05.03.2020

TINFO-tiedote 8 / 5.3.2020
 

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Vetoomus taiteen ja kulttuurin rahoituksen puolesta. Kaikki taide- ja kulttuurialan järjestöt, yhdistykset, yritykset ja instituutiot, liittykää valtioneuvostolle suunnattuun vetoomukseen ja allekirjoittakaa se.

TINFO PALVELEE

UUTISIA

TAPAHTUMIA

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

HAKUJA

KOULUTUKSIA JA KURSSEJA

TYÖPAIKKOJA

MUITA ILMOITUKSIA

twitter.com/tinfotweets

Tilaa TINFO-tiedote sähköpostiisi

MERKINTÖJÄ HANNA HELAVUOREN TYÖPÄIVÄKIRJASTA

Vetoomus taiteen ja kulttuurin rahoituksen puolesta

Kaikki taide- ja kulttuurialan järjestöt, yhdistykset, yritykset ja instituutiot, liittykää valtioneuvostolle suunnattuun vetoomukseen ja allekirjoittakaa se. Aikaa on ensi keskiviikkoon 11.3.2020 saakka.  

Meitä rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajia koskettaa yhteinen uhka – Veikkauksesta saatavan rahan väheneminen. Jos uhkakuvat toteutuvat, rahaa on jaossa aiempaa vähemmän ja harkinnanvaraisiin toiminta-avustuksiin kohdistuu vuonna 2021 leikkauksia. Hallitusohjelmassa on kirjaus kompensaatiosta, jolla korvattaisiin nämä Veikkauksen vähenevät tuotot. Me vetoamme valtioneuvostoa pitämään kiinni tästä hallitusohjelman kirjauksesta. Valtiovarainministeriön ehkä hyvinkin ahtaisiin kehyksiin on saatava väljyyttä. Toiminta ei saa vaarantua.

Skenaariotyöskentelystä ja toivottavista tulevaisuuksista

Politiikasta-verkkosivustolla oli jokin aika sitten kiinnostava artikkeli skenaarioista ja niiden merkityksestä politiikalle. Kirjoittajat pohtivat sitä, miten skenaarioita käytetään, jätetään mahdollisesti käyttämättä tai käytetään väärin. Kirjoittajat muistuttavat, että tulevaisuus sisältää aina aidosti vaihtoehtoja ja juuri skenaarioilla voidaan hahmottaa näitä erilaisia vaihtoehtoja, mahdollisia, toivottuja tai todennäköisiä tulevaisuuden tiloja ja kehityskulkuja, jotka tulevaisuuteen johtavat. Tulevan hahmottaminen ei ole viatonta puuhaa.

Julkinen valta rakastaa matemaattisia malleja. Ne kuitenkin harvemmin ottavat huomioon sitä, että talouden rakenteet, teknologia, instituutioiden toimintatavat tai ihmisten arvostukset ja elämäntavat muuttuvat.  

Skenaarioita laaditaan huonosti tai niitä hyödynnetään huonosti. Mitä siis valitaan käsiteltäväksi ja mitä jätetään käsittelemättä, millaisilla muuttujilla tulevaisuuksia tuotetaan ja millaiset muutokset nähdään mahdollisiksi missäkin ajassa? Vai keskitytäänkö mahdollisesti epäolennaisuuksiin ja lukkiudutaan siihen, mitä tiedetään.

Virkamiehen ja poliitikon pöytälaatikkoon unohtunut skenaario ei hyödytä ketään. Pelkkä tulevaisuuden kuvauskaan ei riitä, tarvitaan vaikutusten arviointia päätöksenteon tueksi. Kirjoittajien mukaan skenaarioiden tulkintaa ohjaavat turhan usein ennakkoluulot, arvostukset ja taloudelliset intressit – ei skenaarioiden sisältö.

Skenaarioiden laatu syntyy keskeisten tekijöiden läpinäkyvästä esittämisestä, laajasta osallistamisprosessista skenaarioita laadittaessa, matemaattisia malleja täydentävistä kuvauksista. Skenaarioissa tulee tuoda avoimesti esiin arvovalinnat ja tarjota aidosti mahdollisuus päätyä myös lopputulemiin, jotka ovat kaukana odotetusta ja toivotusta.

Parhaimmillaan skenaarioprosessi tuo yhteen eri intressiryhmät pohtimaan vaihtoehtoisia politiikan suuntia. On tärkeää ymmärtää, että eri ryhmillä on eri näkemys siitä, mikä on toivottava skenaario.”

Toivottavasta tulevaisuudesta vallitsee harvemmin yksimielisyyttä. Metakonsensuskin on jo paljon. Se tarkoittaa sitä, että ymmärretään asiaan liittyvät erilaiset arvot ja näkemykset. Metakonsensus tarkoittaa ”toisia kunnioittavaa yksimielisyyttä siitä, mistä ollaan eri mieltä”.

Mitäs minä nyt tällaista? No siksi, että tulevaisuustutkijoiden pohdiskelu antaa eväitä miettiä myös esittävien taiteiden erilaisia tulevaisuuksia.

Yhteisötaiteesta ymmärrystä ja arvostusta

Teatterikorkeakoulun viime syksynä ilmestynyt julkaisu Yhteisö ja taide (toim. Kirsi Monni ja Kirsi Törmi) laittaa yksiin kansiin kätevästi ja konkreettisesti tietoa yhteisötaiteesta. Teoksen moninainen, moniääninen, avoin ja antelias kirjoittajajoukko käsittelee taiteilijan laajentunutta ammattikenttää, taidetta ja osallisuutta yhteisöissä sekä taidetta ja transformaatiota yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Tämä on tuiki tärkeä teos valottaessaan taiteen aluetta, jota harvemmin on suomeksi käsitteellistetty ja asetettu kontekstiinsa. Teoksesta saa kättä pidempää alan erilaisten ilmiöiden ja käsitteiden määrittelyyn ja erilaisten viitekehysten ymmärtämiseen. Ani harvoin on mahdollisuus tutustua kootusti taiteilijoiden ja taidepedagogien omiin yhteisötaidehankkeisiin. Miten antoisaa on lukea tekijöiden kriittistä ja avointa itsereflektiota omista töistään tai avauksia oman tekemisensä lähtökohtiin.

Tämä kirja on yhteisötaiteen järkälemäinen ja silti samalla kevyt ja helposti luettava perusteos, joka raivaa arvostusta ja ymmärrystä taiteenalalle, joka uusliberalistisessa yhteiskunnassa jää helposti jonnekin marginaaliin ja unohduksiin.

Kiitokset ja onnittelut jokaiselle kirjoittajalle! Kiitokset mainiosti toimivalle verkkomuotoisuudelle!
  

Perheistä

Kajaanin reissu, Syyllinen ja uusperheseminaari, saivat pohtimaan perheitä (noo, minä olen aika huono asiantuntija, tällainen epätyypillinen erilaisen perheen omaava).

Anyways, perheisiin liittyy jumalaton määrä suorittamista, esittämistä ja roolinottoa erilaisten odotusten paineissa. Ollaan itse luodulla näyttämöllä, jossa kuvitteellisina katsojina ovat yhteiskunta, naapurit, sukulaiset, kuka milloinkin hartioilla istuu kuikuilemassa. Mitä nekin ajattelevat.

Teatteri on siitä ylivertainen paikka, että siellä ruumiillistetaan sitä, mitä ihmisissä ja ihmisille tapahtuu, mitä yhteiskunnassa ja ympäristössä tapahtuu. Eikä kaikkeen tarvita sanoja. Ruumis puhuu, ilmeet ja eleet puhuvat ja ilmaisevat. Teatteri on seismografi, joka näyttää ihmisyhteisön pinnanalaisia värähtelyjä.  ”Ydinperheen” ja ehjän minän” onnellisuusmuureja teatterissa nähdään tuskin koskaan.

Ne perheet, joita teatterin näyttämöillä nähdään ovat kaukana perinteisestä porvarillisesta ydinperheideaalista, jonka mukaisesti perhe olisi huolehtiva, hoitava ja turvallinen yhteisö.

Nykynäytelmät ovat perillä perhekäsitysten monimuotoistumisesta. Tekstien nimet jo kertova paljon: Paha äitipuoli (Marina Meinander – Kirsi Porkka), Uusioperh(s)e (Kiti KokkonenOuti Mäenpää), Exän uusi ja vanha (Minna Koskela), Alfanaaras (Paula Salminen), Homoäiti (Heidi Junkkaala), Saalistajat (Sanna Hietala), Vuoden perhe (Aino PennanenRiikka Oksanen), Äidin rakkaus (Marko Järvikallas) ja nyt siis uusin tulokas Syyllinen (Sanna Heikkinen).

Myytinmurtajaisia

Myytit vahvistavat yhteisön arvoja ja normeja tarjotessaan käyttäytymismalleja. Teatteri on perhemyytinrikkoja, kun sen ydin on usein konfliktissa ja vallassa. Teatterissa käsitellään ”likaa”. Tässä yhteiskunnan pesukoneessa pestään jatkuvasti likapyykkiä.

Näyttämöiden äidit eivät ole suvereeneja kaikentaitajia tai ikuisia myötätunnon lähteitä. Näyttämöillä nähdään hirviöäitejä, väsyneitä äitejä, emotionaalisesti poissaolevia tai manipuloivia äitejä. Näyttämöllä on tehty karkeaa pilaa, liioiteltu ja luotu groteskeja pahan äitipuolen hahmoja. Siellä on raivattu tilaa erilaisille maskuliinisuuksille ja isien ”tilalle”. Lapsikaan ei teatterissa välttämättä ole puhdas ja viaton vaan valtasuhdepeluri.

Teatterien perhekuvauksissa sallitaan kielteisten tunteiden käsittely, rageemiset ja paskahalvaukset yhtä hyvin kuin perheenjäsenten vieraantuneisuus ja etääntyminen ja tunnesiteiden katkeaminen. Teatterissa kuvataan perheenjäsenten alkoholismia, perheväkivaltaa, mielenterveysongelmia jne. jne. jne.

Mutta ei teatterikaan viaton ole. On terveellistä miettiä, millaisia näkökulmia perheiden kuvauksiin sisältyy, kenen näkökulmasta asioita kerrotaan, kenen puolesta/ keitä edustamassa siellä näyttämöllä ollaan, keitä nämä perheet edustavat ja millaisia ruumiita siellä nähdään, tehdään kiintiöihmisiä ja stereotypioita, minkälaista tunne- ja toimintatilaa perhekuvaukset meissä katsojissa vahvistavat? Miten näitä perheitä käsitteellistetään ja merkityksellistetään teatterissa? Ja keitä se esitys näiden perheiden katsojiksi kutsuu?

Kivuliaat lähisuhteet

Ilmasilta (Paula Salminen, ohjaus Saana Lavaste), Poika (Florian Zeller, ohjaus Riikka Oksanen) ja Pääomani (Milja Sarkola, Katariina Numminen) asettuvat nyt keskinäiseen vuoropuheluun.  Lähisuhteiden kautta piirtyy esiin kivuliaita ilmiöitä, jotka mielellään tunkisi pois mielestään.

Pojassa poika jää näkymättömäksi vanhemmiltaan. Onko lapsi omien projektioiden kohde? Eikö toisen hätää pysty näkemään? Riikka Oksanen on vähäeleisyyden mestari, se nähtiin jo Alinassa. Poika virittyy näkökulmahenkilönsä (Paavo Kinnusen) ja muidenkin näyttelijäntyön kautta sellaiselle taajuudelle, jossa katsoja rekisteröi jokaisen roolihenkilön pienintäkin elettä, pienintäkin näyttämötapahtumaa ja sen taakse kätkeytyvää. Muuta ei tarvita!

