13.10.2016

TINFO-tiedote 34 / 13.10.2016

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA 

TINFO PALVELEE 

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

 

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA 


KULTTUURI-VOS – OSALLISTU FACEBOOKISSA

OKM:n kulttuurin rahoitusta koskevan 3.10.2016 keskustelutilaisuuden tallenteet ovat katsottavissa verkossa, on kaksi verkkosijaintia, joista löytyvät aiheiden esittelyt ja yhteenveto.  

Keskustelua voi käydä liittymällä KulttuuriVOS -Facebook-ryhmään. Olen tiedustellut SITRAsta, onko ainoa tapa osallistua julkiseen keskusteluun tehdä se Facebookin kautta. En vielä ole saanut vastausta.

Tunnen monia, jotka eivät käytä tai halua käyttää sosiaalista mediaa. Tähän joukkoon kuulun myös minä. Onko hallinnon avoimuuden näkökulmasta Facebook paras alusta käydä keskustelua? Toteutuvatko saavutettavuus ja läpinäkyvyys riittävästi?

[TINFO-tiedotteen julkaisemisen jälkeen to 13.10.2016 SITRA vastasi, että Facebook todellakin on keskustelualusta, jota käytetään, mutta että aloitteita voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen kvos(a)sitra.fi.]

Lisätietoa rahoituslain uudistamisesta löytyy opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta


PALKKANEUVOTTELUT VERSUS PALKKATILASTOT

Huutia harhaluuloille! Teatteritilastoista löytyvien palkkatilastojen nähdään vääristävän todellisuutta. Kyse lienee väärinymmärryksestä, oikaisen sen nyt heti.

TINFO pyytää tiedot, ja teatterit itse täyttävät tiedot teatterikohtaiseen palkkatietolomakkeeseen. Koottuamme kunkin teatterin palkkatilaston, se menee teatteriin tarkistuskierrokselle. Tuskin mikään teatteri ilmoittaa puppua tilastoihin.

Palkkatilastoissa on kyse kunkin ammattikunnan säännöllisen työajan keskiansion keskiarvosta. Keskiansion pohjana käytetään alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen yhdessä tekemän sopimuksen mukaisesti marraskuussa maksettavaa päätoimisen ja määräaikaisesti kiinnitetyn ammattikunnan säännöllisen työajan ansiota yhteensä ja näiden ansioiden keskiarvoa. Se ei ole peruspalkan keskiarvo. Kyse ei ole peruspalkasta eikä kokonaispalkasta (joka sisältää esim. kokemuslisät).

Säännöllisen työajan ansion keskiarvoon sisältyvät kokonaispalkan (jossa mukana kokemuslisät) lisäksi iltatyölisät, lauantai-illan korvaukset, mahdolliset yötyölisät, sunnuntaikorvaukset sekä muut lisät, esityslisä ja luontaisetujen raha-arvo. Yksittäisten työntekijöiden säännöllisen työajan ansioissa saattaa olla suuriakin eroja erilaisista lisistä johtuen.

Lomarahoja ja muita korvauksia kokonaisansioon ei sisälly, ei myös yli- ja lisätöitä tai muita kertaluonteisia palkkaeriä. Lomarahat ja lomakorvaukset sekä ylityölisät ilmoitetaan palkkalomakkeen erillisessä sarakkeessa, säännöllisen työajan ansioihin näitä ei lasketa. Lomarahoja ei myöskään sisällytetä laskelmiin keskiansiosta. Lomakorvaus jonkun määräaikaisen henkilön kuukausipalkkaan saattaisi sisältyä, jos näin on neuvoteltu.

Palkkaneuvottelustrategioistako tässä on kyse? Teatteritilastot eivät ole TES!
 

YKSITYISTÄ RAHAA ESITTÄVILLE TAITEILLE

Mitä yhteistä on DraamaRäätäleillä, Esitystaiteen seuralla, Musiikkiteatteri Kapsäkillä, Teatteri Telakalla, Tanssi&Teatteri+Sirkus -lehdellä, Työväen Näyttämöiden Liitolla, Lija Fischerillä, Johanna Freundlichilla, Miko Jaakolalla, Otso Kautolla, Sakari Kirjavaisella, Ella Pyhällöllä, Ossi Koskelaisella, Ville Salosella, Ville Sandqvistilla, Samuli Nordbergilla, Kirsti Valveella, Antti Korhosella, Elina Ylisuvannolla, Johannes Korpijaakolla, Pasi Lampelalla?

He tai ne kaikki ovat niitä onnekkaita, jotka ovat saaneet Jenny ja Antti Wihurin rahastosta apurahoitusta työlleen tai taiteelliseen tutkimukseen joko yksin tai erilaisissa työryhmissä ja kollektiiveissa, kirjoitushankkeille, esitystapahtumille, oopperoille, yhteistuotannoille, runoteoksille, jaetulle tekijyydelle perustuvaan yhteiskirjoittamiseen…

Jaossa Wihurilla oli yhteensä 11,5 miljoonaa, tästä potista noin 200 000 euroa yllä oleville. Onnittelut kaikille! Onnittelut myös Toisissa tiloissa -ryhmälle! Se pääsi Koneen säätiön Saaren residenssiin


JUST YOU WAIT…

Eläköön yhteisöäly, yhteisajattelu, jaettu tekijyys, jakamistalous… LCE-kollektiivin (Life Changing Experience) kanssa vietetty ilta synnytti huikean määrän kohtauttamisideoita, rajanylityksiä. Näistä kuuluu enemmän keväällä! Kiitos LCE!  
Kollektiivi syntyi esitystapahtuma P*llurallin yhteisöllisen kokemuksen tuottamasta vallan jakamisen ilosta. Laura Rämän ajatuksia tästä. 


ESITYS JA EKOLOGIA – AINEETON PÄÄOMA EI OLE KAUPAN

Haastattelin Tuija Kokkosta TINFO e-Newsiä varten. Halusimme tietää Teatterikorkeakoulun käynnistämästä kansainvälisestä MA-ohjelmasta Ecology and Contemporary Performance. Ohjelma on ainoa laatuaan, se heijastaa posthumanistista käännettä.

“Teatterikorkeakoulussa on jo pitkään tehty taiteellista tutkimusta, joka pohtii, mitä esitys ja esittäminen voivat tarkoittaa ekokriisin aikakaudella. Oli olemassa opetuksellinen ja tutkimuksellinen pohja, kysymyksenasettelut ja viitekehys. Koulutusohjelma oli mahdollista muotoilla uskottavalla tavalla.”

Yhteiskuntakriitikkona Kokkonen näkee, miten ekologian ja taiteen yhdistelmä näyttäytyy innovaatioiden toivealustana. Yrityselämä aistii ja tunnistaa nopeasti uuden potentiaalin. Nyt käydään kamppailua aineettomasta pääomasta, jota pidetään tärkeimpänä talouskasvun vauhdittajana. Ekologisiin kysymyksenasetteluihin keskittyvä taide ja taiteellinen tutkimus tuottaa aineetonta pääomaa, mutta Kokkonen suhtautuu varsin kriittisesti tuon pääoman käyttöön yritysmaailman ja vientiteollisuuden tarpeisiin.


