05.03.2012

TINFO-tiedote 8 / 23.2.2012

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

USKO TOKI

UUTISIA

TAPAHTUMIA

HAKUJA

 

· MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

 
LAPSIA, LAPSIA, PORKKANAA JA KEPPIÄ

Oululaislapset eivät ole ainoita, jotka voivat käydä koko yhdeksän vuotta peruskouluaan ilman, että ovat kertaakaan päässeet katsomaan teatteriesitystä. Ja silti oululaisilla on asiat hyvin.  Oululla on paitsi kaupunginteatteri niin 10-vuotias Nukketeatteri Akseli Klonk, jonka esityksissä kävi liki 40 000 katsojaa.  Ja oululaisilla on kulttuuriopetussuunnitelma, josta tuonnempana.

Kun lasten- ja nuortenteatterin ja nukketeatterin katsojalukuja ja saavutettavuutta pohditaan, on hyvä muistaa, että kentällä toimivat sekä VOSit että ryhmämuotoiset toimijat.   Niiden keskinäinen yhteistoiminta ja työnjako, on se kysymys. 

Oulun lasten ja nuorten teatteripäivien keskustelussa mietimme lastenteatterin asemaa, laatua ja saavutettavuutta. 

Valtiorahoittajalla on keinoja tulevaisuudessa kannustaa teattereita myös lastenteatterin tekemiseen. Vuonna 2015 on tarkoitus ottaa käyttöön 2-4%:n kannustavuusosio VOS-rahoitukseen. Siis tätä suuruusluokkaa olevan prosenttiosion VOS-rahoituksestaan teatterit saisivat toiminnan tuloksellisuuden perusteella, kuten Katri Santtila esityksessään totesi. Mahdollisia lastenteatterin arvioitavia osa-alueita tulisivat olemaan esitystoiminta, kiertueet ja yleisötyö. VOS-teatterit saavat jo maaliskuussa koekyselyn. Koekyselyn vastausten perusteella sitten arvioidaan kannustusmittareiden toimivuutta.  Uteliaana odotan myös Tuomas Auvisen OKM:lle tekemää selvitystä lasten- ja nuortenteatterista.

Helsingin Kaupunginteatterille Pienen Suomen peruja siirtynyt kehittämisraha on teatterissa tulkittu siten, että teatteri on ottanut vakavasti velvoitteensa tehdä korkealaatuisia lastenteatterituotantoja, se tilaa uusia tekstejä ja sävellyksiä.  Vähintäänkin Pienen Suomen volyymillä teatteri on lasten- ja nuortenteatteria tehnyt. Kyllä esimerkiksi Yökyöpelit on minusta huikean hieno esimerkki uudesta lastenmusiikkiteatterista.

Katri Santtilan ajatus kiertävästä, hakuun pantavasta vastuutuksesta lastenteatterin kehittämiseksi toimisi varmaan parhaiten juuri projektirahoituksella, eli teatterit ehdottaisivat kehittämishankkeita, joiden projektirahoitustuesta OKM sitten päättäisi.

Lastenteatterin saavutettavuus ja toimintamuodot ovat elintärkeitä kysymyksiä. Helsingin Kaupunginteatterin apulaisjohtajan ja perheteatteria kehittäneen Kari Rentolan mielestä kysymys on periaatteellinen ja toimintapoliittinen. Halutaanko saavutettavuusongelmat ratkaista Lyonin ulos taloista –mallilla, jossa teatterilaitokset lähtevät rakennuksistaan  ja jalkautuvat muihin yhteisöihin ja alueille, lähiöihin, kouluihin ja päiväkoteihin vai luodaanko kaksoisjärjestelmä, jossa ryhmämuotoiset toimijat kiertävät ja kaupunginteatterit tarjoavat teatteria omissa taloissaan hyödyntäen teknistä infraansa,  vai onko malli jonkinlainen sekä –että.

SANKARINA VAI SIVURAITEELLA?

Pohdiskelin omassa keskustelualustuksessani Oulussa lasten- ja nuortenteatteria (tilasto)faktojen valossa ja huomasin olevani pulassa tilastotietojen ja fakta-aineiston tarjotessa vain luurangon, toki tärkeän sellaisen. Mutta vastaamattomien kysymysteni lista muodostui pitkäksi: tilastot ja muut lähteet eivät kerro siitä, millä tavoin esitykset osallistavat tai ottavat huomioon lapsen kokemusmaailman. Ne eivät kerro lastenteatterin taiteellisesta laadusta. Ne eivät myöskään kerro lastenteatterin arvostuksesta. Ne eivät kerro siitä, kuinka moni lapsi ei ole koskaan nähnyt teatteria. Ne eivät kerro siitä, kuinka moni voi nähdä teatteria koulussa tai päiväkodissa. Ne eivät kerro siitä, miten lastenteatteriesitysten kokemuksia puretaan. Ne eivät kerro siitä, ketkä lastenteatteria tekevät.  Ne eivät kerro alan sukupuolittuneisuudesta. Ne eivät kerro siitä, minkälaisella koulutustaustalla, minkälaisella ammatillisella osaamisella ja minkälaisella palkkauksella työtä tehdään. Ne eivät kerro lastenteatterin ”kannattavuudesta” tai ”kannattamattomuudesta”. Ne eivät kerro siitä, minkälainen on teatterin lapsikäsitys tai minkälaisia ovat teatterin lapsikäsitykset. Ne eivät kerro siitä, miten teatteri ymmärtää lapsen. Ne eivät kerro siitä, onko meidän lastenteatterimme aikuislähtöistä, lapsilähtöistä vai lapsikeskeistä. Ne eivät kerro siitä, kuinka paljon lastenteatteri uskaltaa, kuinka paljon lastenteatteri kokeilee tai kuinka paljon lastenteatterin painolastina on kasvatusajattelu, tabuajattelu, varman päälle -ajattelu tai mikä tahansa rajoittava ajattelu.

Olemme tehneet täällä TINFOssa listausta 2000-luvun suosikkinäytelmistä/esityksistä. Ilahduttavaa, että siellä listalla kamppailevat myös monet lastenteatteriesitykset tuttujen kotimaisten lastenkirjojen dramatisointeina ja satuklassikkoina. Tämän pohjalta Oulussa suomin teattereiden ohjelmistoja riskittömyydestä ja varman päälle pelaamisesta.  Sain palautetta. Klassikkojakin tarvitaan, ja onhan se nyt ainakin hyvä asia, että esitykset ovat teksteiltään kotimaisia. Iso ongelma ovat sitten teatterikokemuksen portinvartijoina toimivat äidit ja isät, jotka eivät halua ostaa lapsilleen sikaa säkissä. Tuttuun satuun pohjautuva teatteriesitys on helppo valinta. Minkälaista vanhempikasvatusta tässä asiassa voitaisiin tehdä? Kotimainen nykynäytelmä aikuisille löytää katsojansa enemmän kuin hyvin.  Miksi ei kotimainen nykylastennäytelmä?

Me tarvitsemme aikaisempaa syvällisempää tietoa lastenteatterista.  Nyt vain niskasta kiinni itseäkin…

LAPSILLE! OULU YLPEÄNÄ ESITTÄÄ – JA SYYSTÄ

Oulu ei koskaan petä, kun kyse on lastenkulttuurista. Nyt ilonaiheena, silmienavauksena ja malliesimerkkinä parhaista käytännöistä voi suvereenisti ottaa esiin Oulun kulttuuriopetussuunnitelman ja Kulttuuritalo Valveen. Oulu on määrätietoisesti kehittänyt lastenkulttuuria jo yli 20 vuotta.  Ei mikään ihme, että kulttuurilaitoksilla onkin Oulussa runsaasti lastenkulttuuriin liittyvää toimintaa. 
Oululla on myös kaikki syy ylpeillä kulttuuriopetussuunnitelmallaan.  Ei kovin monessa kunnassa tällaista vielä ole. Oulussa tahdotaan, että jokainen oululainen peruskoululainen voi saada kouluaikanaan kulttuurisen yleissivistyksen.  Opetussuunnitelma on ainakin yksi keino taata oppilaille yhtäläiset mahdollisuudet. Kulttuuriopetus ei ole oma oppiaine vaan sitä toteutetaan yhteistyössä eri oppiaineiden tai luokka-asteiden opettajien sekä oman alueen kulttuuritoimijoiden kanssa.

Oululla on jo pitkään ollut oma Oulun ja lähiseutujen lasten- ja nuortenkulttuuriverkosto. Yhteydet taide- ja kulttuuritoimijoiden välillä toimivat, tieto ja kontaktit välittyvät. Näin luodaan parempia edellytyksiä toimia, saada resurssit tehokkaaseen käyttöön ja kehitetään lastenkulttuuria. Ja Kulttuuritalo Valve on siis se, jonka suojissa toimii neljä valtakunnallista kulttuurin aluekeskusta ja joka kehittää taiteen ja kulttuurin toimijoiden toimintaedellytyksiä ja taidekasvatusta sekä tarjoaa toimitiloja.  Valve kuuluu tietenkin lastenkulttuurikeskusten Taikalamppu-verkostoon. Taide ja kulttuuri voidaan tuoda lähelle lasten ja nuorten arkea, uusia taidekasvatusmuotojen ja -menetelmien kehittäminen on sitä työtä, jota Valve myös tekee. Onnea ja menestystä edelleen!

