16.02.2015

TINFO-tiedote 6 / 12.2.2015

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA

MUITA ILMOITUKSIA

 
twitter.com/tinfotweets


MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 
THIS IS NOT DETROIT – ”WE ARE ALL DETROIT!” TEATTERI JA KASVUNJÄLKEISET KAUPUNGIT

Autojätti Opelin tehdas sulki ovensa Bochumissa viime vuoden lopussa. General Motors halusi keskittää autojen valmistuksen, ja siinä meni kaupungista yli 3000 työpaikkaa. Yksi Ruhrin alueen teollisuuskulttuurin kausi on finito. Schauspielhaus Bochum ja Urbane Künste Ruhr toteuttivat  kaupungissa DETROIT-PROJEKTIN, jossa koko kaupunki muuttui näyttämöksi.

Sheffieldin Forced Entertainment -teatterin Tim Etchellsin ideasta syntyneessä hankkeessa esitettiin vaihtoehtoja siihen, miten kieltäytyä passiivisen uhrin asemasta globalisaatioprosesseissa, joissa kokonaisia teollisuudenaloja ajetaan alas. Haluttiin nostaa esiin  toisenlaisia strategisen suunnittelun tai uusien synergioiden ja kumppanuuksien vaihtoehtoja. Bochumissa mahdottomasta tehtiin mahdollista. Ei ole turhanpäiväinen asia pohtia, miten urbaani yhteisö ja taide voivat entistä kiinteämmin linkittyä yhteen ja millaisia tulevaisuuden kaupungit voivat olla.

Bochumin teatterilla on pitkät perinteet tämänkaltaisesta taidetyöstä kiinteässä yhteydessä kaupungin sosiaaliseen ja poliittiseen todellisuuteen. Theater der Zeitin uusimman numeron mukana tullut erikoiskirja Das Detroit Projekt – This is not Detroit on erityisen kiinnostavaa luettavaa myös suomalaisvinkkelistä, kun eletään kasvunjälkeisessä taloudessa. Mietin mielessäni, missä ovat vastaavankaltaiset kaupunginteattereiden ja koko yhteisön taideinterventiot Suomessa.


HARRASTAJATEATTERIT  TAAS TILASTOIKSI –YHTEISÖLLINEN MERKITYS NÄKYVIIN

TINFO on jälleen tilastoimassa harrastajateattereita. Viimeiset tilastot ovat kolmivuotiskaudelta 2008-2010. Nyt aloitamme uuden kolmivuotistilastoinnin. Tavoittelemme mahdollisimman kattavaa otosta tästä rikkaasta ja moninaisesta kentästä. Työssä tarvitsemme harrastajateatteriaktiivien apua. Luvut eivät siirry kyselylomakkeisiin itsestään. Osaamme arvostaa sitä työtä, jonka tuloksena tilastot voidaan tehdä.

Miksi harrastajat, eikö ammattiteatterissa ole jo kylliksi? Ei! Kulttuuripoliittisesti on ehdottoman tärkeätä, että teatterin ekosysteemistä – sellaisena tahdon tämän kokonaisuuden nähdä – piirtyy kokonainen kuva, myös numeroiden valossa. Numeroiden logiikan kautta voimme sitten yrittää tehdä näkyväksi tätä vapaaehtoista kansalaistoimintaa. Nostaa esiin toiminnan synnyttämä sosiaalinen pääoma, sen yhteisöllinen ja myös taloudellinen merkitys. Odotan jo nyt kiihkeän uteliaasti aineistoja. Täytyy odottaa huhtikuuhun…


RIITTÄVÄN MIEHEKÄS MERITÄHDEKSI

Monimielisen kuvaava otsikko on Kenneth Sirenin Metropolian ammattikorkeakouluun tekemän opinnäytetyön, jossa kirjoittaja pohtii teatteria ja tanssia muunsukupuolisen näkökulmasta. Mies-nais  -kahtiajaon ulkopuolelle jää paljon muuta. Siren tuo hienosti esiin sen, miten taiteessa vallitsevat sukupuolinormit vaikuttavat minä- ja kehonkuvaan. Kyse on siis kaikesta siitä näkymättömästä normatiivisesta vallankäytöstä, jota kehoihin kohdistetaan. Tämä työ on tärkeä avaus trans- ja muunsukupuolisten identiteettien puolesta puhumisessa. Voisimmeko yhä enemmän päästä kehollisuuteen vailla normatiivisia sukupuolileimoja. Taide ja opetus voivat olla jäänmurtajia, tämä on Sirenin toive!


ALKUSOITTO – MIKÄ IHANA ZEN-SOTKU

Työryhmän, Laura Murtomaa, Hanna Raiskinmäki, Jaakko Kiljunen ja Ainu Palmu, Alkusoitto – mash up Teatteri Takomossa sai minut zeniläisille taajuuksille. Se alkoi jo John Cagen naurunsekaisesta äänestä, joka kehotti herkistymään äänille, tai Robert Wilsonista. Mutta taajuuksille siirtyminen kiihtyi työryhmän kyvystä näissä impromptuissa tehdä musiikkia, ääntä, äänitapahtumaa, hengata vapaasti pönöttämättä, antautua sattumalle, hetkelle ja toisilleen. Mukana vanhaa ja uutta, koosteina, jotka yllättävät. ”Toinen ihminen on aina jotakin muuta kuin se mitä me hänestä luemme, nähdessämme hänet tai ajatellessamme häntä.” Tämä on yksi eettisimpiä esityksiä, joita olen kokenut. Ja kaiken kruunaa cagemainen muunnelma 120 sekuntia. AVOT, leijuin kotiin.


KAUPUNKI PALAA

Musiikki ja sana kohtaavat Teatteri Avoimissa Ovissa. Työryhmän (Sirpa Kähkönen, Taru Mäkelä, Anna Mari Kähärä, Suvi Isotalo, Sinikka Sokka, Reetta Ristimäki ja Kari Hevossaari, Pirkko Tiitinen, Marja Uusitalo, Antti Kujala) sana-ääni-kuvat sota-ajan helsinkiläisten tarinoista pysähdyttävät ja pelottavat. Ukrainan tilanteen valossa se, mitä tapahtui, onkin miltei tätä hetkeä.


KLASSIKOT ELÄVÄT

Mihin klassikossa tarttuu? Minkälaisten havaintojen käyttöliittymänä klassikko toimii? Opiskelijatöiden katsominen on kaltaiselleni äiti- ja täti-ihmiselle taiteellinen tirkistysaukko siihen, missä maailmassa uusi teatterisukupolvi liikkuu, minkälaista hahmotusta etsii ja millä keinoin. Oblomov, Aniara, Woyzeck, Ett Drömspel Teatterikorkeakoulussa. Toisen vuoden opiskelijat valmistivat ohjaajaopiskelijan valitsemasta klassikosta oman sovituksensa. Klassikkoa oli tekemässä ohjaajien ja näyttelijöiden lisäksi valo- ja äänisuunnittelijoita sekä Aalto ARTsin lavastaja- ja pukusuunnittelijaopiskelijoita. Olin ilahtunut omakohtaisista havainnoista, uskaliaisuudesta oman estetiikan ja ilmaisun etsinnässä.


GROUPMIND FLIES HIGH!

Lisää Teatterikorkeakoulu-iloa tarjosi Näytelmä. NYT. Improvisaatioteatterina toteutettu esitys lähti liikkeelle sattumanvaraisesti Thomas Bernhardin Muuan lapsi teoksen sivun 45 ensimmäisen lauseen sanoista ”Laiturilipun hinnalla”, sitten paikaksi ehdotettiin Maputoa. Maputosta päädyttiin Kokkolaan. Olen häpnadilla lyöty näyttelijöiden kyvystä olla RYHMÄNÄ improta, reagoida, virittäytyä toinen toisiinsa, tukea toinen toistaan, tuottaa dramaturgiaa, jossa yhden impulssi ja idea saavat jatkoa, jossa joukko tekee yhdessä. Free jazz flowta! Lainaus käsiohjelmasta: ”Uusimpien antropologisten tutkimusten mukaan parhaiten ovat säilyneet sellaiset heimot, jotka ovat tehneet aikojen saatossa pyyteetöntä yhteistyötä myös muiden heimojen kanssa.”

