30.10.2014

TINFO-tiedote 37 / 30.10.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


twitter.com/tinfotweets

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


MESENAATTITEKO

Jane ja Aatos Erkon säätiön 15 miljoonan lahjoitus Tanssin talolle on vertaansa vailla oleva mesenaattiteko. Säätiön ehdollisen tuen edellytyksenä on, että myös valtio ja Helsingin kaupunki osallistuvat tähän 35 miljoonan hankkeeseen.

Yksityinen raha käy yhä arvokkaammaksi siinä julkisen kulttuuri- ja taidetuen ja avustusten leikkauskurimuksessa, jossa eletään. Säätiöiden ja rahastojen taiteelle ja tieteelle kohdistaman tuen suuruuden rinnalla kalpenee esimerkiksi Taiteen edistämiskeskus tai Suomen Akatemia. Notkealiikkeisenä uskalikkona yksityinen raha toimii usein strategisesti, julkista sektoria liikkeelle sysäten, ammattikentän buustauksena tai riskihankkeiden – tutkimuksen ja taiteen – mahdollistajana.


PAINAVAA FAKTAA ITSENSÄ TYÖLLISTÄJISTÄ – TÄLTÄ POHJALTA TEKOIHIN

Tilastokeskus on nyt ensimmäistä kertaa selvittänyt itsensätyöllistäjien työmarkkina-asemaa ja työoloja. Moni asia on vähemmän mustavalkoinen kuin mututuntumalta väitetään. Siksikin tämän Itsensätyöllistäjät 2013 –julkaisun faktalla on painoa. 

Itsensätyöllistäjät ovat yksinyrittäjiä, ilman palkattua työvoimaa ja omaa työpistettä toimivia omalla toiminimellä toimivia ammatinharjoittajia, jotka myyvät omaa osaamistaan, sekä tietenkin freelancereita ja apurahansaajia. Suomessa tähän joukkoon kuului vuonna 2013 152 000 ihmistä, mikä on 6 % 15-64-vuotiaista työllisistä. Määrää voi pitää suhteellisesti ottaen pienenä, ja itsensätyöllistäjien tarpeet saattavat tuntua marginaalisilta, mutta tulevaisuuden näkökulmasta itsensätyöllistäjien ongelmien ratkaisuissa on avain parempaan. Eikä tarvitse olla kummoinenkaan ennustaja, kun sanoo, että tämä joukko tulee lähivuosina kasvamaan huimasti.  

Freelancerit ja apurahansaajat ovat nuoria ja muita paremmin koulutettuja. Kulttuurialan ammattilaisia ja käsityöläisiä tästä joukosta oli 17 %. Alimpaan tuloluokkaan (29 %) ja toiseksi alimpaan (15 %) kuului itsensätyöllistäjistä 44 %. 

Julkaisusta käy selvästi ilmi se, minkä me tällä alalla jo ”tiesimme”, mutta nyt on tutkittua tietoa: Kulttuurialan ammattilaiset ja käsityöläiset kokevat selvästi muita enemmän epävarmuutta: töitä ei ole riittävästi ja toimeentulo on huojuvalla pohjalla. Heissä on myös eniten niitä, jotka olosuhteiden pakosta työskentelevät itsensätyöllistäjinä. Kun työmarkkinat ovat mitkä ovat.

Kokonaan omaksi alueekseen tutkimuksessa nostetaan ”taiteilijayrittäjyys”. Taidetta ei tehdä voiton tavoittelemiseksi, taidetyötä ei voi tehdä nopeammin tai kustannustehokkaammin eikä työ ole jaettavissa palkkaamalla muita. Tässä joukossa ovat ne, joilla on ”vahva työn imu” ja jotka pystyvät toteuttamaan itseään työn kautta. Selvityksen mukaan tässä joukosta löytyy eniten niitä, joiden työntekoa leimaa innostus ja uppoutuminen työhön ja työstä saatu syvä tyydytys. Selvitys päätyy siihen ajatukseen, että ”taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta he ovat päättäneet elää itsensä näköistä elämää ja tehdä työtä, joka mahdollistaa luovuuden käytön”.

Eniten tutkijat kantavat huolta joukon neuvotteluaseman haavoittuvaisuudesta, sosiaaliturvajärjestelmän vaikeaselkoisuudesta ja toimimattomuudesta sekä itsensätyöllistäjien toimeentulon epävarmuudesta ja tilkkutäkkimäisyydestä, siitä, että toimeentulo joudutaan hankkimaan useista lähteistä. Itsensätyöllistäjiä on monenlaisia. Joukossa on niitä, joille yrittäjyys on ollut sattumaa tai olosuhteiden pakkoa, mutta valtaosalle heistä se tarkoittaa halua hankkia toimeentulo yrittäjämäisesti työskentelemällä ja liiketoiminnan kautta. Tätä ryhmää pitäisi tukea luomalla uusia toimintamalleja ja näin luotaisiin myös kasvuhalukkuutta. Toimivalla sosiaaliturvalla luodaan ”kasvun potentiaalia ja ylläpidetään työllisyyttä”.


KESTÄVYYTTÄ, YLIRAJAISUUTTA, YHTEISTYÖTÄ – HYVIÄ AAMUNAVAUKSIA

Aamut alkavat joskus parhaalla mahdollisella tavalla. Olemme harjoittaneet kv-päällikkömme Hyden kanssa dialogikierrosta OKM:ssä ja UM:ssä. Näissä aamusessioissa olemme halunneet testata TINFOn kansainvälisen liikkuvuuden toimenpiteitämme ja toimintalinjojamme ja kuulla yhteistyökumppaneiden / rahoittajien näkemyksiä ja tulevaisuushahmotuksia. 