DRAMATURGIAN SANAKIRJA JAKOON

Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelma on julkaissut päivittyvän dramaturgian sanakirjan. Mikä lahja jokaiselle!


EKOSYSTEEMIT JA AINEETON ARVONLUONTI

Aloitimme TINFOssa esittävien taiteiden ekosysteemien pohdinnan. Kunnon visuaaliseen kuvaan on vielä matkaa!

Mitä nämä ekosysteemit sitten ovat? Monimuotoisia ekosysteemejä, yhteistyö- ja vuorovaikutussuhteiden verkostoja, joilla toimijat, rahoitus ja rakenteet liittyvät toisiinsa. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ekosysteemeissä ei muodostu itsenäisiä suljettuja saarekkeita, vaan olennaista on tiivis yhteistyö, vuorovaikutus, yhteiset päämäärät sekä uusien taiteellisen ja tuotannollisen työtapojen ja toiminatamallinen syntyminen. Toimivat ekosysteemit luovat yhdessä arvoa ja ovat kustannustehokkaita.

Esittävien taiteiden ekosysteemien kokonaisuuden muodostaa moniarvoinen ja monityylinen teatterillinen todellisuus, jossa ovat rinnan alan koulutusinstituutiot, taidekorkeakouluissa tehtävä taiteellinen tutkimus ja tiedeyliopistoissa tehtävä perinteinen tutkimus, VOS-teatterit, rahoituslain ulkopuoliset teatterit ja ryhmät, erilaiset tuotantoalustat, harrastajateatterit, joukko yksityisiä teattereita ja toimijoita, alan festivaalit, alan järjestökenttä, kansalliset ja kansainväliset toimialajärjestöt ja verkostot. Tähän liittyvät myös erilaiset palvelu- ja välittäjäorganisaatiot esimerkiksi näytelmäagentuurit, yksityiset palveluntarjoajat ja ajatushautomot. Kansainvälisen liikkuvuuden ekosysteemiin kuuluvat sekä agentuurit että kääntäjät. Siihen liittyvät myös erilaiset tapahtumajärjestäjät ja tuotantoalustat, av-kenttä (elokuvat, televisio, radio ja muut mediat) sekä lehdistö.

Ekosysteemin toimintaan vaikuttaa koko infrastruktuuri: tuotanto- ja rahoitusrakenteet julkiset ja yksityiset rahoitusjärjestelmät, markkinarakenteet, taiteilijapolitiikka / taiteilijatuki, kansainvälisen liikkuvuuden tukijärjestelmät, harjoitus- ja esitystilat, myynti- ja markkinointi- ja muut viestintäkanavat, lipunmyyntijärjestelmät. Tärkeitä arvoketjuja muodostuu myös ravintola-, liikenne- ja majoitus- ja matkailualan yrityksiin.

 Kansainvälisen liikkuvuuden osalta teatterin ekosysteemiin liittyvät kansainväliset festivaalit, tuotantotalot, esittävien taiteiden erilaiset verkostot. Reunaehtoja muodostuu myös teknologiasta ja esimerkiksi oppivelvollisuuskoulujen opetussuunnitelmista. Ekosysteemissä on solmukohtia, joina teatterit tai tuotantoalustat toimivat.

Kaiken perusta on taitelijoiden työ. Mutta tällä kentällä taidetta ei tehdä yksin. Rakenteiden toimivuutta ja vaikuttavuutta tulee jatkuvasti arvioida ja kehittää. Kyse ei ole yhdestä kentästä ja yhdestä rakenteesta. Monimuotoisuus on esittävien taiteiden kentän keskeisin ominaispiirre.

Tasapainoinen ekosysteemien kokonaisuus edellyttää myös rakenteilta dynaamisuutta. Vain tämä takaa ekosysteemien elinvoimaisuuden. Vastakkainasettelut ja kilpailuasetelmat ovat vaarallisia. Ekosysteemeissä on erikokoisia toimijoita. Pienellä ja pitkälle erikoistuneella toimijalla voi olla hyvin tärkeä merkitys kokonaisuuden kannalta.


TAITEET JA YLEISÖT

Arts & Audiences on pohjoismainen ylirajainen eri alojen taiteilijoiden, taiteellisten johtajien, kulttuurijohtajien, kuraattorien, tuottajien kohtauspaikka. Nämä ihmiset etsivät tapoja sitouttaa yleisöjä ja saavuttaa uusia yleisöjä.  

Marraskuussa Göteborgissa teemana on muutoksen johtaminen. Ohjelma vaikuttaa äärimmäisen kiinnostavalla. Puhujina on joukko ihmisiä, joita mielellään kuulisi myös Suomessa.

 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE 

Kauppa-Lopon suosikit: Teatterilaisen muistikirja 2017 ja Avoin näyttämö -kirja 

Hetken loppuunmyytynä ollutta Avoin näyttämö – käsikirjaa teatterin uudistajille on taas saatavana.

Tämän syksyn uusi hitti on Teatterilaisen muistikirja ja kalenteri 2017

Joka alan jengillä ei olekaan omaa päivyriä, mutta meillä teatterilaisilla on.

TINFO on varustanut vuoden 2017 muistikirjan tiedolla suomalaisesta teatterista pähkinänkuoressa: also in English! Pokkarikokoinen kirjanen on viimevuotista kevyempi ja ohuempi.

Hinta 17 euroa / kpl + postikulut. 10 kappaleen ja sitä suuremmissa tilauksissa hinta on 16 euroa / kpl. Hinta opiskelijoille ja teatterialan työttömille 13 euroa. 

Tilaa oma muistikirjasi verkkokaupasta 
Tilaukset ja tiedustelut: tinfo(a)tinfo.fi, (09) 2511 2120 

www.tinfo.fi


Apurahavahti valvoo – tilaa hälytys sähköpostiisi 

Apurahavahti auttaa pysymään kärryillä alkavista hauista. Kun olet tilannut Apurahavahdin itsellesi, saat ilmoituksen sähköpostiin, kun jonkin apurahan haku alkaa. Ilmoitus tulee myös kun uusia apurahoja tulee hakuun tai hakuihin tulee muutoksia. 

Ota käyttöön Apurahavahti


TINFO-apuraha näytelmäkäännöksille 

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien kääntämiseen. TINFO-apuraha on haettavissa jatkuvasti. Apurahasta päättävä raati painottaa näytelmän esittämistä ulkomailla. 
 
Hakijoina voivat olla esimerkiksi näytelmäkirjailijat, agentuurit, teatterit, festivaalit tai kääntäjät. TINFO-apuraha maksetaan suoraan kääntäjälle.  

TINFO-apurahan hakuohjeet ja -lomake

Aiemmin myönnetyt TINFO-apurahat

Lisätietoja: tinfo(a)tinfo.fi

 

UUTISIA 

Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri esiintyy IP festivaalilla 15.-22.10. Nairobissa

Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri on kutsuttu esiintymään lokakuussa kansainvälisille IP Festival 2016 nukketeatterifestivaalille Kenian Nairobiin Frankenstein-näytelmällä. 

