15.12.2016

TINFO-tiedote 43 / 15.12.2016

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA 

VUODENVAIHTEEN MUISTILISTA 

UUTISIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA 

HAKUJA 

TYÖPAIKKOJA 

MUITA ILMOITUKSIA 

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Esittävien taiteiden toimikuntaa aamukaffeilla

Kutsuimme (Teatterikeskus, TINFO, Suomen Näyttelijäliitto ja TeMe) esittävien taiteiden toimikunnan ja taideneuvoston jäseniä aamukaffeille. Yhteisessä sessiossa jaettiin ajatuksia rahoituslain ulkopuolisista teatteri- ja taiteilijatodellisuuksista. Tarkoituksemme oli tarjota kättä pidempää faktaa moninaisista kentistä ja avata tuotanto- ja esitysmuotojen kirjoa. Laatu ja merkityksellisyys (ja jos halutaan käyttää sanaa vaikuttavuus) näyttäytyvät näilläkin kentillä hyvin eri muodoissa.

Rahoituslain ulkopuolinen kenttä ei ole mikään yksi möhkäle. Putkiaivoisuudesta, siiloutuneisuudesta ja yhteen niputtamisesta pitää päästä eroon. Pohdittavana ovat tämän kentän monimuotoisuuden huomioonottavat tukijärjestelmät ja miten ratkaistaan kestävyys ja kehittäminen, miten tarjotaan mahdollisuuksia myös pitkäjänteiseen taiteellis-tuotannollis-strategiseen suunnitteluun ja toimintaan.

Taiken ja esittävien taiteiden toimikunnan rooteliin kuuluu huolenpito rahoituslain ulkopuolisen kentän taiteilijoiden ja yhteisöjen toimintaedellytyksistä. Tämä tarkoittaa sekä yhteisöjä että freelancereita.

Kysymyksenpoikanen: Ollaanko virasto-Taikessa virkapaavillisempia kuin OKM-paavi itse?

Huom! Väärintulkintojen välttämiseksi tarkennan, ettei tällä kysymyksellä tarkoiteta toimikunnan jäsenten toimintatapaa.

Lähikuvassa freelancenäyttelijä

Juuri sopivasti valmistui Suomen Näyttelijäliiton freelancenäyttelijöille suunnatun kyselyn raportti Lähikuvassa freelancenäyttelijä. Se kertoo freelancenäyttelijäkunnan moninaisista ja polarisoituneista asemista, vahvasta identiteetistä, sukupuolittuneista todellisuuksista. Tutkimus osoittaa, miten korkeasti koulutettua väkeä freelancerit ovat ja miten hyvin he pitävät (omalla kustannuksellaan) huolta ammattitaidostaan ja instrumentistaan. 

Jatkuvasti kasvava freelancenäyttelijäjoukko (65 % työikäisistä näyttelijöistä on freelancereita, yhteensä siis noin 820!) kertoo työn ja taiteellisen identiteetin murroksesta.  Freelancereiden arvostuksia ohjaa vapaus, halu toteuttaa omaa taiteellista näkemystä, merkityksellisyys ja itseohjautuvuus. Perinteistä ammattikuvaa täydentävät uusi esiintyjyys ja uusi tekijyys. Meillä on erilaisia näyttelijäorientaatioita.

Esittävien taiteiden taiteellis-poliittisena haasteena on kyetä nimeämään ja artikuloimaan näitä erilaisia sisältöjä.

Kulttuuri-VOS

Valtionosuusuudistuksen viimeisten Oulun ja Helsingin työpajojen ajattelua ja tuotoksia voi seurata mm. tallenteina. Syksyn mittaan sidosryhmätyössä keskityttiin tausta-ajatteluun ja teesien kiteyttämiseen siitä, miten taiteen ja kulttuuriperinnön asiantilojen tulisi olla.

Teesit ovat nyt liki 90 %:sti valmiit. Ne ovat tämänkaltaisia: Taide ja kulttuuriperintö luovat sivistysvaltion; Taide ja kulttuuriperintö puhuttelevat laajasti; Osaavat tekijät mahdollistavat taiteen ja kulttuurin; Toimijakenttää ja tuotantomalleja uudistetaan ja uusille esittävän taiteen aloille avataan mahdollisuuksia; Valintoja tasajaon sijaan; Strategisia valintoja eli erikoistumista tarvitaan; Toiminnan laadun arvioinnin merkitys korostuu; Yhteistyö on alueellisen saatavuuden ja elinvoimaisuuden edellytys; Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille.

Joulukuun työpajoissa työstettiin sitten sitä, millainen rahoitusjärjestelmän tulisi olla, jotta edellä olevat teesit toteutuisivat. Tammikuun lopussa 2017 teesien ja rahoitusjärjestelmän perusperiaatteiden tulisi olla valmiita. Syksyllä 2017 pitäisi olla lopullinen esitys.

Näin ulkopuolelta seuraten aikataulu hirvittää. Ei käy kateeksi OKM:n virkamiehiä, joiden vastuulla on nyt sitten kevään ja kesän kuluessa rakentaa teesien ja perusperiaatteiden pohjalta se itse uudistettu järjestelmäkokonaisuus ja ehtiä vielä pohtia uudistuksen seurausvaikutuksia kaikilta mahdollisilta kanteilta ja vielä meitä kaikkia toimijoita kuullen.

Nyt seuraa sitten se visaisempi ja erilaisten näkemysten ja intressien täyttämä osuus. Laskennalliset henkilötyövuodet vai joku muu? HTV:n ja harkinnanvaraisen yhdistelmä?  Millaisia laskenta- ja arviointikriteerejä? Useampivuotinen rahoitus? Miten raivata tilaa uusille toimintakentille ja toimintamalleille, toisin sanoen monimuotoisuudelle?  Miten mahdollistaa aiempaa paremmin erilaiset yhteistyömallit, kansainvälinen ja kotimaan liikkuvuus? Miten varmistetaan laadukas kulttuuritarjonta kaikkialla Suomessa?

Laaja yksimielisyys vallitsee siitä, että juustohöylän (tasajaon) sijaan tarvitaan enemmän valintoja ja että tukijärjestelmiin tulisi sisältyä taiteellisen ja organisaation toiminnan laadun arviointia. Ja taide edellä pitäisi mennä. Taiteellisen riskinotonkin ja epäonnistumisen pitää olla mahdollista.

Miten tehdään ”pimeä liha” näkyväksi? Ei mitään ”huorina” oloa

Ennenaikainen joululahja. Jussi Lehtosen toimittama Vapauden kauhu – Kirjoituksia vankilasta vapautuvien teatterista, jossa nyt ensimmäisen kerran käsitellään vankilateatteria. Sen ytimessä on Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön ja Kiasma-teatterin dokumenttiteatterihanke Vapauden kauhu, jossa tehtiin teatteria vankien, vankilataustaisten ihmisten ja päihdekuntoutujien kanssa ja pureuduttiin siihen, mitä on vankilanjälkeinen elämä.

Vapauden kauhussa asetuttiin vankilasta vapautuvan asemaan. Siinä kokemusasiantuntijat, itse vankeuden kokeneet astuivat näyttämölle kertomaan tarinaansa ja esittelemään ”kakkujaan”, jokaiselle luotiin ”kakkuidentiteetit”, jotka nyt ovat ikuistettuna Pirje Mykkäsen kuvina kirjan sivuilla. Kirja dokumentoi hankkeeseen osallistuneiden taiteilijoiden ja vapautuneiden tuntoja.

Tämä paljas ja henkilökohtainen pohdinta on se lahja, jonka lukija saa. Se sisältää hiljaisia havaintoja, korneja tilanteita, itsetutkiskelua, vastarintaa, kipeyttä, riittämättömyyden tunteita, yhteistä iloa. Kirjoitukset kertovat yhteisesti jaetusta, toisin katsomisen vaikeudesta ja voimasta.

