. Tuloslaskelmalähtöinen, resurssilähtöinen, tarvelähtöinen ja vastikelähtöinen tasapainoajattelu tuottavat tyystin erilaista tulkintaa. Ja mitataanko juuri sitä, mitä pitäisi tai halutaan mitata?  Nämäkin kysymykset osuivat, kun me pohdimme esimerkiksi teatterin tilastoinnin ja mittaamisen haasteita.

Jos kunnan talouden tulkinta antaa pientä esimakua odotettavissa olevista haasteista, niin millaista onkaan sitten taidelaitoksen toiminnan mittaaminen. Pelottavinta on jos tunnelinäkemys, osaoptimointi, lyhytnäköisyys ja tylsistyminen valtaavat alaa. Pelaamista ja vääristelyä tällä kentällä tuskin on. 

Sinervo Lotta-Maria: Kunnan talouden tasapaino monitulkintaisena ilmiönä.

SERENDIPITEETTI

Nyt on minulla jokin julkishallinto-, kunta- ja yhteiskuntakela menossa. Siihen saumaan osui myös Polemiikki-verkkojulkaisusta Terho Pursiaisen juuri ilmestynyt teos Mielekäs elämä, mielekäs yhteiskunta. Teos tarjoaa onnellisuuspolitiikan tai onnellisuustalouden(!) höttöilyn sijaan mielekkyyspolitiikkaa. Sitä ovat sellaiset hankkeet, jotka saattavat ihmiset kosketuksiin sellaisten tärkeiden asioiden kanssa, jotka tuottavat täyttymyksen kokemuksia.

Kulttuuripolitiikalla on mielekkyyspolitiikassa tärkeä sijansa.  Teatteri on juuri tällainen mielekkyyspolitiikan harjoittaja. Se tarjoaa virikkeitä ja tulevaisuudenuskoa, se pitää yllä keskustelua oikeudenmukaisuudesta. Ja mikä serendipiteetti? Häh?  Se on sitä, että löytää jotain, mitä ei etsi. Teatteri tarjoaa serendipiteettiä.
Menikö tämä nyt ihan liian vakavaksi?

MUUTA KUIN TURVASEKSIÄ SIELUN KANSSA

”Teatteri on turvaseksiä sielun kanssa”, todetaan Lauri Maijala Muoviukkelissa. Juuri. Mutta tässä Vanhan Jukon groteskissa farssissa turvaseksin rajat rutisevat. Politiikan nykymeno syöttää groteskia jo itsessään. Groteski on emotionaalista. Kauhistun omia naurureaktioitani. Ja lopussa tulee itku.

Kaikessa kohtuuttomuudessaan, epäkorrektiudessaan ja normipoikkeamissaan esitys on emotionaalinen shokki – hyvä sellainen.  Muoviukkeli näyttää Georges Bataillen ”heterogeenisena jätteenä”, ei esitä ”homogeenista järjestystä”. Että CP-vammaisesta pojasta ryhdytään rakentamaan toisen maailmansodan viimeistä elossa olevaa sankaria, tätä Johannes Koskelaa, ja että fysioterapeutista tehdään ”neekeri” ja että tässä Suomen nousuun ja Suomelle ja ihmisille suuntaa tarkoittavassa hommassa hääräävät sulassa sovussa populistipääministeri, vammaisen pojan perhe, muoviyrityksen bisnesäiti ja paikallistoimittajaisä. Ja sitten yllättävä, armollinen loppu, jossa groteski hylätään.

Chaplinin Diktaattorin loppumonologi rauhan, ihmisyyden ja demokratian puolesta. Ja lopun kuvaelma. En halua paljastaa teatterin naiivia ihmettä, sen ylivertaista kykyä puhua rujon kauniisti.  Ja kun tunteita liikutellaan Mauno Kuusiston laulamalla Sunnuntailla, Cherbourgin sateenvarjoilla, Cabaret’lla, niin AVOT. 

TÄÄLTÄ NE SIKIÄVÄT

Rikos ja rangaistus (Arja Pettersson, Reija Hirvikoski, Joona Pettersson) Oulun kaupunginteatterissa näyttää kynnyksellä, välitilassa olon, rahan ryydittämän elämän ja ympäristön, josta uudet raskolnikovit sikiävät. Kuvavirtaa Pietarista, kaikilta reuna-alueilta, ei kenenkään mailta, konttien ja sivukujien rapistuvien lähiöiden tai vanhojen talojen syvyyksistä, tarkasti rytmiteltynä. Omatekoinen kevytpyörö ja ovet. Eikä muuta tarvita. Kiinnostavaa oli havaita, ettei projisoitu kuva vie piiruakaan live-näyttelijän intensiteetiltä.
 
TEATTERIKORKEAKOULUN JA TEATTEREIDEN YHTEISTYÖ

Sain olla kuunteluoppilaana Teatterikorkeakoulun teatterinjohtajille järjestämässä tulevaisuusseminaarissa. Kuulimme taideyliopiston valmistelusta ja taiteellisen tutkimuksen ja kansainvälistymiseen liittyvistä yhteisistä strategisista kehittämiskohteista, joista yksi oli taidekirjoittamisen kehittäminen. Tarpeellista.
 
Kuulimme Teatterikorkeakoulun lasten- ja nuortenteatterin työpajakoulutuksesta, jossa opettajana toimi Unga Klaran Suzanne Osten.  (Olisinpa halunnut päästä katsomaan lapsuusmuistotyöpajojen pohjalta syntyneitä demoja). Kuulimme suunnitelluista ammatillisista erityispätevyyksien alueista ja tulevasta teatterinjohtajakoulutuksesta, valo- ja äänisuunnittelun ja nykyteatterin sekä näyttelijäntyön ”purkinavaajakoulutuksesta”, jota näyttelijät voivat omavaltaisesti soveltaa. Tässä ei siis kyse ole minkään metodin tunkemisesta näyttelijöiden kurkusta alas.  Koulutuspakettia on testattu Lappeenrannan, Rovaniemen ja Lahden kaupunginteattereissa. ”Kaikilla mahdollisilla mittareilla laskettuna, koulutus oli älyttömän hyödyllistä. Näyttelijät syttyivät tavasta ajatella”, totesi Lappeenrannan Jari Juutinen.

Teatterikorkeakoulu on varsinainen hautomo tai paja, joka tarjoaa teattereille mahdollisuuksia hyödyntää lukuisia yhteistyömuotoja kummiteattereista, työharjoitteluihin, assisteerauksiin, yhteisiin kursseihin ja koulutuksiin. Aivan mieletöntä. Ei teatterin tulevaisuus ainakaan tähän nuupahda.

