21.04.2016

TINFO-tiedote 15 / 21.4.2016

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KOULUTUSTA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA 

TYÖPAIKKOJA

 

twitter.com/tinfotweets

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Putkiaivoisten prosessi jatkuu

Liikkuvaa rahaa ja liikkuvaa etukenoista ajattelua! Kiitokset säätiöiden ja rahastojen asiamiehille sekä teatterin kentän taidepuheenvuorojen käyttäjille asiantuntijuudesta! Olen ylpeä, kiitollinen ja helpottunut dialogista, keskinäisestä kuuntelemisen ja konkreettisten ratkaisuvaihtoehtojen esittämisen ilmapiiristä. Olen ylpeä tavasta, jolla tämän kentän taiteilijat pystyvät artikuloimaan taiteiden ja taiteilijan muuttuneita todellisuuksia ja näistä todellisuuksista nousevia apurahajärjestelmän kehittämistarpeita.

Me julkaisemme puheenvuorot, teemme kunnon seminaariraportin ja huolehdimme siitä, että tämä tieto ja rakentavat ehdotukset apurahapolitiikan kehittämiseksi tulevat laajempaan jakoon Taiteen edistämiskeskukseen, opetus- ja kulttuuriministeriöön ja eduskuntaan.

Tämä saa jatkoa!

Valkoiset sokeat pisteeni ja kulttuurinen omiminen

Kiitos ja onnittelut kirjasta! UrbanApa ja Sonya Lindfors on toimittanut tärkeän julkaisun TOISEUS 101 - Näkökulmia toiseuteen. Tekijöinä Koko Hubara, Warda Ahmed, Maryan Abdulkarim, Julian Owusu, Niko Hallikainen, Hanna Järvinen, Ahmed Al-Nawas, Aino Korvensyrjä ja Sonya Lindfors.

Pidin teoksen avoimesta, ei-saarnaavasta lähtökohdasta, se ei julista oikeassa olemistaan valottaessaan vaikea ja monimutkaista toiseuden käsitettä. Minulle teos kävi tervetulleesta ravistelusta ja kädenojennuksesta ajatella pidemmälle, tiedostaa oma etuisuuttani ja valta-asemaani.

Sonya Lindfors toteaa teoksen esipuheessa: ”Instituutioista puuttuu diversiteetti ja monelta johtajalta, kuraattorilta, taiteilijalta ja tekijältä ymmärrys siitä, miten he omalla työllään ylläpitävät eriarvoistavia valtarakennelmia ja toiseuttavaa kuvastoa”. Lindfors puhuu toiseuden stereotyyppisen esittämisen itseään ruokkivasta kehästä. Kun tätä halutaan purkaa, on puututtava teosten dramaturgiaan, ideologiaan ja maailmankuvaan.

Koko Hubara pohtii ”kulttuurista eläytymistä” ja ”kulttuurista omimista”: ”Kyse on siitä kuka ottaa haltuun asioita, minkälaisessa historiallisessa viitekehyksessä ja miksi. Millaisia representaatioita luodaan, miten ne vaikuttavat käsityksiin, asenteisiin ja ylläpitävät edelleen syrjintää.” Kulttuurisen omimisen käsite on suunnattoman tärkeä; juuri siihen sisältyy politiikka, moraali ja etiikka. Siitä pitää olla tietoinen.

Minut pysähdytti myös Warda Ahmedin pohdinta ”kokemusasiantuntemuksesta”. Vähemmistön edustajalle on tarjolla roolia välittää mutupohjalta omia kokemuksiaan. Hänen tosiasiallista asiantuntijuuttaan ei tunnisteta, valkoisilla tutkijoilla katsotaan olevan se oikea asiantuntijatieto. Hanna Järvinen peräänkuuluttaa myös meiltä katsojilta herkkyyttä ruumiiden historioiden, kulttuurien ja identiteettien hienovaraisille eroille ja monitulkintaiselle todellisuudelle.

Maryan Abdulkarimin mukaan tarvitsemme kriittisempää analyysia vallasta ja sen käytöstä! Ahmed Al-Nawas ja Aino Korvensyrjä ovat oikeassa todetessaan, että meillä vaietaan ja vähätellään rakenteellista rasismia. Niko Hallikaisen mielestä rodullistaminen voi murtua vain tekemällä se näkyväksi. 

Konkretiaa

Zodiakissa on Sonya Lindforsin Noble Savage. Keskustelua käydään Teatterikorkeakoulun Alumniklubilla 2.5. ”Näkyykö monikulttuurisuus Suomen teatterissa?"

Olisi ollut kiinnostavaa benchmarkkausmielessä osallistua Suomen kirjastoseuran koulutukseen, jonka teemana on monikulttuurisuus ja kirjastopalvelut maahanmuuttajille. Mites me?

Svenska Kulturfondenin Kultur tillsammans tukee kulttuurista toimintaa joka edistää integraatiota, monikulttuurisuutta ja pakolaisten osallisuutta yhteiskunnassa.

Asennevammaisena Taiken järjestöjen päivässä

En pystynyt olemaan Taiken järjestöjen päivässä kuin aamutunnit. Taideneuvostosessio jäi väliin. Mitä jäi käteen? Viraston puheenvuoroja. Taiteilija on ongelma ja taiteen rajoista piittaamaton taide on ongelma. Järjestelmä ei tunnista kuin putkiaivoajattelua. Hakuajat muuttuvat, nyt on vain seurattava Taiken sivuja. Sähköinen asiointi tulee mahdolliseksi myös yhteisöille, eikä se tunne armoa. Deadline on deadline. Järjestelmään kirjautuminen ja asiakastietojen täyttäminen kannattaa alkaa hyvissä ajoin. Katso-tunnistus edellyttää Y-tunnusta. Ohjeistusta luvattiin syyskuussa. Taidetoimikuntiin ehdokkaita esitetään 15.6. mennessä.  

Minulla on varmaan asennevamma. Byrokratiakelaa voitaisiin takuulla selvittää Taiken sivuilla havainnollisesti. Palvelumuotoiluajattelua peliin! Asettautumista taiteilijan asemaan, enemmän tietoa taiteen nykyprosesseista. Myötätuntoista kuuntelua ja halullisempaa asennetta yrittää vastata taiteen kentän tarpeisiin. Selkokielistä visuaalista viestintää.

