20.02.2014

TINFO-tiedote 7 / 20.2.2014

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

TYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA

MUITA ILMOITUKSIA

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA


UNOHTUMATON PÄIVÄ – MUSTA PÄIVÄ

Kaksi mitalia Sotshissa, jääkiekkomatsin voitto Venäjästä. Ukrainan musta päivä, maan lähihistorian synkimmät tunnit. Tätä kirjoittaessani en tiedä, mitä sisällissodan partaalla olevassa maassa tulee tapahtumaan. Ajattelen kaikkia aseellisia konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia. Ajattelen turvapaikanhakijoita, pakolaisia.

Maailman mittakaavassa on pieni murhe se, että TINFOn toimintamäärärahoista tälle vuodelle leikataan 12 % tai jos otetaan kokonaan poistetut käännösapurahat huomioon (vuonna 2013: 25 000 euroa), niin 16,2 %.


MIKÄ EI TAPA, SE VAHVISTAA – TAITEEN TIEDOTUSKESKUKSET LEIKKURIN ALLA

TINFOkin sai mustana päivänä päätöksen toiminta-avustuksen ja käännösapurahojen leikkauksesta. En aivan vielä pysty uskomaan, että näytelmäkäännösapurahoihinkin on kajottu. Tätä selvitämme.

Ei TINFO ole yksin. Tiedotuskeskukset olivat osanneet odottaa ja varautua leikkauksiin, mutta prosentit olivat odotettua kovempia. Mitä tämä kaikki tarkoittaa käytännössä: ei kumppanuushankkeita, vanhat sitoumukset voidaan juuri ja juuri hoitaa, eli Saksa-hankkeemme hoituvat; ei verkostoitumismatkoja tai ulkomaisten asiantuntijoiden vierailumatkoja Suomeen; ei suomalaisten näytelmien käännöksiä vieraille kielille. Onneksi TINFOlla on erillisrahoitettuja hankkeita. Ja joka tapauksessa me teemme työtä, me täällä, meidän työpanoksemme on 100%:sti teatterikentän käytössä, me olemme teatteria varten. Ei anneta tämän nujertaa.

Nyt on entistä pidempi to do -lista: yritettävä keksiä vaihtoehtoisia rahoituskanavia, yritettävä jollain ilveellä kasvattaa oman toiminnan tuottoja (= kehitettävä omaa ansaintalogiikkaa, jos tätä kieltä halutaan puhua), tehdä entistä enemmän yhteistyötä, jossa ei liiku raha vaan pelkkä asiantuntemus ja ajattelu. Meistä osa luopuu lomarahoistaan. Mikä ei tapa, se vahvistaa. Näin on pakko ajatella. Viime vuodet ovat olleet suotuisia. Sekin on muistettava.  

Illalla ostin Rautatieasemalta Eromangan lihapiirakan – lohturuuaksi.


KENEN TEATTERI? KETKÄ OVAT SISÄLLÄ, KETKÄ SULJETTU POIS?

Kulttuuriareena Gloriassa keskusteltiin ja työryhmäiltiin teatterin saavutettavuudesta. Seminaariin oli saatu Josette Bushell-Mingo ruotsalaisen vuonna 1970 perustetun viittomakielisen Tyst teaterin taiteellinen johtaja. Tämä omien sanojensa mukaan hybridi, englantia puhuva, viisikymppinen afro-ruotsalainen tykitti täysillä. Teatteri ja taiteet merkitsevät valta-asemaa, teatteri on väline ymmärtää, mitä elämässä tapahtuu. Bushell-Mingo kaipasi taiteilijoilta enemmän uteliaisuutta ja pelkäsi, että olemme pakastamassa teatteria muuttumattomaksi. Bushell-Mingo ei puhu saavutettavuudesta vaan inkluusiosta tai inklusiivisuudesta. Bushell-Mingo kehotti meitä pohtimaan, minkälaisia tarinoita esitämme, minkälaisia asioita ohjelmistot heijastelevat, näemmekö tai välitämmekö toisista, olemmeko tekemisissä toistemme kanssa. Historia, pelko, sanat, kulttuurinen arvo, politiikka, itse – nämä seitsemän seikkaa sisältävät mahdollisuuden vastarintaan.

Teatterissa(kin) opetellaan elämään eroavaisuuksien kanssa. Ei meillä kenelläkään ole lukkoon lyötyä olemusta. ”Meihin” ja ”muihin” sisältyy kirjo eroja. Eikä eron pitäisi sulkea pois. Tästä kaikesta kirjoitti hiljan kuollut kulttuurien tutkija Stuart Hall. Mika Myllyaho puhui instituution hengittävyydestä.  Myllyahon ajatuksena on se, että teatteri-instituutio voisi olla vahva, rohkea, uskalias. Teatteri on se, joka kutsuu sisäänsä. Teatterissa voidaan luoda kulttuuria, joka vahvistaa ihmisyyttä ja kiinnostusta toista kohtaan. Instituutio voisi yrittää olla kuin unelmayhteiskunta tai unelma-Suomi. Teatterista voi yrittää tehdä sellaisen, että sitä ei voida sivuuttaa.


