29.10.2012

TINFO-tiedote 38 / 25.10.2012

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI

UUTISIA

TAPAHTUMIA

KOULUTUSTA JA SEMINAAREJA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


VIPIT TYÖPAJASSA

Kirjamessuviikkoon kuuluu myös se, että näytelmien kääntäjät kokoontuvat työpajaan. Suomentaja Jukka-Pekka Pajunen vetää, TINFO ja FILI ovat yhdessä tuumin vastanneet käytännön järjestelyistä. Työpajaan osallistuu 17 suomesta muille kielille näytelmiä välittävää kääntäjää.  Sanoin kääntäjille, että he ovat suomalaisen näytelmän VIP-henkilöitä. En pelleile. Paras mahdollinen näytelmä ei vielä riitä takuuksi sille, että teksti päätyisi ulkomaisten teattereiden ohjelmistoihin. Tarvitaan kunkin näytelmän paras mahdollinen kulttuurikontekstiinsa istuva ja näyttelijän suuhun sopiva käännös. Kääntäjistä pitää pitää huolta. Kääntäjät tarvitsevat paitsi symbolista arvonantoa myös kunnon korvauksen työstään.

TEATTERILÄHTÖISET MENETELMÄT KAUPUNKIKEHITYKSESSÄ

Metropolia Ammattikorkeakoulun uunituore julkaisu Kansalaisnavigointi – soveltava teatteri matkalla metropoliin kertoo siitä, miten yhteiskunnallisessa taidehankkeessa kehiteltiin toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä, jotka perustuvat draamatyöskentelyyn. Kyse on tämän vuoden lopussa päättyvästä Euroopan aluekehitysrahaston, Metropolian, Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupunkien yhteisestä Kansalaisnavigointia metropolissa -hankkeesta.

Tämä on tärkeä kirja. Se tekee näkyväksi yhtä osaa soveltavasta teatterista ja sen moninaisista metodeista. Se muistuttaa, että sosiaalinen media ei ratkaise kaikkea. Ihmisten kohtaamista tarvitaan, tarvitaan aktiivista kansalaisuutta ja kaupunkikulttuuria. Opin kirjasta paljon. Tämän kirjan soisin kuluvan kaupunkien päättäjien käsissä.  Kirja päättyy yhdysvaltalaisen kasvatusfilosofin John Deweyn (1859-1952) ajatteluun siitä, miten demokratian tulisi olla kokeileva prosessi, jossa valtio löydetään aina uudelleen. Yhdessä olemisen osviittaa tarvitaan. Sitä kirja antaa.

Muistutukseksi. Metropoliassa voi tutustua soveltavan teatterin hankkeisiin 26.11.

LUOVIA ALOJA KEHITTÄMÄÄN

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhdessä julkaisemassa raportista Luovuudesta kasvua ja uudistumista voi lukea, millaisia konkreettisia toimenpide-ehdotuksia asiantuntijat esittävät, kun kyse on aineettomiin oikeuksiin perustuvasta liiketoiminnasta, osaamisen kehittämisestä, yrittäjyyden kehittämisestä ja yrityskehityspalveluista sekä tiedosta. Ajatuksena olisi mm. kehittää korkeakoulujen täydennyskoulutusta ja aikuiskoulutusta, erityisesti mm. hyvinvoinnin ja työelämän kehittämisen alueilla. Toimenpide-ehdotuksissa todetaan, että luovien alojen yritykset ovat pieniä, ja tarvittaisiin erikoistunutta neuvontapalvelua erityisesti aloitusvaiheessa. Sitten esitetään, miten rahoitusta, tuote- ja palvelukehitystä, vientiä ja kansainvälistymistä sekä tutkimusta voitaisiin kehittää. 

Mietin kuumeisesti esittävien taiteiden kenttää ja perustettuja yrityksiä. Ne ovat juuri niitä pieniä toimijoita, eivät suinkaan mitään tulevia kasvuyrityksiä. Niiden tarpeet ovat hyvin erilaisia. Mistä niitä uusia asiakkuuksia voi tulla näin pienillä markkinoilla? Saavatko nämä yritykset kaipaamaansa tukea?

BREIVIKIN MANIFESTI TEATTERISSA

Anders Behring Breivikin rasistisen ja islaminvastaisen manifestin 2083  – A european declaration of independence dramatisointi  sai ensi-iltansa Kööpenhaminan Café Teatretissa  ja sen voi nähdä  myös Dramatikkens husissa Oslossa. Ohjaaja Christian Lolliken ajatteluun voi tutustua Café Babelin ja Copenhagen Postin  verkkosivuilla. Hufvudstadsbladetin sunnuntainumerossa 21.10. on Christian Lolliken haastattelu. En tiedä oikein, mitä mieltä olen.

USKO TOKI

 UskoToki38

UUTISIA


Käytä ääntäsi! Ehdota vuoden esitystä Thalia-palkittavaksi ja ansioitunutta teatterintekijää / -vaikuttajaa TINFO- tai Silmänkääntäjäpalkinnon saajaksi

Vuoden esitys palkitaan Thalia palkinnolla, ansioituneita teatterintekijöitä ja -vaikuttajia etsitään Silmänkääntäjä- ja TINFO- palkintojen saajiksi

TINFOn vuosittain jakamia palkintoja ovat TINFO-palkinto, Silmänkääntäjä-palkinto sekä Thalia-palkinto. Nyt Teatterin tiedotuskeskus pyytää ehdotuksia palkintojen saajiksi. Palkinnot jaetaan Thalia-gaalassa Seinäjoen kaupunginteatterissa 10.3.2013.

