16.02.2012

TINFO-tiedote 7 / 16.2.2012

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

UUTISIA


TAPAHTUMIA

HAKUJA

KOULUTUSTA

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA *

 

MILTÄ NÄYTTÄÄ SUOMALAINEN TEATTERI?

TINFOn korkeakouluharjoittelija Jonna Leppänen on lukenut tarkkaan sen, mitä suurimmat päivälehdet vuoden 2011 aikana teatterista kirjoittivat. Tämä raportti teatterivuodesta 2011 kannattaa lukea. 

Suomalainen teatteri näyttää lehtikirjoittelun valossa ilahduttavan rikkaalta, elävältä ja liikkeessä olevalta. Teatterit avaavat oviaan, ne etsivät uusia yleisöjä, ne yrittävät ratkaista esteettömyyskysymyksiä, ne haluavat tehdä teatteria saavutettavammaksi. Yhteisöteatteri on jalkautunut teatteriin, ja sosiaalinen media tarjoaa teattereille uusia keinoja osallistaa katsojia. Helsingin Kaupunginteatterin ja Metropolian kehittämä Noodi-käsikirjoitustyökalu on löydetty muidenkin teattereiden käyttöön. Ja yhteistyötuotantoja tehdään yhä enemmän. Teatterit halutaan tehdä kuntalaisten olohuoneiksi. Ajankohtaista puhetta riittää. Teatterintekijöitä huolettivat suvaitsemattomuus, rasismi, epätasa-arvo ja epäoikeudenmukaisuus. Teatterissa kysyttiin, miten ihmiset voivat Suomessa. Ja yllättävää kyllä, näyttämöllä avautui suomalainen mies.

Sitten hämmennyksen ja sapiskan aiheita.  Leppäsen mukaan lehdet ovat kiinnostuneita teatterista, mutta kirjoittelu on yksiäänistä ja pintapuolista. Taide- ja kulttuuripolitiikka loistaa likipitäen kokonaan poissaolollaan. Eikä tutkivaa journalismia kulttuurisivuilta juurikaan löydy.  Ja näkymättömissä ovat edelleen skenografit. Hyi, hyi!


OULUUN MENOSSA

Ensi viikolla alkaa Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali. 
Ohjelmassa on esityksiä, kohtaamisia ja keskustelua lasten- ja nuortenteatterin tilanteesta. Pohdimme Oulussa sitä mikä rahoittajan näkökulmasta on hyvää lastenteatteria, mitä ovat lastenteatterin haasteet tekijöille, minkälaisena teatterin ja koulun yhteistyö näyttäytyy sivistysnäkökulmasta, millaista on teatterikasvatus tai millaista suomalainen lasten- ja nuortenteatteri.

Ja olisin kyllä halunnut nähdä myös Samuli Reunasen dramatisoiman ja ohjaaman avioliittohelvetin kuvauksen Huojuvan talon Oulun kaupunginteatterissa. Eeva Kauppinen kirjoitti Kalevassa niin koukuttavasti, että katsomishalu heräsi. Mutta nyt jää toiseen kertaan.


LUOVA EUROOPPA

Tämä Luova Eurooppa on siis Euroopan komission ehdotus uudeksi
kulttuuri- ja audiovisuaaliseksi tukiohjelmaksi vuosiksi 2014-2020. 
Ehdotus on nyt ollut lausuntokierroksella ja TINFOkin yhdessä Tanssin tiedotuskeskuksen kanssa antoi asiasta mielipiteensä. Meitä tietenkin ilahdutti se, että ohjelmassa korostettiin eri taiteenalojen erityisluonnetta - vaikka aikamoinen digikulttuuri-innostus olikin luettavissa. Siksi meillä oli tarvetta korostaa ja muistuttaa kopioimattomien ainutkertaisten teosten ominaisluonteesta ja arvosta. 

Elävät esitykset ovat omaltaan osaltaan niitä, jotka lisäävät kansalaisten osallisuutta ja tarjoavat voimaannuttamisen välineitä, kun ollaan yhdessä tavoittelemassa sosiaalisesti kestävämpää Eurooppaa. Kansainvälisen liikkuvuuden edistämisessä yksi painopiste ohjelmassa on kansainvälisten kiertueiden, tapahtumien ja näyttelyiden tukeminen. Kansainväliset yhteistuotannot ovat se helpoin tapa, jolla kiertueita syntyy luonnostaan. Tämän vuoksi taiteilijoiden kohtauttaminen ja keskinäinen verkostoituminen on niin tärkeätä. Ja parhaita kohtauspaikkoja ovat taiteilijalähtöiset festarit. Me toivoimme myös, että etusijalle asetettaisiin pienten ja keskisuurten toimijoiden liikkuvuus.

Nyt pitää vain odottaa, miten ehdotukselle käy ja sitten oikeasti käyttää ohjelman mahdollisuuksia hyväkseen. Koskee meitä kaikkia kentän toimijoita.


JA PIAN SE TAPAHTUU

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittelee Taiteen keskustoimikunnalle uutta esitystään Taiteen edistämiskeskukseksi. Ja pian mekin sitten saamme lausua asiasta mielipiteemme. Ja tietenkin kovalla kiireellä. 

Mitähän sieltä nyt sitten mahtaa tulla? Pystyvätkö ne jo tähän yhteyteen ratkaisemaan myös alueellisten taidetoimikuntien tilanteen? 

Odotetaan ja ollaan valmiita.


11 MILJOONAN JÄTTIPOTTI

Jälleen olen ikitoiveikkaana tikkana jättämässä lottokuponkiani, jotta
11 miljoonan potti saataisiin vapaiden ryhmien ja produktiokohtaisten tuotantojen tukemiseen ja tietenkin teatterintekijöiden kansainväliseen liikkuvuuteen. Tällä rahalla me ratkaisisimme senkin, millä teatterit voisivat surutta vastata ulkomaisiin festivaalikutsuihin.

Tämä onkin nyt yhtä odotusta.

 

 

UUTISIA * 

 
Taiteen keskustoimikunta tukee Tukholman Supermarket -messuille osallistuvia taiteilijoita *

Taiteen keskustoimikunta jakoi 150 000 euroa eri taiteenalojen kansainvälisiin hankkeisiin.
Tukholmassa järjestettäville nykytaiteen messuille osallistuu taiteen keskustoimikunnan tuella kaksi taiteilijaryhmää ja kolme yhdistystä - Ars-Häme, Rajataide ja Valokuvataiteilijoiden liitto. Niille jaettiin yhteensä 10 000 euroa. Supermarket-messut järjestetään Tukholman Kulttuuritalolla 17.-19.2.

