12.05.2016

TINFO-tiedote 18 / 12.5.2016

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFON ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

twitter.com/tinfotweets

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Eläköön monipuolinen kovan tason ensemble!

Jyväskylän kaupunginteatterissa on harvinaislaatuinen ensemble. Nimenomaan ensemble, ei mikä tahansa näyttelijäkunta. Jyväskylän näyttelijäkunnalta käy vaivatta hyppy vaikka kuinka suuriin roolisaappaisiin. Siellä on erilaisia näyttelijälaatuja, eri-ikäisiä näyttelijöitä. Siellä ensemble hehkuu yhdessä tekemisen iloa. Siellä ei näy henkisesti tai fyysisesti rasvoittuneita näyttelijöitä. Näyttelijä on voinut pitää instrumenttinsa kunnossa. Näyttelijä on saanut tehdä hyviä rooleja.

Tekisi mieli kutsua tätä Jyväskylän ihmeeksi. Tällainen näyttelijäihme ei pidä melua itsestään, se ei ole sattumasta syntynyt päiväperho tai jokin yksittäinen ilmiö.

Miksi nyt tällaista pohdin? Kävin katsomassa Elämänmenon (Heini Junkkaalan dramatisointi, Kaisa Korhosen ohjaus). Katsoin kaksi kertaa ihailun vallassa, miten Jyväskylän ensemble ruumiillistaa tämän jälleenrakentuvan yhteisön, miten eletään, niin kuin parhaaksi kyetään ruumis ja sielu riekaleina, mutta toisista huolta pitäen ja selviytyen. Ei Elämänmenoa voisi tehdä, ellei ole näyttelijäkunnassa Eilaa, Alpoa tai Marjaa. No, Jyväskylässä on Anneli Karppinen, Hannu Lintukoski ja Anne-Mari Alaspää ja kaikki muut.

Näyttelijäfreelancereiden todellisuus näkyviin

Teatteri elää viime kädessä näyttelijöiden varassa. Jyväskylän kaltaiset ensemblet näyttävät käyvän yhä harvinaisemmiksi. VOS-teattereissa vakikiinnityksiä tai määräaikaisia kiinnityksiä on yhä vähemmän, ja vierailusopimuksetkin ovat vähentyneet (vuoden 2015 lukuja vielä odotellaan). Freelance-näyttelijöitä on jo yli 65 % koko näyttelijäkunnasta, ja määrä näyttää kasvavan. Se tarkoittaa noin 900:a näyttelijää.

Suomen Näyttelijäliiton, Teatterikeskuksen ja TINFOn freelancer-kyselyyn vastasi 333 näyttelijää. Edustava otos. Kiitos näyttelijöille. Kysely on koettu tärkeäksi. Vihdoin on kättä pitempää ja kanttia kertoa freelancerin todellisuudesta, myös freelancereiden moninaisista itsemäärittelyistä ja työn etiikasta. Palaan tähän ensi viikolla. Nyt vain alkuhavaintoja. Ensiksi Ämyrin juttu ja sitten lopullinen raportti.

Freelancerit ovat korkeasti koulutettua väkeä. Freelancerit ovat sirpalekeikkailijoita, he työllistyvät eniten teattereissa ja televisio-, elokuva- ja mediatuotannoissa tai he tekevät monia muita juttuja (esim. käsikirjoittajina), joissa omaa taiteellista osaamista hyödynnetään. Silloin kun työtä on! Samanaikaisesti freelancerit elävät ansiosidonnaisella tai sovitellulla työttömyyspäivärahalla tai Kelan muilla tuilla. ”Olen epävarma tulevaisuudestani. En tiedä selviydynkö tulevaisuudestani. Teen paljon palkatonta työtä. Raavin ovia ja markkinoin itseäni saadakseni työtä, mutta mikään ei tärppää.”

Freelancerit eivät ole yhtenäinen joukko, pikemminkin polarisoitunut. Vastanneista runsaan kolmanneksen vuosiansiot olivat alle 23 000 euroa. Alle 14 500 euroa ansaitsevia vastaajista oli 13 %. Yli 43 000 ansaitsevia oli 22 %. Ensikatsomalta näyttää siltä, että naisfreelancerin tulot jäävät alhaisemmiksi kuin miesten. Valtaosan freelancereista vuosiansiot jäävät huomattavasti jälkeen vakinaisessa työsuhteessa olevan näyttelijän ansiotasosta.  

Freelancerit heittävät ison haasteen edunvalvonnalle ja täydennyskoulutukselle.

Tarvitsisimme myös vertailuaineistoa. VOS-teattereiden palkkatilastot kertovat, mitä kiinnitetyt näyttelijät keskimäärin ansaitsevat. Muuta emme sitten tiedäkään.

Tuntematonta Kajaanissa

En päässyt näkemään kajaanilaisten Tuntematonta sotilasta, mutta luin Juha Luukkosen dramaturgian, jonka lähtökohtana on Linnan sensuroimaton Sotilasromaani. Ei mennä itsensä uhraamisen sankarieetoksella, ei kansakunnan eheytymistarinalla, ei jännittävällä actionilla. Dramaturgia rakentaa poikkeustilassa elävien ja toimivien sotilaiden (=ihmisten) sisäisen itsetutkiskelun ja vähittäisen muuttumisen esiin monologeilla. Henkilöt ikään kuin astuvat itsensä ulkopuolelle, kuvaavat kolmannessa persoonassa omia tuntemuksiaan. Linnan kertojanääni tulee esiin myös kuorojen puheosuuksissa. Tätä kautta fokus kohdistuu siihen, mistä sotilaasta tuntuu, mitä tarkoittaa pelko, epäilys, millaisten ristiriitojen kanssa miehet kamppailevat. Dramaturgia näyttää vetäytymisvaiheen turhan tapattamisen, ne turhat kuolemat, sodan julman toiston – aina ja kaikkialla. Tuntematon tulee tähän päivään myös Luukkosen tekstiin rakentaman musiikkidramaturgian kautta.

Olen lukenut Tuntemattoman sotilaan useita kertoja. Luukkosen dramaturgia rikkoi minun automaatistuneen lukemiseni, samoin teki Radioteatterin Tuntematon sotilas - Vuoropuhelu Linnan romaanin kanssa muutama vuosi sitten.

Elämänmeno Jyväskylässä ja aaveet

Elämänmeno jatkaa siitä, mihin Tuntematon sotilas päättyy. Pitkä letka sotilaita, evakkoja. Naiset vastassa. Junkkaalan dramatisoinnissa ja Korhosen ohjauksessa aika on vahvasti läsnä. Niemisten perheestä aukeaa laajakuva Kallion lapsia täynnä oleville pihoille, koulujen ideologiseen kasvatukseen, Korean kriisiin. Ihmiset piirtyvät ajan kipeyttä vastaan. Juodaan, naidaan, piiskaa annetaan, jotta lapsesta kasvaa kunnon kansalainen. Ja kaikki on yhteistä, myös vastuu toisista. Ja kaikesta voi selvitä. Toukasta tullaan perhosiksi. Oma identiteetti on mahdollista löytää.

Tämä historian jatkumo sai miettimään, missä ovat 60-luvun keskiluokan kuvaukset. Sen keskiluokan, joka ahdistuneena käyttäytyi ja jolle tärkeintä oli, mitä muut meistä ajattelevat. Miksen muista nyt yhtään. Aaaa! Saara Turusen Tavallisuuden aave.