Ymmärrän, että virasto on virasto. Hämmentävää havaita, kuinka minimaalisesti Taike viestii taiteesta, sisällöistä, puhuu taiteilijan ja taiteen puolesta. Niin kovin toisella tavalla viestii esimerkiksi Arts Council England itsestään verkkosivuillaan.

Teatterikorkeakoulun esityssesonki

Nyt se alkaa jälleen. Kanditöiden ja taiteellisten lopputöiden kimara. Käytännössä joka ilta katsomossa. Minua kiinnostaa, missä tekijät ja esitykset liikkuvat. Iira Halttusen Ystäväni näyttää julman omistamisen, keskinäisen valtapelin, kaiken sen pahuuden, mitä ihmiset keskinäisriippuvuuksissaan ystävyyden valekaavussa itselleen ja toisilleen tekevät. Tekstin minän, ystävän ja poikaystävän (Susanna Pukkila, Elina Keinonen, Eric Barco) kohtaukset tuottavat variaatioita yksinäisyydestä, omistamisesta: henkistä shakkipeliä, ihmissuhdesiirtoja. Valmis näytelmä! Tuire Tuomiston ohjaus tuo mieleen hänen oman hienon sooloteoksensa Yksinäisen ratsastajan tunnot, sen masentuneisuuden naamion.

Shakespeare 400

En koe olevani merkittävä Shakespearen tuntija, mutta tuossapa joukossa olen pitämässä puheenvuoroni suhteestani herra Shakeen ja hänen näytelmiinsä. Pelottavaa, tervehdyttävää, vähemmän mairittelevaa itsetutkiskelua.

Tää on meidän piha – Miten rajoja vedetään

Tässä artikkelissa pohditaan rajoja politiikan ja vallankäytön välineinä. Samaa pohtii Universumin Teatteri Venuksen Wonderland Betaniassa ja tekee sen esittämisen ja pelottavan leikin keinoin. En ollut aikaisemmin nähnyt Venuksen tapaa käyttää ns. transsinaamioita. Naamiot mahdollistavat juuri esiintymisen ja esittämisen, pelottavan ja uhkaavan hetkellisyyden, avoimuuden ja moniselitteisyyden.

Näytelmäkirjailija  ja näytelmä tarvitsevat verkoston, tekstin tie näyttämölle kulkee hautomojen ja residenssien kautta

Teatteri 2.0:n uuden näytelmän kehittämishanketta valmistellaan. Olen oikea onnenpekka, kun saan olla mukana fiksujen ja osaavien ihmisten flow´ssa. Tuntuu kuin istuisi valmiiseen pöytään. Ajatukset virtaavat kuin hyvä skumppa. Tässä hankkeessa teattereista tehdään osallisia, verkoston tärkeitä asiantuntijoita. Tässä hankkeessa räätälöidään, otetaan huomioon yksilölliset erot, näytelmäkirjailijoiden ja teattereiden tarpeet,  myös eri lajityypit. Tässä hankkeessa ei rakenneta siiloja vaan yllättäviä kohtaamisia, luottamusta. Normisormi ei sojota sen paremmin kirjailijoiden kuin teattereiden ja sen eri ammattiyhteisöjen tai ohjaajan suuntaan.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFON ILMOITUKSIA

Muistutus: Lähetä harrastajateattereiden tilastotiedot vuodelta 2015

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) tilastoi suomalaisten ammattiteattereiden toimintaa ja julkaisee tiedot Teatteritilastot-nimisenä julkaisuna vuosittain. Harrastajateatteritilastot TINFO kokosi ensimmäisen kerran vuosien 2008-2010 toiminnasta. Seuraava kolmen peräkkäisen vuoden tilasto-otos toteutetaan vuosista 2014-2016. Vuoden 2014 harrastajateatteritilastot löytyvät täältä.

Nyt keräämme tilastotiedot vuoden 2015 toiminnasta. Harrastajateatteritilastot julkaistaan Teatteritilastot 2015 -teoksessa, joka ilmestyy elokuussa 2016.

Tilastojen merkitys on suuri. Tietojen kokoamiseksi tilastointia varten pyydämme harrastajateattereilta tietoja.

Pyydämme täyttämään kaksi lomaketta, joista toinen koskee ohjelmistoja ja toinen taloutta.

Täyttämänne lomakkeet vastaanottaa TINFO / tilastonlaatija Piia Volmari, piia.volmari(a)tinfo.fi.

Löydät lomakkeet: www.tinfo.fi/fi/teatteritilastot

Kiitos yhteistyöstä!

www.tinfo.fi


Ammattiteattereiden syksyn 2016 ensi-illat

TINFO kerää ammattiteattereiden syksyn ensi-iltatiedot verkkosivuillemme. Lähetä oman teatterisi tiedot sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Kirjoita viestin otsikoksi "ensi-illat". Ensi-iltatiedoissa tulisi näkyä esityksen nimi, ensi-iltapäivämäärä, kirjailija, ohjaaja, dramaturgi tai muut työryhmän tiedot sekä lyhyt sisältökuvaus. Merkitse myös onko teksti kotimaisen tekstin kantaesitys, lasten- tai nuortenteatteria, yhteistuotanto tms.

Päivitämme syksyn ensi-iltalistaa vähitellen. Tietokantaan jo lisättyjä ensi-iltoja voit käydä selaamassa osoitteessa www.tinfo.fi/fi/Ensi-iltoja.


Varaa mainospaikkasi Teatterilaisen kalenteriin 2017

Teatterilaisen kalenteri ilmestyy vuodelle 2017. A5-kokoisesta julkaisusta löytyy päivyri sekä teatterifaktaa ja muuta hyödyllistä tietoa, mm. teattereiden yhteystietoja ja alan tapahtumia.

Ilmoitushinnat vuodelle 2017

Sivuilmoitukset:
1/1 (119 x 171 mm, leikkuuvarat 3 mm)
Hinta: 250,00 ¤

1/2 (119 x 85,5 mm, leikkuuvarat 3 mm)
Hinta: 150,00 ¤

1/4 (59,5 x 85,5 mm, leikkuuvarat 3 mm)
Hinta: 80,00 ¤

Päivyrinosan alalaitailmoitus: 74 x 28 mm
Hinta: 40,00 ¤/kpl

Kaikki ilmoitukset ovat nelivärisiä.