VALTIO JA LASTENKULTTUURI – PARHAITA KÄYTÄNTÖJÄ MUUALTA

Norjassa on osana valtion kulttuuripolitiikkaa vuodesta 2001 toiminut kansallinen ohjelma, jolla tuetaan taide- ja kulttuurikasvatusta kouluissa.  Ohjelmasta hyötyvät kaikki 6-19 -vuotiaat.  Kulttuurireppu Den kulturelle skolesekken (The Cultural Rucksack) tutustuttaa koululaiset ammattitaiteen ja -kulttuurin eri muotoihin, helpottaa eri kulttuurimuotojen saavutettavuutta ja integroi kulttuurin ja taiteen muihin oppimistavoitteisiin.  Ohjelman puitteissa 20-23 miljoonaa euroa suunnataan Norjan arpajaisvoittovaroista (Norsk Tipping)  kuntiin ja alueille kulttuurirepun täyttämiseksi.  Milloin suomalaislapset saavat kulttuurireput?


3 300 KILOA KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖJÄ  –  ESITYKSEN ILMASTOVAIKUTUKSET

Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa on parhaillaan nähtävänä yhtenä dramatisointina Espoon Kaupunginteatterissa. Käsiohjelmassa on Isomäen kirjoittamaa tosiasiatietoa siitä, miten fiktio on muuttunut epämiellyttävällä tavalla todeksi. Grönlannin mannerjäätikön heijastavuuden pieneneminen, jäätikköjärvien ja jäätikkökaivojen lisääntyminen ja metaaniklatraattien sulaminen, ydinvoimaloiden haavoittuvuus tsunameille…
Minusta on hienoa, että teatteri pyysi Suomen ympäristökeskusta laskemaan arvion yhden Sarasvatin hiekkaa  -esityksen päästöistä.  Tulokset kannattaa lukea!

”Yhtä kävijää kohden kasvihuonekaasupäästöjä syntyy noin 14 kiloa kun sali on täynnä. Luku on noin puolet suomalaisen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä vuorokautta kohti. Vastaava ilmastovaikutus syntyy yhdestä naudanlihakilosta, kuudesta saunomiskerrasta sähkölämmitteisessä saunassa tai 70-140 autoilukilometrin pakokaasupäästöistä.”  Rakennuksen energiakulutuksesta aiheutuu yli puolet päästöistä, 15%  henkilökunnan kodin ja työpaikan välisistä matkoista ja noin 20%  katsojien matkoista.”  Kävele, pyöräile tai käytä joukkoliikennevälineitä, kun menet teatteriin!

 

· USKO TOKI

 

uskotoki8

 

uskotoki8a

 

· UUTISIA

Viisi suomalaista tekstiä ehdolla pohjoismaiseen näytelmäjunaan *

Pohjoismaiset voimat yhdistetään elokuussa 2012 käyntiin jyrähtävässä Nordic Drama Train -tapahtumasarjassa, johon jokainen viidestä maasta valitsee yhden näytelmätekstin. Suomen raati on lukenut kaikki vuosina 2010-2011 kantaesitetyt kotimaiset näytelmät ja valinnut loppusuoralle viisi tekstiä, jotka ovat:

Tomas Jansson: Bunden
Heini Junkkaala: Soita minulle Billy
Klaus Klemola - Leea Klemola: New Karleby
Pasi Lampela: Meidän poika
Tuomas Timonen: Meganin tarina

Tieto pohjoismaiseen näytelmäjunaan valitusta suomalaisesta kirjailijasta ja hänen tekstistään saadaan karkauspäivänä 29.2.2012. Valintaraatiin kuuluvat dramaturgi Minna Leino, suomentaja Jukka-Pekka Pajunen ja kirjailija, kääntäjä Anna Simberg.

Nordic Drama Train on sarja englanninkielisiä lukudraamatapahtumia, joita järjestetään kaikissa viidessä Pohjoismaassa. Lukuteatteritilaisuudet järjestetään esimerkiksi kansainvälisten festivaalien yhteydessä ja niihin kutsutaan dramaturgeja, kuraattoreita ja teatterinjohtajia. Tapahtumat käynnistyvät Reykjavikista 23.-26. elokuuta 2012, jossa järjestetään Nordic Performing Arts Days –festivaali.

Nordic Drama Train jatkaa Pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon perintöä. Tapahtumasarja on uusi konsepti, jonka avulla pohjoismaiselle näytelmäkirjallisuudelle haetaan kansainvälistä näkyvyyttä. Pohjoismaisen teatteriunionin (NTU) näytelmäkirjailijapalkinto jaettiin toistaiseksi viimeistä kertaa vuonna 2010, jolloin sen sai Heini Junkkaala näytelmällään KYMMENEN TIKKUA LAUDALLA.

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on NTU:n jäsenenä mukana Nordic Drama Trainin järjestelyissä.


Suomalaisilla näytelmillä kysyntää ulkomaisissa teattereissa *

Suomalaisille näytelmille riittää kysyntää ulkomaisissa teattereissa. Bengt Ahlfors, Mika Myllyaho ja Sofi Oksanen ovat näytelmäkirjailijoidemme kärkinimet. 

Bengt Ahlforsin suosion julkinen salaisuus on aktiivisissa agentuureissa eri maissa, mutta myös hyvissä henkilökohtaisissa suhteissa, jotka ovat saattaneet kestää jopa vuosikymmeniä. Suosikkikirjailijan näytelmät saavat tilaa teattereiden ohjelmistoista etenkin Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Prahassa menee parhaillaan yhdessä teatterissa Aska och akvavit (tsekiksi Paní plukovníková) neljättä vuotta ja toisessa jatkaa Den sista cigarren (tsekiksi Poslední Doutník). Budapestissa keväällä 2011 saattoi nähdä kolmessa eri teatterissa Ahlforsia. Unkarissa on tuttavuus vuosien takaa, ohjaaja-näyttelijä András Márton, jonka kautta on syntynyt edelleen uusia esityksiä eri teattereihin kirjailijan teosten pohjalta.

– Ystäväni Slovakiassa sanovat näytelmieni huumoria sellaiseksi, joka vetoaa ihmisiin siellä suunnalla, Ahlfors pohtii suosionsa syitä Keski-Euroopassa.

Slovakian Kansallisteatterissa 1980-luvulla ensi-illassa ollut En teaterkomedi pyöri Bratislavassa 10 vuotta.

Lue koko uutinen (21.2.2012).

Ulkomailla esitettyjä näytelmiä 2011 –listaan

Teatterin tiedotuskeskus - TINFO kerää aineistoa ulkomailla esitetyistä näytelmistä ja päivittää listaa jatkuvasti. Otamme mielellämme vastaan tietoja sähköpostilla osoitteeseen tinfo(at)tinfo.fi

Täältä löydät myös pian päivittyvän listauksen näytelmäkirjailijoittain. 

Platform 11+ näytelmäkilpailun voittaja Heikki Itäsen "Liian vanha ja liian nuori"*

Heikki Itäsen ”Liian vanha ja liian nuori” –pienoisnäytelmä on voittanut Platfrom11+ näytelmäkilpailun. Voittajan valitsi ammattilaisraati, johon kuuluivat Mikko Kouki, Lasten ja nuorten teatterifestivaalin ja Oulun kaupunginteatterin taiteellinen johtaja sekä ohjaaja Heta Haanperä ja Platform11+ projektipäällikkö Sari Tanner.
 
Oululaiset nuoret valitsivat kilpailunäytelmistä suosikikseen Liian vanha ja liian nuori –näytelmän. ”Näytelmä on hauska ja tunnistettava dialogi vanhempien ja 14-vuotiaan päähenkilön välillä. Tervetullutta on kuvata nuori tasavertaisena ja ajattelevana henkilönä, joka puolustaa tietokoneella pelaamistaan. Näytelmän nuoren argumentit saivat ilmoille monet remakat naurut”, raati perustelee.
 
Nuoret raatilaiset ihmettelivät osallistuneiden näytelmien maailmankuvaa, alkoholin, seksin ja henkisten ongelmien noustessa useimpien kilpailevien näytelmätekstien keskiöön. Nuoret kaipasivat tarkkuutta ja syvyyttä kirjailijoilta tulkita moniulotteisemmin nuorten elämää ja kasvua.
 
