10.10.2013

TINFO-tiedote 33 / 10.10.2013


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


UUTISIA

TAPAHTUMIA

TYÖPAJOJA JA SEMINAAREJA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


KAINUUSTA, KULTTUURISTA JA TULEVAISUUDESTA

Pöydälle tömähti sopivasti viikonlopuksi julkaisu Virtaan! Generaattori-näyttämö. Esittävän taiteen tila ja vapaan kentän toimintakeskus Generaattori on kymmenvuotisen olemassaolon kunniaksi tehnyt toiminnastaan historiikin. Kulttuuriosuuskunta G-voiman, Routa-ryhmän ja Kajaanin Harrastajateatterin pitkäjänteinen työ elävän kulttuuriympäristön luomiseksi tulee näkyviin. Elävää, voimaannuttavaa kulttuurihistoriaa.

Historiikin esipuheen on kirjoittanut Kajaanin entinen kaupunginjohtaja Erkki Vähämaa. Tällaista kulttuurin merkitystä puolustavaa puhetta lisää!  Tässä palasia:

”On ollut aikamoista kun pääluvultaan alati pienenevä Kainuun kansa nostaa kulttuurivihamielisyyden hyveeksi. Sosiaalisessa mediassa ihmiset syyttävät omasta lukutaidottomuudestaan toisten kirjoitustaidottomuutta. Kansaa loukkaa kaikki, mitä se ei ymmärrä, tai halua ymmärtää. Sitä ei saisi olla olemassa eikä siihen ainakaan saa laittaa yhteiskunnan rahaa.”

”Kainuuta eivät tapa etelän herrat. Se osataan tehdä ihan itsekin. Väistämätöntä rakennemuutosta ei voi keinotekoisesti padota – siis vanhan ajan aluepolitiikkaohjelmilla. Maakunta on täynnä väkeä, joka tietää, miten asiat tehdään oikein – pitäisi tietää, miten ne tehdään uudella tavalla. Kansalla pitää itsellään olla olemassa todellista uskoa omien elinolosuhteiden hyvään olemassa olemiseen. Yhteistä tahtoa, yhteisöllisyyden filosofiaa ja suvaitsevaisuuden arvot.”
”Kaikki maakunnalliset hankkeet eivät ole olleet tulpattoman mopon polkemista. Aina kun Suomi on saanut jotain uutta aikaan, se on ottanut nuoret apuun ja suunnannut katseensa kulttuuriin ja taiteeseen.”

”Kulttuurilla on arvoa. Kulttuurin arvoa kasvattaa sen vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Paikallisuus ja arvo ja kulttuuri on paikallisen identiteetin perusta. Ihmiset luovat paikkoja ja paikat luovat ihmisiä. Paikallisuus on globaalitaloudessa kova sana. Paikalla on väliä.”
”Tulevaisuus ei ole meille annettu, vaan me rakennamme sen itse omien valintojemme kautta. Tulevaisuuteen voimme vaikuttaa menneisyyteen emme. Generaattorilla on väliä.”
            (Erkki Vähämaa)

”MINÄ PÄÄTÄN ITSE, MITÄ MINÄ TEEN”

Anu Koskisen väitöskirja Tunnetiloissa. Teatterikorkeakoulussa 1980- ja 1990-luvuilla opiskelleiden näyttelijöiden käsitykset tunteista ja näyttelijöiden tunnetyöskentelystä kasvattaa horisonttia ja itsekriittistä ymmärrystä. Jälleen yksi painava tutkimus, joka tuo näyttelijöiden kokemuksia esiin. 

Tunnetyöskentelyn kautta Koskinen tuo esiin ja pohtii näyttelijöihin kohdistuvaa vallankäyttöä ja tunteiden sukupuolittuneisuutta. Näyttelijöiden puhe tunteista työssään Turkan ja ryhmisläisten kaudella on rankkaa luettavaa.

Turkkalaisessa tunnetyöskentelyn ”itsekäytännössä” näyttelijä oli se ”altavastaaja”, joka ”auktoriteetin ihailussa, rakastamisessa ja pelossa” alistui toteuttamaan ohjaajan halut ja jota oli helppo myös ”kohdella kaltoin”. Koskisen väitöskirja tuo esiin, miten haastateltavat myös emansipoituivat, havahtuivat omasta asemastaan.  Irrottautuivat ja vapautuivat. Ei tarvitse olla ohjaajan koira. Ryhmisläisten kaudella näyttelijä oli sitten ”virtuositeetin tavoittelija” tai hahmometodiikassa ” ilmenijä tai antautuja, itsensä ilmaisija.”

Tuntevan näyttelijän stereotyyppiset sukupuolirooleja ja niiden variaatioita ja näyttelijöiden sukupuolittuneita tunteita käsittelevät jaksot (s. 239-257) ovat minulle tutkimuksen kovinta ydintä koruttomassa kertomassaan. 

Lopputulema? Näyttelijä Koskinen kiteyttää: ”Minä saan olla näytellessäni itsestäni tietoinen juuri siinä määrin ja sillä tavalla kuin minusta juuri sillä hetkellä tuntuu. Minä päätän itse, mitä minä teen.

KESKITTYMINEN FOKUKSESSA

Ja näyttelijän ääntä kuuluu lisääkin. Riku J. Korhosen lisensiaatintutkimus  – Fokus  – Näyttelijöiden kokemuksia keskittymisestä, sen kadottamisesta ja löytämisestä julkistettiin tällä viikolla.

ETIIKASTA, MYÖTÄTUNNOSTA, TOISEN KOHTAAMISESTA

Etiikan ajatuskela tunkee esiin.  Se johtuu siitä, mitä maailmassa tapahtuu juuri nyt, miten me reagoimme, mistä me välitämme. Onneksi taiteellinen tutkimus nostaa etiikan kysymyksiä esiin.  Onneksi nykyteatteri ja etiikka ovat toisiinsa niin monin tavoin kietoutuneet.  Nykyteatteri tarkastelee ihmisen ja taiteen, ihmisen ja luonnon vuorovaikutussuhteita entistä tietoisempana kasvavista ympäristöongelmista ja vallan ja politiikan ongelmista.

Haluaisin uskoa kuten Emmanuel Levinas, että me haavoittuvina, alttiina haavoittumiselle, kivulle ja eroottiselle liikkeelle olemme eettisyyteen soveliaita. Esityksissä me luomme tilapäisen yhteisön ja olemme hetken yhdessä, ja katsomassa ja yrittämässä ymmärtää Toista. 