Toimi nopeasti ja varaa ilmoituspaikkasi jo nyt. Päivyriosan ilmoituspaikat jaetaan varausjärjestyksessä!* Jos haluat ostaa useampia ilmoituksia, ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Aikataulu:
Ilmoituspaikan varaus:             15.5.2016 mennessä
Aineiston lähetys:                      15.6.2016 mennessä
Julkaisu ilmestyy:                       syksy 2016

* Päivyriosa: yhdellä aukeamalla on yksi viikko, aukeamalle tulee yksi ilmoitus oikean puoleiselle sivulle. Jos samalle viikolle on useampia ehdokkaita, jaamme ilmoituspaikan varaamisjärjestyksessä.  

Yhteystiedot:
Viestintäassistentti Mikko Karvinen
mikko.karvinen(a)tinfo.fi
(09) 2511 2120
www.tinfo.fi

 

UUTISIA

Rasmus Slätis ohjaajana kansainvälistyneessä Institutetissa

Ruotsalaisen Institutet-ryhmän uusin teos The One and the Many saa ensi-iltansa 22.4. Sveitsin Luzernissa. Sveitsin esitysten jälkeen teos viedään Malmöhön ja Kööpenhaminaan. Yhtenä tuotannon dramaturgina ja ohjaajana on Nya Rampenin Rasmus Slätis.

Institutet on tehnyt pitkään yhteistyötä Nya Rampenin ja esitystaiteilija Markus Öhrnin kanssa mm. länsimaisen ajattelun rappiota tarkkailevan trilogian muodossa. Trilogia  (Conte d'Amour, We Love Africa and Africa Loves Us sekä Bis Zum Tod) nähdään vielä tänä keväänä toukokuussa Puolassa ja Ranskassa 11 tunnin mittaisena kokonaisuutena.

Lisätietoa The One and The Many -esityksistä:
http://sudpol.ch/#22050
www.inkonst.com/institutet-the-one-and-the-many-2/
www.faar302.dk/side.asp?side=1&id=577&ver=uk


Muskettisoturit kutsuttu teatterifestivaalille Venäjälle

Klockriketeaternin viimeisin kansainvälinen yhteistuotanto 3 Musketeers – East of Vienna on kutsuttu Baltic House -festivaalille Pietariin ensi lokakuussa. Venäjän tärkeimpiin teatteritapahtumiin kuuluva festivaali on merkittävä näyttämö koko eurooppalaisella festivaalikartalla. Viimeksi Klockriketeatern vieraili Baltic Housessa vuonna 2012 produktiolla Vanja-eno.

Baltic House -teatteri on järjestänyt festivaalia vuodesta 1991 ja ohjelmaan kuuluu niin moderneja klassikoita kuin uutta esittävää taidetta ja erilaisia yhteistuotantoja. Monet Euroopan nimekkäimmistä ohjaajista ovat säännöllisiä vieraita festivaalilla.

Gonzojournalistinen road movie -näytelmä 3 Musketeers – East of Vienna nähdään vielä neljä kertaa Helsingissä, 25., 26., 27. ja 28. huhtikuuta Tiivistämöllä Suvilahdessa. Esitysjakso kuuluu Mad House Helsingin kolmanteen tuotantokauteen.

3 Musketeers – East of Vienna on Klockriketeaternin yhteistuotanto latvialaisen Gertrudes ielas teatriksen kanssa. Toukokuussa esitys nähdään Riiassa (11.-14.5.) ja sen jälkeen Tallinnassa (17.-18.5.). Kesäkuussa muskettisoturit nähdään Hangon teatteripäivillä.

Lisätietoja:
Dan Henriksson, teatterinjohtaja | dan.henriksson(a)klockriketeatern.fi | 040 7033008

http://klockrike.fi


Klockriketeatern palkittiin avoimuudesta ja korkeasta laadusta

Suomenruotsalainen Stina Krooks Stiftelse on myöntänyt Klockriketeaternille 15.000 euron suuruisen tunnustuksen työstään teatterikentällä. 

Palkinto jaettiin sanoilla: “Klockrikellä on kaksi tunnusmerkkiä, avoimuus ja korkeatasoinen taiteellinen laatu. Teatteri on olemassaolonsa aikana osoittanut, että etiikan ja estetiikan voi yhdistää taiteellisessa työskentelyssä mainiosti. Tie on sekä keino että päämäärä”.

– Olemme erityisen iloisia, että palkinto huomioi pitkäaikaisen työpanoksemme ja laajan yhteistyömme eri tahojen kanssa. Yhteistyöstä on tulossa koko ajan tärkeämpää, sanoo teatterinjohtaja Dan Henriksson.

– Tuntuu myös merkitykselliseltä, että palkinto jaettiin päivä sen jälkeen kun pankkiiri Björn Wahlroos vähätteli vapaan journalismin ja lavataiteen merkitystä Hufvudstadsbladetille, Henriksson lisää.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 25 vuotta Klockriketeaternin ensimmäisen produktion, Vägen till Klockriken, näyttämöllepanosta.

Lisätietoja:
Dan Henriksson, teatterinjohtaja | dan.henriksson(a)klockriketeatern.fi | 040 7033008

http://klockrike.fi


Teatterikorkeakoulu mukana Platform for European Theatre Academies -hankkeessa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu on mukana Platform for European Theatre Academies (Pl.ETA) -hankkeessa, joka sai huhtikuussa 200 000 euron rahoituksen Euroopan komission Creative Europe –ohjelmalta. Hankkeen vetäjät teatterikorkeakoulussa ovat näyttelijäntyön professorit Elina Knihtilä ja Hannu-Pekka Björkman.

Platform for European Theatre Academies (Pl.ETA) kokoaa yhteen 8 taidekorkeakoulua kahdeksasta maasta. Verkoston avulla halutaan avata uusia eurooppalaisia yhteistyömahdollisuuksia, ja antaa nuorille nouseville teatterintekijöille näkymä eurooppalaisen teatterin eri traditioihin. Teatterikoulutus on perinteisesti tähdännyt kansallisen teatteriperinteen ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Teatteritaiteen kehitys kohti uusia esittävien taiteiden muotoja ja yhteistyö eri taiteenlajien kanssa sekä uuden median muodot ovat kuitenkin jo vuosia muuttaneet merkittävästi eurooppalaisen teatterin kenttää.