Voitosta kisasi 16 pienoisnäytelmää. Kilpailu on osa eurooppalaista Platform11+ EU-hanketta, jossa Suomea edustaa Oulun kaupunginteatteri. Kilpailun tavoitteena oli löytää elämänmakuinen, nuoria puhutteleva teksti, joka ponnistaa lasten ja nuorten kokemusmaailmasta. ”Liian vanha ja liian nuori” nähdään ensi-illassa Oulun kaupunginteatterissa keväällä 2013.
 
Heikki Itänen (synt. 1957) on suomalainen käsikirjoittaja ja näytelmäkirjailija. Ruoveteläinen Itänen on kirjoittanut televisiolle lukuisia ohjelmia ja sarjoja, kuten Ugrilampaat Ylelle (1999-2000) ja Vesku rempallaan (1992), Pappia kyydissä (1998) ja Pöllölaakson aarre (1995-1996) MTV3:lle. Pelkkä mies voittakoon (2010) Karhunpalvelus (2007) ja Sankarisatu (2006) ovat Itäsen näytelmiä. Hänen tekstejään on esittänyt mm. Ruoveden teatteri.

www.ouka.fi/teatteri 

 


 

Asiantuntijoiden kannanotto lasten- ja nuorten teatterin puolesta*

Oulun lasten- ja nuortenteatterifestivaalin avajaisaamuna alan asiantuntijat kokoontuivat pohtimaan lasten ja nuorten teatterin nykytilannetta ja tulevaisuudennäkymiä Suomen Teatteri Ry:n toimitusjohtaja Tommi Saarikiven johdolla. Ryhmään kuuluivat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori, valtion näyttämötaidetoimikunnan puheenjohtaja Ahti Ahonen ja Suomen Assitej ry:n puheenjohtaja Nina Jääskeläinen.
 
Asiantuntijapaneeli haluaa käydyn keskustelun perusteella esittää seuraavan kannanoton lasten ja nuorten teatterin nykytilasta ja kehittämistarpeista:
 
- Lasten- ja nuortenteatterin kohdeyleisö ansaitsee tasokasta ammattiteatteria, joka täyttää vastaavat laatukriteerit kuin muultakin näyttämötaiteelta edellytetään.
- Koska lastenteatterin resursointi on haastavaa, on koko lastenteatteria tekevää ammattiteatterikenttää kannustettava tiiviimpään keskusteluun, jotta yhteistyön kautta pystytään tehostamaan näyttämötaiteen palvelukykyä lapsille ja nuorille mm. yhteistyöproduktioiden ja kiertue-esitysten muodossa. Tällaisille uusille yhteistyömuodoille on myös saatava yhteiskunnalta riittävä tuki.
- Näyttämötaiteen asema pitäisi selkeästi kirjata koulun opetussuunnitelmaan. Jokaisella kouluikäisellä pitäisi olla oikeus osana perusopetusta saada kokemus elävästä esityksestä. 


 


Laura Ruohosen Olgalle kiittävät arvostelut Landestheater Tübingenissä Saksassa *

Laura Ruohosen kirjoittama näytelmä Olga sai saksankielisen kantaesityksensä Landestheater Tübingenissä Saksassa 10.2.2012. Olgan on ohjannut ukrainalainen Andrej Kritenko. Tekstin on kääntänyt Angela Plöger. Esityksen musiikista vastaavat tangolaulaja Laura Ryhänen ja Uusikuu.

Olga kuvaa  vanhan yksineläjän ja nuoren hulttion epäsovinnaista rakkaustarinan.  Vuonna 1995 kirjoitettu Olga oli Laura Ruohosen läpimurtonäytelmä Suomessa ja ulkomailla. Se on käännetty yli yhdeksälle kielelle. Yhdeksän kotimaisen esityksen lisäksi Olga on esitetty Jaunas Teatrasissa Vilnassa, Traverse Theatressa Edinburghissa, Rough Macic
Theatressa Dublinissa ja Janka Kupala –teatterissa Minskissä.

Lisätiedot:
Vientikoordinaattori Niina Bergius, 050 380 1674,
niina.bergius(at)dramacorner.fi

Landestheaterin sivuilta

www.dramacorner.fi/ruohonen

 


 


Viiruksen Identity is a Myth Turkuun, Tukholmaan ja Göteborgiin *

Keväällä Viirus vierailee Turussa ja Ruotsissa pidetyn, hieman erilaisen identiteetistä kertovan Identity is a Myth näytelmän kanssa. Identity is a Myth sai ensi-iltansa elokuussa 2011. Näytelmä esitetään myös Viiruksessa huhti-toukokuun vaihteessa.
 
Viiruksella on ollut tapana vierailla esityksillään ÅST:lla, ja tammikuussa 2011 ÅST puolestaan vieraili Viiruksessa Stenar i fickan näytelmällään. Onnistunut vaihto jatkuu nyt Identity is a Myth:illä joka on aikaisemmin kiertänyt Itä- ja Länsi-Uudellamaalla.
 
Åbo Svenska Teater, Studio 2.3 klo 19 sekä 3.3 klo 18
Folkteatern Göteborg 30.3 & 31.3
Turteatern Tukholma 21.4-24.4
Viiruksessa: 26.4, 27.4, 28.4, 2.5, 3.5 & 4.5
 
“En förnyande och intelligent komedi om konstruktioner i våra liv”
Holmström/ Skenet 30.8.2011
 
Lisätietoja:
matilda(at)viirus.fi
http://www.viirus.fi/

 


 

SYKE laski Sarasvatin hiekkaa -näytelmän kasvihuonepäästöt *

Suomen ympäristökeskus laski Espoon Kaupunginteatterin pyynnöstä arvion Sarasvatin hiekkaa -näytelmän kasvihuonekaasupäästöistä ja sai tulokseksi noin 3 300 kiloa esitystä kohti. Risto Isomäen kirjan pohjalta tehty näytelmä käsittelee ilmastonmuutoksen hillintää ja teatteri halusi selvittää päästöt mahdollista kompensointia varten.

Yhtä kävijää kohden kasvihuonekaasupäästöjä syntyy noin 14 kiloa kun sali on täynnä. Luku on noin puolet suomalaisen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä vuorokautta kohti. Vastaava ilmastovaikutus syntyy yhdestä naudanlihakilosta, kuudesta saunomiskerrasta sähkölämmitteisessä saunassa tai 70-140 autoilukilometrin pakokaasupäästöistä.
Lue koko juttu täältä.

 


 

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö pyytää tarkistusapua vapaan
kentän toimijoilta *

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen tutkijat Anu
Oinaala ja Vilja Ruokolainen valmistelevat tutkimusta, jonka yksi osa
käsittelee näyttämötaiteen (ml. performanssi- ja esitystaide), tanssitaiteen
ja nykysirkustaiteen vapaiden ryhmien toimintaa pääkaupunkiseudulla vuosina
2009–2010. Tutkijat ovat listanneet Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja
Kauniaisissa toimivien ryhmien produktioita mainituilta vuosilta. Listaukset
löytyvät pdf-tiedostona täältä.

Tutkijat pyytävät henkilöitä, jotka ovat olleet mukana vapaan kentän ryhmien
produktioissa, tarkastamaan että listauksesta löytyvät ne produktiot, joihin
he ovat osallistuneet. Tarkastaminen vie vain hetken aikaa, mutta on
suureksi avuksi tutkimuksessa. Puuttuvista produktioista voi ilmoittaa
osoitteeseen vilja.ruokolainen(at)cupore.fi.

Listaukset ovat nettisivulla 5.3. saakka.

 

 


 


10-vuotias Teatteri ILMI Ö. avaa uudet toimitilat Kalliossa *


Teatteri ILMI Ö. avaa uudet toimitilansa Harjutorilla, Helsinginkadun varrella.
Teatteri ILMI Ö, vuonna 2002 perustettu ammattiteatteri, juhlistaa näin myös 10-vuotista taivaltaan.

Teatteri ILMI Ö. valmistaa kotimaisia kantaesityksiä, toteuttaa soveltavan teatterin projekteja sekä tarjoaa teatteritaiteen perusopetusta lapsille ja nuorille. Teatteri ILMI Ö:n erikoistumisaloja ovat lasten- ja nuortenteatteri, taidekasvatus, kulttuurillinen vanhustyö sekä yhteistoiminnalliset ja osallistavat työtavat. Toiminnan tavoitteena on soveltavan ja nykyteatterin kautta löytää ja kehittää esitysmuotoja, jotka kertovat tämän ajan ilmiöistä. Lähtökohtana on kiinnostus yhteiskunnallisiin asioihin, ihmisten yhteensaattaminen ja keskustelu teatterin keinoin. Osallistavien ja tutkivien työtapojen avulla Teatteri ILMI Ö. haluaa mahdollistaa taiteellisia ja tieteellisiä kohtaamisia taiteen kentällä. Teatteri ILMI Ö. on osuuskuntamuotoinen taiteellinen yhteisö, jossa työntekijöitä on kahdeksan.