Ehdota vuoden esitystä Thalia-palkinnon saajaksi 15.11. mennessä

Thalia-palkinnolla palkitaan vuoden esitys. Palkinnon voi saada mikä tahansa pääasiassa suomalaisten teatterintekijöiden tuottama esitys, joka on saanut ensi-iltansa 1.12.2011- 15.11.2012 välisenä aikana. Vuoden esitys voi olla teatteria, tanssia, sirkusta, esitystaidetta tai näitä yhdistelevä esitys. Tavoitteena on palkita ajatuksia ja/tai yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisö-ryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä.

Thalia-palkinnon saajaa voi ehdottaa kuka tahansa, niin yksityishenkilö kuin teatteri tai yhdistyskin, niin virallinen kuin epävirallinenkin taho. Vuoden esitystä voi ehdottaa myös oman talon esitysten joukosta. Kaikkia ehdotuksia on vapaamuotoisesti perusteltava. Perustelujen lisäksi tarvitaan käsiohjelma, lisäksi toivotaan esitystaltiointia ja esimerkiksi teatterikritiikkejä ja muita kirjoituksia. Palkinnon esiraati käsittelee ehdotukset ja valitsee kolme, joista vuoden 2012 Thalia -palkinnon valitsija, Jorma Panula valitsee vuoden esityksen.

Ehdotukset perusteluineen ja liitteineen Thalia-palkinnon saajaksi tulee toimittaa 15.11.2012 mennessä Teatterin tiedotuskeskukseen joko sähköisessä tai paperimuodossa, s-postitse tinfo(at)tinfo.fi tai osoitteella Teatterin tiedotuskeskus, Meritullinkatu 33 A 2, 00170 Helsinki (kuoreen merkintä palkintoehdotus).

Ehdota TINFO-palkinnon saajaa 30.11. mennessä

TINFO-palkinnon tavoitteena on palkita teatterista puhuvia tai kirjoittavia teatteritiedon tuottajia, tiedottajia, toimittajia, kriitikoita, alan tutkijoita, yms. tai nostaa esille innovatiivisia hankkeita ja parhaita käytäntöjä teatteria koskevassa viestinnässä.

Palkintoehdokas voi olla yksityishenkilö, työryhmä, hanke, teatteri tai muu yhteisö, joka on toimitus-, tiedotus- tai tutkimustyöllään syventänyt teatteritaiteen tuntemusta. Palkinto voi perustua äskettäiseen tekoon tai elämäntyöhön.

Ehdottaa voi kuka tahansa, niin yksityishenkilö kuin teatteri tai yhdistyskin, niin virallinen kuin epävirallinenkin taho. Kaikkia ehdotuksia on vapaamuotoisesti perusteltava. Palkinnon raati käsittelee ehdotukset ja valitsee voittajan.

Ehdotukset TINFO-palkinnon saajaksi tulee toimittaa 30.11.2012 mennessä Teatterin tiedotuskeskukseen joko sähköisessä tai paperimuodossa, s-postitse tinfo(at)tinfo.fi tai osoitteella Teatterin tiedotuskeskus, Meritullinkatu 33 A 2, 00170 Helsinki (kuoreen merkintä palkintoehdotus).

Ehdota Silmänkääntäjä-palkinnon saajaa 30.11. mennessä

Silmänkääntäjä-palkinnolla halutaan nostaa esiin mahdollisimman monipuolisesti sitä työtä, jota teatterialalla tehdään maan teatteritaiteen hyväksi. Todennäköisesti Silmänkääntäjä ei ole lööpeistä tuttu, vaan toimii taustalla. Silmänkääntäjiä voi löytyä mistä tahansa teatterin ammattikunnasta. Viime vuonna Silmänkääntäjä-palkinnon sai valokuvaaja ja graafinen suunnittelija Pate Pesonius.

Silmänkääntäjä-palkittu voi olla henkilö (tai työpari tai työryhmä), joka omassa tehtävässään ja omalla alueellaan on tehnyt ”läpimurron” tai hätkähdyttänyt oivallisuudellaan. Hän voi olla vaikuttanut ilahduttavasti teatterin imagoon, esitystoimintaan tai työn laatuun. Hän on voinut toimia teatterissa, alan järjestöissä tai muissa yhteisöissä harjoittaen teatterityötä tukevaa toimintaa. Tavoitteena on vapaamuotoinen laaja-alaisuus, joten ehdottaa voi ketä vain.

Ehdottaa voi kuka tahansa, niin yksityishenkilö kuin teatteri tai yhdistyskin, niin virallinen kuin epävirallinenkin taho. Kaikkia ehdotuksia on vapaamuotoisesti perusteltava. Palkinnon raati käsittelee ehdotukset ja valitsee voittajan.

Ehdotukset Silmänkääntäjä-palkinnon saajaksi tulee toimittaa 30.11.2012 mennessä Teatterin tiedotuskeskukseen joko sähköisessä tai paperimuodossa, s-postitse tinfo(at)tinfo.fi tai osoitteella Teatterin tiedotuskeskus, Meritullinkatu 33 A 2, 00170 Helsinki (kuoreen merkintä palkintoehdotus).

