26.08.2021

Taideyliopiston Teatterikorkeakouluun näyt­te­li­jän­tai­teen leh­to­ri (musiikki)

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee osa-aikaista (50 %) näyttelijäntaiteen, musiikki lehtoria toistaiseksi voimassa olevaa uratehtävään alkaen 1.1.2022.

Tehtävänkuvaus

Näyttelijäntaiteen, musiikki lehtori kuuluu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun näyttelijäntaiteen koulutusohjelman henkilökuntaan. Lehtori vastaa omalta osaltaan opetuksesta näyttelijäntaiteen koulutusohjelmassa. Lehtori suunnittelee, kehittää ja arvioi opetusta sekä edistää opetussuunnitelmatyötä. Lehtori osallistuu koulutusohjelman valintakokeiden raatityöskentelyyn ja ohjaa tarvittaessa opinnäytteitä. Lehtori on mukana Teatterikorkeakoulun hallinto- ja toimielimissä ja osallistuu Taideyliopiston kehittämiseen. Lehtori seuraa aktiivisesti esittävän taiteen kenttää ja osallistuu yhteiskunnalliseen ja kansainväliseen vuorovaikutukseen.

Kelpoisuus- ja osaamisvaatimukset

Lehtorin tehtävään valittavalta edellytetään maisterin tutkintoa tai vastaavia taiteellisia ansioita, monipuolista opetustaitoa ja kokemusta taiteellisen toiminnan ja/tai tutkimuksen hyödyntämisestä opetuksessa sekä pedagogisia opintoja tai muulla tavalla osoitettua pedagogista pätevöitymistä. Lisäksi edellytetään hyviä näyttöjä toiminnasta taiteen ja/tai tutkimuksen alalta, kokemusta kotimaisesta tai kansainvälisestä yhteistyöstä sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 

Tehtävään valittaessa painotetaan opintoja ja kokemusta esiintymisestä, laulusta, musiikista ja teatterista ja niiden eri tyyleistä.

Hakijan opetustaitoa arvioidaan sekä käytettävissä olevan dokumentaation perusteella että jatkoon valittujen hakijoiden osalta erillisessä opetusnäytteessä ja haastattelussa. Opetusnäytteet järjestetään 18.-19.10.2021.

Kielitaito

Teatterikorkeakoulun opetuskielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Haettavana olevan näyttelijäntaiteen, musiikki lehtorin tehtävän opetuskieli on suomi. Kaikilta hakijoilta edellytetään erinomaista suomen kielen osaamista. Kielitaito arvioidaan suhteessa työtehtäviin.

Palkkaus

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 5-6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka on työsuhteen alkaessa 50 % tehtävässä noin 1650–2080 euroa.

Hakeminen

Hae tehtävää viimeistään 10.9.2021 klo 23.59 (UTC +3) Taideyliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Työpaikat Avoimet haut