Teatterikorkeakoulu on kinesteettisen empatian, parviälyn, joukkoälyn… tulevaisuuden laboratorio!  JEEEEE!


TAITEILIJAT KEHITTÄJINÄ – KUKA TARVII KETÄ?

Teatterikorkeakoulun seminaarissa esiteltiin sitä, mitä taiteelliset interventiot työelämässä oikeasti tarkoittavat, miten taiteilijat toimivat työelämän kehittäjinä. Taiteellisilla interventioilla tarkoitetaan ”taiteilijan omilla työmenetelmillään organisaatioissa toteutettavia prosesseja, joilla tuetaan muutosta, vahvistetaan luovuutta ja innovaatiokyvykkyyttä, parannetaan työoloja tai kehitetään taitoja työyhteisössä ”. Lattiatason todellisuus ja käytäntö selviävät keväällä valmistuvien taiteilijakehittäjien esittelyistä ja postereista.

Lontoon University of Artsin (UAL) professori Giovanni Schiuman luento kertoo lisää taiteen ja busineksen suhteista, eikä kyse ole nyt pelkästään opportunistisesta sponsorointisuhteesta.


MYÖTÄTUNTO LIIKE-ELÄMÄSSÄ

Uskomaton uutinen. Helsingin yliopiston kirkkososiologian professori Anne Birgitta Pessin tutkimushanke Myötätunnon mullistava voima sai Tekesiltä reilun miljoonan. Ja lisäksi yrityksiltä on herunut rahoitusta. Professori Pessi: ”Tavoitteenamme on synnyttää uutta, kestävää osaamista myötätunnon johtamisen ja ylläpitämisen myötä sekä ennakoida pitkän aikavälin muutosta siirryttäessä entistä enemmän arvopohjaiseen, kokemusta ja merkityksellisyyttä korostavaan sekä ihmisen kokonaisuutena huomioivaan palvelevaan johtajuuteen ja työkulttuuriin.”


twitter.com/tinfotweets

TINFON ILMOITUKSIA


TINFO e-News ilmestyy ti 24.2.2015


Vuoden 2015 ensimmäinen englanninkielinen TINFO e-News ilmestyy tiistaina 24.2.2015. Voit lähettää tiedotteita tarjolle tähän editioon esimerkiksi ulkomaan vierailusta, kiertueesta, mielenkiintoisesta ajankohtaisesta esityksestä (What's On Stage Now) tai kansainvälisestä tapahtumasta, joka voisi kiinnostaa sekä Suomessa että ulkomailla toimivia teatterialan ammattilaisia ja muita lukijoita.

Lähetä valmis englanninkielinen tiedote osoitteeseen tinfo(at)tinfo.fi viimeistään ke 19.2.

Katso edellinen TINFO e-News / Winter 2014

www.tinfo.fi/en


Harrastajateattereiden toiminta näkyviin ja tilastoihin

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tilastoi suomalaisten ammattiteattereiden toimintaa ja julkaisee tiedot Teatteritilastot-nimisenä julkaisuna vuosittain. Harrastajateatteritilastot TINFO kokosi ensimmäisen kerran vuosien 2008, 2009 ja 2010 toiminnasta.

Nyt keräämme tilastotiedot vuoden 2014 toiminnasta. Harrastajateatteritilastot julkaistaan Teatteritilastot 2014 -teoksessa, joka ilmestyy elokuussa 2015.

Tilastojen merkitys on suuri. Tietojen kokoamiseksi tilastointia varten pyydämme teattereilta tietoja.

Pyydämme täyttämään kaksi lomaketta, joista toinen koskee ohjelmistoja ja toinen taloutta.

HUOM!
Mikäli teatterinne on TNL:n tai SHTL:n jäsen, täytetyt lomakkeet lähetetään omaan liittoon.

Muussa tapauksessa täyttämämme lomakkeet vastaanottaa TINFO / tilastonlaatija Piia Volmari, piia.volmari(a)tinfo.fi.

Piialta saa tarvittaessa myös lisätietoja ja neuvoja: (09) 2511 2123

Löydät lomakkeet: www.tinfo.fi/tilastot

Kiitos yhteistyöstä!


UUTISIA

 
Vuoden teatteriesityksen Thalia-palkinnon saa viisi esitystä


Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) jakaa Thalia-palkinnon vuoden esitykselle. Thalia-tunnustuspalkinnon 2015 saa viisi teatteriesitystä. Nämä viisi esitystä ovat Seinäjoen kaupunginteatterin MYÖTÄTUNTO, Suomen Kansallisteatterin NELJÄS TIE, Viiruksen DÄR VI EN GÅNG FLÅTT, DuvTeaternin DEN BRINNANDE VARGEN ja Q-teatterin KASPAR HAUSER. Palkittavia esityksiä valintaraadin mukaan yhdistää vahva kokonaistaideteosajattelu, esityksellinen intohimo sekä kiinnittyminen omaan aikakauteen.

Vuoden esityksen viisi Thaliaa valitsi TINFO-hallituksen asettama raati, jolla oli käytössään myös yleisöltä saadut ehdotukset, joita TINFO keräsi kahden vuoden ajalta (11/2012-11/2014).

Thalia-palkinto on yksi kolmesta palkinnosta, jotka TINFO jakaa. Muut kaksi ovat TINFO-palkinto ja Silmänkääntäjä-palkinto, joiden saajat julkistetaan Maailman teatteripäivänä 27.3.2015, jolloin jaetaan myös Thalia-kunniakirjat.

Thalia-valintaraadin perustelut:
Suomessa tehdään monimuotoisia teatteriesityksiä, joiden keskinäinen vertailu ja taiteelliseen paremmuusjärjestykseen asettaminen olisi keinotekoista. Tämän vuoksi emme ole halunneet palkita yhtä vuoden esitystä. Sen sijaan olemme halunneet nostaa Thalioiksi viisi hyvin erilaista esitystä.

Yhteistä niille on kuitenkin vahva kokonaistaideteosajattelu, esityksellinen intohimo sekä kiinnittyminen omaan aikakauteen. Nämä esitykset ovat syntyneet paitsi uuden etsinnästä, oli sitten kyse esityskäsikirjoituksista/näytelmistä, näyttelemisestä, estetiikasta, yhteistyöstä, kumppaneiden sitouttamisesta, ne ovat myös löytäneet yleisönsä ja olleet tärkeitä sekä virkistäviä puheenvuoroja teatterikentän uudistamisessa.


Lue kaikkien palkinnonsaajien perustelut täältä.

Lisää teatterialan palkinnoista TINFO-verkkosivuilta.

Thalia-palkintoa koskevat tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi, (09) 2511 2121


Teatterialan palkkatilastot 2014 valmistuneet

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tuottamissa Teatteritilastoissa yksi osio koskee teatterialan keskipalkkoja.

Palkkatilastot vuodelta 2014 ovat nyt valmistuneet. Tilastotiedon pohjana on 1982 henkilön palkat VOS-teattereissa ja Suomen Kansallisteatterissa.