Apurahat ja avustukset on tarkoitettu eri taiteenalojen kansainvälisiin kulttuuriyhteistyön, kulttuurin viennin ja vaihdon hankkeisiin.  Apurahoja ja avustuksia jaettiin 58 hankkeeseen. Hakemuksia tuli 269. Lue lisää.

 


 

Porosafari on vuoden 2011 ympäristötaideteos *

Ympäristötaiteen säätiön Vuoden ympäristötaideteos -kunniakirja vuodelta 2011 myönnetään Toisissa tiloissa-ryhmälle kollektiivisesta vaellusesityksestä Porosafari.

Toisissa tiloissa -ryhmän mukaan "Porosafari on kollektiivinen vaellusesitys lähiömaisemassa kaupungin ja luonnon rajalla. Tarkoituksena on palauttaa kaupunkiympäristö takaisin luonnon tilaan tarkastelemalla sitä puolivillin laumaeläimen näkökulmasta. Siirtyminen ihmiskokemuksesta eläimen kokemukseen ja takaisin tapahtuu hitaasti, askel askeleelta. Porosafarin osanottajat muodostavat 'tokan', joka liikkuu seuraamalla yhdessä sovittuja sääntöjä. Säännöt, jotka pyrkivät vastaamaan ihmiselle soveltuvin osin porojen vaelluskäyttäytymistä, pitävät ryhmän yhdessä."

Porosafari järjestettiin 9.10.2011 Itä-Helsingissä Kontulan ympäristössä ja se kesti 5 tuntia. Vaellukseen osallistui 27 osallistujaa ja sitä todistivat satunnaiset ohikulkijat ja ympäristön asukkaat. Tapahtumaa edelsi Porokoulutus , jossa osallistujille jaettiin porotietoutta ja sovittiin vaelluksen säännöistä. Tapahtumaa täydensi Poroerotus , jossa vaelluksen osallistujat kävivät läpi kokemustaan.

Toisissa tiloissa -ryhmä

Toisissa tiloissa - esitystaideryhmä aloitti toimintansa Helsingissä keväällä 2004. Ryhmän toimintaideana on jatkuva harjoittelu, harjoite esityksen muotona ja muodonmuutos harjoitteiden yhteisenä aiheena. Ryhmä kehittelee kollektiivisia ruumiillisia harjoitteita, joiden avulla päästään kosketuksiin ihmisille vieraiden olo- ja kokemusmuotojen kanssa, eli vieraillaan toisissa tiloissa.

Ryhmä kokoaa yhteen joukon suomalaisia, vaihtoehtoisen teatterin piirissä kunnostautuneita tekijöitä sekä performance -taiteilijoita, joiden yhteisenä intohimona on etsiä uusia syitä ja muotoja esiintyjän ja yleisön kohtaamiselle. Ryhmän koollekutsuja on Esa Kirkkopelto .

Vuonna 2011 Porosafarin toteutukseen osallistuivat ryhmästä Esa Kirkkopelto, Lauri Kontula , Paula Tella , Jaakko Ruuska ja Anton Krylov . Järjestämisessä avustivat myös Eeva Kemppi ja Antti Halonen .

Porosafaria tukivat Helsingin kulttuurikeskus, Oy Makrobios Ab, EKOLO, Oblivia ja Todellisuuden Tutkimuskeskus.

Ympäristötaideteos -kunniakirja

Ympäristötaiteen säätiö valitsee vuosittain yhden (poikkeuksellisesti kaksi) Suomessa toteutetun taideteoksen vuoden ympäristötaideteokseksi. Valinnalla säätiö haluaa nostaa esiin ympäristötaiteen erilaisia tekemisen tapoja ja sisältöjä, edistää ympäristötaiteen tunnettuutta sekä erityisesti kiittää ja kannustaa henkilöitä ja yhteisöjä, jotka toiminnallaan pyrkivät parantamaan ympäristön laatua taiteen keinoin.

Kunniakirja vuoden ympäristötaideteokselle on jaettu vuodesta 1994 alkaen. Kunniakirja voidaan myöntää sekä pysyvälle että tilapäiselle teokselle. Edellinen kunniakirja myönnettiin Denise Zieglerin teokselle Kolme aitaa (Helsingin Konalassa).
Lue koko uutinen tästä

Lisätietoja :
http://www.toisissatiloissa.net/
www.ymparistotaide.fi
 

 


 


Viisi taiteilijaa sai tuetun työskentelyjakson Taidelaitos Haihatuksen residenssiin *

Keski-Suomen taidetoimikunta on myöntänyt tuetun työskentelyjakson viidelle ammattitaiteilijalle Joutsan Taidelaitos Haihatuksen residenssiin. Tukimuoto kohdennettiin keskisuomalaisille, kotimaisille ja ulkomaisille taiteen ammattilaisille. Kertaluontoisesti toteutettava residenssituki liittyy läänintaiteilija Sari Ilmolan projektiin kehittää alueelle kulttuurisia sisältöjä, jotka palvelevat eri taiteenaloja ja alueen kulttuuripalveluiden monipuolistumista.

Tuki myönnettiin kahdeksi viikoksi kuvataiteilija Jussi Koitelalle (Tampere), tanssitaiteilija Emma Tolanderille (Tukholma), kuvataiteilija Heikki Morgan Hämäläiselle (Lahti) ja teatteriohjaaja-näytelmäkirjailija Elina Kilkulle (Helsinki). Kuukauden tuetun jakson sai kuvataiteilija Annukka Majamäki (Helsinki).

Hakemuksissa kiinnitettiin huomiota residenssiajan työsuunnitelmaan, tasapuolisuuteen eri taiteiden välillä sekä yleisötyösuunnitelmaan. Vuoden aikana Joutsassa onkin luvassa taiteen ammattilaisten luentoja, työnäytöksiä, työpajoja ja näyttelyitä. Tilaisuuksista tiedotetaan erikseen.

Joutsassa sijaitsevan Taidelaitos Haihatuksen Utopia- talossa aloitettiin residenssitoiminta vuoden 2012 alusta. Tavoitteena on tarjota resursseja työskentelyyn, rohkaista vuorovaikutusta taiteilijoiden ja taiteen eri alojen välillä sekä aktivoida haihatusyhteisön ja sen ympäristön taide-elämää.

