03.12.2015

TINFO selvitti: miehet johtavat suuria ja keskisuuria teattereita

Miten valta jakaantuu teatterissa? Miten tasa-arvo toteutuu teatterissa? Teatterin tiedotuskeskus TINFO on selvittänyt miesten ja naisten osuuksia teattereiden johtotehtävissä. Teatteri on toimialana kokonaisuutena vähäisesti segregoitunut: naisia ja miehiä työskentelee päätoimisesti VOS-teattereissa (ja Suomen Kansallisteatterissa) jokseenkin yhtä paljon. Palkkatilastojen mukaan vuonna 2014 näissä teattereissa työskenteli 956 naista (48,2 %) ja miehiä 1026 (51,8 %).

Tarkastelimme 124:ää teatteritilastoinnin piirissä olevaa ammattiteatteria (57 VOS-teatteria ja 67 rahoituslain ulkopuolista teatteriryhmää) ja niiden johto- ja päällikkötason tehtävien sukupuolijakaumaa. Selvityksen piiriin saatiin kaiken kaikkiaan 309 henkilöä. Tuloksena oli, että miesten ja naisten määrä oli lähes tasan (naiset 154; 49,8 % / miehet 155; 50,2 %). Lähempi tarkastelu osoittaa kuitenkin suuret erot sukupuolten välillä eri johtotason tehtävissä, joissa varsinkin suurten ja keskisuurten VOS-teattereiden johto on miesvaltaista.

Tämä selvitys jatkaa aikaisempaa sukupuolinäkökulmaista tarkasteluamme. Aiemmin on selvitetty VOS-teattereiden ohjelmistojen sukupuolirakennetta (näytelmäkirjailijoiden, dramaturgin ja ohjaajien sekä roolitöiden osuudet). Näihin tuloksiin voi tutustua TINFOn verkkosivuilla. Teatterin palkkatilastot selvittävät yksityiskohtaisesti alan palkkausta, myös naisten ja miesten palkkaeroja.

Lue lisää:
Suuria ja keskisuuria teattereita johtavat miehet – naiset aliedustettuina (PDF)
Sukupuoli teattereiden johdossa_liite (PDF)

Lisätietoja:
Teatterin tiedotuskeskus TINFO
Hanna Helavuori, johtaja
(09) 2511 2121, 044 363 1722
hanna.helavuori(a)tinfo.fi

Mikko Karvinen, projektiassistentti
mikko.karvinen(a)tinfo.fi
www.tinfo.fi