05.12.2012

TINFO-tiedote 44 / 5.12.2012

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KOULUTUSTA

TYÖPAIKKOJA

 Lue tästä aiempia TINFO-tiedotteita

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 
TULEVAISUUS TARJOLLA, MITEN HUOLEHDITAAN OSAAMISESTA

Teatterikeskuksen Tulevaisuus 7 -seminaarissa pohditaan ensi viikolla teatteri- ja esitystaiteen mahdollisuuksia, sitä mitä tapahtuu muualla maailmassa, millaisia ovat uudet sisällöt, mihin ollaan liikkeellä, miten itse esityksen käsite on muuttunut ja muuttuu ja miten rakenteita olisi kehitettävä.

Yksi keskeinen ongelma koskee osaamista ja osaamisen aukkojen täydentämistä koulutuksella.  Kenttä miltei huutaa uudenlaista täydennyskoulutusmallia. Valo-työryhmän työpapereissa erilaisia kehittämisehdotuksia on listattuna vino pino.  

Tärkeä täydennyskoulutuksen toteuttaja on Tampereen yliopiston Journalistiikan, viestinnän ja teatterin yksikössä toimiva Tutkivan teatterityön keskus (T7). Sen suunnitteilla olevassa pilottihankkeessa Ihmisen kokoinen teatteri jalkaudutaan teattereihin ja kehitetään teattereita niiden omissa toimintaympäristöissä.  Tällaisessa mallissa teatterit voivat tarjota räätälöityä koulutusta eri ammattiryhmille, teemoittain eri ammattiryhmien keskinäisenä yhteistyönä tai koko henkilöstölle.  Teatterikorkeakoulu tarjoaa puolestaan räätälöityä näyttelijäntyön täydennyskoulutusta, ja johtajia koulutetaan parhaillaan. Suomen Näyttelijäliitolla on Ilmaisuverstaansa.  Mitä tulee tapahtumaan Taideyliopistossa? ESR-rahoitus ratkaisee joitain ongelmia, mutta tuo raha on vain harvojen ja valittujen saatavilla.

Freelancerit ja pitkälti koko VOS:n ulkopuolisten teattereiden ja teatteriryhmien kenttä on ikuinen väliinputoaja myös täydennyskoulutusmielessä. Nyt tuntuu, että monet joutuvat elämään kädestä suuhun, osaaminen ei kartu vaan valuu ulos nääntyneiden tekijöiden myötä.

Haikailen edelleen kehittäjätahon perään, joka paitsi täydennyskouluttaisi myös avittaisi tekijäkenttää tarjoamalla kokeilu- ja kehittelyapua sekä mentorointia, verkottumis- ja vertaistukea jne. jne.

TAITEILIJAT IHAN TOISIIN HOMMIIN

Taiteilijoita tarvitaan ihan toisenlaisiin hommiin – Tutkimus kuvataiteilijoiden asenteista ja taiteen yhteiskuntakriittisistä mahdollisuuksista on Kalle Lampelan Lapin yliopistossa hiljan julkaistu väitöskirja. Väitöskirjaa oli mielenkiintoista lukea kulttuuriviennin näkövinkkelistä ja uusliberalistisen taidepolitiikan ideologiakritiikkinä. ”Miksi haastateltujen kuvataiteilijoiden valtaosa sitoutuu asenteissaan itseisarvoiseen taideihanteeseen, vaikka melkeinpä mikään instanssi yhteiskunnassa ei tunnu tukevan ajatusta itseisarvoisesta taiteesta? (…) Onko suomalaisen taidekoulutuksen autonomiset painotukset hakattu aikoinaan niin lujaan, että perustukset eivät irtoa?”

Kalle Lampela kysyy, ovatko kuvataiteilijoiden autonomiapuheet notkeudessaan, häilyvyydessään ja historiattomuudessaan rinnastettavissa postmodernin kulttuuriseen logiikkaan, ja toteaa: ”Laaja taiteen autonomia on kuin DDR, jota ei enää ole ja joka ei sellaisenaan palaa.” Nostalgia myy Lampelan mukaan kuitenkin paremmin kuin koskaan, vaikka taide on enää hyvin rajallisessa mielessä autonomista.  