Katso lisää tietoa Thalia-gaalasta ja aiemmin palkituista täältä.

www.thaliagaala.fi


Taideyliopiston rehtoriksi Tiina Rosenberg

Taideyliopiston ensimmäiseksi rehtoriksi on valittu Tiina Rosenberg (s. 1958). Rosenberg toimii tällä hetkellä teatteritieteen professorina Tukholman yliopistossa. Hän aloittaa viisivuotisessa tehtävässään 1.1.2013. Päätöksen teki Taideyliopiston hallitus yksimielisesti kokouksessaan 24.10.

Rehtorin valinnassa tärkeitä kriteereitä olivat syvällinen taiteen tuntemus, käytännössä osoitettu johtamiskokemus sekä kansainväliset verkostot.

”Taideyliopiston tehtävä on taiteen vapauden ja arvon rakentaminen. Sen piirissä toimii voimantuntoinen taideyhteisö. Taideyliopiston ensimmäinen rehtori on arvojohtaja ja muutosjohtaja. Hän auttaa Taideyliopiston yhteisöä kirkastamaan uuden instituution suunnan. Onnistuakseen tässä tehtävässään rehtorin on tunnettava omakohtaisesti, laajasti ja syvällisesti Taideyliopiston alaan kuuluvia taiteita. Tiina Rosenberg on syvällisesti taiteesta ajatteleva, kauaskatsova ja kansainvälisesti näkemyksellinen”, kertoo Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Saku Mantere.

Helsingissä syntynyt ja kasvanut Tiina Rosenberg on toiminut aiemmin muun muassa opintorehtorina ja sukupuolentutkimuksen professorina Tukholmassa, professorina ja laitosjohtajana Lundin yliopistossa, Tukholman yliopiston elokuvatieteen laitoksen johtajana sekä teatteritieteen yliopistonlehtorina Tukholman yliopistossa. Hän väitteli teatteritieteen tohtoriksi vuonna 1993 Tukholman yliopistosta.

Tiina Rosenbergin tutkijanura on kansainvälisesti merkittävä. Sen lisäksi hänet tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja kirjoittajana.

”Rosenberg on keskusteleva, diplomaattinen ja luja johtaja, jolla on vahva tahto ja sinnikäs asenne. Hän viestii puheessaan ja toiminnassaan sitä arvopohjaa, jolle Taideyliopiston tulevaisuuden on hyvä rakentua: yliopistollisuutta, kriittisyyttä, demokraattisuutta ja syväsuuntaista taiteen ja sen perinteiden arvostusta”, Mantere toteaa.

Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Perustettava vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 100 ja henkilötyövuosia noin 600.

Lisätiedot:
Saku Mantere, Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja, puh. 050 3819782

Katso tiedote TeaKin sivuilta


Teatteri 2.0 ja Kansallisteatteri valmistavat keväällä 2013 kotimaisen kantaesityksen Helsingin päärautatieasemalle

Keväällä 2013 korkeatasoisesta ammattiteatterista pääsee nauttimaan vaikka junaa odotellessa. Teatteri 2.0 valmistaa uuden kotimaisen kantaesityksen Helsingin päärautatieasemalle yhteistyössä Kansallisteatterin ja VR:n kanssa. kuka tahansa meistä – dokumentti saa ensi-iltansa 28.2.2013.

Emilia Pöyhösen käsikirjoittama ja Saana Lavasteen ohjaama kuka tahansa meistä – dokumentti on kuvaus ääritilanteeseen joutuneen ihmisen kokemuksesta. Se on raju ja karun humoristinen matka absurdiin ja outoon maahan ajan ulkopuolelle  ja sieltä takaisin. Rautatieasemalla, ihmisten arjen keskellä toteutuva nykyteatteriesitys ei mukaudu perinteiseen muottiin. Esitys pohtii aikaa, olemassaoloa, ihmiselämän ja –ymmärryksen rajallisuutta eikä aiheelleen uskollisena käyttäydy ennakko-odotusten mukaan. 

Rautatieaseman Vestibyyli-aulaan rakentuvassa esityksessä nähdään nuoret näyttelijät Niina Koponen, Mirjami Heikkinen ja Iida Kuningas. Teoksen äänisuunnittelusta ja musiikista vastaa Iiro Ollila, valoista Pekka Pitkänen ja animaatioista Ami Lindholm. 

Teatteri 2.0 toteutti syksyllä 2012 esityksen valmistamisen rinnalle yhteisöllisen prosessin läheisensä menettäneiden nuorten aikuisten kanssa. Teatteri Kallion tiloissa järjestetyn työpajakokonaisuuden vetivät yhteisöteatteriohjaajat Kati Sirén ja Sanna Uusitalo. Esityskaudella Kansallisteatterissa järjestetään työpajoja, joissa yleisön on mahdollista yhteisöteatteriohjaajan johdolla purkaa esityskokemusta. Yleisölle avoimista työpajoista julkaistaan lisätietoa myöhemmin.

Teatteri 2.0 on ohjaaja Saana Lavasteen ja tuottaja Saara Rautavuoman vuonna 2010 perustama valtakunnallisesti toimiva uusiin kotimaisiin kantaesitysteksteihin, teatterin soveltaviin muotoihin ja yhteistuotantoihin erikoistunut vapaa ammattiteatteri.

 

TAPAHTUMIA


The end of Daylight Saving Time -kansainvälinen teatterifestivaali Oulussa alkaa tänään 25.10.2012

14. kerran järjestettävä Nukketeatteri Akseli Klonkin ylläpitämä teatterifestivaali käynnistyy torstaina Kulttuuritalo Valveella.

