17.01.2019

TINFO-tiedote 2 / 17.1.2019
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Teatterikorkeakoulusta kohti työelämää
Kohtaamattomuuden, epätietoisuuden ja epäluulon kuiluja voidaan kuroa umpeen.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA KOULUTUSTA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Teatterikorkeakoulusta kohti työelämää

Teatterikorkeakoulun näyttelijä-, dramaturgi-, ohjaaja- sekä valo- ja äänisuunnittelukandiopiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuuluu työelämään perehdytyskurssi. TINFOn osuutena on ollut esitellä erilaisia kenttiä ja todellisuuksia, joilla tulevat taiteilijat voivat toimia, ja esitellä kentillä työllistymistä teatteritilastojen lukujen valossa.

Kyse on valmistautumisesta tulevaisuuteen tilanteessa, jossa urapolut ja taiteelliset orientaatiot ja toimijuudet ovat moninaiset ja kentät alati laajentuvat. TINFOlle tämä kasvokkainen kohtaaminen on suunnattoman tärkeätä ja arvokasta. Se antaa meille häivähdyksen siitä, missä opiskelijoiden ajattelu kulkee, se antaa mahdollisuuden keskusteluun. Tätä keskustelua haluamme jatkaa. Kandien kanssa ollaan suunnittelemassa yhteistä tapaamista TINFOssa.

Avointen maisemien ja useiden polkujen todellisuuksissa opiskelijan harteille sälyttyy itseohjautuvuuden vastuun paino. Tärkeätä on sekin, mistä ja keneltä tietoa saa, minkälaista tietoa on tarjolla ja kuka auttaa Teatterikorkeakoulun ulkopuolella.

Teatteritilastojen vakinaisten kiinnitysten ja vierailijatehtävien, palkkatilastojen ja sukupuolittunutta rakennetta kuvaavat luvut ovat yksi tietopohja, samoin YLE Draamalta saadut luvut ja terveiset. Tietopohjana toimivat myös TINFOssa tekemämme selvitys näyttelijäopiskelijoiden asenteista ja arvoista osoitti kuilua valmistuvien ja maakuntien vos-teattereiden välillä.

Kohtaamattomuuden, epätietoisuuden ja epäluulon kuiluja voidaan kuroa umpeen. Pyysin maakuntien vos-teattereiden johtajilta Iiristiina Varilolta, Tiina Luhtaniemeltä, Otso Kautolta, Mikko Koukilta ja Ilkka Laasoselta pohdintoja ja terveisiä ja niitä tulikin ropisten. Myös Kari Arffman avasi HKT:n kiinnityspolitiikkaa. Kiitos johtajille pohdinnoista ja näkemyksistä. Osa tästä arvokkaasta aineistosta julkaistaan blogikirjoituksina vähän tuonnempana.
 

Viestiä vos-teattereilta tuleville teatterilaisille: ollaan kasvokkain

Viestit teatterinjohtajilla olivat melkoisen yhdenmukaisia. Ilahtuneita teatterinjohtajat olivat siitä, että opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden yhteydenotot ovat lisääntyneet. ”Kannattaa tutustua myös vos-teattereihin oma-aloitteisesti. Emme ole niin jäykkiä laitoksia kuin kuvitellaan. Kun seuraa esityksiämme, voi yllättyä.” (Tiina Luhtaniemi)

Tässä koostetta. 
”Lähtekää harjoitteluun maakuntiin, hankkikaa harjoittelupaikkoja, tulkaa, oikeasti kuunnelkaa ja tukeutukaa ammattilaisiin ja teatterinjohtajiin, oppikaa koneisto, käykää kokeilemassa ja tekemässä”.

”Altistakaa itsenne ja uskaltautukaa laittamaan oma taiteellinen intohimonne ja luovuutenne kehyksiin ja raameihin! Harjoittelupaikka olisi kokeilukerta.”

”Tutkiskele itseäsi ennen kuin haet, mieti omaa asennettasi ja taiteilijuuttasi: pystytkö kääntämään ja raamittamaan oman intohimosi tiettyihin kehyksiin ja sitä kautta kokemaan työn mielekkääksi ja palkitsevaksi. Isossa talossa tietyt parametrit on otettava huomioon, monen ihmisen työnantajina johtajilla on oikeasti tulosvastuu.”

”Mieti jo maisterivaiheen alussa, olisitko valmis muuttamaan pois pääkaupunkiseudulta, olisitko avoin eri tyylilajeille, olisitko valmis kohtaamaan toisenlaisia alueellisia todellisuuksia ja yleisöjä maakuntateatterissa?”

”Maakuntateatterissa tarvitaan myös käsityötaitoa; oletko valmis ohjaamaan periaatteessa minkä tahansa tekstin ja löytämään itsellesi ja työryhmälle mielekkään kulman, ei omasta käsialasta ja intohimosta tarvitse luopua.”

”Kaupunginteatteriympäristössä prosessityöskentely vailla ennakkosuunnittelua on poikkeuksellista; valtaosa on ennakkosuunnittelua edellyttävää repertuaaria; taiteellinen ennakkosuunnitteluprosessi pitää olla hallussa ja siihen olla halua.”

”Isoissa taloissa tarvitaan kykyä kuunnella ja avoimuutta ja yhteistyökykyä, kykyä dialogiin, ettei joudu hankaukseen; koneistoa vastaan ei kannata ryhtyä tappelemaan ja ottaa turpiinsa.”

Unohdusta ei maakuntateattereissa tarvitse pelätä:
”Älä pelkää, että unohtuisit, eniten unohdut, jos sinulla ei ole työtä!”
”Jos tulet Lahteen, lähdet täältä takuulla parempana näyttelijänä kuin tulit” (Ilkka Laasonen)

”Jos itse olisin nuori, tulisin Turkuun parin vuoden kiinnitykselle; Turussa on elokuva- ja televisiotuotantoja samaan aikaan; useat ohjaajat käyvät katsomassa talon juttuja, he ”löytävät” meiltä näyttelijöitä; en usko, että Turussa pääsee unohtumaan.” (Mikko Kouki)

”Ison talon vahvuus on siinä, että taloissa on eri-ikäistä, erilaisen koulutuksen ja tradition omaavaa henkilökuntaa; tällainen hiljainen kokemustieto on suurta rikkautta (Lahti)

”Kaikki lähtee luottamuksesta, tutustumisen kautta syntyy luottamusta, dialogisuutta, jossa molemmat osapuolet ymmärtävän toistensa tavoitteita ja ambitioita.” (Tiina Huhtaniemi)

”Omaäänisyys, kirkas väite maailmasta tai ylipäätään näytelmän viesti, maailmankuva tai sanoma on tärkeä. Jos jokin lajityyppi on läheinen, se kannattaa artikuloida. On aina hyvä asia, kun kemiat kohtaavat. ”
 

Voisiko alalle luoda harjoittelujärjestelmän?

Harjoittelut ja assistentuurit jäivät pohdittumaan. Useissa yliopistoissa korkeakouluharjoittelua/ työharjoittelua tuetaan aktiivisesti opintopisteinä ja työnantajalle tulevalla harjoittelutuella. Harjoittelutuki edellyttää, että työnantaja maksaa harjoittelijalle vähintään Kelan työssäoloehdon täyttävän vähimmäispalkan.

Taideyliopistosta / Teatterikorkeakoulusta puuttuu omanlaisensa räätälöity korkeakouluharjoittelujärjestelmä. Harjoittelu ei ole riistoa. Esimerkiksi Akavassa on laadittu muistilistoja sekä työtekijöille että työpaikoille harjoittelun pelisäännöistä. Eikö juuri harjoittelijoiden rekrytoinnilla olisi mahdollisuus kaventaa erilaisia kuiluja, lisätä oman teatterin tunnettuutta ja saada erilaista osaamista? Eikö kaikkien intresseissä olisi tukea laadukkaita harjoittelupaikkoja?

Vai ajattelenko nyt jotenkin väärin? Onko jokin periaatteellinen este tai ero? Oikaiskaa ja kertokaa.
 

”Pertsa on uusi nykäri ”

Työelämäkurssin kandeja tuntui kiinnostavan oman ammattikuvan laajennus, hybridiys. Myös asenteiden rukkauksesta joku mainitsi, omien ennakkoluulojen kyseenalaistamisesta, intermediaalisuudesta, monien eri medioiden kanssa toimimisesta. ”Kapitalismi paha, paha” pitää sisällään ehkä muutakin.

Ensemblen kaipuu on olemassa, ensemble mahdollistaa osaamisen kehittämisen.

Hyvin tehty, taiteellisesti kunnianhimoinen pertsa vaatii mielettömän paljon ammattitaitoa ja osaamista. Osalle nykäriähkyn keskellä kasvaneille pertsa ei olekaan kirosana. Joku opiskelijoista kommentoi, että pertsa on uusi nykäri. Kiintoisaa. Tätä keskustelua pitää jatkaa.

Suomalaisella institutionaalisella teatterikentällä ei ole varaa hukata nuorta tekijäsukupolvea.
 

