09.12.2014

TINFO-tiedote 42 / 4.12.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA

MUITA ILMOITUKSIA


twitter.com/tinfotweets

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


KULTTUURIN JA TAITEEN TULEVAISUUTTA TEHDÄÄN YHDESSÄ – EI UNOHDETA KANSAINVÄLISYYTTÄ

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti virastojen, laitosten ja muiden alan toimijoiden kehittämispäivän. Ajatustenvaihto- ja kuulollaolopäivät ovat tuiki tärkeitä. Tiedotuskeskusten edusmiehenä kehittämispäivässä oli Taive-verkostomme puheenjohtaja Tuomo Tähtinen (Music Finland). Tilaisuudessa pohdittiin kulttuuripolitiikan kehittämistarpeita toimijoiden näkökulmista. Taustoittajana toimi Pasi Saukkosen (Cupore) selvitys Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys (2014).

Kantaa otettiin myös kulttuuri- ja taidepolitiikkaa koskeviin ehdotuksiin hallitusohjelmaksi. Ehdotukset pohjautuvat OKM:n tulevaisuuskatsaukseen, jonka aiheita ovat: 1) osaamisen ja luovuuden merkityksen kasvu, 2) siirtymä digitaaliseen palvelutalouteen, 3) hyvinvointi ja talouden kestävä kasvu, tiedon ja osaamisen hyödyntäminen, aineeton pääoma ja arvonluonti, 4) yhteiskunnan erilaistuminen ja eriarvoistuminen ja 5) eurooppalaisen kulttuuri-, nuoriso-, urheilu-, koulutus- ja tutkimusyhteistyön laajeneminen ja syveneminen.
 
Me Taive-verkostossa keskustelimme jo aikaisemmin siitä, miten kansainvälisyys tulisi nähdä kestävyyttä, sisällöllisiä ja toiminnallisia mahdollisuuksia, osaamisen laajentamista ja myös rahoitusta tuovana vaihtoehtona paljon nykyistä vahvemmin. Kansainvälisyys on tärkeä asia, joka tulee nostaa kulttuuri- ja taidepoliittiselle agendalle nykyistä selkeämmin. Kansainvälisyys ei ole siilo.  Kansainvälisyys läpäisee lähes kaiken.

Taive-verkostossa pohdimme myös sitä, että kenttä tuskin missään tilanteessa tulee vastaamaan kysymykseen, mistä olisi leikattava. Sen sijaan priorisoimisesta ja vaikuttavuudesta kentältä voi saada näkemyksiä. Käännetään kysymys toisinpäin.


TINFO ILOITSEE TÄLLAISESTA

Meitä TINFOssa ilahduttaa suunnattomasti seuraava OKM:n tahdonilmaus: ”Panostetaan päätöksenteon tilasto- ja tietopohjan vahvistamiseen, ennakointiin, arviointiin ja näyttöön perustuvan politiikan kehittämiseen… Tiedolla johtamisen edellytyksiä parannetaan vuorovaikutteisilla tiedon tuotannon ja hyödyntäminen tavoilla.” Tässä työssä me ja koko teatterikenttä olemme ihan kybällä mukana!


TINFO ON KUULOLLA, TINFO TIETÄÄ JA TILASTOI, TINFO VIESTII JA VAIKUTTAA

TINFOn omaa strategiaa päivittäessämme nousi hallituksessamme esiin kysymys siitä, että TINFOn rooli teatterin puolestapuhujana, luotettavan tilasto- ja muun tiedon tuottajana on entistä tärkeämpi. TINFO tilastoi ja tuottaa muuta tietoa, jotta teatterin kenttä pystyy analysoimaan ja ennakoimaan kaiken aikaa muuttuvaa tilannetta. TINFOn merkitys ennakoijana kasvaa, koska strategisella tiedolla johtamisen tarve kasvaa. Ja tietenkin TINFOn haasteena on varmistaa, että kansainvälisyyden ymmärretään luovan kestävyyttä ja että globaali vastuukin ymmärretään. Työmme on tärkeätä! Yhä vain! Asian merkityksellisyys meidät täällä työhön sitouttaa.


POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ ON TURHAKKEESTA KAUKANA

Suomi toimii Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajana vuonna 2016 ja siihen valmistaudumme. Pohjoismainen yhteistyö on kaikkea muuta kuin turhake. Se on lähialueyhteistyötä, jota sujuvoittaa meidän yhteinen arvopohjamme ja etuoikeutettu asemamme pohjoismaisina hyvinvointivaltioina. Globaalissa kontekstissa me olemme yhtä. TINFO liputtaa ruohonjuuritason yhteistyön puolesta. Siihen tähtää yhteinen pohjoismainen verkostomme ja yhteinen Nordic Performing Arts Days -festivaali, joka seuraavan kerran järjestetään Färsaarilla. Pohjoismaisen yhteistyön vankentamiseen tähtäävät myös monet tulevaisuuden TINFO-hankkeet.  

Pohjoismaisen kulttuuripisteen johtajan mukaan pohjoismainen kulttuuriyhteistyö on pehmeää turvallisuuspolitiikkaa.


YHTEISTUOTANNOISTA OPPIA

Teatteri Telakan, Teatteri Vanhan Jukon ja Rakvere Teaterin yhteistuotantohankkeen loppuraportti kannattaa lukea. Hienoa, että teatterit ovat tämän raportointivaivan jaksaneet nähdä. Tästä case-esimerkistä oppii paljon. Tärkeä kiteytys on minusta tässä: syy yhteistuotantoihin ei voi olla pelkästään taloudellisten tai materiaalisten resurssien puute. Taustalla täytyy olla ”yhteistuotantoon osallistuvien halu tiedonjakamiseen ja uuden oppimiseen” taiteellisesti ja tuotannollisesti.

