03.12.2015

TINFO-tiedote 42 / 3.12.2015

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

TINFO-ILMOITUKSIA

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA

TYÖPAIKKOJA

HAKUJA

KOULUTUSTA

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Ei-kävijästä osalliseksi – Julkaisu, joka jokaisen pitää lukea

Humakissa jatketaan tärkeää ei-yleisöjen kulttuuripoliittisesti arvokasta ja tuiki tarpeellista tutkimusta. Ei-kävijästä osalliseksi -julkaisu on MUST. Siihen sisältyy tutkimustuloksia Helsingin alueellisten kulttuurikeskusten epätodennäköisistä yleisöistä. Esimerkit parhaista käytännöistä yleisöjen osallistamiseksi ovat riemastuttavia. Tässä on tietoa siitä, mitä on tehty uusien yleisöjen saavuttamiseksi, mitä tiedetään ei-kävijöistä, millaisia osallistamisen keinoja kannattaa käyttää ja mitä ylipäätään on otettava huomioon. Minulle tuotti ahaa-elämyksen ei-kävijöiden luokittelu osallistumattomuuttaan valittaviin, välinpitämättömiin ja vihamielisiin passiivisiin. Tässä tutkimuksessa tuo tutkiva katse kohdistettiin näihin epätodennäköisiin ja kielteisesti suhtautuviin.

Jutta Virolaisen artikkeli Kulttuuripoliittinen näkökulma osallistumiseen avaa silmiä. ”Ei oo mun juttu.” ”Jos joku sanoo korkeakulttuuri, mä poistan varmistimen.” Sen, joka ”tuntee jääneensä järjestelmän jalkoihin” ja joka tajuaa, että kulttuurin ja sosiaaliset hierarkiat vastaavat toisiaan, on luontevaa vihata julkisesti tuettua legitiimiä kulttuuria.

Kirjaan sisältyy käytännössä koeteltuja ideoita, ”käräyttäjäkaveria”, ”äijägalleriaa”, joilla ei-kävijöitä on sitoutettu kulttuuriin. Keskeinen oivallus ei-kävijöitä epätasa-arvoistavaan asenneharhaan: ”Jos kulttuuriala ajattelisi ei-kävijöitä erilaista, mutta tasavertaista kulttuuria ja elämäntapaa edustavina ihmisiä, voisi kuilu taidelaitosten ja ei-kävijöiden välillä alkaa kaventua.”

Teos muistuttaa terveellä tavalla siitä, että kulttuuri on aina ekstraa, siihen on ”varaa”, sitä tehdään, siihen osallistutaan silloin kun muut elämänolosuhteet ovat kunnossa.

Kymmenen pisteen vihje meille jokaiselle kulttuurin sisässä oleville, jotka yrittävät jalkautua: ”Luovu hetkeksi taiteesta.” Taiteen lähetyssaarnaajia ei kukaan kaipaa.

Entäs briteissä?

Tässä sitten tuoretta kokemusta yleisöjen osallistamisesta Britanniassa. Tässä Fuel-teatterin New Theatre in your Neighbourhood –hankkeen loppuraportti.

Naiset aliedustettuina teattereiden johdossa

Teatterissa työskentelee likipitäen yhtä paljon naisia ja miehiä, mutta kas kummaa, naiset katoavat mitä ylemmäs hierarkiassa kivutaan. Mitä suurempi teatteri, sitä todennäköisemmin sen johdossa on miehiä ja käänteisesti, mitä pienempi teatteri, sitä todennäköisemmin johtotehtävissä on naisia. Tekemämme selvityksen mukaan kaikissa VOS-teattereissa naisjohtoa on 39,2 % (31), miehiä johtotehtävissä oli 60,8 % (48). Taiteellisen johdon osuus on miesten eduksi vielä suurempi (63,5 % / 36,5 %).

Tämäkin tulos osoittaa, että sukupuolen mukaan eriteltyä tilastointia ja selvityksiä tarvitaan. Sukupuolinäkökulma on kaikkea muuta kuin passé. Tietenkään tilastotiedossa ei ole koko totuus. Niistä näkee sukupuolten väliset erot ja yhtäläisyydet, mutta ne eivät kerro erojen syistä. Tilastotieto yksinkertaistaa sukupuolen moninaisuutta, eikä siinä välttämättä tarkastella sukupuolen merkitystä laajemmin. Voi kun joku sukupuolentutkija innostuisi tutkimaan eriarvoisuuden syitä ja mekanismeja. Mitkä kaikki tekijät uusintavat sukupuolten eriarvoisuutta teatterin työmarkkinoilla? Millainen merkitys on esimerkiksi sukupuolittuneilla verkostosuhteilla, rakentuuko osa eriarvoisuudesta tältä pohjalta? Millaisia ovat naisten työurien orientaatioiden muutokset ja urasuuntautuneisuus teatterissa?