Keskipalkka vuonna 2014 oli  2856 euroa. Palkkatilastoissa on 56 ammattinimikeryhmää ja erilaisia ammattinimikkeitä on peräti 332 kappaletta. Ammattinimikkeiden TOP 5 ammatissa toimivien ihmisten määrän mukaan on:

Näyttelijä                               445
Näyttämömies                       93
Näyttämömestari                   64
Ompelija                               63
Valo- tai valaistusmestari        51

Katso teatterialan Palkkatilasto 2014: www.tinfo.fi/tilastot


Pipsa Longan Lauluja harmaan meren laidalta matkaa ulkomailla


Pipsa Longan näytelmä Lauluja harmaan meren laidalta – These little town blues are melting away saa Viron ensi-iltansa Tallinnassa sijaitsevassa Eesti Draamateaterissa 15.2.2015. Näytelmä nähdään teatterin päänäyttämöllä Ingomar Vihmarin ohjaamana. New Baltic Drama -kilpailun Suomen osion vuonna 2010 voittaneen teoksen on kääntänyt Maimu Berg ja sen vironkielinen nimi on Laulud halli mere äärest.

Huhtikuussa teos saa vuorostaan ensi-iltansa Saksassa, jossa Theater Heidelbergin tuotanto nähdään 24.4. lähtien. Näytelmä voitti vuosi sitten Heildelbergissä järjestetyn arvostetun Heidelberg Stückemarktin kansainvälisen näytelmäpalkinnon. Näytelmän on saksaksi kääntänyt Katja von der Ropp. Suomalaisten näytelmien ja teatterin katselmus järjestettiin Heidelbergin Stückemarktin ja Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) yhteistyönä. 

Teos on lisäksi Suomen edustajana Nordic Drama Train -kokonaisuudessa, jonka kautta näytelmä esitetään lukudraamana ympäri pohjoismaita. Seuraavana pysäkkinä on Färsaaret, jossa teos on esillä maaliskuun lopulla, ja teos vierailee näytelmäjunan myötä jälleen myös Norjassa ensi syksynä. Nordic Drama Train on pohjoismainen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on nostaa nykynäytelmiä esille. Suomen draamapysäkki oli Tampereen Teatterikesässä vuonna 2013. Suomalainen Nordic Drama Trainin pääjärjestäjä oli TINFO.

Lauluja harmaan meren laidalta nähtiin hiljattain myös Norjassa, jossa näytelmä esitettiin lukudraamana Norjan kansallisteatterissa 23.1.

Vuonna 1977 syntyneen Pipsa Longan uusin näytelmä on Lahden kaupunginteatterissa 28.1. kantaesityksensä saanut Kaksi naista ja meri, joka pohjautuu Tove Janssonin novellikokoelmaan Rent spel. Lisätietoja tuotannosta löytyy Lahden kaupunginteatterin kotisivuilta:

Pipsa Longan teosten esitysoikeuksia valvoo Agency North.

www.tinfo.fi/newplays
www.tinfo.fi/apuraha

Tiedustelut:
Agency North / Vili Maunula, vili.maunula(a)agencynorth.com
TINFO / tiedottaja Sari Havukainen, sari.havukainen(a)tinfo.fi


Paula Salmisen 13 uponnutta vuotta -näytelmän skottiversio vierailee Kansallisteatterissa


Paula Salmisen näytelmä 13 uponnutta vuotta (13 Sunken Years) skottilaisittain toteutettuna vierailee toukokuussa Suomen Kansallisteatterissa. Lea-palkitun teoksen (2012) tulkitsee yhteistuotantona kaksi merkittävää skottiryhmää Lung Ha sekä Stellar Quines. Vierailunäytännöt nähdään Pienellä näyttämöllä.

13 uponnutta vuotta sai Skotlannin ensi-iltansa Edinburghin Fringe-festivaalilla 11.8.2014 ja se keräsi erittäin positiivisia arvosteluja.

Teos kertoo Koskisen suvun naisista kolmessa sukupolvessa, sukeltaen äitien ja tytärten omalaatuisten ihmissuhteiden pinnanalaiseen maailmaan. Joen lailla soljuva näytelmä on samanaikaisesti hauska ja riipaiseva.

Näytelmän on kääntänyt Eva Buchwald ja se kantaesitettiin Kansallisteatterissa 21.3.2012.

Näytelmän oikeuksia valvoo Agency North.

www.kansallisteatteri.fi


Näyttelijät Elmer Bäck ja Emmi Parviainen mukana Berliinin elokuvajuhlilla


Suomalainen näyttelijä Elmer Bäck esittää pääroolin Peter Greenawayn elokuvassa Eisenstein in Guanajuato, joka sai ensi-iltansa Berliinin elokuvajuhlilla keskiviikkona. Elokuva kertoo neuvostoliittolaisesta elokuvaohjaajasta Sergei Eisensteinista, joka päätyi Meksikoon kuvaamaan epäonnistuneiden Hollywood-elokuvaprojektien jälkeen 1930-luvulla. Berliinin 65. elokuvajuhlilla Eisenstein in Guanajuato on mukana pääkilpasarjassa, jossa paras elokuva palkitaan Kultaisella karhulla. 

Elmer Bäck kuuluu Berliinissä vaikuttavaan Nya Rampen -teatteriryhmään. Nya Rampenin ja ruotsalaisen Institutet-ryhmän yhteisteokset Conte d’Amour, We Love Africa and Africa Loves Us ja Bis zum Tod ovat kiertäneet eurooppalaisia teatterifestivaaleja.

Emmi Parviainen on valittu yhdeksän muun eurooppalaisnäyttelijän kanssa Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä järjestettävään European Film Promotionin Shooting Stars -ohjelmaan. Aiempina vuosina ohjelmaan on valittu Laura Birn, Pihla Viitala ja Samuli Vauramo.Parviainen näyttelee tällä hetkellä Suomen Kansallisteatterin Vanja-enossa.


Lavat auki! avaa uuden vaiheen Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäkoulutuksessa


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Lavat auki! –hanke on avaus uudenlaiseen intensiiviseen näyttelijänkoulutukseen. Näyttelijäntyön koulutusohjelman kokonaisuus avartaa näyttelijäopiskelijoiden näkökulmaa teatteritaiteeseen kansainvälisessä kontekstissa. Lavat auki! toteutetaan kolmena vuonna saattamalla opiskelijat yhteen vahvan ja omakielisen ammattiohjaajan kanssa. Vuonna 2015 kokonaisuuden ohjaajana toimii Mikko Roiha.

–Lavat auki! on ennen kaikkea uudenlainen toimintaympäristö opiskelijoillemme, sanoo näyttelijäntyön professori Hannu-Pekka Björkman–Voimme tarjota kansainvälisen tason ammattiohjauksen opintojen osana, eikä opiskelija joudu etsimään vastaavaa kokemusta koulun ulkopuolelta.

Lavat auki! starttaa keväällä 2015 näyttelijäntyön koulutusohjelman ja Roihan vetämän Vapaan Teatterin yhteistyöllä Berliinissä. Kahdeksan viikon intensiiviseen opetusjakson aikana opiskelijat harjoittelevat Bernard-Marie Koltès’n näytelmän Roberto Zucco. Esityksen ensi-ilta on huhtikuussa Ballhaus Ost -teatterissa. Tiiviiseen jaksoon sisältyy myös saksalaisen teatterin kurssi, jolloin opiskelijat katsovat 30 teatteriesitystä ja tapaavat ammattitaiteilijoita.

Syksyllä 2015 esitys lähtee kiertueelle Suomessa. Lavat auki! vierailee Suomen Kansallisteatterissa, Kajaanin kaupunginteatterissa, Joensuun kaupunginteatterissa ja Oulun kaupunginteatterissa. Kiertueella opiskelijat saavat kosketuksen ammattikenttään tutustumalla teatteritalojen taiteelliseen ja tekniseen henkilökuntaan keskustelujen ja kohtaamisten kautta.

Roberto Zucco, ensi-ilta Balhaus Ost, Berliini 11.4. Muut esitykset Berliinissä 12.4., 25.4. ja 26.4.
Esitykset Suomessa elo-lokakuussa 2015, päivämäärät vahvistuvat myöhemmin.

