03.10.2013

TINFO-tiedote 32 / 3.10.2013

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI


TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KOULUTUSTA JA  TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


OIKEUTTA JA KOHTUUTTA TEKIJÄLLE JA ESITTÄJÄLLE

Marimekon ympäriltä nousseet plagiointi- ja idealähtökohtapaljastukset ovat näyttäneet myös tekijänoikeuden ja etiikan harmaan alueen. Missä kaikessa on menty vinksalleen? Kenen päässä kellot eivät ole soineet? Kriitikkoblogisti pohtii muotoilua TaiKin, Nokian ja Marimekon jälkeen. Taloudelliset arvotko ovat sokaisseet?

Marimekko-case sai miettimään tekijänoikeutta myös meidän alueella.  Näytelmäkulman ja Sunklon verkkosivuilta voin lukea teksteihin liittyvää tekijänoikeudellista pohdintaa.

Alkuvuodesta julkaistun Järkeä tekijänoikeuslakiin -kansalaisaloitteen allekirjoitti 50 000 ihmistä. Tämä tekijöiden oikeuksia heikentävä aloite etenee siis nyt eduskuntakäsittelyyn. Luovalla työllä on kuitenkin voitava elää. Tekijäfoorumi, joka on 28 tekijöitä ja taiteilijoita edustavien järjestöjen yhteenliittymä (foorumin järjestöissä on noin 50 000 jäsentä) on puolestaan esittänyt, että tekijänoikeuslakia tulisi muuttaa niin, että se takaa luovan työn tekijöille kohtuulliset sopimusehdot ja korvauksen. Tekijänoikeuksissa kyse on paitsi tekijöille myös esittäjille kuuluvista kohtuullisista sopimusehdoista ja neuvotteluasemasta.  Kysymys on heikommassa asemassa olevien suojelemisesta.  Eivät Kopiosto-valtakirjat ja tekijänoikeussopimukset puppua ole.

Tekijänoikeussyrjähypyn aikana löysin myös Laura Leppämäen, joka väitöskirjassaan on tutkinut tekijänoikeuden oikeuttamista filosofisesta näkökulmasta.  Leppämäki pohtii tekijänoikeutta myös arvoihin, taideteoksen luonteeseen ja omistamisen teoriaan liittyen ja tuo esiin tekijänoikeudessa ongelmia, kun on puhe nykytaiteesta. Teoksen omaperäisyyttä, alkuperäisyyttä ja itsenäisyyttä ja luovuutta koskevat kriteerit ovat epämääräiset, ja myös muilla tekijöillä on oikeuksia vaalittavanaan. Laura Leppämäki tuo esiin juuri eri intressiryhmien välisiä konflikteja.  Opin paljon.

 
YHTEISOMAISUUTTA

Nyt ajatus kulkee jo ihan toisaalle. Ajattelen yhteisomistuksia, yhteisresursseja, vertaistuotantoa – niin kuin jokamiehenoikeuksia tai avointa lähdekoodia, meidän aineetonta yhteismaatamme. Ajattelen useita esityksiä. Ideaalimaailmassa ne ovat kuin vertaistuotteita, ne voisivat olla vapaasti käytettävissä, vapaasti koettavissa, vapaasti jaettavissa. Mutta emme me tällaisessa maailmassa elä.

Eikä meidän teatterimme traditiona ole ennen kaikkea yhteisöllinen resurssi tai yhteisomaisuutta. Sitä on rakennettu 1800-luvun lopulta alkaen teatterilaisten – harrastajien ja ammattilaisten – työllä.

Esitykset harvoin kesyyntyvät tavaramuotoon. Niistä syntyy harvoin kauppatavaraa markkinoille.


TAIVEX2:N JÄLKIMAININGEISSA ALAN KOULUTUSTARPEITA POHTIESSA

TINFOn ja Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskusten yhteisen ESR-rahoitteisen koulutushankkeen viimeinen koulutusosuus on päättymässä. TAIVEX2-koulutusohjelman olimme suunnanneet ennen kaikkea VOS:n ulkopuolisen teatteri-, tanssi ja sirkuskentän tuottajille. Yllättävää on ollut tuottajien suuri vaihtuvuus. Viimeisen puolentoista vuoden aikana koulutukseen osallistuneista tuottajista 48% on vaihtanut työpaikkaa. Tätä alaan liittyvää ominaispiirrettä haluaisimme selvittää tarkemmin. Toisaalta nyt on käynyt selväksi, että pelkkä tuottajien kouluttaminen ei riitä, kun halutaan juurruttaa hankkeessa testattuja hyviä käytäntöjä. Olemme hakeneet rahoitusta JOHTO – keskijohdon koulutusohjelman toteuttamiseen. Katsotaan, kuinka käy. Tarvetta olisi!


TIETOA TARVITAAN

Valo-työryhmän käynnistämää Teatterin kehittämisohjelmaa ollaan laittamassa lopulliseen kuosiinsa. Lupasin pohtia tutkimus- ja selvitystyön tarvetta kentällä.  Teatteria koskeva tutkimus on monitieteistä, sitä tutkitaan eri tahoilla ja siksi tieto on pirstoutunutta. Uuden tiedon tuottamiseen tähtäävän taiteellisen ja teoreettisen perustutkimuksen tulee säilyttää asemansa ja sitä pitäisi vankentaa. Nykyisessä murrostilanteessa yliopistojen tekemä kulttuuripoliittinen tai teatteritieteellinen tutkimus ja taideyliopistojen taidelähtöinen tutkimus eivät pysty yksinään täyttämään kasvavaa tiedontarvetta.

Entistä kipeämmin tarvitaan myös laadukkaaseen perustutkimukseen pohjautuvaa soveltavaa tutkimusta, kehittämistyötä tai kehittämistutkimusta. TINFO tuottaa tilastot, mutta tilastoinnin rinnalle tarvitaan muita selvityksiä ja tutkimuksia oli kyse sitten teattereiden yleisöstä, lasten- ja nuortenteatterista, ohjelmistopolitiikasta, VOS:n ulkopuolisista teattereista ja ryhmistä, teatterin sidosryhmäpolitiikasta, teattereiden asemasta kuntien politiikassa, teattereiden kunta- ja aluetaloudellisesta merkityksestä, teattereiden henkilökunnan koulutustarpeista, teatterin uusista yleisötyön muodoista, tuottajuudesta. Alalla tarvitaan myös tulevaisuusorientoitunutta tutkimusta, jossa hyödynnetään ajatushautomoiden tapoja toimia sekä heikkojen signaalien analysointia. 
 

KÄTTÄ PIDEMPÄÄ

Ravisuttavaa luettavaa Ruotsin radioteatterin johtaja Stina Oscarsonin kulttuurin puolustuspuheenvuorossa.


ELÄKÖÖN NYKYHETKI

Missasin Lainsuojattomien 24h Playsin: vuorokauden aikana kuusi näytelmäkirjailijaa ja ohjaajaa tekivät uudet mininäytelmät ja esitykset. Onneksi on Valtimonteatterin Nykyhetki-festivaali.

