13.02.2014

TINFO-tiedote 6 / 13.2.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 
KUULEMISESSA – MINISTERIÖN KORVAT

VOS-kuulemistilaisuudessa OKM:n Jukola-salillinen väkeä sai matikan oppia siitä, miten 3 %:n tuloksellisuusraha lasketaan. Putosin kärryiltä jo alkumetreillä (no, olinkin kielilinjalainen).  Mittariarvot, joista on laskettu leikatut arvot, näin saadaan niin sanotut normipoikkeamat tasoitetuksi. Sitten alkoivat huonosti näkyvät pistesöheröt, kun leikatuista arvoista lasketaan ryhmittäisiä keskiarvoja ja ryhmäkertoimia. Kunkin saama ”pistemäärä on (mittariarvo – alarajan arvo) * kulmakerroin, kun kulmakerroin saadaan jakamalla painoarvo yläraja-arvon ja alaraja-arvon erotuksella.” Niin se menee.

”Ihan yksinkertaista matematiikkaa, johon riittää Elon laskuoppi”, totesi valtiosihteeri. En usko. Takapenkiltä käsin oli kiinnostavaa seurata luentoperformanssin synnyttämiä yleisöreaktioita. Punakoituvia naamoja, hälinää, nauruntyrskähdyksiä. Minkälaisia mahdollisuuksia stand-upille matematiikka tarjoaakaan!

Ministeriö, jolla on korvat. Virkamiehet oli nyt istutettu kuulolle. Sananmukaisesti. Yhteenkään kuultavana olleen joukon kysymykseen ei vastattu. Se ei ollut tarkoituskaan.

Mutta vakavalla asialla ei pilaileman pidä. Se, että koelaskennan pisteytykset ja tulokset julkistettiin, osoittaa hyvää hallintoa, avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Tämän sanon vailla sarkasmia. Tilaisuudessa meitä kaikkia kehotettiin edelleen lähettämään kommentteja. Kuuma linja on auki. 

Maalis-toukokuu on yhteistyössä tapahtuvan jatkotyöstämisen aikaa. Lakiehdotus tulee lausuntokierrokselle. Lain olisi tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta ja sen vaikutukset alkaisivat vuonna 2016. Kahden vuoden jälkeen järjestelmän toimivuutta arvioitaisiin.

3 %:n tuloksellisuusrahalla VOS:n nettomuutokset teatteria kohden (laskettuna vuoden 2012 VOSeista) liikkuisivat  suurimpien häviäjien kohdalla (TTT, TT ja Turun kaupunginteatteri) yli 70 000 eurossa vuosi. Oulussa yli 60 000 euroa, Lahdessa liki 55 000 euroa. Voittosummat merkitsivät lisärahaa liki 200 000 euroa Helsingin kaupunginteatterille, Kuopion kaupunginteatterille 76 000 euroa, Savonlinnan teatterille 40 590 euroa, Linnateatterille 25 288 euroa.

Prosentuaalisesti on kyse 3 %:sta, mutta muutettuna se teatterin reaalimaailmaan on menetyksissä kyse yhden ihmisen palkkamenoista. Mitä tapahtuu, jos teatterisi on vuosi toisensa jälkeen se, joka ei tässä pistelaskusysteemissä pärjää? Järjestelmä ei kannusta pätkääkään riskinottoon. Ajattelen niitä teattereita, joiden ohjelmistossa on vuosittain vain muutamia tuotantoja. Jos joku näistä floppaa, sellaista vain tapahtuu, siitä se kierre sitten alkaa. Negatiivinen kierre. Kaikki on tietysti suhteellista, niinhän meille kerrottiin.

Laskentajärjestelmä ei ota huomioon alueellisia tekijöitä, ei väestöpohjaa, ei teatteritilojen kokoa, ei kansainvälistä toimintaa. Omasta tilasta on nyt lähdettävä ulos vaikka väkisin.  Tällä järjestelmällä raha valuu maakunnista pääkaupunkiseudulle? Tuleeko järjestelmä palkinneeksi kahteen kertaan, esimerkiksi alueteattereita tai teattereita, joiden ohjelmisto suuntautuu lapsille. Pohjimmiltaan kysymys on oikeudenmukaisuudesta tai koetusta epäoikeudenmukaisuudesta. Pistelaskujärjestelmä tässä muodossa (toivottavasti vasta kehitettävissä oleva malli 1.0) vastaa huonohkosti kentän oikeustajua. 

Monen mielestä tässä on nyt mittareita, jotka eivät millään tavoin liity taiteelliseen laatuun. Itse asiassa koko kysymys toiminnan laadusta on se, jota ei ilmiselvästi haluta tai tunneta tarvetta pohtia.  Voisihan olla järjestelmä, jossa aidosti suunnattaisiin kannustuspottia harvemmille.
Perusteet tuloksellisuusrahan saamiselle ja pisteytysten pohjalla olevat kriteerit löytyvät tästä OKM:n julkaisusta (2013: 11). Tästä taulukosta selviävät arviolaskennan tulokset. Pisteytystaulukko näyttää laskentakriteerien tulokset.