Läpisävelletty sanaton esitys yhdistää nukketeatteria, fyysistä teatteria ja musiikkia. Teatterista matkaan lähtevät teatterijohtaja Hannu Räisä, näyttelijä Antti Kemppainen ja muusikko Antti Polameri.

Nairobin vierailu on ryhmän toinen kansainvälinen kutsu vuoden sisään. Viime marraskuussa Frankenstein esitettiin Kairossa Something - Else Off näyttelyn avajaisissa. Frankensteinin Hirviö sai ensi-iltansa lokakuussa 2014 Hämeenlinnan Teatterissa residenssituotantona.

IP Festival on Afrikan merkittävin nukketeatteritapahtuma joka kokoaa alan tekijöitä, esiintyjiä ja asiantuntijoita kaikilta mantereilta. Kahdeksatta kertaa järjestettävä tapahtuma järjestetään kahden vuoden välien. Teatterivierailu mahdollistuu Suomen Nairobin Suurlähetystön tuella.

Hämeen Kuninkaallinen Nukketeatteri on kiertävä ammattiteatteri Hämeenlinnasta. Teatteri valmistaa esityksiä eri kohderyhmille niin lapsille, nuorille kuin aikuisille.

Haastattelut ja lisätiedot:
Teatterijohtaja
Hannu Räisä
+358 40 517 3177
hannu.raisa(a)gmail.com 

Antti Kemppainen
+358 44 3560036 

www.ipfestivalkenya.org
www.facebook.com/kuninkaallinennukketeatteri 
www.royalpuppettheatrehame.weebly.com


haMEmo vierailee Espanjassa 28.-29.10.

Taina Mäki-Ison klovnisoolo haMEmo vierailee lokakuun lopulla (28.-29.10) Cantabriassa, Espanjassa Teatro Ábregon järjestämällä Muestra Internacional de Teatro Mujeres que cuentan –festivaalilla. Loka-marraskuun aikana toisen kerran järjestettävällä festivaalilla nähdään yhdeksän naisten esittämää ja luomaa esitystä eri puolilta maailmaa, mm. Meksikosta, Yhdysvalloista, Brasiliasta ja Puolasta. Näyttelijä Maria Vidalin ja ohjaaja Pati Domenachin Teatro Ábrego on kiertänyt ympäri maailmaa useilla esityksillään. Vastavuoroisesti pieni teatteri kutsuu maailman luokseen järjestämällä kaksi eri sooloesitysten festivaalia; Solo Tú –keväällä ja syksyllä tämän naistaiteilijoiden sooloihin keskittyvän Mujeres que cuentan -festivaalin.  

Taina Mäki-Iso vastaa esityksen käsikirjoituksesta, ohjauksesta ja toteutuksesta. Apuna hänellä on ollut työryhmä: Mika Haaranen (valot, äänet, valokuvat), Elina Kolehmainen (skenografia), Norman Taylor (liikeilmaisu ja ohjausapu) ja Ken Mai (buto). 

Taiteen edistämiskeskus tukee esitysvierailua.

Lisää festivaalista: www.teatroabrego.com

haMEmo nähdään myös Helsingissä sunnuntaina 6.11. Nukketeatteri Sampossa.

Lisätietoja esityksestä: Taina Mäki-Iso | +358 400 392 071 | taina.makiiso(a)gmail.com 

http://hamemo.wordpress.com


Taiteen edistämiskeskuksen jakama tuki kasvoi 1,6 miljoonaa euroa

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tuki taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina 34 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Kasvua edellisvuoteen oli viisi prosenttia eli noin 1,6 miljoonaa euroa. Kasvu johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön Taikelle delegoimista uusista tukimuodoista. 

Taiken tuesta suurin osa meni neljälle taiteenalalle, kuvataiteelle, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle ja musiikille. Nämä alat saivat 62 prosenttia koko tuesta. Viidennes koko Taiken myöntämästä kokonaistuesta menee kuvataiteelle. Samat alat ovat olleet eniten tuettujen joukossa koko suomalaisen apurahajärjestelmän historian ajan. 

Vuonna 2015 Taike sai 13 200 apuraha- ja avustushakemusta, mikä oli noin 800 hakemusta vähemmän kuin edellisvuonna. Laskua oli erityisesti alueellisissa työskentelyapurahahakemuksissa ja valtakunnallisissa kohdeapurahoissa. Valtakunnallisiin tukimuotoihin osoitettuja hakemuksia oli 9 239 ja alueellisiin tukimuotoihin 3 961. 

Yksittäisiä hakijoita vuonna 2015 oli noin 7 800, mikä on 300 hakijaa vähemmän kuin edellisvuonna. Apurahan tai avustuksen saajien määrä oli runsaat 3 100, kahdeksan prosenttia pienempi kuin edellisvuonna. 

”Taiken hakijamäärä on nyt palautunut suurin piirtein vuoden 2010 tasolle huolimatta viime vuosina jaettavaksi tulleista uusista tukimuodoista. Onkin aiheellista pohtia, johtuuko tämä muutoksista taiteilijoiden määrässä tai työskentelytavoissa vai onko kyseessä Taiken apurahavalikoimaan liittyvä asia”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.  

”Tulemme lähitulevaisuudessa arvioimaan näitä syitä yhdessä taiteen kentän toimijoiden kanssa. Myös digitaalisten palvelujen kehittämisellä pyritään poistamaan mahdollisia hakemiseen liittyviä esteitä”. 

Valtaosa Taiken saamista hakemuksista tulee pääkaupunkiseudulta tai alueellista keskuskaupungeista. Taiteilija-apurahan ja kirjastoapurahan saajissa on havaittavissa lievää pääkaupunkipainotusta suhteessa hakijoihin. Näistä apurahoista päättävät valtion taidetoimikunnat ja lautakunnat. Viraston tekemät myöntöpäätökset jakautuvat hieman tasaisemmin. 

Taiteen edistämiskeskuksen tuki taiteen ja kulttuurin edistämiseen 2015 (pdf, 1,41 Mt) 

Lisätietoja: paula.karhunen(a)taike.fi 

www.taike.fi


Harri Huhtamäelle tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto 

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen luovutti Aleksin Kiven päivänä 10.10. vuoden 2016 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot. Elämäntyöpalkinnon sai filosofian maisteri, teatteriohjaaja, radiotuottaja Harri Huhtamäki uraauurtavasta tiedonjulkistamisesta dokumentaarisen radiotaiteen keinoin sekä Radioateljeen perustamisesta. 

Perustelut: 

Radioateljeen tuottaja, ohjaaja, filosofian maisteri Harri Huhtamäelle myönnetään elämäntyöpalkinto radiodokumenttien, featureiden sekä ääniteosten kehittämisestä ja tuottamisesta.  
 