Vapauden kauhu on viisas kirja, jossa ei viisastella.

En paljoa tee tai mee. Ihan tässä vaan. Opettelen olemaan.”

Jos olet vihainen, joudut eristysselliin, jos olet iloinen, joudut kusitestiin.” 

Ilmaisuyhteisö toimii kuin jätevedenpuhdistamo. Se pesee yhteiskunnan likapyykkiä.”  

”Täällä edetään aistinvaraisesti. Soittaminen tarkoitti tässä prosessissa jonkin oleellisen äärelle menoa, ei musiikin tai taiturin esittelyä. ”

Artsequalin blogista voi lukea Jussi Lehtosen kokemuksista rumpuopetuksesta taiwanilaisessa vankilassa ja ajatuksia vankeinhoidon ja taiteen tekemisen peruskysymyksistä.

Helsingin mallia käytännössä – Maria Baric Company ja yhteistyö

Maria Baric Company vietti 10-vuotissyntymäpäivään Mellunmäen metroaseman kupeessa Me-talossa, jonne teatteri on saanut pesäpaikan – kiitos Me-säätiön Tämän Supercellin perustaman säätiön tavoitteena on vähentää lasten, nuorten ja perheiden syrjäytymistä ja eriarvoistumista Suomessa. Company koostuu muusikoista, tanssijoista, nukketeatteri- ja sirkustaiteilijoista sekä teatterintekijöistä. Varjoteatteria, tulinukketeatteria, mustaa teatteria, uutta sirkusta, erilaisia voimannuttavia uuden nukketeatterin muotoja.

Maria Baric Company on hieno osoitus taiteellisesta herkkävainuisuudesta, organisointi- ja yhteistyökyvyistä, terveestä itsearvostuksesta, peräänantamattomasta kaukokatseisuudesta. Itsearvostus tarkoittaa myös sitä, että ryhmän työskentelyä on dokumentoitu kuvin ja videoin. Ihanaa. Hetken ja paikan taide välittyy myös jälkikäteen!

Maria Baric, itse Itä-Helsingissä kasvaneena pysyttelee juurillaan, tekee taiteellista työtä siellä, minne on juurtunut. Hän on uskaltanut kurottaa uuteen ja siihen, mihin vakaasti uskoo. Maailman rajat eivät ole Suomen rajat. Ryhmä on tehnyt työtä eri puolilla maailmaa. Ja kotipuolessa: Mellunmäki, Myllypuro, Kontula – yli 30 000 asukasta.

Helsingin malli, ajatus siitä, että lähdetään keskustasta omien taideseinien sisältä ulos alueellisiin todellisuuksiin, ei ole ihan helppo. Narulla ei voi työntää. Parhaimmilaan malli toimii juuri sellaisessa työssä, jota Maria Baric Company tekee ja sellaisessa yhteistyössä jota Company tekee Teatterimuseon kanssa. Metrolinjan toisessa päässä on erikoismuseo, sen mahdollisuudet, osaaminen ja intohimo. Kohtaamisia-hanke on hieno esimerkki ylirajaisesta yhteistyöstä.

Kohtauspaikkoja kadonneille

Iida Vanttajan 25-vuotistaiteilijajuhlaesitys Kohtauspaikkoja kadonneille on pieni helmi, joka näyttää nukketeatterin poeettisen voiman. Nykytosi saa surrealistiset siivet.

Mitä pimeydestä kehkeytyy?

Tämä oli käsittämätöntä. Uppoudun pimeyteen, ryhdyn aistimaan, kuulostelemaan ja katsomaan kehkeytymisen prosessia. Flashdance – mustaa jätesäkkiputkiloa ja sen sisällä liikkuvia olioita, joita en näe kuin heidän kätensä aivan lopussa. Voisin tuijottaa jätesäkin muodonmuutoksia ja kuulostella ääniä transsinomaisessa ihmetyksen, pelon ja keveyden euforiassa tuntitolkulla. Ajan taju katoaa!

Kuka pääsee mukaan?

Demokratian ja läpinäkyvyyden ydin on siinä, kuinka avoin hallinto on ja miten hyvin me voimme vaikuttaa lajien ja asetusten valmisteluun. Helsingin yliopiston Kaikki mukaan (KAMU) -hankkeessa on nyt selvitetty hallinnon avoimuutta ja uusia osallistumismuotoja. Selvityksen mukaan suuret pärjäävät, sen sijaan pienemmät järjestöt ja eri ihmisryhmiä ja ammattikuntia edustavat järjestöt kokivat jääneensä syrjään.

Supervaikuttajia olivat odotetusti Suomen Kuntaliitto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK. Elinkeinoelämä rules. Kun aikatauluja on kiristetty, jää kuulemiselle yhä vähemmän aikaa.  Sähköinen lausuntopalvelu.fi on yksi mahdollisuus. KAMUn mukaan kuulemisen laajuuteen, läpinäkyvyyteen ja ajoitukseen tulee kiinnittää huomiota. Valmistelua voidaan tehdä verkon avulla läpinäkyväksi.

KAMU tekee monta tilannetta parantavaa ehdotusta. Nämä havainnot ja ehdotukset kannattaa pitää mielessä myös VOS-uudistuksessa.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

VUODENVAIHTEEN MUISTILISTA 

Mitä teatterissa menee keväällä 2017 – kurkkaa ensi-iltalistaan

TINFO kerää tiedot ammattiteatterien ensi-illoista. Kevätkaudelle 2017 löytyy verkkopalvelustamme jo 126 ja lisää tulee. Kuluvalta vuodelta 2016 on listoilla 461 ammattiteatterien ensi-iltaa.

Verkkotietokannasta on helppo etsiä ensi-iltoja erilaisilla hakukriteereillä esimerkiksi kaupungeittain tai päivämäärän perusteella. Käymme noin 200 ammattiteatterin ohjelmistot läpi järjestelmällisesti pari kertaa vuodessa ja päivitämme ensi-illat verkkopalveluun. Yksittäiset ensi-iltatiedot lisäämme sitä mukaa, kun saamme tiedon.

Teatterit: meille kannattaa lähettää tiedot ensi-illoistanne heti kun teette ohjelmistopäätöksen. Milloin vain voi lähettää sähköpostia: tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi


Ilmoita muuttuneet kontaktitiedot Teatterialan Avaimeen

On aika päivittää muuttuneet yhteystiedot Teatterialan Avain 2016/2017 puolen vuoden päivitysversioon, joka valmistuu tammikuussa 2017. Tiedot voi lähettää osoitteeseen tinfo(a)tinfo.fi.  

Teatterialan Avain on oikea kontaktien pikkujättiläinen: sähköisestä hakemistosta löytyy 500 teatteri- ja kulttuurialan toimijan yhteystiedot. Osta omasi esimerkiksi TINFO-verkkokaupasta

Mitä tarkoittaa, että Teatterialan Avain on sähköinen hakemisto? 

 • se on PDF-muotoinen, josta löytää nopeasti etsimänsä yhteystiedon
 • PDF-julkaisusta pääsee suoraan siirtymään yhteisöjen verkkosivuille tai sosiaalisen median kanaviin
 • tieto ei ole levällään verkon syövereissä, vaan kasassa yhdessä paketissa
 • emme tuhlaa luonnonvaroja painotuotteeseen
 • sähköinen tiedosto ei paina kassissa
 • sen hinta on todella edullinen 

Tätä kaikkea tietoa et muualta löydä! 

Teatterialan Avaimen julkaisija on Teatterin tiedotuskeskus (TINFO). 