Mitä sitten ovat toisin tekemisen mahdollisuudet? Kohtaamisia, läsnäoloa, emansipatorisia akteja, interventioita, hidasta käsityömäistä tekemistä. Antitaidetta. Taiteesta tulee taiteellisesti näkymättömiä sosiaalisia käytäntöjä.  


YHTEISELLÄ ASIALLA

Veikkauksen edunsaajilla on nyt edunvalvontatoimisto Brysselissä.  EU-lobbausta tarvitaan! Taiteella, tieteellä, liikunnalla ja nuorisotyöllä on paljon pelissä. Veikkausvoittovaroista taidetta tuetaan yli 224 miljoonalla eurolla. Pelottaa silti, koska meillähän ollaan siirtämässä kulttuurin rahoitusta pois budjetista veikkausvaroihin. Kamalin mahdollinen uhka: monopoliasema häviäisi. Miten meidän sitten kävisi?

MITÄ IKÄÄNTYVÄT JA IKÄÄNTYNEET TAHTOVAT

Cuporessa Katja Pynnönen ja Ritva Mitchell ovat julkaisseet 50+ -kulttuuribarometrin tuloksia.  Raportti kertoo, mistä on puute. Tajusin juuri, että olen ikääntyvä. Pitääkö olla huolestunut vai huojentunut?

USKO TOKI

 UskoToki_44_2012


UUTISIA

Koneen Säätiön apurahat 2012 jaettu, poimintoja tuetuista teatterihankkeista

Koneen Säätiö on jakanut apurahat 2012. Koko lista apurahan saajista on nähtävänä Koneen Säätiön verkkosivuilla.

Tässä poimintoja teatterilaisten ja alan hankkeisiin myönnetyistä apurahoista:

Todellisuuden tutkimuskeskus-yhdistys ry 80.000 € jatkoapuraha Todellisuuden tutkimuskeskuksen Utopia-tutkimussuunnitelman toteuttaminen 2013

Kustannuspäällikkö Tuomas Rantanen ja työryhmä 44.000 € Tutkivan journalismin ja dokumenttiteatterin työpajatoiminta

Näytelmäkulma - Nordic Drama Corner Oy 35.000 € jatkoapuraha Näytelmäkulman kotimaisten näytelmien vientiprojekti

Kolmas Tila - Tredje Rummet ry 25.200 €
Nietzscheä etsimässä – kansainvälisen seminaarin järjestäminen ja taiteellisen työryhmän palkkaaminen

Teatteritaiteen maisteri Jussi Johnsson ja työryhmä 21.000 € Pahan Kukat – Kuhan pakat -esityksen toteuttaminen teatteri- ja hoitoyksikköversioina

Toisissa tiloissa ry 15.000 €
Parkkitalo. Yleisöä osallistavan kokemuksellisen esityksen valmistaminen ja esittäminen vuonna 2013

TeM Henna Hakkarainen ja työryhmä 15.000 €
Ryhmä3: Ohuiden lankojen varassa -produktion kiertue-esitykset

Nukketeatteritaiteilija, teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) Ishmael Falke ja työryhmä 13.125 € Työryhmä Päivänpolttaja: Päivänpolttaja-nykynukketeatteriesityksen
valmistaminen Turussa vuonna 2013

TOTEM-teatterin Kannatusyhdistys ry 11.000 € TOTEM-teatterin taidekasvatushankkeet Sealife ja Vienankarjalan hanke vuonna 2013

Teatteritoimittaja Kirsikka Moring ja työryhmä 11.000 € kieliohjelma Matka myyttien taakse. Esitystaiteet suomalais-ugrilaisen identiteetin vahvistajina -hankkeen valmistelu

Agency North Oy 10.500 €
Kotimaisten nykynäytelmien käännöshanke

Teatteriyhdistys Metamorfoosi ry. 10.000 € jatkoapuraha Kansainvälisen MasQue -naamioteatterifestivaalin järjestäminen

Valtimonteatteri yhdistys ry. 6.300 €
Nykyhetki-teatterifestivaalin toteuttaminen


Lotta Vaulo Sirkuksen tiedotuskeskuksen toiminnanjohtajaksi

Sirkuksen tiedotuskeskuksen uudeksi toiminnanjohtajaksi on 1.1.2013 alkaen valittu FM Lotta Vaulo.
 