Kuuntelemisen vallankumous

Dramaturgi Antti Lehtinen Yleltä muistutti kuuntelemisen vallankumouksesta. Tämä kuuntelemisen vallankumous kuuluu ja näkyy meidän tottumuksissamme. Kiitos YLE Areenan, tuotannot, radiodraama, feature- ja podcast -ohjelmat ovat entistä saavutettavampia!

YLE on yksi merkittävistä näyttelijöiden, ohjaajien ja dramaturgien työllistäjistä. Koulun aikana luodut kontaktit helpottavat lähestymistä puolin ja toisin myös valmistumisen jälkeen, mutta eivät ole ainoa tapa päästä tekemään "keikkaa". ”Monentaustaiset freelancerit tarjoavat meille kuunnelma- ja muita audioteosideoita paljon ja yleensä tekijöiden oma aktiivisuus on avainasemassa. Meille voi tarjota ideoita hyvinkin matalalla kynnyksellä, ihan vain ottamalla yhteyttä dramaturgeihin tai tuottajiin.”

”Radio on väline, joka ei sulje mitään ideoita pois, ts. kaikki on mahdollista, mutta toki ääni muodostaa tekemiselle aivan erilaiset reunaehdot kuin näyttämö, valkokangas, tv-ruutu tai kirjan sivu.”
 

Taidekenttä on kaukana tasa-arvoisuudesta ja moninaisuudesta

Arkadia-seurassa avattiin kysymystä kulttuuripolitiikan tasa-arvoisuudesta ja moninaisuudesta. Tärkeä keskustelunavaus eduskunnan ja kentän toimijoiden kesken. Viestiä kulkee eduskuntavaalien kynnyksellä ja kun hallitusohjelmia ollaan tekemässä. Tällaiset tilaisuudet saavat tietoisiksi siitä, millaiset normit kulttuuripolitiikkaa määrittävät, pohtimaan, ketkä jäävät ulkopuolelle ja miten vallitsevia normeja voidaan haastaa, kuten Kulttuuria kaikille -verkoston toiminnanjohtaja Rita Paqvalen totesi ja muistutti että yhdenvertaisuuden toteutuminen on pitkälti kiinni asenteista.

Mitä kaikkea tarvitaan? Rita Paqvalenin mukaan enemmän yhteistyötä vähemmistöihin/marginaalin kuuluvien taiteilijoiden/toimijoiden ja enemmistöön/ valtavirtaan kuuluvien välillä. Ulkomaalaistaustaisten lasten omakielisen lastenkulttuurin tukemista rekrytoimalla ulkomaalaissyntyisiä ja -taustaisia taidekasvattajia ja ammattitaiteilijoita. Kelpoisuusvaatimusten tietoista uudelleenarvioimista, esim. tarvitaanko täydellistä suomen ja/tai ruotsin kielen osaamista kaikkiin tehtäviin. Kulttuurisen monimuotoisuuden ja saavutettavuuden huomioimista painottavana kriteerinä taidelaitosten valtionosuuslakia uudistettaessa. Edustuksen varaamista ulkomaalaissyntyisille ja -taustaisille sekä vammaisille taiteilijoille ja alan asiantuntijoille julkisen taide- ja kulttuurihallinnon päätöksenteon prosesseissa, toimikunnissa ja työryhmissä.

Me tarvitsemme normikriittistä johtajuutta, kuten kuvataiteilija Sepideh Rahaa muistutti, on päästävä ulkopuolelta sisään. Ulkomaalaissyntyisen taiteilijan vaikeuksista voi katsoa vaikkapa tästä Rahaan puheenvuorosta.

David Kozman mukaan maahanmuutto on demonisoitu. Ulkomaalaistaustaiselle näyttelijälle on varattu kiintiöpaikka uhrina tai rikollisena. Kapeita, stereotyyppisiä representaatioita. Teatterissa tarjottavat tarinat eivät kuvasta maahanmuuttajien todellisuutta eivätkä vastaa todellisuuden monimuotoisuutta ylipäätään. On ryhdyttävä kertomaan nyky-yhteiskunnan tarinoita, yhteiskunnan, joka on monikielinen ja moninainen.

Cuporen tutkimukset tulevat selvittämään tilannetta, samoin meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselymme. Keväällä on odotettavissa ulostuloja. Nyt vain vielä viimeiset vastaukset kyselyyn

Hallitusohjelmat syyniin

TINFOssa tulemme ottamaan puolueiden hallitusohjelmat syyniin kulttuuri- ja taidepolitiikan linjausten näkökulmasta. Miten nähdään taide, taiteilijoiden asema, kulttuuri- ja taideinstituutiot, kulttuurinen moninaisuus.

Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuu omassa toiminnassamme?

Lupasimme ottaa kriittisen tasa-arvokatseen alle TINFO-tiedotteet, työpäiväkirjamerkintäni, omat hankkeemme. Tämä on yksi käytännöllinen toimenpide, jolla voimme tarkastaa, miten oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme periaatteet jalkautuvat käytäntöön. Ihan vain laskemallakin voidaan saada tietoa. Tulemme pitkin kevättä tuomaan esiin sukupuolirakenteen lukujamme, kuinka paljon projekteissamme, seminaareissamme, tapahtumissamme on ollut mukana nais- ja miesoletettuja, kuinka paljon olemme kirjoittaneet, uutisoineet heistä tai esitelleet tietokannoissamme.

Ensimmäiseksi katsottiin työpäiväkirjamerkintäni vuodelta 2018. Kirjoittaminen on pohjautunut täysin omiin haluihini, onko katseeni vinoutunut ja valikoiva. Lukujen osalta läpäisin tasa-arvotarkastuksen, nais- ja miesnimisissä maininnat menevät suht tasan 240/216. Itsetutkiskelua kuitenkin tarvitaan ja ainakin omassa päässä kriittisyyttä: tulinko kirjoittaneeksi enemmän miesoletettujen tekemisistä, tulinko niputtaneeksi naisoletettuja enemmän. En tiedä.

Jokainen taho voi tykönään tehdä sisäistä sukupuolitarkistusta, kuinka monta nais- ja mieskirjailijaa, -ohjaaja, -näyttelijää, seminaaripuhujaa. Ja kun tähän vielä lisättäisiin kielten ja ulkomaalaistaustaisten lukumäärä. Keitä tuli valituksi?
 

Ihmiskoe speedyvirrasta helvettiin

Tampereella on menossa yhdensortin ihmiskoe. Nätyläisten ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden yhteistuotanto Hair kutsuu Margaret Meadin kautta meidät osallistumaan kriittisellä katseella 1960-luvun lopun Hair-musikaaliin ja kokeenjohtaja Meadin suulla pohtimaan Hair-heimon kautta, miten säilyttää optimisminsa nihilismin, kyynisyyden ja pessimismin sijaan.

Tämä kehystys tuli tarpeeseen, melkoisesta asenteellisesta tuubastahan Hairissa on kyse. Opiskelivat tuskin ostavat tällaista sukupuolikuvaa. Mieleen tuleen Living Theatren Paradise Now ja sen nykynäkökulmasta myötähäpeää synnyttävä Julian Beck huutamassa vallankumousta ja uutta alkua ja koko muu hihhulointi. Kenen tasa-arvosta tässä seksuaalivallankumouksessa oli kyse? Hair on sitä paitsi melkoisen konsumeristinen teos.

Pauliina Hulkon dramaturgiassa ja ohjauksessa mennään syvälle sodan kauhuun, vapaan liikkeen speedyvirrasta siirrytäänkin helvetin kauhuihin Apocalypse Now -leffan hengessä. Emme olekaan enää ulkopuolisia vaan siellä sisällä kokemassa, aistimassa ja kuulemassa pimeää kauhua ja kuuntelemassa katkelmia T.S. Eliotin Hollow Menistä. Miten meidän käy, minkälaisia representaatioita tuotetaan, minkälaisia lopetuksia meille tarjotaan. Ollaan Hairin ytimessä vailla konsumerismia.

Esittämisen, laulamisen, liikkeen/tanssin, soundin, soinnin, visuaalisuuden osaamista ja mielihyvää. Pieni ihme, miten Teatterimonttu venyy suureen musikaalispektaakkeliin.

Populaarilajit ovat ihmeellisiä, mitä kaikkea ne voivatkaan aistimuksellisen mielihyvän avulla meille (sala)kuljettaa. Demokratian, oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon, oikeuksien representaatioita musikaalissa pitäisi kirjoittaa, kirjoittaa populaarilajeihin sisältyvistä mahdollisuuksista. Jatkan tästä…
 

Miesten teatterileikkiä

Neljä miestä ja ohjaaja Antti Latun ohjelmistolöytö Lasse Lehtisen veijaritarina Hiihtävä hautaustoimisto on täydellinen match! Ja kun vielä lisätään kekseliäät puvut ja tarpeisto on kaikki teatterileikin ainekset kasassa. En voinut kuvitella, että näin irtonaista, kieli poskessa tehtyä teatteri- ja sukupuolileikittelyä olisi mahdollista tehdä vankilateatterina. Mutta ehkä juuri siinä voi, kun näyttelijöillä ei ole teatterista mitään kokemusta, ei ennakkoluuloja ja -käsityksiä, mitä teatterin pitäisi olla.

