07.11.2013

TINFO-tiedote 36 / 31.10.2013

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 
NISKAVUORI JA ZOMBIT

Teksti -yhteisön kotimaisen näytelmän festivaali on pitelemätön tapa lisätä näytelmäkirjailijan läsnäoloa ja näkyvyyttä, herättää uusien tekstien nälkää ja samanaikaisesti antaa selustaa tekijäidentiteetille.  Anna Krogerus, Akse Pettersson, Vihtori Rämä, Maarit Pyökäri, Sami Keski-Vähälä keskustelivat kantaesityksen anatomiasta.  ”Miten saada johtaja sitoutettua tekstiin?” ”Miten pitchata ideaa yhdellä lauseella: Niskavuori ja zombit?” ”Tietääkö toi kaveri (näytelmäkirjailija), millaista yleisöä täällä käy?” ”Johtajat tapaa olla tosi kiireisiä.”  ”Talot meille jää, ja jollakin ne on täytettävä. Suurelle näyttämölle on erityisen vaikea löytää uusia tekstejä.” ”Teatterinjohtajat kannattavat tiettyjä ennakkoehtoja ja -käsityksiä. Jos saisikin rauhassa rakentaa uudenlaista toimintakulttuuria eikä vain tarjota jotain kuvitteellisen katsojan -ideaali mielessä.” ”Kirjailija jakaa riskin teatterin kanssa.”  ”Kielletään kuolleiden kirjailijoiden näytelmien tekeminen.” ”Yltiöpäistä alkaa kirjoittaa näytelmä, jossa on suuri koneisto.” ”Kun kirjailijalle maksetaan niin vähän, se johtaaa siihen, että on vähän näytelmäkirjailijoita, jotka tekisivät sisältöjä. Nyt kirjailijat ohjaajat ja ohjaajat kirjoittavat.”  Lisää tekijäkeskusteluja! Hyvä Teksti!

KESTO AVOIN – KAAVOJA RIKKOMAAN

Suomen Kulttuurirahaston kulttuurijournalismin mestarikurssilaiset ovat perustaneet blogin.  Mestarikurssilaisen Kaisa Viljasen pohdintaa: ”Toimittajan tärkeimpiä ominaisuuksia ovat kriittisyys ja uteliaisuus. Kriittisyydestä ei ole pitkä matka kyynisyyteen. Sitten kun mikään ei enää liikuta, aion lopettaa nämä hommat.”  Hyvä neuvo itse kullekin.

Luen toimittajan kritiikkiä uuvuttavista ppt-sulkeisista. Minna Karkkola kehottaa aiheellisesti keskustelun alustajia rikkomaan kaavan.

Hitto, miten käsittelisin teatterin rahoitusta ja rakenteita? Aikaa on vielä miettiä…

JERUSALEMIN TANSSI STILL GOING STRONG

Kävin Tampereella Nätyllä katsomassa Yrjö Juhani Renvallin jäähyväisohjauksen Ilpo Tuomarilan Jerusalemin tanssista.  Renvall näyttää, kuinka upea näytelmäkirjailija Tuomarila on.  Muistuttaa, että mies on tehnyt muutakin kuin Katri Helenan (joka ON  hyvää musiikkiteatteridramaturgiaa) ja että meillä on vähän vanhempiakin näytelmäkirjailijasukupolvia.  Suomessa on aina äänessä vain yksi sukupolvi kerrallaan, lakonisoi Tuomarila itse. Niin se tuppaa olemaan. Renvall tuntee Tuomarilansa. Suuren Gargantuan hirmuinen elämä Nätyllä vuonna 1989, ja uudelleen Tampereen Teatterikesään myös nätyläisten kanssa vuonna 2001, Taulahäntä ja kivenhakkaaja nähtiin kantaesityksenä Turussa syksyllä 1993. Ja Renvallin Oulun-kaudella sai Jerusalemin tanssikantaesityksensä.

Moni on lukenut esitystä tämän hetken tilanteesta käsin. Renvall itse päätti ohjauksestaan alustavasti arabikeväänsä 2011, ja lopullisesti vuosi sitten. Maailma vain tuli vastaan. Kuka on joukon johtaja, ketkä poliiseja?

KULTTUURIN, VALLAN, USKON PERFORMANSSIT

Helsingin yliopiston folkloristiikan laitoksella pohditaan performanssia. Alkusyksystä työryhmissä pohdittiin performatiivista identiteettiä ja rituaalia sekä sitä, millaisia vaihtoehtoisia diskursseja tuotetaan, kun ideologioita tai valtaa tai rituaaleja esitetään ja uskomisen ja ei-uskomisen välistä vuoropuhelua käydään. Nyt avoimessa seminaarissa Performance, Theatricality and the Power of Representation ulkomaisina vierainaTerry Gunnell, Anja Klöck ja Peter Yeandle.  

