19.12.2012

TINFO-tiedote 46 / 19.12.2012

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

KOULUTUSTA JA TYÖPAJOJA

HAKUJA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 
TULEVAISUUSSEMINAARISTA

Meitä oli kolmisenkymmentä pohtimassa Teatterikeskuksen ja TINFOn yhteisessä tulevaisuusseminaarissa sitä, minne teatteri on menossa. Perimmäisten kysymysten intensiivikeskustelut ovat aina energisoivia. Raporttikin on tulossa luettavaksi, jos missasi tilaisuuden. Ja seminaarisarja jatkuu maaliskuussa.

Yhteisen asian äärelle kokoontuminen on jo sinänsä tärkeätä, ja kun vielä asioita jaetaan ja uskalletaan olla myös erimielisiä. Tuli mieleen ranskalainen politiikan filosofi Jacques Rancière ja hänen osattomien politiikkansa. Demokratia on sitä, että kiistellään demokraattisesti ja kaikkien taso-arvoon perustuen siitä, miten aistein havaittava yhteinen maailma jaetaan. Politiikka on erimielisyyttä, konsensuspolitiikka politiikan lakkauttamista, jos Rancièrea uskoo.

Jälkimietteitä seminaarista lähetti Juhana von Bagh. Jaan ne tässä:

”Teatterin lähtöarvo on jaettu, eikö teatteria, sitä mitä pitäisi käsitellä ja mistä elämässämme on kyse juuri nyt, pitäisi jakaa jo nyt. Ja jokainen ottaisi nakin. Eikö tiedeyhteisössä toimita juuri näin?”

”Teatteri kuolee omaan pieruunsa, jos pyöritään vain saman heimon sisällä.”

”Palautteesta. Pekko Koskisen kommenttiin yleisön taputtamisesta ei kukaan ehdottanut mitään muutakaan.  Palautelomakkeethan eivät puhu. Palautteen saannin ongelma korostuu, kun keskustelu lehdissäkin on typistetty; kritiikit ovat muutaman lauseen pituisia juonireferaatteja ja kritiikin taide loistaa poissaolollaan ainakin virallisessa mediassa.  Ei ole oikeata taidepuhetta vaan satunnaista heittelyä ja sitten pari messiasta. Ihan hasardia. Eikö tälle pitäisi tehdä paljon? Tähän liittynee myös kysymys vapaan kentän tasonvalvonta.”

ONKO TYÖSTÄ TULLUT ONGELMA?

Painiskelin naisteatterinjohtajuus-kysymyksen kanssa luvattuani kirjoittaa Tekijä-hankkeen julkaisuun. Tilauksen alkulähtökohta oli tilastollinen tarkastelu sukupuolittain – siis kuinka paljon miehiä ja naisia taiteellisina johtajina, talous/hallintojohtajina, hallitusten johdossa ja sitä kauraa. Mutta kirjoitus lähti sitten lapasesta – mielestäni ihan aiheesta – kohti muitakin kysymyksiä. Sellaisia kuin esimerkiksi seuraavat:

Mistähän johtuu, että Suomessa teatterissa ei (edelleenkään) ole tunnettu erityistä tarvetta tarkastella teatteria sukupuolisesti konstruoituna sosiaalisena rakenteena, joka vaikuttaa siihen, miten ja minkälaiset naiset ja miehet sijoittuvat teatterin kentälle ja esimerkiksi johtotehtäviin. Teatterissa vallitsee sukupuolineutraaliuden valekaapuun piiloutuva sukupuolisokeus.  Onko tuo sukupuolisokeus osoitus piilevästä maskuliinisesta matriisista? Kysyn nyt vain.

Ja tietenkin kysymys sukupuolesta ja johtajuudesta teatterissa on monisyisempi kuin mihin kapea-alainen normatiiviseen ja binaariseen sukupuoli-ajatteluun perustuva, nainen – mies -akseli antaa mahdollisuuksia.  Ei olisi pahitteeksi purkaa laajemmin teatterissa vallitsevia tapoja puhua seksuaalisuudesta, identiteeteistä ja vallasta. Eipä meillä ole harjoitettu pohdintaa siitäkään, minkälainen oli tai on toiseuttava traditio ja miten esimerkiksi häpeän tunnetta ja normatiivista halu/ruumis/rooli -yhdistelmää on teatterissa rikottu, vaikka teatterin historia tuntee useita homoseksuaalisia teatterinjohtajia.  Teatterintutkimus on vasta viime aikoina nostanut esiin ohjaajuuteen tai johtamiseen liittyviä sukupuolittuneita käytäntöjä tai tuonut näkyväksi erilaisia toiseuden ilmenemismuotoja.

