02.02.2012

TINFO-tiedote 5 / 2.2.2012

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

KOULUTUSTA


 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 

INDEKSIT, BUDJETTIHÄNNÄT JA TAIDEKOIRAT

Nyt halutaan saada mittareita, joilla mitata taiteen tuottamaa kulttuurista, sosiaalista tai taloudellista hyötyä tai taiteiden elinvoimaa. Tällaisissa indekseissä halutaan tiivistää taide yhteen numeroon. Joulukuussa Isossa-Britanniassa The National Campaign for the Arts (NCA) julkaisi ensimmäisen oman UK Arts Indexinsä, jota kutsuttiin taiteiden vuotuiseksi terveystarkastukseksi. Huhtikuussa julkistetaan indeksin toinen osa. Esikuvana oli Yhdysvaltojen taideindeksi. 

Guardianissa näyttelijä Simon West, näyttelijä ja ohjaaja ja NCA:n johtokunnan jäsen on jo blogissaan Inside the Index: public funding käsitellyt indeksiä muistuttaen että ajatus taiteen mitattavuudesta sinänsä on vaarallinen. On kyettävä taistelemaan taiteen pisteyttämistä vastaan ja suoraa vastikeajattelua vastaan. 
"Emme saa antaa budjettihännän heiluttaa taidekoiraa ¬ hyvässä ideassa tärkeintä ei ole sen hinta", West kiteyttää. Taiteella on itseisarvonsa, taidetta kannattaa ja pitää tukea juuri taiteen itsensä vuoksi. Westille indeksit eivät kuitenkaan ole kokonaan hanurista. 

Indeksien avulla voidaan osoittaa, minkälainen hyöty taiteesta on Ison-Britannian taloudelle. Indeksit antavat kättä pidempää taiteen lobbaajille. Ne antavat kulttuuripoliitikoille ja taiteen kentälle itselleen näkymän taiteen vaikuttavuudesta, kun tulevaisuutta suunnitellaan ja päätöksiä tehdään. Indeksit ovat siis suunnittelun, ennakoinnin, seurannan ja arvioinnin välineitä.


MISSÄ MENNÄÄN SUOMESSA?

Cuporen tutkija Sari Karttunen on juuri julkaissut artikkelin Yhdysvaltojen kansallinen taideindeksi - arvio poliittisen ja analyyttisen hyödyn näkökulmasta. Karttunen esittelee koko indeksien kehittämishanketta, arvioi sen onnistuneisuutta ja pohtii myös 
kotimaisen taideindeksin tarpeellisuutta. Indikaattorien kehittämishankkeisiin osallistunut Karttunen kutsuu artikkeliaan indikaattorikritiikin harjoitelmaksi. Tämä on suunnattoman tärkeä avaus. Juuri tällaista analyyttistä pohdintaa ja tietoa me tarvitsemme.

Karttunen arvioi sitä, miltä pohjalta, millaisilla "ankkureilla" taidetta on käsitteellistetty ja toisaalta sitä, missä ovat "sulut", mitä on mahdollisesti suljettu pois, tarkastelun ulkopuolelle. Karttusen mukaan Yhdysvaltojen mittarit mittaavat taidejärjestelmää, eivät niinkään itse taidetta. Innovatiivisuuden mittarina ovat uusien tuotantojen ja ensi-iltojen lukumäärät. Eikä Yhdysvaltojen taideindeksissä demokratian ja tasa-arvon mittareita 
juuri ole.

Ja tarvitaanko siis Suomessa taideindeksiä, Karttunen kysyy. Hän ei ole varauksettoman innostunut Suomen kulttuuri-indeksin ajatuksesta. Kaikkihan riippuu siitä, miltä pohjalta indeksin osakomponentit on koottu. Eikä kaiketi tarkoitus ole luoda niin monimutkaista laskentajärjestelmää, ettei siitä ota selvää erkkikään. 

"Kulttuuripoliittisten päätöksen tekijöiden ja toimeenpanijoiden on kyettävä itse käsittämään indeksin rakentuminen ja käyttäytyminen ja perustelemaan sen käyttöä muille. Erityisen tärkeää tämä on sellaisten  indikaattorien tapauksessa, joiden arvo voi vaikuttaa rahoituksen jakoon taiteen ja kulttuurin kentällä. Päädyttiinpä mittarien valinnassa indikaattoripaketteihin tai informaation yhteen numeroon tiivistävään indeksiin, niiden tulee auttaa tuottamaan KULTTUURIPOLIITTISESTI OSUVIA JA MERKITYKSELLISIÄ TULKINTOJA MENNEESTÄ JA TULEVASTA KEHITYKSESTÄ."

Nuo suuret kirjaimet olen lisännyt Karttusen lainaukseen. Minusta se on niin tärkeätä. Karttunen kiinnittää huomiota myös tavoitteeseen tehdä läpinäkyväksi ja demokratisoida indikaattorien avulla keskustelua kulttuurista. Tätä keskustelua tulee jatkaa myös teatterikentän sisällä.

Tärkeätä on myös muistutus tiedon katvealueista. Tulevaisuutta ajatellen meillä on teatterissakin näitä katveita, tietoa siis puuttuu tärkeiltä - useimmiten uusilta - toiminta-alueilta. Tanssin tiedotuskeskuksen tämänviikkoinen mittaristoseminaari pyrki omalta osaltaan juuri tähän. Katveessa ovat tällä hetkellä esimerkiksi taidelähtöinen muu toiminta, soveltava teatteri, yleisötyö. Tämä tulee tulevaisuudessa ottaa tilastoinnissamme huomioon.


PRACTICS JA LIIKKUVUUS

Saimme TINFOssa PRACTICSin tuhdin loppuraporttipaketin tilinpäätöksineen juuri lähtemään EU-komissioon.  Tämä on näitä hankkeen veto- ja koordinointivastuussa olevan TINFOn suruja ja iloja. Nyt on ihan pakko sanoa, että minusta EU-hankkeiden taloushallinnon "runsas raportointikäytäntö" on ihastuttava eufemismi ihan silkalle kohtuuttomalle byrokratialle. Eri maissa on oma taloushallinto- ja raportointikäytäntönsä. Tässä niitä sitten yhteen sovitetaan. En voinut muuta kuin suurella myötätunnolla  seurata meidän talouspäällikkömme taistelua. Mieletöntä ja ylellistä, että TINFOssa on tällainen resurssi kansainvälisen hankkeen koordinointiin. Tämän kolmivuotisen PRACTICS-hankeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida taiteilijoiden liikkuvuutta helpottavia informaatio- ja  palvelupisteitä Belgiassa, Walesissa, Espanjassa ja Alankomaissa. Mehän teimme TINFOssa maakohtaisen kartoituksen.