Taiteen etiikka -teoksessa Lea Kantosen artikkeli ”Tahroja. Yhteisötaiteen etiikkaa” nostaa esiin kysymyksiä ja ongelmia. Kantonen pohtii yhteisöllisissä projekteissa taiteilijan kaksoisroolia aktivistina ja taiteilijana sekä näiden maailmojen yhdistämistä. Ovatko taiteilijat ahneita autenttisia identiteettejä ja kertomuksia kohtaan. Kenen tarpeita projektit tyydyttävät?  Mikä vaikutus projekteilla on yhteisöihin ja osallistujiin?  Millaisia ovat tällaisten prosessien valtasuhteet? Onko kyse vain tavasta, jolla taiteilija edistää omaa uraansa? Tällaiset kysymykset nousivat mieleeni myös kun katsoin Kipupistettä.

Minussa nousee surumieli vallitsevan kyynisyyden äärellä.

”Aikamme tärkeimmät kysymykset eivät liity hylätyksi tulemiseen, kauhuun, kärsimykseen tai kohtaloon. Näitä tulee teatterissakin joka tuutista. Sen sijaan tarvitaan myönteistä rohkeutta ja paikallista voimaa. On otettava kanta ja pidettävä se.” Alain Badiou

”TILASTOT OVAT PERFORMATIIVISIA”

Näin totesi Annette Arlander kokouksen aluksi, kun Frame, TINFO, Muu ry ja alullepanija Presentaatio ry olivat kokoontuneet pohtimaan performanssin ja esitystaiteen tilastointia. Niin se on. Judith Butlerin performatiivin idea on sovellettavissa tähänkin. Tilastot ovat puhetekoja, ne tekevät näkyväksi, ne tuottavat todellisuutta, ne muokkaavat todellisuutta. Tilastoissakin tietoa suoritetaan, tilastot toistavat tiettyjä tietona pidettyjä osioita. Minkä tahansa tilastoinnin taustalla on jonkinlainen sääntöjärjestelmä.Tieto ja näkemykset siitä, mitä on vaikkapa teatteri tai mitä on performanssi- ja esitystaide "ovat", rakentuu myös tilastoinnin kautta.

Me jatkamme työtä. Vai pitäisikö sanoa, me aloitamme työn.

NYKYPERFORMANSSIN FESTARILLE

Viikon päästä voi Helsingissä ja Espoossa osallistua Suomen, Viron ja Ranskan yhteiselle nelipäiväiselle nykyperformanssin festarille Dimanche Rougeen.

UUTISIA


Teatteritekstitysten välityspalvelu –hanke käynnistyy

Suomen Teatterit ry, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry (Sunklo) ja Kuuloliitto ovat käynnistäneet Teatteritekstitysten välityspalvelu -hankkeen. Syksyn 2013 aikana eri osapuolet neuvottelevat esitysten tekijänoikeusasioista ja palkkiotasoista.

Keväällä 2014 tietokanta rakennetaan Sunklon uusiutumassa olevan Näytelmät.fi –palvelun yhteyteen. Tavoitteena on, että kääntäjien näytelmistä tekemät tekstitykset ovat helposti löydettävissä Näytelmät.fi palvelusta ja teatterit voivat hyödyntää jo tehtyjä tekstityksiä esityksissään kohtuullista korvausta vastaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee hanketta ja sen etenemisestä tiedotetaan tarkemmin työn edistyessä.


Selvitys suomalaisten teattereiden tekstityskäytännöistä

Suomen Teatterit ry toteutti kevään 2013 aikana Kuuloliiton toimeksiannosta selvityksen teattereiden tekstityskäytännöistä. Selvitys sisältää myös ehdotuksia teatteritekstittämisen edistämiseksi.

Selvitykseen voi tutustua STEFI:n sivuilla Tutkimukset ja julkaisut –osiossa. Työn toteutti projektisihteeri Iida Turpeinen.

Selvitys on osa vuosina 2010-2013 käynnissä olleen Näyttämötaide saavutettavaksi –hankkeen raportteja. Hankkeen muut selvitykset ja raportit löytyvät Kuuloliiton Kuulokynnys-sivustolta.

Lisätietoja:
Iida Turpeinen, projektisihteeri
p. 09 2511 2153
iida.turpeinen(a)suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fiTEATTERI-sarjassa uusi näytelmä

TEATTERI-sarja saa jatkoa Marie Kajavan näytelmällä Lullaby. Lullaby on kupliva ja kevyt sekä samanaikaisesti viiltävän raaka näytelmä muistamisesta ja selän kääntämisestä muistoille, omille lapsille, vieraille ihmisille ja valtioille. Se kietoo yhteen kansanmurhan maasta paenneen mustan naisen ja hiljaisessa talossa asuvan perheen elämät – unohtamatta Ibizaa, jossa parhaat bileet jatkuvat twenty-four-seven.

Kajava on dramaturgian maisteriopiskelija Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.
Uuden draaman TEATTERI-sarjassa on julkaistu TeaKin opiskelijoiden draamaa vuodesta 2006. Sarjassa ilmestyy vuosittain 2–6 opiskelijoiden kirjoittamaa näytelmää. Se nostaa esiin tekstejä, jotka antavat viitteitä teatterin tulevaisuudesta.

Teatteri-sarjassa on tähän mennessä ilmestynyt seuraavat näytelmät: Vappu Kuuluvaisen Käärmeihmiset, Salla Viikan Taikanaksutin, Laura Gustafssonin Anomalia, Taija Helmisen INKL./ EKSKL, Heini Junkkaalan Sexton, Maria Kilven Harmin paikka, Okko Leon Kenttä, Sofia Aminoffin Natt med Ofelia, Okko Leon Nimeni on rakkaus, Emilia Pöyhösen Valitut, Jussi Moilan Veitset leikkaa ilman, Laura Collianderin Sanat tai henki, Saara Turusen Puputyttö, Terhi Kokkosen Norsunluunokkainen tikka, Jussi Moilan Nevermind, Tua Harnon, Asta Honkamaan, Iida Hämeen-Anttilan, Silja Kejosen ja Heidi Väätäsen Maallisten ilojen puutarha, Veikko Nuutisen Myötätunto sekä Sofia Aminoffin Vindparken.

Myynti- ja arvostelukappaleet:
Kirjaa voi tilata sähköpostitse osoitteesta library(at)teak.fi.Uusi julkaisu: Fokus – Näyttelijöiden kokemuksia keskittymisestä, sen kadottamisesta ja löytämisestä


Missä sijaitsee näyttelijän fokus näyttelemisen hetkellä? Valitseeko hän näyttelemisen kohteensa aktiivisesti itse vai antautuuko näyttelemistilanteelle ja antaa kohteen valikoitua automaattisesti?