LAPSET SISÄÄN TAITEESEEN JA KULTTUURIIN

Inkluusioon liittyy myös lastenkulttuuri ja taidekasvatus. OKM:n ehdotus Lasten kulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi 2014–2018 esittää seuraavanlaisia toimenpiteitä:  Valtakunnallisen lastenkulttuurin ja taidekasvatuksen edistämiskeskuksen perustaminen, lasten monipuolisen opetuksen lisääminen yleissivistävässä koulussa taiteen ja kulttuurin avulla, taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden ja saatavuuden saaminen lapsia ja nuoria koskeviksi perusoikeuksiksi päättäjien keskeisiin suunnittelu- ja strategia-asiakirjoihin, lasten ja nuorten ympäristöjen kehittäminen heidän tarpeiden näkökulmasta ja heitä kuullen, lasten ja nuorten kulttuurikompetenssin vahvistaminen, lasten mahdollisuuksien lisääminen osallistua taiteeseen ja kulttuuriin, lastenkulttuurin ja sen metodien sekä pedagogiikan opetuksen lisääminen sekä luokanopettajien että muussa taidekoulutuksessa.

Tässä tilanteessa hämmentää ehdotus Valtakunnallisen lastenkulttuurin ja tutkimuksen edistämiskeskuksesta. Taike on esittänyt asiasta oman kannanottonsa.


HISTORIASTA

”Kulttuurin byrokratiaa vähennettävä ja vastuuta jaettava laajemmalle.” ”Ruohonjuuritason taide kuolee holhokkina.” ”Mielipidelehtiä pitää paitsi tukea myös lukea. On lisättävä lehtien levityskanavia, keskustelua lehtien ympärillä ja myös niiden laadusta.” ”Kipsatuista arvovalta-asenteista olisi päästävä, etteivät uudistukset tukahdu, kuten kuntaliitoksissa olemme nähneet. Mutta olen optimisti ja uskon avoimen, rehellisen keskustelun ratkaisevan nämä ongelmat.”   

Lainaukset ovat silloisen opetusministeriön kulttuuriosaston ylijohtajaksi vastavalitun professori Irmeli Niemen haastattelusta vuodelta 1990. (HS 21.4.1990). Muistan myös Irmelin kommentin: ”Kyllä byrokraatti aina yhden byrokraatin lisää työllistää.”


VAPAUDESTA JA RISKEISTÄ, POROELÄMÄSTÄ

Instituution pitää olla valmis ottamaan riskejä. Taiteen tehtävänä on myös provokaatio, joka tekee meidät ahdistuneiksi. Taiteen vapaudessa epäonnistumisen mahdollisuus on aina suuri. Se ei saisi estää rahan jakamista.

Tähän tapaan puhui entinen kulttuuriministeri, kirjailija Claes Andersson iltapäiväseminaarissa taiteen, tutkimuksen, tiedon ja ihmisen vapaudesta opetus- ja kulttuuriministeriössä. Seminaarissa kuultiin hienoja puheenvuoroja. En voi mitään sille, että mietin tätä riskinottoa VOS-tuloksellisuuskriteerien näkökulmasta. Ne eivät riskiin rohkaise.

Minuun vetosivat porosaamelaisesta elämäntavasta ja kulttuurista väitelleen Leena Valkeapään pohdinnat. Miten taipua poron elämään, elämään, jossa olla itsestä riippumattomien asioiden äärellä, hallitsemattomissa olosuhteissa?


ESITYSTEN ÄÄRELLÄ

Vapauden valtakunnassa, joka tarjoaa mahdollisuuksia kuvitella toisin, näyttää sellaista, josta en tiedä, kyseenalaistaa sitä, mitä pidän itsestäänselvyytenä. Esityksissä, voimanlähteessä, ilossa, ravistuksessa. Kuluneella viikolla Kaspar Hauser Q-teatterissa, Gräset är mörkare på andra sidan Viiruksessa, Riihimäen Teatterissa Vanja goes Iskelmä, Avoimissa ovissa Työmiehen vaimo. Ainakin tiedän, mitä varten teen tätä työtä.

 

UUTISIA


TINFO: 16,2 %:n leikkaukset haavoittavat teatterin ja draaman kansainvälistä liikkuvuutta  


Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä toiminta-avustus vuodelle 2014 Teatterin tiedotuskeskukselle (TINFO) vähenee edellisvuodesta 12 % eli rahassa 60 000 euroa. Lisäksi näytelmäkäännösapurahoja ei saatu jaettavaksi, tämä huomioiden opetus- ja kulttuuriministeriön leikkaus suomalaisen teatterin ja näytelmän vientihankkeilta on yhteensä 16,2 %. Vuonna 2013 TINFO pystyi tukemaan näytelmäkäännösapurahalla 22 käännöshanketta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tälle vuodelle tekemien leikkausten vuoksi koti- ja ulkomaisten festivaalien, teattereiden ja muiden partnereiden kanssa suunniteltuja kumppanuushankkeita ei pystytä toteuttamaan. TINFO ei myöskään voi tukea apurahoilla näytelmän kääntäjiä, jotka välittävät suomalaisia näytelmiä muille kielille.