Infopisteet ovat tärkeitä, mutta aivan yhtä tärkeänä tai miltei tärkeämpänä pidän yhteistyön koordinointia ja ennen kaikkea taiteilijoiden liikkuvuuden helpottamista suoraan kehittämällä ja joustavoittamalla liikkuvuuden rahoitusta. Ruohonjuuri, ruohonjuuri! Palaan tähän kysymykseen.


TAIVEX POTENSSIIN KAKSI

Tällä viikolla olemme saaneet yhdessä Tanssin ja Sirkuksen tiedotuskeskuksen kanssa ESR-rahoitteisen TAIVEX-jatkohankkeemme 23 opiskelijaa valituiksi. Lisäksi kumppanikaupungeista Helsingistä, Turusta, Tampereelta ja Porista tulee seitsemän koulutettavaa. TAIVEX² on kaksivuotinen teatterin, tanssin ja sirkuksen ammattilaisille tarkoitettu työvaihto-ohjelma. Ohjelman aikana osallistujat suorittavat ulkomaisessa yhteistyöorganisaatiossa työvaihtojakson, jonka pituus voi vaihdella kahdesta viikosta kahteen 
kuukauteen. Lisäksi hankkeeseen kuuluu kansainvälistymistä tukea kuuden työpajajakson kokonaisuus, jossa keskitytään johtamiseen ja strategiseen suunnitteluun. 

Surulliselta ja hankalalta tuntui karsia hyviä hakijoita. Organisaatioista tulevien hakijoiden määrä kertoo yksinkertaisesti siitä, että tarvitaan vastaava esittävien taiteiden organisaatioiden kansainvälistä osaamista tukeva koulutushanke. Ryhdymme selvittämään mahdollisuuksia.


SANANVAPAUTTA JA MELANKOLIAA

Viikko on mennyt hallinnollisissa kuvioissa. Siksi ilahduttavan keitaan tarjosikin Kansallisteatterin Lavaklubi. Kaksi kertaa. European Theatre Collectiven sananvapautta käsittelevä Fr33 Mhz. Tämä kahdelle näyttelijälle sävelletty elektronisen musiikin näyttämöteos toi kuuluviin hienoja tekstejä. Se oli niin tarkkaan aksentoitua, näyttelijöiden äänen ja musiikin yhteensovittamista, että soisin sille jatkoelämää radiossa.

Toinen keidaskohtaaminen käsitteli melankoliaa. Siellä keskusteltiin melankolian ja esitystaiteen suhteesta. Mukana keskustelijoina olivat kuvataiteilija Anna Tahkola, Kuriton Companyn toinen taiteellinen johtaja, näyttelijä Heidi Syrjäkari ja kuva- ja performanssitaiteilija Seppo Salminen. Otin keskustelulla vauhtia nyt  juuri ensi-iltansa saavaan Tuomas Laitisen ohjaamaan ja Heidi Syrjäkarin näyttelemään teokseen Solta - matka manalaan. Pian näen sen!

Hanna Helavuori
johtaja
TINFO - Teatterin tiedotuskeskus
hanna.helavuori(at)tinfo.fi

 


 

UUTISIA

 

TINFOn uusi tiedotussihteeri Jenni Heinonen on aloittanut työnsä 1.2.2012 *

Kulttuurituottaja (AMK), fil.yo Jenni Heinonen on aloittanut TINFOn tiedotussihteerinä 1.2.2012.
Jenni Heinonen on toiminut Kekäläinen & Companyssa tiedottajana sekä Suomen Kansallisteatterissa tiedotusassistenttina. Tiedotussihteerin toimen hakijoita oli yhteensä 131.

 


 

Teatteri- ja tanssimäärärahat*valtion tulo- ja menoarviossa vuodelle 2012

Katso Teatterin tiedotuskeskuksen taulukko.


 

Näyttämötaidetoimikunta jakoi lähes kolme miljoonaa euroa*teattereille ja alan ammattilaisille

Valtion näyttämötaidetoimikunta on jakanut teattereiden toiminta-avustuksia, erityisavustuksia ja kohdeapurahoja lähes kolme miljoonaa euroa. Toiminta-avustuksen sai 41 teatteria, yhteensä 2 772 000 euroa. Avustusta haki 53 rahoituslain ulkopuolista teatteria.

Kertaluonteisia erityisavustuksia sai yhdeksän yhteisöä hankkeisiin ja muuhun toimintaan, yhteensä 61 000 euroa. Hakijoita oli 58. Kohdeapurahan sai 45 taiteilijaa ja työryhmää, yhteensä 153 000 euroa. Hakijoita oli 162.

Toimikunnan jaettavissa oleva määräraha pysyi samana viime vuoteen verrattuna. Kehitys on kuitenkin ollut positiivista koko 2000-luvun. Jaettava summa on kasvanut yli kahdella miljoonalla eurolla.

Katso Teatterin tiedotuskeskuksen vertailutaulukko: Valtionavustus teatterilain ulkopuolisten teattereiden toimintaan 2007-2012

Katso avustusten saajat tarkemmin Taiteen keskustoimikunnan sivuilta.

 


 

Vuoden Teatteri 2012 finalistit on valittu *

Suomen Teatterit ry jakaa Vuoden Teatteri 2012 -palkinnon 11.3.2012 teatterialan Thalia-gaalassa Svenska Teaternissa Helsingissä.

Suomen Teatterit ry:n nimeämä asiantuntijaraati on valinnut viisi erinomaista finalistia. Näistä ohjaaja Raija-Sinikka Rantala valitsee Vuoden Teatteri 2012 -palkinnon voittajan.