OKM:n neuvottelevan virkamiehen Kimmo Aulakkeen ja kulttuuriasiainneuvos Annika Söderlundin kanssa keskustelimme aineettomasta arvonluonnista, kulttuuripoliittisen strategian päivitystarpeesta, torppauksesta, jonka raskaat rakenteet ja turhat normit voivat saada aikaan. Suomessa tätä sorttia riittää. Lisäksi puhuimme siitä, mitä Suomen pohjoismainen puheenjohtajuusvuosi 2016 voisi parhaimmillaan tarkoittaa käytännössä.

UM:ssä olimme ”testiryhmänä” keskustelemassa ministeriön viestintäosaston toimintatavasta ja yhteistyöstä viestintäjohtaja Jouni Mölsän ja johtavan asiantuntijan Outi Hakasen kanssa. Jouni Mölsä kertoi joitain vuosia sitten, että hänen toimeksiantonsa oli ”keksiä viestintä ja kulttuuriosasto uudestaan”. Tämä mies puhuu ovien avaamisen tärkeydestä. Kulttuuri on yksi voimallisista avaajista. ”Jotta tehtäisiin oikeita asioita”, ”Jotta kulttuuri ja taide kuuluisivat ulkoministeriöläisten yleissivistykseen ja perusosaamiseen ”, ”jotta jalkautettaisiin kulttuuri”. ”Meillä on jo silkkihattu, mutta nyt on vielä vedettävä hatusta se kani”, Mölsä kiteyttää. Tässä on ideaa ja katu-uskottavuutta, vankkaa asiantuntemusta ja kulttuurin arvostusta viestivä kädenojennus aikaisempaa tiiviimpään yhteistyöhön. Kani vedetään hatusta yhdessä.


KESTÄVYYTTÄ SANOIN JA TEORIAN TASOLLA

Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien LYHTY on linjannut näkemyksiään luovien alojen kehittämisestä. Hyvää luettavaa.

Kestävyyttä rakennetaan myös teorian tasolla. Suomeen kokoontuu ensi toukokuussa kansainvälinen joukko pohtimaan kulttuurin kestävyyttä kansainväliseen kongressiin Culture(s) in sustainable futures. Tulee tarpeelliseen saumaan. Kovia puhujia


UUDENLAISTA TYÖELÄMÄVALMENNUSTA

Yli 40 000 korkeasti koulutettua työttömänä. Sitran johtaja Timo Lindholm kirjoittaa blogissaan  siitä, miten Suomi on vaarassa menettää osaamispääomaansa. Lindoholmin mukaan aiempi koulutus ei enää olekaan käypää valuuttaa muuttuneilla työmarkkinoilla, siksi perinteisestä työelämävalmennuksesta ei ole edes laihaksi lohduksi. Timo Lindholm ottaa esimerkin uudentyyppisestä työpajasta, jossa lähdettiin osallistujien osaamisen näkökulmasta ja pohdittiin sellaisia kysymyksiä kuin: Millaisia valmiuksia tulevaisuuden työelämässä tarvitaan? Mitkä alat tarjoavat mahdollisuuksia uusiin avauksiin? Miten voin itse suuntautua uutta kohti? Mistä kannattaa aloittaa?  Hyviä kysymyksiä meidänkin alalla.


MEILLÄ ON VARAA OLLA NÄKEMÄTTÄ – PIILOTETTU OSAAMINEN

Vasta nyt osui silmiin ja käsiin CIMOn ajatushautomo Demoksella teettämä selvitys siitä, millaisena työnantajat ja opiskelijat näkevät kansainvälisen osaamisen merkityksen työelämässä. Raportilla on paljonpuhuva nimi Piilotettu osaaminen. Kansainväliseen osaamiseen liittyy kielitaito, suvaitsevaisuus, kulttuurien välinen kompetenssi mutta myös sellaisia tekijöitä kuin sitkeys, tuottavuus, uteliaisuus. Raportin mukaan nykyisenkaltaisessa muutoksessa tarvitaan kansainvälisiä osaajia. Miten työelämä ja kansainvälistä kokemusta omaavat opiskelijat ja työntekijät tunnistaisivat tuon piilotetun osaamisen, jota kansainvälisillä toimijoilla on.


POIKKEUSTILASSA

Mitä jos instituutiot olisivat useammin poikkeustilassa… Kysymys nousi mieleen rempassa olevassa Kiasmassa järjestetyssä esitystaidetapahtumassa viime viikonloppuna. Väkeä oli tuhdisti. Oli nostattavaa vaeltaa kolmannen kerroksen galleriatiloissa, poiketa esityksiin, installaatioihin. Minä halusin Esitystaiteen seuran installaatioon Barba Mundi (Atro Kahiluoto ja Tuukka Vasama) ja Neljään muotokuvaan (Raisa Kilpeläinen & työryhmä), jonka olin aikaisemmin missannut. 

Barba Mundissa keskustelua tiheydestä, miten kuusi kehystääkään kuvan, makoilua kasvot kuusenhavujen peitossa, kuusen tuoksua impaten tai luonnonpartaa väsäten. Neljässä muotokuvassa muotokuvat heräävät eloon, niiden hahmot rupeavat häiriköiksi, kukin omalla tavallaan, ne haluavat kontaktia, hakeutuvat luokse, ja sitten on se yksi, joka pistää lekkeriksi. Eläköön kurittomat mummot.

Näistä väljistä ja pakottomista kohtaamisista nautin.  