Ilmasillassa äiti ja hänen kaksi aikuista lastaan ovat etäällä toisistaan, kukin toteuttamassa omia projektejaan, liikutaan Suomessa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Tekstin mittakaava lähisuhteista globaaliin kaukovastuuseen, syyllisyyksiin, lähisuhteisiin ja -tekoihin on huikea! Se fokusoi jokaiseen henkilöönsä erikseen, se ikään kuin piirtää lähikuvan, haastava teksti monologimaisuudessaan. On hienoa nähdä, miten näyttelijät keveästi hahmottavat oman roolihahmonsa, puskematta, luottamalla tekstiin ja sen kantovoimaan. Muuta ei tarvita! Pirjo Luoma-aho, Pyry Nikkilä ja Alina Tomnikov urakoivat kukin koko joukon muita roolihahmoja. Willensaunassa on pieni suuri maailma, varsinainen auditiivis-visuaalinen runsaudensarvi. Ekoskenografiaa. Niin ja ehdoton suosikkini on leikkaussalibändi! Ilmasilta on toivoa herättävä kehityskertomus. Ihmisellä on kyky kasvaa vastuuseen ja toimintaan myös lähietäisyydellä.

Pääomani saattoi minut miltei pois tolaltani. En ole nähnyt näyttämöllä ruumiillistettavan niin intiimiä ja salattua kuin naisen suhdetta varallisuuteen, laskelmointiin, lähisuhteiden hienovaraiseen hyväksikäyttöön – vailla stereotypiaa ja kliseitä. Tällaista yhteiskuntaluokkakuvausta en ole koskaan nähnyt. Milja Sarkola on kuin Christer Kihlman ja hänen romaaninsa. Verhoton havainnoija. Mikroskoopilla suunnataan sinne, minne harva tohtii katsoa. Mikä nykyteatterin ja esitystaiteen ristisiitos pääoman addiktoivasta vallasta – se on halua! Perhe ei ole ainoa rahan ja vaihtosuhteiden näyttämö. Taiteilijaresidenssi on variaatio samasta todellisuudesta. Pääomassa järisyttävää on seurata näkökulmahenkilön (Eero Ritala) pakonomaista neuroottista itsetarkkailua, ulkopuolisuutta, syyllisyyttä.

Mistä näissä kolmessa esityksessä oli kysymys? Näyttelijästä, ihmisestä. Lähietäisyydellä. Kehystyksistä, rajauksista, fokusoinnista.

Aiemmat Hanna Helavuoren työpäiväkirjamerkinnät

twitter.com/tinfotweets

TINFO PALVELEE

TINFO-apuraha kääntämiseen: tämän vuoden hakuajat

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Yhteensä vuodelle 2020 on jaossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä määrärahana 25 000 euroa.

TINFO-apurahan jakokierroksia on neljä, joista ensimmäiseen hakemukset liitteineen on lähetettävä sunnuntaihin 29.3.2020 mennessä.

Seuraavien hakukierrosten määräpäivät ovat: 7.6. / 6.9. / 29.11.2020.

Lue lisää TINFO-apurahan kriteereistä ja hakuohjeet


Maailman teatteripäivän julistus 2020 nyt olemassa suomeksi

Maailman teatteripäivää vietetään vuosittain 27.3. Sen juhlintaan kuuluu muidenmuassa julistuksen lukeminen teattereissa. Tämän vuoden julistustekstin on kirjoittanut pakistanilainen näytelmäkirjailija ja yhteiskunnallisesti aktiivisen Adžoká-teatterin johtaja Shahid Nadeem.

Maailman teatteripäivän julistus 2020

Kirjoittaja: Shahid Nadeem

Teatteri pyhäkkönä

Suufi-runoilija Bulleh Shah´sta kertovan esityksen jälkeen vanha mies ja nuori poika lähestyivät suurta suufia esittänyttä Adžoká-teatterin näyttelijää. ”Lapsenlapseni on sairas, voisitko siunata hänet?” Näyttelijä hämmästyi ja sanoi: ”Minä en ole Bulleh Shah. Olen vain näyttelijä, joka esittää häntä.” Vanhus sanoi: ”Poikani, sinä et ole näyttelijä. Sinä olet jälleensyntynyt Bulleh Shah, hänen avattarinsa.”  Äkkiä olimme täysin uuden teatterikäsityksen äärellä: näyttelijästä on tullut roolihahmonsa reinkarnaatio.  

Tutustumalla eri kulttuureista löytyviin tarinoihin – kuten Bulleh Shah – voimme rakentaa siltoja meidän teatterintekijöiden ja teatteriin tottumattomien mutta innokkaiden katsojien välille. Kun näyttelemme, uppoudumme toisinaan omaan teatterifilosofiaamme, rooliimme yhteiskunnallisten muutosten airueina ja sivuutamme suuren joukon ihmisiä. Kiinnittyessämme nykyhetken haasteisiin suljemme itseltämme pois mahdollisuudet syvästi liikuttavaan, henkiseen kokemukseen, jonka teatteri voi antaa.

Maailmassa, jossa kiihko, viha ja väkivalta ovat kasvussa ja planeettamme hukkumassa ilmastokatastrofiin, meidän on koottava uudelleen henkinen vahvuutemme. Meidän on taisteltava apatiaa, voimattomuutta, pessimismiä, ahneutta ja piittaamattomuutta vastaan, maailmamme ja planeettamme puolesta. Teatterilla on tehtävä, jalo tehtävä ihmiskunnan innostajana ja liikkeelle panevana voimana estää meitä vajoamasta kohti pohjatonta kuilua.    

Teatteri voi kohottaa näyttämön, esitystilan joksikin pyhäksi. Etelä-Aasiassa taiteilijat koskettavat kunnioittaen näyttämön pintaa ennen kuin astuvat sille. Tämä perinne on ajalta, jolloin henkinen ja kulttuurinen olivat toisiinsa kietoutuneita. On aika saattaa taiteilija ja yleisö, menneisyys ja tulevaisuus jälleen symbioottiseen yhteyteen. Teatterin tekeminen voi olla pyhä teko ja näyttelijöistä voi todellakin tulla roolihahmojensa avattaria. Teatteri voi tulla pyhäköksi ja pyhäkkö esitystilaksi.

(Suomennos: TINFO)

Shahid Nadeem (s. 1947) on pakistanilainen näytelmäkirjailija ja Adžoká-teatterin johtaja. Adžokán ohjelmisto on yhteiskunnallista ja teatteri yhdistää perinteistä muotoa nykyaikaiseen ajatteluun ja keinoihin. Nameedin laajasta, yli 50 näytelmän tuotannosta on esitetty teoksia erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa, mutta myös Pohjoismaissa.

***

Suufilaisuus on islamin mystinen suuntaus, jossa korostetaan suoran, henkilökohtaisen jumalasuhteen saavuttamista ja Jumalan henkisen totuuden tavoittamista jumalalliseen rakkauteen perustuvien harjoitusten kautta. Syntyi Lähi-idässä 700-luvulla. Suufilaisuus on muista islamilaisista perinteistä poiketen korostetun esoteerinen perinne. Yleisin vertauskuva puhuu suufilaisuudesta tienä tai matkana. Käsitettä suufilaisuus käytetään hyvin monenlaisista näkemyksistä ja käytännöistä. Suufilaisuuden piirissä on syntynyt laaja kirjallinen ja muu kulttuurinen perintö, joka sisältää muun muassa runoutta ja qawwali-musiikkia. (Wikipedia)

Bulleh Shah (1681-1757): Vaikutusvaltainen punjabi-suufi-runoilija, joka kirjoitti monimutkaisista filosofisista aiheista yksinkertaisella kielellä. Oli vahva uskonnollisen ortodoksisuuden ja hallitsevan eliitin kriitikko. Suosittu mm. kansanlaulajien keskuudessa. Ihailtu yli uskonnollisten jakolinjojen.


Teetämme myös julistustekstin ruotsinnoksen. Jaamme senkin teattereiden käyttöön hyvissä ajoin ennen Maailman teatteripäivää.

www.tinfo.fi/mtp

UUTISIA

Vetoomus valtioneuvostolle taiteen ja kulttuurin rahoituksen turvaamiseksi

Arpajaislain uudistus tulee vähentämään merkittävästi Veikkauksen tuotoista jaettavaa tukea taiteelle ja kulttuurille. Maamme hallituksella ei vielä ole budjetissa varattuna rahaa, jolla kompensoitaisiin tätä vähenemistä. Siksi taide- ja kulttuurikentän tulee esittää hallitukselle vakava huolensa toimintamahdollisuuksiensa vaarantumisesta. Allekirjoitattehan vetoomuksen kanssamme yhdistyksenä, yhteisönä tai yrityksenä?

VETOOMUS VALTIONEUVOSTOLLE

Me allekirjoittaneet kulttuuri- ja taidealan toimijat vetoamme voimakkaasti hallitukseen, että se pitäisi täysimääräisesti kiinni hallitusohjelmakirjauksestaan, jonka mukaan:  ”Kompensoidaan Veikkauksen edunsaajille tulevalla hallituskaudella arpajaislain vaikutuksen johdosta mahdollisesti vähenevät määrärahat kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta.”

Me allekirjoittaneet kulttuuri- ja taidealan toimijat ymmärrämme ja tuemme täysin hallituksen pyrkimyksiä vähentää ongelmapelaamista ja pelihaittoja. Katsomme kuitenkin, ettei ole yhteiskunnan kokonaisedun mukaista, jos pelihaittojen vähentäminen ajaa Veikkauksen tuotoilla rahoitetut kulttuuri- ja taidealan toimijat vaikeuksiin.

Taiteen ja kulttuurin yhteiskunnallinen merkitys on kiistaton sivistyksellisesti, työvoimapoliittisesti sekä hyvinvoinnin ja elämän laadun kannalta. Leikkaukset taiteen ja kulttuurin tukeen vaikuttavat suoraan niiden kykyyn työllistää. Luovien alojen osuus työllisestä työvoimasta on noin 4 % eli yli 100 000 henkilöä.

Veikkauksen tuotoilla on tuettu taiteen ja kulttuurin ydintoimintoja noin 250 miljoonalla eurolla vuodessa. Kulttuurin ja taiteen perusrahoituksesta peräti noin puolet on tullut Veikkauksen tuotoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla teattereita, elokuva- ja valokuvataidetta, tanssi- ja säveltaidetta, rakennustaidetta, museo- ja perinnejärjestöjä, kulttuuritapahtumia ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa.

Vetoamme hallitukseen, että se pitää kiinni hallitusohjelmakirjauksestaan ja kompensoi Veikkauksen edunsaajille kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan osalta vähenevät määrärahat.

(Allekirjoitukset päivittyvät jatkuvasti 11.3.2020 asti)

Kunnioittavasti
Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto ry
Suomen Teatterit ry
Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry
Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit ry
Suomen elokuva- ja mediatyöntekijöidet liitto SET ry
Suomen valo- ääni- ja videosuunnittelijat ry
Teatterialan Ammattilaiset ry
Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat ry
Elokuvakoneenhoitajien yhdistys ry
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry
Teatterikeskus ry
Arts Management Helsinki
Myllyteatteri
Sankariliiga osk
Todellisuuden tutkimuskeskus
Pand – Taiteilijat rauhan puolesta
Suomen elokuvaohjaajaliitto ry
Routa Company
Työväen Näyttämöiden Liitto ry
Trash Heroes
Tanssiteatteri Minimi
Taideosuuskunta Soiva Liikuttamo
Tanssiareena ry / Liikkeellä marraskuussa -festivaali
Ryhmäteatteri
Ruska Ensemble
Joensuun kaupunginteatterin/Pohjois-Karjalan teatteriyhdistys ry
Arja Tiili Dance Company/ Intomieliset ry
Esitystaiteen keskus ry
Naissaaren näyttämö ry
Teatteri Täsmä ry
Näytelmäkirjailijoiden TEKSTI-yhteisö
Puotilan teatterikoulu
Helsingin teatterikoulu
Helsingin akatemia
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Oblivia rf
Åbo Svenska Teater
Suomen elokuvasäätiö
Konserttikeskus ry
Tampereen Ylioppilasteatteri ry
Eloa ry
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
KOM-teatterin kannatus ry

Lue vetoomus ja ajantasaiset allekirjoitukset Teme:n verrkosivuilta


E.L. Karhulta tilattu teos maailmanensi-iltaan Leipzigissa

Schauspiel Leipzigin näytelmäkirjailija E.L. Karhulta tilaama teos, Eriopis tulee ensi-iltaansa perjantaina 6.3.2020. Kirjailijan sanojen mukaan nykyaikaan sijoittuva teos “kertoo antiikin Medeian henkiinjääneestä tyttärestä, aiheena on empatia ja eksploitaatio rikosviihteessä keltaisessa lehdistössä ja true crimessa”.

