03.03.2022

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee näyttelijäntaiteen professoria

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee näyttelijäntaiteen professoria toistaiseksi voimassa olevaa uratehtävään alkaen 1.8.2022.

Tehtävänkuvaus

Näyttelijäntaiteen professori kuuluu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman henkilökuntaan ja johtaa koulutusohjelmaa yhteistyössä toisen näyttelijäntaiteen professorin kanssa.

  • Professori suunnittelee, kehittää ja arvioi näyttelijäntaiteen koulutusohjelman opetusta tiiviissä yhteistyössä näyttelijäntaiteen koulutusohjelman lehtoreiden sekä Teatterikorkeakoulun muiden koulutusohjelmien kanssa.
  • Koulutusohjelman johtajana professori vastaa taloudesta, ottaa tuntiopettajat, sekä toimii esihenkilönä lehtoreille ja tuntiopettajille.
  • Professori osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden suunnitteluun ja raatityöskentelyyn, opettaa sekä ohjaa opinnäytteitä.
  • Professori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen.
  • Professori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää ja osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettua pedagogista pätevöitymistä, kykyä antaa näkemykselliseen taiteelliseen toimintaan ja/tai tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tehtävään valittavalta edellytetään myös vahvaa substanssiosaamista näyttelijän työstä.

Näyttelijäntaiteen professorilta edellytetään huomattavaa kokemusta näyttelijänä, aktiivista ja laaja-alaista taiteellista toimintaa, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä soveltuvuutta johtamistehtäviin.

Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä taiteellisen ja/tai pedagogisen toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta, kilpaillun rahoituksen saamisesta, kotimaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä ja verkostoitumisesta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.   

Näyttelijäntaiteen professorin tehtävään valittaessa katsotaan eduksi kokemus esihenkilötyöstä ja johtamisesta (esimerkiksi taiteellisen työryhmän johtaminen), tutkimukselliset ansiot sekä kansainväliset verkostot.

Hakijoiden opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon valittujen hakijoiden osalta erillisessä opetusnäytteessä ja haastattelussa. Opetusnäytteet järjestetään 19.4.2022.

Kielitaito

Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Haettavana olevan näyttelijäntaiteen professorin tehtävän opetuskieli on suomi. Kaikilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen kielen osaamista. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus ja työaika

Työaika on työehtosopimuksen mukainen kokonaistyöaika, joka on 1612 tuntia vuodessa. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävä edellyttää säännöllistä paikallaoloa ja kontaktiopetusta.

Hae tehtävää viimeistään 20.3.2022 klo 23.59 (UTC +3)

Lue lisää ja hae tehtävää Taideyliopiston verkkosivulla