Mistä sitten oli kyse? Kolmen teatterin yhteistuotantohankkeessa 2013-2014 teatterien sekoitetut työryhmät tekivät kolme kantaesitystä rajan teeman pohjalta. Yhteistuotantoesitykset Köök, Kullervo ja Petroskoi kiersivät sitten kaikilla kolmella näyttämöllä. Esityksiä kertyi tämän vuoden loppuun mennessä yhteensä 125. Tekijäjoukko pokkasi hankkeesta ansaitusti myös Näyttämötaiteen valtionpalkinnon vuonna 2013. 

Raportti painottaa siis nimenomaan taiteellista lähtökohtaa, tilanteessa, jossa yhteistuotannot ehkä entistä enemmän ovat vaarassa näkyä vain taloudellisena pelastuskeinona. Raportti tarkastelee tätä kolmen kantaesityksen yhteistuotantohanketta paitsi yhteistuotantoina, myös työvaihtona, kiertuetuotantona ja kansainvälisenä yhteistyönä.

”Jo yksikin näyttelijä tuulettaa pakkaa.” Havainto, ilmaisun terävöityminen, ilmaisukielen syventyminen – nämä ovat tekijöitä, jotka kannustavat yhteistuotantoihin. Raportti nostaa esiin kosolti myös tuotannollisia haasteita: aikataulutus, rahoitus, tiedonkulku, tinkimistä majoituskustannuksista. Raportti tuo kuuluviin ja näkösälle, mitä yhteistuotannot tarkoittavat käytännössä.

Raportti tuo hienosti esiin sen, että eivät yhteistuotannot ole mitään pikkujuttuja suunnittelullisesti: kovaa työtä rahoituksen haussa. Liikkuminen maksaa. Yhteistuotannon 30 000 euron liikkuvuuskustannuksista saatiin matka-apurahoilla katetuksi vain hieman yli 50 %. Aiheellisesti raportissa todetaankin, että liikkuvuuden rahoitusmallia ei Suomessa ole. Jotta esimerkiksi päivärahoista pystyttäisiin huolehtimaan, olisi liikkuvuuden rahoitusmalli kehitettävä! Tärkeä huomio on myös se, että yhteistuotannot edellyttävät usein sekä päätösten nopeutta että kompromisseja, mihin esim. VOS-teatterikumppanit eivät vapaan kentän tavoin aivan taivu.

Ja pelkästään käsitteiden selvennys ja määrittelykin on tärkeätä: yhteistuotanto ei ole sama asia kuin esitysvaihdot, -vierailut tai esitysostot. Näissä pitää olla tarkkana. Yhteistuotannot jos mitkä vaativat tuottajaosaamista!


MYÖS VAPAALLE KENTÄLLE TUKEA TYÖLLISYYTTÄ EDISTÄVIIN HANKKEISIIN – NYT HAKEMAAN!

Teatteri Telakan Pertti Huovinen kysyy Twitterissä, miksi työllistämisrahaa tarjotaan vain VOS-teattereille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on tukenut ja tukee myös vapaa kenttää.  Avustuksen Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki hakuaika umpeutuu 15.2.2015. Tässä parannetaan taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa. Tuen kohteena ovat hankkeet, joilla ”edistetään eri toimijoiden yhteistyötä ja kulttuurituotannon uusien mallien kehittämistä. Kohderyhmiä ovat taiteilijoiden, taiteilijaryhmien, taide- ja kulttuurialan yhteisöjen sekä muiden toimialojen toimijoiden (esim. kunnat, yritykset ja muut yhteisöt) taide- ja kulttuurialan hankkeet. Avustusta voi hakea ainoastaan oikeustoimikelpoinen yhteisö. Yksittäinen taiteilija tai taiteilijaryhmä ei voi hakea tätä tukea.”

Tänä vuonna jaossa oli 943 000 euroa ja avustuksen saajat voi katsoa tästä. Jaossa tulee ensi vuonnakin olemaan kutakuinkin yhtä paljon.

Hyviä hakemuksia kannattaa alkaa valmistella! Hakuohjeet ovat erittäin yksityiskohtaiset ja selkeät.

Ja työllistämistukea on saatu myös kansainvälisyyteen Kulttuuri- ja tiedeinstituuttien ja taiteenalan tiedotuskeskusten kautta. TINFOn kautta työllistämistuki kohdentui tänä vuonna Esitystaiteen keskukselle, Klockriketeaternille, Baltic Circlelle ja Tampereen Teatterikesään.


KUNNAT, KANSALAISET JA KULTTUURI

Cupore ja Kuntaliitto ovat jälleen kartoittaneet kuntien kulttuuritoimintaa. Mahtava paketti, mukana 24 kaupunkia ja sitä myötä noin puolet Suomen väestöstä. Miltä näyttää julkinen kulttuuripolitiikka tästä näkövinkkelistä? Kaupunkikohtaiset erot ovat suuria, ja kulttuuritoiminta on melkoisen pieni hippunen kunnan taloudessa. Useimmissa kaupungeissa kulttuurin osuus oli vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana vähentynyt.

Raportti ennustaa myös, että pahimmat säästövuodet ovat todennäköisesti vasta edessä. Vuonna 2016 voivat erot kaupunkien välillä voivat olla vielä nykyistä paljon jyrkemmät. Mitä tämä tarkoittaa teatterin kannalta? Ja mitä kansalaisten? Toiston uhallakin kirjoitan jälleen, kuinka tärkeätä tämänkaltainen tiedonkeruu ja raportointi onkaan!


KURKISTA JOULUKALENTERIIN

Taas kannattaa ottaa Teatterimuseon joulukalenteri käyttöön. Tänä vuonna Shakespearen merkeissä. Avaa luukku, opi uutta!