 ”Uusi, parempi toimitila lähellä ihmisiä on osuvin synttärilahja, jonka voimme antaa itsellemme sekä yleisölle”, toteaa ILMI Ö:n puheenjohtaja Minna Savin.

Ensimmäiset kotiesitykset nähdään maaliskuussa. Keväänohjelmistoa ovat ”Antero S:n kummitusballaadi”, musiikkipitoinen kauhukomedia aikuisille sekä ”Metsän laulu”, joka on päiväkoti-ikäisille ja perheille suunnattu visuaalisesti vahva ja osallistava esitys.

Teatteri ILMI Ö. juhlistaa uutta kotinäyttämöään tiistaina 6.3. klo 13.00- 18.30 pitämällä avoimien ovien päivän, jossa yleisö pääsee tutustumaan teatterin monipuoliseen toimintaan. Tarjolla on infoa, musiikkia ja otteita esityksistä, mukana esittäytymässä ovat myös ILMI Ö:n teatterikoulun oppilaat. Ohjelmaa on tasatunnein.

Avoimien ovien ohjelma:

Klo 13 Kulttuurinen vanhustyö esittäytyy
Klo 14 Teatterin tarjonta lapsiperheille ja päiväkodeille
Klo 15 Esitykset ja työpajat kouluille
Klo 16 Esitykset ja koulutukset aikuisille ja työyhteisöille
Klo 17 Lasten ja nuorten teatterikoulu esittäytyy
Klo 18.00 Elämysautomaatti tarjoilee pieniä teatterillisia esityksiä

Tarkemmat tiedot teatterin sivuilta: http://www.teatteri-ilmio.com/


 

Uudistunut luovasuomi.fi tarjoaa näkyvyystilaa ja ajankohtaista asiaa luovien alojen toimijoille *

http://www.luovasuomi.fi/ tarjoaa tietoa, ajankohtaisia uutisia, tapahtumia ja koulutuksia sekä hyviä juttuja luovilta aloilta. Uudistuneilta verkkosivuilta löytyvät mm. luovien alojen yrittäjille ja ammatinharjoittajille suunnattu osio, Pitchaus-TV ja helppokäyttöiset tapahtuma- ja uutissyöttö.
Yrittäjille ja ammatinharjoittajille -osio tarjoaa luovan alan yrittäjiä ja ammatinharjoittajia kiinnostavia uutisnostoja sekä tietoa alan tapahtumista, koulutuksista ja valmennuksista. Yrittäjille ja ammatinharjoittajille -osiosta löydät myös Pitchaus-TV:n, jossa luovan alan yrittäjät testaavat myyntipuhettaan verkkoyleisölle.
Uutuuksina sivuilta löytyvät myös esimerkiksi Aluesivut ja englanninkielinen osio http://www.creativeindustries.fi/. Aluesivut tarjoavat näkymiä luovaan Suomeen hankkeen osatoteuttajien Helsingin, Tampereen, Mikkelin, Seinäjoen ja Jyväskylän kaupunkien voimin. Kansainväliselle yleisölle suunnatut englanninkieliset sivustot toimivat puolestaan ikkunana luovan talouden kehittämistyöhön Suomessa.
Luovan Suomen verkkosivut tarjoavat näkyvyys- ja kuuluvuuspaikkoja luovien alojen toimijoille. Lisää uutinen, tapahtuma tai koulutus helppokäyttöisten lomakkeiden avulla, esiinny Pitchaus-TV:ssä tai ehdota luovaa osaajaa, aluetta tai kehittämisvälinettä Hyvä juttu! -osioon. Voit myös jakaa ajatuksiasi hanketyöstä, luovista ilmiöistä alueellasi tai vaikka alan yrittäjänä näkemyksiäsi luovan työn haasteista ja mahdollisuuksista Luova Suomi blogissa. Tykkää, kommentoi ja osallistu myös Facebook-sivuilla www.facebook.com/luovasuomi

 

· TAPAHTUMIA


Frankfurt 2014 - kulttuuritoimijoille avoin keskustelu ma 12.3. *

Suomi on teemamaa Frankfurtin kirjamessuilla 2014. Se on mahdollisuus suomalaisille kulttuuritoimijoille: saksalaisen yleisön ja median katseet kääntyvät
tuolloin Suomen kulttuuriin laajasti. Tule kuulemaan asiasta lisää ja keskustelemaan ma 12.3. klo 13-16. Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasali, Hallituskatu 1, Helsinki

Lisätietoja hankkeesta myös: http://www.finlit.fi/fili/frankfurt2014/
Ohjelma liitteenä


 

 

Sisällöt jakoon -alkuverryttelyt 16.3. Esitystaiteen keskuksessa *

TINFO kutsuu:

Pe 16.3. kokoontuminen on Esitystaiteen keskuksessa klo 10-13,
osoite: Suvilahti, Puhdistamo, Kaasutehtaankatu 1, Helsinki (HUOM! muuttunut päivä ja paikka)

To 12.4. kokoonnutaan alustavan suunnitelman mukaan Teatterikulmassa (Meritullinkatu 33 A)

Kevään kokoontumisten vetäjä on todellisuuspelin suunnittelija ja Todellisuuden tutkimuskeskuksen tutkimusvastaava Pekko Koskinen.

16.3. -tapaamisen sisällöstä:

"Viime sessiossa helmikuussa tarkastelimme esityksen roolia tämän päivän maailmassa, sen uusissa kehityssuunnissa. Tällä kerralla keskitymme esitystaiteen uusiin mahdollisuuksiin, sekä välineisiin ja tekniikoihin joilla näitä mahdollisuuksia voi työstää.

Miten ilmaista itseään uusien muotojen viidakossa? Miten reagoida ja toimia vuorovaikutuksessa eri yhteisöjen kanssa? Miten yhdistellä eri tyylisiä toteutuksia laajemmiksi kokonaisuuksiksi?

Tiivistäen, kokoamme esitykselle uutta työkalupakkia, vanhojen välineiden rinnalle. Työkalupakin valikoimaan liitetään myös osallistujien omaa kädenjälkeä. Katsotaan minkälaisin varustuksin salista lopulta lähdemme...

Voit osallistua tapaamiseen vaikket olisi ollut mukana ensimmäisellä kerralla. Kokonaisuudet ovat itsenäisiä joten kärryille voi hypätä kohtuullisen kevyesti."

Pekko

Tervetuloa maaliskuussa Suvilahteen ja huhtikuussa Teatterikulmaan!

***

KEVÄÄN OHJELMAPÄIVÄT

Sisällöt jakoon! osat I-III ovat konkreettinen utopia teatterin ja esitystaiteen tulevaisuudesta, sekä mahdollisuuksistamme rakentaa tuota tulevaisuutta. Kevään aikana hahmotamme ja harjoitamme käytännön työkaluja ja näkökulmia, joiden avulla voimme muuttaa löytämämme mahdollisuudet todeksi.

I osa 9.2.2012
Miten voimme kehittää uusia näkökulmia omaan prosessiin ja työskentelytilanteisiin?  Millaisia voisivat olla oman prosessin ja esityksen toisenlaiset esiintulomuodot?

II osa 16.3.2012
Mitä keinoja meillä on toteuttaa visioitamme? Toisessa osassa tarjotaan konkreettisia työkaluja, joita taiteilijat tarvitsevat muodostaakseen laajemman kontaktikentän.

III osa 12.4.2012
Kolmannessa osassa luomme yhdessä visioita siitä, miten teatterit voivat toimia uudenlaisen esityksellisyyden hoitajina ja vaalijoina. 
Tähän kolmanteen osaan, joka on seminaari, kutsumme myös teatterialan vaikuttajia ja päättäjiä mukaan keskustelemaan kanssamme, kuuntelemaan ja jakamaan ajattelua.

***

Sisällöt jakoon - Shared contents -ohjelmakokonaisuuden muut näytökset ovat tapahtumat syyskuussa 2012 Lainsuojattomat-festivaalin yhteydessä ja marraskuussa 2012 Baltic Circlen aikaan sekä keväällä 2013 järjestettävä Promo camp.

Ohjelmaan osallistuminen on Promo Camp -osiota lukuun ottamatta maksutonta. Mahdollisista majoitus- ja matkakuluista jokainen vastaa itse.

Koko ohjelmakokonaisuuden 2012-2013 koollekutsujat:

TEKIJÄ, Teatterikeskus, Baltic Circle, TAIVEX² ja TINFO

 


 

The Mobile Artist - Symposium for and about Nomadic Artists in Helsinki *

23 - 26 May 2012

Having flexibility of the mind, developing professionally and personally, challenging ideas and concepts, working in international collectives or simply travelling to perform in different countries... Mobility as an artistic strategy has many faces but what are the traces mobility leaves on people and their works? How is artistic potential unleashed in the encounter with the other and don't artist nomads need roots?

The Performance Centre ETK is an umbrella organisation for performance companies and artists in Helsinki. In May 2012 ETK organises its first international symposium with the aim of providing training opportunities for artists, stimulating artistic exchange and opening debates about current issues related to the creation of art. The symposium is curated by the performance group Oblivia.