ORAVANPYÖRÄKORRUPTIO

Vain teatterijohtajuudesta eläkkeellä oleva Jussi Helminen kirjoittaa Turun Sanomissa (29.10.2014) oravanpyöräkorruptiosta, jolla hän viittaa Helsinkiin, jossa ovat eduskunta, lobbarit, media, raha, työ. Helminen antaa esimerkkejä teatterin alalta: henkilötyövuodet ovat valuneet Helsinkiin. Helmisen kysyykin, ovatko sata katsojaa Helsingissä arvokkaampia kuin Turussa.  HS kirjoittaa voittopuolisesti helsinkiläisesityksistä jne. jne.: ”Helsinki on maan tapa. JO Espoolle se on valloitushaluinen suuri itäinen naapuri.” Ja TINFOkin on Helsingissä ja aivan liian vähän seuraa sitä, mitä Helsingin ulkopuolella tapahtuu teatterissa. Tämän sanon minä, ei Jussi.


LEIKOLA JA VELKA

Funniest Person in the World -kilpailun voittaja Ismo Leikolan Velka kiinnosti. Löysin suomenkielisenä versiona.twitter.com/tinfotweets


TINFON ILMOITUKSIA


TINFO-verkkokaupan marraskuun tarjous


TINFO-verkkokaupasta voit tilata muun muassa Teatteritilastot 2013, Teatterialan Avain 2014/2015 -osoitehakemiston, Teatterilaisen muistikirjan 2015, TINFO News –lehtiä sekä muuta alan kirjallisuutta.

Marraskuun tarjous: Teatterilaisen muistikirja 2015 kaverille postikuluitta
Kun tilaat kaksi kappaletta uutta Teatterilaisen muistikirja/kalenteria, maksat postikulut ainoastaan yhdestä! -> yhden kappaleen postitus: 2,93 € / kaksi kappaletta: 4,46 €

Tilaukset voit tehdä:
www.tinfo.fi/verkkokauppa
sähköpostitse: tinfo(at)tinfo.fi
puhelimitse (09) 2511 2120

Noudot toimiston (Meritullinkatu 33 A 2, 2. krs, 00170 Helsinki) aukioloaikoina ma-to klo 9-16, pe klo 9-15.


Ilmoita kevään 2015 teatteriensi-iltasi


Keräämme ammattiteattereiden kevään 2015 ensi-iltatiedot verkkosivuillemme. Lähetä oman teatterisi tiedot sähköpostitse osoitteeseen tinfo(at)tinfo.fi.

Kirjoita viestin otsikoksi "ensi-illat". Ensi-iltatiedoissa tulisi näkyä esityksen nimi, ensi-iltapäivämäärä, kirjailija, ohjaaja, dramaturgi tai muut työryhmän tiedot sekä lyhyt sisältökuvaus. Merkitse myös onko teksti kotimaisen tekstin kantaesitys, lasten- tai nuortenteatteria tai yhteistuotanto.

Aloitamme ensi-iltalistan päivitystyön marraskuun aikana. Kattava listaus kevään ensi-illoista valmistuu joulukuun alkuun mennessä.

www.tinfo.fi/ensi-illat


TINFOn toimisto suljetaan to 6.11. klo 12.00

Torstaina 6.11. suljemme toimiston poikkeuksellisesti jo klo 12.00. Ensi viikon TINFO-tiedote ilmestyy normaalisti torstaina, mutta totuttua aiemmin. Huomioithan tämän, jos olet lähettämässä tiedotteita ensi viikon uutiskirjeeseen.

Olemme paikalla jälleen normaalisti perjantaina 7.11.

www.tinfo.fi


UUTISIA


Mika Myllyahon koko näytelmätrilogia pyörii teatterissa Prahassa

Prahalaisessa huoneteatteri Komorni činohrassa (KOC) tulee 2. marraskuuta 2014 ensi-iltaan Mika Myllyahon näytelmä Harmonia. Ohjaaja ja teatterinjohtaja Jiri Babek on myös aiemmin ohjannut Myllyahon näytelmätrilogian kaksi ensimmäistä osaa teatteriinsa (ensi-illat 2012 ja 2013), myös nämä pyörivät edelleen KOC-teatterin ohjelmistossa.

Kaikki kolme Mika Myllyahon näytelmää, Paniikki, Kaaos ja Harmonia, on tsekiksi kääntänyt Otto Kauppinen. Käännöstyötä on tuettu TINFO-apurahalla.


Hämeenlinnan ja Riihimäen teatterit aloittavat esitysvaihdon


Hämeenlinnan Teatteri ja Riihimäen Teatteri aloittavat esitysvaihdon.

Riihimäen Teatterista kerrotaan, että aloite yhteistyöhön tuli Riihimäen kaupungilta. Yhteistyön taustalla ovat taloudelliset syyt.

Yhteistyöstä on määrä valmistua selvitys ensi vuoden lopulla. Selvityksen valmistuttua teattereissa arvioidaan yhteistyön jatkoa.

Yhteistyön pilottijakso alkaa helmikuussa ja siihen kuuluu kolmen näytelmän esitysvaihto. Hämeenlinnassa nähdään kevätkaudella 2015 Riihimäen Teatterin esitykset Tuomas Kyrön Mielensäpahoittaja ja ruskeakastike sekä Olka Horilan ja Mari Lehtosen käsikirjoittama Operaatio Prinsessa.

Hämeenlinnasta Riihimäen Teatteriin on menossa Kaj Chydeniuksen säveltämä lastenooppera Jose ja Aurinkoinen.

Lähde: Hämeen Sanomat

www.riihimaenteatteri.fi
www.hmlteatteri.fi


Tomi Humalisto Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun professoriksi


TeT, TeM, TaM Tomi Humalisto (s. 1970) on nimetty Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun professorin tehtävään ajalle 1.1.2015–31.12.2019.