IHMISET KÄYVÄT TEATTERISSA – HYVÄ UUTINEN 2 249 233 PÄÄSYLIPPUA

VOS-puheteatterinesityksiin myytiin 2 249 233 pääsylippua viime näytäntökaudella. Se on yli 60 000 enemmän kuin edellisenä näytäntökautena. Tämä laji pitää sitkeästi pintansa.  Minusta se on uutisen arvoinen. Tällä volyymillä on voimaa.

Rupesimme katsomaan puheteattereiden esityskertojen ja myytyjen lippujen korrelaatiota. Puheteattereiden esityskerrat ovat laskeneet suhteellisen tasaisesti koko 2000-luvun viimeistä kolmea näytäntökautta lukuun ottamatta. Samoin katsojaluvut olivat laskussa, kunnes kääntyivät jälleen nousuun VOS-korotusten ja kotimaisen näytelmän ryydittämänä 2000-luvun puolivälin jälkeen.

Miten käy tulevaisuudessa? Ihmiset ne esitykset tekevät, ihmiset päättävät minkälaista estetiikkaa ja minkälaisia sisältöjä teatterissa tehdään. Vaikka nyt liputankin tästä yli kahdesta miljoonasta myydystä lipusta, niin vielä tärkeämpää on puhua sisällöistä. Ei teatteri ole tuotantolaitos.

Hanna Helavuori
johtaja
TINFO - Teatterin tiedotuskeskus
hanna.helavuori(at)tinfo.fi


Ehdota Silmänkääntäjä-palkinnon, TINFO-palkinnon ja Thalia-palkinnon saajaa!

TEKIJÄT JA ESITYKSET ESIIN!

TINFO jakaa keväällä 2012 kolme palkintoa ja etsii nyt ehdokkaita palkinnoille.

Silmänkääntäjä-palkinnolla halutaan nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teatterialalla tehdään maan teatteritaiteen hyväksi. Todennäköisesti Silmänkääntäjä ei ole lööpeistä tuttu, vaan toimii taustalla. Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. Silmänkääntäjä-palkittu voi olla henkilö (tai työpari tai työryhmä), joka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan on tehnyt ”läpimurron” tai hätkähdyttänyt oivallisuudellaan. Hän voi olla vaikuttanut ilahduttavasti teatterin imagoon, esitystoimintaan tai työn laatuun. Hän on voinut toimia teatterissa, alan järjestöissä tai muissa yhteisöissä harjoittaen teatterityötä tukevaa toimintaa. Tavoitteena on vapaamuotoinen laaja-alaisuus, joten ehdottaa voi ketä vain. Ehdotukset Silmänkääntäjä-palkinnon saajaksi tulee toimittaa 30.11.2011 mennessä.

TINFO-palkinnon tavoitteena on palkita teatterista puhuvia tai kirjoittavia teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita, yms. tai nostaa esille innovatiivisia hankkeita ja parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä.  Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-, tiedotus- tai tutkimustyöllään syven-tänyt teatteritaiteen tuntemusta. Palkinto voi perustua äskettäiseen tekoon tai elämäntyöhön. Ehdotukset TINFO-palkinnon saajaksi tulee toimittaa 30.11.2011 mennessä.

Thalia-palkinnolla palkitaan vuoden esitys. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suoma-laisten teatterintekijöiden tuottama esitys, joka on saanut ensi-iltansa 1.12.2010–30.11.2011 väli-senä aikana. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Tavoitteena on palkita ajatuksia ja/tai yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisö-ryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. Perustelujen lisäksi tarvitaan käsiohjelma tai muut perustiedot esityksestä. Ehdotukset Thalia-palkinnon saajaksi tulee toimit-taa 30.11.2011 mennessä.

Kuka voi ehdottaa?  Mitä tahansa näistä kolmesta palkinnosta tai kaikkia kolmea palkintoa voi ehdottaa kuka tahansa, niin yksityishenkilö kuin teatteri tai yhdistyskin, niin virallinen kuin epävi-rallinenkin taho. Vuoden esitystä voi ehdottaa myös oman talon esitysten joukosta. Kaikkia ehdo-tukset on vapaamuotoisesti perusteltava. Kunkin palkinnon raati käsittelee ehdotukset ja valitsee voittajan.

Ehdotukset perusteluineen tulee toimittaa Teatterin tiedotuskeskukseen joko sähköisessä tai pa-perimuodossa, s-postitse tinfo(at)tinfo.fi tai osoitteella Teatterin tiedotuskeskus, Meritullinkatu 33 A, 00170 Helsinki (kuoreen merkintä palkintoehdotus).

Hanna Helavuori, TINFOn - Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja


UUTISIA

Quo Vadiksen ja Uuden Teatterin konseptiyhteistyö "Pelastetaan äiti" sai ensi-iltansa Tukholmassa *

Ruotsinsuomalaisen Uuden Teatterin ja Quo Vadiksen yhteistuotantona valmistettu lastenteatteriesitys "Pelastetaan äiti" sai suomenkielisen ensi-iltansa 10.10.2011 Suomen Tukholman Instituutissa. Esityksen ruotsinkielinen versio "Mamma ska räddas" puolestaan tulee ensi-iltaan loppuvuonna Teater Västmanlandissa. Kesän ja syksyn aikana valmistetun esityksen pääosaaa esittää Uuden Teatterin Kolina van den Berg. 
"Pelastetaan äidin" sekä suomenkielinen että ruotsinkielinen versio jatkavat tämän ja ensi vuoden Uuden Teatterin kiertueohjelmistossa.

Ruotsinsuomalaisen kaksikielisen Uusi Teatteri - Nya Finska Teaternin omat tuotannot on suunnattu lapsille ja nuorisolle. Uuden teatterin ja Quo Vadiksen yhteistuotantona valmistettu "Pelastetaan äiti" on valloittava lastennäytelmä pienen Tytön urheudesta Äidin masennuksen äärellä. Esitys rakentuu taianomaisen pukulavastuksen ympärille, josta tarinan maisemat ja tapahtumat kuoriutuvat esiin.

Quo Vadiksen "Pelastetaan äiti" on käännetty kuudelle kielelle. 
Kansainvälisessä toiminnassa Quo Vadis toteuttaa perinteisen esitysmyynnin rinnalla yhteistyöteattereille suunnattua konseptimyyntiä. Pelastetaan äiti / Mamma ska räddas / Rettet Mama / Je sauverain maman / Spasem mamu / Salvaré e Mamá / Save Mama from the Blue -esityksen konseptimyyntiin kuuluu olennaisena osana esityksen huovutettu pukulavastus. Uuden Teatterin kanssa valmistettu tuotanto on toinen esityksestä valmistunut konseptiyhteistyö. Quo Vadiksen omassa ohjelmistossa esitys kiertää kuudella kielellä.