LUVASSA MERKITTÄVIÄ SOPEUTTAMISTOIMIA

Sopeuttamistoimi on soma sana. Se tarkoittaa lisää leikkauksia. Juuri kuultiin, että valtiosihteeri Martti Hetemäen johtama finanssipolitiikan asiantuntijaryhmä esittää, että kolmen miljardin säästöt jaksotettaisiin. Ensi vuonna yksi miljardi, loput kaksi vuosina 2016 ja 2017.  Kehysriihessä näistä sopeutumistoimista sitten tulisi päättää. Missä summissa liikutaan opetus- ja kulttuuriministeriössä?


TEATTEREIDEN TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS

Luultavasti teatteri osoittautuisi museon vertaiseksi kannattavaksi sijoitukseksi, jos tutkittaisiin teattereiden taloudellista vaikuttavuutta samaan tapaan kuin nyt on tutkittu museoita. Ei mene eurot hukkaan. Voisimme ajatella niitä yli kolmea miljoonaa VOS-teattereiden esityksiin suunnannutta kävijää. Kuinka tärkeitä matkakohteita teatterit ovat?  Miten paljon teatterikatsoja kasvattaa teatterin lähialueen taloutta? Miten paljon teatterimatkailu tuottaa ympäristöönsä?  Kassakone ei raksuta teatterissa, mutta ravintolassa, hotelleissa ja muilla matkailualan toimijoilla. Kuinka paljon kulttuuri- tai teatterimatkailu on kasvanut? Museoita koskevan tutkimuksen mukaan matkailuala kasvaa nopeammin kuin muu talous. Näin on asianlaita sekä Suomessa että muualla maailmassa.

Museoita koskevan tutkimuksen mukaan ne saavat kansantalouden mittakaavassa kerrannaisvaikutuksineen aikaan noin 340-500 miljoonan euron lisäkysynnän alueillaan. Tätä summaa voi sitten verrata kuntien ja valtion rahoituspanostukseen. Olen varma, että teatterilla on museoiden tapaan tärkeä merkitys sijaintialueidensa talouteen. Me tarvitsisimme vastaavankaltaisen tutkimuksen!


VAIKUTTAVUUDEN TUNNUSLUKUJA

Olemme TINFOssa yrittäneet tuoda näkyväksi kansainvälisen liikkuvuuden ja viestinnän vaikuttavuutta. Olemme katsoneet verkkosivujemme kävijämääriä  ja TINFO-tiedotteemme tilaajamääriä, näytelmäkäännösapurahojen määriä, suomalaisten näytelmien ulkomaisia tuotantoja, puheteattereiden ulkomaisia esitysvierailuja. Tällaisilla tunnusluvuilla mitattuna voimme olla tyytyväisiä. Verkkosivujen käyntimäärät ovat kasvaneet huikeasti. Vuonna 2011: 168 602 käyntiä, vuonna 2012: 187 254 käyntikertaa ja viime vuonna: 332 069 käyntikertaa. Eipä ole verkkosivujen uudistustyö ja tietokantatyö mennyt haaskuuseen! TINFOn tuottamaa tietoa tarvitaan, siitä nämä luvut kertovat.

Hienoa on myös, että VOS-puheteattereiden ulkomaiset vierailut ovat lisääntyneet, TINFO-käännösapurahalla olemme pystyneet tukemaan aikaisempaa useampia suomalaisten näytelmien käännöksiä eri kielille.

Tähän kaikkeen liittyy suuri vastuu, mikrovastuu, huoli vastavuoroisuudesta, dialogista, saatavilla ja kuulolla olosta.


MILTÄ TEATTERI-SUOMI NÄYTTÄÄ?

Saksalaisesta Nachkritikistä voi lukea näkökulmia suomalaiseen teatteritodellisuuteen, sen rakenteelliseen uudelleenmuotoutumiseen. Lehdessä haastatellaan Raija-Liisa Seiloa, Dick Holmströmiä ja Eva Neklyaevaa. Kerrotaan Suomen Kansallisteatterin uudistamisesta ja rakenteiden uudistamisesta, jota VOS:n ulkopuolinen teatterikenttä edelleen saa odottaa.

Neklyaeva kertoo Baltic Circleen suunnitellusta Suuri Taitepoliittinen Tapahtumasta, jossa taidekentän toimijoiden ja poliittisten puolueiden edustajien on tarkoitus yhdessä työstää taidepoliittista ohjelmaa. Millaisia ovat puolueiden taide- ja kulttuuripoliittiset ohjelmat, joiden takana ja edessä puolueet seisovat? Millaiselta tulee näyttämään Suomen taidepoliittinen käsikirja? Ajankohtaista tulevien eduskuntavaalien alla.