PUDONNEIDEN PUHEENVUORO. RAVISUTTAVAA ENSEMBLE-TYÖTÄ – POHJALLA

Maksim Gorkin Pohjalla Kansallisessa ravisuttaa. Taiturimaista ja koskettavaa ensemblenäyttelemistä ja  -instrumentoimista. Dramaturgia, näyttelijöiden ilmaisu ja audio-visuaalis-tilallinen ajattelu – kaikki kimpassa. Ihmisruumiiden (hahmojen puvut mukaan luettuna), äänten, valojen ja tilojen tarkkavaistoista orkesterointia. Raadollista ja pyhää yhtä aikaa. Mikä pudonneiden puheenvuoro vuoden 2014 Suomessa!

Työmies-lehti vuonna 1903 Kansallisteatterin Pohjalla-kantaesityksen jälkeen: Gorki nosti päivänvaloon lapiollisen pohjamutaa, jota vallassaolijaimme laitokset ovat siivilöineet elämän ojanviereen. Maksim Gorki – aikalaisemme.


MITEN NÄYTTELIJÄ SEN TEKEE? OSAAMISEN VIENTIÄ
Kari Ketonen Putinina. Jee!twitter.com/tinfotweets


TINFON ILMOITUKSIA


Ammattiteattereiden kevään 2015 ensi-iltalistaus TINFO-verkkosivuilla


TINFO on kerännyt tietoja suomalaisten ammattiteattereiden ensi-illoista verkkosivuille. Tiedot perustuvat teattereiden ilmoittamiin tietoihin (tiedotteet, teattereiden verkkosivut).

Voit selata suomalaisten ammattiteattereiden kevään 2015 ensi-iltoja täältä. Ensi-iltalistalla on tällä hetkellä reilut 120 esitystä. Oman teatterisi ensi-iltatiedoista voit ilmoittaa ympäri vuoden sähköpostilla osoitteeseen: tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi/ensi-illat


Teatterilaisen muistikirja ja kalenteri 2015 – verraton lahjaidea

 
Teatterilaisen muistikirja 2015 on uudenlainen, pokkarikokoinen teos, jonka 256 sivuun mahtuu paitsi päivyri suomeksi, ruotsiksi ja saameksi, myös sata sivua tilaa merkinnöille. Ja onhan Teatterilaisen muistikirja myös pieni suuri tietopaketti: muiden muassa apurahakalenteri, alan tapahtumat sekä teatterin, tanssin, sirkuksen ja oopperan yhteystiedot löytyvät. Uusi Teatterilaisen muistikirja on myös mahtava lahjaidea!

Teatterilaisen muistikirjasta 2015 kannattaa tehdä kimppatilaus, sillä silloin kirjan kappalehinta on pienempi ja säästyy postikuluja.

10 kappaleen ja sitä suuremmissa tilauksissa kirjan hinta on vain 17 euroa / kappale (yksittäin 19 euroa).

Kerätkää yhteistilaus ja ottakaa yhteyttä: tinfo(a)tinfo.fi tai puhelimitse (09) 2511 2120.

Tilauksen voi tehdä hyvin myös TINFO-verkkokaupasta, siellä myös lisätietoja ja kuvia Teatterilaisen muistikirjasta.

12.12.2014 mennessä tilatut muistikirjat ehtivät perille ennen joulua!


UUTISIA


Kuningatarleikit Tallinnassa 10.-12.12.2014


Antti Mikkolan näytelmä Kuningatarleikit vierailee 10.-12.12.2014 Tallinnassa Teatrifestival Talveöö unenägu - Midwinter Night´s Dream -festivaaleilla kahdella esityksellä. Festivaalin pääjärjestäjänä toimii Tallinnan Linnateater.

Kuningatarleikit sai ensi-iltansa Teatteri Telakalla Tampereella 20.4.2012. Sen jälkeen esitys on vieraillut vuosina 2012-2013 kotimaassa ja ulkomailla. Käsikirjoituksesta ja ohjauksesta vastaa Antti Mikkola. Esityksessä näyttelevät Karoliina Kudjoi, Antti Mankonen ja Tanjalotta Räikkä.

Lisätiedot:
Pertti Huovinen,
tuottaja, Teatteri Telakka
pertti.huovinen(a)telakka.eu
p. +358 44 734 0055 (ma - pe klo 9 - 15)
p. + 358 50 531 9188


Kati Kaartisen Toisen ääni ensi-iltaan Virossa 31.1.2015


Kati Kaartisen näytelmä Toisen ääni tulee ensi-iltaan virolaisessa Ugala-teatterissa 31.1.2015. Teoksen on kääntänyt Ülev Aaloe ja sen vironkielinen nimi on "Amalia". Näytelmän käännöstyötä on tuettu TINFO-apurahalla.

Lisätietoja tuotannosta löytyy teatterin kotisivuilta: http://www.ugala.ee/index.php/repertuaar/lavastused/amalia-kati-kaartinen

Näytelmän esitysoikeuksia valvoo Agency North.


Susanna Kuparinen sai Suomi-palkinnon


Teatteriohjaaja Susanna Kuparinen on saanut vuoden 2014 Suomi-palkinnon. Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen jakoi palkinnot torstaina 4.12. Helsingissä.

Palkinnon perustelut
Susanna Kuparinen on viime vuosina noussut eturivin ohjaajien joukkoon. Hänen näytelmänsä Valtuusto sekä Eduskunta ovat puhuttaneet laajasti. Susanna Kuparinen on tehnyt vahvaa yhteiskunnallista teatteria, joka taiteen keinoin tuo näkyviin vallan piilotettujakin rakenteita. Kuparinen on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja, taiteilija, jonka esitykset ovat olleet suuria tapauksia ja aina loppuunmyytyjä.

Suomi-palkinnot ovat suuruudeltaan 22 000 euroa ja ne myönnetään veikkausvoittovaroista. Suomi-palkintoja on jaettu vuodesta 1993.