Tomi Humalisto on näkemyksellinen valosuunnittelun kehittäjä, jolla on vankka ja laaja-alainen kokemus esittävän taiteen kentältä. Hän on toiminut valosuunnittelijana nykytanssin ja -teatterin sekä esitystaiteen parissa 1990-luvulta asti. Hänen töihinsä on kuulunut myös lavastamisen ja tilasuunnittelun tehtäviä. Humalisto on osallistunut ESKUS – Esitystaiteen Keskuksen perustamiseen, minkä lisäksi hänellä on ollut teatteri- ja esitystaiteen alojen luottamustehtäviä mm. Muu ry:ssä sekä Zodiak – Uuden tanssin keskuksessa.

Tomi Humalisto väitteli tohtoriksi Teatterikorkeakoulussa vuonna 2012 aiheesta  ”Toisin tehtyä, toisin nähtyä – esittävien taiteiden valosuunnittelusta muutosten äärellä”. Väitös oli ensimmäinen valosuunnittelun alalta Suomessa. Hän on lisäksi ollut mukana useissa tutkimuksellisissa hankkeissa sekä kirjoittanut alan artikkeleita.

Humalistolla on lisäksi monipuolinen tausta opettajana. Hän on toiminut tuntiopettajana, luennoitsijana, seminaarien vetäjänä ja vierailevana luennoitsijana pääosin Teatterikorkeakoulussa yli 15 vuoden ajan. Hänellä on myös kuvaamataidon opettajan tutkinto.

Lisätietoja:
Tomi Humalisto, tomi(a)humalisto.com, puh. 040 507 4551
Maarit Ruikka, dekaani, maarit.ruikka(a)uniarts.fi, p. 050 581 2649

www.uniarts.fi


Taike: Uudenmaan taidepalkinto Veistäjät-näytelmän työryhmälle


Uudenmaan taidetoimikunta palkitsi Veistäjät -näytelmän työryhmän Kristian Smedsin, Juha Mennan ja Tapani Kokon, jotka rohkealla ja ennennäkemättömällä tavalla avaavat kuvanveiston sisäisiä kysymyksiä suurelle yleisölle teatterilavalla. Palkinto on 5 000 euroa ja se maksetaan veikkausvoittovaroista.

Toimikunta perusteli palkintoa seuraavasti:

Ohjaaja Kristian Smedsin sekä kahden kuvanveistäjän, Juha Mennan ja Tapani Kokon, yhteisteos Veistäjät ensiesitettiin Kansallisteatterin Omapohjassa maaliskuussa 2014. Teos on ennennäkemätön avaus suomalaisessa teatteritaiteessa. Kuvanveistäjät Menna ja Kokko astuvat rohkeasti, inkkaria ja länkkäriä leikkien, toisen taiteenlajin alueelle. Lavalla he sekä näyttelevät että harjoittavat omaa ammattiaan. Taitavasti rytmitetyt roolinvaihdokset tekevät esityksestä poikkeuksellisen intensiivisen kokemuksen.

Veistäjissä karnevalismi sulautuu saumatta taiteenteon reunaehtojen syvälliseen pohdintaan. Esitys avaa ainutlaatuisella tavalla kuvanveiston sisäisiä kysymyksiä suurelle yleisölle, päästäen katsojat seuraamaan lähietäisyydeltä luomisprosessin eri vaiheita. Äärettömän intiimi, mutta samalla loputtoman riehakas esitys osoittaa, että merkityksellinen teatteritaide ei edellytä sen paremmin spektaakkelia kuin viimeisintä tekniikkaa. Esitys tavoittaa, pysäyttää ja innostaa.

Uudenmaan taidetoimikunta on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) asiantuntijaelin, joka muun muassa päättää alueensa taidepalkinnoista. Toimikunnan jakama palkinto on tunnustus ansiokkaasta ja peräänantamattomasta työstä taiteen hyväksi Uudellamaalla.
 
Lisätietoja:
suunnittelupäällikkö Tiina Kuoppa, Taiteen edistämiskeskus, p. 0295 330 801

www.taike.fi


Taike: Nuorisoteatteriin sijoitettu euro palautuu takaisin puolitoistakertaisena


Kotkan Nuorisoteatterin toimintaan sijoitetut taloudelliset panokset tuloutuvat takaisin ja tuottavat hieman voittoakin sosiaalisen pääoman muodossa.

Tulokset perustuvat Taiteen edistämiskeskuksen tuottaja-läänintaiteilija Patrik Ikäläisen analyysiin Kotkan Nuorisoteatterin toiminnasta. Hän teki analyysin Social Return on Investment (SROI) -menetelmällä. Toimintaan sijoitettujen panosten ja saatujen tulosten tarkastelu osoitti, että SROI-laskelma on voitollinen: nuorisoteatteritoimintaan sijoitettu euro palautuu takaisin 1,46 euron arvoisena.

Analyysin tapaustutkimuksen kohteena oli Räjähdysvaara-näytelmän tuotantoproduktio. Teatterin toiminnassa mukana olevat nuoret kokivat sosiaalisten taitojen kehittyvän taiteellisten taitojen rinnalla. Nuoret kokivat tulleensa entistä rohkeammiksi ja heidän esiintymispelkonsa väheni. Suurimmalla osalla oli teatteriharrastuksen lisäksi muita harrastuksia, mutta teatteriharrastus oli avannut oven rohkeuteen ja itsensä imaisuun.

Nuoria ohjanneet henkilöt puolestaan kokivat kasvaneensa ammatillisesti. He oppivat uudenlaisia taitoja ja löysivät uusia ammatillisia verkostoja.