Lisätietoja:
Elina Knihtilä, näyttelijäntyön professori
elina.knihtila(a)uniarts.fi, p. 050 524 0927

Hannu-Pekka Björkman, näyttelijäntyön professori
hannu-pekka.bjorkman(a)uniarts.fi, p. 0400 792 013

Johanna Autio, tuottaja, johanna.autio(a)uniarts.fi, p. 0400 792 009

Saija Aalto, viestintäpäällikkö, saija.aalto(a)uniarts.fi, p. 0400 792 042

Koko tiedote

www.uniarts.fi


Etera palkitsi Kansallisteatterin Mika Myllyahon Suomen parhaana pomona


Etera etsi erinomaista esimiestä Ilmianna paras pomo -kilpailussa. Suomen parhaaksi pomoksi valittiin Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho lähes sadan ehdokkaan joukosta.

”Teemme Eterassa töitä paremman työelämän puolesta ja edistämme suomalaisten työkykyä. Parhaan pomon palkitsemisella haluamme tuoda esiin esimiestyön tärkeyttä ja positiivisia tarinoita työelämästä”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.  

Eteran Ilmianna paras pomo -kilpailussa kuka tahansa sai ilmiantaa hyvänä pomona tuntemansa henkilön ja perustella, miksi juuri hänet pitäisi palkita parhaana pomona. Kilpailuun tuli kaikkiaan 90 ehdotusta. Parhaana pomona palkittiin Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho. Hänet mukaan kilpailuun ilmoitti näyttelijä Petri Liski.

Lue koko tiedote täältä.


TAIDE 2015 -kampanja haastaa poliitikot keskusteluun taiteen merkityksestä


Nuoren Voiman Liitto on käynnistänyt TAIDE 2015 -kampanjan, jonka tarkoitus on nostaa taiteen arvostusta ja herättää keskustelua sen merkityksestä. Kampanjan on julkaissut ensimmäiset minidokumenttinsa yhteistyössä Yle kulttuurin kanssa. Ensimmäisissä minidokumenteissa taiteilijat Pertti Jarla, Anna Tuori, Hilja Grönfors ja Juha Pekka Tapani Heikkinen tulkitsevat nimettöminä saamansa lainaukset Juha Sipilältä, Timo Soinilta, Merja Mäkisalo-Ropposelta ja Ilkka Kanervalta.

Kampanjaan osallistuu 30 taiteilijaa ja taiteilijaryhmää ja tuloksena tullaan näkemään yhtä monta minidokumenttia, jotka rakentuvat poliitikkojen vastauksille. Uusia dokumentteja julkaistaan viikoittain.

Kampanjan taiteilijoita ovat Anna Tuori, Kaj Stenvall, Niillas Holmberg, Mopo, Niran Baibulat, Fabulous Bäckstöm Brothers, Stefan Bremer, Maria Stereo, Anssi Kasitonni, Rosa Liksom, Elina Pirinen, Juha Pekka Tapani Heikkinen, Antti Nylén, Anna Eriksson, Aki Roukala, ASA, Vaara-kollektiivi, Juha Hurme, Ima Iduozee, Pertti Jarla, Tuukka Temonen, Hilja ja Kalle Grönfors, DUV-teatern, Sinikka Vuola, Avanti!, Annantalon kulttuurisissit ja Olavi Uusivirta.

”Kampanjan tarkoitus on herättää keskustelua taiteen merkityksestä ja toivon mukaan parantaa taiteen yhteiskunnallista asemaa,” sanoo TAIDE 2015 -kampanjan koordinaattori Jan Liesaho. ”Taiteen olisi noustava kurjistumisen kierteestä kukoistuksen kierteeseen. Poliitikot luovat taiteen toimintaedellytykset.”

TAIDE 2015 -kampanja jatkuu eduskuntavaaleihin asti haastaen kaikki kotimaiset kansanedustajat ja eduskuntavaaliehdokkaat vastaamaan kysymykseen ”mikä on taiteen merkitys?”. Kampanja rakentuu poliitikkojen ja taiteilijoiden vuoropuhelulle. Minidokumenttien lisäksi kampanja järjestää kaikille suomalaisille runsaasti mahdollisuuksia vuoropuhelulle taiteesta ja sen merkityksestä mm. Taidehaaste -kilpailun muodossa.

Kampanjan minidokumentit päivittyvät viikoittain kampanjan kotisivulle www.taide2015.fi, Yle Areenaan ja Yle:n #kulttuurinvälikysymys sivustolle. Sivustolla julkaistaan myös taiteilijoiden haastatteluja ja perusteluja teoksilleen. Kampanjan kotisivu, joka haastaa poliitikot ja kansalaiset keskusteluun.


Taidepoliittisen Käsikirjan mesenaattikampanja


Marraskuussa järjestetty ainutlaatuinen Suomen taidepoliittinen tapahtuma elää edelleen ja keskustelu taiteen ja politiikan välisistä suhteista vilkastuu myös näin vaalien alla. Tapahtumasta koostetaan parhaillaan taidepoliittista käsikirjaa, joka ilmestyy maaliskuussa ennen vaaleja.

Käsikirja on opas taide- ja kulttuuripolitiikan ymmärtämiseen ja tekemiseen, ja sen tarkoitus on aktivoida taidetta ja kulttuuria keskeisempään rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Teoksen keskiössä ovat kymmenen Suomessa toimivan puolueen tapahtumassa esittämät taide- ja kulttuuripoliittiset näkemykset ja niiden analyysi. Näiden lisäksi se sisältää taiteilijoiden, poliitikkojen, tutkijoiden ja toimittajien näkemyksiä taide- ja kulttuuripolitiikan vaikutuksista, tekemisestä ja sen muuttuneista olosuhteista. Kirjan toimittaa kuraattori ja taiteilija Jussi Koitela.

Käsikirjan artikkeleissa toistuu kysymys taide- ja kulttuuripolitiikkaan aktivoimisesta ja sen tuomisesta keskeisempään rooliin suomalaisessa yhteiskunnassa. Tekstit keskittyvät pohtimaan mm. sitä, miten kulttuuripolitiikan historian ja siinä käytettyjen käsitteiden lukeminen ja ymmärtäminen voisi aktivoida ja tuottaa välineitä muokata taiteen rahoitusta sekä kulttuuri- ja yleispoliittista ilmapiiriä.

Kirjan julkaisevat Baltic Circle -nykyteatterifestivaali ja Checkpoint Helsinki. Rahoitus on koossa kirjan toimitus- ja suunnittelutyön sekä artikkelien osalta. Olemme käynnistäneet mesenaattikampanjan, jolla keräämme rahoitusta kirjan painokuluihin ja jakeluun sen mahdollistamiseksi.

Mesetointi onnistuu helposti täällä: http://mesenaatti.me/suomen-taidepoliittinen-kasikirja/


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/minnemenna  


Naisklovnifestivaali Punainen Helmi 11.-14.2.2015, Helsinki


Naurattavia naisia, kutkuttavia klovneja, festivaali täynnä klovnahtavaa ohjelmaa! Vuoden 2015 festivaali esittelee jälleen tukun kovatasoisia klovnittaria, tällä kertaa Iso-Britanniasta, Norjasta ja Suomesta. Kolmatta kertaa järjestettävä Naisklovnifestivaali Punainen Helmi kerää klovneriasta kiinnostuneet katsojat Tanssiteatteri Hurjaruuthiin. Festivaali järjestettiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2012.

www.hurjaruuth.fi/fi/festivaalit/naisklovnifestivaali-punainen-helmi


Taidekentän kulttuuripoliittinen tapaaminen 26.2.2015, Helsinki


Oletko huolissasi taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallisesta asemasta? Miten saamme päättäjät ymmärtämään, että taide on elinehto ja hyvän elämän edellytys?