Pl.ETA -hankkeen projektit pyrkivät lisäämään eurooppalaisen teatteritaiteen monimuotoisuutta ja kehittämään uutta teatterintekemisen tapaa.

Pl.ETA -hankkeessa toteutetaan vuosien 2016–2018 aikana 12 yhteistyöproduktiota ja opintokokonaisuutta, joista ensimmäisenä Odysseus kesällä 2016 yhteistyössä Amsterdamin ITS-festivaalin kanssa. Muita kokonaisuuksia ovat muun muassa kahden viikon mittainen Kristian Smedsin vetämä näyttelijäntaiteen workshop Boot camp Enontekiöllä kesällä 2016, site-specific -produktio Freedom Street 2017 Riikassa ja Opera Workshop Varsovassa 2018. Opiskelijat osallistuvat myös Ruhrtriennaleen vuosina 2016 ja 2018.

Pl.ETA -yhteistyössä ovat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun lisäksi mukana The University Mozarteum Salzburg (Itävalta), Westerdals Oslo ACT (Norja), The Aleksander Zelwerowicz National Academy of Dramatic Art in Warsaw (Puola), Theaterakademie August Everding München (Saksa), Latvian Academy of Culture (Latvia), Toonelacademie Maastricht (Alankomaat) ja Royal Institute for Theatre, Cinema and Sound Brussels (Belgia).

Pl.ETA -hankkeen rahoituksen myöntänyt Euroopan komission Creative Europe –ohjelma tukee erilaisia kulttuuriin ja audiovisuaalisuuden hyödyntämiseen liittyviä projekteja. Tarkoituksena on avata Euroopan kulttuuri- ja media-alaa kansainvälisille mahdollisuuksille, sekä kehittää luovan sektorin mahdollisuuksia toimia digitaalisessa maailmassa yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti kestävällä ja kannattavalla tavalla.

Lisätietoja:
Elina Knihtilä, näyttelijäntyön professori, elina.knihtila(a)uniarts.fi, p. 050 524 0927
Hannu-Pekka Björkman, näyttelijäntyön professori, hannu-pekka.bjorkman(a)uniarts.fi, p. 0400 792 013

www.pleta.eu


UrbanApan julkaisu TOISEUS 101 – näkökulmia toiseuteen

UrbanApa julkaisee ensimmäisen oman julkaisunsa osana #STOPHATREDNOW - tapahtumaviikkoa.

TOISEUS 101 - näkökulmia toiseuteen on kokoelma kirjoituksia suomalaisilta ajattelijoilta, kirjoittajilta ja taiteilijoilta, jotka ovat tavalla tai toisella käsitelleet toiseutta omassa työssään. Tekijäjoukossa ovat mukana: Koko Hubara, Warda Ahmed, Maryan Abdulkarim, Julian Owusu, Niko Hallikainen, Hanna Järvinen, Ahmed Al-Nawas, Aino Korvensyrjä ja Sonya Lindfors. Kokoelman on toimittanut Sonya Lindfors.

Kokoelma on ilmainen ja vapaasti ladattavissa UrbanApan nettisivuilla.


Cupore uusi julkaisu kuntien kulttuuritoiminnan saatavuudesta

Cupore toteutti kuntien kulttuuritoimintaa koskevan peruspalvelujen alueellisen saatavuuden arvioinnin. Arvioinnissa painotettiin tänä vuonna mm. lasten ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia, taidetta ja kulttuuria hyödyntävien hyvinvointipalvelujen käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä digitalisaation hyödyntämistä kuntien kulttuuripalveluissa.

Arviointi tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa Patio-järjestelmässä.

www.patio.fi/web/pepa-2015-valtakunnallinen/kulttuuripalvelut

www.cupore.fi


Raportti taiteilijoiden ansaintamalleista kulttuurisessa vanhustyössä

”Miten tällä eläis?” – Kannattavat ansaintalogiikat kulttuurisessa vanhustyössä -hankkeessa 20142015 tutkittiin ja mallinnettiin Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry:n (Myrskyryhmä) ja Helsingin Seniorisäätiön yhteistyönä kulttuurisen vanhustyön ansaintalogiikkaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa hankkeessa luotiin malleja säätiömuotoisen vanhustyön yksikön ja taiteilijoiden yhteistyölle, tarkasteltiin yhteistyön taloudellisia reunaehtoja ja edellytyksiä, sekä asiakasosallisuuden toteutumista hankintaprosessissa.

Hankkeen loppuraportissa pohditaan mm. erilaisia varainhankinnan muotoja, osa-aikatyön mahdollisuuksia ja taiteilijan toimeentulon jakautumista apurahojen ja säännöllisen palkkatyön välillä. Raportti löytyy Myrskyryhmän verkkosivuilta, www.myrskyryhma.fi.

Ansaintamallien selvittämisen tueksi järjestettiin kaksi Taidetarjotin-tapahtumaa. Tapahtumassa taiteilijoilla oli mahdollisuus esittää joko teos tai osia niistä, saada suora palaute aidolta yleisöltä eli asukkailta ja heidän läheisiltään ja myydä osaamistaan ja/tai teoksiaan potentiaalisille ostajille. Tapahtumiin osallistuville taiteilijoille maksettiin palkkio esiintymisestä.

Lisätiedot:
Mervi Leivo, tuottaja
045 357 9354
mervimarja(a)gmail.com
Myrskyryhmä/ Taiteen edistämisen yhdistys Myrskynsilmä ry
www.myrskyryhma.fi
facebook.com/myrskyryhma


Suomalaisen nykynäytelmän antologia ilmestyy venäjäksi toukokuussa

Suomalaisen nykynäytelmän antologia ilmestyy venäjäksi moskovalaiskustantamo NLO:n maailman näytelmien sarjassa

Antologian ovat koonneet ja toimittaneet FK Helena Autio-Meloni ja FM Anna Sidorova luova toimisto Adelfa Agencystä. Venäjänkieliset käännökset on toimittanut ja tarkastanut lehtori Grigori Gurin Joensuun yliopistosta. Esipuheen on kirjoittanut kriitikko, kuraattori Pavel Rudnev Moskovan taiteellisesta teatterista. Antologia valmistuu toukokuun alussa ja sisältää näytelmät:

 • Tomas Jansson, Bunden («На привязи», venäjännös Maria Ljudkovskaja)
 • Mika Myllyaho, Harmonia («Гармония», venäjännös Evgenija Tinovitskaja)
 • Sirkku Peltola, Mummun saappaassa soi fox («В сапоге у бабки играл фокстрот», venäjännös Anna Sidorova ja Aleksandra Belikova)
 • Sirkku Peltola, Ihmisellinen mies («Человечный человек», venäjännös Anna Sidorova)
 • Laura Ruohonen, Sotaturistit («Военные туристы», venäjännös Aleksandra Belikova)
 • Emilia Pöyhönen, Valitut («Избранные», venäjännös Boris Sergejev)
 • Saara Turunen, Puputyttö («Зайка», venäjännös Kristina Salmela)

Julkistamistilaisuus järjestetään Pietarin Aleksandrinski-teatterin uuden näyttämön tiloissa 3.-5.6.2016 yhteistyössä Suomen Pietarin instituutin kanssa.