Aiemmin tehdyistä Saksa-teemavuoteen liittyvistä sitoumuksista TINFO pystyy vastaamaan pienentyneestä toiminta-avustuksesta huolimatta. TINFO mm. toteuttaa yhteistyössä saksalaisen Theater der Zeit –lehden kanssa laajan suomalaista teatteria ja sen tekijöitä käsittelevän erikoisnumeron ja erikseen näytelmäantologian, johon tulee viisi suomalaista näytelmää saksannettuina. Sekä lehdelle että antologialle on järjestetty laaja ja kohdistettu jakelu saksalaisen kielialueen teatteriammattilaisille. Lisäksi Heidelbergin Stückemarktin lukudraamoja pystytään osittain tukemaan.

”Olimme osanneet varautua 8–10 %:n leikkauksiin, mutta emme tähän. Näytelmäkäännösapurahan kohtalo surettaa erityisesti. Hankalaksi tilanteen tekee se, että päätökset saatiin poikkeuksellisen myöhään. Saman karun todellisuuden edessä ovat useimmat taiteen tiedotuskeskukset. Nyt on vain kaikin keinoin tehtävä se, mitä tehtävissä on. Neuvottelemme hankekumppaniemme kanssa. Kaikki on suhteellista. On pakko ajatella, että se, mikä ei tapa, vahvistaa”, sanoo johtaja Hanna Helavuori Teatterin tiedotuskeskuksesta.  

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on asiantuntijaorganisaatio, joka tuottaa ja välittää tietoa suomalaisesta teatterista ja teatterintekijöistä ja mahdollistaa teatterin ammattikentän kansainvälistä liikkuvuutta, vaihtoa ja vientiä. 

Tieto vuoden 2014 toiminta-avustuksista saatiin opetus- ja kulttuuriministeriöstä keskiviikkona (19.2.2014).

Taiteenalojen tiedotuskeskuksille myönnetyt toiminta-avustukset 2014 (OKM): http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/taiteenalojenTiedotuskeskukset/2014_taiteen_alan_tiedotuskeskukset_x3xmyxnnxt.pdf

Tiedustelut:
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, 09 2511 2121, hanna.helavuori(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi


Ari Nummisen Petroskoi kiertueelle Viroon


Ari Nummisen Petroskoi –esitystä esitetään helmi- ja maaliskuun aikana Virossa. Petroskoin Viron ensi-ilta on tänään keskiviikkona Rakveressa Virossa. Esitys nähdään virolaisen Rakvere Teaterin omassa ohjelmistossa, ja sitä esitetään Rakveren lisäksi kiertue-esityksenä muualla Virossa.
 
Viron esitykset ovat osa valtionpalkitun virolais-suomalaisen kolmen teatterin yhteistyöhankkeen esitysvaihtoa. Hankkeessa ovat mukana Rakvere Teater Virosta, tamperelainen Teatteri Telakka ja lahtelainen Teatteri Vanha Juko.
 
Petroskoin esitykset toteutuvat Virossa kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen on aikavälillä 19.–22.2.2014 ja toinen 18.–22.3.2014. Ensimmäisen esitysjakson kaikki esitykset ovat Rakveressa. Toisen esitysjakson esitykset ovat Viljandissa (18.3.), Pärnussa (19.3.) ja Tallinnassa (20. – 22.3.). Lisätietoja Petroskoin esitysaikataulusta Virossa saa Rakvere Teaterin www-sivuilta.
 
Kolmen teatterin yhteistyöhankkeen esitysvaihdon johdosta eilen sai Suomen ensi-iltansa Lahdessa Teatteri Vanhassa Jukossa Andres Noormetsin Köök/keittiö. Samaan aikaan Petroskoin Viron ensi-illan kanssa on Teatteri Telakan ensi-illassa tänään Lauri Maijalan Kullervo. Kaikki esitykset ovat saaneet ensimmäisen ensi-iltansa vuonna 2013 kotiteattereissaan. Vuonna 2014 hankkeen esitykset kiertävät kaikki kolme teatteria. Esitykset muodostavat yhteistuotannon, joka on kiinteä osa kaikkien teattereiden omaa ohjelmistoa.
 