Vierailevat ohjaajat Tuire Tuomisto, Minna Nurmelin ja Tuomas Timonen saavat kukin tehtävän, viikon miettimisaikaa ja toisen viikon harjoitusaikaa Valtimonteatterin näyttelijöiden kanssa.  Yhteisenä otsikkona on Suomi Palaa! ja kullakin oma alaotsikkonsa. Näin Tuomiston Järjestyksen. Huh, mitä tapahtuu, jos olisitkin äkkiä epäilty. Kuka minua kyylää ja katsoo millä silmällä.

Näin Minna Nurmelinin Uskon. Mitä turvallisen Paratiisin takana onkaan? Minkälaisia perhetarinoita Suomi pitää sisällään. Tässä Auliksen, lapsen, näkökulma nykymenoon:

AULIS

Mitä? Joo siis se on sillä tavalla minusta, että rahan ja maineen ja legojen perässä ei kannata rampata, kun jos sille polulle lähtee, mikään ei koskaan koskaan koskaan riitä eikä kannata tapella tyhmien lasten tai siis kenenkään eikä Rasmuksen kanssa, kun karma toimii siinä paremmin sitte, että ne ja Rasmus saa niinku takas sen kumminkin. Minusta roskat lajitellaan ainakin viiteen osaan. Poliitikkoja ei kannata uskoa ollenkaan ikinä ollenkaan, kun niitä kiinnostaa vaan toi niiden peli, en oo ihan varma mikä peli, mutta ei nää yhteiset asiat, jota ne niinku on valittu hoitamaan ja ne saa tosi paljon rahaa. Kananugetteja ei kannata syödä kun ruoka vaikuttaa ihan suoraan siihen, mitä sä ajattelet. Tää on musta vähän pelottavaa välillä, riippuu siitä mitä on ruokana. Suomi on ankee maa, me haluttais asuu muualla ja varmaan muutetaankin joskus ja nyt kaikki on menny ja menee viel tosi huonoon suuntaan kun tätä eriarvuttelua ajetaan et toisille kaikkee ja toisille ei mitään ja nauretaan päälle tällä tavalla. Hehheh. Rasismi on kauheeta kun---


Ja parin viikon päästä Tuomas Timonen. Heavyuser voi katsoa myös kaikki kerralla.

USKO TOKI

Usko Toki 32/2013

TINFON ILMOITUKSIA


TINFO kerää teatteriaiheisia blogeja!

TINFO on aloittanut teatteriaiheisten blogien keräämisen.  Tarkoituksena on koota kattava lista sekä koti- että ulkomaisista sivustoista, joiden julkaisijat kirjoittavat teatterista ja siihen liittyvistä ilmiöistä.  Jos tiedät mielenkiintoisia sivustoja, linkkejä tai julkaiset itse blogia, vinkkaa siitä meille. Lista tulee ilmestymään TINFO-tiedotteessa ja -verkkosivuilla syksyn 2013 aikana.
Lähetä ehdottamasi blogi osoitteeseen: tinfo(at)tinfo.fi, otsikolla ”Teatteriblogit”.TINFOn ruotsin- ja englanninkieliset uutiskirjeet ilmestyneet

TINFOn viimeisin englanninkielinen uutiskirje ilmestyi 24.9.2013 ja ruotsinkielinen e-Nytt 1.10.2013.

Lue uutiskirjeet:
TINFO e-Nytt 6 / 2013
TINFO e-News / Fall 2013

Seuraava TINFO e-Nytt julkaistaan 5.11.2013 ja TINFO e-News 10.12.2013.


TINFOn verkkokaupasta Teatterikalenterit 2014, Teatterialan Avaimet ja muut julkaisut

www.tinfo.fi/verkkokauppa

UUTISIA


Näyttämötaidetoimikunta päätti vuonna 2014 alkavat taiteilija-apurahat

Valtion näyttämötaidetoimikunta on jakanut vuoden 2014 alusta alkavat taiteilija-apurahat. Toimikunnalle tuli 178 hakemusta ja apurahan sai 38 taiteilijaa.

Viisivuotinen apuraha myönnettiin Juha Hurmeelle, Laura Ruohoselle ja Annika Tudeerille. Juha Hurme toimii aktiivisesti sekä ammatti- että harrastajakentällä. Töillään hän ylläpitää, elvyttää ja uudistaa kotimaista teatterikirjallisuutta. Laura Ruohosen kaunokirjallinen ote näytelmien kirjoittamiseen on samaan aikaan sekä perinteinen että virkistävä. Annika Tudeer on yhden kansainvälisesti tunnetuimman ja halutuimman suomalaisen esitystaideryhmän, Oblivian, taiteellinen johtaja ja esiintyjä. Tudeer tekee ryhmänsä kanssa omaperäistä, minimalistista ja humoristista esitystaidetta.

Näyttämötaidetoimikunta on yksi Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijaelimistä. Se päättää näyttämötaiteen taiteilija-apurahoista sekä muista alan taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista.

Näyttämötaiteen taiteilija-apurahat 2014

5-vuotinen
näytelmäkirjailija, ohjaaja Juha Hurme, Tampere
näytelmäkirjailija, ohjaaja Laura Ruohonen, Helsinki
regissör, konstnärlig ledare Annika Tudeer, Helsingfors

3-vuotinen
näytelmäkirjailija Markku Hoikkala, Salo

1-vuotinen
näyttelijä Noora Dadu, Helsinki
nukketeatteritaiteilija Ishmael Falke, Turku
dramaturgi, ohjaaja Titta Halinen, Helsinki
näyttelijä Marika Heiskanen, Pirkkala
skådespelare Henrik Heselius, Helsingfors
näytelmäkirjailija Miko Kivinen, Kuopio
ohjaaja Anni Klein, Helsinki
ohjaaja, dramaturgi Ville Kurki, Tampere
esitystaiteilija, ohjaaja Tuomas Laitinen, Helsinki
pukusuunnittelija, lavastaja Pirjo Liiri-Majava, Turku
käsikirjoittaja, ohjaaja Juha Mustanoja, Helsinki
näytelmäkirjailija Veikko Nuutinen, Helsinki
näyttelijä Minna Puolanto, Helsinki
näyttelijä Annina Rokka, Oulu
näyttelijä Kaisa Sarkkinen, Tampere
ohjaaja, taiteellinen johtaja Miira Sippola, Helsinki
valosuunnittelija Minna Tiikkainen, Amsterdam
näyttelijä Sari Tirkkonen-Tsarkov, Turku
näyttelijä Pirkko Uitto, Tampere
skådespelarska Joanna Wingren, Helsingfors

½-vuotinen
käsikirjoittaja, ohjaaja Riikka Bado, Helsinki
dramaturgi, näytelmäkirjailija Taija Helminen, Helsinki
näyttelijä Markus Järvenpää, Helsinki
näyttelijä Teemu Koskinen, Kotka
näyttelijä Anna-Leena Lahtela, Kerava
skenografi Samuli Laine, Helsinki
valosuunnittelija Saija Nojonen, Turku
äänisuunnittelija Jussi Saivo, Söörmarkku
valosuunnittelija Jani-Matti Salo, Helsinki
regissör, dramatiker Milja Sarkola, Ivalo
äänisuunnittelija Johanna Storm, Espoo
näyttelijä, ohjaaja Henna Tanskanen, Helsinki
äänisuunnittelija, teatterisäveltäjä Juuso Voltti, Helsinki
esitystaiteilija Jonna Wikström, Helsinki

Lisätietoja
toimikunnan sihteeri Anni Tappola
puh. 0295 330 723
anni.tappola(at)minedu.fi


Kuopion kaupunginteatterin näyttelijät juhlivat 100-vuotista Näyttelijäliittoa

Kuopion kaupunginteatterin näyttelijöillä on aihetta juhlaan. Suomen Näyttelijäliitto, johon he kaikki kuuluvat, täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Näyttelijät juhlivat liiton pitkää taivalta syksyn aikana monissa eri yhteyksissä.