Tiedote kokonaisuudessaan sekä muut Suomi-palkinnon saajat OKM:n tiedotteessa:
Ministeri Viitanen jakoi yhdeksän Suomi-palkintoa ansioituneille taiteilijoille

www.minedu.fi


Kari Väänänen Rovaniemen teatterin johtajaksi


Lapin Alueteatteriyhdistyksen hallitus on valinnut Rovaniemen Teatterin - Lapin Alueteatterin johtoon 1.10.2015 alkaen Kari Väänäsen (TeK). Sopimus on voimassa 2+3 vuotta.

Kari Väänänen on toiminut näyttelijä-ohjaajana 38 vuotta, josta 34 vuotta freelancerina. Aiemmin hän on toiminut myös näyttelijäntyön professorina Teatterikorkeakoulussa (6 v.). Ohjauksia Väänänen on tehnyt Helsingin kaupunginteatterille ja Tampereen Työväen Teatterille. Rovaniemen Teatterissa on nähty Kari Väänäsen ohjaamana Koira tahtoo taivaalle, joka oli Tampereen Työväen Teatterin ja Rovaniemen Teatterin yhteistuotanto. Lappia-talon avajaisnäytelmäksi Kari Väänänen tulee ohjaamaan Jari Tervon Esikoisen, jonka ensi-ilta on 26. syyskuuta 2015.

Rovaniemen Teatterin – Lapin Alueteatterin teatterinjohtajaa on haettu kutsuvalintamenettelyllä ja Lapin Alueteatteriyhdistys ry kutsui neljä henkilöä haastateltavaksi teatterinjohtajan tehtävään. Teatterijohtajaehdokkaita haastatteli sekä henkilökunta että hallitus.

Teatterin johdossa on tällä hetkellä Juha Vuorinen. Hänen 2+1 vuoden mittainen sopimuksensa päättyy 31.7.2015.

Lisätiedot:
Lapin Alueteatteriyhdistys ry:n hallituksen pj. Maarit Airaksinen, puh. 040-730 1989

www.rovaniementeatteri.fi


Liikelaiturin vuoden 2015 House-taiteilija on valittu


Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen Liikelaiturin vuoden 2015 House-taiteilijaksi on valittu tamperelainen tanssitaiteilija Noora Nenonen. Perusteluina valinnalle on provokatiivinen aihevalinta ja työsuunnitelma, jossa paranemista tutkitaan uskomusten ja tieteen vastakkainasettelun kautta. Lisäksi Nenonen on tanssitaiteilijana monipuolinen tekijä, loistava esiintyjä ja kriittinen taiteilija.
 
Liikelaiturin House-taiteilijana Nenonen työskentelee Nouse ja käy! (työnimi) -teoksen parissa. Nouse ja käy! syväluotaa yhteiskunnasta löytyviä käsityksiä paranemisesta ja paranemisen tekniikoista ja tuo ne keholliseen, aistittavaan muotoon. Maaliskuussa 2015 Liikelaiturilla Nenonen tutkii valittavan työryhmän kanssa paranemisen rituaaleja ja parantavan energian liikkeellistämistä.
 
House-taiteilija Noora Nenosen työskentelyn pohjana on esitystaiteilija – teoreetikko Keith Hennessyn Fake Healing metodi. Metodin avulla hän tutkii liikkeen energiaa ja sen suuntaamisen vaikutuksia kehoon ja mieleen sekä etsii näiden pohjalta syntyviä rituaalisia ja performatiivisia, potentiaalisesti parantavia toimintoja. Liikelaiturin työskentely on teoksen työskentelyprosessin aloitus ja siitä nähtävä kollaasimainen julkinen näyttö on pe 27.3.2015. Teoksen lopullinen muoto on vuonna 2016 toteutuva esitysinstallaatio.
 
Lisätietoja:
Piia Kulin
Toiminnanjohtaja
Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
Pirkanmaan Tanssin Keskus ry
+ 358 (0) 50 552 1138 / piia.kulin(a)sisasuomentanssi.fi

www.sisasuomentanssi.fi


OKM: Ministeri Viitanen päätti kulttuurilaitosten valtionosuuksista


Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on päättänyt teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksista. Teatterit saavat ensi vuonna toimintaansa valtionosuuksia 53,8 miljoonaa euroa.

Teattereille osoitettuja henkilötyövuosia on 2 474. Määrä on sama kuin tänä vuonna. Henkilötyövuoden arvonlisäveroton yksikköhinta on 54 658 euroa.

Lisäksi ministeriö osoitti alustavassa määrärahan jaossa 3 190 000 euroa harkinnanvaraista määrärahaa alue-, tanssi-, ja lastenteatteritoimintaan, ruotsinkieliseen teatteritoimintaan sekä kiertuetoimintaan. Määräraha on samansuuruinen kuin vuonna 2014.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote kokonaisuudessaan täällä.

www.minedu.fi


Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistuotantohankkeen loppuraportti julkaistu


Teatteri Telakan toimeksiantona tehty Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistuotantohankkeen loppuraportti on tapausraportti, joka kertoo yhteistuotannon synnystä, kulusta ja prosessin aikana kohdatuista haasteista ja onnistumisista.

Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistuotantohanke käynnistyi virallisesti vuonna 2013, vaikka sen suunnittelu alkoikin jo vuonna 2009. Lopullisessa hankkeessa mukana olivat tamperelainen Teatteri Telakka, lahtelainen Teatteri Vanha Juko sekä Viron Rakveressa sijaitseva Rakvere Teater. Kussakin teatterissa näiden kolmen teatterin henkilökunnista sekoitetut työryhmät valmistivat yhteisestä taiteellisesta teemasta vapaasti ammentaen kolme kantaesitystä, jotka kiersivät hankkeen kolmen teatterin näyttämöt vuoden 2014 loppuun mennessä. Lisäksi esityksiä esitettiin festivaaleilla ja vierailuina.

Ennakkoluuloton ja rajoja rikkonut hanke palkittiin opetus- ja kulttuuriministeriön  näyttämötaiteen valtionpalkinnolla marraskuussa 2013.