 Lisää aiheesta:
 
Tiedote12.2.2014: Kullervo ensi-illassa Teatteri Telakalla (päivitetty 18.2.2014)
Valtionpalkitun yhteistyön esitys saa Suomen ensi-iltansa Teatteri Jukossa 18.2.2014 (10.2.2014)

http://kolmeteatteria.wordpress.com
http://www.rakvereteater.ee
http://teatterivanhajuko.fi
http://www.telakka.eu/teatteri/


Joonas Lahtinen u.a.:n I blame you, Tony Blair! imagetanz-festivaalissa Wienissä 20.–21.3.2014


Joonas Lahtinen u.a.:n uusi, eurooppalaisen taidepolitiikan viimeaikaisia muutoksia ruotiva
kantaesitys I BLAME YOU, TONY BLAIR! nähdään brut wien -taidekeskuksen maineikkaassa imagetanz-festivaalissa 20. ja 21.3.2014.

Vuodesta 1989 järjestetty imagetanz tarjoaa vuosittain laajan kansainvälisen katsauksen performanssin, tanssin ja installaatiotaiteen uusiin muotoihin. Vuoden 2014 teemana on Who Cares?. Festivaaliesitykset valottavat taiteen tekemisen ja välittämisen välisiä suhteita eri näkökulmista.

http://joonaslahtinen.wordpress.com
www.brut-wien.at/programm/detail/1019/de/


OKM: Teattereiden ja orkestereiden lisähenkilötyövuodet jaettu


Eduskunta lisäsi viime vuoden lopussa teattereiden ja orkestereiden vuoden 2014 valtionosuuden laskennallisena perusteena käytettäviä henkilötyövuosia. Lisäyksen seurauksena kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on tehnyt uuden päätöksen teattereiden ja orkestereiden valtionosuuksista vuodelle 2014.

Eduskunta myönsi teattereille 5 uutta henkilötyövuotta ja orkestereille 4 uutta henkilötyövuotta. Teatterille osoitettuja henkilötyövuosia on nyt 2474 ja orkestereille osoitettuja henkilötyövuosia 1037. Valtionosuusjärjestelmässä henkilötyövuoden arvo on laskennallinen. Rahoitus määräytyy kullekin laitokselle vahvistettujen toiminnan laajuutta kuvaavien laskennallisten henkilötyövuosien määrän ja henkilötyövuotta kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella.

Lisäyksen jälkeen teatterit saavat vuoden 2014 toimintaansa valtionosuuksia yhteensä 55,3 miljoonaa euroa (eduskunnan lisäyksen arvo noin 130 000 euroa). Orkestereille valtionosuuksia jaetaan vuonna 2014 noin 21,4 miljoonaa euroa (eduskunnan lisäyksen arvo noin 80 000 euroa).

Teattereista lisäystä henkilötyövuosiinsa saivat Kokkolan ja Rauman kaupunginteatterit, Ryhmäteatteri, Svenska Teatern i Helsingfors ja Tampereen Työväen Teatteri. Orkestereista lisäystä saivat Lohjan kaupunginorkesteri, Riku Niemi Orchestra, Suomalainen Barokkiorkesteri sekä Vantaan orkesteri.

Päätös korvaa teattereiden ja orkestereiden aiemmin tehdyn valtionosuuspäätöksen henkilötyövuosien osalta. Päätöksessä on noudatettu samoja henkilötyövuosien jakoperusteita kuin aiemmassa päätöksessä. Myönnetyt lisähenkilötyövuodet koskevat ainoastaan vuoden 2014 talousarviota.

Teattereiden ja orkestereiden valtionosuudet osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Teattereiden_ja_orkestereiden_valtionosuudet.html.

VOS-teatterien henkilötyövuosipäätökset 2014, muutostaulukko (PDF)

Lisätietoja:
- teatterit: kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. 0295 3 30285
- orkesterit: kulttuuriasiainneuvos Mervi Tiensuu-Nylund, p. 0295 3 30312


OKM: Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi valmistunut


Ehdotus lastenkulttuuripoliittiseksi ohjelmaksi vuosille 2014–2018 luovutettiin perjantaina 14.2.2014 kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäelle ja opetusministeri Krista Kiurulle. Ehdotuksen tavoitteena on saada taide ja kulttuuri nykyistä tasavertaisemmin lasten ulottuville, omaksuttavaksi ja osallistuttavaksi.

Ehdotukseen sisältyvillä toimenpiteillä lisätään lasten ja nuorten hyvinvointia ja vahvistetaan lastenkulttuuria. Ohjelmaehdotus koskee alle 18-vuotiaita lapsia.

Opetus- ja kulttuuriministeriössä laadittu ohjelmaehdotus korostaa lapsuuden laatua ja arvostamista, lasten ja nuorten kuulemista esimerkiksi heidän käyttämiensä ympäristöjen suunnittelussa sekä aikuisten ja lasten vuorovaikutuksen tärkeyttä.

Ohjelmaehdotuksessa esitetään toimenpiteitä, joilla taide ja kulttuuri saataisiin nykyistä tasavertaisemmin lasten ja nuorten ulottuville. Kaikkien toimenpiteiden toteutuminen edellyttäisi useiden toimijoiden ja hallinnonalojen yhteistyötä sekä laajaa poliittista sitoutumista. 

