06.02.2014

TINFO-tiedote 5 / 6.2.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

MUITA ILMOITUKSIA


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


MILTÄ TYÖELÄMÄ NÄYTTÄÄ VUONNA 2025? ENTÄ TEATTERIN LÄHITULEVAISUUS?

200 työelämän tutkijaa ja kehittäjää on sitä mieltä, että suurella osalla niitä, joilla on työtä, työelämän laatu säilyy korkeana. Ja suomalaiset pärjäävät tässä eurooppalaisessa vertailussa. Työelämässä lisääntyvät sellaiset tekijät kuin yksilöllisyys, toisten kunnioittaminen, rentous, keskustelevuus ja kulttuurien kirjo. Eriytyminen hyviin ja huonoihin töihin on aikaisempaa selvempää, ja korkeakoulutettujen suhteellinen asema heikkenee. Tämä käy ilmi Suomen työelämän tulevaisuus 2025  –kyselystä, joka julkistettiin viime viikolla. Tulevaisuuden työtä koskevaan seminaariin osallistuneita askarrutti kysymys työn tuottavuuden vaatimuksen ja työelämän laadun yhteensovittamisesta. Millainen vaihtoehto olisi taloudellisesti, sosiaalisesti ja eettisesti kestävin? 

Voiko kyselyn tuloksia yleistää koskemaan myös työtä teatterissa? Vai onko meillä jo tapahtunut se, että teatterissa työ jakautuu hyviin ja vähemmän hyviin, mutta vielä sentään työtä on – vai onko?

TINFOn julkistamat VOS-teattereiden (ja Suomen Kansallisteatterin) palkkatilastot (PDF) kertovat, että vakinaisesti palkatun taiteellisen ja teknisen henkilökunnan lukumäärä on vähentynyt. Taiteellista vakinaista henkilökuntaa oli viime vuonna 43 vähemmän kuin edellisvuonna, teknistä henkilöstöä 32 vähemmän. Vuonna 2012 teknistä henkilöstöä oli 27 edellisvuotta vähemmän. Onko kyse satunnaisesta poikkeamasta? Vai tuleeko suunta olemaan tämä? Mitä tulee tapahtumaan tänä vuonna, teatterissahan talousahdinko näkyy aina viiveellä. Mikä on free lancereiden osuus ja kuinka monta näyttelijää, ohjaajaa, dramaturgia, lavastajaa, pukusuunnittelijaa, valo- ja äänisuunnittelijaa tai teknistä on työttömänä tai pudonnut jo kortistojen ulkopuolelle? Maaliskuun alkupuolella julkistetaan Kaija Rensujeffin tutkimus taiteilijan asemasta. Tuleeko se olemaan dokumentti ajasta, jolloin kaikki oli vielä hyvin…

Ja mitä tulee tapahtumaan kevään kehysriihessä? Mistä sitä 3 miljardin sopeutustarvetta kulttuurista ja taiteesta niistetään? Ihmisistä? Millaisia varasuunnitelmia meillä kaikilla on, jos kaikki uhkakuvat toteutuvat?

TEATTERIRYHMÄT KOHTA LAINOJEN VARASSA

TAIKEn toiminta-avustuspäätökset saadaan aina vain myöhemmin. Viime vuonna syynä oli Salama-tietojärjestelmä. Nyt syiksi esitetään mm. organisaatiomuutosta, pieniä asioita tai sitä, että tieto opetus- ja kulttuuriministeriöltä tulee myöhään. Yhteenlaskettuna lopputuloksena on sitten se, että kenttä nyt vain joutuu odottamaan päätöksiä (saatikka sitten rahoja). Teattereissa ja ryhmissä joudutaan jo ottamaan lainaa toiminnan kustannuksiin, esimerkiksi vakinaisten työntekijöiden palkkamenoihin. Varmasti me soittajat, jotka tiedustelemme aikataulua ja syitä, häiritsemme soitoillamme, mutta puutteellinen tieto saa aikaan juuri tätä.


EI PIDÄ LANNISTUA!

Kokkolan kaupunginteatterissa odotetaan, mitä tulee tapahtumaan Kokkolan kaupungin omaa henkilöstöä koskevissa YT-neuvotteluissa. Teatterille oli jo luvassa 10 000 euron kaupunginavustuksen korotus, mutta mikäli kaupunki lomauttaa henkilökuntaansa, niin tuskin kaupungin kulttuurilaitoksetkaan ovat silloin turvassa: 10 000 euroa jää saamatta ja lisääkin saatetaan leikata. Teatterissa tehdään varasuunnitelmalaskelmia.