Tutustu Teatterialan Avaimeen ja tilaa

Tiedustelut myös: tinfo(a)tinfo.fi tai (09) 2511 2120 

Katso myös: www.youtube.com/watch?v=E_g5WcNpLFw


Teatterin ystävälle lahjaksi Teatterilaisen muistikirja ja kalenteri 2017

Teatterilaisen muistikirja ja kalenterista 2017 on paitsi suuri hyöty alalla työskentelevälle myös iso ilo jokaiselle teatterinystävälle. 

Muistikirjasta on vaikka persoonalliseksi pikkujoululahjaksi!

Hinta 17 euroa / kpl + postikulut. 10 kappaleen ja sitä suuremmissa tilauksissa hinta on 16 euroa / kpl. Hinta opiskelijoille ja teatterialan työttömille 13 euroa. 

Lahjoitamme euron per ostettu Teatterilaisen muistikirja Syyria-keräykseen

TINFO lahjoittaa jokaista loppuvuoden aikana ostettua Teatterilaisen muistikirja ja kalenteria kohden euron Punaisen Ristin Katastrofirahastoon, josta nyt tuetaan mm. sodan uhreja Syyriassa.

Kaamoksesta jouluun kestävään kampanjaan osallistut tilaamalla kirjan TINFO-verkkokaupasta, sähköpostitse tai puhelimitse. 

Yhteystiedot: (09) 2511 2120 tai tinfo(a)tinfo.fi


TINFO-tiedotteet ja -toimiston aukiolo vuodenvaihteessa 

Viikoittainen TINFO-tiedote on pienellä joulutauolla ja ilmestyy vuodenvaihteessa seuraavasti: 

 • jouluviikolla poikkeuksellisesti tiistaina 20.12.2016
 • vuoden ensimmäinen torstaina 12.1.2017 

TINFO-toimisto on kiinni 22.12.2016-8.1.2017 välisen ajan. Normaaliin palvelutahtiin palaamme jälleen maanantaina 9.1.2017.

www.tinfo.fi


TINFO palvelee – vai mitä mieltä olet? Vastaa nopeaan kyselyyn

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) kysyy viestintä- ja tietopalvelujensa käytöstä. Meitä kiinnostaa, mitä mieltä olet meistä, teemmekö oikeita asioita ja teemmekö niitä käyttäjien mielestä hyvällä tavalla. 

Vastaa kolmeen kysymykseen, kyselyyn pääset tästä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/466CBE2574824DB8.par

Lisätietoja tarvittaessa: (09) 2511 2120, tinfo(a)tinfo.fi

www.tinfo.fi

UUTISIA 

TINFO jakanut 25 000 euroa näytelmien kääntämiseen

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) on jakanut vuoden 2016 aikana yhteensä 25 000 euroa apurahoja näytelmien kääntäjille. Tällä opetus-ja kulttuuriministeriön tarkoitukseen osoittamalla summalla pystyttiin tukemaan 23 käännöshanketta.

TINFO-apuraha on keskeinen suomalaisten näytelmien kansainvälisen liikkuvuuden edellytys. Vuosien 2011-2016 aikana tukimuoto on mahdollistanut 104 näytelmäkäännöksen syntymisen. Apurahasta päättävä asiantuntijaraati painottaa sitä, että näytelmällä on kiinnostusta ulkomailla ja että apuraha muodostaa vain osan käännöstyön rahoituksesta.

TINFO-apuraha myönnettiin vuoden viimeisellä jakokierroksella kolmen näytelmän kääntämiseen.

Alzbeta Stollova kääntää tsekiksi Kari Hotakaisen monologinäytelmän Palvelija prahalaisen DILIA-teatteriagentuurin tilauksesta. Tsekin tasavallassa useat teatterit ovat kiinnostuneita esittämään ulkomaisia näytelmiä, myös suomalaisia. Eva Buchwaldin englanninnos syntyy Juha Jokelan Sumusta, jota Nordic Drama Corner markkinoi kansainvälisesti. Miikka Pörsti ranskantaa Matti-Juhani Karilan beniniläisen orjan tarinaan perustuvan näytelmän Madlena de Popo. Se esitetään Beninissä suomalais-afrikkalaisen Villa Karon lisäksi myös nk. mopoversioina eri kylissä.

TINFO tekee suomalaisia näytelmätekstejä tunnetuksi yhteistyössä suomalaisten näytelmäagentuurien, Agency North ja Nordic Drama Corner sekä kirjoittajayhteisöjen kuten Labbet ja Teksti kanssa.

Linkit lisätietojen lähteille:

Tarkemmat tiedot TINFO-apurahalla tuetuista näytelmien käännöshankkeista:

http://www.tinfo.fi/fi/Myonnetyt_TINFO-apurahat

Lisätietoja TINFO-apurahasta ja hakuohjeet: http://www.tinfo.fi/fi/tinfoapuraha

New Plays from Finland -tietokanta: http://www.tinfo.fi/fi/New_Plays_from_Finland

Näytelmäkäännöstietokanta: http://www.tinfo.fi/fi/Naytelmakaannostietokanta

Tiedustelut:

TINFO / johtaja Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi, 09 2511 2121
TINFO / tiedottaja Sari Havukainen, sari.havukainen(a)tinfo.fi, 09 2511 2124


Teatterijohtaja ja nukketeatteritaiteilija Timo Väntsille vuoden Aurora-mitali  

Vuoden 2016 Aurora-mitalin saa teatterinjohtaja, nukketeatteritaiteilija Timo Väntsi tunnustukseksi tekemästään työstä koko nukketeatterikentän hyväksi. Väntsillä on ollut suuri merkitys siinä, miten nukketeatteri on noussut Varsinais-Suomessa ja etenkin Turussa niin keskeiseen asemaan, myös kansallisella tasolla. 

Sauvosta kotoisin oleva Väntsi on johtanut turkulaista Tehdas Teatteria vuodesta 2012. Tänä aikana Tehdas Teatterista on tullut maakunnan kannalta innovatiivinen ja taiteellisesti puhuttelevan taiteen ja kulttuurin tyyssija. 

"Olen erittäin iloinen tästä tunnustuksesta. Nautin, kun saan tehdä työtä kulttuuri- ja nykyään myös nukketeatteri-kaupunki Turussa. Koen kuitenkin edustavani koko Varsinais-Suomea", Timo Väntsi sanoo.

Timo Väntsi on valmistunut teatteri-ilmaisun ohjaajaksi nukketeatterilinjalta Turun ammattikorkeakoulun taideakatemiasta vuonna 2003. Sen jälkeen hän ohjannut ja esiintynyt kymmenissä nukketeatteriesityksissä ympäri Suomea ja myös ulkomailla. Väntsin ensimmäinen isompi kiinnitys oli tamperelainen Teatteri Mukamas. Tämän jälkeen hän toimi Taideakatemian nukketeatterin opettajana ja Varsinais-Suomen taidetoimikunnan läänintaiteilijana ennen siirtymistään Tehdas Teatteriin.

Paitsi eturivin nukketeatteritaiteilija, on Timo Väntsi myös inspiroiva ja yhteisöllisesti rakentava taiteilija. Vapaan kentän teatteri vaatii vetäjäkseen taiteellista kunnianhimoa, heittäytymistä ja kannustavaa otetta.

Aurora-mitalisti Timo Väntsin videoesittely

Varsinais-Suomen liitto myöntää vuosittain joulukuussa Aurora-mitalin tunnustuksena maakunnan hyväksi tieteen, taiteen tai muun kulttuurityön alalla toimineelle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle. Mitaleita on myönnetty vuodesta 1977. Nyt jaettava Aurora-mitali on järjestyksessään yhdeksäskymmenes

Lisätietoja: EU-tiedottaja Kirsi Stjernberg p. 040 5513120, Timo Väntsi p. 050 4413 134


Lahden kaupunginteatteri oppimisympäristönä -hanke sai tunnustusta

Jos haluaa muuttaa maailmaa, ei ole olemassa parempaa paikkaa aloittaa kuin koulu.