MENEE SYNKISTELYKSI  – NYKYTAIDEPÄIHTYMÄÄN

Tipaton on tammikuu ohi. Nyt hakemaan virtaa taiteesta, ettei talous kurista. Nykytaidepäihtymystä tai taidepäihtymystä tässä kaivataan. Sanan ”nykytaidepäihtynyt” pongasin Teatteri Takomon Raajarikon ensi-illassa. Esityksessä, joka minulle aiheutti nykytaidepäihtymystä. Miten suvereeni voikaan olla esiintyjä? Miten humalluinkaan Marc Gassot´n tavasta kertoa omaa tarinaansa, pohtia elämää, omaa maskuliinisuuttaan, suhdetta omiin vanhempiinsa ja isovanhempiinsa, omaan poikaansa.  Akrobaattinen (me muistamme Marc Gassot´n pyörätuoli-improt Riitta-esityksessä)  virtuoottisuus, improgeneraattorius yhdistyneenä haurauteen, vajaavaisuuksiin. Elämä on kysymysmerkillä oloa! Ja jos haluaa nähdä, mihin ja miten vanhaa kunnon miekkailua voi nykärissä käyttää, niin Raajarikkoon!

Voi, nyt pitäisi kirjoittaa Vastarinnasta, Vastarinnan naisnäyttelijöiden ruumiillisuudesta ja näyttelemisestä, Aillohasista ja vilpittömyydestä, Lauantaista elämän sattumanvaraisuuden ja haurauden äärellä, Erkoista ja taviksista, näytelmän ja esityksen kyvystä puhutella katsojiaan. Nyt pitäisi kirjoittaa siitä, mitä teatteri oikeasti TEKEE ihmisille, miten se vaikuttaa meihin, mitä varten se on oikeasti olemassa.


ESITYKSEN HIENO LEHTI

Happea tarjoaa myös Esitys-lehti, jonka tämän vuoden numero ensimmäinen numero näyttää niin puhtaalta ja kauniilta. Ei pelkkä ulkomuoto kutsu vaan myös sisältö. Lehti keskittyy esseeseen. Hienot kirjoittajat (Maria Säkö, Mikko-Olavi Seppälä, Veikko Nuutinen, Saara Hacklin, Pilvi Porjola, Marja Silde ja Petri Tervo, Sanna Uuttu, Jussi Moila, Tuomas Laitinen) takaavat nautinnollisen lukukokemuksen. ”Esseemäisyys on tapahtumankaltaisuutta” niin kuin Janne Saarakkala pääkirjoituksessaan toteaa. Totta totisesti!


TEATTERIKESKUSTELUSTA

Provokaatioon tarvitaan loppujen lopuksi vähän. Kontekstistaan irrotettuja lauseita. Saana Lavaste, Saara Rautavuoma ja Kati Sirén kirjoittavat verkkojulkaisua, jonka työnimi on ”Tehtävä Teatterissa – käsikirja teatterin uudistajille”. Tähän yhteyteen liittyy konkreettinen ehdotus siitä, millaisia teatterikentän rakenteet voisivat olla. Muutamista irroitetuista lauseista syntyi sitten uutinen (www.yle.fi).

Lavasteen kommentti sai aikaan keskustelua, jota ei ehkä muutoin olisi syntynytkään. Utopistisesta ajattelusta ei meillä ketään palkita. Facebookissa käydään asian tiimoilta hyvää keskustelua.

Miten se muutoin onkaan, eivätkö Baltoscandal-festareilla aina romantikot voitakin jalkapallomatsin kyynikoiden sijaan?


UUTISIA


Jari Juutinen ohjaa perhesurmasta kertovan näytelmänsä Georgiassa, ensi-ilta 20.3.2014


Lappeenrannan kaupunginteatterin johtaja Jari Juutinen on kutsuttu Georgiaan ohjaamaan oma monologinäytelmänsä ”Julia, Julia”. Näytelmän ensi-ilta on 20.3.2014 Tbilisissä toimivassa Liberty-teatterissa. Liberty on yksi Georgian merkittävimmistä ja suosituimmista teattereista.

Ylivelkaantumisesta ja perhesurmasta kertova, löyhästi tositapahtumiin perustuva ”Julia, Julia” tuotetaan georgiankielisen version lisäksi myös englanniksi, sillä Avtandil Varsimashvilin johtama Liberty suunnittelee esitystä myös kiertueelle. Aiemmilla tuotannoillaan teatteri on esiintynyt muun muassa Venäjällä, Puolassa, Romaniassa, Turkissa, Englannissa ja Suomessakin. Monologin esittää Ani Aladashvili.