Vaulo on työskennellyt tiedotuskeskuksessa tiedottajana ja kansainvälisten asioiden päällikkönä kolmen vuoden ajan. Hän on aikaisemmin työskennellyt kansainvälisissä esittävän taiteen ja kulttuurialan tehtävissä mm. projektipäällikkönä ja koulutussuunnittelijana Teatterikorkeakoulussa, Teatterin tiedotuskeskuksessa, Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa ja Teatterimuseossa.
 
Sirkuksen Tiedotuskeskus on suomalaisen sirkusalan kehitysorganisaatio, jonka tehtävänä on muun muassa koota ja levittää sirkustietoutta, luoda ja ylläpitää kansainvälisiä sirkusalan suhteita, tukea sirkuksen vientiä sekä toimia välittäjätahona sirkusalan ja julkisen päätöksenteon välillä tavoitteenaan sirkustaiteen aseman parantaminen Suomessa ja kansainvälisellä toimintakentällä. Sirkuksen tiedotuskeskus on perustettu vuonna 2006. Se saa toiminnalleen tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Lisätietoja:
 
Sari Lakso, toiminnanjohtaja
+358 50 3038339
sari.lakso(at)sirkusinfo.fi
 
Lotta Vaulo, kansainvälisten asioiden päällikkö
+358 50 386 6971
lotta.vaulo(at)sirkusinfo.fiShooting star – Saara Turunen mukana Prahassa näytelmäillassa 9.12.2012

Tsekkiläinen teatteriagentuuri DILIA ja Leti-teatteri järjestävät pohjoismaisen näytelmän illan Prahassa 9. joulukuuta. Näytelmäkirjailija Saara Turunen on mukana tapahtumassa, jossa tsekkiläiselle teatteriväelle esitellään uutta käännösdraamaa. Yksi esillä olevista nykynäytelmistä on Turusen Puputyttö, jonka on kääntänyt Alzbeta Stollova. Näytelmien lukuteatteri-illan mainoksessa Saara Turusta luonnehditaan suomalaisen nykynäytelmän ”shooting stariksi”.

Pohjoismaisen näytelmän iltaa tukee Prahan kaupunki, ja tilaisuus on nimetty mahtavasti ”Revontulet Prahan yllä”. DILIA-agentuuri järjestää työpajoja näytelmiä eri kielille kääntäville, ja tämä pohjoismainen katselmuskin on seurausta kesän 2012 työpajasta. Leti-teatteri, joka lukuteatteri-illan järjestelyissä mukana, on puolestaan erikoistunut ohjelmistossaan nykynäytelmien esittämiseen, ja teatterilla on jopa erityinen näytelmäkirjailijoiden residenssiohjelma.  

Katso tapahtuman esite (pdf)Tutkivan teatterityön keskuksen Vaikuttava sirkus -hanke sai Alli Paasikiven Säätiön tunnustuspalkinnon

Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen Vaikuttava sirkus -hanke sai Alli Paasikiven Säätiön tunnustuspalkinnon. Palkinnon arvo on 10 000 euroa. 10 vuoden välein jaettava palkinto luovutetiin säätiön 60-vuotisjuhlaseminaarissa Helsingissä Voimatalon Eurooppa-salissa tiistaina 4.12.2012 klo 16.30. Alli Paasikiven Säätiö työskentee perheiden sosiaalisen turvallisuuden edistämiseksi.

Palkinnon perustelut: Vaikuttava sirkus -hanke tähtää sirkustaitojen opettamisen kautta edistämään monien taustaltaan hyvin erilaisten osallistujien hyvinvointia. Vaikuttava sirkus on uudentyyppinen innovatiivinen tapa edistää perheiden ja yhteisöiden turvallisuutta.  
Näin se toteuttaa Alli Paasikiven Säätiön tarkoitusta.

Vaikuttava sirkus –hanke alkoi marraskuussa 2011 ja päättyy helmikuussa 2014. Hanke on ESR-hanke, jonka päärahoittajana toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Hanke on jatkoa Sosiaalinen sirkus –hankkeelle (2009 – 2011). Vaikuttava sirkus -hanke tähtää soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen palveluiden vakiinnuttamiseen osaksi kuntien ostamia hyvinvointipalveluja.