Juhlinta alkaa perjantaina 4.10. klo 14. Tuolloin Puistokoululla avautuu Näyttelijät seinällä -näyttely. Näyttelyssä kurkistetaan teatterilaisten itsestään tekemien taulujen ja kollaasien kautta heidän työhönsä.  Kello 16 asti kestävissä avajaisissa yleisön on mahdollista tavata näyttelijöitä ja keskustella heidän kanssaan näyttelijyydestä. Sadalle ensimmäiselle tarjotaan myös pullakahvit. Näyttely on avoinna Puistokoululla joulukuun 14. päivään asti. Siihen voi tutustua lippukassan aukioloaikoina klo 12–17 sekä Puistokoulun esitysten yhteydessä.

Juhlinta jatkuu marraskuussa Facebook-kampanjalla ja kahdella lukudraamalla. Näyttelijät vastaavat yleisön kysymyksiin ja kertovat kuulumisiaan 1. – 24.11. Kuopion kaupunginteatterin Facebook-sivulla osoitteessa www.facebook.com/kuopionkaupunginteatteri. Lukudraamoissa yleisö pääsee puolestaan kurkistamaan harjoitusprosessin aloitustapaan ja kuulee samalla roolitettuna Kuopiossa ennen esittämättömiä näytelmiä. Lukudraamat ovat Yhteiskoulun näyttämöllä 5.11. ja 19.11. Tilaisuudet alkavat klo 19 ja niihin voi ostaa kahden euron hintaisia pääsylippuja teatterin lippukassalta.

Juhlinta huipentuu sunnuntaina 24.11. Niskavuoren nuori emäntä -esitykseen. Esityksen jälkeen legendaariset kuopiolaiset suosikkinäyttelijät Auli Poutiainen ja Rauha Valkonen sekä Suomi-Filmeistä tuttu Leni Katajakoski saapuvat Yhteiskoulun näyttämölle keskustelemaan yleisön kanssa näyttelijätyön muuttumisesta. Tilaisuus on ilmainen päivän näytelmään lipun ostaneille, osallistujien kesken arvotaan myös kymmenen ystävänlippua.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: näyttelijä Ritva Grönberg, puh. 0400 98 6846


Vuoden 2014 ITU on valittu

ITU on Helsingin Annantalon, Vantaan kaupungin Taidetalo Pessin sekä Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin yhteinen projekti, joka tukee uusien lastenesitysten syntymistä.

Tänä vuonna esityshakemuksia tuli yhteensä 18 kappaletta eri puolilta Suomea. Hakemusten joukosta valittiin 6 esitysehdotusta ITU-katselmukseen, joka pidettiin Vantaan Vernissassa 27.9.2013. Itujen näyttämöllä nähtiin Kallo Collective, Sirkus Aikamoinen, Työryhmä Vera Ortiz & co, Teatteri Sudenenne, Kulttuuriosuuskunta Kaje sekä Heidi Masalin ja työryhmä. ITU 2014 -valitsijaraadissa olivat ohjaaja ja dramaturgi Marja Myllyniemi, ohjaaja Sami Nieminen, ohjaaja Kimmo Tähtivirta sekä tuottaja Katariina Metsälampi.

Vuoden 2014 iduksi valittiin Heidi Masalinin & työryhmän tanssiteos Mariel – kertomus tytöstä, joka ymmärsi veden kieltä. Teoksen ohjaa Heidi Masalin ja siinä tanssivat Jonna Eiskonen, Tanja Illukka sekä Virva Talonen. Lisäksi työryhmään kuuluvat äänisuunnittelija ja säveltäjä Markus Heino sekä pukusuunnittelija Marja Uusitalo. Teoksessa käsitellään luonnon ja ihmisen suhdetta sekä erilaisuuden sietämistä lapsille sopivin, mielikuvituksellisin keinoin.

ITU-esitykselle myönnetään tuotantotukea 4000 euroa vuodelle 2013 ja 2000 euroa vuodelle 2014. Lisäksi kukin mukana oleva kulttuurikeskus ostaa valmista teosta vähintään kaksi esitystä.
ITU-projekti on osa Annantalon, Taidetalo Pessin ja ARXin yhteistä näyttämötaiteen kehittämistehtävää opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisessa lastenkulttuurikeskusten verkosto Taikalampussa.

LISÄTIEDOT:
Kulttuurituottaja Anni Hiekkala, anni.hiekkala(a)hameenlinna.fi, puh 040 869 6326
Kulttuurituottaja Katariina Metsälampi, katariina.metsalampi(a)hel.fi, puh. 09 310 37179


Uusi kirja: Aale Tynnin elämäkerta

Seppälä Mikko-Olavi, Seppälä Riitta:

Aale Tynni
Hymyily, kyynel, laulu
Rakastetun runoilijan elämän koko kaari - Inkeriläispakolaisesta olympiavoittajaksi ja akateemikoksi. Runot, perhe ja äitiys,uusi elämä Martti Haavion kanssa.

Lue lisää liitteestä (pdf)


Jyrki Tammisen Sampo Lappalainen Petroskoissa 28.9.2013

Karjalan tasavallan valtiollisen nukketeatterin syyskauden avajaisissa nähdään tamperelaisen ohjaajan Jyrki Tammisen uusi sovitus Z. Topeliuksen Sampo Lappalaisesta lauantaina 28.9. Suomalaista yhteistyötä on myös näytelmän musiikki, jonka on säveltänyt Mika Lintu.

Jyrki Tamminen on tehnyt pitkään yhteistyötä teatterin kanssa mm. toimiessaan aiemmin Pohjois-Karjalan taidetoimikunnan läänintaiteilijana. Nyt teatterin ohjelmistoon tuleva näytelmä on osa suomalaisen kulttuurin monialaista esittäytymistä Karjalan tasavallassa. Tämän lukuvuoden alusta Venäjällä on voinut aloittaa suomen kielen opiskelun ns. pitkänä A-kielenä peruskoulun toiselta luokalta alkaen. Aloitteen asiasta teki tasavallan päämies Aleksandr Hudilainen.