Akseli Klonkin omien esitysten lisäksi neljän päivän aikana nähdään jälleen herkullinen kattaus teatteria, tanssia, bändejä ja sitä nukketeatteria suomesta ja ulkomailta.

Lue lisää


Kulttuurifestivaali TING avataan Helsingin kirjamessuilla 25.10.2012

Pohjoismainen kulttuurifestivaali TING avataan Helsingin kirjamessuilla torstaina 25.10. klo 16.00. Avajaisseremoniaan osallistuvat muun muassa Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtaja Per Voetmann sekä kansanedustaja Kimmo Sasi, Pohjoismaiden neuvoston presidentti.
Avajaiset (Pohjoismaisen kulttuuripisteen näyttelytila 7m28) maustetaan pohjoismaisella ruoalla, juomalla ja musiikilla.

Kulttuurifestivaali, joka levittäytyy eri puolille Helsinkiä 25.10.–4.11., tarjoaa kymmeniä tapahtumia kaikenikäisille kulttuurin-, taiteen- ja muotoilunnälkäisille.

Ohjelmassa on esimerkiksi pohjoismaista ruokaa ravintoloissa ja kouluissa, ohjelmaa kulttuuriraitiovaunussa, pohjoismaisia elokuvia ja dokumentteja YLEllä, pohjoismaisia flash mobeja, sekä musiikkia, teatteria, tanssia ja stand up –komiikkaa.

TING-festivaalin järjestää Pohjoismainen kulttuuripiste yhteistyössä tuotantoyhtiö Eventforumin kanssa. Festivaalin rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

TING järjestettiin ensimmäisen kerran Tukholmassa vuonna 2009, Islannissa 2010 ja Kööpenhaminassa viime vuonna. Festivaali järjestetään Pohjoismaiden neuvoston vuotuisen istunnon yhteydessä 30.10.–1.11.

Lue lisää www.ting.fi
TING Facebookissa


Euro-scene Leipzig from 6 to 11 Novermber

The euro-scene Leipzig will take place for the 22nd time from 6 to 11 November 2012. The festival of contemporary European theatre will show 12 guest plays from 9 countries in 23 presentations and 8 venues.

The spectrum includes dance and spoken theatre, musical stage forms, performances and a play for children. Among them are 7 German premières. The euro-scene Leipzig holds a firm place in the European festival landscape. The festival enjoys the patronage of Burkhard Jung, lord mayor of the city of Leipzig.

Read more here


TeaK:n Alumniklubilla keskustellaan otsikolla Muu maa mansikka? / Hemma bra men borta bäst? 5.11.2012

5.11.2012 klo 18.00-21.30, Teatterikorkeakoulu studio1, Haapaniemenkatu 6

Oletko ajatellut laajentaa identiteettiäsi ja ryhtyä taiteen nomadiksi? Et ole ainoa.
Suomalaisia taiteilijasiirtokuntia syntyyympäri maailmaa.Berliinin freie Luft vetää tänään puoleensakuin Pariisi aikoinaan. Myös IsossaOmenassa asuu ja työskentelee useitasuomalaistaiteilijoita...

Tule kuulemaan, miten idea syntyy, miten se toteutetaan ja mitä iloa siitä on.
Alumniklubilla ma 5.11.Teatterikorkeakoulun Teatterisalissa keskustellaan teatteri- ja tanssitaiteilijoiden siirtolaisuudesta.

Keskustelua vetää Berliinissä asuva koreografi Simo Kellokumpu. Panelisteina mm.näyttelijä Rasmus Slätis berliiniläistyneestä Nya rampen –ryhmästä; koreografi Sari Palmgren; ohjaaja-taiteellinen johtaja Miira Sippola Myllyteatterista.

Lisäksi keskustelussa mukana I Just Want You To Love Me! - ruotsinkielisen näyttelijäntyön maisteriopiskelijoiden esityksen vieraileva ohjaaja, teatteriryhmä Institutenin taiteellinen johtaja AndersCarlsson sekä Skypen välityksellä ohjaaja Mikko Roiha ja joukko suomalaisberliiniläisiä.

Tilaisuus on maksuton TeaKin alumniyhdistyksen jäsenille,taideyliopistojen henkilökunnalle ja
opiskelijoille. Muilta pääsymaksu 5 €.

Tarjoilua väliajalla.

Lisätietoa Teatterikorkeakoulun alumniyhdistyksestä: www.teak.fi/alumni


Taiteilijoiden, yritysten ja yhdistysten verkostoitumistilaisuus Turussa 2.11.2012

Varsinais-Suomen taidetoimikunta järjestää yhdessä LUOVAMO – Luovien alojen informaatio- ja työnhakukeskuksen kanssa verkostoitumistilaisuuden perjantaina 2.11.2012 klo 14 – 15.40 Cafe Wäinössä (Itäinen Rantakatu 38), Turussa.

Tilaisuus on tarkoitettu taiteen kentän, liike-elämän eri alueiden sekä julkisen ja kolmannen sektorin edustajille. Verkostoitumistilaisuudessa yritysten ja yhteisöjen edustajat löytävät uusia mahdollisuuksia käyttää taidetta ja luovaa osaamista liiketoimintansa parantamiseen ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen sekä saavat ideoita oman toimintansa uudistamiseksi. Taiteilijat puolestaan saavat ideoita soveltavan taiteen erilaisista työllistymismahdollisuuksista.