Linkki uutiseen löytyy täältä.

 


  

Small size seeding fund jakoi apurahoja *

Small size seeding fund jakoi neljä apurahaa uusille eurooppalaisille produktioille, joiden kohdeyleisönä ovat 0-4 –vuotiaat lapset ja heidän vanhempansa.

EU:n kulttuuriohjelman tukema Small size, big citizens – hanke jakaa viisivuotiskaudella tukea uusille tuotannoille yhteensä kolme kertaa. Ensimmäiseen hakuun tuli 33 hakemusta; toiseen hakuun, joka päättyi vuoden lopussa, tuli 73 hakemusta 19 eri maasta. Uusia vauva- ja taaperoteatterimaita ovat mm. Venäjä ja Puola, joista tuli monta hakemusta eri kaupungeista.
Suomalaisina hakijoina oli kolme tanssiprojektia ja yksi nukketeatteriesitys. Suomalaisia taiteilijoita oli lisäksi kolmessa ulkomaisessa ehdotuksessa.
Yksi apurahan saaneista produktioista perustuu Timo Parvelan lastenkirjaan.

Suuren määrän lisäksi valintakomiteaa ilahdutti esityssuunnitelmien monipuolisuus ja taiteellinen näkemys. Hakemukset oli jaettu  neljään kategoriaan: tanssi- ja musiikkiteatteri, teatteri, nukketeatteri ja Small size -verkoston ulkopuolelta tulevat ehdotukset. Useimmat suunnitelmat olivat monitaiteisia videon ja marionetin vuoropuhelusta näyttämöllä veistettäviin eläimiin. Osa esityksistä on suunniteltu ulkotilaan ja kaksi akvaarioesitystä herätti erityistä mielenkiintoa. Apurahan myöntäminen vain neljälle oli työn ja tuskan takana. Esiraadin valitsemat kolmetoista projektia olivat kaikki ainutlaatuisia jännittäviä teatteriteoksia (mukana 1 Suomesta), jotka olisivat ansainneet apurahan. Lopuksi päädyttiin seuraaviin onnekkaisiin, jotka saavat 6000€ apurahan ja kutsun small size –festivaalille:


1. Alfredo Zinola: From my dream to your dreams ( tanssiteatteri, Saksa)
2.  Birdsnest: Wash! (teatteri, Iso-Britannia)
3. Puppet theatre Pinokio: The seesaw (nukketeatteri, Serbia – perustuu Timo Parvelan kirjaan)
4. Kabóca Puppet theatre: Mister Small Penny ( nukketeatteri, Unkari)
Kaikki ehdokasprojektit julkistetaan lyhyesti yhteystietoineen netissä maaliskuun lopulla osoitteessa www.smallsize.org


 


Maailman teatteripäivän 27.3. julistuksen kirjoittaa tänä vuonna John Malkovich *

Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) Maailman teatteripäiväjulistuksen kirjoittaa tänä vuonna amerikkalainen näyttelijä ja ohjaaja John Malkovich. Julistus on pian saatavissa ITI:n nettisivuilta.

Teatterin tiedotuskeskus - TINFO kääntää julistuksen suomeksi ja lähettää sen teattereiden käyttöön. Suomessa teattereissa on perinteisesti luettu Maailman teatteripäivän julistus päivän esityksen tai muun tapahtuman yhteydessä.

Maailman teatteripäivän perusti Kansainvälinen teatteri-instituutti (ITI) vuonna 1961. Juhlapäiväksi valittu päivä oli Pariisiin perustetun Kansojen teatteri-näyttämön avajaispäivä. Aloitteen päivästä teki teatterinjohtaja Arvi Kivimaa ja sitä on vietetty Kansainvälisen teatteri-instituutin kaikissa noin 90 jäsenmaassa.

Juhlinnan keskeinen perinne on Maailman teatteripäivän julistus. Sen kirjoittajaksi ITI valitsee vuosittain maineikkaan teatterintekijän jostakin jäsenmaastaan. Ensimmäisen julistuksen vuodelle 1962 kirjoitti ranskalainen Jean Cocteau.
 
Maailman teatteripäivän traditioita Suomessa

Teatterin tiedotuskeskus - TINFO, joka on Suomen ITI-keskus pyytää:
- että teattereissa juhlaliputetaan Maailman teatteripäivänä 27.3.
- että Maailman teatteripäiväjulistus pannaan esille yleisön nähtäville – sen voi panna esille ilmoitustauluille lippumyymälään tai muualle jo ennen varsinaista päivää
- että Maailman teatteripäiväjulistus luetaan teattereissa ennen esityksen alkua näyttämöltä 27.3, tai mikäli tuolloin ei ole esitystä, Maailman teatteripäivän lähelle sijoittuvan muun esityksen yhteydessä.
- että 27.3. esityksiä koskevassa ilmoittelussa huomioidaan Maailman teatteripäivä.
 
Lisäksi omat Maailman teatteripäivään suunnitellut tapahtumat, joilla teatteritaiteen merkitystä nostetaan esille ovat erittäin tervetulleita.

TINFO kerää teattereilta ja ryhmiltä tietoja Maailman teatteripäivään liittyvistä tapahtumista.

Tiedot tulevista tapahtumista voi lähettää sähköpostilla: tinfo(at)tinfo.fi.
Kansainvälinen teatteri-instituutti ITI julkaisee nettisivuillaan kartan, johon kootaan Teatteripäivän tapahtumat ympäri maailmaa.
Näet viime vuotisen kartan tästä


 


Suomen Näytelmäkirjailijaliitto on nyt Suomen Näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat *

Näytelmät.fi-palvelua ylläpitävä Suomen Näytelmäkirjailijaliitto – Finlands Dramatikerförbund ry:n nimi vaihtui helmikuun alussa. Uusi nimi on Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry. Nimenvaihto tuli ajankohtaiseksi, koska yhdistykseen on viime vuosina liittynyt yhä enemmän myös käsikirjoittajia.
Yhdistys perustettiin vuonna 1921 edistämään kotimaista draamakirjallisuutta. Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry:ssä on yli 500 jäsentä, jotka kirjoittavat näytelmiä sekä elokuva-, tv-, kuunnelma- ja multimediakäsikirjoituksia. Yhdistyksen jäsenistöön kuuluu suomen- ja ruotsinkielisiä kirjailijoita. 