Luxemburgilainen Theatre du Centaure esitti Juutisen Julia, Julia –monologia ranskaksi näytäntökaudella 2010–2011 ja se vieraili myös Havannan kansainvälisellä teatterifestivaalilla vuonna 2011. Suomessa näytelmää ovat esittäneet porilainen Rakastajat-teatteri, Hämeenlinnan kaupunginteatteri sekä Jalostamo-kollektiivi.

Näytelmän on georgiaksi kääntänyt Dimitri Gogolashvili ja englanniksi Nely Keinänen. Kääntäjille myönnettiin TINFO-apuraha.

Lisätiedot:
www.theatre.ge
Jari Juutinen +358403562366


 John-Eleanor vierailee Lontoossa 27.–29.3.2013


Turkulaisen TEHDAS Teatterin ja nukketeatteri HOX Companyn yhteistuotanto, John-Eleanor vierailee Lontoossa 27.–29.3.2014. Keskiaikaisen ristiinpukeutujan elämäntarina viedään samoille seuduille, missä tarinan päähenkilökin aikoinaan on elänyt ja kulkenut.

Nukketeatteria ja keskiajan tutkimusta yhdistelevä esitys nähdään osana Galleria Space Station 65:n ja suomalais-lontoolaisen työryhmän kokoamaa suomalaisen taiteen taidetapahtumaa. Northern Souls -taidetapahtuma tuo lontoolaisgalleriaan 15 suomalaista kuvataiteilijaa. John-Eleanor nähdään gallerian lähellä sijaitsevassa esitystaiteen tilassa kahtena päivänä. Näyttelijä ja toinen käsikirjoittajista, Timo Väntsi esittää näytelmän Lontoossa englanniksi.

John-Eleanorin käsikirjoitus pohjautuu 1300-luvun oikeuspöytäkirjoihin. Keskiaikaisen käsinukketeatterin rääväsuisuus, nykynukketeatterin kerrontamuodot ja asiantuntijan luento yhdistyvät esityksessä, joka on veijaritarina ja kertomus oman tiensä kulkemisesta. 

John-Eleanor on ensi-iltansa 18.2.2011 jälkeen jatkanut elämäänsä kiertue-esityksenä. Esitys on vieraillut kotimaassa mm. Porissa, Oulussa, Rovaniemellä, Helsingissä, Hämeenlinnassa. Ulkomailla esitys on nähty Italian Materassa ja USA:ssa Vermontin osavaltion Marlborossa. 

John-Eleanor -esityksen vierailuhankkeen toteuttavat TEHDAS Teatteri, Turku 2011 –säätiö ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). Kuvataideosuutta tukee Visuaalisen taiteen keskus Frame. Northern Souls -kokonaisuutta tukevat Suomen Lontoon Instituutti sekä Suomen Lontoon suurlähetystö.

John-Eleanor –työryhmä:
Käsikirjoitus: Timo Väntsi, Tom Linkinen, ohjaus: Merja Pöyhönen, näyttelijä: Timo Väntsi, luennoitsija: Tom Linkinen, valosuunnittelu: Timo Ollila, puvustus: Pia Kalenius, nuket ja visualisointi: Timo Väntsi, tekniikan ajo: Saija Nojonen, lavastemaalaus: Johanna Latvala, käsinukkeassistentti: Antti-Juhani Manninen, graafinen suunnittelu: Rami Järvipetäjä, valokuvat: Milla Järvipetäjä, tuotanto: TEHDAS Teatteri ja nukketeatteri HOX Company.

Yhteydenotot: Timo Väntsi, 050 4413134, timo.vantsi(a)tehdasteatteri.com


Janne Raudaskoski valittiin vuoden taikuriksi


Suomen vanhin taikuriyhdistys, Suomen Taikapiiri ry, palkitsi maailmalla ja kotimaassa menestyneitä taikureita. Vuoden Taikuriksi 2013 valittiin nurmijärveläinen taikuri Janne Raudaskoski. Robert Jägerhorn  sai Emeritus Reijo Salminen -trofeen ja Kalle Nio Timo Tuomivaara –palkinnon.

Vuoden taikuriksi valitun Janne Raudaskosken teokset, The Outsider ja Watti Walopää ja kadonnut hehku, ovat kiertäneet viimeisen vuoden aikana kolmella mantereella. Esityksiä on nähty Kiinassa, Yhdysvalloissa, Italiassa, Ruotsissa ja Liettuassa. Suomessa Raudaskoski on esiintynyt teoksillaan useissa kaupunginteattereissa, muun muassa syksyllä 2013 Svenska Teaternin ohjelmistossa.

Vuoden taikuri yhdistää esityksissään teatteria, taikuutta, klovneriaa sekä nykyajan tekniikkaa omalla tyylillään. Raudaskoski on toteuttanut kaksi Elämysteatteriksi kutsumaansa teosta:
kokoperheelle suunnattu Watti Walopää ja kadonnut hehku –esityksen sekä nuorille ja aikuisille kohdennettu The Outsider -teoksen.