Eduskuntavaalit järjestetään 19.4.2015. Ei ole yhdentekevää, minkälaiset kansanedustajat valitaan tulevaan eduskuntaan ja hallitukseen. On hyvin todennäköistä, että tuleva hallitus jatkaa juustohöyläpolitiikkaa ja taiteen määrärahat pienevät entisestään. Istuva hallitus on tehnyt leikkauspäätöksiä, jotka leikkaavat määrärahoja vuosittain vuoteen 2017 asti. Taidetta – ja Suomea – uhkaa kurjistuminen ja marginalisoituminen, jollemme toimi pian.

Taidekentällä on vireillä useita kulttuuripoliittisia hankkeita, joilla pyritään kiinnittämään huomiota taiteen asemaan ja merkitykseen. Liikkeellä on poikkeuksellisen paljon tahtoa ja luottamusta siihen, että nyt on taiteen vuoro. Vaaleihin on vielä yli kaksi kuukautta aikaa ja ehdimme yhdistää voimamme!

Tämä on avoin kutsu kaikille kotimaisten taide- ja kulttuurijärjestöjen edustajille. Järjestämme yhteisen tapaamisen 26.2. klo 13-17 Diana -näyttämöllä (Erottajankatu 7 B, sisäpiha) työnimellä ”Prosentti taiteelle!”. Tarkoitus on keskustella taidekentällä jo käynnissä olevista vaikuttamishankkeista ja muodostaa taidekentän yhteinen vaatimus tulevalle hallitukselle. Aika on käymässä vähiin joten etsimme taidekentän pienintä yhteistä nimittäjää, vaatimusta jonka taakse koko taidekenttä voi yhtyä. On aika kääntää keskustelu taiteen kurjistamisesta sen kukoistukseen. Ehdotuksemme on, että taidekenttä lähtee rohkeasti vaatimaan taiteen määrärahojen korotusta – siitä työnimi Prosentti taiteelle!

Toivomme, että kukin taho toisi tapaamiseen mahdollisimman konkreettisia ja painavia argumentteja, joilla voimme perustella määrärahojen nostoa. Myös muut taiteen asemaa edistävät konkreettiset aloitteet ovat tervetulleita.

Ilmoittaudu tapahtumaan viimeistään 19.2. Jan Liesaholle: jan.liesaho(a)nuorenvoimanliitto.fi

Tapaamisen koollekutsujat:
Nuoren Voiman Liitto
TAIDE 2015 -kampanja
Baltic Circle
Checkpoint Helsinki
Klockriketeatern
Lukukeskus

Yhteistyöterveisin,
Suomen taidepoliittisen tapahtuman työryhmä


Accessible Arts and Culture ACCAC 2015 -festivaali | 11.-14.3., Tampere


Accessible Arts and Culture eli ACCAC 2015 on kansainvälinen saavutettavan taiteen ja kulttuurin festivaali, jonka kolme pääteemaa ovat liikkuvuus, luovuus ja soveltavuus.

Tampere-talo 11.-14.3.2015

ACCAC 2015 -tapahtuma sisältää kansainvälisen kongressin paneelikeskusteluineen, messualueen, sekä neljä päivää huippuohjelmaa.

Kongressin tavoitteena on edistää kansainvälistä festivaaliyhteistyötä, taiteilijoiden liikkuvuutta ja saavutettavan taidetoiminnan osaamisen vaihtoa. Kongressiin saapuu kansainvälisiä vieraita mm. Etelä-Koreasta, Egyptistä, Yhdysvalloista, Isosta-Britanniasta ja Australiasta.

Tapahtumassa on mukana kansainvälisiä festivaalijärjestäjiä ja organisaatioita, jotka etsivät mahdollisuuksia Suomesta. Tule tapaamaan ostajia seuraavilta tahoilta: Wataboshi Music Festival (Etelä-Korea), DaDa Fest (Britannia), Bodies of Work Festival (Yhdysvallat), Samdong International (Etelä-Korea), Manethon Foundation for Children Theater (Egypti).

Lisää tapahtumasta

Rekisteröinti


Helsinki Soundpainting Festival 26.-28.3.2015


Suomen ensimmäinen soundpainting-festivaali järjestetään Helsingissä maaliskuussa 2015!

Soundpainting on maailmalla laajalle levinnyt, mutta Suomessa vielä suhteellisen tuntematon taiteenmuoto. Tämä festivaali on ainutlaatuinen mahdollisuus yleisölle tutustua sekä paikallisen, että pariisilaisen ryhmän soundpaintingin käyttötapaan, sävellystyyliin ja soundpaintingin mahdollistamiin tuloksiin eri kokoonpanojen kanssa.

Mikä ihmeen soundpainting?


Soundpainting on kansainvälinen viittomakieli, jolla voidaan säveltää, tehdä koreografiaa ja dramaturgiaa sekä ohjata improvisaatiota esityshetkessä. Sen loi newyorkilainen säveltäjä Walter Thompson 1974 ja soundpainting on sen jälkeen kehittynyt yli 1 000 käsimerkkiä sisältäväksi poikkitaiteelliseksi merkkikieleksi.

Lisätietoja:
Sonja Korkman, sonja.korkman(at)gmail.com, puh. 050 34 11 289

Festivaalia tukevat Malmitalo, Vuotalo, Ranskan instituutti, Svenska studenters bostadsstiftelse ja HSL. Festivaalin järjestäjä: Suomen soundpaintingyhdistys ry

http://helsinkisoundpaintingensemble.com/helsinki-soundpainting-festival/


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/hakuja
Apurahoja myöntäviä tahoja TINFO-verkkosivuilla (Välittää -> Apurahoja ja avustuksia).


Luova Eurooppa: Tuki eurooppalaisille foorumeille | hakuaika päättyy 25.2.2015


Eurooppalainen foorumi on yhteistyötä tekevien organisaatioiden yhteenliittymä, jota yksi organisaatio koordinoi. Foorumi edistää eurooppalaisten teosten levitystä, tuo esiin uusia eurooppalaisia kykyjä, kokoaa yhteen alan toimijoita sekä laajentaa alan yleisöpohjaa.

Tukea myönnetään mm. foorumin toiminnan koordinointiin, ohjaukseen, edistämiseen ja arviointiin.

Tukea voi hakea myös taloudellisen tuen jakamiseen foorumin jäsenille ja foorumin yhteisiin toimiin (mm. esitys- ja taiteilijavaihto, yleisötyö ja verkostoituminen).

Tukea myönnetään vain suppealle määrälle foorumeja. Tarkoituksena ei siis ole tukea monia foorumeja samalta alalta.

Kevään 2015 haku päättyy 25.2.

Hakukriteerit:

 • vähintään 10 jäsentä 10 maasta
 • 3 hakua ohjelmakaudella
 • tuki enintään 500 000 €/vuosi
 • tuki enintään 80 % kokonaisbudjetista

Kullakin hakukierroksella tukea saa noin 10 foorumia.

Lue lisää: www.cimo.fi/ohjelmat/luovaeurooppa/tuki_eurooppalaisille_foorumeille/hakijalle


Kalasataman tapahtumat 2015, Helsinki | hakuaika 27.2.2015 asti


Kalasataman rakentaminen kestää 20–30 vuotta. Kalasataman ympäristötaidehankkeen tavoitteena on asukkaiden viihtyvyyden parantaminen pitkän rakentamisvaiheen aikana. Hankkeen avulla toteutetaan pysyvää ja väliaikaista taidetta sekä tapahtumia.

Ympäristötaidehanketta koordinoi kaupungin eri virastojen edustajista muodostettu ryhmä. Toiminta rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä tontin kerrosneliömetrikohtaisella maksulla.

Kalasataman ympäristötaidehankeen yhtenä tavoitteena on edistää taide- ja kulttuuriprojekteilla ja -tapahtumilla asukkaiden osallisuutta, paikallista verkostoitumista ja alueellisen identiteetin muodostumista Kalasataman alueella.