Lisätietoja: Tuottaja Eliisa Savola, eliisa.savola(at)quovadis.fi, puh. 044 3000 560
QuoVadiksen kuvapankki:  http://tinyurl.com/quova-pressi

www.quovadis.fi


Otso Huopaniemen esitys New Yorkin Prelude-festivaaleilla *

Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijan Otso Huopaniemen esitys love.abz esitetään perjantaina 14.10. New Yorkin Prelude-festivaaleilla.

Esityksen yhtenä lähtökohtana on suomenkielinen näytelmäteksti. Esitys kutsuu katsojat erilaisiin yhteiskirjoittamisen muotoihin.

Huopaniemi työskentelee Helsingissä ja New Yorkissa.

Vuonna 2003 perustettu, vuosittain järjestettävä Prelude-festivaali keskittyy nykyteatteriin, -tanssiin ja -esitystaiteeseen. 


 

Sytkyt lastenkulttuurifestivaalilla USAssa *

Nukketeatteri Sytkyt on kutsuttu USAn suurimmille lastenkulttuurifestivaaleille 4. Kids Euro Festival 17-31.10.2011.
Festivaaleilla on 200 esitystä 27 maasta.
Nukkenäyttelijä Juha Laukkasen ja muusikko Mikko Nuopposen mukaan matkustaa SAMPO LAPPALAINEN. Esityspaikkana Washingtonissa on mm. Kennedy Center. Lisäksi Sytkyillä on lumityöpajoja. Esityksiä on myös New Yorkissa, mm. YKn koulussa. 

www.sytkyt.fi
www.kidseurofestival.org


Suomen Näytelmäkirjailijaliiton tiedote "Kotimaisen draaman tekijöiden kannalta ensi vuoden oletetaan olevan erittäin hankala" *

Tiedote liitteenä

www.sunklo.fi


 

AKT-ZENTista Kansainvälisen Teatteri-Instituutin ITI:n tutkimuskeskus *

AKT-ZENT becomes Research Centre of the International Theatre Institute
On the last day of the ITI World congress, the general assembly, representing around 60 of 100 national ITI centres, adopted unanimously and with applause a motion of the German ITI Centre:
 
AKT-ZENT International Theatre Centre Berlin, which was appointed Research Centre of ITI - TECOM in 2006, shall be appointed Research Centre of the International Theatre Institute to conduct the ITI project World Theatre Training Library / Laboratory.
 
Artistic direction: Dr. Jurij Alschitz,
Programme direction: Christine Schmalor
 
The  World Theatre Training Library / Laboratory will be realised  in cooperation with the Theatre Education & Training Committee, national ITI centres and ITI-related world organisations . 
  
All news about WTTL and the Research Centre yo u can find from now on: http://wttl.theatreculture.org/


 

HAKUJA

 

Sök senast 18 oktober: Internationell scenkonstproduktion *

I januari 2012 startar Internationell scenkonstproduktion, ett magisterprogram för dig som vill utveckla din producentkompetens med kunskaper i internationellt arbete och utbyte.
Utbildningen riktar sig till dig med producentkompetens, som är sugen på att utveckla din kunskapsnivå vad gäller scenkonstproduktion med inriktning på internationellt arbete och utbyte.

www.stdh.se/nyhetslista-1/internationell-scenkonstproduktion


Ahaa Teatteri julkistaa VALTAKUNNALLISEN kirjoituskilpailun nuorille *

HAETAAN KÄSIKIRJOITTAJIA!!!

Ahaa Teatterin avoin kirjoituskilpailu 13-18 -vuotiaille uuden nuortennäytelmätekstin luomiseksi

Ahaa Teatteri on lasten- ja nuortennäytelmiin erikoistunut ammattiteatteri, joka kiertää valtakunnallisesti esiintymässä kouluilla ympäri Suomea. 40-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Ahaa Teatteri järjestää nuorille suunnatun kirjoituskilpailun, jonka perusteella valitaan kolmesta kuuteen nuorta kirjoittajaa, jotka kutsutaan mukaan työryhmään tuottamaan uuden näytelmätekstin materiaalia. Työryhmää johtaa dramaturgi-ohjaaja Minna Nurmelin. Ahaa Teatteri tuottaa syntyvän näytelmätekstin teatteriesitykseksi, jonka ensi-ilta on vuoden 2013 helmikuussa.

KILPAILUN SÄÄNNÖT

Kilpailuaika:
11.10.2011 - 11.11.2011 (vastauskuoressa oltava viimeistään 11.11.2011 postileima, myöhästyneitä vastauksia ei huomioida).

Kuka saa osallistua:
Kilpailuun saa osallistua vuosina 1993-1998 syntyneet nuoret. Yksi vastaus/kilpailija.

Kilpailutehtävä:
1. Kirjoita näytelmäkohtaus, jossa saa esiintyä korkeintaan neljä henkilöä. Kirjoita itsellesi tärkeästä/polttavasta/tunteita herättävästä aiheesta. Kuvittele henkilöt tiettyyn tilanteeseen (kuka, missä, mitä) ja pyri tarkkoihin havaintoihin. Käytä mielikuvitustasi! Kohtauksen tarkempi sisältö, aihe ja siinä esiintyvät henkilöhahmot ovat vapaasti päätettävissäsi. Huomioithan, että kirjoitat kohtauksen näytelmämuotoon (vuorosanat, puhuttu kieli).
Kohtauksen pituus 2-5 liuskaa (A4).
2. Esittele lyhyesti itsesi: kuka olet, minkä ikäinen olet, missä asut ja mitkä ovat kiinnostuksen kohteesi. Kerro myös, miksi halusit osallistua tähän kilpailuun. Voit myös halutessasi kertoa, millainen suhde sinulla on (tai ei ole) teatteriin ja minkälaiset aiheet sinua ylipäänsä kiinnostavat (teatterissa, elokuvissa, kirjallisuudessa).
Pituus 1-2 liuskaa (A4).