Kun on keskinäistä luottamusta ja asennetta, mennään esitys edellä, hahmojen suojissa, ylitetään oma kauhu ja pelko ja riittämättömyyden tunne. Esityksen jälkeisessä keskustelussa yksi miehistä sen kiteytti: että voi pitää hauskaa ihan selvin päin. Omasta itsestään ja yhteisöllisestä olemisesta voi ottaa mittaa teatteria tekemällä. 

Tässä suomalaisesta vankilateatterista eurooppalaisessa kontekstissa Hannele Martikaisen haastattelun muodossa. 
 

Lähelle zoomaten laajakuvaa perhe- ja kyläyhteisön dynamiikasta
 

Teatteri Jurkassa jatketaan Tsehovin Lokin jälkeen klassikkojen tiivistysversioita.Tarvitaan ohjaaja (Henri Tuulasjärvi), kaksi näyttelijää (Ella Mettänen ja Eero Ojala) ja se on sitten siinä. Niskavuoren Hetassa piirtyy esiin yhteisön tirkistelevä julmuus epäsäätyistä avioliittoa kohtaan, suvun valtasuhteet, kunniat ja kaunat, vaietut ja sanoittamattomat tunnot ja tunteet. Tässä ovat läsnä niin ihmiset kuin eläimetkin ja parenteesien kerronnalla vetäistään kohtaus selväksi.

Tällainen työ on lahja meidän klassikoille, ne tuoreuttavat, freesaavat ja fyysistävät, tuovat uusia kerrostumia, tuovat teokset tähän aikaan ja tämän ajan ihmisille. Taidesivistystyötä, joka taitavien tekijöiden käsissä on todistus liven ja klassikkojen voimasta.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

Kevään ensi-iltojen koko kirjo TINFO-verkossa selailtavana

TINFO kerää teatterien ensi-iltojen tiedot avoimeen verkkopalveluun. Koko vuodelle 2019 on jo tiedossa 240 ensi-iltaa. Lista päivittyy jatkuvasti. Tästä keväästä lähtien myös harrastajateatterien on mahdollista ilmoittaa ensi-illoistaan tässä palvelussa, joten Ensi-iltalista tulee sisältämään teatteriesitysten koko kirjon.

Voit ilmoittaa tiedossa olevat ensi-illat verkkolomakkeella milloin tahansa.  
 
Jos teatterisi puuttuu teatterilistalta, ilmoita teatterin tiedot tällä lomakkeella.  
Voit myös päivittää teatterin tietoja samalla lomakkeella, tai ilmoittaa muutoksista sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi


Muistathan vastata Valta, vastuu, vinoutumat -kyselyyn

Valta, vastuu, vinoutumat – kysely tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta esittävien taiteiden alalla.

Kyselyyn toivomme vastauksia kaikilta teatterin, tanssin ja sirkuksen parissa työskenteleviltä. Kysely on auki 15.11.2018-31.1.2019.

Kysymykset voi valita vastattavakseen suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Näitä asioita selvitämme

 • Kohdellaanko jokaista tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti riippumatta sukupuolesta, iästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, äidinkielestä, ulkonäöstä, taustassa tai muusta henkilökohtaisesta ominaisuudesta?
 • Minkälaista ja miten paljon esiintyy syrjintää, häirintää, kiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä, yliolkaista tai vähättelevää suhtautumista työkumppaneiden tai johdon taholta?
 • Miten paljon joutuu kohtaamaan sukupuoli- ja muita stereotypioita – kaikenlaisia kaavamaisia oletuksia? 
 • Toiminko minä, toimiiko työkumppani, toimiiko esimies/johtaja yhdenvertaisesti ja tasapuolisesti?  Miten toimin tilanteissa, joissa tasa-arvoa tai yhdenvertaisuutta loukataan? Puutunko, olenko huomaamatta vai hiljaa?

Tällä kyselyllä selvitämme alalla vallitsevan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilaa. Jotta vinoutumat ja vääristymät saadaan korjatuksi, tarvitaan tietoa siitä, miten teatterin, tanssin ja sirkuksen alalla erilaisissa asemissa ja työtehtävissä toimivien tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat työn arjessa ja käytännöissä.  

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yhteisiä asioita

Emme tee kyselyä vain kyselyn vuoksi. Teemme julkaisun, nostamme kyselyn tulokset esiin seminaareissa, keskusteluissa ja kirjoituksissa. Tuotamme yhdessä toimenpide-ehdotuksia ja -suosituksia, joilla rakennetaan nykyistä yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa työtä. Seuraamme toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen on (itse)kriittistä hereillä oloa ja valppautta, jatkuva prosessi.

Kyselyssä yhteistyökumppaneita ovat Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) rinnalla Centralförbundet för Finlands Svenska Teaterorganisationer (CEFISTO), Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (Teme), Suomen Näyttelijäliitto, Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat (Sunklo), Teatterikeskus, Suomen Teatterit (STEFI), Globe Art Point sekä Tanssin tiedotuskeskus ja Sirkuksen tiedotuskeskus.

Tule mukaan tekemään asioita näkyviksi työpaikoilla vastaamalla tähän kyselyyn!

https://www.webropolsurveys.com/S/68DC97C09C920EC5.par


Kyselyä koskevat tiedustelut:

TINFO / tutkimus- ja hallintokoordinaattori Mikko Karvinen, mikko(a)tinfo.fi tai                                                 
TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna(a)tinfo.fi

UUTISIA

Maailma on kotona Maailman teatteripäivänä 27.3.2019

Uuden näytelmän ohjelma UNO, Näytelmäkirjailijoiden Teksti-yhteisö ja Teatterin tiedotuskeskus TINFO ovat kutsuneet kirjailija Sivan Ben Yisain vierailulle Helsinkiin maaliskuussa. Ben Yisai vetää kirjailijatyöpajan ja esiintyy Maailman teatteripäivän 27.3.2019 tapahtumassa Kansallisteatterin Lavaklubilla. Tapahtuman aihe on Maailma kotona, ja israelilaissyntyisen, Saksassa asuvan ja englanniksi kirjoittavan näytelmäkirjailijan mukana tulee tilaisuus puhua siirtolaiskirjailijuudesta ja -taiteilijuudesta laajemminkin.

Maailman teatteripäivä on Kansainvälisen teatteri-instituutin (ITI) julistama juhlapäivä. Suomessa teemapäivän henkeen sopivan tilaisuuden järjestää TINFO yhteistyössä Globe Art Pointin ja Suomen Kansallisteatterin kanssa.   

TINFO on nostanut esiin taiteilijoiden ilmaisunvapautta Maailman teatteripäivän Suomen-tapahtumissa, joissa vuonna 2017 päävieras oli irakilainen teatterintekijä ja turvapaikanhakija Bakr Hassan ja 2015 ukrainalainen näytelmäkirjailija Natalia Vorozbyt.

Maailman teatteripäivän tapahtuma Lavaklubilla ke 27.3.2019 klo 14-16. Tarkemmat tiedot ohjelmasta julkaisemme lähempänä ajankohtaa. Seuraa TINFO-tiedotetta ja somekanaviamme.

Lisätietoja:

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, 044 363 1722, hanna.helavuori(a)tinfo.fi tai  
viestintäpäällikkö Sari Havukainen, 050 306 1224, sari.havukainen(a)tinfo.fi


Rikos ja rangaistus Sveitsissä, valo- ja video-osaaminen tulee Suomesta

Kun virolaisen tekijäkaksikon Ene-Liis Semperin ja Tiit Ojasoon ohjaukset Schuld ja Sühne tulevat ensi-iltaan 30.1.2019 Luzerner Theaterissa Sveitsissä, niiden valo- ja videosuunnittelusta on vastannut Jalostamo2 -teatterin toinen taiteellinen johtaja Petri Tuhkanen. Schuld ja Sühne ovat teospari, jotka on perustuvat Fjodor Dostojevskin Rikokseen ja rangaistukseen ja jotka yleisö pääsee halutessaan katsomaan peräjälkeen, saman illan aikana, kahdella eri näyttämöllä. Tuplaensi-iltaan tulevassa näyttämöllisessä runossa pohditaan syyllisyyttä ja kysytään globaalin moraalin ja omantunnon perään.

Viime vuoden loppuun saakka Semper ja Ojasoo luotsasivat NO99-teatteria Tallinnassa, ja teatterin viimeiseksi produktioksi jäi NO30 Narrien laiva (Kihnu Jõnn), yhteistuotanto helsinkiläisen Jalostamo2:n kanssa. Valosuunnittelija-lavastaja Petri Tuhkanen työskenteli Teatteri NO99:ssä jo ennen Narrien laivaa, parissa teoksessa, ja oli osa taiteellista työryhmää esimerkiksi teoksessa NO43 Könts (Filth), joka kiersi kymmenessä maassa eri festivaaleilla. Se esitettiin mm. Roomassa, kun Teatteri NO99:lle myönnettiin arvostettu eurooppalainen teatteripalkinto New Theatrical Realities.