ONNEA LILLA VILLANIIN!

Sipoon Nikkilässä on koko perheen kulttuuritalo Lilla Villan, jossa pian nähdään Paula Salmisen Erkat ja tavikset.  Erityisoppilas Olavi on minun sydäntäni lähellä.

KULTTUURI PARANTAA VAI SILOITTELEE?

Kulttuuri on hyödyntämätön hoitokeino.  Ruotsissa keskustellaan kulttuurin parantavasta vaikutuksesta. Den kulturella hjärnan -verkkoportaalista löytyy tietoa Karolinska Institutetin kolmivuotisesta hankkeesta, jonka tavoitteena on kehittää hoitoa kulttuurin avulla. Hanke kerää yhteen tietoa kulttuurin vaikutuksesta ja yrittää saada näin tietoa perille hoitohenkilökunnalle ja poliitikoille.  

Kriittisiäkin ääniä kuuluu. Radioteatterin johtaja Stina Oscarson pitää tällaista kulttuurireseptiajattelua vain helppojen ja nopeiden ratkaisujen tarjoajana.  Kovempi juttu olisi, jos kulttuuripolitiikassa uskallettaisiin kysyä, miksi ihmiset voivat huonosti.  Laastariajattelussa riskinä on se, että kulttuuri vain silottelee hyvinvointipolitiikan haaksirikkoa.  

VALTIOLTA PORKKANAA

Keräsimme TINFOssa ensimmäisen kerran tietoa VOS-teattereiden yleisötyöstä. Luvut ja sisällöt ilahduttavat. Syytä onkin, onhan valtio luomassa kannustuslisäjärjestelmää. Jos kaikki toteutuu ennakoidusti, vuonna 2015 ei teatterin saama valtionosuus enää perustuisi pelkästään henkilötyövuosiin vaan siinä olisi mukana muutaman prosentin kannustuslisä. Mitä luultavimmin kannustinlisää tulisi saamaan teatteri, joka tekee yleisötyötä.

TEATTERIALALLA SOVITTUA JA SOPIMATONTA

Työllisyys- ja kasvusopimus hyväksyttiin 25.10. TeMen ja Suomen Teatteri SteFin välillä Sopimuksesta voi lukea TeMen ja Suomen Teatterit SteFin sivuilta. Suomen Näyttelijäliiton ja SteFin neuvottelut eivät vielä johtaneet sopimukseen.

HUHHUH

Myrskyt riepottelevat ihan muualla kuin merellä. Sanomissa fuusioitumisten ja uudelleenjärjestelyjen seurauksena jopa seitsemääkymmentä saattaa uhata lopputili. Minua alkoi kiinnostaa tuo käsite uudelleenjärjestely. Tällaista apua on tarjolla yrityksille.

 

USKO TOKI

 

 Usko Toki 36_2013

 

UUTISIA


Uutta tilastotietoa: yleisötyöstä on tullut osa teatterin arkea, 1351 tapahtumaa keväällä 2013


Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on kerännyt ensimmäistä kertaa suomalaisilta teattereilta tietoja niiden tekemästä yleisötyöstä. Yleisötyötilasto tulee ilmestymään osana Teatteritilastoja, jotka TINFO kokoaa vuosittain. Yleisötyöstä kysyttiin tällä kerralla 47 valtionosuuslain piiriin kuuluvalta puheteatterilta (VOS). Tuloksena on, että liki kaikki VOS-puheteatterit tekevät yleisötyötä ja että yleisötyön muotoja on todella monia erilaisia. 40 VOS-puheteatteria tekee yleisötyötä, ja vuonna nämä teatterit järjestivät yhteensä 1351 yleisötyöksi laskettavaa tapahtumaa puolen vuoden aikana eli keväällä 2013. Yleisötyö on tullut yhä enemmän osaksi teattereiden toimintaa.

Vaikuttaa todennäköiseltä, että yleisötyö on yksi arvioitavista osa-alueista opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) kehitteillä olevassa VOS-instituutioiden kannustinjärjestelmässä. OKM:n kulttuuriasiainneuvos Katri Santtilan mukaan ministeriö lähettää vielä vuoden 2013 aikana VOS-teattereille lausuntokierrokselle valmistelemansa esityksen täytettävistä kriteereistä ja aikataulusta, jolla järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön.

Yleisötyöllä tarkoitetaan teattereiden toimintaa, jonka tavoitteena on syventää teatterin ja yleisön välistä suhdetta.* Yleisötyö on yleensä maksutonta, ja se voi usein liittyä ohjelmistossa meneillään olevaan esitykseen.