Taiteilijoiden ja kulttuuriammattilaisten liikkuvuus – missä ollaan, mihin menossa

Euroopan komission kokouksessa ”Stock-taking meeting: Mobility of artists and cultural professionals” arvioitiin viidenkymmenen ihmisen voimalla, missä politiikkatasolla ja ruohonjuuritasolla liikkuvuus liikkuu.  Tekniset kysymykset verotuksesta ja sosiaaliturvasta olivat agendalla, mutta myös parhaat käytännöt, samoin tiedon saatavuus.

Olin siellä TINFOn self-made infopointin edustajana, ruohonjuuresta. Sanon näin, koska Practics-pilottiprojektin Suomea koskevat esitykset ovat kaikuneet kuuroille korville. Eivätpä myöskään kansainvälisen liikkuvuuden tavoiteohjelmamme ehdotukset ole saavuttaneet liiemmin vastakaikua.

Mitä tarvitaan tulevaisuudessa? Liikkuvuuden valtavirtaistamista, lobbausta ja puolesta puhumista. Komissio voisi toimia kovempana puskurina ja paineistajana suhteessa kansallisiin ministeriöihin. Kaunopuheiden ja raporttien sijaan tekoja.  

Liikkuvuuspolitiikka on taiteilijapolitiikkaa. Kansallisella tasolla sitä edistävät parhaiten liikkuvuuden sisäisen logiikan ja eri taiteenalojen erityislaadun huomioonottavat rahoitusjärjestelmät, koordinointi. Miten saattaa ruohonjuuritason toimijat (taiteilijat, festivaalit, asiantuntijaorganisaatiot, eri vastuuministeriöt ja virastot) keskinäiseen yhteistyöhön ja neuvonpitoon. Pallon täytyy olla opetus- ja kulttuuriministeriössä ja Taikessa. Mitä kaikkea taiteilijapolitiikka ja liikkuvuuspolitiikka 2.0 voi tarkoittaa ja mitä sen pitää pitää sisällään nykyisenkaltaisessa maailmassa?

Puhuin takaiskuista, joita liikkuvuuspolitiikka on kokenut. Se uhkaa jäädä uusliberalistisen kilpailukykylogiikan, neonationalismin, kansallisen heimoutumisen, umpimielisyyden ja xenofobian jalkoihin. Kulttuurista monimuotoisuutta rikastuttavan liikkuvuuden DNA:ta voidaan helposti myös tuhota. Ja kyllä vähän hukassa on ymmärrys taiteilijan asemastakin.

EU:n ovissa

En tunne oloani kotoisaksi näissä EU-kokoushuoneissa. En löydä ovista sisään. En osaa lukea nuolimerkkejä oikein. Vedän turhaan ainakin viittä ovea, jotta pääsen sisään. En tiedä, miten turvajärjestelyistä päästään sisään. Onneksi joku neuvoo. Löydän vessan, avaan oven, astun sisään, avaan toisen oven, ja löydänkin itseni jo vessan ulkopuolelta. No, palaan takaisin. Eestaas.

Dada-Riihimäki

Haa! Dada 99 Riihimäki – residenssijulkaisu odottaa lukijaansa. Pian ehdin tarttua.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

 

TINFON ILMOITUKSIA

Ehdota Thalia-palkinnon saajaa

Mikä esitys mielestäsi ansaitsee Thalia-palkinnon?

Teatterin tiedotuskeskus TINFO jakaa Thalia-palkinnon joka toinen vuosi suomalaiselle teatteri-, tanssi- tai sirkusesitykselle tai näitä yhdistelevälle esitykselle. Thalia-palkinnolla halutaan palkita ajatuksia ja/tai yhteiskunnallista keskustelua herättävä, uusia yleisöryhmiä houkutteleva, kansainvälisesti menestynyt, innovatiivinen tai muuten erityisen ansioitunut esitys ja siten herättää keskustelua teatteritaiteen merkityksestä. 

Seuraavaa Thalia-palkinnon saajaa haetaan esityksistä, jotka ovat saaneet tai saavat ensi-iltansa 1.11.2014 - 30.10.2016 välisenä aikana.

Thalia-palkinto jaetaan seuraavan kerran Maailman Teatteripäivänä 27.3.2017

Lisätietoa teatterialan palkinnoista löydät täältä.

Voit vaikuttaa ehdottamalla ja perustelemalla näkemääsi esitystä. 

Mikä esitys mielestäsi ansaitsee Thalia-palkinnon, ehdota!


Varaa mainospaikka Teatterilaisen kalenterista 2017

Teatterilaisen kalenteri ilmestyy vuodelle 2017. A5-kokoisesta julkaisusta löytyy päivyri sekä teatterifaktaa ja muuta hyödyllistä tietoa, mm. teattereiden yhteystietoja ja alan tapahtumia.

Ilmoitushinnat vuodelle 2017

Sivuilmoitukset:
1/1 (119 x 171 mm, leikkuuvarat 3 mm)
Hinta: 250,00 ¤

1/2 (119 x 85,5 mm, leikkuuvarat 3 mm)
Hinta: 150,00 ¤

1/4 (59,5 x 85,5 mm, leikkuuvarat 3 mm)
Hinta: 80,00 ¤

Päivyrinosan alalaitailmoitus: 74 x 28 mm
Hinta: 40,00 ¤/kpl

Kaikki ilmoitukset ovat nelivärisiä.

Toimi nopeasti ja varaa ilmoituspaikkasi jo nyt. Päivyriosan ilmoituspaikat jaetaan varausjärjestyksessä!* Jos haluat ostaa useampia ilmoituksia, ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Aikataulu

Ilmoituspaikan varaus:             15.5.2016 mennessä
Aineiston lähetys:                      15.6.2016 mennessä
Julkaisu ilmestyy:                       syksy 2016

* Päivyriosa: yhdellä aukeamalla on yksi viikko, aukeamalle tulee yksi ilmoitus oikean puoleiselle sivulle. Jos samalle viikolle on useampia ehdokkaita, jaamme ilmoituspaikan varaamisjärjestyksessä.  

Yhteystiedot:
Viestintäassistentti Mikko Karvinen
mikko.karvinen(a)tinfo.fi
(09) 2511 2120
www.tinfo.fi


TINFO palvelee: Kansainvälisen liikkuvuuden palveluita

”Me tiedämme tai otamme selvää”

TINFOn ydinosaamista ovat viestintä, kansainvälinen liikkuvuus ja teatteritilastot sekä tietokannat ja -palvelut. TINFO puolustaa teatteria, vaikuttaa tiedolla ja ohjaa lisätiedon lähteille. TINFOn verkkosivujen kautta saa tietoa suomalaisesta teatterista eri kielillä.

Kansainvälisen liikkuvuuden opaspaketti

Vinkkejä, malleja ja esimerkkejä. Liikkuvuuden työkalupakit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Kansainväliset uutiskirjeet

Sähköiset uutiskirjeet ajankohtaisista teatteriuutisista Suomessa englanniksi, saksaksi sekä ruotsiksi.
Tilaa omasi sähköpostiin.

TINFO News

Lehti suomalaisesta teatterista, näytelmistä ja taiteilijoista. Numeroita luettavissa myös venäjäksi ja saksaksi.