Lue koko tiedote täältä.

Lisätietoja:
ohjausryhmän sihteeri, kulttuurisihteeri Iina Berden, p. 0295 3 30069


Teatterikorkeakoulun Kinesis-julkaisusarjan uutuus syventyy tanssianalyysiin


Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen laitoksen julkaisusarja Kinesiksessä on julkaistu uusi yliopistolehtori, FT Kai Lehikoisen teos Tanssi sanoiksi. 

Tanssitaiteilijat, pedagogit, tuottajat, tutkijat ja kriitikot joutuvat työssään pohtimaan, miten tanssin rakenteet ja merkitykset ilmenevät esityksen kokijalle. Entistä useammin he joutuvat puhumaan ja kirjoittamaan tanssin kulttuurisista, historiallisista, yhteiskunnallisista, poliittisista ja taiteellisista merkityksistä myös oman alansa ulkopuolelle erilaisille yleisöille, asiakasryhmille, rahoittajille ja median edustajille.

Tanssianalyysi on keino tarkastella tanssiesityksiä sekä lisätä tanssin tunnettuutta ja arvostusta kielellistämisen keinoin. Tanssi sanoiksi tarjoaa yleiskatsauksen tanssianalyysiin keinona tarkastella tanssiesityksiä tulkitsevasti ja kriittisesti osana tanssintutkimusta ja -pedagogiikkaa. Sen tarkoituksena on auttaa tanssialan ammattilaisia, opiskelijoita, tutkijoita ja muita kiinnostuneita tanssin kielellistämisessä, tulkinnassa ja arvioinnissa.

Kai Lehikoinen: Tanssi sanoiksi. Kinesis 4, 2014
Hinta 12 €. Kirjaa voi tilata Teatterikorkeakoulun nettisivujen kautta tai sähköpostitse osoitteesta library(at)teak.fi. Toimituskulut 10 € / tilaus.

www.teak.fi/Julkaisut
http://granum.uta.fi/granum/index.php


TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia tapahtumia TINFO-verkkosivujen Minne mennä -osiossa.


Mitä uutta vapaasta kentästä? – seminaari 5.3.2014, Helsinki


MITÄ UUTTA VAPAASTA KENTÄSTÄ
Seminaari teatteri- ja orkesterilain ulkopuolista kenttää koskevista tutkimuksista ja selvityksistä

Teatterikulman Komedia-Sali
keskiviikkona 5.3. klo 10–13.30

Ohjelma:
klo 10 Tervetuloa
Maaria Kuukorento, Teatterikeskus

klo 10.15 Vapaan kentän jäljillä – tutkimus teatterin, tanssin, sirkuksen sekä performanssi- ja esitystaiteen vapaasta kentästä (Cupore)
Anu Oinaala ja Vilja Ruokolainen

klo 11.15 Raportti 1. vaiheesta: Miten viedä taide-elämyksiä muistisairaille? (Teatteri Takomon vanhustyön kehityshanke 2013–2015)
Susanna Mikkonen & Titta Halinen

klo 12.15 Kahvitauko

klo 12.30 Suomenruotsalaisen teatterikentän toimintaedellytykset (Svenska Kulturfonden)
Linnea Stara   

klo 13.15 Seminaarin koonti
Maaria Kuukorento, Teatterikeskus

Ilmoittautuminen meilitse info(at)teatterikeskus.fi keskiviikkoon 26.2.2014 mennessä.

Tilaisuus on maksuton.

TERVETULOA!


Luovien alojen lakitieto –koulutus 13.3.2014, Turku


Tervetuloa kuulemaan luovilla aloilla työskentelyn ja tuotantotyön juridisesta puolesta!
Koulutuspäivän aikana perehdytään mielenkiintoisten puheenvuorojen ja ajankohtaisten esimerkkitapauksien avulla muun muassa luovien alojen tekijänoikeus- ja sopimusasioihin. Tilaisuus järjestetään torstaina 13. maaliskuuta klo 9-15.30 Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa (Aurakatu 16, 20100 Turku, 3. krs). Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille taiteen ja luovien alojen toimijoille.

Päivän ohjelma:
klo 9.00 Asianajaja Tatu Kulmala: ”Tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet”

klo 11.15 Lounastauko (omakustanteinen)

klo 12.00 Asianajaja Kari Karjalainen: ”Mitä levy- ja kustannusyhtiöt haluavat tällä hetkellä sopimuksilla?”

klo 14.00 Tauko

klo 14.15 Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Petra Havu: ”Sopimuksen rooli ja merkitys taidealalla – esimerkkejä tosielämästä.”

klo 15.30 Tilaisuus päättyy
 
Ilmoittaudu tilaisuuteen 3.3 mennessä tästä.

Koulutuspäivän järjestävät yhdessä Taiteen edistämiskeskuksen Lounais-Suomen aluetoimipiste, Humanistinen ammattikorkeakoulu – HUMAK ja Turun kaupungin Nuortenpalveluiden Turku Rock Academy.