Finalistit ovat (aakkosjärjestyksessä):
Lappeenrannan Kaupunginteatteri
Jari Juutisen johtamassa Lappeenrannan Kaupunginteatterissa on tehty viime vuosina hienoja uusia avauksia, rohkeaa ohjelmistopolitiikkaa ja laadukkaita esityksiä. Juutinen ja ohjaaja Janne Saarakkala ovat tehneet työtä myös uuden yleisösuhteen kehittämisen ja yhteisöteatterin suuntaan. Teatterin alueellinen yhteistyö on vireää ja se on pystynyt avaamaan oviaan Eurooppaan sekä ajamaan läpi päätöksen uuden teatteritalon rakentamisesta Lappeenrantaan.

Suomen Kansallisteatteri
Suomen Kansallisteatteri on uuden johtajansa Mika Myllyahon myötä tehnyt upeaa työtä esittämällä uutta kotimaista ohjelmistoa ja satsaamalla tulevaisuuteen samalla alueella kiinnittämällä ”kotikirjailijoiksi” maan johtavia nuoremman polven dramaatikoita. Teatteri on löytänyt uutta yleisöä menestyksekkäästi ja sen katsojamäärät ovat nousseet. Kuluvan kevään ohjelmisto kuvaa monipuolisuudellaan ja laadullaan hienosti näitä uusia päämääriä.

Tanssiteatteri Hurjaruuth
Tanssiteatteri Hurjaruuth on tehnyt jo 30 vuotta lastenkulttuuria täysillä. Teatteri yhdistää tuotannoissaan hienosti sirkusta, tanssia ja teatteria. Uuden suomalaisen nykysirkuksen boomin voidaan katsoa saaneen alkusysäyksen juuri Hurjiksen Talvisirkuksesta. Keskeinen osa teatterin profiilia on myös vahva kansainvälinen toiminta; se järjestää muun muassa festivaaleja, vierailee ahkerasti ulkomailla ja tuo Suomeen tasokkaita vierailuesityksiä. Teatteri pystyy pienellä henkilökuntamäärällä tavoittamaan suuret katsojamäärät.

Teatteri Jurkka
Teatteri Jurkka on Suomen ainoa ammattihuoneteatteri ja se on toiminut samassa huoneessa Helsingin Kruununhaassa vuodesta 1954. Jurkka on ainutlaatuinen osa suomalaista teatterikenttää: vaikka sen näyttämö on pieni, sille mahtuu suuria näytelmiä. Jurkka tekeekin komeita avauksia ja tuotantoja, muun muassa merkittäviä kotimaisia kantaesityksiä. Pienet resurssit on kovalla työllä käännetty suureksi taiteelliseksi voimavaraksi.

Åbo Svenska Teatern
Åbo Svenska Teatern on Suomen vanhin teatteri ja toimii edelleen vuonna 1839 käyttöön vihityssä teatteritalossa. Joachim Thibblinin johtama ÅST on yleisön suosiossa ja tavoittaa paljon katsojia. ÅST on sinnikäs alueteatteritoimija, joka esittää paljon laajalla alueella ympäri Varsinais-Suomen ruotsinkielistä rannikkoa ja Turun saaristoa aina Ahvenanmaalle saakka. Teatteri järjestää myös musiikkiteatteriin liittyvää jatkokoulutusta yhdessä Turun ammattikorkeakoulun ja ruotsinkielisen ammattikorkeakoulu Novian kanssa.

Finalistit valinneeseen raatiin kuuluivat Espoon kaupunginteatterin johtaja Jussi Helminen, teatteriohjaaja, FL Tytti Oittinen sekä Suomen Teatterit ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikivi. Lopullisen valinnan finalistien joukosta tekee ohjaaja Raija-Sinikka Rantala.

Lisätietoja Suomen Teatterit ry:n palkinnoista:
Toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, 09 2511 2151
Järjestösihteeri Hanna-Reetta Schreck, 09 2511 2150 tai 050 542 0014
hanna-reetta.schreck(at)suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

 


 

Taideyliopiston nimenä pysyy Taideyliopisto*

Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät vuoden 2013 alussa vapaan taiteen yliopistoksi, jonka nimeksi tulee Taideyliopisto (Konstuniversitetet / University of the Arts Helsinki).

Opiskelijoiden ja henkilökunnan ajatuksia uuden yliopiston nimestä kartoitettiin keräämällä nettikyselyllä ehdotuksia, joita saatiin yhteensä 119. Yleisimmät ehdotukset olivat Taideyliopisto (19), Helsingin taideyliopisto (11), Sibelius-yliopisto (6) ja Suomen taideyliopisto (6).

Ehdotukset käsitellyt nimiraati perusteli valintaa seuraavasti: "Napakka ja suuhun sopiva nimi kertoo heti mistä on kysymys. Se on jo omaksuttu käyttöön yliopistoyhteisössä ja sen ulkopuolella. Nimen laaja-alaisuus mahdollistaa sisältöjen kehittämisen tulevaisuudessa." Yliopistojen hallitukset vahvistivat nimen.

Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Akatemioiden nimiksi tulevat Taideyliopiston Kuvataideakatemia, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa. Opiskelijoita on yhteensä noin 2000 ja henkilötyövuosia noin 600.
Taideyliopiston strategiaperusta valmistuu helmikuun aikana. Varsinaisen strategian vahvistaa Taideyliopiston uusi johto, joka valitaan alustavan aikataulun mukaan syksyn 2012 alkupuolella.

Lisätiedot:
Markus Konttinen, Kuvataideakatemian rehtori, puh. 050 350 8929, markus.konttinen(at)kuva.fi Gustav Djupsjöbacka, Sibelius-Akatemian rehtori, puh. 040 5957564, gustav.djupsjobacka(at)siba.fi
Paula Tuovinen, Teatterikorkeakoulun rehtori, puh. 040 5838549, paula.tuovinen(at)teak.fi

 


 

Nukketeatteri Akseli Klonk 10 vuotta ammattiteatterina *

Nukketeatteri Akseli Klonk juhlistaa vuonna 2012 kymmenettä vuottaan ammattiteatterina.
Maaliskuun loppupuolella Akseli Klonk viettää synttäreitään järjestämällä peräkkäisinä viikonloppuina minifestivaalit Kulttuuritalo Valveella. Kesäaika alkaa - minifestivaalit ovat lauantaina 24.3. Kesäaika alkoi viikko sitten -festivaalit ovat lauantaina 31.3.

