26.09.2019

TINFO-tiedote 30 / 26.9.2019

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Rahoitusuudistus – tässä ollaan nyt. Vaikuttaa voi! Mitä tapahtuisi, jos valtion rahoitus radikaalisti jonkin toimijan kohdalla vähenisi? Ovatko mahdollisia määräaikaisia liikkujia tosiasiassa vain nykyiset ryhmämuotoiset vossit?

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Rahoitusuudistus – tässä ollaan nyt. Vaikuttaa voi!

Kulttuurin rahoitusuudistuksen kevään 2018 lausuntokierroksella jäätiin tähän. Nyt vastanimetty työryhmä jatkaa aiemmin tehdyn työn pohjalta kiivaassa tahdissa loppuun. Viime perjantaisessa käynnistämistilaisuudessa keskityttiin pahimmin hiertäneisiin kysymyksiin määräaikaisuudesta, yhdestä teattereille ja orkestereille yhteisestä yksikköhinnasta sekä siitä, mitä painokertoimissa tulisi huomioida.

Teatterikeskus, Sirkuksen tiedotuskeskus sekä Tanssin tiedotuskeskus, Vapaat tanssiryhmät, Tanssin talo ja Cirko esittivät kannanotossaan vapaan kentän nykyteatteri-, tanssi-, sirkus- ja esitystaiteen toimijoiden perusteltuja huolenaiheita ja ehdotuksia. Kentän eri toimijoiden taiteellista ja toiminnallista laatua tulisi arvioida yhtenäisin kriteerein. Kahden arviointiluukun periaate on kestämätön ja epäoikeudenmukaiselta vaikuttava ratkaisu silloin kun ollaan luomassa yhtenäistä järjestelmää. Kannanotossa toivotaan selkeää erillisratkaisua tuotantoalustojen rahoitukseen.

Kannanotot toivat esiin näkökantojen erot. Toisiaan tukevien järjestelmien tulisi aidosti mahdollistaa liikkuvuus eri rahoitusmuotojen välillä, kannustaa. Näkemys samalla viivalla ja yhteisen uhan alla olemisesta vuosittain ja suhteessa rahapelivoittovarojen vähenemiseen ja katkolla olemiseen ei tässä yhteydessä vakuuta. Oma sanansa on sanottavana myös kunnilla. Mitä tapahtuisi, jos valtion rahoitus radikaalisti jonkin toimijan kohdalla vähenisi? Ovatko mahdollisia määräaikaisia liikkujia tosiasiassa vain nykyiset ryhmämuotoiset vossit, kuten tilaisuudessa kyseltiin.

Teattereiden ja orkestereiden yksikköhintojen aiempien vuosien eriytymiskehityksen takana olevat mekanismit ovat vielä toistaiseksi mysteeri. Onko mahdollista ja millä tavoin löytää yhden yksikköhinnan ratkaisu? Keskustelujen pohjalta yhden yksikköhinnan ratkaisuun on pitkä matka.

Painokertoimien avulla järjestelmään voidaan saada dynaamista strategista ohjaavuutta. Keskusteluissa nousivat esiin mm. kansainvälisyys, vierailuvaihto, kentän monimuotoisuus, yhteistoiminta ja inkluusio, kulttuurinen monimuotoisuus. Toistaiseksi niitä ei näy painokertoimissa, ei myöskään taiteilijahenkilötyövuotta, ei alueellisia erityisolosuhteita., ei tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

Ja jälleen törmätään toimijoiden erilaisuuteen. Painokertoimet soveltuvat isoille toimijoille. Miten otetaan huomioon erikoistuminen ja profiloituminen? Oikeudenmukainen ja kestävä vaihtoehto ei voi olla sellainen, jossa tulevilla mahdollisilla painokertoimilla ei osa toimijoita pysty saavuttamaan nykyistä rahoitustasoa.

Prosessiin on mahdollisuus vaikuttaa pian avattavan verkkoalustan kautta. Odotellaan!
 

Normeja haastamaan

Ne etuoikeutetut, joilla on institutionaalista valtaa, käyttäkööt valtaansa siten, että asennemuutos ja uuden oppiminen, kriittinen ja tietoinen itsereflektio tulevat osaksi arjen käytäntöjä! Ne, joilla on resursseja raivatkoon toimintatilaa niille, jotka ovat jääneet ulkopuolelle. Mutta ei siten, että jotkut ovat ikuisesti ”toisia”. Hyväätarkoittavasta paternalismista ei nyt ole kyse. Vähemmistökysymys ei liioin ole mukava pikku niche jossain toiminnan reunamilla, sellainen, jonka voi aina välillä ottaa esiin ja sitten unohtaa. Normkiriittisyys ei voi olla esimerkiksi queerpesua. 

Meihin institutionaalisiin toimijoihin kohdistuu vaativa katse, myös turhautuminen, väsymys, jopa raivo. Miksi mikään ei muutu?

Normikriittisyys on sitä, että vallitsevia normeja tarkastellaan kriittisesti, tunnistetaan syrjiviä rakenteita ja muutetaan niitä. Normikriittinen näkökulma haastaa meidät näkemään kaikenlaisia normatiivisia rakenteita. Normikriittisyys kyseenalaistaa normeja ja edistää yhdenvertaisuutta. Normit ovat kuin ilma, jota hengitämme. Normit ovat kaikki se sisäistetty ja huomaamaton, kaikki ne ääneen lausumattomat säännöt, pakotteet, toiveet, odotukset, jotka saavat meidät toimimaan tietyllä tavalla. Normit ohjaajat sitä, mitä ajattelemme seksuaalisuudesta, sukupuolesta, ihonväristä, uskonnosta, kansalaisuudesta ja yhteiskuntaluokasta.

Helsingin Taidemuseossa HAMissa kokoontui nelisenkymmentä johtajaa, kuraattoria ja aktivistia eri Pohjoismaista työpajailemaan normikriittisyyden ja inklusiivisten käytäntöjen ympäriltä. Terveellinen silmienavaaja ja ravisuttelija.

Ei voi olla niin, että vammaiset, toimintarajoitteiset, etniseltä taustaltaan muut kuin kantasuomalaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat ikuisia toisia, jotka ovat joko näkymättömiä, eksoottisia olioita, kuoliaaksi halattavia, avuttomia olentoja, stereotyypitettyjä yhteisönsä edustajia, vain harvoin yksilöitä.

Yhteiskunnan monimuotoisuuden tulisi näkyä ohjelmistoissa, taiteellisessa praktiikassa, henkilökunnan rekrytoinnissa ja taiteilijoiden kiinnityksissä – koko toiminnan strategisessa suunnittelussa. Näin ei ole. Suomalaiset taide- ja kulttuurilaitokset ovat huonosti mukana yhteiskunnan muutoksessa ja vuoropuhelussa, eivätkä asiat muualla Pohjoismaissakaan kovin paljon paremmalla tolalla ole.

Teatterit ovat yhteiskunnallisia toimijoita, jotka rakentavat julkista tilaa ja dialogia. Teattereilla on valta vahvistaa tai purkaa kulttuurisia normeja. Tarvitaan aktiivista kollektiivista vastarintaa, vastarintaista tiedontuotantoa, strategisia kumppanuuksia, dialogia. Vallitsevia normeja voidaan haastaa ja rakentaa inklusiivista toimintaa.

Kulttuuria kaikille -palvelun, Globe Art Pointin ja Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksen Cuporen Avaus-hankkeessa koulutetaan moninaisuusagentteja. Ilman Kulttuuria kaikille -palvelua emme olisi edes tässä missä olemme. Vielä ehtii Avaus-hankkeen avoimeen luentosarjaan.
 

Ruusuruoska aisti-ilojen puutarhassa

Teatteri Takomon ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistuotanto Ruusuruoska tuo mieleeni Hieronymus Boschin Himojen puutarhan, jonka haluaisin nyt kuvata Aistien paratiisiksi. Teatterissa harvoin kokee Ruusuruoskan kaltaista leikittelevää aisti-iloa. Alpo Jaakolan sarjakuvan visuaalinen maailma on kulmikas, kuin keskiaikainen puuveistos, samalla herkän pehmeä. Tämä kiehtova ristiriita on läsnä esiintyvissä ruumiissa, ruumiin ja luutun musiikissa, joita ei lakkaa aistimasta ihmetyksen vallassa. Ruusuruoskan jälkeen ihoni kupli ja väreili.

Me olemme todistamassa viiden näyttelijän, Joanna Haartin, Joonas Heikkisen, Minna Hokkasen ja Auvo Vihron sekä Nätyn näyttelijäopiskelija Sofia Smedsin metamorfooseja. Nämä ruumiit ehdottavat, ovat tulemisen ja olemisen tilassa, joka on kiehtovaa katseltavaa. Näyttelijä ikään kuin virittää kehoaan, valmistautuu, omaksuu ruusun olemuksen tai minkä muun tahansa tilan ja tilanteen variaatiot, joita tälle matkalle mahtuu. Kehollisessa leikissä kaikki on mahdollista. Näyttelijöiden tilojen muutoksia säestää, kehystää Eero Palviaisen luutunsoitto. Mikä ihmeellinen soitin ja sointi.

Ruusuruoskassa on nähtävissä lähes 15 vuoden kehittelytyö, näyttelijänpraksiksen uudelleenjäsennys. Se, mitä on artikuloitu yleistettynä antropomorfismina, kehitelty Teatterikorkeakoulussa Nykynäyttelijän taiteeseen liittyen ja Toisissa tiloissa -kollektiivissa.

Minulle Ruusuruoska on kuin Ruusuromaani, allegoria ruusun ihmeestä maailmasta, joka ei ole vielä menettänyt mystistä ja aistillis-eroottista luonnettaan. Matka kuitenkin kulkee kohti rationaalistettua ihmistä, järkeä ja kooditettuja käytösmuotoja, samalla ahdistusta, syyllisyyttä. Mutta jälleen kohti vapautumista.
 