Apurahavahti vahtii ja muistuttaa

Nyt ei jää yksikään apuraha hakematta. Olemme kehittäneet uuden palvelumuodon Apurahavahdin. Tulee takuulla tarpeeseen!

Mitä tapahtuu vos-rintamalla?

Muutama päivä sitten kuultiin vos-kenttää järjestelmän uudistamisen vaihtoehtoisista malleista. Nyt odotetaan, minkälaisen vaihtoehdon pohjalta remonttiin ryhdytään. Vai kuinka? Odotetaanko, mitä tuleman pitää ja sitten otetaan kantaa? Vai ryhdytäänkö itse tekemään omia ehdotuksia? Kuka vie ja kuka vikisee? Voitaisiinko olla tasavertaisessa suhteessa näissä vallankäytön kammareissa?

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on tuhannen taalan paikka osoittaa nyt hyvää hallintoa, kentän asiantuntemuksen ja näkemysten kuuntelua, vuorovaikutusta sanelun sijaan.

Nykyjärjestelmä ei kannusta rakennemuutokseen

”Nollasummapeli ei suosi työnjakoa.” ”On kohtuutonta ja ajattelematonta syyllistää … siitä, että ne operoivat annettujen kannustinten mukaisesti.” ”Rahoitusmalli kannustaa samoihin strategisiin valintoihin.” ”Oikeutettua rakennekehitystä ruokkiva järjestelmä perustuisi … sisäisiin laatu- ja tehokkuusvertailuihin.” Tällaisia kommentteja kirjoitti Helsingin taloustieteellisen tutkimuskeskuksen johtaja ja mikrotalousteorian professori Hannu Vartiainen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla (2.12.). Tässä tapauksessa kyse on yliopistoista. Onko tässä jotain, joka pitää paikkansa myös vos-järjestelmän kanssa?

Tämän hankin itselleni joululahjaksi

Verbi on imperfektissä. Halusin performanssi- ja kuvataiteilija Tero Nauhan teoksen Herecy and Provocation. Mitä tämä rikollisesti performatiivinen ajattelu pitää sisällään? En ole filosofi, tässä on tapailemista minulle. Oli pakko saada. Nyt odotan, että tulee.  

Kalenteriin

Nuoren Voiman Liiton Prosak-klubilla ovat tammikuussa 19.1. Laura Lindstedt ja Saara Turunen. Lavaklubille kuulemaan lisää Oneironista ja Rakkaudenhirviöstä.

Tulipalojen sammuttelemisessa pitää kiirettä – lainvalmistelu hanurista

Miten käy oikeusvaltion? Aika kuluu tulipalojen sammuttelemisessa. Puskista tullutta valmisteilla olevaa lakiesitystä työttömyysturvalain muuttamiseksi ovat jälkijunassa kommentoineet Suomen Näyttelijäliitto ja Taideneuvosto. Näyttelijäliitto on nostanut esiin esityksen ongelmakohdat lausunnossaan. Taideneuvosto yhtyy Näyttelijäliiton lausuntoon ja esittää, että valmistelua jatketaan ja että opetus- ja kulttuuriministeriö otetaan mukaan valmisteluun.

Oikeusvaltion näkökulmasta on pelottavaa, minkälaiseksi touhuiluksi lainvalmistelu on mennyt. Ongelmaan on kiinnittänyt huomiota mm. oikeushistorian professori Jukka Kekkonen. Hänen mukaansa lainvalmistelun taso on dramaattisesti heikentynyt. Lakeja perustellaan yhä pinnallisemmin ja lainsäädännön vaikutuksia tarkastellaan suppeasti lähinnä vain talouden näkökulmasta, jolloin unohdetaan selvittää muutosten vaikutukset eri ihmisryhmiin. Kekkosen mukaan monet ratkaisut kohtelevat eri ammattiryhmiin ja tuloluokkiin kuuluvia ja eri paikoissa asuvia ihmisiä eri tavoin.

”Todellinen vallankäyttö on usein valmisteluvaltaa, ja se vie vallankäytön hallitukseen ja sen valmisteluelimiin”, muistutti Kekkonen.

Tämä on syytä pitää mielessä myös, kun vossia rukataan. 

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO-ILMOITUKSIA

Uusi TINFOn palvelu: Apurahavahti auttaa sinua pysymään kärryillä hakuajoista

TINFO on luonut Apurahavahdin, joka ilmoittaa sähköpostitse uuden teatterialan apurahan tai avustuksen hakuajan alkamisesta. Se myös kertoo, mikäli jotain apurahahakua on päivitetty tai jos vahtiin on lisätty uusi apuraha.

Sinun tarvitsee vain antaa sähköpostiosoitteesi. Ota Apurahavahti käyttöön täältä.


Verkkokaupassamme joulun alennusmyynti

TINFOn verkkokaupasta löydät nyt alennetuin hinnoin mielenkiintoista teatterialan kirjallisuutta. Käy nappaamassa lahjat pukinkonttiin.