Lisätietoja Akseli Klonkin keväästä löytyy myös sivuiltamme www.akseliklonk.fi.

 


 

Teatteri Taimine täyttää 10 vuotta*

Teatteri Taimine on vuonna 2002 perustettu kiertueteatteri lapsille ja nuorille. Taimine on kymmenen vuoden aikana esiintynyt päiväkodeissa, ala- ja yläasteilla ja lukioissa. 

Ajankohtaisia teemoja käsittelevä ohjelmisto suuntautuu lapsille, nuorille ja varhaisnuorille. Ammattilaisista koostuva teatteri kiertää pääsääntöisesti kouluissa ympäri Suomea. Tähän menessä Teatteri Taimine on esiintynyt yli 300 000 katsojalle.

Teatteri Taiminen perustaja näyttelijä CG Wentzel toimii myös teatterin toiminnanjohtajana. Juhlavuosi 2012 ampaisee liikkeelle 08.02.2012 kun päiväkotinäytelmä Tähtien laulu tulee ensi-iltaan. Seuraava ensi-ilta on jo 09.02.2012 kun yläaste- ja lukionäytelmä True Love Sucks saa ensi-iltansa.

post(at)taimine.fi – 040-503 83 97 – www.taimine.fi

 


Helsinki Dance Companyn johtajana aloittaa Jyrki Karttunen*

Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmä Helsinki Dance Company saa uuden johtajan. Tehtävässä aloittaa vuoden 2013 alussa tanssija, koreografi Jyrki Karttunen. Karttunen vierailee Helsinki Dance Companyn koreografina jo ennen johtajakautensa alkua, ja uusi teos saa ensi-iltansa lokakuussa 2012 tanssiryhmän päänäyttämöllä studio Elsassa.

Ryhmää syksystä 2009 luotsannut pääkoreografi Kenneth Kvarnström jatkaa työtään uusien haasteiden parissa. Kvarnströmin kauden viimeinen teos on 3. maaliskuuta studio Elsassa ensi-iltansa saava (re)use. Kvarnströmin teokset YOUMAKEME ja (play) jatkavat Helsinki Dance Companyn ohjelmistossa kiertueteoksina.

Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmä Helsinki Dance Company on maamme ainoa kiinteän ammattiteatterin yhteydessä toimiva tanssiryhmä. Yli kolmikymmenvuotisen toimintansa aikana ryhmä on tehnyt esityksiä kaikille Kaupunginteatterin näyttämöille sekä kiertänyt kotimaassa ja ulkomailla. Tanssijat ovat myös osallistuneet Helsingin Kaupunginteatterin tuottamiin musikaaleihin ja puhenäytelmiin tanssijoina, laulajina, näyttelijöinä ja koreografeina. He ovat kunnostautuneet monipuolisina esiintyjinä, joiden luovaa energiaa ovat hyödyntäneet töissään monet kotimaiset ja ulkomaiset huippukoreografit.

Ryhmän taiteellisina johtajina ovat toimineet Jorma Uotinen (1987 – 90), Carolyn Carlson (1991 – 92), Marjo Kuusela (1992 – 96), Kenneth Kvarnström (1996 – 97), Ari Tenhula (2000 – 02) ja Nigel Charnock (2003 – 05), Ville Sormunen (2006 – 2009) ja Kenneth Kvarnström (2010 – 2012).

www.hkt.fi/hdc

 


Uutisia Ruotsin teatteriunionilta *

Englanninkielisessä uutiskirjeessä mm. seuraavia aiheita:

The New Swedish Biennial
Swedish Theatre Register updated
Scendatabasen.se - Now in English
Swedish Performances Abroad

Lue uutiskirje tästä liitteestä


 

Liikekieli.com:issa on avattu uusi tanssin lähihistoriaa*valottava tietopankki

Tanssin Liikekieli ry:n Tanssin Lähihistoria –hanke on edennyt lanseerausvaiheeseen. Suomen Kulttuuri- ja Opetusministeriön rahoittaman hankkeen tarkoituksena on ollut saattaa tunnetuksi ja digitaaliseen muotoon suomalaisen tanssin lähihistoriaa noin kolmenkymmenen viime vuoden ajalta.

Liikekieli.com:iin on avattu tietopankki, johon tanssin toimijoilla on mahdollisuus tallettaa kaikkien saataville tärkeitä dokumenttejaan. Tietopankkiin on kerätty varsinkin käsiohjelmia, toimintakertomuksia, esitteitä ja muuta tekstipainotteista aineistoa, johon yleisö ei ole enää niiden julkaisun jälkeen välttämättä päässyt käsiksi.

Tietopankki on aikajanan muodossa niin, että lukijan olisi mahdollisuus helposti hahmottaa tanssitaiteen tapahtumia kausaalisesti. Tietokanta laajenee ja muotoutuu sitä mukaa, kun tanssin toimijat lahjoittavat siihen materiaalia. Tanssin Liikekieli ry auttaa tarvittaessa aineiston digitoinnissa, mutta suurimmaksi osaksi työ on yhteistä talkootyötä suomalaisen tanssitaiteen tunnettuuden hyväksi.

Joko Sinun materiaalisi on tietopankissa? Auta tietopankkia kehittymään kaikkia tanssitaiteestamme kiinnostuneita palvelevaksi työkaluksi, joka auttaa lukijaa saamaan kuvan suomalaisesta tanssitaiteesta myös historiallisena taiteenalana, eikä vain tässä ja nyt tapahtuvana ilmiönä.

Tanssin Lähihistoria –tietopankin löydät täältä.
Täällä voit tutustua materiaalinluovutusohjeisiin.


 

TAPAHTUMIA

 

Nykytanssin päivityksiä Sivuaskel-festivaalilla*

Zodiak – Uuden tanssin keskuksen 10. Sivuaskel / Side Step Festival esittelee nuoria kansainvälisiä koreografilupauksia ja esiintyjiä sekä tanssin ja musiikin historiaa päivittäviä kokeneempia tekijöitä uusilla teoksillaan. Viisipäiväiseksi tiivistynyt Sivuaskel järjestetään Kaapelitehtaalla 8.–12.2.2012.