The four-day event includes two artistic workshops run by international artists from the performance and circus field, a roundtable discussion with keynote speakers about issues of artist nomadism, an expert roundtable about residences for performance artists, artistic discussions about why artists do what they do as well as a site-specific performance.

Program updates are published on http://www.esitystaide.fi/. Seminar participation is free, the workshops last 3 days and the participation fee is 150 euros. Registration deadline 16th of April 2012, workshop places are limited. For more information and registration:

Tuulia Nieminen, tuulia.nieminen(at)esitystaide.fi
Martina Marti, martina.marti(at)esitystaide.fi

A coproduction of the Performance Centre ETK, Circus Information Centre, TINFO and Kiasma Theatre, curated by Oblivia.

 


 

Verkostoitumistilaisuus Turun Cafe Wäinössä 2.3. *

Varsinais-Suomen taidetoimikunta järjestää yhdessä LUOVAMO – Luovien alojen informaatio- ja työnhakukeskuksen kanssa verkostoitumistilaisuuden perjantaina 2.3.2012 klo 14 – 15.30 Cafe Wäinössä (Itäinen Rantakatu 38), Turussa.

Tilaisuus on tarkoitettu niin taiteen kentän, liike-elämän eri alueiden kuin julkisen ja kolmannen sektorin edustajille. Tilaisuudessa yritysten ja yhteisöjen edustajat löytävät uusia mahdollisuuksia käyttää taidetta henkilöstönsä hyvinvoinnin parantamiseen, ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja ideoita oman toimintansa uudistamiseksi. Taiteilijat puolestaan saavat ideoita soveltavan taiteen työllistymismahdollisuuksista.

Keskustelun avaa erikoissuunnittelija Satu-Mari Korhonen Teatterikorkeakoulun KoKos-palveluista. Kokos-palvelut auttaa yritysten ja työyhteisöjen henkilökuntaa kehittämään ammatillista osaamistaan taidelähtöisin menetelmin. Korhonen alustaa keskustelua kertomalla taidelähtöisten palvelujen tuotteistamisesta liike-elämän tarpeisiin.  Alustuksen jälkeen käydään aiheesta vapaata keskustelua ja ideointia verkostoitumisen ohella.
Ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi ti 28.2. mennessä: Ilmoittaudu tästä

Paikkoja rajoitetusti.
Lisätiedot:
Ilona Wakonen, työnsuunnittelija
puh. 040 182 0818
ilona.wakonen(at)vstaide.fi
http://www.varsinaissuomentaidetoimikunta.fi/

 


Todellisuuden tutkimuskeskus juhlistaa kaksivuotisen suurprojektinsa alkamista 29.2. *

Utooppinen todellisuus 2012-2013

Utooppinen todellisuus on ehdotus uudenlaisesta suhteesta maailmaan. Jos arki olisi teos, minkälaisen teoksen sinä siitä tekisit? Eikö yhteinen elämämme voisi olla taiteen kanvaaseista se suurin, merkittävin ja vaikuttavin? Utooppinen todellisuus tarjoaa tilan, jossa kuka tahansa voi luoda uusia todellisuuden, arjen ja elämän muotoja.

Matka kohti Utooppista todellisuutta lähtee liikkeelle pienistä askelista. Suurprojektimme alkuvaiheessa kehitämme tapoja hahmottaa maailma luomistyön lähtömateriaalina ja nähdä arkiset tilanteet mahdollisuuksina, ei oletusarvoina. Tarjoamme työkaluja, joiden avulla kuka tahansa voi muuttaa maailmasuhteensa avoimeksi ja utooppiseksi. Nämä välineet kuuluvat kaikille; näin ollen kutsumme myös Sinut mukaan Utooppisen todellisuuden rakennusprojektiin.

Juhlistaaksemme suurprojektimme alkamista ja Sinun mukanaoloasi siinä kutsumme Sinut ja seuralaisesi hankkeen avajaistilaisuuteen keskiviikkona 29.2.2012 klo 18-20 Esitystaiteen keskukseen, Suvilahteen, Puhdistamo-rakennuksen toiseen kerrokseen. Tarjolla iltapalaa!

Tilaisuus on avoinna kaikille Utooppisesta todellisuudesta kiinnostuneille ja kutsua saa levittää vapaasti.

Tiedustelut:
Todellisuuden tutkimuskeskus, Annu Kemppainen
Puh. 0400 641 989, S-posti: info(at)todellisuus.fi
 

 


 

Korjaamon kulttuurikeskusteluissa puhutaan taiteesta, tieteestä ja luovuudesta *

Kulttuuritehdas Korjaamo puhaltaa nostetta puhekulttuuriin keskustelusarjassa, jossa kevään aikana puhutaan laajalla otteella taiteesta, tieteestä ja luovuudesta. Luvassa on myös riemastuttavia mittelöitä: Literary Death Match ja ScienceSlam -turnauksissa kirjailijat ja tutkijat ottavat mittaa toisistaan.

Maailmaa kiertänyt, yhdysvaltalaisen Todd Zunigan luoma menestyskonsepti Literary Death Match saapuu Helsinkiin 20.3., jolloin suomalaiskirjailijat Johanna Sinisalo, Rosa Liksom, Riikka Pulkkinen ja Teemu Manninen lataavat sanaiset arkkunsa julkkistuomareiden arvioitaviksi.

Ensi tiistaina dekkari-illassa vierailee Raid-sarjastaan tunnettu Harri Nykänen (28.2.). Toimittaja Tuomas Enbuske ja Korjaamon sisältöjohtaja Raoul Grünstein vetävät keskusteluita uuden tekemisestä, jokaisessa illassa on mukana kolme ajankohtaista vierasta (13.3.).

Keskustelut käydään tiistaisin ja niihin on vapaa pääsy lukuun ottamatta Literary Death Match- ja Science Slam -iltoja.

Korjaamon kulttuurikeskustelut keväällä

Crime Talks -dekkari-illat
ti 28.2. Vieraana Harri Nykänen, muut illat ti 27.3., ti 24.4., ti 29.5. kello 19.15
Yhteistyössä CrimeTime.

Naisten ilta: vieraina Imbi Paju, Laura Gustaffson, Raija-Sinikka Rantala, Marja Björk. Yhteistyössä Like ja Into Kustannus.
ti 6.3. kello 19.15

Korjaamo New: Miten uusia asioita tehdään?
Juontajina Tuomas Enbuske ja Raoul Grünstein
ti 13.3., ti 10.4., ti 8.5., ti 5.6. kello 19.15

Literary Death Match, juontajana Todd Zuniga
Kilpailijoina kirjailijat Johanna Sinisalo, Rosa Liksom, Riikka Pulkkinen ja Teemu Manninen.
ti 20.3. kello 20, liput 7/10 euroa myynnissä Tiketissä ja ovelta.

Salon Korjaamo – runoutta, kirjallisuutta ja musiikkia suomeksi ja venäjäksi
ti 21.2., ti 17.4., ti 22.5. kello 20

Neljäs ScienceSLAM Helsinki -tiedeturnaus
ti 27.3. kello 20 Kulttuuritehdas Korjaamon Vaunusalissa. Esitykset englanniksi.
Liput 6 euroa myynnissä Tiketissä ja ovelta.

Korjaamon vintti, Töölönkatu 51 B. Avoinna kello 19–00. Ikäraja 18 vuotta.

Korjaamon keskusteluiden ohjelmisto ja uudet vieraat Korjaamon verkkosivuilla www.korjaamo.fi/keskustelut

 


 

Tanskalainen esittävän taiteen festivaali nuorelle yleisölle 22.-29.4. *

Danish Performing Arts Festival for Young Audiences in April.
The festival will take place 22-29 April in Ringsted and Sorø – less than one hour by train from Copenhagen.
Please take a look at the attached invitation letter and let us know if you wish to purchase the so-called delegate package deal.
More infomation on the web http://www.festival2012.dk/ 


 


Muistitaulu –demotyöpaja Tampereella Tutkivan teatterityön keskuksella 16.3. *

klo 11.30-15.30
Voimaa taiteesta –hanke kehittää yhteistyössä kulttuuriosuuskunta Kiidon kanssa muistisairaille suunnattua Muistitaulu- palvelutuotetta. Valokuvaa ja soveltavaa teatteria yhdistävän pilotin työpajat on toteutettu dementiahoitokoti Pekkala-kodissa ja Annala-kodissa Tampereella syksyn ja talven aikana vuosina 2011 ja 2012.

Muistitaulun ideana on, että ensin osallistujille opetetaan digikameran käytön perusteet. Tämän jälkeen he valokuvaavat itselleen tärkeistä asioista tai paikoista ”muistitaulun” yhdessä hoitokodin työntekijöiden kanssa. Taulujen valmistuttua asiakkaat käsittelevät näitä asioiden ja paikkojen synnyttämiä muistoja ja  tunteita soveltavan teatterin osallistavien menetelmien avulla.