Yleisötyö voi mutkattomimmillaan olla nk. kulissikierroksia eli kiinnostuneiden kierrättämistä talossa, mutta teatterit järjestävät myös suuritöisiä hankkeita, työpajasarjoja, kirjoitus- ja teatterikursseja, avoimia harjoituksia, keskustelutilaisuuksia tai tekijätapaamisia tai valmistavat esityksiin liittyviä oheisaineistoja. Yleisöä on tarkoitus saada tavalla tai toisella mukaan teatterin luoviin prosesseihin ja auttaa näin vuoropuhelua teatterintekijöiden ja taiteenkokijoiden välillä.

Kohderyhmiksi on monissa tapauksissa otettu lapset ja nuoret, toisinaan yleisötyötä kohdennetaan opettajille, joskus yleisötoimintaa on suunnattu erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Yleisötyölle luonteenomaista on myös teatterin jalkautuminen ulos teatterin tiloista, esimerkiksi kouluille ja laitoksiin.

Monella VOS-puheteatterilla on erityinen yleisötyöntekijä, jolla voi olla teatteri-ilmaisun ohjaajan tai draamapedagogin tutkinto. Räätälöityä yleisötyöntekijän koulutusta on myös järjestetty 2000-luvulla eri oppilaitosten ja teattereiden yhteistyönä. Koulutusta tarvitaan, sillä yleisötyön tekeminen vaatii taiteellisen ja pedagogisen osaamisen yhdistämistä.

Q-teatterin yleisötyövastaavalla Jaana Taskisella on sekä asianomainen korkeakoulutus että erittäin pitkä kokemus yleisötyöstä. Q-teatteri järjesti kevään 2013 aikana 115 yleisötyötapahtumaa, joista useimmat koululaisille ja nuorille suunnattuja:

– Yleisötyö on ikkuna johonkin toisenlaiseen maailmaan ja nuorille mahdollisuus kokeilla jotain, mitä ei tule todennäköisesti muuten kokeiltua. Teatterille se tarkoittaa oven pitämistä auki, jatkuvasti ja oikeasti myös niille, jotka eivät itsenäisesti katsomoon kipua, kertoo Jaana Taskinen Q-teatterin yleisötyöstä.

Yleisötyö voi myös kuulua jonkun muun teatterin työntekijän toimenkuvaan, perinteisesti jotkut näyttelijöistä tai teatterisihteerit ovat voineet vastata teatterin toimenpiteistä sen ja yleisön välisen suhteen lujittamiseksi. 
 
***
VOS-puheteatterien tekemä yleisötyö keväällä 2013. Vertailusarakkeessa näkyvät ko. teatterin varsinaiset esitykset. Teatterit on listattu järjestyksessä sen mukaan, kuinka paljon niillä on yleisötyötä.

* Yleisö ja teatteri uuteen suhteeseen. Ylös – ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen -hankkeen loppujulkaisu, 2010.
 
Teatteritilastoinnista lisätietoja antaa:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, +358 9 2511 2121, hanna.helavuori(at)tinfo.fi 


Mika Myllyahon Paniikki, Kaaos ja Harmonia Brysselissä 4.11.2013

 
Suomen Benelux-instituutti ja belgialainen draamatekstien edistämisorganisaatio Magasin d’Ecriture Théâtrale (MET) järjestävät yhteistyössä Mika Myllyahon näytelmä- ja lukudraamatapahtuman ammattilaisyleisölle Brysselissä marraskuussa 2013. Paniikki ja Harmonia nähdään lukudraamana ja Kaaos näytelmänä Théâtre Poème 2:ssa maanantaina 4.11. Aiemmin Myllyahon Kaaos nähtiin Belgiassa lukudraamatapahtumassa Brysselissä 2012 ja Span teatterifestivaaleilla kesällä 2013.

Näytelmän ja luennat ohjaa lukudraamatapahtuman Benelux-instituutin kanssa järjestänyt MET:n johtaja, näyttelijä ja ohjaaja Jean-Claude Idée. Kaaoksen näyttelijöinä jatkavat vuoden 2012 lukudraamatapahtumassa ja vuoden 2013 Span teatterifestivaaleilla esiintyneet Isabelle Paternotte, Stéphanie Van Vyve ja Nathalie Willame. Lukudraamoissa esiintyvät Dominique Rongvaux, Vincent Vanderbeeken, Julien Vargas, Frédéric Lepers, Mathilde Rault ja Michel Wright.

Tuotannon toteutuminen vahvistaa Suomen Benelux-instituutin pitkään rakentamaa yhteistyötä kohdemaidensa ranskankielisen teatterimaailman kanssa. Hankkeen suomalaiset yhteistyökumppanit ovat Suomen suurlähetystö Brysselissä, Nordic Drama Corner ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO).