Mutta ei anneta tämän lannistaa. Kokkolassa on juuri saanut ensi-iltansa Lumikuningatar päivitettynä musiikkiteatterina (www.yle.fi). Aleksis Meaneyn vierailuohjaus, mutta muutoin talon omin voimin!


”YLEISÖMÄÄRÄ EI ENÄÄ KASVA”

Synkkiä keskusteluja on käyty myös muualla. Otsikkoni on Aamulehdestä (31.1.2014) keskustelusta, jota Tampereella käytiin teattereiden tulevaisuudesta. Tampereen Teatterin henkilökunta selviää yhden kuukauden lomautuksella.

Millaisia keinoja teattereilla on tilanteessa, jossa juustohöylä tai kirves alkaa heilua ja jossa yleisömäärä on jo tapissa, samoin pääsylippujen hinnat? Aamulehden otsikko lienee yleistettävissä koskemaan koko suomalaista teatteria. TINFOssa laskelmat viime vuoden myytyjen lippujen määristä  VOS-teattereissa ovat loppusuoralla, eivätkä tiedot lupaa hyvää.

Tampereella selviämiskeinoina nähtiin teattereiden rakenteellisen yhteistyön lisääminen, oman tulonhankinnan kasvattaminen, yritysyhteistyö ja sponsoreiden hankinta. Äijäteatteriakin vilauteltiin.

Ei kai edessä ole pyiden kohtalo maailmanlopun edellä.


TEATTERI JA TYKKÄÄ-NAPPULA

”Onko teatterista tullut pelkkä Tykkää-nappula?”, kysyy Ilkka Kuosmanen Etelä-Suomen Sanomien  kolumnissaan (5.2.2014). Kuosmanen referoi Mikko Roihan haastattelua Suomen Kuvalehdessä (4/2014) ja Jukka-Pekka Pajusen Teatteri&Tanssi  -lehden (8/2013) kirjoitusta.  Kuosmasen mukaan teatteri kärsii niin sanotusta ”broilerisuikaleharhasta: ”Jos tarjolla on enimmäkseen hunajamarinoitua, kysyntä alkaa kohdistua siihen, mikä lisää tuotteen tarjontaa entisestään.” Kuosmanen tuntee tarvetta myös puolustaa teatterintekijöitä: ”Se vain tahtoo olla niin, että millainen kansa, sellainen teatteri. Siksi täällä saa joskus jopa stripata takaperin.”


KOVAT AJAT BRITANNIASSA

Kaikki on tietenkin suhteellista. Viime vuodet ovat Isossa-Britanniassa tarkoittaneet taiteelle leikkauksia leikkausten perään eikä näkyvissä ole muutakaan. Vapaat ryhmät ovat käynnistäneet kyselyn, jolla keräävät näkemyksiä siitä, miten rahoitus tulisi tulevina vuosina järjestää.

JATKOPOHDINTAA TEATTEREIDEN OHJELMISTOISTA – NE MUUT

TINFO julkaisi ohjelmistotilastot, jotka keskittyvät perinteiseen näytelmään. Ja kuitenkin ohjelmistojen kokonaisuudesta osion ”muut” osuus ohjelmistoista on viimeiset vuodet vaihdellut 10–15%:n kieppeillä. Se kertoo teatterikäsityksen moninaistumisesta, myös työtapojen ja yleisön kanssa käytävän teatterillisen vuoropuhelun monimuotoistumisesta. Tässä joukossa on selkeästi sellaisia esityksiä, jotka ovat tuoneet uusia yleisöjä teatterin pariin, joukossa on yhteisöteatteria, esityksiä, jotka on toteutettu joidenkin toisten kanssa.  Tämäkin osio tulee Teatteritilastoissa lähemmän tarkastelun kohteeksi. Emme ole sitä unohtaneet!


POIS HÄKEISTÄ, PULPETIT SYRJÄÄN

Ensi perjantaina pohditaan Keuruulla kolmen kunnan Kulttuurikoplan (Petäjävesi, Keuruu, Multia) kesken taidelähtöisiä hankkeita ja sitä, miten taiteen asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää entistä paremmin eikä vain irrallisilla hankkeilla. Erityispohdinta koskettaa poikia ja poikien oppimisympäristöjä. 