Keväällä käynnistynyt verkostoitumistilaisuuksien sarja jatkuu perjantaina 2.11., jolloin aiheena on soveltavan taiteen ja taidelähtöisten menetelmien käyttö esimerkiksi työyhteisöissä tai vanhusten hoivapalveluissa. Keskustelun avaavat teatteri-ilmaisun ohjaaja Marja Susi ja projektikoordinaattori Helena Norokallio (Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry - Kotikunnas), jotka alustavat aiheesta sekä taiteilijan että palvelun tilaajan näkökulmasta. Alustuksen jälkeen käydään aiheesta vapaata keskustelua ja ideointia verkostoitumisen ohella.

Ilmoittautumiset ke 31.10. mennessä, paikkoja rajoitetusti: Ilmoittaudu tästä

Lisätiedot:
Ilona Wakonen, työnsuunnittelija
puh. 040 182 0818
ilona.wakonen(at)minedu.fi

KOULUTUSTA


Teatterin ja draaman työvälineet 18.1. - 1.9.2013 Oriveden Opistossa

Teatterikorkeakoulun vaatimusten mukaisina avoimen yliopiston opintoina, perusopinnot 25 op. Oriveden Opistossa.

Teatteriharrastajille, opettajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, varhaiskasvattajille sekä niille, joilla on tarvetta draaman tai teatterin keinojen käyttöön ryhmäohjaustilanteissa ja haluavat kehittää omaa ilmaisuaan.

Vastuuopettajana teatteri-ilmaisun opettaja, FM Hilkka Hyttinen.

Lisätiedot www.orivedenopisto.fi


Baltic Circle SEMINAR: Conceptual Sound / Contemporary Performance

Thursday 8.11. at 13:00 – 17:00
Location: Suvilahti, CIRKO Center, Solmu-Sali, Kaasutehtaankatu 1
Language: English
Free entrance. No registration required.

International Theatre Festival Baltic Circle organises a seminar which addresses the topic of conceptual sound design, specifically in the field of contemporary theatre. In what ways can sound design be defined in the performing arts? What kind of strategies can be applied when creating conceptual sound in the field of performance? Writing music narratives or designing auditive dramaturgies – how to define the score? What are the implications of "liveness" in performance for mediated sound? The seminar is both theoretical and practice based and is moderated by Kristian Ekholm.

The seminar is held in co-operation with VÄS, the Department of Light and Sound Design of the Theatre Academy of Finland.

Program

13:00–13:15 Opening of seminar
Approaching a Holistic Sound Design

13:15–14:00 Andreas Catjar (SWE)
Sound in We love Africa and Africa Loves Us

14:00–14:45  Heidi Lind (FIN)
The Parallel Aural Spaces of the Performance Heidi Klein

Coffee break
 
15:15–16:00 Renzo van Steenbergen  (NL / EST)
A Practitioners Approach to Spatiality in Sound and the Transcendence of Sound in Theatre

15:45–16:30 Ross Brown (UK)
Understanding the Audience's Aural Expectations - Question 'Where' Rather Than 'What'

16:45–17:00 Closing words

HAKUJA

TeaK:n jatko-opiskelijoiden valinta keväällä 2013

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu (TeaK) ottaa 2-6 uutta jatko-opiskelijaa aloittamaan opintonsa syksyllä 2013. Jatko-opintojen tarkoituksena on, että jatko-opiskelija toteuttaa esittävien taiteiden taiteellista tutkimusta ja harjaantuu taiteilija-tutkijaksi. Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) vastaa jatkokoulutuksesta TeaKissa. Tutken toimintaan ja tutkintovaatimuksiin voit tutustua: www.teak.fi/Tutkimus

Valintaperusteet

Teatteri- ja tanssitaiteen lisensiaatin ja tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä henkilö, joka on suorittanut
-    soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon
-    soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon
-    soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin
Jatko-opiskelijaksi voidaan myös hyväksyä henkilö jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää jatkotutkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. (Yliopistolaki 24.7.2009/558, 37§)

Arviointikriteerit

Arviointikriteereinä ovat taiteelliset/taiteellispedagogiset ansiot, kokemus esittävien taiteiden alalta, valmiudet tutkimustyöhön sekä tutkimusidean kiinnostavuus. Tutkimusidean tulee soveltua Tutken tutkintovaatimuksiin ja olla toteutettavissa TeaKin kontekstista käsin.

Hakeminen

Toimita Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskukselle määräaikaan 15.11.2012 klo 16.15 mennessä vapaamuotoinen hakemus jossa kerrot taiteellisesta taustastasi ja luonnehdit tutkimusideaasi.  Tutkimusidean kuvailussa voit käyttää apuna esim. seuraavia kysymyksiä:
-    Mitä haluat tutkia?
-    Miksi haluat tutkia tätä aihetta?
-    Miksi tämän aiheen tutkiminen on tärkeää juuri nyt?
-    Miten taiteellinen/taiteellispedagoginen taustasi liittyy tutkimukseen?
-    Miten aiot toteuttaa tutkimuksen?
-    Millaisia menetelmiä käytät tai kehität tutkimuksessasi?
-    Miten tutkimuksesi liittyy taiteenalasi perinteeseen?
-    Millaisia teoreettisia lähtökohtia tutkimuksella on?
-    Millaisia tuloksia tutkimus tuottaa?
-    Minkälaista yhteiskunnallista merkitystä tutkimuksella voisi olla?
 