Muistitaulu –demotyöpaja järjestetään perjantaina 16.3.2012 klo 11.30-15.30 Tampereella Tutkivan teatterityön keskuksen Seminaarisalissa (Hämeenpuisto 28 D, 4.krs).
Demotyöpajassa valokuvaaja Susanna Lyly ja teatteri-ilmaisun ohjaaja Riku Laakkonen kertovat kokemuksiaan pilotista.  Työpaja sisältää myös projektissa käytettyjen harjoitteiden kokeilua ja niistä keskustelua.

Ilmoittautuminen 9.3. mennessä osoitteeseen katri.malte-colliard(at)uta.fi
Työpaja on maksuton ja mukaan otetaan 20 osallistujaa.

Voimaa taiteesta -hankkeen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskus ja Laurea AMK:n sosiaalialan koulutusohjelma. Sen päärahoittajana toimii opetus- ja kulttuuriministeriön Luovien alojen yrittäjyyden kansainvälistymisen ja kasvun ESR-kehittämisohjelma. Muita rahoittajia ovat Luova Tampere- kehittämisohjelma, Laurea AMK ja Vantaan kaupunki.

www.voimaataiteesta.fi

 

 


  

Det Lystna Landet publikdiskussion på Viirus 25.2 kl. 17.00 *

OM SAMTIDSDRAMATIK: Trender och utmaningar

Hurudana olika strömningar kan man skönja inom den nya dramatiken? Vad  utmärker finsk, nordisk och europeisk nutidsdramatik? Vilka är de  tematiska och formmässiga skillnaderna/likheterna? Hur ser utbytet  mellan länder ut, spelas finska pjäser annanstans än i Finland, spelas  utländsk samtidsdramatik i Finland?  Vad skapar ny dramatik för  utmaningar för teaterarbetare, regissörer, skådespelare?

 I panelen bl.a. Finn Iunker, Marina Meinander och Jukka-Pekka Pajunen

http://www.viirus.fi/

 


 


Produforum Åboland -kulttuuriverkoston toimintaa *

Aktörsmöten:
Torsdag 1.3. kl. 18-20, Kulturvardagsrum i Pargas
Välkommen att utbyta idéer och ta del av information om aktuella samarbeten och evenemang i Produforum.

Tisdag 20.3. kl. 15-6.30, Luckan, ÅBO
På agendan: Information om aktuella evenemang och samarbeten.

Torsdag 22.3. kl. 14-15.30, Villa Lande, KIMITO
Ylva Gustafsson berättar om projektet Musik med glädje och Hanna Mehtonen-Rinne berättar om konceptet Lalla Vinde.

Välkommen på hörspelsbio 27.2!
Hörspelsbio på Åbo Svenska Teater måndagen den 27.2. kl.19.00-21.30 (inkl. paus). Se bifogad inbjudan.

Hörspelet är del 3 i DRAMA!, ÅSTs satsning på att lyfta fram nyskriven finlandssvensk dramatik genom samtal, hörspel och läsningar. Nästa programpunkt är ett seminarium om finlandssvensk dramatik den 13.4 som SLS arrangerar i samarbete med ÅST. Mera information på http://www.abosvenskateater.fi/sv/repertoar/drama_/

Ordkonstkurs 27.3.
Tema: Läslust och berättarglädje!
Föreläsare: Jolin Slotte, Mia Österlund, Lena Långbacka och Monika Sandberg.
Kursen riktar sig till alla intresserade av ordkonst: ordkonstledare, pedagoger, studerande, bibliotekarier, kulturaktörer m.fl.
Kursen ordnas vid Litteraturvetenskapen vid Åbo Akademi den 27.3 kl. 13.15-16.45.
Mer information hittar du på http://www.ordkonst.fi/.
Kontaktperson: michelle.mattfolk(at)sydkusten.fi

Åboländska fotodagar 30.3-1.4
Vårkultur 2012 har foto som tema
Åbo 30.3 kl. 17.30 – 20.30
Kimito 31.3 kl. 12-18.30
Pargas 1.4 kl. 12-16
Medverkande: bl.a. Jens-Ole Hedman, Ritva Kovalainen, Andy Horner, Stefan Bremer
Välkomna med att diskutera VårKultur 2012 på Facebook


 
Harjoitustila Annankadulla vuokrattavana *

Näyttelijäliitto on vuokrannut  vuoden 2012 alusta lukien aivan Helsingin ydinkeskustasta Annantaloa vastapäätä 146 m2 harjoitustilan. 

Tilaa vuokrataan ensisijaisesti liiton jäsenille, mutta myös muillekin alalla toimiville ammattilaisille ja sidosrymille.

Tilassa on mm. mikroaaltouuni, kahvinkeitin, vedenkeitin, astioita ja piakkoin myös piano.

Tila toimii myös Ilmaisuverstaan "kotina", eli jatkossa yhdistyksen järjestämät viikkotunnit ja kurssit pidetään siellä.

koko päivä, hinta jäsenille 75 €
klo 9-13 (4 h), hinta jäsenille 40 €
klo 13-17 (4 h) hinta jäsenille 40 €
klo 17-21 (4 h), hinta jäsenille 40 €
Viikko- ja kuukausivuokrahinnoista sekä poikkeavista varausaikatiedusteluista ole yhteydessä liiton toimistoon.

Tilavaraukset:
Helena Vesajoki puh. 09 2511 2138 / helena.vesajoki(at)nayttelijaliitto.fi
Lisää tietoa täältä.  

 

· HAKUJA


Tampereen Teatteri hakee myynti- ja markkinointipäällikköä sekä tuotantosuunnittelijaa *


Myynti- ja markkinointipäällikkö

Tampereen Teatterissa myynnin ja markkinoinnin ammattilaisella on etuoikeus luovaan ja aloitteelliseen työskentelyyn yhdessä markkinointitiimimme kanssa. Etsimme sosiaalisesti sukkelaa myynnin ammattilaista, joka nauttii uusien asiakassuhteiden luomisesta ja olemassa olevien hoitamisesta. Pelkkä nopeus ei riitä, vaan tässä työssä tulos tehdään pitkäjänteisesti. Odotamme hakijalta tuloksellisuutta ja halua kehittää palvelujamme edelleen.
Tämä on esimiestehtävä, joten selkeydelle ja karismalle ja tiimityötaidoille on luontainen tilaus. Vastapainoksi odotuksillemme tarjoamme tilaisuuden olla osa antoisaa työyhteisöä, missä yksikään työpäivä ei taatusti ole tylsä.

Tuotantosuunnittelija

Tuotantosuunnittelija on organisoinnin ja muuttuvien tilanteiden mestari. Hänen tehtäviinsä kuuluu vastata kaikesta aikataulutuksesta esiintyjien ja esitysten ympärillä. Hän suunnittelee, järjestelee, informoi ja ratkaisee ongelma- ja muutostilanteet salamannopeasti. Modernit tiedon- ja ajanhallintamenetelmät ovat hänellä hallussa.
Tuotantosuunnittelija kokoaa elävää esitysten palapeliä, jossa kulmapaloina ovat omat ja vierailevat näyttelijät, teatterin muu henkilökunta, teatterin johtaja sekä ohjaajat.
Yhteydenpito alan muihin toimijoihin on päivittäistä. Kommunikointitaidoista sen verran, ettei haittaa jos hakijalla on diplomaatin sosiaalinen notkeus ja lehmän hermot.

Toivomme molemmilta hakijoilta kokemusta vastaavista tehtävistä, pettämätöntä paineensietokykyä ja tämän alan pelisilmää. Kulttuurituotannon, myynnin ja markkinoinnin aiempi kokemus ja teatteripiirien tuntemus ovat luonnollisesti hakijoille eduksi. Kummassakin tehtävässä on teattereille tyypillinen työaika eli toisinaan esitykset ja asiakkaat palvellaan ilta-aikaan tai viikonloppuisin.

Täytä hakemuksesi palkkatoiveineen 29.2. mennessä osoitteessa: www.sihti.fi, työpaikat, tai voit lähettää hakemuksesi sähköpostilla osoitteeseen: terhi(at)sihti.fi

Lisätietoja tehtävistä antavat Sihti Oy:n Jukka-Pekka Annala p. 050 444 4455 ja Terhi Wallenius-Laakso p. 050 444 4434

Työpaikkailmoitus Tampereen teatterin sivuilla.

 


 

Pohjoismainen kulttuuripiste ilmoittaa: Projektitukea Kulttuuri- ja taideohjelmasta *

Ohjelman kautta voit hakea rahoitusta uusille tuotannoille ja osaamista kehittäville projekteille kaikilla taiteen ja kulttuurin aloilla. Haku päättyy 6.3.2012

Tavoitteena on vauhdittaa kulttuurialan toimijoiden, järjestöjen ja laitosten uusia pohjoismaisia yhteistyöhankkeita. Projekteissa täytyy olla osallistujia vähintään kolmesta maasta, joista vähintään kahden tulee olla Pohjoismaita.