HundrED on osa Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa vuonna 2017. HundrEDiin on etsitty 100 opetusinnovaatioita Suomesta. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Saku Tuominen ja siihen kuuluu jäseniä mm. Opetushallituksesta, Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, OAJ:sta sekä eri yliopistoista.

Noin 700 hakemusta saapui HundrEDin ohjausryhmälle, joka valitsi niistä innovatiivisimmat osaksi HundrEDia. Suomessa HundrED kehittää koulua ja opetusta 100 kouluprojektin ja -kokeilun avulla. 

Kouluissa tehtävät draamajaksot, opettajien perehdyttäminen draamamenetelmiin sekä teatteriyhteistyö muodostavat perustan Lahden kaupungin projektille nimeltään Kaupunginteatteri oppimisympäristönä. Hanke on ollut käytössä lahtelaisissa peruskouluissa jo toista vuotta ja saanut innostuneen vastaanoton. Tavoitteena on ollut tarjota tukea draamamenetelmien käyttöön opetustyössä sekä laajentaa ja syventää katsomiskokemusta teatterissa.

Draamakasvattaja Anna-Riitta Partanen suunnittelee jaksot opettajan ja ryhmän tarpeiden mukaan. Pääpaino voi olla vuorovaikutustaitojen ja ryhmädynamiikan kehittämisessä tai tarkasteltavaksi voidaan nostaa teema jostakin oppiaineesta. 

Draamakasvattaja perehdyttää opettajia draamamenetelmien käyttöön myös koulu- tai aluekohtaisissa koulutustilaisuuksissa. Kuluvana lukuvuonna on käynnissä myös koulukiertue opettajille, jossa teatterilähtöisin keinoin tutkitaan vuorovaikutusta kouluneuvottelutilanteessa.

Lisäksi työhön kuuluu kiinteä yhteistyö Lahden kaupunginteatterin kanssa. Esimerkiksi kaupungin kulttuuriohjelman mukaisesti kaikki kolmasluokkalaiset käyvät teatterivierailulla, johon liittyy draamakasvattajan suunnittelema ja toteuttama ennakko- tai jälkityöpaja sekä opettajamateriaalia. Myös yläkoululaisille on tarjolla työpajoja ja taiteilijatapaamisia.

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuus huomioidaan tarjoamalla draamakasvattajan maksuttomia palveluita koko kaupungissa alueellisesti tasa-arvoisesti ja koulun painotusalueista riippumatta.

”Vaikka se oli leikkiä, musta tuntui ihan oikeesti.” Poika, 4.lk

Lisätietoja Lahden kaupungin perusopetuspalvelut, draamakasvattaja Anna-Riitta Partanen puh. 044 4164397, anna-riitta.partanen(a)edu.lahti.fi


Taideyliopistolle miljoonan euron lahjoitus Saastamoisen säätiöltä 

Jo aiemmin Taideyliopiston Kuvataideakatemiaa merkittävästi tukenut säätiö haluaa lahjoituksellaan turvata korkeatasoisen taiteen opetuksen ja tutkimuksen.

Taideyliopiston Taide on lahja -varainhankintakampanja on saanut miljoonan euron suuruisen pääomalahjoituksen Saastamoisen säätiöltä.

”Julkisen rahoituksen vähentyessä on luonnollista, että yksityinen sektori, eli yritykset ja säätiöt, kasvattavat osuuttaan yliopistojen toiminnan sisällön tukemisessa. Yliopistojen pääomittamisessa on kyse juuri tästä. Suomen kansallisen kilpailukyvyn kannalta on olennaista, että meillä on korkeatasoista ja riittävän monipuolista opetus- ja tutkimustoimintaa myös taiteen ja kulttuurin eri osa-alueilla. Säätiöllämme on hyvää kokemusta yhteistyöstä Taideyliopiston kanssa, mikä vaikutti osaltaan päätöksentekoomme”, kertoo Petteri Karttunen, Saastamoisen säätiön hallituksen puheenjohtaja. Saastamoisen säätiö on jo aiemmin tukenut merkittävästi Taideyliopiston Kuvataideakatemiaa. 

Taideyliopiston pääomakampanjassa kerätään lahjoituksia yrityksiltä, yhteisöiltä, säätiöiltä ja yksityishenkilöiltä 30.6.2017 saakka. Pääomasta saatava tuotto käytetään Taideyliopiston strategian mukaisiin kehittämiskohteisiin, kuten kansainvälistymishankkeisiin. Valtio tukee varainhankintaa jokaista lahjoitusta kohden jopa kaksinkertaisesti. Lahjoituksista voi saada verovähennyksiä. Tähän mennessä lahjoituksia on kertynyt Taideyliopistolle noin 1,6 miljoonaa euroa, mikä valtion vastinrahan jälkeen on jo lähes 5 miljoonaa euroa.

Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät.

Lisätietoja:

Yhteyspäällikkö Nana Salin, puh. 050 4616 780, nana.salin(a)uniarts.fi


Teatteri 2.0:n Uuden näytelmän ohjelman pilottivuosi käynnistyy

Teatteri 2.0:n käynnistämää Uuden näytelmän ohjelmaa (UNO) on suunniteltu yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa vuoden 2016 ajan. Vuoden 2017 alusta käynnistyy toiminnan pilotointivuosi, jonka aikana erilaisia toimintamuotoja testataan käytännössä ja niitä kehitetään eteenpäin tulevia vuosia silmällä pitäen. Tähtäimessämme on luoda pysyviä menetelmiä suomalaisen uuden näytelmän edistämiseksi ja tekijöiden tukemiseksi.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuksia niin ammattinäytelmäkirjailijoille kuin uusia näytelmiä tuottaville teattereillekin. Uuden näytelmän ohjelmaa rahoittavat Koneen säätiö, opetus- ja kulttuuriministeriö, UNOn Verkoston toimijat sekä Teatteri 2.0.

Vuoden 2017 alussa käynnistyvät UNOn ensimmäiset kirjoittajaohjelmat, joihin haettiin näytelmäkirjailijoita avoimella haulla syksyllä 2016. Residenssi-ohjelmassa työskentelevät Marko Järvikallas, Marie Kajava ja Salla Viikka henkilökohtaisina dramaturgeinaan Pirkko Saisio, Seppo Parkkinen ja Heini Junkkaala. Hautomo-ohjelmassa uusia tekstejään työstävät Asko Jaakonaho ja Eeva Turunen UNOn dramaturgin Elina Snickerin tuella. Itsenäisen työskentelyn rinnalla kirjoittajilla on läpi vuoden yhteisiä tapaamisia, joilla tuetaan kunkin oman tekstin työstämistä. Lisäksi kirjoittajat käyvät yhdessä tutustumassa UNOn Verkoston teattereihin. 

UNOn Verkoston muodostavat 20 ammattiteatteria ympäri Suomen sekä joukko muita alan toimijoita (mm. SUNKLO, TINFO, Teatterikorkeakoulu, agentuurit). Verkosto tekee yhteistyötä kirjoittajaohjelmien kanssa ja sillä on myös uuden näytelmän kanssa työskentelyyn ja alan toimijoiden yhteistyön kehittämiseen liittyvää omaa toimintaa kuten Uuden näytelmän koulutusta, UNOn Ajatushautomo sekä verkottumistilaisuuksia. Loppuvuoden yhteinen ponnistus on uutta näytelmää yleisölle tunnetuksi tekevä kampanja Uuden näytelmän kuukausi, joka koittaa marraskuussa 2017.

Toiminnan kolmas osio UNOn Näyttämö. Se ei ole fyysinen näyttämö, vaan sen sateenvarjon alla tapahtuu kaikki yleisölle suunnattu toiminta kirjoittajaohjelmissa kehiteltyjen tekstien lukudraamoista isompiin esitystuotantoihin ja muihin UNOn yleisötilaisuuksiin ympäri Suomen.

