22.12.2022

Taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansalliset visiot vuodelle 2030

Taideyliopisto on mahdollistanut vuosina 2019–2022 kolme taidekasvatuksen ja -koulutuksen kansallista visiohanketta. Esittävien taiteiden, kuvataiteen sekä musiikin kasvatuksen ja koulutuksen visiohankkeet kokosivat laajasti alan toimijoita visiotyöskentelyn ääreen. Yli 2 000 alan ammattilaista osallistui yhteisen näkemyksen muodostamiseen taidekasvatuksen ja -koulutuksen kehittämistarpeista, tavoitteista ja toimenpiteistä. Visiohankkeiden loppujulkaisut välittävät kentän äänen. Siten ne ovat arvokkaita tietolähteitä ja suunnannäyttäjiä koulutuspoliittiseen päätöksentekoon. Ne osallistuvat myös laajemmin keskusteluun yhteiskuntamme arvoista ja tulevaisuudesta. Visioiden kaikki toimenpide-ehdotukset on tarkoitettu toteutettaviksi.

Musiikilla, kuvataiteella sekä sirkuksella, performanssitaiteella, tanssilla ja teatterilla, kuten kaikilla taiteilla, on itseisarvo. Visiot kuitenkin osoittavat, että taiteet voivat tarjota myös ratkaisuehdotuksia yhteiskunnallisiin murroksiin. Tällä hetkellä moni nuori ja aikuinen kärsii yksinäisyydestä sekä mielenterveyden haasteista. Taiteet ja taideopetus voivat tutkitusti vahvistaa hyvinvointia kaikissa ikäryhmissä. Yhteiskunta tarvitsee myös kestävää siirtymää tukevia kulttuurisia muutoksia, joiden syntyminen edellyttää mielikuvitusta, intuitiota ja luovaa yhteistoimintaa. Suomalainen kulttuuri-identiteetti muovautuu moninaisemmaksi ja taiteet uudistavat kulttuurista pääomaamme. Taidekasvatus ja -koulutus auttavat meitä laajentamaan maailmankuvaamme ja kuvittelemaan uusia tulevaisuuksia.

Visiojulkaisut ovat ladattavissa Taideyliopiston julkaisuarkistosta:

 

Lisätietoa hankkeista Taideyliopiston verkkosivulta.

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset Julkaisut