Lisätietoja:
Veera Laurila
Työnsuunnittelija | Arbetsplanerare
Taiteen edistämiskeskus | Centret för konstfrämjande
Lounais-Suomen toimipiste | Sydvästra Finlands regionalbyrå
Linnankatu 24, 20100 Turku | Slottsgatan 24, 20100 Åbo
puh. / tfn +358 295 330 909

www.taike.fi


Nukketeatterin näyteikkuna 21.–23.3.2014, Helsinki


Helmiä ja timantteja - Nukketeatterin näyteikkuna 21.–23.3.2014 Stoassa!

Tervetuloa Nukketeatterin näyteikkuna -festivaalille katsomaan alamme helmiä ja timantteja!
Näyteikkunassa on perinteiseen tapaan ohjelmaa niin aikuisille kuin lapsille. Ohjelmassa on 13 esitystä, ja näin juhlavuonna mukana on myös ulkomainen vierailija, kanadalainen Les Sages Fous esityksellä Orphan Circus. Näyttelyssä on esillä nukkeja ja lavasteita vuosien varrelta. Lisäksi tarjolla on kurssi varhaiskasvattajille, lasten naamiotyöpajoja ja aikuisille seminaariohjelmaa. Tule mukaan tunnelmaan!

Tulosta tästä linkistä ohjelmakartta tai käy nettisivuillamme: www.unima.fi/p/nukketeatterin-nayteikkuna.html.

Liput esityksiin 5–15 €, festaripassilla 40 € näet kaikki esitykset!

Lippuja voi ostaa Stoasta, www.stoa.fi/lipunmyynti ja Lippupalvelusta, www.lippupalvelu.fi.

www.unima.fi


 Oulun lasten ja nuorten teatterifestivaalit 19.–24.5.2014


Teatterifestivaalin ohjelmistossa on vierailevia kotimaisia ammattiteattereita sekä upeita, sanattomia esityksiä ulkomailta. 16 esityksen ohjelmisto ulottuu vauvateatterista katutanssiin. Korkeatasoinen festivaali palkittiin vuoden 2012 lasten ja nuorten Teatteriteko –palkinnolla.

Mukana festivaaliohjelmistossa tänä vuonna ovat iki-ihanat muumit Tanssiteatteri MD:n Tanssivassa Muumilaaksossa. Visuaalisesti häikäisevässä, läpisävelletyssä koko perheen nykytanssiteoksessa lähestymistapa muumeihin on uusi, mutta näkymättömyyden ja erilaisuuden teemat ovat muumien lukijoille tuttuja. Tanssiva Muumilaakso -teos esitettiin Shanghai EXPO 2010 Suomen paviljongissa ja palkittiin maailmannäyttelyn Kulttuuripalkinnolla!

Tuttuja satuhahmoja nähdään mm. Ahaa Teatterin Viidakkokirjassa, Linnateatterin Tatun ja Patun Suomessa sekä Oulun kaupunginteatterin omassa Keinulauta-esityksessä. Karhuja on mukana myös Rovaniemen Teatterin Karhukirjeitä Karhumäestä ja Nukketeatteri Kuuma Ankanpoikasen Iso Karhu -esityksissä.

Ruotsista festivaalille tuodaan huippusirkusta. Jännittävä Attached-esitys kertoo siitä, miten yhden tekemiset vaikuttavat aina toisen elämään. Hengästyttävän hauskassa ja räjähtävän fyysisessä esityksessä kokeillaan uusia tekniikoita ja uhmataan painovoiman lakeja. Attached on osa Flow-sirkus -esityssarjaa.

Lisätietoa festivaaliohjelmistosta löytyy täältä.

Valtakunnallinen lipunmyynti käynnistyy 19.2.

Lisätietoja festivaalin taiteellinen johtaja Mikko Kouki p. 044 703 7014, mikko.kouki(at)ouka.fi ja tuottaja Elina Terho, puh. 044 703 7113, elina.terho(at)ouka.fi


APURAHOJA JA AVUSTUKSIA


 Katso aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja
.


 
OKM: Avustus suomalaisen näytelmän vientiin: Edinburgh Fringe, "From Start to Finnish" vuonna 2014


Avustuksella tuetaan Edinburgh Fringe –festivaalille vuonna 2014 osallistuvia suomalaisia näytelmiä.

Pääministeri Kataisen hallituksen ohjelman yhtenä painopisteenä on rakentaa ”uusia kasvualoja teollisuudessa, palveluissa ja luovilla aloilla”. Lisäksi hallitusohjelman mukaan kulttuurivientiä ja luovien alojen markkinointiosaamista edistetään. Tämän yleistavoitteen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö tukee suomalaisen näytelmän kansainvälistymistä.