Lähde: Unima Finland


Teatteri Kapsäkki vierailee Tukholmassa 13.10.2013

Teatteri Kapsäkin Ootsä onnellinen vierailee Tukholmassa 13.10.2013. Esitys nähdään Finlandsinstitutetissa.

Lue lisää


ARSPRO-katalogi, taiteilijoiden ohjelmaehdotuksia vuodelle 2014 julkaistu

ARSPRO 2013 -tapahtuma kokosi yhteen taiteilijoita ja tuottajia eri puolilta Suomea
Ohjelmaehdotuskatalogi julkaistiin painettuna ja online-versiona tuottajien käyttöön

Toista kertaa järjestetty ARSPRO-tapahtuma täytti Annantalon juhlasalin eri puolilta Suomea ja maailmaa saapuneilla taiteilijoilla, taidekasvattajilla ja tuottajilla 18.9.2013. Tapahtumassa taiteilijat esittelivät kulttuurikeskuksiin ja -tapahtumiin tarjottavia ohjelmaehdotuksia 10 minuutin live-esitysnäytteillä ja puheenvuoroilla. Kulttuurista monimuotoisuutta painottava ohjelmisto sisälsi livemusiikkia, tanssiesityksiä, sirkustyöpajademoja ja muuta ohjelmaa yhteensä 21 ryhmältä tai tekijältä. Iltapäivä keskittyi esitysluonteisiin ohjelmiin ja aamupäivä taidekasvatukseen ja lastenkulttuuriin. Avoimen haun kautta kerätyt kulttuurituottajajuryn valitsemat ehdotukset koottiin myös itse tapahtumaa laajempaan ohjelmakatalogiin, jossa mukana on yli 70 ehdotusta.

Tapahtumajärjestäjien ja tuottajien käyttöön tarkoitettua tulostettua katalogia taiteilijoiden yhteystiedoilla varustetuista ohjelmaehdotuksista voi tilata Taiteen edistämiskeskuksesta maksutta monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhoselta. Ohjelmaehdotuksista koottu laajennettu nettikatalogi löytyy seuraavan linkin kautta:  ARSPRO-katalogi, taiteilijoiden ohjelmaehdotuksia vuodelle 2014

Tapahtuman järjestäjätahoina olivat Annantalo, Humanistinen Ammattikorkeakoulu (kulttuurituotanto), Taiteen edistämiskeskus (monikulttuurisuusläänintaiteilija), Taikalamppu-verkosto, Kulttuuria Kaikille -palvelu ja Helsingin kulttuurikeskukset Caisa, Stoa ja Vuotalo. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran syyskuussa 2015 todennäköisesti kulttuurikeskus Caisassa.

Lisätietoja:
ARSPRO-tapahtuman vastaava tuottaja Sonja Vojnovic, arsproevent(at)gmail.com
Monikulttuurisuusläänintaiteilija Outi Korhonen: outi.korhonen(at)minedu.fi, puh. 0295330805TAPAHTUMIA

MasQue - kansainvälinen naamioteatterifestivaali Stoassa 18.-20.10.2013

Teatteri Metamorfoosi ja Stoa järjestävät 18.-20. lokakuuta 2013 kansainvälisen MasQue -naamioteatterifestivaalin. Sen teemana on maailman pienin naamio, klovnin punainen nenä.
MasQue on sekä Suomen että Euroopan mittakaavassa ainutlaatuinen kohtaamispaikka teatterin ammattilaisille, naamiontekijöille, pedagogeille, tutkijoille ja naamioteatterista kiinnostuneelle yleisölle. Stoassa nyt neljättä kertaa järjestettävä tapahtuma on Euroopan ainoa säännöllisesti toistuva kansainvälinen naamioteatterifestivaali.
Kuvamateriaalia
Ohjelma: www.metamorfoosi.com, www.stoa.fi

Tapahtumapaikka:
Stoa, Turunlinnantie 1, Itäkeskus, 00900 Helsinki

Ilmoittautumiset ja yhteydenotot:

Silva Rikala
MasQuen tiedottaja
Teatteri Metamorfoosi
Suvilahdenkatu 10 A 408
00500 Helsinki
teatteri(at)metamorfoosi.com
www.metamorfoosi.com
puh. +358 (0)45 122 1281


Köök-Kullervo-Petroskoi -teatteriyhteistyön lokakuun tapaaminen: Keskustelua suomalais-viroilaisesta teatteriyhteistyöstä, 4.-5.10.2013

Kaksi suomalaista teatteria, Teatteri Vanha Juko ja Teatteri Telakka, sekä virolainen Rakvere Teater aloittivat vuonna 2011 yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena oli valmistaa kolme uutta kantaesitystä jokaiseen teatteriin. Tuotantomalliin kuului alusta alkaen yhteistyön ja henkilövaihdon periaate: jokaisessa esityksessä tulisi olemaan tekijöitä kaikista kolmesta teatterista, ja jokainen teatteri tuottaisi yhdellä tuotannolla ohjelmistoonsa yhden esityksen sijasta kolme. Tällä toteutustavalla myös teatterien yleisö saa nähtäväksi kolme eri esitystä samojen teemojen pohjalta.

Tämän syksyn kuluessa kaikki yhteistyöhankkeessa olleet kolme esitystä on saatu ensi-iltaan. Rakvere Teaterin Köök/Keittiö, Teatteri Vanhan Jukon Kullervo ja Teatteri Telakan Petroskoi. Esitysvaihdon ensimmäinen rotaatio toteutuu alkuvuodesta 2014 ja seuraava syksyllä 2014. Vuoden 2014 loppuun mennessä kaikki esitykset ovat olleet teattereiden ohjelmistossa.  

Toteutuneen yhteystyöhankkeen pohjalta haluamme nostaa esille yhteistyön kannalta keskeisiä kysymyksiä ja yhteistyön pohjalta syntyneitä mahdollisuuksia, myös tulevaisuuden teatterityölle. Haluamme kutsua Teidät tai edustamanne organisaation yhteistyöhankkeemme järjestämiin keskustelutilaisuuksiin Tampereelle ja Lahteen 4. - 5.10.2013, sekä katsomaan kahta hankkeen esitystä; Petroskoita ja Kullervoa. Keskustelutilaisuuksiin saapuvat vieraiksi Virosta Viron kulttuuriministeriön teatteriasioiden vastaava Hillar Sein, Viron Teatteriagentuurin edustaja Ott Karulin, Rakvere Teaterin dramaturgi Anne-Ly Sova ja toimittaja Priit Pöldma, Lahden keskustelutilaisuuteen saapuu myös Viron Suomen suurlähetystön kulttuuriasiainneuvos Liisa Ojaveer.

Keskustelutilaisuuksien alustajina toimivat Teatterin tiedotuskeskuksen kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hytti Tampereella, ja teatterikritiitkko Kirsikka Moring Lahdessa.