Minusta tällainen näkökulma on tosi tärkeä. Tässä yhteydessä voi nostaa esiin vaikkapa Koko koulu tanssii!  -hankkeen, joka toteutettiin Kartanokosken koululla Vantaalla ja jossa tanssi integroitiin koko koulun opetussuunnitelmaan.  Teatterikorkeakoulun Esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) julkaisi viime vuoden lopussa Eeva Anttilan hankkeen raportin tai tutkimuksen kehollisen oppimisen mahdollisuuksista.  Tämä julkaisu tarjoaa innoitusta ja uskoa siihen, että koulussa asioita voidaan oikeasti tehdä myös toisin.

Nykyisenkaltainen koulu suosii aivan liiaksi muuta kuin kehollista oppijaa. Kysymys on pohjimmiltaan opetukseen liittyvistä arvoista ja tiedon hierarkioista. Eeva Anttila korostaa sitä, että kehollinen oppiminen ja tanssi voivat avata mahdollisuuksia kokonaan uudenlaiseen pedagogiikkaan, jossa tuetaan kokeilevaa ja tutkivaa oppimista, mielikuvitusta, leikitellään materiaalilla, tarjotaan vaihtoehtoisia näkökulmia tietoon ja tietämiseen. Tässä on tulevaisuus!


UUTISIA

 

Palkkatilastot 2013 julkaistu

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) vuoden 2013 palkkatilastoissa ovat mukana kaikki VOS-teatterit ja Suomen Kansallisteatteri, yhteensä 58 teatteria (47 puheteatteria ja 11 tanssiryhmää). Palkkatilastot kertovat teatterialan

 • keskipalkat ammattiryhmittäin,
 • naisten ja miesten keskipalkat ammattiryhmittäin,
 • keskipalkat kunnallisissa ja yksityisissä teattereissa ammattiryhmittäin.

Keskipalkoissa pohjana on säännöllisen työajan kuukausiansio palvelu- ym. lisineen (ei ylitöitä) marraskuussa 2013. Teatterialan keskipalkka oli 2802 €/kk, naisilla 2708 €/kk ja miehillä 2890 €/kk. Naisten keskipalkka oli 182 € alhaisempi kuin miesten. Naisten ja miesten välinen palkkaero on pienin taiteellisen henkilöstön kohdalla, 101 €.

Vertailu vuoden 2012 keskipalkkaan osoittaa nousua teatterialalla tapahtuneen 2,8 %, 76,69 €/kk keskimäärin.

Palkka- ja muita tilastoja pääsee selaamaan PDF-muodossa: www.tinfo.fi/tilastot

Teatteritilastoja koskevat tiedustelut:
TINFO / tilastonlaatija Piia Volmari, 09 2511 2123, piia.volmari(a)tinfo.fi

 Teatteri Quo Vadis vierailee Puolan Zakopanessa 28.2.–1.3.2014

Teatteri Quo Vadiksen "Ritual" on kutsuttu puolalaisen Teatr Witkacegon vieraaksi helmi- maaliskuun vaihteessa.

Ritual-näytelmän on käsikirjoittanut Marko Järvikallas yhdessä Otso Kauton kanssa. Sen on ohjannut Otso Kautto, visualisoinnista vastaa Tuula Nikulainen, musiikista Erkki Lampén, Petri Salonen sekä Poetry Band ja äänisuunnittelusta Juha Tuisku. Ritual esitetään Puolassa Markku Hoikkalan suunnittelemassa jurttassa. Ritual on osa Otso Kauton väitöskirjatutkimusta.

Ritual on tutkimusmatka rituaalien tarpeeseen, olemassaoloon ja muotoon. Puolassa nähdään sen kolmas versio. Se on luonnos esitykseksi rituaalien läsnäolosta ja rituaalien kaipuusta. Ritual-esitysten sarja jatkuu useita vuosia. Nyt Zakopanessa nähtävä Ritual hakee otetta siihen, miten rituaalia voisi kuvata teatterin keinoin. Se ei kaihda koomisia, ei pateettisia eikä runollisia ilmaisuja.

Esitys koostuu pienoisnäytelmistä, runoista ja rituaalisista hetkistä. Teos lähestyy aihetta toisinaan suoraan, mutta usein kaarrellen. Pyrkimyksenä ei ole antaa kattavaa selitystä siihen, mitä rituaali on, vaan lähestyä aihetta eri suunnilta, luoda eräänlainen piiritystila.

