10.10.2023

Taidetestaajat. Kuva: Sanna Krook

Taidetestaajat-ohjelma jatkuu: nuoret pääsevät taiteen äärelle myös lukuvuosina 2024–27

Suomen suurin ja ainoa valtakunnallinen kulttuurikasvatusohjelma, Taidetestaajat, jatkuu myös lukuvuosina 2024–27. Ohjelman alkuperäiset rahoittajat Suomen Kulttuurirahasto ja Svenska kulturfonden ovat päättäneet jatkaa toiminnan rahoittamista. Tavoitteena on edelleen toiminnan vakiinnuttaminen ja saaminen valtion budjettiin.

Kuuden lukuvuoden aikana Taidetestaajista on tullut pysyvänä koettu osa Suomen peruskoulua ja taidekenttää. Ohjelma on osoittautunut menestykseksi, tavoittaen vuosittain koko kahdeksasluokkalaisten ikäluokan opettajineen, lähes 70 000 henkeä ympäri Suomen.

Taidetestaajat on erinomainen esimerkki siitä, kuinka taide voi edistää yhteiskunnallista tasa-arvoa, demokratiaa ja keskustelutaitoja sekä vähentää yhteiskunnallista eriytymistä. Taidetestaajat tarjoaa edelleen kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille ja heidän opettajilleen lukuvuosittain 1–2 vierailua korkealaatuisen taiteen pariin. Nuoret arvioivat kokemansa taiteen ja arviot julkaistaan lähes reaaliajassa osoitteessa www.taidetestaajat.fi.

”Taidetestaajien suurin ansio lienee siinä, että toiminta tavoittaa kokonaisen ikäluokan, eikä yhtäkään kahdeksasluokkalaista jätetä ulkopuolelle. Nuorten antama palaute sekä osallistuminen aktiivisena yleisönä antaa paljon paitsi heille itselleen, myös Suomen taidekentälle”, toteaa ohjelman päällikkö Joonas Keskinen.

Tavoitteena toiminnan vakinaistaminen

Taidetestaajat-toiminnan käytännön järjestelyistä vastaa Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto. Kuluvana lukuvuonna 2023–24 ohjelma toteuttaa ennätykselliset yli 140 000 taidevierailua. Vierailukokonaisuuteen kuuluu taide-elämyksen lisäksi matkat sekä taidekokemusta syventävää pedagogista työtä. Työ ohjelman juurruttamiseksi osaksi suomalaista peruskoulua jatkuu.

Taidetestauksen päärahoittajina ovat jo kuuden lukuvuoden ajan toimineet yksityiset säätiöt Suomen Kulttuurirahasto sekä Svenska kulturfonden. Eduskunta on osallistunut rahoitukseen vuodesta 2020 lähtien noin 15 % osuudella. Rahastot ovat luvanneet osarahoittaa toimintaa kuluvan hallituskauden loppuun, mutta toiminnan täysimittainen toteuttaminen vaatii tänä aikana myös valtion mukanaoloa.

”Valtion tulee pysyä jatkossakin mukana ja ottaa vaiheittain päävastuu rahoituksesta. On tärkeää saada toiminta vakinaistettua osaksi perusopetusta. Vain siten voimme taata nuorille yhdenvertaisen ja saavutettavan pääsyn taiteen pariin jatkossakin”, Suomen Kulttuurirahaston toimitusjohtaja Susanna Pettersson painottaa.

Myös Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toiminnanjohtaja Aleksi Valta pitää Taidetestaajat-ohjelman jatkumista tärkeänä.

”Polarisoituvassa yhteiskunnassamme on aivan olennaista luoda tilaa rakentavalle keskustelulle. Taidetestaajissa tuodaan nuoret taide-elämysten ääreen, ja samalla he harjoittelevat elintärkeitä taitoja: oman mielipiteen muodostamista, sen sanoittamista ja perustelua”, sanoo Valta.

“Taidetestaajat huomioi toiminnassaan erinomaisesti sen, että kaikkialla Suomessa ei ole mahdollisuutta osallistua samanlaisiin taide- ja kulttuurielämyksiin. On hienoa, että pystymme tarjoamaan nuorille mahdollisuuden kokea uusia taiteen muotoja ja yli kielirajojen. Ilman kansallista ohjelmaa tämä tuskin olisi mahdollista”, jatkaa Sören Lillkung, Svenska kulturfondenin toimitusjohtaja.

Koulujen ilmoittautuminen lukuvuoden 2024–25 taidetestaukseen järjestetään marraskuussa 2023 ja taidetoimijoiden haku vierailukohteiksi marras-joulukuussa 2023. Tarkat päivämäärät julkaistaan myöhemmin.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Joonas Keskinen
Päällikkö, Taidetestaajat
joonas.keskinen@taidetestaajat.fi 
puh. 044 978 4893

www.taidetestaajat.fi
www.konsttestarna.fi
www.lastenkulttuuri.fi
www.skr.fi
www.kulturfonden.fi

Sinua voisi kiinnostaa

Uutiset