 

Helsingin kaupunginteatterin yleisötyön tuloksena Tarinoita Pitkänsillan kupeesta *

Tarinoita Pitkänsillan kupeesta pohjautuu ikäihmisten omiin tarinoihin Kalliosta.
Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyön samanniminen projekti aloitettiin syksyllä
2011 ja se huipentuu nyt ensi-iltaan pienellä näyttämöllä.

Tarinat on koottu jalkautumalla Kallion kaduille, jossa ikäihmiset ovat toimineet oppaina
vieden koko työryhmän heille tärkeiden paikkojen äärelle.
 
Ikäihmiset ovat nostaneet esiin heille tärkeitä muistoja, asioita ja arvoja vuosikymmenten ajalta.
Nuoret lukiolaiset ovat vastaavasti tuoneet esiin heidän elämänsä tärkeitä asioita, ja näistä
aiheista Tarinoita Pitkänsillan kupeesta koostuu. Esityksessä tarinat tarjoillaan katsojalle
teatterin ja tanssin keinoin. Osa esiintyjistä on näyttämöllä elämänsä ensimmäistä kertaa.

Tarinoita Pitkänsillan kupeesta -esitykset pe-la 2.-3.3.2012.
Tiedustelut: petra.buhler(at)hkt.fi
Lisätietoja myös: www.hkt.fi/yleisotyo

Projekti on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 


 

Etiäinen on taidekorkeakoulujen suurponnistuksena syntynyt musiikkiteatteriteos* 

Uusi koko illan musiikkiteatteriteos Etiäinen näyttää suuntaa sille, mitä taideyliopistoyhteistyö tulevaisuudessa voisi olla. Esityksen valmistamisessa voimansa ovat yhdistäneet Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu – ELO ja Mediakeskus Lume, Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen, jazzin ja kansanmusiikin osasto sekä Teatterikorkeakoulun teatteritaiteen, tanssitaiteen ja valo- ja äänisuunnittelun laitokset.

Etiäisen suunnittelu aloitettiin jo syksyllä 2010, ja työryhmässä on ollut mukana yli 60 opiskelijaa ja 15 ohjaavaa opettajaa. Olennaista on ollut saattaa yhteen ja lajityypin ytimen äärelle kaikki musiikkiteatterin tekijät ja tutkia erilaisten työprosessien ja tulokulmien vaikututusta teokseen.

Etiäinen tutkii ihmistä tuntemattoman äärellä, katoamisen kynnyksellä. Esityksen kolmessa jaksossa käsitellään kuolemaa, muistamista, unohtamista – ja unohtumista eri näkökulmista. Esityksessä etsitään ja ajatellaan uusiksi musiikin, tanssin, tekstin, tilan ja inhimillisen läsnäolon mahdollisuuksia mielikuvien, assosiaatioiden ja tunnelmien synnyttämisessä.

Etiäinen on jatkoa maaliskuussa 2010 ensi-iltansa saaneelle, taidekorkeakoulujen väliselle, musiikkiteatteria uudistavalle hankkeelle Vapautuspassio, jossa mukana olivat Teatterikorkeakoulu, Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu, Metropolia ja Arcada. Produktio sai kiittävää palautetta ja herätti laajaa huomiota korkeatasoisuudellaan, joten yhteistyölle alettiin suunnitella jatkoa.

Etiäisen ensi-ilta 9.3.2012 klo 19 Mediakeskus Lumeessa.
Lisätietoja: TeaK / tuottaja Johanna Autio, johanna.autio(at)teak.fi tai www.teak.fi/esitykset

 

 


 

Svenska Kulturfonden tuo 5 000 koululaista Kansallisbalettiin *

Suomen Kansallisbaletin 90-vuotisjuhlavuoden aikana Svenska Kulturfonden tarjoaa 5 000 ruotsinkieliselle koululaiselle mahdollisuuden vierailla Kansallisbaletissa. Koululaisryhmille on varattu paikkoja yhteensä 21 balettinäytännöstä maaliskuusta joulukuuhun 2012. Mukana on seitsemän teosta, joukossa niin koko perheen klassisia baletteja kuin nykytanssin huippujakin.

Svenska Kulturfonden kustantaa koululaisten matkat sekä liput balettinäytäntöihin. Kansallisbaletti tarjoaa oheisohjelmaa, jonka avulla koululaiset voivat tutustua teoksiin ja baletin maailmaan ylipäänsä. ”Olen erittäin onnellinen tästä projektista, sillä monelle nuorelle tämä voi olla ensikohtaaminen baletin kanssa”, Kansallisbaletin taiteellinen johtaja Kenneth Greve toteaa.

Projekti on suunnattu 1.–9. vuosiluokille kaikissa Suomen ruotsinkielisissä peruskouluissa sekä ruotsinkielisille opetusryhmille suomenkielisissä peruskouluissa.

Lue tiedote täältä


 

Stefan Bremer ja DuvTeatern Washingtonissa *

Stefan Bremerin ja DuvTeaternin valokuvanäyttely DUVA/DIVA: DuvTeatern’s Glorious Carmen. Photographs by Stefan Bremer on esillä galleria Reporting Fine Art:ssa Washingtonissa, USA:ssa 23. helmikuuta – 25. maaliskuuta 2012.

Valokuvasarja Duva/Diva on Stefan Bremerin, DuvTeaternin, Blue Flamencon ja pukusuunnittelija Paula Variksen yhteistyö. Kuvat olivat esillä ensimmäisen kerran Suomen Kansallisoopperassa Mustien siipien lintu - variaatio Carmenista-teoksen ensi-illassa tammikuussa 2011. Kuvat ovat ilmestyneet myös DuvTeaternin juhlajulkaisussa. Innoituksensa valokuvat ovat saaneet oopperamaailman kauneudesta ja loistosta, ylväästä ja sensuellista flamencotanssista, Carmenin dramaattisesta tarinasta sekä esiintyjien omista roolihenkilöistä.

Stefan Bremerille myönnettiin Helsingin kulttuuripalkinto 2011. Stoassa on parhaillaan esillä hänen näyttelynsä Helsinki (2.2 - 11.3 2012). Bremeriltä on myös juuri ilmestynyt saman niminen kirja. DuvTeatern koostuu kahdeksasta kehitysvammaisesta näyttelijästä sekä muutamasta teatterialan ammattilaisesta. Ryhmä kuuluu De Utvecklingsstördas Väl i Mellersta Nyland r.f.:n alaisuuteen, mutta on toiminut itsenäisenä teatteriryhmänä vuodesta 1999 lähtien. Ohjaaja Anna Blomin Carmen-esityksen harjoitusprosessista kertova dokumenttielokuva Hiljainen oopperalaulaja esitettiin FST5-kanavalla 24.1 2012 ja on nähtävissä Yle Areenalla 23.2 2012 asti.