Teatr Witkacego on filosofi ja kirjailija St.I.Witkiewiczin perintöä kunnioittava teatteri. Teatteri vieraili kesällä 2013 Suomessa Salossa Rituaaliviikoilla teatteri Quo Vadiksen kutsumana. Teatr Witkacegoa ja Quo Vadista yhdistää tutkimisen into. Ne molemmat pyrkivät luomaan
esityksistään laboratorioita, tiloja lähestyä ymmärrystä elämän eri piirteistä.

Lisätietoa Quo Vadiksen keväästä 2014
tuottaja Juha Tuisku
teatteri.quovadis(at)gmail.com

www.witkacy.pl
www.facebook.com/witkacyteatr
www.facebook.com/pages/Teatteri-Quo-Vadis/111488042217347?fref=ts


URBANIA Rio de Janeirossa 4.–23.2.2014


Todellisuuden tutkimuskeskuksen (TTK) ja portugalilaisen Teatro Meia Voltan (TMV) yhteistyö URBANIA on kutsuttu vierailulle Rio de Janeiroon, Brasiliaan 4.–23.2.2014.

URBANIA on paikkasidonnainen esitys, joka tutkii kaupunkeja sekä fyysisinä että henkisinä tiloina. Se on pyhiinvaellus, jossa tavoitellaan uskonnoista vapaata henkilökohtaista pyhän kokemusta. URBANIA on aiemmin toteutettu Helsingissä talvella 2010 ja Portugalissa Viana do Castellossa syksyllä 2010.

Rio de Janeirossa URBANIA-työryhmän Maria Oiva (TTK) ja Alfredo Martins (TMV) järjestävät ammattilaisesiintyjille suunnatun työpajan. Työpajassa tutustutaan urbaaniin ympäristöön eri metodein. Tutkimuksen kohteena on urbaanin ja maallistuneen kulttuurin suhde pyhään. Miten karnevaali toimii urbaanina pyhiinvaelluksena?

Työpajan materiaaleista tehdään work in progress -esitys, joka esitetään 20.–24.2. osana sambakarnevaalien valmisteluja. Kutsuvana tahona on Teatro Ipanema, jonka taiteellisina johtajina toimivat Michel Bois ja Fabricio Belsoff.

Lisätiedot:
Saara Moisio
Tiedottaja
Todellisuuden tutkimuskeskus
044 764 1989
saara.m(at)todellisuus.fi
 
www.todellisuus.fi
www.teatromeiavolta.com


Mika Myllyahon Kaaos ja Paniikki Moskovassa


Mika Myllyahon Kaaos saa ensi-iltansa Moskovassa 5.4. Kinoaktior-teatterin 800-paikkaisessa salissa. Parhaillaan samassa teatterissa on ohjelmistossa Myllyahon toinen näytelmä Paniikki, jonka ensi-ilta oli 1.2. Paniikin ensi-ilta on näytelmän kymmenes ja Kaaos viides tuotanto Venäjällä. Näytelmien agenttina toimii Joel Lehtonen joka myös ohjaa Kaaoksen.

Lisätietoa Paniikista teatterin verkkosivuilla (venäjäksi).


TAPAHTUMIA

 
Lisää ajankohtaisia tapahtumia TINFO-verkkosivujen Minne mennä -osiossa.Seminaari performanssitaiteen dokumentaatiosta ja arkistoinnista 14.2.2014, Porin taidemuseo


T.E.H.D.A.S. ry ja Porin taidemuseo järjestävät yhteistyössä performanssitaiteen dokumentaation arkistointia käsittelevän seminaarin 14.2.2014 klo 10–16 Porin taidemuseolla.

Seminaarin tarkoitus on esitellä projekteja performanssitaiteen arkistoinnin saralla, vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia, kartoittaa arkistoinnin nykyilannetta sekä keskustella tulevasuuden tarpeista ja mahdollisuuksista.

Tapahtumanjärjestäjien ja taiteiljoiden omissa kätköissä on osa suomalaisen nykytaiteen kulttuuriperintöä – kuinka tämä aineisto voidaan säilyttää tulevaisuuteen ja mitä sillä voidaan tehdä?