Harri Huhtamäki (syntynyt 1949) on suomalaisen radiofeaturen uranuurtaja ja monipuolinen tekijä. Hän aloitti radiodokumenttien ja featureiden tekemisen vuonna 1979 – aikana, jolloin lajityyppiä ei Ylessä vielä varsinaisesti tuotettu. Huhtamäki lähti kehittämään tuotantoa Radioateljeessa freelance-tekijöiden avulla ja on kouluttanut tekijöitä systemaattisesti koko Radioateljeen toiminnan ajan. Hänen kirjansa Radion viisi tietä (1993) oli tärkeä avaus. Hän on myös luonut Radioateljeelle mittavan kansainvälisen tekijäverkoston.  
 
Huhtamäki on tuottanut tähän mennessä yli 800 pitkää radiofeaturea, joista hän on itse ohjannut yli 200. Kukin ohjelma on uniikki teos, jossa yhdistyvät tieto ja akustinen kokemus. Radioateljeen ohjelmia on lähetetty yli 30 maassa ja Radioateljeen tuotanto on voittanut lukuisia kotimaisia ja ulkomaisia palkintoja kuten Prix Futuran pääpalkinnon (1989), Kritiikin kannukset (1990) ja Prix Italian (2011) sekä lukuisia kunniamainintoja.  
 
Huhtamäki on onnistunut yhdistämään ohjelmiston laajan ja tiedollisesti pätevän sisällön esteettisesti ja teknisesti korkeaan laatuun. Huhtamäen näkemyksellinen tapa yhdistää tiedonvälitys ja taiteellinen lähestyminen, kansainvälinen verkostoituminen ja luottamus itsenäiseen työskentelyyn on rakentanut perustaa monipuoliselle äänitaiteen kehittämiselle. Huhtamäki on haastanut käsitykset siitä, mitä kuunnelma, dokumentti, äänitaideteos tai tietoa välittävä radio-ohjelma voi olla, ja omalla esimerkillään luonut uutta ajattelua suomalaiseen radiotuotantoon ja tiedonvälitykseen vuosikymmenien ajan.  

***** 

Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot myönnetään tieteellisen, taiteellisen ja teknologisen tiedonvälityksen alalla tehdystä merkittävästä tiedonjulkistamistyöstä, joka on lisännyt kansalaisten tietämystä ja antanut virikkeitä yhteiskunnalliselle keskustelulle. Elämäntyöpalkinnot ovat suuruudeltaan 20 000 euroa ja muut palkinnot 15 000 euroa.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan esityksestä. TJNK on OKM:n asiantuntijaelin, joka seuraa tieteen, taiteen ja tekniikan eri alojen saavutuksia Suomessa ja ulkomailla.  

Lisätietoja: Vt. Pääsihteeri Simo Kyllönen (Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta), puh. 040 733 5935 

Lue koko tiedote

www.minedu.fi


Saaren kartanon residenssipaikat vuodelle 2017 myönnetty 

Ensi vuonna Saaren kartanolla työstetään ajankohtaisia aiheita, kuten ilmaisunvapautta ja syrjäytymistä, sekä uusia tulkintoja Shakespearen klassikoista. Vieraiksi tulevat muun muassa kuvataiteilija, taiteen tohtori Teemu Mäki, anarkistirunoilija Susinukke Kosolana teoksia julkaissut Daniil Kozlov, ukrainalainen elokuvantekijä Liza Babenko sekä esitystaiteen ryhmä Toisissa tiloissa ry. 

Koneen Säätiön ylläpitämä Saaren kartano Mynämäellä tarjoaa vuonna 2017 työskentelypaikan 44 taiteilijalle ja taiteilijaryhmälle. Hakemuksia saapui tänä vuonna ennätysmäärä, yhteensä 531 kappaletta. Yksilöresidenssiä haki 412 hakijaa ja ryhmäresidenssiä 119 työryhmää. Saaren kartanoon haettiin 53 eri maasta.   

– On jälleen kiinnostavaa seurata, miten residenssivieraamme saavat vaikutteita ja oppivat uutta toinen toiseltaan, pohtii Saaren kartanon toiminnanjohtaja Hanna Nurminen tulevaa residenssivuotta. 

Teemu Mäki odottaa sokkotreffejä ja yllätyksellisiä kohtaamisia  

Taiteilija, kuvataiteen tohtori Teemu Mäki (s. 1967) aikoo keskittyä Saaren kartanossa kahden kirjan kirjoittamiseen. Työn alla on hänen neljäs runokokoelmansa sekä esseekirja, joka on jatkoa hänen väitöskirjalleen Näkyvä pimeys – esseitä taiteesta, filosofiasta ja politiikasta. 

Lue lisää Teemu Mäen odotuksista Saaren kartanossa työskentelylle

Toisissa tiloissa ry luo kosmista myötätuntoa  

Kesällä Saaren kartanossa työskentelevät eri taiteenalojen työryhmät, joista yksi on Toisissa tiloissa ry. Toisissa tiloissa -ryhmä työstää paikkasidonnaista, pitkäkestoista ja osallistavaa ulkoilmaesitystä nimeltä Avalokiteshvara: Superclusters, jossa muodonmuutos ulottuu myös ympäristöön. Kartanolla tehtävä esitys perustuu myötätuntoon, koska se on yksilöt ylittävä voima, joka pitää asiat yhdessä. 

Lue lisää Toisissa tiloissa ry:n projektista 

Saaren kartano aloitti toimintansa taiteilija- ja tutkijaresidenssinä vuonna 2008 ja tähän mennessä paikassa on työskennellyt yli 350 residenssivierasta ja -ryhmää. Saaren kartano on antanut vierailleen mahdollisuuden keskittyä täysipäiväisesti omaan työskentelyynsä ja toteuttaa omia projektejaan, ja koonnut taiteilijoita Kaivolle keskinäiseen vuorovaikutukseen. 

Saaren kartanoa ylläpitää Koneen Säätiö, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä rohkeille tieteen ja avauksille. Koneen Säätiön hallitus myönsi Saaren kartanon residenssipaikat vuodelle 2017 kokouksessaan 10.10.2016. 

Saaren kartanon toimintaa voi seurata kotisivuilla, Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa ja uutiskirjeen avulla. 

Lisätiedot:
Toiminnanjohtaja Hanna Nurminen
(02) 431 4202
hanna.nurminen(a)koneensaatio.fi 

Residenssikoordinaattori Pirre Naukkarinen 
044 031 4201 
pirre.naukkarinen(a)koneensaatio.fi 

www.koneensaatio.fi


Yli 50 kulttuurilaitosta valittu tuottamaan elämyksiä taidetestaajille 

Yhteensä 55 taidelaitosta tai työryhmää on valittu mukaan Suomen Kulttuurirahaston käynnistämään Taidetestaajat-suurhankkeeseen. Kohteet tavoittavat yhteensä jopa 65 000 kahdeksasluokkalaista ja heidän opettajaansa lukuvuonna 2017–18.

Taidealan organisaatiot saivat kesällä 2016 jättää ehdotuksia tavasta, jolla ne haluaisivat olla taide-testaamisen kohteina lukuvuonna 2017–2018. Ehdotuksen jätti 135 taidelaitosta ja -organisaatiota ja näistä 55 on nyt valittu mukaan. Tarjontaa on molemmilla kotimaisilla kielillä, osa laitoksista tuottaa saman esityksen sekä suomeksi että ruotsiksi. 