Projektien arvioinnissa otetaan erityisesti huomioon suunnitelmat projektin tiedotuksesta, kohderyhmien osallistamisesta sekä projektiin osallistuvien toimintaympäristöjen välisestä yhteistyöstä. Yleistavoitteena on kehitys. Tällä tarkoitetaan sekä taiteellisen sisällön, esitys- ja yhteistyömuotojen uudelleentulkitsemista, uudistamista ja uutta luovaa otetta.

Hakemusten käsittelyaika on noin kahdeksan viikkoa. Seuraavan kerran ohjelma on auki hakemuksille 14.8.-11.9.

Lue lisää Kulttuuri- ja taideohjelmasta täältä.

 

 


 

Pohjoismainen kulttuuripiste ilmoittaa: Lyhytaikaista verkostotukea *

Jos haluat rakentaa verkoston pohjoismaisten tai balttilaisten yhteistyökumppaniesi kanssa, nyt on aika hakea tukea.

Hakemus tulee lähettää 29. helmikuuta mennessä.

Lyhytaikaista verkostotukea myönnetään yhden vuoden pituiselle kaudelle. Tukea voidaan myöntää korkeintaan 25 000 € ja tuki voi kattaa korkeintaan 70 % verkoston kokonaiskustannuksista.

Lisää tietoa täältä


 

Hämeen taidetoimikunnan residenssi Edinburghissa sekä hankeavustusta Skotlantiin *

Hämeen taidetoimikunta julistaa haettavaksi Edinburghin residenssin vierailujaksot vuodelle 2012 ja erillisen 5000 € avustuksen, joka on tarkoitettu yhteistyöhankkeeseen Skotlantiin.

Molempien hakujen hakuaika päättyy 9.3.2012.

Residenssijaksot
Residenssijaksot ovat pääsääntöisesti 1-2 viikon mittaisia, ja ne on tarkoitettu ensisijaisesti Kanta- ja Päijät-Hämeen ammattitaiteilijoille, taiteen tutkijoille, taiteen tuottajille ja taidealan opettajille työskentelyyn ja virkistykseen. Residenssijaksoja haetaan www-sivuilta tulostettavalla hakulomakkeella.

Yhteistyöavustus
Hämeen taidetoimikunta julistaa määrärahan haettavaksi työryhmille tai taiteilijayhteisöille yhteistyöhankkeisiin Skotlantiin. Määrärahaa voi käyttää yhteistyön aiheuttamiin kustannuksiin ja työskentelyn rahoittamiseen. Avustus sisältää oikeuden käyttää Edinburghin residenssiä työsuunnitelman mukaisen ajan. Avustus voidaan myöntää Kanta- tai Päijät-Hämeessä asuville tai työskenteleville hakijoille. Yhteistyöavustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella.

Hakemuksiin liitetään selostus aikaisemmasta toiminnasta tai CV. Hakemukset toimitetaan osoitteeseen Viipurintie 4, 13200 Hämeenlinna tai sähköpostitse hameentaidetoimikunta(at)minedu.fi.

Lisätietoja
Henri Terho Pääsihteeri (oto)
Hämeen taidetoimikunta
henri.terho(at)minedu.fi
p. 040 7373 084

 


  

Kuntoutuskurssi näyttelijöille Punkaharjun Kruunupuistossa *

Suomen Näyttelijäliitto ja Kansaneläkelaitos järjestää yhteistyössä kuntoutuskurssin näyttelijöille. Kurssi on tarkoitettu näyttelijöille, joilla esiintyy työstä johtuvaa fyysistä, henkistä ja sosiaalista kuormittumista.

Ammatillisesti syvennetty lääketieteellinen kuntoutus (ASLAK) on varhaiskuntoutusta, jossa tavoitteena on nykytilan tunnistamisen kautta ponnistaa kohti parempaa jaksamista ja hyvinvointia.

Ryhmäläisten ja kuntoutustyöntekijöiden kanssa etsitään keinoja vahvistaa voimavaroja ja tukiverkostoja, vähentää työkuormitusta sekä kehittää työtä ja työympäristöä. Kuntoutus sisältää yksilöllisen terveyteen liittyvän kartoituksen ja ohjauksen, työn ahalysointia ja ratkaisujen työstämistä, ryhmäkeskusteluja, ohjattua liikuntaa, terveyteen liittyviä keskusteluja sekä rentouden harjoittelua.

Alkujakso: 21.-26.5.2012 (6vrk)
Kurssijakso 2: 6.-10.8.2012 (5vrk)
Kurssijakso 3: 7.-12.1.2013 (6vrk)
Loppujakso: 3.-7.6.2013 (5vrk)

Lisätietoa liitteestä
ja kelan sivuilta kurssin numerolla josta haku sivusta kurssin numerolla 44512
Kruunupuiston kotisivut www.kruunupuisto.fi

 


 
Teoshaku UudenPolvenMuseo- tanssitapahtumaan Säynätsalossa*

Keski-Suomen Tanssin Keskus järjestää tänä vuonna jo kuudennen kerran UudenPolvenMuseon tanssitapahtuman. Tapahtuma järjestetään sunnuntaina 12.8.2012 Säynätsalossa vanhan kuitulevytehtaan tilassa, jossa on esillä myös kuvataiteilijoiden kesänäyttely.
 
Tapahtumaan haetaan keskisuomalaisten ja keskisuomalaislähtöisten tanssin ammattilaisten ja ammattiin opiskelevien tanssiteoksia, jotka ovat sovitettavissa käytettävissä olevaan tilaan. Lisätietoja ja kuvia tilasta löytyy tanssin aluekeskuksen sivuilta www.tanssinkeskus.fi/uuden-polven-museo
 
Hakuaika tapahtumaan on 15.2–16.3.2012.
 
Vapaamuotoinen hakemus (teoskuvaus, esiintyjät, cv:t, valokuvia, dvd tai linkki videoon) tulee lähettää Keski-Suomen Tanssin Keskukseen osoitteeseen Asemakatu 6, 40100 Jyväskylä tai janniina(at)sisasuomentanssi.fi.
 
Esiintyjille maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkkio, matkakorvaus ja päiväraha.

 


 

Kesäkoulu taidekentän tuottajille ja toimijoille Brysselissä*

ENCATC and the University of Kent have opened the registration for the International Arts Professionals Summer School, taking place in Brussels 2–6 July 2012. Deadlines for registration are 15th of March and 15th of May.

The Summer School is an intense week of inspirational learning for creative practitioners, arts managers and cultural project managers interested in engaging with the current debates and research in visual and performing arts management. It will be based on a mix of lectures, presentations, workshops and practical exercises. These will be delivered by both academics and international experts.

Preference will be given to participants with a minimum of three years experience in the cultural and creative sector (postgraduate and PhD students might be considered).

The Summer School is a joint initiative of the University of Kent, School of Arts and ENCATC (leading European network on Cultural Management and Cultural Policy Education).

For further information on the speakers and programme and registration visit http://www.next-arts-professionals.org.uk/.

 


 

Residenssi Italiassa huhti-kesäkuuksi 2012 *

IFA - Inteatro Festival Academy announces a call for proposals to a creative residency from April to June 2012 in Polverigi, Italy. The program has 15 vacancies for young artists/performers (18-35-year-olds), primarily dancers, choreographers and performers with experience in dance/physical theatre/circus.

Three guest artists - Geraldine Pilgrim, Gustavo Frigerio, Claudia Dias - will join the program to help the participants in developing their own projects. A selection of these projects will be presented at the showcase IFA Festival (Polverigi, June 21st to 23rd 2012).

Applications must reach Inteatro by March 19th (ifa(at)inteatro.it or Inteatro, Villa Nappi - Via Marconi 77, 60020 Polverigi (An) - Italy). Date on postmark is not valid.

For more information, see the IFA website.

IFA is a program of research and professional training, promoted and founded in 2006 by Inteatro, that gives the opportunity to young performers to work with established artists of the international theatre and dance scene for the development of their practice.

http://www.inteatro.it/ifa12-bando/?lang=en

 


 


M4m program : open call for residencies *

M4m (M for mobility) is an artistic mobility programme supported by European Commission and initiated by 7 cosignatories and 12 associated partners in order to facilitate encounters, exchange and common work between emerging artists and professionals from the creative and cultural world taking part in the different steps of an art production.
This program innovates by opening widely the access to mobility to artists, professionals from the creation world, as well to interpreters, technicians, engineers or artistic directors.
It was launched in 2011 with 4 residencies and it is pursuing in 2012 with new residencies for 20 artists and professionals. 
Artists or professionals are allowed to apply to 2 residencies maximum.