Miten tehdä näkyväksi ja purkaa näkymättömiä erilaisia hierarkioita ylläpitäviä rakenteita? Miten saada tietoa johtajien asenteista, odotuksista, mielikuvista ja tunteista, koko siitä moninaisesta maastosta, jossa johtajuudesta neuvotellaan osana identiteettiä.   Eikä tässä tarkastelussa tule unohtaa sitä tosiseikkaa, että teatterit ovat myös sukupuolittuneita muodostelmia, joissa sukupuoli on yksi järjestystä ohjaava tekijä.

Sivussa löysin ikiviisaan Vivica Bandlerin kommentin naisteatterinjohtajuudesta vuodelta 1983:

”Mikä on näkemykseni siitä, mitä on olla naispuolinen teatterinjohtaja? Ruotsalainen Stig Järrel sanoi kerran, että kaikkien teatterinjohtajien pitäisi olla naisia. Olen taipuvainen olemaan samaa mieltä. Teatteri vaatii uusia kannanottoja joka sekunti. Ellei ole joustava, se on suuri puute, vamma. Vapautta arvovaltakysymyksistä, mutta myös mielikuvitusta tarvitaan. Lainaan Jouko Turkan määritelmää, jonka mukaan teatterinjohtaja on hullu masokistien keskellä.”

(Pirjo Vaittinen & Raija Ojala Nainen, Joustava johtaja. Vivica Bandlerin haastattelu. Teatteri 8/1983, 15).

Ja sitten vielä lopuksi. Miksi teatterinjohtamiseen liittyvät kysymykset ovat nousseet esiin vasta nyt? Onko työstä tullut ongelma? Onko syynä teatterin suhteellisen myöhäinen modernisoituminen ja ammatillistuminen vai onko kyse myös siitä, että managerialismi ulottaa vahvan otteensa myös taideinsitituutioihin uusliberalistisen kulttuuripolitiikan vallatessa alaa?


PANOKSET, TUOTOKSET, VAIKUTTAVUUSDILEMMAT, MAAILMA

Cuporen selvitys kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vaikuttavuudesta on valmistunut. Tiivistetysti: instituutit saavat aikaan suuria tuloksia pienin panoksin. Selvityksessä on tärkeitä huomioita myös esimerkiksi meille taiteenalan tiedotuskeskuksille.  

Selvityksen laatineiden tutkijoiden Riina Kontkasen, Ritva Mitchellin ja Pasi Saukkosen mukaan kulttuuri- ja tiedeinstituutit kärsivät vaikuttavuusdilemmasta. Se tarkoittaa sitä, että instituuttien vaikuttavuus on paradoksaalisesti suurimmillaan silloin, kun ne ovat tehneet itsensä miltei näkymättömiksi. Vaikuttavuuden kuvauksen ja arvioinnin kannalta tämä on ongelmallista. Miten tulisi mitata suoraa mutta pientä vaikuttavuutta?

Tämä sama ongelma on tuttu myös tiedotuskeskuksille, ehkä teattereillekin. Tutkijoiden mukaan välillistä, laajaa vaikuttavuutta pitäisi kuitenkin kyetä arvioimaan.  Tutkijat tuovat esiin myös sen, miten (puutteellisesti) instituutit toimintakertomuksissaan raportoivat toimintansa vaikuttavuudesta.  Instituutioiden dokumentaatio harvoin seuraa ja analysoi toimintaa vaikuttavuuden näkökulmasta. Parannettavaa on, myös meillä tiedotuskeskuksilla.
Tutkijat muistuttavat syystä, että maailma on nyt vähemmän Eurooppa-keskeinen kuin silloin, kun instituutteja perustettiin.


TAIKE JA TOIVEET  

Maassa rauha ja ihmisillä hyvä mieli?