Teatterikorkeakoulun julkaisusarjassa julkaistava näyttelijä Riku Korhosen teos Fokus – Näyttelijöiden kokemuksia keskittymisestä, sen kadottamisesta ja löytämisestä pohtii näitä kysymyksiä ja avaa omakohtaisia kokemuksia keskittymisestä ja sen haasteista.

Teos perustuu Korhosen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskuksessa tekemään lisensiaatin työhön. Teoksessa pureudutaan aiheeseen, josta ei ole aikaisemmin kirjoitettu suomalaisessa teatterihistoriassa. Korhosen omakohtaisten havaintojen lisäksi mukana on keskittymisen kokemuksia viideltä eri-ikäiseltä ja kahdesta erilaisesta kulttuurista kotoisin olevalta näyttelijältä.

Korhonen vertaa urheilijan ja näyttelijän keskittymistä ja luo näyttelijän keskittymisen nelikenttämallin. Työkalut, eli näyttelijäntyön metodit, joilla Korhonen avaa keskittymisen problematiikkaa, ovat japanilainen tarkkaa psykofyysistä omistautumista vaativa Suzuki-metodi sekä ranskalainen nykyaikainen teatteriklovneria.

Teos tarjoaa näyttelijöille näkökulmia siihen, miten eri-ikäiset ja erilaisista lähtökohdista tulevat kollegat hahmottavat omaa keskittymistään ja tätä kautta suhdetta omaan työhönsä.

Teoksen julkaisutilaisuus järjestetään Teatterikorkeakoulun Alumni-klubin yhteydessä maanantaina 7.10.2013 klo 18.–20.00 Teatterikorkeakoululla (Haapaniemenkatu 6).

ISBN: 978-952-6670-09-6
Sidosasu: nidottu
Sivumäärä: 198
Julkaisija: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu

Arvostelukappaleet: Teatterikorkeakoulun kirjasto, library(at)teak.fi, puh. 0400 792 096
Hinta 29/23€. Kirjaa voi tilata Teatterikorkeakoulun nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteesta library(at)teak.fi. Toimituskulut 10€ / tilaus.


MasQue - kansainvälinen naamioteatterifestivaalin teemana maailman pienin naamio, klovnin nenä


Punaisen nenän voima

Teatteri Metamorfoosi ja Stoa järjestävät 18.-20. lokakuuta 2013 Stoassa kansainvälisen MasQue-naamioteatterifestivaalin. Tämänkertaisen festivaalin teemana on maailman pienin naamio, klovnin punainen nenä.

Pieni punainen pallo asetettuna klovnin nenälle on tosiaankin naamio, ja erittäin voimakas ja vaarallinen sellainen! Klovni, keskiaikaisen narrin jälkeläinen, on perinteisesti halunnut saada ihmiset nauramaan. Narri toi esiin elämän varjopuolet, kamppailun rakkaudesta ja kuoleman hyväksymisen vaikeuden. Pienen punaisen pallon voima yhdistää katastrofin ja hilpeyden niin kompaktisti, että tragedian ja komedian erottaminen toisistaan on lähes mahdotonta.

MasQue toimii ainutlaatuisena kohtaamispaikkana teatterin ammattilaisille, naamiontekijöille, pedagogeille, tutkijoille ja yleisölle, joita kaikkia yhdistää kiinnostus naamion mystiseen voimaan. Kyseessä on Euroopan ainoa säännöllisesti järjestettävä kansainvälinen naamioteatterifestivaali. MasQue tavoittaa noin tuhat kävijää.

Vuonna 2005 perustettu Teatteri Metamorfoosi (Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry) on helsinkiläinen ammattiteatteriryhmä. Sen tavoitteena on naamioteatterikulttuurin kehittäminen Suomessa. Teatteri käyttää esityksissään ja koulutustoiminnassaan teatterinaamioita, joita myös valmistetaan teatterin omassa naamioverstaassa.

Lisätietoa festivaalista: www.metamorfoosi.com
Kuvamateriaalia: http://pressi.kulttuuri.hel.fi/?cart=1163-kgficedmjb&l=FI

Silva Rikala
festivaalin tiedottaja
Teatteri Metamorfoosi
teatteri(at)metamorfoosi.com
puh. +358 (0)45 122 1281 ma, ke, to 10-16
Suvilahdenkatu 10 A 408, 00500 Helsinki


Valtakunnallista Satupäivää vietetään perjantaina 18.10.2013


Nyt kajahtaa sadun ääni!

Iltojen pimetessä on aika astua satujen maailmaan. Valtakunnallisena Satupäivänä satuja luetaan ja esitetään kaiken ikäisten kanssa niin teattereissa, kirjastoissa, kouluissa kuin päiväkodeissa ympäri maan. Tänä vuonna Satupäivää juhlitaan teemalla Sadun ääni. Teemalla haluamme muistuttaa yhteisen, jaetun lukuelämyksen tärkeydestä ja 18.10. satu näkyy ja kuuluu!

Satupäivään on ilmoittautunut mukaan huikea määrä tapahtumajärjestäjiä yli 70 paikkakunnalta aina Helsingistä Inariin. Ohjelmassa edustettuina ovat eri taiteenlajit lastenkirjallisuudesta ja kuvituksesta teatterin ja tanssin kautta aina sarjakuvaan ja musiikkiin. Sadun ääni kuuluu myös yllättävissä paikoissa -  Satupäivän toimikunnan jäsenjärjestöjen kirjailijat, kuvittajat ja näyttelijät ilahduttavat Helsingin julkisissa liikennevälineissä matkustajia lukemalla, näyttelemällä ja kuvittamalla satuja.

Satupäivä ilahduttaa tapahtumillaan tuhansia lapsia ja nuoria, mutta Satupäivänä ei unohdeta myöskään aikuisia. Muun muassa Annantalon Satu ja Sinä -paneelikeskustelussa pohditaan, mitä satu antaa aikuiselle, ja Jyväskylän kaupunginkirjastossa järjestetään lapsilta kielletty aikuisten satutunti. Kaikkien tapahtumien tiedot löytyvät Satupäivän valtakunnallisesta tapahtumakalenterista.

Yhteisen sadun juhlapäivän kautta tavoitteenamme on lisätä tietoisuutta satujen merkityksestä ja varmistaa kaikkien pääsy elävän ja laadukkaan lastenkulttuurin äärelle. Sekä lapsilla että aikuisilla on mahdollisuus valahtaa tyynylle ja heittäytyä sadun maailmaan arjen kiireiden keskellä.

Kutsumme kaikki mukaan sadun juhlaan ja toivomme, että Satupäivänä 18.10. myös mediassa kuuluu sadun ääni!