Keskustelutilaisuuksien aikataulut:

Tampere 4.10.2013
Lokakuun tapaamisen 1. keskustelutilaisuus klo 17:00 - 18:30 (Kulttuuritalo Telakan 2. krs)
Kollaboraatio - taiteilijoiden kokemuksia suomalais-virolaisesta teatteriyhteistyöstä
Tilaisuuden alustajana toimii Jukka Hytti, kansainvälisten asioiden päällikkö, Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Lokakuun tapaamisen 1. esitys: Teatteri Telakan Petroskoi klo 19:00  

Tapahtumapaikka: Teatteri Telakka, Tullikamarinaukio 3, 33100 Tampere

Lahti 5.10. 2013
Lokakuun tapaamisen 2. esitys: Teatteri Vanhan Jukon Kullervo klo 13:00
Lokakuun tapaamisen 2. keskustelutilaisuus klo 15:00 - 16:30
Veljeskansat myyttien puristuksissa - Kullervo ajan peilinä ja suomalais-virolainen teatteriyhteistyö  
Tilaisuuden alustajana toimii teatterikriitikko Kirsikka Moring  
 
Tapahtumapaikka: Teatteri Vanha Juko, Vesijärvenkatu 16, 15110 Lahti
 
Tilaisuuksien järjestämistä tukevat Tampereen ja Lahden kaupungit, Teatterin tiedotuskeskus, Viron kulttuuri-instituutti ja Viron Helsingin suurlähetystö.
 
Yhteyshenkilöt:
Teatteri Telakka:
Pertti Huovinen, p. +358 44 734 0055 (toimistoajat), pertti.huovinen(at)telakka.eu
 
Rakvere Teater:                                     
Erni Kask, p. +372 50 93 270, erni(at)rakvereteater.ee

Theatre Vanha Juko / Teatteri Vanha Juko:    
Jussi Sorjanen, p. +358 50 380 2398, jussi.sorjanen(at)gmail.com
Annukka Öljymäki, p. +358 3 7520 585 (toimistoajat)

Lisätietoja


TTK järjestää Utooppinen todellisuus –tutkimussuunitelman päätösseminaarin Baltic Circle -festivaalilla 13.-15.11.2013

Performative Utopias -seminaarissa järjestetään neljä työpajaa Esitystaiteen keskuksen tiloissa 13. ja 14.11. sekä keskustelu Mediakeskus Lumessa 15.11. Työpajoissa pääsee tutustumaan kunkin tutkimussuunnitelman sisältöihin käytännön kautta. Työpajat maksavat 8€/työpaja tai 30€/paketti ja keskustelu on ilmainen. Seminaarin tarkempi ohjelma löytyy Baltic Circle sivuilta.


Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaari Musiikkitalossa 6.11.2013


6.11.2013 Musiikkitalossa järjestettävä Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaari kokoaa yhteen luovien alojen yrittäjyyden ja tulevaisuuden rakentajat. Tapahtumassa käsitellään yrittäjän verkostoitumista ja kansainvälistymistä, uusia yrittämisen muotoja sekä yrittäjämäisen toiminnan soveltamista eri yhteyksissä. Päivä huipentuu Vyyhtipeliin, jossa päättäjät, median edustajat, yrittäjät ja opiskelijat synnyttävät pelaamalla tuoreita avauksia luovuuden ja kulttuurin hyödyntämiselle tulevaisuuden Suomessa.

Verkostot ja rajaton yrittäjyys -seminaari on osa vuoden 2013 Uusimaa-viikkoa, ja sen toteuttavat yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Uudenmaan liitto ja Luova Suomi. Tuotannosta vastaa Metropolian Vyyhti - verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla -hanke, jossa ovat mukana Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka ja Hub Helsinki. Seminaari on hankkeen lopputapahtuma.

Seminaariohjelma ja lisätiedot

VYYHTIPELI

Vyyhtipeli on 15m2:n kokoinen jättilautapeli, jota pelataan joukkueittain fasilitoidusti. Jokaisen pelin teema ja kysymykset rakennetaan etukäteen kohderyhmän tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Peli toimii nopean yhteistoiminnallisuuden, oikeiden kysymysten löytämisen ja verkostoitumisen välineenä. Lisää Vyyhtipelistä

LISÄTIETOJA

Jussi Linkola, puh. 040 184 2448, jussi.linkola(at)metropolia.fi projektisuunnittelija, seminaarin tiedottaja

Sanna Ristaniemi, puh 040 673 8784, sanna.ristaniemi(at)metropolia.fi hankesuunnittelija, Vyyhtipelin fasilitaattori

Tarja Haili, puh 040 774 1718, tarja.haili(at)uudenmaanliitto.fi erityisasiantuntija, Uusimaa-viikon koordinaattori

Susanna Snellman, puh. 040 769 8897, susanna.snellman(at)metropolia.fi projektipäällikkö, Vyyhti-hanke


Pata, sandaali, virkattu teltta – pakolaisuutta toisin silmin 17.10.2013, Stoa


Stoan 17.10.2013 avautuva gallerianäyttely tekee pakolaisuutta näkyväksi installaatioiden ja tarinoiden kautta. Oheisohjelmana käsityötapahtuma, dokumenttiteatteria sekä pakolaisaiheisten elokuvien näytöksiä.

Virkattu teltta, Sandaalipolku ja Kattiloita ryhmäkuvassa – kolme tilateosta, joiden materiaalina ovat maailman pakolaisilta kerätyt esineet. Tilataiteilija, elokuvantekijä Kristiina Tuura alkoi 2007 yhdessä somalinaisten järjestö Shiffan kanssa kerätä pakolaisilta muovisandaaleita ja kattiloita, joista rakennettiin installaatioita. Tilalle annettiin uudet sandaalit ja kattilat. Luovuttajat kertoivat tarinansa ja heidät valokuvattiin. Pakolaisnaisilta kerättiin myös käsitöitä. Käsitöistä koostettiin suuri teltta, joka on pakolaisnaisten taidonnäyte ja lumoava kaunotar. Yli 800 käsityötä koristaa sen kattoa ja seiniä. Virkattu teltta toimii myös lavastuksena dokumenttiteatterille, joka perustuu tilateosten esineiden tarinoihin.

Pakolaisten haastatteluihin ja valokuviin voi tutustua osoitteessa www.peda.net/polku/teltta.

Taidehanketta ovat sen eri vaiheissa tukeneet Ulkoasiainministeriö, Opetus ja kulttuuriministeriö, Taiteen keskustoimikunta, Koneen säätiö, Svenska Kulturfonden ja Turun kulttuuripääkaupunkisäätiö.

Kristiina Tuura: Pata, sandaali, virkattu teltta
Stoan galleriassa 17.10.-16.11.2013
Avoinna: ma–to klo 9-20, pe klo 9-18, la–su klo 10-16.

Näyttelyn avajaiset keskiviikkona 16.10. klo 17-19. Tervetuloa avajaisiin!

Taiteilijatapaaminen ma 21.10. klo 17 Stoan galleriassa. Vapaa pääsy.