Eriopis-näytelmän käsikirjoitus syntyi E.L. Karhun ja saksantaja Stefan Mosterin tiiviissä yhteistyössä: kirjailija kirjoitti äidinkielellään, kääntäjä välitti saksaksi jo tekstin eri versioita. Teoksen ohjaa Anna-Sophie Mahler, ja Eriopis on jo toinen Karhun näytelmä samassa teatterissa. Saksankielinen kantaesitys Prinsessa Hamletista (kääntäjä Stefan Moster) nähtiin Leipzigissa 2017.

E.L. Karhun näytelmien saksankielisiä esitysoikeuksia valvoo Rowohlt Theaterverlag.

(TINFO 5.3.2020)

Lue tarkemmin Eriopis-näytelmän prosessista artikkelista Antakaa ääneni takaisin (TINFO 4.11.2019)


Berliinissä kantaesitettävä RadioLove on yöradio teatterin lavalla

Helsinkiläisen teatterikollektiivi Jalostamo²:n uusi teos, RadioLove saa kantaesityksensä Berliinissä 13.3.2020 Theater Aufbau Kreutzbergissa (TAK). Suomalais-saksalaisessa yhteistyöesityksessä pääosissa on yöradio, johon ihmiset soittavat puhuakseen rakkaudesta. Esityksen kielinä käytetään saksaa ja englantia Saksassa, jossa Berliinin jälkeen 23.-24.5.2020 seuraa Hampuri (MUT! Theater). Suomen-esitykset varmistuvat myöhemmin, niihin teoksesta harjoitellaan suomenkielinen versio. 
 
"Harjoitusprosessi on ollut yhtä aikaa hauska ja haastava kolmine kielineen. Jossain vaiheessa on ollut tilanne, että jokin teksti on ollut vain suomeksi, jokin vain saksaksi. Siinä huomaa, kuinka eri tavoin kielet toimivat", kuvailee työprosessia teoksessa dramaturgina ja myös kääntäjänä toimiva berliiniläinen Katja von der Ropp
 
Absurdin tragikomedian ohjaaja on Jalostamo²:n taiteellinen johtaja ja näyttelijä Anna Lipponen, joka myös nähdään lavalla yhdessä Saksassa asuvan näyttelijän, Tuomas Kiiliäisen ja paikallisen yllätysesiintyjän kanssa. 
  
Jalostamo² Anna Lipposen ja Petri Tuhkasen johdolla on hakenut aktiivisesti kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia, esimerkkinä vuonna 2018 toteutunut Narrien laiva yhteistuotantona tallinnalaisen Teater NO99:n kanssa. RadioLoven kantaesitys keskeisessä paikassa, Berliinissä mahdollistaa edelleen uusien yleisöjen ja kumppanuuksien löytymisen. 
 
(TINFO 5.3.2020) 

Vastavaikuttaja. Esa Kirkkopellon haastattelu

Hyppyä tuntemattomaan ei tule. Esa Kirkkopelto on alkuvuonna jo aloitellut Malmön teatteriakatemiassa taiteellisen tutkimuksen professuuriaan. Hänellä on takanaan Taideyliopistossa vastaava pesti, jota hoiti 11 vuoden ajan, ja sinä aikana pohjoismaiset tutkijoiden kesäkoulut ja muu akateeminen yhteydenpito tekivät tutuiksi kollegoiden ja eri maiden tohtoriopiskelijoiden kanssa:

Silti minun, uutena professorina tulee olla synnyttämässä sinne sellaista yhteisöä, johon itse mahdun,” Kirkkopelto sanoo.

Helsingin Taideyliopiston virkavuosinaan Kirkkopelto oli vastuussa monista kymmenistä tohtoriopiskelijoista, Malmössä heitä on tällä hetkellä viisi. Looginen urajatkumo kahden korkeakoulun välillä, jonka saranakohdasta tämä kirjoitus on saanut pontimensa.

Tätä kirjoitusta varten olen paitsi keskustellut Esa Kirkkopellon kanssa myös lukenut hänen kirjoituksiaan näyttämöstä, ruumiista, ei-inhimillisestä/sen esittämisestä, esitysfilosofiasta ja taiteellisesta tutkimuksesta. Ammennan myös omista kokemuksistani osallistujana Kirkkopellon koollekutsuman Toisissa tiloissa -kollektiivin teoksissa ja Salaisella uudelleenkoulutusleirillä.

Minua kiehtoo ajatus ihmiskeskeisyydestä irti päästämisestä, myötätuntoisesta kääntymisestä toisten lajien puoleen ja teatterista rauhaneleenä.

Taiteilijasta uudeksi ihmiseksi

Kun Suomessa yliopistollista taiteellista tutkimusta oppiaineena lähdettiin synnyttämään vuosituhannen vaihteessa ja kun Teatterikoulussa aineen ensimmäisenä professorina aloitti 2007 Esa Kirkkopelto, tehtiin monella tapaa pioneerityötä. Professori ei toiminut yksin, kaikkea muuta, mutta oli keskeinen toimija, kun Helsingissä määriteltiin käsite taiteellinen tutkimus ja se, miten taiteellista tutkimusta tehdään.

Taiteellista tutkimusta tekee taiteilija, ja siihen on vissi syy:

Jotta voisi tunnistaa taiteellisia ilmiöitä ja tutkia niitä, pitää niitä kyetä tuottamaan,” muistuttaa Kirkkopelto. “On kyettävä olemaan siinä tekemisen tasolla, olemassa olevien käsitteiden rajalla, siellä missä ajattelu tapahtuu.

Taideyliopistossa tämä radikaali uusi ajattelu tuotti ajatuksen uudenlaisesta ihmisestä, taiteilija-tutkijasta, jonka koulutus voi tuottaa aivan uudenlaista osaamista ja asiantuntemusta yhteiskunnan käyttöön.

Tohtorikoulutuksessa lähdimme siitä, että itsekeskeisen taiteilijaidentiteetin sijaan muotoutuu dialogiin kykenevä tekijä, jolla on uudella tavalla problemaattinen suhde työhönsä, taiteeseen. Ja hyvin nämä valmistuneet ovatkin integroituneet eri puolille, erilaisiin tehtäviin,” kertoo Kirkkopelto havainnoistaan.

Koulutuksesta valmistuneilla on valmiudet tuottaa taideperustaista ajattelua ja toimintaa, jota monimutkainen nykymaailma tarvitsee, jalostaa ideoita konkreettisiksi suunnitelmiksi, hakemuksiksi ja hankkeiksi sekä sitouttaa niihin erilaisia ja -tasoisia toimijoita.

Radikaalit rajanylitykset

Esa Kirkkopellon oma tutkimus ja taiteellinen työ suuntautuu näyttämön ja näyttelemisen uudelleen ajatteluun, taiteiden väliseen dialogiin ja taiteellisen tutkimuksen metodologian edelleen kehittämiseen. Teatterin näyttämöajattelu on ihmiskeskeinen. Esittäminen, hahmottuminen, puhe tai pelkkä ruumiin oleminen antaa teatteritilanteessa katsojalle tai osallistujalle rajatun kokemuksen niin kauan kun ajattelu perustuu ihmisfiguurin ääriviivoihin ja ulottuvuuksiin.

Arkiymmärryksestä käsin vaikuttaa olevan mahdotonta ymmärtää, ettei ihmisen tarvitse näytellä vain ihmisruumista ja että kaiken ihmisen tekemän ei tarvitse olla inhimillistä (human),” sanoo Kirkkopelto, kun ihmettelen, mitä erikoista siinä on, että esitetään mitä oliota tahansa. Rajoittunutta skeptisyyttä Kirkkopellon mukaan osoittaa arvio, ettei kuvitteleva ihminen voisi koskaan päästä ihmisen ulkopuolelle. Tällaiset yritykset ylittää ihmiskehon ja kokemuksen rajat ovat kuin ovatkin radikaaleja.

Kirkkopelto on sitä mieltä, että erilaiset yhteiskunnalliset polarisaatiot kulkevat käsi kädessä kahlitun teatteri-idean kanssa: genreen kuuluminen ja siihen kuulumattomien piirteiden poisrajaaminen. “Voi lähteä siitä, että esimerkiksi esityksessä näytteleminen ja tanssiminen näyttämöllä olisivat tasa-arvoisia.” Voi olla monenlaista, ei vain yhdenlaista.

Lupa ryhtyä sudeksi?

Toisissa tiloissa on vuodesta 2004 toiminut, Kirkkopellon koollekutsumana syntynyt esitystaiteen kollektiivi, jonka yhtenä päämääränä on “lisätä ymmärrystä lajienvälisyydestä ja ihmiskunnan roolista osana ekologista systeemiä”. Olen ollut mukana muuntautumassa ainakin sienirihmaston osaksi, parkkihalliin ajavaksi autoksi ja humanoidiksi, jolla on kaksi päätä. Olen kirjoittanut uutisia siitä, miten kollektiivin teos, Susisafari on tehnyt yöllistä vaellustaan milloin Pietarissa, milloin Kööpenhaminassa tai Århusissa. Tanskassa susilaumaan osallistunut biologi pitää Susisafaria yhtenä mahdollisena keinona lajin suojelussa, kun se auttaa kasvattamaan ymmärrystä ja myötätuntoa muuten vierasta ja pelottavaa kohtaan.

Harjoitteissa, joiksi Toisissa tiloissa näitä metamorfooseja kutsuu, aluksi opitaan tästä “vieraasta” oliosta faktoja pohjaksi sitten seuraavalle kokemukselliselle osalle. Harjoitteet päättyvät aina purkuun, jossa kokemuksia jaetaan ja varmistutaan, että kaikki ovat palanneet tiloista niissä, teoksen tarkoituksen mukaisesti, mahdollisesti käytyään.

Kun kerran pyrkimyksenä on ennalta-annetun (ihmis)ruumiin hylkääminen syrjään hetkeksi ja asettuminen vaikka sitten suden nahkoihin, niin mitä susi siihen sanoisi. Saanko minä ryhtyä sudeksi? Noin vain, millä oikeutuksella, Esa Kirkkopelto?

Juuri Susisafari taideteoksena oikein huutaa tuekseen tutkimusta. Teos sisältää ontologisen ja epistemologisen väitteen, joka mahdu maailmankuvaamme.” Susilauman jäseneksi ryhtyminen muutaman tunnin ajaksi on siis jotain ihan muuta kuin se, että teatterissa lavalla sonnustaudutaan susipukuun. Susisafari venyttää olemisen ja tiedon rajoja eikä se ole leikin asia, vaan kokemuksellinen jatkumo eliöiden välillä.

Ruotsi-Suomi rauhansiltana

Esa Kirkkopelto on kirjoittanut välisyydestä ja tiloista, joissa on vapaus itsellä ja jossa vapauden antaa myös toisille ja jossa tapahtuu vapaata kanssakäymistä ja yhteiseloa. Hän on myös yhdessä Pauliina Hulkon kanssa antanut vuonna 2017 julistuksen uudesta teatterista, joka tavoittelee uudenlaista Ruotsi-Suomen valtioliittoa. Otollinen tilaisuus tämän hankkeen jatkokehittelemiseen nyt, kun toinen työjalka on tiiviisti Malmön teatteriakatemian kampuksella?

No, Sveamania-julistus syntyi tilanteeseen, kun Suomi juhli itsenäisyyden sadatta vuottaan, ja samaan aikaan kun talouseliitti ja populistit hallitsevat meitä omilla uhkakuvillaan. Viesti tuntuu olevan, että koko tämä 100 vuotta on ollut yhtä survivalpeliä,” sanoo Kirkkopelto. Teatterilla kaikessa ketteryydessään ja aikaa seuraavana on mahdollisuus toimia “kollektiivis-eettisenä” vastavaikuttajana yhteiskunnassa. Rauhankoneena?