On Stage - Now

Valikoima tämän hetken mielenkiintoia suomalaisista teatteriesityksiä.

Touring Performances

Tietoa kansainvälisesti kiertävistä suomalaisesityksistä.

New Plays from Finland

Englanninkielinen näytelmätietokanta.

TINFO-apuraha näytelmien kääntämiseen

Näytelmäkäännösapurahatiedustelut: tinfo(a)tinfo.fi


Kansainvälisiä uutisia myös viikoittaisessa TINFO-tiedotteessa. Tilaa TINFO-tiedote.

Kansainvälisen liikkuvuuden kysymyksiin vastaa:

Jukka Hyde Hytti, jukka.hytti(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi

UUTISIA

Teatteri Circus Maximus vierailee Berliinissä 13.5.

Teatteri Circus Maximus vierailee tällä viikolla Berliinissä Emilia Kokon ja Tuire Tuomiston johdolla. Ballhaus Ostin näyttämöllä nähdään Suuren Sotatrilogian keskimmäinen osa Kaksintaistelu (The Last Duel / Das Letzte Duell).

Konsepti: Emilia Kokko / Tuire Tuomisto
Esiintyjät: Tuire Tuomisto / Emilia Kokko / Markus Lindén / Sonny Kylä-Liuhala / Timo Torvinen
Äänisuunnittelu: Markus Lindén
Erikoisefektit: Markus Lindén / Timo Torvinen
Yhteistyössä: Club Real

Esitystä on tukenut Taiteen edistämiskeskus Taike

Lisätietoa:
circusmaximus.fi/the-last-duel-das-letzte-duell-viimeinen-kaksintaistelu
www.ballhausost.de
www.clubreal.de


Uusi TelepART-kansainvälistymisohjelma esittäville taiteilijoille käynnistyy

Suomen Benelux-instituutti tukee esittävien taiteilijoiden kansainvälistä vaihtoa uudella tavalla. TelepART on jatkuvasti avoin ja nopea avustusmuoto taiteilijoiden esiintymismatkakulujen tukemiseen Suomen ja Benelux-maiden välillä.

– Benelux-alueella on potentiaalia toimia ponnahduslautana kiinnostavimmille suomalaistaiteilijoille heidän kansainvälisellä urallaan. Toisaalta Suomessa voitaisiin nähdä nykyistä enemmänkin kansainvälisiä vierailuesityksiä eri esittävien taiteiden aloilta, kertoo TelepART-ohjelmasta vastaava Suomen Benelux-instituutin johtaja Aleksi Malmberg.

TelepART on Suomen Benelux-instituutin uusi, kaksivuotinen pilottiohjelma, jonka puitteissa instituutti tukee erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden esiintymismahdollisuuksia teatterin, tanssin, sirkuksen, esitystaiteen sekä musiikin saroilla. TelepART-tukea voivat hakea suomalaiset taiteilijat ja tapahtumajärjestäjät Benelux-alueelle suuntautuvia esiintymismatkoja varten, ja päinvastoin.

– Maantieteellisen etäisyyden vuoksi suomalaistaiteilijat ovat kansainvälistymisessä lähtökohtaisesti heikommassa asemassa verrattuna keskieurooppalaisiin kollegoihinsa. Monet esiintymismahdollisuudet avautuvat nykyisin myös yhä lyhyemmällä varoitusajalla. Näihin molempiin ongelmiin TelepART pyrkii osaltaan vastaamaan, auttamaan kynnyksen yli, kommentoi Malmberg.

Verkkopohjainen TelepART-haku on jatkuvasti auki ja päätökset tehdään Suomen Benelux-instituutissa vaihtuvien esittävän taiteen ammattilaisten tuella nopeasti, jopa 2 viikon kuluessa. Edellytyksenä tuen saamiselle on taiteellisen laadun lisäksi järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoutuminen. Kyseessä on nopeasti reagoiva verkkopohjainen mikrotuki matkakuluihin, ja esiintymisen rahoituksesta valtaosan tulee järjestyä muuta kautta. TelepART-haku avautuu tänään 10.5.2016.

Matkatuen lisäksi TelepART-ohjelmassa toteutetaan taiteen kentän ammattilaiskentän vaikuttajien vierailuohjelma. Yhteistyökumppaneina hankkeessa asiantuntijoina ovat TINFO, Tanssin tiedotuskeskus, Cirko, Sirkuksen tiedotuskeskus, Music Finland, Dutch Performing arts, Kunstenpunt sekä WBD/T. TelepART toteutuu Suomen Kulttuurirahaston ja Opetus- ja Kulttuuriministeriön tuella.

Suomen Benelux-instituutti toimii sillanrakentajana Suomen ja Benelux-maiden kulttuurivaihdossa. Brysselissä sijaitseva instituutti on osa Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien verkostoa.

Lisätietoja:
Aleksi Malmberg, Suomen Benelux-instituutin johtaja
aleksi.malmberg(a)finncult.be, +32 (0)475 764332

www.finncult.be


Valtakunnallinen taidehanke Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä

Seta ry ja Kulttuuria kaikille -palvelu käynnistävät toukokuussa valtakunnallisen tieto-, viestintä- ja taidehankkeen Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä. Hankkeen tavoitteena on tehdä näkyväksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen (LHBTIQ) historiaa osana itsenäisen Suomen historiaa, kerätä uutta tietoa vähemmistöjen elämästä sekä tuoda esiin ajankohtaista queer-näkökulmista toteutettua taidetta ja kulttuuria. Hanke toteutetaan yhteistyössä mm. Kansallisteatterin, Kansallisgallerian, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finland rf:n kanssa.

Hiljaisuuden historia

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen historiasta puhuttaessa on vaikea välttää sellaisia sanoja kuin vaientaminen, näkymättömäksi tekeminen, salaaminen, sensuuri ja itsesensuuri. Se on historia, jota voi löytää rivien välistä ja vinttikomeroiden salalokeroista. Se on läsnä kaikkialla, kaikissa ajan kerrostumissa, yhteiskuntaluokissa ja kulttuureissa, mutta sen näkyväksi tekeminen vaatii herkkyyttä ja tietoisuutta niistä yhteiskunnan normeista ja lakipykälistä, jotka ovat vaikuttaneet hiljaisuuden historiaan.

Suomi 100 – Sateenkaaren väreissä -hanke käynnistyy homo- ja transfobian vastaisena päivänä, 17.5.2016 Tietoisesti vaiennetut -seminaarilla (Päivälehden museo, Helsinki). Seminaarissa Presidentti Tarja Halonen, lakimies Ulf Månsson ja kirjailija Pirkko Saisio keskustelevat mediatutkija Anu Koivusen johdolla vuonna 1999 kumotun, ns. kehotuskieltopykälän vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediaan.