Hanketta ovat tukeneet Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, TINFO (Seeds of Imagination- ja Savotta-Zavod -hankkeiden puitteissa), FILI ja Koneen säätiö sekä näytelmien oikeuksia valvovat Näytelmäkulma – Nordic Drama Corner Oy ja Agency North Ltd.

Kustantaja luonnehtii antologiaa seuraavasti:
"Kokoelma antaa venäläiselle lukijalle mahdollisuuden tutustua elävään ja monipuoliseen suomalaisen nykynäytelmän maailmaan. Suomella on oma oikeutettu, näkyvä paikkansa Euroopan 2000-luvun merkittävimpien teatterimaiden joukossa. Pienen pohjoisen maan näytelmäkirjailijoille on ominaista erityinen ironian ja tragedian yhdistäminen, pyrkimys teatterin sosiaalisen roolin uudelleen arviointiin ja tekstin näyttämöllisyyden esiin tuomiseen sekä tarttuminen nykyajan polttaviin ongelmiin. Venäläinen lukija löytää teoksesta syvällisesti mietittyjä malleja venäläiselle teatterille tunnusomaisen pienen ihmisen ongelmien ja perheensisäisten ristiriitojen ratkaisuun."

Tiedotteen laatija ja lisätietojen antaja:
Helena Autio-Meloni
Adelfa Agency Oy
melonihelena(a)gmail.com
040 720 4760
www.adelfa.fi


OKM:n hallinnonala julkisen talouden suunnitelmassa 2017-2020

Hallitus on 5.4.2016 sopinut julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017–2020. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan määrärahataso on 6,6 miljardia euroa vuonna 2020. Koulutukseen ja tutkimukseen ei kohdisteta uusia leikkauksia. Opintotukijärjestelmä uudistetaan.

Taiteen ja kulttuurin osalta tiedotteessa todetaan:
"Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamiseen varataan vuosille 2017 -2018 yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin lisätään. Taiteen perusopetuksen ja muun taide- ja kulttuuritoiminnan tarjontaa lisätään ohjatulla kerhotoiminnalla ja lasten kulttuuritoiminnalla kouluissa. Prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja laajemmin kulttuuriin."

OKM:n tiedote

www.minedu.fi

 

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Lavalla-festivaali | 22.-23.4.2016, Lahti

Lavalla! festarit marssittaa Vaahterasalin lavalle Timotei-teatterin seitsemän omaa teatteriryhmää esityksineen. Perjantai-iltana festareilla nähdään nuorten valmistamia näytelmiä ja ikäraja on K-13. Lauantai-päivän esitykset ovat ikärajattomia ja lapsille sopivia.

Aikataulu:

22.4. pe klo 10.00
Eliitti: Puputyttö (koululaisnäytös)

22.4. Klo 18.00 (K-13)
Kauheat Katastrofit: Tuliterä (kesto n. 1h)

väliaika

Lentävät lehmät: Yksin ja yhdessä
Eliitti: Puputyttö (kesto yht. 1 h 15 min)

23.4. la klo 15.00
Huldavuoren ketut: Seikkailu viidakossa
Hulivilit: Lumikki ja menninkäiset
Lahden lätyt: Pieniä tarinoita ystävyydestä
Scooby dooby doot: Hannu ja Kerttu -yöllinen seikkailu

väliaika

Klo 16.30
Lentävät lehmät: Yksin ja yhdessä (kesto n. 15 min)
Kauheat Katastrofit: Tuliterä (kesto n.1 h)

Liput pe-iltaan ja la-päivään 8/10 e. Festareiden lippupaketti (sis. Kaikki esitykset pe ja la 12 e)

Lippuvaraukset: timoteiteatteri(a)gmail.com ja tiedustelut: p.0456332802. Timoteilaisille vapaa pääsy!

https://fi-fi.facebook.com/timoteiteatteri


Alumniklubi: Näkyykö monikulttuurisuus Suomen teatterissa? | 2.5.2016, Helsinki

Teatterikorkeakoulun Alumnit ry järjestää alumniklubin ma 2.5. klo 18.00 – 21.00

Näkyykö monikulttuurisuus Suomen teatterissa?

paikka: Teatterikorkeakoulu, Haapaniemenkatu 6, studio 4

Alumniyhdistyksen puheenjohtaja Taisto Oksanen avaa alumniklubin. Keskusteluun on kutsuttu näyttelijä Valtteri Simonen, muusikko Sanna Salmenkallio, näyttelijä-ohjaaja David Kozma, toiminnanjohtaja Tomi Purovaara Kulttuurikeskus Caisasta, teatterinjohtaja Dan Henriksson ja ohjaaja Ritva Siikala.

Keskustelua johtaa näyttelijä Ville Sandqvist.

Aikaa on varattu myös yleisökysymyksille ja -kommenteille.
Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille ja siihen on vapaa pääsy.