Kukin osallistuja tekee molemmat kilpailutehtävät (1. ja 2.) ja palauttaa ne yhtäaikaisesti samassa kirjekuoressa yhteystiedoilla (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite) varustettuna osoitteeseen:
Ahaa Teatteri, Hatanpään valtatie 6, 33100 Tampere. Kuoreen merkintä: "kirjoituskilpailu". Kilpailuun lähetettyjä kirjoituksia ei julkaista tai käytetä ilman tekijältä erikseen pyydettävää suostumusta.

Kaikkien osallistuneiden joukosta valitaan kolmesta kuuteen henkilöä, jotka kutsutaan mukaan työryhmään tuottamaan uuden näytelmätekstin materiaalia. Työryhmä kokoontuu kolmena viikonloppuna Tampereella (10.-11.12.2011, maaliskuussa 2012 sekä näytelmän ensi-illassa helmikuussa 2013). Ahaa Teatteri maksaa työryhmän jäsenten matkakulut (riippumatta asuinpaikasta) sekä tarjoaa Tampereella majoituksen aterioineen. Yhteisten tapaamisten lisäksi näytelmän materiaalia tuotetaan verkkokirjoittamisen ja välitehtävien avulla. Työryhmää johtaa dramaturgi-ohjaaja Minna Nurmelin apunaan näyttelijä-teatteripedagogi Kari Jagt. Työryhmään valittaville ilmoitetaan henkilökohtaisesti 28.11.2011 mennessä.

www.ahaateatteri.com/kirjkilpa.htm
Lisätietoja:
Ahaa Teatteri, p. (03) 222 4870
Kari Jagt, p. 041 535 6599


Call for participation European Festival of Performing Arts *

In the 5th European Festival of the Performing Arts
Taking place in Lyon & the Rhône-Alpes region
 
From the 24th of May to the 3rd of June 2012

The project of Europe & Cies, born from the meeting of European artists, bears witness to a strong desire to promote a dialogue and develop actions of cooperation on the European continent. Ever since April 2008, every year in the month of May, Europe & Cies organizes a Festival held in Lyon and the Rhône-Alpes region and gathers European artists working in the field of the performing arts. The festival is implemented thanks to partnerships with local authorities, cultural structures, associations, artists and citizens.
 
The 5th European Festival of the Performing Arts will take place in Lyon and the Rhône-Alpes region from the 24th of May to the 3rd of June 2012. Artistic teams from Europe, working in the field of the performing arts (theatre, music, dance, circus, etc.), are invited to present their creations, take part to meetings between artists and citizens, to work together on the notion of a palpable and poetic EUROPE.

The objective of this 5th session being to set up co operations between European teams, it will grant an important place to regional artistic teams. Apart from being active components in the shows programmed within the Festival itself, participating teams, will be able to propose readings in their own mother tongues, workshops, round-tables, conferences, meetings around different themes, thus partaking in an active reflection on the becoming of the European community, on the place of the artistic creation in its own construction and on its dialogue with other cultures. The programme planning of the festival is set up by a selection committee gathering artists and cultural officials. It is led by Europe & Cies.

Teams can apply up to the 31st of October 2011, by sending their application form
by post (with the necessary documents such as : DVDs, files, photographs, etc…) to the following address:
 
Europe & Cies, C/O MJC Monplaisir
25 avenue des frères Lumière
69008 LYON - France


ArtsLink 2012 Residencies and independent projects  * 

Deadline for applications:
October 15, 2011 (residences)
December 1, 2011 (independent projects)
 
MORE: http://www.scca-ljubljana.si/news-en_11-52.htm


16th International Festival of Ancient Greek Drama *

16TH INTERNATIONAL FESTIVAL OF ANCIENT GREEK DRAMA 2012

The Organizing Committee of the  16th INTERNATIONAL FESTIVAL OF ANCIENT GREEK DRAMA 2012, welcomes international theatre groups who have productions of ancient Greek plays (tragedies/comedies) original, (not adaptations) to submit their works with a screener DVD to the Festival Selection Committee of the Cyprus ITI, by the end of February 2012.

More information (pdf)


Call for application Little me Little you International Children's Festival *

The 1st Little me Little you International Children’s Festival dates :20 march 2012 till 20 April 2012, Beirut - LEBANON.
Festival themes are :
20-30 march 2012 " Health and Environment"
31 march 9 April 2012 " Imagination and Creativity"
10 - 20 April 2012 " Peace and Leadership"
 
Under the Patronage of the Lebanese Ministry of Tourism the festival will present international  Theatre shows  ,  Pantomime  , Film Music orchestra   , Puppet , Dance  and circus performances,   interactive fun activities  , attraction events , art workshops  and exhibitions , mascots parade and clowns stand up comedy .
 
Little me Little you  is Conceptualized by  the  SDAA -Scenez Drama and Arts Academy in partnership with the youth symphonic band  LEBAM - The  Lebanese band  association for the promotion of the music www.lebam.org  ; organized by Scenez Group Productions www.scenezgroup.com
 
We still receiving application till 30th of November 2011. fetival will provide hotel accomodation , Meals , transportation and visas entry .
if you are looking fro a new experience and you have uniqu shows and perfromances 
send  your request to info(AT)scenezgroup.com / limlufestival(AT)hotmail.com or call us on +96170-111096.


 

 AVOIMIA PAIKKOJA

 

JOBB ATT SÖKA: Riksteatern söker Dramaturg (vikariat) *

Vi söker en vikarie för en av våra dramaturger som är föräldraledig. Vi söker dig som är intresserad av sambandet mellan repertoar och publikutveckling och som vill ge scenkonsten en betydande roll i samtiden och framtiden. Riksteatern vill nå fler människor och vi vill göra detta genom att utveckla scenkonsten ur ett medborgarperspektiv.

Vad innebär tjänsten ?
Som dramaturg kommer du att ingå i produktionsavdelningen som ansvarar för att ta fram, planera och utveckla Riksteaterns verksamhet.
Du ska föra dialogen runt dramatik, repertoar och samhälle och ta del i det övergripande ansvaret för repertoarutveckling inom Riksteatern. Du kommer att arbeta nära de konstnärligt ansvariga på Riksteatern. Du kommer också att vara ett nav i idéskapandet inom Riksteatern och en viktig deltagare i de konstnärliga samtalen i folkrörelsen. Tjänsten har sitt fokus på repertoarplanering, förnyelse av konstnärliga processer och långsiktiga strategiska mål, snarare än arbete med enskilda produktioner.

Din bakgrund:
Det är en merit om du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta som dramaturg. Du behöver ha ett brett intresse för dramatik och erfarenhet av dramatik på fler språk än svenska och engelska är ett plus. Det är också meriterande om du har arbetat med dramatik för barn. En del av Riksteaterns verksamhet vänder sig till döva vilket gör att teckenspråkskunskaper är meriterande.