Pehmeitä olentoja kohtaamisten katveissa

Tilassa kreikkalaisen amfiteatterin katsomorakennetta ja näyttämöä, mutta pehmeänä ja upottavana. Kolme ihmistä, Elena Leeve, Eero Ritala ja Minttu Mustakallio aktin jälkeisessä rakkaudentäyteisessä raukeudentilassa. Esiintyjien tunnustelevia, hapuilevia, toisen aistivia eleitä, haparoivaa leikittelevää liikettä on kiehtovaa katsoa. En yhtään tiedä, mihin tämä kaikki vie

Q-teatterin Asennoissa. ”Kaikki vie”, viedä-verbi on aivan liian aktiivinen ja vallantäyttämä.

Asennoissa kehkeydytään, lähestytään, kaikotaan hienovaraisesti. En tahdo löytää sanoja kuvaamaan sitä, mitä näyttämöllä tekijöiden välillä tapahtuu ja mitä tekijät, Anna-Mari Karvonen, Louna-Tuuli Luukka, Asta Honkamaa, Anna Mustonen, Jaakko Pietiläinen, Hanne Jurmu, Emilia Kokko, Heikki Paasonen ja Tatu Nenonen ovat onnistuneet tekemään.

Teoksen synnyttämä tuntoisuus on erityislaatuista. Kuin haiku, mutta vailla tavuntarkkuutta.

Paradoksaalista, että teoksen nimi on Asennot. Asennot viittaa ennalta määriteltyyn, normitettuun ja mekanistiseen. Mutta Asennotpa kieltäytyy kaikesta tästä. Siinä sen kiehtovuus.

Jälkikäteen luen hienosta käsiohjelmasta tekijöiden ajattelua. Ehkä olen oikeilla jäljillä. Haluan nähdä teoksen vielä uudelleen, lähempää.

Kelaan Anna-Mari Karvosen Und er libet -ryhmää, Vibes-ryhmän matkaa ja kokemuksia Vibesin ääreltä. Mietin Anna Mustosen koreografista ajattelua, Emilia Kokon kirjoituksia ja teoksia hauraista rakenteista, Asta Honkamaan Naisen maisemaa. Hienoa yhteistä ja erillistä matkantekoa. Tässä ollaan nyt. Mieli hapuilee jo kohti tulevaa.

Kummallista. Asennot jättää surumielen. Kohtaamisen hetkien katoavaisuudelleko Asennot minut altisti?
 

Aikuiset globaalisti ilmastolakkoilemaan

Huomenna 27.9. on Suomessa ilmastolakkopäivä. Ilmastolakot, paikat ja linkit löytyvät tältä kartalta.

Tekoja ilmastotuhon estämiseksi. Ei apatiaa, ei epätoivoa.

Mitä voin tehdä, kun en pääse lakkotapahtumaan. Sitran sivulta löytyvät seuraavat kahdeksan vinkkiä:

 1. Työpaja. Järjestä työpaikallasi koulutus tai työpaja, jossa taustoitetaan ilmastokriisiä ja parannetaan valmiuksia osallistua sen torjumiseen.
 2. Opiskelu. Päivitä tietosi ilmastoasioista (lue lisää mm. ilmastoratkaisuista ja kestävästä arjesta).
 3. Paasto. Paastoa ja lahjoita säästyneet rahat ilmastotyöhön esimerkiksi ympäristö- ja kehitysjärjestöjen kautta.
 4. Tiekartta. Laadi työkaveriesi kanssa suunnitelma työpaikkasi päästöjen vähentämisestä ja sovi jatkotoimista.
 5. Sometsemppaus. Seuraa ilmastotyötä tekeviä tahoja ja ihmisiä somessa, kerro osallistuvasi lakkoon sekä levitä sanaa tykkäämällä, jakamalla ja kommentoimalla.
 6. Päättäjäpatistus. Vetoa kansanedustajaasi, valtuutettuusi ja euroedustajaasi ripeiden ilmastotoimien puolesta sekä kirjoita mielipidepalstoille.
 7. Vapaaehtoistyö. Tarjoudu auttamaan ilmastoasioiden parissa taustaasi sopivalla tavalla työpaikan ulkopuolella – esimerkiksi puhumalla kouluissa, keräämällä rahaa järjestöille tai parantamalla iäkkään sukulaisen kodin energiatehokkuutta.
 8. Hiilitreeni. Käy läpi hiilijalanjälkesi ja kokoa omaan arkeen sopiva paletti keinoista kohtuullistaa sitä.

#ilmastolakko #FridaysForFuture Ilmastolakko joka päivä.
 

Yhden aikakauden päätös

Tänään, 26.9.2019 Kiinteistöosakeyhtiö Teatterikulma on myyty Lease Deal Oyj:lle. Yksitoista omistajaa luopui 11.5.1990 hankitusta kiinteistöstä, jossa vuosien varrella ehti toimia lukuisia alan yhteisöjä.
 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

 

twitter.com/tinfotweets

UUTISIA

Haastattelu: Paikoilla liikkeessä. Performanssitaiteilija Marika Räty kannustaa kollegoitaan dokumentoimaan teoksiaan

Sisäisesti vahva performanssitaide Suomessa elää ja voi hyvin. Läänintaiteilija Marika Räty kannustaa kollegoitaan ottamaan tiedontuottamisen omiin käsiin.

Performanssitaiteella on Suomessa pitkät perinteet, taidelaji voi hyvin nykypäivänä, on jopa muodissa. Tekijät ovat hyvin verkostoituneita kotimaassa ja kansainvälisesti, silti työskentelyn olosuhteiden ja resurssoinnin tietää vain taiteilija itse. Rahoituksen takaamiseksi tämä pitää kuitenkin pystyä kommunikoimaan ulospäin: mitä teemme ja millä edellytyksillä.

Lokakuisten Performanssipäivien teema on Tiedosta valtaa. Esitystaiteen läänintaiteilija Marika Räty toivoo Performanssipäivien tapaamisten aiheuttavan kentän tekijöissä kipinää oman työskentelyn parempaan dokumentointiin.

“Suomen performanssin tekijäkenttä on tiivis, mutta erillään. Vaikka kaikki tuntevatkin toisensa, maantieteellisesti eletään ja työskennellään kaukana toisistaan. Performanssipäivillä eri taustaisille taiteilijoille tarjoutuu mahdollisuus kohdata. Kun raha on tiukassa, ihmiset on korviaan myöten stressissä, on tärkeätä järjestää tapaamisia. Ihan jo työhyvinvoinnin ylläpidon kannalta,” sanoo Räty.

“Erilaisiin hassuihin rakenteellisiin seikkoihin rahoituksessa ei tässä ja nyt pysty vaikuttamaan, jokainen voi sen sijaan alkaa tuoda esiin, mitkä asiat vaikuttavat omaan työskentelyyn. Performanssipäivien tavoite on, että huomaisimme tiedon tuottamisella olevan väliä. Että alkaisin dokumentoida, kirjaisin, pistäisin ylös omaa työskentelyäni määritteleviä asioita, olin sitten yksittäinen taiteilija tai performanssia tekevä yhdistys.”

Performanssi on aidosti globaali kenttä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja muodostavat ison maailman kylän.

Alan taiteilijoita ei ainakaan voi syyttää jämähtämisestä. Läänintaiteilija Marika Räty, itsekin performanssintekijä*, on tuottanut yhdessä kollegoidensa kanssa ohjekortiston, jossa kädestä pitäen neuvotaan, miten performanssi tehdään. Hulvaton tee-se-itse -ohje innostaa kokeilemaan vaikka Fitnesslemmikkiä tai Kellon kanssa vanhenemista. Mikä sitten on performanssitaiteen ydin, mikä tekee jostakin teoksesta performanssia, eikä vaikka esitystaiteeksi kutsuttua lajia?

“Jokainen taiteilija itse määrittelee identiteettinsä. Jos jotain erityisen erityistä hakee, niin performanssintekijät ovat hyvin usein kuvataiteesta lähtöisin. Itse teoksesta taas ei edes kannattaa yrittää erottaa genreä, ovathan ne niin monialaisia yhdistäessään eri taiteita ja medioita, kuvaa, videota, ääntä, valoa, yhteisöä. Yhteisötaiteesta poiketen performanssi kuitenkin on taiteilijan enemmän tai vähemmän tiukasti ohjaama,” kertoo Räty.

“Lopulta rahoitusjärjestelmä ja siihen liittyvä vertaisarviointi vaikuttavat siihen, että taidelajien välisiä rajoja on vedettävä, vaikka itse pitäisikin tätä yhdentekevänä.”
 

Taide paikalle, tekijä liikkeeseen
 

Toisin kuin ohjekorttien kokeiltavaksi tarkoitetut teokset, performanssit tyypillisesti ovat paikkaansidottuja. Ne on suunniteltu tapahtuvaksi jossakin tietyssä paikassa ja tilanteessa. Marika Räty sanoo itse performanssia valmistaessaan jopa miettivänsä yleisöä: jos tietää osallistujiksi tulevien olevan tuttuja lajin kanssa, yleisö saattaa ottaa aktiivisen roolin ja puuttua teoksen kulkuun? Eikä silloin tekijäkään tiedä, mitä teoksessa tulee tapahtumaan. Tämä vaikuttaa suunnitteluun, siihen kuinka tarkasti kannattaa ennakkoon askelmerkkejä lyödä lukkoon.

“Performanssissa yleisö voi osallistua kommentoimalla tai liikkumalla tilassa, ja sillä on voi olla lupa koskea teokseen liittyviin esineisiin. Performanssiteos tietenkin suunnitellaan, mutta sitä ei välttämättä harjoitella. Näin taiteilija on samalla viivalla yleisönsä kanssa. Tekeminen liikkuu ei-tietämisen alueella. Epävarmuudesta syntyy ihan omanlaisensa läsnäolo.”

Vaikka performanssitaide pakeneekin kaikenlaista määrittelyä ja rajoja, tietty yhteisymmärrys kentällä vallitsee siitä, että performanssi teoksena on paitsi paikkaansidottua myös kestollista. Ja että performanssi on tapahtuma, joka sellaisena voi toteutua myös virtuaalisesti.