Tilaisuus on maksuton. Seminaariin osallistujia pyydetään ilmoittautumaan ennakkoon 10.2 mennessä intendentti Anni Saistolle osoitteeseen: anni.saisto(at)pori.fi

Ohjelma:

10.00 Seminaarin avaus

10.15 Performanssitaiteen kokelma Kuvataiteen keskusarkistossa
Perttu Rastas, Valtion taidemuseo

11.00 Tehtaan arkistointiprojekti
Juha Mehtäläinen, T.E.H.D.A.S ry

11.30 Performanssipankin toiminta ja tulevaisuus
Leena Kela, Performanssitaiteen läänintaiteilija, Varsinais-Suomi

12.00 Lounastauko (omakustanteinen)

12.45 Näkökulmia taltiointiin Là-bas -tapahtumista
Lauri Luhta ja Antti Ahonen, Là-bas

13.15 Dokumentaation tekijänoikeudet
Lakimies Pekka Heikkinen, Kansalliskirjasto

14.15 Kahvitauko

14.30 Keskustelu: Performanssitaiteen dokumentaation arkistointi Suomessa – tulevaisuudennäkymät?

15.45 Seminaari päättyy

www.poriartmuseum.fi


Alumniklubi: Kuuluuko? – näyttelijän puhe, esityksen kivijalka 24.2.2014, Teatterikorkeakoulu, Helsinki


Teatterikorkeakoulun alumnit ry järjestää alumniklubin ma 24.2.2014 klo 18:00–21:00 TeaKin teatterisalissa, Haapaniemenkatu 6

Kuuluuko? – näyttelijän puhe, esityksen kivijalka

Puheopetuksesta, oppimisesta ja uusista tekniikoista puhumassa mm Teatterikorkeakoulun yliopistonlehtori Malla Kuuranne, näyttelijä Terhi Panula ja äänisuunnittelija Sakari Kiiski.

Yllätysvieraana Kuninkaan puheesta tuttu näyttelijä Carl-Christian Rundman, joka opetteli rooliaan varten änkyttämään.

Keskustelua vetää näyttelijä Sinikka Sokka

Vapaa pääsy. Tervetuloa!

Lisätietoa:
Raija Vuorio
suhdetoimintapäällikkö
gsm 0400 792025

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu
Haapaniemenkatu 6
PL 20, 00097 TAIDEYLIOPISTO


Videosuunnittelun uudet tuulet –seminaari 12.–13.4.2014, Helsinki


Suunnittelija, ohjaaja, koreografi, toteuttaja – tule videosuunnitteluseminaariin!

Temeläiset jäsenjärjestöt LP ja SVÄL järjestävät yhdessä keväisen "Videosuunnittelun uudet tuulet" -seminaarin, joka on tarkoitettu erityisesti kaikille temeläisille jäsenille. Seminaari avaa videosuunnittelun ja videon käytön mahdollisuuksia erityisesti esittävissä taiteissa.

Ajankohta on viikonloppu 12.–13.4.2014 ja paikkana on Teatterikorkeakoulun VÄS. Luvassa on ajankohtaisia alan puheenvuoroja, teosesittelyjä, tekijöitä sekä keskustelua.

Opiskelijoille seminaari on ilmainen, temeläisten jäsenhinta on 15 €/vrk tai 25 €/2vrk. (Muille hinta on 30 €/vrk ja 50 €/2vrk.)

Laita päivä kalenteriin, lisäinfoa tulossa!

Lisätietoa:
Sami Hiltunen
sami.hiltunen(at)teme.fi
(09) 2511 2147.


Conference: Leadership and Culture, 21–22 March 2014, St. Petersburg, Russia


INTERSTUDIO-SPB is pleased to invite you to the international conference Leadership and Culture organized in cooperation with St. Petersburg Branch of the Theatre Union of Russia and with support of the Ministry of Culture of Russia.  The conference will be held in the framework of a permanent project Yufit Assemblies, launched in 2001 in memory of Anatoly Yufit (1925–1978) – one of the founders of professional education in the field of arts management in the USSR.

Meetings in the framework of Yufit Assemblies always aim both to modernity, to the issues of art management and cultural policy in Russia and abroad, as well as to preservation of the most effective traditional approaches .

The upcoming 13th conference is dedicated to one of the key factors in the functioning of the sphere of culture in general and any of its creative units in particular. In the cultural sphere, as nowhere else, the fate of the organization largely depends on the leader (creative and administrative). To the identification, formation and development of leadership at cultural organization, to his (her) interaction and interference with the creative team  are dedicated researches, college lectures. However, today there is a crisis of leadership that in culture is primarily manifests in the reluctance of many bright artistic personalities to take responsibility for the team (company), not just single individual projects. The purpose of the upcoming forum is to try to understand the causes of this crisis and to identify ways for its resolution.

At the conference the key presentations will make the experts in the field of developmental psychology and leadership in culture.