Nyt täytyy toivoa, että Taiteen edistämiskeskus selviää alkumetreillään, vaikkei mitään siirtymäaikaa olekaan.  Sijainen hoitaa hommia ensin ja nykyiset taidetoimikunnat jatkavat siksi ajaksi kunnes Taiken johtaja on valittu, taideneuvoston jäsenet nimitetty, toimikuntien lukumäärästä päätetty, niiden puheenjohtajat valittu jne.jne. Sen tiedämme, että taidetoimikuntien toimipisteiden määrä säilyy ennallaan.

Tuleeko Taike paremmin palvelemaan taiteen kenttää?  Teot kertovat, miten tämä uusi virasto tulee toimimaan. Laki on väljä puitelaki, johtajan ja taideneuvoston työskentelystä säädetään asetuksen lisäksi myös Taiken omalla työjärjestyksellä.  

Parhaimmillaan Taikesta voi muodostua vahva taiteen ja taiteilijan aseman puolestapuhuja yhteiskunnassa, ennakoija, taidepolitiikan linjaaja ja aloitteiden tekijä.

Taideneuvostolla on entistä keskustoimikuntaa merkittävämpi rooli. Avainasemassa on tulevan johtajan ja taideneuvoston keskinäinen asiantunteva, luottamuksellinen, läpinäkyvä, rakentava ja ennakkoluuloton yhteistyö. Parhaimmillaan kyse on johtajan ja hallitukseen rinnastuvan taideneuvoston keskinäisestä työskentelystä.

Taideneuvoston jäsenien painoarvo on entistä suurempi. Taideneuvosto linjaa strategisella tasolla asioita, tekee kehittämisehdotuksia. Nyt ei olla ensisijaisesti oman taiteenalan asialla vaan puolustamassa yhteisesti koko taiteen kenttää. Taideneuvosto voi parhaimmillaan olla taidepoliittisen yhteisöälyn paikka. Olenko taivaanrannanmaalari ja toivoton optimisti?  Onko tämä sittenkin torsovaltaa ja sellainen himmeli, josta erkki ei selviä hengissä. Tätä voin miettiä joulukinkun ääressä.  


LUKUTÄRPPEJÄ

Väitöskirjojen luku sulattaa joulupöydästä kroppaan jääneitä kiloja.

Ilona Pikkasen väitöskirja Ideal Past: a Narratological Close Reading of Eliel Aspelin-Haapkylä`s History of the Finnish Theatre Company (1906-1910) (Ihanteellista menneisyyttä luomassa: narratologinen lähiluku Eliel Aspelin-Haapkylän Suomalaisen teatterin historiasta I-IV (1906-1910)  saa historiajalan väpättämään Pentti Paavolaisen Kaarlo Bergbomin kriittistä elämäkertaa odottaessa. Pikkanen selvittää, miten meitä (teatteri)kansakuntana kirjoitettiin viime vuosisadan alussa. Lähilukijan mikroskooppikatse kairautuu historian tiiliskiveen. Mitä ovatkaan sanomatta ja kertomatta jätetyt aukkopaikat, ne soraäänet, joita liki myyttiset mittasuhteet saavuttava ihannemenneisyys ei siedä?  Miten vastakkainasettelua svekomaanien ja fennomaanien välille synnytetään tai miten ”alkuperäisyyden” diskurssia luodaan tai millainen on fiktion ja ei-fiktion suhde?  Pikkasen mukaan historiikki on nähtävissä ”tekstuaalisena monumenttina”, jonka poliittisesti ja kulttuurisesti vahvoilla oleva ryhmä rakensi, tai sitten puolustusasemissa olevan ryhmän yrityksenä vaikuttaa nykyisyyteen menneisyyden avulla.  

Ja kyllä haluan lukea myös Leonie Hohenthal-Antinin väitöskirjan Luvan ottaminen. Ikäihmiset teatterin tekijöinä.  Sen kohteena on mikkeliläisen päiväkeskuksen senioriteatteri Kutkutus, joka on toiminut vuodesta 1995. ”Luvallista dopingia”, sanoo Esteri 81v. Näyttelemään tullaan vaikka teholta, eivät näyttelemistä sairaudet estä. Näissä ihmisissä on poweria. Väitöskirjan tekijä puhuu ”kulttuurisesta piilosyrjinnästä” ja ikäihmisen  ”kulttuurisen toiminnan valtavajeesta”.  Kuinka paljon tulen stereotypistäneeksi vanhuutta?