Lisätiedot:

Vaikuttava sirkus –hanke, projektipäällikkö Piia Karkkola, puh. 040
190 4147, piia.karkkola(at)uta.fi, www.vaikuttavasirkus.fi

Alli Paasikiven Säätiön asiamies, dosentti Heikki Hiilamo, puh. 040
358 7203, heikki.hiilamo(at)saunalahti.fi, www.allipaasikivensaatio.com


Voittoisa idea: Kulttuurituottajat työttömien näyttelijöiden työllistämisen tueksi

Humanistisen ammattikorkeakoulun (HUMAK) opiskelijan Leena Vanhamäen idea on voittanut oppilaitoksessa järjestetyn hankeideakilpailun ja pääsee jatkokehiteltäväksi. Hankeideakisan raati perusteli valintaansa: ”Leena Vanhamäen idea nostaa parhaiten esille tuottajuutta ja siinä on myös työllistävää potentiaalia sekä tuotannon ammattilaisille että taiteentekijöille.” Raadin muodostivat HUMAKin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopäällikkö Timo Parkkola ja hankesuunnittelija Nina Luostarinen. Hankekilpailu järjestettiin ammattikorkeakoulun Kauniaisten kampuksella nyt ensi kertaa.

Leena Vanhamäki tulee ideansa jatkojalostusta varten haastattelemaan mahdollisimman montaa näyttelijää. Keskustelunaiheita ovat esimerkiksi apuraha- ja muiden hakemusten täyttäminen ja niihin liittyvä avuntarve sekä tuen saanti näyttelijän työttömyysjaksoina.
 
Tiedustelut:
Leena Vanhamäki, leena.vanhamaki(at)gmail.com, 050 522 8028
Terhi Dahlman, lehtori / HUMAK, 020 762 1361Kansanedustaja Silvia Modig ja näyttelijä Paul Olin teatteri Viiruksen hallitukseen / Viirus välkomnar riksdagsledamot Silvia Modig och skådespelare Paul Olin i teaterns styrelse

Viirus r.y:n  syyskokouksessa 30.11.2012 Silvia Modig och Paul Olin valittiin teatterin hallitukseen. Kansanedustaja Modig on sivistysvaliokunnan jäsen. Tällä hetkellä freelance näyttelijänä ja ohjaajana työskentelevä Olin on aikaisemmin toiminut Wasa Teaternin johtajana, hänellä on laaja kokemus myös teatterin vapaalta kentältä.

 - Olemme iloisia nähdä sekä Modig että Olin uudessa hallituksessamme. On tärkeää että meillä on yhteiskunnallisesti aktiivisia ja osaavia henkilöitä mukana luomassa monipuolisuutta ja dynamiikkaa hallituksen ja teatterin toimintaan, sanoo teatterin hallinnollinen johtaja ja hallituksen sihteeri Matilda Sundström.

Viiruksen hallituksen jäsesenet 2013 ovat yllä mainittujen lisäksi Marianne Möller (puheenjohtaja), Fredrik Sonck, Jessica Raita ja Elin Westerlund.

Viirus välkomnar riksdagsledamot Silvia Modig och skådespelare Paul Olin i teaterns styrelse
 Under Viirus r.f:s höstmöte 30.11.2012 valdes Silvia Modig och Paul Olin in i teaterns styrelse. Modig är riksdagsledamot och sitter med i riksdagens kulturutskott. Olin har varit teaterchef på Wasa Teater och är för tillfället freelance skådespelare och regissör med en bred erfarenhet också från det fria fältet.

 - Vi är väldigt glada att Modig och Olin tackade ja. Det är viktigt för oss att ha med samhällsaktiva och kunniga personer som tillför bredd och dynamik till både styrelsen och teatern, säger administrativa ledaren och styrelsens sekreterare Matilda Sundström.

Övriga medlemmar i Viirus styrelse 2013 är Marianne Möller (ordf.), Fredrik Sonck, Jessica Raita och Elin Westerlund.
 
Mer information/Lisätietoja:  
Matilda Sundström, administrativ ledare/hallinnollinen johtaja, 09-440225


TAPAHTUMIA


Keskustelutilaisuus produktioiden tuottamisesta Aasiassa, 12.12.2012 Svenska Teatern, Helsinki

EARS on Performing Arts - Your production in Asia 2013

Keskiviikkona 12. päivä joulukuuta klo 10-13.30 järjestetään Svenska Teaternilla esittävien taiteden ammattilaisille keskustelutilaisuus, jossa aiheena produktioiden tuottaminen Aasiassa.