“Kun performanssi voi kestää tunteja, päiviä, jopa viikkoja, ei minuuttiaikataulullisia käsikirjoituksia kannata laatia. Toki on myös performansseja, joiden kesto lasketaan minuuteissa, silloin tarkka kässäri on yleensä hyväksi.”

Performanssipäivien tavoite on, että huomaisimme tiedon tuottamisella olevan väliä. 

Toisin kuin voisi ensialkuun ajatella, performanssi saattaa olla hankalammin siirreltävissä kuin esimerkiksi näyttämö- tai kuvataide. Performanssiin harvoin rakennetaan näyttämökuvaa, vaan se on usein ajateltu tiettyyn ympäristöön. Sen sijaan taiteilija on tässä yhtälössä se liikkuva osa. Performanssikentät ovat Marika Rädyn mukaan pienet meillä ja muualla. Verkostoituminen rajattomasti on itsestäänselvyys ja keskinäinen solidaarisuus pelaa:

“On paradoksi, että ulkomaille matkustamiseen on mahdollista saada rahoitusta toisinaan helpommin kuin Suomessa työskentelyyn. Sen sijaan Suomen sisällä liikkumiseen on vähemmän vastaavia, ketteriä tukimuotoja. Ja kun tekijäkunnassa on huomattu, että projektirahoitus onnistuu muuhun työskentelyyn tuen saamista useammin, kollegaa autetaan kutsumalla hänet mukaan omaan hankkeeseen. Ja vastavuoroisesti seuraavalla kerralla toisinpäin. Performanssi on aidosti globaali kenttä, jossa ihmiset tuntevat toisensa ja muodostavat ison maailman kylän.”
 

Performanssi nyt muodissa
 

Suomalainen performanssi on maailman kärkeä, mikä Marika Rädyn mukaan tarkoittaa sitä, että yhtäältä meillä on lajilla pitkät perinteet, taiteenlajin tekijäksi voi kouluttautua, apurahoja voi saada, ja toisaalta performanssia tehdään ja sitä voi nähdä eri puolilla maata. Räty huomauttaa performanssin, ja kaiken esitystaiteen olevan nyt erityisen muodikasta. Kuinka niin?

“Jo pelkästään tämä lajien välinen liukuma on ajan henki. Lisäksi performanssi tai performatiiviset elementit osana mitä tahansa kuvataidenäyttelyä ovat nyt taas hyvin trendikkäitä. Tähän voi olla syynä jonkinlainen minimalismin nälkä eri taiteenlajeissa. Ja tässä performanssilla on paljon annettavaa.”

Muotikin saattaa aiheiltaan ja vaikutteiltaan olla yhdestä puusta veistetyn oloista:

“Olemme ympäristömme ja aikakautemme merkitsemiä, kyllähän nyt tehdään keskenään samanhenkisiä esityksiä. Aiheina ja inspiraation lähteinä on paljon käytetty feminismin uusinta aaltoa, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä, ilmastoahdistusta, keinoina minimalistisuutta tai medioiden sekoittamista.”

Pintamuotia performanssi kuitenkin kaihtaa, ajatuskehitelmä on se, joka kantaa:

“Teokset voivat olla sarjallisia, niin että taiteilija käsittelee tiettyä aihetta monessa reseptiltään erilaisessa teoksessa. Tekniikka on silloin täysin toissijaista. Filosofia, konsepti, ajattelu on tärkeintä. Vaikka ulkokuori muuttuisi, jos idea pysyy samana, taiteilija voi mieltää teoksen samaksi, tai yhtenäiseksi sarjaksi.”

*Marika Räty esiintyy performanssintekijänä taiteilijanimellä Maire Karuvuori.

TINFO / Sari Havukainen, 24.9.2019

***

Performanssipäivät Turussa 7.10.2019. Järjestäjinä Taiteen edistämiskeskus (Taike) ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). Yhteistyössä Esitystaiteen Keskus (Eskus).

Lue lisää Performanssipäivistä ja katso ohjelma. Read more and view the programme.

#performanssipäivät #tiedostavaltaa #pienivaikuttaa


Näkymättömät maat laajalla kansainvälisellä kiertueella

Grus Grus Teatteriin kuuluva Livsmedlet teatteriduon palkittu esitys Näkymättömät maat jatkaa laajaa kansainvälistä kiertueettaan tänä syksynä. Syys-marraskuun aikana esitys vierailee Sveitsissä, Tsekkeissä, Saksassa, Kroatiassa, Liechtensteinissa ja Ranskassa. Ensivuoden alussa kiertue jatkuu Saksassa ja Ranskassa, ja laajenee myös Lietuaan ja Kanadaan. syys-talven kiertueilla esitystä nähdään kansainvälisissä festivaaleissa 49 kertaa 22 eri teatterissa. 

Ishmael Falken ja Sandrina Lindgrenin nykynukketeatteriesitys avaa omaperäisen näkymän pakolaisuuteen. Rajussa mittakaavaleikisssä esiintyjien kehot muuttuvat maisemiksi, jonka halki miniatyyrihahmot matkaavat. Näkymättömät maat kuvastaa rakoa, joka syntyy pakolaisten mediakuvan ja heidän fyysisen kokemuksensa välille, “meidän” ja “heidän” välille.

Lisätiedot esityksestä

www.grusgrus.fi


Vuoden 2020 ITU-esitykseksi valittiin Piste, piste, piste  

Lastenteatterin ideahautomo valitsi vuoden 2020 ITU-esityksen 20.9. Lahden Pikkuteatterilla järjestettävässä ITU-näyttämökatselmuksessa. Lisäksi raati halusi palkita Duo Otteen Metkut Pikku-Idulla.

Keväällä järjestetystä haussa saapuneiden hakemusten perusteella valittiin 6 ehdotusta ITU-katselmukseen, joista voittajaksi valittiin esitys Piste, Piste, Piste.   

Monitaiteellinen lapsille suunnattu esitys nimeltä Piste, piste, piste yhdistää nykysirkusta, tanssia, musiikkia ja elävää kuvataidetta. Teos on kiehtova matka muotojen ja luovuuden maailmaan, joka luodaan piirtoheittimillä esityshetkessä toteutetuin visuaalein, loihtien tyhjästä valkoisesta näyttämöstä mielikuvituksekas universumi. Teos pohjautuu kirjailija-kuvittaja Mario Valen lastenkirjaan Três Pontinhos (Kolme pientä pistettä). Työryhmään kuuluu neljä eri taiteilijaa Mira Ravald, Luis Sartori do Vale, Jere Mönkkönen ja Petteri Rajanti.

ITU-esitykselle myönnetään tuotantotukea 8000¤ ja Pikku-Idulle 3000¤. Lisäksi näyttämön järjestävät lastenkulttuurikeskukset ostavat valmista ITU-esitystä yhteensä vähintään 10 esitystä ja Pikku-Itua 4 esitystä.

ITU-raadissa vuonna 2020 istuivat Teatteri & Tanssi+Sirkus -lehden vastaava päätoimittaja Riina Maukola, Tanssiteatteri Hurjaruuthin johtaja Arja Pettersson ja Suomen Kansallisteatterin näyttelijä Petri Liski.

ITUjen näyttämön järjestävät vuosittain Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efekti, Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto, Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Pikku-Aurora.

ITUjen näyttämölle voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta.

Lisätiedot:

Lahden kaupunki

Henna Keihäs 
kulttuurituottaja
p. 050 3836551
henna.keihas(a)lahti.fi

Matti Karhos
kulttuuriasiainpäällikkö
p. 050 387 8792
matti.karhos(a)lahti.fi

www.phlastenkulttuuri.fi

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat Turun kirjamessuilla | 4.-6.10.2019, Turku

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat on tänä vuonna mukana Turun kirjamessuilla omalla osastolla ja lavaohjelmalla. Toivotamme kaikki lämpimästi tervetulleeksi tapaamaan yhdistyksemme henkilökuntaa, tutustumaan Lea-palkintoehdokasnäytelmiin sekä ostamaan uutta kotimaista näytelmäkirjallisuutta!   

Osaston lisäksi järjestämme messuilla lavaohjelmaa:  

Perjantaina klo 13.50 – 14.50 julkistetaan Kuisti-lavalla tämän vuoden Lea-palkintofinalistit. Julkistuksen yhteydessä finalistit ovat lavalla keskustelemassa näytelmäkirjailijuudesta ammattina ja lisäksi kuullaan lukudraamakatkelmat kaikista finalistiteksteistä.   

Lauantaina klo 13.40 – 14.15 järjestetään Jukola-ohjelmatilassa uuden draaman drama slam sekä klo 15.30 – 16.10 keskustellaan kesäteatterista Eino-ohjelmatilassa. Drama slamissa viisi suomalaista näytelmäkirjailijaa paljastaa makupaloja uusista teksteistään. Gongimestarina toimii näytelmäkirjailija ja dramaturgi Elina Snicker.  Kesäteatterista keskustelemassa ovat näytelmäkirjailijat Satu Rasila ja Tanja Puustinen-Kiljunen. Keskustelua vetää puheenjohtajamme Sami Keski-Vähälä.    

Sunnuntaina klo 10.20 – 10.50 kuullaan Fiore-lavalla vielä Empatia draamassa -keskustelu. Keskustelemassa ovat näytelmäkirjailijat Taija Helminen ja Seppo Parkkinen.  

Turun kirjamessut on Suomen vanhin kirjallisuuden messutapahtuma. Messujen pääteemana on tänä vuonna teatteri. Messut järjestetään Turun messukeskuksessa 4. – 6.10.2019. Messuosastomme löydät numerosta A36.  

Lämpimästi tervetuloa!  

SUNKLOn ohjelma Turun kirjamessuilla

Turun kirjamessujen ohjelma


Speedmeeting -tapahtuma ohjaajille, tuottajille ja castaajille | 7.10.2019, Helsinki

ma 7.10.2019 klo 16, Teatterimuseo, Kaapelitehdas, Helsinki

Speedmeeting on hauska ja tehokas tapa tutustua lyhyessä ajassa noin 60 ammattinäyttelijään niin Helsingistä kuin muualtakin Suomesta. Näyttelijöillä on mukanaan itsestään esittelymateriaalia (CV, valokuva, showreel tms.). Tarkemmat ohjeet annetaan paikan päällä, mutta kyseessä on siis pikatreffi-ideasta sovellettu illanvietto.