Muista myös Teatterilaisen muistikirja 2016 – enemmän kuin kalenteri.

www.tinfo.fi/fi/Verkkokauppa


Ilmoita kevään 2016 teatteriensi-iltasi

Keräämme ammattiteattereiden kevään 2016 ensi-iltatiedot verkkosivuillemme. Lähetä oman teatterisi tiedot sähköpostitse osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.

Kirjoita viestin otsikoksi "ensi-illat". Ensi-iltatiedoissa tulisi näkyä

 • esityksen nimi
 • ensi-iltapäivämäärä
 • kirjailija
 • ohjaaja
 • dramaturgi
 • muut työryhmän tiedot
 • lyhyt sisältökuvaus

Merkitse myös onko teksti kotimaisen tekstin kantaesitys, lasten- tai nuortenteatteria tai yhteistuotanto.

www.tinfo.fi/ensi-illat


Ilmoita muuttuneista yhteystiedoistasi Teatterialan Avainta varten 8.1. mennessä

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) julkaisee sähköistä Teatterialan Avain -osoitteistoa. Mikäli yhteystiedoissasi tai henkilöstössä on tullut muutoksia syksyn aikana, ilmoita uudet yhteystiedot Teatterialan Avain -päivitysversiota varten 8.1. 2016 mennessä osoitteeseen: tinfo(at)tinfo.fi

Päivitetty versio lähetetään Teatterialan Avaimen 2015/2016 tilanneille automaattisesti tammikuussa.

Osoitteiston voit tilata TINFO-verkkokaupasta, sähköpostitse tinfo(at)tinfo.fi tai puhelimitse (09) 2511 2120

Teatterialan Avaimen hinnat alan toimijoille:

 • 1-2 käyttäjää: 29,00 €
 • 3-9 käyttäjää: 85,00 €
 • Yli 9 käyttäjää: 125,00 €
 • Teatterialan opiskelijat / työttömät: 12,00 €

  *******
 • Yritykset (muut kuin teatterialan toimijat): 175,00 €

Lue lisää Teatterialan Avaimesta

UUTISIA

TINFO selvitti: miehet johtavat suuria ja keskisuuria teattereita

Miten valta jakaantuu teatterissa? Miten tasa-arvo toteutuu teatterissa? Teatterin tiedotuskeskus TINFO on selvittänyt miesten ja naisten osuuksia teattereiden johtotehtävissä. Teatteri on toimialana kokonaisuutena vähäisesti segregoitunut: naisia ja miehiä työskentelee päätoimisesti VOS-teattereissa (ja Suomen Kansallisteatterissa) jokseenkin yhtä paljon. Palkkatilastojen mukaan vuonna 2014 näissä teattereissa työskenteli 956 naista (48,2 %) ja miehiä 1026 (51,8 %).

Tarkastelimme 124:ää teatteritilastoinnin piirissä olevaa ammattiteatteria (57 VOS-teatteria ja 67 rahoituslain ulkopuolista teatteriryhmää) ja niiden johto- ja päällikkötason tehtävien sukupuolijakaumaa. Selvityksen piiriin saatiin kaiken kaikkiaan 309 henkilöä. Tuloksena oli, että miesten ja naisten määrä oli lähes tasan (naiset 154; 49,8 % / miehet 155; 50,2 %). Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin suuret erot sukupuolten välillä eri johtotason tehtävissä, joissa varsinkin suurten ja keskisuurten VOS-teattereiden johto on miesvaltaista.

Tämä selvitys jatkaa aikaisempaa sukupuolinäkökulmaista tarkasteluamme. Aiemmin on selvitetty VOS-teattereiden ohjelmistojen sukupuolirakennetta (näytelmäkirjailijoiden, dramaturgin ja ohjaajien sekä roolitöiden osuudet). Näihin tuloksiin voi tutustua TINFOn verkkosivuilla. Teatterin palkkatilastot selvittävät yksityiskohtaisesti alan palkkausta, myös naisten ja miesten palkkaeroja.

Lue lisää:
Suuria ja keskisuuria teattereita johtavat miehet – naiset aliedustettuina (PDF)
Sukupuoli teattereiden johdossa_liite (PDF)

Lisätietoja:
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Hanna Helavuori, johtaja
(09) 2511 2121, 044 363 1722
hanna.helavuori(a)tinfo.fi

Mikko Karvinen, projektiassistentti
mikko.karvinen(a)tinfo.fi
www.tinfo.fi


Taideneuvosto huolissaan hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi

Pahimmillaan uusi laki johtaisi siihen, että freelancetaiteilijat olisivat kokonaan työttömyysturvan ulkopuolella. Lakiesityksen valmistelussa ei ole asianmukaisella tavalla kuultu taide- ja kulttuurialan toimijoita.  Lain on tarkoitus astua voimaan jo ensi vuoden alusta.