Tilaisuuteen osallistuvat aasialaiset vieraat singaporelainen kriitikko, kuraattori ja festivaalijärjestäjä Tang Fu Kuen, Kiinan merkittävimmän tanssifestivaalin Guandong Dance Festivalin johtaja Karen Cheung, Aoyama teatterin tuottaja Shinji Ono Tokiosta ja korealaisen SiDance –festivaalin johtaja Jong-Ho Lee.

Keskustelun pohjana toimii myös uusi kotimainen esittävien taiteiden väylä Kiinaan - Center Stage China (CSC). Kiinan kulttuuriministeriön alainen China Performing Arts Agency (CPAA) ja Center Stage China allekirjoittivat marraskuun alussa Shanghaissa kansainvälisesti ensimmäisen teatterihallinnoinnin joint-venture sopimuksen ulkomaisen ja kiinalaisen yrityksen välillä. Sopimuksen myötä Center Stage China ryhtyy hallinnoimaan 1115 -paikkaista Daning -teatteria Shanghaissa yhteistyössä CPAA:n kanssa.

Kiinalainen osapuoli CPAA hallinnoi 34 teatteria ympäri Kiinaa ja yhteistyö mahdollistaa näin myös kiertueiden järjestämisen kansainvälisille tuotannoille CPAA:n teatteriverkostossa.
The Independent -lehden artikkeli Center Stage Chinasta

Paikka: Svenska Teatern, Pohjois-Esplanadi 2, 00130 Helsinki
Tuotanto: EARS – Europe-Asia Roundtable Sessions (www.ears.asia)
ICE HOT – Nordic Dance Platform (www.nordicdanceplatform.com)

Tilaisuuteen on rajattu määrä paikkoja, ilmoittautumiset etukäteen lomakkeella osoitteessa: http://www.ears.asia/ears-on-performing-arts/

Lisätietoja:
www.ears.asia/ears-on-performing-arts/
www.nordicdanceplatform.com
www.centerstagechina.com

Yhteystiedot:
Jani Joenniemi, tuottaja
Jani.joenniemi@ears.asia
+358 400 727241


Diana Drama Festival in Klockriketeatern, Helsinki on 10-13 January


•    Four days with 22 new plays in three languages and two performances
•    A platform for playwrights, dramaturges, directors, producers
•    A meeting place for audience and artists with drama, food and drink
•    Listen to new plays | Talk about art and life | Meet the artists

Drama Slam | 16 plays
•    The playwright reads 10 minutes from a (new) play
•    No competition, open discussion; 4-6 playwrights per event
•    From Finland: 6 Swedish, 6 Finnish, from Estonia 4 plays (with translations)

Readings | 6 plays
•    Actors read/play
•    Director cuts or chooses parts from play
•    Rehearsal only 2 x 4 hrs
•    Finland: Swe 1 x 75 min, 2 x 30 min; Fin 1 x 75 min, 1 x 30 min, and Estonia 1 x 30 min (in Finnish)

Seminars and discussion
•    The development of a script, moderator Laura Ruohonen, Thu 10 Jan at 13-17
•    Finnish Drama Export, moderator Hanna Helavuori, Fri 11 Jan at 13.30-15.30
•    "The play around the Finnish Bay", moderator Anneli Saro, Sat 12 Jan at 13.30-16

FESTIVAL PERFORMANCES
Wislava Szymborska: UNDER
•    A performance for four voices and instruments

ON THE QUESTION OF PALESTINE AND ISRAEL | Sun 13.01.2012
•    IN SPITTING DISTANCE by Taher Najib, performed by actor Matti Raita
•    Reading and debate 

Read more (pdf)

For further information, dan.henriksson(at)klockrike.fi


Jaettu tarina – yleisötyöpajat Turun Kaupunginteatterin Pikkolossa 7.12.-12.1.2012

Turun Kaupunginteatterin Pikkolossa järjestetään yleisötyöpajoja tarinankerronnasta. Työpajat liittyvät Kuuden tien risteys –esitykseen. Ohjaajina työpajassa ovat esityksen taiteellinen työryhmä, joka valmisti esityksensä kertomalla toisilleen tarinoita omasta elämästään ja muistoistaan.