Tilaisuudella on jo pitkät perinteet, ma 7.10.2019 speedataan 23. kerran.

 • Klo 16 työnantajien runsas buffet -salaattitarjoilu
 • Klo 16.30 lyhyt esittelykierros & speedmeeting alkaa (välillä pari taukoa)
 • Tilaisuus päättyy arviolta n. klo 20 / 20.30. Osallistujien tulee olla paikalla koko tapahtuman ajan!

Työnantajapuolen edustajille tilaisuus on maksuton.  

Ilmoittautumiset viimeistään ma 30.9.2019

Näyttelijöiden hakuaika tilaisuuteen on jo päättynyt!


Millainen on hyvä apurahahakemus –luento ja sparraukset | 9.10.2019, Tampere

Millainen on hyvä apurahahakemus? Millainen on huono hakemus? Monien keskeisten taide- ja kulttuurialan apurahojen hakuaika on lokakuussa. Tule Tampereelle, Kulttuuritalo Laikkuun kuuntelemaan asiantuntijan innostava puheenvuoro, josta saat puhtia ja vinkkejä syksyn apurahahakemusrumbaan.

Kallo Worksin tuottaja, TaM Tuuli Penttinen-Lampisuo on kokenut taidealan apurahahakemusten laatija ja arvioija. Avoimen yleisöluennon lisäksi hän tarjoaa neljälle taiteilijalle tai organisaatiolle yksilöllisen hakemussparrauksen.  

1. Maksuton yleisöluento on suunnattu etenkin taide- ja kulttuurialan ammattilaisille, organisaatioille ja korkeakouluopiskelijoille.

2. Henkilökohtaiseen 30 minuutin sparraukseen valitaan max. neljä toimijaa. Sparraukset toteutetaan syksyn aikana ja niiden tarkemmat ajat ja paikat sovitaan asianosaisten kanssa erikseen. Sparrauksiin voi hakea täyttämällä lomakkeen osoitteessa www.kallo.fi/tapahtumat

Apurahaluento ja sparraukset ovat osa Kallo Works -osuuskunnan 10-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. Syksyn 2019 aikana osuuskunnan kulttuurin, viestinnän ja markkinoinnin ammattilaiset tarjoavat ilmaisia koulutuksia omilta erikoisaloiltaan.

Keskiviikkona 9. lokakuuta 2019 klo 16.00 – 17.00
Kulttuuritalo Laikku
Keskustori 4, 33101 Tampere

Järjestäjä: Kallo Works


Pelitestien sarja väitöksen taiteellisena osana | 4.10.-15.11.2019, Helsinki

Pelitesti on mahdollisuus kokeilla jotain vasta esille nousevaa sen haavoittuvimmassa ja kenties kiinnostavimmassa vaiheessa. Suostumuksen kysymykset ja rajojen jatkuva neuvottelu ovat keskeinen osa tätä haavoittuvuuden tilaa.
 
Nämä pelitestit tutkivat esiintymistä immersiivisissä esityksissä ja peliesityksissä. Ne ovat Sami Henrik Haapalan taiteellisen väitöstutkimuksen kolmas ja viimeinen osa. Väitöksessä kehitettävä lähestymistapa esiintymiseen pyrkii yhdistämään tekniikkaa, teoriaa ja metodeja sekä näyttelijäntaiteesta, tanssijantaiteesta että esitystaiteesta.
 
Pelitesti on pelisuunnittelun puolelta lainattu termi, jonka tavoitteena - esittävän taiteen kohdalla - on kehittää immersiivisiä rakenteita ja pelirakenteita yhdessä yleisön kanssa erityisesti niiltä osin kuin yleisö vaikuttaa teokseen. Tässä pelitestien sarjassa rakenteiden sijaan kehittämisen kohteena on esiintymisen tekniikka. Pelitesti on testi, jossa testattavaa asiaa on kehitetty tarpeeksi pitkälle, jotta se on mielekästä myös yleisön näkökulmasta, mutta se on nimensä mukaisesti edelleen koetilanne - ei lopullinen esitys, peli tai kokemus.
 
Haapala on tehnyt taiteellista väitöstutkimusta Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuodesta 2013 lähtien. Hänen väitöksensä aiheena on esiintyminen immersiivisissä esityksissä ja peliesityksissä.
 
Tutkija, ohjaaja ja esiintyjä: Sami Henrik Haapala
 
Muut esiintyjät: Laura Sorvari, Anna Valpuri ja Suvi Leppänen
 
PELITESTIEN AJANKOHDAT
Pe 4.10 klo 20
La 12.10 klo 22 Playdate -tapahtuma, Eskus - Esitystaiteen keskus, Suvilahti
Pe 1.11. klo 20
Pe 15.11 klo 19
 
MUITA OHJEITA
Tarkka esitystila varmistetaan viimeistään viikkoa ennen pelitestiä Facebookin eventissä sekä osoitteessa https://bit.ly/2yDTM0x
 
Esitystilan varmistamisen yhteydessä pelitestiä varten saatetaan ilmoittaa myös yksinkertaiset ohjeet, joten paikkatiedot kannattaa aina varmistaa joko verkkosivulta tai FB-eventistä. Esitystilan varmistamisen yhteydessä ilmoitetaan myös miten pelitestiin ilmoittaudutaan.
 
Pelitestit ovat yleisölle ilmaisia lukuun ottamatta Playdate -tapahtuman pelitestiä, johon pääsee tapahtuman omalla pääsymaksulla.
 
Pelitestien sarjaa on tukenut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.


Esittävien taiteiden tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisykoulutus – osa II | 28.10.2019 ja 5.11.2019, Helsinki

Esittävien taiteiden järjestöt toteuttavat koko kentälle tarkoitetun maksuttoman tasa-arvo-, yhdenvertaisuus- ja häirinnän ennaltaehkäisykoulutuksen. Koulutuksen järjestävät Suomen Näyttelijäliitto, Suomen Teatterit, Teatterikeskus ja Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto yhteistyössä OKM:n kanssa. Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on varmistaa, että esittävän taiteen kentän (teatteri, tanssi, sirkus) ammattilaisorganisaatioilla on selkeä käsitys työnantajavelvoitteista ja -vastuista liittyen työelämässä tapahtuvaan häirinnän ehkäisyyn ja tasa-arvon sekä yhdenvertaisuuden toteutumiseen. Koulutuksen ensimmäinen osa järjestettiin toukokuussa, ja se saa jatkoa loka-marraskuussa 2019.

Vaikka lakisääteisesti vain suurimmilta taideorganisaatioilta edellytetään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia, on koulutusten tavoitteena, että kaiken kokoisilla näyttämötaiteen kentän organisaatioilla on jatkossa kyseiset suunnitelmat sekä niihin liittyvät prosessit käytössään. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös yhdenvertaisuuden laajempaan toteutumiseen organisaatioissa.

Koulutus on maksuton, ja se on tarkoitettu esittävän taiteen ammattitoimijoille, kuten teatteri-, sirkus- ja tanssialan vakiintuneille organisaatioille. Koulutuksen ensisijaista kohderyhmää ovat organisaatioiden johto, esimiesasemassa olevat, sekä luottamusmies- ja työsuojelutoimijat. Koulutus on työaikaa ja sinne toivotaan osallistujia kaikista henkilöstöryhmistä.

Koulutus toteutetaan kahtena erillisenä kokonaisuutena, jonka sisältöjä valmistellaan alan häirintäselvityksen tehneen OTT Jaana Paanetojan kanssa. Koulutuksen toinen osa, jossa käsitellään muun muassa tarkemmin alan toimintakäytäntöjä ja ammattietiikkaa, toteutetaan jälleen kahtena samansisältöisenä koulutuspäivänä, joiden päivämäärät ovat maanantai 28.10. ja tiistai 5.11.2019.

Koulutuksen toinen osa perustuu ryhmätyöskentelyyn, ja siellä käydään läpi mm. Jaana Paanetojan antaman välitehtävän sisältöjä. Välitehtävään liittyvä asiakirja palautetaan koulutukseen ilmoittautumisen yhteydessä. Lue välitehtävän ohjeet täältä.

Ilmoittaudu koulutuksen toiseen osaan tämän lomakkeen kautta 7.10. mennessä.

Ajankohta:
Koulutuspäivä 1: Ma 28.10.2019, klo 9-16, KokoTeatteri, Hämeentie 3, 00530 Helsinki.
Koulutuspäivä 2: Ti 5.11.2019, klo 9-16, Lilla Teatern, Eerikinkatu 2, 00100 Helsinki.

Molemmat koulutuspäivät ovat samansisältöisiä – ilmoittaudu siis vain toiseen niistä! Koulutuspäivän ohjelma.

Voit tutustua koulutuksen ensimmäiseen osaan täältä.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Lisätiedot:
Hanna-Reetta Schreck
Viestintä- ja yhteyspäällikkö
Suomen Teatterit ry
050 542 0014
info(a)suomenteatterit.fi


Teatterifestivaali Baltic Circle | 12.-17.11.2019, Helsinki

Kansainvälinen teatterifestivaali Baltic Circle järjestetään Helsingissä 16. kerran 12.–17.11.2019. Festivaalin esitykset tarjoavat näkökulmia tuntemattomaan ja muutoksessa olevaan. Puheohjelman keskiössä ovat alkuperäiskansa saamelaisten oikeudet ja Sápmin teollinen hyväksikäyttö. Tänä vuonna Baltic Circlen puitteissa tehdään myös yhteiskunnallista kulttuurijournalismia.

Ohjelmistoon kokonaisuudessaan voi tutustua festivaalin kotisivulla osoitteessa​​ www.balticcircle.fi


Kulttuurihyvinvointialan kouluttajapäivä | 29.11.2019, Helsinki

29.11.2019 09:30 – 15:30, Metropolia AMK, Hämeentie 135 D

Osuma – osallistamalla osaamista ja Taikusydän -hankkeet järjestävät yhdessä kulttuurihyvinvointialan monialaisen kouluttajatapaamisen. Mukaan kutsumme kaikki sosiaalialan, terveysalan, yhteisöpedagogiikan, kasvatusalan, eri kulttuurialojen ja nuorisotyön koulutuksen parissa työskentelevät. Painopisteenä nuorten kohtaaminen.