Miia Säppi: Köök-Kullervo-Petroskoi -yhteistuotantohankkeen loppuraportti (PDF)


Cupore: Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III -raportti julkaistu


Kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruuhankkeessa kerättiin tietoja kaupunkien vuoden 2013 tilinpäätöksiin sisältyvistä kulttuuritoiminnan tuloista ja menoista. Hankkeeseen osallistui 24 suomalaista kaupunkia: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. Hanke toteutettiin Cuporen, Suomen Kuntaliiton ja mukana olleiden kaupunkien yhteistyönä.

Tiedonkeruu on jatkoa vuosina 2007 ja 2010 toteutetuille tiedonkeruuhankkeille, ja sen tulokset kertovat siis myös kulttuuritoiminnan viime vuosien kehityksestä näissä kaupungeissa.

Ruusuvirta, Minna ja Saukkonen, Pasi (2014). Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna 2013. Helsinki: Cupore ja Suomen Kuntaliitto.

Raportti on ladattavissa Suomen Kuntaliiton sivuilta (PDF-muodossa).

www.cupore.fi


Näyttelijä Virpi Rautsialan KOMMANDO-raportti on julkaistu


Kuopion kaupunginteatterissa on julkaistu näyttelijä Virpi Rautsialan raportti KOMMANDO - vapautta ja vastuuta laitosteatterissa.

Raportti kertoo normaalin teatteritoiminnan ”kainaloon” vuonna 2012 perustetun KOMMANDO-ryhmän kahdesta ensimmäisestä vuodesta. Tuo aika oli merkittävä Kuopion kaupunginteatterille. Sinä aikana toteutettiin teatteritalon mittava perusparannus ja laajennus. Väistötiloihin evakkoajaksi muuttaneen teatterin sisälle perustettu KOMMANDO-ryhmä jalkautui ja verkostoitui. Se rakensi teatterin sisälle uutta työkulttuuria ja toteutti uusia esittävän taiteen ajattelutapoja.

KOMMANDO - vapautta ja vastuuta laitosteatterissa -raportti on tarkoitettu toimintakertomukseksi, pohdinnaksi, keskustelunavaajaksi, kyseenalaistajaksi, innoittajaksi, työkaluksi erikokoisiin teattereihin ja yhteisöihin sekä erimerkkitapaukseksi erilaisten yhteistyökumppanuuksien luomisessa. Raportissa Rautsiala avaa KOMMANDOn toiminnan sisältöjä, erilaisia toteutusmalleja ja pohtii ryhmän kokonaisprosessia normaalin teatteriohjelmiston rinnalla. Kentältä tulleet palautteet ja monet valokuvat kertovat toiminnan luonteesta ja syventävät raporttia. Rautsialan päiväkirjalainauksissa kuultaa taiteilijan ja organisaattorin työnkuvan moninaisuus kaupunginteatterin ja KOMMANDO-kokeilun antoisalla vuoristoradalla.

Julkaisua voi tiedustella (painettuna tai digitaalisena versiona): virpi.rautsiala(a)kuopio.fi tai puh. 050 531 2331

www.kuopionkaupunginteatteri.fi


Lisätty todellisuus herättää kaupunkilegendat eloon yhdistämällä taidetta ja teknologiaa


Antroposeeni on esittävää taidetta ja digitaalista mediaa yhdistävä peli, joka tutkii mobiiliteknologiaa kerronnan välineenä. Lisättyä todellisuutta hyödyntävää peliä pelataan kulkemalla Helsingin katuja ja kokemalla kaupungin tarinat aidossa tapahtumaympäristössä. Peliä kehittää taiteen ja tekniikan alojen konkareista muodostuva työryhmä. Pelin Helsinkiin sijoittuva versio julkaistaan keväällä 2015.

Pelin taustatarina kertoo japanilaisesta Keiko Kinositasta, ikiaikaisen tarinankerääjien killan jäsenestä. Keiko saapuu Suomen keräämään tarinoita aaveista, riivauksista ja muista oudoista tapahtumista. Hän ihastuu valoisten kesäöiden tunnelmaan ja jää Helsinkiin kartoittamaan kaupungin tarinoita. Äkkiä hän katoaa salaperäisesti ja jättää suomalaiset ystävänsä hämmennyksiin – jollain oudolla tavalla hän yhä viestii verkosta käsin, ajan ja paikan tuolta puolen.

Antroposeeni on viimeinen osa teatteri Circus Maximuksen teknologia-aiheisten teosten sarjaa. Antroposeenin tuotannossa käytetään helsinkiläisen Robust Northin kehittämää Arilyn-teknologia-alustaa (arilyn.fi). Pelimaailmaa ovat rakentamassa myös Sankariliigan muotoilijakollektiivi ja Fruitcake Helsingin audiovisuaalisen alan ammattilaiset.

Parhaillaan käynnissä on rahoituskierros, jonka turvin tuotanto aloitetaan tammikuussa 2015. Tuotantoa rahoitetaan apurahojen lisäksi mm. Mesenaatin joukkorahoituskampanjalla (http://mesenaatti.me/antroposeeni/), joka jatkuu vuoden 2014 loppuun. Pelin ensimmäinen versio sijoittuu Helsinkiin ja julkaistaan loppukeväällä 2015.

Lisätietoa:
Jyrki Pylväs
Taiteellinen johtaja
+358 40 510 4959
jpylvas(a)gmail.com
http://antroposeeni.fi/
www.facebook.com/antroposeeni


Tanssin maisteriohjelma kutsui koreografi Jeremy Waden Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssijan maisteriohjelman tanssiryhmän TADaCin talven 2014–2015 vierailevana koreografina ja ohjaajana on New York Bessi Awardsillakin palkittu Jeremy Wade. Nyt joulukuussa 12.12.2014 ensi-iltansa saava esitys Human Resources tutkii groteskia ruumista.