Työpajoihin toivotaan osallistujiksi maahanmuuttajia ja kantaväestön yleisöä. Tarkoitus on istua yhdessä tarinankerrontarinkiin ja kertoa pieniä tarinoita. Tarinat voivat liittyä omaan elämään ja muistoihin, myös myyttiset ja kansantarinat ovat rinkiin tervetulleita. Tarinoiden kautta tutustutaan, kohdataan erilaisuutta ja yhteisiä asioita. Aikaisempaa kokemusta tarinakerronnasta ei tarvitse olla.

Työpajoihin on vapaa pääsy.  

Työryhmä Kuuden tien risteys: Elihú Galván, Markus Luukkonen, Sibel Kantola, Sibiry Konaté,
Sofia Molin ja Annamari Karjalainen.
 
Työpajat
Joulukuu: pe 7.12. klo 19-21, ti 11.12. klo 19-21, la 15.12. klo 14-16
Tammikuu: ke 9.1. klo 19-21, la 12.1. klo 12-14 ja klo 15-17

Tiedustelut: Annamari Karjalainen, 0295 330 903
Paikkavaraukset: Turun Kaupunginteatteri 02 262 0030 (ti-la 12-19), kaupunginteatteri.lippukassa(at)turku.fi

Esitys on osa Varsinais-Suomen taidetoimikunnan Taide kotouttaa –hanketta, joka toteutetaan yhteistyössä Turun Kaupunginteatterin kanssa ja Euroopan unionin kotouttamisrahasto osallistuu hankkeen rahoittamiseen.  Asiantuntija-  ja tiedotusyhteistyössä ovat lisäksi mukana Daisy Ladies ry, Esittävien taiteiden keskus Framil ry, Kirjan talo – Bokens hus, Läntinen tanssin aluekeskus ja Turun kaupungin kulttuuriasiainkeskuksen maahanmuuttaja- ja monikulttuuripalvelut.Teatteria Perusta, Boliviasta, Chilestä ja Argentiinasta Midwinter Night's Dream -festivaali Tallinnassa 17.-21.12.

December 17-21 2012, you are welcome to an international theatre festival in Tallinn, held in every two years, close to Christmas and New Year’s Eve by Tallinn City Theatre. Midwinter Night’s Dream mixes theatre art across the world, atmosphere of wintery medieval Old Town and small and intimate venues of Tallinn City Theatre – a theatre built into 16 interconnected medieval merchant’s houses. Throughout the six previous festivals, this mixture has formed an experience of exoticism and theatre nowhere else to be seen.

In 2012, Midwinter Night’s Dream brings to Tallinn something that is rarely seen in this region: Latin American theatre, presenting companies from Peru, Chile, Argentina and Bolivia.

More information (pdf)


Valoturismia-seminaari 12.12.2012, Helsinki

Kiertoajeluna toteutettava seminaari tutustuttaa ajelutettavat  ympäristömme valoon ja sen vaikutuksiin. Tällä kertaa huomioidaan erityisesti kaupungin ja näyttämön valojen yhteneväisyyksiä  ja eroavaisuuksia.

Reitti kiertää pääosin Helsingin alueella, Espoon puolelle koukaten ja huipentuu Kruununvuorenrantaan,  Tapio Roseniuksen Öljysäiliö 468 -teokseen. Kuten kunnon  turistiajeluilla kuuluu, matkalla pysähdytään nauttimaan kupponen kuumaa ja pientä retkievästä.
 
Oppaana toimivan arkkitehti Marjut Kauppisen sidekickinä valosuunnittelija Mia Kivinen kommentoi nähtävyyksiä näyttämövalosuunnittelijan näkökulmasta.
 
Retki on osallistujille ilmainen. Lähtö Kaapelitehtaalta 12.12. klo 18, jonne myös paluu noin klo 21.
 
Ilmoittautuminen: Bussiin mahtuu 50 turistia. Ilmoittautumiset sähköpostitse osoitteeseen mia.kivinen (AT) welho.com.
 
Yhteistyössä: Galleria Kandela, Teatterimuseo ja Zodiak – Uuden tanssin keskus


Tampereen Teatterin kauneimmat joululaulut 9.12.2012

Tampereen Teatterin kauneimmat joululaulut kuullaan jälleen sunnuntaina 9.12. klo 18.00 Aleksanterin kirkossa.

Tunnelmallisella joululaulutilaisuudella on pitkät perinteet, sitä on järjestetty jo lähes 30 vuoden ajan, aina vuodesta 1983.