Näyttelyn oheisohjelmaa:

To 24.10. klo 18
Virkattu teltta tarinoi
Dokumenttiteatteriesitys perustuu pakolaisten aitoihin haastatteluihin ja muotokuviin.
Ohjaus Ida-Lotta Backman, esiintyjät Shakiba Adil & Sana Ahmed
kesto 45 min, maksuton, paikkavaraukset ja tiedustelut: teltta(at)shiffa.org

La 26.10. klo 14-18
Käsityötapahtuma
Tapahtumassa voi tehdä omia käsitöitä tai valmistaa tilkkuja mogadishulaiseen lastenkotiin lähetettäviin peittoihin. Omat langat tai puikot voi ottaa mukaan tai lainata paikan päältä. Vapaa pääsy.

Ke 30.10. & ke 13.11. klo 16
Pakolaisaiheisia elokuvia: Rajan yli
Ohjaus Pentti Turunen, kesto 90 min, vapaa pääsy
Ke 6.11. klo 16
Pakolaisaiheisia elokuvia: Pitkin tietä pieni lapsi
Ohjaus Virpi Suutari & Susanna Helke, kesto 84 min, vapaa pääsy  

Lehdistökuvia

Lisätiedot:
Kristiina Tuura 040 5623307, tikketuura(at)hotmail.com, tikketuura.wordpress.com
Stoan ts. tiedottaja Jaana Lappo (09) 310 88403, jaana.lappo(at)hel.fi


Hollo-instituutin symposiumissa ylitetään taiteen ja tieteen rajoja, 9.-11.10.2013


Taide ja tieto: Aistisuuden merkityksiä
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa 9.–11.10.2013

Hollo-Instituutin neljäs kansainvälinen tutkimussymposium kokoaa taiteen ja pedagogiikan toimijoita ja tutkijoita Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun. Symposiumin tavoitteena on ylittää tieteenalojen, taidemuotojen, instituutioiden, ammattikuntien sekä työtapojen välisiä rajoja ja tuoda eri alojen edustajat yhteen pohtimaan taiteen tiedon merkitystä tutkimuksessa, pedagogiikassa ja luovassa yhteistyössä.

Tutkimussymposiumin ohjelma rakentuu taidepedagogisen tutkimuksen, aistisen/kehollisen tutkimusmetodologian  sekä taiteen ja tiedon yhteyttä painottavien pedagogisten ja taiteellisten työtapojen esittelystä. Ohjelmaan on myös varattu aikaa keskustelulle, jakamiselle, yhteistyölle ja verkostoitumiselle. Symposiumin yhteydessä keskiviikkona 9.10. vietetään CERADAN (Center for educational research and academic development in the arts) avajaisia.

Symposiumin kutsutut esiintyjät ovat Camilla Damkjaer Tukholman tanssin ja sirkuksen yliopistosta ja Yvon Bonenfant Winchesterin esittävien taiteiden yliopistosta (UK).

Camilla Damkjaer pohtii puheenvuorossaan kehollisen praktiikan ja aistisuuden merkitystä akateemisessa maailmassa ja taiteellisessa tutkimuksessa.

Yvon Bonenfantin aiheena on monialainen teoksen valmistamisen prosessi ja sen tuottama tietämisen konventioista poikkeava ymmärrys.

Symposiumin järjestävät yhteistyössä Hollo-Instituutti/ Taidekasvatuksen tutkimusseura sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssi- ja teatteripedagogiikan laitos. Tanssin- ja teatteriopettajan maisteriohjelmien opiskelijat osallistuvat symposiumiin omilla, esitystapahtuman rajoja rikkovilla esityksillään.

Hollo-Instituutti on taideyliopistojen pedagogisten laitosten yhteistyöstä syntynyt yhteenliittymä, johon kuuluu myös tiedeyliopistojen taidekasvatuksen yksiköitä. Instituutin tavoitteena on edistää taiteiden pedagogista tutkimusta sekä vahvistaa taidepedagogiikan yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Symposiumin ohjelma löytyy osoitteesta www.teak.fi/hollo2013_fin   

Lisätietoja: hollo2013(at)teak.fi

HAKUJA


Kulttuurirahaston apurahat haettavana lokakuussa

Suomen Kulttuurirahaston keskusrahaston vuoden 2014 apurahojen haku alkaa 1.10.2013. Jaossa on yhteensä 22 miljoonaa euroa. Taiteen aloilla tuetaan työskentelyä ja erilaisia hankkeita. Tieteen apurahat on suunnattu erityisesti väitöskirjatöihin ja niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Yhteisöt voivat hakea apurahoja erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Keskusrahastosta jaettavia erityisapurahoja ovat varttuneille tieteenharjoittajille tarkoitettu Eminentia-apuraha, taiteen aloille suunnattu Katapultti ja laajemmille tutkijaryhmille tarkoitettu Tieteen työpaja –apuraha. Lisätietoja hausta on osoitteessa www.skr.fi/haettavat-apurahat. Apurahoja haetaan verkkopalvelussa www.skr.fi/apurahanhakijat, haku päättyy 31.10.2013.

Kulttuurirahasto järjestää infotilaisuudet tieteen apurahojen hakijoille keskiviikkona 2.10. klo 16-18 Helsingin yliopiston Porthania II-salissa ja taiteen apurahojen hakijoille torstaina 3.10. klo 14-16 Ateneumin taidemuseon Ateneum-salissa. Tilaisuuksien tarkempi ohjelma on osoitteessa www.skr.fi. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy.

http://skr.fi/haettavat-apurahat


Taikessa haettavana lokakuussa

www.taike.fi/fi/web/taike/apurahat-ja-avustukset


Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset, hakuaika lokakuun loppuun asti


Valtakunnalliset taide- ja kulttuuritapahtumat
Hakuaika päättyy: 31.10.2013
Avustuksen tarkoitus on turvata  taiteellisesti  ja kulttuuripoliittisesti  merkittävien tapahtumien järjestäminen kaikkialla Suomessa.

Valtakunnalliset näyttämötaidejärjestöt
Hakuaika päättyy: 31.10.2013
Valtionavustus on tarkoitettu kulttuuripoliittiseen toimintaan järjestöille, jotka edistävät suomalaista näyttämötaiteen ammattitoimintaa, tutkimusta, koulutusta ja harrastamista.


Pohjoismaisen kulttuuripisteen liikkuvuustuki haettavissa nyt

Oletko Pohjoismaissa tai Baltian maissa asuva ammattitaiteilija tai kulttuuritoimija? Siinä tapauksessa voit hakea liikkuvuustukea ammatilliseen matkaasi johonkin toiseen Pohjoismaahan tai Baltian maahan. Tuki on tarkoitettu matkakustannusten ja korkeintaan kymmenen päivän matkakohteessa oleskelun kustannusten kattamiseksi.

Tukea haetaan sähköisellä hakemuskaavakkeella http://applications.kknord.org/user/register.php . Vuoden 2013 toisen hakukierroksen viimeinen hakupäivä on 30. lokakuuta (haku päättyy klo 23:59 CET).

Matkan ensimmäinen mahdollinen matkustuspäivä on 25. joulukuuta, jolloin myös hakukierroksen päätökset julkistetaan.