Tapahtuma myös Taideyliopiston FB-sivulla

PERISCOPE
Tilaisuus striimataan suorana Periscope-mobiilisovelluksen kautta. Lähetystä voi seurata Taideyliopiston Periscope-tililtä: www.periscope.tv/taideyliopisto

ESITYSVINKKEJÄ
Aiheeseen sopivia esityksiä voi käydä katsomassa ennen tilaisuutta
1) Viirus-teatteri / Lampedusa, esim. 22/4 ja 26-27/4 klo 19
2) Klockriketeatern / 3 Musketeers – East of Vienna, Suvilahden Tiivistämö esim. 25-28/4 klo 19
3) Musiikkiteatteri Kapsäkki / Lintukoto, 22-23/4, 28-29/4 klo 19
4) Lilla Teatern / Ta mig till er ledare, 21/4 ja 28/4 klo 19
5) Suomen Kansallisteatteri / Kaksi matkaa Israeliin, 21/4, 27/4, 29/4 klo 19


Cirko-festivaali | 6.-15.5.2016, Helsinki

Cirko-festivaalilla 6.–15. toukokuuta nähdään ajankohtaista nykysirkusta parhaimmillaan. Aiemmin julkaistujen Cirkus Cirkörin ja Luis & Pedro Sartori do Valen -esitysten lisäksi ohjelmassa on yhdysvaltalainen huippuvierailu, Ilona Jäntin ja Aino Vennan kotimainen kantaesitys, eriskummalliset monsterit sekä sirkusta ja nykymusiikkia yhdistävä kotimainen uutuus. 

Yhdysvaltalaisryhmä The Ricochet Projectin huippuvierailu Smoke and Mirrors on Cirko-festivaalin avajaisesitys. Teos voitti Edingburgh Fringe -festivaalin Total Theatre Award for Circus 2015 palkinnon. Esitys kertoo aitouden ja yhteyden etsimisestä loputtoman onnen tavoittelun vääristämässä maailmassa yhdistäen akrobatiaa, tanssia, kehollista ilmaisua ja improvisaatiota.

Yksi festivaalin kansainvälisistä vierailuesityksistä on brittitekijöiden Colette Sadler / Stammer productionsin humoristinen ja tanssillinen esitys lapsille Me ollaan monstereita (We Are The Monsters). Teos paneutuu hullunkurisella tavalla siihen, mikä tekee meistä jokaisesta erilaisia ja samalla ainutlaatuisia.

lona Jäntin & Aino Vennan Yablochkov Candle saa kotimaan kantaesityksensä Cirko-festivaalilla. Sirkustaiteilija Ilona Jäntti ja laulaja­–lauluntekijä Aino Venna luovat ainutlaatuisen ja minimalistisen kabaree-henkisen klubin Cirkoon. Teos on konsertin ja ilma-akrobatiateoksen yhdistelmä, joka ammentaa menneen vuosisadan esityskulttuurista ja taiteesta.Vennan musiikki, joka on saanut vaikutteita muun muassa ranskalaisista chansoneista ja vanhasta rock and roll -musiikista, nivoutuu sulavasti yhteen Jäntin kauniisti koreografioituun liikkeeseen ilmassa.

Toinen kotimainen uutuusteos on suomalaisen nykysirkuksen uranuurtajan Circo Aereon ja nykymusiikkiyhtye defunensemblen Concerto Planos. Musiikkia ja nykysirkusta yhdistävän näyttämöteoksen työryhmä muodostuu akrobaateista, muusikoista ja kuvataiteilijasta. Musiikin ovat säveltäneetSami Klemola, Tuomas Norvio ja Tapani Rinne. Äänimaailma ja visuaalisuus muodostavat surrealistisen tarinan, joka kulkee omaa arvaamatonta tietään.

Cirko-festivaali on pohjoismaiden suurin vuosittain järjestettävä nykysirkusfestivaali, joka järjestetään tänä vuonna 11. kerran. Cirko-festivaalin järjestää Cirko – Uuden sirkuksen keskus. 

Lisätiedot:
Markkinointipäällikkö
Karoliina Kuosmanen
Puh. +358 50 400 7686
press(a)cirko.fi

www.cirko.fi


Esittävien taiteiden tiedotuskeskusten tuottajatapaamiset, osa 2 | 9.5.2016, Helsinki

Teatterin, sirkuksen ja tanssin tiedotuskeskukset järjestävät kukin yhden tuottajatapaamisen vuoden 2016 aikana. Tavoitteena on case-esimerkkien avulla kartoittaa kansainvälisen liikkuvuuden, yhteistuotantojen ja taiteilijavaihdon tilaa. Unohtamatta kokemusten jakamista ja vertaistuen tärkeyttä.  Kevään toinen tapaaminen järjestetään Cirko-festivaalin yhteydessä Sirkuksen tiedotuskeskuksessa.

Miten/mistä löydät kansainvälisen yhteistyökumppanin osatuottajaksi?

Ajankohta: Maanantai 9.5.2016 klo 14.00–16.00
Paikka: Sirkuksen tiedotuskeskus/ Cirko – Uuden sirkuksen keskus, Suvilahti, Kaasutehtaankatu ¼ (rakennus 8), 3. Kerros, Sirkuksen tiedotuskeskuksen kirjasto

Puhuja (case):  Jean-Marc Broqua (La Granerie, Toulouse), www.la-grainerie.net

Ilmoittautumiset perjantaihin 6.5.2016 mennessä: lotta.nevalainen(a)sirkusinfo.fi

Sirkuksen tiedotuskeskus – www.sirkusinfo.fi

Cirko-festivaali – www.cirko.fi/ohjelma/kategoria/cirko-festivaali

Lämpimästi tervetuloa!

 

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Ajankohtaiset apurahat Apurahavahdissa

TINFOn Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse uuden teatterialan apurahan tai avustuksen hakuajan alkamisesta. Se myös kertoo, mikäli jotain apurahahakua on päivitetty tai jos vahtiin on lisätty uusi apuraha. Sivustolla voit myös selata ajankohtaisia ja tulevia hakuja.

Sinun tarvitsee vain antaa sähköpostiosoitteesi. Ota Apurahavahti käyttöön.

www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti

 

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Art goes Kapakka 2016 | haku 6.5. mennessä

Art goes Kapakka -kaupunkifestivaali järjestetään 22. kerran Helsingin keskeisissä kapakoissa, baareissa, kahviloissa ja ravintoloissa 18.-27.8.2016.

Etsimme ohjelmaamme laadukkaita ja mielenkiintoisia esityksiä, jotka tarjoavat hauskoja hetkiä, uusia elämyksiä ja avaavat ajankohtaisia ilmiöitä. Tapahtumapaikkoina toimivat Art goes Kapakka -ravintolat, jotka ovat ruokaravintoloita, kahviloita, baareja ja klubeja. Tapahtumapaikkojen koko, akustiikka ja asiakaskunta antavat mahdollisuuksia esitysten uudenlaiseen toteuttamiseen ja toki määrittävät jonkin verran mitä tilassa voidaan tehdä.