Taiteellisen laadun ohessa keskeinen valintakriteeri oli nuorten kanssa tehtävä yleisötyö sekä se, miten nuoret vastaanotetaan ja miten heistä huolehditaan vierailun aikana. Yhden lukuvuoden aikana organisaation tulee kyetä ottamaan vastaan merkittävä osa oman maakuntansa kahdeksasluokkalaisista.  
 
– On vaikeaa kuvitella kiinnostavampaa ja virittävämpää kohderyhmää kuin koko maan kasiluokkalaiset. Vapaa kenttä tervehtii tätä ainutlaatuista, historiallista haastetta rukkaset kädessä, kaasu pohjassa ja riemusta kiljuen, ohjaaja Eino Saari Vaara-kollektiivista kuvaa. 
 
Taidetestaajat on Suomen Kulttuurirahaston ja Svenska kulturfondenin rahoittama suurhanke, joka mahdollistaa kolmen vuoden ajan jokaiselle kahdeksasluokkalaiselle nuorelle kaksi taidelaitosvierailua kulttuurikohteissa. Toinen vierailu on omassa maakunnassa tai lähialueella, toinen suuntautuu pääkaupunkiseudulle. Hanke tavoittaa kolmen vuoden aikana jopa 200 000 nuorta ja heidän opettajaansa. Hankkeen budjetti on yhteensä 15–20 miljoonaa euroa, ja se on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmistoa. Hanketta koordinoi Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. 
 
Lue mukaan valitut taidelaitokset ja koko tiedote täällä

Lisätiedot:
Suomen Kulttuurirahasto, erityisasiantuntija Veli-Markus Tapio, puh. 040 536 6580 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, Taidetestaajat-hankkeen vastaava koordinaattori Anu-Maarit Moilanen, 044 978 4893 
 
Svenska kulturfonden, projektiasiamies Sonja Ollas-Airinen, puh. 050 3799 044

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Teemailta: Venäläisen teatterin vaikutukset Suomessa | 15.10.2016, Helsinki 

Venäläiset ja Venäjällä opiskelleet suomalaiset teatterintekijät sekä asiantuntijat Helena Autio-Meloni, Eeva Putro, Anastasia Trizna, Oleg Nikolaenko, Kira Mirutenko (Moskova/Jyväskylä) ja Tanja Priyatkina-Weinstein (Pietari/Helsinki) pohtivat venäläisen teatterin vaikutusta Suomessa. Vapaamuotoisen keskustelun juontaa Kirsikka Moring. 

Kielet: suomi ja venäjä, tulkkaus. 

Lauantai 15.10. klo 16.00, Kansallisteatterin lavaklubi. Vapaa pääsy.  

Ilta on osa venäläisen kulttuurin tapahtumaa Harasoo!-viikkoa (11.-15.10.), joka järjestetään Helsingin kaupungin kulttuuritaloissa ympäri kaupunkia.

Viikon ohjelma


 /teatteri.nyt -tapahtuma | 18.-21.10.2016, Helsinki 

Kiasma-teatterin vuosittaisen esitystaiteen ja nykyteatterin tapahtuma /teatteri.nyt järjestetään 18.-21.10. Ohjelmassa on luentoja, keskusteluja, workshopeja ja esityksiä. Tapahtuman ohjelma on suunnattu sekä yleisölle että ammattilaisille ja se huipentuu perjantaina 21.10. belgialaisen Sarah Vanheen Turning Turning -esitykseen. 

Katso koko ohjelma 

Nykytaiteen museo Kiasma
Mannerheiminaukio 2, 00100 Helsinki 

www.kiasma.fi 


Tiuku-klubi: Yleisötyö tiedontuottamisen lähteillä | 18.10.2016, Helsinki  

Millä tavoin lasten ja nuorten kanssa tehtävä yleisötyö voi toimia tiedontuottamisen ja -julkistamisen menetelmänä ammattiteatterin kontekstissa? Tiuku-klubi haastaa pohtimaan, voiko yleisötyönä toteutettu leikki ja sadutus toimia pohjana yhteiskunnallisia aiheita käsittelevälle taiteelle.  

Tiedon julkistamisen kulttuuritehtaan ja Nukketeatteri Ofelian Reetu ja Lola -teatteriprojektin yleisötyön tarkoituksena on ollut antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus ilmaista itseään ja tuntemuksiaan turvallisessa ympäristössä. Taiteen metaforinen luonne avautuu nukketeatterin ja nukenrakennuksen avulla etäännytetyssä kokemuksessa. Miten yleisötyöllä voidaan tavoittaa kuulumisen moninaisuus ja tuoda näkyväksi pakotetusta siirtymisestä johtuvia kokemuksia ja pitkäkestoisia seurauksia yksilöiden elämässä? 

Lokakuun Tiuku-klubi on kutsunut yhteistyössä  monipuolisen joukon teatterin ja tiedon ammattilaisia pohtimaan yleisötyön taiteeseen ja yhteiskuntaan kiinnittyviä mahdollisuuksia. Reetu ja Lola -projektin nukketeatteritaiteilija Anne Lihavainen, akatemiatutkija ja poliittisen maantieteen dosentti Anna-Kaisa Kuusisto-Arponen sekä teatterin moniottelija Haje Abrahamsson keskustelevat yleisötyön ja tiedon suhteesta. Keskustelua vetää filosofi ja muusikko Petter Korkman. Keskustelu on kaksikielinen.  

Keskustelun jälkeen Tiuku-klubilaisilla on mahdollisuus kokea yleisötyön vaikuttavuus Reetu ja Lola -esityksessä. Tiuku-klubi tarjoaa kymmenelle osallistujalle esitykseen ilmaisen sisäänpääsyn. Ilmaislipun voi varata laittamalla viestiä fanny.vilmila(a)nuorisotutkimus.fi. Liput jaetaan ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Tiuku-klubi ti 18.10. kello 17:00-17:45  
NICKEN, Svenska Teatern, Pohjoisesplanadi 2, Helsinki. 

www.tiuku.info


Punch Night Fever! -klubit | 27.10. & 24.11.2016, Helsinki 

Lokakuun Punch Night Fever! tuo lavalle zombeja ja kauhua

Syysiltojen pimetessä tunnelma aikuisten nukketeatteriklubilla tiivistyy. Kahdeksatta kertaa järjestettävä Punch Night Fever! -klubi  tärähtää käyntiin Kansallisteatterin Lavaklubilla 27.10. kekritunnelmissa. Illan ohjelma koostuu ammatikseen nukketeatteria tekevien työnäytteistä. Toistaiseksi Punch Night Fever! nukketeatteriklubi on ainoa foorumi Helsingissä, joka tarjoaa aikuiskatsojille maistiaisia eri ammattinukketeatteriesityksistä kattavasti ja tuo lavalle ohjelmaa myös kaupungin rajojen ulkopuolelta.

Illan ohjelma

Illan pääesitys on Rauni O, B-luokan tyyliin toteutettu, ei niin vakavamielinen nukketeatteriesitys, joka kertoo kuolleen-elävän näkökulmasta yksineläjän elämästä. Esityksen on valmistanut Kiusallinen tilanne -työryhmä, jonka tekijät ovat Helsingistä, Turusta, Tampereelta ja Jyväskylästä.