Lisätietoa: Tuukka Aspiala, Suomen Benelux-instituutti
tuukka.aspiala(at)finncult.be
+32 2 513 09 41
www.finncult.beNäyttelijäliiton neuvottelut Suomen Teatterit ry:n kanssa eivät johtaneet sopimukseen


Näyttelijäliiton neuvottelut Suomen Teatterit ry:n eli Stefin kanssa eivät johtaneet sopimukseen.

Stefin ehdoton vaatimus oli kuukausipalkkaisia vierailijoita koskevan kokeilutyöehtosopimuksen eli  liitteen 2 säilyttäminen Näyttelijöiden teatterityöehtosopimuksessa. Näyttelijäliitto ei voinut suostua siihen.

Näyttelijäliitto on jo kesällä 2012 ilmoittanut, että kuukausipalkkaisia vierailijoita kokeilusopimus päättyy 28.2.2014.

Kevään 2012 aikana kävi ilmi, että kuukausipalkkaista vierailijaa koskeva kokeilusopimus on johtanut lainrikkomuksiin ja epäselvyyksiin, erityisesti Svenska Teaternissa, mutta myös muissa teattereissa. Lainrikkomukset koskevat työaikalakia, vuosilomalakia sekä työsopimuslakia.

Näyttelijäliitto ja Stefi eivät ole samaa mieltä siitä, että miltä osin sopimukseen sovelletaan lakia ja miltä osin työehtosopimusta. Yhteisymmärrystä ei ole siitäkään, että mikäli sovellettaisiin työehtosopimusta, niin miten sitä sovellettaisiin.

Stefin kanta neuvotteluissa oli, että sopimus jatkuisi siten, että kokeilusopimuksen tulkinta selvitettäisiin työtuomioistuimessa. Näyttelijäliiton kanta on, että juridisesti näin epäselvässä tilanteessa ei mitenkään voida jatkaa kokeilua. Kokeilu pitää voida lopettaa.

Näyttelijäliitto olisi ollut valmis kirjaamaan siirtymäsäännöksen, jonka mukaan niissä teattereissa/tuotannoissa, joissa kuukausipalkkainen sopimus on tehty ja työskentely aloitettu ennen 28.2.2014 olisi voitu jatkaa kuukausipalkkaisen sopimuksen soveltamista kevään ajan. Tämäkään ei riittänyt Stefille.

Nykyinen Näyttelijäliiton ja Stefin työehtosopimus on voimassa 28.2.2014 asti. Neuvotteluiden jatkumisesta ei olla vielä sovittu.

www.nayttelijaliitto.fi/Näyttelijäliitolla sopimukset KT:n ja YLE:n kanssa


Näyttelijäliitto solmi valtakunnallisen työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen Kunnallisen näyttelijöiden työehtosopimuksen Kunnallisen työmarkkinalaitoksen (KT)  kanssa.

Sopimuskausi on 1.3.2014-31.12.2015 ja 1.1.2016-31.1.2017, mikäli valtakunnallinen sopimus syntyy. Palkankorotukset 1.7.2014 20 euroa tai 0,77% ja 1.7.2015 0,4%:n yleiskorotus.

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kanssa sovittiin, että mikäli kuukausipalkkaista vierailijaa koskeva liite 2 poistuu tai muuttuu Stefin sopimuksessa, se poistuu tai muuttuu myös kunnallisessa sopimuksessa.

Sopimuksessa sovittiin mm. paikkausohjesääntöä ja koulutusta koskevista työryhmistä. Tekstimuutoksia ei tehty.

Yleisradion vierailevia näyttelijöitä koskeva sopimus noudattaa myös valtakunnallista aikataulua, mutta toinen jakso päättyy aikaisemmin: 1.1.2014-31.12.2015 ja 1.1.2016-30.11.2016. Korotukset 1.5.2014 yleiskorotus 0,8% ja 1.5.2015 yleiskorotus 0,4%.

Yleisradion Uuden Päivän sopimukset noudattavat samaa aikataulua sillä erotuksella, että sopimus on kokonaan irtisanottavissa päättymään 31.12.2015.  Uuden Päivän korotukset 1.5.2014 kuukausipalkkaan 20 euroa ja 1.5.2015 yleiskorotus 0,4%.

www.nayttelijaliitto.fi/


 

Työllisyys- ja kasvusopimuksen valtakunnallisessa aikataulussa syntyivät kunnalliset teatterisopimukset ja kolme yksityistä ratkaisua


Työllisyys- ja kasvusopimuksen valtakunnallisessa aikataulussa syntyi kolme ratkaisua teatterialan yksityisen puolen työehtosopimuksista. Lisäksi Kunnallinen työmarkkinalaitos sai sovittua kunnallisten näyttelijöiden ja muusikoiden työehtosopimusratkaisut.