Liitä hakemukseen lisäksi alustava luettelo tutkimuksessa käytettävistä lähteistä ja kirjallisuudesta, alustava nelivuotinen työsuunnitelma ja suunnitelma rahoituksesta. Liitä hakemukseen lisäksi jäljennökset tutkintotodistuksista ja ansioluettelo, josta käy ilmi henkilötiedot, aiempi koulutus, taiteellinen ja pedagoginen toiminta, julkaisut sekä tiedot muista ansioista, joiden katsot tukevan jatko-opintoja. Halutessasi voit liittää mukaan portfolion. Jos olet suorittanut tutkinnon ulkomailla, liitä hakemukseen myös selvitys tutkinnon asemasta kyseisen maan koulutusjärjestelmässä joko suomen, ruotsin tai englannin kielellä.

Hakemusta ja sen liitteitä ei palauteta.

Toimita hakemus liitteineen osoitteeseen:
Teatterikorkeakoulu
Kirjaamo
Haapaniemenkatu 6
00530 Helsinki

Merkitse kuoreen: ”Jatko-opiskelijavalinnat”. Hakemuksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Laita kuoreen riittävä määrä postimerkkejä, sillä Teatterikorkeakoulu ei lunasta riittämättömin postimerkein varustettuja hakemuksia. Huomioi, että hakemuksen tulee olla perillä viimeistään 15.11.2012 klo 16.15 - saman päivän postileima ei riitä. Hakemuksen voi myös tuoda Teatterikorkeakoulun kirjaamoon.

Lisätietoa Teatterikorkeakoulun jatko-opinnoista:
http://www.teak.fi/Tutkimus

Hakuilmoitus (pdf)
Antagning (pdf)
Admission (pdf)


EU:n kulttuuri-ohjelman käynnissä olevat haut

Euroopan unioni tukee eurooppalaista kulttuuriyhteistyötä alan oman Kulttuuri-puiteohjelman (Culture Programme 2007–2013) kautta. Rahoitusta jaetaan vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla hanketukena sekä toiminta-avustuksina.

Kulttuuri-ohjelman tukemissa hankkeissa on aina mukana vähintään kolme maata ja toiminta ulottuu alueellista tai kansallista tasoa laajemmalle. Ohjelmasta ei näin ollen voi hakea tuotanto-, esiintymis- tai matkatukea yksittäisille teoksille tai taiteilijoille.

    Lyhyet ja monivuotiset yhteistyöhankkeet,haku päättyy 7.11.
    Kulttuuripolitiikan analyysihankkeet, haku päättyy 7.11.
    Festivaalituki, haku päättyy 5.12.

Kaikkien tukimuotojen hakulomakkeet löytyvät EACEAn sivuilta: syksyn 2012 hakumateriaalit


Applications open for the festival Waves Denmark August 2013

The application for the 2013 edition of the festival Waves (Denmark) is now open!

The Waves festival takes place every other year in Vordingborg, 100 km south of Copenhagen and presents a pluridisciplinary mix of theatre, performance, dance, visual arts, and street performance. The dates for 2013 are 24th - 31st of August.

The applications for performances are now open.

The deadline is 30th November for indoor performances and 31st January for street performances.

Find all the details online.


Kelola’s Arts Grants 2013

This could be your chance! Kelola is now accepting applications for Arts Grants 2013.

Since 2001, Arts Grants have provided opportunities for thousands of artists to create arts. This program has initiated both traditional and contemporary arts, to be shown locally and in a wider Indonesian region and motivated artist to create and improve their work.

Individuals or groups of artists who are interested in applying the two categories provided - Touring Performance and Innovative Works - can send their proposals along with the Arts Grants Form for selection by the independent team of experts.

Application Process:

1.       Visit http://www.kelola.or.id/program/arts-grants and click “Fill the Form”
2.       Read the Arts Grants Guidance carefully, and Click “Next”
3.       There are two ways to fill out the form.
  a.       Download the form http://www.kelola.or.id/program/arts-grants and send it to 
             hibahseni(at)kelola.or.id
  b.      Fill out the form on the website and  and click “Submit” to complete the process.

The result will be announced in Kelola’s website at 5 April 2013.

For more information, please email: hibahseni(at)kelola.or.id or call (021) 759 06 499

Deadline: 15 December.


Cda-Projects Grant for Artistic Research and Production

The Cda grant aims at supporting and opening up discussions on artistic research to an expanded network through an open call. It encourages speculative approaches to how discourse is staged and how knowledge is produced, rethought and interwoven across disciplines. Without any limitations on the content, the proposed inquiries are expected to suggest new forms and methodologies by reflecting on contexts and conditions of the knowledge produced.

Authors (includes artists, curators, writers, thinkers etc…) of any nationality, regardless of age, can propose projects to be carried out individually or collectively.

Applicants can submit an artistic research project that is currently in the production stage or one that is scheduled to be completed during the six‐month period following the date of selection.

Find all the details online.

Deadline for applications: 20 November.Scholarship - International Summer School 2013 Physical Theatre

IUGTE and ArtUniverse have announced scholarships for July programme 2013.
The scholarship amount is 300 EUR and it partially covers the participation fee.
To apply for the scholarship, candidates should send CV/resume with photo and a cover letter stating the lab dates to iugte.projects(at)gmail.com

Performers of different genres and techniques - dancers, actors, directors and choreographers from different countries are welcome to apply for participation. Participants can receive the Certificate of Participation.