Agenttisopimus Yhdysvalloissa

Ulkomailla reissaaminen saa todennäköisesti jatkoa, sillä Raudaskoski on kirjoittanut yhteistyösopimuksen Yhdysvaltalaisen KMP Artists –agentuurin kanssa.  Yhteistyö mahdollistaa kiertämisen Atlantin toiselle puolelle. Ensimmäinen esitys New Yorkin off-Broadwayllä nähtiinkin jo tammikuussa 2014. -> Katso TINFO-tiedote 1 / 9.1.2014

Lisätiedot:
Janne Raudaskoski, p. 0400 682 599
janne(at)taikuri.net / www.theoutsider.fi / www.walopaa.fi

Laura Taberman, tuottaja/Taikateatteri 13 p. 050 328 7868, laura(at)tt13.fi


Vuoden nukketeatteriteko –palkinto Myrskylle


Suomen Unima julkisti 30-vuotisjuhlassaan 11.2. Vuoden nukketeatteriteko -palkinnon. Palkinnon sai turkulainen suurtuotanto Myrsky, ja sen vastaanotti esityksen ohjaaja Merja Pöyhönen.

"Vuoden 2013 tapahtumaksi suomalaisella nukketeatterikentällä nousi Tehdas Teatterissa toteutettu huimapäinen Myrsky, turkulaisten nukketeatterintekijöiden kunnianhimoinen suurponnistus, jossa Shakespearen klassikko sai täysin uudenlaisen tulkinnan. Lähes 20 nuoren polven nukketeatterin tekijää yhdisti voimansa Merja Pöyhösen dramatisoimassa ja ohjaamassa huimapäisessä esityksessä, jossa oli väkeviä visioita, voimaa ja vauhtia, teatterin illuusiota ja nukketeatterin rajattomuutta. Myrsky ravisteli myös asenteita taidelajiamme kohtaan voittaen puolelleen nekin aikuiskatsojat, jotka ensimmäistä kertaa näkivät nukketeatteriesityksen."

www.unima.fi


Marja-Liisa Kuuranne-Autelolle ja Seppo Kumpulaiselle professorin arvonimet


Taideyliopiston rehtori Tiina Rosenberg myönsi Kuuranne-Autelolle ja Kumpulaiselle arvonimet tunnustukseksi yli 30-vuotisesta merkittävästä urasta Teatterikorkeakoulun palveluksessa.

Sekä Kuuranne-Autelo että Kumpulainen ovat molemmat oman alansa huippuasiantuntijoita ja auktoriteetteja, jotka ovat ottaneet vastuuta näyttelijäntyön koulutuksen pitkäjänteisestä, kokonaisvaltaisesta ja näkemyksellisestä kehittämisestä yhdessä vaihtuvien näyttelijäntyön professorien kanssa.

Marja-Liisa Kuuranne-Autelolla (s.1954) on logonomin tutkinto Suomen Puheopiston korkeakoululinjalta vuodelta 1976. Hän on toiminut TeaKissa näyttelijöiden puhetekniikan, näyttämöpuheen, äänenkäytön ja puheen tuntiopettajana, lehtorina ja yliopistonlehtorina vuodesta 1979 alkaen. Kuuranne-Autelo oli teatteritaiteen laitoksen laitosjohtaja vuosina 2004-2013. Hän toimii aktiivisesti lausuntataiteilijana ja äänenkäytön ja lausunnan opettajana yliopiston ulkopuolella. Lisäksi hänellä on ollut erityisesti hallinnollisen laitosjohtajan tehtävänsä kautta merkittävä rooli sekä suomalaisen teatteritaiteen koulutuksen että TeaKin kehittymisessä.

Seppo Kumpulaisella (s.1952) on liikuntakasvatuksen kandidaatin tutkinto Jyväskylän yliopistosta vuodelta 1977 ja teatteritaiteen tohtorin tutkinto Teatterikorkeakoulusta vuodelta 2011. Kumpulainen on toiminut TeaKissa liikunnan, näyttämöliikunnan ja erityisesti näyttämömiekkailun tuntiopettajana, lehtorina ja yliopistonlehtorina vuodesta 1983 alkaen.

www.teak.fi/uutiset


TAPAHTUMIA


Lisää ajankohtaisia tapahtumia TINFO-verkkosivujen Minne mennä -osiossa.


Vaginamonologeja 14.2.2014 – hyväntekeväisyysilta Turun kaupunginteatterissa


Hyväntekeväisyystapahtuma V-Day – Vaginamonologeja kokoaa jo viidettä kertaa kaupungin teatterit (Linnateatteri, Turun Kaupunginteatteri ja Åbo Svenska Teater) yhteistyöhön naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. Hyväntekeväisyystapahtuma mahdollistaa Turun ensi- ja turvakodin kehittelemän turvapassin.