Olen tullut vähän rohkeammaksi -analyysiraportti (sisältää liitteet 1. ja 2.) ja taulukko (liite 3.)

www.taike.fi


Unescon aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen valmistelu hyvässä vauhdissa


Suomi hyväksyi Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta vuonna 2013. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Museovirastolle tehtäväksi yleissopimuksen toimeenpanon valmistelun. Museovirasto luovuttaa keväällä 2015 opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen siitä, kuinka sopimusta olisi tarkoituksenmukaisinta toteuttaa Suomessa. Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä ministeriön, asiantuntijoiden ja sidosryhmien kanssa.
 
Aineeton kulttuuriperintö voi olla suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja. Se voi myös olla myös ilmaisuja, käytäntöjä, tietoja ja taitoja tai välineitä, esineitä sekä näihin liittyviä paikkoja. Aineettoman kulttuuriperinnön vaalimisen ja siihen liittyvän yleissopimuksen tavoitteena on tukea aineettoman kulttuuriperinnön ilmenemismuotojen säilymistä elinvoimaisina.
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut nelivuotiskaudeksi asiantuntijaryhmän, joka toimii aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanon tukena ja asiantuntijana aineetonta kulttuuriperintöä koskevissa kysymyksissä sekä ohjaavana toimielimenä, kun etsitään Suomen kannalta sopivinta toimintamallia.
 
Kansainvälinen verrokkiselvitys tuo esiin aiheen moninaisuutta 
 
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore toimii valmisteluvaiheessa kumppanina tutkimuksen osalta. Yhteistyön ensimmäinen osio on juuri ilmestynyt selvitys ”Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa”. Verrokkiselvitys on laaja katsaus Unescon sopimuksen toteuttamiseen 15 eri maassa. Lisäksi esitellään Unescon aineettomiin kulttuuriperinnön luetteloihin nousseita kohteita eri maista. Näin pyritään löytämään tiekarttaa Suomen toimintamallille aineettoman kulttuuriperinnön yleissopimuksen toimeenpanemiseksi ja laajemminkin aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseksi.
 
Lisätietoja: 
Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Leena Marsio, Museovirasto
leena.marsio(a)nba.fi, puh: 040 128 6017
 
Ylitarkastaja Mirva Mattila, Opetus- ja kulttuuriministeriö
mirva.mattila(a)minedu.fi puh:  0295 330 269
 
Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa http://www.cupore.fi/verkkojulkaisut_24.php

Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä asetettu
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2014/09/kulttuuriperinto.html?lang=fi
 
Museoviraston sivut aineettomasta kulttuuriperinnöstä
http://www.nba.fi/fi/ajankohtaista/kansainvalinen_toiminta/kansainvalisia_sopimuksia/aineeton-kulttuuriperinto


Vuoden 2014 Tanssikuvakilpailun voittajat selvillä


Tanssin verkkolehti Liikekieli.comin järjestyksessään kolmas Vuoden Tanssikuva -kilpailu on ratkennut.

Kilpailuun tuli yhteensä 137 kuvaa 59 kuvaajalta.

Tuomaristo valitsi voittajaksi Miikka Heinosen kuvan “XY” ja jaetulle toiselle sijalle Pasi Orrensalon “Armon” sekä Patrik Rastenbergerin, Roberto Pugliesen ja Mikko Kallisen yhteistyön “Reverse”. Muita palkintoja tai kunniamainintoja ei jaettu.

Lisäksi kilpailun parhaimmistoa esittelevään “Hetki tanssille” -valokuvanäyttelyyn (2.12.2014-24.1.2015) Helsingin kulttuurikeskus Stoan parvigalleriaan tuomaristo valitsi kuusi muuta teosta, jotka olivat kuvanneet Matti Häyrynen, Vesa Loikas, Maire Manninen, Miia Rytkönen, Jussi Ulkuniemi ja Ville Vauhkonen.

Kilpailun tuomaristoon kuuluivat Valokuvataiteen museon kuraattori Anna-Kaisa Rastenberger, tanssia paljon kuvannut valokuvaaja Sakari Viika, Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen professori Kirsi Monni, sekä tanssitaiteilija Carl Knif.

Kilpailun tavoitteena oli tarkastella, miten tanssia valokuvataan tänä päivänä. Kilpailu juhlistaa samalla verkkolehden 10-vuotista taivalta. Kilpailun avulla haluttiin myös herättää kiinnostusta laajemmin tanssia kohtaan sekä innostaa katsojia ajattelemaan, mitä he katsovat tanssissa ja tanssikuvassa.

Vuoden Tanssikuva -kilpailu järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008 ja se on järjestetty sen jälkeen joka kolmas vuosi. Kilpailu on ainutlaatuinen lajissaan ja se on saanut paljon kiitosta taidemuodon esiinnostamisesta.
 
Vuoden 2014 kilpailun parhaimmistoa esittelevä näyttely avautuu Helsingin kulttuurikeskus Stoan parvigalleriassa 2.12.2014 ja on esillä 24.1.2015 asti.

Lisätietoja ja palkintoperustelut:
http://www.liikekieli.com/archives/6848

Veera Lamberg
Liikekieli.comin päätoimittaja
050 5448104

www.liikekieli.com


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna 


Michael Chekhov Symposium 4.11.2014, Helsinki


LUST ry ja Michael Chekhov Europe järjestävät seminaarin Teatteri Viiruksella (Meritullinkatu 33) tiistaina 4.11.2014 klo 10-16. Paneelissa mm. Elina Knihtilä, Hannu-Pekka Björkman, Åsa Salvesen sekä neljä muuta kansainvälistä tunnettua Tsehov-asiantuntijaa.

Seminaari on englanniksi.

Ohjelma (PDF)

Seminaariin on vielä tilaa, joten ilmoittaudu pian: lustrf(a)gmail.com

Yhteyshenkilö:
Åsa Salvesen, 040 8215140, asa.salvesen(a)gmail.com

www.lust.fi


Elävä teatterikirjasto kuukausimarkkinoilla 5.11.2014, Lahti


Lahden kaupunginteatteri avaa tunnin ajaksi Elävän Teatterikirjaston marraskuun kuukausimarkkinoilla 5.11 klo 10-11.