Turusta Lavaklubilla nähdään katkelmat Laboratorio Kinski -iltamista ja Räähkän luku teoksesta. Laboratorio Kinski kuvailee itseään työmaaksi, jossa aikuiset leikkivät nukeilla. Räähkän luku on Käppi – Rajala – Räikkä -kokoonpanon visuaalinen ja lähes sanaton esitys, joka kiertyy kahden pakanallisen välineen, nuken ja jouhikon, ympärille. 

Lisäksi klubilla muun muassa juhlistetaan samana iltana WHS Teatteri Unionissa ensi-iltansa saavan K R E P S K O Theatre groupin AnnaBerthaCecilia esitystä.  

Klubitunnelmasta vastaa DJ Pumpkin, joka soittaa kammottavaa musiikkia. Illan päättää helsinkiläisen rockbändi Nollsin keikka. 

Punch Night Fever! houkuttelee yleisöä nukketeatteriin

Punch Night Fever! -klubilla pääsee katsomaan nukketeatteria, tapaamaan sen tekijöitä, viettämään aikaa ja rentoutumaan.  

Klubi-iltoihin voi jäädä koukkuun: Aikuisten nukketeatteriklubi toteutetaan Lavaklubille myös marraskuussa ja ensi vuodelle on suunnitteilla useita klubi-iltoja helmikuusta alkaen.  

Iltojen myötä katsojista voi kehittyä nukketeatterin sekakäyttäjiä ja kovan luokan addikteja, jotka hakevat nukketeatterinautintonsa baariympäristön lisäksi myös pimeistä teatterisaleista pidemmän kaavan kautta.

Punch Night Fever! Aikuisten nukketeatteriklubi Kansallisteatterin Lavaklubilla 27.10 ja 24.11 klo 19 alkaen.   

www.punchnightfever.blogspot.fi | www.facebook.com/punchnightfever

Lisätiedot: 
Niina Lindroos puh. 0445497791  
niinalin(a)gmail.com 


Taskufestari 2016 | 18.-20.11.2016, Lahti 

Lahtelaisen teatteriryhmien oma teatterifestivaali Taskufestari valtaa Loviisankadun Pikkuteatterin nyt jo kolmannen kerran. Tapahtuman järjestämisestä vastaa edellisvuosien tapaan Teatteri Nuora, Nukketeatteri Niveltämö ja Cirque des Puces. 

Viikonlopun aikana Pikkuteatterin lavalla nähdään kuusi esitystä. ”Tarjolla on niin lastenteatteria kuin myös aikuiseen makuun suunnattua sisältöä. Olemme pyrkineet säilyttämään festivaalin 
tarjonnan laaja-alaisena ja laadukkaan. Uskallan väittää, että tässä on tänäkin vuonna onnistuttu erinomaisesti", tapahtuman tuottaja Lassi Puodinketo kertoo. 

Taskufestarin kantavana teemana on ollut kansainvälisyys sekä mahdollisuuksien mukaan ensiesitykset. Tämä vuonna kansainvälistä väriä tapahtumaan tuo David Kozman monologiesitys "Pidättekö Banaanista, Toverit?". Vierailu on osa syksyllä Lahdessa vietettäviä unkarilaisen kulttuurin teemaviikkoja. Ensiesityksestä taas vastaa Nukketeatteri Niveltämön nukkenäytelmä "FLY – tarina miehestä ja kärpäsestä". Näiden esitysten lisäksi Pikkuteatterilla esiintyvät viikonlopun aikana Salpauksen sirkuslinjan opiskelijat, Teatteri Terva esityksellään "Grimmin kauheimmat", jo perinteeksi muodostunut Täpläteatterin improvisoitu musikaali sekä kansanopiston teatterilinjalta valmistuneiden Jussi Lankosken ja Karlo Haapiaisen valmistama monologiesitys "Taisto". 

Viimevuotiseen tapaan lauantai-ilta jatkuu teatteriesitysten jälkeen teatteriravintola Tirrassa festariklubin hengessä. Musiikkitarjonnasta klubilla vastaa tänä vuonna Tomas ja ystävät. 

Tapahtuman toteuttamista tukee Lahden kaupunki, Nemzeti Kulturális Alap (Unkarin kulttuurirahasto) sekä Unkarin kulttuuri- ja tiedekeskus. 

Lisätietoja antaa:
Tuottaja Lassi Puodinketo, 044 0400391
Taskufestari(a)gmail.com 

Taskufestari 2016 Pikkuteatterilla (Loviisankatu 8) 18.-20.11.2016 
www.taskufestari.wordpress.com | www.facebook.com/taskufestari


Seminar: Art as a means to an end? Use of arts for social aims | 2.12.2016, Helsinki 

A seminar about the use of performing arts for social aims and the use of society for artistic aims 

Is cultural policy of today too focused on the social aspects and benefits of artistic projects? What can artists gain from working in the social field and vice versa? Which are the biggest difficulties when crossing the sectors? What can or should arts and theatre do in times of crisis or instability?

The seminar is the final event of Meeting the Odyssey, an international theatre project with a strong socioartistic dimension. The cases presented during the day will cover different aspects of the project. The aim of the seminar is to lift the discussion from the project to a local, national and European level. 

Programme (PDF) 

Please sign up here before 18.11.2016.


Sukupuoli ja halu näyttämöllä – Seminaari taiteellisesta työskentelystä | 12.12.2016, Vaasa

Maanantaina 12.12.2016 Wasa Teaterin studionäyttämöllä

Millaisia vartaloita olemme tottuneet näkemään lavalla? Millaisia tarinoita kerrotaan? Kuinka voimme lisätä tietoisuutta ja rikkoa normeja, jotka liittyvät sukupuoleen ja seksuaalisuuteen käytännön teatterityössä?

"Nätverket för tillgänglighet på teatern" järjestää seminaarin liittyen Notera! Normkritisk teaterpraktik -hankkeeseen. Seminaarissa keskitytään siihen, miten seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin liittyvää normikriittistä ajattelua voidaan käyttää käytännön teatterityöhössä ja taiteellisessa työskentelyssä.

Seminaari on suunnattu ensisijaisesti teatterialalla työskenteleville sekä teatterialan opiskelijoille. Ohjelma on ruotsiksi, mutta osallistujat voivat käyttää myös suomea, englantia ja viittomakieliä.

Ohjelma (ruotsiksi)

HUOM! Ohjelmamuutokset mahdollisia.

Ilmoittautuminen

Seminaari on maksuton, mutta osallistujien on ilmoittauduttava viimeistään 14.11.2016 verkkolomakkeella osoitteessa www.duvteatern.fi/seminarium2016.
Lisätietoja: duvteatern(a)gmail.com.

Saavutettavuus

Wasa Teaterin studionäyttämö on esteetön tila ja teatterissa on esteetön wc. Seminaarin ajaksi tilaan asennetaan induktiosilmukka. Tarpeen mukaan järjestämme myös tulkkauksen suomalaiselle tai suomenruotsalaiselle viittomakielelle.