Median edustajat ovat tervetulleita seuraamaan Satupäivän päätapahtuman työpajoja ja sadunlukuhetkeä Teatterimuseoon (Tallberginkatu 1 G, Helsinki) klo 9.00-11.30 sekä liittymään sadunkertojiemme matkaan Helsingin julkisissa liikennevälineissä. Sadunlukijat ovat liikkeellä noin klo 11 alkaen. Jos haluatte liittyä seuraamme, ottakaa yhteyttä Satupäivän projektisihteeriin: info(at)satupaiva.fi / p. 050-3814984.  

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Projektisihteeri Iida Turpeinen 
Puh. 09 2511 2153 / 050 3814984
info(at)satupaiva.fi
www.satupaiva.fi

Vuodesta 2008 lähtien vietetyn Satupäivän vastaavaan toimikuntaan kuuluvat:

Suomen Teatterit ry
Annantalon taidekeskus
Suomen draama- ja teatteriopetuksen liitto FIDEA
Helsingin kirjailijat ry
IBBY Finland
Kuvittajat ry
Pro lastenkirjallisuus ry
Suomen Isovanhemmat ry
Suomen Koulukirjastoyhdistys
Suomen Nuorisokirjailijat
Teatteri Hevosenkenkä
Teatterin Tiedotuskeskus


Helsingin kaupunki on kouluttanut 70 vapaaehtoista seuraksi ja oppaaksi kulttuuririentoihin

Kulttuurikaveritoiminta on kehitetty avuksi kaikille, joilla kulttuuritapahtumaan lähtemisen kynnys on korkea, joita yksin lähteminen ei houkuttele tai joille se on vaikeaa.

”Erityisesti toivomme voivamme olla avuksi yksin asuville vanhuksille tai vaikkapa juuri Suomeen muuttaneille”, toteaa kulttuurikeskuksen ja sosiaali- ja terveysviraston kulttuurisuunnittelija Jenni Varho.

Kulttuurikaveri tulee seuraksi kulttuuritapahtumaan, varaa liput ja tarvittaessa avustaa tai opastaa tapahtumapaikalle.
Lisää vapaaehtoisia ja uusia vierailukohteita

Viime keväänä käynnistynyt vapaaehtoisten kulttuurikaverien välitystoiminta on saanut sekä lisää vapaaehtoisia että myös kaksi uutta vierailukohdetta. Malmitalon ja Kanneltalon tapahtumien lisäksi toiminnan piiriin kuuluvat nyt myös Helsingin kaupunginmuseo ja Helsingin taidemuseo.

Kulttuurikaverin voi tilata itselleen numerosta (09) 310 58237 (ma, to klo 12–14 ja ti klo 10–14). Tilaaminen on käyttäjälle maksutonta. Myös museokäynnit ovat kaverin kanssa ilmaisia. Malmitalon ja Kanneltalon maksullisten tapahtumien lippuhinnat ovat korkeintaan 5 euroa.

Kulttuurikaveritoiminnan organisoimisesta vastaavat yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskus ja Sosiaali- ja terveysvirasto.

Lisätietoja:

kulttuurisuunnittelija, Jenni Varho, p. 040 176 9189, jenni.varho(at)hel.fi
vapaaehtoistyön koordinaattori, Miia Pulkkinen, miia.p.pulkkinen(at)hel.fi

TAPAHTUMIA


Joensuun kaupunginteatterin Teatteriklubilla keskustellaan terapian ja teatterin kytköksistä 14.10.2013

Joensuun kaupunginteatterin seuraava Teatteriklubi kokoontuu maanantaina 14.10.2013 kello 18:30. Paikkana on teatteritalon kellarikerroksen klubi.

Klubia isännöi teatterinjohtaja Vihtori Rämä.

Näytäntökauden 2013-14 Teatteriklubeilla keskustellaan teatterin ja yhteiskunnan monimutkaisesta suhteesta. Millaisia merkityksiä ja toimintamuotoja voisi olla julkisella teatteritaiteella? Miten teatteri voisi osallistua keskusteluun omasta asemastaan aktiivisena toimijana? Mitä ns. laitosteatterista on jäljellä, jos sille aikoinaan asetettu sivistystehtävä on liudentunut pois ja jäljelle ovat jääneet itseään toisintavat rakenteet pelkistetyin ja typistetyin tavoittein? Miten teatteri voisi vastata vaatimuksiin, joissa sitä asemoidaan viihteeksi tai sosiaalityön jatkeeksi? Miten merkityksellistää taidetta politiikassa? Miten arvottaa "arvoton"?
Näihin kysymyksiin etsitään keskustelua eri keinoin, erilaisin lähtökohdin.
Ensimmäisessä klubissa teatteritaiteen lisensiaatti, hahmoterapeutti Hans Stigzelius ja teatterinjohtaja Vihtori Rämä keskustelevat yhdessä yleisön kanssa terapian ja teatterin kytköksistä.Dimanche Rouge Festival 17.-20.10.2013


DIMANCHE ROUGE esittää kolmikansallisen festivaalinsa, joka pidetään 17.-20.10.2013 Suomessa, Virossa ja Ranskassa.

Festivaalin ohjelma koostuu kokeellisista performansseista sisältäen muun muassa performanssitaidetta, audiovisuaalista taidetta, multimediaa, tanssia sekä äänitaidetta. Ohjelman on koonnut Dimanche Rouge yhteistyössä Ptarmigan ry:n, Art Container/Culture Factory Polymerin ja Le Generateur/Frasqin kanssa.

Festivaali luo syväkatsauksen nykyperformanssiin tuomalla yhteen yli 100 taiteilijaa 26 maasta. Ohjelma käynnistyy Tallinnassa, jonka jälkeen se jatkuu Suomessa ja päättyy samanaikaisesti Helsingissä ja Pariisissa järjestettäviin tapahtumiin. Performanssien lisäksi ohjelmaan kuuluu myös pyöreän pöydän keskusteluja ja taiteilijapuheenvuoroja.

Festivaali levittäytyy hyvin monenlaisiin ympäristöihin aina museoista ja taiteilijavetoisista gallerioista erilaisiin kaupunkitiloihin.

Dimanche Rouge on Pariisissa toimiva yleishyödyllinen järjestö, joka on omistautunut kokeellisen esitystaiteen edistämiseen.

Lisätietoja saa Christine Langinauerilta +358 4587 041/christine.langinauer(at)gmail.com tai nettisivuilta www.dimancherouge.org


Taideyliopiston avoimessa symposiumissa aasialaista taidetta ja performanssia 17.-19.10.