Ajatus TADaCin koreografiaan lähti liikkeelle Waden aiemmasta teoksesta Death Asshole Rave Video, jossa hän tutkii ja leikittelee ajatuksella epämiellyttävistä ruumiista. Tästä syntynyt liikekieli toimii Human Resources -esityksen moottorina.

Haastattelupyynnöt ja lisätietoja:
Sanna Suonsyrjä, tuottaja
sanna.suonsyrjä(a)uniarts.fi
p. 0400 792 175
www.uniarts.fi


Helsingin Kaupunginteatterin peruskorjaus lähestyy


Kaupunginteatterin peruskorjaus alkaa Eläintarhantien teatterirakennuksessa kesällä 2015 ja teatterin toiminta siirtyy asteittain vuonna 2015 väistötiloihin Taiteiden taloon Kaikukadulle, Pengerkadun näyttämölle ja Peacock-teatteriin. Toiminta jatkuu entiseen tapaan studio Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä.

Ensimmäiset ensi-illat ovat Peacock-teatterissa musikaali Billy Elliot 27.8.2015 ja Pengerkadun näyttämöllä uusi ranskalainen näytelmä Ihanat naisemme 5.3.2015. Taiteiden taloon siirtyvät teatterin tuotannolliset ja hallinnolliset toiminnot. 

Väistötiloihin siirtyminen aiheuttaa muutoksia teatterin toimintaan. Henkilöstön edustajien kanssa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut. Pyrkimyksenä on yhdessä henkilöstön kanssa löytää parhaat ratkaisut väistötiloissa toimimisen ajaksi.

Helsingin kaupunki on päättänyt tarjota teatterin vakinaiselle henkilöstölle mahdollisuutta työskentelyyn kaupungin tehtävissä remontin ajan, mikäli teatteri ei pysty osoittamaan työtä kaikille työntekijöilleen. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena ei irtisanota vakinaista henkilökuntaa.

Yhteistoimintaneuvotteluissa arvioidaan peruskorjauksen aikaisen henkilökunnan tarve eri toimintayksiköissä, muuttuneiden olosuhteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja Helsingin kaupungin muissa tehtävissä mahdollisesti työllistyvien määrä. Koska teatterin taloudellinen tilanne on heikentynyt vähentyneiden lipputulojen ja julkisen tuen pienenemisen johdosta, toimintatapoja ja henkilöstötarvetta joudutaan arvioimaan. Myös mahdollisuudet työaikajoustoihin ja tehtäväkuvien laajentamiseen muuttuneissa olosuhteissa ovat neuvottelujen kohteena.

Lisätietoja antavat:
hallituksen puheenjohtaja Jorma Bergholm
puh. 050 525 2581, jorma.bergholm(a)paasitorni.fi
talous- ja hallintojohtaja Helena Ahonen
puh. 09 3940 430, 0400 305 220, helena.ahonen(a)hkt.fi

www.hkt.fi


Studio Donner avataan tammikuussa 2015 Villatehtaalla Hyvinkäällä


Hyvinkäälle avataan uusi nykyaikainen black box -esitystila, joka soveltuu näyttämöksi esittävälle taiteelle sekä kokous- ja seminaaritilaksi. Villatehtaan tiloihin remontoitu Studio Donner avataan tammikuun lopulla 2015.

Studio Donnerissa on nykyaikainen valaistus-, ääni- ja esitystekniikka, 80 m2:n näyttämö ja 119-paikkainen teleskooppikatsomo. Myös näyttämö on asianmukaisesti varusteltu. Muunneltava katsomo sekä monipuolinen esitystekniikka mahdollistavat sen, että tilassa voidaan järjestää esitysten lisäksi seminaareja ja kokouksia. Tila on vuokrattavissa helmikuun 2015 alusta alkaen.

Villatehtaan vanhan teatterin tiloihin remontoitu Studio Donner tuo lisää tilavaihtoehtoja esittävän taiteen produktioihin Hyvinkään seudulla. 

Lue koko tiedote: http://bit.ly/studio-donner-avataan

www.villatehdas.fi


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna 


Luovien alojen verkostoitumistilaisuus 12.12.2014, Turku


Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen toimipiste järjestää yhdessä LUOVAMO - luovien alojen urapalveluiden kanssa vuoden viimeisen verkostoitumistilaisuuden perjantaina 12.12.2014 klo 13-15.30 (huomioi poikkeava kellonaika!)

Tilaisuus pidetään nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa (Aurakatu 16, Turku), 3. kerroksen salissa.

Tilaisuus on tarkoitettu taiteen kentän, luovien osaajien, liike-elämän eri alueiden sekä julkisen ja kolmannen sektorin edustajille. Verkostoitumistilaisuudessa yritysten ja yhteisöjen edustajat etsivät uusia mahdollisuuksia käyttää taidetta ja luovaa osaamista liiketoimintansa parantamiseen ja henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen sekä saavat vinkkejä oman toimintansa uudistamiseksi. Taiteilijat puolestaan saavat ideoita taiteen erilaisista työllistymismahdollisuuksista.

Joulukuun aiheena on aineeton arvonluonti – luovan osaamisen merkitys tuotteille ja liiketoiminnalle.  Iltapäivätilaisuuden alustajana on Experience Director Janne Loiske Plantui Oy:stä aiheenaan Plantuin menestystarina – muotoilun ja terveellisen ruoan liitto. Luovien innovaatioiden suojaamisesta alustaa puolestaan Pekka Krook DIGES ry:stä. Puheenvuoron teemoja ovat mm. luova talous, arvon muodostaminen, muotoilu ja tekijänoikeudet.
Alustusten jälkeen käydään vapaata keskustelua ja ideoidaan yhdessä verkostoitumisen ohella.

Ilmoittautumiset maanantaihin 8.12. mennessä. Paikkoja rajoitetusti. Alustuspuheenvuorot taltioidaan.

Ilmoittaudu tästä

Tervetuloa!