Arbetet är ett föräldravikariat från 1 januari 2012 och till 15 november 2012.
Tjänsten innebär en del resor i landet.

Frågor om tjänsten besvaras av Cecilia Falk, chef dramaturgiatet, 08-531 99 319 eller cecilia.falk(at)riksteatern.se
Välkommen med din ansökan till personal(at)riksteatern.se , senast den 20 oktober 2011.

Märk din ansökan med ”Dramaturg vikariat” i ämnesraden.

www.riksteatern.se


Utlysning av tjänst: Konstnärsföreståndare / Circolo Scandinavo -taiteilijatalo etsii uutta esimiestä *

Konstnärsföreståndare vid Skandinaviska Föreningens Konstnärshus i Rom.
Roomassa sijaitseva Circolo Scandinavo – taiteilijatalo etsii uutta esimiestä 1.9.2012 lähtien. Hakuaika päättyy 25.11.2012.

Mer information /Lisätietoja oheisessa liitteessä (på svenska):

Utlysning


TAPAHTUMIA

 

Vastakertomus käynnistyy 15.10. *

Yhdysvaltalaisen Trinh T. Minh-han elokuvafestivaali ja Kolmas Tilan musiikillinen näyttämöteos Animalis käynnistävät Vastakertomus-tapahtuman 15.10. Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen kuuluva tapahtuma yhdistää taiteen ja tieteen ja käsittää sarjan teatteri- ja elokuvaesityksiä sekä neljä päivää kestävän yleisötapahtuman.
Elokuvafestivaali järjestetään 15.-18.10. ja yleisötapahtuma 20.-23.10.
Teatteriesitys Animaliksen ensi-ilta on 18.10.  ja ennakko 15.10.
Tapahtuman tuottaa turkulainen ammattiteatteri Kolmas Tila – Tredje Rummet ry yhdessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin kanssa.

Trinh T. Minh-ha ja Michel Onfray kansainvälisiä kärkivieraita

Vastakertomus käynnistyy Trinh T. Minh-han elokuvista koostuvalla festivaalilla. Hänen elokuvansa nähdään nyt ensimmäistä kertaa kootusti Suomessa. Vietnamissa syntynyt Trinh T. Minh-ha toimii professorina Berkeleyn yliopistossa, Kaliforniassa.

Tapahtuma tuo paikalle avoimeen yleisötilaisuuteen myös muita merkittäviä kansainvälisiä vieraita, kuten filosofi ja kirjailija Michel Onfrayn Ranskasta.

Michel Onfrayn ja Trinh T. Minh-han lisäksi muita kansainvälisiä vieraita ovat Clandestino Institutet -ryhmään kuuluvat kulttuurihistorioitsijat ja esseistit Michael Azar ja Edda Manga (Ruotsi), filosofi ja kirjailija Aleksander Motturi sekä runoilija Johannes Anyuru (Ruotsi). Kotimaisia vieraita ovat FT Päivi Kosonen, esseisti, käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija Kari Hukkila, näytelmäkirjailija ja dramaturgi-ohjaaja Johanna Enckell, filosofi, kirjoittaja ja kulttuurituottaja Antony Fredriksson, yliopistonopettaja (historia) Laura Hollsten sekä taidehistorian tutkija Katve-Kaisa Kontturi ja kuvataiteilija Susanna Nevado.

Animaliksen kantaesitys ja Tähden hetken uusintaesitys

Vastakertomus-tapahtumaan kuuluvat myös teatteriesitykset Tähden hetki ja Animalis, joista jälkimmäinen saa lokakuussa kantaesityksensä. Seppo Parkkisen käsikirjoittaman Animaliksen ohjaa Juha Malmivaara.
Animaliksessa esiintyvät näyttelijät Tarja Heinula, Sofia Törnqvist, Tuula Väänänen ja Raimo Karppinen. Musiikista vastaavat Kari Mäkiranta (säv.), Sakari Kivinen ja Liisu Mikkonen.

Tapahtuman aikataulu:

www.kolmastila.net/Kalenteri.html


Syyslomalla ilmaistapahtumia Tampereen Teatterissa *

Tampereen Teatteri tarjoaa syyslomalla (vko 42) ilmaistapahtumia niin lapsille kuin aikuisille.
Satutapahtuma Frenckellissä tiistaina 18.10.

Näyttelijät lukevat lasten lempisatuja tiistaina 18.10. klo 16.00 ja klo 17.00 Frenckell-näyttämöllä. Satuja ovat lukemassa Elina Rintala, Elisa Piispanen, Kirsimarja Järvinen, Inkeri Mertanen ja Markku Thure. Oman suosikkisadun voi halutessaan tuoda puoli tuntia ennen satutuokioiden alkua Frenckell-näyttämön lämpiöön. Myös kahvio on avoinna tapahtuman aikana. Tapahtumalla teatteri ottaa osaa valtakunnalliseen Satupäivään.
Ilmaisen pääsylipun satutuokioihin voi noutaa Lippumyymälä Liparista.
Leea Klemola taiteilijatapaamisessa Kivessä keskiviikkona 19.10.

Kulttuuriravintola Kivessä järjestetään syksyn ensimmäinen taiteilijatapaaminen keskiviikkona 19.10. klo 18.00-18.50. Taiteilijavieraana on Leea Klemola, New Karleby -näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja. Häntä jututtaa toimittaja, tietokirjailija Matti Wacklin. Vapaa pääsy.
Tilaisuuden jälkeen on myös mahdollisuus nähdä Klemolan New Karleby -näytelmä. Esitys alkaa päänäyttämöllä klo 19.00. Liput teatteriesitykseen Lippumyymälä Liparista (peruslippu 28 euroa).

www.tampereenteatteri.fi


ERI-Klubi tutkii persoonallisuuden rajoja ja kemioita 19.10. *

Tanssiteatteri ERIn viides ERI-Klubi, Persoonallisuuden rajat ja kemiat, sukeltaa keskiviikkona 19.10. mielen syövereihin tieteen ja taiteen keinoin.
 
Aihetta tieteen puolelta avaa dosentti Timo Partonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) otsikoilla Rakastuneiden kehon kemiat ja Aivot kaamoksesta kesään. Timo Partonen on koulutukseltaan psykiatrian erikoislääkäri ja hän on väitellyt vuonna 1996 kaamosmasennuksesta.
 
