12.01.2022

Taidealan hätä näkyi viimeisimmän koronatuen hakijamäärässä – hakemuksia jätettiin yli 7 500

Taiteen edistämiskeskus (Taike) tiedote 11.01.2022

Taiteen edistämiskeskuksessa oli joulukuussa 2021 haettavana kuudennen kerran koronatukia. Hakijamäärän perusteella taidealojen rahoitustarve koronapandemiasta selviytymiseen on edelleen suuri.

Koronatukihakemuksia jätettiin yhteensä noin 7 500. Yksityishenkilöille tarkoitettua kuuden kuukauden työskentelyapurahaa haki 6 745 henkilöä ja yhteisöille tarkoitettua erityisavustusta koronan vaikutusten vähentämiseen haki 797 yhteisöä.

Yhteisöt hakivat tukea noin 32 miljoonan euron ja yksityishenkilöt noin 80 miljoonan euron edestä. Jaettavana on yhteensä 18 miljoonan euron määräraha, joka perustuu eduskunnan kesällä 2021 tekemään lisätalousarvioon.

Hakemusten käsittely on käynnissä ja päätökset tehdään viimeistään maaliskuussa.

Tukitoimia tarvitaan jatkossakin

Koronapandemian jatkuessa edelleen ja yhteiskunnan sulkutilan pitkittyessä vaikutukset taide- ja kulttuurialalle ovat tuhoisat.

– Taide- ja kulttuurialalle jaettavalle koronapandemiasta aiheutuvalle rahoitukselle on edelleen alkavana vuonna suuri tarve. Koko toimiala on ollut jo kaksi vuotta ennakoimattomien ja taloudellisesti tuhoisten muutosten kohteena, toteaa Taiken johtaja Paula Tuovinen.

Hakijamäärä on koronatuen hakukierroksilla vuonna 2021 vaihdellut 6 500–9 000 välillä, mikä konkretisoi alan tilannetta. Taiteen edistämiskeskus on vuosien 2020–2021 aikana jakanut yhteensä 79 miljoonaa euroa tukirahoitusta koronapandemian aiheuttamiin vaikeuksiin. Myönteisiä päätöksiä on tehty yhteensä noin 17 000.

Lisätietoja

Taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho, henri.terho@taike.fi, p. 0295 330 901

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.

Sinua voisi kiinnostaa

Apurahat Korona Uutiset