Totta kai! Sitähän teatteri tekee. Ei enempää tai vähempää, vaan uudenlaisena ihmisenä olemista tässä harjoitellaan.”

TINFO / Sari Havukainen 25.2.2020


Seitsemän teatterin yhteistuotanto monella tapaa saavutettava

Ohjaaja Mikko Roihan usean teatterin kanssa toteuttaman yhteistyötrilogian toistaiseksi viimeinen näytelmä on Maria Jotunin vuonna 1918 kirjoittama Kultainen vasikka. Klassikoksi muodostuneen esityksen harjoitukset alkavat osuvasti keväällä, kun kirjailijan syntymästä tulee kuluneeksi 140 vuotta.  

Kultainen vasikka -esitystä harjoitellaan alkukesällä Berliinissä, jossa se saa myös ensi-iltansa Heimathafen Neukölln-teatterissa 26.6.2020. Tämän jälkeen produktio siirtyy Suomeen, jossa ensimmäinen ensi-ilta pidetään Kajaanin runoviikoilla 3.7.2020. Esitys tekstitetään suomeksi ja englanniksi.

Mukana yhteistuotannossa ovat Kouvolan Teatteri, Kotkan kaupunginteatteri, Jyväskylän kaupunginteatteri, Teatteri Eurooppa Neljä, Turun Kaupunginteatteri, Kuopion kaupunginteatteri sekä suomalais-berliiniläinen Vapaa Teatteri.

Teatterikentällä harvinaisen laajamittainen yhteistyöhanke alkoi vuonna 2017. Ensimmäinen produktio oli Orvokki Aution romaanitrilogiaan perustuva Pesärikko. Seuraavaksi teattereita kiersi sadan esityksen verran Jotunin Miehen kylkiluu, joka kutsuttiin myös Tampereen Teatterikesän vuoden 2019 ohjelmistoon. Nyt vuorossa oleva Kultainen vasikka on tanssiva klassikkokomedia rahasta ja rakkaudesta.

Esitysten tekstitys avaa Jotunia uusille katsojaryhmille

Kirjailija Maria Jotunin syntymän 140-vuotisjuhlan kunniaksi Kultaisen vasikan saavutettavuutta lisätään tekstittämällä esitykset englanniksi ja suomeksi. Näin esitys muuttuu ymmärrettäväksi uusille katsojaryhmille. Suomalainen klassikkonäytelmä välittyy englanniksi yli kielirajojen, ja suomenkielinen tekstitys taas on tarkoitettu esimerkiksi kuulorajoitteisille. 

Ainutlaatuinen yhteistyökonsepti

Hankkeessa mukana olevat teatterit antavat Roihan ohjaamiin esityksiin yhden näyttelijänsä vuoden ajaksi. Esitys harjoitellaan Berliinissä, jossa nähdyn ensi-illan jälkeen se lähtee kiertämään yhteistyöteattereita. Jokaisessa kaupungissa on 6-20 esitystä, ja yhteensä näytöksiä kertyy yli 100.

Mukana Kultaisessa vasikassa ovat näyttelijät Ella Mustajärvi (Kotkan kaupunginteatteri), Satu Taalikainen (Kouvolan Teatteri), Ritva Grönberg (Kuopion kaupunginteatteri), Markus Ilkka Uolevi (Turun Kaupunginteatteri) ja Saara Jokiaho (Jyväskylän kaupunginteatteri/Teatteri Eurooppa Neljä). Esityksen ohjaa, sovittaa ja lavastaa taiteilijaprofessori Mikko Roiha, jolle Kultainen vasikka on samalla hänen neljäs Jotuni-ohjauksensa. Pukusuunnittelusta vastaa Taina Sivonen, ja äänisuunnittelusta ja graafisesta suunnittelusta Moe Mustafa (Vapaa Teatteri).

Ensi-illat

26.6.2020       Berliini, Heimathafen Neukölln-teatteri

3.7.2020         Kajaanin runoviikot

11.9.2020       Jyväskylän kaupunginteatteri

17.9.2020       Kuopion kaupunginteatteri

24.9.2020       Turun Kaupunginteatteri

28.1.2021      Kotkan kaupunginteatteri

10.2.2021      Kouvolan Teatteri

Lisäksi esitys vierailee Tampereen Teatterissa 14.1.-6.2.2021 kuuden esityksen ajan.

Lisätiedot: Mikko Roiha, ohjaaja, roiha(a)me.com


Espoon kaupunginteatterille Vuoden viittomakieliteon kunniamaininta

Kuurojen liitto jakoi Vuoden viittomakieliteko -palkinnon helsinkiläiselle päiväkoti Franzenialle. Kunniamaininnan sai Espoon kaupunginteatteri viittomakielisestä esityksestään Sanaton rakkaus, jossa mukana esiintyjäkaartissa oli kaksi kuuroa näyttelijää. Teosta pidettiin merkittävänä kulttuuritekona. Johanna Freundlichin ohjaamassa esityksessä oli huomioitu kattavasti saavutettavuuskysymykset, tekstiyksestä puhetulkkaukseen.

Lähde: Uutinen Kuurojen liiton verkkosivulla


Thalia-juhlassa ensi viikolla jaossa 19 palkintoa

Esittävien taiteiden yhteisessä Thalia-juhlassa 9.3.2020 palkitaan vuonna 2019 ansioituneita tekijöitä.
   
Thalia-juhla kello 18-20 Tampereen Komediateatterissa (osoite: Lapintie 3 a, Tampere).

Palkintoja myöntävät alan eri järjestöt. Jaossa on seuraavat 19 palkintoa:

Dramaturgitunnustus
Kiitos kotimaisesta näytelmästä -tunnustuspalkinto
Lasten- ja nuortenteatterin kunniamaininta
Lavastussäde
Nukketeatteripalkinto
Ohjaajatunnustus
Pukusäde
Sirkuksen lumo -palkinto
Sirkuksen mainetekopalkinto
Tanssin mainetekopalkinto
Valosäde
Videosäde
Voimavarapalkinto
Vuoden teatteri  
Vuoden teatterinäyttelijä
Vuoden teatteriteko
Yhteisvoimapalkinto  
Äänisäde

Lisäksi yksi erillinen Kunniamaininta.

Tiedustelut:
 
Teatterijärjestöjen Keskusliitto / sihteeri Anu Karanto
045 896 4024, sihteeri(a)teatterijarjestojenkeskusliitto.fi

Lisätietoja:

teatterijarjestojenkeskusliitto.fi/thalia2020/

https://www.facebook.com/events/2625530891016532

Yleistä tietoa teatterialan palkinnoista: www.tinfo.fi/fi/Teatterialan_palkintoja

TINFO on Thalia-juhlan viestintäyhteistyökumppani.


Järjestöjen vetoomus: Opetushallitukselta toivotaan uusi ohjeistus kouluretkistä  

Opetushallituksen tulisi päivittää ohjeistuksensa kunnille koulujen virkistyspäivien ja luokkaretkien järjestämisestä, esittävät Linja-autoliitto, MaRa, PAM, SHKY, Suomen museoliitto ja Suomen Teatterit. Järjestöt ovat toimittaneet opetusministeri Li Anderssonille ja opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle vetoomuksen asiasta.

Apulaisoikeusasiamies teki syksyllä 2019 päätöksiä, joiden mukaan koulujen järjestämät virkistyspäivät ja luokkaretket ovat osa perusopetusta ja sen perusteella maksuttomia. Päätöksiä on tulkittu eri puolella Suomea eri tavalla ja myös liian ankarasti. Monet koulut ovat lopettaneet virkistyspäivien järjestämisen kokonaan.

Tällä on monia negatiivisia seurauksia. Suuri joukko oppilaiden vanhempia, oppilaita ja opettajia on ollut pettynyt siitä, ettei oppilaiden parissa erittäin suosittuja virkistyspäiviä enää järjestetä.

Kouluretkien pitämättä jättämisellä on suuria kielteisiä vaikutuksia myös yrityksille ja niiden työntekijöille. Negatiiviset vaikutukset tuntuvat niin retkikuljetuksista huolehtivien linja-autoyhtiöiden kuin retkikohteiden ja niiden oheispalvelujen tuottajien taloudessa ja toiminnassa. Retkien väheneminen pienentää myös työntekijöiden tuntimääriä.

Negatiiviset vaikutukset kohdistuvat muun muassa huvipuistoihin, museoihin ja teattereihin.

Luokkaretket ja virkistyspäivät ovat erittäin suosittuja koululaisten keskuudessa. Ne ovat monelle lapselle ainutkertainen tilaisuus tutustua harrastukseen liikunnan ja kulttuurin parissa edullisempaan koululaisryhmille räätälöityyn hintaan.   

Lue vetoomusta koskeva uutinen kokonaan

Lisätietoja

Mika Mäkilä, toimitusjohtaja, 040 060 6750
Linja-autoliitto ry

Timo Lappi, toimitusjohtaja, 040 734 5549
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Annika Rönni-Sällinen, puheenjohtaja, 050 378 0270
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry

Harri Lindfors, toiminnanjohtaja, 050 540 9000
Suomen Hiihtokeskusyhdistys SHKY ry

Kimmo Levä, pääsihteeri, 040 166 2816
Suomen museoliitto ry

Tommi Saarikivi, toiminnanjohtaja, 040 153 1415
Suomen Teatterit ry


Tamperelaiset teatterit ja opettajat: Maksuttomuus lisääkin lasten epätasa-arvoa

Perusopetuksen maksuttomuusvelvoite on kuntien rahankeräyskieltojen seurauksena asettanut koulut tilanteeseen, jossa perinteeksi muodostuneita teatteriretkiä on peruttu ja tulevista teatterisuunnitelmista luovuttu. Muutos on ollut kouluille ja teattereille dramaattinen.

Tamperelaisten koulujen opettajat kokevat koulun teatterikasvatuksen lisäävän kulttuurista tasa-arvoa, koska on paljon perheitä, joilla ei ole mahdollisuutta käydä teatterissa. Teatterikäynti kouluryhmässä on lapsille ja nuorille myös huomattavasti edullisempaa kuin perheen kanssa.

Linnainmaan koulun äidinkielen ja ilmaisutaidon opettaja Eeva Humalamäki sanoo, että koululla on hämmästelty linjausta: ”Valitettavasti emme saa enää kerätä rahaa teatterikäynteihin. Koulun järjestämä teatteriretki on ollut monelle lapselle ainoa mahdollisuus päästä teatteriin.”

Tampereen Työväen Teatterin johtajan Otso Kauton mukaan epätasa-arvoisia käytäntöjä varottaessa ollaan menettämässä jotakin merkittävästi suurempaa – kokonaisia ikäluokkia sivistävät ja jalostavat kulttuurikokemukset: ”Tässä heitetään lapsi pesuveden mukana. Lasten- ja nuortenkulttuurin monimuotoisuutta ei saisi uhrata.”

Lue uutinen kokonaan

Allekirjoittajat:  

Ahaa Teatteri, Tampereen Komediateatteri, Tampereen Teatteri, Tampereen Työväen Teatteri, Tanssiteatteri MD, Teatteri Mukamas

Haastattelupyynnöt:

tiedottaja Sari Andersson, 050 5969069, sari.andersson(a)ttt-teatteri.fi
tiedottaja Sanna Huhtala, 040 5328838, sanna.huhtala(a)tampereenteatteri.fi

YLEn uutinen aiheesta:
Koulujen teatterikäynnit loppuivat kuin seinään – teatterinjohtaja: "Tässä heitetään lapsi pesuveden mukana"

TAPAHTUMIA

Lisää ajankohtaisia ja tulevia tapahtumia: www.tinfo.fi/tapahtumia


Lastenteatteripäivä | 7.3.2020

Lauantaina 7.3. vietetään jälleen Lastenteatteripäivää! Tervetuloa nauttimaan laadukkaasta lastenteatterista!
 