Lisäksi suunnittelija ja psykoterapeutti Ulla Halkola sekä työnohjaaja, psykoterapiakouluttaja Tarja Koffert pureutuvat persoonallisuuden eri ääripäihin otsikolla Minuuden monet tarinat valokuvien kertomana. Turun kaupunginteatterin näyttelijä Eila Halonen puolestaan esittää koskettavan monologin teoksesta Mies joka luuli vaimoaan hatuksi ja lisäksi ERIn Lassi Sairela on valmistanut illan aiheeseen liittyen duon Jakautunut.
 
ERI-Klubit ovat osa kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmaa ja ne toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston, THL:n, Åbo Akademin, tiedekeskus Heurekan, Turun yliopiston tieteentekijät -yhdistyksen ja Eetos ry:n kanssa. Vuoden viimeinen ERI-Klubi järjestetään 19.11. teemalla Punakone.
 
Aika: keskiviikko 19.10. klo 19.00 (illan kesto noin 1,5h)
Paikka: Studio ERI, Yliopistonkatu 7, Turku
Liput: 15 eur
Lippuvaraukset: puh. (02) 250 1032 / tanssiteatteri.eri(at)turku.inet.fi
www.eridance.net


MasQue 2011 – International Mask Theatre Festival *

Stoa, Helsinki, 21.-23.10.2011

Kansainvälinen naamioteatterifestivaali MasQue 2011 avaa ovensa ensi viikolla Stoassa. Festivaalin keskiössä on yleisön ja teatterintekijöiden kohtaaminen. Kolmatta kertaa järjestettävällä festivaalilla nähdään kansainvälisten ryhmien palkittuja esityksiä. Festivaalin pääteemana on avata naamioteatterin maailmaa monin tavoin.

Kolmipäiväisen festivaalin jokainen esitys valottaa naamionkäytön mahdollisuuksia omalla, uniikilla tavallaan. Naamion rajat natisevat Stoassa kotimaisten ja kansainvälisten taiteilijoiden otteessa. Esitykset vievät ihmisen herkimpien tunteiden ja kokemusten – paljauden, haavoittuvuuden, rakkauden ja himon – äärelle.

Demoissa yleisö pääsee naamion sisälle, kun taiteilijat tuovat oman luomisprosessinsa esille ja keskustelevat työstään Stoan aulassa. Lisäksi naamioteatterityöpajoissa voi itse kokeilla naamionäyttelemistä ja sukeltaa naamion maailmaan osallistavissa esityksissä.

Festivaalin päätapahtumapaikka on Stoa, mutta festivaali levittyy myös Helsingin kaduille ranskalaisen katuteatteriryhmän mukana. Festivaalin avaa jo lokakuun alussa portugalilaisten kylien elävää karnevaalinaamiokulttuuria valottava näyttely Lasipalatsin aukiolla.

Teatteri Metamorfoosi on järjestänyt festivaalia Stoan kanssa joka toinen vuosi vuodesta 2007 alkaen. MasQue-festivaalista on tullut tärkeä kohtaamispaikka eurooppalaisille naamioteatterin huippunimille.
 
Festivaalin ohjelmassa:

Compagnie l’Excuse: HomoCatodicus (Ranska)
Videotaidetta ja katuteatteria yhdistävät monitoripäät, nyky-donquijotet, nähdään nyt Helsingin kaduilla.

Master students of the Scuola Teatro Dimitri: Anfitrione Divorato (Sveitsi)
Räävitön commedia dell’arte -esitys himon riivaamasta jumalasta ihmisten maailmassa.

Teatteri Metamorfoosi: Sauna
Esitys kehon muistista ja naiseudesta.

Theatre Ad Infinitum: Translunar Paradise (UK)
Useasti palkittu ryhmä tuo koskettavan esityksen rakkaudesta ja luopumisesta.

Théâtre de Romette: Ceux d’ailleurs (Ranska)
Ranskalaisen anarkistinen ja runollinen kuvaus yhteiskunnan hylkiöistä.

TIP Connection: Taktil:Tuhkimo
Lapset rakentavat tarinaa yhdessä esiintyjien kanssa.
 
Tuire Tuomisto: Yksinäinen ratsastaja
Karnevalistinen ja osallistava esitys vie kuusi katsojaa kerrallaan masennuksen mielenmaisemaan.

Koko MasQue 2011 -festivaalin ohjelma:
www.metamorfoosi.com


The End of Daylight Saving Time - Kesäaika Päättyy 2011*

Kansainvälinen teatterifestivaali Oulussa 27. - 31.10.


Nukketeatteriin painottuva The End of Daylight Saving Time –festivaali hemmottelee syyslomaviikolla lapsia ja lapsenmielisiä monipuolisella teatterilla. Nukketeatteri Akseli Klonkin omat lastennäytelmät saavat lajitovereikseen mm. rovaniemeläisen Matkalaukkuteatterin Kurkvaak! - Ihan sammakkoa -näytelmän, Elviira Davidovin yhteiskunnallisesti ajankohtaiseen romanikerjäläisaiheeseen pureutuvan näytelmän; Jos aistit, niin oivallat sekä jyväskyläläisen Teatteri Capellen Prinsessa Kaihomielen.
Muita esittävän taiteen muotoja festivaaliohjelmistossa edustavat  Sirkus Supiainen & Karhuryhmä sekä turkulainen kansainvälinen esittävien taiteilijoiden ja tanssijoiden kollektiivi Ehkä ry.

Sammakoita ja kaihomielinen prinsessa

Rovaniemeläisen vuonna 1983 perustetun Matkalaukkuteatterin uusi vauhdikas ja humoristinen lastennäytelmä esittelee neljä hurmaavaa sammakkopersoonaa eri nukketeatteritekniikoilla toteutettuna. Kurkvaak! – Ihan sammakkoa näytelmässä lavalla nähdään Johanna Peltosen nukettamina Keijo Kaivokonna, Mytty Tuhnukka, Leevi Vänkyläräpylä ja Ruby Rupikoipi.

Jyväskylästä festivaaleille puolestaan matkaa Teatteri Capellen kyydissä Prinsessa Kaihomieli. Lapsille suunnattu satunäytelmä kertoo omanlaisensa tarinan pikkuprinsessan henkisestä matkasta aikuisuuteen. Ilona Lehtorannan sooloteoksessa kuninkaallinen väki on visualisoitu isoiksi pahvihahmoiksi ja asut ovat kuin leikattu vanhoista paperinukkekirjoista. Hurttia huumoria näytelmään tuovat linnaan kutsutut vieraat. Keskeinen teema on ikiaikainen kaipuu persoonan ja sielun eheytymiseen. Tarinassa pohditaan myös kuinka suhtautua erilaisuuteen.