Lisätietoja seminaarista

Seminaari on täynnä, mutta sitä voi seurata verkossa (17.5.2016, klo 16-17.30)

Marginaalista keskiöön

Hanke rohkaisee ja tukee taide- ja kulttuuritoimijoita nostamaan toiminnassaan esiin LHBTIQ-sisältöjä. Tarjoamalla LHBTIQ-aineistoja ja -näkökulmia taide- ja kulttuuritoimijat tavoittavat uusia yleisöjä, ja ovat mukana rakentamassa yhdenvertaista ja moninaista Suomea, jossa kaikkien historia ja kokemukset ovat yhtä arvokkaita. Hankkeen verkkosivuilla tarjotaan taide- ja kulttuuritoimijoille runsaasti työkaluja LHBTIQ-yleisöjen huomioimiseen ja hankkeen blogissa julkaistaan myös kerran kuukaudessa tutkijoiden, taiteilijoiden, poliitikkojen ja aktivistien kirjoituksia siitä, miten LHBTIQ-vähemmistöt sekä LHBTIQ-kansalaisjärjestöjen toiminta on vaikuttanut Suomen sosiaali- ja kulttuurihistoriaan.

Hankkeen kautta kerätään myös uutta LHBTIQ-aiheista muistitietoa Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja Svenska litteratursällskapet i Finland rf :in kanssa. Yhteistyössä hankekumppanien kanssa järjestetään erilaisia keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia, joissa LHBTIQ-vähemmistöjen taide ja historiaa tuodaan marginaalista Suomen suuren kertomuksen ytimeen.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Rita Paqvalén, rita.paqvalen(a)cultureforall.fi, puh. 040 6743528
Taiteellinen johtaja Katriina Rosavaara, katriina.rosavaara(a)gmail.com, puh. 040 5622314
www.suomi100-sateenkaarenvareissa.fi

www.seta.fi
www.kulttuuriakaikille.fi


Juhan Ulfsak ohjaa vuoden 2016 Lavat Auki! -produktion

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun Lavat auki! –produktion ohjaa tänä vuonna virolainen Juhan Ulfsak. Lavat auki! –hankkeessa Teatterikorkeakoulun opiskelijat saatetaan yhteen vahvan ja omakielisen ammattiohjaajan kanssa kansainvälisessä kontekstissa.

Juhan Ulfsak (s. 1973) on yksi Viron merkittävimmistä taiteilijoista. Näyttelijänä ja ohjaajana toimiva Ulfsak on näytellyt Suomessa mm. Betoniyö -elokuvassa (2013) ja teatterilavalla Kristian Smedsin ohjauksessa Mental Finland -esityksessä sekä Saksassa Smedsin ohjauksessa Münchener Kammerspielessa Der imaginäre sibirische Zirkus des Rodion Raskolnikowissa. Hän on myös ohjannut yhdessä Anni Kleinin kanssa Viha sydämessä -teoksen Teatteri Jurkkaan 2011. Ulfsak on yksi Tallinnan Von Krahl –teatterin näyttelijäryhmän perustajista ja työskentelee siellä parhaillaan. Lavat auki! –yhteistyöhön Ulfsak sai kutsun Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön professoreilta Elina Knihtilältä ja Hannu-Pekka Björkmanilta.

Lavat auki! käynnistyy toukokuussa 2016 Tallinnassa, jossa opiskelijat osallistuvat kahden viikon virolaisen teatterin intensiivijaksolle ja valmistavat sen pohjalta esityksen. Esityksen inspiraationa on William Goldingin vuonna 1954 ilmestynyt Kärpästen herra.

-Kärpästen herra toimii metaforana, esityksessä tutkitaan yksilön ja ryhmän suhdetta sekä sivilisaation syvyyttä ja kestävyyttä. Se on tällä hetkellä erittäin ajankohtainen aihe yhteiskunnallisesti, mutta se voi olla myös vertaus teatteriopiskeluajasta: miten olla osa ryhmää, mutta samalla toimia oman egonsa määrittämänä, avaa Ulfsak.

Esityksen ensi-ilta on syyskuussa Helsingissä Teatterikorkeakoulussa, ja siihenkin on syynsä.

- Opiskelijoiden kanssa työskennellessä kiinnostavaa on erityisesti heidän tulkintansa tästä ajasta, tämän hetken teatterista ja yhteiskunnasta. Haluan, että tämä tulkinta saa ensiesityksensä siellä, missä he opiskelevat ja elävät, toteaa Ulfsak.

Ensi-illan jälkeen esitys lähtee kiertueelle Kuopion kaupunginteatteriin, Kotkan kaupunginteatteriin, Kemin kaupunginteatteriin, Turun kaupunginteatteriin ja Tallinaan Von Krahl -teatteriin.

Ulfsak uskookin, että yksi tärkeimmistä projektin hyödyistä ovat monenlaiset uudet kontaktit.

-Tämä hanke tuo opiskelijoille ensikontaktin Viron teatterikenttään, ja tästä voi hyvin seurata yhteistyömahdollisuuksia niin Suomessa kuin Virossakin. Viron ja Suomen teatterikentät ovat suhteellisen yhteneväiset, joten mahdollisuuksia on paljon.

Lavat auki! –yhteistyötä vetää Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelma. Yhteistyöhön osallistuvat näyttelijäntaiteen opiskelijoiden lisäksi ohjauksen ja dramaturgian opiskelijat sekä Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta lavastuksen ja pukusuunnittelun opiskelijat.

Vuonna 2015 alkanut kansainvälinen Lavat auki! -hanke toteutetaan nyt toista kertaa. Se on osa Taideyliopiston kansainvälistymistavoitetta ja tavoitetta kehittää monimuotoista vuorovaikutusta yhteiskunnan kanssa.

Lisätietoja:
Elina Knihtilä, näyttelijäntyön professori, elina.knihtila(a)uniarts.fi, p. 050 524 0927
Hannu-Pekka Björkman, näyttelijäntyön professori, hannu-pekka.bjorkman(a)uniarts.fi, p. 0400 792 013
Juhan Ulfsak, ohjaaja, juhan.ulfsak(a)gmail.com , p. +372 5664 1827
Johanna Autio, tuottaja, johanna.autio(a)uniarts.fi, p. 0400 792 009


Nio nya teaterpjäser skrivs i projekt REKOs tredje och sista kull

Av de 42 personer som ansökte om att få medverka som dramatiker i projekt REKOs tredje och sista kull har nu nio dramatiker valts för att skriva pjäser för Svenska Teatern, Åbo Svenska Teater, Lilla Teatern, Unga Teatern, Teater Viirus, Teater Taimine och Klockriketeatern.

Dramatikerna är John Lundstén, Nina-Maria Häggblom, Josefin Sonck, Jessica Edén, Marcus Rosenlund, Frank Skog, Sara Ehnholm Hielm, Madicken Malm och Dag Thelander.

Den sista kullen består av både erfarna dramatiker och av skribenter från olika genrer som inte tidigare har skrivit dramatik. Kullen inleder sitt arbete i början av september. Fram till december 2017 kommer skribenterna att handledas av projektets dramaturger. Efter det är texterna klara att tas över av samarbetsteatrarna, som därefter fritt avgör om och hur texterna sätts upp.

Projekt REKO är ett pjäsutvecklingsprojekt som under sina tre år kommer att ha samarbetat med inalles 12 svenskspråkiga teatrar i Finland, bland dem flera fria grupper, Radioteatern samt alla sex institutonsteatrar. Tanken är att så många som möjligt av de 36 texter som skrivs inom projektet skall nå ända fram till produktion. Alla texter som skrivs inom ramen för Projekt REKO ges också ut i bokform.