Lisätiedot:
Veera Laurila
Työnsuunnittelija | Arbetsplanerare
Taiteen edistämiskeskus | Centret för konstfrämjande
Lounais-Suomen toimipiste | Sydvästra Finlands regionalbyrå
Linnankatu 24, 20100 Turku | Slottsgatan 24, 20100 Åbo
puh. / tfn +358 295 330 909

www.taike.fi


Avustus monikulttuurisuuteen ja rasisminvastaiseen toimintaan: Infotilaisuus 17.12.2014, Turku


Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät avustusinfon kaikille etnisten vähemmistöjen omaa taide- ja kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä sekä maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla edistävää toimintaa järjestäville järjestöille. Infotilaisuus on 17.12. klo 16-18 Vanhalla Raatihuoneella, 3. krs. (Vanha Suurtori 5, Turku).

Käytännön vinkkejä!
Monikulttuurisen ja rasisminvastaisen toiminnan avustukset ovat siirtyneet opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukseen.

 • Minkälaiseen toimintaan avustusta myönnetään?
 • Miten avustusta kannattaa hakea?
 • Miten avustuksesta raportoidaan?
 • Kysy mitä haluat tietää!

Avustuksista kertovat ja kysymyksiin vastaavat Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta ja Marjo Mäenpää opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Mikä avustus?
Avustuksella tuetaan etnisten vähemmistöjen omaa taide- ja kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä sekä maahanmuuttajien kotoutumista taiteen ja kulttuurin avulla edistävää toimintaa. Hakuaika on 1.1.2015 - 2.2.2015.

Ilmoittaudu tilaisuuteen tästä 15.12. mennessä!
tai kopioi linkki: https://www.webropolsurveys.com/S/8D985775147E9309.par

Tervetuloa!

Lisätietoja:
Sari Kanervo
Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala / hallinto /
Maahanmuuttaja- ja monikulttuurisuuspalvelut
p. 044 907 2420 tai sari.kanervo(a)turku.fi

www.turku.fi

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


Samuel Huberin taidesäätiön apurahat vuodelle 2015 | hakuaika 1.-31.12.2014


Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.

Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä. Huom! Yhtiöille ja yrityksille ei voida myöntää apurahoja.

Hakuaika on 1.-31.12.2014. Viimeisen päivän postileima riittää. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Yksityisille apurahan hakijoille myönnetään max 1500 €. Ryhmille myönnetään max 2500 €.
Säätiön sivuilla oleva sähköinen hakemuskaavake on täytettävä netissä, tulostettava ja lähetettävä liitteiden kanssa yhdessä ja samassa kirjekuoressa/paketissa säätiölle. Ohjeet hakemukseen tarvittavista liitteistä, postitusosoite, mallilomake ym. tarpeellinen löytyvät hakemuskaavakkeesta.

Kaavake on printattavissa 1.12.2014 alkaen.

Lista apurahan saajista julkaistaan helmikuussa 2015 säätiön nettisivuilla (tarkempi päivä selviää vuoden 2014 loppuun mennessä). Apurahan saajille ilmoitetaan myöntämispäätöksestä myös puhelimitse ja kirjeellä.

Säätiön sivuilta löytyy edellisvuosien apurahan saajat.

Lisätietoja:
Mia Holopainen
puh. 040 575 2742 
info(a)hubersaatio.fi
www.hubersaatio.fi


HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


BE Festival 22-28 Jun 2015, UK | deadline 9 Jan 2015


BE FESTIVAL call for artists has now officially opened, so if you are a European theatre-maker with an exciting idea that could cross national and theatrical borders, don't hesitate to apply!

The deadline is 9 January 2015, and to be considered please send a video of your work in rehearsal or performance (as a link) and a fully-completed application form. Please, follow the link bellow to find out about the call, the festival and the conditions of participation (we strongly recommend to read them carefully before completing the application form). The deadline to submit the application form to be considered for BE 2015 is 09/01/2015.

http://befestival.org/get-involved/how-to-apply/
www.befestival.org
Follow us in Twitter: @befestival


Between the Seas Festival 7-13 Sep 2015, New York | deadline 15 Jan 2015


Between the Seas, New York City's only international Mediterranean performing arts festival, is currently accepting submissions for its 5th edition, scheduled to take place in Manhattan's Wild Project theater, from September 7-13 in 2015. Artists of the Mediterranean and Mediterranean diaspora as well as artists with a working interest in the region, collaborations between non-Mediterranean and Mediterranean artists, are all invited to apply.

This year the festival will accept submissions in 3 different categories: young artists/new works, dedicated to emerging artists and performance in-development; main program, that will present more established companies; and new plays intended for stage readings. Submission guidelines can be accessed here.

The deadline for submissions is January 15 2015. Submissions and inquiries should be sent to: betweentheseasfestival(a)gmail.com.

For more information visit: www.betweentheseas.org


SPIELART Festival Munich 23 Oct - 7 Nov 2015 | deadline 15 Feb 2015


Starting in 2010, the years were surprisingly marked by protests of very different types all across the globe. One novel aspect was that the rebellions took place in countries where one had not previously expected it: In the Arabian realm, in supposedly stabile regions such as Europe and the U.S., also in „emerging“ countries such as Turkey and Brazil, and recently in Hong Kong. In recent years, the SPIELART Theater Festival Munich has repeatedly presented artists and artivists in its programs who participated in the protests or were inspired by them. During the 2015 festival, with ART IN RESISTANCE we want to integrate a level of reflection as well as a reevaluation

Fro Open Call paper, go to: http://www.spielart.org/?n=294

Submission deadline: February 15, 2015

www.spielart.org


International Pantomime Festival MimaiLT 9-15 Nov 2015, Lithuania | deadline 15 Feb 2015


The first edition of the International Pantomime festival MimaiLT takes place from 9th to 15th of November 2015.  