We suggest the following questions to be discussed at the conference:

 • How to identify a true leader, what personal qualities and competencies distinguish it from a good manager?
 • The leader must be born or can become? Is it possible to train to be a leader, or a leader should be raised?
 • Can a leader exist without a team? What is the mutual influence of the leader and the team in the process of formation and activity?
 • External and internal control and its impact on the Institute of leadership.

In addition, participants will make a study visit to the Alexandrinsky -2. New Stage of the Aleksandrinsky theatre – a modern theater and education center, consisting of three buildings: Small Stage, a media center and a school for the training of theater professionals.

We invite to take part and contribute to the conference representatives of the cultural and arts institutions; Russian and foreign researches; creators; governmental cultural officers; specialists in the cultural education; and all those interested in the conference subjects.
Further information and the registration form on this website www.interstudio.ru. The conference will take place in the Actors’ House – home of the St. Petersburg Organization of the Theatre Union of Russia.

If you are interested to contribute to this conference with presentation or speech, please, send an abstract (up to 200 words) before the 28 February 2014 to interstudio00(at)gmail.com .
APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Katso aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja.


OKM: Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki


Avustukset on tarkoitettu kehittämishankkeisiin, joilla edistetään taiteilijoiden työllisyyttä ja toimeentuloa.

Hakuaika päättyy: 28.2.2014

Lisätietoa täältä.


OKM: Langattomien radiomikrofonien siirtymävaiheen kustannukset


Opetus- ja kulttuuriministeriön määräraha langattomien radiomikrofonien käyttöön osoitettujen radiotaajuuksien muuttumisesta kulttuurisektorin toimijoille aiheutuviin siirtymävaiheen kustannuksiin.

Hakuaika päättyy: 28.2.2014

Lisätietoa täältä.


Kolmen pohjoismaisen kulttuurirahaston apurahahaku 1.–28.2.2014


Hakemusten tulee koskea hankkeita ja projekteja, joiden on määrä toteutua aikavälillä toukokuu 2014 – kesäkuu 2015. Päätökset myönnettävistä apurahoista tehdään toukokuun alussa.

Hakemus jätetään rahastolle täyttämällä sähköinen hakemus rahaston verkkosivujen kautta (katso linkit alla). Rahasto ei ota vastaan hakemuksia postitse tai sähköpostitse.

Islantilais-suomalainen kulttuurirahasto

Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Suomalais-tanskalainen kulttuurirahasto


Scandinavia-Japan Sasakawa Foundation, hakuaika 28.2.2014 asti


Säätiön päätarkoituksena on kehittää edelleen yhteistyötä ja ystävyyssuhteita Pohjoismaiden ja Japanin välillä. Tätä pyritään toteuttamaan mm. opintomatkojen avulla, myöntämällä tukea tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun lääketieteen, humanististen tieteiden, yhteiskuntatieteiden, tekniikan sekä taiteen alalla.

Hakemuksia voivat jättää yksityiset henkilöt, ryhmät, yritykset, laitokset ja organisaatiot.

Apurahoja myönnetään kerran vuodessa. Hakuaika on 1.1.– 28.2. Hakulomakkeita saa osoitteesta www.sjsf.se.


Le CouveNt –- Open call for Artist Residency Grant Programme 2014


Le CouveNt Grant for artists encourages the mobility of young artists as well as the expression of cultural diversity. The grant is aimed to worldwide emerging artists (up to 35 years old), from all disciplines, willing to create new works at le CouveNt. To apply, the artists must have a precise project and commit themselves to execute it during their residency..

To apply candidates must fill-in the application form and provide a letter of motivation explaining the relevance of their art project in regards to LeCouveNt.

Le CouveNt will support:

 • travel costs up to €200
 • accommodation fees (individual room, work space, meals, electricity, water)
 • organization
 • communication
 • media cover
 • artistic and technical assistance throughout the training.

This call is exceptionally listed: there is a 25 € application fee (non refundable) but, according to On the Move's editorial policy, travel costs are partially covered.

Deadline for applications: 18 February 2014.

Find all details online (PDF).

HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja.


UrbanApa TOOLBOX #3 etsii taiteilijoita ja esittävän taiteen ammattilaisia joukkoonsa


Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? UrbanApan labikonsepti hakee mukaansa uusia taiteilijoita. Viikonmittainen laboratorio maksaa yhteensä 20 €, työpajapaikkoja on rajoitettu määrä.

Hakemusten deadline 16.2.2014.

Lisätiedot ja hakuohjeet: http://urbanapa.fi/event/urbanapa-toolbox-3/
 


Hae mukaan Nuori Näyttämö –hankkeeseen


Nuori Näyttämö –hanke etsii mukaan nuoria teatterintekijöitä koko Suomesta.