Määrärahaa voivat hakea helsinkiläiset taiteen ammattilaisryhmät, kulttuurilaitokset ja –yhteisöt. Arvioinnissa suositaan useiden toimijoiden yhteistyöhankkeita.

Toiminta voi alkaa erillisen kirjallisen sopimuksen (tilauksen ja tilausvahvistuksen) allekirjoittamisen jälkeen kevään 2015 aikana ja sen tulee päättyä viimeistään 30.11.2015. Tavoitteena on, että vuoden 2015 käytettävissä olevalla summalla, noin 40 000 euroa, saataisiin Kalasatamaan noin 3–6 tapahtumaa tai tapahtumasarjaa.

Hanke tulee toteuttaa Kalasataman alueella.

Lisätietoja: www.hel.fi/hki/kulke/fi/kalasatama-ymparistohanke/tarjouspyynto-tapahtumat-2015HAKUJA


Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/hakuja


UrbanApa Toolbox #5 – Self Help etsii taiteilijoita | hakuaika 20.2.2015 asti


2.-7.3.2015 // DCA, Mannerheimintie 6 // klo10-15

Taiteilija! Tarvitsetko inspiraatiota? Ideoita? Rahaa? Rakkautta? Apua? Ei hätää, sillä TOOLBOX on täällä taas!

UrbanApa järjestää viidennen osan TOOLBOX työpaja/labi konseptista teemalla SELF HELP. UrbanApa TOOLBOX on työpaja, laboratorio ja ideahautomo, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen esittävän taiteen ammattilaisia nykytaiteen ja urbaanin taiteen aloilta. TOOLBOX tarjoaa alustan paineettomalle taiteelliselle työskentelylle ja genrerajat ylittäville kokeiluille. INSPIROI JA INSPIROIDU! UrbanApan tavoitteena on työllistää nuoria taiteilijoita, sekä luoda mahdollisuus yhteisölliseen taiteelliseen työskentelyyn ja verkottautumiseen.

OLETKO KIINNOSTUNUT!
Haluatko inspiroitua ja inspiroida? Kokeilla uusia työtapoja taiteilijakollegoiden kanssa luovassa mutta paineettomassa ympäristössä? TOOLBOX hakee taiteilijoita ja esittävän taiteen ammattilaisia jakamaan, inspiroimaan, oppimaan ja häröilemään. Haku on auki 20.2.2015 saakka, tarkemmat hakuohjeet http://urbanapa.fi/event/toolbox-5/.

HUOM! Viiden päivän laboratorio maksaa yhteensä 20 €. Työpajapaikkoja on rajoitettu määrä, joten voithan osallistua koko labiin.

Lisätietoja www.urbanapa.fi


Tampereen Ylioppilasteatterin ohjaustarjoushaku 9.2.-28.2.2015


Haemme ohjelmistoomme neljää esitystä, joiden ensi-illat tulevat ajoittumaan lähtökohtaisesti syyskuulle 2015, marraskuulle 2015, helmikuulle 2016 sekä huhtikuulle 2016.

Marraskuun ensi-illaksi haemme erityisesti elämyksellisyyteen ja ryhmälähtöiseen tekemiseen painottuvaa esitystä, johon olisi mahdollista saada mukaan iso työryhmä. Marraskuun esityksen työryhmä koostuisi pääosin syksyllä 2015 teatterille valittavista uusista jäsenistä, mutta myös teatterimme vanhat jäsenet olisivat tervetulleita produktioon. Marraskuun esityksen ohjaajalta toivomme laajaa pedagogista ja taiteellista osaamista, jotta ohjauksen lisäksi hänellä olisi tarjota harjoitusta näyttelijäntyön saralla ja sitä kautta hän mahdollistaisi harrastajanäyttelijöidemme kehittymistä ja kaikilla olisi mahdollisuus oppia uutta.

Toivomme, että mikäli teet ohjaustarjouksesi juuri marraskuun esityspaikallemme, otat huomioon, että haluamme sinun olevan läsnä syksyn pääsykokeissa tulevan esityksen ohjaajan positiossa – Tampereen ylioppilasteatterin pääsykokeet ovat 5.-6. syyskuuta.

Mitä me voimme tarjota sinulle ohjaajana? Hyvällä paikalla sijaitsevan harrastajateatteritilan, jossa on tekemisen meininki kohdillaan. Tampereen Ylioppilasteatterissa toteutetaan kesän 2015 aikana teatteritekniikan perusparannuksia, jonka ansiosta valo-ja ääniresurssimme myös paranevat. Tampereen Ylioppilasteatteri nauttii myös laajaa näkyvyyttä erilaisissa tamperelaisissa viestimissä.

Tarjoukset käsittelee Tampereen Ylioppilasteatterin taiteellinen johto. Ohjelmistopäätöksen tekee teatterin hallitus jäsenistölle avoimessa kokouksessa taiteellisen johdon esityksen pohjalta.

OHJAUSTARJOUSTEN HAKUOHJEET:
Kirjoita vapaamuotoinen ohjaustarjous, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat asiat:

 • Esityksen nimi (tai työnimi)
 • Esittele hieman itseäsi ja kokemuksiasi (liitä mukaan CV)
 • Mistä esitys kertoo? Mitkä ovat sen keskeiset ajatukset?
 • Arvioitu työryhmän koko ja kokoonpano
 • Arvioitu aikataulu ja työsuunnitelma
 • Tekijänoikeudet: mistä saatavilla ja arviosi tekijänoikeuskuluista (tekstin ja mahdolliset musiikin tekijänoikeudet)
 • Kerro myös, mitä osa-alueita esityksessä haluttaisiin taloudellisesti painottaa (musiikki/lavastus/puvustus/valot/äänet) ja mahdollinen palkkatoiveesi. Ohjelmistoon valitun esityksen tarkka budjetti tehdään yhdessä TaYT:n teatterisihteerin kanssa teatterin resurssit huomioiden.

Lähetä hakemuksesi 28.2. mennessä sähköpostilla osoitteeseen:
taiteellinenjohto(a)tampereenylioppilasteatteri.net

www.tampereenylioppilasteatteri.net


Wings to Fly -projekti etsii esityksiä 


Wing to Fly on taiteilijalähtöinen projekti, jossa vuoden aikana taiteilijat eri puolilla Suomea tuottavat erilaisia tapahtumia aiheena naisiin kohdistuva väkivalta sen kaikissa muodoissa niin meillä Suomessa kuin muuallakin maailmassa. Tarkoitus on kertoa koulutuksen ja asenneilmapiirin muutoksen tärkeydestä.

Taiteilijat voivat järjestää valokuvanäyttelyitä, konsertteja, teatteri- ja tanssiesityksiä, klovneriaa, sirkusta, elokuvaa, performansseja… Taide kertomisen välineenä voi tehdä vaikeasta aiheesta helpommin lähestyttävän.

Tavoitteena on tehdä asia näkyväksi ja kerätä rahaa koulutukseen ja koulunkäynnin mahdollistamiseen – antaa tytöille ja naisille siivet, joilla lentää. Mukana projektissa on Plan Suomi (Plan Finland).

Jos sinulla on valmiina tai suunnitteilla teos, joka käsittelee tätä aihetta, voit liittää sen osaksi tätä projektia. Voit myös inspiroitua aiheesta ja tehdä jotain uutta.

Projekti alkaa Suomessa Naisten päivänä 8.3.2015 ja päättyy vuotta myöhemmin isoon mediatapahtumaan, joka on projektin varsinainen varainhankinta-tapahtuma. Tavoite on tehdä projektista maailmanlaajuinen.

Ilmoita esityksesi/näyttelysi tms. mukaan oman taiteenalasi koordinaattorille. Halutessasi voit kerätä rahaa projektia varten perustettavalle tilille – joko suoraan yleisöltä tai lahjoittamalla jotain esimerkiksi lippu- tai myyntituloista. Tärkeintä on kuitenkin asian esille tuominen.