The working language is English.
Accommodation and meals are organized for the group.
The Lab will take place in Styria, Austria. Nearest airports: Graz and Vienna.

Programme

TYÖPAIKKOJA

Kulttuuritehdas Korjaamon Teatteri hakee tuottajaa

Helsinkiläinen Kulttuuritehdas Korjaamo hakee tuottajaa vastaamaan Korjaamo Teatterin esitystoimintaan liittyvistä tuotannollisista töistä.

Korjaamo Teatterin ohjelmisto koostuu omista tuotannoista, vierailuesityksistä ja kansainvälisestä Stage-teatterifestivaalista. Tuottaja työskentelee teatterin taiteellisen johtajan työparina. Tuottajalta edellytetään soveltuvaa alan koulutusta, hyvää kokemusta esittävän taiteen piiristä, sujuvaa englannin kielen taitoa sekä luovaa työskentelyotetta ja oma-aloitteisuutta.

Kulttuuritehdas Korjaamo on yksi Pohjoismaiden suurimmista kulttuurikeskuksista, jonka ohjelmistossa on teatteria, musiikkia ja näyttelyitä. Korjaamon toiminnasta vastaa yksityinen yhtiö Korjaamo Group Oy.

Kirjalliset vastaukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen lähetetään 5.11.2012 mennessä osoitteella: evamaarika.schmitz(at)korjaamo.fi

Lisätiedot: taiteellinen johtaja Eva Maarika Schmitz, puh. 040 558 77 93, email evamaarika.schmitz(at)korjaamo.fi


Uudenmaan taidetoimikunta ja ARTOVA hakevat Taidekoordinaattoria

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ja Uudenmaan taidetoimikunta hakevat

TAIDEKOORDINAATTORIA

Taidekoordinaattoriksi haetaan taide- tai kulttuurialan koulutuksen tai työkokemuksen omaavaa henkilöä, jonka tehtävänä on nostaa esiin Arabian alueella tuotetun taiteen tasoa, luoda taiteilijoille ja toimijoille uusia toimintamahdollisuuksia sekä kontakteja Suomessa ja kansainvälisesti.

Hakijalta odotetaan kokemusta projektityöstä, kiinnostusta rahoitusmallien luomiseen, hyviä tietoteknisiä valmiuksia, ihmissuhdetaitoja sekä sujuvaa englannin kielitaitoa. Työ on itsenäistä ja vaatii organisointikykyä sekä valmiutta toimia yhteistyössä erilaisten toimijoiden kanssa. Työn luonteen vuoksi hakijalle on eduksi Arabian alueen ja -taidekentän tuntemus, verkostot taidealalla sekä kokemus järjestötyöstä.

Alueellisen taidekoordinaattorin toimenkuva on uusi, ja sen kautta tullaan määrittelemään ja konseptoimaan alueellisen taidekoordinaattorin toimintamalli ja rooli. Artovan tapahtumatuotanto keskittyy erityisesti katutaiteeseen, elokuvaan ja kuvataiteisiin, mutta projektissa kohteena olevaa taiteenalaa tai -aloja ei ole etukäteen määritelty.

Hakijan tulee olla työtön työnhakija työ- ja elinkeinotoimistossa ja oikeutettu harkinnanvaraiseen työllistämistukeen.

Taidekoordinaattorin tehtävä on määräaikainen ja tehtävän toteutuminen on täysin riippuvainen myönnetyistä valtion työllistämisvaroista. Haettava työllistämisaika on 8kk ja alkaa (rahoituksen varmistuttua) 1.2.2012. Tehtävästä maksettava palkka on maksimissaan 2300 euroa /kk. Lopullinen palkka määräytyy myönnetyn työllistämistukipäätöksen perusteella. Hakemukseen pyydetään liittämään mahdollinen tiivis työsuunnitelma haettavasta tehtävästä. (Lisärahoituksen varmistuessa työsuhde jatkuu helmikuuhun 2015.)

Projekti toteutetaan valtion työllistämisvaroin. Tästä syystä hakijan tulee ennen hakemuksen jättämistä selvittää työvoimatoimistostaan, onko hän oikeutettu valtion harkinnanvaraiseen työllistämistukeen. Uudenmaan taidetoimikuntaan tulee postittaa hakuaikana TE- toimiston yhteyshenkilön vahvistus hakijan oikeudesta harkinnanvaraiseen työllistämistukeen  (16.11.2012 päivän postileima riittää).

Hakuaika on 1.11 -16.11.2012

Taidekoordinaattorin paikkaan on käytössä sähköinen hakemuslomake. Linkki avautuu Uudenmaan taidetoimikunnan sivuilla 1.11.2012 klo 8.00 ja sulkeutuu 16.11.2012 klo 16.15.

TE- toimiston liite pyydetään lähettämään kirjallisena osoitteeseen Uudenmaan taidetoimikunta, Mariankatu 7 A 2, 00170 Helsinki. 16.11.2012 päivän postileima riittää.
Kuoreen tulee merkitä ”Taidekoordinaattori".
Hakemuksia ja liitteitä ei palauteta.