Hankkeeseen voivat hakea 13–19-vuotiaiden nuorten teatteriryhmät työskentelemään yhdessä seuraavan kuuden ammattiteatterin kanssa: Helsingin Kaupunginteatteri, Kajaanin Kaupunginteatteri, Åbo Svenska Teatern, Jyväskylän kaupunginteatteri, Lappeenrannan kaupunginteatteri ja Rovaniemen teatteri- Lapin alueteatteri.

Ryhmien haku hankkeeseen avautuu Nuoren Näyttämön nettisivustoilla 1.-31.3.2014.

Hankkeessa nuorten ryhmät toteuttavat yhden uudesta neljästä tätä hanketta varten kirjoitetuista näytelmistä. Näytelmien esittelytekstit on luettavissa sivustoillamme 16.1.2014 lähtien.

Lisätiedot: www.nuorinäyttämö.info

Tuottaja Inke Rosilo, 040-560 8607,   nuori.nayttamo(at)tnl.fi


CROSS+ART festival 19.–25.5.2014, St. Petersburg, Russia


CROSS+ART is a festival dedicated to the synthesis of arts, and produced by ERARTA Museum. Featuring artworks will be characterised by amalgamation of various, sometimes incompatible and contradictory, genres, techniques and formats. The festival will include art objects, installations and performances.

If your artwork cannot be conventionally classified and is bursting with creative vitality then CROSS+ART festival is waiting for you! 

Currently the festival's committee accepts applications from artists who wish to showcase their works. If you got inspired by the festival's description and feel like you have an artwork satisfying the requirements of the CROSS+ART conception please download an application from website:
http://crossart.erarta.com/en/terms.html

Fill it in and send it to info(at)crossart.erarta.com.

Deadline is 31st of March 2014. Each selected artist will be contacted in person for further discussion.

Contacts: http://crossart.erarta.com/en/contact.html


Fest Live: Open platform showcase for new physical theatre 23.5.2014, Liverpool, UK


Fest Live is seeking submissions for open platform showcase where the best new physical work from emerging and established artists will be performed. Extracts of new work can be at varying stages of development. The festival will pay travel and accommodation expenses for the pieces selected. You must submit the application form and a video link to the work to be considered, even if this is just a video taken from rehearsals.

Fest Live is a collaboration with the Unity Theatre - Liverpool and an opportunity to showcase physical work to promoters and festival audience.

Fest Live will take place on Friday 23rd may 2014.

Deadline for applications: 1 March 2014.

Find all the details online.


Call for applications: Creation Residences, Portugal


Open to creators and students of performing contemporary arts (dance, theater, performance, music, plastic arts and multimedia). The deadline for submission of applications ends on April 11th, 2014.

ATALAIA - Associação dos Amigos da Cultura e das Artes (Friends of Arts and Culture Association), together with the Ourique City Council, the Regional Direction of Alentejo's Culture, the Faculty of Fine Arts of the University of Lisbon and the Faculty of Social and Human Sciences of the University of Algarve, call for periods of creation residences.

Read more

Lähde: IETM


TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


Puskaradio – teatterikurssi kajaanilaisille nuorille keväällä 2014


Kajaanin kaupunginteatteri tuki ry järjestää helmikuusta toukokuuhun kestävän teatterikurssin 15 – 28 -vuotiaille kajaanilaisille nuorille. Kurssin tavoitteena on saada nuoret toimimaan, tutustumaan teatteritoimintaan, kehittää nuorten osaamista ja vahvistaa heidän itsetuntemustaan sekä ottaa kantaa suvaitsevaisuuden puolesta; että "kukaan ei koe itseään syrjäytetyksi".

Kurssille voi ilmoittautua 14.helmikuuta mennessä Satu Tuuli Karhulle. Kurssille idearyhmän lisäksi mahtuu 15 nuorta – mikäli ilmoittautuneita on enemmän, ilmoittautuneista arvotaan osallistujat. Kurssi huipentuu loppuesitykseen toukokuussa. Kurssin teema on suvaitsevaisuus ja ohjaajana toimii näyttelijä-ohjaaja Anne Ballini. Kurssin hinta on 20 €.

Lue lisää kurssista oheisesta tiedotteesta (PDF).