Matka keskiajalle

Tanskalaisen Sofie Krogin Divan; joka on muuten maailman parhaaksi teatteriksi kehuttua; lisäksi aikuisten nukketeatteriohjelmistossa nähdään Hox Companyltä keskiaikaan sijoittuvat näytelmät Seurapiirikuninkaat ja Tehdasteatterin kanssa yhteisproduktiona toteutettu John – Eleanor sekä Teatteri Capellen Äiti Maa.

Hox Companyn seurapiirikuninkaat on nuorille ja aikuisille suunnattu nukketeatterinäytelmä, Oscar Wilden romaaniin (Dorian Grayn muotokuva) väljästi pohjautuva tragikomedia. Esitys on kuvitteellinen jatkokertomus siitä, mitä tapahtui Dorian Grayn ystävälle, Henrylle. Vanki C.3.3., alias Henry W., siviilissä tunnettu dandy, istuu toiseksi viimeistä päivää kaksivuotisesta vankilatuomiostaan. Syynä osallisuus murhaan. Mikä vitsi, sillä: ”Kaikki rikokset ovat rahvaanomaisia, samoin kuin rahvaanomaisuus on rikos.” Näytelmän on käsikirjoittanut ja ohjannut Terhi Tuulia Lintukangas, rooleissa nähdään Timo Väntsi.

Teatteri Airopik tarjoilee Kreikkalaista salaattia

Limingassa hiljattain ensi-iltansa saanut, Kauko Röyhkän uunituoreeseen kirjaan pohjautuva näytelmä Kreikkalainen salaatti nähdään lokakuun lopussa Oulussa. Teatteri Airopikin ammattilaisista ja harrastajista koostuva 12-henkinen työryhmä pitää huolen siitä, että yleisö kokee matkansa Kreikan saaristoon mukavan viihtyisän hupaisaksi. Livemusiikilla höystetty erilaisissa elämäntilanteissa painiskelevien ihmisten kasvutarinat on sijoitettu Amorgoksen, Lesboksen ja Mykonoksen saarille. Aikuisille suunnattua kokoillan näytelmää rytmittävät uudet tulkinnat Kauko Röyhkän biiseistä.

Kesäaika päättyy 2011 Kulttuuritalo Valveella 27. – 31.10.
Ohjelmistoa päivitetään nettisivuillemme: www.akseliklonk.fi

Lisätiedot:
Heidi Räisänen
Festivaalituottaja / Nukketeatteri Akseli Klonk
050-3166488 / akseliklonk(at)gmail.com


Viittomakieli ja visuaalinen kerronta näyttämöllä / lisätietoja seminaarin työpajoista ja muistutus teatteriesityksestä*

Viittomakieli ja visuaalinen kerronta näyttämöllä
Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus 28.–29.10.2011.
Tervetuloa seminaariin Viittomakieli ja visuaalinen kerronta näyttämöllä Hanasaaressa 28.–29.10.2011!

Perjantain yleisen seminaariosuuden (ks. ohjelma alempana tässä viestissä) jälkeen on ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua Josette Bushell-Mingon vetämään työpajaan. Brittiläinen Josette Bushell-Mingo on ruotsalaisen Riksteaternin alaisuudessa toimivan Tyst Teaterin taiteellinen johtaja ja kansainvälisesti palkittu näyttelijä ja ohjaaja. Perjantain työpaja soveltuu kaikille taustasta riippumatta. Interaktiivisessa työpajassa saadaan kosketusta visuaaliseen kerrontaan katsekontaktin ja kuvien avulla.

Bushell-Mingon toinen työpaja lauantaina keskittyy näyttelijäntyöhön ja sopii niille, jotka haluavat syventyä aiheeseen enemmän. Työskentelemme tarinankerronta-käsitteen ympärillä liikkeiden ja tanssin avulla. Tutkimme uusia taidemuotoja yhdistelemällä kehon- ja viittomakieltä ja työskentelemällä fyysisesti runouden parissa.

Josette Bushell-Mingo ohjaa molemmat työpajat englanniksi viittomakielisellä tulkkauksella.

Seminaarin jälkeen lauantaina on mahdollisuus nähdä Riksteaternin Tyst teaterin viittomakielinen esitys Här kommer Pippi Långstrump Helsingin Valkeassa talossa. Hanasaari tarjoaa bussikyydin seminaarivieraille mutta pyydämme teitä tilaamaan itse lippunne Finlandssvenska teckenspråkiga rf:n kautta. Lisätietoa esityksestä saa osoitteesta www.dova.fi. Lippuja esitykseen voi tilata osoitteesta biljett(at)dova.fi.

Ilmoittaudu seminaariin sekä bussikyytiin sähköisellä ilmoittautumislomakkeella http://asp.bdb.fi/hanaholmen/q?pk=473-015-954. Lisätietoa seminaarista löytyy Hanasaaren verkkosivuilta.       

Ohjelma

Halutessaan voi myös osallistua pelkkiin työpajoihin.

 


 

Järjen Päivät Hällä-näyttämöllä 3.-10.12. *

Järjen Päivät -elintasomusikaalin tuottavat yhdessä Grus Grus Teatteri ja Tanssiteatteri MD. Esitys laajenee ulos näyttämöltä ja jättää mennessään arkijärjen rannalle ruikuttamaan. Viikon verran teatteri tarjoutuu ihmisille levähdyspaikkana, jonka aulassa kulttuurikahvila kutsuu istumaan ja ihmettelemään. Luvassa on aivojen, sen vähemmän käytetyn oikean puoliskon sysäyksiä, eli näkymiä yli arkijärjen.
 
Järjen Päivät on sekä esitys että tapahtuma. Sisäänpääsy aulakahvilaan ja sen Open Stage -ohjelma ja keskustelutilaisuudet ovat yleisölle ilmaisia. Itse Järjen Päivät -elintasomusikaaliin on kuitenkin kuljettava lippukassan kautta. Mikäli pääsymaksu osoittautuu liian korkeaksi, voi teatterilta anoa sähköpostilla myös erityistä elintasolippua. Jos taas kokee elintasonsa niin korkeaksi, että haluaa maksaa enemmän, niin sekin sopii, mutta myös siinä tapauksessa tulee lähettää anomus erikseen.
 
Joulusesongin aikaan voi siis tänä vuonna kurvata teatterin todellisuuteen vetämään henkeä. Paloturvallisuuden, lakien ja asetusten vuoksi on paikkoja tapahtumaan tarjolla rajoitetusti. Varaa omasi ajoissa tai jää kotiin, kyllä sekin meille sopii.
 