Maksuttoman tilaisuuden tavoitteena on tarjota ajankohtaisia näkökulmia kulttuurihyvinvointialan kouluttamiseen. Päivän ohjelmassa on asiantuntijapuheenvuorojen ja työpajojen lisäksi tärkeänä painopisteenä vuorovaikutuksellisuus ja toisiltamme oppiminen.

Lataa itsellesi PDF-kutsu tapahtumaan tästä.

Lisätiedot
Anna-Mari Rosenlöf, projektipäällikkö, anna-mari.rosenlof(a)turkuamk.fi
Riikka Wallin, tuottaja, Osuma-hanke, riikka.wallin(a)metropolia.fi

Lue lisää, tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu


Performing Arts Between Tradition and Contemporaneity conference | 16 – 20 Dec 2019, Steiermark Austria

IUGTE CONFERENCE

The conference is held from December 16 to December 20, 2019 in the refurbished 13th century castle in the southern region of Austria, - Styria (Steiermark).

"Performing Arts Between Tradition and Contemporaneity" is the annual international multidisciplinary conference exploring the bridge between the "traditional" and the "contemporary" in performing arts.

Participants:  

performing arts academics, arts educators and teachers, actors and directors, dancers and choreographers, arts administrators and producers, musicians, stage and costume designers, mask makers, multimedia artists, scriptwriters and playwrights, theatre critics and arts journalists, and all other performers of various genres and techniques. 

Read more

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


Taiken apuraha- ja avustushaku alkaa 1.10.2019

Taike jakaa ensimmäistä kertaa esittävien taiteiden yhteisöille viisivuotisia kehittämisavustuksia.

Taiteilijoiden ja työryhmien apurahahaku alkaa 1.10. ja jatkuu 14.11. saakka. Taiteilijat ja työryhmät voivat hakea kohdeapurahoja eri taiteenaloilla toteutettaviin hankkeisiin. Haettavissa ovat myös apurahat kulttuurisen moninaisuuden edistämiseen. Kaikki apurahat on tarkoitettu vuoden 2020 hankkeisiin. Liikkuvuusapurahat ovat haettavissa jatkuvasti.

Yhteisöavustusten hakuaika on lokakuu. Yhteisöt voivat hakea erityis- ja toiminta-avustuksia vuodelle 2020. Festivaaleille ja residenssitoimintaan jaetaan ainoastaan toiminta-avustuksia. Taike jakaa tänä vuonna lisäksi esittävien taiteiden yhteisöille viisivuotisia toiminta-avustuksia kehittämiseen.

Hakuilmoitus kannattaa lukea huolella ennen hakemuksen tekemistä.

Hakemus liitteineen tulee lähettää Taikeen hakuaikana.

Avustukset yhteisöille 1.10–31.10.

Apurahat yksityisille ja työryhmille

Lisätietoja:

Taiken asiakaspalvelu asiakaspalvelu(a)taike.fi, p. 0295 330 700. Chat-asiakaspalvelu ma–pe klo 10–14.

Lue lisää


Espoon kaupungin ammattitaiteilijan työskentelyapuraha vuodelle 2020 | Haku 30.9.2019 mennessä

Espoon kaupungin ammattitaiteilijan työskentelyapuraha vuodelle 2020 on haussa ma 30.9.2019 klo 15.45 asti. Työskentelyapuraha on tarkoitettu espoolaisille ammattitaiteilijoille taiteenalasta riippumatta, ja se myönnetään yhdelle henkilölle vuodeksi kerrallaan. Kulttuurilautakunta päättää apurahan saajasta joulukuussa 2019.

Apurahaa haetaan täyttämällä siihen tarkoitettu hakulomake, johon tulee liittää CV, työsuunnitelma sekä kuvaus siitä, kuinka suunnitelman toteutus vahvistaa Espoota monipuolisena kulttuurikaupunkina. Hakemus lähetetään Espoon kaupungin kirjaamoon postitse tai sähköpostilla: Espoon kaupungin kirjaamo, PL 1, 02070 ESPOON KAUPUNKI tai kirjaamo(a)espoo.fi 

Lisätiedot ja hakuohjeet verkossa
Uutinen työskentelyapurahasta sekä vuoden 2019 taiteilijastamme espoo.fi-sivustolla

Tiedustelut ensisijaisesti: kulttuuriavustukset(a)espoo.fi   
 
Kulttuuripäällikkö Tiina Kasvi, p. 050 301 9426
Erityisasiantuntija Katja Koskela, p. 043 827 1080


Goethe Institut: International Coproduction Fund | Deadline 15 Oct 2019

This funding is intended for coproductions by artists in the fields of theatre, dance, music and performance art, in which hybrid and interdisciplinary formats and the use of digital media may be key components. The target group comprises professional artists and ensembles abroad and in Germany, which demonstrably lack sufficient resources to realize their coproduction project on their own.

With the International Coproduction Fund the Goethe-Institut would like to support the unrestricted international and intercultural exchange of artists and their ideas. The facilitation of such an exchange and the networking it spawns among the various players are equally as important as the productions resulting from the project.

The joint application, which must be submitted by the foreign partner (living and working abroad), must show clearly that good working contacts already exist between the partners and that both parties are interested in putting together a joint, dialogue-oriented production. Goethe-Institut head office recommends getting in touch with local Goethe-Instituts who may be helpful in developing the application and project.

The International Coproduction Fund promotes projects which are of a high artistic calibre and which have considerable public impact. The results of the collaborative efforts are to be presented in a professional setting in at least one country, though ideally both in Germany and abroad. An application should include a feasible financial plan which, in addition to third-party funding, should also show the substantial contributions of all the project partners involved. The amount of funding requested should not exceed ¤25,000. The fund mainly provides support for travel expenses (including accommodation and catering costs).

Projects between German and non-European partners, in particular from transition countries, are preferred.

Deadline: 15 October 2019

Find all details online

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto 'Seikkis' etsii kiertue-esityksiä

Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto 'Seikkis' etsii kiertue-esityksiä 0-12-vuotiaille lapsille perheineen. Esitykset voivat olla musiikkia, teatteria, tanssia, sirkusta.... jne. Kesto max. tunti ja rakennusaika mielellään max. 2 tuntia. Tila: 8x8m ja vapaa korkeus 4,5 m.

Nyt haetaan esityksiä ensisijaisesti keväälle 2020, mutta sieltä ne kesä ja syksykin sitten taas tulevat, joten pidetään myös ne mielessä.

 Lähetä esitystarjous, jossa on mainittu laskutettava esityshinta kaikkine kuluineen: minna.heinio(a)turku.fi.


Open invitation: Fair International Cultural Cooperation - Climate Change | Deadline 10 Oct 2019

International cultural directors, artists, thinkers, scientists, critics, policymakers and funders with a focus on climate issues and who are actively invested in the topic of fair international cultural cooperation, are called upon to apply for the gathering on Friday December 6.  
   
The discussion will be supported by a keynote speaker and additional reading concerning Fair International Cultural Cooperation - Climate Change. The goal of this gathering is to identify, on a cross-disciplinary basis, current conventions and best practices.
 
Goals of the gathering  
During this session we will be asking ourselves: how can international cultural cooperation be considered fair with respect to the climate?
   
We ask you to actively participate in two work sessions which will take place in groups. The sessions will cover the following two questions:

 1. Ethical: what conventions do we share when talking about fair international cultural cooperation in the scope of climate change? I.e. what cross-sectoral and/or ontological frameworks sort to minimise negative ecological impact while maximising positive societal effects?  
 2. Practical: what are the opportunities and challenges in your organisations, your funding systems, with partners and with audiences of a climate orientated practice? I.e. which tools or mechanisms could we develop that aim for fairness and what are the best cases we can refer to?

 
Read all about the gathering and application here. Deadline for application is October 10.  

If you have any questions, please contact:
Maarten K. Bul, Head of Campaigns & Production
m.bul(a)dutchculture.nl


Kaikille avoin haku Tässä tanssissa minä vien –esitykseen | Haku 16.10.2019 mennessä

Haemme esitykseen ihmisiä jakamaan kokemuksensa siitä, kun on liikaa muiden vietävänä.

Esitys Tässä tanssissa minä vien koostuu osallistujien valitsemista musiikkikappaleista. Niiden soidessa osallistujat toimivat viejän roolissa – yleisön liikkuessa ohjeiden mukaisesti.  

Teoksessa pysähdytään tunteeseen siitä, kun ei pysty vaikuttamaan tarpeeksi omaan elämäänsä. Millaisissa tilanteissa ja millä elämän alueilla tämä tunne valtaa? Mitä kokemus kontrollin puutteesta kertoo yhteiskunnastamme tai ihmisten välisistä suhteista? Taiteilija Tellervo Kalleinen auttaa suunnittelemaan, kuinka osallistujan omaa kokemusta voi välittää yleisölle yhden tanssin ajan.

Jos olet kiinnostunut, hae mukaan! Teos ei edellytä kokemusta tanssista tai esiintymisestä. Osallistumiseen liittyy henkilökohtainen tapaaminen Tellervon kanssa, kahdet harjoitukset ja kolme esitystä Mad House -esitystilassa Helsingin Kalasatamassa 27.11. (ennakko), 28. ja 30.11.2019. Esitystila, johon mahtuu 20-30 henkilöä, on pieni ja intiimi. Tapaamisissa on ruokatarjoilua. Osallistumisesta ei makseta.  

Hakemukset ja lisätiedustelut 16.10.2019 mennessä: mukaan(a)madhousehelsinki.fi
Kerro omin sanoin hieman itsestäsi ja siitä minkälaisen kokemuksen haluaisit esityksessä jakaa, max pituus A4. Muista lisätä myös yhteystietosi - mielellään sekä puhelinnumero että sähköpostiosoite.