Ns. TyKa-raamin mukaisen ratkaisun Suomen Teatterit ry:n kanssa tekivät Suomen Muusikkojen liitto, Teatteri- mediatyöntekijöiden liitto ja Palvelualojen ammattiliitto. Näin ollen osana valtakunnallista kokonaisratkaisua, joka kattaa yli 90 % palkansaajista, saatiin sovittua yleinen Teatterialan työehtosopimus, teatterimuusikkojen työehtosopimukset sekä Kansallisteatterin talokohtainen työehtosopimus.

Ratkaisun ulkopuolelle jäi yksityisen puolen Näyttelijöiden teatterityöehtosopimus. Näin ollen kyseisen sopimuksen osalta joudutaan käymään erilliset neuvottelut 28.2.2014 mennessä.

Työllisyys- ja kasvusopimuksen osana syntyneet teatterialan sopimusratkaisut takaavat työntekijöille raamin mukaiset korotukset vuosina 2014 (20 euroa) ja 2015 (0,4 %). Sopimusratkaisut takaavat teatterialan työrauhan aina 31.1.2017 saakka, mikäli työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsevät kesällä 2015 sopuun vuoden 2016 sopimuskorotuksista. Muussa tapauksessa sopimukset on mahdollista irtisanoa päättymään 31.12.2015 mennessä.

Tiedustelut asiassa voi osoittaa toimitusjohtaja Tommi Saarikivelle tai lakimies Leevi Mentulalle.

Lisätietoja:

Tommi Saarikivi
toimitusjohtaja
puh. 09 2511 2151 / 040 153 1415
tommi.saarikivi(at)suomenteatterit.fi

Leevi Mentula
lakimies
puh. 09 2511 2152 / 040 521 8319
leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi

www.suomenteatterit.fiTemen työehtosopimukset ja keskitetty sopimus 25.10.2013

Työllisyys- ja kasvusopimus hyväksyttiin perjantaina 25.10. ja se vaikuttaa Temen työehtosopimuksiin. Näihin Temen työehtosopimuksiin saatiin neuvottelutulokset:

- Suomen Kansallisoopperan päivätekniikkaa koskeva UUSI työehtosopimus
- Teatterialan työehtosopimus
- Suomen Kansallisteatterin työehtosopimus
- Tikkurilan teatterin työehtosopimus
- Yleisradion tuotantotyöntekijöitä koskeva työehtosopimus
- Yleisradion ns. Yhtyneet-sopimus
- Mediaringin henkilövuokrausta koskeva työehtosopimus
- Elokuva- ja TV-tuotantoa koskeva työehtosopimus, vaikkakaan se ei ole Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen -> lue lisää!

Tanssikouluja koskeva nelivuotinen Tanssinopettajien työehtosopimus on voimassa maaliskuulle 2016 ja noudattaa työmarkkinoiden yleistä linjaa.

www.teme.fi/Åbo Svenska Teater med i ett projekt ”Den unga scenen”


Åbo Svenska Teater har på våren 2013 gått med i ett projekt som heter ”Den unga scenen”.
Den Unga Scenen är ett nationellt, tvåspråkigt och mångårigt projekt som sammanför och ger unga amatörer i teatergrupper, skolor och andra läroanstalter en möjlighet att arbeta tillsammans med professionella teatrar och dramatiker.

Huvudsyftet med detta projekt för 13–19-åringar är att:
•    främja ungdomars välmående genom teaterverksamhet.
•    utveckla ungdomars uttrycksförmåga och förse dem som arbetar med unga med nya idéer.
•    ge ungdomar möjlighet att skapa och spela teater i samarbete med professionella teatrar.
•    skapa en ungdomskultur på den professionella teaterscenen.
•    främja inhemsk dramatik.
•    skapa och främja publikarbete och konstnärlig utbildning inom de professionella teatrarna.

Projektets huvudorganisatör är Työväen Näyttämöiden liitto ry (TNL) 2013-2015.
Det väsentliga är att ungdomarna får erfarenhet av att skapa teater i samarbete med yrkesverksamma personer på en professionell teaterscen. Teatern förbinder sig även att ge feedback om föreställningarna till de medverkande ungdomsgrupperna.
Projektets dramatiker ska skriva en ungefär timslång pjäs som lämpar sig för 13-19-åriga skådespelare. Färdiga pjäser ska översättas till både svenska och finska. Projektets syfte är att främja ny inhemsk dramalitteratur och introducera framstående dramatiker som är verksamma i dag.