Pilottivuoden 2017 toiminnan yksityiskohdista kerrotaan laajemmin tammikuussa. UNOn kaikille avoin lanseeraustilaisuus järjestetään ma 30.1.2017 klo 14 Helsingissä Teatterikorkeakoulussa.  

Lisätiedot (Huom! Vasta 2.1.2017 alkaen) 

UNOn johtaja, Teatteri 2.0:n toiminnanjohtaja Saara Rautavuoma p. 050 302 0706  saara(a)teatterikaksipistenolla.fi

www.teatterikaksipistenolla.fi/uno

Läs om UNO också på TINFO e-Nytt


Suomen improvisaatioteatterit perustavat oman kattojärjestön

Improvisaatioteatterit kokoontuvat Rovaniemellä tammikuussa 2017

Suomalaiset improvisaatioteatterit perustavat tammikuussa oman etujärjestön kehittääkseen teattereiden välistä valtakunnallista yhteistyötä ja parantaakseen improvisaatioteattereiden asemaa kulttuurin kentällä. Lappilainen Lentävän Poron Teatteri isännöi improvisaatioteattereiden tapaamisen ympärille rakennettua Kaamos Improfestivaalia sekä teattereiden omaa seminaaria 13.-14.1.2017 Rovaniemellä.

Idea tapaamisesta ja järjestön perustamisesta syntyi Lentävän Poron aloitteesta tehdä valtakunnallista yhteistyötä improvisaatioteattereiden välillä ja niin tapaamispaikaksikin valikoitui Lapin pääkaupunki Rovaniemi.

”Impro on omana taiteenlajinaan ollut olemassa nyt noin sata vuotta. Me olemme improvisaatioteatterin punk-sukupolvi, jonka tehtävänä on murskata vanhat käsitykset ja uudistaa koko taiteenala. Suomessa tämä asenne näkyykin hyvin ja täällä on jo usean vuoden ajan kuhissut impropiireissä, kun uusia tapahtumia syntyy koko ajan ja improvisaatioteatterit ovat alkaneet tarjota esityksiä hyvin laajalla skaalalla. Nyt on aika koota teatterit saman sateenvarjon alle.” Lentävän Poron Teatterin toimitusjohtaja Jussi Olavi Jokinen sanoo.

Lentävän Poron Teatteri, helsinkiläinen improvisaatioteatteri Stella Polaris ja tamperelainen improvisaatioteatteri Snorkkeli ovat yhdessä rakentaneet Rovaniemelle improvisaatioteattereiden seminaarin, johon on kutsuttu kaikki improvisaatioteatterit ja ammattimaista toimintaa harjoittavat improryhmät. 

”Me haluamme yhdistää suomalaisten improvisaatioteattereiden voimat ja nostaa improvisaatioteatterikulttuurin ihmisten tietoisuuteen. Oma haaveeni on, että tulevaisuudessa ainakin isoihin suomalaisiin kaupunkeihin alkaa syntyä myös konkreettisia klubimaisia improvisaatioteatteritiloja kansainvälisen mallin mukaan.” Jussi Olavi Jokinen sanoo.

Improvisaatioteatterit kokoontuvat Rovaniemelle 12.-14.1.2017 ja improvisaatioteattereiden kattojärjestön perustamiskokous pidetään torstaina 12.1.2017. Media on tervetullut seuraamaan seminaaria, jonka ohjelma ja aikataulu löytyy osoitteesta www.lentavaporo.fi/improseminaari

Media on tervetullut seuraamaan myös 13.-14.1.2017 Kaamos Improfestivaalin ohjelmistoa, josta löytyy lisätietoja osoitteesta www.lentavaporo.fi/kaamosfestivaali Ilmoittautumiset osoitteeseen jussi(a)lentavaporo.fi 

Lisätiedot ja haastatttelupyynnöt

Jussi Olavi Jokinen
p. 0408237747, jussi(a)lentavaporo.fi


Vapauden kauhu. Kirja vankilasta vapautuvien teatterista julkaistu 

ArtsEqual-tutkija Jussi Lehtosen toimittama Vapauden kauhu – Kirjoituksia vankilasta vapautuvien teatterista on ensimmäinen suomeksi julkaistu vankilateatteria käsittelevä kirja. Sen lähtökohtana on vankilanjälkeisen elämän problematiikkaan pureutunut Vapauden kauhu -dokumenttiteatteriprojekti, jossa tehtiin teatteria vankien ja vankilataustaisten henkilöiden sekä päihdekuntoutujien kanssa.

Kirjoittajat käyvät läpi monivaiheisen projektin satoa entisten vankien, taiteilijoiden sekä Rikosseuraamuslaitoksen näkökulmista. Mukana on suoraa kokemuspuhetta, draamallisia kohtauksia, toipumistarinoita sekä myös akateemisempia kirjoituksia.

Yhteistä kaikille artikkeleille on tietynlaisen muutosprosessin äärellä oleminen. Joissain kirjoituksissa muutos liittyy vankilasta vapautumiseen tai päihteistä irti pyrkimiseen, toisissa se voi olla osa esityksen valmistamista, oman taiteilijuuden etsimistä tai yritystä vaikuttaa yhteiskunnan asenneilmapiiriin.

Jussi Lehtonen on Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija ja Vapauden kauhu -projektin ohjaaja. Kansallisteatterin ja Rikosseuraamuslaitoksen yhdessä julkaiseman kirjan kuvituksesta vastaa Kansallisgallerian valokuvaaja Pirje Mykkänen, joka seurasi projektia sen koko puolitoistavuotisen matkan ajan.


STEFI: Ammattiteatterin valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 

Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017.

Teatterialan työehtosopimuksesta ei ole toistaiseksi neuvottelutulosta vuodelle 2017. Mikäli parhaillaan käytävissä neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, noudatetaan nykyistä sopimusta.

Teatterimuusikkojen ja Näyttelijöiden työehtosopimuksia jatketaan 1.1.2017-31.1.2018. Näyttelijöiden luottamusmiespalkkioita korotetaan vastaamaan teatterialan työehtosopimuksen luottamusmiehen palkkioita.

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 (pdf)

Lisätietoja: 
lakimies Leevi Mentula 
p. 09 2511 2152 
leevi.mentula(at)suomenteatterit.fi

STEFI:n TES-tiedote


Teatteritanssitarjotin -hankkeen loppuraportti julkaistu 

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen ja Läntisen tanssin aluekeskuksen Teatteritanssitarjotin - tanssin vapaan kentän palvelumyyntirakenteen kehittämishankkeen loppuraportti on julkaistu. Teatteritanssitarjotin-hankkeen toteuttajat esittävät seuraavia toimenpiteitä (teatteri)tanssin vapaan kentän työllisyyden edistämiseksi, osaamisen lisäämiseksi ja laadun parantamiseksi: 
 
1. Ehdotetaan, että valtionosuusjärjestelmäuudistuksessa vos-perusrahoituksesta kohdistetaan kiinteä prosenttiosuus vapaan kentän taiteilijoiden työllistämiseen teattereissa, orkestereissa ja museoissa. 
 
2. Ehdotetaan näyttämötaiteen valtionosuusuudistukseen kannustinjärjestelmää, jonka yhtenä laatukriteerinä on taiteen vapaan kentän ammattilaisten työllistäminen sekä alueellinen ammatillinen yhteistyö. 
 
3. Ehdotetaan näyttämötaiteen valtionosuusuudistukseen tanssin aluekeskuksille vahvempaa roolia taiteen vapaan kentän työllistäjinä ja välittäjätahoina toimimisena. 
 