Lahden kaupunginteatterin Avoin Näyttämö aloittaa toimintansa vuoden 2015 alusta. Siihen liittyen ohjaaja Saana Lavaste ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Kati Siren vetävät kaupunginteatterin näyttelijöille työpajan soveltavan teatterin toimintatavoista. Työpaja huipentuu yleisökontaktiin Elävän Teatterikirjaston merkeissä 5.11. klo 10-11 kuukausimarkkinoilla. 

Elävästä Teatterikirjastosta voi lainata teoksen (eli näyttelijän) noin 15 minuutin ajaksi. Tämän jälkeen teos on palautettava hyvässä kunnossa takaisin kirjastonhoitajalle. Laina-aikana sana on vapaa - aika on tarkoitettu kohtaamiselle, kysymyksille ja keskustelulle.

Avoin näyttämö on Teatteri 2.0 kehittämä konsepti, jonka taustalla on kokemukset uudenlaisilla työtavoilla toteutetuista projekteista. Se on lisäresurssi nykyiselle toiminnalle: koulutusta, kehittämistä ja uusien työtapojen oppimista. Toiminnassa korostuvat jalkautuminen ulos teatterista, monipuolinen yhteistyö ja verkostoituminen.

Elävä teatterikirjasto on ensimmäinen tempaus kyseisen konseptin puitteissa Lahden kaupunginteatterissa.

Tammikuussa ensi-iltaan tulevan Kaksi naista ja meri –näytelmän tiimoilta toteutetaan työpajoja sekä myöhemmin keväällä on vauvateatterin vuoro.

Poikkea markkinoilla teatteriin!

Lisätietoja:
Jetta Kuitunen
teatterisihteeri
Lahden kaupunginteatteri
Kirkkokatu 14, 15140 Lahti
tel +358 3 814 3203
gsm +358 50 3836540
www.lahdenkaupunginteatteri.fi


Multi-media lecture: Remembering Dumb Type new media dramaturgy 5 Nov 2014, Theatre Academy, Helsinki


At 7pm Wednesday 5 November 2014 Auditorium 1, Theatre Academy, Haapaniemenkatu 6, Helsinki.

The mixed-media performance group dumb type (1984-2005) were important to the emergence of new media performance. They pioneered new media technologies in live performance combined with aesthetics, corporeality, the impact of which was seen globally. Dumb type invented networked systems for new media performance, pioneered screen-based imagery, and created influential encompassing aesthetic visions for a new media scenography. Dumb type’s performances considered themes of gender, sexuality, globalisation and identity in remarkably contemporary ways.

Lecturer: Peter Eckersall

Peter Eckersall is Professor of Theatre Studies at The Graduate Centre, City University of New York. His research concentrates on Japanese theatre, dramaturgy and trends in contemporary performance.

Sponsored by Thinking Through The Act Visiting Artist + Theorist Series Live Art & Performance Studies (LAPS)

More Info:
Ray Langenbach, Professor i performance
tel. 040 661 8302
www.uniarts.fi


Taidekirjoittamisen Studia generalia –luennot 8.11. ja 13.12.2014, Teatterikorkeakoulu, Helsinki


Vesa Haapala ja Maaria Ylikangas taidekirjoittamisen Studia generalia –luennoitsijoina Taideyliopistossa

Taidekirjoittamisen Studia generalia –luennot Taideyliopistossa keskittyvät loppuvuonna 2014  runouteen. Marraskuussa Vesa Haapala käsittelee nykyrunouden teoksellisuutta ja joulukuussa Maaria Ylikangas runouden kritiikkiä.

8.11. klo 12-16 ”Nykyrunous ja teoksellisuus”, Vesa Haapala

Vesa Haapala käy luennossaan läpi erilaisia teosmalleja ja sarjallisuutta sekä sitä, mistä tällainen kokonaisuuksiin pyrkiminen kertoo.

Haapala on kirjallisuudentutkija ja -opettaja Helsingin yliopistossa. Hän on julkaissut kolme runoteosta  [Vantaa (2007), Termini (2009), Kuka ampui Ötzin (2012)] sekä  kirjoittanut kattavasti myös kritiikkiä.

13.12. klo 12-16 ”Runouden kritiikki, kritiikin runous”, Maaria Ylikangas

Miksi runous on tällä hetkellä kiinnostava taiteenlaji? Mitä kritiikki merkitsee runoudelle? Voiko runous ujuttautua kritiikkiin? Maaria Ylikangas luennoi kritiikin ja runouden suhteesta.

Ylikangas (ent. Pääjärvi) on runouteen erikoistunut kriitikko. Hän on kirjoittanut kritiikkiä, esseitä ja artikkeleita useisiin eri julkaisuihin. Ylikangas tekee väitöskirjaa kritiikistä Jyväskylän yliopistoon.

Luennot ovat avoimia kaikille ja ne pidetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa osoitteessa Haapaniemenkatu 6, Helsinki. Luentosali on auditorio 1.

Studia Generalia –luennot ovat osa Runon mestarikurssia, joka kuuluu Taideyliopiston taidekirjoittamisen hankkeeseen. Se käynnistyi vuonna 2012 Teatterikorkeakoulussa yksityisen lahjoituksen turvin ja on nyt osa Taideyliopiston yhteisiä uusia avauksia.

Taidekirjoittamisen hankkeen kolme painopistettä Taideyliopistossa ovat luova kirjoittaminen, taiteesta kirjoittaminen sekä kirjoittaminen uusmedioihin.