Lisätietoja antavat:
Heimo Haverinen, puh. 044 7444 246
Satu Tuuli Karhu, puh. 044 7444 590
Anne Ballini, puh. 040 846 3144


Venäjän teatteriliiton kansainvälinen kesäkoulu 2.–28.6.2014, Zvenigorod, Venäjä


Venäjän teatteriliitto kutsuu alle 35-vuotiaita venäjää puhuvia näyttelijöitä osallistumaan Zvenigorodin (Moskovan alue) kv. kesäkouluun 2.–28.6.2014 Osallistujien kaikki kulut katetaan Venäjällä, mutta osallistujien maksettava matkansa, matkavakuutuksensa ja viisuminsa. Opetus klassista venäläistä näyttelijäkoulutusta miekkailusta, puheopetuksesta ja tanssista teatterin historiaan.

Hakemukset osoitteeseen 2014std(at)gmail.com 1.3.2014 mennessä.

Hakulomake ja lisätietoa (sivustot venäjäksi): schoolstd.ru  ja start-std.ru  (kohdassa "образование").


Call for participation: International Theatre Workshop 4.–6.3.2014, Paris, France


An International Theatre Workshop will be held in Paris at the Maison d’Europe et d’Orient from 4th to 6th March 2014. The International Theatre Workshop will be conducted by Fabio Tolledi and Astràgali Teatro’s experts.

How to Apply for the International Theatre Workshop

Applicants must submit the following documents electronically (in English) to this e-mail address: teatro(at)astragali.org by 10th February, 12 noon CET:

 • An updated CV, including a phone number and email address
 • A short letter of motivation (max. 400 words) specifying what you expect to take away from the programme

Important: Basic working knowledge of English is required. All correspondence will be per e-
mail only, unless a specific request has been made to the organizers.

Deadline for Submissions: 10th February 2014.

Download the Call (PDF)


Autonomy of the Actor 23.6.–31.10.2014, Paris, France / Cappadocia, Turkey


From training to creation
Autonomy of the actor
Beyond borders and disciplines

This 584 hours training aims to allow 7 performing arts professionals to improve themselves and to gain new practical abilities in the frame of their career development, in an international way.

The training program have been created in 2006, by the French-Turkish stage director Ali Ihsan Kaleci. This new session is open to international participants, from all kinds of performing arts.
This training is meant for professional performing arts artists, from all disciplines.

Read more (PDF)

MUITA ILMOITUKSIA


Muistutus Teatteri&Tanssi-lehden kampanjasta


Käytä hyväksesi tarjouksemme!

 Teatteri&Tanssi 1/2014

Teatteri&Tanssi+Sirkus tarjoaa uusille lukijoille mahdollisuuden tutustua edullisesti alan ainoaan ja ajankohtaiseen kulttuurijulkaisuun.

10 numeron kestotilauksen saa nyt 47 eurolla (normaalisti 8 numeroa 57 euroa).

Tinfon nettisivuilla näkyvä Teatteri&Tanssi-lehden logo toimii linkkinä. Sen kautta pääset tekemään tilauksen. Valitse ensin “Jäsentilaus” ja kirjoita kohtaan “oppilaitos” sana TINFOtilaus.

Tarjous voimassa 28.2.2014 asti!

Tilaukseen


Suomalaisten filmitähtien kulta-aika –teos


Bonnier Books Finlandilta (Tammi / WSOY) on ilmestymässä ainutlaatuinen arvoteos Suomalaisten filmitähtien kulta-aika. Kirjan kirjoittaja Outi Heiskanen on Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin viestintäpäällikkö ja kuvien valinnasta on vastannut Kansallisen Audiovisuaalisen Instituutin valokuva-asiantuntija Kai Vase. Teoksessa on hyvin paljon ennen julkaisematonta aihe- ja kuvamateriaalia.

Teosta painetaan ainoastaan 1650 kpl numeroituna. Mukaan tulee myös teoksen arvoon kuuluva säilytyskotelo. Kirjasta ei tule niin sanottua kansanpainosta. Teos ilmestyy 17.2.2014, ja aloitamme teoksen postittamisen 18.2.2014. Edelliset eri aiheisiin liittyvät uniikkiteokset ovat nauttineet valtaisaa menekkiä eli lähes kun kirjat ovat tulleet painosta, ovat ne jo olleet varattuna.

Teosta ei myydä kirjakaupoissa, vaan sitä voi tilata suoraan kustantajan yhteyshenkilöltä, joka antaa myös lisätietoja teoksesta:

Kari Kinnunen, 045 112 3500, kari.kirja(a)hotmail.com


Puskaradio

Autonomy of the Actor