Avustuksella pyritään lisäämään suomalaisten näytelmäkäsikirjoitusten vientiä kansainvälisille markkinoille ja vahvistamaan esittävien taiteiden ammattilaisten kansainvälisiä verkostoja. Hanke jatkaa vuosina 2010-2013 toteutettua ”From Start to Finnish” näytelmävientihanketta. Lähtökohtana on noudattaa "From Start to Finnish" –konseptia myös vuonna 2014. Konseptiin kuuluu, että rahoitettavan näytelmän tuottajana toimii suomalainen teatteri. Tuottajana voi toimia myös suomalainen esittävien taiteiden agentuuri, jonka tavoitteena on viedä suomalaista teatteria ja/tai käsikirjoituksia kv. markkinoille. Tuotannosta vastaavan teatterin tai agentuurin tulee osoittaa hankkeeseen siitä vastaava suomalainen tuottaja ja ohjaaja. Tuotantoon palkattavien näyttelijöiden tulee olla englanninkielisiä.

Tuettavan näytelmän tulee olla jo kotimaassa tuotettu ja pienimuotoinen (max. 6 näyttelijää). Näytelmän tulee olla valmiiksi englannin kielelle käännetty ja tuotannosta vastaavalla taholla sopimus esitystilasta Edinburghissa. Tukea voidaan myöntää myös näytelmälle, joka on jo tuotettu Edinburghin Fringe -festivaalille ja joka esitetään siellä uudelleen tai jolle järjestetään kiertue Skotlannissa.

Hakuaika päättyy: 31.3.2014

Lue lisää


HAKUJA


Katso aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia hakuja.


Live Works - Performance Art Award, Dro, Italy


Created by Centrale Fies, in collaboration with Viafarini DOCVA, the prize aims to measure the concreteness of performance art in the real world, investigating the double of nature of LIVE – “in person” and “alive” – highlighting those moments in which performance integrates with the dynamics of life.

The competition is open to a wide range of emerging performative actions, including: media arts, lecture performances, task performances, text-based performances and multimedia storytelling, relational practices and workshop-based projects, flash mobs, politically engaged and activist projects, experience design, fashion design and relational urbanism.

Artists and professionals from any geographic location can enter the competition, as individuals or in groups, with a single project. The competition only accepts unpublished or long-term projects that need to be developed and/or concluded.

Deadline for applications: 29 April 2014.

Find all the details online


Call for Projects Festival of Regions 2015: “Shift-Change – Slogging away in Ebensee”, Austria


The next Festival of Regions will be held in the Alpine community of Ebensee. Under the motto of "Shift-change – Slogging away in Ebensee", the Festival of Regions will engage artistically with present-day working culture. Under the international call for submissions published, project proposals can be submitted until 16 May 2014. Since 1993 the Festival of Regions has been one of the most prominent contemporary cultural festivals in Austria, taking place biennially at changing locations in Upper Austria.

Project proposals from all artistic areas and genres are welcome. Projects for site-specific works will be given preference, or plans that generally engage with the theme of 'work' or the social and cultural situation in Ebensee. Finished productions without any closer connection with the town or the given theme do not have good prospects.

Submissions by 16 May 2014 at the latest (postmark) by post or e-mail as a Word or PDF file to: Festival of Regions, Marktplatz 12, A-4100 Ottensheim/Austria
einreichung(at)fdr.at
Telefon +43 (0)7234 – 85 2 85
www.fdr.at

Additional info of selection method & components of proposals & festival (PDF)


TYÖPAIKKOJA


Kuopion kaupunginteatteri etsii tuotantojärjestää ja suunnittelevaa äänimestaria 1.8.2014 alkaen


Tuotantojärjestäjän tehtävänä on mm. osallistua kaikkiin näytelmän harjoitus- ja esitystoiminnan järjestämiseen liittyviin tehtäviin, vastata aikataulutuksesta ja tiedottamisesta työryhmän sisällä sekä eri osastojen välillä ja vastata näytelmän tuotantoprosessin valmistumisaikataulun toteutumisesta.

Suunnittelevan äänimestarin tehtävänä on äänimaailman suunnittelu ja -ajo harjoituksissa ja esityksissä. Äänimestari vastaa omalta osaltaan esityksen kokonaisuudesta suunnittelemalla sen äänimaailman yhteistyössä ohjaajan, kapellimestarin ja muun työryhmän kanssa. Lisäksi äänimestari huolentii äänitteiden järjestämisestä ja ylläpitää äänikaluston kuntoa. Äänimestari kehittää työtään ja toimintatapoja yhdessä käyttöpäällikön kanssa.


Tarkemmat tiedot oheisesta liitteestä (PDF)

Lisätietoja molemmista tehtävistä antaa käyttöpäällikkö Juha Westman, puh. 044-7182403.

Hakemukset ja CV:n pyydämme 15.3.2014 mennessä täyttämään osoitteessa www.kuopiorekry.fi.