Elintasomusikaalin käsikirjoittaa ja ohjaa Grus Grus Teatterin Ville Kurki ja koreografiasta vastaavat Tanssiteatteri MD:n Anniina Kumpuniemi ja Elina Jakowleva. Järjen Päivissä esiintyvät Tanssiteatteri MD:n Suvi Eloranta, Anniina Kumpuniemi, Samuli Roininen, Mari Rosendahl ja Sulevi Sihvola.
 
Esityksen valmistumista tukevat Alfred Kordelinin säätiö, Pirkanmaan Taidetoimikunta ja Taiteen keskustoimikunta.
 
Esitykset Hällä-näyttämöllä (Hämeenkatu 25, Tampere).
 
www.grusgrus.fi
www.tanssiteatterimd.fi


 

KOULUTUSTA

 

Stella Polaris, tulevat kurssit *

Paikka Kaapelitehdas, Stella Polaris
Vuorovaikutuksen ja itsetuntemuksen kurssi
Päivät: 26-27.11.2011 klo 10-16
Hinta: 135 € (sis. 23 % alv)
Ope: Opettajana on Stella Polariksen näyttelijä Kirsti Kuosmanen, joka on kokenut vuorovaikutuskouluttaja sekä hahmopsykoterapeutti.
Tavoite: Kurssilla tutustutaan rakentavan vuorovaikutuksen periaatteisiin improvisaation keinoin. Hyvä itsetuntemus on avain toimivaan vuorovaikutukseen, joten teemme myös itsetuntemusta lisääviä terapeuttisia harjoitteita. Itsetuntemus on pohja myös hyvälle itsetunnolle. Harjoitukset ovat hauskoja, innostavia eivätkä vaadi mitään erityistaitoja.
Kurssi sopii kaikille eikä vaadi erityistaitoja

Laulun peruskurssi
Päivät: 3-4.12.2011 klo 10-16
Hinta: 135 € (sis 23 % alv)
Ope: Stella Polariksen kouluttaja/muusikko Hannu Risku
Kurssi sopii kaikille peruskurssin käynneille

Toukokuussa 2011 oli ensimmäinen teatteri-improkurssi
Tuleva teatteri-improkurssi (jatko). Kurssi improvisaatiota harrastaneille
pe 9.12  17-20 opettaja Elina Stirkkinen
la 10.12 11-15 opettaja Elina Stirkkinen
pe 16.12 17-20 opettajat Elina Stirkkinen ja Jouni Kannisto
la 17.12 11-15 opettajat Elina Stirkkinen ja Jouni Kannisto
ma 19.12 17.30-20 opettajat Elina Stirkkinen ja Jouni Kannisto
19.12 klo 19.00 yleisölle avoin pikkujouludemoesitys, vapaa pääsy
Kurssin hinta: 184,50 € (sis 23 % alv)

www.stella-polaris.fi


Biomekaniikan kurssi esiintyjille *

30.10.-2.11.2011

Su-Ke klo 14:30-17:30

Helsinki International Theatre järjestää syksyllä 2011 Russian Nights -festivaalin. Valtimon teatterin tilossa koetaan kolme erilaista esitysiltamaa, ja teatterin aulassa on esillä valokuvaaja Hannu Lindroosin teoksia, jotka virittävät festivaalin tämän vuoden teemaan ja tunnelmaan; vallankumous.

Osana Russian Nights-festivaalia HIT järjestää fyysisen näyttelijäntyön kurssin. Jo toistamiseen toteutettavan Biomekaniikan kurssin tulee vetämään ohjaaja ja näyttelijäntyön opettaja Kuzina Elena Pietarista. Kuzina työskentelee Pietarin valtiollisessa teatteriakatemiassa sekä Aleksandrinsky Teater:issa biomekaniikan ja näyttelijäntyön opettajina. Hänen ohjaama esitys on myös osa Russian Nights-festivaalin ohjelmistoa.

Biomekaniikka on V. Meyerholdin luoma metodi näyttelijän liikekielen kehittämiseen. Se sisältää sarjan harjoituksia, jotka tähtäävät siihen, että näyttelijä hallitsee oman ilmaisuvälineensä eli kehonsa yhtä tarkasti kuin esimerkiksi pianisti hallitsee sormensa. Roolin rakentaminen ei ala sisäisestä analyysistä tai psykologisesta näkökulmasta, vaan lähtee liikkeistä ja eleistä kohti sisintä.

Neljän päivän kurssikokonaisuus sisältää päivittäin tehtäviä fyysisiä- ja ääniharjoitteita, improvisaatioon painottuvia osioita sekä luentomuotoista opiskelua. Kurssilla perehdytään biomekaniikan perusteisiin ja tarkastellaan sen käyttömahdollisuuksia käytännön teatterityössä.

Kurssilaisten on myös mahdollista osallistua demo-esityksen tekemiseen, joka esitetään festivaalin avajaisiltana 3.11. Valtimon teatterissa.

Kurssin opetuskielenä on englanti. Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan 50€ varausmaksu. Kokonaisuudessaan kurssimaksu (100€) on maksettava viimeistään 30.10. paikan päällä. Kurssille otetaan yhteensä max. 15 hlöä.

Paikka: Esitystaiteen Keskus, Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki (Suvilahti, Puhdistamo)
Aika: 30.10-2.11 klo 14:30-17:30
Hinta: 100€
Tilinro: 405500-1483770, Aktia

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
helsinki.international.theatre(at)gmail.com


International Directors’ and Trainers’ Colloquium *

Theatre as Time Machine
Artistic Direction: Dr. Jurij Alschitz
Training: Christine Schmalor
Berlin, 3rd -  8th of January 2012

Theatre not only moves the audience to other realities - to other places - it mainly changes people's experience of time. And what does this mean for the work of the actor? Time on stage follows different laws. The perception of time changes in the process of creation.

Jurij Alschitz recently started his research on the PAUSE ON STAGE. In several seminars he discovered a lot of interesting aspects of this theme for both the training of actors and analysis.
Every January, Jurij Alschitz invites directors, teachers and actors to discuss and experiment together:

“For me, theatre practice is always and inevitably connected with philosophy and scientific research.   I was inspired by M. Bakhtin’s theory of chronotope to research more about Chronos on stage, and to develop practical exercises for actors… “
 
Read more www.theatreculture.org/pdf/mastereng.pdf


 

 

Ancient Greek Drama

SUNKLO-tiedote

Utlysning

Call_Printemps

Application_Printemps