Lisätietoja:
Jusa Peltoniemi, jusa.peltoniemi(a)uniarts.fi, p. 0400 576 869
Anna Heikkilä, anna.heikkila(a)uniarts.fi, (luentojen käytännön järjestelyt)

www.uniarts.fi


Puhetta residensseistä! -seminaari 10.11.2014, Helsinki


Helsingissä järjestetään 10. marraskuuta seminaari Puhetta residensseistä!, jossa pohditaan residenssien merkitystä taiteilijoiden ja taide-elämän kansainvälistymisessä ja kansainvälisessä verkostoitumisessa, sekä keskustellaan siitä millaisia kriteerejä on rahoittaa taiteilijoiden residenssityöskentelyä ja miten strategisesti voitaisiin edistää ja tukea residenssitoimintaa taiteilijatasolla ja residenssiorganisaatioiden tasolla. 

Tilaisuuden järjestävät Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö ja Taiteen edistämiskeskus yhteistyössä HIAP ry:n kanssa, ja se on tarkoitettu residenssikentällä toimiville ja residenssiasioista päättäville.

Tilaisuudessa on myös yhtenä puhujana residenssiohjelmien maailmanlaajuisen verkoston Res Artisin edustaja Lillian Fellmann.

Tarkempi ohjelma on ohessa liitteenä (PDF). Seminaari järjestetään Taiteen edistämiskeskuksen tiloissa (Kotus-Sali), Vuorikatu 24.

Ilmoittautuminen sähköpostitse: info(a)ateljeesaatio.fi (mieluiten 3.11. mennessä).

Lisätietoja:
Riikka Suomi-Chande
Suunnittelija | Coordinator
riikka.suomi-chande(a)ateljeesaatio.fi
(09) 7268 0471, 050 536 1831
Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö | Finnish Artists’ Studio Foundation
www.ateljeesaatio.fi


Impossible in Russia -seminaari 13.11.2014, Helsinki


Teatterin tiedotuskeskuksen koordinoima Savotta-Zavod -hanke järjestää yhteistyössä kansainvälisen Baltic Circle -festivaalin kanssa Impossible in Russia -seminaarin, jossa Venäjän – ja vähän Ukrainankin – nykytilaa katsotaan taiteilijasilmin.

Torstaina 13.11.2014 klo 14-17, Diana Stage, Erottajankatu 7 B, Helsinki.
Seminaari on englannin- ja venäjänkielinen.

Ohjelma (PDF)

Baltic Circle:
http://balticcircle.fi/fi/events/impossible-in-russia-three-works-in-progress-discussion/

*****
Jukka Hyde Hytti, jukka.hytti(a)tinfo.fi
executive producer
kansainvälisten asioiden päällikkö
www.tinfo.fi


Taskufestari 13.-16.11.2014, Lahti


Lahtelaisten vapaiden ammattilaisryhmien järjestämä uusi esittävän taiteen tapahtuma
Taskufestari kokoaa marraskuussa Pikkuteatteriin mm. nukketeatteria, esinemanipulaatiota,
nykytanssia, uutta sirkusta, improvisaatiota, eksentristä teatteria, venäläistä klovneriaa ja
ranskalaista chansonia.

Tapahtumassa nähdään kaksi ensi-iltaa: Nukketeatteri Niveltämön Pimppelipom! Eli suoraan
asiaan ja Taskuteatteri Mimicin Donna. Lahdessa jo aiemmin esitetyistä teoksista festareiden
ohjelmistoon kuuluvat Cirque des Pucesin teokset Schniis & Naan ja Maïva, Taskuteatteri
Mimicin Ai-jai-jai! sekä Täpäräteatterin Improvisoitu musikaali.

Taskufestariin on kutsuttu esiintyjiä ja esityksiä myös ulkomailta. Pikkuteatterin lavalla
nähdään koko perheelle sopivat esitykset Cap’taine Bambou, jonka on tehnyt ranskalaiseen
esinemanipulaatioon perehtynyt En Vôtre Compagnie sekä venäläisen Melting point -ryhmän
eksentrinen näytelmä Chook & Geg.

Taskufestarin järjestävät Nukketeatteri Niveltämö, Teatteri Nuora, Taskuteatteri Mimic ja
Cirque des Puces. Tapahtumaa tukee Lahden kaupungin kulttuurikeskus.

Lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse: taskufestari(a)gmail.com / 044 9168364
Sosiaalisessa mediassa: www.facebook.com/taskufestari


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


Samuel Huberin taidesäätiön apurahat vuodelle 2015


Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.

Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä. Huom! Yhtiöille ja yrityksille ei voida myöntää apurahoja.

Hakuaika on 1.12.-31.12.2014. Viimeisen päivän postileima riittää. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Yksityisille apurahan hakijoille myönnetään max 1500 €. Ryhmille myönnetään max 2500 €.
Säätiön sivuilla oleva sähköinen hakemuskaavake on täytettävä netissä, tulostettava ja lähetettävä liitteiden kanssa yhdessä ja samassa kirjekuoressa/paketissa säätiölle. Ohjeet hakemukseen tarvittavista liitteistä, postitusosoite, mallilomake ym. tarpeellinen löytyvät hakemuskaavakkeesta.

Kaavake on printattavissa 1.12.2014 alkaen.

Lista apurahan saajista julkaistaan helmikuussa 2015 säätiön nettisivuilla (tarkempi päivä selviää vuoden 2014 loppuun mennessä). Apurahan saajille ilmoitetaan myöntämispäätöksestä myös puhelimitse ja kirjeellä.

Säätiön sivuilta löytyy edellisvuosien apurahan saajat.