Taisin tarjota nyt turhan tuhtia tavaraa joulun kynnyksellä. Ei mahda mitään.
HYVÄÄ JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA!

USKO TOKI

uskotoki46

TINFON ILMOITUKSIA

Vielä ehdit ilmoittaa muuttuneet tietosi Teatterialan Avain -yhteystietojulkaisuun

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) julkaisee sähköistä Teatterialan Avain -osoitteistoa. Mikäli yhteystiedoissasi tai henkilöstössä on tullut muutoksia syksyn aikana, ilmoita uudet yhteystiedot 1.1.2013 mennessä osoitteeseen: tinfo(at)tinfo.fi

Päivitetty versio lähetetään Teatterialan Avaimen tilanneille tammikuussa.

Teatterialan Avaimen voit tilata TINFO-verkkokaupasta, sähköpostitse tinfo(at)tinfo.fi tai puhelimitse (09)2511 2120

Teatterialan Avaimen hinnat:

 • 1-2 käyttäjää, lisenssi maksaa 20 euroa.
 • 3-19 käyttäjää, lisenssi maksaa 70 euroa.
 • Yli 20 käyttäjää, lisenssi maksaa 150 euroa.

Vuoden vaihde lähenee - Tilaa teatteriväen oma taskualmanakka vuodeksi 2013

Teatterikalenteri on taskukokoinen kalenteri, joka sisältää keskeistä teatteritietoutta ja yhteystietoja. Päivyriosiosta löydät teatterialan tapahtumia ja päivää piristäviä sitaatteja ajankohtaisista näytelmistä.

Teatterikalenterin hinta on 15 euroa, opiskelijoille 8 euroa. Yli kymmenen kappaleen tilauksissa, laskemme yhden kalenterin hinnaksi 14 euroa.

Tilaukset
Verkkokaupasta
Sähköpostitse: tinfo(at)tinfo.fi
Puhelimitse: 09-2511 2120


TINFOn toimisto on suljettu 20.12.-6.1.2013

TINFO toivottaa kaikille rentouttavaa joulun aikaa!


Vuoden 2013 ensimmäinen tiedote ilmestyy torstaina 10.1.2013

Mahdolliset tiedotemateriaalit pyydetään lähettämään keskiviikkona 9.1. aamupäivän aikana.

UUTISIA

OKM: Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki - Teatterihankkeille 330 000 euroa

OKM myönsi avustuksia kehittämishankkeille, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja vapaan kentän toimintaedellytyksiä yhteensä 1 223 000 euroa. Avustusta saaneita hankkeita on yhteensä 43, joista teatterialan hankkeita kymmenen. Seuraavat teatterialan hankkeet saivat yhteensä 330 000 euroa:

 • Altonova Oy: draama-kehitysprojekti -hankkeeseen vuonna 2013, 20 000 euroa 
 • Helsingin seniorisäätiö: Kohtaamisia 2013 ikäihmisten elämänlaadun parantamiseen tähtäävään teatterihankkeeseen vuonna 2013, 45 000 euroa     
 • Kulttuuri- ja teatteriyhdistys Kaksikko ry: Radikaaleinta on arki - vapaan kentän ja vos-teattereiden yhteistyön kehittämishankkeeseen 01.01.2013 - 01.01.2014, 20 000 euroa
 • Kulttuuriyhdistys Väristys ry: NYT-Nuorten yhteisötaiteilijat Veturitalleilla -hankkeeseen 1.1.2013 - 31.12.2014, 40 000
 • Porin kaupunki/Porin taidemuseo:  Performanssi, esitystaide ja digitaalisten aineistojen mahdollisuudet taitelijoiden työllisyyden ja uusien palvelumuotojen avaimena -hankkeeseen 1.1.2013 - 30.6.2014, 20 000 euroa
 • Rakastajat teatteriryhmän kannatus ry: Kuva+taide+teatteri -hankkeeseen vuonna 2013, 30 000 euroa
 • Tampereen yliopisto: Teatteriorganisaation toiminta-alustan, palvelurakenteiden ja saavutettavuuden kehittämishankkeeseen vuonna 2013,  90 000 euroa
 • Teatteri Telakka ry:  taiteellisen henkilökunnan työllisyyden parantamiseen vuonna 2013, 15 000 euroa
 • Vailla vakinaista asuntoa ry: asunnottomille naisille järjestettyyn teatterityöpajaan ja siihen liittyvän esityksen valmistamiseen vuonna 2013, 30 000 euroa           
 • Viirus rf: för Viirus samarbeten med fria grupper och konstnärer år 2013, 20 000 euroa