Shifting Dialogues II: Objects of Desire: Sexual Artifice in Asian Art and Performance 17.–19.10.
Kino Tulio, Kansallinen audiovisuaalinen arkisto (Sörnäisten rantatie 25A1, Helsinki)

Taideyliopiston Aasian esitys- ja kuvataiteen tutkimusprojekti (Asian Art and Performance  Consortium (AAPC)) järjestää 17.–19.10. avoimen symposiumin teemalla Objects of Desire: Sexual Artifice in Asian Art and Performance. Symposiumissa pohditaan perinteistä sukupuolittamista ja queeringia sekä sukupuolen ja queerin haasteita modernissa Aasiassa.  
Symposiumin keynote-puhuja Eiko Otake on Japanissa syntynyt tanssija-koreografi, joka on Eiko & Koman toinen taiteilija. Eiko & Koma on luonut uniikin ja mukaansatempaavan liikkeen hiljaisuudesta, muodosta, valosta ja äänestä.

Keynote-puhuja Araya Rasdjarmrearnsook on yksi Kaakkois-Aasian johtavia videotaiteilijoita. Arayan töillä on mietiskelevä, ritualistinen tyyli, ja ne keskittyvät usein eri valtakuntien väliseen vuorovaikutukseen, vaikkapa elävien ja kuolleiden yhteyteen.

Symposiumin kolmas keynote-puhuja on Kiinassa syntynyt Yan Xing. Hänen työnsä sisältää laajan kirjon performanssia, videota, installaatiota ja maalausta.  

Symposiumin ohessa järjestetään Kiasmassa Eiko Otaken avoin workshop perjantaina 18.10. Shoji Katon installaatio on nähtävissä Esplanadin puistossa 11.–20.10.

Vaihtuvat dialogit on Suomen Akatemian vuosina 2011–2014 rahoittama Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian yhteinen tutkimushanke, joka tarkastelee aasialaisen kuvataiteen, teatterin, tanssin ja esitystaiteen filosofisia ja sosio-kulttuurisia osatekijöitä sekä niiden pedagogista siirtymistä.
Symposiumin ohjelma löytyy osoitteesta: http://www.teak.fi/shifting_dialogues_symposium_2013
Lisätietoja: Anna Thuring, p. 0400 792 082 , etunimi.sukunimi@teak.fi


Kotimaisen Näytelmän Festivaali 24.-26.10.2013 Kansallisteatterin Lavaklubilla


Suomalainen näytelmäkirjallisuus ja kirjailijat saavat puheenvuoron, kun näytelmäkirjailijayhteisö TEKSTI yhdessä Kansallisteatterin kanssa järjestää jälleen Kotimaisen Näytelmän Festivaalin.  

Tapahtuman tarkoitus on tehdä näytelmäkirjailijan työtä tunnetuksi yleisölle, tuoda esiin suomalaisia nykynäytelmiä sekä tarjota ammattilaisille mahdollisuus kollegiaaliseen kohtaamiseen.

Festivaalilla nähdään neljä kantaesittämätöntä nykynäytelmää lukudraamaesityksinä: Sofia Aminoffin, Pipsa Longan, Asta Honkamaan  sekä Ville Koskivaaran teokset. Lukudraamaesitysten jälkeen kirjailijoita haastatellaan. Esityksiin on yleisöllä vapaa pääsy.

Lukudraamat Lavaklubilla :
To 24.10. klo 19: Jag ska aldrig lämna dig / Sofia Aminoff. Ohjaus: Ulrika Bengts
Pe 25.10. klo 19.30 Epäkuolleet / Ville Koskivaara. Ohjaus: Juho Gröndahl
La 26.10. klo 14 Olen alkuräjähdys, olen pyhä jysäys, Mona-Lisa mä oon tai voin olla sinä / Asta Honkamaa. Ohjaus: Essi Räisänen
La 26.10.  klo 19  Pimeän nimi – 12 transetydiä / Pipsa Lonka. Ohjaus: Hanna Raiskinmäki

Torstai- ja perjantai-iltoina ohjelmassa on nopeatahtisempi draamaslam. Draamaslamissa kotimaiset näytelmäkirjailijat lukevat viiden minuutin otteita työn alla olevista näytelmistään. Kun gongi kumahtaa, vuoro siirtyy seuraavalle. Otteita teoksistaan on tulossa lukemaan komea rivi kotimaisia näytelmäkirjailijoita kuten Tuomas Timonen, Sussa Lavonen, Elina Kilkku, Taija Helminen, Susanna Kuparinen, Salla Viikka, Laura Ruohonen, Katja Krohn, Elina Snicker, Juha Jokela, Elisa Salo, Antti Hietala ja monia muita.

Lauantaipäivänä klo 16.00 järjestetään kotimaisesta näytelmäkirjallisuudesta keskustelupaneeli, otsikolla Kuinka ideat syntyvät. Näytelmäkirjailija Marko Järvikallaksen moderoimassa keskustelussa ovat mukana kirjailija Pirkko Saisio, runoilija Henriikka Tavi, kuvataiteilija Erkki Pirtola sekä muotoilija ja sisustusarkkitehti Terhi Tuominen.

Perjantain paneelissa puolestaan teatterinjohtajat ja näytelmäkirjailijat kohtaavat otsikolla Kantaesityksen anatomia – miten tekstit syntyvät ja löytävät tiensä näyttämöille? Keskustelemassa mm. teatterinjohtajat Maarit Pyökäri ja Vihtori Rämä sekä näytelmäkirjailijat Anna Krogerus ja Sami Keski-Vähälä. Paneelin moderoi Paavo Westerberg.

Festivaalin aikana järjestetään myös alan sisäinen monologityöpaja, jonka tuloksena järjestetään yleisölle avoin demoesitys lauantai-iltana klo 21.30.

Lavaklubin baari on avoinna festivaalien ajan. Tarjolla vieraille on maukasta soppaa festivaalihintaan.

Kotimaisen Näytelmän Festivaalia tukevat Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry, Agency North ja Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner.

Lämpimästi tervetuloa keskittymään sisältöön! Vapaa pääsy.


Kansainvälinen Nukketeatterijuhla TIP-Fest 14.-17.11.2013 Turussa

 
Manillan vanha tehdasalue täyttyy nukketeatterifestivaalista marraskuussa

Neljäs kansainvälinen nukketeatterifestivaali TIP-Fest (Turku International Puppetry Festival) tuo Turkuun monipuolisen kattauksen tasokkaita perinteisiä ja moderneja nukketeatteriesityksiä eri puolilta Eurooppaa ja kotimaata.  Kaikenikäisille suunnattu ilon ja valon festivaali täyttää kotoisan rouhean Manillan tehdasalueen nukketeatterilla 14.–17. marraskuuta. Varaslähtö otetaan jo 13.11. suomalaisen nykynukketeatterin tilaa käsittelevässä seminaarissa.