Vuonna 2014 tilaisuus järjestetään Turun Kaupunginteatterissa ystävänpäivänä 14.2.2014.
”V-Day – Vaginamonologeja” perustuu yli 200 naisen haastatteluun, joissa he kertovat seksuaalisista kokemuksistaan laajalla otannalla: hyvistä ja huonoista suhteistaan, unelmistaan, fantasioistaan, kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta, synnytyskokemuksistaan. Tekstin on näytelmäksi kirjoittanut
Eve Ensler, amerikkalainen dramaatikko ja feministi.

Monologeja esittävät näyttelijät ja tunnetut naishenkilöt, tänä vuonna Vaginamonologeja ovat lukemassa Åbo Akademin hallintopäällikkö Ulla Achrén, näyttelijä-laulaja Susanna Haavisto, näyttelijä Eila Halonen, teatteriohjaaja Sina Kujansuu, ETNO:n hyvän tahdon lähettiläs Hülya Hissu Kytö, Turun viestintäjohtaja Saara Malila, näyttelijä Jonna Nyman, taiteellinen asiantuntija Raija-Liisa Seilo, näyttelijä Kirsi Tarvainen, näyttelijä Alina Tomnikov sekä Turun ensi- ja turvakodin toiminnanjohtaja Oona Ylönen.

Vuoden 2014 alusta astui voimaan vainoamisen estävä laki, joka on lähestymiskieltoa järeämpi keino uhrin turvaksi. Hyväntekeväisyystapahtuman tuotto käytetään Turun ensi- ja turvakodin uuden Turvapassi-tuotteen jatkokehittelyyn. Visiona on luoda turvakotiin saapuvien lasten kanssa passi, johon merkitään paitsi poliisin ja turvakodin yhteystiedot, myös ennalta sovitun turvallisen aikuisen tiedot. 

V-Day hyväntekeväisyystapahtuman lisätiedot: Satu Rasila, 040 7563966, satu.rasila(at)turku.fi
Liput tilaisuuteen teatteri.turku.fi (tai Lippupalvelu)

Lisätietoja vainoamisesta ja Turun ensi- ja turvakodin toiminnasta:
Oona Ylönen
toiminnanjohtaja, VTL
Turun ensi- ja turvakoti ry
Luolavuorentie 7a, 20810 Turku
p. 050-3518298
oona.ylonen(at)tuentu.fi


Ihmisten oma teatteri –seminaari 24.2.2014, Helsinki – ilmoittautumiset 19.2.2014 mennessä


Miten syntyy ihmisten oma teatteri? TEOS – Teattereiden osallistavien yhteistoimintamallien kehittäminen –hankkeen IHMISTEN OMA TEATTERI -seminaarissa pohditaan ammattiteattereiden mah-dollisuuksia rakentaa tasavertaista yhteistyötä lähialueensa muiden organisaatioiden, kuten koulujen, sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja yritysten kanssa. Kulttuuriorganisaatiot tarvitsevat aitoja yhteistyökumppanuuksia voidakseen olla yhä aktiivisemmin mukana yhteiskunnan muutoksissa ja tavoittaakseen eri väestöryhmiä. Mutta miten yhteistyö saadaan alkuun? Minkälaista suunnittelua ja sitoutumista tarvitaan eri osapuolilta?

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 19.2. mennessä osoitteessa: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/11537/lomake.html

Lisää seminaarista TINFO-tiedotteessa 3 / 23.1.2014.


Taiteilijaresidenssit ja yhdenvertaisuus –seminaari 10.3.2014, Helsinki


Equality in Artist Residencies
Taiteilijaresidenssit ja yhdenvertaisuus -seminaari

10.3.2014 klo 13–17
Helsingin taidemuseo Tennispalatsi, Studio-tila, Salomonkatu 15 ja/tai Eteläinen Rautatienkatu 8, Helsinki

Miten residenssejä ylläpitävät tahot kuten taidetoimikunnat, yhdistykset, kunnat ja säätiöt voivat edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan? Voidaanko residenssitoiminnan esteettömyyttä ja saavutettavuutta kehittää ja pyrkiä siihen, että myös vammaiset taiteentekijät voivat hyödyntää residenssityöskentelyä?

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta 10.3.2014 klo 13–17 Helsingin taidemuseo Tennispalatsiin. Maksuton tilaisuus on tarkoitettu residenssitoiminnan järjestäjille, rahoittajille ja käyttäjille sekä kaikille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuus on suomen- ja englanninkielinen.

Tilaisuus on esteettömissä tiloissa. Käytettävissä on induktiosilmukka. Mikäli toivot tilaisuuteen viittomakielen tulkkausta tai kirjoitustulkkausta, ota yhteyttä kira.enberg(at)cultureforall.fi 21.2.2014 mennessä.