Lauantaina esitysten yhteydessä arvotaan lastenteattereissa vapaalippuja toisten lastenteattereiden esityksiin.
 
Mukana lastenteatteria juhlimassa , Ahaa Teatteri Tampereelta, Nukketeatteri Sampo Helsingistä, Teatteri Hevosenkenkä Espoosta, Teatteri Rollo Helsingistä, Teatteri Mukamas Tampereelta, Tanssiteatteri Raatikko Vantaalta, Unga Teatern Espoosta ja Tanssiteatteri Hurjaruuth Helsingistä.


Taiteen talousjärjestelmä kultura | Striimattuna 8.3.2020

Taiteen talousjärjestelmä kultura #digiteatteri kutsuu sunnuntaina 8.3.2020 kello 12-18 joukon ajattelijoita Lielahden kartanoon Tampereelle mielikuvittelemaan kulturaa, taiteen kokemiseen perustuvaa talousjärjestelmää.  
 
Kutsumme pienen joukon ajattelijoita mielikuvittelemaan yhdessä utopiaa, jossa taide toimii muutoksen alkuna ja kulttuurisesta pääomasta tulee materiaalista arvokkaampaa. #digiteatteri tarjoaa keskustelun lähtökohdaksi ideaa kryptovaluutasta, jonka syntyprosessin ytimessä on subjektiivinen taidekokemus. 

Pidot kartanossa striimataan #digiteatterin Facebook-sivulle

Keskustelu ja ajatustenvaihto kulturasta on avointa kaikille ja siihen voi osallistua myös vastaamalla kyselyyn osoitteessa https://bit.ly/2QMrPxi  
 
Voisiko taiteen kokeminen synnyttää valuuttaa? Millainen olisi taidekokemuspohjaisen valuutan päälle rakennettu talousjärjestelmä? Planeetan rajallisia raaka-aineita hyödyntävä talouskasvu on tiensä päässä. Tarvitsemme aineettomiin resursseihin pohjautuvia vaihtoehtoja. Kokemukseen, kulttuuriseen pääomaan ja sivistykseen perustuvassa talousjärjestelmässä kasvun rajoja ei ole. Ehdotuksemme maailman muuttamiseksi on kultura, taiteen kokemiseen perustuva vaihtoehtoinen talousjärjestelmä.  
 
Kehittämällä kulturaa pyrimme ymmärtämään paremmin nykyisen rahatalouden mekanismeja sekä kuvittelemaan sille vaihtoehdon. Tämän mahdollisen maailman ytimessä on kysymys taiteen ja kulttuurin luomisen sekä ylläpitämisen mekanismien irtikytkentä rahataloudesta. 

Pitoihin saapuvat bloggaaja ja vuoden sijoittaja Julia Thurén, KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, palvelumuotoilija Annina Antinranta, flosof Tere Vadén, kirjailija Johanna Sinisalo, Tutkivan teatterityön keskuksen johtaja Riku Roihankorpi, Economic Space Agencyn Harri Homi sekä RAREn Orna Ben Lulu ja Miikka Rekola.  
 
Lisätiedot: 
#digiteatteri, digiteatteri(a)digiteatteri.fi 
Maria Oiva, maria.k.oiva(a)gmail.com, 044 516 1061 


Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu järjestää maalis-huhtikuussa kolme dramaturgia-aiheista tapahtumaa

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu järjestää maalis-huhtikuussa kolme dramaturgia-aiheista tapahtumaa. Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan, kokemaan ja keskustelemaan! Tapahtumiin on vapaa pääsy ja 2.4. järjestettävän Outi Nyytäjä -esitelmän jälkeen on myös kuohuviinitarjoilu. 

TORSTAI 12.3.2020 Klo 17:30 – tila 535

Performatiivinen esitelmä: Meeting again – dramaturgy as a practice of lateral movement
Taiteilija- tutkijat Konstantina Georgelou (Amsterdam) ja Efrosini Protopapa (Lontoo)
Lisätietoja tapahtumasta

TORSTAI 19.3.2020 Klo 17:30 – tila 535

Luento: Artistic algorithms and the future of art
Filosofi Susanna Lindberg
Lisätietoja tapahtumasta

TORSTAI 2.4.2020 Klo 18:00 – tila auditorio 1

Outi Nyytäjä -esitelmä: Keskusteluja dramaturgiasta
Kirjailija Riikka Ala-Harja ja dramaturgi Juha-Pekka Hotinen
Lisätietoja tapahtumasta

12.3. ja 19.3. järjestettävät tilaisuudet ovat englanninkielisiä. Dramaturgian ja näytelmän kirjoittamisen koulutusohjelma järjestää ne yhteistyössä koreografian ja Live Arts and Performance Studies maisteriohjelmien kanssa (Futures Lecture Series).


Bravo!-festivaali | 14.-22.3.2020, pääkaupunkiseutu

Kansainvälinen esittävän taiteen festivaali Bravo! valloittaa pääkaupunkiseudun 14.-22.3.2020. Festivaalin ohjelmistossa nähdään kahdeksan kansainvälistä esitystä Meksikosta, Puolasta, Ruotsista, Tanskasta, Iso-Britanniasta sekä lisäksi yksi suomalais-korealainen kantaesitys.  

Ohjelmistossa on tanssia, sirkusta sekä fyysistä ja osallistavaa teatteria. Esityksiä on tarjolla vauvoista teini-ikäisiin lähes 60 esityskerralla.

Pääohjelmisto:

 • Palkitun ruotsalaisen Claire Parsons Co:n esitys Gräs saa mielikuvituksen valloilleen tanssia, nukketeatteria ja sirkusta yhdistävässä koko perheen esityksessä.
 • Meksikolainen Teatro Al Vacio tuo festivaalille kaksi esitystä eri ikäryhmille. Cerca on lämminhenkinen sanaton tarina elämästä ja ystävyydestä yli 3-vuotiaille. Pulsar tuo puupaloista koostuvan muuttuvan maiseman alle 3-vuotiaille.
 • Tanskalainen fyysisen teatterin ryhmä Don Gnu tuo festivaalille Men in Sandals -trilogian päätösosan yli 11-vuotiaille. M.I.S. - Natten Lang tutkii modernin miehisyyden kuvaa hurjien lavatemppujen, raa'an fyysisyyden ja slapstick-komiikan voimin.
 • Puolalaisen Children's Art Centre in Poznan:in vauvoille ja taaperoille suunnattu taianomainen tanssiteos Blisko käsittelee toisista välittämistä. Esityksessä etsitään toinen toisensa sisään kätkeytyviä tarinoita yhdessä yleisön kanssa.
 • Sirkustaiteilija Kalle Lehdon ja korealaisen miimikon Yun Pubitin yhteisteos An nyong käsittelee erilaisuutta humoristisesti mimiikan, jongleerauksen ja akrobatian keinoin.
 • Brittiläisen A Line Art -ryhmän kanssa pääsee harjoittelemaan astronautin taitoja, värittämään oman rakettinsa ja suuntaamaan tarinankerronnan ja musiikin siivittämälle rakettimatkalle avaruuteen.
 • Kompani Giraffin Tvärslöjd-sirkusesitys tuo huikeaa taituruutta akrobatian ja taikuuden keinoin. Esitys sopii koko perheelle 3-vuotiaista ylöspäin.

Bravo!-festivaali järjestetään 11. kerran yhteistyössä lasten ja nuorten teatterijärjestö Assitej:n sekä pääkaupunkiseudun kaupunkien kulttuuritoimien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Lisätiedot: Tuottaja Riikka Siirala riikka.siirala(a)assitejfi.org, +358 50 3375927

Aikataulut, lisätiedot esityksistä ja esityspaikat: www.bravofestivaali.fi


TNL 100 -seminaari: Kansanteatteri ja työväenteatteri tänään & Ehdotuksia 2020-luvun työväenteatteriksi -ensi-ilta | 16.3.2020, Tampere

TNL, Teatterintutkimuksen Seura ja Tampereen Työväen Teatteri järjestävät 16. maaliskuuta 2020 Eino Salmelaisen näyttämöllä Tampereen Työväen Teatterissa seminaarin kansanteatterin ja työväenteatterin merkityksestä tänä päivänä.

Seminaarin yhteydessä ensi-iltansa saa Janne Saarakkalan ja opiskelijoiden ohjaama esityskokonaisuus, joka on syntynyt Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun, Tampereen yliopiston Nätyn, Helsingin yliopiston ja Tampereen Työväen Teatterin yhteistyössä järjestämän kurssikokonaisuuden myötä.

Tilaisuuteen on vapaa pääsy. Tervetuloa!

Päivän ohjelma
14.00 Teatterintutkimuksen Seuran kevätpäivät 2020 esitelmiä teemasta kansanteatteri ja työväenteatteri tänään

17–18.30 TNL 100 -keskustelu Missä on sivistyksen paikka?
Mitä kuuluu sivistykseen? Entä mitä kuuluu sivistykselle – missä se elää ja miten? Voiko sivistykseen kasvattaa tai kouluttaa? Kannattaako? Mitä virkaa sillä on muuttuvassa työelämässä? Missä on sivistyksen paikka nykyisessä yhteiskuntajärjestyksessä?

Sivistyksen merkityksestä ja tarpeellisuudesta keskustelevat Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto, näyttelijä ja ohjaaja Tiina Lymi, Tampereen yliopiston työelämäprofessori Matti Apunen sekä ilmaisutaidon lehtori Marietta Kunnas Tampereen yhteiskoulun lukiosta. Keskustelua johdattelee toimittaja Suna Vuori.

klo 19– Janne Saarakkalan ja opiskelijoiden ohjaama oppilastyö Ehdotuksia 2020-luvun työväenteatteriksi

tnl.fi/tnl100/seminaari


Poetry Jam -klubin teemana keho | 17.3.2020, Helsinki

Poetry Jam tulee taas! Tällä kertaa teemana on Keho, ja sitä manifestoivat illan kolme upeaa esiintyjää Sanni Purhonen, Pehmee ja kantaesitys Sooma, josta vastaavat lavarunoilijat Elsa Tölli ja Veera Milja. Levyjä soittaa DJ Berghollm. Jameilla on myös Keho-teemainen kuratoitu Open Mic -osuus, johon valitaan viisi runoilijaa. Mikäli haluat hakea Open Micciin, laita sähköpostia tuottaja Hanna Rentolalle (hanna.rentola(a)gmail.com) ja kerro millaisen runon haluaisit esittää. Runosi saa olla mitaltaan max 5 minuuttia.

Tapahtumassa noudatetaan turvallisemman tilan sääntöjä, jotka löytyvät HPC:n nettisivuilta: https://www.helsinkipoetryconnection.fi/hpcn-turvallisemman-tilan-periaatteet-safer-space-guidelines-of-hpc/ Emme hyväksy rasistista tai vähemmistöjä herjaavaa sisältöä. Siltasen tilat ovat esteettömiä ja sisäänkäynti tapahtuu ramppia pitkin Hämeentieltä. Tapahtuman tuottavat Helsinki Poetry Connectionin aktiivit Hanna Rentola ja Aleksi Salmela. 

Vapaa pääsy! Tervetuloa! 

Lue lisää Poetry Jam -klubista Nuoren Voiman Liiton verkkosivulta


Ruska Ensemble: Luonto ja luovuus –työpaja koko perheelle | 21.3.2020

21.03.2020 10:30–13:00 Kaisaniemenkatu 9, Helsinki, Suomi
Kieli: Suomi

Luonto ja luovuus –työpajassa Ruska Ensemble vie osallistujat luontoon. Yhdessä kokien lapset ja aikuiset jakavat huomioita luonnosta, ympäristönsuojelusta ja luovat tarinoita taiteen keinoin. Työpajan teemat viriävät Pohjoismaisen Kulttuuripisteen Tarinoiden virta –näyttelystä.

Työpaja on perheille tai muille lapsista ja aikuisista koostuville kokoonpanoille yhdessä. Ikäraja 0-120v.