4. Ehdotetaan tanssin aluekeskuksille erityisrahoitusta uusissa toimintaympäristöissä toimimiseen.   
 
5. Lopetetaan alempien palkkakategorioiden hyödyntäminen taiteen ammattilaisten palkkauksissa. 
 
6. Ehdotetaan Sisä-Suomen ja Läntisen tanssin aluekeskuksen jo käytössä olevan aluekeskuspalkan laajentamista valtakunnallisesti. Aluekeskuspalkka – teatterin TES:n mukainen kuukausipalkka – mahdollistaa taiteilijoiden vapaan valtakunnallisen ja kansainvälisen liikkuvuuden.   
 
7. Ehdotetaan teatteritanssin ammattilaisille suunnatun lisäkoulutuksen järjestämistä. Tanssijoiden nykykoulutus ei vastaa teatteritanssijoille asetettavia osaamisvaatimuksia. Lisäkoulutuksessa tulee huomioida teattereiden erityistarpeet myös kansainvälisesti. 
 
Teatteritanssitarjotin -hankkeen loppuraportti

Lisätiedot:
Piia Kulin, toiminnanjohtaja Sisä-Suomen tanssin aluekeskus
puh. 050 552 1138, piia.kulin(a)sisasuomentanssi.fi


OKM: 25 toimenpidettä taide- ja kulttuurifestivaalien kehittämiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä luovutti ministeri Sanni Grahn-Laasoselle esityksensä Suomen ensimmäiseksi taide- ja kulttuurifestivaaliohjelmaksi. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa festivaalien yhteiskunnallista vaikuttavuutta, arvostusta ja asemaa, lisätä osallistumista ja osallisuutta kulttuuriin, parantaa kansainvälistymistä ja osaamista sekä lisätä yhteistyötä. 

Esityksen lähtökohtana on, että taide- ja kulttuurifestivaalien potentiaalia tulee hyödyntää nykyistä paremmin. Viime vuosina valtionavustusta saaneiden festivaalien yhteenlaskettu vuosittainen käyntimäärä on ollut yli kaksi miljoonaa.

Työryhmän esittämä ohjelma koostuu seitsemästä toisiaan täydentävästä tavoitekokonaisuudesta ja 25 toimenpide-ehdotuksesta. Ohjelma luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle 14. joulukuuta. 

Taide- ja kulttuurifestivaalit lisäävät merkittävästi eri väestöryhmien mahdollisuuksia osallistua taiteen ja kulttuurin kokemiseen, harrastamiseen, luomiseen ja tekemiseen. Festivaaleja suunnataan erilaisille kohderyhmille ja osallistumisen kynnys on usein suhteellisen matala. Suomen asukaslukuun nähden taide- ja kulttuurifestivaalien kokonaiskäyntimäärä onkin suuri ja tapahtumiin osallistuminen on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen käy vuosittain kulttuuritapahtumassa.  

Lue koko tiedote opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta

Lue toimintaohjelma: Taide- ja kulttuurifestivaalit – vahvistuva kulttuurinen voimavara. Esitys toimintaohjelmaksi vuosille 2017-2025.

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista.


Esittävän taiteen TelepART-ohjelma jatkuu vuonna 2017 

TelepART-ohjelma edistää Suomen ja Benelux-maiden vuorovaikutusta esittävän taiteen saralla. Verkkopohjainen TelepART-matkatuki on avoin haettavaksi kaikille suomalaisille esiintyville taiteilijoille Benelux-alueelle suuntautuvia matkoja varten, ja päinvastoin. TelepART-tukea myönnetään erityisesti uransa alku- ja keskivaiheilla olevien tekijöiden kansainvälisiin esiintymisiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla.

Voit hakea jo nyt liikkuvuustukea vuonna 2017 tapahtuviin esityksiin ja vierailuihin.

Lue lisää TelepART-ohjelmasta 


Lappeenrannan kaupungin harrastustoiminta-avustus | haku 15.1.2017 mennessä

Lappeenrannan kaupungin lasten ja nuorten harrastustoiminta-avustuksen haku kevät- ja kesäkaudelle 2017 on avattu kaupungin verkkosivuilla www.lappeenranta.fi. Vain kaupungin verkkosivujen kautta tulleet hakemukset huomioidaan. Tuki on tarkoitettu vähävaraisille lapsiperheille. Hakemukset tulee lähettää 15.1.2017 mennessä.   

Tuki suunnataan erityisesti alle 18-vuotiaille lappeenrantalaisille lapsille ja nuorille, joiden on vaikeaa aloittaa tai jatkaa harrastusta perheen tiukan talouden vuoksi. Tulorajan ja oikeuden tukeen voi tarkistaa verkkosivuilla olevalla laskurilla.

Taloudellista tukea voidaan myöntää lukukausi-, tunti- ja kausimaksuihin. Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä, ja harrastuksen järjestäjän tulee toimia Lappeenrannassa.  Tukea myönnetään vain sellaisiin harrastuksiin, joiden kustannukset ovat nousseet Lappeenrannan kaupunginvaltuuston päättämien junioreiden liikuntamaksujen käyttöönoton tai taiteen perusopetukseen kohdistettujen avustusleikkausten seurauksena.

Tuki harrastustoimintaan on yksilötukea. Tukea ei myönnetä suoraan ryhmille, harrastusseuroille tai oppilaitoksille.  Yksittäiselle hakijalle myönnetty avustus maksetaan joukkueelle, seuralle, yhdistykselle, kerholle tai oppilaitokselle, missä lapsi tai nuori harrastaa lukukausimaksua vastaan ja avustuksen suuruus voi siten olla vain lukukausimaksun suuruinen. Tukea ei myönnetä esimerkiksi harrastusvälineisiin tai lisenssimaksuihin. 

Hakijan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Kotikunta Lappeenranta
 • Voimassa oleva tai alkamassa oleva harrastus jossakin seurassa, kerhossa, yhdistyksessä ja/tai oppilaitoksessa, joka toimii Lappeenrannassa
 • Tulo- ja varallisuusrajat. 

Lisätietoja:

Hyvinvointipalveluiden kehittämispäällikkö Sanna Natunen puh. 040 522 9373, sanna.natunen(a)lappeenranta.fi
Toimistosihteeri Maiju Talka puh. 040 501 4209, maiju.talka(a)lappeenranta.fi


Taiken Liikkuvuusapurahat nyt haettavissa | haku 15.3.2017 mennessä 

Liikkuvuusapurahat on tarkoitettu Suomessa asuvien taiteilijoiden ja taiteen asiantuntijoiden kansainvälisen liikkuvuuden ja verkostoitumisen edistämiseen. Hakuaika: 05.12.2016 - 15.03.2017 

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Esittävän taiteen residenssihaku, Helsinki | haku 30.12.2016 mennessä

Haetaan taiteilijaa tai työryhmää taiteilijaresidenssi -pilottihankkeeseen 

Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, Cirko – Uuden sirkuksen keskus ja Setlementtiasunnot Oy yhdessä avaavat residenssihaun esittävän taiteen tekijöille tai työryhmille kahdeksan kuukauden jaksolle vuonna 2017. 

Haettavana on työtila Setlementtiasunnot Oy:n asuntoyhtiössä Helsingin Malmilla. Hankkeeseen valittava taiteilija/työryhmä saa käyttöönsä työtilan kahdeksaksi kuukaudeksi, sekä tuotantorahaa jonka vastineena taiteilija/työryhmä sitoutuu toteuttamaan 2-4 teosta tai tapahtumaa yhdessä asuntoyhtiön asukkaiden kanssa. Yhteistyössä voidaan toteuttaa joko taideteos, tapahtuma, taidetyöpaja tai muu taidehanke. Kyseessä on toimijoiden yhdessä järjestämä pilottihanke, joka etsii uusia osallistavan alueellisen kulttuurityönmuotoja osana ns. Helsingin kulttuurityön mallia. 