TIP-Festin ohjelmistossa nähdään neljä ulkomaista ja 12 kotimaista esitystä. Ranskaa edustavat kansainvälisesti tunnetut Scopitone & Cie ja Bouffou Théâtre, Italiaa Pulcinella-perinteen moderni mestari Gaspare Nasuto ja  Liettuaa Vilnius Lėlė Theatre, joka tuo Turkuun ryhmän nuoria näyttelijöitä, objekteja ja nykynukketeatteria. Kotimaisista nukketeattereista mukana ovat mm. helsinkiläiset Kalteva Company, Nukkehallitus, Nukketeatterikeskus Poiju, porilainen KO-KOO-MO sekä turkulaiset Kuuma Ankanpoikanen, Rahtiteatteri, Sixfingers Theatre, TEHDAS Teatteri ja TIP-Connection.

Tapahtuman pääjärjestäjänä toimii turkulaisista nukketeatterin ammattilaisista koostuva  Aura of Puppets -verkosto yhteistyössä Pro Manillasäätiön ja muiden Manillan toimijoiden kanssa. Festivaalia tukevat Suomen kulttuurirahasto, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Turun kaupunki sekä Ranska Instituutti. Nukketeatteritaiteen tähtifestivaalia suojelee Esko Valtaoja.

Ohjelma:www.auraofpuppets.com
Kuvat:www.auraofpuppets.com/media

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:
Ilona Halme
tiedotus & markkinointi
Nukketeatterijuhla TIP-Fest
auraofpuppets(at)gmail.com
+358 40 460 4851


Teatterintutkimuksen syyspäivä 28.11.2013


Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä järjestetään tänä vuonna Suomen Kansallisteatterissa.

Päivä alkaa torstaina 28.11. klo 9.00 Kansallisteatterin Lavaklubissa.
Tapahtuma on kolmiosainen:
1. Bergbom-seminaari
2. TeaTSin sääntömääräinen syyskokous
3. Suuren näyttämön esitys Ilta Esko Salmisen kanssa.

BERGBOM-SEMINAARI
Call for papers: Seminaari saa nimensä Suomalaisen Teatterin perustajan Kaarlo Bergbomin
mukaan. Tänä syksynä hänen syntymästään on kulunut 170 vuotta. Seminaarin teemassa haluamme mahdollistaa monipuolisen keskustelun Kansallisteatterin kehityksestä ja laajemminkin sen vaikutuksesta teatteriin Suomessa aina näihin päiviin asti. Esille voivat nousta esimerkiksi taide- ja kulttuuripoliittiset kysymykset ja trendit, johtajan rooli ja vaikutus, ohjelmiston rakentaminen, taiteilijoiden merkitys mutta myös arki teatterissa, talouden ja hallinnon kysymykset, yleisöt ja yleisötyö, kaikkiaan teatterin muuttuvat rakenteet ja miksei myös rakennukset. Voimme hyvällä syyllä puhua Bergbomin perinnöstä Kansallisen ja kansalaisuuden muuttuvissa esityksissä suomalaisen teatterin kentässä, unohtamatta Bergbomin avoimuutta kansainvälisille virtauksille.

Esitelmien abstraktit (enint. 200 sanaa) pyydetään lähettämään 25.10.2013 mennessä
Teatterintutkimuksen seuran hallitukselle osoitteeseen marjatta.hati(at)korkeila.com. Esitelmien
kestoksi varataan 20 minuuttia ja keskustelulle sen jälkeen 10.minuuttia.


TEATTERINTUTKIMUKSEN SEURAN SYYSKOKOUS
Kokous pidetään torstaina 28.11.2013 seminaarin yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Tarkka
kellonaika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin lähetettävässä erillisessä kutsussa.

ILTA ESKO SALMISEN KANSSA
Kansallisteatterin suuri näyttämö klo 19.00
Meillä on mahdollisuus kokea elävää suomalaista teatterihistoriaa Esko Salmisen monologeissa ja
Mika Myllyahon häntä haastatellessa. Lisätietoja www.kansallisteatteri.fi. Esityksestä
kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan 25.10.2013 mennessä osoitteeseen
marjatta.hati(at)korkeila.com. ja vahvistuksen saatuaan maksamaan lippunsa 4.11. 2013 mennessä.

Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Esitykseen on varattu 20 lippua à 25 euroa.
Lisätietoja allekirjoittaneelta. Tapaamisiin Kansallisteatterissa.

Marjatta Häti-korkeila
FT, puheenjohtaja
marjatta.hati(at)korkeila.com
NordMatch2014 - Creative Economy put into Practice - a two day encounter with professionals facilitating culture 28-29 January in Tampere, Finland


Puistotorni, Hämeenpuisto 28, Tampere
NordMatch is a Nordic-Baltic encounter for cultural managers, agents, artists and other professionals facilitating culture and cross-sector cooperation.

Case presentations
Get inspired by speakers from all Nordic and Baltic countries presenting cases of cross-sectorial cooperation. Information on the themes and speakers at blogg.produforum.fi/nordmatch
Refining project ideas NordMatch isn’t only about being inspired by others, it´s also about getting a bit further with your own project idea. In small groups, so called advisory rings, you can present your idea and get boosted by others. This method offers everyone in the group equal time for presentation and for receiving tips and help from others.

Workshop on pitching
You’ve got a good idea and now you need to convince financiers that it’s a project worth supporting. In the pitching workshop you’ll learn how to sell your idea in a short presentation, a so called pitch or elevator speech.

Pitching for a panel of experts
Project ideas will be pitched to a panel with representatives from Nordic funding agencies, Business Angels and Project Experts. Individual feedback is given to every pitched project idea.  

Party
At the party you´ll have time to mingle and get to know your fellow participants. And also broaden your network while enjoying food and music.
Conference fee: 40 euro/20 euro students

NordMatch2014 brochure

For more information, please contact
Anki Hellberg-Sågfors, Manager, + 358 (0)40 725 2495
Riikka Wallin, Producer, tel. + 358 (0)40 541 2295
info(at)produforum.fi

TYÖPAJOJA JA SEMINAAREJA


Näyttämöpuvun uudet tekniikat -seminaari ja työpaja 11.11.2013, Teatterimuseo

Teatterimuseo, Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1G

Suomen Oistat-keskus tuo terveiset Walesista, World Stage Designista seminaarin, työpajan ja tapaamisen muodossa!