Katso tästä kaikki avustusta saaneet hankkeet (pdf)

OKM:n sivuilta: Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki


Selvitys Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttien vaikuttavuudesta valmistunut ja luettavissa

Suomi hyötyy monipuolisesti kulttuuri- ja tiedeinstituuteistaan maailmalla. Kansainvälisesti toimivat instituutit tekevät suomalaista kulttuuria ja tiedettä tunnetuksi pienillä resursseilla.

Selvityksen päätelmissä todetaan, että Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuteilla on vaikuttavuutta. Niillä on sekä omia tavoitteitaan että keskeisen rahoittajan eli opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteita vastaavia myönteisiä vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Sekä rahoittajat että sidosryhmät pitävät kulttuuri- ja tiedeinstituutteja miltei poikkeuksetta kustannustehokkaina toimijoina. Kuten eräs selvityksessä haastateltu yhteistyökumppani kiteyttää: ”Sen noteeraan, että hyvin pienillä henkilö- ja rahallisilla resursseilla saadaan yllättävän paljon näkyvyyttä”.

Instituuttien toimintaa ja niiden tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta ei ole aikaisemmin arvioitu systemaattisesti. Selvityksen aineisto muodostuu instituuttien johtajien, niiden taustaorganisaatioiden edustajien, sidosryhmien ja rahoittajien haastatteluista ja kyselyistä sekä instituuttien toimintakertomuksista ja tilinpäätöksistä. Analyysin valossa on selvitetty instituuttien roolia Suomen kansainvälisen näkyvyyden, kulttuuriviennin ja -vaihdon sekä työllisyyden edistäjinä, kansainvälisten verkostojen luojina ja rahoituksen hankkijoina.

Suomella on ulkomailla kaksitoista kulttuuri-instituuttia ja neljä tiedeinstituuttia (www.institute.fi). Instituuttiverkostoon lasketaan kuuluvaksi lisäksi Espoossa sijaitseva Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus. Kaikkia kulttuuri- ja tiedeinstituutteja ylläpitää yleishyödyllinen säätiö tai rahasto.

Selvityksen tekijä on Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore.

Lue selvitys kokonaisuudessaan: http://www.cupore.fi/julkaisut_122012.php

Instituuttien vaikuttavuusselvityksestä järjestetään esittelytilaisuus 12. helmikuuta 2013 Helsingissä. Kutsut tilaisuuteen lähetetään tammikuussa.

Lisätietoja antavat:

Ilmi Villacis, asiamies, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, ilmi.villacis(at)instituutit.fi, puh. +358 40 8305936
Pasi Saukkonen, erikoistutkija, Cupore, pasi.saukkonen(at)cupore.fi, puh. +358 50 5860414


Ray Langenbach esitystaiteen ja -teorian professoriksi Teatterikorkeakouluun


PhD Ray Langenbach (s. 1948) on valittu esitystaiteen ja -teorian professoriksi  (professor of performance art and theory) johtamaan maisteriohjelmaa MA Degree Programme in Live Art and Performance Studies (LAPS) Teatterikorkeakouluun kaudelle 1.8.2013–31.7.2018.

Langenbachilla on pitkä kokemus taiteellisesta toiminnasta, tutkimuksesta ja opettamisesta. Hän on viimeksi toiminut professorina Faculty of Creative Industriesissa Universiti Tunku Abdul Rahmanissa Kuala Lumpurissa. Sitä ennen hän on toiminut muun muassa Kuvataideakatemian tohtorikoulutusohjelman professorina 2007–2009, Teatterikorkeakoulun esittävien taiteiden tutkimuskeskuksen osa-aikaisena professorina 2007–2009 sekä apulaisprofessorina ja laitosjohtajan Department of Performance + Mediassa Sunway University Collegessa Malesiassa 2006–2010.