    * Transcultures, Mons (Belgium)
      digital arts
      dates of the stay: February-April 2012 / June-August 2012
    * Centre Méditerranéen de la Photographie, Bastia (France)
      design
      dates of the stay: April 2012
    * Workshop Foundation, Budapest (Hungary)
      dance/choreography
      dates of the stay: April-June 2012
    * SERDE, Aizpute (Latvia)
      transdisciplinarity: artists, scientists and professionals
      dates of the stay: May-June 2012
    * Centre chorégraphique national de Rillieux-la-Pape, Rillieux-la-Pape (France)
      dance, visual arts, music or performance
      dates of the stay: May-July 2012
    * Tanec Praha, Prague (Czech Republic)
      choreography
      dates of the stay: June 2012
    * Tanec Praha, Prague (Czech Republic)
      light design
      dates of the stay: August 2012
    * UNITER, Bucharest (Romania)
      theatre
      dates of the stay: September-October 2012
    * La Brèche, Cherbourg-Octeville (France)
      circus
      dates of the stay: from May to December 2012

More information here

 

 


 

 

Creative Capital Grant in Emerging Fields, Literature or Performing Arts *

Creative Capital is now accepting online Letters of Inquiry for grants in Emerging Fields, Literature and Performing Arts. The deadline for submitting inquiries is March 1 at 4:00pm EST

Creative Capital provides integrated financial and advisory support to artists pursuing innovative and adventurous projects. Acting as a catalyst for the development of exceptional and imaginative ideas, we support artists whose work is provocative, timely and relevant; who are deeply engaged with their art forms and demonstrate a rigorous commitment to their craft; who are boldly original and push the boundaries of their genre; and who create work that carries the potential to reshape the cultural landscape. Selected grantees receive up to $50,000 in direct support for their project and advisory services valued at more than $40,000.

To be eligible to apply, an artist must be:
    •    A U.S. citizen or permanent legal resident
    •    At least 25 years old
    •    A working artist with at least five years of professional experience
    •    Not a full-time student

Applicants are invited to attend an in-person or online information session to learn more about the process.

Visit creative-capital.org/apply to learn more about the application process. 


 

Artist residence at lorgean theatre, Bucharest *

How would it be like to live for a whole month in a theatre that measures 32m2? And how would it be like to write a play which will be performed in the same place you lived in?

You can find the answers during a one-month residence proposed by lorgean theatre, the only apartment theatre in Romania.

Between the 1st and the 30th of May, one artist will have the opportunity to live and create in a communist block, in the apartment that hosted in the last 3 years performances and experimental theatre. This residence is open for playwrighters and performers from outside Romania who have a project suited to be staged in this domestic space.

lorgean theatre offers, besides the lodging (of course!), the amount of 500 euros, a Bucharest map and some friendly neighbours.

To apply, please send
*your CV
*a letter of intent (1 page maximum, don't write too much)
*the presentation of the project you want to realise in this residency (1 page maximum also)

We like handwritten applications, so you can send yours to this address:

Jean-Lorin Sterian, Sipotul Fantanilor Street no. 4, ap. 55,  010157, sect. 1, Bucharest, Romania.

Or you can use the email adress: lorgeantheatre(at)gmail.com.

The deadline is the 5th of March 2012.

lorgeantheatre.wordpress.com

 


 

Multimedia on stage workshop in Cairo *

Pro Helvetia Cairo liaison office invites artists and students in the field of video installation, performance art and theatre who wish to use multimedia on stage to apply to the “Multimedia on Stage Workshop”.

The workshop will take place at El Gezira Art Center, Zamalek, on 3/4/5 & 10/11/12 April 2012 from 5 - 8pm.

During this workshop, Swiss artist Jean-Luc Marchina will present several video installations, plays and performance arts, ... using video projection, live cameras and sensors on stage as well as putting forward several practical examples to succeed in video and interactivity by using specific electronic devices and software. The workshop includes; teaching mostly “MaxMSP” software, giving some advice for participants, to continue learning and practicing on their own.

Maximum of participants: 10

Eligibility to apply for the workshop:

• Communicating in English “Arabic translation is not offered”

• Your laptop, a webcam or camera and connectors to be able to plug-in your camera to your laptop.

Deadline: 13 March.

More details on Pro Helvetia Cairo website.

 


 

Luova seminaari - Ehdotuksia otetaan vastaan 24.2 saakka *

The Home and The World - a creative summit || June 19-21 2012

an international gathering of artists, writers, philosophers, policy-makers, organisations and others. We explore how artists and their practice relate to the world at large; we explore notions of home and how they create personal identity (and vice versa).

Deadline for submissions: 4:00pm, February 24. The preliminary programme will be
announced on March 5. Submissions will only be accepted online. All presenters will be
required to register. Bursaries are available for presenters with no academic or
organisational affiliation. Early bird registration closes on March 30.

Many writers have suggested that our increasing alienation from the natural world has had a profound effect on the human condition and the psyche.  Ecophilosopher Paul Shephard suggests that human societies have always persisted in destroying their habitat –– but that now this is compounded by our apparent loss of knowledge about the interdependence of all living things.  This summit explores existential questions such as:  what does it mean to be at home in the world? what does home mean to us? how can we be more aware of our ‘inhabited place’ in the world? why do we all too often fail to understand the impact we have on the world around us? It’s been more than fifteen years since Gablik suggested that art can re-enchant our connection to the world – how have we responded?

Submissions and proposals are invited from artists and thinkers working within any discipline or from any background.  We are seeking a broad mix of challenging ideas and submissions for this three-day summit, looking at the world and how we live in it; how we find our place – our home – and how we use creativity and the arts to ask questions, present problems, and offer up solutions, homages, and celebrations.

While formal paper presentations will be accepted, submissions which feature innovative, participatory, performative and/or interactive formats will be favoured.  Most sessions will be streamed live to the internet with live links to chat, Facebook and Twitter, and this is something you might choose to build into your proposal.  Presentations are limited to thirty minutes with a maximum of twenty minutes for presenting. There will be a limited number of breakout sessions, with the most inventive and challenging proposals grouped into 90-minute sessions.  The conference language is English. 

Proceedings will be published subsequent, rather than prior to the event so that it can reflect the mood of the conference, and include post-conference contributions.  Presenters who wish to extemporise, rather than reading a paper, are encouraged.  We will attempt to reflect the nature of all ‘live’ sessions in the publication.

The summit takes place on the beautiful and historic Dartington Hall Estate in south Devon in southwest England, from June 19-21, 2012. 

For more information here
or go to http://www.thehomeandtheworld.info./

 


 

 

Esitelmäehdotuksia haetaan aiheista: taide, terveys, yrittäjyys *

The conference Arts - Health - Entrepreneurship? on arts and health projects and practices is organised 22-23rd of October 2012 in Helsinki. The conference is focusing on management and entrepreneurship within arts and health projects. The two topics of the conference are curricula development and entrepreneurship.

The deadline for submissions is 31 May 2012.

The length of abstract is max 300 words. Decisions will be made by the end of June 2012. The conference is free of charge but the travels, accommodation and meals are covered by the participants.

Please send your abstract to: tanja.juntto(at)metropolia.fi

The conference is an initiative of the ENCATC Arts and Health Thematic Area and is organised by the Cultural Management Degree Programme, Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.

 


 

Cultural Manager for K.A.I.R. - Košice Artist in Residence *

In the frame of European Capital of Culture we, the NGO Kosice 2013, developed an international artist - in residency - programme for emerging artists from all over the world. We invite international artists for residencies to Kosice to realize art projects, collaborate with the local culture scene and present themselves to the public. Furthermore, we send East Slovakian based artists abroad for residencies to our partner organisations in Germany, France, Ukraine and Moldova. The resident artists are selected by recommendations of local or international experts or through an international jury based on open calls. According to our main goals, we introduce every artist to the social environment of the city and help them to build up networks and collaborations. We organise public events like lectures, projections, workshops and open studios. A final project like exhibition finishes each residency.

We are searching for a cultural manager with a significant level of experiences in residency programmes or similar cultural activities. The further residency manager should:

• be passionate, open-minded and flexible to take care for the resident artists, to introduce them to the local surrounding and to help them to resolve daily problems,

• be innovative and creative to work with the established residency concept as well as improve, develop and expand the programme for the year of capital of culture and beyond,

• be skilled to calculate and control the residency budget and to apply for international grants and raise funds on European level,

• be interested and communicative as well as assertive to collaborate and negotiate with local and international artists, culture organisations and stakeholders,

• well organized and several years experienced to prepare, coordinate and control cultural events like exhibitions, lectures, presentations, workshops etc,

• have expert knowledge and operating experiences in international culture exchange to keep, expand and improve the transnational networks of the residency,

• be team-orientated to work with and as part of the Kosice 2013 team and be patient and well structured to deal with the public administration system,

• speak and write fluently English to communicate on international level and to write press releases, grant applications, articles, exhibition texts etc.

Deadline for applications is 11 March.

All the details can be found on the Kosice 2013 website.


Frankfurt 2014

Kuntoutuskurssi näyttelijöille