Tänä vuonna kauneimpia joululauluja esittävät erityisesti Veriveljet-musikaalin näyttelijöistä koostuva laulajien joukko: Jussi Selo, Elina Rintala, Martti Manninen, Saara Lehtonen, Kai Bäckström, Elisa Piispanen ja Juulianna Auvinen. Alusta asti jokaisessa joululaulutilaisuudessa esiintynyt konkarinäyttelijä Seppo Mäki on lupautunut myös mukaan laulamaan oman suosikkijoulusävelmänsä.

Tilaisuuden juontaa teatterinjohtaja Reino Bragge. Puheen pitää pastori Jorma Pitkänen. Kapellimestarina Jyrki Niemi, urut/piano Riikka Viljakainen, muusikot Pertti Hurmalainen, Jukka Hänninen, Saara Lehtonen ja Emil Tikanmäki.

Vapaa pääsy. Vapaaehtoinen kolehti Suomen Lähetysseuran työlle.


Gammaldags Julstig till Hertonäs gård söndagen den 9 december

Välkomna på gammaldags Julstig till Hertonäs gård söndagen den 9 december kl. 13-17!

Arr. Föreningen Drama och teater - DOT rf, i samarbete med Helsingfors kulturcentral, Helsingfors stadsmuseum, Svenska odlingens vänner i Helsinge r.f. samt Musik- och Kulturskolan Sandels, Itä-Helsingin musiikkiopisto, Folkhälsan, Nylands hantverk, Finlands nationalopera, Finlands nationalteater, ravintola Wanha Mylly, lokala organisationer, föreningar och skolor.

Mer info:  www.dotdot.fi
Esite (pdf)


Joulupysäkki Kuopion korttelimuseossa ja taidemuseossa 9.-18.12.2012

Kaksi näyttelijätärtä ja yksi muusikko kutsuvat kaikki kuopiolaiset joulun alla JOULUPYSÄKILLE, tunnelmalliseen hetkeen pysähtymään ja kuuntelemaan, viettämään yhteistä tuokiota runojen, kertomusten ja musiikin parissa. 

Vajaan tunnin mittainen pysähtyminen tarjoaa runoja mm. Maaria Leinoselta, Timo Pusalta, Arvo Turtiaiselta, Lassi Nummelta, Bo Carpelanilta, Matti Paloheimolta. Lisäksi näyttelijät ovat koonneet Kuopion torilla savolaisten kadunkulkijoiden mietteitä tämän päivän joulusta.  Musiikkina kuullaan otteita J. S. Bachin sellosarjoista.

Puitteet esitykselle löytyvät Kuopion kahdesta erilaisesta museosta: Taidemuseosta ja Korttelimuseon näyttelysalista. Pääsylipun hinta on lähes lahja. Tätä lahjaa ei saa käärittyä pakettiin - se täytyy itse elää, aistia ja hengittää!

JOULUPYSÄKIN ensimmäinen esitys on Taidemuseolla sunnuntaina 9.12. Museoesitysten lisäksi JOULUPYSÄKKI kiertää muun muassa muutamassa palvelutalossa.

ESITYKSET:

9.12. Taidemuseo kello 13 ja kello 15
13.12. Korttelimuseo kello 14
14.12. Korttelimuseo kello 14
15.12. Korttelimuseo kello 15
16.12. Taidemuseo kello 13 ja kello 15
18.12.  Taidemuseo kello 15

Esityspaikat: KUOPION TAIDEMUSEO (Kauppakatu 35)
KUOPION KORTTELIMUSEO (Kirkkokatu 22), rakennus 1

Kumpaankin esityspaikkaan on esteetön pääsy.

Aikuiset 4 euroa /2 euroa.
Alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.

Pääsylippuja voi ostaa kyseessä olevasta museosta ennen esitystä. Ei ennakkovarauksia.

HAKUJA


Spoffin opens call for 2013 residency - deadline: 31 January 2013

Spoffin, the international festival for street and site specific theatre in Amersfoort, The Netherlands, has just opened a public call to performers across Europe to apply for a residency during the month of August 2013. The residency consists of an intensive working period in a theatre studio in the city and in the public space of Amersfoort. Spoffin offers with this residency a young theatre company the opportunity for the assembly of a new production, which also will premiere during the Spoffin festival (August 22-25, 2013).

For more details on the programme and how to apply click here.