Langenbach on toinen projektijohtajista Kuvataideakatemian ja TeaKin tutkimushankkeessa Shifting Dialogues: Asian Performance and Visual Arts 2011–2014. Hän on aktiivinen kirjoittaja ja julkaissut useita artikkeleita ja esseitä esitystaiteen alalta. Langenbach on väitellyt tohtoriksi vuonna 2004 taidehistorian, kulttuurintutkimuksen ja esitystaiteen alalta University of Western Sydneystä aiheenaan Performing the Singapore State: 1988–1995.

Langenbachin laaja taiteellinen toiminta 1980-luvulta tähän päivään käsittää niin esityksiä, videotaidetta, installaatioita, maalauksia kuin kineettistä taidetta.

Lisätiedot:

Malla Kuuranne-Autelo, laitosjohtaja, malla.kuuranne-autelo(at)teak.fi, 050 360 6687
Ray Langenbach, raylangenbach(at)mac.com, +6012 391 6909


Turun teatterikerhon säätiön vuoden 2012 tunnustuspalkinto Mika Kujalalle

Turun teatterikerhon säätiö palkitsi lauantaina 15.12. näyttelijä Mika Kujalan hänen taiteellisista ansioistaan sekä pitkästä ja menestyksekkäästä urastaan Turun Kaupunginteatterissa vuoden 2012 tunnustuspalkinnolla.  Mika Kujala on kuulunut Turun Kaupunginteatterin vakituiseen näyttelijäkuntaan jo vuodesta 1991. Hän on esiintynyt lukemattomissa näytelmissä merkittävissä rooleissa. Kiitetyin hänen rooleistaan on ollut Kuoleman rooli musikaalissa Elisabeth, joka sai ensi-iltansa Turun Kaupunginteatterissa syksyllä 2005. Tällä hetkellä ohjelmistossa olevista esityksistä Mika Kujala esiintyy rockmusikaali Kakolassa ja revyyssä Kui-joen silta.

Turun teatterikerhon hallituksella on mahdollisuus myöntää kyseinen tunnustuspalkinto vuosittain merkittävästä turkulaisesta teatteriteosta tai mittavasta urasta turkulaisen näyttämötaiteen tekijänä. Palkinto jaettiin nyt neljännen kerran. Aiemmin palkinnon ovat saaneet näyttelijä Kirsi Tarvainen, näyttelijä Krista Kosonen nimiroolistaan Turun Kaupunginteatterin Anna Kareninassa sekä Turun Nuoren Teatterin kulttuuripääkaupunkivuoden produktio hevimusikaali 1827 Infernal Musical.


TAPAHTUMIA


Voimaa taiteesta -oppaan julkistamistilaisuus 10.1.2013

Tervetuloa Voimaa taiteesta - Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla -oppaan julkistamistilaisuuteen! Vapaamuotoinen tilaisuus on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille ja se pidetään torstaina 10.1.2013 klo 15-16 Tutkivan teatterityön keskuksella Tampereella (Hämeenpuisto 28 D, 4. krs).

Voimaa taiteesta - Malleja taiteen soveltamiseen hyvinvointialalla (2013) on Voimaa taiteesta -hankkeessa laadittu opas, joka esittelee hankkeen pilottiprojekteissa kehitetyt taiteen soveltavien menetelmien toimintamallit sosiaali- ja terveysalan asiakastyöhön. Toimintamalleissa hyödynnetään eri taiteen lajeja teatterista, sanataiteesta ja kuvataiteesta aina tanssiin, musiikkiin, valokuvaan ja elokuvaankin. Opas tarjoaa toimintamallien lisäksi tiedonjyväsiä myös taiteen käytön hyödyistä, palvelumuotoilusta ja yrittäjyydestä luovan alan ja hyvinvointialan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

Tule hakemaan oma kopiosi julkaisusta! Julkaisu on ilmainen ja se tulee löytymään julkistamistilaisuuden jälkeen osoitteesta www.voimaataiteesta.fi.

