09.11.2021

Uniarts brand photography

Taideyliopiston avoimen yliopiston kursseja

Klovnerian jatkokurssi 3 op

Klovnerian jatkokurssin tarkoituksena on kehittää opiskelijan klovnerian tuntemusta ja osaamista. Opetuksessa tarkastellaan erityisesti klovni-improvisaation teemoja sekä edetään improvisaatiosta kohti klovninumeroa ja sen vaatimuksia. Kurssilla on mahdollisuus myös kehittää jo olemassa olevaa klovninumeroa tai suunnitelmaa siitä. Klovninumero voidaan toteuttaa soolona, pari- tai ryhmätyönä.

Opettaja: Taina Mäki-Iso

koulutuksen ajankohta: 11.3.2022 - 10.4.2022

 

Immersiivinen teatteri 2 op

Työpaja opettaa immersiivisten ja osallistavien esitysten teoriaa ja erityisesti käytäntöä. Immersiiviset esitykset käsitetään usein esityksinä, jotka upottavat katsojan teoksen näyttämökuvaan, mutta laajemmin ymmärrettynä ne tarkoittavat esityksiä, jotka haastavat esitysten perinteisen yleisösuhteen. Osallistavat esitykset tarkoittavat laajaa kirjoa esityksiä, jotka käyttävät mm. pelisuunnittelun ja aktivismin keinoja laajentamaan perinteistä esityskäsitystä.

Opettaja: Samee Haapa

koulutuksen ajankohta: 5.2.2022 - 13.2.2022

 

Kokemuksellinen anatomia ja kriittinen somatiikka 2op

Kurssi on syväluotaus ruumiiseen, liikkeeseen ja kosketukseen. Tutkimme anatomiaa konstruktiona ja kokemuksena, mahdollisuutena ja ehdotuksena - kysyen miten ruumiillinen kokemus ja anatominen tieto mahdollistavat yhteenkytkeytyneisyyden kokemusta itsen ja maailman välillä. Työskentely perustuu somaattisiin tekniikoihin, erityisesti Body-Mind Centering metodiin, sekä kriittisen somatiikan lähtökohtiin.

Opettaja: Satu Palokangas

koulutuksen ajankohta: 14.1.2022 - 6.2.2022

 

Interaktiivinen teknologia esitystaiteessa 2 op

Kurssi keskittyy tarkastelemaan uutta teknologiaa esitystaiteessa. Kurssilla kartoitetaan interaktiivisen teknologian teoriaa ja mahdollisia käyttötarkoituksia esitystaiteessa sekä käydään läpi keskeisiä interaktiivisen teknologian välineitä ja käyttöjärjestelmiä. Kurssi avaa esimerkkien ja teorian kautta uuden teknologian hyödyntämistä esitystaiteessa sekä pohtimaan kehon suhdetta interaktiiviseen olosuhteeseen. Kurssilla tehdään pienimuotoisia ryhmä- ja yksilötehtäviä aiheina medioidun taiteen konseptit, uudet näyttämöt ja käyttäjän esityksellinen toimijuus. Kurssi on kohdennettu uuden median ja teknologian osa-alueista kiinnostuneille taiteilijoille ja taiteen opiskelijoille.

Opettaja: Hanna Pajala Assefa

koulutuksen ajankohta: 27.1.2022 - 3.3.2022

 

Luovan prosessin aloittaminen 3 op

Mielikuvitukseen, leikkiin ja fiktioon nojaavien harjoitusten kautta opiskelija saa käytännön kokemusta tavoista aloittaa esittävien taiteiden luomisprosessi. Harjoitukset pyrkivät rohkaisemaan opiskelijaa heittäytymään ja luottamaan intuitioon. Kurssin aikana osallistujat jakavat kokemuksiaan suhteessa luovaan työhön oppien toinen toisiltaan. Kurssiin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä ja pienryhmätehtäviä, joiden aikana valmistellaan lyhyitä esityksiä.

opettaja: Anne Rönkkö

koulutuksen ajankohta: 6.-27.3 ja 2.-3.4.2022


Prosessidraama 2 op

Kurssilla osallistuja tutustuu prosessidraamaan teatteripedagogisena työkaluna.

Työskentely kurssilla on pääosin toiminnallista ja kokemuksellista.

Osallistumisen edellytyksenä on jonkin verran aiempaa kokemusta teatterista, teatteripedagogiikasta tai draamakasvatuksesta.

opettajat: Karoliina helminen ja Hanna Seppä

koulutuksen ajankohta: 11.-12.3 ja 25.–26.3.2022

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Koulutukset