Taideneuvosto on huolissaan siitä mihin valmisteilla oleva lakiesitys työttömyysturvalain muuttamiseksi (HE 94/2015 vp) voi johtaa. Taiteilijoiden sosiaaliturvaan liittyvät kysymykset ovat asia, joka ansaitsee tulla huomioiduksi, mutta se vaatii huomattavasti perusteellisempaa käsittelyä ja valmistelua kuin parhaillaan eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa käsiteltävänä oleva työttömyysturvalain muutos.

Lain on tarkoitus astua voimaan jo 1.1.2016. Taide- ja kulttuurialan tietoisuuteen lakiesitys tuli kuitenkin vasta viime viikolla yllättävällä tavalla ja koska asia on erittäin tärkeä ja kiireellinen ja koskettaa laajalti koko taidekenttää, Taideneuvosto esittää valmisteluun lisäaikaa.

Lain toteutuessa vaikutukset taidekenttään olisivat todella laajat ja arvaamattomat. Lakiuudistuksen keskeinen ongelma on yrittäjämääritelmässä – jos sitä muutetaan, pitäisi muuttaa myös pää- ja sivutoimen kriteereitä ja niitä koskevaa arviointia.

Suomen Näyttelijäliitto nosti viime viikolla jättämässään lausunnossa lakiuudistuksen keskeiset ongelmakohdat ansiokkaasti esiin. Taideneuvosto yhtyy Näyttelijäliiton lausuntoon.

Nyt valmistellussa lakiesityksessä ei ole toteutunut ministeriöiden välinen tiedonkulku ja yhteistyö toivotulla tavalla ja siksi Taideneuvosto toivookin, että valmistelua jatketaan ja että opetus- ja kulttuuriministeriö otetaan vahvasti mukaan asian valmisteluun.

Lisätietoja:
Taideneuvoston puheenjohtaja  Tiina Rosenberg, tiina.rosenberg(at)teater.su.se

Lue Temen kannanotto ”Itsensätyöllistäjän asemaa ei tule heikentää”


Marjo Mäenpää CUPOREn uudeksi johtajaksi

Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus on 30.11.2015 valinnut Cuporen uudeksi johtajaksi FT, FM Marjo Mäenpään. Mäenpää työskentelee tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastolla johtajana. Hän aloittaa tehtävässä 15.1.2016.

http://www.cupore.fi/ajankohtaista01122015.php


Anna-Elina Lyytikäinen Tampereen Teatterin pääohjaajaksi

Tampereen Teatterin pääohjaajaksi on nimitetty Anna-Elina Lyytikäinen. Hän aloittaa työnsä 1.1.2016. Tampereen Teatterissa Lyytikäinen on vieraillut aiemmin sekä näyttelijänä että ohjaajana, ja Tampereen Teatterissa on myös kantaesitetty hänen kaksi ensimmäistä näytelmäänsä.

Anna-Elina Lyytikäinen (s. 1971 Kuopio) on näyttelijä, ohjaaja ja näytelmäkirjailija. Hän on valmistunut kahdesti Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi, vuonna 1993 näyttelijän koulutusohjelmasta ja vuonna 2000 ohjaajan koulutusohjelmasta.

Lyytikäisen teatteriura käynnistyi näyttelijänä. Hän oli kiinnitettynä Lahden kaupunginteatteriin 1993–1994 ja Helsingin kaupunginteatteriin 1994–1997, jonka jälkeen hän jäi freelanceriksi.

Tampereen Teatteriin Lyytikäinen on ohjannut näytelmänsä Hämähäkkimiehen kosto (2011) ja Armon varassa (2007) sekä näytelmät Macbeth (2004) ja Yksi lensi yli käenpesän (2002). Lyytikäisen viimeisin ohjaustyö on tältä syksyltä Kuopion kaupunginteatteriin hänen omasta näytelmästään Sylityksin (2015). Lisäksi Lyytikäinen on vieraillut ohjaajana mm. Helsingin kaupunginteatterissa, Tampereen Työväen Teatterissa, Porin Teatterissa, Kuopion, Lahden, Jyväskylän ja Turun kaupunginteattereissa sekä Teatteri Siperiassa.

Anna-Elina Lyytikäinen on kirjoittanut kolme näytelmää: Armon varassa (2007), Hämähäkkimiehen kosto (2011) ja Sylityksin (2015). Näytelmissään hän käsittelee arkielämästä nousevia aiheita ja ihmiskohtaloita terävästi mutta lämpimästi, henkilöhahmojaan mustalla huumorilla sävyttäen.

Lyytikäinen palkittiin vuonna 2011 Olavi Veistäjän säätiön palkinnolla.

Lue lisää Tampereen Teatterin sivuilta


Jari Laakson esikoisohjaus Lontoossa

Suomalaisen teatteriohjaaja Jari Laakson esikoisohjauksen PIAF esitykset alkavat joulukuun alussa Charing Cross Theatressa Lontoon West Endissä. Esitys juhlistaa Edith Piafin satavuotissyntymäpäivää (It celebrates the 100th anniversary of her birthday) PIAF-teosta on esitetty Brighton Fringe festivaalilla toukokuussa sekä Bridewell Theatressa Lontoossa loka-marraskuussa.