Tarkempia tietoja antaa ja kysymyksiin vastaa projektin "Wings to Fly" pääkoordinaattori:
Katriina Honkanen, katriina.honkanen(a)kolumbus.fi,  040-5206 405

Teatterin koordinaattori: Krista Putkonen-Örn, krista.putkonen(a)hotmail.fi, 040 5400 989

Katso lisää täältä.


Näytelmäkirjailija: Hae suomalais-ugrilaiseen kirjallisuuskongressiin Unkariin


Suomalais-ugrilaisten kirjallisuuksien liitto AFUL järjestää XIII kansainvälisen suomalais-
ugrilaisen kirjallisuuskongressin 3.–6.9.2015 Unkarissa Badacsonyn kaupungissa.
Kongressin teema on Draama suomalais-ugrilaisten kansojen kirjallisuudessa.

Matkalle voivat hakea suomalaiset kirjailijat (erityisesti näytelmäkirjailijat tai alan
opiskelijat), kirjallisuudentutkijat, kääntäjät ja toimittajat lähettämällä vapaamuotoisen
hakemuksen M. A. Castrénin seuraan. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo,
josta käy ilmi kielitaito ja julkaisut, sekä lyhyt perustelu. Matkalle lähtijät velvoitetaan
pitämään kongressissa esitelmä teemanmukaisesta aiheesta.

Matkalle tulee hakea viimeistään 30.3.2015 sähköpostitse tai postitse (postileiman
päiväys riittää). Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

M. A. Castrénin seura kustantaa ja järjestää edestakaisen matkan Budapestiin. Paikallinen
järjestäjä vastaa kuljetuksista, täyshoidosta ja ohjelmasta Unkarissa.

Yhteystiedot:
M. A. Castrénin seura
PL 242, 00171 Helsinki
(09) 135 7820
marja.lappalainen(a)castren.inet.fi
www.helsinki.fi/jarj/macastren/
FB: M. A. Castrénin seura MAC


Todellisuuden tutkimuskeskuksen Taidevankila – avoin haku 1.-30.4.2015


Kesäkuussa 1.–14.6. käynnistyy jälleen Taidevankila Louhelan leirikeskuksessa Mäntsälässä. Taidenvankila on eristykseen, ärsykkeiden vähentämiseen ja askeesiin perustuva esitysympäristö, jonka tarkoituksena on vaikuttaa voimaannuttavasti taiteilijana työskentelemiseen.

Vankilaan asettuvan taiteiljan omat tarpeet ovat etusijalla vankilan reunaehtojen määrittelyssä. Ne sovitaan Taidetuomioistuimen istunnossa, jossa taiteilija tuomitaan tunnustukseensa pohjautuen taidevankeuteen. Taiteilija anoo omaa tarvettaan vastaavan vankeuden keston. Tämän lisäksi määritellään muita rajauksia. Ruokavalio, ulkoilumahdollisuus, työpalvelu, yhteisruokailu ja teknologian määrä vaihtelevat siitä riippuen minkälaisen vankilan taiteilija haluaa. Mitä hän tarvitseen oman luovuutensa käynnistämiseksi tai mielenrauhansa saavuttamiseksi?

Taidevankilaan on avoin haku ajalla 1.–30.4.2015. Hakulomake on ladattavissa TTK:n nettisivuilta kyseisenä aikana. Vankilan ylläpidon ja vankien rauokailun kattamiseksi veloitamme vankeudesta sen keston mukaisesti seuraavasti:
30 € / pvä
70 € / 3 pvä
150€ / viikko

Lisätietoja Taidevankilasta:
Työryhmä: Talvikki Eerola, Tuomas Laitinen, Minja Mertanen, Jarkko Partanen, Janne Pellinen, Linda Priha, Eero-Tapio Vuori

www.todellisuus.fi


Tbilisi International Festival of Theatre 25 Sep - 2 Oct 2015 | application deadline 1 Apr


The next edition of TBILISI INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE will take place in Tbilisi, Georgia from 25 September to 3 October 2015. After four successful years of the programme NEW, the festival opened the doors to its 5th edition, and calls for applications for participation in the programme NEW.

Deadline is 1 April 2015.

Read more

TYÖPAIKKOJA


Aiemmissa TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja: www.tinfo.fi/hakuja


ANTI – Contemporary Art Festival etsii ANTI-päällikköä


Nykyisen tuottajan siirtyessä uusiin haasteisiin ANTI – Contemporary Art Festival etsii ANTI-PÄÄLLIKKÖÄ johtamaan ANTI-festivaalin tuotantoa.
 
Haluatko työskennellä paikkasidonnaisen nykytaiteen näköalapaikalla kansainvälisellä festivaalilla?
 
Päällikkötasolla

 • otat keskeisen roolin festivaalin toteuttamisessa ja kehittämisessä,
 • työskentelet tiiviissä yhteistyössä taiteellisten johtajien kanssa,
 • olet rautainen tuotannon ammattilainen,
 • hankit rahoitusta ja kasvatat rahoituspohjaa,
 • rakennat verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia,
 • hallitset viestinnän eri medioissa.

Hyvä ANTI-päällikkö on kokenut valtakunnallisten tai kansainvälisten tapahtumien tuottaja, joka tuntee eurooppalaiset ja pohjoismaiset kulttuurin rahoitusohjelmat ja jolla on hyvä suullinen ja kirjallinen kielitaito (suomi ja englanti) sekä erinomainen kyky vastata oman työnsä suunnittelusta. Eduksi katsotaan kiintymys nyky- ja live art -taiteeseen ja kokemus pienessä organisaatiossa työskentelemisestä. 
 
Tarjoamme kokopäiväisen ja toistaiseksi voimassa olevan tehtävän kansainvälisen festivaalin keskiössä. Työsuhde alkaa sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Työpaikka sijaitsee Kuopiossa.
 
Motivaatiokirjeet palkkatoiveineen ja suosituksineen 3.3.2015 mennessä osoitteeseen johanna(a)antifestival.com. Haastattelut pidetään 9.3.2015 Kuopiossa.
 
Lisätietoja antaa:
taiteellinen johtaja - vastaava tuottaja Johanna Tuukkanen
johanna(a)antifestival.com
+358 50 3052485.
 
www.antifestival.com


Job Opportunity: Festival Director, Sydney Dance Festival


Every January, Sydney Festival enlivens and transforms Sydney with a bold cultural celebration based on the highest quality art and big ideas. The program is kaleidoscopic in its diversity, from burlesque circus to Chicago rap to leading international theatre; from contemporary dance to family programs to traditional Indigenous arts practice. Each year, the Festival is comprised of more than 400 performances of more than 100 events performed by the world’s leading artists in venues across the city and Parramatta. Inclusive programming and a broad range of free events means that Sydney Festival is open to all, welcoming Sydneysiders and visitors alike.

Reporting to the Board and working in close partnership with the Executive Director, the Festival Director is responsible for setting and implementing the artistic vision and goals for the Festival, ensuring the company retains and grows its level of artistic achievement by delivering an annual Festival program that engages and enthrals its audience.

Essential to this role is senior artistic leadership and management experience within a mid to large scale cultural organisation along with the necessary local and international networks to facilitate the programming and producing responsibilities of the role.

To obtain a copy of the Information Book with details of the position and application requirements, please contact:
Elisabeth Rasul
EFFISION Australia
elisabeth.rasul(a)effision.com
+61 2 90259402TYÖPAJOJA JA KOULUTUKSIA


Lisää TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja löydät: www.tinfo.fi/minnemenna ja www.tinfo.fi/hakuja


Tanskalaisen Cantabile 2:n In Touch -työpaja Eskuksessa 20.3. – vielä mahtuu muutama!