Det är fritt fram för fristående amatörteatrar, grupper från konstinstitut, yrkeskolor och gymnasieskolor att ansöka om deltagande i projektet. Gruppens regissör kan vara professionell eller amatör, till exempel en lärare.
Projektet planeras och genomförs under åren 2013-2015.

Mera information om författarna, pjäserna och samarbetsteatrarna finns på http://nuorinayttamo.info.

Teaterchef Dick Holmström tfn. 040 545 7545 ställer gärna upp på intervju för att berätta och motivera varför ÅST  har gått med i det här projektet , om hur ÅST ser på sin uppgift att uppfostra en ny teaterpublik och nya teaterkrafter.


TAPAHTUMIA


Näyttelijöiden täydennyskoulutus 2023?, 6.11.2013, Teatterimuseo, Helsinki


Näyttelijä ei ole koskaan valmis, mutta missä kulkee jo ammatissa olevien komeljanttarien taiteellinen aikuiskouluttautuminen? Keskustelijoina ja erilaisia koulutuksen malleja esittelemässä mm. teatteritaiteen tohtori Ville Sandqvist, Ilmaisuverstaan pj Juha-Pekka Mikkola, filosofian tohtori Kai Lehikoinen TeaKin Esitystaiteen tutkimuskeskuksesta, opetusneuvos Petri Haltia OKM:sta, ohjaaja-professori Esa Kirkkopelto sekä ruotsinkielisen koulutusyhdistys LUST ry:n edustaja.

Tämä Ilmaisuverstaan ilta pidetään ke 6.11.2013 klo 17 Teatterimuseolla os. Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, Helsinki. Samalla mahdollisuus tutustua Näyttelijäliitto 100 vuotta – Teatterimuseo 50 vuotta ”Näyttelijän kengissä” -juhlanäyttelyyn!

Tervetuloa!

Raitiovaunu 8. Ruoholahden metroasemalta 550 m. Bussilla Espooseen menevät T-linjat sekä 20, 21V, 65A ja 66A.

www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas/Seminaari: Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa, 11.11.2013, Helsinki


Millaista on taiteilijan työ? Millainen on taiteilijan työpäivä? Entä taiteilijan työpolku? Ammattitaiteilijoina työskentelee Suomessa suuri joukko ihmisiä. Taiteilijan työhön liittyy paljon mielikuvia ja myyttejä, mutta työn arki on usein toisenlainen. Se on täynnä säännöllistä puurtamista, omien töiden esille saattamista, julkisuutta, rahoituksen hakemista, roudaamista, rakentamista, monialaisena olemista, sekä epävarmuutta, kilpailua ja stressiä. Taiteilija-ammatteja ihaillaan vapauden ja itseilmaisun takia. Useimmat taiteilijat pitävät itse ammattiaan etuoikeutettuna ja työtään palkitsevana, vaikka siihen liittyy paljon haasteita hyvinvoinnin kannalta. Taiteilijan hyvinvointia haastavat epäsäännöllisyys, taloudellinen turvattomuus ja taidekentällä selviäminen.

Taiteilijan työtä on tutkittu Työterveyslaitoksella vuosina 2012-2013 tutkimushankkeessa Taiteilijan hyvinvointi taidetyön muutoksessa. Seminaarissa julkaistaan tutkimushankkeen keskeiset tulokset Taiteilijan työ -kirjan muodossa. Seminaarin yhteydessä saa ensi-iltansa myös Janne Laihon ohjaama dokumenttielokuva Taiteilijan työ .

Tutkimushankkeen päätösseminaari maanantaina 11.11.2013 klo 11.30-17.30
Työterveyslaitos, luentosali, Topeliuksenkatu 30, 00290 Helsinki
Andorra Kino, Eerikinkatu 11, 00100 Helsinki

Seminaariohjelma (PDF)
Ilmoittaudu 31.10.2013 klo 16.00 mennessä www.ttl.fi/tapahtumakalenteri tai puhelimitse: Tuula Törhönen, 030 474 2544.

Tilaisuus on avoin, mutta rajoitetun paikkamäärän, tarjoilun ja bussikuljetuksen vuoksi ilmoittautuminen on välttämätöntä.

Tervetuloa juhlistamaan tutkimushankkeen ja dokumenttielokuvan valmistumista!

Tutkimushanketta ja dokumenttielokuvaa rahoittaa Työsuojelurahasto.Common Sense Complex –festivaali 30.11.- 5.12.2013 Teatteri Takomossa.


Common sense complex –festivaalilla yksi teatteriesitys kopioituu
kolmeksi kannanotoksi tekijänoikeuksista, ostamisesta, vaihtamisesta
ja omistamisesta.