Festivaalilla nähdään kiinnostava ote tämän hetken kysytyimpiä nuoria tanssitaiteilijoita: Daniel Linehan (Usa/Belgia), Clément Layes  (Ranska), Hermann Heisig (Saksa) ja Nuno Lucas (Portugali), sekä jo pidemmän aikaa eurooppalaisilla tanssiareenoilla menestyksekkäästi vaikuttaneet koreografit Nicole Beutler (Saksa/Hollanti) ja Eszter Salamon (Unkari/Ranska).

Festivaalin teoksia yhdistää tekijöiden persoonallinen käsiala, teosajattelu ja kiteytetty muotokieli. Pelkistetty muoto ja ajatuksellinen kirkkaus yhdistyneenä esitykselliseen kertautumiseen ja kerrostumiseen luovat vangitsevia ja hypnoottisia katsomiskokemuksia.

Sivuaskel-festivaali on ominaiseen tapaansa virikkeellinen kohtaamispaikka, jossa kuuden kansainvälisen vierailuesityksen kokemuksia voi syventää ja jakaa luentojen, taiteilijatapaamisten ja dokumenttielokuvien parissa. Tänä vuonna luennoitsijana ja keskustelutilaisuuksien vetäjänä vierailee arvostettu koreografi ja professori Susan Leigh Foster Kalifornian yliopistosta (UCLA). Ohjelmistossa on myös ammattilaisille suunnattu nelipäiväinen työpaja ja festivaalilauantaina kaikille avoin ohjelmallinen klubi New Moves vol 1.

Tarkempi Sivuaskel-ohjelma esittelyineen on festivaalin verkkosivuilla osoitteessa www.sivuaskel.fi.

 


 

Teatterikorkeakoulun alumniklubi 13.2.: Minulleko apuraha?*

Teatterikorkeakoulu, auditorio 1
ma 13.2.2012 klo 18–21.30.

MINULLEKO APURAHA?
Esitys vientiin?

Kuka visioi suomalaisen taiteen tulevaisuutta ja jakaa tuet uusille ryhmille, produktioille sekä taiteilijoille?
Tule kuulemaan, mikä on uusi Taiteen edistämiskeskus ja miten se sinuun liittyy. Vielä voit vaikuttaa!
Myöhemmin on turha ruikuttaa!

Katso ohjelma myös liitteestä.

Alumniklubilla keskustellaan taiteen rahoituksesta, taidehallinnosta ja kulttuuriviennistä, mukana muun muassa toiminnanjohtaja Hanna-Leena Helavuori TINFO:sta, valtiosihteeri Jarmo Lindén Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, näyttelijä–puheenjohtaja Mikko Hänninen Näyttelijäliitosta, pääsihteeri Esa Rantanen Taiteen keskustoimikunnasta, toiminnanjohtaja Sanna Rekola Tanssin tiedotuskeskuksesta, toiminnanjohtaja Sari Lakso Sirkuksen tiedotuskeskuksesta ja koreografi Arja Tiili sekä näyttämötaidetoimikunnan jäseniä. Keskustelua vetää TeMe:n puheenjohtaja, taiteilijaprofessori Reija Hirvikoski .

Teatterikorkeakoulu | Haapaniemenkatu 6, Helsinki
Raitiovaunut 6, 7A ja 7B, pysäkki: Haapaniemi | Keskustasta bussit 55–77, pysäkki: Haapaniemi
Tervetuloa! | Välkommen!
Tilaisuus on maksuton TeaK:n alumniyhdistyksen jäsenille ja
taidealojen opiskelijoille. Muilta pääsymaksu on 5€.

 


 

Vaginamonologeja 14.2. Hyväntekeväisyysilta Åbo Svenska Teaterissa*

V-Dayta on vietetty Yhdysvalloissa jo 14 vuotena aina helmikuussa, Ystävänpäivänä. V-Day -tapahtumia järjestetään nykyisin ympäri maailmaa, ja niiden tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen, väkivallan vastaiseen työhön.

V-Day on kansainvälinen hyväntekeväisyystapahtuma, jonka on perustanut yhdysvaltalainen näytelmäkirjailija Eve Ensler. V-Dayn tarkoituksena on nostaa tietoisuuteen naisiin ja lapsiin kohdistuva väkivalta. Käytännössä V-Day on teatteriesitys, jossa tunnetut naiset esittävät Eve Enslerin Vaginamonologeja.

Turussa jo kolmatta kertaa toteutettavan V-day tapahtuman järjestävät jälleen yhteistyössä Linnateatteri, Turun Kaupunginteatteri ja Åbo Svenska Teater. Hyväntekeväisyysesitys nähdään tiistaina 14.2.2012 klo 19 Åbo Svenska Teaterissa. Tapahtuma on tänä vuonna kaksikielinen.

 


 

Teatteripäivät 11.-12.3.2012 Kansallisteatterissa, ilmoittaudu* puheenvuoronpitäjäksi!

Teatteri- ja mediatyöntekijät sekä Näyttelijäliitto järjestävät jälleen yhteistyössä Teatteripäivät Kansallisteatterin suurella näyttämöllä 11.3 - 12.3.2012.

Teatteripäivät sunnuntai 11.3.2012
14.00-17.00 Teatteripäiväkeskustelua aiheesta Muuttuvat työnkuvat - muuttuva teatteri (pyydettyjä taiteilijapuheenvuoroja)
19.00 Thalia-gaala Svenska Teatern, järjestäjä Suomen Teatterijärjestöjen Keskusliitto

Teatteripäivät maanantai 12.3.2012
10.00-13.00 Keskustelua ja alustuksia työhyvinvoinnista Kansallisteatterin suurella näyttämöllä (järjestää Teme, Stefi, Teatterikeskus ja TNL)
14.00-17.00 Teatteripäiväkeskustelu aiheesta Muuttuvat työnkuvat - muuttuva teatteri jatkuu (pyydettyjä taiteilijapuheenvuoroja)

Tule mukaan osallistumaan keskusteluun teatteritaiteen sisällöistä!

Ilmoittaudu 10 min puheenvuoronpitäjäksi (lyhyen sisältöselostuksen kera) reija.hirvikoski(at)teme.fi tai mikko.hanninen(at)nayttelijaliitto.fi 15.2.2012 mennessä!

