23.02.2017

TINFO selvitti: teattereiden tilat tehokäytössä

Teatteritilojen ympärillä on aika ajoin käyty vilkastakin keskustelua muun muassa siitä, millaisia tiloja kiinteät ammattiteatterit hallinnoivat, kuinka tilat ovat käytössä ja miten tilat saataisiin par­haalla mahdollisella tavalla tehokkaaseen käyttöön. Tilakeskustelujen avaajina ovat useimmiten olleet muut kuin teatterit itse. Teatterin tiedotuskeskuksessa (TINFO) nähtiin tarpeellisena selvittää, miten tiloja tosiasiassa käytetään.

Nyt julkaistavan teattereiden tilakysymyksiä analysoivan ja pohtivan selvityksen taustamateriaalina toimi kysely, jonka TINFO kohdisti vos-puheteattereille talvella 2016 sekä täydentävästi syksyllä 2016. Kyselyyn vastasi 23 teatteria.  
 
Tilakyselyllä selvisi, että teattereiden tilat ovat erittäin tehokkaassa käytössä. Oma ydintoiminta, esitystoiminta, vie suuren osan tila-, aika- ja henkilökuntaresurssista. Tilojen ulosvuokraus ei ole tällaisessa tilanteessa helppoa. Tästäkin huolimatta teattereiden piirissä on halua ja tahtoa tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tätä tärkeää yhteiskuntavastuullista työtä tehdään todellisuudessa jo merkittävästi, joskin voidaan pohtia, kuinka hyvin tämä arvokas työ on tehty näkyväksi.   

Teatteritalo on haasteellinen paikka työ- ja toimintaympäristönä. Kiinteät ammattiteatterit, esimerkiksi kaupunginteatterit, ovat tavallaan tilojensa vankeja historiallisista (kulttuuritilojen rakentaminen ja arkkitehtuuri) syistä johtuen.  
 
Teattereiden työ- ja toimintakulttuurin ymmärtäminen auttaa ulkopuolisia tarkastamaan vaatimuksia tilojen hyötykäytöstä, jolloin suurimmilta harhakäsityksiltä ja ylilyönneiltä vältytään.

Teatterit ja tilat. TINFOn selvityksiä 2017 (pdf)                            

Lisätietoja kyselystä antaa: 

Mikko Karvinen
tutkimus- ja hallintokoordinaattori
Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)
mikko.karvinen(a)tinfo.fi