Ohjaaja Jari Laakso on työskennellyt Britanniassa viiden vuoden ajan moninaisesti teatterin osa-alueilla, ja hän on ollut mukana niin West End kuin Fringe –tuotannoissa Lontoossa sekä Britannian kattavilla kiertueilla. Laakso on valmistunut Royal Central School of Speech and Dramasta, ja tällä hetkellä hän työskentelee teatteri ohjaajana, dramturgina, sekä näytelmäkirjailijana. Musikaaliteatteri on Laakson erikoisala ja hän on suorittanut maisteritutkintonsa Goldsmiths Universityssa, erikoistuen musikaali-libretiksi.

Jari Laakson kotisivut www.jarilaakso.com


Jukka Puotilalle Pro Finlandia -mitali

Suomen itsenäisyyspäivänä myönnetään yhteensä kymmenen Pro Finlandia -mitalia. Tänä vuonna yhden mitaleista saa näyttelijä Jukka Puotila. Kunniamerkit myöntää tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Organisaatiot, yritykset, yhdistykset tai henkilöt voivat ehdottaa kunniamerkin saajia.

Muita mitalin saajia ovat tänä vuonna koreografi Jorma Elo, tekstiilitaiteilija Agneta Hobin, kirjailija Daniel Katz, pianotaiteilija Erkki Korhonen, kirjailija Sirpa Kähkönen, suomentaja Juhani Lindholm, ylikapellimestari Hannu Lintu, viihdetaiteilija Reijo Taipale sekä taidemaalari Raili Tang.

Lue uutinen Ylen sivuilta

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Teatterintutkimuksen seuran syyspäivä | 8.12.2015, Helsinki

Expanded Scenography – Laajennettu skenografia

Lämpimästi tervetuloa Teatterintutkimuksen seuran syyspäivään 8.12.2015.

Paikka: Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu Hämeentie 135 C, 00560 Helsinki
(Arabian tehdaskiinteistö) 8. kerros, iso luentosali.

Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille.

Tarkempi ohjelma (pdf)


Valoturismia! –kiertoajelu | 9.12.2015, Helsinki

Galleria Kandela järjestää jo kolmannen Valoturismia! -kiertoajelun! Tällä kertaa kaupungin valoja katsotaan unien ja unelmien näkökulmasta. Miten valot vaikuttavat ja miten ne voisivat vaikuttaa ympäristöömme ja siihen, miten sen koemme? Reitti kiertää pääkaupunkiseutua hienostokaupunginosista lähiöihin ja perinteinen eväspysähdys tehdään paikkaan, jota harvoin tarkastellaan valaistuksen tähden. Oppaana toimii valaistuksen ja arkkitehtuurin asiantuntija Marjut Kauppinen. 

Lähtö tapahtuu Rautatientorilta klo 18 ja paluu Espalle yhdeksän maissa. Ajelu on ilmainen ja sille pääsee mukaan 58 ensimmäiseksi ilmoittautunutta. Viimeisimmät tiedot mm. mahdollisista peruutuspaikoista löytyvät tapahtuman fb-sivulta.

Kiertoajelulle ilmoittaudutaan lähettämällä sähköpostiviesti Mia Kiviselle, mia.kivinen(AT)welho.com. 

Tervetuloa!


Esitystaiteen talo Mad Housen kolmas kausi | 5.2.-30.4.2015

Esitystaiteen talo Mad Housen toinen kausi päättyi viime lauantaina. Sitä vietettiin monipuolisesti esitys-,  performanssi- ja äänitaiteen parissa 1.9.-28.11.2015 Helsingin Suvilahden Tiivistämö-rakennuksessa. Kausi piti sisällään 64 päivää täynnä taidetta, 93 yksittäistä tapahtumaa, 19 eri taiteilijan tai ryhmän toimesta. Kausi huipentui toiseen loppuunmyytyyn, Jamie MacDonaldin isännöimään Feministiseen komediailtaan. Mad Housen seuraava kausi käynnistyy jo helmikuun 5. päivä ja jatkuu huhtikuun loppuun 2016. Keväällä juhlitaan muun muassa 100 vuotta täyttävää taidesuuntaus dadaa, tutkitaan ja tutustutaan sukupuolen moninaisuuteen ja lähdetään kolmen muskettisoturin kanssa tutkimusmatkalle Itä-Eurooppaan.