Authentic meetings within the Human Specific approach Workshop for professional artists on Friday the 20th of March from 10-15 Eskus – Performance Center, Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki

The workshop is limited to 12 participants. If you wish to participate send your short motivation to jukka.hytti(a)tinfo.fi + siri(a)cantabile2.dk (copy), by March 9th.

In cooperation with Theatre Info Finland (TINFO)

Liite (PDF)


Aistimuksellinen teksti -työpaja 23.-27.3.2015, Kuopio


Aistimuksellinen teksti -työpajassa tutkitaan tanssitaiteilija ja sosiaaliepidemiologian tutkija
Akseli Aittomäen johdolla tekstin suhdetta liikkeeseen ja esiintymiseen. Työpajan keskeisenä
ajatuksena on, että teksti tulee osaksi fyysistä ja kokemuksellista tapahtumaketjua.

Työpajaan osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan jokin lyhyt teksti, joka kiinnostaa heitä
itseään. Teksti voi olla myös osa pidemmästä tekstikokonaisuudesta. Työpajassa kokeillaan
erilaisia tapoja liikkua ja toimia näiden tekstien kanssa. Liikettä ja tanssia tekstien kanssa,
niiden ohessa tai niiden yli.

"Ajattelemme tekstin aistimukselliseksi materiaaliksi; se synnyttää meissä reaktioita ja liikkeitä,
joka on yhtäaikaa ajatuksen inspiraatiota että fyysistä kokemusta. Teksti saattaa meidät
liikkeeseen. Se itsessään on myös jälki toiminnasta, kirjoittamisesta tai puheesta. Kirjoittaminen
kumpuaa toisista kokemuksista."
– Akseli Aittomäki

Työpaja
Ma-To 23.-26.3. klo 13.00-17.00, pe 27.3. klo 13.00-16.00
Sotku, Suokatu 42/2, 70110 Kuopio
Hinta 50/40€ (ITAK:n jäsenet ja opiskelijat)

Työpajan hintaan sisältyy Akseli Aittomäen 7 ½ intensiteettiä -esitys 27.3. klo 19.00
Sotku, Suokatu 42/2, 70110 Kuopio
Ilmoittautumiset 13.3. klo 16.00 mennessä: itak(a)itak.fi, 050 581 6300

Lisätietoja:
www.itak.fi


Haku Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemian sirkustaiteen koulutusohjelmaan


Oletko ulospäin suuntautunut ja avarakatseinen? Nautitko taiteen tekemisestä ja ryhmässä toimimisesta? Osaatko jo – haluatko oppia lisää? Tahdotko?

Turun AMK:n Taideakatemian esittävän taiteen koulutusohjelmasta valmistut monipuoliseksi sirkustaiteen ammattilaiseksi. Valmistuttuasi voit sijoittua sirkusalan opetus-, esitys- tai ohjelmantuotantotehtäviin, perustaa oman yrityksen tai työskennellä soveltavan esittävän taiteen parissa.

Sirkuksen opetussuunnitelma korostaa sirkustaiteen monialaisuutta ja muita taiteenaloja poikkileikkaavaa luonnetta. Opinnoissa keskeistä ovat sirkustekniikan opinnot, taiteellisen työn projektit ja sirkuksen opettamisen opinnot. Koulutuksen päämääränä on kouluttaa itsenäisiä ja näkemyksellisiä sirkustaiteilijoita, jotka pystyvät edistämään sirkusta osana esittävää taidetta ja soveltamaan tietämystään myös muilla aloilla.

Valinnan perusteina ovat hakijan soveltuvuus ja motivaatio toimia sirkusalan ammattilaisena.

Koulutusohjelmaan on ennakkotehtävät. Valintakoe Turussa 1.–3.6.2015. Kokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset ja ennakkotehtävän läpäisseet hakijat.

Esittävän taiteen koulutus – 4 vuotta – 240 opintopistettä.
Lisätietoja koulutuksesta:
sirkuskoulutuksesta vastaava lehtori Minna Karesluoto
050 598 5261
minna.karesluoto(a)turkuamk.fi

KORKEAKOULUJEN YHTEISHAKU: 17.3.–9.4.2015
HAKUOHJEET ja LISÄTIETOJA: www.opintopolku.fi


Theatre and Globalization – Free online training | Next Session starts 16 Feb 2015


Learn how theatre and globalization have affected each other over the past century, and how to conduct your own research on global theatre histories.

In this course we will discuss how theatre, a European cultural practice, spread rapidly around the world in the late 19th and early 20th centuries. The modules will engage with both theoretical and historical perspectives on what is a relatively new area of theatrical research. Globalisation is a highly controversial concept that has provoked extreme reactions. It also tends to be discussed as a phenomenon post-dating the end of the Cold War in 1989. In this course we will argue that globalization, even as we understand it today, in fact goes back at least to the mid- to late 19th century when the existence of colonial empires created the conditions for mass migration, the rapid transportation of goods and people, the invention of new technologies such as steam shipping, railways and telegraphy, which all helped to facilitate the spread of theatre.

We will engage with research that has emerged in the context of global and transnational history and apply these findings to theatre. We will look at how certain plays, operas and ballets quite literally went global. We will look at theatre buildings, at the cosmopolitan audiences that emerged as well as the actors, agents and managers who facilitated the movement of theatre around the world. The final two modules will focus on the post-1945 and 1989 developments, each of which represent globalisation of different kinds.

The next session starts on 16 February!

https://www.coursera.org/course/globaltheatre


International M.A. Teaching Professional Theatre Practice


We are proceeding with the first International M.A. “Teaching Professional Theatre Practice”. It is now time for application.

We are looking for the talented forces to build up together the future of our profession, personalities being able to create an international network to practice spherical education in the transcultural context.

You can find all information in English: M.A.Teaching Theatre_2015-2017.pdf

in French: FR_M.A.Teaching Theatre_2015-2017.pdfMUITA ILMOITUKSIA


Vielä ehtii: Made in the Web -verkkokatalogi | Ilmoita ryhmäsi tiedot 27.2. mennessä


madeintheweb.com
on verkkokatalogi, joka tuo näkyväksi pohjoismaisia esittävän taiteen tekijöitä ja ryhmiä. Haku seuraavaan editioon menee umpee 27.2., joten toimi heti!

Lue lisää esim. TINFO-tiedote 30 / 11.9.2014.


La Stradalla tarjolla harjoitus- ja esitystilaa Tampereella


Tampereen tutkivan teatteritaiteenkeskus muutti yliopistolle ja me saimme onneksemme vuokrattua ne tilat täällä Tampereella. Olemme siis päävuokralaisia tämän kevään 2015. Itsellämme ensi-ilta 18.2 ja sen jälkeen esityksiä, mutta tila olisi myös vuokrattavissa:

Demoteatteri TTT:n ja Salmelaisen kainalossa Hämeenpuisto 28 D 4 krs. Tila kaikkinensa yli 100 neliötä, katsojia mahtuu n.50. Esiintymis-, kurssiluonteiseksi-, tai harjoitustilaksi mitä sopivin ja keskellä kaupunkia.

Vuokra: arkipv/ilta 70 €  | la tai su 150 €  | vkl la-su 200€

Ota yhteyttä:
La Strada, Anu Panula 045 3102931
anupanula(a)gmail.com


Myydään teatteritarpeistoa


Myynnissä teatteritekniikkaa, pimennyskankaita ja -verhoja sekä ulkokäyttöön soveltuva puusepän laadukkaista materiaaleista suunnittelema ja toteuttama esiintymislava. Tavarat sijaitsevat Helsingissä ja ovat 2014 lopettaneen Lenkkiteatterin jäämistöä.

Lisätietoja:
maria.hyokyvaara(a)lenkkiteatteri.fi tai 040-7244 003

twitter.com/tinfotweetsintroduction_in_touch_2015