Muun hienon WSD-ohjelman muassa kiinnostusta herätti erityisesti Roma Patelin ja Giulia Pecorarin asujen uusia tekniikoita käsittelevät lyhyet luennot professori Sofia Pantouvakin kokoamassa Costume in Action -sarjassa. Patel ja Pecorari esittelivät erilaisia tapoja, joilla interaktiivinen puku voi reagoida esimerkiksi ääneen, lämpöön tai liikkeeseen – vaikkapa valolla tai ihan vaan hajoamalla palasiksi.

Suomen OISTAT -keskus kutsuikin heidät kertomaan aiheistaan hartaammin ja yksityiskohtaisemmin Helsinkiin maanantaina 11.11. klo 11–15 Teatterimuseoon. Lisäksi laajempaa kuvaa World Stage Design -tapahtumasta antavat Taideteollisen korkeakoulun pukusuunnittelun opiskelijoiden lyhyet kuvaraportit.

Luentoa seuraa pieni työpaja klo 15–17, paikalle voi jäädä myös muuten vaan tuttuja tapaamaan ja pientä tarjoilua nauttimaan!

Muutokset ja täsmennykset mahdollisia, viimeisimmät tiedot Teatterimuseon sivuilta ja Facebook-tapahtumasivulta. Tervetuloa!

ILMOITTAUTUMINEN
Seminaari ja työpaja ovat ilmaisia, mutta tarjoilujen määrän arvioinnin avuksi toivomme ilmoittautumisia 8.11. mennessä osoitteeseen mia.kivinen(AT)welho.com tai Facebookin tapahtumasivulle. Mainitse viestissäsi, mikäli haluat osallistua myös työpajaan ja tässä tapauksessa myös oletko Suomen Oistat-keskuksen jäsen. Paikalle voi tulla myös ilmoittautumatta, mutta jos tila tai kahvi loppuu kesken, on etukäteen ilmoittautuneilla molempiin etuoikeus.

LUENNOT
Luentojen kieli on englanti.
Puhujat käsittelevät sekä uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia pukusuunnittelun teorialle ja käytännölle, että niiden asettamia erilaisia haasteita.

Giulia Pecorarin aiheena on, kuinka puku muuttuu yhä enemmän taideteokseksi tai jopa esitykseksi itsessään digitaalisen teknologian ja materiaalisuuden kautta ja siten tekee mahdolliseksi esiintyjän ja puvun muuttumiseksi toistensa jatkeiksi.

Roma Patel käsittelee sitä, miten tekstiileihin integroitujen digitaalisten tekniikoiden mahdollistamat luontevat käyttöliittymät voivat muuttaa puvun ja lavastuksen ilmaisumahdollisuuksia. Erilaiset interaktiiviset ja älymateriaalit innoittavat teatterintekijöitä luomaan kosketeltavia, sensoroituja tiloja ja asuja, jotka vahvistavat aktiivista osallistumista ja yhdessäluomista esitystilanteessa. Patel esittelee tekniikkaa, innovaatioita sekä suurimpia haasteita uusien tekniikoiden käytöönotossa perinteisessä teatterissa.

Costume in Action -sarjan luentosivu World Stage Design -tapahtuman sivustolla.

TYÖPAJA
Luentojen jälkeen klo 15–17 on lyhyt työpaja luentojen aihepiiristä. Materiaalina on mm. led-valo, paperi ja johtava maali. Oistatin jäsenillä on työpajaan etuajo-oikeus, mutta muutkin ovat tervetulleita, mikäli paikat eivät täyty Oistatin jäsenistä lokakuun loppuun mennessä. Työpajaan mahtuu kymmenen osanottajaa.


HAKUJA


Lasten taidefestivaali Hippaloiden esityshaku vuodelle 2014 on käynnistynyt

Lasten taidefestivaali Hippalot on maamme vanhin eri taiteenlajeja yhdistävä lastenfestivaali, joka järjestetään Hämeenlinnassa vuonna 2014 jo 37. kerran.

Hippalot tarjoaa yleisölle vuosittain korkeatasoisen ohjelmiston teatteria,kirjallisuutta, konsertteja, sirkusta, elokuvia, tanssia, kädentaitoja ja kuvataidetta. Suurena osana festivaalia on lasten itse tekemä taide, jota synnytetään Hippaloiden lukemattomissa työpajoissa. Festivaalin kohderyhmänä ovat 0-10 -vuotiaat lapset perheineen. Ensi kesänä festivaali järjestetään 31.7.-3.8.2014 ja karkeloiden teemana ovat pelit ja leikit.

Lasten taidefestivaali Hippalot etsii laadukkaita kohderyhmälle sopivia lastenesityksiä. Haku päättyy 30.11.2013. Lähetettyjä ehdotuksia ja niihin liittyviä materiaaleja ei palauteta. Festivaalille valitaan teoksia myös esityshaun ulkopuolelta.

Esitysehdotuksen tulee sisältää:

Tekijä(t) yhteystietoineen
Teoksen nimi ja kesto
Kuvaus teoksesta ja esittelyt tekijöistä
Tekniset- ja tilavaatimukset
DVD-taltiointi teoksesta
    
Esitysehdotukset lähetetään postitse osoitteeseen:
Lasten taidefestivaali Hippalot
Keinusaarentie 1
13200 Hämeenlinna

Lisätietoja:  hippalot(at)hameenlinna.fi, puh: 040 8696 326


Haihatuksen pakkasresidenssi-ohjelma 2014

Kaikkien alojen taiteilijat ovat tervetulleita kansainväliseen Haihatuksen residenssiin lumisessa Keski-Suomessa. Taidelaitos Haihatuksessa on nyt haettavissa 1 – 3 kuukauden residenssejä tammi-, helmi- ja maaliskuulle 2014.

Taidelaitos Haihatus on taiteilijavetoinen, monialainen taiteiden keskus Joutsassa, Keski-Suomessa. Tavoitteena on tarjota taiteilijoille resursseja luovaan työskentelyyn ja mahdollistaa kansainvälistä vuorovaikutusta taiteilijoiden ja eri taiteen lajien välillä.

Talvisen Joutsan lumi on puhdasta ja talviliikuntamahdollisuudet loistavia. Haihatuksen pihasta pääsee hiihtoladulle ja potkukelkalla voi suihkia vaikka kauppaan tai läheiselle luistelukentälle. Pakkaspäivän päätteeksi pääsee saunaan ja vilvoitukseksi voi tehdä ihan rauhassa lumienkeleitä kirkkaan tähtitaivaan alla.

Taiteilijoilla on mahdollisuus järjestää tapahtumia ja esityksiä oman taiteensa esille tuomiseksi residenssijaksonsa aikana ja osallistua huhtikuussa 2014 järjestettävään HAIHATUS ON AIR residenssitaiteilijoiden yhteisnäyttelyyn.