Tilaisuuden järjestävät Kulttuuria kaikille –palvelu ja British Council. Tilaisuutta tukevat Pro Artibus -säätiö, HIAP – Helsinki International Artist Programme, Helsingin taidemuseo, Taiteen edistämiskeskus, Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry, Goethe-Institut Finnland, Koneen Säätiö ja Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö.

Ilmoittautumiset 21.2. mennessä kira.enberg(at)cultureforall.fi.

Seminaariohjelma (PDF)

Kira Enberg
Harjoittelija / Praktikant / Trainee
Kulttuuria kaikille -palvelu / Kultur för alla / Culture For All
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 / 48, 00180 Helsinki
(D-porras, 5. krs)
kira.enberg(at)cultureforall.fi
puh. + 358 (0)40 460 5928

www.kulttuuriakaikille.fi
www.kulturforalla.fi
www.cultureforall.fi


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

 
Katso aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja.


OKM: Avustus kulttuuriviennin hankkeisiin, painopisteenä Kiinan ja Aasian kulttuuriviennin edistäminen


Avustuksella pyritään edelleen lisäämän suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden kulttuurivientiä Kiinaan ja Aasiaan. Käytännössä tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen.

Hakuaika päättyy: 24.3.2014

Lue lisää


OKM: Avustus kulttuurin ja taiteen digitaalisten aineistojen saatavuuden ja avoimen tiedon hyödyntämisen edistämiseen


Määrärahan tavoitteena on lisätä kulttuurin ja eri taiteenalojen sisältöjen vaikuttavuutta yhteiskunnassa edistämällä digitaalisessa muodossa olevien aineistojen monipuolista hyödyntämistä ja siihen liittyvää sovelluskehitystä.

Määrärahalla vahvistetaan kulttuurin ja eri taiteenalojen aineistojen digitaalista saatavuutta sekä edistetään yhteiskunnallista osallistumis- ja vaikuttamiskulttuuria ja alan avointa tietoa hyödyntävien verkkopalveluiden kehittämistä.

Hakuaika päättyy: 31.3.2014

Lue lisää


HAKUJA

Katso aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja.


Ilmoittautumisaika Veikko Sinisalo –kilpailuun nuorille lausujille päättyy 16.2.2014


Alkukilpailu 22.–23.3.2014 järjestetään tänä vuonna Hämeenlinnassa.

Veikko Sinisalon stipendirahasto, Suomen Lausujain Liitto ja Kajaanin Runoviikko järjestävät 13. Veikko Sinisalo –kilpailun. Kilpailu on avoin lausujille, jotka vuoden 2014 loppuun mennessä ovat täyttäneet enintään 30 ja vähintään 18 vuotta.

Käytännön järjestelyistä Hämeenlinnassa vastaavat Suomen Lausujain Liitto ja Hämeenlinnan kaupunginteatteri. Loppukilpailu on Kajaanin Runoviikolla sunnuntaina 6.7.2014. Alkukilpailuun osallistuvista nuorista kilpailun raati valitsee loppukilpailuun jatkavat lausujat.
Palkinto on Veikko Sinisalon stipendirahaston myöntämä 4 000 euron apuraha. Lisäksi voittajalta tilataan esitys vuoden 2015 Kajaanin Runoviikolle.

Sekä alku- että loppukilpailussa nuoret lausuvat 20 minuutin runoesityksen, joka koostuu heidän itse valitsemastaan kirjallisuudesta, runoista tai proosasta sekä järjestäjien valitsemista runoista. Esityksiä arvioi Suomen Lausujain Liiton, Veikko Sinisalon stipendirahaston ja Kajaanin Runoviikon nimeämistä asiantuntijoista koostuva raati.

Alkukilpailun suojelijaksi on lupautunut hämeenlinnalainen kansanedustaja Tarja Filatov.

Lisätietoja kilpailusta ja siihen osallistumisesta on Suomen Lausujain Liiton kotisivuilla www.suomenlausujainliitto.fi.

Lisätietoja:
Suomen Lausujain Liitto ry
puheenjohtaja Helka-Maria Kinnunen
helka-maria.kinnunen(at)teak.fi
044 595 4495

sihteeri Ritva Kosonen
ritva.kosonen(at)kolumbus.fi
040 869 7929


Spoffin OFF 2014, The Netherlands – apply until 31 March


Spoffin OFF is the showcase part of the Spoffin Festival in Amersfoort (The Netherlands), an annual street arts festival with more than 40 performing acts from all over Europe, with a special focus on innovations from the northern and eastern regions.