Uusia esitysmuotoja hakeva Luzerner Theater on Semperin, Ojasoon ja Tuhkasen Tallinnan jälkeen seuraava yhteinen pysäkki. Esitysten dramaturgina toimii teatterin uusi taiteellinen johtaja Sandra Küpper, musiikin teoksiin tekee virolainen Jakob Juhkam.  Schuldin ja Sühnen esityskaudet Sveitsissä jatkuvat kesään saakka.

(TINFO 17.1.2019)

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Dramaturgiakirja - kaikki järjestyy aina -kirjanjulkkarit ja keskustelutilaisuus | 25.1.2019 Helsinki

Dramaturgiakirja - kaikki järjestyy aina 
-kirjanjulkkarit ja keskustelutilaisuus, keskustelutilaisuuden vetää Maria Säkö. 

Perjantaina 25.1.2019 klo 17.30-19.00 Teatterikorkeakoululla 

Dramaturgiakirja - kaikki järjestyy aina on teos, joka kartoittaa ennen kirjoittamatonta dramaturgian historiaa sekä tarkastelee dramaturgiaa näytelmän, esitysten ja nykyesitystaiteen ajankohtaisten kysymysten kautta. Lisäksi teoksen artikkeleissa pohditaan dramaturgiaa laajempana filosofisena käsitteenä ja luodaan dramaturgista sanastoa.  
 
Kirjan toimittajat ovat Katariina Numminen, Maria Kilpi ja Mari Hyrkkänen ja kirjoittajina on dramaturgeja näytelmäkirjailijoita, pedagogeja sekä taiteellista työtään tutkivia taiteilijoita ja esitystaiteilijoita mm. Seppo Parkkinen, Tuomas Timonen, Esa Kirkkopelto ja Pauliina Hulkko.

Julkaisutilaisuudessa artikkeleiden kirjoittajat kertovat ajatuksiaan kirjan synnystä ja dramaturgiasta ja heitä on mahdollisuus haastatella. Tervetuloa keskustelemaan!

Tekijöitä tilaisuudessa haastattelee toimittaja, kriitikko Maria Säkö.

Kirjaa on myytävänä julkaisutilaisuudessa

Lisätietoja: Katariina Numminen katariina.numminen(a)uniarts.fi


Työväen näyttämöpäivät 25.-27.1.2019, Mikkeli

Työväen Näyttämöpäivät on vuosittain Mikkelissä järjestettävä valtakunnallinen harrastajateatterikatselmus. 

Vuoden 2019 festivaaleille valitut esitykset ovat:

Jyväskylän Huoneteatteri: Kirjopesu
Hurmaryhmä (Teatteri Hurmaryhmä Ry): Vuoriston kaunotar
Jo-Jo Teatteri: Suden nälkä
Teatteriryhmä LATAAMO: Älli Bälli
Mikkelin poikateatteri: Pelkompleksi
Ad Astra ry: Viettelyksen asuntovaunu
Teatteri Rajarikko: Lampaat
Puskakollektiivi: Toinen näytelmä
Teatteri Koomaa: On isis
Ykspihlajan Työväen Näyttämö: Punahukka
Ofelia-ryhmä: Arjen yksinäiset
Ilmaisukoulu Tuike, Tuli-ryhmä: Cabaret Noir
Ylimuonion Urheiluteatteri: Ei kyyneltäkään virrannut

Lue lisää


#Metoo – mitä sitten tapahtui? Pohjoismaisen kulttuuripisteen seminaari | 4.2.2019, Helsinki

04.02.2019 13:00–16:00 Kaisaniemenkatu 9, Helsinki, Suomi

Kieli: englanti

#Metoo-kampanja iskeytyi pommin lailla pohjoismaiseen kulttuurikenttään vuoden 2017 lopussa.

Miten muutos ja toimintasuunnitelmat ovat edenneet? Onko hiljaisuuden kulttuuri kadonnut? Tervetuloa seminaariin, joka toimii samalla lähtölaukauksena pohjoismaiselle seminaarikiertueelle. Kiertueen tavoitteena on valottaa seksuaalisen häirinnän ongelmia ja vaihtaa pohjoismaisia kokemuksia.

Front figure for the seminars is the Swedish author, journalist and TV &Radio host and Producer Alexandra Pascalidou.

Registration: https://link.webropolsurveys.com/EP/D238507BCD6F4EA6

Program

13.00 Welcoming words: Director Ola Kellgren Nordic Culture Point
Testimony from Norway

13.10 The scope and significance of the #metoo movement: Author, Journalist, TV and Radio Host and Producer Alexandra Pascalidou
Questions from the audience, discussion

Testimony from Iceland

13.45 Sexual Harrassment in the film and theatre industry in Finland Adjunct Professor of Labour and Social Law Jaana Paanetoja

14.05 Comments by: Councellor for Cultural Affairs Laura Mäkälä, Ministry of Education and Culture Media Scholar, Professor of Gender Studies Anu Koivunen
Head of Legal Affairs Lottaliina Pokkinen, Finnish Musicians’ Union
Actor Tobias Zilliacus

14.45 Break with coffe & tea

Testimony from the Faroe Islands

15.00 The impact of #metoo in Norway: Chair Kristine Karåla Øren, Norske Dansekunstnere

Testimony from Denmark

15.20 The Role of Employers, Institutions and Society in Tackling Sexual Harassment: Ombudsman for Equality Jukka Maarianvaara

15.35 Comments to Øren och Maarianvaara: Director of the Gender Equalit Unit Tanja Auvinen, Ministry if Social Affairs and Health, Chair Ylva Perera, the feminist magazine Astra

15.50 Summing up the day Author, journalist Alexandra Pascalidou

Moderator: Gender Equality and Diversity Expert Malin Gustavsson, Ekvalita

Read more


Sivuaskel -festivaali | 1.-9.2.2019

Vuoden 2019 Sivuaskel -festivaalin taiteilijavieraat ovat Mette Ingvartsen, Simone Aughterlony & Hahn Rowe, JULI/JON (Juli Apponen ja Jon R. Skulberg), Samira Elagoz ja Sorour Darabi.

Sivuaskelen runsas ohjelmatarjonta levittäytyy vuonna 2019 Kaapelitehtaalla sekä Zodiak Stagelle, Valssaamoon että niitä yhdistävään V-aulaan. Festivaalin uutena esityspaikkana toimii tänä vuonna kulttuurikeskus Stoa Itäkeskuksessa. Siellä ravintola palvelee festivaaliyleisöä aina ennen esityksiä.

Tutustu ohjelmistoon


Taide osana organisaatioita (TOO) verkostotapahtuma #5 | 1.3.2019, Helsinki

pe 1.3.2019 kello 12.00 - 17.00, Hämeentie 3, Helsinki

Kaikille avoin verkostotapahtuma kokoaa taiteen ja organisaatioiden vuorovaikutuksesta kiinnostuneet taiteilijat, kehittäjät ja muut toimijat aiheen äärelle.

Tervetuloa verkostotapahtumaan, jonka tavoitteena on ymmärryksen lisääminen taiteesta ja luovuudesta organisaatioiden kehittämisen viitekehyksessä. Kyseessä on TOO-verkoston viides tapahtuma ja se on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.
 
Päivä sisältää alustuksia, pienryhmäkeskusteluja ja tapausesimerkkejä taiteilijoiden työstä organisaatioissa. Tässä tapahtumassa yhtenä teemana on fasilitaattorin näkökulma, jota työstetään yhdessä Jan-Erik Tarpilan kanssa. Päivän muu ohjelma ja aikataulu tarkentuu lähempänä tapahtumaa.
 
KENELLE?  
 
Tapahtuma on avoin vanhoille tekijöille ja aivan uusille toimijoille, kaikille, joille taide osana organisaatioita ja kehittämistä on syystä tai toisesta kiinnostavaa. Aihe koskettaa erilaisia ammattikuntia, mm. kehittäjiä, fasilitaattoreita ja konsultteja, taiteilijoita ja kulttuuritoimijoita, taidekasvattajia, hr-toimijoita, tutkijoita ja virkamiehiä. Monialaisuus on rikkaus, pyrkimyksenä on luoda tilaa rajat ylittävälle dialogille. Voit vapaasti jakaa tapahtumakutsua omassa verkostossasi.  

TAUSTAA

Tapahtuman taustalla on vapaamuotoinen Taide osana organisaatioita -verkosto, joka on syntynyt Taide & työelämä -seminaarissa (10/2017). TOO on kaikille vapaa kohtaamisen paikka, jossa yhteisenä nimittäjänä on kiinnostus taiteen ja työelämän kehittämisen rajapintaan. Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi toimii verkoston ylläpitäjänä ja tämän tapahtuman koollekutsujana.

Taide osana organisaatioita -fb-ryhmä
 
PAIKKA JA ILMOITTAUTUMINEN

Tapahtumapaikkana Koko-teatteri Helsingin Hakanimessä, osoitteessa Hämeentie 3. Ilmoittautumislinkki aukeaa helmikuussa. Tapahtuma on maksuton.

