11.10.2017

tinfo

TINFO sai Suomen kulttuurirahaston Taide toiseen -apurahan

Suomen Kulttuurirahasto (SKR) on myöntänyt vuoden 2017 Taide² -apurahat. Apurahoja myönnettiin yhteensä 760 000 euroa kuudelle hankkeelle, joiden toteuttajat ovat Women in Film & Television, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Taiteilijayhdistys Hiljaisuus, Universum sekä Esitystaiteen keskus.

Suomen Kulttuurirahaston Taide² -apurahat olivat haettavana maalis-huhtikuussa 2017 toista kertaa. Apuraha suunnattiin taiteen alan rekisteröidyille yhteisöille, säätiöille ja julkisille taidelaitoksille, joita kannustettiin yhteistyöhön keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa.

Taide² -apurahahakemuksia jätettiin hakuaikana 110, joista 10 valittiin toiselle kierrokselle. ”Rahoitettavien hankkeiden joukossa on useita kunnianhimoisia kehityshankkeita, joiden tavoitteena on rakenteelliset muutokset omassa toiminnassa ja omissa toimintaympäristöissä”, kertoo Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) hankkeessa teatterialan ammattilaiset verkostoituvat kansainvälisesti. Kansainvälisten yhteistuotantojen ja esitysvierailuiden määrä kasvaa ja taiteilijoiden ja tuottajien ammatillinen osaaminen vahvistuu. Yleisöpohjien kasvattamisen lisäksi hanke uudistaa tuotantoajattelua, kokoaa sosiaalista pääomaa ja luo uusia kansainvälistymisen malleja.

Hankkeen päätoimintamuotoja ovat räätälöity mentorointi ja kansainvälistymisohjelma teatterin ja esitystaiteen ryhmille, työpareille ja opintojensa loppuvaiheessa oleville taideopiskelijoille. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat eurooppalaisia alan asiantuntijoita, jotka pyörittävät vierailunäyttämö-, festivaali- ja residenssitoimintaa. Myös taiteellisesti korkeatasoiset suuret ranskalaiset ja saksalaiset näyttämöt ja esitystoiminnan agentuurit kiinnostavat.

Mentorointiohjelmaan valitaan noin viisi suomalaista esittävien taiteiden ryhmää, jotka saavat kukin mentorikseen ulkomaisen, kokeneen esittävien taiteiden ammattilaisen. Mentori voi olla erikoistunut esimerkiksi yhteistuotantoihin, suurten näyttämöiden erityispiirteisiin tai esityskonseptien tuotteistamiseen.

Tavoitteena on saattaa suomalaiset ryhmät osaksi kansainvälisten residenssien ja festivaalien verkostoa, joissa mentorointi pääosin tapahtuu.

– Yhteistuotantojen ja lisääntyvien esitysvierailuiden ansiosta esitysten elinkaaret pidentyvät. Ulkomainen, kokenut mentorituki lisää myös taiteellista laatua, Teatterin tiedotuskeskuksen johtaja Hanna Helavuori toteaa.

Hanke käynnistyy alkuvuodesta 2018, jolloin julkistetaan ensimmäisten mentorien nimet ja käynnistetään avoin haku hankkeesta kiinnostuneille.


Tiedustelut:

SKR / erityisasiantuntija Johanna Ruohonen, johanna.ruohonen(a)skr.fi, 040 516 3476

TINFO / kansainvälisten asioiden päällikkö Jukka Hyde Hytti, jukka.hytti(a)tinfo.fi, 050 359 0861