Spoffin Festival consists of three parts:

 • Spoffin IN: innovative outdoor and site-specific performances of professional artists (on invitation only)
 • Spoffin OFF: showcase of new work and up-coming professional artists (selected after application)
 • Spoffin PRO: international meeting of promoters, festival programmers, agencies, journalists and other professionals in the field of arts in public space (on invitation only)

Both the Spoffin IN and OFF performances are programmed on squares, streets, parks and some specific sites in the mediaeval city centre of Amersfoort. The festival facilitates interaction and possibility for meetings amongst performers and professionals both informal and organized.

Read more


TYÖPAIKKOJA

 

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme ry hakee toiminnanjohtajaa


Teme on ammattiliitto ja kulttuurijärjestö teatterin, tanssin, sirkuksen, elokuva- ja tv-työn aloilla. Jäsenmäärä on 4.650, toimistossa työntekijöitä alaisina seitsemän. 
 
Toiminnanjohtajan tehtävä on monipuolinen. Toimintojen yleisjohdon ja suunnittelun lisäksi toiminnanjohtaja vastaa Temen työehtosopimusneuvotteluista, tekijänoikeudellisesta ja kulttuuripoliittisesta edunvalvonnasta sekä kotimaisesta ja kansainvälisestä verkostoyhteistyöstä.

Työ edellyttää lakimieskoulutusta tai vastaavan tasoista koulutusta yhdistyneenä hyvään työ- ja tekijänoikeuslainsäädännön tuntemukseen sekä ruotsin ja englannin kielen kiitettävää hallintaa. Arvostamme lisäksi järjestötyön ja kulttuurialojen tuntemusta sekä esimiestaitoja. Työsuhteessa on koeaika.
 
Hakemukset palkkatoivomuksineen toimitetaan 7.3.2014 mennessä Temeen Raimo Söderille: raimo.soder(at)teme.fi tai Meritullinkatu 33 A 31, 00170 Helsinki. Tehtävä pitäisi vastaanottaa elokuun alussa 2014, jolloin nykyinen toiminnanjohtaja Raimo Söder siirtyy eläkkeelle.

Linkki ilmoitukseen: http://tyopaikat.oikotie.fi/tyopaikka/769593

Lisätietoja:
Raimo Söder
puh 09 2511 2141/050 5647669

puheenjohtaja Reija Hirvikoski
puh 050 5663995.

www.teme.fi


Kirjanpitäjä/taloushallinnon osaaja Helsingin kaupunginteatteriin


Helsingin kaupunginteatteri hakee kirjanpitäjää/taloushallinnon osaajaa vakituiseen työsuhteeseen.

Kirjanpitäjän tehtäväalueeseen kuuluvat kirjanpitoon ja siihen liittyen arvonlisäverotukseen sekä tilainpäätökseen liittyvät tehtävät. Lisäksi kirjanpitäjä osallistuu erilaisiin sisäisen että ulkoisen laskentatoimen tehtäviin kuten budjetointiin ja raportointiin.

Lisätietoja tehtävästä antaa talouspäällikkö Sari Aarnio perjantaina 14.2. klo 13-14 ja keskiviikkona 19.2. klo 12-13 puh. (09) 3940 342

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään jättämään 21.2.2104 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: rekry(at)hkt.fi.

Koko ilmoitus liitteenä (PDF).


Kotkan kaupunginteatteri hakee ammattitaitoista puuseppää


Kotkan kaupunginteatteri etsii ammattitaitoista puuseppää lavasterakentajan työsuhteeseen. Aloitus sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.8.2014.

Edellytämme

 • vankkaa pohjakoulutusta puusepäntöistä,
 • soveltuvuutta tiimityöhön,
 • kykyä ja taitoa monipuoliseen lavasteiden rakentamiseen.

Arvostamme

 • työkokemusta teatterin tai elokuvan parista,
 • muuta ammatillista osaamista ( pintakäsittely, verhoilu ym.).

Tarjoamme

 • nykyaikaisen ja innostavan työympäristön,
 • vakituisen työpaikan.

Palkkauksen

 • Teates 1B vaativat ammattimiestehtävät mukaan.

Lisätietoja:
Käyttöpäällikkö Juha Lahtinen
juha.lahtinen(at)kotka.fi
0407750429

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot viimeistään 7.3.2014 mennessä osoitteeseen:
Kotkan Kaupunginteatteri Oy
Papinkatu 12
48100 KOTKA

merkki ”puuseppä”


MUITA ILMOITUKSIA


Teatterikulmassa tarjolla toimistotilaa


VUOKRALLE TARJOTAAN
Toimistotila 13 m²
Vuokrattava tila Teatterikulmassa osoitteessa: Meritullinkatu 33 A 3. krs.

Tiedustelut: tiistaista torstaihin klo 10–11.00,
Työväen Näyttämöiden Liitto r.y.,
toiminnanjohtaja Eeva-Sisko Artell, p. 040-700 7739, eeva-sisko.artell(at)tnl.fi.

Kirjanpitaja_hkt