Lisätietoja krista.petajajarvi(a)taike.fi tai 0295 330 813.

Lue lisää

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


European culture foundation: Join the Step Travel Grants Webinar | 22 Jan 2019

We invite you to join our first webinar! We will be talking about Step Travel Grants in particular, and grants applications in general.
 
In one hour, we will talk about the best strategy for your application, point out common mistakes that you should avoid, and share tips and tricks. We will address specific questions about Step Travel Grants criteria and eligibility, how we handle an incoming application, and go through all the steps of applying.
 
And of course, it will all be live and you will get the chance to ask us all your burning questions!  

When?  
Tuesday 22 January, 6-7 pm Central European time (CET).
 
Where?
YouTube Live
 
For whom?  
Anybody who is interested in, applying for, or working with grants  

Will you join us? Then register by clicking on the button below and sign up for our special newsletter. We will use it to communicate exclusively about this webinar to send you more information and the link to the closed YouTube live session.  

Sign me up for the webinar  

Read more


Suomen kulttuurirahaston Maakuntarahastojen apurahainfotilaisuus | 24.1.2019, Jyväskylä

Suomen Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahat ovat haettavissa 10.1.–8.2.2019. 

Maakuntarahastot järjestävät yhteisen apurahainfotilaisuuden torstaina 24.1.2019 klo 15.00–16.30 Jyväskylän kaupunginteatterin lämpiössä osoitteessa Vapaudenkatu 36.

Tilaisuudessa rahastojen asiantuntijat kertovat apurahahausta ja vastaavat yleisön kysymyksiin. Kysymyksiä voi lähettää tilaisuuden aikana myös Facebookissa ja YouTubessa.

Jos et pääse paikan päälle, seuraa tilaisuutta suorana tai katso tallenne jälkikäteen somessa:

Facebookissa www.facebook.com/kulttuurirahasto

YouTubessa www.youtube.com/kulttuurirahasto


OKM: Erityisavustukset kulttuuriviennin edistämiseen | Haku 6.2.2019 mennessä

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin kehittämishankkeisiin.

Kulttuuriviennin avustuksella vahvistetaan luovien alojen markkinointiosaamista sekä liiketoiminnan ja viennin mahdollisuuksia. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa lisääntyvä vienti ja työpaikkojen syntyminen. Käytännössä tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Hakuaika päättyy 6.2.2019 klo 16:15

Lue lisää


Pohjoismainen kulttuuripiste: verkosto­tuki | Haku 18.2.2019 mennessä

Verkostotuki mahdollistaa ammattitaiteilijoiden sekä kulttuurityöntekijöiden välisiä yhteistyöjaksoja sekä ajatusten ja osaamisen vaihtoa Pohjoismaissa ja Baltian maissa.

Haku­ajat:  

16.01.2019 – 18.02.2019 15:59 

Lue lisää


OPSTART projektituki | Jatkuva haku

OPSTART-rahoituksen tavoitteena on kehittää taide- ja kulttuurielämää Pohjoismaissa tukemalla lupaavien projekti-ideoiden kehitysnäkökulmaa ja uusien pohjoismaisten projektien käynnistysvaihetta.

OPSTART-käynnistystukea voi hakea enintään 25 000 Tanskan kruunua (vastaa noin 3 400:a euroa), ja hakemuksiin vastataan 20 työpäivän kuluessa niiden lähettämisestä.

OPSTART-tukea myönnetään toimijoille, joilla on hyvä idea uudesta taide- tai kulttuuriprojektista ja halua kehittää idean pohjalta konkreettinen pohjoismainen yhteistyöprojekti.

Tukea voivat hakea kaikkien taide- ja kulttuurialojen toimijat. Hakijana voi olla yksilö, ryhmä, järjestö, laitos, yhdistys tai yritys. Hakijalta ei edellytetä Pohjoismaissa asumista tai jonkin Pohjoismaan kansalaisuutta.

OPSTART-hakuaika on jatkuva. Hakijat saavat vastauksen 20 työpäivän kuluessa.

Lue lisää

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Valtimonteatterin Dräfti-klubi

Valtimonteatterilla alkaa keväällä uusille käsikirjoituksille omistettu Dräfti-klubi. Illan aikana lavalla nähdään neljä kohtausta ennennäkemättömistä käsikirjoituksista, jotka vaihtuvat joka ilta. Yleisö pääsee kommentoimaan ja antamaan palautetta käsikirjoittajalle jokaisen kohtauksen jälkeen. Illan emäntä on Erika Eva (https://www.erikaeva.com/).   
 
Onko teidän joukossanne joku, jonka pöytälaatikossa kypsyy kässäri? Välittäkää heille tämä viesti heti, sillä sitä pääsee nyt testauttamaan lavalla ammattinäyttelijöiden kanssa! 

Ohjeet ja aikataulu: 

Käsikirjoittaja, toimi näin:

 • valmistele 8-10 sivua tekstiä; max 10 min. ääneen luettuna
 • tekstinpätkä saa olla mistä tahansa kohtaa valmista käsikirjoitusta tai 10 minuutin kokonaisuus
 • esitettävässä kohtauksessa max 3 henkilöä
 • sisällytä otsikkosivu, jossa käy ilmi teoksen nimi ja käsikirjoittaja
 • lähetä kirjoitus pdf-tiedostona osoitteeseen draftiklubi(a)valtimonteatteri.com

Käsikirjoituksia mahtuu mukaan yhteensä 4 per ilta.
Käsikirjoitukset valitsee Valtimonteatterin Dräfti-työryhmä; Erika Eva ja Juuli Jantunen.
Valittujen käsikirjoitusten kirjoittajat kutsutaan tapahtumaan sähköpostilla, joka toimii pääsylippuna kahdelle.  
 
Alla kevään klubien käsikirjoitusten deadlinet:
 
15.2. klubi-illan käsikirjoitusten DL su 20.1. (valinnat ilmoitetaan ma 4.2.)
22.3. klubi-illan käsikirjoitusten DL su 24.2. (valinnat ilmoitetaan ma 11.4.)
3.5. klubi-illan käsikirjoitusten DL su 7.4. (valinnat ilmoitetaan ma 22.4.)  

Toivomme tottakai, että mahdollisimman moni teistä tulee myös yleisöksi kannustamaan ja nauttimaan! Ovet ja baari aukeavat jo klo 18, liput 8 / 6 e (opiskelijat, työttömät, eläkeläiset). 

www.valtimonteatteri.com


Tanssin Aika 2019 teoshaku | 17.1.2019 saakka

Tanssin Aika -festivaalin ohjelmistohaku on käynnissä 11.12.2018 – 17.1.2019   Neljästoista Tanssin Aika -festivaali järjestetään Jyväskylässä 25.-28.9.2019. Festivaali etsii ohjelmistoonsa teoksia ja projektiehdotuksia niin näyttämö- ja klubitiloihin kuin erilaisiin julkisiin tiloihin ja urbaaneihin ympäristöihin.

Hakuohjeet löytyvät Tanssin Aika festivaalin verkkosivuilta


United Solo Festival Submissions | Deadline 21 Jan 2019

The 10th annual United Solo Festival invites local and international artists to submit their shows to the world’s largest solo theatre festival held at Theatre Row on 42nd Street in the heart of New York City.  
   
Submissions are OPEN NOW! World premieres as well as previously produced shows are equally welcome, as are established performers and newcomers. Submitted proposals may represent any solo performance category.  
   
Furthermore, all selected artists and their shows are given consideration for the Festival’s awards, and many opportunities to reach out to the industry, to generate income from ticket sales from up to eight performances at the Festival, and to receive media attention through interviews, previews, reviews, and profile articles. In addition, all participants can benefit from discounted rates for the United Solo Master Classes led by world-class theatre professionals, such as: Anne Bogart, Olympia Dukakis, Austin Pendleton, and Fiona Shaw, among others.
   
Selected shows will be presented between September 19 and November 24, 2019 at Theatre Row. Artists and companies interested in presenting their shows at the United Solo Festival are encouraged to submit their applications at www.unitedsolo.org/submit


Open Call Altofest 2019 |  Deadline 27 Jan 2019

ALTOFEST 2019 – 9th Edition TO GIVE RISE TO a Human/Urban Regeneration 28th June - 7th July NAPOLI

We invite you to send us your proposal

Proposals may refer to one or more finished and already debuted works. Works must be original. Subject, contents and themes of the proposals are free.

Proposals will be considered only if regarding Live Arts field (theatre, dance, performance, and their cross-disciplinary declinations).

All professional artists can apply, with no distinction among nationality, language or age.

Amateur groups are excluded.

Artist will be invited to a residency to re-qualify their work, for five days. The work will be then open to the audience during the following five days.

The presence of the artist is required for the entire period of Altofest, for ten days.

Altofest ensures accommodation, subsistence, and a lump sum, follow the terms and conditions written in the regulation document, that you find beside the form online.