Lue lisää liikkuvuustuesta.


Nordbuk hanketuki

Nordbuk hanketukea voi hakea hankkeisiin, joiden päätavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten pohjoismaista identiteettiä. Tukea myönnetään yksittäisiin määräaikaisiin hankkeisiin. Keskeisenä on lasten ja nuorten osallistuminen niin hankkeen suunnitteluun kuin arviointiin myös hankkeen yhteiskunnallinen hyöty tulisi käydä ilmi hakemuksessa.

Hakemusaika sulkeutuu 1.11.2013. Lue lisää NORBUK hanketuen kriteeriesta ja päätöksentekoprosessista tästä

Mikäli sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä:
Erityisasiantuntija Vava Lunabba
Puh: +358 010 583 1022
E: vl[at]kulturkontaktnord.orgKulturkontakt Nord - Liikkuvuustuki, hakuaika lokakuun loppuun asti

Oletko Pohjoismaissa tai Baltian maissa asuva ammattitaiteilija tai kulttuuritoimija? Siinä tapauksessa voit hakea liikkuvuustukea ammatilliseen matkaasi johonkin toiseen Pohjoismaahan tai Baltian maahan. Tuki on tarkoitettu matkakustannusten ja korkeintaan kymmenen päivän matkakohteessa oleskelun kustannusten kattamiseksi.

Lue lisääScholarship for professional perfomers: International Physical Theatre Lab, Austria, December 14-21 2013

International Physical Theatre Lab is inviting dancers, choreographers, actors and directors inspired by Physical Theatre as a bold, vibrant and multidimensional approach to contemporary theatre performance and interested to be part of the international performing arts network and find new collaboration projects.

December 14 - 21, 2013
Retzhof Castle - Leitring bei Leibnitz, Austria

Several scholarships available - only for professional performers.

The working language is English.

For scholarship application candidates should send CV/resume with photo and a cover letter stating the Lab dates to iugte.projects(at)gmail.com
Each scholarship grant is 300 EUR and it partially covers the participation fee.
Special registration conditions for groups of three perfomers and more are also available.

Read more


The Théâtre Paul Eluard is seeking partners to build a European platform

The Théâtre Paul Eluard (Choisy-le-Roi/France) is seeking for European structures to build a collaborative platform, from diverse economic sector, cultural included, to work on the challenges of sur-titling and translating in performing arts, considering European mobility, and support relevant and innovative experiments. Between the source language and the target language there is a third one, the one who belongs to the performance and the stage.

Cooperations, exchanges, residencies and performances are core part of a program for next 3 years. This project will be submitted to Europe Creative program for the first call for proposals. Join us and let’s build together!

More information please contact Vanessa MESTRE – vanessa.mestre(at)choisyleroi.fr

Lähde: IETM

 


Caravan Showcase (Brighton, United Kingdom), 11.-13.5.2014

Caravan is a three-day showcase of site specific, interactive and incidental performance presented as part of Brighton Festival (United Kingdom). The curated programme features England’s most exciting artists from established international names to the brightest new talent. ?caravan is a convivial event designed to encourage artists, commissioners, programmers and potential collaborators to explore new ways of working together, to share ambitions and to reach new audiences. The ambition is to create the conditions for England’s theatre makers to develop international collaborations, tours and exchanges.

caravan 2014 (11-13 May) is able to host 60 international and national delegates – providing hotel accommodation and/or a contribution to international travel.

Participating companies and artists will have the opportunity to present their work in a range of ways including:

- A select programme of full length pieces.

- A programme of site sensitive work – an opportunity for companies to present work that does not sit within a traditional theatre space.

- Pitch Sessions – a series of short sessions to pitch ideas or projects to an invited audience of international producers and presenters.

- Marketplace – an open session for companies and presenters to introduce themselves within an informal gathering.

Deadline for submissions: 17 October (10.00am)

Find all details: caravanshowcase.org.uk/showcase/


Open Call for 12th International Puppet Theatre Festival LUTKE 2014, 8.-14.9.2014


Ljubljana Puppet Theatre, Slovenia, announces Open call for its 12th International Puppet Theatre Festival LUTKE 2014, 8–14 September 2014, Ljubljana, Slovenia. Applications will be accepted including up to 15 December 2013.The results of the selection will be announced by 30 January 2014.

You can find Open call and application form on web.

More information:
Lidija Franjic
+386 1 300 09 72
lidija.franjic(at)lgl.si

Lähde: Unima Finland

KOULUTUSTA JA  TYÖPAJOJA

Viikonloppukursseja Ahjolan kansalaisopistossa Tampereella

Nukketeatteri,
12.10.-13.10.2013

Varjoteatteri,
26.10.-27.10.2013

Naamiot näyttämölle,
23.11.-24.11.2013

Kaikki kurssit la-su klo 10.00-14.15 Saukkolan taideluokka, Vainionkatu 2, Tampere
Hinta 24 e / viikonloppu
Ilmoittautuminen ja lisätiedot kunkin kurssin kohdalla olevasta linkistä.

Lähde: Unima Finland


Hankeklinikka CIMOssa 17.10.2013


Luova Eurooppa -ohjelman hakukriteerejä ei ole vielä julkaistu. Ennen ohjelman yksityiskohtien julkaisua järjestämme syksyllä kulttuurin alaohjelman hankeklinikoita CIMOssa eurooppalaisia yhteistyöhankkeita suunnitteleville

Tervetuloa klinikalle CIMOon (Hakaniemenranta 6, Helsinki)

torstaina 17.10. klo 13-16

Klinikalla käymme läpi osallistujien kulttuurialan ja luovien alojen hankeideoita ja kerromme mm.

    mikä on eurooppalainen yhteistyöhanke
    millaisia ovat uuden ohjelman ehdottamat tukimuodot
    mitä ovat uuden ohjelman painotukset ja miten ne kannattaa ottaa huomioon
    mitä hankkeen ja hakemuksen valmistelussa kannattaa ottaa huomioon.
    miten laadit hyvän hankesuunnitelman

Klinikalle voi ilmoittautua 14.10. mennessä osoitteeseen ccp(at)cimo.fi.

Tilaisuuksien tarkoituksena on valmistella hakijoita Luova Eurooppa -ohjelman yhteistyöhankkeiden suunnitteluun.

Luova Eurooppa -ohjelman tarkempia hakukriteerejä ja hakuprosessia käymme läpi myöhemmin järjestettävissä hakemustyöpajoissa.

Kysy lisää!

Riikka Koivula, puh. 0295 338 509
Aarne Toivonen, puh. 0295 338 540
ccp(at)cimo.fi


Avoin yliopisto tarjoaa: Puhu ja kirjoita taiteesta!


Puhu ja kirjoita taiteesta -kurssilla vieraillaan taide-esityksissä ja kirjoitetaan nähdystä.