Projektet inleddes i september 2014 då fjorton författare började skriva pjäser. Av dessa har 11 redan nått premiär. Den andra kullen på 13 författare avslutar sitt skrivande i december i år.

REKO finansieras av Svenska Kulturfonden och administreras av Labbet r.f.
Projektledare är Arn-Henrik Blomqvist och Marina Meinander.
Mera info på REKOs hemsida

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Mad House Artist talk | 17.5.2016, Helsinki

Mad House Artist talk at ESKUS, Kaasutehtaankatu 1, building 6, 2nd floor
Tuesday May 17th, , Helsinki  18.30-20.30 with

ATOM-r: Performing Thresholds: Invisibility, Virtuality & Ritual
With Mark Jeffery and Judd Morrissey

Mad House is happy to introduce a new series: Mad House Artist Talks that occurs happily haphazardly. We are honoured to present as our first guests performing artists Mark Jeffrey and Judd Morrisey (US) who are visiting Helsinki as guest teachers at TEAK. Welcome!

Anatomical Theatres of Mixed Reality (ATOM-r) is a Chicago based collective exploring 21st century embodiment through performance, language and emerging technologies. The work mixes the live body with ubiquitous computing through DIY interactive sets and an implementation of Augmented Reality (AR) in which virtual content is overlaid onto bodies and spaces through the use of a smartphone app. Formed in 2012, the group is currently comprised of co-founders Judd Morrissey and Mark Jeffery with performing collaborators Justin Deschamps and Christopher Knowlton.

ATOM-r’s current work-in-progress, Kjell Theory, is a live augmented reality performance that responds to the life and work of gay computing pioneer Alan Turing in conjunction with staged algorithmic mutations of Guillaume Apollinaire’s 1917 play, Les Mamelles de Tirésias (Tirésias’ Tits), a gender-fluid spectacle for which the author invented the word surrealism.

ATOM-r works in-residence at the international Museum of Surgical Science in Chicago. The group has performed recently at Grace Exhibition Space, NYC, Mint Gallery Columbus, and Arts West, Athens Ohio,  Perform Chinatown (Los Angeles), ZERO1 Garage (San Jose), Eyebeam (NYC), Defibrillator Gallery (Chicago), Anatomy Theatre and Museum (London, UK), Performing House (York, UK), and the Museum of Contemporary Art (Chicago), while variants of the work have been presented at Centro de Arte Contemporáneo (Buenos Aires), Casa das Caldeiras (Coimbra, PT), Le Cube (Paris), and Inspace Gallery (Edinburgh), among other venues. They have led workshops at King's College, London Southbank University, York St. John University (UK), Edinburgh College of Art, and Royal Conservatoire of Scotland in Glasgow.

More info

www.madhousehelsinki.fi


Nainen puhuu -keskustelutilaisuus | 22.5.2016, Helsinki

Kenen tarinat tulevat kuulluiksi suomalaisessa elokuvassa? Miksei Suomi 100 -elokuvien joukkoon mahdu yhtään naispääosaa- tai ohjaajaa? Kuinka tämä muutetaan? Viimeaikaiset tutkimukset niin Suomesta kuin muualta osoittavat, että nainen on elokuvissa yhä edelleen sivuosassa. Elokuvakäsikirjoitusten vuorosanojen jakautuminen osoittaa, että nainen vaikenee, mies puhuu. Myös elokuvan tekijöiden joukossa miehet ovat laajemmin edustettuina.

Sunnuntaina 22.5. Kino Astrassa nainen puhuu. Käännämme katseemme tulevaisuuteen, ja etsimme keinoja kotimaisen elokuvan monimuotoisuuden kasvattamiseksi. Kuinka tämän päivän naistekijät toimivat? Kuinka elokuvantekijöiden joukko voisi olla tulevaisuudessa laajempi?

Äänessä näyttelijä, näyttelijäntyön professori ja Women in Film & Television Finland ry:n puheenjohtaja Elina Knihtilä, mediatutkija ja Tukholman yliopiston elokuvatutkimuksen professori Anu Koivunen, sekä ohjaaja-käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi.

Tapahtuman aikana laadimme yhdessä panelistien ja yleisön kanssa manifestin, jonka lähetämme Suomen Elokuvasäätiön tulevalle toimitusjohtajalle Lasse Saariselle sekä suurimpiin kotimaisiin tuotantoyhtiöihin.

Koska Kino Astra on elokuvateatteri, kuuluu ohjelmistoomme tänäkin sunnuntaina elävää kuvaa. Miltä Sight and Soundin valitsemat maailman parhaat elokuvat näyttävät, jos niistä esitetään vain ne hetket, jolloin nainen on äänessä? Entä minkälainen on viime vuoden katsotuin kotimainen elokuva Luokkakokous ilman miehiä? Tule katsomaan.

Kino Astra Q-teatterin tiloissa osoitteessa Tunturikatu 16, 00100 Helsinki.

Ovet aukeavat kello 13.30 ja tilaisuus alkaa kello 14.00. Ilmainen sisäänpääsy.

Kino Astran taustalla toimivat Lotta Kaihua, Olga Palo ja Timo Wright.

Kino Astra Facebookissa


Hangon Teatteritreffit 9.-12.6.2016

Hangon Teatteritreffit on kesäkuun alussa järjestettävä Suomen suurin ruotsinkielinen teatterifestivaali, joka vuosittain kokoaa teatteriyleisöä ja esitystaiteen ammattilaisia Hankoon nähdäkseen vuoden parhaat – siirrettävät – esitykset. Ohjelma sisältää myös keskusteluja, suunnittelua ja suomenruotsalaisen esitystaiteen kehitystä.

Teatteritreffit on avoin tapahtuma kaikille teatteriharrastajille sekä kohtaamispaikka vapaille ryhmille ja laitosteattereille, teatteriopiskelijoille ja vakiintuneille näyttelijöille, kriitikoille ja yleisölle.

Hangon Teatteritreffien aikana yleisö tapaa teatterin uusin tavoin ja uusilla paikoilla. Teatteria esitetään makasiineissä, halleissa ja satamoissa, puiden alla, veneissä ja ravintoloissa. Tuotannot saavat uusia kuvioita festivaalin aikana, ja yleisö voi valita monen eri genren esityksistä eri kohderyhmille, unohtamatta spektaakkeleita ja uusien näytelmien esittelyjä.

Tutustu vuoden 2016 ohjelmaan

hangoteatertraff.org

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ota Apurahavahti käyttöön

TINFOn Apurahavahti ilmoittaa sähköpostitse uuden teatterialan apurahan tai avustuksen hakuajan alkamisesta. Se myös kertoo, mikäli jotain apurahahakua on päivitetty tai jos vahtiin on lisätty uusi apuraha.

Sinun tarvitsee vain antaa sähköpostiosoitteesi. Ota Apurahavahti käyttöön: www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti


Taiken yhteisöjen valtionavustusten haussa sähköinen asiointi käyttöön syksyllä 2016

Taiteen edistämiskeskus ottaa syksyllä 2016 yhteisöjen valtionavustusten haussa käyttöön sähköisen asioinnin. Yhteisöt voivat tällöin laatia ja lähettää toiminta- tai erityisavustushakemuksensa Taiken verkkoasioinnissa.