Viime vuosien esiintyjiä kehotetaan hakemaan uusilla projekteilla ohjelmistoon. Maksamme ohjelmaan valitsemillemme esiintyjille korvauksen.

Tämän vuoden ohjelmistoon voi hakea täyttämällä alla olevan hakulomakkeen. Hakemuksen voi lähettää myös postitse osoitteeseen Art goes Kapakka/Pluto Finland, Fabianinkatu 4 B 11, 00130 Helsinki. Ohjelmaehdotukset tulee toimittaa viimeistään perjantaihin 6.5.2016 mennessä.

Sähköinen hakulomake: www.artgoeskapakka.fi/hae-mukaan

Lisätietoja:
Aida Räihälä, vastaava tuottaja
info(a)artgoeskapakka.fi
aida(a)artgoeskapakka.fi
045 6336 097

Vuoden 2015 festivaaliohjelma löytyy osoitteesta www.artgoeskapakka.fi.


Residenssi: Oulu Dance Hack 24.-26.8.2016 | haku 31.5. mennessä

INTERNATIONAL DANCE + TECHNOLOGY INTENSIVE 24/25/26.08.2016

The inaugural Oulu Dance Hack is a three day event presented by TaikaBox and hosted at the School of Media and Performing Arts, Oulu University of Applied Science (OAMK). 

We are looking for participants from three fields:

 • Dance: choreographers, dancers, performing artists
 • Tech: digital artists, coders, video artists, digital sound designers
 • Theatre: directors, writers, designers, musicians, actors

The object of the event is to introduce dance artists to new technologies that can be adapted and re-contextualized for use in the creation and performance of dance, and, simultaneously, to introduce digital artists and technologists to the world of dance. There are also a limited number of spaces for other specialists in performance to share their skills and give a lateral viewpoint. 

Places are free, and we can offer accommodation for up to four participants. Capacity is limited. 

To apply, send a CV and covering letter to mail(at)taikabox.com by 31.05.2016.

Further information can be found at: http://taikabox.com/hack/   

Oulu Dance Hack is produced by TaikaBox in association with the OAMK School of Media and Performing Arts and JoJo – Oulu Dance Centre. 


Call for applications: Skupi Festival – “Pushing Boundaries” | deadline 20 May 2016

The International Theater Festival Skupi Festival is announcing an open call for participation at this year’s tenth jubilee edition, which will take place with duration of seven days, beginning the first week of November, on the scene of The Youth Cultural Center in Skopje.

By the title “Pushing Boundaries” this year’s open call is encouraging artists to reflect on the current trend of the closing of the European borders but in a wider sense. We would like to question if the borders are necessarily mirroring the emotional boundaries of the European citizens? What are the effects this political decision can have on the mental and emotional landscapes of the future Europe? Are the new high razor walls towards the newcomers also encouraging closing towards new cultural influences? Do we agree on the vision of a closed state of mind? What is “that” which we are afraid to welcome and is progress in any sense possible if we support closure to everything which is new and eventually different?

We encourage you to send us your proposals investigating the “boundaries” from a broader perspective, not only as political phenomena.

ITF Skupi Festival open call for admission will be open for professional theater groups, from 20th of April till 20th of May. All selected participants will be announced by e-mail no later than June 15th, 2016.

To learn more about the festival please visit our website: http://skupifestival.org.mk/

How to apply (PDF)

Application Form (Word)

 

KOULUTUSTA

TINFO-tiedotteiden koulutustarjontaa löytyy myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Ilmaisuverstaan kevään kurssitarjontaa

Ilmaisuverstaalla on kevään aikana monia kursseja ja ilmoittautumisia käynnissä. Osa kursseista vain jäsenille.

Katso kurssitarjonta: www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas/kurssit/

www.nayttelijaliitto.fi/ilmaisuverstas

 

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA 

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja löytyy myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Blaue Fraun kansainvälisiä työpajoja toukokuussa, Helsinki

Blaue Frau Workshops are back for its third series!

The workshops are supported by KULTURKONTAKT NORD!!! All workshops will be conducted in English, and are free of charge. The topics are norm critic, racism and hate. Please help us spread the word!!

Anyone interested can sign up at info(a)blauefrau.com, We have a limited amount of places so please don't wait!

Workshop with Sandra Yi Sencindiver, May 7th-8th 2016 from 10 - 16

Participants: 12-20 persons in groups of 2-4 (max 5 groups). The workshop is for anybody in the theatre business (acting, directing, dance, performance, dramaturgy, playwriting, scenography etc.) who dreams of changing the current tradition in Finnish theatre and making it more diverse.

Location: Universum Ry/Rf, Perämiehenkatu/ Styrmansgatan 13

Workshop Details:
In groups of 2-5 people we will create fictive visionary theatres and work on profile, vision, mission, audience, actions and repertoire (including a concrete scenic presentation from the repertoire) – with a special regard to breaking the glass ceiling (regarding gender, age, skin color, culture, religious background).

Workshop with Poste Restante, May 14th - 15th 2016

Participants

PART I: Lecture 30 participants

PART II: Workshop 12 participants

Location: Universum Ry/Rf, Perämiehenkatu/ Styrmansgatan 13

Schedule

May 14th: Lecture 10 - 12.30, Workshop 13 -16.00

May 15th: Workshop 10 - 16.00

Workshop Details:
Participatory art holds the potential to balance out the relationship between art and receiver. It offers a chance to redistribute agency, influence and responsibility. In new forms and under new agreements we hope to meet under less restraining conditions. From a practitioner's perspective Poste Restante looks at the question of audience agency and shares theory and method on how to tackle the specific challenges and potentials coming with participatory stage art.

More information:
http://blauefrau.com/workshops/
www.facebook.com/events/220792778268553/


Välkommen glada kollega! -verkstäderna | 12.-13.5.2016, Helsingfors

DuvTeatern välkomnar skådespelare, skådespelarstuderanden och andra teaterarbetare att delta i en improvisationsverkstad med och av DuvTeaterns skådespelare. Verkstäderna ges i samband med föreställningen "Välkommen glada släkting! IMPRO med DuvTeatern" som spelas på NICKEN-scenen 7 - 14.5.2016.