Puhu ja kirjoita taiteesta (6 op) on Taideyliopiston avoimen yliopiston kurssi, jossa ohjataan esittävän taiteen, musiikin ja kuvataiteen analyysin keinoihin sekä taiteen kokemisen ilmaisuun.  Kurssilla opastetaan taidekeskusteluun sekä verkkojulkaisemiseen ja  -toimittamiseen. Tavoitteena on luoda uusia alustoja taiteesta käytävälle kriittiselle keskustelulle sekä rohkaista taiteesta kirjoittavia kokemusperäisten tekstien vapaaseen julkaisemiseen verkkoympäristössä.

Kurssin opettajina toimivat taidealakohtaiset taiteilija-opettajat sekä tekstien kirjoittamiseen, julkaisemiseen ja blogien toimittamiseen erikoistuneet opettajat.  Kurssi on suunnattu kirjoittamisesta kiinnostuneille taiteen opiskelijoille ja harrastajille, jotka haluavat keskustella ja jakaa kokemuksensa ohjatun keskustelun ja blogitekstien välityksellä.

Kurssi sisältää johdantoluennot, vierailuja taide-esityksiin (Teatterikorkeakoulu, Sibelius-Akatemia, Kuvataidekatemia) ja tutustumisen esitysten vastaanoton kysymyksiin kriittisen analyysin ja keskustelujen kautta. Kirjoitetaan lyhyitä tekstejä siitä mitä nähdään, kuullaan ja koetaan.

Opettajat / vastaavat vetäjät:

Anu Koskinen , Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu:  näyttelijä ja soveltavan teatterin tekijä, joka väitteli syyskuussa 2013 Teatterikorkeakoulussa teatteritaiteen tohtoriksi.
Johanna Lecklin, Taideyliopiston Kuvataideakatemia:  kuvataiteilija ja taiteellisen tutkimuksen jatko-opiskelija
Kari Vaattovaara, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia:  luutunsoittaja ja taiteellisen tutkimuksen jatko-opiskelija
Aleksis Salusjärvi, Kritiikin Uutisten päätoimittaja, kriitikko, kulttuuri- ja radiotoimittaja, taiteesta kirjoittamisen jatko-opiskelija
Maaria Pääjärvi,  kriitikko ja taiteesta kirjoittamisen jatko-opiskelija

Opetus- ja esitysajat:

Johdantojakso:  ma 18.11.2013 klo 17-20.15, Aleksis Salusjärvi  ja  Maaria Pääjärvi, TeaK, Sali 535

Akatemia/alakohtaiset aloitusluennot:

ma 25.11. klo 17-20.15 Teatteri ja tanssi, Anu Koskinen,  TeaK, Sali 535
ma  9.12.  klo 17-20.15  Musiikki,  Kari Vaattovaara,  TeaK, Sali 535
ma  16.12. klo 17-20.15  Kuvataide, Johanna Lecklin, TeaK, Sali 535

Teatteriesitykset:

1) Harold Pinter, Rakastaja, ohj. Linda Wallgren, esitykset ajalla 28.11.-16.12.2013;
2) Astronomer, ohj. Tero Nauha, esitykset ajalla 3.1.-14.1.2014; 3) esitys keväällä 2014 vahvistetaan myöhemmin

Musiikkiesitykset:

1) ti 3.12. 2013 klo 19, Organo, Musiikkitalo. Consonantze stravaganti – turbulenssi 1600-luvun musiikissa. 2) ti 28.1.2014 klo 21, Black Box, Musiikkitalo. Four-by-four:  Seasons by Four Electroacoustic Composers. Kolmas konsertti vahvistetaan myöhemmin.

Kuvataidenäyttelyt

Kuvataidenäyttelyt ja niiden ajat ilmoitetaan myöhemmin, viimeistään kurssin alkaessa.

Keskustelut:

ma  13.1., ma 10.2. ja ma 10.3.2014, klo 17-20.15, Musiikkitalon tanssisali,  kokoontuminen Musiikkitalon Sibelius-Akatemian infopisteellä.

Kirjoittamisen ohjaus verkon kautta.

Avoimen yliopiston opintomaksu: 60 €
Ilmoittautuminen: 1.-18.10.2013  osoitteessa www.lyyti.fi/reg/TAIY_avoinyliopisto

Liitä ilmoittautumiseesi:  a) lyhyesti  tietoa  itsestäsi ja miksi hakeudut kurssille,  b) max 2 liuskan juttu aiheesta Minkälaista taiteen vastaanottoa ja taidekeskustelua tarvitaan mielestäsi lisää?
Lähetä liitetiedostosi sähköpostina akseli.kaukoranta(at)teak.fi.

Kurssille valitaan ennakkotehtävien perusteella 12-14 osallistujaa. Valintaperusteina ovat mm. tekstin sujuvuus, rohkeus ja ajankohtaisuus.

TYÖPAIKKOJA

Taiteen edistämiskeskus hakee kahta erityisasiantuntijaa

Haettavana on kaksi erityisasiantuntijan virkaa. Erityisasiantuntijat työskentelevät Taiteen edistämiskeskuksen päätoimipisteessä Helsingissä.

Erityisasiantuntijan tehtäviin kuuluvat taiteen edistämiseen liittyvät asiantuntija- ja kehittämistehtävät sekä taidetoimikuntien esittelijän ja sihteerin tehtävät.

Tehtävä sisältää erityisasiantuntijan vastuulla olevia taiteenaloja ja toimikuntia koskevien asioiden suunnitteluun ja päätösten valmisteluun, esittelyyn, toimeenpanoon ja tiedotukseen liittyviä tehtäviä. Erityisasiantuntija vastaa myös toimikuntiensa määrärahojen seurannasta. Lisäksi tehtäviin kuuluu yhteistyössä viraston muiden työntekijöiden kanssa koko taiteen tukemisen vastuualueen toimintaa koskevia kehittämistehtäviä ja toiseen virkaan lisäksi viraston viestinnän kehittämistehtäviä.

Molempien virkojen kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulututkinto sekä suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Odotamme hakijoilta suomalaisen taidehallintojärjestelmän hyvää tuntemusta, hallinnollista kokemusta, kokemusta taiteen ja kulttuurin asiantuntijatehtävistä sekä organisointi- ja yhteistyötaitoja.

Luemme eduksi kokemuksen esittelijäntehtävistä ja toisessa virassa lisäksi julkishallinnon ja hallintomenettelyn perusteiden hyvän tuntemuksen.

Virka on sijoitettu Taiteen edistämiskeskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 (tehtäväkohtainen palkanosa 2876,56 euroa). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävä on vakituinen, tehtävässä noudatetaan 6 kk koeaikaa.

Hakemukset ensisijaisesti osoitteeseen www.valtiolle.fi
Tarkemmat hakuilmoitukset löytyvät palvelusta työavaimilla 600-216-13 ja 600-217-13.

Hakuaika päättyy 18.10. klo 16.15

Molemmat tehtävät ovat vakinaisia. Toisen palvelussuhde alkaa 1.12.2013 ja toisen 1.2.2014.

Lisätietoja tehtävästä:
taiteen tukemisen päällikkö Esa Rantanen  p. 0295 330 720
Puhelinajat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9.30 – 10.30.

Tynni_markkinointikirje

ARSPRO