Seminaari järjestetään yhteistyössä Wasa Teatearin, CEFISTOn ja Ruotsin suurlähetystön kanssa.

Tervetuloa!

 

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA 

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista.


Hae Taiteen edistämiskeskuksen apurahaa ja avustusta ajoissa – asioi verkossa! 

Taikelta voi nyt hakea kohdeapurahaa, apurahaa monikulttuurisuuden edistämiseen ja liikkuvuusapurahaa. Apurahojen hakuaika päättyy tiistaina 15. marraskuuta klo 16. Yhteisöjen erityis- ja toiminta-avustusten hakuaika päättyy aiemmin, keskiviikkona 2. marraskuuta klo 16. 

Yhteisöt voivat nyt ensimmäistä kertaa hakea avustusta verkossa Taiken asiointipalvelussa. Aiemmin pelkästään apurahan hakijan oli mahdollista asioida verkossa. Yhteisöhakija tarvitsee tunnistautumiseen Katso-tunnisteen. 

Toiminta- ja erityisavustusten lisäksi yhteisöt voivat nyt hakea avustusta residenssitoimintaan, tanssin aluekeskustoimintaan, monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan, vammaisyhteisöjen kulttuuritoimintaan ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseen, kulttuurin hyvinvointivaikutuksia edistävään toimintaan sekä taide- ja kulttuuripalvelujen juurruttamiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Kaikkien yhteisöavustusten hakuaika päättyy 2.11.

Apurahan ja avustuksen hakijan on hyvä olla ajoissa liikkeellä, ja aloittaa hakemuksen teko hyvissä ajoin ennen viimeistä hakupäivää. Verkkopalvelussa voi tallentaa keskeneräisen hakemuksen ja palata muokkaamaan sitä hakuaikana. Verkkopalvelu sulkeutuu hakuajan päättymispäivänä klo 16.00. 

Vaadittavien tietojen täyttämiseen ja liitteiden tallentamiseen on hyvä varata riittävästi aikaa, ja hakemus on hyvä lähettää hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Hakijan kannattaa välttää viimeisen hakupäivän ruuhkaa. Vain määräajassa saapuneet hakemukset voidaan ottaa huomioon. Viime vuonna Taike sai yli 5 000 hakemusta. 

Hakuilmoitukset ja ohjeet verkkoasiointiin löytyvät Taiken nettisivuilta kohdasta Apurahat ja avustukset

Taike suosittelee ensisijaisesti verkkoasiointia, mutta ottaa edelleen vastaan myös paperihakemuksia. Niidenkin on oltava perillä Taiken toimipisteissä tai Mikkelin kaupungin asiointi- ja yhteispalvelupisteissä hakuajan päättyessä kello 16.00. Apurahojen ja avustusten jaossa ei oteta huomioon myöhässä saapuneita hakemuksia. 

Taiken asiakaspalvelu palvelee arkisin klo 10-14, p. 0295 330 700. 

Lisätietoja:
Esa Rantanen, taiteen tukemisen päällikkö, p. 0295 330 720, esa.rantanen(a)taike.fi 

www.taike.fi  | Taike Facebookissa  


SKR: Taidetta hoitolaitoksiin | haku 31.10. mennessä 

Tukimuodon tavoitteena on edistää hoitoa tai erityistä tukea tarvitsevien ihmisten elämänlaatua taiteen tai soveltavan taiteen keinoin. 

Hanke voi toteutua niin hoito- ja hoivalaitoksissa kuin niiden ulkopuolellakin ympäristöissä, joissa se ei ole tavanomaista. Mahdollisia kohteita ovat esim. palvelutalot ja erilaiset päiväkeskukset, vankilat, vastaanottokeskukset, päihdetyön yksiköt, lastensuojelun yksiköt, kotona asuvat ikäihmiset jne. 

Erityisapurahaa voivat hakea taiteilijat, työryhmät ja yhteisöt. Hakemuksia arvioitaessa painotetaan mm. seuraavia näkökulmia: hanke lisää taiteen merkitystä toimintaympäristön arjessa, hanke on taiteellisesti korkeatasoinen ja sillä on hyvät edellytykset tuottaa pysyviä vaikutuksia. 

Taidetta hoitolaitoksiin -hankkeissa on tärkeää myös, että hoitoa ja tukea tarvitsevien yksilöiden ja ryhmien erityistarpeet ymmärretään, ja tätä ymmärrystä hyödynnetään ihmisten tasa-arvoiseksi kohtaamiseksi. 

Hakuohjeisiin

www.skr.fi


Grants available –  apply now: International Performing Arts Camp 24 – 29 Oct, 2016 (Italy) 

Five Grants Available for performing arts practitioners 

Who Can Apply: 
dance artists, actors, performers from various genres, performing arts teachers, directors. 

What is Supported: 
hotel accommodation and three meals per day during the intensive International Performing Arts Program. 

Event Dates & Venue: 
October 24 - 29, 2016 
Tuscany, Italy 
Nearest airports - Pisa, Genoa, Florence, Milan. 
The program is based at the XII century Monastery famous for the legendary Dante Alighieri. 

Application Deadline: 
There are only 5 places available. 
Applications should be submitted as soon as possible. 
 
Program Details and Registration: 
www.artsmonastery.info

Meet new friends, refresh creative ideas, generate new creative initiatives and collaborate with like-minded arts people!

HAKUJA 

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Open call for Mustarinda Artist/Writer/Researcher Residencies | deadline 1 Nov 2016 

Working period: 1 - 3 months during, 1. February 2017 – 31. May 2017  
Application dl:  1. November 2016 

 The selected artists / writers will be announced in 9th of November 
 
In 2017 the Mustarinda residency focuses on post-fossil fuel experiments: becoming aware of how our lives and our capabilities to experience things are conditioned by fossil fuels and trying out how we might reach beyond their massive use. These attempts are materially supported by the residency’s solar panels, geothermal heating, compost heating, electric car and food garden. The residency guests selected through this open call can decide how much they want to engage in these experiments.

More info: http://mustarinda.fi/en/society/residency 


Sisä-Suomen tanssin aluekeskus: Pirkanmaan mentorointiohjelma 2017 | haku 4.11. mennessä 

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa julistaa avoimen haun Pirkanmaan mentorointiohjelmaan vuodelle 2017. Mentorointiohjelma on suunnattu pirkanmaalaisille tanssitaiteilijoille ja mentorointia tarjotaan mm. seuraavilta osa-alueilta: taiteellinen työskentely, urasuunnittelu, yrittäjyys, moniammatillinen yhteistyö, tuotanto- ja taloushallinto sekä kansainvälinen toiminta.  

Ohjelman mentoreina toimivat performanssitaiteilija Helinä Hukkataival, tanssija-koreografi Anniina Kumpuniemi, kirjailija Rosa Meriläinen, yrittäjä Minna Männistö, näyttelijä Elisa Piispanen, tanssija-koreografi Samuli Roininen ja asiantuntija Johanna Tuukkanen.  