Lisätietoa Mad Housen esityksestä: https://madhousehelsinki.fi/events/ForthisdanceIwilltakethelead

Tellervo Kalleinen on palkittu nykytaiteilija, jonka työskentelyn ytimessä on luova yhteistyö. Tellervo on tehnyt osallistavia taideteoksia jo vuodesta 2003 asti ja hänen elokuviaan, näyttelyitään, tapahtumiaan ja performanssejaan on nähty ympäri maailmaa.  

Katso myös lyhyt video, jossa Tellervo kertoo teoksesta.


Mustarindan taiteilija / kirjoittaja / tutkijaresidenssi | Haku 20.10.2019 mennessä

Avoin haku Mustarindan taiteilija / kirjoittaja / tutkijaresidenssiin
 
Työskentelyjakso: 1–2 kuukautta ajalla
Kevät: 1. 2. 2020 – 30. 4. 2020
Syksy: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2020

Hakemuksen jättöpäivä: ma 20.10.2019
Valinnoista ilmoitetaan kaikille hakijoille marraskuun loppuun mennessä.

Mustarinda-seura kurottelee kohti jälkifossiilista kulttuuria yhdistämällä tieteellistä ja taiteellista tietoa ja kokemuksellista toimintaa, pyrkien jatkuvasti alentamaan niin oman toimintansa kuin siihen liittyvien hiilijalanjälkeä. Vuoden 2020 avoin haku on suunnattu taiteilijoille, tutkijoille, kirjoittajille ja muille teemoistamme kiinnostuneille luovan alan tekijöille.

Ympäristöä rajusti kuormittavan lentomatkustamisen välttämiseksi haettavana on myös avustuksia maateitse residenssiin matkustamiseen.
 
Lisätietoa: mustarinda.fi/residency


European Theatre Convention: Artist Residency Programme | Deadline 20 Oct 2019

The third edition of the ETC Artist Residency Programme offers 7 scholarships for emerging stage directors and dramaturges for a duration of 4 to 8 weeks, between December 2019 and June 2020, at ETC Member Theatres.

The selected participants will join the creative team of a theatre production process as assistant or second assistant directors or in the dramaturgy department, gaining insights into new working methods and discovering the daily routine and structures of a European public theatre. The ETC Artist Residency Programme supports international cooperation, fosters new perspectives and professional artistic experience.  

What Does the Scholarship Offer?

 • Residency in one of the theatres listed below with mentoring;
 • Travel grant from your hometown to the theatre (up to ¤300);
 • Accommodation during the time of the residency in the city of the theatre;
 • Contribution to your local expenses (subject to the actual period of stay);
 • Participation in the ETC International Theatre Conference in Graz (Austria) from 11 to 14 June 2020, including travel, per diems and accommodation.

You will be asked to arrange and cover your own health insurance for the duration of the residency.

The ETC Artist Residency Placements 2020

 • Les Théâtres de la Ville de Luxembourg/Luxembourg – 08 December 2019 to 11 February 2020
 • Slovenian National Theatre Nova Gorica/Slovenia – 09 December 2019 to 31 January 2020
 • Theater Magdeburg/Germany – 13 January to 01 March 2020
 • National Theatre “Marin Sorescu”, Craiova/Romania – 10 February to 23 March 2020
 • Fondazione del Teatro Stabile di Torino/Italy – 17 February to 22 March 2020
 • Schauspielhaus Graz/Austria – 24 February to 22 March 2020
 • Teatro Nacional D. Maria II, Lisbon/Portugal – 13 April to 24 May 2020  

Deadline: 20 October 2019

Find all details online


2020 International Festival of Ancient Greek Drama | Deadline 2 Dec 2019

Call for submission of proposals by theatre groups or individuals 

The Cultural Services of the Ministry of Education and Culture, the Cyprus Centre of the International Theatre Institute and the Deputy Ministry of Tourism, announce the opening of the submission of proposals by Cypriot theatre groups/individuals and by theatre groups/individuals not residing in Cyprus, for participating in the twenty fourth edition of the “International Festival of Ancient Greek Drama”, which will be held from the end of June until the end of July 2020, in Cyprus.

The aim of the Festival is to present performances of ancient Greek drama, that project the specific nature of ancient drama, always based on the original text of the tragedians and comedians of the Greek antiquity.  

The “International Festival of Ancient Greek Drama” has been established as a distinct cultural institution with an international testimony. The selected performances are presented in open-air amphitheatres, such as the Ancient Odeon in Paphos, the Curium Ancient Theatre in Limassol and the “Skali” Amphitheatre in Aglantzia.

Theatre groups or individuals expressing interest in submitting a proposal for participating in the “2020 International Festival of Ancient Greek Drama”, should submit their proposal using the form, which is available at the Festival’s website: www.greekdramafest.com. Submission of a proposal is equal to acceptance of all terms and conditions of the Organisers.

Deadline for submitting a proposal: Monday, December 2, 2019.

www.ccoiti.com  
www.greekdramafest.com


Tapiolan kuoro etsii uusia sävellyksiä lapsi- ja nuorisokuorolle | Haku 6.1.2019 mennessä

Tapiolan kuoron kannatusyhdistys ry julkistaa kansainvälisen kuorosävellyskilpailun kaikille lapsi-ja nuorisokuoroille säveltämisestä kiinnostuneille. Kilpailu on avoin kaikenikäisille hakijoille.

Sävellyskilpailun tarkoitus on löytää uusia ja mielenkiintoisia a cappella -sävellyksiä lapsi- ja nuorisokuorolle.

Kilpailun tulokset julkistetaankesäkuussa 2020. 

Tuomariston jäseninä toimivat Tapiolan kuoron taiteellinen johtaja Pasi Hyökki, kustannusjohtaja Reijo Kekkonen (Sulasol), kuoronjohtaja Sanna Salminen (Vox Aurea) sekä kuoronjohtaja Viena Kangas (CandoMini). 

Kilpailun palkintoina jaetaan yhteensä 3 000 euroa. Tuomaristo pidättää oikeudenolla jakamatta palkintosummaa. Kilpailuhakemukset toimitetaan pdf-muodossa osoitteeseen competition(a)tapiolankuoro.fi 6.1.2020 klo 23.59 mennessä (UTC+2). Kilpailuun osallistuvien hakemusten tulee olla kilpailun sääntöjen mukaisia. Myöhästyneitä hakemuksia ei hyväksytä kilpailuun.

Kilpailun säännöt: www.tapiolankuoro.fi/competition

Lisätiedot
info(a)tapiolankuoro.fi, +358 50314 0603
Anna Jauhola, tuottaja

KURSSEJA JA TYÖPAJOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Floor is Yours! -maksuttomat työpajat | 29.10. Helsinki & 31.10.2019 Oulu

Esittävän taiteen parissa työtä tekevä! Oletko kohdannut tilanteita, jotka ovat saaneet sinut pohtimaan, mitä siinä olisi voinut sattua sinulle tai työryhmäsi jäsenelle tai miten turvallisesti toimitte? 

Floor Is Yours! -tutkimus tuo taiteellisen työn ja luovuuden rinnalle vuoropuhelun alan työturvallisuudesta ja hyvinvoinnista sekä näiden kehittämisestä ja johtamisesta. Tämä kutsu maksuttomiin työpajoihin on tarkoitettu kaikille teatterin, tanssin, oopperan, sirkuksen, musiikin, tv- ja elokuva-alan sekä muiden esittävän taiteen alojen parissa työtä tekeville taiteilijoille, tekniselle ja hallinnolliselle henkilöstölle, johdolle, alan opettajille ja muille toimijoille.

Työpajoissa teemme turvallisuutta yhdessä: alustukset, yhteiset keskustelut ja kokemusten vaihto sekä erilaiset riskinarviointityökalut johdattavat ajatukset ja oppimisen ennakoivaan toimintaan sekä onnistumista ja turvallisuutta ylläpitäviin tekijöihin. Tavoitteena on, että alalla toimivien mahdollisuudet omaehtoiseen työturvallisuuden kehittämiseen ja siitä huolehtimiseen paranevat. Työpajasarjan ensimmäiset tilaisuudet järjestetään teemalla: Riskien arviointi – miten tunnistaa työn vaara ja haittatekijöitä esittävissä taiteissa?

Ilmoittaudu mukaan ja vinkkaa myös kollegalle! Lisätietoja ohjelmasta, työpajasarjasta ja tutkimuksesta: www.ttl.fi/floorisyours

 • 29.10.2019 Helsinki, ilmoittaudu tästä
 • 31.10.2019 Oulu, ilmoittaudu tästä

Tavataan työpajoissa - lämpimästi tervetuloa!


Klovnerian jatkokurssi | 18.10.-10.11.2019, Tampere

Klovnerian jatkokurssi, laajuus 2 op (Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Tampereen kesäyliopisto)

2 lähiopetusviikonloppua:
pe 18.10. klo 17-20, la-su 19.-20.10. klo 10-13 ja 14-17
pe 8.11. klo 17-20, la-su 9.-10.11. klo 10-13 ja 14-17
(yhteensä 40h)

Opetuspaikka
Liikelaituri, Yliopistonkatu 58 D, 1. krs.

Sisältö (kohti klovninumeroa)

Kurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijan klovnerian tuntemusta ja osaamista. Opetuksessa tarkastellaan erityisesti klovni-improvisaation teemoja sekä edetään improvisaatiosta kohti klovninumeroa ja sen vaatimuksia. Kurssilla on mahdollisuus myös kehittää jo olemassa olevaa klovninumeroa tai suunnitelmaa siitä.  Klovninumero voidaan toteuttaa soolona, pari- tai ryhmätyönä.

Kurssilla harjoitellaan myös klovnin kontaktia ja vuorovaikutusta suhteessa sekä yleisöön että toisiin klovneihin. Uskallanko vapaasti hengittäen ja leikkien kuunnella ja aistia yleisön reaktioita? Läsnäolo, jakamisen ilo sekä heittäytyminen leikkiin ovat työskentelyn lähtökohtia. Opetuksessa vahvistetaan kunkin opiskelijan omaa erityistä tapaa ihmetellä elämää klovnina.