Any professional theatre groups may send in their applications. The artistic range includes mime, physical, new circus, moving,  dance, pantomime genres and other forms of mime arts. The festival we are organizing for the very first time, so our focus is on small collectives and troupes.The programme will also be extended to include workshops, dicussions and lectures.

The goals of the festival are to deepen cultural tradition of pantomime, share the best experiences of the participants and develop creative partnership. The organiser is paying up to 90% for the expenses of the performances such as the artistic fees; travel costs; hotel; and  the required technical equipment at the performance place.  

Deadline: 15 February 2015

Please fill the form below
https://docs.google.com/forms/d/1TN7a78SAO8BXEk_j6Ubu0jPuWwJ4ATuyLoAW2YAvIj8/viewform

For any further information please contact: latanauska(a)gmail.co & evelina.br(a)gmail.com 

TYÖPAIKKOJA


Aiemmissa TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja: www.tinfo.fi/hakuja


Arja Tiili & Co hakee tuottajaa


Intomieliset ry. on vuonna 2007 rekisteröity yhdistys, joka hallinnoi esittävän taiteen ja tanssin ryhmä Arja Tiili & Co:n toimintaa. Arja Tiili & Co hakee itsenäistä, esittävän taiteen kentän tuntevaa ja ammattitaitoista tuottajaa työsuhteeseen vuodelle 2015.

Työ edellyttää:

 • taideorganisaation hallinnon ja tuotannon osaamista
 • oma-­-aloitteisuutta sekä organisointi- ja paineensietokykyä
 • viestintätaitoja
 • myynti- ja markkinointiosaamista
 • kansainvälisten yhteistyöprojektien hallintaa
 • kahden kotimaisen kielen ja englannin kielen osaamista (muu kielitaito katsotaan eduksi)

Tarjoamme:

 • mahdollisuutta tehdä töitä mielenkiintoisten projektien mm. Break the Fight! Breikkaa koulukiusaamista vastaan -hankkeen parissa
 • mahdollisuutta toteuttaa myös omia kehitysideoita
 • mahdollisuutta päästä rakentamaan ja kehittämään taideorganisaatiota laajemmaksi ja monipuolisemmaksi

Työsuhde alkaa 15.1.2015 tai sopimuksen mukaan. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, C.V. ja palkkatoiveesi 9.12.2014 mennessä: arja(at)arjatiili.fi

Lisätietoja:
Arja Tiili
puh.050-375 6728 tai
arja(at)arjatiili.fi ja www.breakthefight.com

Arja Tiili & Co tuottaa laadukkaita, rohkeita, omalaatuisia ja yhteiskunnallisesti kantaaottavia teoksia ja työpajoja, joissa yhdistyvät tanssin ja esitystaiteen eri tyylilajit.

www.arjatiili.fi


TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


Lisää TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja löydät: www.tinfo.fi/minnemenna ja www.tinfo.fi/hakuja


Työpaja äänenkäytöstä 12.12. ja 14.12.2014, Helsinki | hakuaika 10.12.2014 asti


HMP workshop by Sten Rudstrom: Ta(l)king Your Head Off!!

In this workshop, you will explore an embodied way of speaking, using language that originates from and resonates in the body. You will experience your speech from a kinesthetic position. You learn how to sense your language as you speak it and allow that sensing to influence the manufacture of each new word from a dual-hemisphere perspective. Our goal is that language be a transformational experience rather than a self-limiting, rational, judgmental arena.

Ta(l)king Your Head Off is intended for dancers who want to feel their text in the flesh, actors who want to feel the flesh of their text, those who find joy in the use of language, as well as, those who hope to find that joy.

Workshop:
Fri. 12.12. 18-21:00
Sun. 14.12. 10:30-14:30
Esitystaiteen keskus
Suvilahti, Puhdistamo,
Kaasutehtaankatu 1/33,
00540 Helsinki
60€

Info & Registration:
Giorgio Convertito giorgioconvertito(a)gmail.com
Tel. +358 505 619 484
Please register before December 10th

https://helsinkimeetingpoint.wordpress.com/


Ilmaisuverstaan tekstijammailukevät 2015, Helsinki | haku päättyy 21.12.2014


Tekstijammailua sunnuntai-iltaisin

Ilmaisuverstaan konsepti, jossa valikoituina sunnuntai-iltoina klo 16/17-21 kokoontuu näyttelijäryhmä tekemään vaihtuvan ohjaaja-kirjoittajan kanssa kokeilevassa hengessä kohtauksia. Ideana on, että ohjaaja saa foorumin kokeilla tekstiään käytännössä ja näyttelijät saavat treeniä kameralle tekemisessä. Kohtaukset kuvataan ja materiaali katsotaan ennen seuraavaa jamikertaa yhdessä kommentoiden.

Kevätkauden sunnuntait:
18.1. / 8.2. / 22.2. / 15.3. / 29.3. / 19.4.
(ylimääräiset katselukerrat 15.2. ja 26.4.)

Näyttelijöiltä vaaditaan sitoutumista ryhmään, sillä yhdessä oppiminen ja roolijaot vaativat sitä.

Osallistumismaksu 60 €

Paikka: Ilmaisukellari, Helsinki

Hakuaika päättyy su 21.12.2014

Haen tekstijammailemaan

www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas


MUITA ILMOITUKSIA


Vielä ehtii mukaan Improjumppaan 7.12.2014 


Improjumpassa on 3 paikkaa jäljellä. Sunnuntaina 7.12. järjestetään kolmas improjumppa. Ilmoittaudu mukaan!

Aika: su 7.12.2014 klo 19-20:30
Paikka: EasyFit Kalasatama, Sörnäisten rantatie 33D 4.krs
Hinta: 15e/krt

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: anne.palm(a)shtl.fi tai 040 5788833 
Kurssin järjestää: Suomen Harrastajateatteriliitto

Lue lisää Improjumpasta

 

twitter.com/tinfotweets

kolme-teatteria_loppuraportti

teatteritanssi_tarjous