Taiken sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan Katso – tunnisteella. Jos yhteisöllänne ei vielä ole Katso –tunnistetta, sen hankkiminen kannattaa aloittaa nyt.  Tästä linkistä pääset ohjeeseen Katso -tunnisteen hankkimisesta ja sen käytöstä Taiken asiointipalvelussa www.taike.fi/fi/asiointi-yhteisona

Tietoa tunnisteen hankkimisesta löytyy myös verottajan sivulta www.vero.fi/katso

Huomatkaa myös, että Taiken valtionavustusten hakuajoissa tapahtuu syksyllä muutoksia. Syksyn hausta lisätietoja voi kysyä asiakaspalvelustamme, p. 0295 330 700 (ma-pe klo 10-14), taike-asiakaspalvelu(a)minedu.fi

www.taike.fi


Föreningsfestivalen 3.- 9.10.2016: aktiveringspengar | ansök senast 15.5

Ansökningsperioden är i gång!

Fram till 15.5 har ni möjligheten att ansöka om aktiveringspengar för att ordna evenemang under Föreningsfestivalen 3.10 - 9.10.2016.

Temat för festivalveckan är Lev(förenings)livet och ett grundläggande mål med festivalen är att skapa samarbete över ort-, region-, språk- och generationsgränser.

Skulle ni vilja öppna er förening för en större publik och dela med er av det fina ni håller på med? Har ni drömt om att ordna ett evenemang? Är ni intresserade av att samarbeta med andra föreningar? Nu har ni chansen att göra just det! Under Föreningsfestivalen skapar föreningar tillsammans lokalarrangemang runt om hela Svenskfinland. Kom med och lev föreningslivet!

Ansökningstiden för att bli en lokalarrangör är 11.4-15.5.2016. Ansökningen lämnas in via denna sida från och med 11.4.2016.

Ansokningsblankett

Du kan också ringa  projektledaren Anna-Emilie Lindberg på tfn 050 502 0272 eller skicka e-post till info(a)festival.fi för att få en blankett i pappersversion. Hon svarar också på eventuella frågor.

www.festival.fi/festival


OKM: Erityisavustus EU:n kulttuuri- ja Luova Eurooppa -ohjelmiin | haku 27.5. mennessä

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä erityisavustus on tarkoitettu EU:n Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmaan tai EU:n Kulttuuri-ohjelmaan hyväksyttyjen yhteistyöhankkeiden suomalaisten järjestäjien omarahoitusosuuteen. Avustusta voi hakea korkeintaan 50 % suomalaisen pää- tai yhteisjärjestäjän omarahoitusosuudesta. Avustus myönnetään koko hankeajalle tai osalle sitä.

Tukea voivat hakea

  • Luova Eurooppa -ohjelman Kulttuurin alaohjelmasta (2014-2020) tukea saaneet hankkeet. Tukea haetaan koko hankeajalle.
  • EU:n Kulttuuri-ohjelmasta (2007-2013) tukea saaneet hankkeet, joille ministeriö ei ole myöntänyt avustusta tai ministeriön aiemmin myöntämä avustus ei koske vuotta 2016.

Tarkemmat hakuohjeet ja lisätiedot

Hakuaika päättyy 27.5.2016

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Iina Berden, 0295 3 30069, etunimi.sukunimi@minedu.fi

www.minedu.fi


Helsingin kaupungin taideapurahat | hakuaika 3.6.2016 asti

Helsingin kaupunki jakaa taideapurahoja helsinkiläisille ammattitaiteilijoille. Taidelajit vaihtuvat vuosittain, ja vuonna 2016 hakuvuorossa ovat näyttämötaide, elokuva- ja valokuvataide, sirkus ja klassinen musiikki. Hakuaika päättyy perjantaina 3.6.2016 klo 16.00.

Kulttuuri- ja kirjastolautakunta myöntää taideapurahoja tänä vuonna 227 500 eurolla. Apurahat jaetaan kaupungintalossa marraskuussa. Vuonna 2015 taideapuraha myönnettiin 61 ammattitaiteilijalle.

Lisätietoa taideapurahojen arviointikriteereistä ja hakuprosessista

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Lea-palkintohaku on käynnistynyt

Kilpailukutsu

Lea-palkinto myönnetään tekstin (ei esityksen) perusteella vuoden parhaasta näytelmäteoksesta. Vuoden 2016 ehdokashaku on nyt käynnistynyt.

Palkinnon ehdokkaiksi voivat asettua kaikki 1.12.2015–31.12.2016 välisenä aikana maassamme kantaesitettävät kotimaiset näytelmät, jotka ovat saaneet ensi-iltansa suomalaisessa ammattiteatterissa suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Mikäli kyseessä on dramatisointi, teos voidaan hyväksyä ehdokkaaksi, jos alkuperäisteoksen tekijä on kirjoittanut itse teoksensa näytelmäksi tai ollut kirjoittavana osapuolena mukana teoksen dramatisoinnissa.

Näytelmätekstin voi lähettää kilpailuun joko teatteri tai kirjailija.

Teatterin on kuitenkin varmistettava kirjailijan halukkuus osallistua kilpailuun ennen tekstin lähettämistä. Ehdolle asetettava teos tulee toimittaa Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry:n toimistolle joko paperimuodossa (irto A4) tai digitaalisesti (doc, rtf tai pdf). Mukaan tulee liittää tiedot kirjailijasta, teatterista ja ensi-illan ajankohdasta.

Näytelmien tulee olla toimitettuna perille viimeistään 1.12.2016.

Teoksia otetaan vastaan sähköpostitse osoitteessa lea-palkinto(a)sunklo.fi. Postitse näytelmiä voi lähettää osoitteeseen:

Lea-palkinto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Meritullinkatu 33 G, 00170 Helsinki.

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat ry on kirjailijoiden itsensä vuonna 1921 perustama järjestö, joka pitää huolta kirjailijoiden eduista ja edistää suomalaista draamakirjallisuutta. Liiton yli 500 jäsentä kirjoittavat näytelmiä sekä elokuva-, televisio-, kuunnelma- ja multimediakäsikirjoituksia. Jäsenistöön kuuluu suomen- ja ruotsinkielisiä kirjailijoita.

Lisätietoja:
Järjestösihteeri Sanna Holmberg
sanna.holmberg(a)sunklo.fi, (09) 135 6796

www.sunklo.fi


Esitystaiteen keskus – Kesäresidenssit 2016 | haku 27.5. mennessä

Esitystaiteen keskus järjestää avoimen haun kesäresidensseihin. Esitystaiteilijat ja esitystaiteen ryhmät voivat hakea 1-3 viikon työskentelyjaksoa ajalle 20.6.-29.7.2016

Tilat

Residenssin harjoitustilat sijaitsevat Esitystaiteen keskuksessa, Helsingin Suvilahdessa Puhdistamo-rakennuksen (rak. 6) toisessa kerroksessa. Osoite: Kaasutehtaankatu 1, 00540 Helsinki.

Harjoitussali on kooltaan n. 80 neliömetriä. Lattiamateriaalina on joustava parketti, joka pyytää hellää käsittelyä. Seinät valkoiset. Loisteputkivalaistus. Keittiö, wc ja suihku yhteiskäytössä. Langaton nettiyhteys ja käyttöoikeus skanneriin/tulostimeen.