Kurssin lopuksi sunnuntaina 10.11. on mahdollisuus yleisölle avoimeen oppituntiin (jos kaikki kurssilaiset näin haluavat).

Kurssi on tarkoitettu jo aiemmin klovnerian perusteisiin tutustuneille. Opiskelijat valitaan ennakkotehtävien perusteella. Max. 16 opiskelijaa.

Kurssi on tarkoitettu jo aiemmin klovnerian perusteisiin tutustuneille. Opiskelijat valitaan ennakkotehtävien perusteella. Max. 16 opiskelijaa.

Ennakkotehtävät ja lisätietoa kurssista

Kouluttaja

Ohjaaja, FM Taina Mäki-Iso on erikoistunut fyysiseen teatteriin ja klovneriaan. Hän on käyttänyt ohjauksissaan klovneriaa, opettanut sitä mm. Teatterikorkeakoulussa, Nätyllä, Salpauksen sirkuskoulutuksessa ja Turun taideakatemiassa sekä esiintynyt klovnina sekä Suomessa että mm. Espanjassa, T¨ekissä ja Arabiemiraateissa. Hän on opiskellut klovneriaa ja komiikkaa opettajinaan  mm. Philippe Gaulier, Pierre Byland, Ami Hattab, Norman Taylor ja Angela de Castro.


Nuoren Voiman Liiton Nykytanssista esseeksi -kurssi | 2.11.-7.12.2019, Helsinki

Tervetuloa Nuoren Voiman Liiton järjestämälle Nykytanssista esseeksi -kurssille! Kurssilla katsotaan nykytanssiesityksiä, kirjoitetaan niiden pohjalta essee ja saadaan palautetta omasta tekstistä. Kurssin ohjaa kriitikko Maria Säkö ja se pidetään Liikkeellä marraskuussa -festivaalin yhteydessä.

Kurssi kokoontuu 2.11. klo 16.30 sekä 3.11., 9.11. ja 7.12.2019 klo 11-17.

Kurssin kulku

Ensimmäisellä kerralla tavataan 2.11. Kiasmassa, ja katsotaan kaksi nykytanssiesitystä Kiasmassa ja Stoassa. Tavataan Kiasman aulassa klo 16.30 alkaen ja tutustutaan vapaamuotoisesti ennen katsottavia esityksiä.

Seuraavana päivänä 3.11. on ensimmäinen opetuskerta, jolloin perehdytään esseeseen lajina sekä esimerkiksi esseen ja kritiikin kirjoittamisen eroihin. 9.11. kerralle jokainen tekee esseesynopsiksen, jonka myötä lähdetään työstämään omaa esseetä ohjaajan ja muiden osallistujien palautteen pohjalta.

Kurssin viimeinen kerta on 7.12., jonne tuotetaan jo valmista tekstiä sekä saadaan vinkkejä tekstin viemiseksi eteenpäin.

Kurssilla katsottavat esitykset ovat Théo Mercier & Steven Michel: Affordable Solution for Better Living ja Eleanor Bauer: A lot of moving parts.

Varaathan kalenteristasi ajan molemmille esityksille, sillä teosten katsominen on osa kurssia. Kurssiin sisältyy myös ennakkomateriaaleja, jotka ohjaaja lähettää inspiraatioksi ennen kurssia.

Kurssi on suomenkielinen. Varaathan mukaan oman tietokoneen/muut kirjoitusvälineesi. Valitettavasti kurssitila ei ole esteetön.

Ilmoittautuminen

Kurssille valitaan 12 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä. Otsikoi sähköpostiviestisi ”Nykytanssista esseeksi + oma nimesi”. Kerro viestissä nimesi, osoitetietosi, puhelinnumerosi, sähköpostisi ja syntymäaikasi. Voit liittyä samalla myös Nuoren Voiman Liiton jäseneksi (jäsenmaksu 20 e). Kerro myös, jos olet jo liiton jäsen.

Ilmoittautumiset 8.10.2019 mennessä osoitteeseen sofia.koistinen(a)nuorenvoimanliitto.fi

Lämpimästi tervetuloa mukaan!

Lue lisää


Kawalis Zoukak one-week intensive immersion into Zoukak’s work | 24-30 Nov 2019, Beirut

Deadline for applications: 15 October 2019
 
Download full call and program

Kawalis Zoukak - Behind the Curtains is a one-week intensive immersion into Zoukak’s work. It is an invitation to discover the company’s tools of artistic creation and social involvement through theatre, in addition to cultural management insights, springing from its wide-ranging experience as a theatre company and a cultural organisation.

Participants will take part in masterclasses designed and delivered by Zoukak members, attend performances, and engage in discussions around selected topics.  

The week is also a chance to meet with artists and exchange around their various ways of working and approaches to theatre making and social practices through art. It is equally an opportunity for practitioners to reflect on their own work.

Kawalis Zoukak – Behind the Curtains targets performing arts practitioners, academics, researchers, anthropologists, cultural and socio-political actors—and all those interested in theatre practice in Lebanon, the region and beyond.  

Dates: 24-30 November 2019 
Location: Zoukak Studio, Beirut, Lebanon. 
Working Language: English

Apply by filling out the Application Form and sending it to: kawaliszoukak(a)zoukak.org 

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy hakee Parturi-kampaaja-maskeeraajaa

Seinäjoen Kaupunginteatteri Oy hakee Parturi-kampaaja-maskeeraajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.
Tehtävä edellyttää alan soveltuvaa koulutusta sekä työkokemusta teatterialalta sekä tietoteknisiä perustaitoja.
Tehtävä täytetään sopimuksen mukaan heti sopivan hakijan löydyttyä.

Tehtävä on itsenäinen ja vaatii luovuutta, paineensietokykyä, organisointi- ja ryhmätyöskentelytaitoja ja sopeutumista nopeisiin muutoksiin sekä vaihtuviin työtehtäviin.

Tehtävänä on toimia parturi-kampaaja-maskeeraajana sisältäen teatterin tuotantojen kampausten ja maskien suunnittelu, valmistaminen ja toteutus esityksissä, sekä kuvauksissa (mm. peruukkien huolto-, kampaus- ja kiinnittämistyöt sekä irtokarvojen ja kaljun kiinnitys); vastuu oman suunnitteluun kuuluvan kampaamo- ja työprosessin aikataulutuksista, seurannasta ja lopputuloksesta. Parturi-kampaaja-maskeeraaja työskentelee kampaamon vastaavan parturi-kampaaja-maskeeraajan alaisuudessa.

Valinnassa korostuvat ensisijaisesti henkilön sopivuus ja jo hankittu osaaminen kyseiseen tehtävään.

Tehtävän palkkaus on teatterialan työehtosopimuksen mukainen.

Työsuhde on kokoaikainen ja sisältää 6 kk:n koeajan.

Lisätietoja tehtävästä antaa sähköpostitse toimitusjohtaja Markko Heinonen, markko.heinonen(a)seinajoki.fi.
Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen pyydämme lähettämään sähköpostitse osoitteeseen: rekry.teatteri(a)seinajoki.fi. Kirjoita aihekenttään: Kampaaja-maskeeraaja.


Projektikoordinaattori Luova Eurooppa –rahoitteiseen hankkeeseen Museovirastolle | Haku 15.10.2019 mennessä

Haemme Museoviraston Museoalan kehittäminen -yksikköön projektikoordinaattoria määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.11.2019-31.3.2022. Kyseessä on projektiluontoinen työ.

Museovirasto edistää museoiden yhteistyötä, välittää tietoa, neuvoo ja osallistuu alan kehittämishankkeisiin. Museoalan kehittäminen -yksikkö vastaa Suomen museoalan yleisestä kehittämisestä, museolain ja asetuksen mukaisesta museoiden toiminnan seuraamisesta ja arvioinnista, museoiden alueellisen tai erikoisalan toiminnan sopimusohjauksesta, valtionavustusten jakamisesta ja museotoiminnan tilastoinnista. Museovirasto on museoiden kumppani ja tuki elävän ja vaikuttavan kulttuuriperinnön vaalimisessa ja välittämisessä.

Etsimme vahvistusta hanketiimiimme koordinoimaan joulukuussa 2019 alkavaa Luova Eurooppa -ohjelmasta rahoitettua yhteistyöhanketta. Museoita koskevassa yhteiseurooppalaisessa hankkeessa kehitetään eurooppalainen museoiden arviointimalli. Museovirasto toimii hankkeen vastuullisena koordinaattorina johtaen 10 hankepartnerin konsortiota.

Projektikoordinaattorina

 • vastaat hankkeen teknisestä raportoinnista Euroopan komissiolle
 • seuraat Museoviraston budjetin toteutumaa yhdessä talouspalveluiden kanssa
 • ohjaat ja neuvot partnereiden projektinhallintaa ja talousraportointia
 • pidät yhteyttä hankepartnereihin
 • vastaat osaltasi hankkeen sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä
 • ylläpidät hankkeen projektihallinnan työkaluja.

Projektikoordinaattori on olennainen osa Museoviraston projektitiimiä, jota ohjaa hankkeen johtaja ja johon kuuluvat hankkeen museoarvioinnin asiantuntijat.

Tarjoamme vastuupaikan mielenkiintoisessa kansainvälisessä hankkeessa, osana osaavaa ja innostunutta tiimiä.

Tehtävään ei ole säädettyjä kelpoisuusvaatimuksia.

Hakijalta odotamme

Hakijalta odotamme kokemusta hankkeiden ja projektien, erityisesti EU-hankkeiden, koordinoinnista ja sitä tukevaa soveltuvaa tutkintoa. Odotamme myös hyviä viestintä- ja kommunikaatiotaitoja sekä suomeksi että englanniksi, käytännössä osoitettua yhteistyötaitoa sekä ymmärrystä kansainvälisten hankkeiden haasteista.

Luemme eduksi vankan organisointikyvyn ja järjestelmällisyyden, ja odotamme koordinaattorilta tehokasta ja kehittävää otetta työhön. Työssä jaksamista edesauttavat positiivinen asenne ja hyvä paineensietokyky.