Keväällä 2016 Mad Housen pääohjelmistossa nähdään Laura Murtomaan ja Sonya Lindforsin duo ”Pas de Deux”, Juha Valkeapään, Rentzo Van Steenbergenin ja Emer Värkin audiovisuaalinen performanssi ”2341AD”, Sándor Vályn ja Mikael Jurmun ”Young Dionysos” -pianokonsertti, Jovanka Trbojevicin B Funeral, transnäkyvyyden, transhyvinvoinnin ja sukupuolen moninaisuuden puolesta puhuva ja toimiva aktivistiryhmä Transforcesin mittava kokonaisuus, Klockricketeaternin ”Kolme muskettisoturia – East of Vienna”, Liisa Pentin rekonstruktio vuonna 1993 ensi-iltansa saaneesta ”La Folia Melancoliasta” sekä 48 tuntia kestävä dadafestivaali ”Konferens för omdefineringen av allting.”


Mad Housen kolmas kausi käynnistetään Cabaret Voltairen 100-vuotispäivänä, 5. helmikuuta 2016, dadaistisin menoin. 

Liput tulevat myyntiin tammikuussa 2016 Lippupisteessä. Ohjelma täydentyy klubikokonaisuuksilla, konserteilla ja muilla Ihana Baarin lavalla toteutuvilla numeroilla.Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: Heidi Backström, heidi(at)madhoushelsinki.fi, 044-5396814

www.madhousehelsinki.fi

Katso koko ohjelma Mad Housen verkkosivuilta

APURAHOJA

Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja apurahahakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja
Apurahoja myös Apurahavahdissa www.tinfo.fi/fi/Apurahavahti


Samuel Huberin taideapurahat | Hakuaika 1.-31.12.

Samuel Huberin Taidesäätiö jakaa vuosittain taideapurahoja yksityisille henkilöille ja ryhmille, jotka toimivat nykytaiteen parissa musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen tai performanssin alalla. Tukea annetaan kaikenkielisille ja sanattomille kotimaisille hankkeille. Etusijalla ovat freelancerit.

Apurahat on suunnattu ammattilaisprojektien rahoitukseen. Emme rahoita harrastaja-, koulutus- tai opiskelijatöitä. Apurahat ovat kohdeapurahoja, eli hakemus on kohdennettava tiettyyn produktioon.Vain yksi hakemus per produktio. Huom! Yhtiöille ja yrityksille ei voida myöntää apurahoja.

Yksityisille apurahan hakijoille myönnetään max 1.500 ¤. Ryhmille myönnetään max 2.500 ¤.

Hakuaika on 1. - 31. joulukuuta, päätökset julkaistaan 1.3.2016

www.hubersaatio.fi/fi/hakuohjeet.php


Kulttuurirahaston uusi tukimuoto kannustaa laajoihin ja uudistaviin taidehankkeisiin


Taide²-apurahaa voivat hakea myös julkiset taidelaitokset.

Suomen Kulttuurirahasto alkaa vuonna 2016 myöntää uudenlaista, suuriin taidehankkeisiin tarkoitettua apurahaa. Uusi Taide²-apuraha on tarkoitettu taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät monipuolistamaan ja parantamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää 100 000–200 000 euroa.

Apurahaa voivat hakea muun muassa taiteen alan rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä poikkeuksellisesti myös julkiset taidelaitokset ja taiteen alan yritykset, halutessaan yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään.  

- Apurahalla halutaan mahdollistaa laaja-alainen yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä, ja siksi haku avataan myös taidealan julkisrahoitteisille laitoksille. Toiveena on, että rahoituksen avulla saataisiin luotua pysyviä yhteistyön malleja taidekentälle, kertoo erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Taide²-apurahalla halutaan tarjota taiteen tekijöille mahdollisuus pitkäaikaiseen suunnittelutyöhön ja suurten hankkeiden toteutukseen. Tavoitteena on tehdä taiteesta entistä kiinnostavampaa laajan yleisön silmissä.

Apurahan hakumenettely on kaksivaiheinen: ensimmäisellä hakukierroksella enintään kymmenen kiinnostavaa hanketta valitaan jatkokehittelyyn.  Vasta tämän jälkeen tehdään rahoituspäätökset.

Uusi apurahan ensimmäinen hakukierros on 15.2.–11.32016. Rahoitettavista hankkeista päätetään elokuussa 2016.

Lisätietoa:

Erityisasiantuntija Johanna Ruohonen
09 6128 1247, 040 516 3475, johanna.ruohonen(at)skr.fi

www.skr.fi/taidetoiseen

TYÖPAIKKOJA

Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja työpaikkoja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Näytelmäkulma etsii taloudenhoitaja-sopimussihteeriä | Haku 11.12. mennessä

Näytelmäkulma - Nordic Drama Corner Oy on suomalainen ja kansainvälinen teatteriagentuuri, joka edustaa maailman ja Suomen tärkeimpiä dramaatikkoja sekä lukuisten merkittävien prosaistien näyttämö- ja elokuvaoikeuksia.