Ilmoittautuminen viimeistään 18.3 osoitteeseen bibba(a)nordiskkulturkontakt.org

Paikka: Kokoontuminen Pohjoismainen kulttuuripiste, Kaisaniemenkatu 9, Helsinki. Kulkeminen yhdessä puron rantaan. Työpaja n. 1,5 h pidetään ulkona Helsingin luonnossa.  Kulkeminen yhdessä takaisin Kulttuuripisteelle Kaisaniemeen, missä lämmintä juotavaa.

Mukaan: Säänmukainen, luonnossa liikkumiseen soveltuva ulkoiluvarustus. Hyvät jalkineet.

Työpajan vetäjä: Panu Varstala, tanssija-koreografi, muusikko, luokanopettaja ja isä

Työpaja on suomenkielinen.

Ruska Ensemble on kokkolalainen teatteri, joka tekee teatteria ympäristö ja yhteisöt huomioon ottaen ja ekologiset teemat huomioiden eri puolilla Arktista aluetta.

Lisätietoa Ruska Ensemblesta: www.ruskaensemble.fi


Oulun Lasten ja nuorten teatterifestivaali | 21.-25.4.2020, Oulu

Lasten ja nuorten teatterifestivaali juhlii tänä vuonna yhdessä tekemisen voimaa. Teatterin ytimessä on ihmisten kyky kokoontua yhteisten asioiden äärelle. Laajan esitystarjonnan lisäksi festivaali tarjoaa eläväisen kahvilan, työpajoja ja leikkihetkiä kaiken ikäisille.

Pääohjelmisto pursuaa lasten suosikkeja ja klassikoita. Festivaaleille saapuvat Rovaniemen teatterin Pikku Prinssi, Teatteri Hevosenkengän Viiru ja Pesonen, Linnateatterin Tatu ja Patu syömään!, Kokkolan kaupunginteatterin Maailman ympäri 80 päivässä ja Balettikoulu Sinikellon suurtuotanto Prinsessa Ruusunen. Mukana seikkailee myös Pikku Kakkosesta tuttu Susanna Haaviston Varamummo ja Race Horse Companyn Chevalier, joka on Kalle Lehdon lasten sirkustrilogian kolmas osa.

Festivaali toteutetaan yhteistyössä Kulttuuritalo Valveen, Jojo-Oulun Tanssin Keskuksen, Akseli Klonkin ja Flow Productionsin kanssa.  

Ohjelmisto on nyt julkaistu ja lipunmyynti käynnissä!


Ohjaajantaide nyt! | 25.3.2020, Helsinki

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelma on mukana kolmevuotisessa kansainvälisessä hankkeessa, Alexandria Novassa, jossa kehitetään ohjaajan taidetta ja sen opetusta. Vuosittaisessa Alexandria Nova Open -tilaisuudessa koulutusohjelman opiskelijat ja opettajat jakavat kokemaansa ja oppimaansa taiteen ammattilaisille ja opiskelijoille Helsingissä.  Tervetuloa mukaan kuulemaan lisää ja osallistumaan keskusteluun!  

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.

Aika: Ke 25.3.2020 klo 10-13
Paikka: Kansallisteatterin Lava-klubi, Läntinen Teatterikuja 1, 00100 Helsinki

Lisätietoa hankkeesta: 

Alexandria Nova on Pohjois-Eurooppalaisten ohjauksen koulutusohjelmien yhteistyöverkosto, joka kehittää ohjaajantaiteen opetusta ja tutkimusta.

Sen syksyllä 2019 käynnistynyt kolmevuotinen hanke tuo ohjauksen opiskelijoita ja opettajia yhteen keskustelemaan ja tutkimaan sitä, mitä ohjaajan taide on ja miten sitä opetetaan. Hankkeen päätteeksi vuonna 2022 Alexandria Nova -verkosto julkaisee englanninkielisen kirjan ohjaajantaiteesta sekä aihetta syventävän verkkokirjaston. Hankkeella on Erasmus-rahoitus.

Suomesta Alexandria Nova -verkostossa on mukana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohjauksen koulutusohjelma. Hankkeen koordinaattorina toimii Saksan Hochschule für Schauspielkunst Erns Busch Berliinissä ja muut kumppanit ovat Islannin Listahaskoli Island Reykjavikissa, Tanskan Den Danske Scenekunstskole Kööpenhaminassa, Ruotsin Uniarts Stockholm, Liettuan Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademija Vilnassa ja Norjan Kunsthogskolen i Oslo. Kaikki nämä koulut tarjoavat korkeakoulutusta ohjauksessa ja valtaosa toimii maansa ainoana ohjauksen koulutuslaitoksena. Tästä syystä maiden rajat ylittävä keskustelu on ensiarvoisen tärkeää kun halutaan kehittää ohjaajan työtä niin taiteellisesti kuin pedagogisestikin.

Lisätietoja: www.alexandrianova.eu // koordinaattori Saija Raskulla, saija.raskulla(a)uniarts.fi


Maailman teatteripäivän ilta Tikkurilan Teatterissa | 27.3.2020, Vantaa

Tikkurilan suuralueella toimii neljä teatteria, joista Tikkurilan Teatteri on pitkäikäisin – teatterimme historia kantaa viime vuosisadan alkuun, aina Tikkurilan Työväen Näyttämön toimintaan saakka. Teatterillamme on varsin keskeinen sijainti Kulttuurikeskus Vernissassa, joen ja junaradan risteyskohdassa. Tikkurila on eläväinen kulttuuritoimijoiden keskittymä, kuin oma pieni kaupunkinsa Vantaan sydämessä. Siksi meillä on tapana Tikkurilan Teatterissa leikkimielisesti sanoa, että Tikkurila on teatterikaupunki.
 
– Ja pitäähän nyt teatterikaupungissa olla Maailman teatteripäivänä paikka, johon kaikki teatterin ystävät voivat kokoontua! Tikkurilan Teatteri kutsuu kaikki mukaan viettämään Maailman teatteripäivää Vernissalle! Tapahtumaan tervetulleita ja toivottuja vieraita ovat ihan kaikki teatterista kiinnostuneet. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
 
Maailman teatteripäivän ilta järjestetään perjantaina 27.3.2020, klo 18.00-19.00 Tikkurilan Teatterissa, VAPAA PÄÄSY! Samana iltana Rikospaikkana Vantaa -esityksen ensi-ilta klo 19.00: liput osoitteesta netticket.fi/tikkurilanteatteri
 
Illan ohjelmassa:
– Näyttelijä-koomikko Jenni Kokander kertoo Rikospaikkana Vantaa -esityksestä, joka saa ensi-iltansa samana päivänä
– Teatterihistorian tutkija, dosentti Mikko-Olavi Seppälä kertoo työväenteattereiden 100-vuotisesta historiasta
– Maailman teatteripäivän julistus, lukijana Tikkurilan Teatterikoulun oppilas
 
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja pressilippuvaraukset:
 
Aino Järvi-Eskola, tuotantokoordinaattori
Tikkurilan Teatteri & Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu
044 013 0086 / aino.jarvi-eskola(a)tikkurilanteatteri.fi
 
www.tikkurilanteatteri.fi
www.facebook.com/TikkurilanTeatteri
www.instagram.com/tikkurilanteatteri

APURAHOJA JA AVUSTUKSIA

Ajankohtaiset apurahahaut löydät Apurahavahdista


TINFO-apuraha kääntämiseen | Haku 29.3.2020 mennessä

TINFO jakaa apurahoja suomalaisten näytelmien ja dramatisointien sekä esitysten tekstitysten kääntämiseen. Yhteensä vuodelle 2020 on jaossa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämänä määrärahana 25 000 euroa.

TINFO-apurahan jakokierroksia on neljä, joista ensimmäiseen hakemukset on lähetettävä sunnuntaihin 29.3.2020 mennessä.

Seuraavien hakukierrosten määräpäivät ovat: 7.6. / 6.9. / 29.11.2020.

Lisätietoa ja hakuohjeet: www.tinfo.fi/fi/TINFO-kaannosapuraha


Suomen kulttuurirahasto: Liikkuvuusapuraha | Haku 10.3.-31.3.2020

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi.
 
Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

Kuka voi hakea apurahaa

Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea liikkuvuusapurahoja kansainväliseen työskentelyyn. Yksittäisen taiteilijan lisäksi hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys.

Millaista apurahaa voit hakea

Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa kuluapurahana. Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä.

Apurahan edellytyksenä on vähintään yhden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto on yksi viikko.  

Tarkemmat hakuohjeet tästä linkistä. Luethan ohjeet huolellisesti ennen hakemuksen tekoa.

Haun aikataulu

Hakemus tehdään Kulttuurirahaston verkkopalvelussa Maaliskuun haun hakuaikana. Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa. Päätökset apurahoista julkistetaan toukokuun loppuun mennessä.

HAKUJA

Aiemmin TINFO-tiedotteessa ilmoitettuja avoimia hakuja: www.tinfo.fi/fi/hakuja


VeiculoSUR, residence that moves through six contries | Deadline 29 March 2020

veiculoSUR is a residence that moves through six countries - Uruguay / Montevideo, Chile / Santiago, Brazil / Sao Paulo, France / Bourges and Lyon, Germany / Munique and Finland / Helsinki.

In each city, veiculoSUR brings together artists, activists and researchers. They will shape together their surrounding physical and social spaces through a variety of forms, such as performances, workshops, conversations, and installations. This residence proposes displacement as a format both in terms of artistic creation and ideological mobility.

veiculoSUR seeks cultural artists and articulators based on the above mentioned countries, whose work questions the normativity, proposes alternative narratives, and reflects on the porous or "strange" body. Selected participants will travel together through the six countries between May and November 2020. The deadline for applications is until March 20. To read more about our call, visit: www.plattformplus.com

Collaboration: Sesc São Paulo , Iberescena Artes Escénicas Iberoamericanas (Chile), Espacio de Arte Contemporáneo, GEN Centro de Artes y Ciencias, Casa Almargen, Goethe-Institut São Paulo , Asso Emmetrop, NTH8/Nouveau théâtre du 8e - Lyon / Collectif Les Trois-Huit , Kulturreferat der Landeshauptstadt München , Tanztendenz, Institut français München, Baltic Circle, HIAP - Helsinki International Artist Programme , Embaixada do Brasil em Helsinque e Lusofonia e.V.


Call for presentations: Costume and Research in Finland meets Performing Dress Lab | Deadline 30 March 2020

Thursday, 14 May 2020 at 9:15 - 18:00
Aalto University, Otaniemi campus, Espoo
Väre building, Otaniementie 14, room F101
(Metro station: Aalto University, exit : Otaniementie)

Performing Dress Labis an International Research Study Laboratory that has evolved in partnership with University of the Arts London (UAL), Aalto University, Finland and Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia, who collectively inform a specialist platform for Research and Knowledge Exchange between Academia and Industry. The Lab provides a platform to convene, debate and develop existing and future research studies and activities on the ‘dressed’ body in performance in its varied forms of expression. It provides a platform to share, develop, and promote questions about the role of dress in performance, its relationship with body and space, the Scenographic Body.

Following five successful Costume and Research in Finland events at Aalto University since 2014, and a launch event by the Performing Dress Lab at London College of Fashion in 2018, this year the two platforms meet for a joint seminar organized by the Costume in Focus (CiF) research group.  

The aim of this seminar is to connect the participants’ costume research communities on a national and international level and to develop further good practices of peer feedback and idea exchange by actively engaging designers and researchers. The event is open to researchers based within the Performing Dress Lab institutions and in Finland more broadly, working in costume practice and theory, or in related areas of study. It will offer a forum for dialogue in the field by:  

 • inviting them to present current and ongoing research work in the field of costume;
 • offering constructive feedback with a positive critical approach by local and international peers;
 • maintaining a network of costume professionals, practitioners and researchers;
 • building a community with common interests, while also nurturing future research collaborations.

We welcome proposals for 15-20 min presentations on the subject of costume or on the intersection of costume and dress with other fields, exploring diverse approaches to costume/dress and performance, e.g. historical, cultural, sociological, methodological, educational, technological, practice-based and theoretical perspectives.