Katso tiedote (pdf)

Katso myös
www.charleskrausereporting.com
www.duvteatern.fi

 

TAPAHTUMIA * 

Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali *

Jälleen on luvassa sykähdyttäviä hetkiä viikon verran 20. – 26.2., kun Oulun teatteritalo muuttuu lasten ja nuorten teatteripalatsiksi. Viikon aikana nähdään juhlalliset 24 eri tuotantoa, melkein 70 esitystä 9 eri näyttämöllä. Koko kaupunki puhaltaa yhteen hiileen ja Oulun kaupunginteatterin rinnalla festivaaleja järjestävät monet yhteistyötahot eri taiteenaloilla.

Teemana tänä vuonna on sirkus. Festivaalin taiteelliseksi johtajaksi on vaihtunut Oulun kaupunginteatterin uusi taiteellinen johtaja Mikko Kouki.

Lipunmyynti on ollut vilkasta, mutta vielä ehtii mukaan. Festivaalin tähtivieras on Petit Mal Race Horse Companyn esittämänä ja tarjontaa riittää eri ikäryhmille vauvasta nuorisoon. Vauva ja  -taaperoteatteribuumi jatkuu ja perheen aivan pienemmille on luvassa värikylpytyöpajoja ja kansainvälisiä vierailuja Espanjasta ja Ruotsista. Ne eivät sisällä kielimuureja ja kauniin visuaaliset esitykset kutsuvat aistien matkalle hypnoottisin äänin ja värein. Myös oheisohjelma riemastuttaa, tarjolla on leikitystä, valtava ikkunataidenäyttely, työpajoja, kirppis ja koulutusta ammattilaisille.

Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaali on myös ehdolla Lasten ja nuorten Teatteriteko -palkinnon 2012 saajaksi, joka jaetaan teatterialan Thalia gaalassa 11.3.

Vuoden 2012 festivaali järjestetään yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen, JoJo – Oulun Tanssin Keskuksen, Oulun taidekoulun, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston, Oulun kaupungin nuoriso- ja opetustoimien, Platform 11+ EU-hankkeen, Nukketeatteri Akseli Klonkin, Pilailukauppa Piliksen, Hyvän mielen talon ja Cirko- Uuden Sirkuksen Keskuksen kanssa. 

Festivaalin sivuille.  


 

Suomen Assitej'n ammattilaisseminaaripäivä 13.3. *

Suomen Assitej’n ammattilaisseminaaripäivä 13.3.2012 Lumosalissa Vantaalla (Urpiaisentie 14)

Filosofi Liza Haglund on kymmenen vuoden ajan vetänyt Tukholman Södra Teaternissa
itse kehittämiään ja huippusuosittuja Ung filosofi (Nuori filosofi) –kursseja lapsille ja nuorille.
Haglund työskentelee lehtorina Södertörnin korkeakoulussa Tukholmassa ja valmistelee
väitöskirjaa Tukholman yliopistossa aiheenaan käsitteellistäminen.

Haglund on yhdessä puolisonsa Anders J. Perssonin kanssa kirjoittanut kirjat Öppet sinne
– stor respekt, en handledning att föra filosofiska samtal med barn om barnkonventionens
grunder (kustantanut Rädda Barnen 2004), sekä Sjävklart! Inte? (Rabén & Sjögren 2009).
Haglundin ensimmäinen teos Att Tänka noga (Tiden 2001) on käännetty saksaksi ja koreaksi.

Suomen Assitej’n järjestämällä luennolla Haglund kertoo työstään lasten parissa. Lasten- ja
nuortenteatterin tekijöille Haglundin luento tarjoaa tilaisuuden kurkistaa lasten ajatusmaailmaan, sekä konkreettisia vinkkejä kuinka lasten ajatuksia voi hyödyntää. Esitelmän
kieli on ruotsi, mutta yleisö voi esittää kysymyksiä myös suomeksi.

Haglundin alustuksen pohjaksi katsotaan tanskalaisen Bravo! –festivaalin ohjelmistoon
kuuluvan Teatergruppen Batidan esitys Maria Bonita Lumosalissa Vantaalla. Esitys alkaa
klo 9.30 ja kestää noin 70 minuuttia. Haglundin luento alkaa klo 11.00. Esityksen ja luennon
jälkeen seuraa lounas Lumon monitoimikeskuksessa.

Osallistumismaksu 10 euroa (sisältää pääsylipun Maria Bonita -esitykseen, Liza Haglundin
esitelmän sekä lounaan)

HUOM: Iltapäivää voit jatkaa Assitej:n
paneelikeskustelulla Helsingin Kaupunginteatterilla,
ja James Blond -esityksellä Sellosalissa!
Lisätietoja www.bravofinland.org
Ilmoittautumiset 6.3. mennessä ja tiedustelut:
Maiju Talvisto, Bravo! -festivaalin tuottaja
puh. 040 575 3659
Maiju.talvisto(at)assitejfi.org 


 

MIMO in Action! -seminaari 6.3. 2012 *

Turun AMK, Lemminkäisenkatu 30, Turku
 
MIMO in Action! - Empowering Youth through Art-based Methods on taideakatemian koordinoiman MIMO-hankkeen toinen seminaari, jossa esitellään käytännönläheisesti hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana erilaisissa nuorisoryhmissä käytettyjä taidelähtöisiä menetelmiä.
 
Seminaarin puhujat tuovat esiin mielenkiintoisia näkökulmia taidelähtöisten menetelmien soveltamiseen sosiaali- ja nuorisotyössä. Osallistujat saavat myös mahdollisuuden kokeilla menetelmiä, joita MIMOn työpajoissa on käytetty vuoden 2011 aikana. Itselleen mieleisen työpajan voi valita kahdeksasta vaihtoehdosta: mukana on esimerkiksi kirjoittamista, tanssia ja pelejä. Työpajojen osallistujamäärä on rajoitettu, joten ilmoittaudu ajoissa!
Seminaarin kieli on englanti. Tilaisuus on maksuton.
 
