27.09.2021

Taike hakee Tiedontuotannon erityisasiantuntijaa

Tiedontuotannon erityisasiantuntijana vastaat Taiken tilastoista, tilastollisista menetelmistä, tietoaineiston keräämisestä, arvioinnin mittareista ja analysoinnista viraston tiedontuotannossa. Viraston tiedontuotanto tuottaa tietoa viraston toiminnasta vuosittain viranomaisraportointiin ja laatii ja jakaa tietoa soveltuvin osin toimialan tueksi. Tiedontuotanto toimii yhteistyössä muiden keskeisten tietoa tuottavien virastojen ja laitosten kanssa.

Lisäksi tiedon tuotannon erityisasiantuntijana
• osaat etsiä ja yhdistää tietoja eri tietolähteistä, käsitellä suuria datamääriä, hallitset tilastolliset menetelmät ja analysoinnin
• osaat käyttää taulukkolaskennan ja tilastojen analysointiin käytettäviä ohjelmia
• laadit tietoa viraston johdolle strategisen johtamisen ja toiminnanohjauksen sekä päätöksen teon ja ennakoinnin tueksi
• toimit viraston arviointitiimin vetäjänä
• vastaat tilastodatan laadusta, keräysprosessista ja raportoinnin oikea-aikaisuudesta
• laadit analyyseja, koosteita, esittelyjä ja raportteja eri lähteistä koostuvasta datasta erilaisiin tietotarpeisiin
• toimit yhteyshenkilönä Taiken keskeisiin tiedon tuotannon kumppaneihin.
• osallistut asiantuntijana prosessien ja välineistön kehittämiseen.
• osallistut soveltuvin osin tiedon asiantuntijana Taiken ja muun valtionhallinnon tietoraportointijärjestelmien ja -tietoarkkitehtuurin tilastoinnin ja tiedon tuotannon kehittämiseen.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

• soveltuva korkeakoulututkinto
• kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Hakijalta odotamme

• kokemusta tilastollisesta tiedontuotannosta, datan laadukkuuden ymmärtämisestä,
analysoinnista ja raportoinnista
• hyvä tilastoinnin ohjelmistotuntemusta (SPSS, EXCEL,)
• ymmärrystä tiedon visualisoinnin edellytyksistä
• kykyä organisointiin ja vastuulliseen itsenäiseen työskentelyyn
• hyvää tiimityöskentely- ja neuvottelutaitoa sekä esiintymisvalmiuksia
• englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa

Luemme eduksi

• taide- ja kulttuuripolitiikan ja taidehallinnon tuntemusta
• aiempi kokemus johdon raportoinnista
• näyttöjä tiedon tuotantoon liittyvästä asiantuntijana toimimisesta
• kiinnostus robotiikkaan, koneoppimiseen, tekoälyyn ja R-kieleen
• neuvottelu- ja asiakaskohtaamistaidot
• muu kielitaito

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Virka sijoittuu Taiteen edistämiskeskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 8 (3 106,65€) tai 9 (3 287,90€) riippuen henkilön työkokemuksesta ja osaamisesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, joka aloittaessa on 22,51% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Edut

lounas- ja hyvinvointietu

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Hakuaika päättyy 18.10.2021

Lisätietoja tehtävästä puhelimitse Eva-Maria Hakolalta:
27.09.2021 klo 13-14, 30.09.2021 klo 13-15, 7.10.2021 klo 13-15

Ilmoitus Valtiolle.fi -palvelussa

Sinua voisi kiinnostaa

Ilmoitukset Työpaikat Avoimet haut