Viiden päivän aikana 30.11.-5.12.2013 Teatteri Takomossa koetaan esityskopioiden
verkosto, kun CMMN SNS PRJCT –teoksesta nähdään keskenään yllättävänkin erilaisia esityksiä. Keskustelua aiheesta vetää Helsingin Sanomissa nykymuotoilijoiden sukupolven kärkeen nostettu graafikko Johannes Ekholm.

CMMN SNS PRJCT on esitys, jonka esitysoikeudet on laillisesti ostettu
konseptin luoneilta Laura Kalauzilta ja Martin Schickiltä heidän esityksestään Virossa. Suomessa esitysoikeudet omistaa työryhmä, ja laillisessa kopiossa esiintyvät näyttelijät Edith Holmström ja Willehard Korander. Yksi neljästä näytöksestä kuullaan ruotsiksi, muut
kolme suomeksi.

Lue lisää


HAKUJA


Invitation for Harmony World Puppet Carnival, 1-10 Nov 2014, Bangkok


World Puppet Carnival with the Government of Thailand and Sema Thai Foundation invite you to participate in the spectacular Harmony-World Puppet Carnival in Bangkok, Thailand from 1 to 10 November 2014. Over 100 productions from 80 countries all over the world will be selected to perform in exotic Bangkok. Thailand is one of the world’s most beautiful countries and home of the famous Thai Traditional Puppet Theatre.

You are invited to present a show, video, or film for children, family or adults. Your program can be traditional, classic, new, innovative or experimental. Groups, duos, and solo performers with big spectacles or small performances are encouraged to apply. Share your talent with the all world in Bangkok. Learn about other culture’s puppetry and the amazing Thai marionettes.

More information


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Vielä ehtii: Erityisavustus nuorisotakuun kehittämiseen taiteen keinoin, hakuaika 5.11.2013 asti


Taiteen edistämiskeskus / taideneuvosto myöntää vuonna 2013 kertaluontoisen erityisavustuksen oikeustoimikelpoisille yhteisöille kuten yhdistyksille, säätiöille, osuuskunnille ja yrityksille.
Avustus on tarkoitettu hankkeisiin, joilla kehitetään nuorisotakuun laadukasta toteutusta taiteen keinoin. Hanke voi olla pilotti ja sen tuloksena voi syntyä toimintamalli jatkokehittelyä varten.

Hakuaikaa on 5.11.2013 asti.

Lisätietoja


TYÖPAIKKOJA


Kuopion kaupunginteatteri etsii näyttämömestaria ja metallimiestä


Kuopion kaupunginteatteri etsii vakinaiseen työsuhteeseen näyttämömestaria ja metallimiestä.

Näyttämömestarilta edellytämme teatterialan ammatillista tutkintoa tai vastaavia tietoja, alan työkokemusta, esimieskokemusta sekä tietoteknistä osaamista.

Tehtävänä on mm. toimia näyttämöhenkilökunnan esimiehenä, valvoa ja johtaa lavasteiden pystytystä, vaihtoa, purkua, kuljetusta ja varastointia sekä vastata näyttämöteknisestä kalustosta.

Työviikko on kuusipäiväinen ja työpäivä kaksiosainen. Palkkaus kunnallisen teknisen henkilöstön TES:n mukainen.

Lisätietoja: käyttöpäällikkö Juha Westman, puh. 044-7182 403

Metallimieheltä edellytämme alan ammatillista tutkintoa, todistusta luokkahitsauksesta, tulityökorttia ja 2-3 vuoden metallialan työkokemusta. Mahdollinen kokemus puusepän työstä katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävänä on vastata teatterin lavasterakentamisessa tarvittavista metallitöistä ja osallistua teatterin lavasteiden rakentamiseen ja korjaamiseen.

Lavastamon työaika 38,25 h/vko ja työviikko on 5-päiväinen. Lavastamolla on käytössä liukuva työaika. Palkkaus kunnallisen teknisen henkilöstön TES:n mukainen.

Lisätietoja: käyttöpäällikkö Juha Westman, puh. 044-7182 403 ja työnjohtaja Olavi Antikainen, puh. 044-7187 736.

Hakemukset ja CV:n pyydämme lähettämään 30.11.2013 mennessä osoitteella Kuopion kaupunginteatteri, Puistokatu 13, 70110 Kuopio tai täyttämään hakemus osoitteessa www.kuntarekry.fi.IETM seeks a Communication Officer (Brussels, Belgium), deadline 8.11.2013


The small and dynamic Brussels based Secretariat of one of Europe’s largest cultural networks is looking for an exceptional communication professional willing to put all his/her creative thoughts into practice in order to serve the network and its 450 members and help strengthen the position of contemporary performing arts.