Tähän mennessä pyydetyt puheevuorot: ohjaaja Kristian Smeds, ohjaaja Eero-Tapio Vuori, ohjaaja Miira Sippola, valo- ja lavastussuunnittelija Kalle Ropponen, näyttelijä Elina Knihtilä ja näyttelijä Alma Pöysti. Puhetta johtavat pj Mikko Hänninen ja pj Reija Hirvikoski.

 


 

Taiteellisen tutkimuksen esittelytilaisuuden ajankohta on muuttunut: 21.3.2012*

Teatterikorkeakoulu käynnistää jatko-opiskelijoiden hakuprosessin seuraavan kerran syksyllä 2012 niin että uudet jatko-opiskelijat aloittavat jatko-opinnot syksyllä 2013.

Esittävien taiteiden tutkimuskeskus, Tutke, järjestää kaikille avoimen
 
TAITEELLISEN TUTKIMUKSEN ESITTELYTILAISUUDEN
 
keskiviikkona 21.3.2012, klo 15–16.30 (suomeksi)

Osoite: Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, auditorio 3

Esittelytilaisuudessa taiteellisesta tutkimuksesta vastaavat professorit, tutkijat ja jatko-opiskelijat kertovat taiteellisesta tutkimuksesta TeaKissa. Voit esittää kysymyksiä ja omia ideoitasi heille.

Halutessasi voit myös lähettää etukäteen lyhyen esittelyn itsestäsi ja mahdollisesta tutkimusideastasi 14.3.2012 mennessä osastosihteeri Elina Raitasalolle, elina.raitasalo(at)teak.fi.

Mikäli asut pääkaupunkiseudun ulkopuolella, mutta haluaisit osallistua tilaisuuteen voit ilmoittautua osallistumaan Skype-yhteyden kautta. 9 ensimmäistä ilmoittautunutta saadaan tällä tavalla mukaan tilaisuutta seuraamaan. Ilmoittautumiset viimeistään 14.3.2012 mennessä niin ikään Elina Raitasalolle. Muista myös ilmoittaa Skype-yhteystietosi ilmoittautumisen yhteydessä.

 


 

Pieniä ihmeitä - seminaari luovan talouden ja kulttuurin toimijoille 15.2.*

Vuonna 2010 ihmeteltiin Tampereella ja vuonna 2011 maamme itäreunalla Joensuussa. Nyt ovat vuorossa länsirannikon ihmeet:
Pieniä ihmeitä - seminaari luovan talouden ja kulttuurin toimijoille järjestetään keskiviikkona 15.2.2012 Kaustisilla.

Luvassa esimerkkejä siitä, miten omasta pienestä kulttuurijutusta tulee ilmiö ja miten pienet ideat kantavat kauas. Kannanottoja siihen, miltä luovien alojen ja kulttuurin kehittäminen näyttää ja miltä sen pitäisi näyttää seuraavalla EU-ohjelma kaudella. Ohjelmassa myös pienimuotoinen iltajuhla sekä torstain (16.2.) retkipäivä, jolloin tutustutaan Kokkolan ja Pietarsaaren seudun pieniin ihmeisiin.

Tervetuloa tekemään ihmeitä!
Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautuminen.
PS. 6.2.2012 mennessä ilmoittautuneet ovat mukana arvonnassa!
www.luovasuomi.fi

 


The 8th International Festival of Making Theater 24.6.-1.7.*

Athens, Greece, June 24th - July 1st 2012

During a whole week of creative interaction, Theater Makers from different parts of the world will have the opportunity to share and get acquainted with new working methods and ideas, regarding the following three sectors: Acting, Movement and Voice.

www.theater-of-changes.com/cms

 


 

HAKUJA

 

Teatteri Mukamas hakee miesnäyttelijää*

Teatteri Mukamas on vuonna 1979 perustettu ammattiteatteri, jonka esitykset pidetään Tampereen Pispalassa sijaitsevan kotinäyttämön lisäksi myös kiertueilla ympäri Suomen.

Tarjoamme haastavan ja monipuolisen paikan miesnäyttelijälle.
Työ alkaa 1.8.2012 ja jatkuu määräaikaisena 31.5.2013 saakka. Työn jatkumisen mahdollisuuksista neuvotellaan erikseen sopimuskauden aikana.
Hakuaika 17.2.2012 saakka.

Hakemukset ja lisätiedot: Teatteri Mukamas, Veronica Stycz, Pispalan valtatie 30, 33250 Tampere, veronica.stycz(at)teatterimukamas.com ja
puh. (03) 3124 1311.

 


 

ANTI - Contemporary Art Festival --- teoshaku käynnissä*

Kaikki ehdotukset on lähetettävä festivaalin verkkosivuilla olevaa sähköistä lomaketta käyttäen: www.antifestival.com/2011/eng/info/proposals

Lomake on täytettävä englanniksi. Lomakkeeseen voidaan liittää taiteilijan aiempaan työhön tai teokseen liittyvä linkki, CV ja kolme kuvaa. Vain elektroniset liitteet huomioidaan. Hakemukset tulee olla lähetetty 17.2.2012 mennessä.

 


 

Kajaanin Runoviikon ja Genaraattorin yhteiset lyhytteatterifestivaalit* jälleen Runoviikolla

Kajaanin Runoviikko ja Generaattori järjestävät Runoviikon yhteydessä la 7.7.2012 Lyhytteatterifestivaalit. Festivaaleille voi hakea mikä tahansa max. 30 minuutin mittainen esitys.
Runoviikon Lyhytteatterifestivaalien esivalitsijana toimii ohjaaja Eino Saari, joka valitsee festivaaleille 6-8 omaperäisintä ja taiteellisesti kiinnostavinta esitystä. Katselmukseen valitut esitykset esitetään Generaattorilla la 7.7.2011. Ryhmät saavat festivaaleilla palautteen ammattilaisraadilta, joka jakaa valitsemalleen ryhmälle tai ryhmille 1000 euroa kannustusrahaa.

Esikarsinta suoritetaan tallenteiden ja/tai vapaamuotoisten hakemusten perusteella. Hakemukset tulee lähettää 30.4.2012 mennessä Generaattorille osoitteeseen Kauppakatu 36, 87100 Kajaani. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät osoitteesta www.g-voima.fi.