Residenssihuoneet, 6 kpl 17 – 23 m2 s ja niissä on jokaisessa oma pienoiskeittiö. Työskentely- ja harjoitustilat ovat 10 – 60 m2 kokoisia. Käytettävissä on myös esiintymistilaa, näyttelytilaa, oleskelutilaa, sauna, langaton internet-yhteys, ym. Viralliset haihatuskissat, Purhonen ja Korhonen liikkuvat vapaasti koko talossa, joka on kissa-allergisten hyvä ottaa huomioon.
Residenssin vuokra on 550 euroa/kuukausi ja sisältyy majoitushuone 17-23 m2, oikeus työskentelytilojen, harjoitustilan ja yhteisten tilojen käyttöön sekä vesi ja sähkö. Matka- ja elinkustannukset taiteilija maksaa itse.

Hakemuksen voi täyttää ja lähettää Haihatuksen kotisivuilla olevalla lomakkeella. Hae nyt! Haihatuskomitea päättää residensseitä viikoittain, joten voit saada päätöksen piankin.

Haihatus
Jousitie 68-70
19650 Joutsa

www.haihatus.fi


Open Call: Arlyn Award for Outstanding Design in Puppet Theatre


The Arlyn Award is a world-wide search for truly outstanding design in puppet theatre. Every two years the Board of Directors appoints an independent, international jury panel. The jury sets their own criteria and their decision is unalterable. The competition is open to any puppeteer, anywhere in the world.

February 15, 2014 is the closing date to receive entries for consideration in the next Arlyn Award for Outstanding Design in Puppet Theatre.

Press release announcing the next competition (pdf)

For further information, please visit our website: http://arlynaward.org

Lähde: Unima Finland

TYÖPAIKKOJA


Varkauden Teatteri hakee Teatterinjohtajaa

Varkauden Teatteri hakee vahvan taiteellisen ja talousosaamisen omaavaa johtajaa, määräaikaiseen työsuhteeseen. Työ alkaa 1.8.2014. Teatterialan koulutus, johtajakokemus ja henkilöstöjohtamisen taidot luetaan eduksi.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
hallituksen pj Esa Tuovinen 040 7291300
teatterinjohtaja Jukka Tyrväinen 044 364 8821

Hakemus palkkatoivomuksineen sekä CV:n pyydämme 31.12.2013 mennessä teatterinjohtajalle osoitteella jukka.tyrvainen(at)varkaudenteatteri.fi tai postitse Varkauden Teatteri, Laivalinnankatu 29, 78200 Varkaus. Viestiin tai kuoreen merkintä ”Teatterinjohtajahakemus”. Hakemuksia ei palauteta.


Seinäjoen kaupunginteatteri etsii ohjaajaa, lavastajaa ja näyttelijöitä

Seinäjoen kaupunginteatteri etsii ohjaajaa, lavastajaa sekä korkeakoulutettuja näyttelijöitä nuorten rooleihin.

Lisätietoja teatterinjohtaja Vesa Tapio Valolta (vesa.valo(at)seinajoki.fi).
Seinäjoen kaupunginteatteri, Alvar Aallon katu 12, 60100 SEINÄJOKI.

MUITA ILMOITUKSIA


Savonlinnan Teatteri julkistaa logosuunnittelukilpailun

Vuonna 2014 sata vuotta täyttävä Savonlinnan Teatteri järjestää avoimen kilpailun Teatterin virallisen logon suunnittelusta. Kilpailuehdotuksen tulee sisältää painokelpoinen kuvaluonnos ideasta ja lyhyt kirjallinen selvitys idean lähtökohdista. Kilpailutyön tulee sisältää graafinen tunnus, joka on merkin ja logon (eli visuaalinen kirjoitustapa) yhdistelmä. Visuaalisessa kirjoitustavassa tulee esiintyä sanat “Savonlinnan Teatteri”. Tunnuksen tulee soveltua käytettäväksi sekä painetuissa että sähköisissä viestimissä, värillisenä ja mustavalkoisena. Logon suunnittelija antaa logolleen täydet käyttöoikeudet Savonlinnan Teatterille ilman erillistä korvausta.

Voittaja palkitaan maineen ja kunnian lisäksi Savonlinnan Teatterin juhlavuoden 2014 VIP-kortilla.

Kilpailutyö toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen:
myynti(at)savonlinnanteatteri.fi otsikolla “Logokilpailu”.
Logo tulee esittää kuvatiedostona pdf-, jpg- tai tif-muodossa.
Kuvan tulee olla valkoisella pohjalla.
Tiedosto saa olla enimmillään 5Mb.

Lisätietoja: Myynti- ja markkinointisihteeri Riitta Kärkkäinen, p. 044 510 3447, riitta.karkkainen(at)savonlinnanteatteri.fi


Suomen Harrastajateatteriliitto pyytää näkemyksiä koulutuspakettien järjestämiseen


Suomen Harrastajateatteriliitto aktivoituu koulutusten järjestäjänä. Nyt sinulla ja yhteisölläsi on mahdollisuus vaikuttaa siihen mitä koulutetaan, kenelle ja missä.  Kerro meille mitä juuri teidän teatterinne tai organisaationne kaipaisi. Pitäisikö täydentää ja päivittää aiemmin hankittua osaamista vai ottaa haltuun ihan uusia juttuja? Halutaanko syventää perinteistä teatterityön osaamista tai saada kokonaan uusia näkökulmia ohjaamiseen, näyttelijäntyöhön ja dramaturgiaan? Olisiko syytä ottaa haltuun soveltavan draaman ja teatterin laajaa työkalupakkia esimerkiksi tarina- tai forumteatterikoulutuksella. Vai haluaako teatterinne tarjota tulevaisuudessa työhyvinvointipajoja tai yleisötyötä?

Haluamme järjestää koulutusta, joka mahdollisuuksien mukaan toteutetaan siellä missä sinä ja yhteisösi vaikutatte. Kerro siis myös, voisiko koulutuksen toteuttaa tiloissanne. Ja rahastakin saa puhua. Eli saa myös esittää ajatuksia siitä, minkä verran koulutus saisi maksaa.

Uusia koulutuspaketteja räätälöidään nyt, joten me odotamme vesi kielellä näkemyksiänne. Lyökää siis viisaat päänne yhteen ja antakaa kuulua itsestänne. Virallista lomaketta ei ole, vaan yhteyttä saa ottaa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Terveisin
Jani Tihinen
Teatterituottaja
Suomen Harrastajateatteriliitto
p. 044 958 39 01
jani.tihinen(at)shtl.fi

arlyn award

Seinajoki_Tyota_tarjolla