11.08.2021

Taideyliopiston avoimen yliopiston syksyn kursseja

Näyttelijäntaiteen perusteet, 16 op

Näyttelijäntaiteen perusteet -opintokokonaisuus soveltuu näyttelijäntaidetta ja esiintymistä jo jonkin verran harrastaneelle ja se antaa opiskelijalle hyvän perustan laajentaa ja syventää kokemustaan alasta. Opintokokonaisuuden oppimistavat ovat monipuolisia sisältäen itsenäisiä ja ryhmässä tehtäviä harjoitteita ja tehtäviä, keskusteluja, luentoja sekä ennakko- ja välitehtäviä.

Vastuuopettaja: Ville Sandqvist

Koulutuksen ajankohta: 17.9.2021 – 12.6.2022

Hakuaika loppuu 17.8.2021

 

Tanssipedagogiikan temaattiset opinnot 15 op

Opintojen tavoitteena on syventää osallistujan vastuullista toimijuutta tanssin alueella, tukea häntä oman tanssipedagogisen näkemyksensä kehittämisessä ja rohkaista kohti uusia avauksia tanssin toimintaympäristöjen, mahdollisuuksien ja merkityksen laajentamiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

Vastuuopettaja: Raisa Foster

Koulutuksen ajankohta: 3.9.2021-24.4.2022

Hakuaika loppuu 17.8.2021.

 

Tanssielokuvakurssi, 2 op

Opintojen tavoitteena on tunnistaa tanssielokuva lajina ja ymmärtää sen ominaisuudet ja erityispiirteet. Syventää omaa taiteellista ajattelua kuvan ja liikkeen yhdistämisestä. Ymmärtää tanssielokuvan keskeiset työvaiheet ja osata suunnitella oma tanssielokuva projekti.

Opettaja: Kati Kallio

Koulutuksen ajankohta: 1.9.2021 - 29.9.2021

Hakuaika loppuu 23.8.2021

 

Interaktiivinen teknologia esitystaiteessa, 2 op

Opintojen tavoitteena on tuntea uuden teknologian keskeiset termit ja sanasto, sekä hahmottaa teknisten laitteistojen toiminnalliset eroja ja niiden käyttömahdollisuuksia. Pohtia teknologian roolia esitystaiteessa sekä käytännön praktiikan näkökulmasta että teoreettisesti.

Opettaja: Hanna Pajala-Assefa

Koulutuksen ajankohta: 2.11.2021-30.11.2021

Hakuaika loppuu 23.8.2021

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Koulutukset Avoimet haut