Read more


Teatteri Mundon tuotantohaku |  Haku 31.1.2019 mennessä

Kulttuurivaltakunta osk julistaa haettavaksi ohjelmistopaikat Teatteri Mundon tilaan syksylle 2019 ja keväälle 2020.
Kulttuurivaltakunta on eri taiteenalojen ammattilaisista koostuva työosuuskunta, jonka toiminta-ajatuksena on laajasti hyvinvoinnin luominen taiteen ja kulttuurin keinoin. Osuuskunnan toiminta on painottunut teatteriin ja soveltavaan taiteeseen. Toivomme ensisijaisesti tuotantotarjouksia, jotka sopivat osuuskunnan linjaan, mutta myös muut ideat ovat tervetulleita.

Teatteri Mundo on pieni huoneteatteri vanhassa puutalossa Turun Kupittaalla (osoite Uudenmaankatu 17). Tilassa on toiminut 1990-luvulta alkaen Marionettiteatteri Mundo, jonka toiminta on vähentynyt viime vuosina. Nyt tilaa hallinnoi Kulttuurivaltakunta osk, jonka tavoitteena on nostaa viehättävä pieni teatteritila uuteen kukoistukseen.
 
Mitä tarjoamme:
- harjoitustilan
- esitystilan sympaattisessa huoneteatterissa, jossa on 50 katsomopaikkaa (virallinen määrä, käytännössä aikuisia mahtuu katsomoon mukavasti 30)
- 10 esitystä, optiot myös lisäesityksiin
- pienimuotoisen teatteritekniikan
- näkyvyys osuuskunnan nettisivuilla ja somekanavissa
 
Mitä odotamme:
- Taiteellisesti kunnianhimoisia esityksiä, joissa mahdollisesti näkyy soveltavan taiteen näkökulma
- Jos esitys valitaan ohjelmistoon, sitoutuu hakija tekemään esityksen riippumatta siitä, saako esityksen työstämiseen apurahaa —> tulot saattavat siis jäädä lipputulojen varaan
- Apurahat esityksen työstämiseen tulee hakea itse. Yhteisöille myönnettäviä apurahoja voi hakea osuuskunnan nimen alla, pyydä tähän ohjeita ja materiaalia hallituksen jäseneltä
- Lipun hinnasta tilitetään verottajalle 10% arvonlisäveroa. Alv:n jälkeisestä summasta osuuskunta ottaa 15%:n osuuden kattamaan tilan vuokraa. Loppusumman työryhmän voi laskuttaa osuuskunnalta tai ottaa ne palkkana, jolloin summasta vähennetään työntekijä- ja työnantajamaksut.
 
Laita hakemukseen:
- tiiviisti esityksen taiteellinen idea
- työryhmä
- alustava harjoitus- ja esitysaikataulu
- budjetti
 
Haku on avoin kaikille taiteen tekijöille. Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.1.2019.
Hakemukset ja lisätiedot: kulttuurivaltakunta(a)gmail.com

Lue koko ilmoitus


Kastalo-residenssiohjelma | Haku 31.1.2019 mennessä

Taiteilija/tieteilijä - hae residenssipaikkaa juuri avatusta OSKAR-keskuksesta 31.1 asti!

Kulttuurineuvos Veijo Baltzarin suunnittelema Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistämiskeskus OSKAR avasi ovensa Kuopion Haminalahdessa marraskuussa 2018. Savon kauneimmalla harjanteella, keskellä eläväistä maaseutua, pohjoisten metsien ympäröimä helmi, OSKAR-keskus odottaa tulevia kohtaamisia.

Keskus kutsuu taiteilijoita, kulttuurivaikuttajia, päättäjiä sekä nuoria yhteiseen monialaiseen yhteistyöhön suomalaisen ja eurooppalaisen kulttuuriperinnön elinvoiman turvaamiseksi. OSKAR-keskuksen toimintaa hallinnoi Luovan kulttuurin yhdistys Drom yhteistyössä Kansainvälisen mustalaiskirjailijaliitto IRWA:n kanssa.

Kastalo-residenssiohjelma tukee suomalaisia taiteilijoita ja tieteilijöitä, jotka työssään käsittelevät kulttuurienvälistä vuorovaikutusta. Sanan ”kulttuuri” määrittäminen jätetään tässä kohdin avoimeksi, hakijoiden itse määritettäväksi. Haku on avoin kaikkien taiteen ja tieteen alojen edustajille.

Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen edistämiskeskus OSKAR tarjoaa valituille taiteilijoille ja tieteilijöille:

- majoituksen
- työskentelytilan
- mentoritoimintaa ja koulutusta
- oleskelun tuen

VALITUILTA TAITEILIJOILTA EDELLYTETÄÄN:

- osallistumista keskuksen sosiaaliseen toimintaan (taiteilija voi ehdottaa hakemuksessa hänelle itselleen parhaiten sopivaa muotoa, joka voi olla työpaja, luento, masterclass tai muu vastaava)
- osittaista osallistumista vuokrakustannuksiin (100¤/vk)

OSKAR keskus ei kata taiteilijoiden matkakuluja.

Hakuohjeet

Lähetä vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse, johon sisältyy:

- taiteellinen portfolio tai muu esittely
- toive jakson ajoittumisesta ja pituudesta (2vk-2kk)
- työsuunnitelma residenssijaksotyöskentelylle (sis. tavoitteet)
- CV

Hakemukset lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen: office(a)creativedrom.com

Lähetä hakemuksesi kevään 2019 residenssiohjelmaan viimeistään 31. tammikuuta klo 16.00

Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja tarvittaessa antaa: Aino Sederholm, puh. +358 400 766 931

Lisätiedot: www.drom.fi/oskar


Lain§uojattomat-teatterifestivaalin ohjelmistohaku | Haku 31.1.2019 mennessä

Vapaiden ammattiryhmien teatterifestivaali Lain§uojattomat järjestetään vuonna 2019 jo kahdettakymmenettä kertaa, 11.–19.5.! Juhlavuoden kunniaksi festivaali tulee olemaan erityinen ja täynnä yllätyksiä.

Etsimme vapaan teatterikentän ammattiproduktioita osaksi monipuolista festivaaliohjelmaa. Sisällytä hakemukseesi ainakin:

- ryhmän kokoonpano (taiteellinen ja tekninen työryhmä, jotka paikan päällä festivaalilla)
- esityksen nimi ja lyhyt esittely sekä esityksen kesto ja mahdollinen väliaika
- esityksen tekniset tiedot; mahdollisuus muokata vierailua varten katsotaan eduksi (sis. ainakin valokartta, ja lista tuomastanne kalustosta, arvioitu pystytys- ja purkuaika, esitystilan kokotoive)
- videotallenne, mikäli sellainen löytyy, mieluiten linkin takana
- käsiohjelma, arvosteluja, kuvia tai muuta materiaalia

Pyrimme mahdollisuuksien mukaan tulla katsomaan esityksiä paikan päälle, mutta lähetäthän silti myös tallenteen!

Lähetä hakemuksesi 31.1.2019 mennessä sähköpostilla osoitteeseen lainsuojattomat(at)rakastajat.fi

Lue lisää


Open Call for Laboratory at EMMA – Espoo Museum of Modern Art | Deadline 31 Jan 2019

What is Michael Jackson’s role in contemporary art today? What does Michael Jackson mean to us, what does he mean to you? How does Michael Jackson as a cultural figure relate to your art practice, to the politics of everyday life, to movement, music or pop culture? 

EMMA – Espoo Museum of Modern Art and Globe Art Point open the search for individual artists from different disciplines wanting to participate in the 2019 project “OFF THE LAB”. EMMA is a high-profile art museum and non-profit organization, inviting visitors to enjoy art through active participation and interaction. The project is part of the Globe Art Point program “G.A.P. Lab”* and will happen at the same time as EMMA’s upcoming exhibition Michael Jackson: On the Wall. The exhibition examines the impact and influence of Michael Jackson on artists and the continued interest in him as a major cultural figure.

The main outcome of the laboratory is the process itself, generated by collaboration:  Artists from different disciplines working together as well as with the museum staff. The group will plan the interventions during March and April and the experiments, processes and conclusions will be presented publicly during the process and at the end of the program on September and October 2019.

This project will have an economic compensation, which exact amount will be confirmed and updated to this open call during in January 2019.

To apply for “OFF THE LAB” fill this form before January 31th 2019.

Read more


TEHDAS Teatterin teoshaku | Haku 15.2.2019 mennessä

TEHDAS Teatteri on vuonna 2000 perustettu Turkulainen vapaan kentän ammattiteatteri ja suomalaisen nykynukketeatterin päänäyttämö. TEHDAS toimii areenana ennakkoluulottomille näyttämötaiteellisille avauksille ja tukee kunnianhimoisesti, tutkien ja kokeillen työhönsä suhtautuvia ammattitaiteilijoita ja -ryhmiä.

TEHDAS Teatteri on kiinnostunut tukemaan erityisesti tuotantoja, jotka haastavat totuttuja tekemisen tapoja ja muotoja sekä yhdistävät estottomasti eri taiteenlajeja ja elementtejä.