Etsimme nyt joukkoomme taloudenhoitaja-sopimussihteerin sijaista opintovapaan ajaksi vuoden 2016 loppuun. Tehtävän ytimessä on tekijänpalkkioiden vastaanotto ja maksaminen sekä muut talouden työt. Toimenkuva sisältää myös muita agentuurin toimintaan liittyviä tehtäviä kuten ulkomaankirjeenvaihtoa sekä toimistotöitä. Toimenkuva on osittain muokattavissa hakijan osaamisen mukaan.

Tehtävän onnistunut hoitaminen edellyttää ehdotonta tarkkuutta ja huolellisuutta, ripeyttä ja oma-aloitteisuutta sekä hyvää paineensietokykyä. Edellytämme suomen ja englannin taitoa sekä vähintään auttavaa ruotsia. Muu kielitaito katsotaan eduksi, samoin kuin teatterin ja draaman tuntemus. Hakijalla tulee olla kokemusta talouteen liittyvistä töistä sekä edellytykset tarpeen vaatiessa omaksua kirjanpito-ohjelman käyttö.

Toimistomme sijaitsee Kruunuhaan Teatterikulmassa.

Tehtävä tulee ottaa vastaan 11.1.2016 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset palkkatoivomuksineen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 11.12.2015 osoitteella hanna.jaaskinen(at)dramacorner.fi.

Tiedusteluihin vastaa toimitusjohtaja Hanna Jääskinen, puhelin 050 589 7576, mieluiten sähköpostitse.


Kajaanin Kaupunginteatteri hakee kolmea näyttelijää | Haku 15.12. mennessä

Kajaanin kaupunki, Kajaanin Kaupunginteatteri – Oulun läänin alueteatteri –liikelaitos hakee palvelukseensa kkahta naisnäyttelijää 1.8.2016 alkavaan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen ja miesnäyttelijää määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.8.2016 – 31.7.2019

Hakijoilta edellytämme ensisijaisesti yliopistotasoista näyttelijän koulutusta.

Lisätietoja antavat teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen, puh. 044-4214191, helkamariakinnunen09(at)gmail.com  ja talouspäällikkö Anne Kovalainen, puh. 044-7100247, anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi.

Tehtävien täyttämisessä otetaan ensisijaisesti huomioon Kajaanin kaupungilta irtisanotut, lomautetut, irtisanomisuhan ja lomautusuhan alaiset ja kaupungin osa-aikatyöntekijät, mikäli he täyttävät tehtävän kelpoisuusehdot.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään toimittamaan 15.12.2015 klo 15.00 mennessä Kajaanin Kaupunginteatterille, osoite Kauppakatu 14, 87100 Kajaani tai sähköpostiin anne.mh.kovalainen(at)kajaani.fi.

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Tanssin Aika -festivaalin ohjelmistohaku | Haku 8.1. mennessä

Yhdestoista Tanssin Aika –festivaali järjestetään Jyväskylässä 22.-24.9.2016. Festivaali etsii ohjelmistoonsa monimuotoisia teoksia niin näyttämö- ja klubitiloihin kuin erilaisiin julkisiin tiloihin kuten kauppakeskuksiin ja museoihin.

Tanssin Aika -festivaalin järjestää Keski-Suomen Tanssin Keskus. Festivaalin taiteellisena johtajana aloittaa tammikuussa 2016 tanssija-koreografi Antti Lahti. Vuonna 2016 Tanssin Aika -festivaalin yhteydessä järjestetään myös valtakunnallinen Kiertoliike -ammattilaistapahtuma.

Hakemuksessa tulee olla:
-Hakijan nimi, osoite ja yhteystiedot
-Teoksen nimi ja teoskuvaus
-Koreografin ja työryhmän lyhyt esittely
-Esityksen kesto ja ikäsuositus
-Tilavaatimus/tilatoive ja rakennusaika
-Linkki teoksen taltiointiin

Hakemusten tulee olla perillä perjantaina 8.1.2016.
Taiteellinen johtaja tekee ohjelmistovalinnat tammi-helmikuussa 2016.

Hakemukset lähetetään osoitteeseen antti.lahti(at)sisasuomentanssi.fi

Lisätietoja:info(at)sisasuomentanssi.fi


Ehdota sisältöä Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumiin | 29.1. mennessä

Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumi: Saavutettavuus 3.0

Etsimme ennakkotyöpajoja, pyöreän pöydän keskusteluja ja case-esimerkkejä sekä tutustumiskäyntejä Kulttuurin yhdenvertaisuus -foorumiin! Hae mukaan viimeistään 29.1.2016. Hakijoille ilmoitetaan valinnasta 18.3.2016 mennessä. Valinnan jälkeen toimitetaan tarkemmat ohjeet. Foorumin alustava ohjelma julkaistaan toukokuussa 2016.