Voit myös tilata julkaisun ilmaiseksi kotiisi seuraavan lomakkeen kautta (max. 2kpl/tilaus):
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8756/lomake.html

Lisätietoa Voimaa taiteesta -hankkeen piloteista

Voimaa taiteesta -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Laurea AMK:n sosiaalialan koulutusohjelma. Sen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja  kansainvälistymisen kehittämisohjelma (ESR). Muita rahoittajia ovat Luova Tampere –kehittämisohjelma, Laurea AMK ja Vantaan kaupunki.

KOULUTUSTA JA TYÖPAJOJA

Trailerityöpaja 21.-23.1.2013, Tampere

TEKIJÄ-hanke järjestää tammikuussa trailerityöpajan, jossa syvennytään eri näkökulmista teatteritrailerin tekemisen prosesseihin. Osallistujat tutustuvat suunnittelun, tuottamisen ja käytännön työvaiheiden kautta erilaisiin mahdollisuuksiin tuottaa esitystraileri teatterin viestinnän ja markkinoinnin persoonalliseksi tueksi.

Trailerityöpajan päävastuullisena opettajana toimii elokuvaaja Harri Räty seuranaan joukko teatteri- ja elokuva-alan sekä markkinoinnin vierailevia kouluttajia. Koulutuksen yhteydessä Tutkivan teatterityön keskuksessa vierailee Teatteri Metamorfoosi esityksellä Diiva ja mekaaninen sydän.

Ilmoittautumiset 17.1.2013 mennessä: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8768/lomake.html
Lisätiedot: Jaakko Lenni-Taattola, tekijahanke(at)gmail.com


Polkuni yrittäjyyteen -työpaja 29.1.2013, Tampere

Voisinko minä onnistua soveltavan taiteen yrittäjänä? Millaisen tien tulen kulkemaan matkalla yrittäjäksi? Entä millaisella kartalla voisin lähteä suunnistamaan kohti määränpäätä?

Polkuni yrittäjyyteen -työpaja on Voimaa taiteesta -hankkeen viimeinen koulutus. Työpajassa tarkastellaan omaa yrittäjyyttä sekä yksilön kasvuna yrittäjyyteen että oman liiketoiminnan rakentamisena. Työpaja on toiminnallinen ja osallistava, ja tarjoaa konkreettisia käytännön työkaluja oman itsensä ja oman liiketoimintansa kehittämiseen.
 
Työpajan ohjaajana toimii KT, rituaalipedagogi Outi Hägg. Outi Hägg on väitellyt yrittäjäidentiteetin kehittymisestä yrittäjyysvalmennuksessa. Lisäksi hänellä on pitkä käytännön kokemus pienyritystoiminnasta.

Työpaja järjestetään tiistaina 29.1.2013 klo 9.15-16.00 Tutkivan teatterityön keskuksella Tampereella (Hämeenpuisto 28 D, 4krs).

Koulutuksen hinta: 40 € / 30 € opiskelijat, työttömät

Työpajaan tulee ilmoittautua etukäteen osoitteessa: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/8830/lomake.html

Voimaa taiteesta -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Laurea AMK:n sosiaalialan koulutusohjelma. Sen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja  kansainvälistymisen kehittämisohjelma (ESR). Muita rahoittajia ovat Luova Tampere –kehittämisohjelma, Laurea AMK ja Vantaan kaupunki.

HAKUJA

cd² -pitchauskilpailuun ilmoittautuminen 13.12.2012-16.1.2013

AVEK palkitsee luovan alan innovatiivisia tuote- ja palveluideoita cd² -pitchauskilpailussa perjantaina 1.2.2013 Hotel Katajanokan luovassa miljöössä Helsingissä.

Kilpailuun voit ilmoittautua osoitteessa:
http://www.kopiosto.fi/avek/ajankohtaista/2010-2012/fi_FI/cd_haastaa_ideat_kehittymaan/
Linkki ohjaa cd² -tapahtuman sivuille, joilla lisää tietoa tapahtumasta. Ohessa myös tiedote ilmoittautumisen alkamisesta.

Ilmoittautuminen tapahtuu verkkolomakkeella ja kilpailuun valitaan mukaan 64 ensimmäiseksi ilmoittautunutta ilmoittautumisjärjestyksessä. Kilpailu on tarkoitettu uusille hankkeille, joita ei ole tuettu aiemmin DigiDemo- tai CreaDemo -tuilla.
cd² -tapahtumaan voi ilmoittautua 13.12.2012–16.1.2013.