Taiteilijatapaaminen

Residenssitaiteilijoiden tulee järjestää vapaamuotoinen taiteilijatapaaminen residenssijakson aikana. Se voi olla muodoltaan esimerkiksi seminaari, luento, demonstraatioesitys, kahvitteluhetki tai pienoistyöpaja.

Hakemus

Hakemus toimitetaan 27.5.2016 mennessä sähköpostitse osoitteeseen: annamari.karjalainen(at)eskus.fi. Viestin otsikoksi: Kesäresidenssi 2016.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tulee lyhyesti kuvata mikä on residenssijakson tavoite ja miten aikoo työskennellä. Lisäksi toivottu ajankohta sekä ehdotus taiteilijatapaamisesta.

Liite: Ansioluettelo / esittely ryhmästä

Hakijat valitsee Esitystaiteen keskuksen residenssijury.

Lisätietoja:
annamari.karjalainen(at)eskus.fi / 045 874 0470

www.eskus.fi


Nukketeatterikeskus Poiju hakee tuotantoehdotuksia vuodelle 2017 | haku päättyy 31.8.2016

Nukketeatterikeskus Poiju on helsinkiläinen ammattiteatteri, joka keskittyy tuotannoissaan visuaaliseen teatteriin, nukke- ja esineilmaisuun sekä musiikkiin. Nukketeatterikeskus Poijun esitystarjonta jakautuu kahteen eri ohjelmistoon; lapsille ja perheille suunnattuun ohjelmistoon sekä aikuisille suunnattuun AnimaForm -ohjelmistoon.

Tuotantoehdotusten pohjalta tuotettu esitys / esitykset voidaan toteuttaa kokonaan, osatuotantona tai yhteistuotantona Nukketeatterikeskus Poijun ohjelmistoon. Tuotannon tulee soveltua kiertue-esitykseksi, koska Nukketeatterikeskus Poiju on kiertueteatteri eikä sillä ole omaa vakituista esitystilaa.

Vapaamuotoisen hakemuksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  • Esitysidea/ mahdollinen työsuunnitelma
  • Työryhmä tai tarve työryhmän jäsenistä
  • Kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma

Tuotantohaussa painotetaan soolotuotantoja, mutta myös suuremmat otetaan huomioon  tuotantosuunnitelmasta riippuen.

Nukketeatterikeskus Poiju tarjoaa tarvittaessa ohjaajan, nukenrakentajan, musiikin ja äänisuunnittelun sekä valosuunnittelun.

Hakemukset tulee lähettää osoitteeseen satu(a)nukketeatterikeskus.fi 31.8.2016 mennessä.

Ehdotusten pohjalta valinnat tehdään 16.9.2016 mennessä. Valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Tuotannot toteutetaan edellyttäen, että teatterin rahoitukseen ei tule merkittäviä muutoksia.

Lisätiedot:
Teatterinjohtaja Satu Paavola,
satu(a)nukketeatterikeskus.fi, p. 045-6085772

www.nukketeatterikeskus.fi


Hae nyt: Tuotantojärjestäjä/-assistentti kansainväliseen tuotantoon Irlantiin

Suomessa majapaikkaansa pitävä Postmodernsquare-ryhmä hakee tuotantojärjestäjää/-assistenttia Utopia Ltd -esitykseen Cork Midsummer Festivalille kesäkuussa. Kyseessä on kansainvälinen harjoittelu/vaihto. Matkat, majoitus ja päivärahat maksetaan. Kaksi paikkaa on vielä vapaana, joten tartu tilaisuuteen. Lisätietoja alla englanniksi.

FINAL CALL: STAGE TECHNICIAN AND/OR PRODUCTION ASSISTANT (INTERNSHIP)

Makeshift Ensemble in association with Postmodernsquare and Cork Midsummer Festival are looking for a STAGE TECHNICIAN INTERN and/or a PRODUCTION ASSISTANT to join the team for their upcoming production of 'Utopia Ltd.', a site specific, multi-disciplinary, international theatre production for Cork Midsummer Festival.

The successful candidate will join the team in Cork, Ireland, for a period of about 3 weeks from June 6th-28th 2016 (minor flexibility is possible).

A good fluency in English is required for the position. Priority will be given to candidates with previous stage management experience or those who can demonstrate a working knowledge of the position.

Please, send your CV detailing relevant experience and a short cover letter to the email address: daria(a)postmodernsquare.com

Remuneration - This is an unpaid developmental position, however, accommodation and per diems will be provided, and travel costs will be reimbursed.

Application Deadline - TUESDAY, 17 MAY, 17:00

www.postmodernsquare.com
www.makeshiftensemble.com
www.corkmidsummer.com

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA 

Vielä ehtii: Vamos Theatren naamioteatterikurssi 11.-15.7.2016, Jyväskylä

Vamos Theatren kurssille otetaan vielä ilmoittautumisia vastaan, joten toimi pian (virallinen ilmoittautuminen päättyi 6.5.).

Taustatietoa kurssista löydät TINFO-tiedotteesta 3 / 28.1.2016

Päivitystä aiempaan kurssi-infoon:

  • Kurssilla opettaa Vamos Theatren taiteellinen johtaja Rachael Savage yksin, teatterin musiikillinen johtaja on jäänyt pois.
  • Uusi kurssihinta 350 ¤.

Kurssitiedote ja ilmoittautuminen


TNL:n kesäkurssi: Teatterin tekemisen perusteet 17.–19.6.2016 | ilmoittaudu 27.5. mennessä

Tänä vuonna kesäkurssi palaa juurilleen. Erikoisteemoitettujen vuosien jälkeen teemana on jälleen teatterin tekemisen perusteet. Kurssin aikana käydään läpi teatteriesityksen valmistumisprosessi (käsikirjoitus, ohjaus, näyttelijäntyö, valo ja ääni) ja kurssipäivät päättyvät demoihin. 

Kurssilla annetaan linjakohtaista opetusta teatterin eri osa-alueilla. Kurssi alkaa perjantaina klo 14 ja päättyy sunnuntai-iltana noin klo 17. Kurssipaikkana on Kulttuuri- ja monitoimitalo Vernissa Tikkurilassa Vantaalla.

Opettajina ovat Minna Nurmelin (ohjaus), Tarja Heinula (näyttelijäntyö), Elina Kilkku (käsikirjoitus) sekä Severi Haapala ja Jyrki Sinisalo (tekniikka). 

Kurssin hinta on 170 ¤. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 27. toukokuuta mennessä: kurssit(a)tnl.fi

TYÖPAIKKOJA

Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja työpaikkoja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Projektitutkija – Cupore | haku 16.5. mennessä

Projektitutkija Cuporeen: vammaisyhteisöjen kulttuuritoiminta sekä kulttuurin ja taiteen saavutettavuus

Kulttuuripolitiikan tutkimuksen edistämissäätiö Cupore hakee projektitutkijaa kuuden kuukauden määräaikaiseen työsuhteeseen. Projektitutkijan tehtäviin kuuluu vammaisjärjestöjen ja -yhteisöjen kulttuuritoiminnan vaikuttavuuden arviointi sekä kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta edistävien hankkeiden tarkastelu.