Seminaarin ohjelma ja työpajoihin ilmoittautuminen mimo.turkuamk.fi
(viimeinen ilmoittautumispäivä 29.2.2012)
Lisätietoja: Sari Vanhanen, sari.vanhanen(at)turkuamk.fi 

 


 

UrbanApa 2012 taidefestivaali Stoassa 21.-27.2. *

UrbanApa 2012 on urbaani taidefestivaali nuorilta nuorille ja nuorekkaille.
Seitsemän päivän aikana on luvassa seitsemän esitysiltaa, kolme kantaesitystä,ilmaisia workshoppeja, festivaaliklubi, sekä paljon muuta hauskaa.
UrbanApa kysyy, kokeilee, herättää ja kutsuu katsojat mukaan yhteiseen kokemukseen.
Festivaalin pääkonsepti on kolmen tanssiesityksen yhteisilta RawNightShow. Se kyseenalaistaa perinteisen esitysrakenteen yhdistämällä rennolla otteella
samaksi kokonaisuudeksi urbaania taidetanssia, performanssia, musiikkia ja pop-kulttuuria. Ilta sisältää teokset Note to Self 20, Skitsoflex ja Pretty Bruises Squad.
Festivaaliviikolla nähdään lisäksi kantaesityksenä Kimmo Alakunnaksen & Co:n tanssiteos Behave, jossa kokeillaan energisesti tavanomaisen ja tavattoman rajoja.
Esitysiltojen lisäksi UrbanApa 2012 tarjoaa myös ilmaisia workshoppeja nuorille. Viikonloppu huipentuu UrbanApa & Friends -festariklubiin, jossa on luvassa tanssia,
livemusiikkia ja taiteilijahaastatteluja.

UrbanApa on syntynyt tarpeesta löytää uusia tapoja, paikkoja ja mahdollisuuksia toteuttaa urbaania taidetta. Ensimmäinen festivaali järjestettiin lokakuussa 2010 Stoassa.
UrbanApa tarjoaa foorumin nuorille taiteen ammattilaisille ja toimii samalla eri alojen taiteilijoiden kohtaamispaikkana.

Tapahtuman toteuttaa Murha-kollektiivi yhteistyössä Stoa Itä-Helsingin kulttuurikeskuksen ja Kansallisteatterin Lavaklubin kanssa. 

Katso tiedote tästä.

 


 

Konferenssi teatterista ja kestävyydestä Minnesotassa *

Sustainability in Theater: People, Planet, Profit, Purpose
April 30 - May 1, 2012
Minneapolis, Minnesota

Inspiration and innovation from around the world on how greener practices can make your work and our communities more sustainable.

Day One: Learn
A full day of learning and networking, featuring sustainability experts, sustainability in theater pioneers and success stories. If you don’t live nearby, all Day One activities will be broadcast online. By attending virtually, you can save money, time, and carbon emissions. We will take full advantage of social media to allow virtual attendees to participate, connect and network.

Day Two: Do
Presentations will focus on local resources available in Minnesota. Participants will break off into separate sessions based on their roles in their organizations and with the help of conference facilitators will work on specific challenges and problems they encounter in their work. The goal of the sessions will be to produce tactics for tackling these challenges, to be published and shared with every attendee. We encourage communities outside Minnesota to organize their own local working sessions.

Read more

 


 

Konferenssi Prahassa Devised Dramaturgy: a Shared Space 20-21.4.2012 *

Symposium for practitioners of devised theatre
Devised Dramaturgy: a Shared Space

April 20 / 21, 2012 at Archa Theatre, Prague

Devised Dramaturgy: a Shared Space is an international symposium organized by the Prague Quadrennial in cooperation with some of the major Czech theatre organizations, venues and schools in the Czech Republic with the main aim at creating a platform for makers of devised theatre to map the main issues in the field and ways to talk about their practice, in order to strengthen new discourse in performance and performance space.

Devised theatre is an approach to theatre making where the process and the performance event itself incorporate a strong dialogical element. Devised theatre is a collaborative process where the architecture of the performance, its form, content as well as the roles within the creative team are not defined or fixed from the outset. It is a process of collaborative negotiation that extends to the relationship between the performance and its audience. In the words of Erika Fischer-Lichte, the performance makers ‘relinquish their powerful positions as the performance’s sole creators; they agree to share [..] their authorship and authority with the audience.’ (Fischer-Lichte 2008: p. 50).

With devising we may therefore begin to understand theatre and the performance event as a ‘shared space’, created through continuous improvisation, negotiation, dialogue, and as Tim Etchells suggests, ‘knots, collisions and tangles’. With so many different perspectives and individual interpretations, the creation of coherency and ‘meaning’ becomes a complex and polyphonic process and experience.

So, how is material sourced and generated in devising? How do teams work within the devising process? Devising is the collaborative process of shaping a performance structure and content ‘from scratch’; what are the crucial moments in the process that shape and determine the final performance dramaturgy? What kind of performance dramaturgy invites the audience to author or ‘dramaturg’ the performance?

Sessions will focus on discussions about ‘devising as a way of thinking’ or ‘composition in devising’, as well as presentations of specific examples of devising and collective creation. Sessions will take different shape: pecha kucha presentations, open rehearsals, discussions, as well as presentations of papers.

More info here.

 

 


 

 

Kansainvälinen teatteri-festivaali Ateenassa *

The 8th International Festival of Making Theater, will be held in Athens, Greece,
June 24th - July 1st 2012

Theater of Changes invites acting, movement and voice teachers to take part in the 8th International Festival of Making Theater (In.F.o.Ma.T.) which will be held in Athens, Greece, June 24th - July 1st 2012, at the Theater of Changes, 19a, Tritis Septemvriou str, 104 32, Athens, Greece.

The selected teachers will have the opportunity to present their work three times to a different group of participants each time, over a three-hour workshop. Furthermore, teachers - in their turn - will be able to witness and keep themselves updated with other teachers'
methods and working techniques.

More information here.