Mentoriesittelyt

Mentorointiohjelma kestää vuoden 2017 ja pitää sisällään yhteensä 8 tapaamista valitun mentorin kanssa.   

Pirkanmaan mentorointiohjelmaan 2017 haetaan vapaamuotoisella kirjeellä (max 2 A4 sivua), joka pitää sisällään ainakin seuraavat kohdat:

  • Lyhyt hakijaesittely
  • Lyhyt työhistoriaesittely
  • Mihin tarpeeseen mentorointia tarvitset, mitä siltä odotat ja miksi?
  • Kenen mentoroitavaksi haluat ensisijaisesti ja miksi?
  • Toinen mentoriehdokas 

Lisäksi kirjeen liitteeksi lähetetään päivitetty CV (max 2 A4 sivua). Vapaamuotoinen kirje liitteen kera toimitetaan 4.11.2016 klo 14.00 mennessä osoitteeseen: haku(a)sisasuomentanssi.fi  

Mentoroinnista ei makseta korvausta, paitsi Johanna Tuukkasen mentoroitavalle on varattu 150 euron matkakorvaus vuodelle 2017.  

Mentorit valitsevat kirjeiden perusteella itselleen mentoroitavat, joten perustele hyvin mentorointitarpeesi sekä mentorivalintasi. Valinnat tehdään marras-joulukuun 2016 vaihteessa. 

Tiedustelut: 
Toiminnanjohtaja Piia Kulin p. 050 552 1138 / piia.kulin(a)sisasuomentanssi.fi 

www.sisasuomentanssi.fi


Call for actors: Research Centre of Urban Theatre Ensemble Lodi (Italy) | deadline 31 Dec 2016 

The Research Centre of Urban Theatre issues a call for new actors and actresses. As part of the selection process, it will be necessary to take part in the group’s activities for some time, which will be agreed with the director. This will be followed by a technical coaching period in relation to the disciplines practiced within the Centre, and by the participation in the realisation of next ENSEMBLE LODI productions. 

The financial framework will be set under specific and individual terms of agreement. Previous experiences are not requested; rather, a true “humanity” and a great willingness to work in team. The Centre offers full board accommodation during the selection procedures. Travels are partially funded. 

Deadline: 31 December 

Find all details online

TYÖPAIKKOJA 

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Kehityspäällikkö - Tero Saarinen Company | haku 28.10. Mennessä 

Nykytanssin lippulaivaryhmä Tero Saarinen Company hakee kehityspäällikköä (Development Manager) osaksi kasvavaa tiimiään. Kehityspäällikön tehtäviin kuuluu tanssiryhmän eri toimintojen tuotteistus sekä eri rahoituslähteistä tapahtuvan varainhankinnan kehittäminen. Työskentely tapahtuu tiiviissä yhteistyössä toiminnanjohtajan kanssa, osana organisaation johtoryhmää.

Tehtävään edellytetään noin 5–10 vuoden työkokemusta vaativista kulttuurin tai sitä sivuavan toimialan talouteen, liiketoimintaan tai markkinointiin liittyvistä tehtävistä, soveltuvaa korkea-asteen koulutusta sekä yrittäjämäistä asennetta. Kiitettävä suomen ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito, sosiaaliset taidot, paineensietokyky, luova työote sekä halu ja kyky kehittää omaa tehtäväkenttää ovat työssä onnistumisen kannalta keskeisiä. Kulttuuri- ja taidealan kansainvälinen tuntemus ja kokemus katsotaan eduksi. 

Hakuaika päättyy 28.10.

Lisätietoja ja hakuohjeet:  www.terosaarinen.com/fi/ryhma/tyopaikat/


Johtaja – Cultura-säätiö | haku 13.11. mennessä 

Cultura-säätiö edistää kulttuurien välistä vuorovaikutusta, Suomen venäjänkielisen väestönosan integraatiota sekä suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin tuntemusta. Säätiössä on vajaat kymmenen työntekijää ja vuosibudjetti on noin 0,8 miljoonaa euroa. Päärahoittaja on opetus- ja kulttuuriministeriö. Cultura-säätiö hallinnoi vuonna 2013 perustettua 10 miljoonan euron suuruista Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahastoa, jolla tuetaan suomalaisten venäjän kielen ja kulttuurin opiskelua ja opetusta. 

Haemme säätiölle laajakatseista ja energistä johtajaa/toimitusjohtajaa

Etsimme idearikasta henkilöä, joka kykenee nostamaan vuonna 2013 aloittaneen asiantuntijaorganisaation toiminnan vaikuttavuuden ja näkyvyyden uudelle tasolle, luomaan uusia kumppanuuksia ja verkostoja niin kansallisesti kuin kansainvälisesti sekä monipuolistamaan säätiön rahoitusrakenteen. Haemme johtajaa, jolla on kansainvälistä kokemusta ja verkostoja, ja joka suvereenisti hallitsee henkilöstö- ja talousjohtamisen asiat säätiön mittakaavassa. Parhaimmillaan johtajan suomen, englannin ja venäjän kielen taidot ovat työkielen tasolla. 

Tarjoamme tietynlaisen näköalapaikan, eteenpäin menevän tekemisen ja näyttämisen mahdollisuuden sekä kivat toimistotilat Helsingin Sörnäisissä. Johtaja pääsee heti rekrytoimaan kahta uutta työntekijää tiimiinsä. Säätiön johtaja voidaan nimittää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. 

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Janna Puumalainen, janna.puumalainen(a)culturas.fi, puh. 050 511 5028 sekä hallituksen varapuheenjohtaja Antti Manninen, puh. 0400 700 081. 

Vapaamuotoiset hakemukset viimeistään 13.11. 2016: hakemukset(a)culturas.fi.  

www.culturas.fi

 

MUITA ILMOITUKSIA 

Dramaturgian koulutusohjelman päivittyvä sanakirja julkaistu

Tutustu sanakirjaan Taideyliopiston verkkosivuilla.

www.uniarts.fi


Festivaalien Suomi -kirja on nyt tilattavissa ennakkoon 

Cupore julkaisee joulukuussa Festivaalien Suomi -artikkelikokoelman. Kirjassa luodaan katsaus monimuotoiseen suomalaiseen taidefestivaalikenttään sekä avataan lukuisten esimerkkien kautta sen kehittymistä ja kulttuurista, sosiaalista ja taloudellista merkitystä.

Kirjan kirjoittajat ovat kulttuuritutkijoita ja alan toimijoita. Artikkelikokoelman on toimittanut Satu Silvanto, joka on aiemmin vastannut mm. Festivaalien Helsinki -kirjahankkeesta sekä osallistunut European Festival Research Projectiin. Kommenttipuheenvuoron on kirjoittanut mm. World Festivals in Focus -kokoelman toimittanut Jennie Jordan.

Ennakkotilaukset 31.10.2016 mennessä osoitteeseen info(a)cupore.fi (viestikenttään tilaajan yhteystiedot sekä tilattavien kappaleiden lukumäärä).

Ennakkotilaushinta: 32 euroa 

Lisätietoja oheisesta esitteestä ja kirjan toimittajalta: satu.silvanto(a)cupore.fi, puh. 050 452 0414.