Haku on suunnattu esittävän taiteen (tanssi, teatteri, sirkus) ammattilaisille ja työryhmille. Residenssiin valitaan yksi taiteilija tai työryhmä kahdeksan kuukauden jaksolle. Eduksi katsotaan kokemus tai koulutus yhteisöllisistä ja osallistavista taiteellisista työskentelytavoista. Lisäksi taiteilijan valintaan vaikuttaa esitetyn projektisuunnitelman soveltuvuus ja toteutettavuus tämän pilottihankkeen puitteissa. Eduksi katsotaan erityisesti rohkeat ja luovat hankeideat. 

Hanke toteutetaan 1.2.-30.9.2017 välisenä aikana. Taiteilija/työryhmä saa käyttöönsä työtilan omaa taiteellista työtään varten. Vastineeksi tilasta taiteilija/työryhmä suunnittelee ja toteuttaa residenssijakson aikana 2-4 osallistavaa teosta tai tapahtumaa yhdessä asuntoyhtiön asukkaiden kanssa. Taiteilija saa käyttöönsä erillisen toimintabudjetin teoksia/tapahtumia varten. 

Valinnoista tiedotetaan 20.1.2017 mennessä.
Hakuaika: 7.-30.12.2016 
Residenssijakso: 1.2.-30.9.2017 

Lisätietoja sähköpostitse: Jarkko Lehmus & Sara Kuusi: jarkko.lehmus(a)cirko.fi , sara.kuusi(a)hel.fi 

Katso koko hakuilmoitus (pdf)


ANTI Festival 2017: Avoin teos-, projekti- ja esitelmähaku | haku 22.1.2017 mennessä

ANTI – Contemporary Art Festival järjestetään 16. kerran syyskuussa 2017 ja vuoden teemana on vesi. Tapahtuma tekee yhteistyötä useiden paikallisten toimijoiden kanssa tuottaakseen vesiteemaisen taiteellisen ohjelmiston.

Haemme nyt monialaisia teoksia, projekteja ja esitelmiä festivaaliohjelmistoomme. Avoin haku on englanninkielinen ja se tapahtuu verkkolomakkeen kautta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22.1.2017. Vain verkkolomakkeen kautta jätetyt hakemukset käsitellään. Lue lisää teemasta ja hakumenettelystä englanninkielisiltä verkkosivuillamme!

Lisätietoja: ANTI-päällikkö Elisa Itkonen: elisa(a)antifestival.com, 050 305 2005

Lisätietoa avoimesta hausta


Osallistamalla osaamisen ideahaku | haku 31.1.2017 mennessä

Etsimme nuoria osallistavaa ideaa, joka tuo kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalat yhteen!

Onko sinulla uraauurtava idea, jolla lisätään 15–29-vuotiaiden nuorten osallisuutta ja ehkäistään syrjäytymistä? Haluatko murtaa raja-aitoja kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalan järjestöjen sekä julkisen sektorin, oppilaitosten ja työpaikkojen välillä? Tiedätkö, millaisin uusin tavoin nämä toimijat voisivat yhdessä tehdä töitä, jotta yksikään nuori ei putoaisi kyydistä koulutusasteiden tai työelämän välillä? Ajatteletko, että mielekäs harrastus tai vapaaehtoistyö kohentaa koulumotivaatiota, hyvinvointia ja elämänhallintaa sekä opettaa myös työelämässä tarvittavia taitoja? Oletko sitä mieltä, että nuoret ovat oman elämänsä parhaita asiantuntijoita?

Jos vastasit KYLLÄ vähintään ensimmäiseen kysymykseen, voi osallistamalla osaamisen ideahaku olla juuri sinua varten! Ideahaku on käynnissä 31.1.2017 saakka, minkä jälkeen parhaat ideat jalostetaan Euroopan sosiaalirahaston (ERS) rahoittamiksi hankkeiksi. Rahoitettavien hankkeiden tulee olla valtakunnallisia tai valtakunnallisesti merkittäviä.

Valintakriteerit, haun painotukset ja muut lisätiedot


European Performing Arts and Transmedia Lab, Research Grants | deadline 15 Jan 2017

Launched by L-EST/European Performing Arts and Transmedia Lab in 2013, the call for artistic research grants has already enabled six European artistic teams to explore and create various transmedial performing art forms. Supporting artistic teams and allowing them to experiment and develop these forms is one of the foundations of the European Centre for artistic creation L-EST whose main activities are intensifying since last season, notably with a new event dedicated to the performing arts and transmedia creation: The #TransFiction Meeting. Last but not least, in the course of the project development each of the L-EST organisations can pledge to support a project in its own name (co-production; presentation/show).

The 2016-17 grants are intended for interdisciplinary artistic teams (actors, writers, choreographers, developers, researchers, etc.) working in theatre, dance, site-specific arts, music, digital arts and circus or various hybrid forms. The artistic research process will take the form of an experimentation phase or a writing and conceptualisation phase granted to three companies. This phase will take place between June and November 2017, at the end of which the artistic teams will have either produced an initial model/project, or have advanced in the production of a project that was already underway.

The purpose of this grant is to give artists an opportunity to explore, experiment and subvert the various possibilities offered by the contemporary stage through the prism of transmedia.

Find out more here


Call for proposals: Marche Teatro Inteatro festival, Italy | deadline 30 Jan 2017

Marche Teatro_Inteatro festival launches an international call for proposals with the ambition of a deep insight in the contemporary scene in live arts, an extended exploration aimed at facilitating new encounters, starting unexpected dialogues and establishing new long term collaborations in the fields of contemporary live arts.

Marche Teatro_Inteatro festival international call looks for artists from all contemporary artistic live art fields proposing a critical approach on current reality, generating new perceptions, responding to actuality with dynamism, reflecting on emerging human territories, involving an heterogeneous audience, proposing works that propose a question mark.

The call is open to all performing arts formats. The travel costs are covered for the selected participants.

Find all details online


Cultural fellowships in Russia | deadline 15 Feb 2017

The Likhachev Foundation (St. Petersburg, Russia) and the Boris Yeltsin Presidential Center (Moscow, Russia), with support of the Committee on External Relations of St. Petersburg, announce a competition for 2-week cultural fellowships in Russia (St. Petersburg) from 15 to 28 May 2017 for foreign professionals in the field of arts and culture who work on projects related to Russian culture and history and aimed at a broad foreign audience. Airfare (economy class) and accommodation in St. Petersburg will be covered by the organizers.

Until February 15, 2017 the Likhachev Foundation will accept applications from professionals in the field of culture and arts from foreign countries who are currently working on creative projects related to Russian culture, arts, or history. Command of the Russian language is very helpful but not required.

The organisers accept applications from artists, scholars, writers, managers of museums, theatres, and festivals.

More information


Open call: HIGH FEST Festival, Armenia | deadline 31 Mar 2017

We are pleased to inform, that the HIGH FEST International Performing Arts Festival welcomes performing arts companies and artists to present their productions in all genres of performing arts including theatre (drama, comedy, mime, movement, circus, street performances, puppet/marionette, fingers theatre, visual), dance (modern, folk, classic etc.), music (opera, classical, musical, contemporary, jazz, folk etc) and other forms of performing arts. 

More information (pdf)

HIGH FEST International Performing Arts Festival. Main festival in the countries of the former USSR (outside of Moscow) 
1 – 10 October 2017 / Yerevan, Armenia (Fifteen Edition) 

info(a)highfest.am  
www.highfest.am

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Oblivia etsii osa-aikaista tuottajaa | haku 5.1.2017 mennessä

Oblivia on sekä kansallisesti että kansainvälisesti tunnustettu eturivin esitystaideryhmä. Etsimme tiimiimme osa-aikaista (60%) tuottajaa taiteellisen johtajan, tuottajan sekä tiedottajan rinnalle. Etsimme henkilöä, joka tuntee kentän ja on kiinnostunut kehittämään Oblivian toimintaa luomalla uusia yhteyksiä  ja verkostoja sekä Suomessa että kansainvälistä.