Teatteri Eurooppa Neljä hakee naisnäyttelijää äitiyslomansijaiseksi 15.9.2014 alkaen

 
Kuvalliset hakemukset 15.4.2014 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Teatteri Eurooppa Neljä
Matti Hämäläinen
Kyllikinkatu 1
40100 Jyväskylä
 
Tai sähköpostilla: matti.hamalainen(at)te4.fi
 
Lisätiedot:
Matti Hämäläinen 0400 592 399, matti.hamalainen(at)te4.fi
Ville Laitinen 040 3000 805, ville.laitinen(at)te4.fiTYÖPAJOJA JA KOULUTUSTA


Berlin Summer University of the Arts 2014


Professionals and Young Professionals! We invite you to take part in this year’s programme of  the Summer University of the Arts in Berlin. Whether you’re interested in artistic dialogue and exchange, want to explore new fi elds in your artistic career or need assistance in bringing your ideas to fruitionour programme off ers a wide range of workshops and lectures to satisfy your needs. There are many artistic disciplines to choose from: Our courses cover the fi ne arts,  music, design, performance and range from classical master classes with famous guests to experimental workshops tackling current issues.

Find more details here (PDF).

If you have any further questions about our program please feel free to contact us at any time: summer-courses(at)udk-berlin.de

www.udk-berlin.de/summer-courses

tel. 030-31852087
fax. 030-31852690

Find us on Facebook


MUITA ILMOITUKSIA


Teatteria kaikille! -saavutettavuusoppaasta toinen painos


Kulttuuria kaikille -palvelu ja Suomen Teatterit julkaisivat vuonna 2013 teattereille suunnatun saavutettavuusoppaan Teatteria kaikille!. Käytännönläheisen oppaan suomenkielisestä versiosta otettiin tammikuussa 2014 toinen (uudistettu) painos. 
 
Opas on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi PDF- ja DOC-verkkoversiona. Versiot löytyvät Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilta osoitteesta: www.kulttuuriakaikille.info/saavutettavuus_tietopaketit_ja_oppaat_teatterit ja www.kulttuuriakaikille.info/tillganglighet_guider.
 
Suomenkielinen opas (2. uudistettu painos 2014) on lisäksi saatavilla painettuna. Helsingin ulkopuoliset teatterialan toimijat voivat tilata painetun oppaan maksutta Kulttuuria kaikille -palvelusta. Pääkaupunkiseudun teatteritoimijat voivat hakea oppaan Kulttuuria kaikille -palvelun toimistolta Kaapelitehtaalta. Sovithan hakemisesta etukäteen: aura.linnapuomi(at)cultureforall.fi.
 
Teatteria kaikille
 
Saavutettavat palvelut ja esteetön ympäristö palvelevat kaikkia. Lisäksi ne ovat teatterissa käymisen edellytys monille ihmisille. Toimintarajoitteisten henkilöiden lisäksi saavutettavuusratkaisuista hyötyvät mm. lapsiperheet, ikäihmiset ja muunkieliset henkilöt. Saavutettava teatteri huomioi myös moninaisuutta eli monenlaisten yleisöjen näkökulmia ja tarpeita esimerkiksi taiteellisten ratkaisujen avulla sekä rekrytoinneissa.
 
Teatteria kaikille! -opas sisältää perustietoa mm. kuvailutulkkauksen järjestämisestä esitykseen. Kuvailutulkkaus avaa näkövammaisille henkilöille esityksen visuaalista maailmaa. Oppaassa on tietoa myös viittomakielisen tulkkauksen ja kielensisäisen tekstityksen toteuttamisesta. Viittomakielinen tulkkaus ja tekstitys voivat palvella esimerkiksi viittomakielisiä, kuulovammaisia ja huonokuuloisia henkilöitä sekä muunkielistä kieltä opettelevaa yleisöä.
 
Teatteria kaikille! -oppaassa kerrotaan myös saavutettavasta viestinnästä ja hinnoittelusta sekä rakennetun ympäristön esteettömyydestä erityisesti teattereiden kannalta.
 
Julkaisuun on kerätty käytännön esimerkkejä suomalaisten teattereiden tekemästä saavutettavuustyöstä. Lisäksi mukana on teattereiden saavutettavuuden tarkistuslista, jota voi käyttää työkaluna oman toiminnan saavutettavuuden arvioinnissa. Julkaisussa on myös tietoa saavutettavuus- ja esteettömyysalan asiantuntijoista, järjestöistä sekä rahoituslähteistä. 
 
 
Lisätietoja ja tilaukset:                                                  
 
Kulttuuria kaikille -palvelu
saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomi
p. 040 931 0576
aura.linnapuomi(at)cultureforall.fi
www.kulttuuriakaikille.fi   
 
Lisätietoja:
 
Suomen Teatterit ry
järjestösihteeri Taija Lähdetie
p. 09 2511 2150
taija.lahdetie(at)suomenteatterit.fi
www.suomenteatterit.fi

Project Festival of Regions

Tuotantojärjestäjä_äänimestari_Kuopion kt

Berlin_SummerUniversity

VOS_teatterit 2014_muutos