 

 

HAKUJA *

Uusi Teatteri Ruotsissa hakee toiminnanjohtajaa *

Uusi Teatteri – joka täyttää tänä vuonna 10 vuotta – hakee uutta toiminnanjohtajaa.
Uusi Teatteri, jonka kotipaikka on Tukholma, on ruotsinsuomalainen ammattiteatteri ja se on 10 toimintavuotensa aikana vaikuttanut ruotsinsuomalaisten kielen ja identiteetin vahvistamiseen. Tämä koskee etenkin toista ja kolmatta polvea, ja teatterin omat tuotannot suuntautuvatkin ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Vuonna 2010 voimaan tullut vähemmistölainsäädäntö merkitsee työllemme sekä uusia haasteita että mahdollisuuksia.
Lisää Uudesta Teatterista ja virasta voit lukea osoitteesta www.uusiteatteri.se
Tiedustelut: irma.kario(at)uusiteatteri.se

 


 

Alueellisten taidetoimikuntien matka-apurahahaku päättyy 29.2.2012 *

Alueellisten taidetoimikuntien matka-apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja työryhmille taiteelliseen toimintaan liittyviin ulkomaisiin matkakustannuksiin.
Hakuaika: 01.02.2012 - 29.02.2012

www.taiteenkeskustoimikunta.fi

 


 

Luovimo - luovien alojen kansainvälistymisohjelman haku maaliskuussa *

Ohjelma toteutetaan 1.5.2012 - 31.12.2013 Helsingissä

Luovimo – luovien alojen kansainvälistymisohjelman uusi hakukierros alkaa maaliskuussa 2012.
Ohjelma tukee mukana olevien yritysten kansainvälistymistä ja aktivoi luovien toimialojen ja yritysten välistä yhteistyötä. Mukaan valitaan jälleen 20 yritystä muotoilun, elokuvan, tv/avn, musiikin, esittävien taiteiden, pelien ja sisällöntuotannon toimialoilta.

Kansainvälistyminen asettaa osallistuville yrityksille vaatimuksia kiteyttää liiketoimintamalliaan ja palvelutarjontaansa kansainvälisen kilpailun  mukaiseksi. Luovimo-ohjelma koostuu yrityskohtaisesta kehitysohjelmasta ja osallistujien yhteisistä työpajoista. Kehitysohjelmassa syvennytään kunkin yrityksen liiketoimintaan ja kehitetään yrityksen kansainvälistymisvalmiuksia sen tarpeisiin sopivalla konsultointiohjelmalla. Yritykset voivat hyödyntää esimerkiksi seuraavia Finpron maailmanlaajuisen verkoston palveluja:
systemaattisen kasvumallin rakentaminen, kohdemarkkinoiden valinta, kumppaneiden ja asiakkaiden tunnistaminen ja tapaamiset.

Luovimo-ohjelman yhteisissä työpajoissa puhujina ovat kansainväliset huippuosaajat ja
ne  keskittyvät esimerkiksi seuraaviin teemoihin:
• Erottuva arvolupaus ja palvelun / tuotteen konseptointi
• Kansainvälisen liiketoiminnan mallintaminen ja suunnittelu
• Sisällön monikanavabrändäys ja jakelustrategian luominen
• Myynti- ja jakelukanavien suunnittelu ja kohdemarkkinatoimenpiteet
• Aineettomat (IPR) oikeudet ja kansainväliset sopimusneuvottelut
• Mentori- ja enkeliverkostoituminen

Haku ohjelmaan alkaa maaliskuussa 2012. Tarkemmat hakuohjeet ilmoitetaan myöhemmin.
Lisää tietoa: www.finpro.fi/luovimo

 


 


Juhlaviikot hakee kaupunkitaideteoksia Taiteiden yöhön *

Helsingin juhlaviikot etsii torstaina 23.8.2012 järjestettävään Taiteiden yöhön ennen näkemättömiä ulkoilmateoksia. Haussa on erityisesti sellaisia teoksia tai tempauksia, jotka kommentoivat ja elävöittävät kaupunkitilaa uusilla, yllättävillä tavoilla.

Mitä haluaisit nähdä Taiteiden yössä 2012?
Kerro meille, millaista taidetta kaupunki kaipaa ja kuinka voisit sen toteuttaa.

Juhlaviikot on toteuttanut Taiteiden yöhön ulkoilmateoksia kolmena peräkkäisenä vuotena. Kaupungilla on mm. soitettu hydrofoneja suihkulähteessä, rentouduttu kaupunkikeinuissa ja nautiskeltu elokuvallisesta yöuinnista.

Helsingin juhlaviikot antaa valituille teoksille tuotantotukea ja koordinointiapua. Hakemuksesta tulee ilmi tuotanto- ja rahoitussuunnitelma, sekä suunniteltu tapahtumapaikka ja tekijät.
Toteutettavat teokset julkistetaan elokuussa 2012.

Ehdotukset 15.3.2012 mennessä osoitteeseen:
Liina Sipilä
Helsingin juhlaviikot
Lasipalatsi
Mannerheimintie 22-24
00100 Helsinki
tai taiteidenyo(at)helsinkifestival.fi

 


 

Veikko Sinisalo -kilpailun hakuaikaa jatkettu *

Veikko Sinisalo -kilpailuun on tullut vasta pari ilmoittautumista. Kilpailun ilmoittautumisaika on kerrottu päättyväksi 15.2.2012, mutta Suomen Lausujain Liitto on päättänyt jatkaa sitä helmikuun loppuun 29.2.2012 asti.

Veikko Sinisalo -kilpailu nuorille lausujille järjestetään 12. kerran.
 Kilpailu on avoin lausujille, jotka vuoden 2012 loppuun mennessä ovat täyttäneet enintään 30 ja vähintään 18 vuotta. Alkukilpailu pidetään
17.–18.3.2012 Joensuussa. Loppukilpailu on Kajaanin Runoviikolla sunnuntaina 8.7.2011.

Voittaja saa palkintona Veikko Sinisalon stipendirahaston myöntämän 4000 euron apurahan. Lisäksi häneltä tilataan esitys vuoden 2013 Kajaanin Runoviikolle.  Sekä alku- että loppukilpailussa osallistujat esittävät 20 minuutin ohjelman, joka koostuu heidän itse valitsemastaan kirjallisuudesta, runoista tai proosasta sekä järjestäjien valitsemista runoista.

Edellisen Veikko Sinisalo -kilpailun voitti Mirjami Heikkinen, jonka Kajaanin Runoviikolla 2011 ensi-iltansa saanut esitys ”Katso peiliin.
Kuka katosi?” on ollut menestys.

Lisätietoja kilpailusta, siihen osallistumisesta ja tiedot kilpailun pakollisista runoista on Suomen Lausujain Liiton kotisivuilla www.suomenlausujainliitto.fi/.