Lyhytteatterifestivaalit järjestettiin vuonna 2011 ensimmäistä kertaa. Katselmus korvaa perinteikkään Maakunnat kohtaavat -kilpailun.

Lisätietoja G-voiman tilavastaavalta, Karoliina Kuvajalta (p. 0440626061 tai karoliina.kuvaja(at)gmail.com)

 


 

Haku Kutomon vuoden 2012 Tanssi- ja esitystaiteen residenssiin*1.-29.2.2012

Ehkä-tuotanto järjestää kolmiviikkoisen Tanssi- ja esitystaiteen residenssin Kutomolla Turussa 30.7.-18.8.2012. Residenssi sisältää työskentelytilan, majoituksen ja korvauksen matkakuluista sekä work-in-progress -esityksen toteuttamisen residenssijakson päätteeksi.
Residenssin hakuaika on 1.-29.2.2012.

Residenssiin voivat hakea Suomessa toimivat tanssi- ja esitystaiteen ammattilaiset. Etusijalla ovat ulkoturkulaiset hakijat. Hakijana voi olla taiteilija tai työryhmä. Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää yhteystiedot, työsuunnitelma, taiteilijan/työryhmän jäsenten ansioluettelot sekä työnäyte-DVD.

Hakemus tulee lähettää postitse 29.2.2012 mennessä osoitteeseen:
Ehkä-tuotanto / Tanssi- ja esitystaideyhdistys Ehkä ry
Kalastajankatu 1 B, 20100 Turku
Viimeisen hakupäivän postileima hyväksytään.

Jos haluat, että hakemuksen mukana lähettämäsi työnäyte-DVD palautetaan, liitä mukaan palautuskuori osoitetiedoin ja postimerkein varustettuna.
Residenssitaiteilijan valinnasta vastaavat Kutomon kuraattorit tanssitaiteilijat Maija Reeta Raumanni ja Anna Torkkel sekä performanssin läänintaiteilija Leena Kela. Päätöksestä ilmoitetaan kaikille hakijoille sähköpostitse 14.3.2012 mennessä.
Lisätiedot:
ehkatuotanto(at)gmail.com
www.ehka.net/residenssihaku-2012

 


 

Haku taiteilijaresidenssi Mustarindaan 1.-31.3.2012*

Mustarinda-talo Kainuussa Hyrynsalmessa kutsuu hakemaan taiteilijaresidenssipaikkaa elo-syyskuulle 2012 sekä helmi-maaliskuulle 2013. Mustarinda sijaitsee Paljakan luonnonpuiston laidalla Kainuun toiseksi korkeimman vaaran laella, ainutlaatuisten vanhojen metsien keskellä.

Mustarindan tilat on remontoitu ja varusteltu kurssi-, majoitus- ja residenssitoimintaan sovetuviksi. Taiteilijaresidenssin lisäksi voit hakea tiloja lyhyempää työskentelyjaksoa tai yksittäistä tapahtumaan varten. Yhteystiedot: info(at)mustarinda.fi, www.mustarinda.fi

 


 

Unidram Festival kutsuu teatteriryhmiä*

For the 19th time international theatre festival Unidram 2012 will take place in Potsdam, Germany, Oktober 30th - November 3rd.

Once again we will be inviting 12 theatre companies to Potsdam. And once again Unidram will provide a forum for independent theatre, a site of encounter for diverse theatrical forms. Not only will there be a focus on theatre which is modern and innovative in content or in form, but also on intercultural dialogue. Indeed, it is not just about the respective productions but about an intensive exchange, about fostering personal and long term relationships between artists and cultures.

Applications containing detailed information (application form on www.unidram.de) as well as a DVD may be submitted to UNIDRAM contact: unidram(at)t-werk.de
www.facebook.com/pages/Unidram/112766335467377
Deadline for application will be March 31st, 2012

 


 

Yhteistyökumppani Venäjältä? Vuoden 2012 partnerihaku on alkanut!*

Suomalais-venäläinen kulttuurifoorumi toimii erinomaisena väylänä teatterin ammattilaisille ja harrastelijoille löytää sopiva yhteistyökumppani Venäjältä. Yhteistyökumppania voi etsiä Luoteis-Venäjän, Moskovan ja Moskovan alueen lisäksi myös muualta Venäjältä.

Yhteistyökumppanin etsiminen Venäjältä käynnistetään täyttämällä 29.2.2012 mennessä hanke-ehdotuslomake, johon tulevat suomalaistahon tiedot, kuvaus yhteistyöstä sekä toivotusta venäläisestä kumppanista. Lomake on liitteenä sekä kulttuurifoorumin www-sivuilla osoitteessa: www.kultforum.org/hankkeet/2012.html. Sivuilla on myös mahdollista tutustua niihin venäläisiin ja suomalaisiin tahoihin, jotka ovat löytäneet toisensa kulttuurifoorumin avulla ja tehneet yhteistyötä sen puitteissa.

Suomalais-venäläisen kulttuurifoorumin kautta yhteistyökumppania etsivillä on mahdollisuus osallistua XIII Suomalais-venäläiseen kulttuurifoorumiin Joensuussa 3.–6.10.2012 ja neuvotella kahden kesken tulkin avustamana löydetyn venäläisen kumppanin kanssa. Foorumi tarjoaa myös tilaisuuden tutustua muihin alkaviin tai menossa oleviin hankkeisiin ja solmia uusia suhteita ja mahdollisesti laajentaa yhteistyötä.

Suomessa kulttuurifoorumitoimintaa koordinoi Suomi-Venäjä-Seura yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Tartu tilaisuuteen ja tee hanke-ehdotus 29.2.2012 mennessä!
Lisätietoja: www.kultforum.org

 


 

Haku CINARSiin päättyy 15.2. *

Call for application Cinars 2012 Official programming

CINARS (International exchange for the performing arts) is calling for application for its 15th biennal official programming. This not-to-be missed networking event that brings together 1000 professionals from 40 countries will be held in Montreal (Québec / Canada) from November 12th to November 18th, 2012.

CINARS 2012 will present full-length showcases (maximum 90 minutes), as well as showcases in excerpts (25 minutes) in dance, music, multidisciplinary arts / circus and theater.