Teoshaku on avoinna ammattitaiteilijoille. Haku koskee myös vierailuesityksiä. Hae mukaan 15.02.19 mennessä!

Lisätietoja ja hakukäytännöt


SPOTTI - Lasten teatteripäivät | Haku 15.2.2019 mennessä

kutsuu kaikki lapset esiintymään lasten teatteripäiville Riihimäelle pääsiäisenä 20.-21.4.2019.

Esiintyvien ryhmien haku tapahtumaan on 15.1.-15.2.2019. Haku tapahtuu tallenteella. Valinnat tehdään helmi-maaliskuun vaihteessa. Hae rohkeasti mukaan!

Lisätietoja täältä.

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Yleisötutkimuksen koulutus | 1.2.2019, Helsinki

Tervetuloa teatterin, sirkuksen ja tanssin yleisötutkimuksen koulutukseen perjantaina 1.2.2019 klo 10-16 Metropolia AMK:n Arabian kampukselle. Osoite: Hämeentie 135 D. Koulutuskieli on englanti ja koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus saa tukea Euroopan Unionin Luova Eurooppa -ohjelmasta.

Ilmoittautumiset osoitteeseen: https://bit.ly/2SR5pJP

Lisätietoja koulutuksesta:
Niina Torkko
BA, MA, lehtori
Kulttuurituotannon koulutusohjelma
Metropolia AMK, Helsinki
niina.torkko(a)metropolia.fi

Tietoa koulutuksesta ja kouluttajista:

Training - Making sense of audience data
Jonathan Goodacre and Daniel Cowley from The Audience Agency, UK

This training day will look at one of our most important assets – audience data – what we need, how we source or collect it, what it means and at the ways it can be used. It will be an interactive session in which participants will be encouraged to consider their own research related to audience development or marketing strategies.

In particular, it will focus on practices of segmentation and profiling, looking at the theories behind these ideas and at how we can develop our own systems. The day will include case studies, exercises and opportunity for discussion.

Amongst the topics covered will be

 • The uses of data
 • The objectiveness and rigour of various ways of collecting and creating data
 • Practical research methods
 • The analytical tools that can be used to understand and model data
 • Concepts of segmentation and profiling
 • Action plans based on the evidence obtained

Participants are also encouraged to bring their own examples to the session and to share their own experience and expertise.

Biographies and Backgrounds

Jonathan Goodacre, Senior Consultant

Jonathan is responsible for leading The Audience Agency’s international work, which includes the Connect, Adeste and Asset EU funded projects as well as the Rijeka 2020 and Galway 2020 ECOCs. He is part of the Pedagogic Team of the European Diploma of Cultural Project Management (Association Marcel Hicter), an accredited Action Learning Facilitator and regularly leads workshops and training in a variety of topics.

For The Audience Agency he leads on the Outdoor Arts and Live Arts sectors as well as on community engagement projects, strategic touring and cultural tourism initiatives.

Before joining The Audience Agency in 2013, he worked for a variety of cultural organisations including an arts centre, touring agency, theatre company, university, festival and community arts organisation. He was a contributor to the EU study: ‘Engage Audiences’ and to The Warsaw Forum and is on the ENCATC International Evaluation Working Group Steering Committee.

Daniel Cowley, Research Manager

Dan works with a wide range of clients, specialising in quantitative research, bespoke analysis, and devising and managing large scale data collection projects. Notable recent clients and projects include marketplace analysis for the Crafts Council, collaborative audience development projects for Film London and Arts Audiences Ireland, and exploratory data analysis for Dance Touring Partnership and the Barbican. As well as working directly with clients he also manages the London bespoke research team and advises the consultancy team on research methodology.

Entering the world of audience development through researching visitors at museums and galleries across the North West in the mid-2000s, Dan has been with The Audience Agency since 2007 (in its former guise as Audiences London). He has a first degree in Creative Music Technology from the University of Hull and is an Affiliate Member of the Market Research Society (MRS).

The Audience Agency

The Audience Agency (TAA) is a non-profit organisation that delivers high quality specialist research, evaluation and audience development. TAA exists to support the sector and to develop more meaningful connections with the public.

TAA works internationally in conjunction with a range of organisations and networks. The staff come have a variety of backgrounds, nationalities, skills sets and expertises. TAA prides itself on being friendly and approachable, working with people to help them achieve their aims in a realistic achievable way.

In the UK it has developed ‘Audience Finder’, the largest cultural data resource and audience research programme in the world, involving over 1000 cultural organisations including all of Arts Council England’s National Portfolio Organisations. It has also developed ‘Audience Spectrum’, the main profiling / segmentation system for England and Wales cultural organisations.

The Audience Agency regularly publishes and disseminates its work sharing learning in a transparent manner with the wider sector and recently launched its own open data platform for the use of researchers and practitioners worldwide.

There are more details at www.theaudienceagency.org and on Twitter as @audienceagents


The Poetry of Acting – Embodied Voice, Italy | 10-15 Jun 2019

THE POETRY OF ACTING – PART 4: EMBODIED VOICE 10-15 JUNE 2019 at Teatro Pocci in Tuscania, Italy

An interdisciplinary laboratory on the voice for professional artists in the performing arts.

In our laboratory, we will work practically with the speaking voice in relation to the connections between voice, text, movement and scenography applied on texts from The Trojan Women by Euripides.

The laboratory is produced by LumparLab Theatre Association (AX) in collaboration with Associazione Vera Stasi (IT). 
The pedagogues are Grete Sneltvedt (AX), Ingvill Fossheim (NO), Heidrun Kaletsch (DE) and Silvana Barbarini (IT).

Practical Information

Before the laboratory you will receive information about the texts you will be working on. You will need to learn these texts by heart before you arrive.

The working language will be English and you may choose if you want to act in English or in your mother tongue.

Binding registration: 3 May 2019

Fee: The price for the laboratory is 410¤ (includes ass.card) Upon acceptance, a deposit of  100¤ is required in order to secure your place. The balance of the fee is due 45 days before the start of the laboratory at which point it becomes non- refundable.  

Lodging 15¤ per night in double room, a total of 105¤ for 7 nights.  

Transport from and to the Rome airport Fiumicino: 30¤ (cost shared among passengers on each journey)  

For further information and registration, contact Grete Sneltvedt on e-mail: lumparlab(a)aland.net or mobile:  +358 (0)457 342 7188 or Silvana Barbarini, e-mail: barbarini.verastasi(a)gmail.com or mobile: +39 348 4798951

For questions regarding the accommodation, arrivals and departures, please contact Silvana Barbarini, e-mail: barbarini.verastasi(a)gmail.com

Read more

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kuopion kaupunginteatteri hakee teatterinjohtajaa | Haku 1.2.2019 mennessä

Haemme teatterinjohtajaa 5 vuoden (+ 2vuotta optio) määräaikaiseen teatterinjohtajan virkaan 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Kuopion kaupunginteatteri on osa Kuopion kaupungin organisaatiota. Teatterinjohtaja toimii teatterin palvelupäällikkönä ja on yksikkönsä osalta tulos- ja tilivastuullinen.

Teatterinjohtaja johtaa toimintasäännön mukaisesti alaisuuteensa kuuluvaa palveluyksikköä ja toimii hallintopäällikön ja muun kuin hallintohenkilöstön lähiesimiehenä. Lisäksi johtaja

1. päättää johtamansa palveluyksikön ohjelmistosta sekä niihin liittyvistä sopimuksista ja kiinnityksistä
2. päättää pääsylippujen ja tilavuokrien hinnoitteluperusteista
3. vahvistaa johtamansa palveluyksikön tuotantosuunnitelmat ja työjärjestykset
4. valtuuttaa alaisensa henkilöstön allekirjoittamaan tila, leasing- yms. sopimukset
5. toimii vastuualueensa laatuvastaavana.

Hakijoilta edellytämme virkaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja riittävää johtamiskokemusta, monipuolista teatterialan tuntemusta ja tietämystä, näyttöä hyvistä henkilöstöjohtamisen taidoista, verkostoitumistaitoja, erinomaisia viestintä- ja vuorovaikutustaitoja ja sujuvaa suomen ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lisäksi arvostamme strategista näkemystä ja kehittävää työotetta, julkisorganisaation tuntemusta ja liiketoimintaosaamista.

Tarjoamme monipuolisen ja haastavan näköalapaikan vetovoimaisessa kaupungissa kulttuuri-, tapahtuma- ja kokouskentän ytimessä. Tulethan tekemään kanssamme tulevaisuuden teatteria, joka vahvistaa osaltaan kaupungin vetovoimaa, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntalaisten, alueen yritysten ja muiden kulttuuritoimijoiden kanssa osana kaupunkiorganisaatiota.

Virassa on kokonaistyöaika ja viran kokonaispalkkaus on 5 568,75 ¤/kk.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun tulee 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista toimittaa hyväksytty lääkärintodistus terveydentilastaan.

Virkaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti www.kuopio.fi/rekry -sivuston kautta. Viran hakuaika päättyy 1.2.2019 klo 12.