Call for applications – Residency program 2013 Gyeonggi Cration Center, Korea

Application Deadline  6 pm.(Korea Time) on Dec. 14, 2012(Fri.)
 
Title : RESIDENCY OPEN CALL 2013
Period : 2012.11.12 - 2012.12.14
 
More information


Call for performances - BE Festival 2-7 July in Birmingham


Applications are now open for European theatre, dance, circus and performance artists to perform at BE FESTIVAL 2013!

BE FESTIVAL (Birmingham European Festival).
Dates: 2-7 July 2013 in Birmingham, UK

BE does not pay a fee or fund all travel costs to Birmingham, but it can advise in finding funding.

The deadline is 11 January 2013 and to be considered, please send a video of your work in rehearsal or performance (ideally as a link) and a fully-completed application form.

More information
Download performance spaces details


International Directors’ and Trainers’ Colloquium January 2013

Theatre Ethics from Stanislavsky till the present

Artistic meeting with Dr. Jurij Alschitz
Berlin, 3rd – 8th of January 2013

The 10th volume of the World Theatre Training Library shall be dedicated to the subject Theatre Ethics. It is time to start the research on practical training, and the dialogue with colleagues world-wide.

There will be a morning training to open some exercises on the theme of “Ethics”.
Teaching language: English

Working hours: 10:00 – 15:00 with lectures, discussions and practical training
Seminar fee: 360 €

Application: Please send with your application, a letter of motivation, a picture and CV.
We have only a limited number of places. Only after confirmation of your acceptance, send us the registration fee (non-refundable) of 80 Euro. Only then your place will be reservedContact: akt.zent(at)berlin.de

More information


KOULUTUSTA

Biomechanics. Psychological Gesture. Physical Action - International Intensive Lab May 27 - 31, 2013, Austria


Biomechanics. Psychological Gesture. Physical Action Russian Theatre Tradition

Intensive practical workshop for dancers, actors, contemporary circus performers, choreographers and directors focused on the practical exploration of performer's psycho-physical instrument in the teachings of the Russian outstanding theatrical innovators - Vs.Meyerhold, M.Chekhov and K.Stanislavsky. Participants will explore the principles of Biomechanics, the Psychological Gesture, the Physical Action and the Method of Active Analysis, gain a deeper understanding of psycho-physical approach in contemporary performer's training and its application in practical work - rehearsal process, performance and teaching.

More details
Course fee 750 euro. Several scholarships available.

The workshop language is English. Participants receive the Certificate. Accommodation and meals are organized.
Past events: http://picasaweb.google.com/globtheatre
Facebook: http://www.facebook.com/iugte

TYÖPAIKKOJA


Opetus- ja kulttuuriministeriö hakee Taiteen edistämiskeskuksen johtajaa

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona toimivan Taiteen edistämiskeskuksen tehtävänä on taiteen ja kulttuurin edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti. Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä on asiantuntijaelimiä taiteen edistämistä varten. Virastossa työskentelee noin sata virka- tai työsopimussuhteista henkilöä. Taiteen edistämiskeskuksen toiminta käynnistyy 1.1.2013.

Taiteen edistämiskeskukseen haetaan JOHTAJAA (työavain 600-263-12).

Johtajan tehtävänä on kehittää Taiteen edistämiskeskuksen toimintaa sekä vastata siitä, että keskukselle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti.

Johtajan nimittää opetus- ja kulttuuriministeriö enintään viiden vuoden määräajaksi. Virka pyritään täyttämään mahdollisimman pian.

Kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus. Lisäksi vaaditaan suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Viran menestyksellistä hoitamista edesauttavat toimialan tuntemus, hallinnollinen kokemus ja hyvä yhteistyökyky.

Lisätietoja virasta ja palkkauksesta antavat ylijohtaja Riitta Kaivosoja puh. 0295 3 30129 ja johtaja Hannele Lehto puh. 0295 3 30185.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 7.1.2013 klo 16.15 mennessä osoitteeseen www.valtiolle.fi. Työavain 600-263-12 ohjaa ilmoitukseen. Tarvittaessa hakemukset voi toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon, Meritullinkatu 10, 00170 Helsinki

Call for submissions BE Festival

Pohjoismaisen_naytelman_ilta_Prahassa

Julstigen

Midwinters_night_dream

Diana Drama Festival