Hakijalta odotamme hyvää kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 8 (2 784,24 ¤/kk) mukaan. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen kokemukseen ja suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa Museoviraston palkkausjärjestelmäsopimuksen mukaisesti.

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämisjohtaja Pirjo Hamari, 0295 33 6005, pirjo.hamari(a)museovirasto.fi

Lisätietoja ja hakulomake


Taike etsii henkilöstöpäällikköä | Haku 20.10.2019 mennessä

Henkilöstöpäällikkö toimii Taiteen edistämiskeskuksen hallintopalveluiden vastuualueella, joka tuottaa palveluja viraston ydintoiminnoille. Henkilöstöpäällikkö on viraston johtoryhmän jäsen ja asetuksessa tarkoitettu työnantajavirkamies.  
Henkilöstöpäällikkö vastaa henkilöstöpalveluista ja niiden kehittämisestä. Tulevia keskeisiä tehtäviä ovat uuden henkilöstöstrategian ja -politiikan valmistelu. Tehtäviin kuuluvat rekrytointeihin liittyvien prosessien ja työhyvinvoinnin kehittäminen, henkilöstösuunnittelu sekä muut henkilöstöasiat. Henkilöstöpäällikkö vastaa myös viraston yhteistoiminnasta ja toimii työsuojelupäällikkönä. 

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset  

Kelpoisuusvaatimukset

 • ylempi korkeakoulututkinto
 • perehtyneisyys henkilöstöhallinnon tehtävänalaan
 • käytännössä osoitettu johtamistaito
 • kotimaisten kielten taito.  

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).  

Hakijalta odotamme

 • näyttöjä henkilöstöhallinnon palveluhenkisestä johtamisesta  
 • esimieskokemusta  
 • virka- ja palvelussuhteen ehtojen ja HR-prosessien tuntemusta sekä kokemusta työ- ja virkamieslainsäädännön soveltamisesta  
 • kokemusta kehittämistehtävistä ja muutosjohtamisesta  
 • hyviä yhteistyö-, neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja  
 • päätöksenteko- ja paineensietokykyä  
 • aktiivista kehittämisotetta ja organisointikykyä  

Luemme eduksi myös  

 • laajan hallinnollisen työkokemuksen  
 • kokemuksen etäjohtamisesta  
 • mahdollisen toimimisen myös yksityisellä sektorilla  

Säädettyjen kielitaitovaatimusten lisäksi tehtävässä tarvitaan englannin kielen taitoa. 

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   1.1.2020 tai sopimuksen mukaan 
Virka on viraston yhteinen. 

Hae viimeistään:   20.10.2019 23:59 
Palkkaus sopimuksen mukaan. Hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. 

Lisätietoja tehtävästä 
Paula Tuovinen Johtaja 0295 330 703 paula.tuovinen(a)taike.fi 
Risto Aakko Hallintopäällikkö 0295 330 726  

Lisätietoja tehtävästä ja hakemisesta


Taike hakee viestintäpäällikköä | Haku 20.10.2019 mennessä

Viestintäpäällikön tehtävänä on viraston viestinnän johtaminen ja kehittäminen sekä viestinnän strateginen suunnittelu. Johtoryhmän jäsenenä viestintäpäällikkö osallistuu myös koko viraston muutosjohtamiseen ja kehittämiseen. Lähiaikojen keskeisiä tehtäviä ovat verkkosivujen uudistus asiakkuuksien ja palvelujen uudelleenmäärittelyn pohjalta sekä vaikuttajaviestinnän ja sisäisen viestinnän kehittäminen. Viestintäpäällikkö toimii kahden viestintäsuunnittelijan esimiehenä.

Päällikön kelpoisuusvaatimuksena on

 • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto,
 • perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä
 • käytännössä osoitettu johtamistaito.  

Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). 

Odotamme hakijalta  

 • kokemusta viestinnän strategisesta johtamisesta  
 • kokemusta muutosviestinnästä  
 • monipuolista käytännön viestintä- ja projektiosaamista  
 • valmiuksia kehittää asiakaslähtöisiä viestintäpalveluja sekä  
 • hyviä esimies-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.  

Katsomme eduksi myös  

 • kokemuksen yksityiseltä sektorilta  
 • taiteen kentän tuntemuksen.  

Säädettyjen kielitaitovaatimusten lisäksi tehtävässä tarvitaan hyvää englannin kielen taitoa. 

Tehtävän kesto: Vakinainen 
Työaika:   Virastotyöaika 
Tehtävä alkaa:   1.1.2020 
Virka on viraston yhteinen. 

Hae viimeistään:   20.10.2019 23:59 

Palkkaus määräytyy viraston palkkausjärjestelmän mukaiselle vaativuustasolle 10 (3484,75 euroa/kk) tai 11 (3842,25 euroa/kk ). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 45 %. 

Lisätietoja tehtävästä 
Paula Tuovinen Johtaja 0295 330 703 paula.tuovinen(a)taike.fi 

Lisätietoja tehtävästä ja hakemisesta

MUITA ILMOITUKSIA

Ehdota Vuoden Teatteri 2020 -palkinnon saajaa! 

Onko teatterinne erityisen viihtyisä työyhteisö, jossa henkilökunta rakastaa työtään? Oletteko saavuttaneet uusia yleisöryhmiä tai toteuttaneet erityisen onnistuneen ohjelmiston? Onko teatterinne kehittänyt paikallista kulttuurielämää, luonut uudenlaisen toimintamallin tai edistänyt suomalaista näyttämötaidetta muutoin erityisen vaikuttavalla tavalla? Jos vastaus on kyllä, teatterinne saattaa olla Vuoden teatteri 2020.

Suomen Teatterit ry nostaa vuosittain esille suomalaisen teatterivalion valitsemalla Vuoden Teatteriksi ammattiteatterin, joka on ansioitunut toiminnassaan erityisellä tavalla. Palkintoa on myönnetty vuodesta 1996 lähtien.

Ehdota palkinnon saajaa

Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset ammattiteatterit ja -tanssiryhmät. Ehdotukset palkinnon saajiksi tehdään sähköisen lomakkeen kautta ja teattereita voi ilmoittaa kilpailuun 30.9.2019 saakka.

Ilmoita teatteri mukaan kilpailuun tämän linkin kautta

Valintaperusteluita toivotaan korkeintaan kahden liuskan verran. Perusteluissa on hyvä mainita vähintään kolme keskeistä tekijää, miksi juuri tämä teatteri on erityisen ansioitunut. Kirjallisten perustelujen lisäksi mukaan voi linkata myös teosesittelyitä tai muuta taustamateriaalia valinnan tueksi.

Tällä kertaa palkintoraatiin kuuluvat ANTI-festivaalin taiteellinen johtaja Johanna Tuukkanen, Kajaanin kaupunginteatterin johtaja Helka-Maria Kinnunen sekä näytelmäkirjailija Markku Hoikkala. Palkinto jaetaan Thalia-gaalassa maaliskuun alussa.

Lisätietoja:
Viestintä- ja yhteyspäällikkö Hanna-Reetta Schreck
050 5420014
hanna-reetta.schreck(at)suomenteatterit.fi


Kyselyllä kerätään tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä  

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kerää kyselyselvityksen avulla tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta alkuperään liittyvästä syrjinnästä Suomessa sekä selvittää aliraportoinnin syitä. Tiedonkeruun erityisinä painopisteinä ovat työelämä ja koulutussektori. Kysely on tarkoitettu 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille henkilöille.  
 
Selvitys perustuu itseidentifikaatioon, eli on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat olevansa afrikkalaistaustaisia ja kohtaavat ihonväriin perustuvaa syrjintää. Kyselyselvityksen voi täyttää vaikka ei olisi kokenut syrjintää tai syrjintätapauksesta ei olisi aikaisemmin tehnyt kantelua.  

Vuonna 2018 EU:n perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi Being Black in the EU selvityksen (joka on osa aiemmin julkaistua EU-midistutkimusta), jossa tutkittiin EU:n jäsenmaissa asuvien afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemaa rasistista häirintää ja syrjintää. Suomessa peräti 63 prosenttia vastaajista ilmoitti kokeneensa rasistista häirintää viimeisen viiden vuoden aikana.  
 
Mukana olleiden 12 maan keskiarvo oli 30 prosenttia, minkä Suomi siis ylitti kaksinkertaisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon tulevissa alkuperään perustuvissa syrjintäkanteluissa afrikkalaistaustaisuus/ihonväri ei kuitenkaan nouse selkeästi esiin. Näin ollen valtuutettu haluaa kerätä tietoa afrikkalaistaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä sekä selvittää aliraportoinnin syitä. 

Näin vastaat kyselyyn

Pääset vastaamaan kyselyyn kyselylinkin kautta 12.9.-18.10.2019 välisenä aikana. Pääset täyttämään kyselylomakkeen tästä. Voit myös tulostaa lomakkeen ja lähettää sen postitse tai skannattuna. Voit täyttää lomakkeen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai somalin kielellä. Kyselyn voi tehdä nimettömänä. Käsittelemme, säilytämme ja raportoimme kaikki tiedot luottamuksellisesti. Laadimme kyselyn tulosten pohjalta julkisen raportin siten, ettei vastaajaa voida tunnistaa yksittäisistä vastauksista. Raportin tietoja käytetään yhdenvertaisuusvaltuutetun toiminnan kehittämiseen, syrjinnänvastaisen työn edistämiseen ja syrjinnän ehkäisemiseen.   

Mitä syrjintä on?  

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin toisia ihmisiä jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslain mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Lue lisää 

Kyselylomake suomeksi.  

Tietoa kyselystä muilla kielillä:

Lisätietoa kyselystä ruotsiksi - Information om enkäten på svenska.

Lisätietoa kyselystä englanniksi - Information about the survey in English.

Lisätietoa kyselystä somalin kielellä - Warbixin khuseysa sua'aalaha oo ku socota kuwa ka jawaabaayo iyo waalidiinta

Lisätietoja: 
Michaela Moua, ylitarkastaja, michaela.moua(a)oikeus.fi , 02956668299  


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.