Lisätietoja:
Mia Holopainen
puh. 040 575 2742 
www.hubersaatio.fi
info(at)hubersaatio.fi


Pohjoismaisen kulttuuripisteen tukiohjelmien hakuajat 2015


Pohjoismainen kulttuuripiste on nyt lyönyt lukkoon tukiohjelmien hakuajat vuodelle 2015. Katso kaikki hakuajat täältä.

www.kulturkontaktnord.org


Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa: Tuotantotukihaku 2015


Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa julistaa haettavaksi osatuotantotuen ja palkkatuen vuodelle 2015. Tuotantotukien hakuaika on 29.10.–28.11.2014.

Osatuotantotukea myönnetään Pirkanmaan alueella toteutettaville ammattikentän uusille teoksille, taiteellisille projekteille ja hankkeille. Ensisijaisesti tuki kohdistetaan freelance-tanssitaiteilijoille. Myönnettyä tukea hallinnoi aluekeskus ja se kohdennetaan pääosin palkkauksiin. Tuki on aina osa kokonaisrahoitusta, joten valitut teokset, projektit ja hankkeet tarvitsevat muuta rahoitusta tuotannon toteuttamiseksi.

Tarkemmat tiedot täältä.

Hakuohjeet ja -lomakkeet:
www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/tuotantohakulomakkeet/

www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaaHAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


Liikelaiturin House-taiteilija keväälle 2015


Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa julistaa haettavaksi Liikelaiturin House-taiteilijan keväälle 2015.

Liikelaiturin House-taiteilijaksi haetaan keväälle 2015 pirkanmaalainen tanssitaiteilija. Lisäksi valittu taiteilija pitää avoimen auditionin Pirkanmaan alueen tanssijoille ja valitsee heistä yhden tanssijan työskentelemään kanssaan. Työryhmään on mahdollista ottaa myös harjoittelijoita Tampereen konservatoriosta. House-taiteilijalle tarjotaan työskentely- ja esitystila Liikelaituri yhden kuukauden ajaksi. Lisäksi taiteilijat saavat kuukausipalkan työskentelyjaksolla. House-taiteilija voi työskennellä teoskeskeisesti tai halutessaan tehdä taiteellista työtään myös work in progress -periaatteella.

Tarkemmat tiedot täältä.

Tiedustelut:
Toiminnanjohtaja Piia Kulin
p. 050 552 1138 / piia.kulin(at)sisasuomentanssi.fi

www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa


Call for papers: Culture(s) in Sustainable Futures: theories, policies, practices 6-8 May 2015 Helsinki, Finland


Is culture the fourth pillar of sustainability alongside the ecological, economic and social aspects? How does culture act as a catalyst for ecological sustainability, human well-being and economic viability? What would our futures look like if sustainability was embedded in the multiple dimensions of culture?

This landmark conference explores the roles and meanings of culture in sustainable development. The new ideas generated in the conference will inform and advance understandings of sustainability with cultural studies and practices, and vice versa. The invited speakers of the conference are internationally well-known scholars and actors in this field: http://www.culturalsustainability.eu/helsinki2015/speakers

Call For Papers open October 20 to December 5, 2014

Read more

www.cupore.fi

 

TYÖPAIKKOJA


Aiemmissa TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja: www.tinfo.fi/hakuja


IHME-nykytaidefestivaali etsii viestintä- ja tuotantokoordinaattoria


IHME etsii viestintä- ja tuotantokoordinaattoria ajalle 5.1.–10.4.2015. Tehtäväalueeseen kuuluu viestinnän ja markkinoinnin koordinointitehtävien lisäksi markkinointimateriaalien jakelusuunnitelman ja yleisöpalautteen keruusuunnitelman laatiminen ja toteutus. Viestintä- ja tuotantokoordinaattori työskentelee läheisessä yhteistyössä festivaalin toiminnanjohtajan, kulttuurituottajan ja assistentin kanssa. Hän täydentää vakituista henkilökuntaa festivaalituotannon kiireisimmän ajanjakson aikana, minkä vuoksi työsuhde on määräaikainen. Työn aloittaminen osa-aikaisena jo marras–joulukuussa 2014 on mahdollista.

Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on perjantai 7.11.2014.

Lue hakuilmoitus kokonaisuudessaan täällä ja hae mukaan IHME-tiimiin!

www.ihmefestival.fi

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


Työtä ja toimeentuloa esittävän alan itsensä työllistäjälle ja muille toimijoille 10.11.2014, Helsinki


Aika: ma 10.11.2014 klo 16.00 - 19.30
Paikka: Haaga-Helian Pasilan toimipiste (Ratapihantie 13, Helsinki), auditorio

Ohjelma:
16.00 Pistä toimeksi - oman toiminnan poluttaminen
• Koulutuspäällikkö ja kulttuuriyrittäjyyden asiantuntija Outi Hägg, Aalto-yliopisto

17.15 Kahvitauko

17.45 Verkostoituminen, näkyvyys ja markkinointi
• Kehittämispäällikkö, dosentti Annukka Jyrämä, Sibelius-Akatemia ja Aalto-yliopisto

18.30 Taiteen tuotteistuksesta kansainvälisillä markkinoilla
• Toiminnanjohtaja Iiris Autio, Tero Saarinen Company

19.00 Esityksiä ja hallintoa
• Näyttelijä Otto Kanerva, Onnellinen Mies Oy

19.30 Tilaisuuden päätös

Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittaudu tilaisuuteen to 6.11. mennessä täällä: http://digiumenterprise.com/answer/?sid=1233415&chk=CCCPD8WU

Tervetuloa!

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Jorma Ikonen
jorma.Ikonen(at)haaga-helia.fi
040 488 7368,
www.kulttuuriyrittajyys.fi

 

twitter.com/tinfotweets

impossible_in_russia_programme

puhetta_residensista_ohjelma

mc_symposium