Lisätietoja virasta antavat va. teatterinjohtaja, hallintopäällikkö Anu Lehto-Korhonen, p. 044-718 2402 tai apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas, p. 044-718 2792.


Musiikkiteatteri Kapsäkki etsii tuotantokoordinaattoria | Haku 1.2.2019 mennessä

Kapsäkki on Helsingin Vallilassa sijaitseva palkittu musiikkiteatteri, konserttiareena ja teatteriravintola. Musiikkiteatteri Kapsäkki on osuuskunta, taiteilijajäsentensä omistama yhteisö, joka tuottaa vuosittain yli 200 esitysiltaa. Etsimme helposti innostuvaan ja värikkääseen joukkoomme monipuolista tuotantokoordinaattoria.

Tuotantokoordinaattorin tehtävänä on rakentaa Kapsäkin konsertti- ja klubiohjelmistoa. Osallistut uusien musiikillisten ohjelmakonseptien kehittämiseen yhdessä tuottajan ja toiminnanjohtajan kanssa. Vastaat artistien viihtyvyydestä sekä muun muassa siitä, että keikat toteutuvat suunnitelmien mukaisesti ajallaan ja oikealla miehityksellä. Kapsäkki vuokraa teatterisaliaan myös muille taiteilijaryhmille ja yrityksille.  

Tuotantokoordinaattorina vastaat siitä, että vuokralaiset saavat hyvää palvelua osakseen.

Etsimme henkilöä, jolle suomalaisen kevyen musiikin kenttä on tuttu ja joka tunnistaa myös nousevat tähdet. Olet käytännönläheinen ja rivakasti toimeen tarttuva henkilö, jolla on pelisilmää ja palveluasennetta.  

Erityisen iloisia olemme hakijoista, joilla on kokemusta hektisestä festarituotannosta. Budjetointi, paperityöt ja tilastot eivät ehkä ole suurin intohimosi, mutta suhtaudut niihinkin tunnollisesti ja osaat kiteyttää ajatuksesi myös sanallisesti. Käytät sujuvasti niin Wordia kuin Exceliäkin. Teatteritekniikan tuntemus on plussaa.

Jos tunnistat itsesi tästä kuvauksesta, anna meille merkki. Lähetä hakemuksesi, ansioluettelosi  ja palkkatoivomuksesi viim. 1. helmikuuta 2019 osoitteeseen stiina.laakso(a)kapsakki.fi. Älä unohda kertoa, miksi juuri sinä olisit kokemuksesi ja koulutuksesi kautta oikea henkilö tehtävään.

Tuotantokoordinaattorin työaika on 37,5 h viikossa ja työajat sijoittuvat myös iltoihin ja viikonloppuihin. Työsuhde on vakituinen, sovellamme kuuden kuukauden koeaikaa. Työ alkaa sopimuksen mukaan.


Seinäjoen Kaupunginteatteri etsii vastaavaa näyttämö­mestaria, valomestaria ja äänimestaria | Haku 15.2.2019 mennessä

Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy etsii vastaavaa näyttämö­mestaria, valomestaria ja äänimestaria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tehtävissä edellytetään alan soveltuvaa koulutusta tai työkokemusta vastaavista tehtävistä. Lisäksi edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, esimieskokemusta sekä tietoteknisiä taitoja. Palkkaus on teatterialan työehtosopimuksen mukainen.

Lisätietoja tehtävästä saa sähköpostitse teatterin toimitusjohtajalta osoitteesta markko.heinonen(a)seinajoki.fi.

Hakemukset ja CV pyydetään lähettämään 15.2.2019 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekry.teatteri(a)seinajoki.fi. Viestin otsikoksi työtehtävä, jota haet.

Seinäjoen kaupunginteatterin kuudella näyttämöllä on puolisen tusinaa ensi-iltaa vuodessa. Kaikkiaan esityksiä on noin 250. Teatterin näytöksissä käy vuosittain noin 50 000 katsojaa.

Seinäjoen kaupunginteatterissa työskentelee liki 80 henkeä. Teatterin toimintaa ohjaavat arvot ovat ammattitaito, laadukkuus ja jatkuva kehittyminen.

MUITA ILMOITUKSIA

The International Centre for Women Playwrights

www.womenplaywrights.org

WE SUPPORT YOU:

We Can:

   *   Bring international attention to your achievements;
   *   Encourage production, translation and publication of your plays;
   *   Support your efforts to gain professional equality;
   *   Provide the means for communication and contact among the sister community of the world’s women dramatists.

By Offering:

   *   A Listserv to connect all members worldwide;
   *   A script sharing and feedback group;
   *   Publicity through Social Media and our Newsletter;
   *   Writers’ resources including sample contracts.


Vuoden paras näytelmäteos haussa

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat on jakanut näytelmäkirjailijoille suunnattua Lea-palkintoa vuodesta 1985 lähtien. Palkinto myönnetään tekstin, ei esityksen perusteella näytelmäkirjailijalle vuoden parhaasta näytelmäteoksesta. Palkinnon arvo on 5 000 euroa.

Palkinnon ehdokkaiksi voivat asettua kaikki 1.1.2018–31.12.2018 välisenä aikana maassamme kantaesitetyt kotimaiset näytelmät, jotka ovat saaneet ensi-iltansa suomalaisessa ammattiteatterissa suomen, ruotsin tai saamen kielellä.

Mikäli kyseessä on dramatisointi, teos voidaan hyväksyä ehdokkaaksi, jos alkuperäisteoksen tekijä on kirjoittanut itse teoksensa näytelmäksi tai ollut kirjoittavana osapuolena mukana teoksen dramatisoinnissa.

Teoksia otetaan vastaan sähköpostitse osoitteessa lea-palkinto(a)sunklo.fi. Postitse näytelmiä voi lähettää osoitteeseen: Lea-palkinto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Meritullinkatu 33 G, 00170 Helsinki.

Näytelmien tulee olla toimitettuna perille viimeistään 31.1.2019.


Vivicas Vänner vuokraa Helsingistä yksiön alan opiskelijalle | Haku 4.2.2019 mennessä

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner tarjoaa vuokralle Helsingissä osoitteessa Suonionkatu 1 A sijaitsevan asunnon, jonka pinta-ala on 25,5 m². Vuokra on 380 euroa/kk + vesimaksu (nyk. 15 euroa/hlö).

Vuokra-aika alkaa arviolta 1.3.2019. Vuokrasopimus tehdään määräaikaisena 31.8.2019 asti. Vuokralaisella on mahdollisuus hakea säätiöltä lähtökohtaisesti yhden vuoden pidennystä vuokrasopimukseen.

Vuokralaiseksi voivat hakea nuoret, mielellään opintojensa loppuvaiheessa olevat teatteri- ja tanssitaiteen opiskelijat tai ympäristönsuojelutieteiden opiskelijat. Vapaamuotoisessa kirjallisessa hakemuksessa hakijan tulee kuvata, mitä opiskelee, missä vaiheessa opinnot ovat sekä opintojen arvioitu kesto. Mikäli asuntoa on tarvetta käyttää opintoihin liittyviin harjoituksiin, on tästä myös mainittava hakemuksessa sekä kuvattava, minkälaisista harjoituksista on kyse. Vuokralaisella on oltava oma kotivakuutus. Asunnossa tupakointi on ehdottomasti kielletty.

Hakemukset tulee lähettää 4.2.2019 mennessä säätiön asiamiehelle Riikka Rannikolle osoitettuna sähköpostitse osoitteeseen asiamies(a)vivicasvanner.fi.  Hakijoille pyritään ilmoittamaan hakemuksia koskevista päätöksistä mahdollisimman pian hakuajan päättymisen jälkeen.

Lue koko ilmoitus


Tervetuloa tekemään Satakielikuukautta! Lähetä tietosi 24.1.2019 mennessä

Välkommen att vara med i Satakielikuukausi 2019!
Welcome to celebrate Satakielikuukausi / Multilingual Month 2019!

Satakielikuukausi juhlii ja edistää monikielisyyttä vuosittain 21.2.-21.3. Tehdäänkö teillä tapahtumia tai muita projekteja, joista haluaisit kertoa Satakielikuukauden tiedotuksessa?

Jos haluat mukaan Satakielikuukauden yhteiseen tiedotukseen, voit lähettää alla olevat tiedot 24.1.2019 mennessä osoitteeseen caisa.tuotanto(a)hel.fi. Voit jakaa monikielisyyteen liittyviä ideoita tai ajatuksia myös tunnisteella #satakielikuukausi.

Satakielikuukauden yhteinen tiedotus kokoaa ainoastaan tapahtumia yhteen ja nostaa sieltä poimintoja. Jokaisen tapahtuman järjestäjän täytyy huolehtia tapahtuman tiedotuksesta ensisijaisesti itse.

Lisätietoja Satakielikuukaudesta:

satakielikuukausi.org
Kitari Mayele, kulttuurituottaja, mayele@hel.fi, 09 310 37506, 050 412 0481


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.