Please send your proposal, including: your name and affiliation; a title; a 200-word abstract/summary; and a 50-word biography to:

Alexandra Ovtchinnikova email: alexandra.ovtchinnikova(a)aalto.fi and Jorge Sandoval email: Jorge.sandoval(a)aalto.fi. 

By sending your proposal, you also register to the event.

Deadline for the submission of proposals: 30 March 2020.  

Coffee and snacks will be offered to all participants during coffee breaks. When registering to the event, please let us know if you are vegan, vegetarian or if you have any allergies. Lunch is at participants’ own cost, but there will be arrangement to use the university restaurant. There is no fee for attendance.  

Attendance is open to all. Anyone interested in attending the event without presenting, please write to the aforementioned email addresses.

http://performingdresslab.com/


Saaren kartanon taiteilijaresidenssin avoin haku vuodelle 2021 | Haku 31.3.2020 mennessä

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilijaresidenssi Mynämäellä, Varsinais-Suomessa. Vuonna 2008 toimintansa aloittanut Saaren kartanon taiteilijaresidenssi tarjoaa eri alojen ammattitaiteilijoille tilaisuuden arjesta irrottautumiseen ja mahdollisuuden keskittyä luovaan työhön. Kartanon kaunis, historiallinen ympäristö ja maalaismiljöö tukevat keskittymistä. Saaren kartano antaa taiteilijoille myös alustan kohdata toisiaan ja jakaa ajatuksiaan.

Hakuaika

Saaren kartanon taiteilijaresidenssin vuoden 2021 residenssipaikkojen hakuaika alkaa 1.3. ja päättyy 31.3. klo 16.00 Suomen aikaa.

Hakeminen

Residenssipaikkaa haetaan aina hakua seuraavalle vuodelle. Yksilöille tarkoitetut kahden kuukauden mittaiset työskentelyjaksot ovat tammi–helmikuu 2021, maalis–huhtikuu 2021, syys–lokakuu 2021 sekä marras–joulukuu. Kesällä toukokuusta elokuuhun residenssin kaikki tilat on varattu taiteilijaryhmien 1–4 viikon työskentelyjaksoihin.  
Taiteilijaresidenssiin haetaan Koneen Säätiön apurahojen verkkopalvelussa. Emme vastaanota hakemuksia sähköpostilla tai muilla tavoin verkkopalvelun ulkopuolella. Luethan hakuohjeemme huolellisesti ennen hakemuksesi laatimista.

Saaren kartanon residenssi tarjoaa:

Apurahan.  
Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, joka määräytyy kokemuksen mukaan (2 400 euroa / 2 800 euroa / 3 500 euroa / kk). Residenssiapuraha on tarkoitettu elinkustannusten, matkakustannusten sekä muiden kulujen kattamiseen. Ryhmät voivat hakea työskentelynsä ajaksi apurahaa ja tukea matkoihin 1–4 viikon mittaiseen residenssijaksoon.

Tarkemmat Hakuohjeet ja valintaperusteet  
 
Lue lisää Saaren kartanon residenssistä

LISÄTIETOJA

Residenssihaku ja Saaren kartanon residenssin toiminta:
Residenssikoordinaattori Pirre Naukkarinen, pirre.naukkarinen(a)koneensaatio.fi, puh. 044 031 4201

Taiteellinen työskentely Saaren kartanon residenssissä ja lehdistön tiedustelut:
Toiminnanjohtaja Leena Kela, leena.kela(a)koneensaatio.fi, puh. 040 732 3628


Nuori Näyttämön haku | Haku 31.3.2020

Kannustamme kaikkia nuorten teatteriryhmiä hakemaan mukaan Nuori Näyttämö -hankkeeseen
näiden ammattiteattereiden toiminta-alueilta: Suomen Kansallisteatteri, Helsingin, Lahden, Kokkolan, Kouvolan ja Turun kaupunginteatterit.
Näiden ammattiteattereiden kanssa yhteistyössä, ammattilaisten toimiessa mentoreina, nuorten ryhmät valmistavat esitykset upouusista näytelmäteksteistä.

Nuori Näyttämö -hankkeeseen on kirjoitettu kolme uutta, erittäin kiinnostavaa näytelmää 13-19 -vuotiaiden nuorten esitettäväksi. Kirjailijoina ovat Okko Leo, Otto Sandqvist ja Katariina Numminen. Lisäksi Englannin vastaavasta Connections-hankkeesta on käännetty yksi näytelmäteksti – Harriet Brownin Three (suomennos Jukka-Pekka Pajunen).

Toivotamme tervetulleiksi kaikki 13–19-vuotiaiden nuorten teatteriryhmät – ilman taitotasojen mittausta.

Lue tarkemmin haun kriteereistä ja hakuohjeet

Hakuaika 1.-31.3.2020 osoitteessa www.tnl.fi/nuorinayttamo

Lisätietoja tuottaja Hinriikka Lindqvist, nn(a)tnl.fi


Alpine Fellowship Theatre Prize 2020 | Deadline 1 April 2020

In 2020, the Alpine Fellowship Theatre Prize will be awarded for the best playwriting response to the theme ‘Forgiveness and Retribution’. The Prize is aimed at encouraging theatre writers at the start of their careers to explore and challenge philosophical ideas using the dramatic form.

The prize will be £3000 plus a rehearsed reading at the Fellowship’s annual Symposium in Fjällnäs, Sweden, which the winner will be invited to attend. Runners up will be invited to attend the symposium to exhibit their work, with all food and accommodation covered. Travel expenses will be reimbursed up to a total of £500.

The final piece must be no more than 45 minutes in length and require no more than four actors. The winning play will be performed as a rehearsed reading, so simplicity in staging is preferred. This prize is open to theatre writers from around the world above 18 years of age.

Deadline: 1 April 2020

Read more about Alpine Fellowship Theatre Prize


TUO TUO residenssi | Haku 15.4.2020

TUO TUO on Kulttuuri-Tila ja Residenssi koko yhteisölle. Tietyt maailmasta hiipuvat varat ovat toimineet residenssin inspiraation lähteinä: luovuus, luonnon monimuotoisuus, hiljaisuus sekä yhteisöllisyys ovat kaikki asioita joita residenssi haluaa toiminnallaan vahvistaa ja edistää. TUO TUO pyrkii toimimaan ilmaisun ja rohkeitten uusien ideoiden kasvualustana, sekä tilana, jossa kulttuuri ja taide voivat kukoistaa.

Residenssi tuo ensisijaisesti ekologiseen taiteeseen ja tutkimukseen pohjautuvia aloitteita, permakulttuuriprojekteja, sekä julkiseen vuorovaikutukseen tähtääviä hankkeita.

Haku residenssiin päättyy 15.4.2020.

Lisätietoja sivuilta https://www.tuotuoarts.com


Apply to International Theatre Festival PRO CONTRA 2020 | Deadline 15 April 2020

Apply to XVIII International Theatre Festival PRO CONTRA 2020! We encourage you to send your applications until 15th April 2020.

The deadline for submitting registration forms expires on 15 April 2020, 23:59 UTC+1 B. Candidates will be informed about the results before 17 May 2020

Terms and conditions


SPARKS taiteellinen kehittämishanke | Haku 15.4.2020 mennessä

SPARKS on uusi Kulttuurirahaston ja Tanssin talon rahoittama taiteellinen kehittämishanke. Hankkeen tarkoitus on tukea suomalaisia esiintyviä taiteilijoita, jotka haluavat luoda uusia tuotantoja suurille näyttämöille. Hanke huomioi tanssitaiteilijoiden olosuhteet ja tarpeet toiminnan harjoittamisessa ja vastaa niihin tarjoamalla taiteilijoiden tarvitsemat resurssit koko luomisprosessin ajaksi. Hanke tukee taiteilijoita tutkimuksesta taiteilijaresidenssiin ja tuotantoon. Tuki kattaa työryhmän palkkiot, residenssiaikaa harjoitussalissa ja teatterissa sekä mahdollisuuden konsultoida dramaturgeja, tuottajia ja koreografeja koko prosessin ajan.  

Teosideoiden hakuprosessi toteutetaan avoimella hakumenettelyllä.  
Lue lisää SPARKS-sivuiltamme ja hae mukaan.

Haku Erkko-salin näyttämölle: käynnissä 15.4.2020 saakka


International festival of art, theatre and new techonologies, Cagliari, Italy | Deadline 15 May 2020                   

In November 2020, Kyber Theatre organises in Cagliari (Italy) the 7th Edition of the International Theatre, Art and New Technologies Festival called “The Wonders of Possible”.

LMDP Festival is the first of this kind in the whole Italy. Its aim is to promote the interrelation between artistic and technological languages.

Kyber Teatro – spin off of L’ Aquilone di Viviana (theatre and new technologies company, LMDP Festival creator and manager), addresses to Italian and International artists an Open Call to submit their projects about “Interaction between arts and technology”.

Who can attend

The participation is open to artists of every nationality, working individually or in a group of maximum 5 people.

Eligible projects

 • Theatre and new technologies plays
 • Art and new technologies performances
 • Installations that explore and realize the interaction between artwork, exhibition space and observers with the contribution of technology.

Application (deadline the 15th of May 2020)

The theme of LMDP Festival is the interrelation between theatre, arts and new technology.

The application must contain:

 • Artist's CV;
 • Detailed description of the project (in PDF);
 • Technical rider;
 • Selection of max 5 photos;
 • Link audio / video material (Vimeo or Youtube).

The result is going to be notified only to selected projects by the Month of June 2020.

Economic conditions

Full coverage of all the costs for mobility in Cagliari (travels, board and accommodation) and the compliance for safety standards of the space is guaranteed by Kyber teatro. Subject to agreements with our technical director, also any material required for the presentation of the performance/show/play/installation can be covered.  
The Open Call winners will have the opportunity to present their work twice (performance not paid, the participation it will be free) and to hold a workshop with entrance tickets for the audience (workshop proceeds will go to the artists).  

Publication  

Applying for the call, artists agree that the projects should be represented at the Festival. Selected artists must provide a short biography and an abstract of the project. They also agree that the material related to the project could be published on the Festival website and/or presented to the press for promotional purposes.

Archiving process

Artists authorise Kyber Teatro - L'aquilone di Viviana to present their work, to store the material and make it accessible through the Festival's website. All rights to the artwork and images will remain to the artist. The Organization is also entitled to document the event in all its phases through audio recordings, video or images.

Application materials must be sent by the 15th of May to: info(a)kyberteatro.it

www.kyberteatro.it/en


Lastenteatterin ideahautomo hakee vuoden 2021 ITU-esitystä | Haku 9.6.2020 mennessä

ITUjen näyttämölle voi hakea esitysidealla, tekstikatkelmalla, kohtauksella tai demolla uudesta, pienille lapsille suunnatusta näyttämöteoksesta. Esityksen muotokieli on vapaa. Se voi edustaa nukketeatteria, sirkusta, musiikki- ja tanssiteatteria, puheteatteria tai performanssitaidetta. Kutsu on suunnattu taiteen ammattilaisille ja teoksen takana tulee olla laskutuskelpoinen rekisteröity yhteisö. 

Hakemuksien perusteella 6–8 ehdotusta valitaan Itujen näyttämö katselmukseen, joka järjestetään Hämeenlinnan Verstas-näyttämöllä 18.9.2020. Näistä taiteen ammattilaisraati valitsee vuoden 2021 ITU-esityksen. Esityksen ensi-illan tulee olla vuonna 2021 ja se toivotaan järjestettävän näyttämön tuotantotukitahojen kanssa yhteistyössä. Valitulle ITU-esitykselle myönnetään tuotantotukea 8000 ¤, josta myönnetään laskua vastaan 6000¤ vuonna 2020 ja 2000¤  vuonna 2021. 

Näyttämön järjestävät lastenkulttuurikeskukset ostavat valmiista teoksesta yhteensä vähintään 10 esitystä. ITU-esityksien määrä riippuu myös siitä, kuinka teos mukautuu erilaisiin esitystiloihin.

Lisäksi voidaan valita Pikku-Itu-esitys, jolle myönnetään 3000 ¤ tuotantotuki. Pikku-Itu-esityksiä ostetaan vähintään yhteensä 4 kpl.