Arvostamme ammattitaitoa, joustavuutta sekä kykyä työskennellä niin osana ryhmää kuin itsenäisestikin. Työ edellyttää erinomaista suomen- ja/ tai ruotsinkielen taitoa sekä hyvää englanninkielen taitoa. Vapaamuotoiset hakemukset cv:n ja liitteiden kera tulee toimittaa osoitteeseen info(a)oblivia.fi viimeistään 5.1.2017. Työ alkaa 1.3.2017.

Lisätiedot; taiteellinen johtaja Annika Tudeer, info(a)oblivia.fi, puh: 040- 7502735.

Oblivia söker deltidsproducent

Oblivia är en performancegrupp som gör nydanande föreställningar internationellt och i Finland. Vi söker en deltidsproducent (60 %) till vårt team som består av konstnärlig ledare, producent och informatör. Vi söker en person som känner till fältet och är intresserad av att vara med och utveckla Oblivias arbete. Skapa nya sammanhang för gruppen och nätverka i Finland och internationellt.

Vi uppskattar yrkeskunskap, flexibilitet, förmåga att arbeta både i grupp och självständigt.  Vi förutsätter utmärkta kunskaper I svenska/finska och goda kunskaper i engelska.  

Fritt formulerade ansökningar med cv och referenser skickas till info(a)oblivia.fi senast 5.1.2017. Arbetet börjar 1.3. 2017.

Mera information ges av konstnärlig ledare Annika Tudeer, info(a)oblivia.fi, tel: 040- 7502735.

www.oblivia.fi


Näyttämötekniikan huoltomestari – Helsingin kaupunginteatteri | haku 10.1.2017 mennessä

Helsingin kaupunginteatteri hakee näyttämötekniikan huoltomestaria toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.2.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Huoltomestarin ensisijaisena tehtävänä on pitää huolta esitysten korkeasta teknisestä laadusta järjestelmällisen huoltosuunnittelun ja ennakoivien huoltojen avulla. Huoltomestari vastaa huoltotoiminnan organisoinnista ja teknisen henkilöstön huoltokoulutuksista. Huoltomestarin keskeisiin tehtäviin kuuluu näyttämömekaniikan järjestelmien ylläpito sekä valo-, video- ja äänikaluston huoltaminen.

Erityisesti liikkuvien valojen kunnossapito on huoltomestarin vastuulla. Huoltomestarin toimenkuvaan kuuluu myös esitysaikana tapahtuva näyttämö-mekaniikan huoltopäivystys.

Huoltomestarilta edellytetään alan soveltuvaa koulutusta, työkokemusta vastaavien järjestelmien huoltotehtävistä, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, paineensietokykyä sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi edellytämme hyviä tietoteknisiä taitoja. Tehtävä edellyttää suomen kielen lisäksi hyvää englannin kielen hallintaa. Eduksi katsomme intohimoisen suhtautumisen tekniikkaan, työkokemuksen teatterista sekä osaamisen tietoverkoista ja esitystekniikan signaalinsiirto-järjestelmistä. Palkkaus on teatterialan työehtosopimuksen mukainen.

Huoltomestarina pääset ottamaan käyttöön peruskorjattua teatteria ja tämän hetken uusinta tekniikkaa. Lisätietoja tehtävästä antaa tekninen päällikkö Henri Sneck 21.12. ja 27.12.2016 klo 9.00–10.30 välisenä aikana numerossa 050 461 8421.

Hakemukset ja CV pyydetään toimittamaan 10.1.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen rekry(a)hkt.fi

Helsingin Kaupunginteatteri on Suomen suurin ja monipuolisin ammattiteatteri, jonka ohjelmistossa on kuudella eri näyttämöllä ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita, musiikkiteatteria, oman tanssiryhmän tuotantoja ja perheteatteriesityksiä. Ensi-iltoja on vuosittain yli 20 ja esityksiä yli 1000.

MUITA ILMOITUKSIA

Nukketeatteri Unescon aineettoman kulttuuriperinnön luettelossa

Haaste nukketeatterin ammattilaisille! Osallistu Unescon Elävän perinnön wikiluettelon kartuttamiseen.

Museovirastosta käsin hoidetaan aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanoa Suomessa. Unesco on hiljattain valinnut kulttuuriperintöluetteloon nukketeatteria Tsekin tasavallasta ja Slovakiasta. Luettelossa on noin 400 kohdetta eri puolilta maailmaa.

Käytännössä kansallisen tason wikissä puhutaan siis 1-2 sivun yleistajuisesta artikkelista. Siihen voi linkittää alaan liittyviä teoksia, videoita ja muita materiaaleja. Lisätietoa tekstin kirjoittamisesta ja suuntaviivat sen sisällölle löytyvät täältä. Ilmoituksen taustalla pitäisi olla jokin yhteisö tai yhdistys, myös joukko asian harrastajia sopii.

Elävä perintö-wikin kautta tavoittaa ihmisiä niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Käyttäjiä wikillä on 9 kuukaudessa vuodessa kertynyt reilut 13 500, joista 2 000 muualta maailmasta. Wikiluetteloa on esitelty kevään mittaan lukuisissa lehti-, radio- ja verkkomedioissa niin paikallisesti kuin kansallisellakin tasolla.  

Wikiluettelo toimii kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti), mutta ilmoituksia voi tehdä muillakin kielillä. Tällä hetkellä ilmoituksia löytyy viidellä kielellä (edellisten lisäksi romanikieli ja pohjoissaame).

Kaikki nukketeatteriin liittyvät kohteet löytyvät luettelosta.

Tiedustelut: Leena Marsio, leena.marsio(a)museovirasto.fi


Ehdotus teattereille: Esittävien taiteiden toimikunta ilmaiseksi esityksiin 

Teatterikeskus ja Teatterin tiedotuskeskus (TINFO) toivovat, että rahoituslain ulkopuoliset teatterit ja ryhmät kutsuisivat esittävien taiteiden toimikunnan jäsenet ilmaiseksi katsomaan omia esityksiään. Taidetoimikuntien jäsenet kiertävät vuosittain useissa esityksissä, ja pienistäkin lippukustannuksista kasvaa vuoden mittaan iso kuluerä.

Toimikunnan jäsenet eivät saa työstään korvausta, ja matkakustannuksetkin esityksiin he joutuvat kustantamaan itse. Kaikkien etu on se, että toimikunnan jäsenillä oli mahdollisuus nähdä mahdollisimman laajasti sitä monimuotoisuutta, mitä vapaalla kentällä on tarjota.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) esittävien taiteiden toimikunta 2017-2018:

Puheenjohtaja:
Kirsi Monni, professori, Helsinki

Jäsenet:
Mikael Aaltonen, tuottaja, Helsinki  
Kimmo Hietanen, sirkustaiteilija, Helsinki  
Saara Juvonen, kulttuurituottaja, Helsinki  
Aino Kivi, teatteriohjaaja, Joensuu  
Taina Kopra, sirkustirehtööri, ohjaaja, Tampere  
Antti Mattila, lavastaja, Helsinki  
Reetta Ristimäki, oopperalaulaja, näyttelijä, Helsinki  
Lotta Skaffari, asiamies, Tampere  
Joachim Thibblin, teatterinjohtaja, Paattinen  
Johanna Tuukkanen, taiteellinen johtaja, performanssitaiteilija, Kuopio  
Vesa Tapio Valo, dramaturgi, ohjaaja, Helsinki

Lisätietoja:
Hanna Helavuori, hanna.helavuori(a)tinfo.fi tai Maaria Kuukorento info(a)teatterikeskus.fi 


twitter.com/tinfotweets