We expect the new Communication Officer:
- to ensure the development and implementation of innovative and effective means of communication for IETM’s internal communication (both between Secretariat, Board and members and the exchange between IETM-­-members);
- to take care of the close day to day communication between Secretariat and members;

- to ensure the most efficient external communication of IETM’s vision, strategy and activities (to stakeholders, press, decision-­makers, colleagues);
- to develop efficient tools to keep track of the international activities of the members, especially those between members and/or those started within the IETM- network.            

Our new colleague will be a developer of cutting edge communication strategies and models. She/he is a born networker and communicator, who is bilingual English and French. The knowledge of and love for the contemporary performing arts is an asset.

Deadline: 8 November.

Find all details online.


Kulttuurialan työpaikat löytyvät nyt samasta osoitteesta

Kulttuurialan työpaikat löytyvät nyt kootusti yhdestä osoitteesta. Kulttuurimedia Cult24 julkaisee sivun, johon on koottu kulttuurialan avoimia työpaikkoja laidasta laitaan. Työpaikkasivun osoite on Cult24.fi/tyopaikat.

Kulttuurialan työpaikat -sivu on toteutettu yhteistyössä Duunitorin kanssa. Työpaikkojen lähteinä ovat muun muassa Mol, Oikotie ja Uranus.

Työpaikat on jaoteltu maantieteellisten alueiden perusteella. Lisäksi on avattu Facebookiin sivut, joihin päivittyy sekä avoimia työpaikkoja että Cult24:n tekemiä kulttuuriuutisia. Linkit Facebook-sivuille löydät niin ikään osoitteesta Cult24.fi/tyopaikat.

Pauli Jokinen
päätoimittaja, Cult24 media
044-5242520
pauli.jokinen(at)cult24.fi

MUITA ILMOITUKSIA


Vuoden Teatteri 2014 -kilpailun voittajan ratkaisee Seela Sella


Suomen Teatterit ry:n Vuoden Teatteri 2014 –kilpailun arvovaltaisena diktaattorina toimii näyttelijä Seela Sella. Kilpailun raati valitsee finaaliin kahdesta viiteen ehdokasta, joiden joukosta Sella tekee valintansa.

Kilpailun raadissa ovat mukana tällä kertaa Tampereen Työväen Teatterin taiteellinen johtaja Maarit Pyökäri, Oulun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja Mikko Kouki sekä viime vuoden voittajan Teatteri Jurkan puheenjohtaja Pasi Lampela. Lisäksi mukana on Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi.

Voittaja julkistetaan Teatteripäivien 9.-10.3.2014 yhteydessä Helsingissä järjestettävässä juhlatilaisuudessa yhdessä muiden alan palkintojen kanssa.

Järjestösihteeri Taija Lähdetie toimii kilpailun sihteerinä. Teatterit voivat halutessaan toimittaa ehdotuksia kilpailuun järjestösihteerille 20.12.2013 saakka, mutta erillistä hakukierrosta teattereille ei järjestetä.

Lisätietoja Vuoden Teatteri -kilpailusta.

Lisätietoja:
Taija Lähdetie, järjestösihteeri
p. 09 2511 2150
taija.lahdetie(at)suomenteatterit.fiKenelle Vuoden harrastajateatteri -palkinto 2014?


TNL:n ja SHT:n Vuoden harrastajateatteri -palkinto jaetaan 9.3.2014 Teatteripäivien yhteydessä Helsingissä. Kaikki harrastajateatterit voivat ilmoittaa ehdotuksensa TNL:oon (yksityishenkilöt eivät voi toimia ehdottajina). Ehdotukseen tulee liittää mukaan DVD-tallenne yhdestä vuoden 2013 esityksestä sekä selvitys ehdotetun teatterin kuluneen vuoden toiminnasta. Valitsijana toimii näyttelijä Jemina Sillanpää.

Ehdotukset liitteineen tulee lähettää 9.12.2013 mennessä
(viimeisen päivän postileima riittää):
Mikko Väänänen, Työväen Näyttämöiden Liitto, Meritullinkatu 33 A 33, 00170 Helsinki. Hakemuksia/liitteitä ei palauteta!

Lisätietoja Mikko Väänäseltä (09) 2511 2170Kiertävien nukketeatteriesitysten luettelo 2014


Suomen Uniman verkkosivuille on lisätty luettelo 2014 kiertävistä nukketeatteriesityksistä ja koulutuksista. Luettelo on vapaasti jaettavissa. Suomen Unima ei välitä esityksiä, vaan tilaajan tulee ottaa suoraan yhteyttä esityksen tai koulutuksen tarjoajaan. Taiteilijan hyvinvointi_ohjelma

Yleisötyö_kevät 2013