Lisätietoja antavat:
Suomen Lausujain Liitto ry
puheenjohtaja Helka-Maria Kinnunen, helka-maria.kinnunen(at)teak.fi, 044 595 4495 sihteeri Ritva Kosonen, ritva.kosonen(at)kolumbus.fi, 040 869 7929

 

 


 

 

Taiteilijaresidenssi Intiassa *

Pohjois-Karjalan taidetoimikunta ylläpitää taiteilijaresidenssiä Kochissa, Keralan maakunnassa Etelä-Intiassa.
Residenssiä voivat hakea Suomessa asuvat taiteilijat tai taiteilijaryhmät.
Työskentelyajat Kochin taiteilijaresidenssiin vuodelle 2013 ovat nyt haussa ja hakuaika päättyy 31.3.2012.
Lisätietoja residenssistä linkistä 
tai pääsihteeri Hanna Susitaival, 0400 678 398, hanna.susitaival(at)minedu.fi

 


  

CINARS -hakuaikaa jatkettu 1.3.2012 saakka *

DEADLINE EXTENSION : March 1st, 2012
CINARS decided to extend the official showcase application deadline to Thursday, March 1st.
For your information :
- Showcase applications are open to artists from all countries.
- As part of its official programming, CINARS 2012 will present full-length showcases (90 minutes maximum), as well as excerpts (25 minutes) of shows in dance, music, theatre and multidisciplinary arts / circus.
- Fees per application : 115$ CAN taxes included (non refundable)
For more details click here

 

 


 

Büchner - Teatterifestivaali hakee teoksia *

Büchner-Theatre-Festival: Call for projects

The highest of German decorations in literature bears his name: On February 19th 2012 we
remember the 175th anniversary of the death of the poet, scientist and revolutionary Georg
Büchner; on October 17th 2013 we honor his birth.

In celebration of these anniversaries, numerous cultural activities are planned in his homeland in 2012/13. One of those is the one-week Büchner-Festival presenting international guest
performances in spring 2013 at the Stadttheater Giessen. Other theatres of Hessen shall be
integrated by subsequent showings at their locations.

The Büchner-Festival will accompany the Hessische Theatertage, an annual festival with theatres from all over Hessen showing a selection of their plays which in 2013 will be organized by the Stadttheater Giessen as well. So over the course of one week a wide range of theatre-languages and -forms revolving around Büchner shall be presented and inspire exchange.

On this behalf, we are looking for international theatre-projects to / about / with / inspired
by Büchner and his work. More than in "classical" dramatic stagings of his texts, we are interested in approaches with a background of performance, dance, music-theatre, documentary theatre, as well as cross-border ones. Or a foreign-language view of the intercultural. Science, medicine, human rights, history, revolution, fragment, document/fiction, nerves, insanity, subjectivity ... these are just some of the headwords, one can connect with Büchner. Thus lecture performances are just as conceivable as audio-walks – or dramatic pastiches.

Projects have to be shown already or at least be in preparation; date of premiere has to be in thefirst half of 2012.

Please send applications with CV, photos, videos, critiques, technical rider (as attachment or link) or hints about projects, you have seen, to:
buechnerfestival(at)stadttheater-giessen.de
oder Stadttheater Gießen
Büchner-Festival
Postfach 11 11 28
D-35356 Gießen
GERMANY

 
  


 

Ehdota ehdokkaasi 30.3. mennessä: Charles V European Award 2012 *

The European Academy of Yuste Foundation makes public the call for nominations for the ‘Charles V European Award’ 2012, whose aim is to reward those persons who, through their effort and dedication, have contributed to a ‘better knowledge and dissemination of the cultural and historical values of Europe, and/or to the unification of the European Union’.
 
Candidates to the ‘Charles V European Award’ 2012, who should be nationals of any European country, may be nominated by any European institution, public entity, university, or cultural, scientific or socio-economic body. All nominations will require previous acceptance of the Award on the part of the candidate.

The deadline to submit nominations is 30th March 2012.

For more information here.

www.fundacionyuste.org

 

KOULUTUSTA * 

Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto järjestää teatterialalle soveltuvia kursseja *

Laulun kieli – eläydy ja ilmaise äänelläsi
Aika: Pe 16.3.12 klo 12.00–16.00
Paikka: Oulu
Kohderyhmä: Esi- ja luokanopettajat, musiikin ja ilmaisun opettajat, laulua opiskelevat, kuorolaiset ja muut laulua harrastavat
Kouluttaja: Näyttelijä, laulaja Eija Ahvo
Sisältö: Luonnollinen ja persoonallinen laulu, läpilaulaminen vai tulkinta, pelosta ja jännityksestä vapautuminen, tunteet ja laulaminen, oma sisäinen lapsi ja ikioma voimalaulu, rentoutuminen ja mielikuvittelu
Hinta: 120 €
Ilmoitt.: 27.2. mennessä


Roolihenkilön rakentaminen 2
Aika: 27.–29.4. ja 4.–6.5.12, pe klo 17.00–20.30, la klo 9.30–16.15 ja su klo 9.30–15.00
Paikka: Oulu
Kohderyhmä: Kurssi on tarkoitettu Roolihenkilön rakentaminen -kurssin suorittaneille sekä jo näyttelijänkokemusta omaaville harrastaja- ja ammattinäyttelijöille.
Kouluttaja: Näyttelijä, ohjaaja, teatteri-ilmaisun opettaja Hilkka Hyttinen
Sisältö: Jatkokurssilla opiskellaan näyttelijäntyötä ja työstetään tekstejä. Tavoitteena on lisätä ja kehittää näyttelijän keinoja ja auttaa häntä syventämään läsnäoloa näyttämöllä. Opetuksessa käytetään yksilö- ja ryhmäharjoitteita ja improvisointia, kehitetään fyysistä ilmaisua, mielikuvitusta ja havainto- ja reagointikykyä ja tutkitaan näyttelijän oman persoonan vaikutusta ilmaisuun.
Hinta: 250 €
Ilmoitt.: 30.3. mennessä

Lisätiedot ja ilmoittautumiset
Oulun toimipaikka puh. 08 321 4073, 321 4075, kesayo(at)pohjois-pohjanmaa.fi

 


Svenska kulturfonden tuo koululaisia balettiin

UrbanApa tiedote

Charles V European Award 2012

TINFO Lehdistökatsaus 2011 / Jonna Leppänen