"Välkommen glada kollega!"-verkstäderna ges:

 • torsdag 12.5 kl. 13 -15 och
 • fredag 13.5 kl.13 - 15

på Svenska Teatern i Helsingfors.

Det kostar ingenting att delta i verkstaden men platserna är begränsade.

​Huvudspråk: svenska​

ANMÄL DIG SENAST MÅNDAG 25.4 via länken:
https://docs.google.com/forms/d/13yU_gAQzN_bEMqkp_WJqUL6EWxk0bxl05QikbPrc-D4/viewform

Alla som deltar i "Välkommen glada kollega!" -verkstaden har möjlighet att se den i övrigt slutsålda föreställningen

​​"Välkommen glada släkting! IMPRO med DuvTeatern" måndagen den 9.5 eller tisdagen den 10.5 kl.18.30.
Föreställningsbiljetterna kostar 15¤ för verkstadsdeltagare och bokas i samband med anmälan via formuläret nedan.

Läs mer om verkstaden och föreställningen på DuvTeaterns hemsida: www.duvteatern.fi

Om du har frågor, vänligen kontakta Sanna Huldén
e-post: sanna.hulden(a)gmail.com
telefon: 044 560 5551

DuvTeatern är en fri teatergrupp för skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning. DuvTeatern har varit verksam i Helsingfors sedan 1999 med målsättningen att göra konstnärligt utmanande scenkonst och fördjupa kontakten mellan personer med och utan funktionsnedsättning.


Mukamas 2016: Workshop – Storytelling through Object theater | 13.5.2016, Tampere

MUKAMAS 2016 – Kansainvälinen Nukketeatterifestivaali 9.-14.5. Tampereella. 

Festivaalilla tarjolla myös koulutusta, nyt on mahdollisuus päästä huikean taiteilijan Yael Rasoolyn oppiin!

Workshop – Storytelling through Object theater

Yael Rasooly (IL), pe 13.5. klo 9.00-17.00

Opetuskieli: englanti

Tila: Tampereen Työväen Teatteri

Workshopin hinta: 90 ¤

Hinta sisältää lipun esitykseen Paper cut to 12.5. klo 19.00

"An intensive introduction to the universe of object theater/ ready made objects. Research the connection between the object and a personal memory, and how that can be transformed to a theatrical piece.

A  focus will also be placed on the use of the voice, specifically the singing voice, and the relationship this may have with manipulated objects, an area I explore in my own creations.

A major focus will be to address methods of creation themselves, getting back to the pleasure of creating and dealing with artistic blockage, improvising, working fast and intuitively.

About Yael Rasooly: www.yaelrasooly.com

Participants: puppet players, actors, dancers, musicians etc."

Tiedustelut ja ilmoittautumiset:
Teatteri Mukamas
puh. 050 4656 285
info(a)teatterimukamas.com

Tutustu mielenkiintoiseen ohjelmistoon: www.mukamasfestival.com

 

TYÖPAIKKOJA

Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja työpaikkoja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Toiminnanjohtaja – Pyynikin kesäteatterisäätiö | haku 2.5. mennessä

PYYNIKIN KESÄTEATTERISÄÄTIÖ hakee 1.8.2016 tai viimeistään 1.10.2016 alkaen TOIMINNANJOHTAJAA Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä uusien haasteiden pariin Toiminnanjohtaja vastaa Pyynikin kesäteatterin tuotannosta, muusta toiminnasta teatterissa ja säätiön taloudesta ja hallinnosta.

Tehtävässä painottuvat henkilöstön ja toiminnan johtaminen, tuotanto, markkinointi, myynti ja hallinto.

Edellytämme valittavalta

 • soveltuvaa, mielellään korkeakoulutasoista, koulutusta
 • soveltuvaa teatterialan työkokemusta
 • johtamiskokemusta ja esimiestyötaitoja
 • kehittämis- ja yhteistyökykyä
 • säätiön ja teatterin talouden ja hallinnon hoidon edellyttämää kokemusta ja osaamista

 Arvostamme hyviä teatterialan verkostoja ja kykyä rakentaa yhteistyösuhteita.

HAKEMUKSET palkkatoivomuksineen pyydetään lähettämään viimeistään 2.5.2016 sähköpostitse osoitteeseen kai.hintsanen(at)ttt-teatteri.fi. Viestin aiheeksi Hakemus/ Pyynikki.

Tiedusteluihin vastaa hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsanen keskiviikkona 27.4. klo 11-14 ja torstaina 28.4 klo 14-17, puh. 050-3446215.

www.pyynikinkesateatteri.fi


Vanhempi erityisasiantuntija – Pohjoismainen kulttuurirahasto | haku 4.5. mennessä

Pohjoismainen kulttuurirahasto hakee vanhempaa erityisasiantuntijaa 15. elokuuta 2016 alkaen.

Lisätietoja tehtävästä antaa rahaston johtaja Benny Marcel, yhteydenotot sähköpostitse: benmar(a)norden.org

Lisätietoja käytännön asioista: hr(a)norden.org

Tietoa tehtävästä, vaatimuksista ja itse hakemuksen löydät tästä linkistä


Viestintäsuunnittelija (ma.) – Taiteen edistämiskeskus | haku 6.5. mennessä

Määräaikainen (ma.) viestintäsuunnittelija toimii Taiteen edistämiskeskuksen viestinnän lisätyövoimana verkkosivu-uudistuksessa ja uusien sosiaalisen median kanavien sekä blogi-alustan käyttöönotossa. Tehtäviin kuuluu viestinnän palvelujen suunnittelua, toteuttamisprojekteihin osallistumista, sisältöjen tuottamista sekä erikseen määrättäviä monipuolisia viestinnän tehtäviä.

Odotamme hakijalta korkeakoulututkintoa, hyviä verkkoviestinnän taitoja, kokemusta ja näkemystä verkkopalvelujen tuottamisesta ja käytettävyydestä, vastuunotto- ja yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Luemme eduksi yhteistyökokemuksen viestinnän monitoimijaprojekteista, Liferay- ja WordPress-alustojen tuntemuksen, kokemuksen sosiaalisen median palvelujen käyttöönotosta ja av-sisältöjen tuottamisesta verkkoon sekä valokuvaus-, videokuvaus- ja kuvankäsittelytaidot.

Suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.6.2016 Tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy: 31.3.2017 (Projektityö)

Lisätietoa