Hakemusten perustella haastatteluihin kutsutaan 26.11.2012
Haastattelut ovat 29 -30.11.2012

Lisätietoja antavat:
Artovan koordinaattori Saara Vanhala p. 044 2750 180, artova.koordinaattori(at)gmail.com (toimenkuvan sisältöön liittyvät asiat)
Uudenmaan taidetoimikunta Ma. osastosihteeri Jenni Simonen p. 0295 330 803 (Hakumenettelyyn liittyvät asiat)


Stadsdelsföreningen Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys och Nylands konstkommission söker en konstkoordinator

Till konstkoordinator söks en person med utbildning eller erfarenhet inom konst- eller kulturområdet. Till uppgiften hör att lyfta fram de konstverk som finns i Arabiaområdet, skapa nya verksamhetsmöjligheter för konstnärer och aktörer samt kontaktnät i Finland och utomlands.

Av sökande förväntas erfarenhet av projektarbete, intresse för finansieringsmodeller, goda kunskaper inom datateknik, sociala färdigheter samt flytande kunskaper i engelska. Arbetet är självständigt och kräver organisationsförmåga och beredskap att samarbeta med olika aktörer. Med tanke på arbetets karaktär ses kännedom om Arabiaområdet och dess konstfält, nätverk inom konstområdet samt erfarenhet av organisationsarbete som meriter.

Befattningsbeskrivningen för den regionala konstkoordinatorn är ny och definitionen och konceptet för verksamhetsmodellen och rollen formas enligt beskrivningen. Artovas evenemangsproduktion är koncentrerad särskilt till gatukonst, film och bildkonst, men konstområdet eller -områdena i projektet är inte fastställda på förhand.

Den sökande ska vara anmäld som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och berättigad till behovsprövat sysselsättningsbidrag.

Uppgiften som konstkoordinator är tidsbestämd och genomförandet av uppgiften är helt beroende av statens sysselsättningsanslag. Tiden som ansöks för sysselsättning är 8 månader och börjar (när finansieringen är säkerställd) 1.2.2013. Lönen för uppgiften är högst 2 300 euro/månad. Beslutet om den slutliga lönen fattas utifrån det beviljade sysselsättningsstödet. Till ansökan ska bifogas en eventuell komprimerad arbetsplan för den uppgift som söks. (Om tilläggsfinansiering erhålls fortsätter anställningen till februari 2015.)

Projektet genomförs med statliga sysselsättningsmedel. Därför ska den sökande innan ansökan inlämnas utreda hos arbets- och näringsbyrån om han/hon är berättigad till statens behovsprövade sysselsättningsbidrag. Intyg av arbets- och näringsbyråns kontaktperson över att den sökande är berättigad till behovsprövat sysselsättningsbidrag ska skickas per post till Nylands konstkommission.

Ansökningstiden är 1.11–16.11.2012. För ansökan till uppgiften som konstkoordinator används en elektronisk ansökningsblankett. Länken http://www.webropolsurveys.com/S/A266A2B7D20044F5.par
öppnas på Nylands konstkommissions webbplats 1.11.2012 kl. 8.00 och stängs16.11.2012 kl. 16.15. Ett skriftligt intyg från arbets- och näringsbyrån ska skickas till adressen Nylands konstkommission, Mariegatan 7 A 2, 00170 Helsingfors. Poststämpel 16.11.2012 är tillräcklig. Kuvertet ska märkas med ”Taidekoordinaattori".
Ansökan jämte bilagor returneras inte.
Utifrån ansökningarna skickas kallelser till intervju 26.11.

Intervjuerna äger rum 29–30.11.2012
Ytterligare information ger: Artovas koordinator Saara Vanhala tfn 044 2750 180, artova.koordinaattori(at)gmail.com
(om uppdragets innehåll).
Nylands konstkommission, tf. avdelningssekreterare Jenni Simonen tfn 0295 330 803, jenni.simonen(at)minedu.fi (om ansökningsförfarandet)


FSU söker projektledare

Finlands Svenska Ungdomsförbund rf är takorganisation för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen. Rörelsen omspänner ca 300 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med ca 250 föreningshus, ca 80 teatergrupper och ca 46 000 personmedlemmar i hela Svenskfinland.

FSU söker från 12.11.2012 (eller enligt överenskommelse) till 30.11.2013 en

PROJEKTLEDARE

Projektledaren arbetar i Helsingfors med att koordinera ett finlandssvenskt musikalprojekt för ungdomar. Målsättningen är att samla unga amatörer från hela Svenskfinland till en gemensam musikal som har premiär hösten 2013. Projektet är en uppföljare till musikalen Vaude! (2009) och Chans (2011). Finansiär för projektet är Svenska kulturfonden.

Vi värdesätter erfarenhet av teater och musik, projektkoordinering samt kännedom om Svenskfinland. Arbetet förutsätter flexibilitet, samarbetsförmåga och datorvana samt omfattar arbete på kvällar och veckoslut. Arbetet utförs på heltid och projektledaren är huvudsakligen stationerad på FSU:s kansli i Helsingfors.

Skriftliga ansökningar till tjänsten skall senast 2.11.2012 kl. 15.00 vara förbundet tillhanda på adressen: Finlands Svenska Ungdomsförbund, Nylandsgatan 17 B 27, 00120 Helsingfors eller per e-post: tomas(at)fsu.fi. Eventuella intervjuer hålls i Helsingfors den 6.11.2012.

Närmare upplysningar lämnas av verksamhetsledare Tomas Järvinen, 040-5844 655.TeaK Antagning

TeaK Admission

TeaK Hakuilmoitus