Showcase applications are open to artists from all countries. 
For more details click here
DEADLINE: FEBRUARY 15th, 2012
Processing fee, non-refundable: 115$ CAN taxes included

 


 


Haku katutaidefestivaalille Belgiassa, haku päättyy 6.2. *
Sortilèges, Rue & Vous! call for young street arts companies

The free street art festival "Sortilèges, Rue & Vous!" in Ath, Belgium, selects young companies wishing to play and to promote their work. Send your application by 6 Februray 2012.

Lue lisää täältä.

 


 

Tbilisi teatterifestivaali hakee esityksiä*

NEW! Tbilisi International Festival of Theatre calls for indoor performances and street arts
The NEW! program of Tbilisi International Festival of Theatre (September - October 2012) calls for artists from all over the world (priority will be given to emerging and mid career artists) who want to take risks and challenge new audiences. Two strands are open: indoor performances and street arts. Deadline: 1 March 2012.

Announcement
Application Form

Lue lisää täältä.

 


 

Studio XX -residenssi Montrealissa*

Studio XX, Montreal: artists' residency

Studio XX’s residencies offer artists opportunities to experiment and create new works. The Studio - based in Montréal, Québec - favors interdisciplinary approaches and cultivates a network of experts capable of responding to the requirements of its resident artists, on technical, creative and theoretical levels. Deadline: 12 February 2012.

Lue lisää täältä.

 


 

ARTerra residenssi Portugalissa *

Open nomination for rural residency at ARTErra for the first semester 2012, Tondela, Portugal Deadline: 1 March 2012

Housed in a remarkably small rural village, you will find in ARTErra physical spaces and tools for the reception of the project / proposal of the artist or collective of different artistic disciplines (drawing, painting, literature, music, photography, sculpture, theatre, crafts...).

Lue lisää täältä.

 


 

KOULUTUSTA

 

TEKIJÄ-hanke kouluttaa: Kiertuetoiminnan uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit 13.-14.2.2012 Seinäjoella *

TEKIJÄ-hankkeen koulutusjakso Kiertuetoimintaan soveltuvat uudet toiminta- ja yhteistuotantomallit järjestetään 13.-14.2.2012 Seinäjoen kaupunginteatterilla (Alvar Aallon katu 12, Seinäjoki)

Koulutus on maksuton ja avoin kaikille!

Seinäjoelle järjestetään edestakainen yhteisbussikuljetus Helsingin ja Tampereen kautta (n. 25 eur/osallistuja). Nopeille ilmoittautujille on varattu paikkoja edullisesta majoituskiintiöstä.
Koulutuksen ohjelma ja ilmoittautumiset:
www.tekija.info/index.php?page=5-uudet-toiminta--ja-yhteistuotantomallit

Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan tulevaisuuden tuotantomalleista!

 


 

Toisen kokemus näyttelijän työmateriaalina – työpaja ammattinäyttelijöille*

Mitä näyttelijä saa irti aiheesta, josta hänellä ei ole omaa kokemusta, mutta hän ”tuntee” sellaisen jolla on? Mitä alkaa tulla näkyväksi jos voimakkaan kokemuksen omaava ihminen ja näyttelijä kohtaavat? Miten toisen henkilökohtainen muuttuu teatteriksi, jos näyttelijän ja aiheen välillä ei ole kirjailijaa, joka muuttaa aiheen käsikirjoitukseksi?

Teatteripedagogiikan maisteriopiskelija Jaana Taskinen etsii näyttelijöitä osallistumaan työpajaan, jossa teatterialan ammattilaiset kohtaavat synnytyksen jälkeisen masennuksen kokeneita. Työpajassa tutkitaan tapoja muuttaa kohtaaminen teatteriksi. Työpajaan osallistuvilla näyttelijöillä saa olla omakohtaista kokemusta aiheesta, mutta se ei missään nimessä ole tarpeellista.

Työpajan toisena vetäjänä toimii näyttelijä Outi Condit ja Jaana Taskisen harjoittelun ohjaavana opettajana dramaturgi/ohjaaja Katariina Numminen.

Ryhmä kokoontuu maaliskuun 2012 aikana iltaisin ja viikonloppuisin n. 12 kertaa (yht. n. 40 h) Teatterikorkeakoulun tiloissa. Ryhmään valitaan vapaamuotoisten hakemusten perusteella 4-5 näyttelijää. Työpaja on osallistujille maksuton. Lisätiedustelut ja hakemukset pyydetään lähettämään 5.2.2012 mennessä osoitteeseen jaana.taskinen(at)teak.fi

 


 

ENCATC and the Kent University officially launch the 2nd edition of the* International Arts Professionals Summer School, 2-6 July Brussels

On the 31st of January, ENCATC and the University of Kent have officially launched the opening of the registration for the second edition of the International Arts Professionals Summer School, taking place in Brussels next 2 – 6 July 2012.

Our Summer School this year will include the following key themes: Europe and regions funding for arts and culture; Cultural Diplomacy and working internationally in the arts; Fundraising and strategies for arts insitutions; Mapping and measuring culture: old and new indicators; Leadership in arts and cultural organisations; Evaluating cultural and arts projects: models and practice; Innovation in audience development and engagement.

The Summer School Programme is designed to engage participants with innovative theories and practices in cultural management and to offer new directions as well as practical examples for their work and professional development. With the aim of widening the networking and partnership opportunities amongst the arts professionals, participants will also be invited to attend various cultural activities during the Summer School, which will include an encounter with the Director of Bozar, the most important centre in the cultural life of the Belgian capital.

In order to ensure a high level of debates and interaction, preference will be given to participants with a minimum of three years experience in the cultural and creative sector (although the participation of postgraduate and PhD students might be considered).

For further information on the speakers and programme and to register to attend the International Arts Professionals Summer School 2012 visit
www.next-arts-professionals.org.uk

Summer School coordinator:
Dr Roberta Comunian
School of Arts, Jarman Building
University of Kent Canterbury, Kent, CT2 7UG - T: +44 (0)1227 82 3639
Info(at)next-arts-professionals.org.uk

 


 Tämän tiedotteen liitteet:

 

Swedish ITI Newsletter

Venäjä-partnerihaku

Alumniklubi 13.2.

Tbilisi Announcement

Tbilisi Application Form

Valtionavustus teatterilain ulkopuolisten teattereiden toimintaan 2007-2012

Teatteri- tanssimäärärahat valtion budjetissa