Foorumi järjestetään 3.11.2016 Mediakeskus Lumessa, Helsingissä. Sen teemana ovat uudet luovat teknologiat taide- ja kulttuurikentällä sekä niiden mahdollisuudet edistää saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. Foorumin ohjelmaan kuuluvat myös 2.11.2016 järjestettävät ennakkotyöpajat ja 4.11.2016 tutustumiskäynnit eri organisaatioihin. Foorumi on tarkoitettu taide- ja kulttuurialan toimijoille, teknologian ja saavutettavuuden asiantuntijoille sekä kulttuurin käyttäjille.

Huomioithan, että emme maksa palkkiota emmekä valitettavasti pysty kattamaan matkakuluja.

Foorumi on kolmipäiväinen tapahtuma. Foorumin ohjelma:

• Ke 2.11.2016 ennakkotyöpajat eri paikoissa
• To 3.11.2016 foorumi Mediakeskus Lumessa, case-esittelyt ja pyöreän pöydän keskustelut
• Pe 4.11.2016 tutustumiskäynnit eri paikoissa

Lisätietoja Kulttuuria kaikille –verkkosivuilta


Osallistu Suomi 100 -juhlavuoteen

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden teemana on Yhdessä – ja yhdessä rakennamme koko vuodeksi 2017 elävän ohjelman yhdessä eri toimijoiden kanssa. Juhlavuosi on avoin kaikille suomalaisille ja Suomen ystäville.

Onko sinulla, yhdistykselläsi, seurallasi tai yritykselläsi pieni tai suuri ohjelmaehdotus, jonka voisi liittää Suomi 100 -ohjelmaan? Mukaan voi hakeutua aina syksyyn 2017 asti. Tältä sivulta löydät ohjeet ja edellytykset niin ohjelmahankkeiden toteuttajille kuin yritysyhteistyötä varten.

Keskeistä on, että

    hankkeen sisältö tapahtuu valtaosin vuonna 2017
    yhdessä-teema on tekemisen tavan ja sisällön ytimessä
    yhteys itsenäiseen Suomeen tulee selkeästi esiin
    jos tapahtuma on vuosittain toistuva, vuoden 2017 tapahtumalla on erityinen juhlavuoden teeman mukainen sisältö

Lue lisää


Performance and workshop submissions – ITI World Congress, Brazil | Deadline 30 Jan

The International Theater Institute has launched a call for workshops and performances for the ITI 35th Congress in Manaus. The congress theme is The Nature is our Stage and the deadline for submissions is January 30th. I have attached both calls and you can also find them on our website (call for performances here and call for workshops here) with additional info. Please circulate them widely to your members! Artists need to submit a form, also available on the website and in attachment.

Let me know if you have any questions.

Sincerely,

Aktina Stathaki
Events Manager
International Theater Institute
1332 Xinzha Rd, Shanghai
www.iti-worldwide.org


CINARS 2016 - Call for applications | Deadline 15 February

Submit an application to present a showcase in the official program of the 17th CINARS (International Exchange for the Performing Arts) Biennale in Montreal, Canada, from November 14 to 19, 2016.

The official programming will feature selected full-length showcases and showcased excerpts of works in dance, music, theatre, multidisciplinary arts and circus.

The call is open to artists from all countries.

Please note that applications must be sent before February 15, 2016, and that a non-refundable CA$125 processing fee will be charged for every submission.

For more information, visit the CINARS website.

Please fill out the online application here.

www.cinars.org/en/cinars/calls-for-nominations/cinars-2016-official-programming.html

KOULUTUSTA

Lisää TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja koulutuksia ja kursseja löydät: www.tinfo.fi/fi/tapahtumia ja www.tinfo.fi/fi/hakuja


MA in Ecology and Contemporary Performance application period is on January - apply now!

MA in Ecology and Contemporary Performance (MAECP) is a two-year pilot of a master’s degree programme, which studies questions in ecology and performance in the era of ecological crises through a multidisciplinary and transdisciplinary approach. It starts on August 2016 and admissions are held on spring 2016.
 
MAECP focuses on performance in the current era of ecological crisis. It investigates different forms of performance, their methodology and theoretical bases in the borderland of science and the arts. Its aim is to develop co-operation, interaction and methods of performance, as well as develop the foundation and practices of work that transcend the borders between art and science. In this manner it strives to respond to the challenges posed by the ecological crisis that will affect all species.
 
The structure of the program aims to enable collaboration and dialogue on various levels: between the students, between the students and the teachers/mentors, as well as between various degree programmes, academies and artistic and scientific communities. It also supports intensive and extensive collaboration and networking with artists and other professionals, both in Finland and abroad.
 

How to apply?

We are looking for 6 - 8 artists from all over the world, who are willing to undertake new research in the emerging and combined fields of ecology and contemporary performance.

Next application period is 8 January-27 January 2016.

Selection criteria:
http://www.uniarts.fi/sites/default/files/MAECP-2016.pdf

MAECP homepage:
https://www.uniarts.fi/en/maecp

Application and admissions:
http://www.uniarts.fi/en/apply-to-theatre-academy


twitter.com/tinfotweets