Nuorisoteatterifestivaali Pohjois-Marokossa etsii ryhmää esiintymään 25.-27.4.2013

Marokon kulttuuriministeriö esittää kutsun yhdelle suomalaisryhmälle osallistua neljänsilletoista vuosittaisille Tazan kaupungissa järjestettäville kansainvälisille nuorisoteatterifestivaaleille 25.-27.4.2013.

Festivaalin kohdeyleisö on 5 – 12 vuotiaita.

Marokon kulttuuriministeriö kattaa korkeintaan 10-henkisen ryhmän majoitus-, kuljetus- ja ruokailukulut Marokossa.

Katso liitteestä (pdf) selvitys osanoton ehdoista sekä ilmoittautumislomakkeet.

Lisätietoja saa puhelimitse (+212 537 274 063) tai sähköpostitse: hatim.hakima(at)gmail.com


Cultural and Creative Industries Platform –ohjelman hakuaika 15.12.2012-23.1.2013

Haettavat summat voivat olla suuruudeltaan 5000 – 20 000 euron välillä ja muodostaa enintään 50 % hankkeen kuluista.

Linkki hakuilmoitukseen:
http://www.ndpculture.org/ndpc-call-for-project-proposals/introduction


Call for UCHIMURA Prize 2012

The UCHIMURA Prize was inaugurated in 1992 on the initiative of the Japanese Centre of the International Theatre Institute in honour of its former president Naoya UCHIMURA, a significant Japanese playwright who devoted his life to promoting mutual knowledge and understanding of theatre throughout the world. The UCHIMURA Prize was created in collaboration with the UCHIMURA family, who have generously endowed it since its inception.

This annual award aims to stimulate and encourage initiatives taken by groups or individual artists, outside Japan, leading to an action or project bearing a relation to Japanese theatre. http://www.iti-worldwide.org/prizes.php

Call for the UCHIMURA Prize 2012 has been extended until the end of February 2013.
Please visit the following page for information on the Prize and how to apply: http://www.iti-worldwide.org/prizes.php


Call for papers: ECLAP 2013, 8-10 April 2013

ECLAP 2013 - Conference on Information Technologies for Performing Arts, Media Access and Entertainment,  8-10 April 2013

ESMAE/Teatro Helena Sá e Costa
Rua da Alegria, 503 - 4000-045 Porto (Portugal)

Conference web page: http://www.eclap.eu/eclap2013

Call for Papers, Deadline: 31st January 2013

The ECLAP 2013 conference is open to researchers, professionals, industries, institutions, technicians, and practitioners in the area of performing arts and information technologies, media entertainment, technology enhanced learning, intelligent media systems, acoustic systems, cultural heritage, open data, content management, semantic models, metadata standards, and many others. The ECLAP conference aims to create a forum in which progress-oriented individuals and institutions within the aforementioned professions can find a place to collaborate and present results. We cordially invite all interested groups and individuals to submit proposals for sessions within the event, sessions, papers, posters and exhibitions.
Each exhibition session offers space (booths and tables) to host demonstrators. Demo and poster sessions will also be organized.

For info: info(at)eclap.eu or visit the ECLAP portal http://www.eclap.eu or main conference page: http://www.eclap.eu/eclap2013Dhaka International Theatre Fest March 15-21 2013, Bangladesh


Bangladesh Centre of the International Theatre Institute in association with Bangladesh Shilpakala Academy will organise the 2nd Dhaka International Theatre Fest from 15 to 21 March, 2013 in Dhaka, Bangladesh. The Festival will be held simultaneously in three halls of the National Theatre. About 6/7 foreign troupes and 15 Bangladesh groups are expected to participate in the Festival.

We would request you to suggest a small group (not more than 10 members) from your country which could participate in our Festival. We will be happy to offer full local hospitality (accommodation, meals, local transport, theatre tickets) to the group members for 4 days during their stay in Bangladesh. But because of our fund constraints, it will not be possible for us to give any travel grant or performance fees.

We shall be glad if the interested theatre groups could contact us for final selection latest by 31st January, 2013.

With warm regards.

Debaprosad Debnath
General Secretary
Bangladesh ITI
debaprosadd(at)yahoo.comcd2-pitchaus

Marokko Festival du Theatre