Haku päättyy 9.6.2020 minkä jälkeen valitaan katselmukseen osallistuvat esitysehdotukset.  

ITU-esitysehdotuksen hakemuksen tulee sisältää seuraavat seikat: tekijät yhteystietoineen ja esittelyineen, teoksen työnimi sekä kuvaus suunnitellusta teoksesta tuotantoaikatauluineen ja alustava rahoitussuunnitelma.

Hakulomake: https://www.lastenkulttuuri.fi/lastenkulttuurikeskukset/projekteja/itu-lastenteatterin-ideahautomo/

Hakulomake ja liitteet lähetetään ensisijaisesti sähköpostilla: katariina.metsalampi(a)hel.fi

Tulostettu hakulomake perillä liitteineen viimeistään 9.6.2020 klo 16:

Annantalo
Katariina Metsälampi
PL 10417
00099 Helsingin kaupunki

ITUjen näyttämön järjestävät Helsingin Annantalo, Vantaan Lastenkulttuurikeskus Pessi, Turun Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuisto, Hämeenlinnan Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Päijät-Hämeen lastenkulttuurikeskus Efekti ja Espoon Lasten kulttuurikeskus Aurora


IUGTE: Internartional Physical Theatre Lab and Conference, Austria

8-Days Physical Theatre Lab & Conference organized by IUGTE

12-21 December, 2020

Laubegg Castle - Austria

The program includes intensive physical theatre workshop, lectures and forums
with world-known teachers - Ostrenko Brothers and the program of IUGTE annual International Conference with performing arts academics and practitioners from all around the world!

Apply Online

www.performingartsconference.org

KOULUTUKSIA JA KURSSEJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja kursseja ja työpajoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Työpaja: Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen | 16.3.2020, Helsinki

Kulttuuripolitiikka, maahanmuuttajat ja kulttuurisen moninaisuuden edistäminen –työryhmä kutsuu kaikki sidosryhmänsä ja muut aiheesta kiinnostuneet tahot hankkeen 1. työpajaan, joka järjestetään maanantaina 16.3. klo 12.30 – 16. Työpajan teemana on maahanmuuttajien ja Suomessa syntyneiden ulkomaalaistaustaisten mahdollisuudet harjoittaa ammattimaista ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa Suomessa.

Paikka: Opetus- ja kulttuuriministeriö, neuvotteluhuone Jukola, Meritullinkatu 1, Helsinki.  

Työpajassa haetaan vastauksia siihen, miten jokaisella voisi olla mahdollisuus tavoitella taiteen ja kulttuurin ammattilaisuutta sekä osallistua suomalaiseen taide- ja kulttuurielämään tekijänä ja tuottajana. Työpajassa kysytään muun muassa, mitkä konkreettiset tekijät luovat mahdollisuuksia ja mitkä estävät niitä toteutumasta? Miten yhteiskunnan eri toimijat vaikuttavat ovien avautumiseen ja sulkeutumiseen? Minkälaisilla ratkaisuilla voisimme edistää yhdenvertaisuuden ja mahdollisuuksien tasa-arvon toteutumista taiteen ja kulttuurin kentällä? 

Ilmoittautuminen

Pyydämme ilmoittautumaan työpajaan oheisen linkin kautta viimeistään tiistaihin 10.3.20 mennessä. Tilaisuuteen mahtuu 80 henkilöä, joten huomioittehan, että paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.  Jos ilmoittautuminen on täynnä, voit ilmoittaa halusi osallistua tilaisuuteen Kati Ojalalle kati.ojala(a)minedu.fi mahdollisten peruutusten varalta. Tässäkin tapauksessa paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Ilmoittautuminen työpajaan

Esteettömyys

Tapahtumapaikassa on käytettävissä induktiosilmukka. Esteettömän pääsyn tarpeesta pyydetään ilmoittautumaan ilmoittautumislomakkeen kautta. Esteettömän pääsyn tarvitseville ilmoittautuneille lähetetään erikseen tarkemmat saapumisohjeet.

Lue lisää OKM:n verkkosivulta


Open call for participants: Summer Scriptwriting Base 2020 | 23 July – 1 Aug 2020, Bulgaria

A new type of school where we apply a new philosophy of teaching. It is a unique combination of immersive learning experience, creative journey and rural retreat.

WHEN: Jul 23 – Aug 1, 2020

WHERE: For our 5th anniversary we go back to where we started in 2016 - the beautiful village of Gabrovtsi in Bulgarian mountains. The village lies 15 km away from the city of Veliko Tarnovo, the medieval capital of Bulgaria and a great option for a visit.

The participants will be accommodated in the beautiful Monastery of Kilifarevo, renowned for its atmosphere.

IDEAL PARTICIPANT: Creative content makers, theatre and cinema-makers, game and experience designers, creative writers, choreographers, hackers.

WHAT TO EXPECT

 • A mind-blowing creative boost.
 • Ten unforgettable days of intensive learning, creating, sharing, and experiencing.
 • To meet like-minded people and future collaborators from all around Europe and beyond.
 • To get a deep understanding and know-how on such exciting and cutting-edge topics as interactive storytelling, immersive theatre and immersive experiences, design of playful narratives and of large scale real life games and of Life-Action Role Playing games.

ESCAPE FROM SCHOOL

 This year's theme is inspired by the place. The working space and a playground of the Summer Scriptwriting Base 2020 will be an abandoned boarding school for young criminals in the village of Gabrovtsi. The school now is run by a group of land-artists and is a surreal mix of run down buildings and impressive pieces of land-art.

 "Le Roi est mort, vive le Roi" - the participants will escape this ex-boarding school and the ideas of the conventional school and will immerse into a type of school - an interactive creative experience.    

DEADLINE FOR APPLICATIONS

We accept participants on a rolling basis until we fill the available places, but no later than May 10, 2020. If you want to be sure about your place, better apply now.

Fill the application form and we'll contact you very soon:  Application form

PARTICIPATION FEE

Early Bird till Mar 31, 2020: 345 ¤
Regular after Apr 1, 2020: 395 ¤
What is included in this fee

www.arteurbanacollectif.com/about3.html

TYÖPAIKKOJA

TINFO-tiedotteissa ilmoitettuja avoimia työpaikkoja löydät myös: www.tinfo.fi/fi/hakuja


Teme hakee tiedottaja-toimittajaa vuorotteluvapaan sijaiseksi | Haku 15.3.2020 mennessä

Tiedottaja-päätoimittaja jää kolmeksi kuukaudeksi vuorotteluvapaalle ja hänelle haetaan sijaiseksi tiedottaja-toimittajaa. Päätoimittajana ja esimiehenä toimii toiminnanjohtaja Karola Baran. Temen toimistolla työskentelee seitsemän henkilöä. Teme sijaitsee Helsingissä, Kampissa, Hietaniemenkatu 2.  

Työ edellyttää kykyä itsenäiseen projektityöskentelyyn. Temen ja järjestötyön tunteminen luetaan eduksi. Kokemus tiedottajan, toimittajan ja/tai markkinoinnin tehtävistä luetaan eduksi.  Työsuhteessa noudatetaan Teatterialan työehtosopimusta ja sen mukaista kokonaistyöaikaa. Kesäaikana työaika on 6,5 tuntia päivässä, 32,5 tuntia viikossa. Palkka 3100 euroa kuukaudessa.

Tiedottaja-toimittajan työhön kuuluu kolme osa-aluetta, joista jokainen on noin kuukauden työpanos:
1. kartoittaa freelancereiden työllisyys-, työehto- ja toimeentulotilannetta syvähaastatteluin, joista sijainen raportoi Temen hallitukselle ja tekee lehtiartikkeleita Meteliin. Haastatteluita tehdään valikoiduista freelancereista teatterin, tanssin ja elokuvan aloilla.

2. Toimittaa verkkolehti Metelin jutut touko-heinäkuussa
Metelissä julkaistaan yksi juttu kerran viikossa tiistaisin (paitsi heinäkuussa), pääkirjoitus kerran kuussa. Elokuun osalta jutut tulee ideoida ja sopia valmiiksi.

3. Työtä kaikille -työtorin markkinointikampanja
Työtä kaikille on Temen avoin ja ilmainen työllisyyspalvelu luoville aloille. Se on OKM:n rahoittama palvelu verkossa: tyotakaikille.fi / workforall.fi
Rekisteröityneitä käyttäjiä palvelussa on 1240 työntekijää ja 120 työnantajaa, joka on liian vähän. Kohderyhmät, joille palvelua markkinoidaan Suomessa ja Euroopassa, listataan myöhemmin.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö

Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on
– ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
– alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai
– vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.
Lisätietoa vuorotteluvapaasta

Lisätietoa työstä antaa pe 6.3.2020 klo 12-16 Karola Baran 0400 142 050 ja Anne Saveljeff 050 5390746
Vapaamuotoiset hakemukset viimeistään 15.3.2020 karola.baran(a)teme.fi

MUITA ILMOITUKSIA

Marin Tasavallan Nuorisoteatteri etsii 2-3 päiväksi esitystilaa syksylle 2020

The Youth Theater of Mari El Republic on ammattiteatteri, joka pyörittää ohjelmistoa kahdella näyttämöllä (300-paikkainen teatteri ja 50-paikkainen studio). Teatterin palkkalistoilla on 30 näyttelijää. Teatteri haluaa esitellä toimintaansa Suomessa. Matka- ja majoitusrahat on omasta takaa. Suomeen on tulossa noin 10 hengen ryhmä ja esitykset ovat sekä venäjän- että marinkielisiä. Myös lastenteatteriesitys on mahdollinen. 

Lisätietoja ja yhteydenotot (suomeksi):

Sergey Pronin (Seppo Kantervo)
kantervo(a)mail.ru
+7-921-726-60-42

www.mari-tuz.ru

Dear colleagues! 

The Youth Theater of Mari- El Republic is looking for partners to hold a 2-3 day tour in Finland. All the transport and living expenses will be covered. The Theater is looking for a finnish producer, theater or organization which will be able to organize 2 shows at the venues in Finland.  

The performances can be held in Mari or Russian language. In response The Youth Theater of Mari-El republic is ready to welcome a small theater company from Finland on their stage in 2020-2021.

The preferable touring time is autumn if 2020. The number of participants- up to 10 people.  

The Theater is planning to show the performances of different genres, including plays for children.  

We would be thankful if you could share this information in the professional Finnish community.  

Attached is the information about theater and the contact info (we speak Finnish). 

State Youth Theater of Mari-ElEstablished in 1991 by the director Oleg Irkabaev-Etain.  

The performances are held in two languages- Mari and Russian. Most of them are in Mari, for the mass audience. Also there are shows for children and teenagers.  

Mari Youth Theater is a participant of many theater festivals in Russia and abroad (Finland, Estonia). It is a constant participant of the Finno-Ugric festival “Majatul”. 

The Theater has an active tour life. Touring routes go across many Russian cities and regions where small groups of Mari people live: Tatarstan, Bashkortostan, Udmurtia as well as Kirov, Novgorod, Sverdlovsk and Perm regions.  

The maintenance of Mari language and culture is one of the main theater’s aims.  

Along with that the Theater is actively searching for the new scenic language, uses modern technologies, expands the communication with other Finno-Ugric republics (Karelia, Udmurtia, Mordovia, Komi), with colleagues from Estonia, Hungary and Finland. In 2014 the theater has won the grant of M. Kastren Fund (Finland) for making the show based on the Mari folklore.  

There are 30 actors in the company.

The theater is situated in the center of Ioshkar- Ola which is the capital of Mari El.  

The theater has 2 stages- a big one (300 seats) and a small one (50 seats).  

There is also a simultaneous translation system. 

Theater’s website: www.mari-tuz.ru


twitter.com/tinfotweets

TINFO julkaisee ajankohtaisista teatterialan tapahtumista uutiskirjeen kerran viikossa.
Voit tilata TINFO-tiedotteet sähköpostiisi tästä.

Aiemmin ilmestyneet TINFO-tiedotteet.