Cupore tuottaa ja välittää kulttuuripoliittisen päätöksenteon käyttöön tutkimustietoa ja edistää yleisemmin kulttuurikehityksen kannalta keskeisen tutkimus- ja asiantuntijatiedon syntyä. Säätiön tutkimushankkeet ja selvitykset kohdistuvat muun muassa kulttuuritoiminnan rakenteisiin, rahoitukseen ja ohjaukseen, kulttuurisiin oikeuksiin ja kulttuuriseen osallisuuteen ja osallistumiseen sekä luovien alojen tuotantorakenteisiin, toimintamalleihin ja osaamistarpeisiin.

Projektitutkijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä kokemusta tutkimushankkeissa toimimisesta. Lisäksi hakijalta edellytetään taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta edistävien periaatteiden ja toimintamallien tuntemusta. Projektitutkijan tehtäväpalkka on 2500 euroa ja henkilökohtainen lisäosa enintään 1000 euroa kuukaudessa.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään lähettämään sähköpostilla info(a)cupore.fi 16.5.2016 mennessä.

www.cupore.fi


Kansainvälisen toiminnan koordinaattori – Susanna Leinonen Company | haku 17.5. mennessä

Suomalaisen nykytanssin huippuryhmä Susanna Leinonen Company etsii osa-aikaista kansainvälisen toiminnan koordinaattoria.

Haasteelliset ja monipuoliset työtehtävät sisältävät muun muassa myyntiä, markkinointia ja viestintää.

Etsimämme henkilö on kiinnostunut kansainvälisestä toiminnasta ja motivoitunut kehittämään korkeatasoisen nykytanssiryhmän esitystoimintaa. Arvostamme markkinointi- ja myyntihenkisyyttä, matkustusvalmiutta, innovatiivisuutta, oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä organisointi- ja kokonaisuuksien hahmotuskykyä.

Englannin kielen sujuva suullinen ja kirjallinen taito on välttämätön, muiden kielien, erityisesti ranskan osaaminen on eduksi. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta ja aiempaa kokemusta esimerkiksi kulttuurituotannon, viestinnän tai kaupalliselta alalta.

Työtehtävä on määräaikainen ja kestää vähintään 12 kk. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin viimeistään 1.8.2016. Tehtävään voidaan perehdyttää joustavasti myös kesäkuun aikana.

Lisätietoja tehtävästä antaa toiminnanjohtaja Katri Kekäläinen keskiviikkona 11.5. klo 13-16, puh. 045-1380 336.

Lähetä tiivis hakemuksesi (max. 1 sivu) suosittelijoineen sekä ansioluettelo 17.5.2016 mennessä sähköpostitse. Haastattelut tapahtuvat viikoilla 20-21.

Lisätietoa susannaleinonen.com


Toiminnanjohtaja – Läntinen tanssin aluekeskus | haku päättyy 26.5.

Läntinen tanssin aluekeskus hakee toiminnanjohtajaa. Haku to 26.5.2016 klo 16 mennessä.

Läntinen tanssin aluekeskus (LTA) on yksi seitsemästä tanssin aluekeskuksesta Suomessa. Yhdistyksen tehtävä on tanssin vapaan kentän toimintaedellytysten tukeminen, tanssin saatavuuden ja saavutettavuuden alueellinen ja sosiaalinen edistäminen sekä ammattitaiteilijoiden työllisyyden parantaminen. LTAn toiminta-alue kattaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan ja sen toimitilat sijaitsevat Turussa.

Tehtävän kuvaus: Toiminnanjohtaja vastaa toiminnan laaja-alaisesta kehittämisestä, varainhankinnasta, yhteiskuntasuhteista, tuotanto- ja palvelutoiminnan organisoinnista sekä mm. sopimuksista, taloushallinnosta, raportoinneista ym. kaikista yhdistyksen operatiivista toimista hallituksen alaisuudesta. Toiminnanjohtaja on hallituksen esittelijä ja työntekijöiden esimies. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää aktiivista osallistumista alueellisten ja valtakunnallisten verkostojen toimintaan.

Kelpoisuus: Kyseessä on kehittämistehtävä, joka edellyttää soveltuvia korkeakouluopintoja, kulttuuripolitiikan ja kulttuurin rahoitusrakenteiden perusteellista tuntemusta, useamman vuoden työkokemusta samankaltaisista tehtävistä ja kokemusta sekä hankehallinnoinnista että monialaisesta yhteistyöstä. Hakijalta edellytetään laajojen kokonaisuuksien hallintaa ja proaktiivista otetta kulttuurialojen kehittämiseen. Tehtävä edellyttää työtäpelkäämätöntä asennetta, hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä sekä moitteetonta suomen ja vähintään hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa. Olemassa olevat verkostot ja yhteiskuntasuhteet katsotaan eduksi.

Hakemukset palkkatoiveineen ja ansioluetteloineen 26.5.2016 sähköisesti osoitteella: lotta.skaffari(a)l-tanssi.fi. Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 23.

Tiedustelut:
toiminnanjohtaja Lotta Skaffari, 0400-546012 Läntinen tanssin aluekeskusyhdistys ry:n varapuheenjohtaja, Porin kaupungin kulttuurijohtaja Jaana Simula, 044-7011251 (virka-aikana)


Näyttelijätaiteen lehtori – Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu | haku 20.6. mennessä

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee näyttelijäntaiteen lehtoria, opetusalana äänenkäyttö ja laulu (100 %) kaksivuotiselle toimikaudelle alkaen 1.1.2017 tai sopimuksen mukaan

Näyttelijäntaiteen lehtori vastaa omalta osaltaan näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opetuksesta. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti. Lehtori ohjaa ja tarkastaa opinnäytteitä ja osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden raatityöskentelyyn. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää sekä osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Taideyliopiston henkilöstösäännön mukaan taiteellisin perustein täytettävään lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorintutkintoa tai ylempää korkeakoulututkintoa ja/tai taiteellisia ansioita. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää opetustaitoa. Opetustaitoa arvioitaessa otetaan huomioon aiempi opetuskokemus, pedagoginen koulutus ja opetusnäyte. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon kokemus kyseisen tehtävän alalta. Näyttelijäntyön koulutusohjelmassa äänenkäytön ja laulun lehtorin opetus suuntautuu lähtötasoltaan erilaisille näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opiskelijoille.

Tehtävään valittaessa painotetaan opintoja ja monipuolista kokemusta erilaisista äänenkäyttötavoista sekä esiintymisestä, laulusta, musiikista, teatterista ja niiden eri tyylilajeista.

Tehtävää hakeneiden tulee varautua antamaan opetus- ja esiintymisnäyte ja haastattelu syyskuun alussa.

Palkkaus sijoittuu yliopistojen yleisen työehtosopimuksen opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasolle 6, jolloin kokonaispalkka on 3662-3862 euroa riippuen henkilökohtaisen suoritustason osuudesta.

Vapaamuotoinen hakemus (1-3 liuskaa) sekä ansioluettelo liitteineen toimitetaan yhtenä PDF-tiedostona viimeistään 20.6.2016 Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kirjaamoon, teak.kirjaamo(a)uniarts.fi.
 
Lisätietoja: www.uniarts.fi

  • Tehtävän sisällöstä 20.6.2016 saakka: Elina Knihtilä, näyttelijäntyön professori, 050-524 0927
  • Hakumenettelystä: Laura Jännes, hallintopäällikkö, laura.jannes(a)uniarts.fi , 0400-792 043

 

 twitter.com/tinfotweets